Page 1

KUNDskap® utvecklar din affär


24 m Just-in-time

Dubbelboggi med minskad kapitalbindning

480 hk Lageroptimering 2 500 Nm Kundservicegrad


KUNDskap® är en formel för framgång • Vi känner din verklighet • Vi vet hur vi kan möta dina behov • Vi erbjuder resurser, erfarenhet och engagemang Var det bättre förr? En lastbil var en lastbil och körde varor mellan A och B. Ett lager var ett lager där man förvarade varor på kort eller lång tid. Hämtade och lämnade. All transport och utbyte av information var fysiska transaktioner som tog den tid de tog.   Idag är lastbilen en länk i komplexa logistikkedjor, lagret en kapitalbelastning som omfattas av sin egen logistik och som i sin tur påverkar order och leverans. Logistik är ett verksamhetsområde med många termer som gärna uttrycks i engelska förkortningar.   Vi på FORIA använder oss av begreppet KUNDskap för att skapa förtroende mellan dig och oss i vår relation. KUNDskap betyder att vi kan möta dina krav och behov genom kännedom om vad som krävs för att din verksamhet ska löpa smidigt. Enkelt uttryckt gör du det du är bäst på: att utveckla dina affärsidéer. Vi ser till att det flyter. När det är som allra bäst märker du oss knappt. Det är vår formel för din framgång.   Vi tror inte att det var bättre förr. Annorlunda, möjligen. Men vi på FORIA lever idag med siktet på framtiden. Vi möter den med starka resurser, stor erfarenhet och djupt engagemang.


Ständig utveckling i en värld som förändras Vi på FORIA vet mycket om den verklighet du verkar i. Vi vet också hur vi på bästa sätt kan möta dina behov av effektiv logistik, välplanerade bygg- och anläggningsarbeten, rationell miljövård och renhållningstjänster inom industri.

Dina behov blir allt mer komplexa. Det i sin tur beror naturligtvis på att dina kunders behov också blir mer avancerade. Det gäller att vara snabb och smart i jakten på marginalerna. För att uppnå konkurrensfördelar krävs det kunnande inom flera områden.    FORIA skall genom ständig utveckling tillsammans med kunder, samarbetspartners och medarbetare vara det ledande företaget inom vår bransch. Det är vår vision.

Därför kan vi på FORIA erbjuda spetskompetens inom logistik. Därför satsar FORIA kontinuerligt på IT-kapacitet och därför får miljön en allt större betydelse i vårt erbjudande.

Erfarenhet och styrka Sammanlagt har vi som arbetar på FORIA hundratals år av erfarenhet. Den erfarenheten är grunden för vår förståelse för din verklighet. Vi ser hur tider och förutsättningar hela tiden förändras och vi förändras med dem.    Det är aldrig fel att vara stor och stark som FORIA. Vi är ett av Sveriges största transport- och maskintjänstföretag och verkar i stor-Stockholm, Östergötland och Sörmland.    FORIA skall på vår marknad erbjuda effektiva transport- och maskintjänster med fokus på miljö och kvalitet. Vi har närmare 1000 enheter i vår fordonsflotta till din tjänst och vi verkar inom Logistik, Bygg & Anläggning, Miljö och Industri.

På de följande sidorna kan du läsa mer om våra affärsområden och deras erbjudande. Vårt kunnande om din verklighet plus vår erfarenhet och storlek, är den formel för framgång och resultat som vi kallar KUNDskap.    Med KUNDskap utvecklar vi dina affärer. Med KUNDskap möter vi dina behov.


Outsorcing

Fler varianter Kortare s채songer Mindre lager


120m3 Minskad kapitalbindning

2 500 Nm Servicegrad

8000 mil Just-in-time


KUNDskap® ger effektiv logistik Rationella och kundanpassade logistiklösningar inom:

• Distribution • Fjärrtrafik • Terminal- och lagerhantering • Bud • Outsourcing

480 hk Effektivisering

FORIA Logistik är ett stort affärsområde med ett brett utbud av tjänster. Vi erbjuder distribution och fjärrtransporter, lager, plockning och packning. Vi har stor erfarenhet av att skräddarsy tjänster för specifika kundbehov. Vårt mål är att alltid finna den mest effektiva och ekonomiska lösningen för att du ska få konkurrensfördelar.

Fokus på syftet

Logistik

Diam nonummy nibh euismod tincivel illum hjc dononummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam

minim diam nonummy. Baoreet dolore magna aliq. Baoreet doloredunt ut esse molestie consequat, vel illum hjc dononummy nibh diam nonummyBaoreet dolore magna aliqBaoreet dolore magna aliquam erat srty volutpat.

Effektiva logistiklösningar Ut wisi enim ad minimdi non um hirgmy nibh euismod tincidunt ut esse molestieco nsequalore eu luptatum zodio dignissim quiyu nulla ett faci lisi. Dolor sit amet. Consectetuer eu feugiat vel illum hjc dononummy nibh euism od. Baoreet dolore magna aliqBaoreet dolorenullaaugue duis dolore. Et feug ait nulla facilisis at vero eros ina aliqBaoreet dolore magna aliquam evel illum hjc dononummy nibh euismod tinvel illum hjc dononummy nibh euismod tinEuismod tincidunt ut laor

KUNDskap® och erfarenhet enim ad minim diam nonummy nibh euisnonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet nibh euismod dolore.Magna aliquam minim diam nonummy. Baoreet dolore magna aliqBaoreet dolore magna aliquam evel illum hjc dononummy nibh euismod tinvel illum hjc dononummy nibh euismod


KUNDskap® inom Bygg & Anläggning

3,5 m3 Minimerat stillestånd

244 kN Kundnöjdhet

480 hk Leveransprecision

480 hk Leveransprecision

12 ton Lönsamhet


Rationella och kundanpassade transportoch maskintjänster inom:

• Bygg och anläggning • Entreprenader • Asfalt och kantläggning • Special- och kranarbete • Materialhantering • Flis- och bränslehantering

Effektiv entreprenad hirgmy nibh euismod tincidunt ut esse molestieco nsequalore eu luptatum zodio dignissim quiyu nulla ett faci lisi. Dolor sit hjc dononummy nibh euism od. Baoreet dolore magna aliqBaoreet doloren. facilisis at vero eros i enim ad minim diam nonummy nibh euisnonummy

Lönsamma samarbeten laoreet nibh euismod dolore.Magna aliquam minim diam nonummy. Baoreet dolore magna aliqBaoreet dolore magna aliquam evel illum hjc dononummy nibh euismod

Bygg & Anläggning

FORIA Bygg & Anläggning erbjuder rationella transport- och maskintjänster. Vi har kapacitet och kunskap om alla typer av bygg och anläggningsarbeten. Vi vet hur man bäst uppfyller kraven på leveransprecision, utbildning, utveckling, kapacitet och miljö. På så sätt skapar vi lönsamma och långsiktiga kundrelationer.

molestie consequat, vel illum hjc dononummy nibh diam nonummyBaoreet dolore magna aliqBaoreet dolore magna aliquam erat srty volutpat. Ut wisi enim

Mångsidiga tjänster Diam nonummy nibh euismod tincivel illum hjc dononummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam minim diam nonummy. Baoreet dolore magna aliq. Baoreet doloredunt ut esse

tinvel illum hjc dononummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam minim diam nonummyBaoreet doBaoreet dolore magna aliqBaoreet doloredunt ut esse molestie consequa


KUNDskap® för effektiva industritjänster 2 500 Nm Överenskommen tid

480 hk Fokus på kärnverksamheten Boggi med miljötänkande

Boggi med miljötänkande


Effektiva transport- och maskinrelaterade tjänster inom industriunderhåll. Kunder idag bl a:

• SSAB • Scania FORIAs affärsområde Industri verkar inom tung materialhantering och grov industristädning.    Suspendisse ligula. Mauris interdum, nisi ut volutpat congue, metus nulla sollicitudin justo, eu aliquam libero nisi nec orci. Sed ornare tortor vel justo. Integer mollis

Effektiv avfallshantering

euismod tinvel illum hjc dononummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore aliquam evel illum hjc dononummy nibh euismod tinvel illum hjc dononummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna dololoredunt ut esse molestie consequat, vel illum hjc dononummy nibh diam nonummyBaoreet dolore magna aliqBaoreet dolore magna aliquam erat srty volutpat. Ut wisi enim

Miljötjänster för industri hirgmy nibh euismod tincidunt ut esse molestieco nsequalore eu luptatum zodio magna aliquam evel illum hjc dononummy nibh euismod tinvel illum hjc dononummy

Industri

Diam nonummy nibh euismod tincivel illum hjc dononummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam

Rationella miljötransporter

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam reet doBaoreet dolore magna aliqBaoreet tinvel illum hjc dononummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam minim diam nonummyBaoreet doBaoreet dolore magna aliqBaoreet doluer eu feugiat nulla facilisis at vero eros i enim ad minim

TV-inspektion och slamsugning laoreet nibh euismod dolore.Magna aliquam minim diam nonummy. Baoreet dolore magna aliqBaoreet dolore magna aliquam evel illum hjc dononummy nibh euismod tinvel illum hjc dononummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam minim diam nonummyBaoreet doBaoreet dolore magna aliqBaoreet doloredunt ut


KUNDskap® för rationell miljövård • Återvinning • Renhållning • Slam- och Spolbilar • TV-inspektion • Yttre miljö FORIA Miljö verkar i en het framtidsbransch. Miljömedvetandet sprider sig och fördjupas allt mer. Alla verksamheter måste idag ta hänsyn till miljöaspekten inte minst på grund av en omfattande lagstiftning. Hantering av avfall, återvinning och renhållning är bara några av FORIAs verksamhetsområden inom Miljö.

FORIAs affärsområde Industri verkar inom tung materialhantering och grov industristädning.    Suspendisse ligula. Mauris interdum, nisi ut volutpat congue, metus nulla sollicitudin justo, eu aliquam libero nisi nec orci. Sed ornare tortor vel justo. Integer mollis

Effektiv avfallshantering Diam nonummy nibh euismod tincivel illum hjc dononummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam minim diam nonummy. Baoreet dolore magna aliq. Baoreet doloredunt ut esse molestie consequat, vel illum hjc dononummy nibh diam nonummyBaoreet dolore magna aliqBaoreet dolore magna aliquam

Miljö

Rationella och kundanpassade tjänster för aktiv milövård inom:

3

erat srty volutpat.    Ut wisi enim ad minimdi non um hirgmy nibh euismod tincidunt ut esse molestieco nsequalore eu luptatum zodio dignissim quiyu nulla ett faci lisi. Dolor sit amet. Consectetuer eu feugiat vel illum hjc dononummy nibh euism od. Baoreet dolore magna aliqBaoreet dolorenullaaugue duis dolore. Et feug ait nulla facilisis at vero eros i enim ad minim diam nonummy nibh euisnonummy nibh euismod

tincidunt ut laoreet nibh euismod dolore. Magna aliquam minim diam nonummy. Baoreet dolore magna aliqBaoreet dolore magna aliquam evel illum hjc dononummy nibh euismod tinvel illum hjc dononummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam minim diam nonummyBaoreet doBaoreet dolore magna aliqBaoreet doloredunt ut esse molestie consequa    Ut wisi enim ad minimdi non um


170 bar Del av kretsloppet

345 l/min Återvinning

3

20 m Materialhantering

Boggi med miljötänkande

480 hk Heavy Eco Driving

hirgmy nibh euismod tincidunt ut esse molestieco nsequalore eu luptatum zodio dignissim quiyu nulla ett faci lisi. Dolor sit amet. Consectetuer eu feugiat vel illum hjc dononummy nibh euism od. Baoreet

dolore magna aliqBaoreet dolorenullaaugue duis dolore. Et feug ait nulla facilisis at vero eros i enim ad minim diam nonummy nibh euisnonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet Magna aliquam

Boggi med lokal förankring


KUNDskap® för miljö och kvalitet Vi på FORIA har mycket höga kvalitetskrav på oss själva. Ställer vi ut ett löfte ska vi hålla det löftet. Det utbud av tjänster och produkter som vi erbjuder våra kunder skall kännetecknas av god kvalitet. Detta innebär en strävan efter ökad kundtillfredsställelse; att vi uppfattas som en leverantör att känna förtroende för.

   Vi skall uppfylla avtalade villkor. Vi skall se till att våra tjänster tillhandahålls på rätt tid och plats samt med rätt servicegrad.    Vi skall därutöver sträva efter att kontinuerligt förbättra vårt utbud av tjänster och produkter. Detta kräver en lyhördhet för marknadens förändrade krav samt en förändringsvilja i organisationen. Vi skall följa lagar, förordningar och andra krav som verksamheten berörs av.    Vår verksamhet skall genomsyras av denna gemensamma grundsyn; en ständig strävan efter god kvalitet.    Att möta de miljökrav som ställs på transportsektorn är en spännande utmaning. Den allt mer ökande medvetenheten om miljöfrågorna och ny lagstiftning kräver stort engagemang. För oss på FORIA har miljöfrågor stort fokus. Några av all åtgärder vi vidtar kontinuerligt är:

• All personal och våra åkeriers chaufförer utbildas i Heavy Eco Driving för att minska bränsleförbrukning och slitage • Mobil datakommunikation gör oss effektiva och låter oss utnyttja våra resurser bättre


ISO 9001

ISO 14000

Heavy Eco Driving

   Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 och kvalitetscertifierade enligt ISO9001:2000.

Mobil datakommunikation


Industri

Miljö

Bygg & Anläggning

Logistik

KUNDskap® ger effektiva lösningar inom

FORIA AB Box 191 86, 152 28 Södertälje Besöksadress: Morabergsvägen 17 Tel: 08-550 660 00, Fax: 08-550 333 77, E-post: info@foria www. foria.se

Foria  
Foria  

Foria 2009