Page 1

Viðhorf foreldra til grunnskólastarfs í Reykjavík Norðlingaskóli

apríl 2012


Um könnunina Úrtak Svarhlutfall

Svarendur

Börn þeirra

Aldur barna

Síðasta lokapróf

Svör

Hlutfall

105

74

70%

Móðir

Faðir

Annar

73%

26%

0%

Stelpa

Strákur

64%

37%

1.4. bekkur

5.-7. bekkur

8.-10. bekkur

58%

20%

Grunnskólanám

22% Framhaldsskóli eða starfsnám

Háskólanám

11%

29%

60%

Könnunin var framkvæmd á tímabilinu 31. janúar til 8. mars 2012. Gagnaöflun var aðallega á netinu en einnig var hringt í foreldra til nokkrum skólum til að hækka svarhlutfall. Markmið könnunarinnar var að skoða viðhorf foreldra til skólans og bera saman við fyrri viðhorfskannanir. Úrtak var tekið af handahófi úr nemendaskrá. Reynt var að hafa jafna dreifingu milli kyns og aldurs nemenda í úrtaki og ekki færri en 90 í hverjum skóla. Í þeim skólum þar sem nemendur voru færri en 90 voru allir nemendur í úrtaki. Ekki var spurt um fleiri en einn nemanda frá sama heimili. Könnunin var fyrst send á netfang annars foreldris og svo hins ef svar barst ekki frá þeim fyrri. Skoðaður er marktækur munur milli mælinga skólans frá 2010 og 2012. Marktektarpróf meta hvort munur sem finnst í úrtaki hafi komið upp fyrir tilviljun eða hvort hann er raunverulega til staðar í þýðinu.


Norðlingaskóli Ánægð(ur)

Á heildina litið er ég ánægð(ur) með grunnskólann sem barnið mitt er í

Niðurstöður 2012 Hvorki né

Óánægð(ur)

92%

5%

3%

Niðurstöður skólans frá 2006 2010 2008 2006

87%

91%

94%

Almennir grunnskólar Meðaltal

Hæst

Lægst

84%

95%

51%

Viðhorf til skólans og innra starfs Hlutfall sem svarar ánægð(ur)

Ánægð(ur)

Hvorki né

Óánægð(ur)

Viðmót umsjónarkennara í samskiptum við foreldra

93%

7%

0%

89%

89%

100%

91%

100%

77%

Viðmót umsjónarkennara í samskiptum við barnið

93%

7%

0%

92%

88%

100%

90%

97%

76%

Upplýsingastreymi frá umsjónarkennara um barnið

80%

14%

7%

81%

80%

94%

82%

94%

70%

Að ná sambandi við umsjónarkennara ef þarf

88%

11%

1%

93%

95%

94%

88%

97%

71%

Hvernig umsjónarkennari fylgist með frammistöðu barns í námi

88%

10%

3%

87%

85%

94%

84%

94%

68%

Upplýsingastreymi frá umsjónarkennara um líðan og félagsanda í bekk

74%

17%

10%

66%

66%

94%

65%

85%

45%

Stjórnun skólans

94%

6%

0%

93%

95%

100%

75%

98%

39%

Of miklar

Hæfilegar

Of litlar

Námslegar kröfur til barnsins

0%

84%

16%

82%

85%

88%

80%

96%

62%

Aga í skólanum

0%

88%

13%

82%

80%

94%

80%

97%

45%

Áherslu á próf

0%

88%

12%

89%

95%

100%

85%

94%

67%

83%

82%

94%

74%

87%

49%

93%

57%

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með eftirfarandi:

Eru áherslur skólans of miklar, hæfilegar eða of litlar hvað snertir:

Heimavinnu barns Barnið fær verkefni við hæfi í skólanum Ég hef tekið þátt í að gera námsáætlun með barninu* Mér finnst mikilvægt/lítilvægt að gera námsáætlun með barninu Að hve miklu leyti gefur námsmat í skólanum nægar upplýsingar um námslega stöðu* Ég aðstoða barnið við heimanám

1%

83%

15%

Oftast

Stundum

Sjaldan/aldrei

82%

16%

1%

Oftar en einu sinni

Einu sinni

Aldrei

14% Mikilvægt 41%

1% Hvorki né 52%

85% Lítilvægt 7%

Öllu/flestu

Sumu

Engu

89% Alltaf/oft 66%

11% Stundum 29%

0% Sjaldan/aldrei 6%

Hlutfall sem svarar hæfilegar

Hlutfall sem svarar oftast 88%

89%

94%

76%

Hlutfall sem svarar einu sinni eða oftar 29%

73%

30% 29% Hlutfall sem svarar mikilvægt

61%

14%

60% Hlutfall sem svarar öllu/flestu

75%

41%

72% Hlutfall sem svarar alltaf/oft

89%

50%

91%

20%

58%

68%

Líðan barns í skólanum Hlutfall sem svarar alltaf/oftast

Alltaf/oftast

Stundum

Sjaldan/aldrei

Skólanum almennt

92%

7%

1%

91%

92%

100%

91%

99%

72%

Kennslustundum

92%

6%

3%

87%

92%

94%

91%

99%

69%

80%

92%

88%

85%

93%

57%

Telur þú að barninu þínu líði alltaf, oftast, stundum, sjaldan eða aldrei vel í:

Frímínútum Einelti

88%

11%

1%

Á sl. 12 mánuðum

Lengra síðan

Nei

Hlutfall sem svarar á sl. 12 mánuðum

9%

12%

80%

Fljótt og vel

Vel en ekki fljótt

Tók ekki á því

Hvernig tók skólinn á eineltinu?

43%

43%

14%

44%

Er markvisst unnið eftir eineltisáætlun skólans?

Já 56%

Nei 6%

Þekki ekki 38%

43%

Hefur barnið þitt orðið fyrir einelti í skólanum sem það er í núna?

*Marktæk breyting frá 2010

14%

11%

22%

2%

31% Hlutfall sem svarar já

63%

8%

55%

85%

30%

Hlutfall sem svarar fljótt og vel


Norðlingaskóli Ánægð(ur)

Niðurstöður 2012 Hvorki né

Óánægð(ur)

Niðurstöður skólans frá 2006 2010 2008 2006

Almennir grunnskólar Meðaltal

Hæst

Lægst

Sérkennsla og stuðningur Hlutfall sem svarar já

Nei

Veit ekki

Barnið hefur fengið sérstakan stuðning eða sérkennslu á skólaárinu

21%

77%

3%

19%

19%

18%

21%

38%

9%

Barnið hefur fengið sálfræðiþjónustu í skólanum/þjónustumiðstöð á skólaárinu

1%

99%

-

12%

14%

0%

7%

19%

1%

Hef óskað eftir sálfræðiþjónustu en ekki fengið

7%

93%

-

10%

7%

1%

Ánægð(ur)

Hvorki né

Óánægð(ur)

3% 0% 3% Hlutfall sem svarar ánægð(ur)

Ánægja/óánægja með sérstakan stuðning eða sérkennslu

87%

7%

7%

93%

92%

75%

100%

50%

Ánægja/óánægja með sálfræðiþjónustu

100%

0%

0%

89%

89%

73%

100%

20%

Ánægð(ur)

Hvorki né

Óánægð(ur)

99%

1%

0%

87%

86%

99%

72%

80%

84%

94%

53%

47%

14%

69%

15%

40%

8%

65%

8%

100%

Samskipti við foreldra Ánægja/óánægja með síðasta foreldraviðtal* Ánægja/óánægja með að skoðanir foreldra skipti máli í ákvörðunum um barnið

83%

13%

4%

Vil hafa meiri/minni áhrif á nám barnsins

Meiri 24%

Svipuð 76%

Minni 0%

Vil hafa meiri/minni áhrif á skólastarfið almennt

8,2%*

92%

0%

Já 25% Hlynnt(ur)

Nei 56% Hvorki né

Er ekki viss 19% Andvíg(ur)

65%

19%

16%

Veit hverjir sitja í skólaráði fyrir hönd foreldra Er hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að skólar taki vetrarfrí*

Hlutfall sem svarar ánægð(ur) 100%

87%

69% Hlutfall sem svarar meiri 32%

6% 20% Hlutfall sem svarar já 25% Hlutfall sem svarar hlynnt(ur)

48%

59%

69%

31%

89%

84% 82% 90% 100% Hlutfall sem svarar ánægð(ur)

65%

38%

48%

Aðbúnaður og umönnun barns Hlutfall sem svarar já

Nei

89%

11%

Ánægð(ur)

Hvorki né

Óánægð(ur)

Máltíðir sem barnið fær*

65%

22%

13%

46%

44%

43%

54%

90%

34%

Verð á skólamáltíðum*

67%

22%

13%

83%

47%

43%

63%

74%

41%

Aðstöðu til að matast*

88%

7%

4%

10%

20%

59%

71%

91%

39%

Hvernig skólinn kemur til móts við þarfir barnsins

93%

4%

3%

85%

90%

81%

97%

60%

Samskipti starfsfólks við barnið

94%

3%

3%

93%

87%

100%

86%

98%

60%

Gæslu á skólalóð

42%

39%

19%

51%

93%

44%

64%

20%

Upplýsingar á heimasíðu skólans

94%

6%

0%

74%

94%

57%

Almenna upplýsingagjöf skólans

85%

10%

6%

91%

95%

94%

78%

91%

63%

Leikaðstöðu á skólalóð

13%

15%

72%

12%

18%

60%

52%

94%

13%

Aðstöðu til íþróttaiðkunar*

92%

3%

6%

13%

34%

53%

74%

97%

17%

Möguleika á tómstundaiðkun að loknum skóladegi*

61%

23%

16%

16%

12%

20%

48%

65%

17%

Aðgang nemenda að tölvum*

67%

22%

12%

41%

75%

71%

43%

67%

21%

Aðstöðu fyrir verklegar greinar*

81%

16%

3%

26%

48%

59%

58%

82%

23%

Almennt ástand húsnæðis*

78%

14%

9%

9%

12%

50%

68%

94%

18%

Barnið er með áskrift í mötuneyti skólans Ertu ánægð(ur) eða óánægð(ur) með eftirfarandi:

*Marktæk breyting frá 2010

68%


Einelti Hefur barnið þitt orðið fyrir einelti í skólanum sem það er í núna?

Á sl. 12 mánuðum

Lengra síðan

Nei

9%

12%

80%

Fljótt og vel

Vel en ekki fljótt

Tók ekki á því

Hvernig tók skólinn á eineltinu?

43%

43%

14%

Nei

Þekki ekki

Er markvisst unnið eftir eineltisáætlun skólans?

56%

6%

38%

Fjöldi

Hlutfall*

Almennum kennslustundum

9

69%

Frímínútum á skólalóð

11

85%

Frímínútum innandyra

6

46%

Íþróttatímum

2

15%

Matsal

5

39%

Búningsklefum

3

23%

Á leið til og frá skóla

2

15%

Hvar átti eineltið sér stað?

*Merkja mátti við allt sem við á og því er samanlagt hlutfall hærra en 100%


Sérkennsla og stuðningur Já

Nei

Veit ekki

21%

77%

3%

Ánægð(ur)

Hvorki né

Óánægð(ur)

87%

7%

7%

Vikulega

Sjaldnar

Tímabundið

61%

8%

31%

Miklu

Nokkru

Litlu/engu

60%

40%

0%

Nei

Veit ekki

Er gerð einstaklingsnámskrá fyrir barnið vegna sérkennslu/stuðnings?

67%

27%

7%

Nei

Er einstaklingsnámskráin gerð í samstarfi við foreldra?

60%

40%

Hvernig sérkennslu eða stuðning fékk barnið?

Barnið hefur fengið sérstakan stuðning eða sérkennslu á skólaárinu

Ánægja/óánægja með sérstakan stuðning eða sérkennslu

Hve mikla sérkennslu/stuðning fékk barnið?

Sérkennslan/stuðningurinn kom að gagni

Fjöldi

Hlutfall*

Í lestri

7

47%

Í stærðfræði

7

47%

Í öðrum bóklegum greinum

5

33%

Inn í bekk í bóklegum greinum

6

40%

Í list- og verkgreinum

2

13%

Utan hefðbundinna kennslustunda s.s. í mötuneyti

3

20%

Vegna hegðunar og félagslegrar aðlögunar

5

33%

Annan stuðning

4

27%

*Merkja mátti við allt sem við á og því er samanlagt hlutfall hærra en 100%


Samskipti við foreldra Ánægð(ur)

Hvorki né

Óánægð(ur)

99%

1%

0%

Meiri

Svipuð

Minni

24%

76%

0%

Vil hafa meiri/minni áhrif á skólastarfið almennt

8,2%*

92%

0%

Hvað var rætt í síðasta foreldraviðtali?

Ánægja/óánægja með síðasta foreldraviðtal

Vil hafa meiri/minni áhrif á nám barnsins

Fjöldi

Hlutfall*

Framgangur náms

71

99%

Líðan barns

69

96%

Samskipti í bekknum

51

71%

Niðurstöður prófa og skimana

63

88%

Sameiginlegar ákvarðanir teknar um skólagöngu barns

31

43%

Annað

11

15%

Fjöldi

Hlutfall*

Kennslufyrirkomulag

4

67%

Val á námsefni

1

17%

Námshraða

1

17%

Áherslur á námsgreinar

3

50%

Samskipti og agamál

3

50%

Foreldrasamskipti og foreldraviðtöl

2

33%

Félags- og tómstundastarf

2

33%

Stjórnun og stefnumótun

1

17%

Annað

0

0%

Hvað viltu hafa áhrif á í skólastarfinu?

*Merkja mátti við allt sem við á og því er samanlagt hlutfall hærra en 100%


Um mötuneyti skólans Hver er ástæða þess að þú nýtir þér ekki mötuneyti skólans? Fjöldi Matarofnæmi

1

Matvendni barns

3

Óánægja með máltíðir

1

Kostnaður

2

Annað

0

Viðhorfskönnun foreldra 2012  

Viðhorfskönnun foreldra 2012