Page 1

Piekary Śląskie, dn. 26.05.2013 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 25.05.2013

Zleceniodawca: mLingua sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań Zleceniobiorca: gudrun2509

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

Opis usługi:

Tłumaczenie pisemne „Prezentacja Stronie Śląskie” POL>ENG 3361 słów oryginału = 84,02 EUR Tłumaczenie pisemne „ Aneks do umowy zakres dostawy” POL>ENG 870 słów oryginału = 21,75 EUR Tłumaczenie pisemne „Europaische Plattform” GER>ENG 654 słowa oryginału = 16,35 EUR

1. Kwota wynagrodzenia brutto:122,12 EUR 2. Kwota uzysku: 61,06 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 61,06 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia:10,99 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty:111,13 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: sto jedenaście euro i trzynaście eurocentów)

...........................................

...............................................

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

rachunek umowa o dzieło  

rachunek wystawiony w ramach ćwiczeń