Page 1


2


Voorwoord

Geachte dealer, Hierbij ontvangt U het trainingsaanbod voor de Claas tractoren en Claas oogstmachines voor het komende trainingsseizoen. Er wordt U wederom een ruime keus aan bestaande en nieuwe trainingen aangeboden. Wij zijn al jaren zeer tevreden over de deelname van uw monteurs aan de Claas trainingen bij PTC+. Deze opzet voor het trainen van monteurs bij PTC+ wordt door Claas als een voorbeeld genoemd bij de importeurs in andere landen. Wat wij graag als verbetering zien is een vroege start van het trainingsseizoen. Wij hebben enkele weken eerder als in 2010 de nieuwe trainingscatalogus aan U verzonden. Wij vragen U ook uw monteurs sneller aan te melden voor de diverse trainingen. Dan kunnen we eerder van start met de trainingen en zijn we afhankelijk van het aantal aanmeldingen volgend voorjaar ook eerder klaar met de trainingen. Het afgelopen jaar hebben wij voor het eerst een training aangeboden voor het gebruik van de Claas Hydrauliek-tester. Dit was een groot succes en daarom wordt deze weer aangeboden met dezelfde voorwaarden als het afgelopen seizoen; indien U deze testapparatuur v贸贸r 1 december 2011 bij ons aanschaft is de deelname van 茅茅n van uw monteurs aan deze training voor rekening van Kamps de Wild BV. Verder wordt er een vervolgtraining voor deze hydrauliek-tester aangeboden. Hier worden uw monteurs getraind in de vele mogelijkheden van deze hydrauliek-tester in combinatie met het CDS-diagnose systeem. Nieuw is ook een training voor de Claas Scorpion verreiker. Hier was duidelijk behoefte aan bij de dealers en wij gaan er daarom ook vanuit dat er voldoende belangstelling is voor deze training. Zoals bekend bij U, is er de afgelopen jaren veel veranderd in de subsidiemogelijkheden voor het volgen van trainingen van uw monteurs. Het blijft echter belangrijk voor de ontwikkeling en de ervaring van uw monteurs om Claas trainingen te blijven volgen. Tot ziens in Ede! Kamps de Wild BV William Peek

3

Trainingsaanbod 2011- 2012


Inhoudsopgave Voorwoord

3

Inhoudsopgave

4

Algemene informatie

5

Trainingsadvieswijzer

7

Training Claas elektronica (CL-Elek)

8

Digitaal gebruik van Claas werkplaatsboeken (CL-TIC)

9

Introductie elektrische systemen (Arion en Axion 1E)

10

Introductie Metadiag 2007 (Arion en Axion 1M)

11

Introductie CDS (CDS-Tr)

12

Meten in hydraulische systemen (Arion TrH)

13

Meten met het nieuwe Claas hydraulisch testapparaat (Hyd-tester)

14

Update Claas hydraulisch testapparaat (Hyd-tester 2)

15

Introductie Arion 400 (Arion 400 1EHM)

16

Storing zoeken aan de Arion 400 (Arion 400 EHM-S)

17

Update Metadiag en elektrische systemen (Arion en Axion 2EM)

18

Update elektrisch, hydraulisch en Metadiag (Arion en Axion 3EHM)

19

Update elektrisch, hydraulisch en Metadiag (Arion en Axion 4EHM)

20

Update elektrisch, hydraulisch en Metadiag (Arion en Axion 5EHM)

21

Storing zoeken aan de Arion en/of Axion (Arion en Axion EHM-S)

22

Introductie C-matic: elektrisch, hydraulisch en Metadiag (C-matic)

23

Jaguar Hakselaar 494 (Jag 1-494)

24

Jaguar elektrische systemen (Jag ES)

25

Diagnose CDS (Jag CDS)

26

Jaguar elektrisch en hydraulische Systemen (Jag EH)

27

Storing zoeken aan de Jaguar 494 (Jag 2S-494)

28

Introductie Scorpion Telescooplader (Scorpion EH)

29

Storing zoeken aan de Scorpion Telescooplader (Scorpion-S)

30

Inschrijfformulier

31

4


Algemene informatie Aanmelding Het voorgedrukte inschrijfformulier zit achter in deze catalogus en kan volledig ingevuld via post of fax retour worden gezonden aan PTC+. Voor het inschrijven van meerdere medewerkers graag zelf het aanmeldingsformulier kopi毛ren. Wij verzoeken u het formulier v贸贸r vrijdag 16 september 2011 te retourneren aan PTC+. Uitsluitend schriftelijke aanmeldingen via het inschrijfformulier worden door ons geaccepteerd. Let op de juiste inhoud van de trainingen voordat u uw medewerkers aanmeldt. Let daarbij ook op de trainingen die uw medewerker eerder al gevolgd heeft (zie verstrekte certificaten voorgaande jaren en het overzicht dat u per mail van ons rond deze tijd ontvangt) Nadat de aanmelding is ontvangen sturen wij u een ontvangstbevestiging van uw aanmelding. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen stelt PTC+ de definitieve data vast die u daarna ontvangt, tevens stuurt PTC+ enkele weken voor aanvang van iedere training een uitnodiging. De trainingen gaan alleen door bij voldoende deelname. Annulering Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat de Algemene leveringsvoorwaarden op deze overeenkomst van toepassing zijn en door uw inschrijving van kracht zijn. Wordt de trainingsdag korter dan 2 weken voor aanvang schriftelijk afgemeld, dan worden de volledige trainingskosten in rekening gebracht, zoals in onze Algemene leveringsvoorwaarden staat beschreven. Bij schriftelijke afmelding tussen de 2 en 4 weken voor aanvang, wordt 75% van de trainingskosten in rekening gebracht. Bij schriftelijke afmelding tussen de 4 en 6 weken voor aanvang, wordt 50% van de trainingskosten in rekening gebracht. Indien een training eerder dan 6 weken voor aanvang schriftelijk wordt afgemeld, dan worden er geen trainingskosten in rekening gebracht. Als de deelnemer zonder opgave van redenen niet op de training verschijnt, dan zullen helaas de volledige trainingskosten aan u in rekening worden gebracht. Certificaat De inschrijfformulieren graag duidelijk invullen. Altijd de volledige voor- en achternaam en geboortedatum correct invullen, deze gegevens zijn nodig voor uw certificaat. Verzekering Let op! Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat elke deelnemer verzekerd is in verband met aansprakelijkheid en ziektekosten.

5

Trainingsaanbod 2011- 2012


Subsidiemogelijkheden Is uw bedrijf aangesloten bij het OOM, dan kunnen deze trainingsdagen voor subsidie in aanmerking komen. Bedrijven kunnen een bijdrage aanvragen voor werknemers die een cursus of opleiding willen volgen. Een aanvraag kan voorafgaand aan de cursus worden ingediend via www.mijnoom.nl. Er is een fiscale stimuleringsregeling, de WVA-onderwijs, wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen onderwijs. Hierdoor kunt u als werkgever veel geld besparen, namelijk een aanzienlijke vermindering van de belasting- en premieafdracht voor verschillende groepen werknemers die scholing volgen zie www.belastingdienst.nl. Overnachtingen Als u gebruik wenst te maken van een overnachting dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Support, Diana Klomp telefoonnummer: 0318-697130 of per e-mail: D.Klomp@ptcplus.com. Indien u advies wenst, of nadere informatie met betrekking tot de inhoud van een training dan kunt u contact opnemen met de heer Bennie Scholtens, telefoonnummer 0318-697111 of per e-mail: B.Scholtens@ptcplus.com. Gebruikte afkortingen in deze catalogus: H Hydrauliek Tr Transmissie E Elektrisch M Metadiag en deels storing zoeken S Storing zoeken Het cijfer geeft de trainingsvolgorde aan en is niet bepalend voor het niveau. Bij bepaalde trainingen is dit noodzakelijk en wordt aangegeven met minimale voorkennis! Meenemen voor de trainingen: • Werkplaatsboeken meenemen. • En aansluitkabels Metadiag / CDS voor een aantal trainingen met vermelding “M”, “S” en CDS. Voor deze training is het niet nodig een laptop mee te nemen. • Uw eigen inlogcode voor Metadiag, KDS, Claas-partner.net • Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM) De deelnemer dient te zorgen voor persoonlijke beschermingsmiddelen zijnde: veiligheidsbril, gehoorbescherming en beschermende kleding en schoenen. (Afhankelijk van de te volgen training)

6


Trainingsadvieswijzer In deze catalogus ligt een breed aanbod aan trainingen, zowel voor de monteur als voor de verkoper, maar ook voor uw klanten (die u eventueel zelf hiervoor dient te benaderen). Wij kunnen ons voorstellen dat het niet altijd eenvoudig is de juiste training voor de betreffende medewerker te kiezen. Continuïteit in het trainen lijkt ons echter een “must” om de ontwikkelingen te kunnen volgen. Spreiding over de jaren zal nodig zijn om dit te kunnen realiseren. Met deze advieswijzer heeft u misschien een steuntje in de rug. De aangegeven volgorde wordt met name bepaald door de te behandelen onderwerpen en niet door het niveau. Andere hulpmiddelen die uw keuze kunnen bepalen zijn: o Overzicht eerder gevolgde trainingen o Beschrijving van de cursus o Bepaal doelgroep (monteur, verkoper, klant) o Bepaal type training: Claas, algemeen, type machine, communicatie o Advies Kamps de Wild o Advies PTC+ groen = startkolom

vervolg kolommen

>>

>>

>>

>>

CL-Elek (Claas elektronica) CL-Tic 1E (Ares, Arion, Axion)

1M CDS-Tr

2EM

3EHM

4EHM EHM-S

5EHM

Arion 400 1EHM

Arion 400 1EHM-S

Hyd-tester

Hyd-tester 2

TrH (=2H)

C-matic

7

jag 1-494

Jag ES

Scorpion-EH

Scorpion-S

Jag CDS

Jag EH jag 2S-494

Trainingsaanbod 2011- 2012


Aanbeveling!

Training Claas elektronica (CL-Elek)

Doelgroep:

Monteurs van tractoren, hakselaars en oogstmachines die elektronische kennis in hun werk nodig hebben.

Code:

CL-Elek

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 230,- per persoon per dag.

Doel:

Elektronica gaat een steeds belangrijker rol spelen bij de moderne Claas producten en bij de inhoud van de technische specificaties van deze producten. Deze materie vereisen goed opgeleide monteurs. Na deze training zal de voor de monteur belangrijke elektronische kennis die is opgedaan, zelfstandig kunnen toepassen op de verschillende Claas producten. Deze training sluit goed aan bij de andere Claas trainingen en verdient een speciale aanbeveling.

Inhoud: • • • • • • • • •

Lezen van elementaire schema’s en meetpunten. Gebruik van de multimeter in de schakelingen. Serie, parallel en gecombineerde schakelingen. Verschillende weerstanden, potentiometer en diodeschakelingen. De condensator, magneetventielen, thyristor, transistor en relaisschakelingen en toepassingen. PWM-aansturing, Duty-cycle en frequentiemeting. Een scoop wordt hierbij gebruikt ter ondersteuning. Bouwen van kleine elektrische schakelingen uit een Leybold bouwdoos met verschillende (elektronische) componenten. Door verschillende metingen uit te voeren met een multimeter wordt de schakeling duidelijk evenals de functie van de elektronische componenten. Er wordt gewerkt met voorbeelden uit de Claas productie.

Voorkennis:

Geen specifieke voorkennis nodig, maar het is meer dan een basistraining en met een breed scala aan onderwerpen zoals de monteur die tegenkomt bij de verschillende Claas produkten. Deze training kan voorafgaande de elektrische Claas trainingen, maar ook achteraf.

Organisatie:

Plaats Aanvang training Afsluiting Groepsgrootte

: PTC+ vestiging Ede : 08.30 uur : 16.30 uur : 8-10 personen

De lunch wordt door PTC+ verzorgd. Gelieve beschermende kleding mee te nemen. Trainingsdata:

Trainingscode CL-Elek

Data 2011-2012

8


Aanbeveling!

Digitaal gebruik van Claas werkplaatsboeken (CL-TIC) Doelgroep:

Monteurs van tractoren, hakselaars en oogstmachines die speciaal willen oefenen met het digitale werkplaatsboek met het programma Acrobat Reader en Partnernet met Web-TIC on- en off-line.

Code:

CL-TIC

Trainingsduur:

1 dag

Tarief:

€ 230,- per persoon per dag.

Doel:

Monteurs die aan de slag gaan met een reparatie moeten direct kunnen beschikken over productinformatie. Het blijkt steeds vaker dat een fysiek werkplaatsboek niet beschikbaar is. De informatie is vaak wel digitaal beschikbaar maar kost vele monteurs teveel tijd. Na deze training kan de monteur zelfstandig en efficiënt met het programma Acrobat Reader werken en relevante Claas productinformatie opzoeken. De monteur stelt vast, dat je een ongekende hoeveelheid productinformatie snel, goedkoop, up to date en vooral compact tot je beschikking hebt. Deze training sluit goed aan bij de andere Claas trainingen en verdient een speciale aanbeveling.

Inhoud: • • • • •

Onderzoeken welke product informatie beschikbaar is. Downloaden van beschikbare informatie en updates. Oefenen met het digitale werkplaatsboek, dat kan van tractoren en/of van hakselaars. Maar ook andere nieuwe producten van Claas hebben een overeenkomstige structuur. Tijdens het oefenen wordt het programma Acrobat Reader gebruikt. Oefenen met mogelijkheden van het programma toegepast op de Claas werkplaatsboeken. Er kan gewerkt worden met een laptop van PTC+.

Voorkennis:

Geen specifieke voorkennis nodig, dit is een instaptraining. Deze training kan voorafgaande de Claas trainingen, maar ook achteraf.

Organisatie:

Plaats Aanvang training Afsluiting Groepsgrootte

: PTC+ vestiging Ede : 08.30 uur : 16.30 uur : 9 personen

De lunch wordt door PTC+ verzorgd. Gelieve beschermende kleding mee te nemen. Uw eigen inlogcode voor Claas-partner.net Trainingsdata:

9

Trainingscode CL-TIC

Data 2011-2012

Trainingsaanbod 2011- 2012


Introductie elektrische systemen (Arion en Axion 1E) Doelgroep:

Monteurs die onderhoud en reparaties uitvoeren aan de Arion en/of Axion en kennis moeten hebben van de elektrische systemen zoals die voorkomen op de Claas tractoren. (De nieuwe Arion 400 serie komt in deze training niet aan de orde.)

Code:

Arion 1E

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 230,- per persoon per dag.

Doel:

Na deze training zal de monteur, met behulp van het werkplaatsboek, de elektrische systemen zoals die op de Arion en/of Axion voorkomen kennen en er zelfstandig aan kunnen werken.

Inhoud: • • • • • • •

De basis van de elektrische systemen zoals die op de Arion en/of Axion voorkomen worden uitgelegd met behulp van het werkplaatsboek. De koppeling tussen het schema en de praktijk op de trekker wordt toegepast. Werken met elektrische schema’s en informatie uit het werkplaatsboek aan de hand van praktijkopdrachten. Werken met de multimeter en speciale Claas meetkabels. De kennis wordt opgedaan door middel van praktische opdrachten aan de trekker. Het is een bewuste keuze juist in deze training geen gebruik te maken van Metadiag.

Voorkennis:

Er wordt veel digitaal gewerkt met het werkplaatsboek. De inhoud van de cursus CL-Tic moet redelijk bekend zijn, anders is het aan te bevelen de CL-Tic eerst te volgen. Na de Web-Tic training is de 1E een prima instaptraining voor monteurs van de Arion/Axion.

Organisatie:

Plaats Aanvang training Afsluiting Groepsgrootte

: PTC+ vestiging Ede : 08.30 uur : 16.30 uur : 9 personen

De lunch wordt door PTC+ verzorgd. Gelieve beschermende kleding mee te nemen. Trainingsdata:

Trainingscode Arion 1E

Data 2011-2012

10


Introductie Metadiag 2007 (Arion en Axion 1M) Doelgroep:

Monteurs die onderhoud en reparaties uitvoeren aan de Claas tractoren en werken met het Metadiag diagnosesysteem. In deze Metadiag 2007 training wordt gewerkt met de Arion en/of Axion. Indien de Axos training niet wordt gegeven dan kun je deze training ook goed gebruiken als basis voor Metadiag aan de Axos.

Code:

Arion 1M

Trainingsduur:

1 dag

Tarief:

€ 230,- per persoon per dag.

Doel:

Na deze training zal de monteur het Metadiag 2007 programma kennen en er zelfstandig mee kunnen werken. Ondanks het nieuwe CDS is Metadiag nog voor onbepaalde tijd noodzakelijk aan de verschillende tractoren.

Inhoud: • • • •

De basis van Metadiag 2007 wordt uitgelegd. Er wordt praktisch gewerkt met het Metadiag diagnose programma. Aan de hand van praktijkopdrachten kan de deelnemer met het programma oefenen en leert de verschillende onderdelen testen. Er kan gewerkt worden met een laptop van PTC+.

Voorkennis:

De training 1E “Introductie elektrische systemen” moet gevolgd zijn voordat aan deze training kan worden deelgenomen.

Organisatie:

Plaats Aanvang training Afsluiting Groepsgrootte

: PTC+ vestiging Ede : 08.30 uur : 16.30 uur : 9 personen

De lunch wordt door PTC+ verzorgd. Gelieve beschermende kleding mee te nemen. Trainingsdata:

11

Trainingscode Arion 1M

Data 2011-2012

Trainingsaanbod 2011- 2012


Introductie CDS (CDS-Tr)

Doelgroep:

Monteurs die onderhoud en reparaties uitvoeren aan de Arion 400, Nexos en Elios en andere Claas producten en gaan werken met het CDS-diagnosesysteem. In deze CDS training wordt gewerkt in combinatie met de Arion 400. (voor hakselaars zie cursus Jag-CDS)

Code:

CDS-Tr

Trainingsduur:

1 dag

Tarief:

€ 230,- per persoon per dag.

Doel:

Na deze training zal de monteur het CDS programma kennen en er zelfstandig mee kunnen werken. Ondanks het nieuwe CDS is Metadiag echter nog geruime tijd noodzakelijk aan de verschillende tractoren. (met betrekking tot de tractoren wordt alleen in de cursus Arion 400 gewerkt met CDS)

Inhoud: • • • •

De basis van CDS wordt uitgelegd. Er wordt praktisch gewerkt met het CDS diagnose programma (ook toegepast op Nexos en Elios). Aan de hand van praktijkopdrachten kan de deelnemer met het programma oefenen, mogelijkheden leren kennen en leert de verschillende onderdelen testen. Er kan gewerkt worden met een laptop van PTC+.

Voorkennis:

De training 1E “Introductie elektrische systemen” (tractoren) moet gevolgd zijn voordat aan deze training kan worden deelgenomen.

Organisatie:

Plaats Aanvang training Afsluiting Groepsgrootte

: PTC+ vestiging Ede : 08.30 uur : 16.30 uur : 9 personen

De lunch wordt door PTC+ verzorgd. Gelieve beschermende kleding mee te nemen. Trainingsdata:

Trainingscode CDS-Tr

Data 2011-2012

12


Meten in hydraulische systemen (Arion TrH) Doelgroep:

De beginnende, maar ook meer ervaren monteurs die onderhoud en reparaties uitvoeren aan de Arion en/of Axion (Hexashift) en kennis moeten hebben van de hydraulische systemen zoals die voorkomen op de Claas tractoren. De nieuwe Arion 400 serie komt in deze training niet aan de orde.

Code:

Arion TrH (=2H)

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 230,- per persoon per dag.

Doel:

Na deze training zal de monteur hydraulische systemen zoals die o.a. op de Arion of Axion voorkomen kennen en er zelfstandig aan kunnen werken.

Inhoud: • • • • • • •

Met behulp van uitgebreide praktijkopdrachten komen de verschillende hydraulische systemen aan de orde zoals die voorkomen op o.a. de Arion en/of Axion (60, 98 en 110L). Instellingen, bediening en gedrag van de hydraulische schuiven. De koppeling tussen het schema lezen en de praktijk op de trekker is belangrijk. Flow en druk worden gemeten en zowel het hoge- als het lagedruk systeem komen aan de orde. Van de Hexashift transmissie wordt de opbouw, schakelpatroon, afstellingen en Claas testkast behandeld.. Het kalibreren van de Revershift.

Voorkennis:

Geen specifieke voorkennis nodig. Dit is een instaptraining, maar zowel voor de beginnende monteur, als voor de meer ervaren monteur, is dit een prima training om het hydraulisch systeem beter te leren kennen. Er wordt ook veel digitaal gewerkt met het werkplaatsboek. De inhoud van de cursus CL-Tic moet redelijk bekend zijn, anders is het aan te bevelen de CL-Tic eerst te volgen.

Organisatie:

Plaats Aanvang training Afsluiting Groepsgrootte

: PTC+ vestiging Ede : 08.30 uur : 16.30 uur : 9 personen

De lunch wordt door PTC+ verzorgd. Gelieve beschermende kleding mee te nemen. Trainingsdata:

13

Trainingscode Arion TrH (= 2H)

Data 2011-2012

Trainingsaanbod 2011- 2012


Aanbeveling Claas

Meten met het nieuwe Claas hydraulisch testapparaat (Hyd-tester) Doelgroep:

Monteurs van tractoren, hakselaars, oogstmachines, enz. die diagnose moeten stellen en vastleggen met een digitaal hydraulische tester, tijdens onderhoud of reparatie aan hydraulische systemen. Voor een acceptabele garantie afwikkeling is het digitaal aanleveren van een hydraulisch meetrapport een vereiste.

Code:

Hyd-tester

Trainingsduur:

1 dag

Tarief:

€ 230,- per persoon per dag of gratis bij aanschaf van een Claas hydraulische tester. (informeer bij Kamps de Wild naar de

Gratis

voorwaarden) Doel:

De monteur helpen bij het werkelijk gebruiken van deze geavanceerde tester. Na deze training zal de monteur zelfstandig met het Claas digitale hydraulisch testgereedschap kunnen werken en meetgegevens digitaal kunnen vastleggen. Dit is niet alleen nodig voor een juiste diagnose, maar ook indien het garantie betreft, vereist voor een correcte garantie afwikkeling.

Inhoud: • • • • • •

Deze geavanceerde tester vereist een zorgvuldige voorbereiding van de monteur. Het leren kennen van de mogelijkheden van de digitale hydraulische tester van Claas (zonder CDS) Installeren op de (eigen) laptop Aansluiten van het apparaat Met behulp van praktijkopdrachten verschillende hydraulische testen uitvoeren. Vastleggen en verwerken van meetresultaten.

Voorkennis:

Geen specifieke voorkennis nodig. Dit is een instaptraining, maar enige kennis van het hydraulisch systeem is wenselijk.

Organisatie:

Plaats Aanvang training Afsluiting Groepsgrootte

: PTC+ vestiging Ede : 08.30 uur : 16.30 uur : 9 personen

De lunch wordt door PTC+ verzorgd. Gelieve beschermende kleding mee te nemen. Trainingsdata:

Trainingscode Hyd-tester

Data 2011-2012

14


NIEUW

Update Claas hydraulisch testapparaat

(Hyd-tester 2)

Doelgroep:

Monteurs van tractoren, hakselaars, oogstmachines, enz. die diagnose moeten stellen en vastleggen met een digitaal hydraulische tester, tijdens onderhoud of reparatie aan hydraulische systemen. Voor een acceptabele garantie afwikkeling is het digitaal aanleveren van een hydraulisch meetrapport een vereiste.

Code:

Hyd-tester 2

Trainingsduur:

1 dag

Tarief:

€ 230,- per persoon per dag.

Doel:

De monteur helpen bij het werkelijk gebruiken van deze geavanceerde tester. Een extra oefendag met verschillende metingen om je het apparaat meer eigen te maken. Na deze training zal de monteur zelfstandig met het Claas digitale hydraulisch testgereedschap kunnen werken en meetgegevens digitaal kunnen vastleggen. Dit is niet alleen nodig voor een juiste diagnose, maar ook indien het garantie betreft, vereist voor een correcte garantie afwikkeling.

Inhoud: • • • • • • •

Het leren kennen van de mogelijkheden van de digitale hydraulische tester van Claas Aansluiten van het apparaat Met behulp van praktijkopdrachten verschillende testen uitvoeren. Gebruik van alleen de tester. Gebruik in combinatie met CDS Vastleggen en verwerken van meetresultaten. Het overdragen van de vastgelegde meetresultaten.

Voorkennis:

De training “Hyd-Tester” van vorig jaar.

Organisatie:

Plaats Aanvang training Afsluiting Groepsgrootte

: PTC+ vestiging Ede : 08.30 uur : 16.30 uur : 9 personen

De lunch wordt door PTC+ verzorgd. Gelieve beschermende kleding mee te nemen. Trainingsdata:

15

Trainingscode Hyd-tester 2

Data 2011-2012

Trainingsaanbod 2011- 2012


Introductie Arion 400 (Arion 400 1EHM)

Doelgroep:

Monteurs die onderhoud en reparaties uitvoeren aan de Arion 400 serie, vergelijkbaar met de 600C en de training aan de Arion en/of Axion al eerder al gevolgd hebben.

Code:

Arion 400 1EHM

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 230,- per persoon per dag.

Doel:

Na deze training zal de monteur de Arion 400 kennen en zelfstandig aan de elektrische, hydraulische en Metadiag systemen kunnen werken.

Inhoud: • • • • • • • • • • • •

De verschillende uitvoeringen van de Arion 400 en 600C Uitvoering van deze motoren. Werken met de beschikbare documentatie. De koppeling tussen documentatie en praktijk. Elektrische systemen aan de Arion Nieuwe joystick transmissie. Transmissie en lage druk hydrauliek Kalibreren van de Revershift. Hoge druk hydrauliek en het 98 liter systeem. CDS diagnosesysteem. De basis van CDS diagnosesysteem. Er kan gewerkt worden met een laptop van PTC+.

Voorkennis:

Uitsluitend voor de monteurs die al eerder de Arion 500-600 en/of Axion training al gevolgd hebben, bijv. minimaal de training 2EM. Deze training is niet bedoeld voor de beginnende Claas monteur!

Organisatie:

Plaats Aanvang training Afsluiting Groepsgrootte

: PTC+ vestiging Ede : 08.30 uur : 16.30 uur : 9 personen

De lunch wordt door PTC+ verzorgd. Gelieve beschermende kleding mee te nemen. Uw eigen inlogcode voor KDS, Claas-partner.net Trainingsdata:

Trainingscode Arion 400 1EHM

Data 2011-2012

16


Storing zoeken aan de Arion 400 (Arion 400 EHM-S)

Doelgroep:

Monteurs die onderhoud en reparaties uitvoeren aan de Arion 400 serie, vergelijkbaar met de 600C en die willen oefenen in het zoeken naar een methode om storingen zo snel mogelijk te analyseren en op te lossen.

Code:

Arion 400 EHM-S

Trainingsduur:

1 dag

Tarief:

€ 230,- per persoon per dag.

Doel:

Na deze training kan de monteur zelfstandig diagnose stellen en eventuele problemen oplossen.

Inhoud: • • •

In deze training gaan de deelnemers zelf langs methodische weg de verschillende ingebouwde storingen analyseren en eventuele problemen oplossen. Er kan gewerkt worden met een laptop van PTC+.

Voorkennis:

De training Arion 400 1EHM

Organisatie:

Plaats Aanvang training Afsluiting Groepsgrootte

: PTC+ vestiging Ede : 08.30 uur : 16.30 uur : 9 personen

De lunch wordt door PTC+ verzorgd. Gelieve beschermende kleding mee te nemen. Uw eigen inlogcode voor Metadiag, KDS, Claas-partner.net Trainingsdata:

17

Trainingscode Arion 400 EHM-S

Data 2011-2012

Trainingsaanbod 2011- 2012


Update Metadiag en elektrische systemen (Arion en Axion 2EM) Doelgroep:

Monteurs die ervaring hebben met het onderhoud en reparaties van de Arion, Axion en/of Ares en behoefte hebben aan een vervolgtraining met nieuwe of verdiepende onderwerpen.

Code:

Arion 2EM

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 230,- per persoon per dag.

Doel:

Na deze training zal de monteur het nieuwe Metadiag programma en elektrische systemen zoals CAN-bus kennen en er zelfstandig aan kunnen werken.

Inhoud: • • • • • • • • • • •

Het werken met de laptop met o.a. cd installeren, Metadiag updates downloaden, software ECU -motor downloaden en laden. KDS (Kamps dealer support) en service brieven. Basis Partsdoc in Partner-net. Het werken met de TS documentatie via de laptop. De verschillende printplaten van Arion en/of Axion. Elektrische systemen. De basis wordt uitgelegd van het toegepaste CAN-bus systeem, de CAN-bus aan de trekker bepaald, herkend en aangevuld met praktijkmetingen. Tier 3 motoren met common rail. Diverse praktijkopdrachten. Er kan gewerkt worden met een laptop van PTC+.

Voorkennis:

De training volgende trainingen moeten minimaal gevolgd zijn: • Arion of Ares 1E • en/of Ares 1M • of Arion en/of Axion 1EHM voordat aan deze training kan worden deelgenomen. Deze training is niet bedoeld om voor het eerst kennis te maken met de Arion.

Organisatie:

Plaats Aanvang training Afsluiting Groepsgrootte

: PTC+ vestiging Ede : 08.30 uur : 16.30 uur : 9 personen

De lunch wordt door PTC+ verzorgd. Gelieve beschermende kleding mee te nemen. Uw eigen inlogcode voor Metadiag, KDS, Claas-partner.net Trainingsdata:

Trainingscode Arion 2EM

Data 2011-2012

18


Update elektrisch, hydraulisch en Metadiag (Arion en Axion 3EHM) Doelgroep:

Monteurs die ervaring hebben met het onderhoud en reparaties van de Arion en/of Ares en behoefte hebben aan een vervolgtraining met nieuwe en verdiepende onderwerpen.

Code:

Arion 3EHM

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 230,- per persoon per dag.

Doel:

Na deze training kan de monteur zelfstandig geavanceerde elektrische en hydraulische systemen toepassen.

Inhoud: • • • • • • • • • •

Metadiag, software downloaden en laden. Elektrisch hydraulische schuiven Danfoss. Remsysteem en uitvoering 50km/u. Tier 3 motoren. Brandstofverbruik in combinatie met flowregeling. De- en montage van de hydraulische prioriteitsblokken van de CCLS (110L) en eventueel het regelblok van het Ares 100L systeem. LS in combinatie met het werktuig. Elektrische voeding naar het werktuig. Diverse praktijkopdrachten. Er kan gewerkt worden met een laptop van PTC+.

Voorkennis:

De training Arion en/of Ares 2EM moet gevolgd zijn voordat aan deze training kan worden deelgenomen. Deze training is niet bedoeld om voor het eerst kennis te maken met de Arion.

Organisatie:

Plaats Aanvang training Afsluiting Groepsgrootte

: PTC+ vestiging Ede : 08.30 uur : 16.30 uur : 9 personen

De lunch wordt door PTC+ verzorgd. Gelieve beschermende kleding mee te nemen. Uw eigen inlogcode voor Metadiag, KDS, Claas-partner.net Trainingsdata:

19

Trainingscode Arion 3EHM

Data 2011-2012

Trainingsaanbod 2011- 2012


Update elektrisch, hydraulisch en Metadiag (Arion en Axion 4EHM) Doelgroep:

Monteurs die ervaring hebben met het onderhoud en reparaties van de Arion en/of Ares en na de training 3EHM een behoefte hebben aan een vervolgtraining met nieuwe en verdiepende onderwerpen.

Code:

Arion 4EHM

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 230,- per persoon per dag.

Doel:

Na deze training kan de monteur zelfstandig geavanceerde elektrische en hydraulische systemen toepassen zoals deze worden benoemd in de inhoud.

Inhoud: • • • • • • • • •

Geveerde vooras van Dana (alleen Axion). Tier 3 motoren en Metadiag. Laden van een losse ECU Reinigingsset inspuitsysteem. Progressie Revershift met de Claas Hydraulische tester. Danfoss schuif demontage. Updates Web-Tic. Diverse praktijkopdrachten. Er kan gewerkt worden met een laptop van PTC+.

Voorkennis:

De training 3EHM moet minimaal gevolgd zijn voordat aan deze training kan worden deelgenomen!

Organisatie:

Plaats Aanvang training Afsluiting Groepsgrootte

: PTC+ vestiging Ede : 08.30 uur : 16.30 uur : 9 personen

De lunch wordt door PTC+ verzorgd. Gelieve beschermende kleding mee te nemen. Uw eigen inlogcode voor Metadiag, KDS, Claas-partner.net Trainingsdata:

Trainingscode Arion 4EHM

Data 2011-2012

20


NIEUW

Update elektrisch, hydraulisch en Metadiag (Arion en Axion 5EHM) Doelgroep:

Monteurs die ervaring hebben met het onderhoud en reparaties van de Arion en/of Ares en na de training 4EHM een behoefte hebben aan een vervolgtraining met nieuwe en verdiepende onderwerpen.

Code:

Arion 5EHM

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 230,- per persoon per dag.

Doel:

Na deze training kan de monteur zelfstandig geavanceerde elektrische en hydraulische systemen toepassen zoals deze worden benoemd in de inhoud.

Inhoud: • • • • • • • • • • •

CAN-bus en ISO-CAN-connector naar werktuigen. Metingen met de Claas Hydraulische tester. Basis Airco Voorlader FL, Front-pto en Front-hef. Specifieke elektrische schakelingen (hef). Brandstofverbruik in relatie tot hydrauliek. Stroomverbruik. Updates Web-Tic. Wijzigingen in PartsDoc. Diverse praktijkopdrachten. Er kan gewerkt worden met een laptop van PTC+.

Voorkennis:

De training 4EHM moet minimaal gevolgd zijn voordat aan deze training kan worden deelgenomen!

Organisatie:

Plaats Aanvang training Afsluiting Groepsgrootte

: PTC+ vestiging Ede : 08.30 uur : 16.30 uur : 9 personen

De lunch wordt door PTC+ verzorgd. Gelieve beschermende kleding mee te nemen. Uw eigen inlogcode voor Metadiag, KDS, Claas-partner.net Trainingsdata:

21

Trainingscode Arion 5EHM

Data 2011-2012

Trainingsaanbod 2011- 2012


Storing zoeken aan de Arion en/of Axion (Arion en Axion EHM-S) Doelgroep:

Monteurs die ervaring hebben met het onderhoud en reparaties van de Arion en/of Axion en na het volgen van de verschillende trainingen willen oefenen in het zoeken naar een methode om storingen zo snel mogelijk te analyseren en op te lossen. Deze training gaat niet in op de Arion 400 serie.

Code:

Arion EHM-S

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 230,- per persoon per dag.

Doel:

Na deze training kan de monteur zelfstandig diagnose stellen en eventuele problemen oplossen. Het is ook een prima “opfriscursus” voor de monteurs die in voorgaande jaren al meerdere trainingen hebben gevolg.

Inhoud: • • • •

In deze training gaan de deelnemers zelf langs de methodische weg de verschillende ingebouwde storingen analyseren en eventuele problemen oplossen. Eventuele vernieuwingen worden in deze training ook aan de orde gesteld Er kan gewerkt worden met een laptop van PTC+.

Voorkennis:

De training 2EM of 2EHM en TrH (=2H) moeten minimaal gevolgd zijn voordat aan deze training kan worden deelgenomen.

Organisatie:

Plaats Aanvang training Afsluiting Groepsgrootte

: PTC+ vestiging Ede : 08.30 uur : 16.30 uur : 9 personen

De lunch wordt door PTC+ verzorgd. Gelieve beschermende kleding mee te nemen. Uw eigen inlogcode voor Metadiag, KDS, Claas-partner.net Trainingsdata:

Trainingscode Arion EHM-S

Data 2011-2012

22


Introductie C-matic: elektrisch, hydraulisch en Metadiag (C-matic) Doelgroep:

Monteurs die onderhoud en reparaties moeten uitvoeren aan de Axion met de C-matic transmissie.

Code:

C-matic

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 230,- per persoon per dag.

Doel:

Na deze training kent de monteur de werking van deze transmissie en kan met behulp van de beschikbare documentatie zelfstandig basiswerkzaamheden uitvoeren aan de C-matic.

Inhoud: • • • • • •

Werking van de C-matic transmissie Opbouw mechanische onderdelen en schakelpatroon Elektrische systemen van de C-matic Lage druk hydraulisch systeem C-matic Praktische functies en instellingen Praktijkopdrachten.

Voorkennis:

De training 2EM of 2EHM en TrH (=2H) moeten gevolgd zijn voordat aan deze training kan worden deelgenomen.

Organisatie:

Plaats Aanvang training Afsluiting Groepsgrootte

: PTC+ vestiging Ede : 08.30 uur : 16.30 uur : 9 personen

De lunch wordt door PTC+ verzorgd. Gelieve beschermende kleding mee te nemen. Uw eigen inlogcode voor Metadiag, KDS, Claas-partner.net Trainingsdata:

23

Trainingscode C-matic

Data 2011-2012

Trainingsaanbod 2011- 2012


Jaguar Hakselaar 494 (Jag 1-494) Doelgroep:

Voor de monteur die de nieuwe Jaguar 494 onderhoudt, repareert en enige ervaring heeft met de Jaguar. De algemene basistraining wordt niet gegeven. Dat betekent dat deze training nu ook geschikt is voor de monteur die met de Jaguar gaat beginnen of alleen de basistraining .

Code:

Jag 1-494

Trainingsduur:

4 dagen

Tarief:

€ 230,- per persoon per dag.

Doel:

Na deze training kent de monteur de belangrijkste elementen van de Jaguar 494. De monteur kan zelfstandig gebruik maken van de documentatie, de basis mechanische werkzaamheden uitvoeren en aan de elektrische-, hydraulische systemen van deze hakselaar werken. Daarnaast kan hij gebruik maken van de basismogelijkheden van het CDS diagnosesysteem.

Inhoud: • • • • • • • • • •

In deze training komen de mechanische delen, de elektrische en hydraulische systemen van de 494 en het CDS aan de orde. Aandrijvingen, invoer, hakselkooi, snijlengte, metaaldetector, onderhoud en afstellingen. Opbouw werkplaatsboeken. Hydraulische en elektrische systemen. Praktijkopdrachten aan hydraulische schema’s en elektrische systemen. Diverse metingen in hydraulische en elektrische systemen. De basis van het CDS diagnosesysteem. Afstellingen en kalibraties. Er kan gewerkt worden met een laptop van PTC+.

Voorkennis:

De deelnemer is bekend met de basis informatie van de Jaguar 492493, of heeft de training Jag 2-493 voor de monteur gevolgd, of heeft enige praktijkervaring met de Jaguar 492-493, of de 494.

Organisatie:

Plaats Aanvang training Afsluiting Groepsgrootte

: PTC+ vestiging Ede : 08.30 uur : 16.30 uur : 8 personen

De lunch wordt door PTC+ verzorgd. Gelieve beschermende kleding mee te nemen. Trainingsdata:

Trainingscode Jag 1-494

Data 2011-2012

24


Jaguar elektrische systemen (Jag ES)

Doelgroep:

Voor de monteur die de Jaguar 494 onderhoudt, repareert en die meer uitgebreid met de elektrische systeemtechniek wenst te oefenen.

Code:

Jag ES

Trainingsduur:

1 dag

Tarief:

€ 230,- per persoon per dag.

Doel:

De monteur kan zelfstandig aan de geavanceerde elektrische systemen van de 494 werken en gebruik maken de beschikbare documentatie uit het werkplaatsboek

Inhoud: • • • • • •

Voorkennis:

In deze training komen de elektrische en elektrischhydraulische systemen van de 494 aan de orde. Er wordt tijdens deze training niet gewerkt met CDS. Werken met documentatie uit het werkplaatsboek. Praktijkopdrachten aan elektrische schema’s. Metingen in het elektrisch systeem. De basis wordt uitgelegd van het toegepaste CAN-bus systeem, de CAN-bus aan de Jaguar bepaald en herkend en aangevuld met praktijkmetingen.

De deelnemer heeft eerder de training Jag 1-494 gevolgd of heeft deelgenomen aan de training Jaguar 494 in Duitsland. Voor de monteur die specifiek meer met het digitale werkplaatsboek wil oefenen wordt de training “Digitaal gebruik Claas werkplaatsboeken” CL-TIC aanbevolen.

Organisatie:

Plaats Aanvang training Afsluiting Groepsgrootte

: PTC+ vestiging Ede : 08.30 uur : 16.30 uur : 8 personen

De lunch wordt door PTC+ verzorgd. Gelieve beschermende kleding mee te nemen. Uw eigen inlogcode voor KDS, Claas-partner.net Trainingsdata:

25

Trainingscode Jag ES

Data 2011-2012

Trainingsaanbod 2011- 2012


Diagnose CDS (Jag CDS)

Doelgroep:

Voor de monteur die de Jaguar 494 onderhoudt, repareert en die meer uitgebreid met het CDS wenst te oefenen. Ook voor monteurs die gebruik moeten maken van CDS aan andere Claasproducten (bijv. maaidorser) kunnen hun voordeel doen met deze training. (voor trekkers zie cursus CDS-Tr)

Code:

Jag-CDS

Trainingsduur:

1 dag

Tarief:

€ 230,- per persoon per dag.

Doel:

Na deze training kan de monteur zelfstandig werken met het CDS diagnose programma. Hij kan gebruik maken van de verschillende mogelijkheden van het CDS diagnosesysteem.

Inhoud: • • • • • •

In deze training gaan we meer oefenen met het CDS diagnosesysteem en onderzoeken daarbij de mogelijkheden van CDS toegepast op de systemen van de Jaguar 494. Praktijkopdrachten CDS. Metingen in elektrische en elektrisch-hydraulische systemen. Afstellingen en kalibraties met behulp van CDS. Er kan gewerkt worden met een laptop van PTC+.

Voorkennis:

De deelnemer heeft al eerder de training Jag 1-494 of ES gevolgd, of heeft deelgenomen aan de training Jaguar 494 in Duitsland.

Organisatie:

Plaats Aanvang training Afsluiting Groepsgrootte

: PTC+ vestiging Ede : 08.30 uur : 16.30 uur : 8 personen

De lunch wordt door PTC+ verzorgd. Gelieve beschermende kleding mee te nemen. Uw eigen inlogcode voor KDS, Claas-partner.net Trainingsdata:

Trainingscode Jag-CDS

Data 2011-2012

26


Jaguar elektrisch en hydraulische Systemen (Jag EH)

NIEUW

Doelgroep:

Voor de monteur die de Jaguar 494 onderhoudt, repareert en die na het volgen van de voorgaande trainingen wenst te oefenen met de elektrische en hydraulische systeemtechniek.

Code:

Jag EH

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 230,- per persoon per dag.

Doel:

De monteur kan zelfstandig aan de geavanceerde elektrische systemen van de 494 werken en gebruik maken de beschikbare documentatie uit het werkplaatsboek

Inhoud: • • • • • • • • •

In deze training komen de elektrische en elektrischhydraulische systemen van de 494 aan de orde. Werken met documentatie uit het werkplaatsboek. Praktijkopdrachten aan elektrische schema’s. Metingen in het elektrisch systeem. Toepassingen met CDS. Toepassingen met de Claas hydraulische tester. Hydraulisch rij- en invoer- en hefsysteem. Diverse praktijkopdrachten.

Voorkennis:

De deelnemer heeft eerder de training Jag ES en Jag CDS gevolgd.

Organisatie:

Plaats Aanvang training Afsluiting Groepsgrootte

: PTC+ vestiging Ede : 08.30 uur : 16.30 uur : 8 personen

De lunch wordt door PTC+ verzorgd. Gelieve beschermende kleding mee te nemen. Uw eigen inlogcode voor KDS, Claas-partner.net Trainingsdata:

27

Trainingscode Jag EH

Data 2011-2012

Trainingsaanbod 2011- 2012


Storing zoeken aan de Jaguar 494 (Jag 2S-494) Doelgroep:

Voor de monteur die de nieuwe Jaguar 494 onderhoudt, diagnose moet stellen en repareren.

Code:

Jag 2S-494

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 230,- per persoon per dag.

Doel:

Na deze training kan de monteur zelfstandig diagnose stellen en eventuele problemen oplossen. Het is ook een prima “opfriscursus” voor de monteurs die in voorgaande jaren al meerdere trainingen hebben gevolg.

Inhoud: • • • • • •

In deze training gaan de deelnemers zelf langs de methodische weg de verschillende ingebouwde storingen analyseren en eventuele problemen oplossen. Eventuele vernieuwingen worden in deze training ook aan de orde gesteld. Gebruik maken van de beschikbare documentatie. Gebruik maken van CDS-diagnosesysteem. Er kan gewerkt worden met een laptop van PTC+.

Voorkennis:

De training Jag 1-494 of de Jag ES moet minimaal gevolgd zijn, voordat aan deze training kan worden deelgenomen.

Organisatie:

Plaats Aanvang training Afsluiting Groepsgrootte

: PTC+ vestiging Ede : 08.30 uur : 16.30 uur : 8 personen

De lunch wordt door PTC+ verzorgd. Gelieve beschermende kleding mee te nemen. Uw eigen inlogcode voor KDS, Claas-partner.net Trainingsdata:

Trainingscode Jag 2S-494

Data 2011-2012

28


NIEUW

Introductie Scorpion Telescooplader (Scorpion EH) Doelgroep:

Voor de monteur die de Scorpion Telescooplader onderhoudt, diagnose moet stellen en repareren. Er is regelmatig gevraagd of we een training voor meerder Claas machines kunnen organiseren. We bieden dit seizoen een training aan voor de Scorpion. Indien er ruim voldoende belangstelling is, gaan we deze training organiseren.

Code:

Scorpion EH

Trainingsduur:

2 dagen

Tarief:

€ 230,- per persoon per dag.

Doel:

De monteur kan zelfstandig aan de geavanceerde systemen van de Scorpion werken en gebruik maken de beschikbare documentatie uit het werkplaatsboek

Inhoud: • • • • • • •

In deze training komen de mechanische delen, de elektrische en hydraulische systemen van de Scorpion aan de orde. Gebruik maken van de beschikbare documentatie. Gebruik maken van het CDS-diagnosesysteem. Praktijkopdrachten aan hydraulische schema’s en elektrische systemen. Diverse praktijkopdrachten. Er kan gewerkt worden met een laptop van PTC+.

Voorkennis:

Geen specifieke voorkennis nodig. Dit is een instaptraining, zowel voor de beginnende monteur, als voor de meer ervaren monteur.

Organisatie:

Plaats Aanvang training Afsluiting Groepsgrootte

: PTC+ vestiging Ede : 08.30 uur : 16.30 uur : 8 personen

De lunch wordt door PTC+ verzorgd. Gelieve beschermende kleding mee te nemen. Uw eigen inlogcode voor KDS, Claas-partner.net Trainingsdata:

29

Trainingscode Scorpion EH

Data 2011-2012

Trainingsaanbod 2011- 2012


Storing zoeken aan de Scorpion Telescooplader (Scorpion-S)

NIEUW

Doelgroep:

Voor de monteur die de Scorpion Telescooplader onderhoudt, diagnose moet stellen en repareren. (ook deze training wordt alleen georganiseerd bij ruim voldoende belangstelling)

Code:

Scorpion-S

Trainingsduur:

1 dagen

Tarief:

€ 230,- per persoon per dag.

Doel:

Na deze training kan de monteur zelfstandig diagnose stellen en eventuele problemen oplossen.

Inhoud: • • • •

In deze training gaan de deelnemers zelf langs de methodische weg de verschillende ingebouwde storingen analyseren en eventuele problemen oplossen. Gebruik maken van de beschikbare documentatie en testapparatuur. Er kan gewerkt worden met een laptop van PTC+.

Voorkennis:

De training Scorpion EH moet minimaal gevolgd zijn, voordat aan deze training kan worden deelgenomen.

Organisatie:

Plaats Aanvang training Afsluiting Groepsgrootte

: PTC+ vestiging Ede : 08.30 uur : 16.30 uur : 8 personen

De lunch wordt door PTC+ verzorgd. Gelieve beschermende kleding mee te nemen. Uw eigen inlogcode voor KDS, Claas-partner.net Trainingsdata:

Trainingscode Scorpion-S

Data 2011-2012

30


Inschrijfformulier Dit formulier volledig invullen en vóór vrijdag 16 september 2011 retour zenden aan (postzegel niet nodig!): PTC+, afdeling Customer Support, t.a.v. Diana Klomp • Antwoordnummer 2205 • 6710 VB Ede • Tel: 0318697130 • Fax: 0318-634472. Geeft zich op voor de volgende training(en)*: ‰ Training Claas elektronica ‰ Digitaal gebruik van Claas werkplaatsboeken ‰ Introductie elektrische systemen ‰ Introductie Metadiag 2007 ‰ Introductie CDS ‰ Meten in hydraulische systemen ‰ Meten met het nieuwe Claas hydraulische testapparaat ‰ Update Claas hydraulische testapparaat ‰ Introductie Arion 400 ‰ Storing zoeken aan de Arion 400 ‰ Update Metadiag en elektrische systemen ‰ Update elektrisch, hydraulisch en Metadiag ‰ Update elektrisch, hydraulisch en Metadiag ‰ Update elektrisch, hydraulisch en Metadiag ‰ Storing zoeken aan de Arion en/of Axion ‰ Introductie C-matic elektrisch, hydraulisch en Metadiag ‰ Jaguar Hakselaar 494 ‰ Jaguar elektrische systemen ‰ Diagnose CDS ‰ Jaguar elektrische en hydraulische systemen ‰ Storing zoeken aan de Jaguar 494 ‰ Introductie Scorpion Telescooplader ‰ Storing zoeken aan de Scorpion Telescooplader

(CL-Elek) (CL-TIC) (Arion en Axion 1E) (Arion en Axion 1M) (CDS-Tr) (Arion TrH) (Hyd-tester) (Hyd-tester 2) (Arion 400 1EHM) (Arion 400 EHM-S) (Arion en Axion 2EM) (Arion en Axion 3EHM) (Arion en Axion 4EHM) (Arion en Axion 5EHM) (Arion en Axion EHM-S) (C-matic) (Jag 1-494) (Jag ES) (Jag CDS) (Jag EH) (Jag 2S-494) (Scorpion-EH) (Scorpion-S)

* gewenste training(en) aankruisen.

Voor het inschrijven van meerdere medewerkers graag zelf het inschrijfformulier kopiëren. Indien meerdere medewerkers uit uw bedrijf zullen deelnemen, graag aangeven of deze gelijktijdig dan wel juist afzonderlijk opgeroepen dienen te worden: ‰ gelijktijdig; met ________________________________________________________ ‰ afzonderlijk Ik ben de volgende periode verhinderd _____________________________(Periode 2011-2012) Persoonlijke gegevens: Achternaam: Voorna(a)m(en): Geboortedatum:

_______________________Roepnaam: _____________________________ __________________________________________________ Geslacht: M/V __________________________Geboorteplaats:_______________________

Naam werkgever: Adres: Postcode en plaats: Telefoon: E-mail adres: Functie:

_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _________________________________ Fax: ______________________________ _________________________________ Contactpersoon: ____________________ _________________________________ Handtekening: ______________________

+

Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verbindt u zich tot deelname aan de training conform de Algemene Leveringsvoorwaarden en tarieven van PTC . De annuleringsvoorwaarden maken deel uit van deze voorwaarden. Een exemplaar van de Algemene Leveringsvoorwaarden is u samen met dit formulier toegezonden

31

Trainingsaanbod 2011- 2012

Claas Catalogus 2011-2012  

Claas Catalogus 2011-2012

Advertisement