Page 1

Modern driftรถvervakning fรถr VA som ger dig full kontroll

Drift och processรถvervakningssystem fรถr vatten-, avlopp- och miljรถapplikationer


GuardControl är ett funktionslager som ligger ovanpå öppna SCADA system avpassat för vatten, avlopp och pumpstationer.

Vår branscherfarenhet ger dig många fördelar GUARD SYSTEMS ENGINEERING ÄR

ÖVER 1700 VA ANLÄGGNINGAR,

HÖR GÄRNA AV DIG IDAG FÖR ATT

ETT SNABBT VÄXANDE INNOVA-

FÖRDELAT ÖVER 50 KOMMUNER.

KOMMA I KONTAKT MED NORDENS

TIVT FÖRETAG MED LÅNG BRAN-

MEST ERFARNA PROJEKTLEDARE,

SCHERFARENHET INOM OFFENTLIG

VÅR MÅLSÄTTNING ÄR ATT LEV-

SYSTEMUTVECKLARE OCH AUTO-

SEKTOR. FÖRETAGET ÄR SPECIALIS-

ERERA LÄTTHANTERLIGA SYSTEM

MATIONSINGENJÖRER INOM VA,

ERAT PÅ IDRITFTAGNING, PRO-

UTAN ATT DET SKALL LIGGA

ENERGI OCH MILJÖ.

GRAMMERING OCH PROJEKTERING

FUNKTIONSMÄSSIGA BEGRÄNSN-

AV PROCESSÖVERVAKNINGSSYS-

INGAR FÖR EN MER AVANCERAD

TEM FÖR VATTEN-, AVLOPP- OCH

ANVÄNDARE.

MILJÖAPPLIKATIONER. SCADA SYSTEM FRÅN GUARD FÖRETAGET HAR SEDAN STARTEN

TILLMÖTESGÅR DE KRAV SOM

Robert Wasler

1996 UTVECKLAT EGNA PRODUK-

MILJÖSKYDDSMYNDIGHETERNA

VD, Guard System Engineering

TER OCH LEVERERAT NYCKELFÄR-

STÄLLER FÖR ÖVERVAKNING OCH

DIGA DRIFTÖVERVAKNINGS

DOKUMENTATION AV PROCESSEN.

ANLÄGGNINGAR I SVERIGE OCH NORGE. VI HAR REDAN LEVERERAT

2


Våra produkter och tjänster

Guard Control

Guard FDV

Är operatörens arbetsredskap som presenterar trender, larm, rapporter och grafiska bilder dynamiskt. Systemet tar emot larm och skickar vidare till jourhavande. Baserat på öppna SCADA system

GuardFDV är ett SCADA integrerat drift-och underhållssystem som bland annat hanterar servicehistorik, serviceintervaller, maskinkort, uppdrag m.m. Dessutom får du en databas över alla händelser.

Guard Report

Guard Portal

Är ett komplett rapporteringsverktyg som uppfyller alla krav. Rapportsystemet ger möjligheter för användaren att med lätthet skapa och designa egna rapporter. Systemet är baserat på MS SQL

Kör din anläggning med lokal I/O-server eller hyr kapacitet. Ett intressant och ekonomiskt alternativ, inte minst i diskussioner kring backup och redundans.

Guard Service

Guard Green Power

Vi erbjuder dig dygnet runt service och support, årets alla dagar. Guard har en bemannad service och driftcentral, alltid redo att hjälpa dig som kund på plats eller fjärruppkopplad via nätet.

Vi har utvecklat en produkt för energibesparande pumpstyrning. Med Guard GreenPower du kan spara upp till 40% energi i dina pumpstationer, ett unikt koncept som är under patentskydd.

3


Vi är obundna och jobbar med marknadsledande teknologier Guard Systems Engineering är fristående och fabrikatsoberoende experter när det gäller konstruktion och leverans av el- styr och reglerutrustningar för VA, energi- och gasanläggningar

1

► Alltid PC baserat öppet SCADA system med många operatörsklienter ► Miljöövervakning av offentliga vatten och avloppsanläggningar ► Integrerat rapport, drift och underhållssystem ► Avancerade alarm och varningssystem vid driftfel och avikelser 5 ► Verktyg för läckagekontroll i ledningsnätet ► Avancerad radioteknologi för signalöverföring från fjärranslutna stationer ► Automation, HMI och SCADA för styr och reglering av reningsprocesser ► Jour-uppkoppling via PC/mobiler/surfplattor Resultatet är hög driftsäkerhet, låga driftskostnader och bättre totalöversikt.

Ta med dig driftcentralen ut. MOBIL DRIFTÖVERVAKNING GER DIG NYA MÖJLIGHETER ATT ÖVERVAKA OCH STYRA DIN ANLÄGGNING I REALTID. TA MED DIG KONTROLLRUMMET HEM ELLER UT I ANLÄGGNINGEN. DU HAR KONTROLLEN DIN HAND !

4


Vi ger dig fullständig processvisualisering allt som händer kan visas, loggas, trendas, och larma

Guard Report - allt du behĂśver

Driftsdata presenterat enkelt och rationellt.

5


RENT VATTEN ÄR INGEN SJÄLVKLARHET. DET KRÄVS KUNSKAP ATT FRAMSTÄLLA.

6


Sverige har världens mest långtgående krav på rening av vatten. Med ett modernt, öppet SCADA system för styrning, driftövervakning, larm och rapporter från Guard blir det betydligt enklare att uppfylla kraven.

Vi levererar kod som ger rent vatten. Guards ingenjörer, en fristående resurs VI ERBJUDER DIG SOM AR-

BYGGNATION. VI FÖRESLÅR ALLTID

BETAR INOM VATTEN- OCH

DEN BÄSTA LÖSNINGEN DÅ VI ÄR

AVLOPPSHANTERING EN ÖPPEN

FABRIKATSOBEROENDE. VI JOBBAR

OCH SKALBAR AUTOMATIONS-

KONTINUERLIGT MED ATT HITTA

PLATTFORM. GENOM ATT SAMLA

BÄSTA KVALITET OCH HÅRDVARA

ALLA TEKNISKA DELAR I ETT OCH

SOM GER DIG ETT KOSTANDSEF-

SAMMA SYSTEM BLIR DET BETY-

FEKTIVT DRIFTÖVERVAKNINGSSYS-

DLIGT ENKLARE ATT AUTOMA-

TEM I INKÖP OCH DRIFT.

FÖRDELAR FÖR DIG •

ÖPPNA, SKALBARA SCADA SYSTEM

KÄNDA STANDARDPRODUKTER

FLEXIBEL , BAKÅT OCH FRAMTIDS

TISERA DRIFTEN. MED FÄRDIGA

KOMPATIBEL HÅRDVARA

LÖSNINGAR SOM PRÖVATS FÖRR

GUARD SYSTEM ENGINEERING

MINIMERAS TIDERNA FÖR PRO-

HAR SPECIALISERAT SIG PÅ VA

JEKTERING, INSTALLATION OCH

AUTOMATION OCH KAN DÄRFÖR

IDRIFTTAGNING.

ERBJUDA DIG ETT URVAL AUTO-

BEPRÖVADE LÖSNINGAR

STEGVIS IMPLEMENTERING

KOSTNADSEFFEKTIVT

MATIONSLÖSNINGAR SOM SÄKRAR VI KAN HJÄLPA TILL MED STEGVIS

DRIFTEN I DINA ANLÄGGNINGAR.

IMPLEMENTERING ELLER KOMPLETT SYSTEMLEVERANS VID NY-

7


Kontakta oss Med referenser och processkunnande från 1700 genomförda VA installationer, levererat till 50 kommuner erbjuder Guard dig kompletta systemleveranser för VA drift, support och service. Våra system omfattar driftövervakning med tillhörande rapport, larm samt integrerat underhållssystem. Vi är alla automationsingenjörer, specialiserade på idrifttagning, programmering och projektering av processövervakningssystem för vatten-, avlopp- och miljöapplikationer. Guard’s VA-koncept är öppet och det är utformat i nära samarbete med våra användare och branschorganisationer. Vi kan kan genom vår erfarenhet garantera din leverans. Guard System Engineering Gothia Science Park Box 133 541 23 Skövde, Sweden Telefon Fax E-mail Webb

+46 (0)31 766 41 91 +46 (0)31 766 41 91 info@gseab.se www.gseab.se

Guard Sweden  
Guard Sweden  

water treatment automation experts

Advertisement