Page 1

; )

UB il.cfiffiru Salcott & F.Eqi'""'$b - Gandingan

ourst'-â‚Źr'l

lM6tb nts k I

t't: i''i ilnflifl


ffiffiHffi

I

E?

l7 e'r#JIEfE


uiile M u Ia nrdr

lfri

0ada sGnglGE,

irt.

w{ae:!

lixdo mns[inrxn.


iricFenem

,-

/

....-

1"."-

'


untuk [Gcal IUB [20 iula belanialan lIlamouicn Iellu

@l&tgEl.


Adakah Villas-Boas Menuiu ke Jalan Seperti Peng"urus Dahulu? ,

""\"

.tg WEE+I@


,a

I *hoiF\r&

dd!.u

csi.r,r;?"."i

rFo 6

E. 11 !o *tus ,4, Fnioii d[t+h6E6i6E!dryhE[[|

.'i: rd FT dh ""ry-dn. ?,"F -eq, ;

-F, "&- r ! tc -.n

,,

I

id)

rfrl/lllG

(fu


,_\41

Ma n G iru SetiaR Hafi! nqseris densan kerusian selinsslfrs5 jub musim

r.qF


'/,!*

$K =:...:/1 r.]eruca

L

I kiih

r!!r+rbr

-e'

l] Fal

d #

L.!,roi r i ,; -r

':.'-"/t

s ]6hiLl,'

rr

{-

ooi

..

io.o

s

4i

!trqlh ,iAd

,i

d

rdhe

inli

(!!E;

4ii.r

e]oif--q6L6F,!

l0f,i46EL:t

i.:q--:l

biiii

tr"i.

!!;

.

-i

!4 Erlrcity-

l


T,

Elsp-uti ririrgn-nngur {en g,qn llq-Fngt qf y.,Ll r

&dMo*id.hsruPfu6wLg.

]bMoouhd!EdfiiN!F],doFi!


Bagusnya Seh

Lowon Perlu

l(a ffEi l(ctatny

I \_


dipdetslh!!lro!n'(i

'A-

\'

i',, ?I \r--

t


\

1".$l &.; 6d-!' tr- ,-"" ' J:; L- '.1 ,, F![i i !i] Gsii,! ',rr htr c!r[i ;-!! h ',.",'. "L!, F..lc.

cp6 6i o- !! s+ ;,r.llo&iEio.d.h-.,'l

Llh

.jq hri

c.r. " -.Pr-, -r{or r(.

i!i!.!Li!

fifi

Ffui6!bht.eh'itr.d.' bh4.!tr@! ]:Ml ,dr e@4 & r;{&,.

4l{o

[[

ip ![ -..ii

h

riNi

li;

60"

]oEjiiq.6doi,o'!bltrl

i";

i,r i i L- oo ryi!mroi h!;

i

].i'; !'I

d dr.o

JqlsL

oo;

o!

pi@ eli

e.Fani p4. ,eird

.!o!

rrr,

h

4&{;i

q & &';;

eoho i ;.do, h.Eh

s4 E6hEiE.e6i;

hqo


luffi*,,@


4iq

[d nhs oa4 &*;.

ho@

io

i@

shs LoIFL ei."F !p ktu{ qN;q Fr, E"h 6Ld! !.d e rF loi q; Gh Hi ."

6!had

iLhFEheh6

&4 !F rdd,bi !F &qi e!6i

6rroi

tuir; !; ;F

do qxr he,h[.i

I

hNf ri

.h4 .! eiii

r.if 4ri o+ rdii;

i! tu s!;

! i

EEp @ 40 ddry!

o4;ds

oiiiF[0hi!.iodoib@l

\

c+i,q od i,o br !,o ri Fh;

,.G!

jfi*:i"jr"*

t

vA

iii!i

od

h-i

;h,i


')'

'(T


t \*

I ''

I

1

w


a7F!i8!f[FtFE+,at


)'!

lb"#

a

Ei'.&llnir-clg!

s-elans semu I

uil\)

ttrf

l;+.:-

r


lNltsEtl:-f

Anelka iil\$4r rqrlj!

d! nsnosh ulur

A*uq.s^*,um )

$"

\eu Fu! $ihlFtus

pd.

a

$€trmbtu

mCIs r--v--\g€r

^ ( lH:it''"

L'$ii:'i:l:: *se kddduh!.M3 P 6!*n

!-,


.\t,,ttr

L

ll L tl! i, i,!r

I

_

d. +Fr efr

etr_

i;trr l

Krosic kecewo

q-l

I

I

lm

bt

N

e0a

r"(

@WtgE|L,,

i


Ig'F lEflND'I

th t; L(

a! ,u

!'ai31 mr untul

6u

it ? ir:

tW&*@


I

B

:{F.

I

:ft1

Amontno I\loncini

-*TtTq


mtl@@l SilAlcxlokkon

leraslan nio


BULTIIN

"SFT1'

V\ t/

tt (

". if,*iiiriFIlfiG hirnrrffif{iili Penmlln-aximc!

:ap''t\.tr.t![eru:!8s,,

qq,

,r:re'b3 I r' Fns":

Bna ;

r ldt

.a.ii

.i?{5 r


I

1.; @

z: 0,j

ft;

<{r

UI

d' o

/S {,

t.


&'endsrm

e*qFmnoa' @|E|l

rru$sEdnudhsa@s @If,|l

@atM8

ht

@tIsts i!ts! *!m *mtr Emed m6i

@

dd6!l$s

a

@mIt


Da


. .\, lsl

J,LIII

IAr

,\s 1l :.:F _i..jr

."'i:

riet Sturridge

(la


I

A

t rar .


',a

l-

.ei*,k=# ,t

n F}

.fl


t'<

Aiveobeni':

Yakubu

''.{-.


Em!!S

mmi

T,n.frl 'wsEEl

iaEf$ffisn


8"N0lt

tE

ffiE

mdtrEi

?a L ;

t

Sanios Lecam Ronaldo

Beattie kembali

ke sheffield United

kr, ,3r. I F. ,drc; , ,l N",,,

,,

", ",",,""",,,"""",, oi'r htui htui-.ir aksds"i,,

Rbi,r

re mekdeb5a

! i ,


4 bulon

rJ'/WS@!!

Ronoldinho lok ledmo goji

Fhiiq*

k d 6dw di i!nd, ie6i

@+

D" ,"". ,","," ,

Is@ "",,"

tofti ed hd!tu Lio @4 Fd s@ms !ds6ftntrd ks ! n{F ia eFbF

!rus h eDoil

weiN*did:6 @|4

E-ft t-h ft


'-tE'1,.

mohu torik

.--,'*.F-"toj:**k ;e;;;;;a;i";ii.s,;',,"

,,,".

I Filki*eaFFror 4 dimreb

ii,, ,r^;M";;,;i,i

K"rs"",ltu",ruhd",.

I

liiH",*,i"J,"lj'lijX;J',:i

"h

",;:Ji ft i:liyi,T::: ;Tr i:.J

dllri"Idilii,:ri:iliHff ;"',# | "1T".",t'lT;_ .",,,",","" S"e,:Pif ,trHli,l';:i,:::f,lTlri l*;lsr"till"li',",t,";"';rjrni: i' ffi'n r1h:rTi,;iirj

lftn'nl tr

tll


uji 0

p

bezaan Carkan oebezaan[u

\t B

I

t I . I|t ii,ll'ir lr i" r " | !43 iulo

uniul Hozordl

t{d""", s"!,, i-o!" +, hr

b".,,,

x ,,,"

ET

,,

"" " .a d.,i." 1)

l;t


8-e0l0a!n, nans,GY' do n 8.a! el

tersenaran

covle aluDallal 'hilans

Ganill

r.

!Jtr

!Lfri

h 4Ebrm f!h6n fdlro trflrul.r Fer iia!n !tur !ie, ar dn lia ra! I hn !r -Di'

1,"1'J;? 1il""'":"ti:*i,i:t:

I.

I'uiJiT"?iut'ls:ifi ni:f"gi hfi$FJ,rftEtiuil11:

:'

x"ifrfi:i;""T$,i,#*"?: dlf ll}Iffi Y;'filiii:ill' "f

elnan+m!nksebd:idf uiir d $

Eduoldo hodop

heme eseton wong


hJose 'l t

ahu

Pcl

hbt"t'i$f,i \$r5 ri,

!,\I

3

nFr r ,hdL! bde I r,ni r ;b r; ftt , eh, tumMi t P,," ! d," ,"".h b,,*,"""

ri{!ri

I",, """",,",, tr.,,"f,, -""". ",." )56;lFirlrb4smem!,!|ri!

Ecrudad;E.i,

Pu\'{}l nlahu nlain h lrgga

rh5Erc:db3;!r

;Fb!{ro!:\a@de;i

iEhkrisd

:":.",:11.1:il:r *;i" lq

l{ ;i$':l

um r J0-rn


=F. t+TtNllr

Oxlade-Chamberlain rcla

rLmggu pcluang

P-- ke,... E,"d hdn

F+

Phil akan jaai S0[Gtti

mrumuh s

&iiFEstrB'sm sia

lli


RVP

s.,., ,

-",".","" "",.-,,,,

*j \L \\

a...

Nodio GA n. ry. u. .lrA.i9l .1,,

N

332G6

I

]

:0{i

.A


i!

ONUE

BlUGG.drpecot,

o

le h

i

S

un

de r I o n d I


i1{

;J

"(l

GGJfl,,,*.,u,,

cfu}i[rulia!6fulFmFib!i

.AramnFbiedr4u6aqe hiwD4'.ru'{@ru!dsmefoe

+5@;flo

!

kMh;

AEk 6m ^En;

rt

I \ l'ii)

'(t1i*,ili

"}

tffiH..@


$ffi::dffi]11}ilffi$Jrss nlllrliliNl!="iiEEllr51

il

lliiiiiiiln

lrp## ,lf;iiililil iillalinL [lrE,t ,-r:t

HI

7

../ aiat ne^efrpuh diaa*"*. remoar rawan --LIsa Jua.a.juara m.n.nr.ns oryhPique Lyonnais dongah heng€r.hui Deng€Enu, bahawa remenangan kemenanqan d.u dau seri tser o-o .t t'i,.va aran memra*, nereka t6 pennsrarkatah m,! rL.joh.nan etir

, /

'

:/

\G

PENJAGA

GOt

&@@!E@rt@

!;

-Jt

@tu

&ioho G

$'

l': l

l;


@

@

,A

sTRtrct

EM@s *&( 6's, *-- ;5h! e6ts! [ih

6!d!!

i+!

+Fa!

ui.i;

L

alid

n'e!e4io!dsd+F

Iâ&#x201A;Ź !' ie;

Fd r Fiouri r&;

tuirc@hi


Ia ntno*

'nF br b! lbrcp

'io

G.6 oi


-+isEilitF gEh

Adeboyo

'l(e alfinan lami Iruat!

lr;

4 0&6F&:,@


Tiftt

t!

7 l./r/

p*( *)

..pak me akam ka. b.nerusa. lelnld.p mendians Gary monselur.kibar bun!h Peminar bola

P!-r

6ar

-,8"F

bd,, @!6"

@Ferhli rer, &{f,tu rir !i

)tsron


M-k,,r rLht4!."Liu

-q-fr-;ifi ..j,;;,-."


^\


'Fr

4iF+ @, l] {rc ho! rlf n;nfh.

o

! G;l

; uF &(o5!!i &ir ! !c -qo q.,&;ohlai

!d

6i e@r

rcni eE

rdd ud

F'd@G4rdFEodd6nd Phr Lo*FL r -!ah @d*4d [i cio&i Eid{rc do Li 6d.; ,i itur ts6tu $o!@rd tu;sq,

heo@reicB;o s a6c,mqLr

hdmd! itr & o!F soheo;6i

hribJ \pdghoiJoripi

<!fu;

' @fuiF!6i4o&toiMdiddgC,t !i

ho,

hd@s !

d erdeh.,en

rir,

I

e - iro -d !L ;h4 iEiq

bp 6h hqfd Lr EoEE

oo4dh d!d!tuFqr;ob

i(,qL

ee


WalcottEl Yan Persi ,.

P.

.ln lmpr.3.a ft€ c!nne6, Robin van P.r.i. kdlk. Inl b.r.d. dr ked u ncak pEsrasinya. P.mlgr.n pemarn b€rprcfir tingsi, S.mrr Nsrid.n c6c FabEqas p.da mGrn panzs initidat( m.nj.l..ran bns.unE Pedaranan penain Beranda ini untuk m.ng.c.p .r.tu. r€gend' b.Bama

J t t".-,,.,

r-*-

*. *-. * * -.o.*-*

-

&hhF{oeqoF4db€s@60!0tr h4.riqb|iheG{EFPebi2orl,ed

-1 I

t


lbEhd-etho56i!!o!{Jillyff

L

+|ddoFh!.8(th!J

l!i;

$d?q

&@hoha*o,lLrcFi!

MERTTAHAMPIR SEPERII,.. IISIHAIiI & BAXER

).

,fl:t}1Hi'

ft

/r,

n

IITRTXA HAMPIR 5EPERTI... JAMES & EASTII{

@od p,i i,, 4iF4!6$,8or^hery4 iFb4looEFoig4h.{mnhot(h @4d6iFpdoLili

IgJ

7


ftllfffllrtistit?llD.\

MEREKA HAMPIRSEPERTI... BRAOY & STAPTIION

MEREKA HAMPIR 5EPERTI... MERSOI.I & SMITH


t

Ia

t\


t -

{

Nioel -de

5 Jong

,


Majalah Wisel bil.265  

Majalah yg menceritakan perihal sukan. Fokus utama adalah Barclays Premier League