Page 1

Norsk versjon

consortiumGATEWAY Transforming good ideas into great business

    


consortiumGATEWAY

P책 1 minutt: Kort introduksjon for interesserte. Ta kontakt


Finansiering og internasjonalisering GATEWAY-prosessen er et rammeverk for strategiske beslutninger og effektiv kapitalinnhenting. Vi definerer måleparametre for suksess og implementerer disse. GATEWAY leverer et annerledes produkt: Finansiering fra flere kilder – gir valgmuligheter og økt effektivitet Forretningsdokument – smart gjenbruk for finansiering Profesjonell profilering – forretningsdokument som selger Internasjonalt perspektiv – posisjonering helt fra starten Ekspertise – tilgang til relevant kompetanse, også internasjonalt

Tips! Vårt produkt kan benyttes over kort eller lengre tid, helt ned til en måned. Det er målrettet og lite risikofylt. Fokus er ofte på finansiering og tilrettelegging for vekst.


Effektiv vekst og finansiering GATEWAY avlaster kunden slik at det blir lettere å utvikle eget produkt og kjernekompetanse. Kort sagt, beholde fokus! GATEWAY delmål:   

Rask innsikt i hva investorer virkelig vil ha Posisjonering mot alle relevante program fra virkemiddelapparatet, eksempelvis fra Innovasjon Norge Bidrag til utvikling av materiell med høy relevans og profesjonalitet Smart strategi for internasjonal satsing Prosessutvikling for effektiv drift og redusert risiko Frigjort tid for fokus på kjerneaktiviteter

Tips! Vi har lagt terskelen lavt. Vi er til stede med enkle tilbud, slik at mange kan få erfaring med GATEWAY.


Hvilke resultater søker du? Vårt motto: Hvert møte med GATEWAY skal gi en merverdi – hver samtale, møte, workshop og leveranse skal føre samarbeidspartnerne framover. GATEWAY hovedmål:   

Verdien av selskapet skal stige. Dette er det ultimate mål Gunstig finansiering oppnås (tilskudd, investorkapital etc) Anerkjennelse fra kunder, partnere og ressurspersoner Tid: spart tid kan gi raskere vekst og reduserte kostnader Trivsel: å bruke GATEWAY skal være en positiv personlig opplevelse. Tilfredshet: undersøkes flere ganger gjennom samarbeidstiden.

Tips! I våre avtaler definerer vi et eller flere verdimål slik at vi er sikre på at vi holder fokus og skaper verdier helt fra starten.


Prøvetur? Få smakebiter av Norges mest effektive program for finansiering, profilering og strategisk prosjektutvikling. Avtal noen timers uforpliktende rådgivning. Du mottar konkrete råd allerede i vårt første møte.

Entreprenørprogram Vi vurderer forretningsplan eller søknad om tilskudd etter veletablerte kriterier. Vi gir praktiske råd etter å ha lest gjennom tilsendt materiale: - Oppsett - kommer unikheter og handlingsplan fram? - Budsjetter – er forutsetninger og presentasjon troverdig? - Argumentasjon – er budskapet tydelig? - Fokus – treffer det investorer eller tilskuddsordninger?

Nettverksprogram Vårt program gir enkel porteføljeforvaltning for nettverkledelsen, samt gunstig finansiering og profesjonell profilering for medlemmene. GATEWAY kontaktperson: Per Bjorstad, tlf. 930 19 082 Epost: bjorstad@consortiumgateway.com,

Over: introduksjon til våre ulike program.

GATEWAY jobber med ulike målgrupper, fra såkorn-stadiet til “running business”: - -

entreprenører innovatører partnere eiere/investorer nettverksorganisasjoner virkemiddelapparatet myndigheter


consortiumGATEWAY

P책 5 minutt: For dem som vil vite mer

15-siders brosjyre for interesserte.


partners

Valgene som skiller suksess fra fiasko investors

Entreprenører og deres hjelpere møter stadig de samme utfordringene:

competit

ion

lie supp

rs

grant

s

- Hvordan kommer vi raskere til kapital? - Hvilken ekspertise trenger vi? - Hvordan ivaretar vi alle interessegrupper? - Hvordan får vi de riktige partnerne? - Hvordan får vi de riktige kundene? - Hvordan skal vi satse internasjonalt? Flere kan bistå på delområder. GATEWAY ser på helheten, GATEWAY-prosessen er unik og gir resultater. 


Venter du også på noe bedre? Norske entreprenører har flere gode hjelpere og mer kapital enn noen gang – men har det blitt lettere å oppnå suksess? Velge riktig? Jobbe smartere?


Filosofien bak vårt consortium Vi tilbyr: Tilgang til de beste fagmiljøene i Norge og internasjonalt Fleksible samarbeidsformer Tilgang til omfattende erfaring fra en bred prosjektportefølje Spesialkompetanse på mange sektorer*

* Eks: IT, cleantech, telecom, marin sektor, servicenæring og eiendomsutvikling

Tips! Consortiet er en samarbeidsplattform med unik fleksibilitet med hensyn til geografi, ekspertise og samarbeidsmodeller. Våre tilbud strekker seg fra en enkel tjeneste til omfattende partnerskap, fra kortsiktige mål til langsiktig internasjonal vekst.


Å skille seg ut consortiumGATEWAY gjør sine kunder synlige. De vises igjen hos investorer, virkemiddel-apparatet, nye partnere og kunder, og fremstår med substans. - Forretningsplaner får utforming som årsrapporter. - “Appealing” og “To the point” investorog søknadsdokumentasjon - Salgsdokumenter som kommuniserer presist og lettfattelig. - Prosjektplaner med internasjonale ambisjoner som imponerer potensielle partnere.


Kundene har ordet "Our company has had the honour of co-operating with Mr. Jone Smedsvig regarding the development of our business plan. Based on an innovative business concept, Jone has performed a tremendous work resulting in the creation of a world class, visually stunning and future focused business plan. His work has given our company not only the pillars, upon which we can build our further business, but structured our initiatives into a process of a successful global expansion“

Tett sparring på et stort område av problemstillinger har vært viktig for Digiloader. Tilgjengelighet har også vært viktig. Operative oppgaver tar gjerne all tid i normal arbeidstid. Til utviklingsarbeid har det vært en fordel å kunne jobbe kveldstid. Med to skift, først arbeid i Norge og deretter i USA har vi klart å være mer effektive, noe som spesielt har vært viktig i oppgaver med korte tidsfrister. Samarbeidet med GATEWAY har fungert meget godt og vi ser fram til resultatene vi vil skape i en fase med vekst i Norge, Norden og andre strategiske markeder.

Andreas Wiik, Daglig leder Green Square

Adm dir, Digiloader Glenn Adolfsen

Pangea AS har mål om å nå 15 000 nye kunder på kort tid. Gjennomå arbeide med GATEWAY har vi opparbeidet kompetanse omkring målgruppeorientering. Vi må kunne begeistre både kunder og samarbeidspartnere samtidig som vi må presentere et budskap med troverdighet og med tyngde. CATEWAYs tydelige og visuelle lommunikasjon har vært viktig for å få dette til. Dette arbeidet vil vi fortsette å prioritere i det videre samarbeidet med GATEWAY. En kobling av strategi og design vil også være viktig i dialogen med investorer som jobber på et høyt, internasjonalt nivå. Dag Friis-Baastad Daglig leder, Pangea AS

De siste 5 årene har Aqualine skapt en sterk vekst, fra 70 mill til over 220 millioner i omsetning. Selskapet mottok i 2008 utmerkelsen “Eksportprisen 2008” i Trondheimsregionen. GATEWAY har assistert oss med markedsanalyser, praktiske oversikter på viktige ressurser ved etablering av nytt kontor, budsjetter, innhenting av tilskudd, søknad om risikolån og gjennomgang av salgsplaner. Operative strategier og god kommunikasjon har vært viktig for selskapet. GATEWAY har levert på et høyt nivå gjennom flere års tett samarbeid med ledelsen i Aqualine. Prosjekt- og utviklingssjef, Noralf Rønningen, Aqualine


Benytt krisen som springbrett consortiumGATEWAY viser hvordan

Utklipp: Dagens Næringsliv førsteside på nett 12. november 2009


Ressurser Avhengig av behovene kan disse og andre ressurser settes sammen til prosjektgrupper. Vi samarbeider både med selskaper og enkeltpersoner: Jone Smedsvig - er partner i Gateway Venture Management LLC. Smedsvig, lokalisert i USA siste 7 år, har jobbet med en lang rekke bedrifter. Han har assistert et stort antall norske selskaper med anskaffelse av kapital, nye kunder, partnere og ressurspersoner. Han har en dobbel mastergrad; én i teknologiledelse fra MIT, Harvard, NHH og NTNU. Vidar Nygård - Hovedarbeidsområde har vært innenfor strategiog forretningsutvikling, gjennom anvendelse av IKT. Mange målgrupper og oppdrag har kommet fra nasjonale og internasjonale sektorer, der oppdragsgiver har vært det norske virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd), hovedorganisasjoner (NHO, HSH, IKT-Norge), samt EU-nettverk (ERA-net, Core-net). Økonomutdannelse fra Handelshøyskolen BI. Håkon Gundersen - har utstrakt erfaring med prosjektledelse, myndighetsdialog, IT, finansiering og strategiutvikling. Han var hovedinitiativtaker til IT Fornebu sammen med Fred Olsen og var leder av Norsk Investorforum. Han er utdannet sosialøkonom, har arbeidet som assisterende professor på NHH og har vært “Research Fellow with U.C Berkeley”. Øyvind Holtedahl -er partner i MOVE Venture Partner. Han har 20 års erfaring fra operativt arbeid og ulike lederstillinger innen IKT, telekom og prosessindustri. Holtedahl er utdannet sivilingeniør og har mastergrad i strategisk ledelse fra NHH.


consortiumGATEWAY Hva venter du på? Du kan best erfare hva vi har å tilby ved å ta kontakt. Vårt tilbud strekker seg fra 1 måned til 5 år, fra en enkel leveranse til partnerskap, fra rådgivning til tett sparringpartner. 

Applikasjoner for facebook, iphone, youtube og linkedIN under utvikling.

Consortium Gateway  

Web Presentation

Consortium Gateway  

Web Presentation

Advertisement