Page 1

CAMPAÑA DE PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS Y PERSIANAS ç

“DESCOBREIX TOT EL QUE PODEM FER PER TU ”


ADIOS GRAFFITI

Ofrecemos Limpieza de superficies como paredes de granito, hormigón, cerámicas, metales, piedras, entre otras. Eliminamos todo tipo de timpadas, tags, graffitis y sombras de rotuladores, aerosoles, tintas y acrílicos.

STOP GRAFFITI

Protección y prevención contra graffitis, tags, pegatinas y polución. Aplicamos HLG, unico sistema de protección permanente HLG SYSTEM de GLASSCOVER es VIDRIO, mediante una reacción en cadena cuyo catalizador es la humedad relativa del ambiente, los compuestos de HLG se van tranformando en vidrio. Esta pintura es transparente, impermeable y repele cualquier pintura.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

MANTENEMOS GLASSCOVER.

siempre limpias las superficies

tratadas con HLG SYSTEM de

EL PROPIO ESPACIO DE COMUNICACION. Tratamos cualquier superficie como un espacio de comunicación, marketing y promoción. Antes de proteger una superficie le ofrecemos PERSONALIZAR el soporte y dejar una imagen que no podra ser dañada.


PRESENTACIÓ

GLASSCOVER EUROPE S.L, ha desenvolupat una tecnologia única al món, anomenada HLG System, que permet aplicar sobre qualsevol superfície, sense alterar-la, una capa de protecció permanent, com un finíssim cristall líquid, que facilita la neteja i el manteniment de les superfícies protegides.

Amb motiu del llançament de la campanya BCN SEMPRE NETA, ens permetem fer-li arribar aquest proposta amb el qual li garantim una PROTECCIÓ PERMANENT, contra grafits, tags i adhesius.

Es considera permanent qualsevol protecció que independentment del nombre de neteges efectuades, conservi les seves prestacions com a mínim durant un període de 4 anys una vegada realitzada l’aplicació, sense necessitat de replicació. Aconseguint un important estalvi econòmic en el manteniment i neteja d’aquests espais protegits amb la tecnologia HLG System, gràcies a l’estalvi de temps i al menor consum de productes utilitzats.

PROPIETATS DE LA PROTECCIÓ GLASS COVER:

Prevé i evita els grafits. Evita l’adherència d’adhesius. Transpirable ( permeable al vapor ). Transparent, conservant l’aspecte natural de la superfície. Impermeable i sense porus. Facilita la neteja i desinfecció de qualsevol tipus de superfície. Protecció ultraviolada. No pateix cap desgast per l’exposició al sol. Protecció contra la intempèrie i la contaminació ambiental. Antioxidant. Resistència als agents químics.


REVITALIZAMOS fachadas y persianas ·

SUPERFICIES DAÑADAS A NUEVO PROTEGIDA CONT RA LOS ACT OS VANDA LICOS DOBLE CAPA D E PROTECCIÓN VÍT REA TRANSPARENTE.

·

MANTENIENDO LAS CAR ACTERÍSTICAS DEL VIDRIO, HLG SYSTEM ES UN PRODUCT O QUE FORMA UNA MEMBRANA VITREA SOBRE SUPERFICIE TRATADA.

·

PERMITE LIMPIAR FACILMENTE CON UN PAÑO SECO O CON AGUA Y ALCOHOL ELIMINANDO ASI LAS PINTADAS DESAGRADABLES Y LOS GRAFITIS.

ES LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA MANTENER UN ENTORNO URBANO PROTEGIDO DEL VANDALISMO. CUENTA CON LA CONFIANZA DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Guillermo Daniel Ituarte

+ 34 683 161 020 gdituarte@movistar.net


CAS REAL (Barcelona, La Campana – Set. 2011)

La Vanguardia 03/09/2011 Informació apareguda a La Vanguardia, a la secció LA FOTO DEL LECTOR

A la imatge es pot apreciar que totes les persianes estan plenes de grafits i tags, però si ens hi fixem una mica més detingudament podem observar que:


CONDICIONS GENERALS ·

Condicions generals de venda i aplicació Les condicions d’aplicació són recomanacions subjectes a possibles variacions, en funció de cada obra. GLASS COVER EUROPE, S.L. es reserva el dret de variar les dades presents segons l’evolució tecnològica del producte. Tota causa aliena a la nostra responsabilitat que faci impossible la finalització parcial o total de l’obra, ens donarà dret a facturar i cobrar la totalitat del pressupost.

·

Preus S’indiquen considerant que totes les feines es realitzen de forma simultània.

·

Realització de l’obra L’obra serà realitzada per personal especialitzat de GLASS COVER EUROPE, S.L. o bé per un APLICADOR AUTORITZAT. En cas de variació a les quantitats i/o naturalesa de les superfícies estipulades, GLASS COVER EUROPE, S.L. es reservarà el dret d’ajustar el pressupost als nous mesuraments i naturaleses dels materials.

·

Condicions per a l’obra El client haurà d’enviar el present document signat per a confirmar la seva acceptació. El client haurà de complir amb les condicions exposades per a efectuar l’obra. El client haurà de facilitar a GLASS COVER EUROPE, S.L. els permisos corresponents per a la bona execució de l’obra.

·

·

Certificacions Els productes subministrats compleixen amb la normativa europea.

Termini d’inici de l’obra A concretar en el moment de la confirmació de la comanda.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol consulta que desitgin realitzar-nos, així com per a ampliar-los la informació que necessitin.

Guillermo Daniel Ituarte

+ 34 683 161 020 gdituarte@movistar.net


FINANCIAMOS con DESCUENTOS ESPECIALES SOL-LICITI UN PRESSUPOST A

34 683 161 020 CONTACTI AMB DEP. COMERCIAL 34 683 161 020 / gdituarte@movistar.net ELIMINIACIÓ GARANTIDA DE GRAFITS I TAGS EN MENYS DE 48 HORES


PRESENTACION  

Primera pintura ecológica de naturaleza inorgánica que no contamina. Repele cualquier pintura produciendo un efecto antigraffiti y antipegat...