Page 1

MONITOR FLEXI-JOBS 2018 Q3


Inleiding Sinds het eerste kwartaal van 2018 kan je ook in andere sectoren dan de

horeca een flexi-job uitoefenen. Bepaalde statistieken die voorheen enkel op de horecasector van toepassing waren, zijn nu uitgebreid naar alle sectoren waar een flexi-job mogelijk is. Als gevolg zijn bepaalde cijfers en evoluties voor de horeca aangepast ofwel niet meer mogelijk. In tabel 1 vind je de summiere opdeling van arbeidsplaatsen naar sector (hoofdactiviteit van de onderneming). De tabel vergelijkt het huidig kwartaal, vorig kwartaal en hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Tabel 1: Aantal flexi-arbeidsplaatsen per sector (hoofdactiviteit onderneming) -2017/2018-

Sector

2017Q3

2018Q2

2018Q3

Horeca – nacecode 55/56

23 513

30 052

33 015

Horeca - Andere nacecode Uitzendonderneming

1 430 3 809

2 038 6 785

2 298 8 485

0 0

3 139 174

4 467 260

28 752

42 188

48 525

Handel Kappersbedrijf en schoonheidszorgen Totaal Bron: RSZ Bewerking: Guidea

Vanaf 2018Q1 is een flexi-job bij een uitzendonderneming niet meer noodzakelijk een flexi-job in de horecasector.Voor de 8.485 arbeidsplaatsen via uitzendarbeid kunnen we dus niet uitmaken of dit in de horecasector is of in een andere sector. Dit heeft gevolgen voor de continuïteit van bepaalde cijfers in dit rapport. We geven dit telkens aan in de tekst of via voetnoten. Onderstaande tabel is een samenvattende tabel voor de horecasector. 1

Tabel 2: Aantal en aandeel flexi-arbeid in PC302 -2018Q3 Werkgevers Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal Voltijdsequivalenten

Aantal

Aandeel

8 881

34,9%

35 313

18,1%

4 551

5,2%

Bron: RSZ Bewerking: Guidea

8.881 werkgevers doen beroep op flexi-jobs in 2018Q3. Dat is bijna 35% van alle werkgevers in de horecasector. Het aantal flexi-arbeidsplaatsen is in PC302 goed voor 18% van alle arbeidsplaatsen tijdens het kwartaal. Omgerekend in voltijdsequivalenten komt dit neer op iets meer dan 5% van het totale werkvolume in PC302. 1 Enkel PC302. In rapporten tot 2018Q1 werden bij het aantal werkgevers ook de uitzendondernemingen geteld.

2 Monitor Flexi-jobs 2018Q3


Werkgevers flexi-jobs Figuur 1: Aantal werkgevers in de horecasector dat beroep doet 2 op flexi-job(s) per kwartaal – 2015/20188 881 10 000 9 000

8 483

6 923

8 000

8 881

7 591

7 000

4 957

5 000

7 046

17Q3

17Q4

6 345

4 957

6 000

6 923

5 223

5 617

4 214

4 000

3 201

3 000 2 000 1 000

957

0 15Q4

16Q1

16Q2

16Q3

16Q4

17Q1

17Q2

18Q1

18Q2

18Q3

Bron: RSZ Bewerking: Guidea

8.881 8.881 werkgevers stellen flexi-jobbers te werk in de horeca. Het aantal werkgevers in de horecasector dat beroep doet op minstens één flexi-job bedraagt 8.881 in het derde kwartaal van 2018. Dat zijn er 398 meer dan een kwartaal eerder (+5%) en 1.958 meer dan hetzelfde kwartaal in 2017 (+28%). In werkelijkheid is de groei wellicht nog iets hoger aangezien vanaf 2018Q1 de uitzendondernemingen niet meer bij de werkgevers geteld worden.

Tabel 3:Verdeling van het aantal werkgevers onder speciaal regime3 in de horecasector naar dimensiegrootte -2018Q3Werkgevers

Flexi-jobs

2018Q3 extra Flexi-jobs extra Flexi-jobs

extra

Minder dan 5 wn

4 706

4 188

53%

51%

53%

47%

5 tot 9 wn 10 tot 19 wn 20 tot 49 wn Meer dan 50 wn

2 293 1 283 514 85

2 183 1 241 484 111

26% 14% 6% 1%

27% 15% 6% 1%

51% 51% 52% 43%

49% 49% 48% 57%

Totaal

8 881

8 207

100%

100%

52%

48%

Bron: RSZ Bewerking: Guidea

Bovenstaande tabel toont de verdeling van de werkgevers die flexi-jobber(s) in dienst hebben. 53% van de flexi-werkgevers heeft minder dan 5 werknemers in dienst, 79% minder dan 10 werknemers. Er zijn ondertussen meer werkgevers die beroep doen op flexi-jobs dan op extra’s.

53% 53% van de flexi-werkgevers heeft minder dan 5 werknemers in dienst

2 Tot 2017Q4 zijn uitzendondernemingen opgenomen in de aantallen.Vanaf 2018Q1 zijn enkel de werkgevers in PC302 opgenomen. Het is niet mogelijk om de aantallen tot 2017Q4 bij te werken voor enkel PC302. 3 Bij de flexi-jobs zijn uitzendondernemingen niet opgenomen, bij extra’s wel. Het is niet mogelijk om dit aan te passen.

Monitor Flexi-jobs 2018Q3 3


Flexi-jobs in PC302 Figuur 2: Aantal flexi-jobs (arbeidsplaatsen) in de horecasector (PC302) -2015/2018-4 35 313

40 000

35 313 35 000 32 090

24 771

30 000

27 292

24 771 24 558

25 000

16 339

21 318

20 000

16 339 16 831 15 000

13 249 9 337

10 000

5 000

18 183

Let op: Sinds 2018Q1 kunnen we geen onderscheid meer maken tussen de horecasector en andere sectoren voor flexi-jobs die via een uitzendonderneming gaan. Om deze reden nemen we de flexi-jobs via uitzendarbeid niet meer op in de grafiek. In de voorgaande kwartalen ging zo’n 12 à 14% van de flexi-arbeidsplaatsen via een uitzendonderneming.

2 538

0 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 PC302

Bron: RSZ Bewerking: Guidea

Het aantal flexi-jobs in PC302 bedraagt 35.313 arbeidsplaatsen in 2018Q3. Dit is een stijging met 43% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017.

Figuur 3: Aantal flexi-jobs (voltijdsequivalenten) in de horecasector (PC302) -2015/20184 551 5 000

4 551 4 500 4 100 4 000

2 938 3 500

2 938

3 000

1 832

2 000

3 068

2 608

1 832

2 500

2 906

1 905

1 931

1 460

1 500 837

1 000 500 102 0

2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 PC302

Bron: RSZ Bewerking: Guidea

Het volume flexi-jobs uitgedrukt in voltijdsequivalenten (VTE) bedraagt 4.551 in 2018Q3. Dit is een stijging met 55% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017.

4 Bij de uitzendondernemingen zijn ook flexi-jobs in andere sectoren geteld.

4 Monitor Flexi-jobs 2018Q3

35.313 flexi-jobs in PC302


Tewerkstelling in PC302: 2018Q3 Tabel 4: Tewerkstelling (arbeidsplaatsen / VTE) in de horecasector (zonder studenten- en uitzendarbeid / PC302) -2018Q3-

PC302

Aantal arbeidsplaatsen (tijdens kwartaal) t.o.v. 2017Q3 n %

n %

Gewoon stelsel

139 348 71,5%

-134

Extra

20 161 10,3%

-3 130

Flexi

35 313 18,1%

Totaal

PC302

Gewoon stelsel

194 822 100%

-0,1% -13,4%

+10 542 +42,6% +7 278 +3,9%

Aantal voltijdsequivalenten n % 80 758 92,7%

t.o.v. 2017Q3 n % +1 124 +1,4%

Extra

1 770 2,0%

Flexi

4 551 5,2%

+1 613 +54,9%

87 079 100%

+2 562 +3,0%

Totaal

-175

Let op: We kunnen het aantal werknemers, dat via een uitzendonderneming in het gewoon stelsel in de horeca aan de slag is, niet achterhalen. Vanaf 2018Q1 kunnen we ook het aantal werknemers, dat via een uitzendonderneming als flexi-job in de horeca aan de slag is, niet meer onderscheiden van andere sectoren. Om deze redenen kiezen we ervoor om de vergelijking tussen de arbeidstypes te beperken tot paritair comité 302. In deze rubriek beperken we de aantallen en evoluties van extra’s en flexi-jobs tot PC302.

-9,0%

Bron: RSZ Bewerking: Guidea

72% van de arbeidsplaatsen in PC302 bevindt zich tijdens het derde kwartaal van 2018 in het gewoon stelsel. Daarnaast is 10% van de arbeidsplaatsen extra’s, 18% flexi’s. Het aandeel arbeidsplaatsen in het gewoon stelsel lijkt laag, maar is niet onlogisch gezien het een telling gedurende het kwartaal is. De arbeidsplaatsen bij extra’s en flexi-jobs zijn namelijk vluchtiger dan deze in het gewoon stelsel. Het aantal arbeidsplaatsen in het gewoon stelsel daalt minimaal (-0,1%). Het aantal extra’s blijft net als vorige kwartalen gevoelig dalen (-13%). Het aantal arbeidsplaatsen bij de flexi-jobs blijft spectaculair stijgen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder (+43%).

Het arbeidsvolume (uitgedrukt in VTE’s) toont een ander beeld. Het gewoon stelsel is goed voor iets minder dan 93% van het gepresteerde volume arbeid in de horeca. De extra’s en flexi’s zijn goed voor 2% en 5%. In tegenstelling tot de arbeidsplaatsen stijgt het aantal voltijdsequivalenten in het gewoon stelsel en dit met ruim 1%. Het volume bij de extra’s daalt daarentegen met 9%. De grootste stijging vinden we bij de flexi-jobs (+55%).

Monitor Flexi-jobs 2018Q3 5


Tewerkstelling in PC302: evolutie

Tabel 5: Evolutie tewerkstelling in de horecasector (arbeidsplaatsen) in de horecasector (zonder studenten- en uitzendarbeid / PC302) -2015/2018-

Voor het tweede kwartaal op rij daalt het aantal arbeidsplaatsen in het gewoon stelsel (-0,7%). Het volume van het gewoon stelsel (uitgedrukt in VTE’s) stijgt nog steeds en dit voor de elfde maal op rij (+1%). Het is wel de kleinste stijging sinds de introductie van de flexi-jobs. Het aandeel van het gewoon stelsel in de arbeidsplaatsen en voltijdsequivalenten daalt ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal arbeidsplaatsen bij de extra’s daalt voor het elfde kwartaal op rij (-13%). Ook bij het werkvolume (VTE’s) zien we een serieuze daling. Het aandeel van de extra’s in de arbeidsplaatsen en voltijdsequivalenten daalt verder ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal flexi-jobs stijgt verder ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is het geval bij zowel de arbeidsplaatsen als de voltijdsequivalenten. Het aandeel van de flexi-jobs komt in 2018Q3 uit op 18% bij de arbeidsplaatsen en 5% bij de voltijdsequivalenten.

PC 302 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 PC 302 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 Bron: RSZ Bewerking: Guidea

6 Monitor Flexi-jobs 2018Q3

Gewoon Stelsel 133 761 137 144 136 721 129 126 132 399 138 501 139 044 130 755 137 273 139 482 139 741 131 485 136 344 139 348 Gewoon Stelsel 82,0% 78,4% 76,5% 77,0% 77,4% 75,2% 74,1% 74,4% 75,5% 72,7% 71,3% 71,5%

Extra 33 148 32 342 27 528 26 233 27 334 25 070 23 853 24 957 26 621 23 291 20 807 21 987 22 884 20 161 Extra 16,5% 15,9% 15,8% 13,9% 13,3% 14,4% 14,4% 12,4% 11,2% 12,2% 12,0% 10,3%

jaar op jaar groei Gewoon Flexi Extra Flexi Stelsel 0 0 2 538 9 337 +1,0% -14,6% Nieuw 13 249 -1,0% -17,5% Nieuw 16 339 +1,0% -22,5% Nieuw 16 831 +1,7% -13,4% +563,2% 18 183 +1,3% -4,9% +94,7% 21 318 +3,7% -2,6% +60,9% 24 771 +0,7% -7,1% +51,6% 24 558 +0,5% -12,8% +45,9% 27 292 +0,6% -11,9% +50,1% 32 090 -0,7% -14,0% +50,5% 35 313 -0,1% -13,4% +42,6% Flexi 1,5% 5,7% 7,7% 9,1% 9,4% 10,5% 11,5% 13,2% 13,3% 15,1% 16,8% 18,1%

Voor het tweede kwartaal op rij daalt het aantal arbeidsplaatsen in het gewoon stelsel.


Tabel 6: Evolutie tewerkstelling in de horecasector (voltijdsequivalenten) in de horecasector (zonder studenten- en uitzendarbeid / PC302) -2015/2018Gewoon Gewoon PC 302 Extra Flexi Extra Flexi Stelsel Stelsel 2015Q4 73 099 2 180 102 2016Q1 72 080 2 246 837 +3,3% +1,7% Nieuw 2016Q2 75 470 2 393 1 460 +2,3% -7,5% Nieuw 2016Q3 76 101 2 015 1 832 +4,5% -13,7% Nieuw 2016Q4 77 831 2 034 1 905 +6,5% -6,7% +1 760% 2017Q1 74 059 2 225 1 931 +2,7% -0,9% +130,8% 2017Q2 79 386 2 532 2 608 +5,2% +5,8% +78,7% 2017Q3 79 633 1 945 2 938 +4,6% -3,5% +60,4% 2017Q4 80 193 1 770 2 906 +3,0% -13,0% +52,6% 2018Q1 76 411 2 054 3 068 +3,2% -7,7% +58,9% 2018Q2 81 061 2 261 4 100 +2,1% -10,7% +57,2% 2018Q3 80 758 1 770 4 551 +1,4% -9,0% +54,9% PC 302 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3

Gewoon Stelsel 97,0% 95,9% 95,1% 95,2% 95,2% 94,7% 93,9% 94,2% 94,5% 93,7% 92,7% 92,7%

Extra

Flexi

2,9% 3,0% 3,0% 2,5% 2,5% 2,8% 3,0% 2,3% 2,1% 2,5% 2,6% 2,0%

0,1% 1,1% 1,8% 2,3% 2,3% 2,5% 3,1% 3,5% 3,4% 3,8% 4,7% 5,2%

Het aantal flexijobs stijgt verder ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Bron: RSZ Bewerking: Guidea

Tabel 7: Aantal dagen voltijdse tewerkstelling in de horecasector (zonder studenten- en uitzendarbeid) -2015/2018Â

n

Jaargroei

2015Q4

2 708 239 +5,0%

2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3

2 763 447 2 940 656 2 886 058 2 985 528 2 933 260 3 188 699 3 068 403 3 192 402 3 092 332 3 317 269 3 175 261

+9,9% +7,7% +10,1% +10,2% +6,1% +8,4% +6,3% +2,8% +5,4% +4,0% +3,5%

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder stijgt het aantal dagen voltijdse tewerkstelling in de horecasector (PC302) met 4% in 2018Q3.

Bron: RSZ Bewerking: Guidea

Monitor Flexi-jobs 2018Q3 7


Loon Tabel 8: Brutokwartaalloon per soort van tewerkstelling5 in de horecasector (zonder studentenarbeid) 6 -2018Q3 Arbeider

Loon per arbeidsplaats

Gewoon stelsel Extra Flexi Bediende

€ 3 383 € 289 € 734 Loon per arbeidsplaats

Gewoon stelsel Extra Flexi

€ 7 226 € 406 € 1 294

Loon per VTE € 6 149 € 3 305 € 5 729 Loon per VTE € 9 186 € 3 078 € 6 643

Let op: Sinds 2018Q1 zijn de bedragen beperkt tot PC302. De lonen van flexijobs via uitzendondernemingen kunnen we niet meer apart voor de horecasector berekenen. Dit heeft vooral gevolgen voor de bedragen bij bedienden aangezien veel flexi-jobs voor bedienden via een uitzendonderneming gaan.

Bron: RSZ Bewerking: Guidea

Het gemiddeld brutoloon per flexi-arbeidsplaats ligt in 2018Q3 op 734 euro voor arbeiders en 1.294 euro voor bedienden. Per VTE komt dit op 5.729 euro voor een arbeider en 6.643 euro voor een bediende. Beiden liggen onder het loon per VTE in het gewoon stelsel. Bij de arbeiders is het verschil kleiner dan bij de bedienden. De lonen van de extra’s zijn gebaseerd op forfaitaire lonen die lager liggen dan de reële lonen.

Het gemiddeld brutoloon per VTE voor een flexi-job ligt in 2018Q3 op 5.729 euro voor arbeiders en 6.643 euro voor bedienden.

Tabel 9: Brutoloon per uur flexi-jobs7 -2016/2018-

Flexi

 

Arbeiders

Bedienden

2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1

€ 11,47 € 11,54 € 11,54 € 11,54 € 11,69 € 11,72 € 11,80 € 11,74

€ 16,34 € 17,26 € 16,01 € 13,84 € 14,06 € 14,65 € 14,16 € 14,18

2018Q2

€ 11,89

€ 14,33

2018Q3

€ 11,96

€ 14,24

Bron: RSZ Bewerking: Guidea

Het gemiddeld brutoloon per uur voor een flexi-job arbeider bedraagt 11,96 euro en 14,24 euro voor een bediende.

5 De vermelde lonen voor de “extra’s” (gelegenheidswerknemers) zijn de forfaitaire lonen die als basis dienen voor de berekening van de bijdragen. 6 De bedragen zijn beperkt tot PC302. De lonen van flexi-jobs via uitzendondernemingen zijn niet meegeteld.Vergelijken met rapporten voor 2018Q1 heeft dus weinig zin. 7 De bedragen zijn beperkt tot PC302. De lonen van flexi-jobs via uitzendondernemingen zijn niet meegeteld. In rapporten voor 2018Q1 was dit wel het geval. De tijdsreeks is aangepast.

8 Monitor Flexi-jobs 2018Q3

Het gemiddeld brutoloon per uur voor een flexi-job arbeider bedraagt 11,96 euro; voor een bediende 14,24 euro.


Tewerkstelling van refertekwartaal

de

flexi-werknemers

in

het

8

In 2018Q3 werken 44.443 personen als flexi-werknemer. 65% van de flexiwerknemers werkte voor de reguliere tewerkstelling drie kwartalen eerder (2017Q4) bij slechts één werkgever. 25% was bij minstens twee werkgevers aan het werk. Bij 4% of 1.830 personen was er bij RSZ geen tewerkstelling gekend of waren ze gepensioneerd.9

Let op: sinds 2018Q1 kunnen we deze statistiek niet meer verkrijgen enkel en alleen voor werknemers met een flexijob in de horecasector.Werknemers met een flexi-job in een andere sector dan de horeca zitten dus ook in de cijfers.

Figuur 4: Aantal personen tewerkgesteld bij hoeveel werkgevers tijdens de referteperiode (kwartaal -3) (n = 44.443) – 2018Q3 (refertekwartaal 2017Q4) 25 %

2 werkgevers

5%

1 werkgever

65 %

3 werkgevers

0,5 %

Meer dan 3 werkgevers

4%

Geen tewerkstelling bij RSZ gekend of gepensioneerd

Bron: RSZ Bewerking: Guidea

13.636 van de 61.140 tewerkstellingen (≠personen)10 in de referteperiode (2017Q4) vonden plaats in de horecasector (22%). De tweede sector was de groot- en detailhandel, de derde was de industriesector. Het is niet uit te maken in welke sector de tewerkstelling in de interimsector was. De grootste sectoren hier zijn min of meer ook de sectoren met in het algemeen het hoogst aantal werknemers. 8 Het gaat hier om de reguliere tewerkstelling (hoofdjob) van minstens 80% die de werknemer moet gehad hebben in het derde kwartaal voorafgaande aan de tewerkstelling als flexiwerknemer in het betrokken kwartaal. Een tewerkstelling als ‘extra’ of flexi-job wordt hier niet meegeteld. 9 Het feit dat er personen voorkomen voor wie geen activiteit is gevonden, komt hoofdzakelijk omdat ook gepensioneerden als flexiwerknemer kunnen werken. Daarnaast kan een klein aantal werknemers tot een van de categorieën behoren die uit de RSZ-statistieken uitgesloten zijn, maar wel meetellen voor de 80%. 10 Om te kijken in welke sector flexi-jobbers hun reguliere tewerkstelling hadden, rekent de RSZ in tewerkstellingen en niet in personen. 13.636 tewerkstellingen betekent niet dat 13.636 van de 44.443 personen zijn reguliere tewerkstelling in de horeca heeft.Vermoedelijk ligt dit aantal iets lager aangezien één persoon ook meerdere tewerkstellingen in de horeca kan hebben.

Monitor Flexi-jobs 2018Q3 9


Tabel 10: Indeling van de tewerkstellingen tijdens de referteperiode (kwartaal - 3) naar activiteitssector (top 7) -2018Q3 (refertekwartaal 2017Q4) – Activiteitssector Verschaffen van accommodatie en maaltijden Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen Industrie Interimsector Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Onderwijs Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen ...

n 13 636 7 246 5 729 5 392 5 251 4 913 4 458

Totaal

% 22% 12% 9% 9% 9% 8% 7%

61 140 100%

Bron: RSZ Bewerking: Guidea

Het totaal aantal tewerkstellingen in de referteperiode (t-3) stijgt terug gevoelig ten opzichte van het vorig kwartaal. Dit is logisch gezien flexiarbeid sinds 2018Q1 ook in andere sectoren dan de horeca mogelijk is. Onderstaande figuur toont ook een opvallende stijging van het aantal tewerkstellingen in de horeca in het refertekwartaal. Het aandeel stijgt ten opzichte van vorig kwartaal,

maar daalt ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het is moeilijk om deze evolutie te interpreteren. Ten eerste is er de openstelling naar andere sectoren. Daarnaast kan zowel de evolutie van de tewerkstellingen in de horeca als in alle sectoren samen seizoensgebonden zijn.

Figuur 5: Aantal tewerkstellingen en aandeel in horeca door flexijobber(s) in het refertekwartaal (t-3) -2015/2018-11 16 000

60%

13 636

14 000

50%

12 000

10 497

40%

10 000

9 246 8 013

7 889

8 000

6 299 6 000

5 149

5 819 5 729

0

30%

5 728 20%

4 000 2 000

8 525

24%

22%

1 950

15Q4

16Q1

16Q2

16Q3

16Q4

17Q1

Tewerkstellingen horeca

17Q2

17Q3

17Q4

18Q1

18Q2

18Q3

10%

0%

Aandeel horeca

Bron: RSZ Bewerking: Guidea

11 Refertekwartaal is drie kwartalen eerder.Vanaf 2018Q1 (refertekwartaal 2017Q2) zijn ook personen met een flexi-job in andere sectoren dan de horecasector opgenomen.

10 Monitor Flexi-jobs 2018Q3

We vermoeden dat een deel van de reguliere tewerkstellingen ingewisseld is voor flexi-jobs. Het aandeel van de tewerkstellingen in de horeca vertoont immers een dalende trend. De meeste van deze tewerkstellingen zullen allicht tweede jobs geweest zijn waarbij de hoofdtewerkstelling van deze personen al dan niet in de horeca is. Gezien de openstelling naar andere sectoren is het moeilijker om de evoluties vanaf 2018Q1 te interpreteren.


Tabellen flexi-jobs en extra in de horeca: algemeen Tabel 11: Verdeling de tewerkstelling onder speciaal regime in de horecasector Tabel 10: Verdeling van devan tewerkstelling onder speciaal regime in de horecasector -2018Q1-2018Q3 Arbeidsplaatsen Voltijdsequivalenten Aantal deeltijdse uren Lonen (€)

Flexi-jobs

extra

35 313 4 551,3 2 178 190 26 145 840

20 161 1 769,8 833 670 5 845 490

2018Q3 Totaal Flexi-jobs 55 474 6 321 3 011 860 31 991 330

extra

Totaal

36% 28% 28% 18%

100% 100% 100% 100%

64% 72% 72% 82%

Bron: RSZ Bewerking: Guidea

In het derde kwartaal van 2018 zijn er doorheen het kwartaal 35.313 flexiarbeidsplaatsen tegenover 20.161 extra-arbeidsplaatsen in PC30212 . De verhouding ligt op 64%-36%. Bij de voltijdsequivalenten en aantal uren ligt de verhouding hoger voor de flexi-jobs. Dit betekent dat de flexi-jobs meer uren per arbeidsplaats presteren dan de extra’s (61,7u <> 41,4u). Beiden presteren meer uren per arbeidsplaats dan in 2017Q3.

Let op: In tabellen naar plaats van tewerkstelling, leeftijd en dimensiegrootte zijn extra’s via uitzendarbeid wel opgenomen, terwijl dit bij flexi-jobs niet het geval is. De manier waarop de RSZ de cijfers rapporteert, maakt het niet mogelijk dit aan te passen. Vergelijken met rapporten voor 2018Q1 kan niet omdat flexi-jobs via uitzendarbeid toen wel werden meegeteld.

Figuur 6: Aantal gepresteerde uren per arbeidsplaats onder speciaal regime -2014/2018-13 70

61,7

57,1

54,0

60

50

40

30

41,4

39,4

37,8 33,3

20

10

0 Q4

Q1

2014

Q2

Q3

2015

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

2016 Extra

Q2

Q3

2017

Q4

Q1

Q2

Q3

2018

Flexi

Bron: RSZ Bewerking: Guidea

Hieronder focussen we op de arbeidsplaatsen. Onderstaande tabellen kunnen we ook aanmaken voor voltijdsequivalenten, aantal uren en lonen. 12 Het is niet mogelijk om het aantal flexi-jobs in de horecasector via uitzendarbeid te achterhalen. 13 Flexi-jobs werden pas in december 2015 geïntroduceerd. 2015Q4 is dus geen volledig kwartaal bij de flexi-jobs. In rapporten voor 2018Q1 waren de cijfers inclusief uitzendarbeid. Sinds 2018Q1 zijn de cijfers exclusief uitzendarbeid. De tijdsreeks en grafiek zijn aangepast.

Monitor Flexi-jobs 2018Q3 11


Tabellen flexi-jobs en extra in de horeca: subsector Tabel 12:Verdeling van de tewerkstelling onder speciaal regime in de horecasector naar subsector (op basis van (hoofd)nace code van de werkgever) -2018Q3Arbeidsplaatsen Â

Flexi-jobs

2018Q3 Extra Flexi-jobs Extra

Flexi-jobs

Extra

Hotels Overige logies Restaurants Fastservice Catering Drinkgelegenheden Andere

1 304 530 16 230 5 188 4 749 5 014 2 298

1 017 349 9 201 2 975 1 980 3 544 1 092

4% 2% 46% 15% 13% 14% 7%

5% 2% 46% 15% 10% 18% 5%

56% 60% 64% 64% 71% 59% 68%

44% 40% 36% 36% 29% 41% 32%

Totaal PC302

35 313

20 158

100%

100%

64%

36%

Uitzendbureau

n.b.

373

Totaal

n.b.

20 531

Bron: RSZ Bewerking: Guidea

46% 46% van de flexiarbeidsplaatsen vindt plaats in restaurants. 46% van de flexi-arbeidsplaatsen vindt plaats in de subsector van de restaurants. De fastservice en drinkgelegenheden volgen op ruime afstand. De cateringsector maakt procentueel het vaakst gebruik van een flexi-job in vergelijking met een extra: 71% van de arbeidsplaatsen onder een speciaal regime is in de vorm van flexi-jobs.

12 Monitor Flexi-jobs 2018Q3


Tabellen flexi-jobs en extra in de horeca: plaats van tewerkstelling Tabel 13:Verdeling van de tewerkstelling onder speciaal regime in de horecasector naar plaats van tewerkstelling -2018Q3Arbeidsplaatsen Vlaams Gewest Antwerpen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg Waals gewest Waals-Brabant Henegouwen Luik Luxemburg Namen Brussels Gewest Onbekend Totaal

2018Q3 Flexi-jobs Extra 93% 72% 27% 23% 11% 7% 26% 18% 18% 15% 12% 10% 5% 18% 0,8% 3% 1,1% 6% 1,7% 5% 0,3% 1% 0,7% 2% 2% 10%

Flexi-jobs 32 909 9 507 3 851 9 046 6 311 4 194 1 655 280 394 612 118 251 585

Extra 14 703 4 794 1 345 3 614 2 997 1 953 3 601 561 1 285 1 048 275 432 2 130

164

97

0,5%

35 313

20 531

100%

Flexi-jobs 69% 66% 74% 71% 68% 68% 31% 33% 23% 37% 30% 37% 22%

Extra 31% 34% 26% 29% 32% 32% 69% 67% 77% 63% 70% 63% 78%

0,5%

63%

37%

100%

63%

37%

Bron: RSZ Bewerking: Guidea

93% van de flexi-arbeidsplaatsen vindt plaats in Vlaanderen, 5% in Wallonië en 2% in Brussel. Deze verdeling wijzigt nauwelijks. De provincies Antwerpen (27%), West-Vlaanderen (26%), en Oost-Vlaanderen (18%) zorgen voor 71% van de flexi-jobs in België. In Vlaanderen zijn er ruim meer flexi-arbeidsplaatsen dan extraarbeidsplaatsen. De grootste verhouding flexi – extra is te vinden in Vlaams-Brabant. In Wallonië en Brussel liggen de aantallen en verhoudingen veel lager.

93% 93% van de flexiarbeidsplaatsen vindt plaats in Vlaanderen.

Monitor Flexi-jobs 2018Q3 13


Tabellen flexi-jobs en extra in de horeca: Leeftijd Tabel 14:Verdeling van de tewerkstelling onder speciaal regime in de horecasector naar leeftijds-categorie -2018Q3Arbeidsplaatsen

2018Q3 Extra Flexi-jobs Extra Flexi-jobs

Flexi-jobs

Extra

<25 25-39 40-49 50-64 65 en ouder of onbekend

3 845 17 922 6 565 5 090

6 771 8 227 2 681 2 496

11% 51% 19% 14%

33% 40% 13% 12%

36% 69% 71% 67%

64% 31% 29% 33%

1 891

356

5%

2%

84%

16%

Totaal

35 313

20 531

100%

100% 63%

37%

Bron: RSZ Bewerking: Guidea

25 tot 39-jarigen vullen 51% van alle flexi-arbeidsplaatsen in. In vergelijking met de extra’s ligt het grootste verschil bij de min 25-jarigen. Waar deze groep bij de extra’s 33% uitmaakt is dit bij de flexi-jobs slechts 11%. De grootste verhouding flexi – extra is te vinden bij de 65-plussers: 84% van de arbeidsplaatsen onder een speciaal regime zijn onder de vorm van flexijobs. Bij de min 25-jarigen is dit slechts 36%. Ondertussen blijft het aantal 65-plussers stijgen. Sinds 2018Q1 kunnen ook gepensioneerden als flexi aan de slag.

Tabellen flexi-jobs en extra in de horeca: Dimensiegrootte onderneming Tabel 15:Verdeling van de tewerkstelling (arbeidsplaatsen) onder speciaal regime in de horecasector naar dimensiegrootte -2018Q3Arbeidsplaatsen

Flexi-jobs Minder dan 5 wn 11 786 5 tot 9 wn 9 146 10 tot 19 wn 7 535 20 tot 49 wn 5 474 Meer dan 50 wn 1 372 Totaal

2018Q3 Extra Flexi-jobs Extra Flexi-jobs Extra 7 077 33% 34% 62% 38% 5 271 26% 26% 63% 37% 4 213 21% 21% 64% 36% 2 796 16% 14% 66% 34% 1 174 4% 6% 54% 46%

35 313 20 531

100%

100%

63%

37%

Bron: RSZ Bewerking: Guidea

59% van de flexi-arbeidsplaatsen vinden we terug in een onderneming met minder dan 10 werknemers. De grootste verhouding flexi – extra is weliswaar voor de ondernemingen met 20 tot 49 werknemers: 66% van de arbeidsplaatsen onder een speciaal regime zijn in de vorm van flexi-jobs. Uitzendondernemingen worden sinds 2018Q1 niet meer meegeteld bij de flexi-jobs.

14 Monitor Flexi-jobs 2018Q3

25 tot 39-jarigen vullen 51% van alle flexiarbeidsplaatsen in.


Studentenarbeid in de horecasector Tabel 16: Studentenarbeid in de horecasector (PC302) -2015/2018Kwartaal 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3

Arbeidsplaatsen Aantal JoJ groei 44 269 +11,9% 49 361 +21,7% 60 692 +14,4% 75 514 +14,5% 52 628 +18,9% 56 275 +14,0% 73 929 +21,8% 88 402 +17,1% 64 551 +22,7% 66 319 +17,8% 84 118 +13,8% 98 734 +11,7%

Gewerkte uren Aantal JoJ groei n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 2 592 820 n.b. 3 877 906 n.b. 6 649 883 n.b. 3 148 050 n.b. 3 300 031 +27,3% 4 645 175 +19,8% 7 452 997 +12,1%

Bron: RSZ Bewerking: Guidea

In het derde kwartaal van 2018 zijn er 98.734 studentenjobs (arbeidsplaatsen) in de horeca, 12% meer dan in het derde kwartaal van 2017.Vanaf 2017 drukt de RSZ de prestaties van studentenarbeid niet meer uit in dagen, maar in uren.Voor 2018Q3 gaat het om 7.452.997 gewerkte uren in de horecasector. Dat is 12% meer dan in 2017Q3.

Figuur 7: Aantal studenten in de horeca doorheen het jaar (niet via interim) -2012/2017-

Figuur 8: Aantal studenten naar aantal gewerkte uren als student in de horeca doorheen het jaar (niet via interim) -201745 000

140 000

117 931

120 000

82 610

30 000

90 350

25 000

80 000

21 164

20 000

59 425

60 000

39 555

35 000

103 165 100 000

40 000

15 000

43 141

10 000

40 000

5 000

20 000

15 202 11 195

8 385

6 315 4 891 3 657 3 086 3 867

614

0

0 2012

2013

2014

2015

2016

2017

Reeks1

Bron: RSZ Bewerking: Guidea

Bron: RSZ Bewerking: Guidea

Het aantal studenten dat werkt in de horeca stijgt jaar na jaar. In 2017 lag het aantal studenten dat werkt in de horeca op 117.931, ongeveer 14% hoger dan in 2016. Dit is een gelijkaardig groeicijfer als in 2016.

In 2017 werkte meer dan de helft (51%) van de studenten in de horecasector maximaal 100 uur in de sector. 614 of 0,5% van de studenten werkte meer dan 475 uren.14 Vergelijken met voorgaande jaren is niet mogelijk aangezien er voorheen in dagen werd geteld. 14 Een overschrijding van de 475 uren hoeft niet noodzakelijk een overtreding van de regels te betekenen.

Monitor Flexi-jobs 2018Q3 15


Bron De gedetailleerde cijfers zijn te vinden via: https://www.rsz.fgov.be/nl/statistieken/onlinestatistieken/specifieke-tewerkstellingstypes-horeca-ea

Op deze webpagina staat ook meer uitleg en definities. De structuur van de webpagina is als volgt: 1.

Tewerkstelling van de flexi-werknemers in het refertekwartaal (t â&#x20AC;&#x201C; 3): Tabel 1

2.

Tabellen Flexi-jobs en extra in de Horeca: Tabellen 2 tot 5

3.

Werkgevers: Tabel 5

4.

Studentenarbeid: Tabellen 6 en 7

5.

Globale tewerkstellingsgegevens / Samenvattingstabel: Tabel 8

Š2019 Guidea - Kenniscentrum Toerisme en Horeca vzw. Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld. Guidea, het Kenniscentrum Toerisme en Horeca vzw stelt zich echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de aangeboden informatie. In geen geval is Guidea, het Kenniscentrum Toerisme en Horeca aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de aangeboden informatie uit deze publicatie. Beelden: Unsplash.

16 Monitor Flexi-jobs 2018Q3


Monitor Flexi-jobs 2018Q3 17


www.guidea.be

Profile for Guidea

Monitor flexijobs, mei 2019  

De monitor flexi-jobs geeft een cijfermatige weergave van de flexi-jobs sinds hun invoering. Editie mei 2019.

Monitor flexijobs, mei 2019  

De monitor flexi-jobs geeft een cijfermatige weergave van de flexi-jobs sinds hun invoering. Editie mei 2019.

Profile for guidea0