Page 1

GUARDIAN Thalheim GmbH Almanya Tel: 0049 (0) 3494 361 800 E-Mail: anwendungstechnik@guardian.com

www.guardian.com GUARDIAN Europe Referans kodu: Handbook / TR / 08-13

GlassTime

© 2013 GUARDIAN Industries Corp.

T E K N İ K E L K İ TAB I

GUARDIAN GlassTime

Fergetmane: Bu dokümanda yer alan bilgiler, GUARDIAN ürünlerinin genel bir açıklamasından ibarettir. GUARDIAN, işbu feragetname ile, bu dokümanda söz konusu olabilecek her türlü eksik veya yanlış bilgi ve bunların yol açabileceği sonuçlar ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmediğini açık bir şekilde beyan eder. GUARDIAN ürünlerinin kullanım için ne kadar elverişli olduğu ile ilgili kontrollerin yapılması ve tüm yasalara, yönetmeliklere, standartlara, yöntemsel kurallara ve diğer taleplere uyulduğundan ve yerine getirildiğinden emin olmak için yapılması gereken tüm kontroller, kullanıcının sorumluluğu altındadır. Ürünlerimizin uygulanması ile ilgili işlemeci firmalar, ilgili camların depolanması, bakımı, işlenmesi, kullanılması ve montajı ile ilgili olarak GUARDIAN tarafından sunulan bilgileri dikkate almalıdır. Bu bilgiler ilk teslimatta sunulmakta veya ilgili bilgiler doğrudan GUARDIAN ‚dan talep edilebilir:

Camsız bir dünya, sadece duvarlardan oluşurdu.

Oper Kopenhagen GUARDIAN ExtraClear® Henning Larsen Architects


GUARDIAN InGlass® – Tüm Yaşam Alanları İçin Tasarım ve İşlev Temel Camlar

Işık, Enerji ve Isı

Yalıtım Camı Terminolojisi

Tarihçe | Float Cam | Renklendirme | Özellikler | Yoğunkluk | Esneklik Modülü | Dönüşüm Alanı | Özgül Isı Kapasitesi | U­ Değeri | Float cam üzerindeki kaplamalar | Pirolitik Metodu | Magnetron Prosesi

1

Işık | Güneş Enerjisi | Isı | Mor Ötesi Işıması ( UV-Işımaları) | Fotovoltaik

2

Üretim | Isı Tekniği Etkisi | Kenar Koruma | Paslanmaz Çelik | Metal-Plastik Birleşimi | TPS | U-Değeri | Doyma Noktası ve Yoğuşma | Toplam Enerji Geçirgenliği | Gölgeleme Katsayısı | Isıl Kazanç | Seçicilik | Renk Yayınım İndeksi | Karışma Fenomeni

3

GUARDIAN InGlass, cam yapı malzemelerinden oluşan zengin ürün yelpazesinin yanı sıra, cam dolu bir yaşama yönelik de aynı zenginlikte ürünler sunmaktadır. Yüzlerce renkten, desenden ve yüzeyden oluşan olağanüstü bir cam zarafeti, akla gelen veya gelebilecek her türlü fikir için en uygun temeli oluşturmaktadır. Bu kısa bilgilendirmenin amacı, mevcut çeşitlilik hakkında bir fikir vermektir. Spesifik belgelere, geniş çeşitlilikteki örneklere ve seçeneklere GUARDIAN InGlass Müşteri Destek Bölümü aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Lütfen inglass.europe@guardian.com adresine e-posta gönderiniz.

A

Şeffaf Termik İzolasyon

Ekonomi | Ekoloji | Konfor | Isı yalıtımı ile İlgili Guardian Ürün Yelpazesi

B

GUARDIAN InGlass koleksiyonu: A DiamondGuard®

Her cam, yeni olduğunda güzel ve etkileyicidir. Nitekim zamanla çizikler ve izler nedeniyle görünüm bozulmaktadır, fakat DiamondGuard camlarının görünümü asla değişmez. Cam, aşırı sert yüzeyi sayesinde sürekli olarak çiziklere, izlere ve bulanıklaşmaya karşı korunmaktadır.

B ShowerGuard® / CristalGuard®

Her banyo için özel cam. İşlenmiş yüzey, her türlü inatçı kirin tutunmasını engellemekte ve uzun yıllar nefes kesici berraklık sağlamaktadır.

C

4

C DecoCristal®

Şeffaf Güneş Koruması

Ekonomi | Ekoloji | Konfor | Cam Yüzeyinden Enerji A kışı | Yazın Isı Koruması | Güneş Korumasında Cam Kullanımı | Tasarım Bileşeni Olarak Güneş Koruma Camı | SunGuard Güneş Koruma Camları

Şeffaf Ses Yalıtımı

İnsani Unsurlar | Ses Dalgası Özellikleri | Sınır Değerler | Yapıda Ses Değerlendirmesi | Rw | Düzeltme Faktörleri | Belirleyici faktörler ve Üretim Çeşitliliği | Tek Cama Ayrıştırma | Ses Yalıtımı İçin Temel Öneriler

Boyalı (Lake) düz camlar, her türlü ortama uyum sağlamakta ve renkgi ve yansıtması ile her türlü duvar kaplaması uygulamasında dikkat çekmektedir.

5

D UltraClear™

6

D

E

Saf tasarım ve sonsuz ışık geçirgenliği için düşük demirli beyaz cam.

F

E SatinDeco®

Şeffaf Güvenlik

Temperli Cam (ESG) | Isı Banyo Testli Temperli Cam (ESG-H) | Yarı Temperli Cam (TVG) | Lamine Güvenlik Camı (VSG) | Kullanımda ve Geçirimde Güvenlik Camı | Belirli cam uygulamaları için öneriler

Tüm yüzeyi asitle aşındırılmış camlar, en iyi ışık geçirgenliğinde ve estetik mükemmellikte perdeleme (opaklık) sunmaktadır.

7

F Berman Glass Edition

Şeffaf Cam Yapı

Cepheler | Cephe İşlevleri | Cephe Konstriksiyonları | Spandrel Camlar | Dekoratif Baskılı Camlar | Bombeli Mimari Camlar | Bombe Tipleri | Şeklin Belirlenmesi | Özel Cam Uygulamaları | Yürünebilir Camlar | Kontrol Edilebilir Camlar

Joel Berman Glass Studios atölyesinde üretilen bu camlar, baş döndürücü etkiye sahip kendine özgü görünüme sahiptir.

8 G

Standartlar, Şartnameler, Genel Bilgiler

Cam için Önemli Avrupa Normları | Toleranslar | Temel Camlar | Kesim | İşleme | Delik Açma | Temper, Isı Banyosu, Kısmi Temper | Yalıtım Camı | Lamine Güvenlik Camı | Kenar Koruması | Cam Ebadı | Kırılma | Malzeme Yoğunluğu

GUARDIAN Ürünlerine Genel Bakış

Düz Camlar | Isı Yalıtım Camları | Güneş Kontrol Camları | Spandreller | Güvenlik Camları

Arama ve Bulma

Teknik Hizmet | Sahada Elektoronik Destek | Camla iligili Hesaplamalar | Teknik Müşteri Desteği

G UltraMirror®

H

Korozyona, kimyasal maddelere, neme ve aşınmaya karşı sürekli koruma içeren yüksek yansıtmalı ayna.

9

H GUARDIAN LamiGlass®

Renkte saydamlık veya koruma ve güvenliğin en iyi duruma getirilmesi talep edilmesi fark etmeksizin, lamine camlar yüksek performans ve çok yönlü tasarım seçenekleri sunmaktadır.

10

11

Daha fazla bilgi için GuardianInGlass.com

Design forward.


Office Park, Viyana-Schwechat SunGuard® HP Light Blue 62/52 Prof. Holzbauer Architekten

GlassTime TE K Nİ K E L KİTABI

2. Baskı 2013 Yayınlayan:

GUARDIAN Europe S.à r.l. Dudelange / Luxembourg

© Copyright:

GUARDIAN | mkt

Redaksiyon:

Oliver Beier Costa, Czestochowa Ralf Greiner, Thalheim Robert Rinkens, Alsdorf mkt gmbh, Alsdorf Ağustos 2013

Düzenleyen: Güncellik:

Tamamının veya bir kısmının çoğaltılması için onay alınmalıdır. Bu el kitabı, en ileri teknoloji seviye ve en iyi bilgiler doğrultusunda ­düzenlenmiştir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır. Kitabın içeriği konusunda yasal taleplerde bulunulamaz.


GUARDIAN GlassTime

Önsöz

Lajos Sapi

Group Vice President – Europe

Ramboll, Kopenhagen SunGuard® SN 70/41 Dissing + Weitling architecture

Camsız bir dünya, sadece duvarlardan oluşurdu.

Günümüz dünyasını cam hammadesi olmadan tasavvur etmek mümkün değil. Son yüzyılın ortalarında keşfedilen float cam üretim teknolojisi ile birlikte günümüzdeki camın kullanım alanı, akla gelebilecek her türlü alanı kapsar hale gelmiştir. Özellikle modern mimari, bu özel malzemeden yapı malzemesi olarak büyük fayda sağlamış ve koruyucu işlevine rağmen sunduğu şeffaflık ve genişlik sayesinde konutlara ve iş alanlarına büyük bir ferahlık kazandırmıştır. Taş devrinde mağaralar için duvar haline getirilmiş, biçimlendirilmiş taş neyse, modern cağ için de cam, hava koşullarına karşı optimum koruma sağlayan bir yapı malzemesidir, ama önemli bir farkla: Geçmişte kaya, taş şeklinde olan ve şeffaf olmayan koruyucu öğelere, bugün için değişken bir şeffaflığa sahiptir. Dünya genelinde cam kullanımındaki artış sadece bina giydirmeleri ile sınırlı değildir; bu olağanüstü malzemenin bina içlerindeki kullanımı da gittikçe artış göstermekte ve günümüz dünyasının yaşam tarzını yansıtmaktadır. Cam Seperatörler , duş kabinleri, mobilyalar, ayırıcı duvarlar ve aksesuarlar bizim neslimiz için yaşam ve çalışma ortamlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Güneş enerjisi ısı sistemleri ve fotovoltaik elemanlar gibi enerji ile ilgili bileşenlerden oluşan geniş ürün gamının yanı sıra, modern kontrol ve iletişim konforuna hizmet eden ekran camı, ekran işlevi gören bina cepheleri gibi yüksek teknolojik fonksiyon elemanları

mevcuttur. Camın veya camla ilgili ürünlerin yaratıcı anlamdaki gelişiminde sona gelindiğini söylemek mümkün değil. Başlangıç malzemesi hep aynıdır: Endüstriyel olarak üretilen float cam. İşte bu malzeme, çeşitli dönüşüm proseslerinden geçirilerek yenilikçi yapı ve fonksiyon elemanları elde edilmektedir. İşte bu anlamda, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın “GlassTime” veya daha iyi haliyle “Cam çağı” adıyla anılması hiç de abartılı bir durum değildir. 7000 yıllık bir geleneği ifade eden bu katılaşmış sıvı, zaferlerine bu yüzyılda da yenilerine eklemeye devam edecek. Ve bizler de, 80 yılı aşkın bir süredir olduğu gibi buna katkıda bulunmaya devam edeceğiz. İşte bu nedenledir ki, bu el kitapçığı aracılığıyla cam ve camın uygulanışı ile ilgili bilgilerimizi kısmen de olsa ürünlerimizin tüketicileri ile paylaşmak, bizler için son derece olağan bir durumdur. Bu bağlamda kendimizi sadece esas faaliyet konumumuz dahilindeki menfaatlerimi ile sınırlandırmıyor, aynı zamanda, üretilebilmeleri için gerekli temeli sunduğumuz dönüştürülmüş ürünler ile ilgili önemli gerçeklere de ışık tutuyoruz. Bu el kitapçığının elinizde tuttuğunuz ilk baskısında, muhtemeldir ki tüm konuları etraflıca ele almak mümkün olmamıştır, fakat yine de, GlassTime başlığına yaraşır şekilde, camla ilgili birçok soruya doyurucu cevaplar verebilecek niteliktedir.


GUARDIAN GlassTime

Mütevazi bir başlangıçtan, küresel bir oluşuma giden yol

Helsinki Stockholm Oslo

Kilometre taşları

Moskova

Riga

9

Dublin

Kopenhagen

8

Londra

Minsk

Amsterdam

Brüssel Luxemburg 1

Paris

Warschau

Berlin 6

7

Kiev

Prag

2

Kişinev

Vİyana

Bern

4

Belgrad

Bükreş

3

Madrid

Ankara

5

Roma Atina

1

GUARDIAN Luxguard I Bascharage Başlangıç: 1981

2

GUARDIAN Luxguard II Dudelange Başlangıç: 1988 GUARDIAN Llodio Başlangıç: 1984

10

3

4

GUARDIAN Orosháza Başlangıç: 1991

5

GUARDIAN Tudela Başlangıç: 1993

6

GUARDIAN Flachglas Bitterfeld-Wolfen Başlangıç: 1996

10

7

GUARDIAN Czestochowa Başlangıç: 2002

8

GUARDIAN UK Goole Başlangıç: 2003

9

GUARDIAN Steklo Ryazan Başlangıç: 2008 GUARDIAN Rostov Başlangıç: 2012

Float tesisi Kaplama tesisi Güncellik: 05/2013

Lefkoşa

GUARDIAN Industries, 1932 yılında yola GUARDIAN Glass Company olarak çıktı. O zamanlar, otomotiv sanayisine yönelik olarak otomobillerin ön camlarını üretiyordu. Bugün ise, ana merkezi ABD’de Auburn Hills Michigan’da olan ve GUARDIAN Industries Corp. adı altında faaliyet gösteren şirket; Düz camlar, vasıflı camlar, fiberglas izolasyon ve ticari alanlara, konutlara ve otomobil piyasasına yönelik yap maddelerinin küresel olarak üretimini yapan, lider bir şirket konumundadır. 1970 yılında, Carleton - Michigan’da, Yüzdürme yöntemi ile cam üreten ilk fabrika faaliyete başladı. Bu üretim teknolojisinde, eriyik haldeki cam kütlesine, sıvı haldeki bir kalay banyosu üzerinde yüzer halde biçim verilmekte ve sonuç olarak sonsuz bir cam bandı elde edilmektedir. ­GUARDIAN firması, bu andan itibaren “büyük” düz cam üreticileri arasına katılmış ve düz cam teknolojisinin ve yeni ürünlerin geliştirilmesine yön veren bir firma kimliğine bürünmüştür. Günümüzde, dünyanın her yerinde float cam üretim hatları ve cam işleme tesisleri bulunmaktadır. Yüzyıl başında ise, odak noktası biraz farklılaşmış, ilgi daha çok yenilikçi ürünlerin sağladığı artı değere yönelmiştir. GUARDIAN; ticari mekanlara, konutlar, iç dekorasyona, güneş enerjisine, elektronik

alanına ve otomotiv sanayisine yönelik ürün çeşitlerini daha da optimize etmek amacıyla 2000 yılında, Carleton - Michigan’da Bilim ve Teknoloji Merkezi’ni açmıştır. O zamandan bu yana; yeni, yenilikçi ürün grupları altında yüzlerce yeni, patentli ürün ortaya çıkmış ve bunlar dünya çapında üretilmiştir. GUARDIAN, bu atılımı ile, gelecek on yılların ihtiyaçlarını karşılamaya ve otomobillere, evlere ve diğer yapı projelerine yönelik ürün ve sistemleri küresel anlamda entegre etmeye hazır olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu kadar kısa sürede gelen başarının ardından geleceği tanımlamak ve değerlendirmek başlı basına meydan okumadır. ­GUARDIAN şirketi, yapı ve otomotiv sanayine yönelik cam faaliyetleri ile ilgili olarak çok kapsamlı bir Avrupa ağını da işletmektedir. GUARDIAN, yerinden yönetim anlayışı ile işlettiği üretim ve satış merkezleri sayesinde pazarların ve müşterilerin daima yakınındadır. 1981 yılında, Lüksemburg’un Bascharage kentinde kurulan float cam tesisi ile başlayan Avrupa macerası, bugün için Avrupa’nın sekiz farklı ülkesinde bulunan 10 float cam üretim hattı ve 8 ultramodern hat dışı kaplama tesisi ile büyük bir başarı ile devam etmektedir.


GUARDIAN GlassTime

1.

Temel Camlar..................................................................18

1.1

Tarihçe.......................................................................................20

1.2 1.2.1 1.2.2

Float Cam.................................................................................20 Renklendirme...........................................................................22 Özellikler...................................................................................23

3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3

Doyma Noktası ve Yoğuşma..................................................43 Araboşluk..................................................................................43 Camın Araboşluğa Bakan Yüzeyinde.....................................43 Yalıtım Camının Dışa Bakan Yüzeyinde..................................44

3.7

Toplam Isı Geçirgenliği (g Değeri).........................................45

Yoğunluk | Esneklik Modülü | Emisivite | Gerilim Mukavameti | Bükme –

3.8

b Faktörü (Gölgeleme Katsayısı)...........................................45

Çekme Dayanımı | Sıcaklık Değişim Direnci | Dönüşüm Alanı | Yumuşama

3.9

Solar Kazanımlar......................................................................45

Katsayısı (U Değeri) | Asit Dayanımı | Baz Dayanımı | Su Dayanımı | Taze,

3.10

Seçicilik Oranı..........................................................................46

Agresif ve Alkali Maddeler

3.11

Renk Yayınım İndeksi...............................................................46

3.12

Karışım Fenomeni....................................................................46

3.13

Yalıtım Camı Etkisi...................................................................47

Sıcaklığı | Boyca Uzama Katsayısı | Özgül Isı Kapasitesi | Isı İletim

1.3 1.3.1 1.3.2

Float Cam Üzerindeki Kaplamalar.........................................26 Pirolitik Metodu........................................................................26 Magnetron Prosesi...................................................................26 Magnetron Püskürtme Kaplaması

2

Işık, Enerji ve Isı..............................................................28

2.1

Işık.............................................................................................30

2.2

Güneş Enerjisi..........................................................................31

2.3

Isı...............................................................................................32

2.4

Mor Ötesi Işıması (UV Işınları)................................................33

2.5

Fotovoltaik...............................................................................33

3.

Yalıtım Camı Terminolojisi.......................................34

3.1

Genel.........................................................................................36

3.2

Üretim.......................................................................................36

3.3

Isı Tekniği Etkisi.......................................................................38

3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3

Kenar Koruma..........................................................................39 Paslanmaz Çelik.......................................................................39 Metal-Plastik Kombinasyonu...................................................40 Termoplastik Sistemler (TPS)...................................................40

3.5 3.5.1

U Değeri – Isı İletim Katsayısı ...............................................40 Ug Değeri...................................................................................40 Eğimli Cam Yüzeyinde Ug Değeri

3.5.2 3.5.3 3.5.4

10

İçindekiler

Uf Değeri...................................................................................41 PSI Değeri.................................................................................41 Uw Değeri..................................................................................42

4.

Şeffaf Termik İzolasyon.............................................48

4.1

Ekonomi....................................................................................50

4.2

Ekoloji.......................................................................................51

4.3

Konfor.......................................................................................51

4.4

Isı Yalıtım ile İlgili GUARDIAN Ürün Yelpazesi.....................53

5.

Şeffaf Güneş Koruması ............................................52

5.1

Ekonomi....................................................................................56

5.2

Ekoloji.......................................................................................56

5.3

Konfor.......................................................................................56

5.4

Cam Yüzeyinden Enerji Akışı................................................57

5.5

Yazın Isı Koruması....................................................................58

5.6

Güneş Korumasında cam kulanımı........................................59

5.7

Tasarım Bileşeni Olarak Güneş Koruma Camı......................60

5.8

SunGuard® Güneş Koruma Camları.......................................60

6.

Şeffaf Ses Yalıtımı.........................................................62

6.1

İnsani Unsurlar.........................................................................64

6.2 6.2.1 6.2.2

Ses Dalgasının Özellikleri........................................................64 Sınır Değerler...........................................................................64 Algılama....................................................................................65

11


GUARDIAN GlassTime

6.3 6.3.1 6.3.2

Yapıda Ses Değerlendirmesi..................................................66 Orta Ses Yalıtım Değeri...........................................................66 Düzeltme Faktörleri/Araboşluk...............................................67

6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3

Belirleyici Faktörler ve Üretim Çeşitliliği..............................68 Plaka Ağırlığı.............................................................................68 Yalıtım Camı Yapısı/Levhalar Arası Bölüm..............................68 Tekli Cama Ayrıştırma..............................................................70

6.5

Ses Yalıtım Camları İçin Temel Seçenekler............................71

7.

Şeffaf Güvenlik...............................................................72

7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 7.1.8 7.1.9 7.1.10

Temperli Cam...........................................................................74 Üretim.......................................................................................74 Yapı Fiziksel Özellikler.............................................................76 Darbe ve Basinç Dayanımı......................................................76 Bükme - Çekme Dayanımı......................................................76 Top Çarpma Dayanıklılığı........................................................76 Isı Etkileri...................................................................................76 Anizotropi.................................................................................77 Optik Kalite...............................................................................77 Temperli Camda Nem Filmi....................................................77 Tanımlama.................................................................................77

7.2

Temperli Cam ve Isi Banyolu temperli Cam.........................77

7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3

Kismi Temperli Cam (KTC)......................................................79 Üretim.......................................................................................79 Bükme - Çekme Dayanımı......................................................80 Isi Etkileri...................................................................................80

7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3

Lamine Cam.............................................................................80 Üretim.......................................................................................81 Yapı Fiziği Özellikleri................................................................82 Darbe Dayanımı.......................................................................82

7.5 7.5.1

Kullanimda ve Geçirimde Güvenlik Cami.............................82 Aktif Güvenlik...........................................................................82

İçindekiler 7.6 7.6.1 7.6.2 7.6.3 7.6.4 7.6.5 7.6.6 7.6.7

Belli Cam Uygulamalari Için Tavsiyeler..................................88 Düsme Korumasız Dik Camlar................................................88 Yatay/Basüstü Camları.............................................................90 Düsme Korumali Camlar.........................................................91 Özel Korumalı Binalardaki Camlar..........................................93 Yapı Içinde Düsme Korumasız Camlar...................................95 Özel Güvenlik Camları.............................................................96 Mimari Cam Yapı......................................................................97

8.

Seffaf Cam Yapı..............................................................98

8.1 8.1.1

Cepheler.................................................................................101 Cephe İşlevleri.......................................................................101

8.1.2

Cephe Konstrüksiyonlari.......................................................104

Sicak Cephe | Soguk Cephe | Çift Çidarli Cephe

Kapakli Cephesi | Silikon Cephe | Noktasal Tutuculu Cephe | Membran Cephe

8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4

Spandrel Camlar....................................................................110 SunGuard® Kaplamalara Boya Uygulamasi.........................110 Rulo Teknigi............................................................................111 Serigrafi baskı tekniği............................................................111 Diger Üretim Teknikleri..........................................................112

8.3 8.3.1

Dekoratif Camlar...................................................................112 Üretim Teknikleri....................................................................113 Cam Üzerine Dogrudan Serigrafi | Cam Üzerine Transfer Baski | Dekoratif Lamine Güvenlik Cami | Lamine Camda Renkli Folyo | Dekoratif Lamine Cam

8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.4.5

Bölgesel Kamburluk | Radius Keskinligi | Burulma | Kayiklik | Teget Geçisler

356’ya Göre çarpma direnci (top düsme testi) | EN 356’ya Göre Darbelere Direni (Çekiç testi) | EN 1063’e Göre Kursuna Karsi Direnç | EN 13541’e Göre Patlamaya karsi direnç

7.5.2

Pasif Güvenlik...........................................................................85 Yaralanmaya karsi Koruma | Insanlarin Düsmesine Karsi Cam Korumasi | Basüstü Camlari | Kirik Yükü Tasima Kapasitesi / Kalan Direnç

8.4.6

Statik Özellikler......................................................................121

8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4

Özel Cam Uygulamalari........................................................122 Yürünebilir Camlar.................................................................122 Asansör Camları......................................................................123 Kontroledilebilen Camlar......................................................124 Elektromanyetik Sönümlenmeli Camlar, Antiradar Kaplamalari............................................................124 Antireflekte Camlar................................................................126

8.5.5 12

Bükülmüs Mimari Cam..........................................................116 Gereksinimler.........................................................................116 Cam Türleri.............................................................................117 Bükme Türleri.........................................................................117 Biçim Belirleme......................................................................118 Özel Durumlar........................................................................119

13


GUARDIAN GlassTime

9.

Standartlar, Sartnameler, Genel Bilgiler.....128

9.1

Cam Için Önemli Avrupa Normlari......................................130

9.2 9.2.1 9.2.2

Standartlastirilmis Gereksinimler için Toleranslar..............132 Temel Camlar.........................................................................132 Kesim......................................................................................132

İçindekiler 9.7 9.7.1 9.7.2 9.7.3 9.7.4

Genel | Düz camda Olasi Kirilma | Temperli Camda, Lamine Camda ve Yalitim caminda Dar Açi – Yan Kopma – Degerlendirilmeyen Bölge | Boy, En ve Dik Açililik

9.2.3

İşleme......................................................................................134

9.2.4

Temperli Cam, Isi Banyolu Temperli Cam ve Kismi Temperli Cam..........................................................141

Kenar Isleme Kalitesi | Islemeler | Delik Açma

9.2.5

Taşıma ve Depolama.............................................................167

Toleransi /Uyumsuzluk

10. GUARDIAN Ürünlerine Genel Bakış.............168

Lamine Güvenlik Cam...........................................................144

10.1

Float Camlar...........................................................................171

9.4 9.4.1

Cam Köseleri ve Birlesme Yerleri.........................................148 Çift Cam için Mastik Dolgu ve Yalitim Kanalli Cam Birlestirme Derzi...............................................148 Üçlü Cam için Mastik Dolgu ve Yalitim Kanalli Cam Birlestirme Derzi...............................................148 Çift Cam için Mastik Dolgu ve Contali Cam Birlestirme Derzi............................................................148 Üçlü Cam için Mastik Dolgu ve Contali Cam Birlestirme Derzi............................................................149 Topal Çift Cam ile Köse.........................................................149 Topal Üçlü Cam ile Köse.......................................................149 Topal Çift Cam ile Contali Köse...........................................149 Topal Üçlü Cam ile Contali Köse..........................................150

9.5

Cam Kalınlığının Ebatlandırılması........................................150

9.6

Camda Yüzey Hasarı.............................................................151

14

9.10 Malzeme Uyumu....................................................................163 9.10.1 SunGuard® HP Için Uyumlu Strüktürel Silikonlar ve Yalitim Cami Dolgu Malzemesi.......................164 9.12

Cam Kenarları........................................................................145 Kenar Biçimleri.......................................................................145 Kenar Islemesi........................................................................146 Kenar Tanıtımı ve Tipik Kullanim..........................................147

9.4.5 9.4.6 9.4.7 9.4.8

CE Isareti................................................................................162

Yalıtım Camı............................................................................142

9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3

9.4.4

Cam Kırılması.........................................................................157

Cam Temizligi.........................................................................166

Toleransı

9.4.3

9.8 9.9

9.11

Lamine Camda Ölçüm Toleranslari | Kayıklık (Uyumsuzluk) | Kalınlık

9.4.2

Cam Ürünlerinin Görsel Özellikleri

Genel Kamburluk – Düz Cam Için | Bölgesel Kamburluk – Düz Cam Için

Kenar Koruma | Yalitim Caminin Kenar Alaninda Kalinlik Toleransi | Ebat

9.2.6

Camın Yapıdaki Görsel Kalitesinin Degerlendirilmesi..................................................................151 Kapsam...................................................................................151 Test..........................................................................................152 Camin Yapidaki Görsel Kalitesi Için Toleranslar..................153 Genel Bilgiler..........................................................................154

10.2

Isı Yalıtım Camları..................................................................174

10.3

Güneş Kontrol Camları.........................................................175

10.4

Spandrel Camlar....................................................................188

10.5

Ses Yalıtım Camları................................................................190

10.6

Emniyet Camları....................................................................194

11. Arama ve Bulma..........................................................200 11.1 Teknik Hizmet........................................................................200 11.1.1 Sahada Elektronik Destek.....................................................200 Ürün Karşılaştırma Aracı | Configurator

11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5

Cam İle İlgili Önemli Hesaplamalar......................................201 Teknik Müşteri Desteği..........................................................201 Yetkinlik aktarımı....................................................................202 GUARDIAN Yetkili Kişilerine Genel Bakış............................202

11.2

Dizin........................................................................................202

11.3

Genel Kısaltmalar..................................................................208

11.4

Yunan Formül Sembolleri.....................................................213

15


GUARDIAN GlassTime

Tarihçe | Float Cam | Renklendirme | Özellikler | Yoğunkluk | Esneklik Modülü | Dönüşüm Alanı | Özgül Isı Kapasitesi | U­ Değeri | Float cam üzerindeki kaplamalar | Pirolitik Metodu | Magnetron Prosesi

1

Işık | Güneş Enerjisi | Isı | Mor Ötesi Işıması ( UV-Işımaları) | Fotovoltaik

2

Üretim | Isı Tekniği Etkisi | Kenar Koruma | Paslanmaz Çelik | Metal-Plastik Birleşimi | TPS | U-Değeri | Doyma Noktası ve Yoğuşma | Toplam Enerji Geçirgenliği | Gölgeleme Katsayısı | Isıl Kazanç | Seçicilik | Renk Yayınım İndeksi | Karışma Fenomeni

3

Şeffaf Termik İzolasyon

Ekonomi | Ekoloji | Konfor | Isı yalıtımı ile İlgili Guardian Ürün Yelpazesi

4

Şeffaf Güneş Koruması

Ekonomi | Ekoloji | Konfor | Cam Yüzeyinden Enerji A kışı | Yazın Isı Koruması | Güneş Korumasında Cam Kullanımı | Tasarım Bileşeni Olarak Güneş Koruma Camı | SunGuard Güneş Koruma Camları

5

Şeffaf Ses Yalıtımı

İnsani Unsurlar | Ses Dalgası Özellikleri | Sınır Değerler | Yapıda Ses Değerlendirmesi | Rw | Düzeltme Faktörleri | Belirleyici faktörler ve Üretim Çeşitliliği | Tek Cama Ayrıştırma | Ses Yalıtımı İçin Temel Öneriler

6

Şeffaf Güvenlik

Temperli Cam (ESG) | Isı Banyo Testli Temperli Cam (ESG-H) | Yarı Temperli Cam (TVG) | Lamine Güvenlik Camı (VSG) | Kullanımda ve Geçirimde Güvenlik Camı | Belirli cam uygulamaları için öneriler

7

Şeffaf Cam Yapı

Cepheler | Cephe İşlevleri | Cephe Konstriksiyonları | Spandrel Camlar | Dekoratif Baskılı Camlar | Bombeli Mimari Camlar | Bombe Tipleri | Şeklin Belirlenmesi | Özel Cam Uygulamaları | Yürünebilir Camlar | Kontrol Edilebilir Camlar

8

Standartlar, Şartnameler, Genel Bilgiler

Cam için Önemli Avrupa Normları | Toleranslar | Temel Camlar | Kesim | İşleme | Delik Açma | Temper, Isı Banyosu, Kısmi Temper | Yalıtım Camı | Lamine Güvenlik Camı | Kenar Koruması | Cam Ebadı | Kırılma | Malzeme Yoğunluğu

9

GUARDIAN Ürünlerine Genel Bakış

Düz Camlar | Isı Yalıtım Camları | Güneş Kontrol Camları | Spandreller | Güvenlik Camları

10

Arama ve Bulma

Teknik Hizmet | Sahada Elektoronik Destek | Camla iligili Hesaplamalar | Teknik Müşteri Desteği

11

Temel Camlar

Işık, Enerji ve Isı

Yalıtım Camı Terminolojisi

16

Bakış

17


GUARDIAN GlassTime

Lotte Plaza, Moskova SunGuard® HP Royal Blue 41/29 Mosproekt 2, Kolsnitsin‘s Arch. Bureau

1.

Temel Camlar..................................................................20

1.1

Tarihçe.......................................................................................20

1.2 1.2.1 1.2.2

Float Cam.................................................................................20 Renklendirme...........................................................................22 Özellikler...................................................................................23 Yoğunluk | Esneklik Modülü | Emisivite | Gerilim Mukavameti | Bükme – Çekme Dayanımı | Sıcaklık Değişim Direnci | Dönüşüm Alanı | Yumuşama Sıcaklığı | Boyca Uzama Katsayısı | Özgül Isı Kapasitesi | Isı İletim Katsayısı (U Değeri) | Asit Dayanımı | Baz Dayanımı | Su Dayanımı | Taze, Agresif ve Alkali Maddeler

1.3 1.3.1 1.3.2

Float Cam Üzerindeki Kaplamalar.........................................26 Pirolitik Metodu........................................................................26 Magnetron Prosesi...................................................................26 Magnetron Püskürtme Kaplaması

18

19

1


GUARDIAN GlassTime

1.1 Tarihçe Cam üretiminin tarihi MÖ 5000’lere kadar uzanmaktadır. Eski Mısır’daki cam boncuk buluntuları ve Romalıların ilk dökme ve çekme teknikleri bu köklü geleneğe tanıklık etmektedir. Ancak üfleme çubuğundan pontile ve küre tekniğine kadar üretim teknikleri bin yıllar boyunca zana atla sınırlı kalmıştır. Sonuç olarak neredeyse sadece kilise pencerelerinde kendine yer bulacak kadar düşük miktarlarda ve küçük levhalar üretilmiştir. Kilise mimarlarının yanı sıra saray ve köşk sahiplerinin yapı unsuru olarak camı keşfetmesiyle 17. yy’da ihtiyaç artmıştır. İlk olarak Fransız cam üreticileri haddeleme işlemiyle o güne kadar görülmeyen boyutlarda (1,20x2 m) cam levha üretmeyi başarmışlardır.

Cam üretiminde ciddi anlamda sanayileşme 20. yy’da yaşanmış tır. İlk olarak Lubbers ve daha sonra Fourcault yönteminin ardından Libbey Owens ve Pittsburgh teknolojisiyle plaka ebatları 12x2,5 m’ye ulaşabilmekte ve daha büyük miktarlarda üretilebilmektedir. Ancak tüm bu tekniklerin bir deza vantajı vardı: Elde edilen plakalardan deformasyonsuz ve optik olarak sorunsuz cam üretmek için levhaların her iki yüzeyinin de zımparalanması ve cilalanması gerekiyordu ve bu da aşırı zaman ve maliyet gerektiriyordu.

Temel Camlar Kalay havuzunda sıcaklığı yaklaşık 1100’den 600 °C’ye düşürerek sert akışkan camdan, float işle Karışım Eritme

20

Yeni buluş, cam eriyiğinin “yüzdürülmesi”, yani “yayılması” temeline dayanmaktadır. Bu teknikte cam eriyiği sıvı bir kalay havuzuna akmakta ve eşit olarak yayılmaktadır. Sıvı kalayın yüzey gerilimi sayesinde ve camın kalayın yarı ağırlığında olması nedeniyle eriyik cam kalaya karışmamakta, tam tersine kalayın yüzeyine eşit olarak uyum sağlamaktadır. Böylelikle deformasyonsuz berrak bir görüş sağlayan mutlak bir düz paralellik elde edilmektedir.

1

Floatlama

Yakl. 1.200 °C Yakl. 1.600 °C

Soğutma

Kontrol, kesme, istifleme

Yakl. 600 °C Yakl. 1.100 °C

Yakl. 50 °C

F loat cam süreci (görsel tanıtım)

Cama biçim verme esnasında tamamen sıvı olduğu ve buhar basıncının düşük olması nedeniyle buharlaşmadığı için kalay ideal bir biçim verme malzemesidir. Kalayın oksidasyonunu önlemek için tüm işlem hidrojen ilaveli azottan oluşan gaz korumalı atmosferde gerçekleşmektedir.

1.2 F loat Cam Günümüzde hem otomotiv sektöründe hem de yapı içinde ve dışında kullanılan cam temel olarak endüstriyel float tesislerinde üretilmiştir. Float tekniği 1959’da uygulamaya geçmiş ve o zamana kadar geliştirilen tüm cam üretim tekniklerinde devrim yaratmıştır. Daha önceki üreticilerin hepsi, cam eriyiğini çekerek veya dökerek cam levhalar üretme yöntemini temel almışlardır ve optik kalite elde etmek için cam levhaları akabinde tekrar işlemek zorunda kalmışlardır.

minin sonunda kalaydan çıkarılabilen sabit cam elde edilmektedir.

Erime sürecine bir bakış

Kalay havuzunda “yüzdürülerek” biçim verme işleminden önce erime süreci yer almaktadır. Bu işlem hammaddelerin tam dozajıyla başlamaktadır. Bu dozaj %60 kuvars kumu, %20 soda ve sülfat ile %20 kireç ve dolomitten oluşmaktadır ve her biri büyük kırıcılarda parçalanıp karıştırılarak hazır karışım haline getirilmektedir. Fırına sürekli olarak %80 karışım ve %20 geri dönüştürülmüş cam atılmaktadır ve yaklaşık 1.600 °C’de eritilmektedir.

Böylelikle EN 572-2 standardına göre soda Silikat camı oluşmaktadır. “Eriyik” adı verilen, karışımın gazının alınma işleminden sonra sıvı cam kütlesi yaklaşık 1.100 °C ile bantta float havuzuna akmadan önce 1.200 °C’lik çıkarma kazanında soğumaktadır. Karışımın kalay yüzeyine sürekli olarak akması taşan bir küvete su doldurmaya benzemektedir. Float havuzunun sonunda yaklaşık 3,50 m genişlikte sürekli bir cam bandı oluşmaktadır. Rulo soğutma kanalında 600 °C sıcaklıktaki cam bandı, kalıcı gerilimlerin oluşmaması için tam ayarlı sistemle oda sıcaklığına kadar soğutulmaktadır. Camın ileride sorunsuz işlenmesi için bu işlem son derece önemlidir. Yaklaşık 250 metrelik soğuk güzergahın sonunda camın sıcaklığı hala 50 °C’dir ve lazer taramasıyla yabancı madde, habbe, çizik gibi hatalar kontrol edilmektedir. Hatalar otomatik olarak kaydedilmekte ve kusurlu bulunan cam bir sonraki kesim için ayrılmaktadır. Kesim işlemi sürekli akan cama dik olarak ve genellikle 6 m veya 21


GUARDIAN GlassTime

daha küçük ebatlarda gerçekleşmektedir. Cam bandının her iki kenarı da kesilmektedir ve böylece bir sonraki işlem için Sehpalara konulabilecek veya direkt işleme alınabilecek 3,21x6 m ebatında float

cam plakaları elde edilmektedir. Bu arada 7 veya 9 m uzunluğunda plakalar da üretilmektedir. Ortalama bir float cam tesisi 600 m uzunluktadır ve 4 mm kalınlığında yaklaşık 70.000 m2 cam üretim kapasitesine sahiptir.

Transmisyon [%]

1.2.2 Özellikler Günümüzde üretilen camın büyük çoğunluğu, ek işleme hazır şekilde, 3,21x6 m standart ölçülerde ve 2 ile 25 mm arası kalınlığında float camdır.

Bu camın fiziksel özellikleri şu şekildedir:

1.2.2.1 Yoğunluk

1.2.1 Renklendirme Normal düz cam olan “ Şeffaf Float”, hammaddede doğal olarak bulunan demir oksit nedeniyle hafif yeşilimsi bir renge sahiptir ve bu özellikle camın kenar bölgelerinde görülebilir. Demir oksit oranı oldukça düşük, özel olarak seçilen hammaddelerle veya eriyiği renksizleştirmek için uygulanan kimyasal işlemlerle mutlak renksiz ve ekstra beyaz cam üretilebilmektedir. GUARDIAN böyle bir beyaz camı GUARDIAN UltraClear™ adı altında üretmektedir.

Temel Camlar

Bu ürün genellikle iç dekorasyon ve özel solar üretimlerde kullanılmak tadır. GUARDIAN, bunun dışında GUARDIAN ExtraClear® adında düşük demir içeren ürünlere de sahiptir. Bu cam renklendirme ve spektral özellikler bakımından beyaz UltraClear™ float ve normal Clear float arasında yer almaktadır. İlginç özellik kombinasyonları nedeniyle ExtraClear® float ClimaGuard® ısı koruma kaplamaları ve SunGuard® güneş koruma kaplamalarında temel malzeme olarak kullanılmaktadır.

95 90

Bir maddenin yoğunluğu kütlesinin hacmine oranıdır ve “r” ile formüle edilir. Float camda bu miktar r = 2.500 kg/m3’tür.

Bunun dışında 1 mm kalınlığındaki bir metrekarelik float camın kütlesi 2,5 kg’dir.

1.2.2.2 Esneklik Modülü Esneklik modülü, lineer esneklik oranında katı bir cismin deformasyonunda gerilim ile genleşme arasındaki ilişkiyi tanımlayan ve “E” ile formüle edilen madde parametresidir. Maddenin de-

formasyona direnci ne kadar fazlaysa, E modülünün değeri de o kadar büyüktür. Float camın E değeri E = 7x1010 Pa’dır ve EN 5721 ile standartlaştırılmıştır.

1.2.2.3 Yayınım (Emisivite) Emisivite (e) bir yüzeyin emdiği ısıyı ışıma olarak tekrar yansıtma kabiliyetinin ölçüsüdür. Doğru tanımlanmış bir “kara cisim ışınımı” oranı temel alınmaktadır.

Float camda bu normal emisivite e = 0,89’dur, yani alınan ısının %89’u tekrar ışımaktadır (bkz: Bölüm 3.3)

85 80 75 70 300

500

700

Berrak float cam

900

1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 Dalga boyu [nm] ExtraClear

UltraClear

Renklendirme

22

23

1


GUARDIAN GlassTime

1.2.2.4 Gerilim Mukavemeti Kavramdan da anlaşılacağı üzere bu oran bir maddenin basınç yüküne karşı direncini belirtmektedir. Cam basınca son derece

1.2.2.8 Yumuşama Sıcaklığı dayanıklıdır ve değeri 700-900 MPa’dır. Düz cam çekme yüküne kıyasla basınç yüküne 10 kat daha fazla dirençlidir.

1.2.2.5 Bükme - Çekme Dayanımı Bükme - çekme dayanımı bir parametre değil, -tüm kırılgan maddelerde olduğu gibi- çekmeye tabi olan yüzeyin durumuna göre değişen bir ölçüm değeridir. Yüzeydeki bozukluklar bu ölçüm değerini düşürmektedir. Bu nedenle eğilmede çekme dayanımı ölçüm değeri kırılma olasılığının güvenilir bir değeri üzerinden tanımlanabilmektedir.

Bu tanım, Alman bina tanzim listesinde float cam için 45 MPa (EN 572-1) Bükme - çekme gerilimi, %95 ihtimalli istatistiksel yöntemde maksimum %5 kırılma olasılığına tekabül etmesi gerekmektedir. EN 1288-2 standardı uyarınca çift halka yöntemi ölçümüne göre s = 45 MPa’dir.

cam arasındaki mesafe en az 30 cm olmalıdır. Bu mesafenin aşılması durumunda temperli cam kullanımı tavsiye edilmektedir (bkz. Bölüm 7.1). Aynı şey camın statik yapı parçaları veya ağaç/ bitki nedeniyle yoğun, kısmi ve sürekli gölgeye maruz kalmasında da geçerlidir.

24

1

1.2.2.9 Boyca Uzama Katsayısı Bu parametre sıcaklık artışında float camın minimum değişimini ortaya koymaktadır ve diğer maddelerle bağlantıda son derece önemlidir:

Bu değer, 1 m’lik cam kenarının 1 K sıcaklık artışında ne kadar genişlediğini yansıtmaktadır.

9 x 10-6 K-1 ISO 7991’e göre 20300 °C’de 1.2.2.10 Özgül Isı Kapasitesi C denklemi, 1 kg float camı 1 K ısıtmak için ne kadar ısı gerektiğini hesaplamaktadır:

C = 800 J · kg-1 · K-1

Bu değer EN 673’e dayanarak DIN 4108-4’e göre hesaplanmak-

tadır. 4 mm kalınlığında bir float da 5,8 W/m2K’dır.

1.2.2.12 Asit Dayanımı Tablo: DIN 12116’ya göre sınıf 1 1.2.2.13 Baz Dayanımı Tablo: ISO 695’e göre sınıf 1-2 1.2.2.14 Su Dayanımı

1.2.2.7 Dönüşüm Alanı Belli bir sıcaklık aralığında düz camın mekanik durumu değişmektedir.

Float cam için yumuşama sıcaklığı yaklaşık olarak 600 °C’dir.

1.2.2.11 Isı İletim Katsayısı (U Değeri)

1.2.2.6 Sıcaklık Değişim Direnci Float camın plaka yüzeyindeki sıcaklık farklarına karşı direnç oranı 40 K (kelvin)dir. Yani, bir cam yüzeyi dahilinde 40 K’ye kadar sıcaklık farkının olumsuz etkisi yoktur. Daha yüksek farklar cam kesitinde kırılmalara yol açabilecek gerilimlere neden olmaktadır. Bu bakımdan örneğin kalorifer ile

Temel Camlar

Bu alan 520-550 °C aralığındadır ve yaklaşık 100 °C daha yüksek olan ön gerilim ve biçim değişme sıcaklığıyla karıştırılmamalıdır.

Tablo: ISO 719’a göre hidrolitik

sınıf 3-5

1.2.2.15 Taze, Agresif ve Alkali Maddeler Cam yüzeyinin örneğin henüz sıvanmamış taze çimentoya maruz kalması durumunda camın silisik asit yapısı zarar görmektedir. Cam yüzeyi değişime uğramaktadır ve temas noktaları pürüzlü hale gelmektedir. Bu durum sıvıyla yıka-

malarda ortaya çıkmaktadır ve ancak bakım yapıldığında ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle camın alkali maddelerle temasından kaçınmalı ve temas durumunda cam yüzeyi hemen bol suyla temizlenmelidir.

25


1.3 Düz Cam Üzerindeki Kaplamalar Float camlarda endüstriyel olarak büyük miktarlarda üretilen kaplamalar iki farklı teknolojiyle birbirinden ayrılmaktadır. Birincisi sert kaplama de denen pirolitik yöntemi, ikincisiyse vakum işlemi veya magnetron püskürtme olarak adlandırılan fiziksel bir işlemdir.

Her iki yöntem de kullanılan kaplama malzemesine göre hem renksiz hem de renkli görünüme imkan sağlamaktadır, fakat renkli efektler cam yüzeyinin yansımasına kıyasla cama içeriden bakıldığında çok daha düşük algılanmaktadır. Her iki teknoloji de temel cam odaklıdır ve sprey, rulo veya baskı yöntemlerindeki yüzey işlemleriyle karıştırılmamalıdır (bkz: Bölüm 8.2).

1.3.1 Pirolitik Metodu Bu float cam kaplama türü float tesisinde online olarak gerçekleşen bir işlemdir. İşlem esnasında yüzlerce derece sıcaklıktaki cam yüzeyine metal oksit püskürtülmekte ve bu madde pişerek cam yüzeyiyle birleşmektedir. Bu kaplamalar basit yapıları nedeniyle çok sert (“sert kaplama”) ve dirençlidir, ancak özellikleri sınırlıdır. Artan gereksinimlerde, günümüzde genellikle talep edildiği gibi, hat dışı olarak vakumlu magnetron püskürtme yöntemiyle üre-

Floatlama

Kaplama

Soğutma

Metal oksit Cam substratı yakl. 800 °C Metal oksit kaplama Pirolitik yöntem (online)

tilen çoklu kaplama sistemleri mevcuttur. GUARDIAN bu nedenle sadece, aşağıda anlatılan kaplama teknolojisine odaklanmıştır.

26

Giriş bölmesi

Tampon bölmesi

püskürtme bölmesi

netron püskürtme kaplamaları da olduğu için yumuşak kaplama terimi yanıltıcıdır. Başka hiçbir teknolojiyle bu denli olağanüstü görsel ve ısıl özelliklerle son derece homojen cam kaplaması yapılamamaktadır.

Tampon bölmesi

Çıkış bölmesi

1 Püskürtme katodu

Baz cam Bent kapağı

Turbo moleküler pompa

Magnetron kaplama tesisinin kesiti

Cam yüzeyine indirilmesi gereken madde, bir elektroda hedef olarak (metal plaka) yüksek elektrik gücüyle bırakılmaktadır. Elektrot ve hedefin elektrik izolasyonu vakum bölme duvarıyla sağlanmaktadır. Püskürtme gazı olan argon güçlü elektrik alanıyla (hızlı elektronlar) iyonlaştırılmaktadır.

Hızlanan argon iyonları çarpma suretiyle maddeyi hedeften koparmakta ve böylece vakum bölmesinin plazmasında koyulaşan madde cam üzerine yerleşmektedir. Metal veya alaşımlar ek reaktif gazlı veya gazsız (O2 veya N2) ile püskürtülmektedir. Bu işlemde metal, metal oksit veya metal nitrit püskürtülmesi ihtimal dahilindedir.

1.3.2.1 Bir Magnetron Saçtırma Kaplamanın Tipik Yapısı İşler Tabakası:

Temel kaplama Koruma kaplaması Fonksiyon kaplaması Koruma kaplaması Son kat kaplama

Örneğin gümüş ve nikel krom

Cam substratı

1.3.2 Magnetron Prosesi Magnetron yöntemi, bu teknolojinin başından bu yana ve sert kaplamadan farkını yumuşak kaplama terimi ile anlatmaya çalıştığından beri birçok isme sahip olmuştur. Birçok ultra ince tekil kaplamalardan oluşan aşırı dirençli mag-

Temel Camlar

100 nm

GUARDIAN GlassTime

Yüksek performanslı bir kaplamanın yapısı

Temel ve son kat kaplama: • Kaplamanın yansımasını, transmisyonunu ve rengini etkiler

• Uzun veya kısa dalgalı kızılötesi ışının yansımasından sorumludur • Isı iletimi (U değeri), toplam enerji geçirgenliği (G değeri) ve ışık geçirgenliğinde büyük etkiye sahiptir Koruma kaplaması: • İşler tabakası mekanik ve kimyasal etkilere karşı korur

• Silisyum nitrat son kat kaplama sayesinde yüksek mekanik dayanıklılık

27


GUARDIAN GlassTime

2

Işık, Enerji ve Isı..............................................................30

2.1

Işık.............................................................................................30

2.2

Güneş Enerjisi..........................................................................31

2.3

Isı...............................................................................................32

2.4

Mor Ötesi Işıması (UV Işınları)................................................33

2.5

Fotovoltaik...............................................................................33

Dream House, Moskova SunGuard® HP Light Blue 62/52 Murray O‘Laoire Architects

28

29

2


GUARDIAN GlassTime

Işık, enerji ve ısı, birer fiziksel kavram olarak elektromanyetik spektrumun belli alanlarını tanımlamaktadır.

Bu spektrumda 300 - 380 nm (300 nm = 0,0000003 m) arasında morötesi, 380 ile 780 nm arasında görülebilen ışık ve 780 ile 2.500 nm arasında yakın kızılötesi vardır.

Işık ve güneş enerjisi bağlamında mimari camla ilgili alan 300 – 2.500 nm (0,0003 - 0,0025 mm)’lik dalga boyu alanını kapsamaktadır.

Isıysa yaklaşık 5.000 - 50.000 nm (0,005 - 0,05 mm) dalga boyu alanındaki uzak kızılötesinde yer alan uzun dalgalı ışınımdır. Daha büyük dalga boyları radar, mikrodalga ve radyo dalgası; daha küçükler ise röntgen ve gama ışınları olarak tanımlanmaktadır.

0,0003 - 0,0025

0

Dalga boyu [mm] Yapı camı alanı 103

10-2

10-5 10-6

Dalga boyu [m]

10-8

10-10

10-12

Isik, Enerji ve Isi Işık bir objeye çarptığında obje tarafından enerjinin bir bölümü emilir, camda aynı zamanda diğer tarafa aktarılır, geri kalanı ise yansır. Varlığın türüne göre belli dalga boyları yansıtılır ve emilir. Sağlıklı insan gözü de böylelikle oluşan rengi algılar.

yorumlamaları söz konusu olabilmektedir. Bunun bilinen bir örneği, dalga boyu eksikliği nedeniyle mavi, yeşil ve kırmızıyı monokromatik sarı renk tonlarında gösteren sodyum buharlı lambalardır.

2

Yapay aydınlatmada dalga boyu alanı eksikliği nedeniyle farklı renk

2.2 Güneş Enerjisi Güneşten dünyaya ulaşan ışının bir bölümü güneş enerjisi olarak tanımlanmaktadır. Dalga boyu alanı uluslararası standartla (EN 410) 300 - 2.500 nm arası tespit edilmiş ve morötesi, görülen ışık ve yakın kızılötesini kapsamaktadır.

Dünya çapında kabul edilen küresel ışın dağılım eğrisi (CIE’ye göre, basım no 20) toplam güneş ışınının dalga alanlarını ortaya koymaktadır. Bunların yaklaşık %52’si görülebilen, %48’i ise görülemeyen ışınlardır.

Toplam Işınım 100 %

Radyo

Kızılötesi

Morötesi Görülebilen ışık

Röntgen

Gamma ışını

Dalga spektrumu

2.1 Işık Güneş spektrumunun insan gözü tarafından algılanabilen dar alanı (görülebilen) ışık olarak tanımlanmaktadır. İnsan gözüne kırılmadan gelen (görülebilen) ışık, beyaz ışık olarak algılanmaktadır. Ancak bu – farklı dalga boylarına bağlı olarak (her dalga boyu belirli bir enerjiye tekabül etmektedir)- birbirine geçmiş bir ışık spektrumundan oluşmaktadır.

30

Renk

Dalga boyu [nm]

Mor

380 - 420

Mavi

420 - 490

Yeşil

Isı 41 % ClimaGuard® Premium

90 Göreceli ışın yoğunluğu [%]

Mikrodalga

Görülebilen 55 %

Görülebilen Işın Isı salınımı

80 70

50 40

100 90

75 %

79 %

30 %

66 %

54 %

73 %

70

ClimaGuard® ın geçirdiği enerji Premium ve konv. izolasyon camı güneş spektrumunun yoğunluk dağılımına ilişkindir. Enerji dağılımı DIN (ASE) EN 410’a göredir (Air Mass 1.0)

60

Toplam Işın

60

Yalıtım Camı

80

50 40

30

30

490 - 575

20

20

Sarı

575 - 585

10

10

Turuncu

585 - 650

Kırmızı

650 - 780

0 300

500

700

Göreceli göz hassasiyeti [%]

UV 4% 100

0 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 Dalga boyu [nm]

ClimaGuard® Premium Göz hassasiyeti

Geleneksel Yalıtım camı Güneş spektrumu

Küresel ışın dağılım eğrisi (CIE’ye göre, basım no 20)

31


GUARDIAN GlassTime

Dalga boyu kısaldıkça daha fazla enerji taşınmaktadır. Bu da ışının görünen bölümünün önemli bir enerji miktarı içerdiği anlamına gelmektedir. Bu nedenle temel olarak ışık ve enerji birbirinden ayrılmaz. Bu, mimari camın kullanımı ve optimizasyonunda belirleyici bir noktadır.

Küresel ışının (300 ila 2.500 nm) dalga boyu alanındaki güneş enerjisinden ve camla olan etkileşiminden, güneş enerjisi geçirgenliği, yansıtması, Soğurması ve toplam enerji geçirgenliği gibi mimari camların karakteristiği için oldukça önemli özelliklere ulaşılmaktadır (bkz. Bölüm 5.4).

2.3 Isı

2.4 Mor Ötesi Işınlar (UV Işınları) Dalga boyu 315 ile 380nm olan UV-A olarakta bilinen ışındır. Bu ışının aşırı yoğun olması durumunda sadece insan cildine (“güneş yanığı”) değil, aynı zamanda başka birçok öğeye tahrip edici

etkisi vardır (boya, sızdırmazlık malzemesi vs.). İki katlı normal yalıtım camı yapısı bu ışını %50’nin üzerinde azaltmakta ve lamine camla birlikte tamamına yakınını filtrelemektedir. (bkz. Bölüm 7.4)

2.5 Fotovoltaik Mimari camın ısı ile etkileşimi camın izolasyon özelliklerini belirlemekte ve ısı salınımı, ısı iletimi ve taşınım tarafından etkilenmektedir. Isı yalıtım kabiliyetinin belirlenmesinde cam malzemesi için en önemli parametrelerden biri camın ısı iletim katsayısı olan Ug değeridir (bkz. Bölüm 3.5).

Spektrumun ilginç bir alanı da belli bazı yarı iletkenlerin güneş ışınından elektrik ürettiği 500 ile 1000 nm arasındaki alandır. Enbilinen formlar camlar arasına paketlenen ve çok sayıda cephe korkuluklarında ve çatılarda görülebilen silisyum kristalleridir. Son yıllardaki gelişmeler, doğrudan magnetron işleminde temel camlara geniş yüzeyli uygulanan indiyum sülfat gibi diğer N tipi geçirgenlik, QE [%]

Isı veya ısı salınımı, güneş spektrumuna ait olmayan dalga boyu alanıdır. Isı ışınları çok daha uzun dalga boyuna sahiptir ve uzak kızılötesi alanında bulunur. Avrupa Standardı EN 673’te bu alan 5.000 ve 50.000 nm arasında tespit edilmiştir.

Isik, Enerji ve Isi

yarı iletkenler sayesinde gerçekleşmiştir. GUARDIAN düz ve buzlu Cam üzerine uygulanmış ışığı Saptıran ve geçirgenliğini optimize Eden geniş bir ürün yelpazesine sunar.

100 EcoGuard®

90

şeffaf float cam

80 70

QE c-Si

60 50 200

400

600

800

1000

1200 Dalga boyu [nm]

EcoGuard® temel camları, düz veya buzlu olsun, dalga boyu alanı üzerinden normal “şeffaf float cam”dan oldukça yüksek bir enerji aktarımı sunmaktadır. Bu da fotovoltaik modüller için belirleyici önem taşımaktadır. Şeffaf float cam ve EcoGuard® arasındaki enerji geçirgenliği karşılaştırması

32

33

2


GUARDIAN GlassTime

North Galaxy, Brüksel SunGuard® Solar Light Blue 52 Jaspers-Eyers & Partner Architects Montois Partners Architects Art & Build Architect

3.

Yalıtım Camı Terminolojisi.......................................36

3.1

Genel.........................................................................................36

3.2

Üretim.......................................................................................36

3.3

Isı Tekniği Etkisi.......................................................................38

3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3

Kenar Koruma..........................................................................39 Paslanmaz Çelik.......................................................................39 Metal-Plastik Kombinasyonu...................................................40 Termoplastik Sistemler (TPS)...................................................40

3.5 3.5.1

U Değeri – Isı İletim Katsayısı ...............................................40 Ug Değeri...................................................................................40

3.5.2 3.5.3 3.5.4

Uf Değeri...................................................................................41 PSI Değeri.................................................................................41 Uw Değeri..................................................................................42

3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3

Doyma Noktası ve Yoğuşma..................................................43 Araboşluk..................................................................................43 Camın Araboşluğa Bakan Yüzeyinde.....................................43 Yalıtım Camının Dışa Bakan Yüzeyinde..................................44

3.7

Toplam Isı Geçirgenliği (g Değeri).........................................45

3.8

b Faktörü (Gölgeleme Katsayısı)...........................................45

3.9

Solar Kazanımlar......................................................................45

3.10

Seçicilik Oranı..........................................................................46

3.11

Renk Yayınım İndeksi...............................................................46

3.12

Karışım Fenomeni....................................................................46

3.13

Yalıtım Camı Etkisi...................................................................47

Eğimli Cam Yüzeyinde Ug Değeri

34

35

3


GUARDIAN GlassTime

Bir dizi fiziksel değişkenler ve etkenler yalıtım camlarının ısı ve

güneşe karşı koruma özelliklerini belirlemektedir.

3.1 Genel Isı yalıtım özelliklerine erişmek için birçok düz cam plakası en az bir Low E kaplama ile yalıtım cam birimi elde etmek amacıyla kombine edilmelidir. Bu amaçla arzu edilen boyutta iki veya daha fazla aynı büyüklükteki cam belirli bir aralıkla birbirine yapıştırılmaktadır. Bu işlemle oluşan hava geçirmeyen levhalar arası bölüm ısı yalıtımı sağlayan özel bir soygaz ile doldurulmaktadır. Yani konunun uzmanı olmayanların zannettiği gibi ara bölmede vakum söz konusu değildir. Aksi takdirde alçak basınç meydana gelirdi.

Levhalar arası bölümün genişliği kullanılan soygaza bağlıdır. Genellikle argon, nadiren de kripton kullanılmaktadır. Argonun optimum ısı yalıtımına ulaşabilmesi için 15-18 mm boşluğa ihtiyacı vardır. Kriptonda 10-12 mm’de daha iyi yalıtım sonuçları elde edilmektedir. Gaz dolum oranı %90 olarak belirlenmiştir. Ancak argon, nadiren kullanılan kriptondan çok daha ucuzdur. Camları sürekli olarak aralıklı tutan aralayıcı yalıtıma ve camın kenarındaki doyma noktasına etki etmektedir. (bkz: Bölüm 3.6). Son yıllarda, ısı iletimi düşük olan sistemlerin de yerini alan alüminyum çıta olarak kullanılmaktadır.

İzolasyon Camı Terminolojisi Yapıştırma işleminde plakalar arası bölümde de yapıştırma söz konusu olduğu için düz cam plakalarının kaplanmış bölümleri içe doğru bakmalıdır. Bazı kaplama türlerinde yapışma bölgesindeki kaplama, yapışkanlığı artırmak ve aşınmaya karşı korumayı sağlamak için makineyle temizlenmelidir. Böylelikle kaplama hava geçirmezlik ve uzun süreli koruma sağlamaktadır. Butil yapışkan katmanı, iç katman olarak da adlandırılır, su buharının girmesini ve soygazın çıkmasını engellemektedir. Bu gaz, gaz basıncı yoluyla mevcut havanın belli miktarda takas edilmesi yoluyla basılmaktadır.

Ancak daha önce çıta ve cam kenarlarının arasındaki boşluğun doldurulmasıyla izolasyon gazı ikinci katman ve yapışkan seviyesine erişmektedir. Kullanılan malzeme genellikle polisülfit veya poliüretandır. Açık yalıtım camı kenar bileşimi olan özel yapılarda bu yapışkan malzemeleri yerine morötesine dayanıklı bir silikon kullanılmaktadır. Morötesine dayanıklı kenar korumaları olan bu izolasyon camları, silikonun gaz difüzyon sızdırmazlığı düşük olduğu için genellikle hava ile doldurulmaktadır. Ancak bu işlemle ısı yalıtım camının U değeri (bkz. Bölüm 3.5) düşüktür.

3.2 Üretim Günümüzde yalıtım camları çift bariyer sistemiyle yapıştırılmaktadır. Yani, cam plakalar kurutma malzemesiyle doldurulmuş aralayıcının her iki ucundan butil yapıştırma bandıyla yapıştırılmaktadır. Kurutma malzemesi levhalar arası bölümde kalıcı bir kuruluk sağlamaktadır.

Cam plaka Görünmez ısı yalıtım kaplaması

İç katman Dış katman Kurutma malzemesi (Moleküler süzgeç) Çıta İzolasyon camı yapısı

36

37

3


GUARDIAN GlassTime

3.3 Isı Tekniği Etkisi Isı aktarım süreci üç etkenden oluşmaktadır: Isı ışınımı, ısı iletimi ve konveksiyon. Her cismin kendi sıcaklığı nedeniyle yaydığı uzun dalga boylu elektromanyetik ısı ışınımı iletken araç olmaksızın termik enerji aktarımı yapmaktadır. Isı iletimi, sıcaklık farkı sonucunda bir maddenin bünyesindeki ısı akışıdır. Enerji daima düşük sıcaklık yönünde akmaktadır. Konveksiyon, yalıtım camının iç ve dış camlar arasındaki sıcaklık farklarına bağlı, cam plakaları arasındaki gaz akışıdır.

Gaz bölümleri sıcak yüzeyde tekrar yükselmek için soğuk yüzeyde aşağıya çekilmektedir. Bunun sonucunda bir sirkülasyon oluşmakta ve sıcaktan soğuğa bir ısı akışı gerçekleşmektedir. Cam plakaları arasında hava dolumu bulunan ve sadece iki kaplamasız float cam levhadan oluşan izolasyon camları içerideki ısının 2/3’ünü levhalar arasındaki yayınım kaybıyla ve levhalar arasındaki hava nedeniyle 1/3’ünü ısı iletimi ve konveksiyonuyla kaybetmektedir.

Görünmez ısı yalıtım katmanı Isı ışınımı (Çift katlı izolasyon camında ısı kaybının 2/3’ü) Isı iletimi Konveksiyon

(Çift katlı yalıtım camında ısı kaybının 1/3’ü)

1. Üstün kaliteli Low E kaplamalar ışınım kayıplarını %99’a kadar önlemektedir. 2. Camlar arasındaki argon gibi soygazlar ısı iletimine bağlı kayıpları azaltmaktadır. 3. Camlar arası genişliğin optimizasyonu konveksiyon kaybını azaltmaktadır. Çift katlı yalıtım camında ısı kayıpları

Bu, eski yalıtım camlarında her iki camın iç yüzeyindeki ısı kaybı nedeniyle soğuk mevsimlerde sıcak oda havasına nazaran aşırı bir sıcaklık farkı oluşturmakta ve buna

38

İzolasyon Camı Terminolojisi 0,02 (%2)’den küçük yayınım oranı olan bu kaplamalar uzun dalga boylu ısı ışınımının %98’den fazlasını yansıtabilmektedir. Böylelikle Işın kaybı neredeyse tamamen önlenmektedir. Geleneksel yalıtım camına nazaran bu yaklaşık %66 iyileştirme sunmaktadır. Isı iletimi ve konveksiyon Low E kaplamadan etkilenmemektedir.

Argon gibi soygazların kullanımı ısı iletimini azaltmaktadır. Soygazların ısı iletkenlik özelliği havaya göre daha düşüktür ve yalıtım cam sistemindeki ısı akışını düşürürler. Dolum gazına göre yalıtım camındaki belli bir plaka genişliğinde minimum bir konveksiyon vardır. Örneğin Hava: yakl. 16 mm, Argon: 15-18 mm, Kripton: 1012 mm.

3.4 Kenar Koruma Mevcut açıklamalar yalıtım camının kenarlarının her iki cam arasındaki merkez bölgeye bir etkisinin olmadığı sonucuna varmıştır. Bugüne kadar yalıtım camlarının çoğunda alüminyum çıta kullanılmıştır. Artan taleple birlikte yalıtım camı üretiminde gittikçe daha fazla yer almaya başlayan ısı teknolojisi bakımından gelişmiş alternatifler üretilmiştir.

Dış 0°C

İç 20 ° C 17 °C

10,4 °C Alüminyum Çıta

3.4.1 Paslanmaz Çelik Alüminyuma nazaran oldukça düşürülmüş ısı iletkenliği olan ince Paslanmaz çelik profili en yaygın alternatiftir. Mekanik sağlamlığı difüzyon yeteneği sayesinde alüminyumla kıyaslamak mümkündür.

Dış 0°C

İç 20 ° C 17 °C

12 °C Paslanmaz çelik aralayıcı

bağlı olarak yoğun bir ısı kaybına neden olmaktaydı. Modern yalıtım camlarında bu bu düz cam plakalarından en az biri Low E ile kaplanmıştır.

39

3


GUARDIAN GlassTime

3.4.2 Metal-Plastik Kombinasyonu Bir başka seçenek de olağanüstü ısı yalıtım özelliğine karşın bir yalıtım camının yaşam döngüsünü garanti edecek düzeyde gaz difüzyon sızdırmazlığına sahip olmayan plastik çıtalardır.

3.5.1.1 Eğimli Cam Yüzeyinde Ug Değeri Bu nedenle plastik ve gaz sızdırmayan paslanmaz çelik veya alüminyum folyo kombinasyonları mevcuttur.

3.4.3 Termoplastik Sistemler (TPS) Burada söz konusu olan geleneksel metal profili yerine, üretimde her iki cam arasına yerleştirilen ve soğutulduktan sonra gerekli mekanik sağlamlığa ve gaz difüzyon sızdrımazlığına erişen özel plastik madde kullanılmasıdır. Kurutma maddesi bu maddenin bir bileşenidir.

Günümüzdeki alternatifler çok çeşitlidir. Birbirleriyle kıyaslandığında kenar bölgedeki ısı aktarım ölçüsü olan PSI değerini büyük ölçüde düşürmektedirler (bkz. Bölüm 3.5.3).

3.5 U Değeri – Isı İletim Katsayısı Bu değer bir yapı parçasının ısı kaybını yansıtmaktadır. İç ve dış duvar gibi birbirine sınır yüzeylerde 1 K sıcaklık farkı olması durumunda birim zamanda bir yapı parçasının 1 metrekaresinde ne kadar ısı geçtiğini bildirmektedir. Bu değer W/m2K oranında ne kadar küçükse ısı yalıtımı o kadar iyidir.

Avrupa U değerlerinin örneğin ABD U değerlerinden farklı olduğu gözardı edilmemelidir. Uluslararası karşılaştırmalarda dikkat edilmelidir.

40

Tespit edilen ve bildirilen Ug değeri bir camın daima dik (90°) montajını temel almaktadır. Eğimli montajda levhalar arası bölümdeki konveksiyon değişmekte ve Ug değerini bozmaktadır. Cam ne kadar eğik monte edilirse camlar arası bölümdeki sirkülasyon o kadar hızlı olmakta ve içeriden dışarıya ısı aktarımı o kadar büyük olmaktadır. Bu, iki katlı yalıtım camında 0,6 W/m2K Ug değeri kadar bozulmaya neden olabilmektedir.

3 Montaj tipi Dik Eğimli Yatay

Montaj açısı 90° 45° 0°

Ug [W/m2K] 1,1 1,5 1,7

Camın montaj tipinin Ug değerine etkisi

3.5.2 Uf Değeri Bu, çerçevenin ısı iletim katsayısıdır. Çerçevenin nominal değerini bulmak için üç yöntem vardır:

• EN ISO 12412-2’ye göre ölçmek, • EN ISO 10077-2’ye göre hesaplamak • EN ISO 10077-1 Ek D’ye göre belirlemek Ülkelere göre ek değerler ilgili ölçüm değerlerini yansıtmaktadır.

3.5.1 Ug Değeri Ug değeri bir camın ısı iletim katsayısıdır. Kurallara göre ölçülebilir veya kurallara göre hesaplanabilir. Bu değer için dört belirleyici faktör vardır. Düz cam üreticisi tarafından belirlenen ve bildirilen kaplamanın yayma oranı, plakalar arası bölümün ölçüleri, dolum çeşidi ve soygazların kullanımındaki dolum oranı.

İzolasyon Camı Terminolojisi

3.5.3 PSI Değeri (Uygulamadaki ölçüm değerleri için ülke ek değerlerini göz önünde bulundurun [Almanya için DIN 4108-4 baz alınmaktadır]).

PSI değeri bir yapı parçasının doğrusal ısı köprüsü kayıp katsayısıdır. Örneğin pencerede isolasyon camının, ölçülerin, aralayıcının malzemesinin ve çerçeve malzemesinin etkileşimini ifade eder ve yapı parçasının ısı köprü-

sünü tanımlar. Söz gelimi, yalıtım camının kendisi için değil sadece camın da dahil olduğu yapı parçası için PSI değeri vardır.

41


GUARDIAN GlassTime

3.6 Doyum Noktası ve Yoğuşma

3.5.4 Uw-Değeri İzolasyon camları genellikle pencerelerde kullanılmaktadır. Uw değeri pencerenin ısı iletimini ifade etmektedir. Ug değerini baz alarak üç farklı yöntemle hesaplanabilir: • EN ISO 10077-1, Tablo F1’e bakmak • EN ISO 12567-1’e göre ölçmek • EN ISO 10077-1’e göre şu formülle hesaplamak:

Af · Uf + Ag · Ug + S(lg · Y) Uw = Af + Ag Uw: Pencerenin ısı iletimi Uf: Çerçevenin ısı iletimi (Ölçüm değeri) Ug: Camın ısı iletimi (Nominal değer) Af: Çerçeve yüzeyi Ag: Cam yüzeyi lg: Camın boyutu Y: Cam kenarının doğrusal ısı iletimi

Camın kenar bölgelerindeki ısı kayıpları genellikle orta bölgeden daha büyüktür. Bu nedenle termik olarak iyileştirilmiş çıtalar önem kazanmaktadır. Ug ve Uf değerleri gibi bildirilen Uw değerleri, ülke ek değerleriyle birlikte ölçüm değerleri niteliğini kazanan nominal değerlerdir.

42

İzolasyon Camı Terminolojisi

Havada daima nem vardır ve sıcak hava soğuk havadan daha fazla su barındırmaktadır. Hava soğuyunca sabit su buharı miktarında bağıl nem artmaktadır. doyum noktası sıcaklığı, bağıl nemin %100’e ulaştığı ve su buharının

yoğuştuğu sıcaklığı tanımlamaktadır. Bu, bir izolasyon camının farklı yerlerinde meydana gelebilir:

3.6.1 Araboşluk Hava geçirmez olduğu ve kuru gazla doldurulduğu için günümüzdeki yalıtım camlarında neredeyse imkansızdır.

Modern bir ısı yalıtım camının plakalar arası bölümünün doyum noktası sıcaklığı < -60 °C’dir ve pratikte erişmek mümkün değildir.

3.6.2 Yalıtım Camının Araboşluğa Bakan Yüzeyinde Kötü ısı yalıtımlı yalıtım camlarında Doyum noktası diyagramında iç veya tek katlı camlarda rastlanır. Sıyüzeyin buğulandığı bir dış ortam cak hava pencere yakınında birden sıcaklığı bildirilmektedir. (Çiy soğur ve iç yüzeyi –sıcaklık kışın damlası= Doyma noktası). ortam havasının doyum noktası sıcaklığının altındadır- nemlendirir. Verilen örnek: Modern ısı yalıtım camlarında iç yü• Oda sıcaklığı 20 °C zey sıcak olur ve yoğuşma nadiren • İç ortam nem oranı 50 % yaşanır. • Dış ortam sıcaklığı 9 °C Bağıl nemin aşırı yüksek olması Çiy noktaları: durumunda (örneğin yemek veya • Ug = 5,8 W/m2K Þ 9 °C banyo yaparken, ya da yüzme • Ug = 3,0 W/m2K Þ -8 °C havuzlarında) camlar daha çabuk • Ug = 1,4 W/m2K Þ -40 °C buğulanır. Böyle durumlarda hava• Ug = 1,1 W/m2K Þ -48 °C landırma yaparak sorun önlenebilir.

43

3


GUARDIAN GlassTime

3.7 g Değeri

100

Ug [W/m2K]

50

1,1 1,4 1,6 1,8

60

Bağıl nem oranı [%]

80

60

20

3,0 5,8 30

20

10

10 9

0

-10

0 -5 -4 0 8

-4

0

-3

0

-2

0

Dış ortam sıcaklığı [°C]

Oda sıcaklığı [°C]

30 20

-8 -10

Dış ortam sıcaklığı [°C] Taupunktdiagramm

3.6.3 Yalıtım Camının Dışa Bakan Yüzeyinde Bu etki modern ısı yalıtım camlarında ve özellikle dışarıdaki havada bulunan nem oranının gece boyunca aşırı artması durumunda sabahın erken saatlerinde görülmektedir.

cam yüzeyinin sıcaklığından hızlı yükseldiği için bina konumu ve çevresine göre yoğuşma yaşanabilir. Ancak bu bir problemin değil yalıtım camının olağanüstü ısı yalıtım performansının işaretidir.

Bu camların olağanüstü yalıtım özellikleri dışarıya ısı geçişini engelledikleri için dış yüzey aşırı soğuk olmaktadır. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte hava sıcaklığı

GUARDIAN sabah saatlerinde de buğusuz manzaraya imkan veren özel kaplamalar sunmaktadır. (bkz. Bölüm 4.4).

44

İzolasyon Camı Terminolojisi

Toplam enerji geçirgenliği (g değeri) yalıtım camlarının güneş ışınlarını geçirgenliğini tanımlamaktadır. Güneşe karşı koruyucu camlar uygun cam ve kaplama seçimiyle g değerini düşürmektedir.

Şeffaf ısı yalıtım camlarında, pasif güneş ışığı kazanımıyla camın enerji dengesinin optimizasyonu için g değeri olabildiğince yüksektir.

3.8 b Faktörü (Gölgeleme Katsayısı) Boyutsuz değer bir binanın soğutma yükünün hesaplanması işlevini görür ve gölgeleme katsayısı (shading coefficient) olarak tanımlanmaktadır. İlgili camın g değerinin, %87 g değerine sahip 3 mm’lik bir float cama oranını belirlemektedir.

3

EN 410 (2011)’e göre: gEN 410

b=

0,87

3.9 Solar Kazanımlar Isı yalıtım camları güneş ışınlarının büyük bölümünü bina içerisine aktarmaktadır. Eşyalar, duvarlar ve zemin kısa dalga boylu güneş ışınlarını emerek uzun dalga boylu ısı ışınlarına dönüştürmektedir. Ancak ısı ışını ısı yalıtım özellikleri nedeniyle odayı terk etmeyip içeriyi ısıtmaktadır. Alışılagelmiş ısıtma sisteminin yanı sıra ciddi solar kazanım elde edilmektedir. Pencerelerin konumuna göre bu kazanım farklılık arz etmektedir.

Doğu ve batıda güneye kıyasla daha azdır. Bu ücretsiz enerji soğuk mevsimlerde ısınma tasarrufu sağlamaktadır. Ancak yaz aylarında binada beklenmedik ısınmalar yaşanabilir. Buna “sera etkisi” denmektedir. Bu nedenle yazın ısı korumasıyla ilgili koşullar göz önünde bulundurulmalıdır (bkz. Bölüm 5.5).

45


GUARDIAN GlassTime

3.10 Seçicilik Oranı Güneşe karşı korumalı camlarda bina içerisine mümkün olduğunca az güneş enerjisi, mümkün oldu ğunca fazla ışık aktarımı söz konusudur. Seçicilik oranı “S” bir camın toplam enerji geçirgenliği (G değeri) ve ışık geçirgenliği (tV) arasındaki oranı yansıtmaktadır. Bu değer ne kadar yüksekse oran da o kadar verimlidir.

Işık geçirgenliği tV

S=

G değeri

GUARDIAN güneşe karşı korumalı camların yeni nesilleri maksimum oran olarak kabul edilen 2:1’i uzun zaman önce geride bırakmıştır.

Renk dönüşümü kişinin fizyolojik duyusuna bağlı olduğu gibi estetik ve psikolojik bakış açısına göre de şekillenmektedir. Bir cisme düşen veya ondan yansıyan güneş ışığı cismin özelliklerine göre değişim göstermektedir (bkz. 2.1).

100 Ra değeri camın diğer tarafındaki objenin renginin orijinal rengiyle aynı olduğu anlamına gelmektedir. Aynı zamanda camdan geçen gün ışığıyla aydınlanan objeler de doğal görünümünü muhafaza etmektedir.

Renk dönüşüm indeksi (Ra değeri) bir camın arkasından bakınca bir objenin renginin ne kadar değiştiğini ortaya koymaktadır. Camın transmisyondaki “spektral kalitesini” tanımlamaktadır. Değer 0 ile 100 arasında olabilir. Renk dönüşüm endeksi ne kadar büyükse renkler o kadar doğal görünmektedir.

>90 renk dönüşüm endeksi çok iyi, >80 ise iyi olarak nitelendirilmektedir. Berrak float cam temelli mimari camlar >90 Ra değerlerine sahipken harmanından renkli camlar 60 ile 90 arası Ra değerine sahiptir. Renk dönüşüm indeksi EN 410’a göre belirlenmektedir.

3.12 Karışma Fenomeni

46

Bu algılamalar camın görünüşünde değil dışarıdaki yansıma nedeniyle meydana gelmektedir. Bu girişimler şikayet sebebi değildir,

bilakis float camların mutlak düz paralelliğine dair kalite belgesidir.

3.13 Yalıtım Camı Etkisi Her Yalıtım camının bir bölümü hava geçirmeyen levhalar arası bölümdür. Bu bölüm hava veya gazla dolu olduğu için bitişik

levhalar çevredeki hava basıncı dalgalanmalarında içe ve dışa esneyen membran görevi görmektedir.

3

3.11 Renk Yayınım İndeksi

Birçok düz cam cam plakasının yalıtım camında arka arkaya konmasıyla belli ışık koşullarında cam yüzeyinde optik görüntüler ortaya çıkabilmektedir. Bunlar, camın yüzeyine basınca değişen, gökkuşağına benzer lekeler, çizgiler veya

İzolasyon Camı Terminolojisi

halkalardır ve birçok yerde Newton halkaları olarak bilinmektedir. Bu girişimler fiziksel ve doğaldır, nadir durumlarda ışık kırılması ve bindirmesiyle oluşmaktadır.

Rüzgar basıncı

Yüksek basınç

Deformasyon

Dış

Alçak basınç

Deformasyon

İç

Yalıtım camı etkisi

Ekstrem hava koşullarında düz paralelliğe rağmen önlenmesi mümkün olmayan bükülmeler söz konusu olabilir. Bu etki zaman zaman meydana gelen aşırı hava basıncının yanı sıra cam büyüklüğü ve biçimi, plakalar arası bölümün genişliği ve izolasyon camının yapısına bağlıdır. Üç katlı bir yalıtım camında ortadaki lev-

ha dik kalmakta ve bu nedenle dış camlara yüklenen darbe iki katlı yalıtım camına kıyasla daha şiddetli olmaktadır. Bu deformasyonlar hava basıncının normale dönmesiyle etki kalmaksızın sıfırlanmakta ve herhangi bir sıkıntı arz etmeyip kenar bileşiminin sızdırmazlığına işaret etmektedir.

47


GUARDIAN GlassTime

4.

Şeffaf Termik İzolasyon.............................................50

4.1

Ekonomi....................................................................................50

4.2

Ekoloji.......................................................................................51

4.3

Konfor.......................................................................................51

4.4

Isı Yalıtım ile İlgili GUARDIAN Ürün Yelpazesi.....................53

4

Süddeutscher Verlag, Münih SunGuard® Solar Neutral 67 Gewers Kühn + Kühn Architekten

48

49


GUARDIAN GlassTime

Enerji tasarrufu tüm dünyanın gündeminde olan bir konudur. Bina kabuğunun ısı yalıtımı çağdaş mimarinin önemli bir parçasıdır. Bu noktada son otuz yılın mimari bir edinimi olan şeffaflık gözardı edilemez.

Bu nedenle benzersiz ekonomik ve ekolojik avantajlar sunan ve aynı zamanda konfor ve rahatlığın teminatı olan “cam yalıtım maddeleri” geliştirilmiştir.

4.1 Ekonomi Son otuz yıldaki teknolojik ilerlemeler sayesinde, ince ve nötr kaplamalarla normal float camdan ileri teknolojik yalıtım camları üreten üretim tesisleri kurulmuştur. Böylelikle normal float camda e=0,89 olan normal emisiviteyi ısı yalıtım camlarında 0,02’nin altında optimize etme imkanı sağlanmıştır. Ancak bu gelişme ve yeni binalarda hayata geçirilmesi ekonomik açıdan sadece ilk adımlar olmuştur. Bir sonraki adım yeni cam teknolojisinin milyonlarca metrekare pencereye ve cepheye başarılı bir şekilde uygulanması olmuştur. Yeni binaların planlama ve yapım aşamasında bu artık otomatik gerçekleştirilmektedir, ancak ekolojik ve ekonomik açıdan belirlenen iklimlendirme hedeflerine ulaşabilmek için mevcut bina yapısının birçok alanındağitim ve gerekli açıklamalar gerekmektedir.

50

Sürekli artan ısınma giderleri nedeniyle ekonomik avantaj bu noktada ikna edici bir argümandır. Cam değişiminin amortisman süresi kısadır ve bina kullanıcısına konfor ve rahatlıkta ciddi iyileştirmeler sunmaktadır (bkz. Bölüm 4.3). Eski bir camın modern ısı yalıtım camıyla değiştirilmesiyle elde edilebilecek tahmini enerji tasarruf potansiyelinin şöyle bir formülü vardır. E=

(Ua - Un) · F · G · 1,19 · 24 l = H · W HP

E Tasarruf Ua Mevcut camın U değeri Un Yeni camın U değeri F Cam yüzeyi (m²) G VDI 4710’a göre ısıtılan gün sayısı 1,19 Kilogramın litreye dönüştürülmesi: 1 kg Fuel oil = 1,19 Litre H Yakıtın ısıtma değeri: Hafif fuel oil’de yakl. 11.800 W Isıtma tesisatının etkililiği: Fuel oil ile ısıtmada yakl. 0,85 I Litre HP Isıtma dönemi

Şeffaf Termik İzolasyon 4.2 Ekoloji Modern camların kullanımıyla tasarruf edilen her litre fuel oil veya her metreküp doğalgaz CO2 salınımını azaltmakta ve çevreyi rahatlatmaktadır. Ayrıca tüketimin azalmasıyla fosil yakıt kaynakları da korunmuş olmaktadır. Doğal hammaddelerden oluştuğu için de cam yüzde yüz geri dönüşümü olan bir maddedir. Doğal bileşenleri ve enerji tasarrufu bakımından bina ve uzun ömürlü çevre dostu yapılar için dünya çapında kabul gören sertifika programlarında camı göz ardı etmek mümkün değildir.

LEED öncü sistemlerden biridir ve Açılımı “Leadership in Energy and Environmental Design” (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik)’tir. Diğer sistemler de DGNB veya Breeam’dır. Bu sistemlere göre yapılan binalar, tasarım ve yapımdan yeniden yapılandırma ve hatta yıkıp tekrar inşa etmeye kadar tüm aşamalarda sistem tarafından gözlemlendiği için kaynakları alışılagelmiş yapılardan daha verimli kullanmaktadır.

4.3 Konfor Ekonomik ve ekolojik faktörlerin yanı sıra camlı yapılarda yaşam ve çalışma ortamının hissedilir derecede iyileştirilmesi önemli bir hedeftir. Yalıtım cam sistemindeki

(bkz. Bölüm 3.2) ısı yalıtımlı düz cam, iç yüzeyin sıcaklığının artmasında etkin rol oynamaktadır. Böylece cam yakınında istenmeyen cereyan önlenmiş olmaktadır.

Dış ortam sıcaklığı [°C] Cam türü

0

-5

-11

-14

Tek katlı cam, Ug = 5,8 W/m2K

+6

+2

-2

-4

2 katlı izolasyon camı, Ug = 3,0 W/m2K

+12

+11

+8

+7

2 katlı kaplamalı izolasyon camı, Ug = 1,1 W/m2K

+17

+16

+15

+15

3 katlı kaplamalı izolasyon camı, Ug = 0,7 W/m2K

+18

+18

+17

+17

20 °C oda sıcaklığında cam yüzeyi sıcaklığı

Modern bir cam bu sıcaklığı oda sıcaklığı seviyesine getirerek konfor bakımından önemli bir iyileştirme oluşturmaktadır. Zira konfor için belirleyici etkenlerden biri oda havası ve duvar/pencere yüzeyi arasındaki sıcaklık farkıdır.

Çoğu insan bir odada duvar (veya cam) ve oda havası arasındaki sıcaklık farkı 5 °C’den fazla değilse veya ayak ve baş seviyesindeki sıcaklık 3 °C’den fazla değilse o odayı oldukça konforlu olarak nitelendirmektedir.

51

4


Yüzey sıcaklığı [°C]

GUARDIAN GlassTime

30

Dış ortam sıcaklığı -10 °C

28

Optimum konfor

26

U = 0,3 W/m2K yüksek ısı yalıtımlı duvar

Konforsuz sıcak

24 22

Ug = 1,1 W/m K Isı yalıtımlı cam 2

20 18 16 14 12

Ug = 3,0 W/m2K Kaplamasız izolasyon camı

Konforsuz soğuk

Bedford&Liese’ye göre konfor diyagramı

Bağıl nem oranı [%]

alınmalıdır. Düşük oda sıcaklığında normalden fazla nem hissedilmektedir. Yüksek sıcaklıklarda nem düşük olmalıdır.

100 90 80 70 Havasızlık sınırı

50 40 30

Optimum konfor Konforlu Konforsuz kuru Konforsuz nemli

20 10 0 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Oda sıcaklığı [°C] Oda sıcaklığı ve neme bağlı konfor

Float Extra Clear® temelli GUARDIAN ısı yalıtım kaplamalarının çeşitliliğiyle müşterilerimiz için modern ısı yalıtım camları üretiyoruz. Yalıtım camlarına ayrıntılı bakacak olursak: Modern camın günümüzdeki standart ürünüdür.

Oda sıcaklığı [°C]

60

4.4 Isı Yalıtımı İle İlgili GUARDIAN Ürün ­Yelpazesi

• ClimaGuard® Premium

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Diyagram insanların hangi alanda oda havasını konforlu bulduğunu göstermektedir. Bu noktada nem de oda sıcaklığına bağlı olarak ele

Şeffaf Termik İzolasyon

Bu yalıtım camı optimum ışık verimliliğinde olağanüstü ısı yalıtımı sunmaktadır. Yüksek ışık ve enerji iletiminde argon dolumlu standart bir izolasyon camında 1,1 W/m2K Ug değeri vermektedir. Temperlenebilme özelliği olan ClimaGuard Premium T modeli de mevcuttur. • ClimaGuard® 1.0 Argon dolum ve çift katlı yapıda 1,0 W/m2K Ug değerine daha pahalı olan kripton dolumu yapılmaksızın fiziksel olarak yaklaşık sonuç elde edilmektedir. • ClimaGuard® nrG Modern binalar düşük enerji ve pasif konut standartlarına göre inşa edilmekte ve ışık ve güneş enerjisi bakımından maksimum şeffaflıkta (G değeri %68’e kadar) ≤ 0,8 W/m2K Ug değerli üç katlı ileri teknoloji camlar gerektirmektedir.

• ClimaGuard® Dry ClimaGuard Dry yüzey #1 (dış yüzey) için özel olarak üretilen ve dış yoğuşmayı sürekli olarak azaltan bir kaplamadır. Işınım değerlerini herhangi bir biçimde etkilemektedir (tam değerler için bkz. Bölüm 10). Kaplama temper yapılmalıdır ve ön gerilimli ClimaGuard kaplama ve güneşe karşı korumada SunGuard® kombinasyonuyla SunGuard® Dry olarak çift taraflı kullanılabilir. • ClimaGuard® EcoSun Yaza bağlı ısı korumasıyla ilgili artan gereksinimleride dikkate alarak büyük ve güney cephelere yerleştirilen camlar için özel olarak tasarlanmıştır. Düşük enerji geçişi ve 1.0 W/m2K Ug değerinin yanısıra maksimum şeffaflık, üst düzey talepleri karşılamaktadır. Mimari veya yapı fiziği açısından hangi koşullar olursa olsun, SunGuard camlarının geniş ürün yelpazesi optimum şeffaf çözümler sunmaktadır. Tüm ürünleri ve ilgili değerler için bkz: Bölüm 10.

Temperlenebilme özelliği olan ClimaGuard nrG T modeli de mevcuttur. 52

53

4


GUARDIAN GlassTime

5.

Şeffaf Güneş Koruması ............................................56

5.1

Ekonomi....................................................................................56

5.2

Ekoloji.......................................................................................56

5.3

Konfor.......................................................................................56

5.4

Cam Yüzeyinden Enerji Akışı................................................57

5.5

Yazın Isı Koruması....................................................................58

5.6

Güneş Korumasında cam kulanımı........................................59

5.7

Tasarım Bileşeni Olarak Güneş Koruma Camı......................60

5.8

SunGuard® Güneş Koruma Camları.......................................60

5

Dexia, Brüksel SunGuard® SN 62/34 Jaspers-Eyers & Partner Architects

54

55


GUARDIAN GlassTime

Modern mimari günümüzde samimiyeti ve şeffaflığı yansıtmaktadır. Sürekli büyüyen cam dış gövdeler içerisini dış yapıyla beraber görünür kılmaktadır. Son yirmi yılda büro ve yönetim yapılarının yanı sıra özel konutlardaki atriyum, eğimli çatı ve seralarda daha büyük cam yapıları tercih edilmektedir.

Bu stil ilk olarak modern güneş koruma camlarıyla birlikte geliştirilmiştir. Bu camlar özellikle yaz aylarında aşırı ısınmayı önlemekte ve sera etkisini ortadan kaldırmaktadır.

temlerinin aşırı yüksek giderlerini sınırlamaktır. Nitekim bir binanın içini soğutmak ısıtmaktan çok daha fazla enerji gerektirmektedir.

Güneş ışığı bir cama çarptığında bir etkileşim meydana gelmektedir. Bir bölümü doğrudan çevreye yansımakta, bir bölümü içeri sızmakta ve kalanı da emilmektedir.

56

Her üç bölümün toplamı her zaman %100’dür: Işık geçirgenliği + Yansıma + Soğurma = 100 %

Bu bağlamda doğal bir sonuç olarak kalıcı yapılar için bu tarz güneş koruma camlarını LEED, Breeam, DGNB veya dünya çapında kabul gören başka sertifika sistemlerinden sertifika almaktır (bkz. Bölüm 4.2).

İkincil ısı katsayısı, İç (Işın enerjisi)

İkincil ısı katsayısı, Dış (Işın enerjisi)

qout

qin Solar faktör

Rout

Te Direkt Enerji sızması

Direkt Enerji yansıması dış

5.3 Konfor Az soğutulmuş ortam gibi çok fazla güneş ışını nedeniyle aşırı ısınmış ortam da insanlar için konforlu değildir (bkz. Bölüm 4.3). Zemin, duvarlar ve mobilyalar camdan geçen kısa dalga boylu güneş enerjisini alıp uzun dalga boylu ısı ışınımı olarak vermektedir.

yaratırken diğer yandan hem yapı fiziksel ilkelere riayet edip hem enerji verimliliğine erişmek için güneş koruma camlarının parametrelerine sahip olmak oldukça önemlidir.

5

5.2 Ekoloji Soğutma yükünün azaltılması olsun, yapay ışıklandırma süresinin kısaltılması olsun, nerede bir enerji tasarrufu söz konusuysa, orada aynı zamanda çevrenin yükü de hafiflemektedir.

Doğa temelli, açık ve samimi yaşam ve iş dünyaları yaratma konusunda oldukça ilerleyen günümüz mimarisi opak yapı biçiminden şeffaflığa doğru dönüşüm geçirmiştir. Bu nedenle bir yandan işlevsel ve konforlu iç ortamlar

5.4 Cam Yüzeyinden Enerji Akışı

5.1 Ekonomi Büyük pencere ve cephe yüzeyleri doğal olarak içeriye çok ışık alır. Bu, en ücra köşeye kadar yeterli aydınlık sağlamakta ve gereksiz yapay aydınlatma kullanımını önlemektedir. Ancak güneş koruma camlarının en önemli avantajı ışığı geçirmesine rağmen binaya istenmeyen ısı geçişini en aza indirmek ve böylelikle soğutma sis-

Şeffaf Güneş Koruması

Güneş enerjisi = Te + Rout + qout + qin

Bu nedenle amaç -klimasız ortamda da- ferah bir havaya erişmek için bu enerjiyi odaya hiç sokmamaktır. Önceki dönemlerde bu işlem opak yapı parçalarıyla ve küçük görüş açıklıklarıyla sağlanmıştır.

geçirgenliği Yansıma

Soğurma

Camın solar performansıı

57


GUARDIAN GlassTime

5.5 Yazın Isı Koruması

5.6 Güneş Korumasında Cam Kullanımı

Modern Yalıtım camı kısa dalga boylu güneş ışınını neredeyse serbest bir şekilde içeri aktarmakta; ancak uzun dalga boylu ısı ışını büyük ölçüde yansıtılmaktadır. Bu etki soğuk mevsimlerde ısınma bakımından kazanç sağlamaktadır. Fakat yaz aylarında aşırı ısınmaya sebep olmaktadır. Bu nedenle büyük cam yüzeylerinde yaz sıcağı koruması için belli talepler söz konusudur. Güneş giriş parametresi “S” ile şöyle hesaplamak mümkündür.

Sj (AWj · gtot)

S=

AG

AW: Pencere yüzeyi, m2 AG: Odanın toplam yüzeyi gtot: Güneş koruması dahil camın toplam enerji geçiş derecesi (*) denklemine veya EN 13363-1’e hesaplanmış ya da EN 410 temel alınmış ya da belirtilen üretici değerleri esas alınmış

* g gtot = FC g:

EN 410’a göre camın toplam enerji geçiş derecesi FC: Tablo 8’e göre güneş koruması araçları için indirgeme faktörü

HT

HT HV Qw Qh Qc

HT

Qs

Qc Qs Qw

Qi

Qs Qh

HV

Sızma ısı kaybı Havalandırma ısı kaybı Enerji ihtiyacı, sıcak su Isıtma ihtiyacı Soğutma ihtiyacı

Qs Güneş ısısı kazanımı Qi İç ısı kazanımı (şahıs, elek. alet vs)

HT

Enerji ihtiyacının tanıtımı

Bu hesaplamada başka enerji taşıyıcılarının yanı sıra (bkz. yukarıdaki taslak) camın konumu ve büyüklüğü de önemlidir. Ge-

58

Şeffaf Güneş Koruması

Güneş koruma camlarının üretimi başlangıçta renkli camlara dayanmaktaydı. Berrak camlara kıyasla renkli camlar bir yandan güneş ışını emilmesini artırırken diğer yandan ışık geçişini de önemli ölçüde önlemektedir. Monolitik kullanımda enerji transmisyonunu %60, 6 mm’lik cam kalınlığında düz camdan oluşan normal karşıt plakalı çift yalıtım camında %50 azaltmaktadır. Cam kalınlaştıkça bu değerler artmaktadır. Genellikle kendi renkleri nedeniyle renk dönüşümünde –görünüşte kısmen ciddi- büyük fark yaratan yeşil, gri veya bronz camlar kullanılmaktadır. Kaplama teknolojisinin gelişimiyle birlikte seçenekler artmış ve daha da nötrleşmiştir. Modern güneş koruma camları renkli camlara değil magnetron püskürtme yöntemiyle üretilen (bkz. Bölüm 1.3.2) kaplamalı camlara dayanmaktadır. Böylece çok farklı kullanım amaçlarına hizmet eden geniş bir kaplama çeşitliliği elde edilmektedir. GUARDIAN bu teknolojiye yönelmiştir ve kendi araştırma araçlarıyla sürekli olarak tüm taleplere

yönelik camlar geliştirmektedir. Çalışmaların odağında sürekli optimize edilen temel güneş korumasının yanı sıra depoda hazır bulundurma, yeniden işlenebilirlik ve mekanik etkilere karşı dayanıklılık da yer almaktadır. Kaplama alanındaki bir başka önemli talep ise tüm ürünlere lamine yapılabilen, temperli ve bükülebilir versiyonlar sunmaktır. Modern mimarinin tüm kesimlerindeki geniş yelpazeye uygun olmak ancak bununla mümkündür. Güneş koruma kaplamaları genellikle dış camın plakalar arası bölümünde (yalıtım camı pozisyonu #2) kullanılmaktadır. Normal koşullarda 6 mm kalınlığında bir dış levha söz konusudur. Daha ince bir karşı levha kullanmak yalıtım camı etkisine bağlı (bkz. Bölüm 3.13) optik bozulmalara neden olmaktadır. Plakalar arası bölümdeki parçalara veya ses korumasına bağlı olarak söz konusu bölümün <16 mm olması durumunda bu etki planlamada dikkate alınmalıdır. Statik gereksinimler daha güçlü camlara tabidir.

nel olarak doğu, batı ve güneye bakan pencere veya cephelerde uygun güneş koruma camları kullanılmalıdır.

59

5


GUARDIAN GlassTime

5.7 Tasarım Bileşeni Olarak Güneş Koruma Camı Güneş koruma kaplamalarının yanı sıra tasarım odaklı cephe yapısına ve buna bağlı olarak güneş koruma yapısı yeni trend olarak yaygınlaşmaktadır. Kullanılan kaplamaya göre camlar düşük dış yansımayla üretilebilmektedir. Bu tip camlar içerisi ve dışarısı arasındaki algılanabilen sınırı ortadan kaldırma imkanı sunmakta ve bunun yanı sıra enerji verimliliğinden ödün vermemektedir. Ayrıca mimari özgürlüğün garantisini sunan ve hayata geçirilme-

miş konseptleri gerçekleştirme imkanı veren aynalı veya renkli yansıtıcı kaplamalar da mevcuttur. Renk uyumlu korkuluklar güneş koruma camlarının çeşitliliğinin bir parçasıdır (bkz. Bölüm 8.2). Genellikle bu tip yaratıcı ve tamamlayıcı cam tasarımları yapı fiziksel gereksinimleri göz önünde bulundurmak suretiyle mümkündür. Lamine cam gibi uygulamalarda dijital veya serigrafi baskı teknikleri de mevcuttur. Ayrıntılar için bkz. Bölüm 8.3.

5.8 SunGuard® Güneş Koruma Camları Mimari veya yapı fiziği tarafından ortaya konan hangi talep olursa olsun farklı SunGuard camlarının geniş ürün gamı uygun şeffaf çözümü sunacaktır. • SunGuard® eXtra Selective SunGuard eXtra Selective; şeffaflık, ısı ve güneş korumasından oluşan eşsiz bir sentez sunmaktadır. Aşırı yüksek seçicilik ve ışığın solar enerji transmisyonuna oranı ön planda yer almaktadır. “SNX”, 2’den büyük spektral seçiliği olan yeni nesil camları ifade etmektedir. “SNX-HT”, termik ön gerilimli bir versiyon olarak hizmete sunulmuştur. • SunGuard® SuperNeutral Yüksek spektral seçiciliğin yanı sıra ExtraClear® float cam temelli bu ürün grubunun en önemli özelliği çok düşük yansıma etkisiyle birlikte nötr görüntüsüdür. 2 katlı izolasyon 60

camlarında, farklı ışık transmisyon değerlerinde 1,0 W/ m2K’ye kadar Ug değerlerine erişilmektedir. SunGuard SuperNeutral’ın tüm tiplerinde aynı zamanda termik ön gerilimli “SN-HT” versiyonu da mevcuttur.

Şeffaf Güneş Koruması lendirme yoğunluğu ve yansıtma derecesine göre, %60 ile %30 arası tL değeri ve %50 ile %20 g değerinde karşı levha olarak ek ısı yalıtımı olmadan iki levhalı izolasyon camlarında Ug değerleri 1,5 ile 1,1 W/m2K arasındadır. • SunGuard® Solar Uygulama ve işleme bakımından üstün esneklik sunan saf güneş koruma camlarından oluşan ürün serisidir. Renkler ve yansımaların neredeyse tamamı özgürce seçilebilmektedir. Lamine etme, ön gerilim, bükme veya baskı gibi akla gelebilecek işlemlerin tümü SunGuard Solar camlarda mümkündür. Hemen hemen tüm cam ve conta malzemeleriyle

uyumludur. İki levhalı izolasyon camında, %10 ile %60 tL değerleri ve <%10 ile yakl. %50 g değerlerinde ClimaGuard® Premium’dan oluşan bir karşı levhayla 1,1 W/m2K Ug değerine erişilebilmektedir. • SunGuard® High Durable İngilizce tabir olan “High Durable” çok dayanıklı anlamına gelmektedir. Bu tipin saf güneş koruma camları optik özellikleri ve estetik bakımından SunGuard Solar serisine uygundur. Ancak arada önemli bir fark vardır: Yeni tür malzemeleri kullanarak bu camlar yekpare olarak kullanılabilmektedir. Tüm ürünleri ve ilgili değerler için bkz: Bölüm 10. KIA Avrupa merkezi, Frankfurt SunGuard® SN 51/28 Yutake Omehara Architect Jochen Holzwarth Architekt

• SunGuard® High Performance SunGuard High Performance, renk ve yansıma derecesi bakımından bol çeşitli ve seçici kombinasyon kaplamaları olan bir ürün serisidir. Tüm camlar ön gerilime uygundur, bükülebilir ve kaplamada seramik baskı yapılabilir. Kaplama yapısının dayanıklılığı sayesinde SunGuard HP tiplerinin çoğu izolasyon camı conta malzemeleri ve yapı silikonlarıyla uyumludur ve bu şekilde ideal Structural Glazing cephesi haline gelmektedir. Bu kaplamaların çoğu birleşik camın PVB folyosu olarak işlenmektedir. Renk61

5


GUARDIAN GlassTime

Raiffeisen International “Die Welle” (Dalga), Viyana SunGuard® Solar Royal Blue 20 Architekt: Hans Hollein

6.

Şeffaf Ses Yalıtımı.........................................................64

6.1

İnsani Unsurlar.........................................................................64

6.2 6.2.1 6.2.2

Ses Dalgasının Özellikleri........................................................64 Sınır Değerler...........................................................................64 Algılama....................................................................................65

6.3 6.3.1 6.3.2

Yapıda Ses Değerlendirmesi..................................................66 Orta Ses Yalıtım Değeri...........................................................66 Düzeltme Faktörleri/Araboşluk...............................................67

6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3

Belirleyici Faktörler ve Üretim Çeşitliliği..............................68 Plaka Ağırlığı.............................................................................68 Yalıtım Camı Yapısı/Levhalar Arası Bölüm..............................68 Tekli Cama Ayrıştırma..............................................................70

6.5

Ses Yalıtım Camları İçin Temel Seçenekler............................71

6

62

63


GUARDIAN GlassTime

6.1 İnsani Unsurlar Bu rahatsızlıklar uyuma bozukluğundan ve konsantrasyon eksikliğinden başlayıp alerjilere, kalp damar hastalıklarına, yüksek tansiyona ve kalp krizi riskine kadar uzanmaktadır. Ayrıca gürültüye bağlı hastalıklar örneğin enfeksiyon gibi kolay teşhis edilememekte ve tedavileri de her şeyden önce ikamet ve yaşam alanlarında daha yüksek masraflara neden olmaktadır.

Yakl. mesafe [m]

Ses seviyesi dB(A)

1

10

Saat tıkırtısı

1

20

Kısık sesli müzik

1

40

Normal konuşma

1

50 - 60

Otomobil

7

80

Kamyon

7

90

Hilti

7

90 - 100

Siren

10

110

Jet uçağı

20

120 - 130

Çekiçle demir dövme

5

150

Havai fişek

0

170

Silah sesi

0

180

Gürültü kaynakları ve gürültü seviyesi

6.2 Ses Dalgasının Özellikleri Aktarım yöntemine göre havadaki ses ve cisimdeki ses olarak incelenebilir.

Dalgaların veya titreşimlerin saniyedeki sayısı frekans olarak tanımlanmaktadır ve simgesi Hertz (Hz)’dir. Ses basıncı [dB]

Gürültü, sabit cisimlerde, sıvılarda veya gazlarda (hava) meydana gelen titreşimlerin oluşturduğu çeşitli ses dalgalarının karışımıdır

Ses Kaynağı Kağıt hışırtısı

Havadaki ses

Cisimdeki ses

6.2.1 Sınır Değerler Ölçü birimi desibeldir (dB) ve saat tıkırtısından silah sesine kadar aşırı geniş bir aralığa sahiptir.

Duyma bozukluğu (Uzun süre etkili) 20

40

Kısık sesli müzik Duyma eşiği Gürültümetre

64

6 Zeit [s]

İnce ses

6.2.2 Algılama

Ses genellikle her iki yolla iletilmektedir. Basınç dalgalanmalarının şiddetine –ses dalgasının yüksekliği- ses basıncı denir. 0

Zeit [s]

Kalın ses

Gürültü veya sesler farklı frekansların dalgalarından oluşmaktadır. Kalın sesler düşük, ince sesler yüksek frekanslıdır. Ses basıncı [dB]

Son yıllardaki mobilite ve sanayileşme çevremizi oldukça gürültülü hale getirmiştir. Bu gelişme ciddi bir sorunu da beraberinde getirmiştir. Uzun süreli gürültü insan için çifte tehlike teşkil etmektedir. Birincisi duyma yetisi -genellikle farkında olmaksızınzarar görmekte ve buna bağlı olarak kulak çınlaması ve duyma güçlüğü yaşanmakta; ikincisiyse psikolojik rahatsızlıklardır.

Şeffaf Ses Yalıtımı

60

80

Acı sınırı 100

120

Otomobil Konuşma

140

Jet Kamyon

Demir dövme

Ses seviyesi dB(A) 160

180

Silah sesi Havai fişek

Bu frekansların bir gürültüdeki karışımı frekans spektrumunu oluşturmaktadır. İnsan kulağının duyabileceği seslerin frekans spektrumu 20 ile 20000 Hz. arasındadır. Yapılardaki ses yalıtıımı için geçerli alan 4 kHz civarında olan ve her iki yöne dağılan algı hassasiyeti alanıdır. Ses yalıtımı değerlendirmesi bu nedenle 100 ile 5000 Hz arasını dikkate almaktadır. Ayrıca yüksek frekanslı sesler insan kulağı tarafından alçak frekanslı seslere kıyasla daha

güçlü algılandığı için değerlendirmede bu öznel duyma hassasiyeti de dikkate alınmaktadır ve uyum ayarını “A” ile belirterek dB(A) şeklinde ifade edilmektedir. Ses yalıtımının tespiti lineer değil logaritmik fonksiyonla sağlanmaktadır. Bu nedenle 80 dB iki ses kaynağının “toplamı” 160 dB değil, sadece 83 dB’dir. Buna bağlı olarak insan kulağı ± 10 dB farkı iki kat veya yarısı olarak hissetmektedir.

65


GUARDIAN GlassTime

Logaritmik değerlendirmenin sonucu genel olarak şöyledir: Yalıtım

Gürültü azalması

10 dB

50 %

20 dB

75 %

30 dB

87,5 %

40 dB

94,25 %

Günümüzde inşa edilen ses yalıtım camlarının büyük bölümü yaklaşık 40 dB yalıtım sağladığı için gürültünün sadece %6’sı içeriye ulaşmaktadır.

6.3 Yapıda Ses Derecesi 40 dB yalıtım performansı sağlayan bir yapı parçası, dışarıdaki 70 dB sesi içeride 30 dB’ye düşürmektedir ve dışarıdaki seviyenin 1/16’sına indirmektedir.

Ancak bir yapıda tek bir yapı parçası değil toplamda ses yalıtım oranını yansıtan tüm dış yüzey dikkate alınmalıdır.

Şeffaf Ses Yalıtımı Test objesinin ölçüm diyagramında referans eğrisi, ölçüm eğrisinin düşüşü 2 dB seviyesine gelene kadar vertikal ilerlemektedir. Yukarıya doğru sapmalar dikkate alınmamaktadır. 500 Hz’deki referans eğrisinin ordinat değeri ortadaki ses yalıtım ölçümüne dB bazında Rw olarak uymaktadır. Ek olarak Almanya’ya özgü şu adlandırmayı tanımlayan DIN 4109 standardı dikkate alınmalıdır: Rw

6.3.1 Ortalama Ses Yalıtım Değeri (Rw)

Üçlü gürültü seviyesi [dB]

Yapı parçaları ses tekniği bakımından EN 20140, EN ISO 717 ve EN ISO 140 standartlarına göre belirlenmekte ve dB cinsinden Rw olarak mektedir.

Bir referans eğrisinde ölçüm ve karşılaştırma yapılmaktadır. Rw ilgili frekansın ses yalıtım değerini yansıtmaktadır.

60

Standart izolasyon camı (4/16/4) Rw,P = 30 dB

40

Standart izolasyon camında iç seviye L iç = 43 dB (A)

30 20

Ses yalıtımlı izolasyon camı (44.1/14/6) Rw,P = 43 dB

10 0 125

250

500

1000

2000 4000 Frekans [Hz]

Ses yalıtımlı izolasyon camında iç seviye L iç = 30 dB (A)

Standart izolasyon camı yerine ses yalıtımlı izolasyon camı kullanımında ses yalıtım farkı Standart/ses yalıtımlı izolasyon camı ses yalıtımı karşılaştırması

= Bitişik yapı parçaları üzerinden ses iletimiyle dB bazında değerlendirilen

R’w, res = Tüm yapı parçasının dB bazında toplam ses yalıtım ölçümü (örn; çerçeve, cam ve bağlantılardan oluşan pencere dahil tüm duvar) Rw,P = Test konumunda elde edilen dB bazında ses yalıtım ölçümü Rw,R = dB bazında değerlendirilen ses yalıtım ölçümü, hesaplanan değer Rw,B = dB bazında değerlendirilen ses yalıtım ölçümü, reel yapıda ölçülen değer

6.3.2 Düzeltme Faktörleri (C, Ctr) Sokak gürültüsü L dış = 69 dB (A)

50

R’w

= Bitişik yapı parçaları üzerinden ses iletimi olmaksızın dB bazında değerlendirilen ses yalıtım ölçümü (örneğin sadece camın değeri)

ses yalıtım ölçümü (örneğin pencere)

Ses tekniğiyle ilgili bu tanımlama aracılığıyla yapı parçalarını birbiriyle karşılaştırmak ve toplam hacmi hesaplamak mümkündür.

Ancak ses kaynağına göre Rw ortalamalarına ek olarak EN’de de tanımlanan düzeltme faktörlerini de hesaba katmak gerektiği pratikte anlaşılmıştır.

Geräuschquelle

SpektrumAnpassungswert

Konuşmak, müzik dinlemek, radyo ve TV gibi normal frekans sesleri Oyun oynayan çocuklar Orta ve yüksek hızda demiryolu trafiği*

C

80 km/h üzerinde otoyol trafiği* Yakın mesafede jet motorlu uçaklar Orta ila yüksek frekanslı gürültü yayan üretim tesisleri

Spektrum 1

Şehir içi gürültüsü Düşük hızda demiryolu trafiği Pervaneli uçaklar

Ctr

Uzak mesafede jet motorlu uçaklar Disko müziği Düşük frekanslı gürültü yayan üretim tesisleri

Spektrum 2

Spektrum uyum değerleri

66

67

6


GUARDIAN GlassTime

* Bazı AB ülkelerinde kara ve demiryolu trafiği oktav bandı ses seviyesinin sabitlenmesi için hesaplama teknikleri

bir “orta” yalıtım performansına sahiptir. Daha yüksek sesli gürültü kaynakları için ses yalıtımı 2 dB düşüktür ve hatta düşük frekanslı kaynaklar için bu değer 8 dB’ye ulaşmaktadır.

Ancak asimetrik bir cam yapısı yerleştirildiğinde olağanüstü ses yalıtım değerleri elde edilmektedir.

60

LAB [mm]

Cam yoluyla ses yalıtımı şu parametrelere bağlıdır:

50

6.4.1 Plaka Ağırlığı Bu nedenle cam kalınlığı arttıkça yalıtım etkisi de artmaktadır.

50

24 16 12

40

30

45 40

Cam kalınlığı

Ses yalıtım ölçüsü Rw [dB]

Levhalar arası bölümün değiştirilmesi

Mögliche Isolierglasaufbauten

6.4 Belirleyici Faktörler ve Üretim Çeşitliliği

Temel olarak birim yüzeydeki cam ne kadar ağırsa ses yalıtımı da o kadar yüksektir.

LAB

Asimetrik yalıtım cam yapısı

Rw [dB]

C ve Ctr spektrum uyum değerleri adı verilen bu düzeltme faktörleri, yapı parçasının EN tablosuna göre meydana gelen gürültülere bağlı Rw ses yalıtım ölçüsünü azaltmaktadır. Söz gelimi, Rw (C,Ctr) = 40 (-2,-8) değerlerine sahip bir yapı parçası 40 dB’lik

mevcuttur. Karşılaştırma için 1. ve 2. spektrumlar kullanılabilir.

Şeffaf Ses Yalıtımı

35 30 20

6 20 4

5

6

7

8

9 10

15 20 30 Toplam cam kalınlığı [mm]

İzolasyon camının Rw değeri

20 2

4

6

8

10

12

Cam kalınlığı [mm] Cam kalınlığına bağlı yalıtım perfprmansı

6.4.2 Yalıtım Camı Yapısı/Araboşluk İki veya üç levhalı izolasyon camı bir nevi kütle yay sistemidir. Her iki dış levha (kütleler) hava veya gaz dolu levhalar arası bölümden (yay) ayrıştırılmıştır. Levhalar arası bölüm dış levhadaki titreşimleri iç levhaya geçmeden yumuşatmaktadır.

68

Levhalar arası bölüm (LAB) genişledikçe bu etki artmakta ve ses yalıtımı da daha iyi seviyeye ulaşmaktadır. Ancak bir yandan ısı yalıtımı azalacağı (bkz. Bölüm 3.3), diğer yandan da ilgili birimin iklimlendirme yükü artacağı için bu işlem sınırlı ölçüde mümkündür.

69


GUARDIAN GlassTime

Şeffaf Ses Yalıtımı 6.5 GuardIan Ses Yalıtım Camları

Böylelikle hem kalınlık hem de yüzey ağırlığı korunmakta, ancak levha daha da “yumuşayıp” ses dalgalarına karşı yalıtım direncini artırmaktadır.

Genlik [V]

Kalın ve ağır camların ses yalıtma etkisi iki adet tekli camı birleştirme folyosu (PVB) ile birleştirerek optimum seviyeye ulaşılabilmektedir.

Cam Standard PVB-Folyo

PVBFolyo

Cam

Azalan titreşimler

LamiGlass® Sound Control

Olağanüstü ses yalıtımı ürünlerinin üretiminde GUARDIAN temel ürün gamında iki farklı çeşit bulunmaktadır. Birincisi, laSes yalıtım ölçüsü Rw [dB]

6.4.3 Tek Cama Ayrıştırma

mine camların üretimindeki (bkz. Bölüm 7.4) sabit polivinil butiral (PVB) folyolu temel ürünlerdir. GUARDIAN LamiGlass® Sound Control 44.2 Rw = 37 dB

60 50

GUARDIAN LamiGlass® Standard 44.2 Rw = 34 dB

40 30 20 10 0 125

Süre [sn] Tekli levhaların ayrıştırılması

250

500

1000

2000 4000 Frekans [Hz]

GUARDIAN LamiGlass® Standart ve GUARDIAN LamiGlass® Sound Control karşılaştırması

Uzun yıllardır lamine güvenlik camlarda kullanmak amacıyla üretilen piyasadaki PVB folyoların yanı sıra son dönemlerde

hem güvenlik hem de ses yalıtımı sağlayan ses yalıtım folyoları üretilmektedir.

Bir diğer iyileştirme de bu standart folyoların ses yalıtımı optimizasyonu sağlanan çeşitlerle değiştirilmesidir. Yapısal gereksinimlere göre farklı cam tipleri

arasında seçim yapılarak şlevsel camlardan geniş bir yelpaze yaratmak mümkündür (bkz. Bölüm 10).

Ses yalıtım ölçüsü R [dB]

8 mm Float cam 60

GUARDIAN LamiGlass® Sound Control VSG

50

2x4 mm float camdan yapılan izolasyon camı

40 30 20 10 0 125

250

500

1000

2000 4000 Frekans [Hz]

Vergleich Schalldämmung

70

71

6


GUARDIAN GlassTime

7.

Şeffaf Güvenlik...............................................................72

7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 7.1.8 7.1.9 7.1.10

Temperli Cam...........................................................................74 Üretim.......................................................................................74 Yapı Fiziksel Özellikler.............................................................76 Darbe ve Basinç Dayanımı......................................................76 Bükme - Çekme Dayanımı......................................................76 Top Çarpma Dayanıklılığı........................................................76 Isı Etkileri...................................................................................76 Anizotropi.................................................................................77 Optik Kalite...............................................................................77 Temperli Camda Nem Filmi....................................................77 Tanımlama.................................................................................77

7.2

Temperli Cam ve Isi Banyolu temperli Cam.........................77

7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3

Kismi Temperli Cam (KTC)......................................................79 Üretim.......................................................................................79 Bükme - Çekme Dayanımı......................................................80 Isi Etkileri...................................................................................80

7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3

Lamine Cam.............................................................................80 Üretim.......................................................................................81 Yapı Fiziği Özellikleri................................................................82 Darbe Dayanımı.......................................................................82

7.5 7.5.1

Kullanimda ve Geçirimde Güvenlik Cami.............................82 Aktif Güvenlik...........................................................................82 356’ya Göre çarpma direnci (top düsme testi) | EN 356’ya Göre Darbelere Direni (Çekiç testi) | EN 1063’e Göre Kursuna Karsi Direnç | EN 13541’e Göre Patlamaya karsi direnç

7.5.2

Pasif Güvenlik...........................................................................85 Yaralanmaya karsi Koruma | Insanlarin Düsmesine Karsi Cam Korumasi | Basüstü Camlari | Kırık Yükü Taşıma Kapasitesi

7.6 7.6.1 7.6.2 7.6.3 7.6.4 7.6.5 7.6.6 7.6.7

Belli Cam Uygulamalari Için Tavsiyeler..................................88 Düsme Korumasız Dik Camlar................................................88 Yatay/Basüstü Camları.............................................................90 Düsme Korumali Camlar.........................................................91 Özel Korumalı Binalardaki Camlar..........................................93 Yapı Içinde Düsme Korumasız Camlar...................................95 Özel Güvenlik Camları.............................................................96 Mimari Cam Yapı......................................................................97

International House of Music, Moskova SunGuard® HP Light Blue 62/52 Architects Yuriy P. Gnedovski + Vladlen D. Krasilnikov

72

73

7


GUARDIAN GlassTime

Bir yapı parçasının güvenliği, kullanımı için temel koşuldur. Cam alanında bu gerçek 100 yıldan fazladır kabul görmektedir ve ilk olarak otomotiv camlarında uygulamaya konmuştur. Günümüzde talebe göre bina dışında ve

içinde tekli veya kombine olarak kullanılabilen

Şeffaf Güvenlik Yükleme

geniş bir güvenlik camları yelpazesi mevcuttur. Üç temel güvenlik camı türü temperli cam, kısmi temperli cam ve lamine camdır.

Isıtma

Şoklama

Soğutma

Boşaltma/İstifleme

> 600 °C Temperli cam üretim süreci (görsel tanıtım)

7.1 Temperli Cam Bu cam türü float veya düz yapılı dekoratif veya buzlu camlar gibi hemen hemen tüm camlardan üretilebilmektedir. Temel cam “ön gerilim” adı verilen termik bir işleme tabi tutulmaktadır. Böylelikle üç üstün özellik kazanmaktadır: Temel malzeme olarak dört ila beş kat daha fazla bükme - çekme gerilimine sahip olmaktadır ve böylece çekme veya vurmaya daha dayanıklı hale gelmektedir. Bunun dışında sıcaklık değişim direnci artmaktadır ve bir levhadaki hem kısa süreli büyük sıcaklık değişimine hem de daha yüksek sıcaklık farklılıklarına karşı daha dirençli hale gelmektedir. Aşırı yük-

lenmeye dayanamaması halinde küt kenarlı ve bitişik parçalara ayrılmakta ve kırılma durumunda sivri kenarlı parçalara ayrılan alışılagelmiş camlardan daha az tehlike teşkil etmektedir.

Çekme Basınç

Zorlamasız Çekme Basınç1

Sıkışma dayanımı

Gerilme dayanımı

Gerilim yapısı Temperli camın kırılması

7.1.1 Üretim Temper ünitesine tam ölçümleri, kenar düzenlemeleri ve delme ve kenar kesimi gibi gerekli işlemlere tabi tutulan temel cam parçaları gelmektedir. Kontrol edilen uygun

Teknik dilde havalandırma denen bu “şoklama” cam yüzeyinin cam çekirdeğinden daha hızlı soğumasını ve camda uzun ömürlü gerilim yapısı oluşmasını sağlamaktadır. Basınç gerilimine tabi tutulan cam yüzeyi nedeniyle cam kesitinin ortasına doğru çekme gerilimi artmaktadır.

ısıtmayla bu levhalar 600 °C sıcaklığa erişip akabinde hızla soğutularak “şoklanıp” tekrar oda sıcaklığına getirilmektedir.

Bu gerilim yapısı sayesinde cam üstün özellikler kazanmaktadır ve ayrıca cam ile ilgili tüm işlemlerin peşin olarak yapılması gerektiğini de açıklamaktadır. Bu gerilim yapısına delme gibi mekanik bir darbeyle müdahale edilirse tüm cam patlar. Gerilim bölgeleri polarize ışıkla görülebilir ve belli bakış açısında renkli optik efekt olarak fark edilebilir.

Basınç2 Hafif eğme Çekme

7

Basınç

Şiddetli eğme Gerilim dağılımı

Gerilim yapısı – görselleştirilmiş hali

74

75


GUARDIAN GlassTime

7.1.2 Yapı F iziksel Özellikler Isı iletimi, ışık ve enerji geçirgenliği, termik yayılma, basınca karşı dayanıklılık ve esneklik modülünün yanı sıra yüzey ağırlığı, ses ya-

7.1.7 Anizotropi (Hava İzleri) lıtımı ve kimyasal özellikler temel cama kıyasla aynı kalmaktadır. Ancak diğer parametreler önemli ölçüde değişmektedir.

7.1.3 Darbe ve Basınç Dayanımı İnsan vücudu gibi yumuşak ve form değiştirebilen yapılara karşı temperli cam EN 12600’e göre (yapı camlarında sarkaçlı darbe deneyi) ekstra dayanıklıdır.

Kullanılan camın kalınlığı ilgili kullanım alanlarına göre belirlenmektedir.

7.1.4 Bükme - Çekme Dayanımı Temperli cam çeşitli temel camlardan yapılabilir ve seramik boyalarla boyanmaktadır. Bu nedenle bükme çekme dayanımı her zaman somut kullanıma uygun olmalıdır: • Düz temperli cam s = 120 MPa • Buzlu temperli cam s = 90 MPa

Burada söz konusu olan camdaki iç gerilim dağılımı nedeniyle temper yapılan camda oluşan ve engellenmesi mümkün olmayan hava izleri görüntüleridir.

Polarize ışıkta görülen bakış açısına bağlı olarak algılanan koyu renkli halkalar veya çizgiler oluşabilmekte ve engellenmesi mümkün olmamaktadır.

7.1.8 Optik Kalite Üretim aşamasında temperli cam yoğun olarak seramik rulolar üzerinde yol aldığı için bazen yüzey farklılıkları ortaya çıkabilmektedir. “Roller waves” denen bu dalgalanmalar üretim tekniğine bağlı fiziksel sonuçlardır ve önlenmesi mümkün değildir.

Yine aynı sebepten ötürü istisnai olarak cam yüzeyinde “roller pick up” denen ve ters ışıkta görünebilen noktacıklar (batmalar) oluşabilmektedir.

7.1.9 Temperli Camda Nem F ilmi

• Emayelenmiş yüzeyi çekme gerilimine tabi tutulan emayelenmiş düz temperli cam s = 75 MPa

7.1.5 Top Çarpma Dayanıklılığı Almanya’ya özgü olarak DIN 18032’ye dair “top çarpma dayanıklılığı testi” ile 6 mm kalınlıktan itibaren spor salonlarında büyük yüzeyli cam kullanımları için temperli cam kullanımı uygundur.

Temperli cam yüzeyinin ıslanabilirliği seramik ruloların, vakumlayıcıların, düzleştirici ve kayganlaştırıcıların izlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Cam yüzeyindeki nem filmleri cam bünyesindeki ıslanma farklarını ortaya koyabilir, ancak bu bir kusur teşkil etmemektedir.

7.1.10 Tanımlama Her temperli cam, EN 12150’ye göre açık ve sürekli görülecek şekilde işaretlenmiş olmalıdır.

7

Temperli camın işareti

7.2 Temperli Cam ve Isı Banyolu Temperli Cam

7.1.6 Isı Etkileri Temperli cam, kısa vadede +300 °C, uzun vadede +250 °C sıcaklığa dayanıklıdır. Bir cam yüzeyinin bünyesinde, örneğin levhanın

Şeffaf Güvenlik

ortası ve kenarı arasındaki sıcaklık farkına direnme gücü 200 K (kelvin)dir ve 40 K olan düz cama kıyasla oldukça yüksektir.

Her temel camda hammadeyle taşınan ve önlenmesi mümkün olmayan son derece düşük miktarlarda nikel sülfat kristalleri bulunur. Bunların normal “dinlendirilmiş” float ve buzlu camlarda hiçbir surette bir etkisi yoktur. 100 mm Mekanik yüklü bir float camda nikel sülfat parçası

76

77


GUARDIAN GlassTime

Temperli camın üretimi esnasında aşırı hızlı soğutma nedeniyle nikel sülfat parçacıkları yüksek sıcaklık kristal modifikasyonunda “donmaktadır”. Parçacıkların kritik bir boyuta ulaşması durumunda güneş enerjisi absorbsiyonu gibi daha sonraki ısı tatbikinde kristal yapı hacim genişlemesi nedeniyle değişebilir ve cam levhanın aniden kırılmasına neden olabilir. Cephe camları gibi yüksek sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalan güvenlik camları ve camların üretimden sonra heat soak (ısı banyosu) adı verilen bir teste tabi tutulmaktadır. EN 14179’a göre yapılan ve belgelenmesi gereken bu test mevcut nikel sülfat kristallerini kısa süreli reaksiyona “zorlamaktadır”. Böyle görülebilen kristalleri taşıyan levhalar bu testte bilinçli olarak tahrip edilmektedir.

Sıcaklık [°C]

Isıtma

Bekletme

Bu işlem iç ve dış gözleme tabidir ve teslim edilen her camın ayrıntılı olarak belgelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu camlar temperli cam standart etiketiyle görünür biçimde etiketlenmelidir.

EN 1863’e göre kısmi temperli cam tek cam olarak güvenlik camlarına dahil değildir, ancak

Isı Banyosu Fırını

Bu amaçla temperli camlar 290 °C’lik bir ısıtma odasında ± %10 yatay biçimde en az iki saat ısıtılmaktadır. Almanya’da bina kuralları listesine göre düzenlenmiş ürün olan ısı banyolu temperli camı elde etmek için 4 saat ısıtılması gerekmektedir.

Soğutma

280

70 U

78

t2

Zaman [h]

280 °C’ye ulaşan ilk cam

t1: İlk camın 280 °C’ye ulaşması

280 °C’ye ulaşan son cam

t2: Son camın 280 °C’ye ulaşması

Cam sıcaklığı

U: Ortam sıcaklığı

Heat Soak test fırını ısı eğrisi

kombinasyonla günümüzde yapı camları arasında vazgeçilmez öneme sahiptir.

7.3.1 Üretim

300

t1

H-temperli cam etiketi

7.3 Kısmi Temperli Cam (KTC)

320

0

Şeffaf Güvenlik

Üretim süreci temperli camınki gibidir fakat soğutma işlemi daha yavaştır. Böylelikle camda ufak gerilim farkları oluşmaktadır. KTC özellikleri itibarıyla flot cam ile temperli cam arasında yer almaktadır. Bu durum kendini sıcaklık değişim direnci ve bükme - çekme dayanımı değerlerinde de ortaya koymaktadır. Kırılma görüntüsü float cam levhanınkine benzemektedir. Kırılma merkezinden levha kenarlarına radyal çatlakların oluştuğunu göstermektedir. Bu kırılmaya bağlı olarak kısmi temperli camın aksine lamine cam biriminde olağanüstü artan taşımaözelliğine sahiptir. Lamine camda iki kısmi temperli levhadan Camdan birinin kırılması durumunda temperli camdan yapılmış lamine camda meydana gelen “çökmenin” aksine çok az bükülme meydana gelmektedir. Bu nedenle KTC artırılmış bükme - çekme ve sıcaklık değişikliği talebinde temperli camı geride bırakmaktadır.

2kat temperli camdan lamine cam – üst levha kırığı

7 2 kat KTC’den lamine cam – üst levha kırığı

2 kat temperli camdan lamine cam – her iki levha kırığı

2 kat KTC’den lamine cam – her iki levha kırığı

79


GUARDIAN GlassTime

Üretim esnasında daha yavaş soğutma işlemi sayesinde KTC’de

nikel sülfata bağlı ani kırılma riski bulunmamaktadır.

7.3.2 Bükme - Çekme Dayanımı • Düz camdan Kısmi temperli cam s = 70 MPa • Buzlu camdan Kısmi temperli cam s = 55 MPa

• Emayelenmiş yüzeyi çekme gerilimine tabi tutulan emayelenmiş düz camdan kısmi temperli cam s = 45 MPa

7.3.3 Isı Etkileri Bir kismi temperli camın, cam yüzeyindeki sıcaklık farklılıklarına

karşı kırılma direnci 100 K’de uygulanmalıdır.

7.4 Lamine Güvenlik Camı 1909’da icat edilmesinden itibaren bir asırdan beri sürekli geliştirilen lamine cam günümüzde modern mimarinin gerçekleştirilmesine hizmet etmektedir. İki veya daha fazla camın sert elastik ve yırtılmaya oldukça dayanıklı polivinil butiral folyolarla (PVB) uzun süreliğine birleştirilmesi camı, mevcut şeffaflığının yanı sıra yüksek statik yüklere dayanabilir ve yapı bünyesinde görev alabilir kılmaktadır. Düz veya düz yapılı buzlu cam olsun, kaplamalı veya baskılı olsun akla gelen tüm camlar lamine cama dönüştürülebilmektedir.

Lamine camın güvenlik etkisi PVB ara kaplamasının yırtılmaya son derece dayanıklı olmasına ve bu kaplamanın bitişiğindeki cam yüzeylerine olağanüstü biçimde yapışmasına dayanmaktadır. Çarpma vurma veya başka güçlerin etkisiyle oluşan mekanik aşırı yüklenmede cam kırılmaktadır, ancak kırılan parçalar PVB kaplamada öyle yapışmışlardır ki camın fiziksel konumunda değişiklik olmamaktadır.

Şeffaf Güvenlik 7.4.1 Üretim Lamine camın üretimi EN 14449 standardına göre yapılmaktadır. İki veya daha fazla iyi temizlenmiş cam bir veya daha fazla PVB ara katmanla temiz odada birbirine geçirilmektedir. Akabinde bu “sandviç” 200 °C sıcaklıktaki bir turda ön birleştirme işlemine tabi tutulmaktadır. Mekanik bir ön birleşim söz konusudur. Böylelikle oluşan yarı saydam cam folyo paketi diğerleriyle birlikte cam bandında, 10 bar basınç altında ve 130 °C sıcaklıkta belli sürede yarı saydam ön birleşimin mutlak şeffaf lamine cama dönüştüğü otoklava iletilmektedir. Yükleme

Yıkama

Laminasyon (Temiz oda)

Opsiyonel ek folyo/cam Float/temperli/KTC PVB-Folyo Float/temperli/KTC

Lamine camın yapısı

Mekanik Ön birleşim

Yakl. 200 °C

Otoklav

İstifleme

Yakl. 130 °C / 10 bar

Lamine cam üretim süreci (görsel tanıtım)

7

Böylece camla kaplanmış boşluk kapalı kalmakta ve parçalar yapışık olduğu için yaralanma riski en aza inmektedir. Artan gerekliliğe uygun olarak lamine camın kullanımına göre iki cam yüzeyinin arasına daha fazla PVB kaplama yerleştirilebilir.

Lamine cam üretimi – temiz oda

80

81


GUARDIAN GlassTime

7.4.2 Yapı F iziği Özellikleri Basınç dayanımı, ısı iletimi, termik yayılma, esneklik modülü, yüzey ağırlığı ve kimyasal özellikleri tekli temel camlarınkine uygundur. Işık geçişi de işlenmiş temel camların ve PVB folyoların değerlerinden ileri gelmektedir. Yapının kalınlı-

7.5.1.1 EN 356’ya Göre Çarpma Direnci (top düşme testi) ğına göre ışık geçişi %70 ile %90 arasındadır. –Özellikle çok levhalı ve çok folyolu kalın yapılarda- ışık geçişi ve renk yayınım etkisinin optimizasyonu Float ExtraClear® veya Float UltraClear™ kullanarak sağlanabilmektedir.

7.4.3 Darbe Dayanımı İnsan vücudunun çarpmasının simülasyonu için EN 12600 standardı sarkaçlı darbe deneyini şart koşmaktadır. Bu direktifleri yerine

getiren, GUARDIAN tarafından test edilmiş yapılar için bkz: Bölüm 10.6.

7.5 Camla ve Cam Sayesinde Güvenlik Geçmişte binaların büyük cam yüzeyleri her türlü saldırıya karşı zayıf noktalar olarak kalsalar da son dönemlerin modern camları bu soruna çare olmuşlardır. Bina

içinde ve dışında cam sayesinde ve çevresinde güvenlik söz konusu olduğunda bu iki alan birbirinden ayrılmaktadır. Ayrıntılar Bölüm 7.6’da listelenmiştir.

7.5.1 Aktif Güvenlik Burada hedef, dinamik saldırılara karşı camı aktif bariyer olarak kullanmaktır. Her şeyden önce belli bir süre camı yarıp geçmeyi ve aynı zamanda kısa süreli noktasal aşırı yüklenmeleri önlemek

Şeffaf Güvenlik

esastır. Ciddi durumlarda bu yüklenmelere karşı dayanmak için EN normları, cam tipleri tarafından yerine getirilmesi gereken test kriterleri belirlemiştir.

Çarpmaya karşı dirençli camlar, dört kilogram ağırlığında ve on santimetre çapındaki çelik bir gülleyle test edilmektedir. Farklı direnç sınıflarının ayrımının yapılabilmesi için bu gülle farklı yüksekliklerden serbest düşüşle ve ek olarak test objesinin aynı noktasına birçok defa bırakılmaktadır. Sonuç olarak şu veriler elde edilmiştir: EN 356’ya göre direnç sınıfı P1 A

1.500 mm (3)

P2 A

3.000 mm (3)

P3 A

6.000 mm (3)

P4 A

9.000 mm (3)

P5 A

9.000 mm (9)

Uygun cam tipleri için bkz. Bölüm 10.6. 7.5.1.2 EN 356’ya Göre Darbe Direnci (Çekiç Testi) Darbelere karşı direnç konusunda artan talebe bağlı olarak farklı bir test yöntemi uygulanmaktadır. Direnç sınıfına göre test camı iki kilogram ağırlığındaki mekanik bir çekicin aynı noktaya belli sayıda vuruşlarına dayanabilmelidir. Belirlenmiş vuruş sayısı sonrasında en fazla ≤400x400 mm açıklık oluşmuş olmalıdır. EN 356’ya göre direnç sınıfı

82

Gülle düşüş yüksekliği (sayısı)

7

Balta vuruş sayısı

P6 B

30

P7 B

51

P8 B

70

83


GUARDIAN GlassTime

Şeffaf Güvenlik

7.5.1.3 EN 1063’e Göre Kurşuna Karşı Direnç İnsanları ve eşyaları çeşitli silahlar ve kalibrelerle farklı mesafelerden yapılan atışlara karşı koruma EN 1063’te düzenlenmiştir. Her test levhasına belirlenen bir nişangahla oda sıcaklığında üç el ateş edilmektedir. Bu işlemde cam delinmemelidir. Saldırı durumunda Kalibre

insanların camın hemen arkasında bulunabileceği camlar ek olarak “parçalanmaz” (NS) ve “dışa parçalanır” (S) olarak ayrılmaktadır.

Bu amaca yönelik tüm lamine camlar çok kaplamalı asimetrik yapılardan oluştuğu için otomatikman olağanüstü bir kırılma engelleme özelliği göstermektedir.

Mermi

Atış sınıfı

Tür

Ağırlık [g]

Dışa parçalanır

Parçalanmaz

Atış mesafesi [m]

Hız [m/s]

.22 LR

L/RN

Kurşun yuvarlak başlı mermi

2,6 ± 0,10

BR1-S

BR1-NS

10

360 ± 10

9 mm x 19

VMR/Wk

Düz başlı yumuşak çekirdekli tam metal kaplama mermi

8,0 ± 0,10

BR2-S

BR2-NS

5

400 ± 10

.357 Magn.

VMKS/Wk

Konik başlı yumuşak çekirdekli tam metal kaplama mermi

10,25 ± 0,10

BR3-S

BR3-NS

5

430 ± 10

.44 Magn.

VMF/Wk

Düz başlı yumuşak çekirdekli tam metal kaplama mermi

15,55 ± 0,10

BR4-S

BR4-NS

5

440 ± 10

5,56 x 45

FJ/PB/SCP 1

Çelik takviyeli sivri başlı yumuşak çekirdekli tam metal kaplama mermi

4,0 ± 0,10

BR5-S

BR5-NS

10

950 ± 10

7,62 x 51

VMS/Wk

Sivri başlı yumuşak çekirdekli tam metal kaplama mermi

9,45 ± 0,10

BR6-S

BR6-NS

10

830 ± 10

7,62 x 51

VMS/Hk

Sivri başlı sert çekirdekli tam metal kaplama mermi

9,75 ± 0,10

BR7-S

BR7-NS

10

820 ± 10

F linte 12/70*

Brenneke

31,0 ± 0,50

SG1-S *

SG1-NS *

10

420 ± 20

F linte 12/70

Brenneke

31,0 ± 0,50

SG2-S

SG2-NS

10

420 ± 20

* Testte tek atış yapılmaktadır

7.5.1.4 EN 13541’e Göre Patlamaya Karşı Direnç

7.5.2 Pasif Güvenlik

Avrupa’daki bu gereklilik, patlama basıncına karşı mukavemetli güvenlik camlarının sınıflandırmasını ve test koşullarını belirlemektedir. Sınıflandırma sadece yaklaşık 1 m2 boyutundaki test

Aktif güvenliğin aksine pasif güvenlikte cama yönelik günlük, düşük yoğunlukta ve planlanmamış

Sınıf kodu

objeleri için geçerlidir. Bunda da teslim edilen cam tiplerine paralel olarak otomatikman olağanüstü bir kırılma engelleme etkisine erişilmektedir.

Düz basınç dalgasının özellikleri pos. Max.-Gerilme Yansımış basınç dalgasının maks. konum basıncının asgari değeri(Pr) [kPa]

Konuma özgü darbenin asgari değeri (i+)

Konumdaki basınç aşaması süresinin asgari değeri (t+)

[kPa x ms]

[ms]

ER 1

50 ≤ Pr < 100

370 ≤ i+ < 900

ER 2

100 ≤ Pr < 150

900 ≤ i+ < 1500

≥ 20

ER 3

150 ≤ Pr < 200

1500 ≤ i+ < 1500

≥ 20

ER 4

200 ≤ Pr < 250

2200 ≤ i+ < 3200

≥ 20

EN 13541’e göre patlama etkisi engelleme sınıflandırması

84

≥ 20

saldırılar sonucunda oluşabilecek etkiler ön plandadır.

7.5.2.1 Yaralanmaya Karşı Koruma Cam kapılar, duşakabinler, mobilyalar veya genele açık büyük yüzeyli cam yapılar gibi cam oluşumların kırılması durumunda ciddi yaralanmalara yol açabilecek keskin ve sivri kenarlı parçaların oluşmaması beklenir. Bu nedenle yapılarda kullanıma göre temperli cam, kısmi temperli cam ve lamine cam gibi cam türleri tercih edilmektedir.

85

7


GUARDIAN GlassTime

7.5.2.2 İnsanların Düşmesine Karşı Cam Koruması Yapıların düşme riski olan alanlarında cam öğelerin kullanılması açık ölçülebilir parametrelere bağlıdır. Kullanım alanı basit korkuluk ve siperlerden bir tarafı bir metreden fazla sabit zemine kurulu tavan yüksekliğindeki camlara kadar uzanmaktadır. Almanya’da şu an için yasal düzenleme olarak “Düşme Korumalı Camların Kullanımı İçin Teknik Düzenlemeler (TRAV)” geçerlidir, fakat yakın zamanda yerini DIN 18008, Bölüm 4 alacaktır. Bu yeni DIN standardı orta vadede tüm AB ülkeleri tarafından yürürlüğe konması gereken Avrupa çapında birleştirici standartları temel almaktadır. Bu yasal düzenleme kullanım alanına bağlı olarak cam türünü ve yapı-

sını ayrıntılı olarak tespit etmektedir. Farklı camların kullanılması mümkündür, ancak ekstra olarak test edilmek ve ilgili resmi kurum tarafından onaylanmak zorundadır (bkz: Bölüm 7.6).

7.5.2.3 Başüstü Camları +/- 10 derece açı ile montaj yapılmış camlara baş üstü camları denmektedir. Bu tip camlara rüzgar ve iklime bağlı yüklerin yanı sıra kar ve kendi yükü de eklenmektedir. Bu nedenle bu camlara dik monte edilen camlardan farklı davranılmalıdır. Bu camlarda belirleyici olan aksilik durumunda hiçbir surette cam parçası veya bölümünün düşmemesini sağlamaktır. Gerekli düzenlemeleri açık bir şekilde sağlamak için Almanya’da,

86

yerini yakın zamanda DIN 18008 Bölüm 2’ye bırakacak olan “Doğrusal Yerleştirilmiş Camların Kullanımı İçin Teknik Düzenlemeler (TRLV)” geçerlidir.

Şeffaf Güvenlik Başüstü camlarıyla ilgili olarak “Yürünebilir cam” kavramı da mevcuttur. Temizlik veya bakım amaçlı kısa süreli olarak üstüne basılabilen cam yapılar böyle adlandırılmaktadır. Almanya’da bu camlar için GS-BAU-18 meslek birliği test kriterleri geçerlidir. Cama basarken altındaki alanın daima kontrol altına alınması gerekmektedir (bkz. Bölüm 7.6).

7.5.2.4 Kırık Yükü Taşıma Kapasitesi Kalan stabilite, takılmış bir cam elemanının tahrip edilmesi durumunda belli bir süre boyunca yük etkisi altında kalma şartıyla sağlam durmasıdır. Bu sadece dik camlarda geçerlidir. Aksilik durumunda kendi ağırlığını belli

bir süre taşıması gerektiği için başüstü camlarında kalan yük taşıma kapasitesi özelliği mevcuttur. Gereksinimler ve montaj koşulları kendi cam türünü belirlediği için aşağıdaki tablolar geniş bir uygulama perspektifi sunmaktadır.

7

Bu yeni DIN normu orta vadede tüm AB ülkeleri tarafından uyguanması gereken Avrupa standartları temelli normdur. Temel olarak tavan camları sadece lamine camdan olmalı ve alt levha için en az uygulanması gereken PVB 0,76 mm olmalıdır. Statik gerekliliklerde ekstra malzeme ihtiyacı da elbette söz konusu olabilmektedir.

87


Şeffaf Güvenlik

Pratikteki tecrübelere dayanarak söyleyebiliriz ki aşağıdaki tavsiyeler yasal sınırların dışına kısmen çıkabilmektedir.

Tablolara dair bilgiler Alan işaretlemesi (renk)

TVG

ESG2

Kullanım durumu

Düz

talepler ekstra göz önünde bulundurulmalıdır.

Lamine ESG-H

Cam yapısına ve ölçülerine dair ayrıntılı talepler planlara göre oluşmaktadır ve burada tek tek değinilmemektedir. Söz gelimi yangın koruması veya obje özelindeki gereksinimlere bağlı ek

Düz Cam

7.6 Belli Cam Uygulamaları İçin Tavsiyeler

ESG1

GUARDIAN GlassTime

Notlar

Hemzemin Camlama3

Örn. camlı kapı, ev kapısı (hırsızlığa karşı koruma)

Gürültü duvarı

TRLV (Noktasal cmın kullanımı ile ilgili teknik Şartname) , ZTV-Lsw 06

Cam kapı

Mağaz Kamu Alanlarında Sağlık ve Güvenlik Yönetimi BG Kanununa ı (BRG 202), veya Çalırma Yerlleri Yönergesi (ASR 10/5)’e göre

Dış duvar giydirmesi

DIN 18516-4 Lamine camın abZ veya ZİE ile kullanımı

Bondingli cam cephe3

ETAG 002 „Strükrürel silikon camlama sistemi (SSGS)”

Anlamı En az tercih edilen cam türü Tavsiye edilen cam türü Alternatif olarak kullanılabilecek cam türü Uygun olmayan cam türü

Kısaltma

Anlamı

EG

Yalınkat cam

MIG

Çok plakalı yalıtım camı

abZ

Yapı Denetim Uzmanının Genel onayı

ZiE

Duruma Göre Onay

ESG

Temperli Cam

ESG-H

Isı Banyolu Temperli Cam

TVG

Kısmi Temperli Cam

VSG

Lamine Güvenlik Camı

innen

Kullanılan renkler

Kullanılan kısaltmalar außen EG MIG Dikkat: TRLV’ye göre sıcak yerleştirilmemiş temperli cam sadece <4 m sirkülasyon alanına kadar monte edilmeli ve camın direkt altında kimse bulunmamalıdır. Aksi takdirde ısı banyolu temperli cam kullanılmalıdır.

1

88

abZ veya ZİE göre Dikkat: TRPV/DIN 18008’e göre temperli veya kısmi temperli lamine cam

Notlar

Gizleme üzerindeki pencere

Vitrin

7

Noktasal Tutulu cephe TVG

ESG2

Düz

ESG-H

Lamine ESG1

Kullanım durumu

Düz Cam

7.6.1 Düşme Korumasız Dik Camlar

Eksik düzenleme nedeniyle 10 mm float cam veya 6+6 mm lamine cam asgari kalınlık olarak tavsiye edilir

2 temperli camdan yapılan lamine camın kalan yük taşıma kapasitesi yoktur. Montaj koşulları özellikle dikkate alınmalıdır. 3 Yapılarda Özel Amaçlı Kullanılan Cam bölümüne göre camın kullanım önceliği vardır.

2

89


GUARDIAN GlassTime

üst alt

Yatay camlma

Cam Saçak

TRLV/DIN 18008

Üst Raylı Tüm Cam Korkuluk

TRLV/DIN 18008’e göre doğrusal tutulu

Üzerinde Yürünür Cam

Güvenlik Bariyeri camlaması teknikj kuralına göre TRAV/DIN 18008 Saldırı tarafındaki levha için geçerlidir. Saldırıya maruz kalmayan taraftaki levha isteğe bağlıdır. Bu tarafta lamine varsa saldırı tarafındaki cam temperli olmalıdır.

TVG

ESG2

Düz

ESG-H

(TRAV’a göre kategori B) Cam Destekli ve Doğrusal Tutuculu cam Korkuluk

TRLV/DIN 18008’e göre yatay yerleştirilmiş TRPV/DIN 18008’e göre noktasal tutulu: Sadece temperli veya KTC’den lamine cam. Ankaraj kullanılamaz

Notlar

TRAV/DIN 18008 Sadece abZ veya ZİE ile float camdan lamine

Uygun önlemlerle büyük cam parçalarının trafik alanına düşmeni engellenirse başka camlar da olabilir. (örn. ≤40 mm göz genişliğine sahip ağlar)

TRPV/DIN 18008’e göre noktasal tutulu: Saece temperli veya kismi temperli camdan lamine cam. Ankaraja kullanılamaz Cam Lamel

(TRAV’a göre kategori A)

Lamine ESG1

Oda yüksekliğinde cam

Düz Cam

Kullanım durumu

Sadece ışık yüzeyi <1,6 m² konutlar ve odalar (örn. otel odası ve büro odaları) içindir. Aksi takdirde bkz: Yatay cam

EG

TVG

ESG2

Notlar

MIG

Çatı yüzeyi penceresi

Düz

ESG-H

Kullanım durumu

7.6.3 Düşme Korumalı Camlar Lamine

ESG

Düz Cam

7.6.2 Yatay/Başüstü Camları

Şeffaf Güvenlik

TRAV/DIN 18008 Tüm camlar doğrusal tutuculu ise lamine cam kullanılmalıdır. Korkuluk yapısındaki veya bitişik levhalardaki boş kenarlar kazara çarpmalara karşı korumalı olmalıdır.

(TRAV’a göre kategori C1) Cam Destekli ve Noktasal Tutuculu cam Korkuluk

TRAV/DIN 18008 Kenar koruması gözardı edilebilir.

TRLV/DIN 18008 3 levhanın en üstte olanı temperli veya KTC; Yeterli bir kayma engelleme sağlanmalıdır. Yapı farkı: abZ veya ZİE

7 (TRAV’a göre kategori C1) Cam Destekli ve Ankarajla Tutuculu cam Korkuluk

(TRAV’a göre düzenli değil) Yatay kayıt alında kalan camlama

(TRAV’a göre kategori C2)

90

abZ veya ZİE göre Korkuluk yapısındaki veya bitişik levhalardaki boş kenarlar kazara çarpmalara karşı korumalı olmalıdır; abZ onaylıyorsa temperli cam kullanılabilir

EG

Dikkat: 2 temperli camdan yapılan lamine camın kalan yük taşıma kapasitesi yoktur. Montaj koşulları dikkate alınmalıdır.

2

Genellikle ZİE gereklidir. Yürünebilir camdan daha az gereksinimleri vardır.

TRAV/DIN 18008 Tüm yanlar çizgisel yerleştirilmeyecekse lamine cam kullanılmalıdır.

MIG

Üzerine Basılabilir cam

Saldırı tarafındaki levha için geçerlidir. Saldırıya maruz kalmayan taraftaki levha isteğe bağlıdır. Bu tarafta lamine varsa saldırı tarafında temperli olmalıdır.

91


MIG

Saldırı tarafındaki levha için geçerlidir. Saldırıya maruz kalmayan taraftaki levha isteğe bağlıdır. Bu tarafta lamine varsa saldırı tarafında temperli olmalıdır.

iç3

İç cephede yığılma güvenliğine gerek yoktur. Yapı denetim kurumu ve iş sahibiyle ortak karar alınması tavsiye edilir Dış cephe yığılma güvenliğini üstlenmektedir. TRAV/DIN 18008 Kategori A veya C’ye göre

(TRAV’a göre kategori C3) Çift cephe

Asansör Menfezi

TRAV/DIN 18008 ve EN 81 Güvenlik Bariyeri Camlaması Teknik Kuralları

Fransız balkon3

Camın darbeye maruz kalmayan taraftaki parçası yığılma güvenliğini tamamen üstlenmektedir.

Dikkat: TRLV’ye göre sıcak yerleştirilmemiş temperli cam sadece <4 m sirkülasyon alanına kadar monte edilmeli ve camın direkt altında kimse bulunmamalıdır. Aksi takdirde ısı banyolu temperli cam kullanılmalıdır.

1

92

2 temperli camdan yapılan lamine camın kalan yük taşıma kapasitesi yoktur. Montaj koşulları özellikle dikkate alınmalıdır. 3 Yapılarda Özel Amaçlı Kullanılan Cam bölümüne göre camın kullanım önceliği vardır. 2

TVG

ESG2

Düz

ESG-H

Kullanım durumu

Lamine ESG1

Kiriş yapı yasasına uygun yükseklikte olmalıdır.

Düz Cam

TVG

ESG2

Düz

ESG-H

Notlar

dış

Ön Küpeşteki Oda Yüksekliğinde Camlama

EG

Kullanım durumu

Şeffaf Güvenlik 7.6.4 Özel Kullanımlı Binalardaki Camlar

Lamine ESG1

Düz Cam

GUARDIAN GlassTime

Notlar

Büro Duvarlar ve Cam Kapıla

Çalışma yerleri yönergesi GUV-I 8713 Yönetimi

Giriş holleri, Giriş Bölümleri

Mağaz Kamu Alanlarında Sağlık ve Güvenlik Yönetimi BG Kanununa ı (BRG 202), veya Çalırma Yerlleri Yönergesi (ASR 10/5)

Okul

GUV-V S 1;2,00 m yüksekliğe kadar güvenlik camı veya yeterli bariyer

Anaokul

GUV-SR 2002;1,5 m yüksekliğe kadar güvenlik camı veya yeterli bariyer

Hastane/Huzur Evi

KhBauVO- Hastane yapı Projelendirmesine göre belli alanlar için. (örn; merdiven boşlukları) veya özel kullanımda (örn; çocuk bölümleri) BGI/ GUV-I 8681

AVM Pasajı

BG Kanunu “Dükkan” (BRG 202)

Parakende

Çalışma Yerleri Yönergesi, BG Kanunu “Dükkan” (BRG 202)) veya yeterli bariyer

93

7


Spor salonu

DIN 18032-1; 2 metre yüksekliğe kadar düzlemsel, kapalı ve parçalanmaz; DIN 18032-3’e göre top atma koruması gerekli

Squash salonu

Arka duvarın cam parçaları en az 12 mm kalınlıktaki temperli camdan olmalıdır.

2

2 temperli camdan yapılan lamine camın kalan yük taşıma kapasitesi yoktur. Montaj koşulları özellikle dikkate alınmalıdır.

94

TVG

ESG2

Notlar

Yürünebilir cam/ cam merdiven

ZiE gereklidir TRLV, Teknik yapı talimatları listesi; TRLV’ye göre uygun gerilime göre yatay camlar; en azından 1,5mm PVB folyolu lamine cam

Duşakabin

EN 14428/A1

Cam kapı

Çalışma Yerleri Yönergesi ASR 10/5, yerine göre “Dükkan” BG kanunu (BGR 202)

Kapı kesit

Çalışma Yerleri Yönergesi ASR 10/5, yerine göre “Dükkan” BR kanunu (BGR 202)

Ofis Seperatörü

Çalışma Yerleri Yönergesi ASR 8/4

Kapı Sundurması

“Dükkan” BG Kanunu (BGR 202), veya Çalışma Yerleri Yönergesi ASR 10/5

Dikkat: TRLV’ye göre sıcak yerleştirilmemiş temperli cam sadece <4 m sirkülasyon alanına kadar monte edilmeli ve camın direkt altında kimse bulunmamalıdır. Aksi takdirde ısı banyolu temperli cam kullanılmalıdır.

1

Düz

ESG-H

Lamine ESG1

TVG

GUV-R 1/111, DIN 18361; 2 metre yüksekliğe kadar güvenlik camı veya yeterli bariyer. Olimpik havuzunda DIN 18032-3’e göre ek olarak top fırlatma güvenliği (su topu)

Düz Cam

Kullanım durumu

Çalışma Yerleri Yönergesi ek 1.7 (4); Çalışma Yerleri Yönergesi ASR 8/4 ve Çalışma Yerleri Yönergesi ASR 10/5

Kapalı havuzu

Dikkat: TRLV’ye göre sıcak yerleştirilmemiş temperli cam sadece <4 m sirkülasyon alanına kadar monte edilmeli ve camın direkt altında kimse bulunmamalıdır. Aksi takdirde ısı banyolu temperli cam kullanılmalıdır.

Notlar Çalışma Yerleri Yönergesi ek 1.7 (4); Çalışma Yerleri Yönergesi ASR 8/4 ve Çalışma Yerleri Yönergesi ASR 10/5

Otogar

1

ESG2

Düz

ESG-H

Otopark

Şeffaf Güvenlik 7.6.5 Yapı İçinde Düşme Korumasız Camlar

Lamine ESG1

Kullanım durumu

Düz Cam

GUARDIAN GlassTime

2

7

2 temperli camdan yapılan lamine camın kalan yük taşıma kapasitesi yoktur. Montaj koşulları özellikle dikkate alınmalıdır.

95


GUARDIAN GlassTime

TVG

ESG2

Düz

ESG-H

Lamine ESG

TVG

ESG

Düz

ESG-H

Düz Cam

7.6.7 Konstrüktif Cam Yapı Lamine

ESG

Kullanım durumu

Düz Cam

7.6.6 Özel Güvenlik Camları

Şeffaf Güvenlik

Notlar

Kullanım durumu

Hırsızlık Dayanımı

EN 1627

Cam iskele, taşıyıcı olarak cam

ZiE gereklidir

Delinme Dayanımı

EN 356 VdS yönetmeliği 2163

Tam cam konstrüksiyonları

ZiE gereklidir

Yarılma Dayanımı

EN 356 veya EH VdS yönetmeliği

Özel cam konstrüksiyonları

ZiE gereklidir

MermKurşun Geçirim Dayanımı

EN 1063, EN 1522

2

EN 13541, EN 13123

Kullanım alanlarına uygun GUARDIAN camları ve cam kombinasyonları için bkz: Bölüm 10.

Patlama etkisi dayanımı

96

Dikkat: 2 temperli camdan yapılan lamine camın kalan yük taşıma kapasitesi yoktur. Montaj koşulları özellikle dikkate alınmalıdır.

Notlar

(VFF e.V.’nin broşüründen alıntıdır V.05.2009-09)

7

97


GUARDIAN GlassTime

8.

Seffaf Cam Yapi..............................................................99

8.1 8.1.1

Cepheler.................................................................................101 Cephe Islevleri.......................................................................101 Sicak Cephe | Soguk Cephe | Çift Çidarli Cephe

8.1.2

Cephe Konstrüksiyonlari.......................................................104 Kapakli Cephe | Silikon Cephe | Noktasal Tutuculu Cephe | Membran Cephe

8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4

Spandrel Camlar....................................................................110 SunGuard® Kaplamalara Boya Uygulamasi.........................110 Rulo Teknigi............................................................................111 Serigrfi Baski Teknigi..............................................................111 Diger Üretim Teknikleri..........................................................112

8.3 8.3.1

Dekoratif Camlar...................................................................112 Üretim Teknikleri....................................................................113 Cam Üzerine Dogrudan Serigrafi | Cam Üzerine Transfer Baski | Dekoratif Lamine Güvenlik Cami | Lamine Camda Renkli Folyo | Dekoratif Lamine Cam

8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.4.5

Bükülmüs Mimari Cam..........................................................116 Gereksinimler.........................................................................116 Cam Türleri.............................................................................117 Bükme Türleri.........................................................................117 Biçim Belirleme......................................................................118 Özel Durumlar........................................................................119 Bölgesel Kamburluk | Radius Keskinligi | Burulma | Kayiklik | Teget Geçisler

8.4.6

Statik Özellikler......................................................................121

8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4

Özel Cam Uygulamalari........................................................122 Yürünebilir Camlar.................................................................122 Asansör Camlari......................................................................123 Kontroledilebilen Camlar......................................................124 Elektromanyetik Sönümlenmeli Camlar, Antiradar Kaplamalari............................................................124 Antireflekte Camlar................................................................126

8.5.5

Berlin Garı SunGuard® HP Neutral 60/40 Van Gerkan, Marg und Partner Architekten

98

99

8


GUARDIAN GlassTime

Cam, yüzyıllar boyunca duvarların irili ufaklı “ışığa açılan” kısımlarını işgal etmiştir. Bu durum son otuz yılda önemli ölçüde değişmiştir. Günümüzde camın kendisi yapı bütünlüğü teşkil etmekte ve şeffaf ve doğal mimarinin oluşmasını sağlamaktadır. Her türlü hava koşulu ve tehlikelerden koruyan bu yapı bütünlüğü uzmanlık dilinde cephe olarak adlandırılmaktadır. Bilim, teknoloji ve araştırmaların yanı sıra sanat ve mimari de cephe olanakları konusunda çeşitliliğe katkı sağlamıştır. Estetik, işlevsellik ve konstrüksiyon ön planda olmalı ve planlama aşamasında en açık şekilde tanımlanmalıdır. Cam cephelerin dış izlenimi sürekli olarak yansıma oranından etkilenmektedir. Cepheler isteğe göre ayna gibi yansıtıcı, renk vurgulu veya düşük yansıtıcı olabilmektedir. Gün ışığının havaya bağlı değişimi, güneşin değişen konumu, gökyüzünün rengi ve bitki örtüsünün mevsim değişikliği bu yansımayı etkilemektedir. Ek olarak iç ışıklar da görüntüyü etkilemektedir.

Bunun nedeni de cam cephelerin isteğe bağlı olarak görünebilir olan veya cam seçimine göre -gün ışığındaki yansıma aracılığıyla- optik olarak nötrleştirilebilen şeffaf ve opak yüzeylerden oluşmasıdır. Şeffaf pencere ve opak gizleme arasındaki renk dengesi yaklaşık olarak mümkündür, çünkü şeffaf levhanın renk etkisi arkasındaki alandan ve ışık oranından etkilenmektedir. Bir cephenin sıradan görevi olan korumanın yanı sıra cam cephelerde işlevsellik bakımından önemli başka önemli kriterler de yer almaktadır. Bir yandan cepheden enerji elde imkanı mevcutken diğer yandan yazın ısı korumasına dikkat edilmelidir (bkz. Bölüm 5.5). Beton, çelik veya alüminyum çerçeve bakımından rüzgar, vakum ve kar nedeniyle oluşan statik yükün yanı sıra cam ağırlıklarının da desteklenip yönlendirilmesi sağlanmalıdır.

Şeffaf Cam Yapı 8.1 Cepheler Cam cepheler iki açıdan değerlendirilmelidir: Birincisi fonksiyon, ikincisi konstrüksiyon. 8.1.1 Cephe Fonksiyonları Cephe fonksiyonu, bina dış kaplamasının etkisinin nasıl oluşturulduğunu tanımlamaktadır.

Üç temel alternatif mevcuttur:

8.1.1.1 Sıcak Cephe Sıcak cephe, opak elemanın hava koşullarına karşı koruyan cam levhasının arkasında, iç tarafta bir buhar bariyeriyle gizleme plakasına (sandviç elemanı) bağlı ısı yalıtımının mevcut olduğu tek kabuklu bir sistemi ifade etmektedir. Bu izolasyon şeffaf yalıtım camlarının alt tarafında cephe konstrüksiyonuna bir bütün olarak yerleştirilmekte ve baskı şeritleriyle sabitlenmektedir. Gizleme yerinin buhar difüzyon sızdırmazlığı kenar yapışkanı ve mühürle sağlanmaktadır. Böylece hem opak hem de şeffaf öğeler sadece yapı bütünlüğü ve hava koşullarına karşı koruma işlevini değil, aynı zamanda ısıya, sese ve yerine göre yangına karşı koruma görevini de üstlenmiş olmaktadır.

İzolasyon camı

Sandviç elemanı

8

Sıcak cephe

Ancak bu opak paneller yapıya bağlı olarak bir sütun kiriş yapısında dört taraflı çerçeve gerektirmektedir.

100

101


GUARDIAN GlassTime

Şeffaf Cam Yapı

8.1.1.2 Soğuk Cephe Sıva altı ve ön bölmeli cam katmanlı soğuk cepheler cam yapısında köklü bir geleneğe sahiptir. Yapı fiziksel ve teknik işlevler gizleme alanında iki cidarlı bir yapı tarafından sağlanmaktadır. Dış cidar hava koruması ve optik tasarım amaçlıdır. Bu işlem, birikmiş ısıyı ve nemi tahliye etmek için arkası havalandırmalı cam levhayla gerçekleştirilmektedir. Bu levha genellikle güneş korumalı camdandır ve şeffaf pencereye renkli olarak ayarlanmaktadır. Sabitleme alternatifleri özel tasarım olanaklarına bağlı olarak her yönlü, iki yönlü veya nokta destekli olabilecek şekilde geniş bir yelpaze sunmaktadır. Cephenin ısı yalıtımını şeffaf yalıtım camlı pencerenin alt bölümündeki bu gizleme levhasının arkasındaki yalıtıcı opak duvar yüzeyi sağlamaktadır.

Izolasyon camı

102

İlave cephe

Arkası havalandırmalı cam levha

Etkileşimli cephe

Soğuk cephe

8.1.1.3 Çift Cidarlı Cephe Bu cephe türünün birçok ismi vardır. “Çift cidarlı cephe”, “ilave cephe” olarak da adlandırılmaktadır. Bu yapı türü temel olarak atık hava cephesidir ve daha önce anlatılan soğuk cepheye benzerdir, ancak gizlemenin her iki kabuğu arasındaki boşluk daha geniştir. Ayrıca şeffaf cephe parçaları, yani izolasyon camlı pencereler entegre edilmektedir. İlave cephe, optik veya ses tekniğiyle alakalı olarak mevcut bir cephenin önüne yapılabilir.

İzolasyon cami Entegre güneş koruması

Bu çeşit, genellikle etkileşimli cephe olarak nitelendirilmektedir.

Alternatif olarak ara bölmede güneş koruma önlemleri bulunan fakat güneş ışınımıyla ısınan havanın uygun miktarda binanın enerji yönetimine eklendiği bir ek iç kabuk düşünülebilir. Aktif çift dokulu cephe olarak nitelendirilen bu çeşit binanın giderlerinde ciddi düşüş sağlayabilmektedir. Bu ek kabuklar geçmişte çoğunlukla güneş korumalı temperli camlardan yapılmıştır ve şu anda trend, hasar durumunda ekstra sağlamlık sunan ve iki kısmi temperli camdan oluşan lamine camının kullanımı yönündedir.

Ara boşluk, kanatçık veya jaluzi gibi ek güneş koruma önlemi amacıyla kullanılmaktadır. O bölümde ısınan hava ve oluşan yoğuşma kata göre dışarıya yönlendirilmektedir.

Çift cidarlı cephe

Bir cam cephenin işlevi mantık olarak kullanılan cama bağlıdır. Geçmişte üretim teknolojisine bağlı sebeplerden ötürü “daha basit” güneş koruma camları kullanılmıştır, ancak günümüzde GUARDIAN geniş bir güneş koruma camı yelpazesine sahiptir. Bu palet ExtraClear® float camların güneş enerjisini yansıtan fakat ara bölümde oluşan ısıyı eksiksiz dışarıya salan özel güneş koruma kaplamalarıyla kombinasyonlarını temel almaktadır.

Aktif cephe

103

8


GUARDIAN GlassTime

Böylelikle havalandırılmış cephenin “çarpma levhası” denen dış levhasında üst seviyede nötrlük elde edilmiş ve aynı zamanda dış yansımada beklentileri tamamen karşılayan dinamik bir seçicilik spektrumuna ulaşılmış olmaktadır. Çünkü güneş ışınlarının yansıması ne kadar güçlüyse içerideki gölgeleme sistemlerinin kullanımı daha az olacaktır ve görüş açıklığı engellenmeyecektir. Ürün Bölüm 10’da listelenmiştir.

Camda, temper ile Lamine özelliklerindeki gelişmeler sayesinde ortaya çıkan üstün teknolojik kaplama ve bükülebilme özellikleriyle GUARDIAN müşterilerine üstün rekabet avantajları sunmakta ve cephe yapısına yeni bir soluk getirmektedir. Bu camların büyük bölümü özel tasarım elde etmek için birçok tasarım bileşenleri içermektedir (bkz. Bölüm 8.3)

8.1.2 Cephe Konstrüksiyonları İşlevin yanı sıra giydirmeyi bina gövdesiyle birleştirme de elbette

konu dahilindedir.

8.1.2.1 Kapaklı cephe Günümüzde cam cephelerin çoğunluğu kapaklı sistemle yapılmaktadır. Yükü taşıyan dikmeler temelden çatıya kadar sabit, optik olarak arzu edilen, statik ve ürün teknolojisi bakımından mümkün aralıklarda sıralanmaktadır. Bu sütunlar bina konstrüksiyonuna sağlam biçimde demirlemiştir ve tüm yükleri oraya yönlendirmektedir.

Dikme-kiriş cephesi

Yukarıya doğru uzanan bu “uzun alanlar” hem işlevsel hem de optik açıdan belli sayıda enine kiriş ile kesintiye uğramaktadır. Bu kirişler cam ağırlığını taşımakta ve sütunlara iletmektedir. Camların ayarlanması ve yerlerine tam olarak yerleştirilmesinden sonra sütun ve kirişlere cam öğelerini sabitleyen ve sızıntıyı önleyen baskı şeritleri monte edilmektedir.

Şeffaf Cam Yapı Oluk bölgesinde biriken nemi terleme ve yoğuşma suyuyla tahliye etmek için dışarıya çıkışı olan bir iç drenaj vardır. Optik görüntüyü birbirine klipslenen -hemen hemen her eloksal rengi bulunanve dış renk tasarımını oluşturan dış şeritler sağlamaktadır. Cephede istenen optik ve işleve göre piyasada aşırı inceden son derece genişe kadar şerit çeşitliliği mevcuttur. Aşırı ince profillerin genellikle açılır pencere özellikleri yoktur. Bu nedenle filigran ızgara dizaynının bozulmaması için havalandırılan veya kliması olan binalarda kullanılmaktadır. Kiriş sütun konstrüksiyonları yapı hukuku açısından ekstra kanıtlara gerek olmaksızın kullanılabilen yerleşik sistemlerdir.

Kapaklı cephe Çapraz – optik izlenim

8.1.2.2 Silikon Cephe Daha önce anlatılan sütun kiriş cephesinde bağlantı ve dış şeritler daima cam yüzeyinin dışına taşarken bu “yapıştırılmış” cephe tamamen düz bir cephe optiği sunmaktadır. Bu cephede, cam öğesinin yapışık olduğu bir alüminyum adaptör çerçevesi görünmeden cam yükünü üstlenmektedir. Bu modül yükün yönlendirilebileceği bir sütun kiriş konstrüksiyonunun önüne monte edilmektedir. Önde gelen yapıştırıcı ve sızmayı önleyici madde üreticileriyle birlikte yılların getirdiği tecrübeyle bağlantılı olarak bu cephe tekniğinin karmaşık yapısı göstermiştir ki silikon cepheler sadece bütün sistem olarak uygulanmalıdır.

Yalıtım camı

Yapıştırma

8

Yapıştırma Structural Glazingcontası Yapıştırma

Yapıştırma

Yalıtım camı

Structural Glazing Cephe

104

105


GUARDIAN GlassTime

8.1.2.3 Noktasal Tutuculu Cephe

Bu tip sistemlerin üreticileri özel izinlere sahiptir. İznin olmaması durumunda münferit olarak inşaattan önce test talep edilmektedir.

Bu yeni cephe tekniği nokta şekilli, rende veya yatak gerilimli bağlantılara yerleştirilen tutucuları temel almaktadır. Bu yapıda camdan gelen güç bu noktalardan genellikle hareket edebilen nokta tutma düğümüne, oradan da metal bağlantıyla masif alt konstrüksiyona iletilmektedir.

Görünen dış levha dahil olmak üzere camın ağırlığı mekanik mesnet ve modül üzerinden konstrüksiyona aktarılmalıdır. Almanya’da toplam yapı yüksekliği sekiz metreye kadar olan yapıların cephelerine dış levhanın mekanik emniyeti olmadan da müsaade edilmektedir. Cam yapıların çoğu yükleri alabilen ve yönlendirebilen, morötesine dirençli kenar yapıştırması (bkz. Bölüm 3.4) olan özel seviye yalıtım camlarından oluşmaktadır. Dış cam olarak en az 6 mm kalınlıkta bir temperli cam kullanılmalıdır. Her tarafı boş gibi görünen ve en yakın öğeye belli bir mesafede duran cam kenarları özel strüktürel cam silikonlarıyla kaplanmaktadır. Bu noktada silikonun cam kenarlarına olağanüstü tutunma-

Şeffaf Cam Yapı

Silikon Cephe Çapraz – optik izlenim

sına ve kullanılan tüm malzemelerin birbiriyle uyumuna dikkat edilmelidir (bkz. Bölüm 9.10). Ortaya çıkan son optik görüntü, “silikon dikişlerin” kaybolduğu düz cam bir yüzey teşkil etmektedir.

Klasik yöntemde camdan geçen ve metal-cam temasını önlemek için karşılıklı levhalarla sabitlenmektedir. Bu kapak ve tutma levhaları yüzeyde çıkıntı oluşturmaktadır. Alternatif olarak özel konik tutucularla kuvveti sadece temas basıncı üzerinden delik kanatlarında tutan konik cam vidalamalar mevcuttur.

Yalıtım camı

Noktasal Destek Plastik destek

Silikon Plastik contası

Çapraz destek

Yalıtım camı Noktasal destekli cephe

GUARDIAN cephe sistemlerinin bu türünde uygun onaya sahip çok çeşitli güneş koruma camları sunmaktadır.

Bu form, çıkıntısız düz cephe yüzeyine imkan sunmaktadır. Bir diğer alternatif de PVB folyo düzeyinde konuşlanan ve dış cam düz olup arka yüzündeki camda sabitleme için bağlantı havşa çıkıntısı bulunan lamine cam oluşturan destek noktalarıdır.

Noktasal tutuculu cephe Çapraz – optik izlenim

Phönix, Brüksel SunGuard® Solar Silver Grey 32 Jaspers-Eyers & Partner Architects

106

Bu tip yapılar için camların ölçümü levhaların müsaade edilen deformasyonu ve desteğin esnekliği göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Yük nedeniyle oluşan gerilimler destek başlıklarından baskı oluşturmaksızın taşıyıcı konstrüksiyon iletilmektedir. Cephedeki cam öğelerin ek yerleri morötesine dayanıklı kilit sistemleriyle kaplanmaktadır.

107

8


GUARDIAN GlassTime

Bu şekilde monolitik camlardan oluşan ilave cepheler de izolasyon camı cepheleri gibi hayata geçirilmektedir. Bahsi geçen sistemde cam oluğu uygun sistemlerle havalandırılmakta ve yoğuşmanın ortadan kaldırılması sağlanmaktadır.

Nokta destekli cepheler Almanya’da hukuki açıdan “düzensiz” yapılar arasında kabul edildiği için münferit durumlarda tüm yapı için onay alınması gerekmektedir.

8.1.2.4 Membran Cephe Delinmiş camlardan yapılan nokta tutuculu cepheye alternatif olarak yakın zamanda geliştirilmiştir. Bu yöntemde tüm cephe yüzeyi cam levhaların bağlantı aralığında tenis raketine benzer şekilde çelik halatlardan bir ağ ile kaplanmaktadır. Yatay ve dikey halatların düğüm noktaları aynı zamanda kendi dört köşesinde camı tutma görevi gören kıskaçlarla sabitlenmektedir.

Cam öğelerinde delik olmasına gerek yoktur. Cepheye binen yük bu kıskaçlarla çelik halatlara, oradan da sabit çerçeve yapıya iletilmektedir. Ek yerlerinin birbirine tutturulmasıyla nokta destekli cephede olduğu gibi halat ağı optik olarak cam kenarlarının arkasında “kaybolmaktadır” ve böylelikle “konstrüksiyonsuz” bir görüş sunmaktadır.

Şeffaf Cam Yapı Cam öğelerin deliksiz köşe bağlantısı gerilim birikmesini önlemekte ve bu sayede daha serbest boyutlandırma imkanı sunmaktadır. Halatın ön gerilimi, yük uçları dikey halatlardan temel ve çatı çerçevesine iletilmeden önce, tüm işlevler mevcutken yüzeyin tamamının kontrollü bir deformasyonuyla belirlenmektedir. Bu konstrüksiyon münferit durumlarda her zaman onay gerektirmektedir.

Membran cephe Çapraz – optik izlenim

yalıtım camı

8 Çelik halat

Atriyum

Cam tutucu

Konstrüksiyon alanında membran cephe Basınç yayı öğesi

Membran cephe

108

109


GUARDIAN GlassTime

8.2 Spandrel Camlar Spandrel camları, taban plakası, kolon, ısıtma, havalandırma, klima öğeleri veya elektrik kablosu kanalları ve boruları gibi konstrüktif ve işlevsel yapı parçalarını perdeleyen tam cam panellerdir. Bu nedenle opak gizleme camları binanın cephesinde her katta ara tavanın önünde bulunur ve pencerenin şeffaf cam öğelerine engel olur. Şeffaf camın istenen optiği ayarlanabilir veya kontrast vurgulu olabilir. Büyük projelerde istenen optiğe daha sonraki cephelerde de erişmek için 1:1 modelleme tavsiye edilmektedir. Dış spandrel camı sıcaklığa bağlı kırılmayı önlemek için temperli camdan olmalıdır.

8.2.2 Rulo Tekniği Bu camların ışık geçirgenliği istenen optik sonuçlara göre farklı üretim işlemleriyle elde edilmektedir. Üretim teknolojisinin dışında düz cam kaplamanın üstüne uygulanan boyanın yapışması ve uyumluluğu temper özelliği kadar önemlidir. GUARDIAN, hem düz cam kaplamalarda hem de bombeli, temperli, lamine ve opasite veya yarı saydamlık elde etmek için çeşitli renk uygulamaları işlemlerde engin tecrübelere sahiptir. Boya olarak genellikle farklı tekniklerle camın arka yüzüne uygulanan seramik boyalar kullanılmaktadır. Rulo, sprey, ipek baskı ve perdeleme teknikleri mevcuttur.

8.2.1 SunGuard® Kaplamalara Boya Uygulaması Silacoat® kaplama sistemiyle donatılmış SunGuard® tipi güneş koruma kaplamalarına seramik boyalarla baskı yapılabilmektedir. Ancak yakma işleminde seramik boyalar cam kaplamasıyla reaksiyona girebilir ve bulutlanma, bulanıklık veya en kötü ihtimalle kaplamanın tamamen tahribatına neden olabilir. Bu nedenle boyanın ve kaplamanın uyumunu üretim koşullarında mutlaka test etmek gerekir.

110

Şeffaf Cam Yapı

Rulo tekniğiyle boya uygulamasında eşit düzeyde olağanüstü bir optik elde edilmektedir. Hem kalıcı cila kaplaması hem de temper sürecinde cam yüzeyi ve

kaplamayla sıkıca birleşen seramik boya uygulanabilmektedir. Bu teknoloji büyük miktardaki üretimlerde kullanılmaktadır ve spandrel camları için idealdir.

Rulo tekniği, görsel tanıtım

8.2.3 Serigrafi Baskı Tekniği Tüm yüzeyi kaplayan homojen boya uygulamaları için çoğunlukla kısmi boya uygulamalarında tercih edilen ve tasarım bileşenle-

rine yönelik olarak bir teknik olan serigrafi kullanılmaktadır (bkz. Bölüm 8.3.1).

Uygun olmayan temper koşulları kötü sonuçlar (yanma, renk, homojenlik, dayanıklılık, sızdırmazlık) doğurabilir. Ayrıca kaplamalı yüzeyde her baskı yanmadan sonra renk değişimine neden olabilir. Bu nedenle uygun modellemeler yapılmalıdır, çünkü son ürünün sorumluluğu ve kalitesinin kontrolü işlem görevlisindedir. SunGuard® spandrel camlarının üretimi ve renk seçimi konusunda ayrıntılı bilgi “seramik baskı – spandrel camları” teknik bilgi bölümünden alınabilir.

8 Baskı tekniği, görsel tanıtım

111


GUARDIAN GlassTime

8.3.1 Üretim Teknikleri

8.2.4 Diğer Üretim Teknikleri Bir diğer teknoloji tüm cam yüzeyine sürekli ve eşit düzeyde akan bir boya perdesine dayanmaktadır. Cam eşit olarak bu boya perdesi altından geçerek homojen bir şekilde kaplanmaktadır. Bu işlem tüm levha üzerinde daha kalın bir boya uygulamasıyla mümkün olan en iyi homojeniteyi elde etmek için büyük formatlı boya uygulamalarında kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemde malzeme kullanımı had safhadadır ve bu nedenle günümüzde nadiren uygulanmaktadır. Küçük gruplar ve model gibi tek parçalar için bir seçenek de püsKürtme (sprey) tekniğiyle boya

Şeffaf Cam Yapı

uygulamadır. Bu yöntem cila kullanımında uygulanmakta ve hemen hemen homojen bir kalınlık ve bu sayede iyi bir optik sonuç vermektedir. Spandrel camlar sabit şekilde mono levha olarak örneğin ilave cephelerde ve soğuk cephelerde veya sıcak cephelerde gizleme paneli olarak kullanılabilmektedir (bkz. Bölüm 8.1). GUARDIAN bünyesindeki bu camların geniş bir yelpazesini Bölüm 10’da bulabilirsiniz. Projeye göre özel anlaşmayla alternatif uyarlamalar da yapılabilir.

Zımparalama ve kumlamanın yanı sıra tasarım camlarının üretiminde şu anda birbirinden farklı beş yöntem vardır.

Bunların dışında başka alternatifler de mevcuttur, ancak genellikle zanaat ağırlıklı olup yeterince olgunlaşmamıştır.

8.3.1.1 Cam Üzerine Doğrudan Serigrafi Cam üzerine tek renkli direkt serigrafi köklü bir geçmişe sahiptir. İnce öğütülmüş cam ve birleşen renk pigmentlerinin karışımı olan seramik veya emaye boya, açık ipek gözlerinden rakle ile cam yüzeyine basılmaktadır. Bu ipek baskı yapan bölümler ve baskı yapmayan kapalı kısımlar olarak hazırlanmaktadır.

Açık bölümler, uygulanan boya yardımıyla baskı motifini oluşturmakta ve ardından temper işleminde bu motif eritilerek cam yüzeyine kalıcı olarak sabitlenmektedir. SunGuard® tipindeki kaplamaların çoğu seramik boyayla uyumludur ve baskı yapılabilmektedir (bkz. Bölüm 8.2.1).

8.3 Dekoratif Camlar Modern mimaride sadece gizleme camları işlevsel şekilde estetize edilmemekte, aynı zamanda şeffaf öğeler de gittikçe daha fazla görsel ve işlevsel dekoratif unsur niteliği kazanmaktadır. Bu anlamda hiçbir malzeme cam kadar çeşitlilik sunmamaktadır. Tasarımın olanakları öğütmeden kumlamaya, seramik serigrafiden iç folyolu lamine cama kadar uzanmaktadır. Tasarım dekoratif bir süs veya sembol olabileceği gibi tüm yüzeye yayılan resim veya matlık da olabilmektedir.

112

Dekor camla tasarlanan alanlar da aynı şekilde çeşitlilik arz etmektedir. Modern konutlarda, bürolarda, restoranlarda, otellerde ve iş yerlerinde tasarım camları perde, paravan veya ayırma ve birleştirme arasındaki denge unsuru olarak kullanılmakta ve özel vurgu niteliği taşımaktadır. Bu tarz tasarım bileşenleriyle cam cephelerde camlar önemli estetik etki ve amaçlanan güneş korumasına erişerek dayanıklılığın ve solmazlığın teminatı olmaktadır. Güneş koruma camlarının kombinasyonuyla modern cephe tasarımına eşsiz bir soluk getirmektedir.

8

113


GUARDIAN GlassTime

Şeffaf Cam Yapı

8.3.1.2 Cam Üzerine Transfer Baskı

8.3.1.4 Lamine Camda Renkli Folyo

Tek renkli serigrafiden çok renkli görüntüye geçme seçeneğini transfer baskı sunmaktadır. Bu yöntemde emaye veya seramik boyalar da dijital baskıyla transfer folyolarına basılmakta ve böylelikle çok renkli motifler yansıtılabilmektedir. Bu baskılı folyolar daha sonra temperli camlara sabitlenmektedir.

Aynı lamine işlemi için çok çeşitli renkli folyo seçenekleri mevcuttur ve bunların kombinasyonuyla akla gelebilecek her rengi lamine camda elde etmek mümkündür. Renkli cam mutlak şeffaflıkla, söz gelimi renkli bir görüntü kalkanı görevi görmek için dağıtıcı folyo

Temper işleminde bu transfer folyoları tortusu kalmayacak şekilde yanmaktadır ve uygulanan boyalar anlatıldığı gibi kaynaşmaktadır. Her türlü süslemenin yanı sıra bu yöntemle cam yüzeyine renkli fotoğrafın aslına uygun baskılar da yapılabilmektedir.

8.3.1.3 Dekoratif Lamine Güvenlik Camı Aynı dijital baskı yöntemiyle, fakat klasik dia film tekniğiyle kıyaslanabilecek farklı renk bileşenleri ve folyolarıyla lamine camın PVB folyolarının arasına eklenip preslenen büyük boyutlu görseller üretilmektedir. Ek laminata rağmen lamine cam olağanüstü özelliklerini muhafaza etmektedir (bkz. Bölüm 7.4.2).

ile oluşturulmuş yarı şeffaflık teşkil etmektedir. Bu folyolar da yaydıkları renk etkisini uzun süre korumak ve lamine cam özelliklerinin olumsuz etkilenmemesi için dış kullanımlarda morötesi direncine sahiptir.

8.3.1.5 Dekoratif Lamine Cam Güvenlik camlarının bir alternatifi de iki levha arasına dökme reçine koyarak üretilen birleşik camlardır. Reçinenin içinde tel örgü veya başka düz aksesuarlar eklenip cam sandviçine eşsiz dekoratif bir hava katmaktadır. Bu birleşik camlar yasal açıdan güvenlik camı değildir ve ancak uygun kanıtları ibraz etme durumunda güvenlik amaçlı kullanılabilmektedir.

8

Kullanılan boyalar ve folyolar ışığa dayanıklı ve morötesi direncine sahip oldukları için bu açıdan özel tasarlanmış uzun ömürlü dekor levha elde edilmektedir.

114

115


GUARDIAN GlassTime

8.4 Bükülmüş Mimari Cam Günümüz mimar ve tasarımcıları düz hatlar, köşeler ve kenarların arasına yumuşak yuvarlak hatlar da eklemektedir. Böylelikle yuvarlak cam aksesuarların yanı sıra bükülmüş cepheler de ortaya çıkmaktadır. Bükülmüş mimari cam 19. yüzyılın ortalarında İngiltere’de geliştirilmiş ve günümüze kadar çok az değişiklik görmüştür.

[1] Bir bükme kalıbı oluşturma ve düz cam substratını üstüne yerleştirme

[2] Cam substratının ısıtılması

Yapı camı için termik bir yerçekimi bükme işlemi uygulanmaktadır. Bu işlemde düz levha uygun bir bükme kalıbına konmaktadır ve bükme fırını 550 ila 620 °C’ye kadar ısıtılmaktadır. Yumuşama sıcaklığına eriştikten sonra levha yerçekiminin etkisiyle bükme kalıbına doğru inerek onun hatlarına dönüşmektedir. Bir sonraki soğutma aşaması cam türünü belirlemektedir. Yavaş, tempersiz soğutma daha sonra yeniden işlenebilir cam elde edilmesini sağlarken hızlı soğutmayla bir daha işlenmesi söz konusu olmayan kısmi veya tamamen temperli cam üretilmektedir (bkz. Bölüm 7.1).

550 ila 620 °C

[3] Cam substratı bükme kalıbına çöküyor

[4] • Float camı yavaş soğutma (birkaç saat) • temperli camı hızlı soğutma

Şeffaf Cam Yapı mak gerekmektedir. Bükülmüş camlar için şimdilik kapsamlı düzenlemeler mevcut değildir, fakat kullanılabilirliğin sürekli olarak belgelenmesi gerekmektedir. 8.4.2 Cam Türleri Yapıyla alakalı tüm düz cam türleri genel olarak bükülebilirdir. Ancak kombinasyonlu işlev kaplamalı camlar için küçük sınırlamalar vardır. Öncelikle bükme yarıçapı, bükme biçimi, cam kalınlığı ve kaplamaları gibi parametrelerin birbiriyle uyumlu olması gerekmektedir. Bükülmüş camlar özel üretilmiş üstün teknolojik ürünlerdir ve ilk plan aşamasında özenli bir hazırlık ve tüm bileşenlerle uyum gerektirmektedir. Daha önce bahsi geçen camların yanı sıra normal cam, kısmi temperli cam ve temperli camdan da bükülmüş lamine cam ve yalıtım camları üretilmektedir. Özellikle son ikisi için montajda yüksek tolerans dikkate alınmalıdır.

Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da düz ve bükülmüş camların farklı yansıtma karakteristiklerine sahip olmalarıdır. Bu nedenle yan yana duran aynı camlar optik olarak farklı etki gösterebilir. Bunu göz önünde bulundurarak büyük projelerde her zaman özenli bir 1:1 modelleme oluşturulmalıdır. Cam yüzeylerinin 8.3. bölümünde belirtilen tasarım olanakları –bükmeye göre biraz sınırlı olarak- uygulamaya konabilmektedir. Kaplamalı mimari camların tamamı SunGuard® tipindedir ve ClimaGuard® tipinin çoğu bükülebilmektedir veya bükülebilen versiyonları mevcuttur. Her bir tipin bükme türü bakımından sınırlamalarını ve bükme biçimlerini doğrudan GUARDIAN’dan öğrenebilirsiniz.

8 Üretim aşamaları

8.4.1 Gereklilikler Temel olarak bükülmüş camların hepsi düzenli yapı ürünü değildir, ancak işlevleri açısından (örn. ısı, güneş koruması ve ses yalıtımı) ve hukuki gereklilikler bakımından (düşme koruması ve yük gereklilikleri gibi) düz cam öğeleri kadar yeterli olmalıdırlar. 116

Bunu kanıtlamak ve bükülmüş camları yapılarda kullanabilmek için Almanya’da abZ (Genel Bina Teftiş Onayı), Avrupa’da ise ETA (European Technical Approval) belgesi almak zorunludur.

8.4.3 Bükme Türleri Bükülen camlarda temel olarak iki metreden fazla eğrilik yarıçapına sahip hafif bükülmüş camlarla küçük yarıçaplı sert bükülmüş camlar arasında fark vardır.

Bunun dışında silindir bükümlü camla küre bükümlü camı da ayırt etmek gerekir. Silindir bükümlü tek bir eksen üzerinden, küre bükümlü iki eksen üzerinden bükülmektedir.

Harici durumlarda inşaat öncesi münferit durum için bir onay al117


Bükme türleri

Float cam tüm bu bükme biçimlerine olanak sağlamaktadır. Üretim teknolojisi nedeniyle temperli ve kısmi temperli camlarda silindir büküm geçerlidir. Üretim süreci kısa ve “kaplama koruyucu” olduğu için kaplamalı camlarda da bu bükme türü tavsiye edilmektedir. Küre ve konik bükümlerin üretim süreleri uzundur ve bu işlemleri kaplamalı camlarla gerçekleştirmek zordur.

En küçük bükme yarıçapları <10 mm kalınlığındaki camlarda 100 mm’ye kadar yarıçapı, >10 mm kalınlığındaki camlarda yaklaşık 300 mm’dir. Ancak seçenekler üreticiye bağlıdır ve önceden belirlenebilmektedir.

olmak kaydıyla tüm verilerin aynı yüzeyle bağlantılı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır (konkav = iç, konveks = dış).

l

8.4.5 Özel Durumlar Bükülmüş camlar için özel toleranslar ve temel olarak dikkat

Bükülmüş temperli ve kısmi temperli camlarda bölgesel kamburluklar, camın geometrisi, büyüklüğü, ve kalınlığı düz uygulamanın aksine bükmede daha etkili ol-

Kontur hassasiyeti bükülmenin eksiksiz olduğunu ifade etmektedir. Camın sorunsuz biçimde

işlenebilmesi için olması gereken konturun ±3 mm tolerans aralığında olmalıdır.

8

RB

PC m

1000 m

ab

ib ar

ah

ih

ir

duğu için düz camlardan farklı olmaktadır. Her halükarda bu koşulları üreticiyle kararlaştırmalıdır.

d

ih Yükselti d Cam kalınlığı a Bükülme açısı

d Cam kalınlığı

as

is a d

118

edilmesi gereken üretim tekniğine bağlı biçim durumları vardır.

8.4.5.2 Radius Keskinliği

l

a

İç ölçüm

a

Düz uzatmalı yay

PC

ir Bükme yarıçapı ib Kıvrım is Kiriş uzunluğu

b2

8.4.5.1 Bölgesel Kamburluk

8.4.4 Biçim Belirleme Bükülmüş camın biçim belirlemesi için tam ölçüm değerleri gereklidir. Bunlar arasında cam kalınlığı, cam yüksekliği veya montaj genişliği ve aşağıdaki çizimde iç ve dış kıvrımlar için belirtilen beş ölçüm değerinden en az ikisi yer almaktadır. Açısal açıklık istisna

ab

Konik büküm

l

k

Küre büküm

Standart bükme bu tanımların da bağlı olduğu silindirik uygulamadır. Küresel bükmeler gibi tüm diğer geometrik şekiller şekil ve büyüklüğün tam olarak belirlenebildiği eksiksiz çizimlerle ölçülmüş olmalıdır. Silindir biçimlerdeki (b1, b2) düz uzatmalar ekstra belirtilmelidir.

ab

Silindir büküm

Şeffaf Cam Yapı

b1

GUARDIAN GlassTime

ar Bükme yarıçapı ab Kıvrım as Kiriş uzunluğu

Kontur hassasiyeti (PC)

Yüksek kenarın doğruluğu (RB)

d ah Yükselti d Cam kalınlığı a Bükülme açısı

Dış ölçüm

119


GUARDIAN GlassTime

Şeffaf Cam Yapı

8.4.5.3 Burulma

Teğet

Bükmeden sonra her metrelik cam kenarında en fazla ± 3 mm’lik sınır aşılmamalıdır.

90°

R

R R

Eğri merkezi

Teğet geçişsiz eğri

8.4.6 Statik Özel Durumlar

1000 mm

Burulma (V)

8.4.5.4 Kayıklık bilmektedir. Bu nedenle ön onay son derece önemlidir. A, H d d

Eğri merkezi

Teğet geçişli eğri

V

Düz lamine ve izolasyon camların verilerinden farklı olarak bükülmelerde kenar uyumsuzluğu arta-

< 90°

R

Burulma kavramı yüksek kenarların veya bükülmemiş uçların düz paralelliğinin tam olmasına işaret etmektedir.

d

Bükülmüş bir camın deformasyonu ve mekanik gerilimi teorisi yardımı ve sonlu elemanlar yöntemiyle tespit edilmektedir. Yalınkat camların yerleştirme koşullarına göre eğilme kabuk taşıma etkisine göre pozitif, yani ince camlar yönünde etki etmektedir.

Camın eğilmesiyle bükülme dayanımı arttığı ve aşırı yüksek klima masrafları söz konusu olabileceği için izolasyon camlarında bu etki daha azdır. Teğet noktalardaki birimlerde eğim söz konusuysa özellikle dikkat etmek gerekmektedir. Buna bağlı olarak ileriki dönemlerde cam kenarına teğet geçen kenar birleşimleri ortaya çıkabilir.

A, H d A, H Lamine camda kenar uyumsuzluğu (d)

İzolasyon camında kenar uyumsuzluğu (d)

8.4.5.5 Teğet Geçişler Teğet, bir eğriye belli bir noktada temas eden doğrudur. Eğrinin yarıçapına dik konumdadır. Bu teğet geçiş olmadan bu noktada camda olası fakat tavsiye edilmeyen bir eğilme olmaktadır.

120

8

Eğilme noktasında genellikle teğet durumlarından daha fazla tolerans oluşmaktadır.

121


GUARDIAN GlassTime

Şeffaf Cam Yapı

8.5 Özel Cam Uygulamaları

8.5.2 Asansör Camları

Mühendislik ve mimari açıdan yaşanan gelişmeler sayesinde cam yapı tesis etmekte sınır yoktur. Yüksek güvenlik gerektiren alanlar dahi artık cam konstrüksiyonla oluşturulmakta ve klimalı alanlarla

Günümüz mimarisinin öne çıkan konstrüktif öğesi, kullanıcılarına gökte süzülüyormuş hissi yaşatan cam asansörlerdir. Hem asansör yuvaları hem de kabinler cam öğelerden oluşmaktadır. Bu tip yapıların güvenlik ve mekanik bağlamında birçok gerekliliği yerine getirmeleri elbette zorunluluktur. Bu gerekliliklerin çoğu Avrupa asansör yönetmeliği 95/16 EG 7/99 ve EN 81 02/99’da düzenlenmiştir.

düzenlenmektedir. Cam yapının bu teknolojik bölgesine ufak bir göz atacağız.

8.5.1 Yürünebilir Camlar Yürünebilir camlar belli bir insan ve yük trafiğine dayanıklı yatay cam yapılardır. Bakım ve temizlik amaçlı sadece kısa süreliğine dayanma gücü olan basılabilir camlardan ayrı olarak değerlendirilmelidir. Yürünebilir cam yapılar ek olarak üst koruma levhası bulunan lamine camlardan oluşmaktadır. Bu koruma levhası en az 6 mm’lik temperli veya yarı temperli camdandır, statik olarak değerlendirilemez ve genellikle kaymayı önleyici uzun ömürlü bir kaplaması vardır.

Alamanya’da bu levha TRLV’ye göre üretilebilmesi için en az 10 mm’lik temperli veya kısmi temperli camdan oluşmalıdır. Altında 12 mm kalınlığında en az 2 levhadan oluşan lamine birimi statik taşıma gücünü teşkil etmektedir ve gerekli durum ve uygulamalarda çok daha kalın ve daha fazla levhalı olabilmektedir. Genellikle 1,52 mm’lik PVB folyo katmanlı flota cam plakalar kullanılmaktadır. Yürünebilir camların kullanımı için gerekenler, bükülmeyen alt konstrüksiyon, 60-70 shore A sertliğinde elastomerik katman malzemesi ve en az 30 mm genişliğinde katman.

Almanya’daki eyalet yapı düzenlemeleri gibi ülkelere göre ek olarak bazı talepler söz konusu olabilir. Yuva duvarları için 5 cm2 alanda 300 N güç etkisi kadar sağlamlık talep edilmektedir.

Kabinin tüm yönlere yerleştirilen sabit duvarları büyüklüğe göre kullanılan lamine camın dayanma gerekliliklerini belirlemektedir. Zeminden tavana kadar aralıksız cam kullanımında 0,90-1,10 m aralığında cama tutturulmayan bir aks bulunmalıdır. Kapılar duruş, mekanik ve boyuta göre şekillenecek taleplere bağlıdır. Cam asansörler sadece tüm bileşenleriyle oluşturulması gereken özel yapılardır. Bir asansörün tüm cam parçaları sürekli ve görünür şekilde etiketlenmiş olmalıdır.

Kapama Büküm bandı

8

Ara takozu Katman malzemes Her yönlü çerçeve ≥ 30 mm Yukarıdan aşağıya cam yapısı: Koruma levhası, taşıyıcı cam birleşimini hasardan korur. En az 6 mm kalınlık, baskılı/sız temperli veya yarı temperli.PVB folyoyla birbirine tutturulan iki veya üç cam levhadan oluşan taşıyıcı cam bloğu. Elastomerik katman malzemesinin sertliği: 60° ila 70° Shore A Onaya tabi cam tavsiyesi

122

123


GUARDIAN GlassTime

8.5.3 Kontrol Edilebilir Camlar

Elektromanyetik dalgaların değerlendirmesi ses dalgalarında olduğu gibi logaritmik bir skalaya göre yapılmaktadır ve düşük sönümlenmeyle ciddi düşüşler elde edilmektedir.

Geçtiğimiz yılların yeni gelişmelerinden biri de kontrol edilebilir elektrokromik camlardır. Bu camlarda özel magnetron kaplama elektrik gerilimi alması durumunda güneş enerji geçirgenliği değiştirecek şekilde tasarlanmıştır. Böylelikle camın G değeri mevsime veya hava koşullarına göre uyum sağlamaktadır (yaz sıcağı koruması bkz. Bölüm 5.5).

Sönümlenme [dB]

yakl. 38

10

yakl. 90

15

yakl. 97

20

yakl. 99 d

İç

Düşen Radar dalgaları Yansıyan Radar dalgaları

SunGuard® Antiradar kaplamaları Kısmi yansıma

ClimaGuard® Tam yansıma

Radar dalgalarının güneş korumalı izolasyon camındaki hareketleri

GUARDIAN, belli cam yapılarında radar yansımasını sönümlendirme özelliği olan özel kaplamalı SunGuard® ürünlerini sunmaktadır. Bölüm 10.3’e bir göz atabilirsiniz.

Lütfen bu konuya ilişkin proje taleplerinizi doğrudan GUARDIAN’a iletiniz.

8.5.4 Elektromanyetik Sönümlenmeli Camlar, Antiradar Kaplamaları

124

Azalma [%]

5

Cam cephedeki radar ışınının istenmeyen yansımasının azaltılması konusunda dış ve iç levhada çeşitli özel cam kaplamalarıyla sönümlenme sağlanabilmektedir. Camlar arası bölümün belli bir mesafede olması, ortaya çıkan ve yansıyan elektromanyetik ışının yok edilmesini sağlayan faz gecikmesini oluşturmaktadır.

Dış

Çift cam yalıtım camı bünyesine entegre edilen bu tip camların G değerleri elektrik gerilimi olmadan %35, elektrik desteği olması durumunda en fazla %6’dır. Tabii bu esnada ışık geçirgenliği de değişmektedir. Bu gelişme önümüzdeki yıllarda kesinlikle daha da ilerleyecek ve cephelerdeki cam birimlerine daha geniş olanaklar sunacaktır.

Modern telsiz iletişim yüksek frekanslı elektromanyetik dalgaları temel almaktadır, ancak yüksek gerilim hatları, elektrikli ev aletleri ve gereçleri düşük frekanslı elektrik ve manyetik alanlar yaratmaktadır. Bu nedenle yapıların bazı alanlarında bu istenmeyen ışınların azaltılması gerekmektedir.

Şeffaf Cam Yapı

Bu işlem, yüksek güvenlikli alanlardaki dinlenmeye karşı güvenli mekanlarda tam koruma sağlayabildiği gibi bunun dışında uçaklarla radar iletişiminde sinyal karışıklığını önlemek için havaalanı yakınlarında manyetik alanların azaltılmasını sağlamaktadır.

GUARDIAN size projelerinizdeki cam yapılar için danışmanlık hizmeti sunmaktadır. ClimaGuard Premium veya ­ClimaGuard 1.0 tipi ısı koruma camları ve SunGuard® HP veya SunGuard High Selective tipi <5 Ohm kaplama yüzey direncine sahip güneş koruma camları özellikle konut alanlarında “elektro duman” denilen yüksek frekanslı ışınlara karşı iyi bir sönümlenme sağlamaktadır. %99,9 azalma anlamına gelen 30 dB’ye kadar ulaşabilmektedir. ®

İki ısı koruma kaplamalı üç katlı cam için yüksek frekans transmisyon sönümlenmeleri 900 MHz (GSM 900 mobil) için 42 dB ve 1900 MHz alanında (GSM 1800 mobil, DECT, UMTS) 47 dB’ye ulaşmıştır. Tek ısı koruma katmanlı sıradan bir çiftli cam 900 MHz’de 32 dB ve 1900 MHz’de 28 dB yüksek frekans transmisyon sönümlenmesi sağlamaktadır. Ancak sistem çözümleri çelik güçlendirmeli, sütunlu ve sistem topraklamalı kapalı pencerelerde elektro dumana karşı etkili koruma sağlanacağı gözardı edilmemelidir. Alternatiflere dair ayrıntılı bilgiyi GUARDIAN’dan alabilirsiniz.

125

8


GUARDIAN GlassTime

Özel kaplamalı ve uygun kenar bağlantılı cam yapılar şeffaf cephelere katkı sunmaktadır. Ancak bunun için belirli bir ürün yelpazesi yoktur, şu koşullara yönelik özel cam kombinasyonları vardır: • Ne ve neresi tam olarak korunmalı? • Hangi frekans aralıkları hangi miktarda sönümlenmeli?

Şeffaf Cam Yapı

• Campencere ve pencere duvar kenar parametreleri nasıl oluşturulmalı? • Cam; ısı yalıtımı, ses ve güneş koruması gibi hangi ek işlevleri yerine getirmeli? Bu nedenlerden ötürü elektromanyetik sönümlenmeli cam, tanımı planlama aşamasında yapılması gereken tamamlayıcı bir öğedir.

8.5.5 Antireflekte Camlar Modern camın eşsiz şeffaflığına rağmen görüş, bakış açısı ve ışık konumuna göre aydınlık dış ortamdan karanlık iç ortama yansıma nedeniyle engellenmektedir. Vitrin camlarında objelerin görüntüsü yansıma ve aynalama nedeniyle zayıflamaktadır. GUARDIAN’ın yeni geliştirdiği her iki cam yüzeyine de uygulanan ve monolitik levhada camın yansıma derecesini %1’in altına düşüren kaplama artık buna çare olmaktadır. Böylece yansımalar neredeyse tamamen engellenmektedir. Bu, özellikle şu cam türleri için uygundur:

• Vitrin arkasında ürün gösterimi • Kontrol odaları ve seyir teraslarının cam kısımları • Müzelerdeki obje koruma camları ve vitrinler • Stadyumlardaki cam bölmeler • Hastane ve temiz odalardaki iç paravanlar • Hayvanat bahçeleri ve akvaryumlar • Ekran camları ve skor tabelaları İzolasyon camlarında sadece sistemde inşa edilen tüm cam yüzeyleri kaplamalı olursa verimli sonuç alınacağı göz ardı edilmemelidir.

8

Bu yeni kaplama elbette birleştirilebilir ve temperli camla ön gerilimi yapılabilir.

Hanseatic Trade Center, Hamburg SunGuard® Solar Light Blue 52 NHT Nägele, Hoffmann, Tiedemann Architekten

126

127


GUARDIAN GlassTime

9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3

Cam Kenarları........................................................................145 Kenar Biçimleri.......................................................................145 Kenar Islemesi........................................................................146 Kenar Tanitimi ve Tipik Kullanim..........................................147

9.4 9.4.1

9.4.5 9.4.6 9.4.7 9.4.8

Cam Köseleri ve Birlesme Yerleri.........................................148 Çift Cam için Mastik Dolgu ve Yalitim Kanalli Cam Birlestirme Derzi...............................................148 Üçlü Cam için Mastik Dolgu ve Yalitim Kanalli Cam Birlestirme Derzi...............................................148 Çift Cam için Mastik Dolgu ve Contali Cam Birlestirme Derzi............................................................148 Üçlü Cam için Mastik Dolgu ve Contali Cam Birlestirme Derzi............................................................149 Topal Çift Cam ile Köse.........................................................149 Topal Üçlü Cam ile Köse.......................................................149 Topal Çift Cam ile Contali Köse...........................................149 Topal Üçlü Cam ile Contali Köse..........................................150

9.5

Cam Kalınlığının Ebatlandırılması........................................150

9.6

Camda Yüzey Hasarı.............................................................151

9.7

Camın Yapıdaki Görsel Kalitesinin Degerlendirilmesi..................................................................151 Kapsam...................................................................................151 Test..........................................................................................152 Camin Yapidaki Görsel Kalitesi Için Toleranslar..................153 Genel Bilgiler..........................................................................154

9.4.2 9.4.3 9.4.4

MAIN TOWER, Frankfurt/M. SunGuard® Solar Light Blue 52 Schweger + Partner Architekten

9.

Standartlar, Sartnameler, Genel Bilgiler.....130

9.1

Cam Için Önemli Avrupa Normlari......................................130

9.2 9.2.1 9.2.2

Standartlastirilmis Gereksinimler için Toleranslar..............132 Temel Camlar.........................................................................132 Kesim......................................................................................132

Cam Kırılması.........................................................................157

Yalitim caminda Dar Açi – Yan Kopma – Degerlendirilmeyen Bölge |

9.9

CE Isareti................................................................................162

Boy, En ve Dik Açililik

9.10 Malzeme Uyumu....................................................................163 9.10.1 SunGuard® HP Için Uyumlu Strüktürel Silikonlar ve Yalitim Cami Dolgu Malzemesi.......................164

İşleme......................................................................................134 Kenar Isleme Kalitesi | Islemeler | Delik Açma

9.2.4

Temperli Cam, Isi Banyolu Temperli Cam ve Kismi Temperli Cam..........................................................141 Genel Kamburluk – Düz Cam Için | Bölgesel Kamburluk – Düz Cam Için

9.2.5

Cam Ürünlerinin Görsel Özellikleri

9.8

Genel | Düz camda Olasi Kirilma | Temperli Camda, Lamine Camda ve

9.2.3

9.7.1 9.7.2 9.7.3 9.7.4

9.11

Cam Temizligi.........................................................................166

9.12

Tasima ve Depolama.............................................................167

Yalitim Cami............................................................................142 Kenar Koruma | Yalitim Caminin Kenar Alaninda Kalinlik Toleransi | Ebat Toleransi /Uyumsuzluk

9.2.6

Lamine Güvenlik Cam...........................................................144 Lamine Camda Ölçüm Toleranslari | Kayıklık (Uyumsuzluk) | Kalınlık Toleransı

128

129

9


GUARDIAN GlassTime

Camın yapı malzemesi olarak hızlı gelişimi sonucunda kullanımına dair kurallar daha katı ve kapsamlı olmaktadır. Yapı sektöründeki camların kullanımı ve test edilmesi Avrupa standartları kapsamındadır. Ancak bunun dışında ülkeler özelinde kullanıma bağlı olarak kapsam dahilinde tutulan yönetmelikler ve özel düzenlemeler mevcuttur.

Test ve kullanım kurallarının dışında, önceki bölümlerde de anlatıldığı gibi cam ürünlerin işlevini ve ömrünü doğrudan etkileyen cama özgü parametreler vardır.

9.1 Cam İçin Önemli Avrupa Standartları Yapı camlarının kullanımı ve test edilmesi için uluslararası önemli

standartlar şunlardır:

Standartlar, Şartnameler, Genel Bilgiler EN 12488

Cam – yapilarda kullanilan – cam yönetmelikleri – camlar için cam sistemleri ve gereklilikleri

EN 12600

Cam – yapilarda kullanilan – sarkaçli darbe deneyi

EN 12758

Cam – yapilarda kullanilan – cam ve havayla yayilan ses yalitimi

EN 12898

Cam – yapilarda kullanilan – yayma gücü katsayisinin tayini

EN 13022

Yapi alanindaki cam – yapistirilan camlar

EN 13123, Bölüm 1-2

Pencere, kapi, kenarlar – patlama etkisi engellemesi

EN 13501

Yapi mamülleri ve yapi elemanlari, yangin siniflandirmasi

EN 13541

Cam – yapilarda kullanilan – emniyet cam sistemleri – patlama basincina karsi mukavemet deneyi ve siniflandirma

EN 14179

Cam – yapilarda kullanilan – sicak yerlestirilen termik ön gerilimli soda kireç temperli cami

EN 14449

Cam – yapilarda kullanilan – birlesik cam ve lamine cam

EN 15434

Cam – yapilarda kullanilan – yükü ileten ve/ya morötesi dayanimli conta malzemeleri için ürün normu

EN 81

Asansörlerin konstrüksiyonu ve montaji için güvenlik kurallari

EN 15651

EN 101

Seramik levha ve plakalar; Mohs’a göre yüzeyin asinma sertliginin belirlenmesi

Bina ve kaldirimlardaki tasiyici olmayan uygulamalar için için ilave conta malzemeleri

EN 20 140

Akustik – Binalardaki yapi parçalarinin ses yalitim ölçümü

EN 356

Emniyet camlari – yapilarda kullanilan – el darbelerine karsi dayanikliligin denenmesi ve siniflandirilmasi

EN ISO 140- 3

EN 410

Cam – yapilarda kullanilan - cam yapi elemanlarinin isik ve günes isinimi ile ilgili özelliklerinin belirlenmesi

Akustik – Yapilarda ve yapi elemanlarinda ses yalitiminin ölçülmesi – Bölüm 3: Yapi elemanlarinda havada yayilan ses yalitim degerinin laboratuvarda ölçülmesi

EN ISO 717-1

EN 572

Cam yapilarda kullanilan temel soda kireç silikat cam ürünler

Akustik – Yapilarda ve yapi elemanlarinda ses yalitiminin degerlendirilmesi – Bölüm 1: Havayla yayilan sesin yalitimi

EN 673

Cam yapilarda kullanilan – isi geçirgenliginin (U degeri) tayini – hesaplama metodu

EN ISO 1288, Bölüm 1-5

Yapi alanindaki cam – camin bükülme direnci

EN 674

Cam – yapilarda kullanilan – isi geçirgenlik (U degeri) tayini – mahfazali sicak levha metodu

EN ISO 9050

EN 1063

Emniyet camlari – yapilarda kullanilan – mermi darbesine karsi dayanikliligin denenmesi ve siniflandirilmasi

Yapi alanindaki cam – isik transmisyon derecesinin, direkt günes isigi transmisyon derecesinin, günes enerjisinin toplam transmisyon derecesinin, morötesi transmisyon derecesinin ve uygun cam faktörlerinin belirlenmesi

EN 1096

Cam – yapilarda kullanilan – kaplamali cam

EN ISO 10077

Pencere, kapi ve panjurlarin isil performansi

EN 1279

Cam – yapilarda kullanilan – çok levhali izolasyon cami

EN ISO 12543

Cam – yapilarda kullanilan – birlesik cam ve lamine cam

EN 1363

Yangina dayaniklilik deneyleri

EN ISO 13788

EN 1364

Yük tasimayan elemanlardaki yangina dayaniklilik deneyleri

Bina bilesenlerinin ve bina elemanlarinin nemli ortamda isil performansi – kritik yüzey nemini ve bina bilesenlerinin içindeki yogusmayi önlemek için iç yüzey sicakligi – hesaplama metodlari

EN 1522/1523

Pencere, kapi, kenarlar - kursun engellemesi

EN 1627 - 1630

Pencere, kapi, kenarlar – hirsizlik engellemesi

EN 1748

Cam – yapilarda kullanilan – özel temel ürünler

EN 1863

Cam – yapilarda kullanilan – kismi ön gerilimli soda kireç cami

EN 10204

Metalik ürünler – muayene ve deney belgelerinin tipleri

EN 12150

Cam – yapilarda kullanilan – termal olarak temperlenmis soda kireç silikat emniyet camlari

EN 12207

Pencere ve kapi – hava geçirgenligi – siniflandirma

EN 12208

Pencere ve kapi – siddetli yagmur sizdirmazligi - siniflandirma

EN 12412

Pencere, kapi ve kenarlarin isi teknigi islemi – isitma kutusu islemiyle isi iletim katsayisinin belirlenmesi

130

9

131


GUARDIAN GlassTime

9.2 Standartlaştırılmış Gereksinimler için ­Toleranslar Toleranslar için prensipler halen geçerli standartlarla düzenlenmiştir. Ancak bu standartlar pratikte her zaman yeterli olmamaktadır. Bu bölüm, standartlarda açık şekilde veya hiç belirtilmeyen toleransları iki kategoride tanımlamaktadır:

Cam kalınlığı [mm]

• Standart toleranslar Standart toleranslar normal üretim sürecinde temin edilebilen tüm toleranslardır. • Özel toleranslar Özel toleranslar üretimde yüksek maliyetle gerçekleştirilebilir ve özel olarak önceden kararlaştırılmalıdır.

9.2.1 Temel Camlar Temel camlar için normatif esaslar olarak EN 572’nin düzenlemeleri geçerlidir. Bu standartlarda çeşitli cam ürünler için anma kalınlığının limit sapmaları görülebilir. Ayrıca temel cam ürünlerinin kalite gereksinimleri ve optik ve görünebilen hataları tanımlanmıştır. Anma kalınlıklarının limit sapmaları şu şekildedir:

Anma kalınlığı [mm]

Standartlar, Şartnameler, Genel Bilgiler

Limit sapma [mm]

Maksimum değer [mm]

2, 3, 4, 5, 6

± 1,0

8, 10

± 1,5

12

± 2,0

15

± 2,0

19

+ 5,0 / - 3,0

Tab. 2: Yan kopma değerleri

± 0,2

3

± 0,2

4

± 0,2

5

± 0,2

6

± 0,2

8

± 0,3

10

± 0,3

12

± 0,3

15

± 0,5

19

± 1,0

Tab. 1: Cam kalınlığı limit sapmaları

Bu limit sapmalar için standart toleransla özel tolerans arasında fark yoktur.

Dik açılı olmayan öğelerde, tablo 2a’da belirtilen toleransların uygun açılarda ortaya çıkabilmesi söz konusudur (geri kesite benzer). Camların ölçüleri aynı kalır.

9.2.2.1.1 Düz Camda Olası Kırılma a

x

≤ 12,5°

- 30 mm

≤ 20°

- 18 mm

≤ 35°

- 12 mm

≤ 45°

- 8 mm

Tab. 2a: Geri kesit

2

Cam boyutları kıvrık kenarlarda iki kat eğik kırık değerlerine erişebilir.

a x Res. 3: Geri kesit

9.2.2.1.2 Temperli Camda, Lamine Camda ve Yalıtım Camında Dar Açı – Yan Kopma – Değerlendirilmeyen Bölge Cam üreticileri üretim tekniğine bağlı nedenlerden ötürü tablo 2b’ye göre yan kopma oluşturma haklarını saklı tutmaktadır. Aksi takdirde tablo 2b’de belirtilen ölçüler değerlendirilmeyen bölge sayılmaktadır. Burada hem kenarda (örn. üst kırık) hem de yüzeyde düzensizlikler meydana gelebilir, ancak bunlar şikayet sebebi teşkil etmemektedir.

a

x

≤ 12,5°

- 65 mm

≤ 20°

- 33 mm

Tab. 2b: Rückschnitt

> 25° açıdan itibaren yan kopma kırığa tekabül etmektedir. 9.2.3.1.4, tablo 6’da belirtilen toleranslar tablo 2a ve 2b’dekilere eklenemez.

9.2.2 Kesim Temel olarak EN 572 ve ± 0,2 mm/m toleranslı kenar uzunlukları

geçerlidir.

9

9.2.2.1 Genel Kenarın olası eğik kırılması camın kalınlığına ve temel camın niteliğine bağlıdır.

İdeal ölçü

Res. 1: Üst kırık

132

İdeal ölçü

Res. 2: Alt kırık

133


GUARDIAN GlassTime

Standartlar, Şartnameler, Genel Bilgiler 1,5 Ö 45°

9.2.2.2 Boy, En ve Dik Açılılık

Bu dikdörtgenlerin kenarları birbirine paralel olmalıdır ve ortak bir orta noktaya sahip olmaları gerekir (bkz. Res. 4). Dikdörtgenler aynı zamanda dik açılılığın sınırlarını da belirlemektedir.

B-5

B+5

Boy (H) ve en (B) anma ölçülerinden hareketle cam, üst limit sapmaya büyütülüp alt limit sapmaya küçültülen dikdörtgene uymalıdır.

H-5

Diyagonal sapmanın formülü 1,5 Ö 45°

± 1 mm/ ± 5°

Res. 5: Kenar işlemesi

2 2 Artı sapma: 1,5 + 2,0 = +2,5 mm

H+5 Res. 4: Açısallık

2 2 Eksi sapma: 1,5 + 2,5 = -2,9 mm;

buna göre: Diyagonal sapma: + 2,5 / - 3,0 mm

9.2.3 İşleme geçerlidir (örneğin Almanya’da DIN 1249, bölüm 11).

9.2.3.1 Kenar İşleme Kalitesi

9.2.3.1.1 Standart Toleranslar

Kenar uzunluğu [mm]

9.2.3.1.2 Özel Toleranslar Tablo 4’te yüksek maliyetle gerçekleştirilebilecek toleranslar belirtilmiştir. Bu özel maliyete göre 1. levha tam olarak ölçülmelidir. Kenar uzunluğu [mm]

(bkz: Bölüm 9.3.2)

Pahlı, zımparalanmış ve Parlak rodajlı kenar işleme çeşitleri arasında fark vardır. İki tolerans sınıfı mevcuttur:

Örnek: Plaka b x h = 1.000 x 3.000 mm buna göre:

Boy (H) ve en (B) anma ölçülerinin limit sapması ± 5 mm’dir.

Toleranslar kenar işleme şekline bağlıdır. Ek olarak EN 1863, EN 12150 ve ülkeye bağlı gereklilikler

b2 + h2

• Pahlı kenarlar için kesim bölümünde (bkz. 9.2.2) verilen yan kopma toleransı geçerlidir. • Zımparalanmış/parlak rodajlı kenarlar için aşağıdaki tablo geçerlidir:

d ≤ 12 mm [mm]

d = 19 mm [mm]

Kesilmemiş levhalar yeniden kesilmelidir.

d ≤ 12 mm [mm]

d = 15 + 19 mm [mm]

≤ 1000

+ 0,5 – 1,5

≤ 2000

+ 0,5 – 1,5

+ 0,5 – 1,5 + 0,5 – 2,0

≤ 3000

+ 0,5 – 1,5

+ 0,5 – 2,0 + 0,5 – 2,5

≤ 4000

+ 0,5 – 2,0

≤ 5000

+ 0,5 – 2,5

+ 0,5 – 3,0

≤ 6000

+ 1,0 – 3,0

+ 1,0 – 3,5

Tab. 4: Dikdörtgen ,özel sapmalar

9.2.3.1.3 Özel Biçimler 15 ve 19 mm kalınlığındaki camların özel biçimlerinde şunlar

­geçerlidir:

≤ 1000

± 1,5

± 2,0

≤ 2000

± 2,0

± 2,5

Kenar uzunluğu d ≤ 12 mm

≤ 3000

+ 2,0 / - 2,5

± 3,0

Standart [mm]

≤ 4000

+ 2,0 / - 3,0

+ 3,0 / - 4,0

≤ 1000

± 2,0

+ 1,0 / - 1,0

≤ 5000

+ 2,0 / - 4,0

+ 3,0 / - 5,0

≤ 2000

± 3,0

+ 1,0 / - 1,5

≤ 6000

+ 2,0 / - 5,0

+ 3,0 / - 5,0

Tab. 3: Dikdörtgen, standart sapmalar

9

Özel (CNC) [mm]

≤ 3000

± 4,0

≤ 4000

± 5,0

≤ 3900

+ 1,0 / - 2,5

+ 1,0 / - 2,0

≤ 5000

+ 5,0 / - 8,0

≤ 5000

+ 2,0 / - 4,0

≤ 6000

+ 5,0 / - 10,0

≤ 6000

+ 2,0 / - 5,0

Tab. 5: Özel biçimler

134

135


GUARDIAN GlassTime

9.2.3.1.4 Kenar İşlemeleri a

9.2.3.2.4 Mat Rodaj

x

≤ 12,5°

- 15 mm

≤ 20°

- 9 mm

≤ 35°

- 6 mm

≤ 45°

- 4 mm

Standart sapma ± 2 mm

Özel Sapma ± 1,5 mm

(Köşe kesimi < 100 x 100 mm, aksi takdirde özel biçim)

Üretim CNC işleme merkezinde yapılır.

9.2.3.2.5 Parlak Rodaj – CNC İşleme Merkezi

Tab. 6 (Lejant Res. 3, Sayfa 133)

9.2.3.2.5.1 Standart

9.2.3.2 İşlemeler İşlemeler, bir camdaki köşe, yüzey ve kenar kesimleridir. İşlemelerin durumu ve boyutu standart değilse, üretim tekniğine göre ayarlanmalıdır.

Standartlar, Şartnameler, Genel Bilgiler

Köşe ve kenar kesimlerinde işleme aracıyla belirlenen asgari yarıçap dikkate alınmalıdır. Delik toleransları kenar işleme toleranslarına uymalıdır.

Sapma ± 2 mm (Köşe kesimi < 100 x 100 mm, aksi takdirde özel biçim)

9.2.3.2.1 Köşe Zımparası < 100 x 100 mm

Res. 6: Özel biçim

Standart sapma ± 4 mm

9.2.3.2.5.2 Özel Sapma

9.2.3.2.2 Pahlı Köşe Zımparası

Sapma ± 1,5 mm

Duruma/sapmaya göre standart sapma ± 4 mm

9.2.3.2.6 Mat Köşe Rodajı

9.2.3.2.3 Pahlı Kenar Zımparası

9.2.3.2.6.1 Standart

9.2.3.2.3.1 Elle İşleme İçin Standart Sapma – Kesim Ölçüsü Kesim uzunluğu [mm] ≤ 1000

Cam gücüne bağlı olarak iç yarıçaplarında asgari mesafe:

Sapma [mm] ± 6,0

Tab. 7: Kenar kesim sapması Eİ kıvrılma

9.2.3.2.6.2 Özel Sapma İç yarıçaplarında asgari ölçü: 17,5 mm; Sapma 1,5 mm.

9.2.3.2.3.2 CNC İşlemesi İçin Standart Sapma Kesim Ölçüsü Dikkat: İç yarıçaplarında asgari ölçü: 15 mm

Kesim uzunluğu [mm]

Özel işleme, CNC işleme merkezinde yapılır.

9.2.3.2.7 Parlak Köşe Rodajı – CNC İşleme Merkezi

Sapma [mm]

≤ 2000

± 4,0

≤ 3400

± 4,0

≤ 6000

± 5,0

Tab. 8: Kenar kesim sapması CNC işleme merkezi kıvrılma

136

≤ 10 mm: R 10 ≤ 12 mm: R 15 Sapma büyüklüğü ± 2 mm Sapma durumu ± 3 mm

İç yarıçaplarında asgari ölçü: 17,5 mm

9

9.2.3.2.7.1 Standart Sapma ± 2 mm

137


GUARDIAN GlassTime

Standartlar, Şartnameler, Genel Bilgiler

9.2.3.2.7.2 Özel Sapma

2d

Sapma ± 1,5 mm 9.2.3.2.8 Mat veya Parlak Rodaj – CNC İşleme Merkezi

b

c

b ≥ 2d

İç yarıçaplarında asgari ölçü: 17,5 mm

Kesim uzunluğu [mm]

Delikler arası mesafe 2xd’den küçük olmamalıdır.

Sapma [mm]

< 500

± 2,0

≤ 1000

± 3,0

≤ 2000 ≤ 3400

Res. 8: Bitişik deliklerin konumu

Res. 9: Deliğin köşeye göre konumu

± 3,0

Anma çapı d [mm]

Sapmalar [mm]

± 4,0

4 < d < 20

± 1,0

20 < d < 100

± 2,0

100 < d

Üreticiye başvurun

Tab. 9: Kenar kesim sapması, CNC işleme merkezi, zımparalanmış veya Parlatılmış

Tab. 10: Delik sapmaları

9.2.3.2.8.2 Özel Sapma İç yarıçaplarında asgari ölçü: 17,5 mm, Sapma ± 1,5 mm

9.2.3.3.3 Delik konumlarının sapmaları Deliklerin ayrı ayrı konum sapmaları tablo 11’deki en (B) ve boy (H)

9.2.3.3 Delikler

B veya H yanının anma ölçüsü [mm]

İşlemelerin delik toleransları kenar işleme toleranslarına ­uygundur.

Sapma t [mm]

± 2,5 (yatay üretim süreci)

± 3,0

2000 < B oder H ≤ 3000

± 3,0

± 4,0

> 3000

± 4,0

± 5,0

9.2.3.3.2 Deliğin durumu ve sınırlaması

Tab. 11

Deliğin cam kenarına, cam köşesine ve en yakınındaki deliğe göre konumu şunlara bağlıdır:

Deliklerin konumu dikdörtgen koordinatlarında (X- + Y- ekseni) kıyas noktasından delik ortasına kadar ölçülmektedir. Kıyas noktası mevcut köşe veya belirlenmiş sabit bir noktadır.

• Cam levhanın biçimi

Anma kalınlığı, d > 12

± 3,0 (dikey üretim süreci)

Delik çapı cam kalınlığından küçük olmamalıdır. Daha küçük çaplar için lütfen üreticiye başvurun.

• Deliğin çapı

uygundur.

Anma kalınlığı, d ≤ 12 ≤ 2000

9.2.3.3.1 Delik Çapı

• Cam kalınlığı (d)

2d

c ≥ 6d Deliğin cam köşesine olan mesafesi 6xd’den küçük olmamalıdır

9.2.3.2.8.1 Standart Sapma

a a ≥ 2d Delik kenarının mesafesi 2xd’den küçük olmamalıdır

Deliklerin (X, Y) x ve y amaçlanan mesafeler ve t sapma olmak kaydıyla (x ± t, y ± t)’dir.

9

Res. 7: Deliğin kenara göre konumu

• Deliklerin sayısı

138

139


GUARDIAN GlassTime

Standartlar, Şartnameler, Genel Bilgiler 9.2.3.3.6 Lamine Camda Havşalı Delikler außen X X

H. delik-Ø - Çekirdek-Ø X= 2

x

x

X

Asgari cam kalınlığı = X + 2 mm y

x

2 mm

Çekirdek-Ø

y Res. 10: Delik konumu

9.2.4 Temperli Cam, Isı Banyolu Temperli Cam ve Kısmi Temperli Cam

9.2.3.3.4 Delik Konumları

Temel standartlar: Temperli cam için EN 12150-1/-2, > 4500 ± 4

≤ 4500 ± 3

Isı banyolu temperli cam için EN 14179 ve Kısmi temperli cam için EN 1863.

9.2.4.1 Genel Kamburluk – Düz Cam İçin

≤ 3000 ± 2 ≤ 1000 ± 1

Tüm ölçüler mm

≤ 1000 ± 1

Standart olarak ölçülen kenar genişliğinin %0.3’üdür.

Res. 11: Delik konumları

Kenarlarda ve diyagonalde test edilmelidir ve ölçülen değerlerin hiçbiri ölçüm genişliğinin %0,3’ünün üzerinde olmamalıdır.

1:1 ile 1:1,3 kenar oranlı kare formatlarda ve ≤ 6 mm cam kalınlığında temper işlemi nedeniyle düzlükten sapma, dar dikdörtgen formatlara göre daha büyüktür.

9.2.4.2 Bölgesel Kamburluk – Düz Cam İçin Standardı 300 mm ölçüm genişliğinde 0,3 mm’dir.

Ölçüm kenara en az 25 mm mesafede yapılır.

9.2.4.2.1 Cam Dış Ebadına Bağlı Olarak Tavsiye Edilen Asgari Cam Kalınlıkları

9.2.3.3.5 Havşalı Delik Çapı Çap: ≤ 30 mm ± 1 mm, > 30 mm ± 2 mm.

2 mm

Res. 13: Lamine camda havşa deliği x

> 1000 ± 2

min. 2 mm

90°

y

y

Karşı camın silindir deliğinin çapı, havşalı deliğinin çekirdek çapından 4 mm büyük olmalıdır.

90° ± 2° Ø + 1,5 - 1,0

Temper işlemi nedeniyle uygulama tekniğine bağlı taleplerin işlemesi olmaksızın büyüklüğüne

9

bağlı asgari cam kalınlıkları tavsiye edilmektedir.

Res. 12: Vida deliği sapması

140

141


GUARDIAN GlassTime

Asgari cam kalınlığı d

Standartlar, Şartnameler, Genel Bilgiler

Maksimum levha dış boyutu

4 mm

1000 x 2000 mm

5 mm

1500 x 3000 mm

6 mm

2100 x 3500 mm

8 mm

2500 x 4500 mm

10 mm

2800 x 5000 mm

12 mm

2800 x 5900 mm

İlk levha*

İkinci levha*

a

Tavlanmış cam

Tavlanmış cam

± 1,0

b

Tavlanmış cam

Temperli veya Kısmi temperli cam**

± 1,5

c

Tavlanmış cam, temperli veya Kısmi temperli cam, kalinlik = 6 mm

Folyolu Lamine cam*** toplam kalinlik = 12 mm

± 1,5

Tab. 12: Asgari cam kalınlıkları

Özel durumlar

9.2.5 Yalıtım Camı Temel standartlar: EN 1279-1 ila -6, EN 1096-1,

artı ülkeye bağlı gereklilikler.

9.2.5.1 Kenar yalıtım Kenar birleşiminin uygulaması üreticinin sistem özelliklerine gö-

redir. Kenar birleşim genişliği için maksimum sapma ± 2,5 mm’dir.

9.2.5.2 Yalıtım Camının Kenar Alanında Kalınlık Toleransı Kalınlık her köşede ve dış cam yüzeylerinin arasındaki kenar ortasında ölçülmelidir. Ölçüm değerleri 0,1 mm ile sınırlanmalı ve çok camlı yalıtım camı üreticisinin belirlediği anma kalınlığında tablo 13’te belirtilen sapmalardan fazla olmamalıdır.

Çok lev.izo. camları kalınlık sapması

Birden fazla cam ara boşluklu Çok camlı yalıtım camlarının kalınlık toleransları için şunlar geçerlidir: a) Cam/ara boşluk/camdan oluşan her birimin toleransını tablo 13’e göre belirle b) Bu değerlerin alanlarını hesapla c) Alan değerleri topla d) Toplamın Karekökünü al

± 2,0

d

Tavlanmış cam

Buzlu cam

± 1,5

e

Temperli veya Kısmi temperli cam

Temperli veya Kısmi temperli cam

± 1,5

f

Temperli veya Kısmi temperli cam

Cam/plastik alaşımı****

± 1,5

g

Temperli veya Kısmi temperli cam

Buzlu cam

± 1,5

h

Cam/plastik alaşımı

Cam/plastik alaşımı

± 1,5

i

Cam/plastik alaşımı

Buzlu cam

± 1,5

* Cam kalınlıkları anma değerleri olarak verilmiştir. ** Temperli güvenlik camı, kısmi temperli cam veya kimyasal temperli cam. *** İki tavlanmış düz cam plakadan (maksimum kalınlıkları 12 mm) ve plastik folyo ara kaplamadan oluşan lamine cam veya lamine güvenlik cam. Farklı oluşturulmuş birleşik cam veya lamine cam durumunda EN ISO 12543-5’e bakılıp bölüm 9.2.5.2’deki hesaplama kuralına göre uygulanmalıdır. **** Cam/plastik alaşımlar, en az bir levhası plastik cam malzemesi içeren birleşik cam türleridir. Bkz. EN ISO 12543-1. Tab. 13: F loat cam kullanımı durumunda çok levhalı yalıtım camlarının kalınlık toleransları

9.2.5.3 Boyut Toleransı/Uyumsuzluk Boyut toleransı izolasyon camında kullanılan öncü oluşumların ve izolasyon camı birleşimindeki

olası uyumsuzluk ölçüsünün toleranslarıdır.

2.000 mm ≥ Kenar uzunluğu

2,0 mm

3.500 mm ≥ Kenar uzunluğu > 2.000 mm

2,5 mm

Kenar uzunluğu > 3.500 mm

3,0 mm

Tab. 14: Maksimum uyumsuzluk ölçüsü – Dikdörtgen 2.000 mm ≥ Kenar uzunluğu

2,0 mm

3.500 mm ≥ Kenar uzunluğu > 2.000 mm

3,0 mm

Kenar uzunluğu > 3.500 mm

4,0 mm

9

Tab. 15: Maksimum uyumsuzluk ölçüsü – özel biçimler

142

143


GUARDIAN GlassTime

9.2.6 Lamine Güvenlik Camı Lamine güvenlik camları, bir veya birçok polivinil butiral (PVB) folyolarıyla ayrılmaz bir birime bağlı olan iki veya daha fazla cam levhasından oluşmaktadır.

0,38 PVB folyo kalınlığındaki camlarla en az 0,76 mm PVB folyo kalınlığındaki camlar birbirinden farklıdır.

Lamine cam öğesinde kullanılan öncü oluşumun ölçüm değeri ve tablo 16 ile 17’deki gibi müsaade edilen uyumsuzluk toleransları geçerlidir.

B+t

H-t

≤ 20 mm

> 20 mm

1,5

3,0

4,5

2000 < l ≤ 4000

3,0

4,0

5,5

l > 4000

4,5

5,0

6,0

Ara kaplamanın kalınlığı < 2 mm ise ara kaplamanın limit sapması hesaba katılamaz. ≥ 2 mm ara kaplamalar için ≤ 0,2 mm’lik bir sapma hesaplanır.

9.3 Cam Kenarları

H+t Res.14: Dikdörtgen camın ölçülerinin limit ebadı

Örnek: 6 mm’lik temperli camdan LC / 0,76 PVB / 6 mm KTC; kenarlar parlak rodaj Tek camın sapması: ± 1,5 mm, ek uyumsuzluk toleransı ± 2 mm. ± 3,5 mm müsaade edilen uyumsuzluk toleransının toplamını verir.

Camlar birleştirme işleminde birbirine zıt yönde kayabilir.

Kenar uzunluğu l [mm]

≤ 8 mm l ≤ 2000

Lamine cam için kalınlık toleransı, temel cam için standartlarda belirtilen (EN 572) cam levhalarının toplamını geçemez.

9.2.6.2 Kayıklık (Uyumsuzluk)

Kayma toleranlarına ek olarak kesit toleransları vardır. Öğenin en uzun kenarı tablo 16 veya 17’ye göre uygulanmalıdır.

LC anma kalınlığına göre uyumsuzluk için müsaade edilen maks. ölçü

9.2.6.3 Kalınlık Toleransı B-t

Toleranslar ilke olarak EN ISO 12543’e uygundur.

cam, 0,76 ve üstü lamine cam, ses koruma folyolu lamine cam (ses yalıtımlı lamine cam) ve renk folyolu lamine cam (renkli PVB folyolu).

Kenar uzunluğu l [mm]

Tab. 17: Uyumsuzluk için müsaade edilen maksimum ölçü: Özel biçimler

9.2.6.1 Lamine Camda Ölçüm Toleransları

Lamine camlar yapılarına göre ayrılmaktadır: 0,38 PVB’li lamine

Standartlar, Şartnameler, Genel Bilgiler

B, H ± t

d

d

Res. 15: Uyumsuzluk

Bir cam sisteminde kullanılan levhaların kenarlarının kalitesi, ürünün ömrü üzerinde önemli etkiye sahiptir. Ek düzenleme yapılmayan cam kenarlarında olumsuz etki eden ve ekstrem durumlarda kırılmaya neden olan mikro çatlaklar oluşabilir.

Kenarın kalitesi kesme aracının durumuna olduğu gibi ek kenar işlemesine de bağlıdır. EN 12150’de bu konuda açıklamalar mevcuttur.

9.3.1 Kenar Biçimleri • Balık Sırtı Bu kenar, kenar yüzeyinin aşağı yukarı yuvarlak bir kesimini ortaya koymaktadır. En meşhur türü “C kenar” denen kenardır. Talebe göre bunu dışında “düz yuvarlak” veya “yarı yuvarlak” çeşitler de yapılabilmektedir. • Düz kenar Düz kenar cam yüzeyine 90°’lik açı oluşturur.

9

LC anma kalınlığına göre uyumsuzluk için müsaade edilen maks. ölçü ≤ 8 mm

≤ 20 mm

> 20 mm

l ≤ 2000

1,0

2,0

3,0

2000 < l ≤ 4000

2,0

2,5

3,5

l > 4000

3,0

3,0

4,0

Tab. 16: Uyumsuzluk için müsaade edilen maksimum ölçü: Dikdörtgenler

144

145


GUARDIAN GlassTime

• Pahlı Rodaj Pah kenar < 90° ile

≤2

< 90°

≥ 45° arası bir açıda bulunur ve keskin kenarları yoktur, cam yüzeyine 90°’lik pahı vardır. • Açılı Rodaj Bu kenarda 90°’den başlayarak cam yüzeyine belli bir açı oluşur. Faseta = genişliğine göre düz ve dik faseta farkı vardır. Bunda da 90°’lik kalan kenara eğim, yani pah vardır. Bu pah yuvarlanabilir.

Standartlar, Şartnameler, Genel Bilgiler 9.3.3 Kenar Tanıtımı ve Tipik Kullanım Kenar tanıtımı

EN 12150’ye göre tanımlama

İşlemsiz Kenar

Kırık kenar (kesim kenarı) düz camın kesiminde oluşan çapaklı cam kenarıdır. Kenarları keskindir. Kenarlara dik olarak kenarda hafif dalga çizgileri oluşur. Kesim kenarları genellikle düz kırılmıştır, ancak özellikle kalın camlarda ve düz çizgisiz format camlarda örneğin kesme aracının konumu nedeniyle düzensiz kırık noktaları oluşabilir. Ayrıca örneğin camın kerpeten yardımıyla kırılmasıyla düzeltme izleri meydana gelebilir.

Zımparalanmış

Kesim/kırık kenarlarının çapağı alınmaktadır. Bu işlemde cam kenarı kısmen veya tamamen keskinliği giderilebilir.

Ölçülü Rodajlı Kenar

Levha kendi boyutundan hafif büyük kesilir ve camın toplam kalınlığında rodaj yoluyla ölçüsüne erişir. Açıklıkların ve çapakların oluşması ihtimal dahilindedir.

Mat Rodajlı Kenar

Kenar yüzeyi ince elmas taşla rodajlanır ve aşınmış mat (pürüzsüz) bir görüntüye kavuşur. Açıklıkların ve çapakların oluşması ihtimal dahilinde değildir.

Parlak Rodajlı Kenar

Parlak Rodaj uygulama ince elmas taş ile rodajlanıp, parlatılmasıdır. Mat noktalar ihtimal dahilinde değildir. Görünebilir ve hissedilebilir parlak keçe izleri ve olukları ihtimal dahilindedir. Üretim tekniğine bağlı sebeplerden ötürü camlar farklı makinelerde kenar düzenlemesine tabi tutulabilir. Bu nedenle kesilmiş veya parlak rodajlı kenarlarda görsel farklılıklar oluşabilir. Bu durum şikayet nedeni teşkil etmemektedir.

146

Tipik kullanım Görünür kenarlı structural glazing

Parlak Rodjlı kenar, KPO

Estetik amaçlı görünür kenarlı strüktürel camlama

Mat balık sırtı kenar (C kenar), YK

Ayna, dekoratif cam mobilya

Parlak Balık sırtı kenar (C kenar), YK

Ayna, dekoratif cam mobilya

Mat rodajlanmış açılı kenar

Strüktürel Camlama

Açılı düz rodaj

Ayna, dekoratif cam mobilya

Zımparalı kenar, KGS

Temperli camlar için

zımparalanmış zımparalan

Parlak rodajlanmış

Mat R­odajlanmış

9.3.2 Kenar İşlemesi Adlandırma

Tanım Zımparalanmış kenar (ince ayarlı), KGN

Parlak

Mat a = 22°, 45°, 67°

cilalı a = 5°

Kesim Yüzeyi

Pah

9

147


GUARDIAN GlassTime

9.4 Cam Köşeleri ve Birleşme Yerleri Modern mimarinin bu formunda ne birleşme yerlerinin veya köşelerin arkasında sütun, kiriş ya da taşıyıcı vardır, ne de köşe ve birleşme yerlerinin önünde gizli bir kapak vardır. Bundan dolayı kullanılan camların kenar birleşimleri morötesi dayanımlı yalıtım malzemesi olmalıdır (bkz.: Bölüm 3.4) ve kullanılan tüm malzemeler birbiriyle uyumlu olmalıdır. Sızdırmazlık için iki cam eleman arasında cam kovuğu oluşturma

koşulları, çerçeveye yerleştirilen camlarınkiyle aynıdır. Aynı şey statik kanıtın yanı sıra ısı ve durumuna göre ses koruması gereklilikleri için de geçerlidir. Konstrüktif seçenekler çok çeşitli olduğu için plan aşamasında açık olarak tanımlanmalıdır. Aşağıda birkaç alternatif uygulama gösterilmektedir.

Standartlar, Şartnameler, Genel Bilgiler 9.4.4 Üçlü Cam için Mastik Dolgu ve Contalı Cam Birleştirme Derzi Kenar alanının havalandırması ve kurutması mevcuttur ve konstrüksiyona göre özellikle ilave kesişmelerde dışarıya iletir.

9.4.5 Topal Çift Cam ile Köşe Kenar alanının havalandırması ve kurutması mevcut olmadığı için eğik camlar için uygun değildir.

9.4.1 Çift Cam için Mastik Dolgu ve Yalıtım Kanallı Cam Birleştirme Derzi Dikey kullanım için uygundur. Kenar alanında havalandırma ve kurutma olmadığı için çatı camına uygun değildir. 9.4.2 Üçlü Cam için Mastik Dolgu ve Yalıtım Kanallı Cam Birleştirme Derzi

9.4.6 Topal Üçlü Cam ile Köşe Kenar alanının havalandırması ve kurutması mevcut olmadığı için eğik camlar için uygun değildir.

Dikey kullanım için uygundur. Kenar alanında havalandırma ve kurutma olmadığı için çatı camına uygun değildir.

9.4.3 Çift Cam için Mastik Dolgu ve Contalı Cam Birleştirme Derzi Kenar alanının havalandırması ve kurutması mevcuttur ve konstrüksiyona göre özellikle ilave kesişmelerde dışarıya iletir.

148

9.4.7 Topal Çift Cam ile Contalı Köşe Kenar alanını havalandırmak ve nemini almak mümkün olduğu ve konstrüksiyona göre dışarıya iletildiği için hem dikey hem de eğik camlar için uygundur.

9

149


GUARDIAN GlassTime

Standartlar, Şartnameler, Genel Bilgiler

9.4.8 Topal Üçlü Cam ile Contalı Köşe

9.6 Camda Yüzey Hasarı

Kenar alanını havalandırmak ve nemini almak mümkün olduğu ve konstrüksiyona göre dışarıya iletildiği için hem dikey hem de eğik camlar için uygundur.

Diğer tüm değerli yüzey türleri gibi cam yüzeyleri de mekanik, termik veya kimyasal saldırılara açık durumdadır. Geçmişteki tecrübelere göre bu tarz hasarlar genellikle yapım aşamasında oluşmakta, bina faaliyete geçtikten sonra nadiren meydana gelmektedir. Mekanik yüzey hasarlarının oluşmasının başlıca nedenleri usulüne aykırı taşıma ve depolama veya arasında toz bulunan cam yüzeylerini birbiri üzerinde kaydırarak monte etmektir.

Bu konudaki detaylı uygulamalara ülkelerin kendi yönetmeliklerinden ulaşılabilir – örneğin Almanya’da VFF’nin V.07 broşürü – veya plan aşamasında GUARDIAN ile ortaklaşa belirlenebilir.

9.5 Cam Kalınlığının Ebatlandırılması İnşa edilen camlar farklı yüklere maruz kalmaktadır ve bu nedenle boyutları belirlenmelidir. Rüzgar, vakum ve kar yükünün yanı sıra camın kendi yükü ve izolasyon camı kullanımı durumunda levhalar arası bölümdeki iklim yükü de göz önünde bulundurulmalıdır. GUARDIAN’ın da memnuniyetle yardımcı olduğu boyut belirlemede temel olarak aşağıdaki değişkenler dikkate alınmalıdır:

• Coğrafi konum ve camın montaj pozisyonu • 50:50 harici olması durumunda yük dağılımı • Hava koşullarına bağlı sıcaklık ve hava basıncı dalgalanmasının camlar arası bölümde yol açtığı büzülme ve gerilmeler • Cam yerleştirme, tamamen veya kısmi yerleştirme • Artan termik gerilimler Tam boyut belirleme için Avrupa temel düzenlemesine dayanan, aşamalı olarak AB ülkelerinde uyumlanan ve orta vadede yürürlüğe giren ülkeye özgü yönetmelik ve yasal düzenlemeler geçerlidir. Almanya’da bu nedenle mevcut çeşitli düzenlemeler yeni DIN 18008’e aktarılmaktadır. Temel olarak bu hesaplamalar kalifiye mühendislik büroları tarafından gerçekleştirilmeli ve ilgili yapı teftiş kurumu tarafından kontrol edilmelidir.

150

Cam yüzeylerindeki sert kirleri temizlemek için kullanılan cam planyası, bıçak gibi uygun olmayan aletler de mekanik yüzey hasarlarına neden olmaktadır. Ancak inşaatta en çok karşılaşılan neden, taze çimento, harç veya kireçle temastır.

Bunların cam yüzeyinde kuruması halinde pas izleri oluşmaktadır. Termik hasarlar kıvılcım saçılmasına karşı önlem almadan yapılan kaynak çalışmalarında veya cam yakınında metal kesim işlemlerinde oluşmaktadır. Ayrıca uygun olmayan conta malzemeleri veya hidroflorik asit içeren ve duvarlı cephelerin temizliğinde sıkça kullanılan agresif temizlik maddeleri de onarılması mümkün olmayan lekelere sebep olabilmektedir. Cam yüzeylerine yönelik tüm bu saldırılardan kaçınmak için inşaat aşamasındaki cam montajında cam folyoyla korunmalı ve sadece uygun temizleyici ve bol suyla temizlenmelidir (bkz. Bölüm 9.11).

9.7 Camın Yapıdaki Görsel Kalitesinin Değerlendirilmesi (BIV/BF/VFF 2009, “Camın yapıdaki görsel kalitesinin değerlen-

dirilmesine dair yönetmelik”ten alıntıdır)

9.7.1 Kapsam Bu yönetmelik camın yapıdaki görsel kalitesinin değerlendirilmesi hakkındadır (bina giydirmesindeki kullanımında ve yapıların/ tesislerin genişletilmesinde). Değerlendirme aşağıda belirtilen test esaslarına ve bölüm 9.7.3’te belirtilen izinlere lendirilmesine dair yönetmelik”ten alıntıdır) göre yapılmaktadır.

Montajı yapılmış şefff cam yüzeyleri değerlendirilmektedir. Uygulamada kaplamalı, harmanından renkli camlar, lamine camlar veya ön gerilimli camlar da (temperli cam, kısmi temperli cam) bölüm 9.7.3’teki tablo yardımıyla değerlendirilebilir.

151

9


GUARDIAN GlassTime

Şartname; camlar arası bölüme veya birleşim yerine öğe eklenen camlar, buzlu cam, telli cam, özel güvenlik camları (saldırıyı önleyen camlar), yangın korumalı camlar ve şeffaf olmayan camlar gibi özel tasarımlı cam ürünleri için geçerli değildir. Bu cam ürünleri kullanılan malzemeler, üretim süreci ve ilgili üretici bilgilerine bağlı olarak değerlendirilmektedir.

Cam ürünlerinin kenarlarının görsel kalitesinin değerlendirilmesi bu yönetmeliğin kapsamında değildir. Her tarafı çerçevelenmeyen konstrüksiyonlarda çerçevelenmeyen kenar için kovuk bölgesi kriteri göz önünde bulundurulmamaktadır. Planlanan kullanım amacı sipariş aşamasında belirtilmelidir. Cephelerdeki camın dışarıdan görünüşünün değerlendirilmesi için özel koşullar kararlaştırılmalıdır.

Standartlar, Şartnameler, Genel Bilgiler 9.7.3 Camın Yapıdaki Görsel Kalitesi İçin Toleranslar Kaplamalı veya kaplamasız, float cam, temperli ve kısmi temperli cam, birleşik cam ve lamine cam içindir Bölge

F

Birim başına toleranslar Camın sabitliğine engel olmayan ve kenar birleşim genişliğini aşmayan dışa dönük düz kenar hasarları veya çapaklar Dolgu malzemesiyle doldurulan dağınık parçası olmayan kabuklar Nokta ve düz şekilli kalıntılar ve çiziklerin sınırı yoktur. İnklüzyonlar, baloncuklar, noktalar, lekeler vs: Cam yüzeyi ≤ 1 m2:maks. 4 adet < 3 mm Ø Cam yüzeyi > 1 m2: maks. 1 adet < 3 mm Ø her kenar metresinde

R

Camlar arası bölümdeki kalıntılar (nokta şekilli): Cam yüzeyi ≤ 1 m2: maks. 4 adet < 3 mm Ø Cam yüzeyi > 1 m2: maks. 1 adet < 3 mm Ø her kenar metresinde Camlar arası bölümdeki kalıntılar (düz şekilli): maks. 1 adet ≤ 3 cm2

9.7.2 Test Testte genel olarak camın kendisi değil camın yansıttığı görüntü belirleyici olmaktadır. Bu noktada şikayetler ön planda olmamalıdır. Camların bölüm 9.7.3’teki tabloya göre testi içeriden dışarıya en az 1 m mesafede ve normal mekan kullanımına uygun bir gözlem açısında olmalıdır. Dağınık gün ışığında (kapalı gökyüzü gibi) test edilirken direkt güneş ışığı veya yapay ışıklandırma kullanılmamaktadır.

152

Çizikler: Tekli uzunlukların toplamı maks. 90 mm – Tekli uzunluk: maks. 30 mm

Yapı dahilindeki camlar (iç camlar) normal (dağınık) ve odaların kullanılması için öngörülen aydınlatmada ve tercihen yüzeye dik bir gözlem açısında test edilmelidir. Dışarıdan görünüşün olası değerlendirmesinde camın monte edilmiş konumu ve normal gözlem mesafesi geçerlidir. Test koşulları ve gözlem mesafeleri ürün standartlarına bağlı düzenlemeler doğrultusunda farklılık gösterebilir ve bu yönetmelikte göz önünde bulundurulmaz. Bu ürün standartlarında tanımlanan test koşulları genellikle üründe dikkate alınmamaktadır.

Kılcal çizikleri: Sık rastlanmaz

H

İnklüzyonlar, baloncuklar, noktalar, lekeler vs: Cam yüzeyi ≤ 1 m2: maks. 2 adet < 2 mm Ø 1 m2 < cam yüzeyi ≤ 2 m2: maks. 3 adet < 2 mm Ø cam yüzeyi > 2 m2: maks. 5 adet < 2 mm Ø Çizikler: Tekli uzunlukların toplamı: maks. 45 mm – tekli uzunluk: maks. 15 mm Kılcal çizikleri: Sık rastlanmaz Maksimum tolerans sayısı R bölgesindeki gibidir.

R+H

0,5 ile < 1,0 mm’ye kadar inklüzyonlar, baloncuklar, noktalar, lekeler vs. –yığılmalar hariç- yüzey sınırı olmaksızın toleranslıdır. ≤ 20 cm çapındaki bir daire dahilinde en az 4 inklüzyon, baloncuk, nokta veya leke varsa yığılma söz konusudur.

Bilgiler: ≤ 0,5 mm’lik şikayetler dikkate alınmamaktadır. Karışma alanları 3 mm’den büyük olamaz. Üç katlı ısı yalıtım camı, birleşik cam ve lamine cam için toleranslar: R ve H bölgesinin toleranslarında, ek cam biriminde ve birleşik camda yukarıdaki değerleri %25 artmaktadır. Sonuç hesabı her zaman yuvarlanır.

Temperli cam ve kısmi temperli cam, temperli veya kısmi temperli camdan yapılan birleşik cam ve lamine cam: 1. Cam yüzeyinde bölgesel dalgalanma –buzlu camdan temperli cam ve buzlu camdan kısmi temperli cam hariç- 300 mm ölçüm genişliğine göre 0,3 mm’yi aşamaz. 2. Toplam cam kenarı uzunluğuna göre – buzlu camdan temperli cam ve buzlu camdan kısmi temperli cam hariç – kamburluk 1000 mm cam kenar uzunluğunda 3 mm’den büyük olamaz. Kare ve kareye yakın formatlarda (1:1,5’e kadar) ve anma kalınlığı < 6 mm olan tekli levhalarda daha büyük kamburluklar oluşabilir.

153

9


GUARDIAN GlassTime

9.7.4.1 Cam Ürünlerinin Görsel Özellikleri

Cam genişliği Şeffaf genişlik ölçüsü b

F

Ana bölge H

9.7.4.1.1 Kendi Rengi

F R

F

R

R

Cam yüksekliği

Ana bölge H

H

F

Şeffaf genişlik ölçüsü h

R

F

R

F = Kenar bölgesi: Montaj durumunda optik kaplı alan (mekanik kenar hasarlarına istisna olarak sınırlama yok)

R = Kenar bölgesi: Şeffaf genişlik ve yükseklik ölçüsünün %10’luk yüzeyi (daha esnek denetleme) H = Ana bölge: (sıkı denetleme)

Res.: Yalıtım camındaki bölgeler

9.7.4 Genel Bilgiler Yönetmelik, yapı alanındaki camın görsel kalitesi için değerlendirme ölçeği teşkil etmektedir. Monte edilmiş bir cam ürününün değerlendirilmesinde görsel kalitesinin dışında işlevlerini yerine getiren özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. İlgili işlev için belirtilen ses yalıtımı, ısı yalıtımı ve ışık geçirgenliği değerleri gibi camın nitelik değerleri uygulanan test standardına göre test camlarıyla ilgilidir. Başka cam formatlarında, kombinasyonlarda ve montaj ve dış etkilere bağlı olarak verilen değerler ve görsel etkiler değişebilir.

154

Standartlar, Şartnameler, Genel Bilgiler

Cam ürünlerinin çeşitliliği bölüm 9.7.3’teki tablonun sınırsızca uygulanmasına olanak tanımlamaktadır. Koşullara göre ürüne yönelik değerlendirme gereklidir. Bu gibi durumlarda, örneğin özel güvenlik camlarında (saldırı önleyici camlar) özel talep nitelikleri kullanıma ve montaj durumuna bağlı olarak değerlendirilmelidir. Belli nitelikleri değerlendirirken ürüne özgü özellikler göz önünde bulundurulmalıdır.

Cam ürünlerinde kullanılan tüm malzemelerin hammaddeye bağlı olarak kendi renkleri vardır ve kalınlık arttıkça bu renkler daha da belirginleşebilir. İşlevsel nedenlerden ötürü kaplamalı camlar kullanılmaktadır. Kaplamalı camların da kendi renkleri vardır.

Bu renk dışarıya bakarken ve/ya cama bakarken farklı algılanabilir. Renk etkisindeki dalgalanmalar camın, kaplama sürecinin, kaplamanın demir oksit içeriğine, cam kalınlığının ve cam yapısının değişimine bağlı olabilir ve önlenmesi mümkün değildir.

9.7.4.1.2 Kaplamalardaki Renk Farklılıkları Kaplamalardaki renk farklılıklarının objektif değerlendirmesi renk farkının açıkça belirtilmiş koşullarda (cam türü, boya, ışık türü) ölçümü veya test edilmesiyle mümkündür.

Böyle bir değerlendirme bu yönetmeliğin kapsamında olamaz.

9.7.4.1.3 Yalıtım Camı Kenar Birleşiminin Görünen ­Alanının ­Değerlendirilmesi Yalıtım camında, kenar birleşiminin görünen alanında ve şeffaf cam yüzeyinin dışındaki alanda, cam ve aralayıcı çerçevede üretime bağlı izler fark edilebilir. İzolasyon camı kenar birleşimi yapıya bağlı olarak bir veya birden fazla noktalarda kapatılmazsa bu izler görünebilir. Çıtaların dik cam kenarına veya diğer çıtalara (örn. üç katlı ısı yalıtım camı) olan paralelliğinin müsaade edilen sapması, 2,5 m limit kenar uzunluğuna kadar 4 mm, daha büyük kenar uzunluklarında toplam 6 mm’dir.

Çift katlı yalıtım camında çıtanın 3,5 m limit kenar uzunluğu toleransı 4 mm, daha büyük kenar uzunluklarında 6 mm’dir. Yalıtım camının konstrüksiyona bağlı olarak kenar birleşiminin kapatılmaması durumunda kenar birleşiminin tipik izleri görünebilir. Bunlar yönetmelik kapsamıda değildir ve özel olarak karara bağlanmalıdır.

9

155


GUARDIAN GlassTime

9.8 Cam Kırılması

9.7.4.1.4 Karolajlı Yalıtım Camı İklimsel etkiler (örn. yalıtım camı efekti) ve sarsıntılar veya elle oluşan dalgalanmalar nedeniyle karolajlar bazen tıkırdamaktadır. Görünür testere kesikleri ve kesik alanındaki cüzi miktarda renk çözülmeleri üretimde oluşmaktadır. Dikdörtgenlikten sapmalar ve alan düzenlemesi içindeki uyumsuzluklar üretim, montaj tolerans-

ları ve toplam etki göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmalıdır. Camlar arası bölümdeki karolajlarda sıcaklığa bağlı uzunluk değişim etkilerini önlemek mümkün değildir. Üretime bağlı Karolaj uyumsuzluğunu tamamen önleyememek söz konusu değildir.

9.7.4.1.5 Dış Yüzey Hasarı Cama göre belirlenen mekanik veya kimyasal dış yüzey yaralanmalarının sebebi açıklanmalıdır. Bu tarz şikayetler bölüm 9.7.3’e göre de değerlendirilebilir.

Standartlar, Şartnameler, Genel Bilgiler

Bunun dışında ülke normları ve yönetmelikleri geçerlidir.

Cam kırılgan bir maddedir ve bu nedenle aşırı yamulmaya direnci yoktur. Mekanik veya termik et-

kilerle esneklik sınırının aşılması kaçınılmaz olarak kırılmaya neden olur.

Cam kırılma türü

Tanıtım

Örnek:

Levhanın görünüşü

F loat cam kenar kırığı Mekanik nokta yük • kısa süreli • zayıf ila orta yoğunluk F loat camda, lamine camda, birleşik camda, dökme reçineli camda ve buzlu camda meydana gelir Nedeni: Cam levhalar arasında taş parçası; cam tutma ayaklığına çekiç darbesi; diğer vurma ve çarpma etkileri Karakteristiği: Tüm yönlere yayılan dik olmayan açılar; dik olmayan tekrarlı açılar; çıkış noktası kenar alanında görülebilir; kırılma merkezinde ufalanmalar olabilir

Kırık kesiti

Örnek:

Kısmi temperli camda kenar kırığı Mekanik nokta yük • kısa süreli • zayıf ila orta yoğunluk Sadece DIN EN 1863’e göre Kısmi temperli camda meydana gelir

Nedeni:

Cam plakaları arasında taş parçası; cam tutma ayaklığına çekiç darbesi; diğer vurma ve çarpma etkileri

Karakteristiği: Tüm yönlere yayılan dik olmayan açılar; dik olmayan tekarlı açılar; çıkış noktası kenar alanında görülebilir; kırılma merkezinde genellikle çapaklanma olur

Levhanın görünüşü

Kırık kesiti

9

156

157


GUARDIAN GlassTime

Cam kırılma türü Örnek:

Nedeni:

Aşırı cam ağırlığında düşük ölçülmüş veya yanlış blok; blok tutucunun yanlış tutulması; Cam/çerçeve uzunluk değişiminin dikkate alınmaması

Karakteristiği: Tüm yönlere yayılan dik olmayan açılar; dik olmayan tekrarlı açılar; çıkış noktası kenar alanında görülebilir; kırılma merkezinde çapaklanma olabilir

Örnek:

Nedeni:

Tanıtım

Levhanın görünüşü Sıkışma çatlağı Mekanik nokta yükü veya yayılma yükü • kısa süreli dinamik • kalıcı statik F loat camda, lamine camda, birleşik camda, dökme reçineli levhada ve buzlu camda meydana gelir

Tanıtım

Örnek:

Levhanın görünüşü Hibrit çatlağı Biriken termik/mekanik yükler mekanik F loat camda, lamine camda, birleşik camda, dökme reçineli levhada ve buzlu camda meydana gelir

Nedeni:

Düşük ölçülmüş ve termik baskı altındaki levhanın fırtına sebebiyle aşırı yüzey yüküne maruz kalması

Kırık kesiti

İki yönlü yerleştirmede düşük ölçülmüş cam kalınlığı; yaralanmış ve sıkışmış kanat çerçeve; Yapı bünyesinde levhaya yük bindiren hareketler

Karakteristiği: Tüm yönlere yayılan dik olmayan açılar; dik olmayan tekrarlı açılar; genellikle açık bir ilişkilendirmesi yoktur

Kırık kesiti

Örnek:

Yüzey baskı kırığı Mekanik yüzey yükü • uzun süre kalıcı • dinamik/statik F loat camda, lamine camda, birleşik camda, dökme reçineli levhada ve buzlu camda, ayrıca yalıtım camında çok sık meydana gelir

Levhanın görünüşü

Nedeni:

yalıtım camının üretim ve montaj yeri arasındaki sıcaklık, hava basıncı ve/ya yükseklik farkına bağlı aşırı yüklenme; düşük ölçülmüş dört taraflı yerleştirilen akvaryum levhası

158

Cam kırılma türü

termik

Karakteristiği: Tüm yönlere yayılan dik açılar; dik olmayan tekrarlı açılar; kenar çapaklanması yok; kırılma merkezi fark edilemez

Levhanın görünüşü Burulma kırığı Mekanik yayılma yükü • kısa süreli • dinamik F loat camda, lamine camda, birleşik camda, dökme reçineli levhada ve buzlu camda meydana gelir

Karakteristiği: Tüm yönlere yayılan dik olmayan açıları; kırılma merkezi fark edilemez; dik olmayan tekrarlı açılar; cam kenarında çapaklanma olmaz

Standartlar, Şartnameler, Genel Bilgiler

Kırık kesiti

Kırık kesiti

Örnek:

Levhanın görünüşü Termik normal çatlak • Termik yayılma yükü • zayıf ila orta yoğunluk F loat camda, lamine camda, birleşik camda, dökme reçineli levhada ve buzlu camda meydana gelir. Telli camda tel nedeniyle sapmalar olabilir

Nedeni:

Güneş ışınımında kısmi iç yüzey örtüsü; aşırı derin kovuk; pakette örtüsüz direkt güneş ışınına maruz şekilde depolanan ses, ısı ve güneş koruma işlevli camlar (özellikle yalıtım camları)

Karakteristiği: Tüm yönlere yayılan dik açılar; tekrarlı dik açılar; yayılmada kenar çapaklanmaları mevcut değildir

Kırık kesiti

Örnek:

Delta kırığı Mekanik yüzey yükü • uzun ömürlü • statik/dinamik • iki yönlü yerleştirme F loat camda, lamine camda, birleşik camda, dökme reçineli levhada, buzlu camda ve telli camda meydana gelir

Levhanın görünüşü

Nedeni:

İki veya üç yönlü yerleştirilen tepe camlarında uzun süreli aşırı kar yükü

Karakteristiği: Tüm yönlere yayılan dik olmayan açılar; dik olmayan tekrarlı açılar; cam kenarında çapaklanma olmaz; kırılma merkezi yerleştirilmeyen kenardadır

9

Kırık kesiti

159


GUARDIAN GlassTime

Cam kırılma türü

Tanıtım

Örnek:

Termik yayılma çatlağı • Termik yayılma yükü • zayıf ila şiddetli yoğunluk F loat camda, lamine camda, birleşik camda, dökme reçineli levhada ve süslü camda meydana gelir. Kafesli camda kafes ağı nedeniyle sapmalar olabilir

Levhanın görünüşü

Nedeni:

İç dekorasyon nedeniyle doğrudan cam levhada kısmi kapanma; cam levhada koyu yüzeyler (etiket, reklam); iç bölümde direkt cam levhada büyük bitki yaprağı

Karakteristiği: Tüm yönlere yayılan dik açılar; tekrarlı dik açılar; yayılmada kenar ufalanmaları mevcut değildir

Kırık kesiti

Örnek:

Levhanın görünüşü

Nedeni:

Kenar çarpma kırığı Mekanik nokta yükü • kısa süreli • zayıf ila şiddetli yoğunluk F loat camda, lamine camda, birleşik camda, dökme reçineli levhada ve süslü camda meydana gelir Taşa veya metal parçası üzerine koyma; metal parçaların kenara çarpması; sıkıştırma kollarının taşıma askılarına yanlış tutturulması

Karakteristiği: Tüm yönlerden yayılan dik olmayan açılar; dik olmayan tekrarlı açılar; güç etkisine göre farklı boyutlarda yayılan kenar ufalanmaları; kenardaki merkez açıkça görülebilir

Kırık kesiti

Örnek:

Kenar baskı kırığı Mekanik nokta yükü • kısa süreli veya uzun istilacı • zayıf ila orta yoğunluk F loat camda, lamine camda, birleşik camda, dökme reçineli levhada ve süslü camda meydana gelir

Levhanın görünüşü

Nedeni:

Büyük cam ağırlığında düşük ölçülmüş bloklar; vidalamada aşırı baskı oluşturma; büküm bandı olmadan ahşap kola çivilerken aşırı baskı oluşturma

Karakteristiği: Tüm yönlerden yayılan dik olmayan açılar; dik olmayan tekrarlı açılar; kenar ufalanmaları az miktarda oluşur veya hiç oluşmaz; çıkış noktası kenarda görülebilir

160

Standartlar, Şartnameler, Genel Bilgiler Bu nedenle belirtilen direktiflere eksiksiz biçimde uyulmalıdır. Örneğin termik yüklenmede kısmi gölgeli veya güneş ışığı görmeyen cephelerdeki normal float cam maksimum 40 K sıcaklık deltasına maruz kalmalıdır. Bunu aşma riski varsa deltayı yükseltmek için düz cam temperli camla değiştirilmelidir. Soğurmalı güneş koruma camlarında çok farklı ölçümler geçerlidir. Bir başka cam kırılma riski de inşaat alanında modern, kaplamalı yalıtım cam paketleri güneşin altında korunmasız biçimde istiflendiğinde yaşanmaktadır. Güneş cam istifini ısıtır ve kaplamalar nedeniyle sıcaklık camda kalır, bu da kaçınılmaz olarak kırılmaya neden olur. Bu nedenle cam istiflerinin her zaman opak örtüleri olmalıdır. Küçük formatlı, boyut açısından uygun olmayan asimetrik yapılı izolasyon cam levhaları da kırığa karşı koymak için temperli cam kullanımında ince levhaya gerek duymaktadır.

Eskiden yaşanan camın tansiyonuna bağlı cam kırılmaları günümüz cam üretiminde neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır. Ancak görünmesi zor mikro çatlaklı ve kalifiye olmayan kenar işlemeleri veya mekanik yüzey hasarları orta vadede levhanın kullanım dışı kalmasına neden olabilmektedir. Aynı şey usulüne aykırı nakliyata bağlı hasar ve kenar yaralanmaları için de geçerlidir. Bu durumda levhanın kullanım dışı kalması hemen değil ileriki bir tarihte gerçekleşir. Sadece malzemeye bağlı kırık yalnızca nikel sülfat inklüzyonuna bağlı ani kırılmanın yaşandığı temperli camda söz konusudur (bkz. bölüm 7.2). Temel olarak cam kırılması usulüne göre yönetim, doğru ölçümlü ilerici planlama ve işlevine göre kullanım ve faaliyet gibi etkenler yerine getirildiğinde hemen hemen ortadan kalkmaktadır.

9

Kırık kesiti

161


GUARDIAN GlassTime

Standartlar, Şartnameler, Genel Bilgiler

9.9 CE İşareti

9.10 Malzeme Uyumu

CE, Communautés Européennes’nin (Avrupa Topluluğu) kısaltmasıdır. Bu kısaltmayla birbiriyle uyumlu Avrupa ürün standartlarına uygun ürünler belgelenmektedir. Köken sembolü veya kalite mührü söz konusu değildir, bu ürünler sadece yapı ürün yönetmeliğine (YÜY) uygun olduklarını deklare etmektedir. YÜY, ürünün AB çapında sınırsız dolaşımda olabileceğinin teminatıdır. Ülkeye bağlı özel durumlar ürünlerin kullanımında ek gereklilikler belirleyebilir. Almanya’da bu örneğin yapı düzenleme listesidir. CE belgesiyle üretici ürününün Avrupa’daki temel ürünlerle örtüştüğünü garanti etmektedir.

Yapı malzemesi olarak cam, lamine camın PVB folyosu olsun, izolasyon camı kenar birleşimi olsun, takoz malzemeleri olsun, baskı camının baskı contası olsun veya cam köşelerindeki uç ilavelerinde conta kütlesi ya da öğesi olsun, doğrudan veya dolaylı olarak birçok başka malzemeyle ortak kullanımdadır. Bu malzemelerin birbiriyle zararlı etkileşimlerinin olup olmadığını test etmek elbette ön koşuldur.

• Bu örtüşmenin kanıtı çok farklı seviyelerde olmaktadır ve bunlardan ikisi de cam malzemesiyle ilgilidir: • • Seviye 1: Dahili ve harici gözetimle ilk test • Seviye 3: Dahili gözetimle ilk testten sonra üretici açıklaması YÜY’e bağlı olarak geçerli gereklilikler aşağıdaki ürün standartlarında tanımlanmıştır:

Ürün standardı Başlık

Seviye

EN 572

Cam Yapilarda Kullanilan Temel Soda Kireç Silikat Cam Ürünler (örn. float cam)

3

EN 1096

Cam - Yapılarda kullanılan - Kaplamalı cam

3

EN 1279

Yapılarda kullanılan camlar - Yalıtım camları

3

EN 1863

Cam - Yapılarda kullanılan - Isıyla Mukavemeti Arttırılmış (Kısmi Temperli) Soda Kireç Silikat Cam

3

EN 12150

Cam - Yapılarda kullanılan - Termal Olarak Temperlenmis, Soda Kireç Silikat Emniyet Camı

3

EN 14179

Cam - Yapılarda kullanılan - Isıl olarak temperlenmiş ve ısıl banyolanmış soda kireç silikat emniyet camı

3

EN 14449

Cam - Yapılarda kullanılan - Lamine cam ve lamine güvenlik camı

Bu standartların yürürlüğe girmesiyle geçerli olan mevcut ulusal düzenlemeler feshedilmiştir. Bu EN standartlarının şu ortak özellikleri vardır:

162

3 veya 1

• Kalite yönetim sistemi talebi • Kalite özelliklerinin tanımı • Kalite testlerinin sabitlenmesi

Etkileşimler; kısa, orta veya uzun vadede yapının, rengin veya yoğunluğun değişmesine neden olan tüm fiziksel, kemofiziksel veya kimyasal süreçlerdir. Bu süreçte doğrudan teması olmayan, yakında bulunan malzemelerde yer değiştirme yoluyla etkileşime girebilmektedir. Yumuşatıcı içeren ürünler uyumsuzluk halinde bitişiğindeki diğer maddelerin bu yumuşatıcıyı çözünme maddesi olarak alıp yoğunluğunu tamamen değiştirmelerine neden olabilmektedir.

Butil contanın yer değiştirme suretiyle çözülmesi

Zararlı etkileşim sonrası takoz

Yapı aşamasında kullanılan bileşenler nadiren aynı üreticiden geldiği için uyum ölçümü –gerektiğinde testlerle- yapılmalıdır. İşlerin özenli olarak planlanması ve uygulanması için tüm katılımcıların ve ürün bilgilerinin yardımını alma gerekliliği söz konusudur. İnşa edilen cam sistemleri ne kadar karmaşıksa ürünün uzun ömürlü ve kalıcı biçimde işlevsel olmasını garantilemek için bu talep o kadar önemlidir. Test edilmiş ürünlerin birbiri arasındaki uyumluluk verilerinin de olduğu geniş bir paket mevcuttur.

163

9


GUARDIAN GlassTime

Standartlar, Şartnameler, Genel Bilgiler

HP Neutral 60/40

HP Neutral 52/41

HP Neutral 50/32

HP Silver 43/31

HP Neutral 41/33

HP Royal Blue 41/29

HP Amber 41/29

HP Bright Green 40/29

HP Bronze 40/27

HP Royal Blue 38/31

HP Silver 35/26

Momentive IGS 3723

Yalıtım camı malz. (Silikon)

Ramsauer

Neutral 120

Yalıtım camı malz. (Silikon)

Ramsauer

Alkoxy 130

Yalıtım camı malz. (Silikon)

Ramsauer

Structural 350

Yapı silikonu

*

*

Ramsauer

Randverbund 380

Yalıtım camı malz. (Silikon)

H.B. Fuller PS-998R

Yalıtım camı malz. (Polisülfit)

Fenzi

Thiover

Yalıtım camı malz. (Polisülfit)

Fenzi

Hotver 2000

Yalıtım camı malz. (Hot melt)

Kömmerling

GD 116 IG

Yalıtım camı malz. (Polisülfit)

Üretici

Conta malzeme tipi Kullanım

HP Neutral 50/32

HP Silver 43/31

HP Neutral 41/33

HP Royal Blue 41/29

HP Amber 41/29

HP Bright Green 40/29

HP Bronze 40/27

HP Royal Blue 38/31

HP Silver 35/26

Conta malzeme tipi Kullanım

HP Neutral 52/41

Üretici

HP Neutral 60/40

Tüm SunGuard® solar tipler her conta malzemesi ve SG silikonuyla işlenebilir. Conta malzemesi doğrudan kaplamaya veya uygun kenar emayesine uygulanabilir. Uygun ETAG testleri mevcuttur.

HP Light Blue 62/52

Bu liste sadece bilgilendirme amaçlıdır ve GUARDIAN içerik ve tamlık konusunda sorumluluk kabul etmemektedir. GUARDIAN SunGuard® için sınırlı bir garanti sunmaktadır, ancak amaçlanan bir ek işleme veya son ürün garanti kapsamında değildir. Bu, tamamen işleme yapanın sorumluluğundadır.

HP Light Blue 62/52

9.10.1 SunGuard® High Performance İçin Uyumlu Strüktürel Silikonlar ve Yalıtım Camı Dolgu Malzemesi

DOWCorning

DC 993

Yapı silikonu

*

*

GD 677 IG

Yalıtım camı malz.

DOWCorning

DC 791

Hava contası (Silikon)

Kömmerling

GD 920 IG

DC 895

Yapı silikonu

Yalıtım camı malz. (Silikon)

DOWCorning

Kömmerling

*

*

Ködiglaze S

Yapı silikonu

*

*

DOWCorning

DC 991

Hava contası (Silikon)

Kömmerling

Isomelt

DC 3362

Yalıtım camı malz. (Silikon)

Yalıtım camı malz. (Hot melt)

DOWCorning

Kömmerling

Bostik

Sealomelt

SIKA (Wacker)

SG 500

Yapı silikonu

Yalıtım camı malz. (Hot melt)

*

*

Bostik

Evo-Stik Hiflo

SIKA (Wacker)

SG 20

Yapı silikonu

Yalıtım camı malz. (Hot melt)

*

*

Bostik

Evo-Stik Hotmelt

SIKA (Wacker)

IG 25

Yalıtım camı malz. (Silikon)

Yalıtım camı malz. (Hot melt)

Bostik

Bostik 5000

SIKA (Wacker)

IG 25 HM

Yalıtım camı malz. (Silikon)

Yalıtım camı malz. (Hot melt)

IGK

IGK 130

Yalıtım camı malz.

Tremco

Proglaze II

Yapı silikonu

*

*

Emcepren 200

Yalıtım camı malz.

Tremco

Spectrem 2

Yapı silikonu

*

*

MC Bauchemie

Tremco

Proglaze Vec 90

Yapı silikonu

*

Polikad-M

*

Kadmar

Yalıtım camı malz. (Polisülfit)

Tremco

Proglaze Vec 99

Yapı silikonu

*

*

Tremco

Proglaze 580

Yalıtım camı malz. (Silikon)

Tremco

JS 562

Yapı silikonu

*

*

Tremco

Proglaze LMA

Hava contası (Silikon)

Tremco

JS 442

Yalıtım camı malz.

Momentive SSG 4000 E

Yapı silikonu

*

*

Momentive SSG 4400

Yapı silikonu

*

*

164

• Conta malzemesi/silikon - SunGuard® High Performance uyumlu kombinasyonu * Uygun SunGuard® High Performance ürünü için kenar kaplama temizlemesi gereklidir

165

9


GUARDIAN GlassTime

9.11 Cam Temizliği Cam tüm kullanım alanlarında büyüleyici bir etkiye sahiptir, tabii temizse. Bu nedenle camların düzenli temizlenmesi kaçınılmazdır. Hem inşaat aşamasında hem de hemen sonrasında, taze çimento, kir vs. gibi cam yüzeyine yapışan maddeler yanmaları önlemek için bol ve temiz suyla yıkanmalıdır. Toz veya diğer oluşumlar asla kuru olarak temizlenmemelidir. İnşaat tamamlandıktan sonraki ilk temizliği son derece kolaylaştıran koruma folyoları inşaat aşamasında da optimum koruma sağlamaktadır. Bina kullanımında, tüm kullanım alanındaki camlar usulüne uygun, bol ve temiz suyla temizlenmelidir.

Standartlar, Şartnameler, Genel Bilgiler 9.12 Taşıma ve Depolama

Temizlikte yumuşak temiz süngerler, bezler veya derilerin yanı sıra doğru kullanılan lastik silecekler ve yıpratıcı maddeler içermeyen ev temizlik ürünleri tavsiye edilmektedir. Sert kirler ve yağ ya da conta malzemesi kalıntılarında – suyla birlikte - alkol veya ispirto kullanılabilir, ancak kesinlikle bazlar veya asitler kullanılmamalıdır. Bıçak veya planya gibi sivri veya keskin metal nesnelerin kullanımından sakınılmalıdır. Belirtilen yöntemlerle temizlenemeyen kirler olması durumunda, yetkisiz teşebbüsler cama geri dönüşü olmayacak şekilde hasar verebileceği için uzman personele başvurulmalıdır.

Cam genel olarak dik vaziyette taşınmalıdır. Bu konumdayken camın yerdeki kenarı iki elastik takozun üzerinde durmaktadır. Camların metalle veya birbirleriyle her türlü teması hasara yol açabileceği için istiflenmiş cam bloklarında cam yüzeyleri uygun aralayıcılarla birbirinden ayrılmaktadır. Yalıtım camlarının taşınmasında 500 metreden fazla coğrafi yükseklik farkının olması durumunda özel yalıtım cam üretimi söz konusudur ve istiflenen camlar arasındaki mesafenin artırılmasına dikkat edilmelidir. Camların depolanması da taşınması gibi dik konumda olmalıdır.

Depolanan mekan kuru ve güneş ışığını doğrudan görmeyen konumda olmalıdır. Açık havada depolama durumunda cam paketinin opak bir örtüyle kaplanması tavsiye edilmektedir. İstiflenen camların nemlenmesi durumunda sodyum hidroksit oluşma riski vardır ve cam yüzeyinde uzun süre kalırsa geri dönüşü olmayan hasarlara yol açmaktadır. Nemli istifleri hemen açıp camların her iki yüzeyini de temizledikten sonra tekrar istiflenmesi yerinde olacaktır. Bunun dışında her cam ürününün kendi depolama direktifleri göz önünde bulundurulmalıdır.

9

166

167


GUARDIAN GlassTime

10. GUARDIAN Ürünlerine Genel Bakış.............169 10.1

Float Camlar...........................................................................171

10.2

Isı Yalıtım Camları..................................................................174

10.3

Güneş Kontrol Camları.........................................................175

10.4

Spandrel Camlar....................................................................188

10.5

Ses Yalıtım Camları................................................................190

10.6

Emniyet Camları....................................................................194

10 Tour Madou Plaza, Brüksel SunGuard® Solar Neutral 67 Robert Goffaux Architect Assar Architects Archi 2000 Architects

168

169


170 8 8 8 8 8 8

89 88 87 86 85

6 8 10 12 15

[%]

96

97

97

98

98

99

99

99

100

70

73

76

79

82

82

84

86

88

[%]

Doğrudan enerji ­geçirgenliği

7

7

7

7

7

8

8

8

8

[%]

Doğrudan enerji ­yansıması

23

20

17

14

11

10

8

6

4

[%]

Enerji ­Soğurması

75

78

80

82

85

85

86

88

89

[%]

g değeri

Gösterilen fonksiyon değerleri nominal değerlerdir. Üretim ve imalat toleransları nedeniyle bazı değerlerde sapmalar meydana gelebilir. Fotospektrometrik veriler, EN 410 standardı uyarınca belirlenmiştir.

8

90

8

90

3 89

8

91

2 4

[%]

[%]

[mm]

Renk yayınım indeksi Ra

0,87

0,90

0,92

0,95

0,97

0,98

0,99

1,01

1,02

B Faktörü Gölgelenme katsayısı [g / 0,87]

51

54

58

61

64

66

69

73

78

[%]

UV ­geçirgenliği

Tablo 1:

5

Işık yansıması

Bu bölümde, önemli unsurlar ve etkenler tablo şeklinde sunulmaktadır; farklılık gösteren gereklilikler ve sürekli gelişmeler, her zaman alternatif ürünlerin oluşturulmasına yol açabilir.

Işık ­Geçirgenliği

Şimdiye kadar olan bölümler, cam malzemesinin çok yönlü üretim, işleme ve kullanım seçenekleri hakkında bilgi verdi. ­GUARDIAN, planlama ve kullanıma ilişin önemli bilgiler ile birlikte söz konusu bu kullanım seçenekleri için doğru ürünler sunmaktadır.

Kalınlık

GUARDIAN GlassTime

GUARDIAN Ürünlerine Genel Bakis

10.1 Düz Camlar Düz cam „Şeffaf“, 2 - 15 mm

10

171


172 8 8 8 8 8 8

90 90 89 88 87

6 8 10 12 15

[%]

97

98

98

99

99

99

99

99

100

74

78

80

83

84

86

87

88

89

[%]

Doğrudan enerji ­geçirgenliği

7

8

8

8

8

8

8

8

8

[%]

Doğrudan enerji ­yansıması

19

14

12

9

8

6

5

4

3

[%]

Enerji ­Soğurması

79

82

83

85

86

87

88

89

90

[%]

g değeri

8 8 8 8 8 8

91 91 91 90 90

6 8 10 12 15

[%]

99

99

100

100

100

100

100

100

100

86

87

88

89

89

90

90

90

91

[%]

Doğrudan enerji ­geçirgenliği

8

8

8

8

8

8

8

8

8

[%]

Doğrudan enerji ­yansıması

6

5

4

4

3

2

1

1

1

[%]

Enerji ­Soğurması

87

88

89

89

90

90

90

91

91

[%]

g değeri

1,00

1,01

1,02

1,03

1,03

1,04

1,04

1,04

1,05

B Faktörü Gölgelenme katsayısı [g / 0,87]

66

69

71

74

77

79

81

83

85

[%]

UV ­geçirgenliği

Tüm GUARDIAN düz cam ürünleri EN 572-2: 1994 „Glass in Building – Basic Soda Lime Silicate Glass Products – Part 2: Float Glass“ ve DIN 1249-10: 1990 „Glass in Buildung: Chemical and Physical Properties” standardına uygundur. Işığa ve güneş enerjisine ilişkin tüm teknik veriler, EN 410 standardı uyarınca belirlenmiştir. Gösterilen fonksiyon değerleri nominal değerlerdir. Üretim ve imalat toleransları nedeniyle bazı değerlerde sapmalar meydana gelebilir.

8

91

8

91

3 91

8

92

2 4

[%]

[%]

[mm]

Renk yayınım indeksi Ra

55

59

61

65

69

71

74

77

81

[%]

UV ­geçirgenliği

Tablo 3:

5

Işık yansıması

Işık ­Geçirgenliği

0,91

0,94

0,95

0,98

0,99

1,00

1,01

1,02

1,03

B Faktörü Gölgelenme katsayısı [g / 0,87]

Float cam „ExtraClear®“, 2 - 15 mm

Kalınlık

Gösterilen fonksiyon değerleri nominal değerlerdir. Üretim ve imalat toleransları nedeniyle bazı değerlerde sapmalar meydana gelebilir. Fotospektrometrik veriler, EN 410 standardı uyarınca belirlenmiştir.

8

91

8

91

3 90

8

91

2 4

[%]

[%]

[mm]

Renk yayınım indeksi Ra

Tablo 2:

5

Işık yansıması

Işık ­Geçirgenliği

Kalınlık

GUARDIAN GlassTime

GUARDIAN Ürünlerine Genel Bakis

Float cam „UltraClear™“, 2 - 15 mm

10

173


Renk

70

Nötr

ExtraClear

EcoSun ExtraClear

Nötr

13

12

20

12

Nötr Nötr Nötr

ExtraClear ExtraClear ExtraClear

55

71

73 30

15

16 30

15

16

13

23

12

13

[%] 98

96

96

96

94

98

97

30

42

54

36

45

55

66

[%]

Cam ­substratı

Renk

12

14

93

26

[%]

[%]

Tüm değerler anma değerleridir ve ilgili ürün toleranslarına tabidir. EN 410 uyarınca fotospektrometrik veriler: EN 673 uyarınca U değerleri Gaz dolgu oranı: 90% İşleme olanaklarına ilişkin tüm bilgiler genel bir karakteristiğe sahiptir. Daha fazla bilgiyi, lütfen kaplanmış mimari cam için işleme talimatlarından öğrenin.

74

37

49

62

38

53

63

0,85

0,42

0,56

0,71

0,44

0,61

0,72

0,42

0,52

0,62

1,3

1,3

1,4

1,5

Evet Hayır

HT

HT HT

0,6

Evet3 Evet Hayır

Evet Hayır

HT

HT

0,6

Hayır Hayır Evet Hayır

0,7

1,0

HT

1,0

Evet3 Evet Hayır

Evet Hayır Evet Hayır

HT HT

HT HT

1,3

26

28

[%]

0,30

0,30

U değeri (EN673)

0,52

0,7

1,0

[W/m2K] [W/m2K] 1,3

1

Kaplamaya seramik baskı1

1,1

[W/m2K] [W/m2K]

HT

HT

HT1

HT1

Evet Hayır

Evet Hayır

İlgili işleme uyarılarını dikkate alın veya ayrıntılı bilgiler için GUARDIAN’a başvurun. 2 Kripton

37

60

[%]

34

Nötr

[%]

Güneş enerjisi

2

1

40

ExtraClear

[%]

[%]

24

26

24

21

17

16

15

[%]

[%]

U değeri (EN673) Temperlenebilme1

İlgili işleme uyarılarını dikkate alın veya ayrıntılı bilgiler için GUARDIAN’a başvurun. Kripton 3 istek üzerine

46

32

22

43

38

29

19

[%]

3 katlı yalıtım camı 6 - 12 - 4 - 12 - 4, #2 yüzeyinde kaplama + #5 yüzeyinde ClimaGuard® SNX 60/28 ExtraClear Nötr 53 14 17 92 22 41

SNX 60/28

Yalıtım camı 6 - 16 - 4, #2 yüzeyinde kaplama

Ürün

Işık

Tüm değerler anma değerleridir ve ilgili ürün toleranslarına tabidir. EN 410 uyarınca fotospektrometrik veriler: EN 673 uyarınca U değerleri Gaz dolgu oranı: 90% İşleme olanaklarına ilişkin tüm bilgiler genel bir karakteristiğe sahiptir. Daha fazla bilgiyi, lütfen kaplanmış mimari cam için işleme talimatlarından öğrenin.

1.0

PREMIUM

nrG

3 katlı Yalıtım camı 4 - 14 - 4 - 14 - 4, #2 + #5 yüzeylerinde kaplama

70

80

Nötr Nötr

ExtraClear

81

[%]

[%]

ExtraClear

Yalıtım camı 4 - 16 - 4, #3 yüzeyinde kaplama

1.0

PREMIUM

nrG

Yalıtım camı 4 - 16 - 4, #3 yüzeyinde kaplama

Yansıma Dış

Cam ­substratı

Soğurma Soğurma

Ürün

Yansıma Dış

Güneş enerjisi

g değeri (EN 410) g değeri (EN 410)

Geçirgenlik Geçirgenlik

Gölgelenme Katsayısı g EN / 0,87 Gölgelenme Kat­­ sayısı g EN / 0,87

Yansıma Dış Yansıma Dış

Hava Kripton2 Hava Kripton2

Yansıma İç Yansıma İç

Argon Argon

Renk yayınımı indeksi Renk yayınımı indeksi

Bükülebilme1

Temperlenebilme

Doğrudan geçirgenlik Doğrudan geçirgenlik

Kenar sıyırma1

Bükülebilme

174 Kaplamaya seramik baskı

Işık

10.2 Isı Yalıtım Camları 10.3 Güneş Koruma Camları

Tablo 4: Tablo 5:

ClimaGuard® ısı yalıtım camı

Kenar sıyırma

GUARDIAN GlassTime

GUARDIAN Ürünlerine Genel Bakis

SunGuard® eXtra Selective

10

175


Renk Nötr Nötr Nötr Nötr Nötr mavi Nötr mavi

ExtraClear ExtraClear ExtraClear ExtraClear ExtraClear ExtraClear

29

40

51

62

70

70

17

16

12

15

11

11

[%]

[%]

27

32

23

17

12

12

[%]

90

92

93

95

93

97

16

21

26

32

35

39

[%]

33

36

37

37

39

34

[%]

Nötr Nötr Nötr mavi

ExtraClear ExtraClear ExtraClear

36

45

56

62

16

14

16

13

31

24

19

15

90

91

93

92

18

22

27

29

Nötr Derin mavi Açık bronz

ExtraClear ExtraClear ExtraClear

HP Neutral 41/33 HP Royal Blue 41/29

HP Silver 35/26

ExtraClear

HP Bright Green 40/29 ExtraClear HP Bronze 40/27 ExtraClear

HP Amber 41/29

41

41

41

43

Gümüş

35

40

Gümüş

ExtraClear

50

Koyu bronz

Nötr

ExtraClear

HP Neutral 50/32

52

40

Nötr mavi

ExtraClear

60

62

Açık yeşil

Nötr

ExtraClear

HP Neutral 60/403 HP Neutral 52/41 HP Silver 43/31

Açık Mavi

ExtraClear

HP Light Blue 62/52

44

15

37

25

26

22

32

23

18

25

16

[%]

[%]

23

26

24

17

32

12

13

22

10

20

11

[%]

98

90

96

87

94

92

96

95

94

96

96

45

40

35

31

33

Güneş enerjisi

24

24

26

27

26

29

29

29

38

38

48

[%]

21

25

31

34

37

18

23

28

34

37

41

0,24

0,29

0,36

0,39

0,43

0,21

0,26

0,32

0,39

0,43

0,47

Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayir Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır

HT1 HT1 HT1 HT1 HT1 HT1 HT1 HT1 HT1 HT1 HT1

HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT

1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

[W/m2K] [W/m2K]

Kaplamaya seramik baskı

43

27

24

36

27

24

36

37

21

35

17

[%]

33

49

50

37

47

47

35

34

41

27

35

[%]

26

27

29

29

29

33

31

32

41

40

52

[%]

0,30

0,31

0,33

0,33

0,33

0,38

0,36

0,37

0,47

0,46

0,60

U değeri (EN673)

0,7 HT HT1 Evet Hayir 33 54 16 0,18 0,52 1 İlgili işleme uyarılarını dikkate alın veya ayrıntılı bilgiler için GUARDIAN’a başvurun. 2 Kripton

37

38

38

40

51

43

37

31

26

27

[%]

[%]

U değeri (EN673)

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,6

1,4

1,4

1,6

1,4

1,7

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

1,4

1,2

1,1

1,4

1,1

1,5

[W/m2K] [W/m2K]

Evet Evet Hayır1 Evet1

Evet Evet Hayır1 Evet1

Evet Evet Hayır1 Evet1

Evet Evet Hayır1 Evet1

Evet Evet Hayır1 Evet1

Evet Evet Hayır1 Evet1

Evet Evet Hayır1 Evet1

Evet Evet Hayır1 Evet1

Evet Evet Hayır1 Evet1

Evet Evet Hayır1 Evet1

Evet Evet Hayır1 Evet1

Tablo 7:

Cam Ürün ­substratı Renk Yalıtım camı 6 - 16 - 4, #2 yüzeyinde kaplama

Işık

ExtraClear Nötr mavi 26 18 27 88 13 Tüm değerler anma değerleridir ve ilgili ürün toleranslarına tabidir. EN 410 uyarınca fotospektrometrik veriler: EN 673 uyarınca U değerleri Gaz dolgu oranı: 90% İşleme olanaklarına ilişkin tüm bilgiler genel bir karakteristiğe sahiptir. Daha fazla bilgiyi, lütfen kaplanmış mimari cam için işleme talimatlarından öğrenin.

SN 29/18

SN 40/23

SN 51/28

SN 62/34

Nötr

ExtraClear

Yansıma Dış

SN 70/37

3 katlı yalıtım camı 6 - 12 - 4 - 12 - 4, #2 yüzeyinde kaplama + #5 yüzeyinde ClimaGuard® SN 70/41 ExtraClear Nötr 62 13 15 95 32 35

SN 29/18

SN 40/23

SN 51/28

SN 62/34

SN 70/37

SN 70/41

Yalıtım camı 6 - 16 - 4, #2 yüzeyinde kaplama

Cam ­substratı

Soğurma Soğurma

Ürün

Yansıma Dış

Güneş enerjisi

g değeri (EN 410) g değeri (EN 410)

Işık Gölgelenme Kat­­ sayısı g EN / 0,87 Gölgelenme Kat­­ sayısı g EN / 0,87

Geçirgenlik Geçirgenlik

Hava Kripton2 Hava

Yansıma Dış Yansıma Dış

Argon Argon

Yansıma İç Yansıma İç

Temperlenebilme Temperlenebilme

Renk yayınımı indeksi Renk yayınımı indeksi

Bükülebilme Bükülebilme

Doğrudan geçirgenlik Doğrudan geçirgenlik

Kenar sıyırma

176

SunGuard® SuperNeutral

Kenar sıyırma

Tablo 6:

Kaplamaya seramik baskı

GUARDIAN GlassTime

GUARDIAN Ürünlerine Genel Bakis

SunGuard® High Performance

10

177


Yansıma Dış

Güneş enerjisi

Soğurma

Işık

g değeri (EN 410)

Nötr Nötr mavi Nötr Gümüş Nötr Derin mavi Açık bronz

ExtraClear ExtraClear ExtraClear ExtraClear ExtraClear ExtraClear

HP Neutral 52/41 HP Neutral 50/32 HP Neutral 41/33 HP Royal Blue 41/29

Koyu bronz Gümüş

ExtraClear ExtraClear

31

36

36

36

36

36

38

44

46

53

55

44

16

38

26

27

23

33

24

19

26

17

24

26

25

19

31

15

18

23

14

21

15

96

88

94

86

92

90

94

93

92

92

94

18

19

20

21

21

22

22

24

28

30

34

Renk

Derin mavi Gümüş

ExtraClear ExtraClear ExtraClear ExtraClear

Solar Light Blue 52 Solar Silver Grey 32 Solar Royal Blue 20

Solar Silver 08

Solar Gold 20

Solar Bronze 20

8

ExtraClear

20

19

20

20

30

21 Gümüş

Bronz

Açık yeşil

Açık Gri

47

56

61

43

24

18

35

35

18

23

15

26

20

[%]

[%]

ExtraClear

ExtraClear

Solar Bright Green 20 ExtraClear

Solar Silver 20

Nötr

ExtraClear

Açık Mavi

Nötr

ExtraClear

Solar Neutral 60

Solar Neutral 67

Yalıtım camı 6 - 16 - 4, #2 yüzeyinde kaplama

Cam ­substratı

34

15

15

16

25

36

21

17

18

21

[%]

99

93

94

97

88

96

90

94

97

98

37

54

55

42

51

52

40

38

49

33

30

Güneş enerjisi

7

16

14

14

15

17

23

38

48

54

[%]

23

24

25

27

26

27

27

28

34

36

41

0,26

0,28

0,29

0,31

0,30

0,31

0,31

0,32

0,39

0,41

0,47

Evet Evet Hayır1 Evet1 Evet Evet Hayır1 Evet1 Evet Evet Hayır1 Evet1 Evet Evet Hayır1 Evet1 Evet Evet Hayır1 Evet1 Evet Evet Hayır1 Evet1 Evet Evet Hayır1 Evet1 Evet Evet Hayır1 Evet1 Evet Evet Hayır1 Evet1 Evet Evet Hayır1 Evet1 Evet Evet Hayır1 Evet1

0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Kenar sıyırma

0,6

[W/m2K] [W/m2K]

Kaplamaya seramik baskı

35

18

20

19

33

18

20

13

19

16

[%]

58

66

66

67

52

65

57

49

33

30

[%]

12

22

22

22

20

23

29

44

53

59

[%]

0,14

0,26

0,22

0,22

0,23

0,26

0,33

0,51

0,61

0,68

U değeri (EN673)

İlgili işleme uyarılarını dikkate alın veya ayrıntılı bilgiler için GUARDIAN’a başvurun. 3 Isıl işlem sonrsı değerler (temperli cam, lamine cam, bükme) 1

44

27

25

37

28

26

38

38

23

37

45

U değeri (EN673)

2,0

2,1

2,1

2,1

2,2

2,2

2,4

2,6

2,6

2,7

1,8

1,9

1,9

1,9

2,1

2,0

2,2

2,4

2,5

2,6

[W/m2K] [W/m2K]

Evet Evet Hayır Evet1

Evet Evet Hayır Evet1

Evet Evet Hayır Evet1

Evet Evet Hayır Evet1

Evet Evet Hayır Evet1

Evet Evet Hayır Evet1

Evet Evet Hayır Evet1

Evet Evet Hayır Evet1

Evet Evet Hayır Evet1

Evet Evet Hayır Evet1

Tablo 8:

Ürün

Işık

Tüm değerler anma değerleridir ve ilgili ürün toleranslarına tabidir. EN 410 uyarınca fotospektrometrik veriler: EN 673 uyarınca U değerleri Gaz dolgu oranı: 90% İşleme olanaklarına ilişkin tüm bilgiler genel bir karakteristiğe sahiptir. Daha fazla bilgiyi, lütfen kaplanmış mimari cam için işleme talimatlarından öğrenin.

HP Silver 35/26

HP Bronze 40/27

Açık yeşil

HP Bright Green 40/29 ExtraClear

HP Amber 41/29

HP Silver 43/31

Açık Mavi

ExtraClear

Yansıma Dış

ExtraClear

Soğurma

HP Neutral 60/403

g değeri (EN 410)

HP Light Blue 62/52

Cam [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] Ürün ­substratı Renk 3 katlı yalıtım camı 6 - 12 - 4 - 12 - 4, #2 yüzeyinde kaplama + #5 yüzeyinde ClimaGuard® Premium

Geçirgenlik

Geçirgenlik

Gölgelenme Kat­­ sayısı g EN / 0,87 Gölgelenme Kat­­ sayısı g EN / 0,87

Yansıma Dış

Yansıma Dış

Hava Hava

Yansıma İç

Yansıma İç

Argon Argon

Renk yayınımı indeksi

Renk yayınımı indeksi

Temperlenebilme Temperlenebilme

Doğrudan geçirgenlik

Doğrudan geçirgenlik

Bükülebilme Bükülebilme

178

SunGuard® High Performance

Kenar sıyırma

Tablo 7:

Kaplamaya seramik baskı

GUARDIAN GlassTime

GUARDIAN Ürünlerine Genel Bakis

Devamı

SunGuard® Solar

10

179


Cam ­substratı Renk

Geçirgenlik [%]

[%]

Yansıma Dış [%]

Güneş enerjisi

[%]

Doğrudan geçirgenlik

Derin mavi Gümüş

ExtraClear ExtraClear ExtraClear ExtraClear

Solar Light Blue 52 Solar Silver Grey 32 Solar Royal Blue 20

Renk

Cam ­substratı

98

[%]

[%]

Derin mavi Gümüş

ExtraClear ExtraClear ExtraClear ExtraClear

Solar Light Blue 52 Solar Silver Grey 32 Solar Royal Blue 20

7

ExtraClear

17 18 Gümüş

Bronz

16

17

17

25

ExtraClear

ExtraClear

Açık yeşil

Açık Gri

40

47

52

43

24

19

36

35

19

23

17

28

24

37

19

24

25

31

39

28

25

25

28

99

90

95

98

89

96

91

94

97

98

35

18

21

20

33

19

21

15

24

23

35

60

70

70

71

55

69

62

57

42

41

[%]

8

16

15

15

15

16

20

31

36

40

0,09

0,18

0,14

0,14

0,17

0,18

0,23

0,36

0,41

0,46

Evet Evet Hayır Evet1 Evet Evet Hayır Evet1 Evet Evet Hayır Evet1 Evet Evet Hayır Evet1 Evet Evet Hayır Evet1 Evet Evet Hayır Evet1 Evet Evet Hayır Evet1 Evet Evet Hayır Evet1 Evet Evet Hayır Evet1

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

U değeri (EN673)

Evet Evet Hayır Evet1

1,1

Bükülebilme

1,4

Kaplamaya seramik baskı

1,4

[W/m2K] [W/m2K]

Kenar sıyırma

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

[W/m2K] [W/m2K]

Evet Evet Hayır Evet1

Evet Evet Hayır Evet1

Evet Evet Hayır Evet1

Evet Evet Hayır Evet1

Evet Evet Hayır Evet1

Evet Evet Hayır Evet1

Evet Evet Hayır Evet1

Evet Evet Hayır Evet1

Evet Evet Hayır Evet1

Evet Evet Hayır Evet1

İlgili işleme uyarılarını dikkate alın veya ayrıntılı bilgiler için GUARDIAN’a başvurun.

5 1

19

21

20

34

20

22

18

28

28

10

9

9

11

11

16

25

30

33

[%]

[%]

[%]

0,10

0,21

0,15

0,15

0,20

0,21

0,26

0,41

0,49

0,54

9

18

16

16

17

18

23

36

42

47

[%]

59

69

69

70

55

68

61

56

40

37

Güneş enerjisi

6

13

11

10

12

13

18

29

36

40

Tüm değerler anma değerleridir ve ilgili ürün toleranslarına tabidir. EN 410 uyarınca fotospektrometrik veriler: EN 673 uyarınca U değerleri Gaz dolgu oranı: 90% İşleme olanaklarına ilişkin tüm bilgiler genel bir karakteristiğe sahiptir. Daha fazla bilgiyi, lütfen kaplanmış mimari cam için işleme talimatlarından öğrenin.

Solar Silver 08

Solar Gold 20

Solar Bronze 20

Solar Bright Green 20 ExtraClear

Solar Silver 20

Nötr

ExtraClear

Açık Mavi

Nötr

ExtraClear

Solar Neutral 60

Solar Neutral 67

Yalıtım camı 6 - 16 - 4, #2 yüzeyinde kaplama, #3 yüzeyinde ClimaGuard® 1.0

[%]

93

94

97

88

95

90

94

96

97

29

12

13

14

21

31

18

14

15

17

Işık

43

8

Gümüş

ExtraClear

24

18

20

19

35

34

18

22

ExtraClear

Bronz

19

19

19

29

14

24

19

[%]

U değeri (EN673)

Tablo 8:

Ürün

Solar Silver 08

Solar Gold 20

ExtraClear

Açık yeşil

Açık Gri

46

54

59

Geçirgenlik

Solar Bronze 20

Solar Bright Green 20 ExtraClear

Solar Silver 20

Nötr

ExtraClear Açık Mavi

Nötr

ExtraClear

Doğrudan geçirgenlik

Solar Neutral 60

Yansıma Dış

[%]

Yansıma Dış

Solar Neutral 67

Yalıtım camı 6 - 16 - 4, #2 yüzeyinde kaplama, #3 yüzeyinde ClimaGuard® Premium

Ürün

Yansıma İç Yansıma İç

Yansıma Dış

Işık Renk yayınımı indeksi Renk yayınımı indeksi

Soğurma Soğurma

Hava Hava

g değeri (EN 410) g değeri (EN 410)

Argon Argon

Gölgelenme Kat­­ sayısı g EN / 0,87 Gölgelenme Kat­­ sayısı g EN / 0,87

Temperlenebilme Temperlenebilme

180

SunGuard® Solar

Bükülebilme

Devamı

Kenar sıyırma

Tablo 8:

Kaplamaya seramik baskı

GUARDIAN GlassTime

GUARDIAN Ürünlerine Genel Bakis

Devamı

SunGuard® Solar

10

181


Cam ­substratı Renk

Derin mavi Gümüş

ExtraClear

[%] 12 16 14 24 24 32

[%] 69 63 52 32 22 19

12 12 21 21 29

48 38 23 16 14

96 95 93 98 92

8 14 28 25

Renk

[%]

[%]

[%]

Güneş enerjisi

[%]

[%]

[%]

[%] Nötr Nötr mavi Nötr mavi

ExtraClear ExtraClear ExtraClear

46

53

56

15

15

18

12

13

12

92

94

94

27

32

33

Tüm değerler anma değerleridir ve ilgili ürün toleranslarına tabidir. EN 410 uyarınca fotospektrometrik veriler: EN 673 uyarınca U değerleri Gaz dolgu oranı: 90% İşleme olanaklarına ilişkin tüm bilgiler genel bir karakteristiğe sahiptir. Daha fazla bilgiyi, lütfen kaplanmış mimari cam için işleme talimatlarından öğrenin. Yeşil float cam üzerine kaplamalar talep edilmesi halinde mümkündür.

RD 50

RD 55

RD 60

0,31

0,35

0,41

0,57

0,65

0,71

Evet1 Evet1 Evet1 Evet1 Evet1 Evet1

Kenar Sıyırma Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

Temperlenebilme Evet Evet Evet Evet Evet Evet

Hayır

Hayır

Hayır

58

52

49

33

38

39

0,37

0,44

0,45

1,1

1,1

1,1

[W/m2K]

Evet

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Evet1

Evet1

Evet1

Evet

Evet

Evet

İlgili işleme uyarılarını dikkate alın veya ayrıntılı bilgiler için GUARDIAN’a başvurun. 2 Almanya’da DIBt düzenlemesine uygun yapı ürünü 1

15

16

18

Yalıtım camı 88.2-16-6, #2 yüzeyinde SunGuard® içten lamine, #5 yüzeyinde ClimaGuard® Premium

Cam ­substratı

27

31

36

49

57

62

[%]

Evet

Evet

Evet

Tablo 10:

Ürün

Işık

57

63

56

50

40

37

[%]

Genel yapı denetimi onayı²

İlgili işleme uyarılarını dikkate alın veya ayrıntılı bilgiler için GUARDIAN’a başvurun. 2 Almanya’da DIBt düzenlemesine uygun yapı ürünü

10

53

97

8

10

1

[%]

[%]

[%]

Tüm değerler anma değerleridir ve ilgili ürün toleranslarına tabidir. EN 410 uyarınca fotospektrometrik veriler: EN 673 uyarınca U değerleri Gaz dolgu oranı: 90% İşleme olanaklarına ilişkin tüm bilgiler genel bir karakteristiğe sahiptir. Daha fazla bilgiyi, lütfen kaplanmış mimari cam için işleme talimatlarından öğrenin.

Solar Silver 20

ExtraClear

Açık Mavi

Solar Royal Blue 20

ExtraClear

Solar Light Blue 52

Nötr

Nötr

Açık Gri

ExtraClear

Solar Neutral 60 Solar Silver Grey 32 ExtraClear

ExtraClear

Solar Neutral 67

Lamine cam 88.4, 6 mm, #2 yüzeyinde kaplama

Ürün

Yansıma Dış

Geçirgenlik Geçirgenlik

Güneş enerjisi

Soğurma

Yansıma Dış Yansıma Dış

Soğurma g değeri (EN 410)

Yansıma İç

Yansıma İç

g değeri (EN 410) Gölgelenme Kat­ sayısı g EN / 0,87

Işık Doğrudan Geçirgenlik

Renk yayınımı indeksi

Gölgelenme Katsayısı g EN / 0,87 U değeri (EN 673) Argon

Renk yayınımı indeksi

Yansıma Dış

Doğrudan Geçirgenlik

Kaplamaya seramik baskı

Temperlenebilme

SunGuard® Solar İçten Lamine

Kenar Sıyırma

182 Genel yapı denetimi onayı²

Tablo 9:

Kaplamaya seramik baskı

GUARDIAN GlassTime

GUARDIAN Ürünlerine Genel Bakis

Radar yansıtma sönümlemesi için SunGuard®

10

183


Nötr Açık Gri Gümüş

ExtraClear ExtraClear ExtraClear ExtraClear ExtraClear

HD Light Blue 52 HD Silver Grey 32 HD Silver 20 HD Royal Blue 20

98 94 92 97

15 19 25 29

16 21 33 20

66 51 33 20 23

Işık

19

17

30

47

63

71

[%]

20

28

17

13

13

21

[%]

Güneş enerjisi

SN 70/37

18 24 32 38 16 44

28 59 49 42 40 39 39 34

SN 29/18 HP Neutral 60/40 HP Neutral 50/32 HP Silver 43/31 HP Royal Blue 41/29 HP Bright Green 40/29 HP Silver 35/26

HP Bronze 40/27

27

25

14 17

SN 40/23

49

14 16

68 61 39

SN 51/28

SN 62/34

14 12

58 68

24

24

24

33

16

22

21

27

32

23

18

15

13

15

98

90

96

94

95

95

94

90

91

92

95

94

96

93

23

23

25

25

28

28

36

15

20

25

31

35

37

25

40

24

24

26

34

34

32

30

32

33

34

32

30

36

[%] [%] [%] [%] [%] Ürün Yalıtım camı 6 - 16 - 4, #1 yüzeyinde SunGuard® Dry, #2 yüzeyinde SunGuard® güneş koruma kaplaması SNX 60/28

31

28

41

56

69

72

[%]

0,35

0,33

0,47

0,65

0,79

0,83

Temperlenebilme Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet1 Evet1 Evet1 Evet1 Evet1 Evet1

Kenar Sıyırma Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

37

53

51

49

38

38

32

55

48

42

35

33

33

39

[%]

26

26

28

28

31

31

39

18

23

27

33

37

40

27

[%] 0,32

0,30

0,30

0,32

0,32

0,36

0,36

0,45

0,20

0,26

0,31

0,38

0,43

0,46

U değeri (EN 673)

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,3

1,3

1,3

1,3

1,4

1,3

[W/m2K]

1,2

1,1

1,1

1,1

1,2

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,1

1,0

[W/m2K]

Tablo 12:

SN 70/41

61

55

53

40

24

8

[%]

Kaplamaya seramik baskı

İlgili işleme uyarılarını dikkate alın veya ayrıntılı bilgiler için GUARDIAN’a başvurun.

99

18

16

70

1

96

28

27

[%]

Tüm değerler anma değerleridir ve ilgili ürün toleranslarına tabidir. EN 410 uyarınca fotospektrometrik veriler: EN 673 uyarınca U değerleri Gaz dolgu oranı: 90% İşleme olanaklarına ilişkin tüm bilgiler genel bir karakteristiğe sahiptir. Daha fazla bilgiyi, lütfen kaplanmış mimari cam için işleme talimatlarından öğrenin.

Derin mavi

Açık Mavi

Nötr

ExtraClear

HD Neutral 67

HD Silver 70

[%]

[%]

Geçirgenlik

Renk yayınımı indeksi

Renk

Doğrudan Geçirgenlik Doğrudan Geçirgenlik

Yalınkat 6mm, #2 yüzeyinde kaplama

Yansıma Dış

Cam ­substratı

Yansıma Dış

Güneş enerjisi

Soğurma Soğurma

Işık

Yansıma Dış

Yansıma Dış

g değeri (EN 410) g değeri (EN 410)

Ürün

Geçirgenlik

Renk yayınımı indeksi

Yansıma İç

Yansıma İç

Gölgelenme Katsayısı g EN / 0,87 Gölgelenme Katsayısı g EN / 0,87

184

SunGuard® High Durable – Yalınkat Kullanılabilen Güneş Kontrol Camları

Hava

Tablo 11:

Argon

GUARDIAN GlassTime

GUARDIAN Ürünlerine Genel Bakis

SunGuard® Dry

10

185


Renk yayınımı indeksi

Yansıma İç

Yansıma Dış

Geçirgenlik 17 25 33 38 17 44

25 52 43 37 35 35 34 30

SN 29/18 HP Neutral 60/40 HP Neutral 50/32 HP Silver 43/31 HP Royal Blue 41/29 HP Bright Green 40/29 89

94

93

94

93

92

88

90

91

93

93

94

19

20

20

21

23

29

13

17

21

26

29

31

25

25

27

35

35

34

30

33

34

35

33

32

56

55

53

44

42

37

57

50

45

39

38

37

0,26

0,28

0,29

0,30

0,32

0,39

0,18

0,24

0,29

0,34

0,39

0,41

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,7

[%] 13 24 15

[%] 78 68 78

Ürün Yalıtım camı 4 - 16 Ar - 4 ClimaGuard Premium (#3 yüzeyinde) ClimaGuard 1.0 (#3 yüzeyinde) ClimaGuard Premium T2 (#2 yüzeyinde)

69 71 71

ClimaGuard Premium T2 (#3 yüzeyinde) ClimaGuard Premium (#5 yüzeyinde) ClimaGuard nrG T (#2 yüzeyinde) ClimaGuard nrG (#5 yüzeyinde) ClimaGuard nrG T (#3 yüzeyinde) ClimaGuard nrG (#5 yüzeyinde) Tüm değerler anma değerleridir ve ilgili ürün toleranslarına tabidir. EN 410 uyarınca fotospektrometrik veriler: EN 673 uyarınca U değerleri Gaz dolgu oranı: 90% İşleme olanaklarına ilişkin tüm bilgiler genel bir karakteristiğe sahiptir. Daha fazla bilgiyi, lütfen kaplanmış mimari cam için işleme talimatlarından öğrenin.

69

ClimaGuard Premium T2 (#2 yüzeyinde) ClimaGuard Premium (#5 yüzeyinde)

18

18

17

18

Yansıma

Işık

61

59

51

48

56

51

60

[%]

0,8

0,8

0,7

0,7

1,1

1,0

1,1

[W/m2K]

Argon

g değeri (EN 410) U değeri (EN 673)

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Tablo 13:

3 katlı Yalıtım camı 4 - 12 Ar - 4 - 12 Ar - 4

23

24

25

26

28

34

16

21

25

30

34

36

24 96 18 41 41 22 0,25 0,5 İşleme olanaklarına ilişkin tüm bilgiler genel bir karakteristiğe sahiptir. Daha fazla bilgiyi, ütfen kaplanmış mimari cam için işleme talimatlarından öğrenin.

26

25

31

18

23

22

27

31

24

20

17

16

SunGuard® Dry

Geçirgenlik

Tüm değerler anma değerleridir ve ilgili ürün toleranslarına tabidir. EN 410 uyarınca fotospektrometrik veriler: EN 673 uyarınca U değerleri Gaz dolgu oranı: 90%

HP Silver 35/26

HP Bronze 40/27

28

27

15 18

SN 40/23

44

16 18

60 54 35

SN 51/28

SN 62/34

SN 70/37

SN 70/41

[W/m2K]

[W/m2K]

0,5

Doğrudan Geçirgenlik

0,5

g değeri (EN 410)

15

Gölgelenme Katsayısı g EN / 0,87

60

Yansıma Dış

U değeri (EN 673)

Tablo 12:

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] Ürün 3 katlı yalıtım camı 6 - 12 - 4 - 12 - 4, #1 yüzeyinde SunGuard® Dry , + #2 yüzeyinde SunGuard® güneş koruma kaplaması, ® #5 yüzeyinde ClimaGuard Premium SNX 60/28 52 15 18 91 22 37 39 25 0,29

Soğurma

Güneş enerjisi

Kripton

186 Argon

Işık

GUARDIAN GlassTime

GUARDIAN Ürünlerine Genel Bakis

Devamı

ClimaGuard® Dry

10

187


188 SunGuard® Yalıtım

#2 üzerinde SSG 52 + #2 üzerinde Ferro System140 12 4061

Solar Neutral 67 Solar Light Blue 52

#2 üzerinde SG Solar Silver Grey 32 + #2 üzerinde Ferro System140 15 4001

HP Neutral 41/33 HP Royal Blue 41/29

#2 üzerinde SG HP Bright Green 40/29 + #4 üzerinde Frit #2 üzerinde SG HP Bronze 40/27 + #4 üzerinde Frit

#2 üzerinde SG Solar Green 07 + #2 üzerinde Ferro System140 15 4001 SG Solar Bright Green 20 auf #2 + #2 üzerinde Ferro System140 15 4001 Renkli cam Bronz + #2 üzerinde Ferro System140 15 4001 #2 üzerinde SG Solar Bronze 20 + #2 üzerinde Ferro System 140 15 4001

HP Amber 41/29 HP Bright Green 40/29 HP Bronze 40/27

#2 üzerinde SG Solar Silver 08 + #2 üzerinde Ferro System140 15 4001 #2 üzerinde SG HP Silver 35/26 + #4 üzerinde Frit İzolasyon gizleme camlarında, dışta kalan cam için daha yüksek bir enerji absorbsiyonu söz konusu olup olmadığı kontrol edilmelidir; yüksek absorbsiyonda termik olarak işlenmelidir. Camlar arası ara bölme 8 mm’yi aşmamalıdır. Prensip olarak, gizleme camlarının takılmaları sırasında veya takılı olduklarında agresif maddelere maruz kalmayacaklarından emin olunmalıdır.

HP Silver 35/26

#2 üzerinde SG HP Royal Blue 41/29 + #4 üzerinde Frit #2 üzerinde SG HP Amber 41/29 + #4 üzerinde Frit

#2 üzerinde SG Solar Royal Blue 20 + #2 üzerinde Ferro System140 12 4060

#2 üzerinde SG HP Neutral 41/33 + #4 üzerinde Frit

#2 üzerinde SG HP Neutral 50/32 + #4 üzerinde Frit

#2 üzerinde SG HP Neutral 52/41 + #4 üzerinde Frit #2 üzerinde SG HP Silver 43/31 + #4 üzerinde Frit

HP Neutral 50/32

#2 üzerinde SG HP Neutral 60/40 + #4 üzerinde Frit

-

#2 üzerinde SSG 52 + #2 üzerinde Ferro System140 12 4061

HP Neutral 52/41

#2 üzerinde SG HP Light Blue 62/52 + #4 üzerinde Frit

Devamı

HP Silver 43/31

#2 üzerinde SG Solar Silver Grey 32 + #2 üzerinde Ferro System140 15 4001

Tablo 14:

#2 üzerinde SG Solar Silver Grey 32 + #2 üzerinde Ferro System140 15 4001

-

Yalıtım Spandrel camı

Yalınkat Spandrel Plakası

HP Neutral 60/40

#2 üzerinde SG Solar Silver 08 + #4 üzerinde Frit

#2 üzerinde SG Solar Silver 08 + #2 üzerinde Ferro System140 15 4001

HP Light Blue 62/52

SunGuard® High Performance

#2 üzerinde SG Solar Bronze 20 + #4 üzerinde Frit #2 üzerinde SG Solar Gold 20 + #4 üzerinde Frit

SunGuard® Spandrel Camlar için Seramik Boya Kombinasyonları

SunGuard® Yalıtım

Solar Silver 08

Solar Gold 20 -

#2 üzerinde SG Solar Bright Green 20 + #4 üzerinde Frit

#2 üzerinde SG Solar Bronze 20 + #2 üzerinde Ferro System 140 15 4001

#2 üzerinde SG Solar Silver 20 + #4 üzerinde Frit

#2 üzerinde SG Solar Bright Green 20 + #2 üzerinde Ferro System140 15 4001

Solar Bright Green 20 Solar Bronze 20

#2 üzerinde SG Solar Royal Blue 20 + #4 üzerinde Frit

#2 üzerinde SG Solar Silver 20 + #2 üzerinde Ferro System140 15 4001

Solar Royal Blue 20 Solar Silver 20

#2 üzerinde SG Solar Silver Grey 32 + #4 üzerinde Frit

#2 üzerinde SG Solar Silver Grey 32 + #2 üzerinde Ferro System140 15 4001

Silver Grey 32 #2 üzerinde SG Solar Royal Blue + #2 üzerinde Ferro System140 12 4060

#2 üzerinde SG Solar Light Blue 52 + #4 üzerinde Frit

#2 üzerinde SSG 52 + #2 üzerinde Ferro System140 12 4061

SunGuard® Solar #2 üzerinde SG Solar Neutral 67 + #4 üzerinde Frit

#2 üzerinde SG SN 40/23 + #4 üzerinde Frit

#2 üzerinde SG Solar Royal Blue 20 + #2 üzerinde Ferro System140 15 4001

SN 29/18

SN 40/23

#2 üzerinde SG SN 51/28 + #4 üzerinde Frit

2 üzerinde SG SN 62/34 + #4 üzerinde Frit

#2 üzerinde SSG 52 + #2 üzerinde Ferro System140 15 4001 #2 üzerinde SG SN 40/23 + #4 üzerinde Frit

#2 üzerinde SG SN 70/37 + #4 üzerinde Frit

#2 üzerinde SSG 52 + #2 üzerinde Ferro System140 15 4001

#2 üzerinde SG Solar Royal Blue 20 + #2 üzerinde Ferro System140 15 4001

#2 üzerinde SG SN 70/41 + #4 üzerinde Frit

#2 üzerinde SSG 52 + #2 üzerinde Ferro System140 15 4001

#2 üzerinde SG SNX 60/28 + #4 üzerinde Frit

Yalıtım Spandrel camı

#2 üzerinde SSG 52 + #2 üzerinde Ferro System140 12 4061

SN 51/28

SN 62/34

SN 70/37

#2 üzerinde SSG 52 + #2 üzerinde Ferro System140 11 4060

Yalınkat Spandrel Plakası

Tablo 14:

SN 70/41

SunGuard® SuperNeutral

SNX 60/28

SunGuard® eXtra Selective

GUARDIAN GlassTime

GUARDIAN Ürünlerine Genel Bakis

10.4 Gizleme Camları SunGuard® Spandrel Camlar için Seramik Boya Kombinasyonları

10

189


Tip

190 SC SR

44.2/16/10 44.1/20/8

35/44b 36/44

36

35

34

37

SC SR

66.3/16/8 44.1/16/10

37 37

SR SC

55.2/18/8

37

34

29

33

35

35

30

31

33

31

29

32

27

25

44

44

44

43

43

43

43

43

43

42

42

42

42

42

41

41

39

39

37

36

[dB]

[mm]

41

Rw

66.2/16/8 37/43d

39 39

Kalınlık

37/43b

34/44

39 39

43

37/43c

SR SC

44.1/20/6 55.2/18/8

34/43

SC SR

44.2/16/8 44.1/14/6

33/42 29/43 37/43a

SR SC

44.2/16/8 55.2/16/8

35/42a

SR SR

44.2/16/6 44.1/16/6

31/42 30/42 35/42b

SC SC

44.2/16/6 44.2/18/6

31/41 33/41

PVB SC

44.4/16/6 44.2/16/4

32/39 29/39

PVB PVB

44.2/12/4 33.4/16 /4

25/36 27/37

38 38

-1

-4

-2

-3

-2

-2

-2

-2

-1

-2

-2

-3

-2

-2

-3

-2

-2

-2

-2

-1

-2

-2

-7

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-7

-8

-7

-6

-7

-6

-6

-7

-6

-5

-6

-6

-5

[dB]

Ctr

C

[dB]

-3

-3

-3

-3

-3

-4

-4

-4

-4

-3

-4

-1

-1

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

[dB]

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Kr)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,3 (Ar)

[W/m2K]

EN 673

Ug değeri

5,2

5,4

5,6

5,6

5,6

5,6

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

[W/m2K]

EN 673

Ug değeri

-

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

P1A

P1A

P1A

P1A

P1A

P2A

P1A

P1A

P1A

P1A

P1A

P1A

P1A

P2A

P1A

P1A

P1A

P4A

P4A

P2A

Gülle deneyi EN 356

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

Sarkaçlı darbe EN 12600

Direnç sınıfı

P2A

P2A

P2A

P1A

P2A

P1A

P4A

P2A

P1A

P1A

P2A

Sarkaçlı darbe EN 12600

Direnç sınıfı Gülle deneyi EN 356

Tablo 15:

2 katlı izolasyon camı

Folyo tipi

37 38

21

12

36 36

[dB]

Ctr

GUARDIAN LamiGlass® Sound Control

1

Yapı

Tip

17

SR SR

8/0,76/8 10/0,76/10

SR 88.2 SR 1010.2

13

SR SR

6/0,50/6 6/0,76/6

SR 66.1 SR 66.2

10 11

SR SR

5/0,50/5 5/0,76/5

SR 55.1

10

9

8

9

7

6

[dB]

[mm]

SR 55.2

SR SR

4/0,76/4 4/1,52/4

SR 44.2 SR 44.4

SC SR

4/0,76/4 4/0,50/4

SC 44.2 SR 44.1

SR SR

3/0,50/3 3/0,76/3

SR 33.1 SR 33.2

Folyo tipi

Yapı

C

Tablo 15:

Tek cam

Rw

Kalınlık

GUARDIAN GlassTime

GUARDIAN Ürünlerine Genel Bakis

10.5 Ses Yalıtım Camları Devamı

GUARDIAN LamiGlass® Sound Control

191

10


192 SR SR

44.1/12/6 /12/ 8 44.1/12/6/12/10

47/44 48/46

46

48

47

47

46

44

43

43

42

42

42

-2

-2

-1

-3

-2

-1

-2

-2

[dB]

-7

-7

-7

-7

-5

-5

-6

-5

[dB]

Ctr

C

-6 -6

-2

-2

-6 -5

1,1 (Ar)

0,7 (Ar)

0,7 (Ar)

0,6 (Ar)

0,7 (Ar)

0,5 (Ar)

0,5 (Ar)

0,7 (Ar)

0,6 (Ar)

[W/m2K]

EN 673

Ug değeri

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,4 (Air)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

1,1 (Ar)

P1A

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

P1A

P1A

P1A

P1A

P2A

P2A

P1A

P1A

Gülle deneyi EN 356

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

1(B)1

Sarkaçlı darbe EN 12600

Direnç sınıfı

P2A

P4A

P1A

P1A

P1A

P2A

P1A

P1A

P1A

P1A

P1A

P2A

P1A

P1A

P1A

P1A

P1A

Gösterilen fonksiyon değerleri nominal değerlerdir. Üretim ve imalat toleransları nedeniyle bazı değerlerde sapmalar meydana gelebilir. Işığa, güneş enerjisine ve termik özelliklere ilişkin teknik veriler, Avrupa EN 673 ve EN 410 standartları uyarınca belirlenmiştir. Sayısız başka cam ve testler mevcut.

48/47 44.1 /12/6/12/10 SR 48 47 -2 -7 0,5 (Kr) P1A 1(B)1 1 (Ar) Argon dolgu ClimaGuard® Premium ile – #3’te kaplama (3 katlı izolasyon camı: (PVB) Polivinil butiral folyo (Kr) Kripton dolgu #2+5). LamiGlass® Sound Control, tüm GUARDIAN güneş koruma ve ısı (SR) Akustik PVB folyo yalıtım kaplamaları ile kombine edilebilir. (SC) Sound-Control PVB folyo EN ISO 140-3 ve 717 uyarınca Rw,P değeri

SC SR

44.2/12/5/12/8 44.1/14/4/14/6

46/43 47/43

55

53

PVB PVB

44.2/18/4/16/6 44.2/18/4/16/44.1

53/42

45

SR SC

6 /14/ 44.1/14 /6 44.2 /12/4/12/8

48/37 45/42

37

[dB]

[mm] 48

Rw

Kalınlık

51 52

-1 -1

-7

-6

-7

-7

-5

-8

-6

-6

-7

-7

-4

-6

-8

[W/m2K]

Sarkaçlı darbe EN 12600

Direnç sınıfı Gülle deneyi EN 356

Tablo 15:

55/42

50 51

-2

-2

-3

-2

-1

-3

-2

-2

-2

-2

-1

-2

-3

-6

[dB]

EN 673

Ug değeri

GUARDIAN LamiGlass® Sound Control

3 katlı izolasyon camı

Folyo tipi

Yapı

Tip

49 50

52

48

46

46

42

49

49

49

48

47

46

46

45

45

45

46

-2

[dB]

Ctr

Devamı

1

SR SR

88.4/20/55.2 88.2/24/46.2

48/51 52/52

SC / SC SC /SC

88.2/20 /44.2 88.2/16/66.2

46/50 46/51

SR SC / SC

66.2/20/55.2 44.3 /20 / 66.3

44/49 42/50

44

41 38

SC/SC SC/SC

44.2/20/66.2 44.3/16/ 66.3

41/49 38/49

38 46

SC /SC SC/SC

44.2/16/66.3 88.2/20/44.2

38/48

38

46/49

SR SC / SC

66.2/20/10 44.2/16 /66.2

43/46 38/47

43

37 34

SC SR/SR

55.2/16/10 55.1/16/44.1

37/45 34/46

39 39

SC SC

44.2/20/10 66.3/16/10

36

39/45a

PVB/SC

44.4/16/55.2

36/46

45

[dB]

36

[mm]

39/45b

Folyo tipi SR

Yapı 44.1/18/10

Tip

C

Tablo 15:

36/45

Rw

Kalınlık

GUARDIAN GlassTime

GUARDIAN Ürünlerine Genel Bakis

Devamı

GUARDIAN LamiGlass® Sound Control

10

193


GUARDIAN GlassTime

GUARDIAN Ürünlerine Genel Bakis

10.6 Emniyet camları Tablo 16:

EN 12600 uyarınca düşme korumalı camlar – Sarkaç darbe deneyi

Tip

Yapı

Tablo 17: EN 12600 uyarınca

Atışlara karşı dirençli camlar – EN 356 uyarınca gülle düşme deneyi

Tip

Yapı

EN 356 uyarınca güvenlik sınıfı

LamiGlass 22.1

F loat cam 2+2; 0,38 mm PVB

2(B)2

LamiGlass 33.2

F loat cam 3+3; 0,76 mm PVB

P2A

LamiGlass 32.11

F loat cam 3+2; 0,38 mm PVB

2(B)2

LamiGlass 33.4

F loat cam 3+3; 1,52 mm PVB

P4A

LamiGlass 33.1

F loat cam 3+3; 0,38 mm PVB

2(B)2

LamiGlass 44.2

F loat cam 4+4; 0,76 mm PVB

P2A

LamiGlass 33.2

FF loat cam 3+3; 0,76 mm PVB

1(B)1

LamiGlass 44.3

F loat cam 4+4; 1,14 mm PVB

P3A

LamiGlass 33.4

F loat cam 3+3; 1,52 mm PVB

1(B)1

LamiGlass 44.4

F loat cam 4+4; 1,52 mm PVB

P4A

LamiGlass 43.11

F loat cam 4+3; 0,38 mm PVB

2(B)2

LamiGlass 44.6

F loat cam 4+4; 2,28 mm PVB

P5A

LamiGlass 43.21

F loat cam 4+3; 0,76 mm PVB

1(B)1

LamiGlass 55.6

F loat cam 5+5; 2,28 mm PVB

P5A

LamiGlass 44.1

F loat cam 4+4; 0,38 mm PVB

2(B)2

LamiGlass 66.6

F loat cam 6+6; 2,28 mm PVB

P5A

LamiGlass 44.2

F loat cam 4+4; 0,76 mm PVB

1(B)1

LamiGlass Sound Control 44.2 SC

F loat cam 4+4; 0,76 mm PVB-SR

P1A

LamiGlass 44.4

F loat cam 4+4; 1,52 mm PVB

1(B)1

LamiGlass Sound Control 33.2 SR

F loat cam 3+3; 0,76 mm PVB-SR

P2A

LamiGlass 44.6

F loat cam 4+4; 2,28 mm PVB

1(B)1

LamiGlass Sound Control 44.1 SR

F loat cam 4+4; 0,50 mm PVB-SR

P1A

LamiGlass 55.1

F loat cam 5+5; 0,38 mm PVB

2(B)2

LamiGlass Sound Control 44.2 SR

F loat cam 4+4; 0,76 mm PVB-SR

P2A

LamiGlass 55.2

F loat cam 5+5; 0,76 mm PVB

1(B)1

LamiGlass Sound Control 44.4 SR

F loat cam 4+4; 1,52 mm PVB-SR

P4A

LamiGlass 55.4

F loat cam 5+5; 1,52 mm PVB

1(B)1

LamiGlass Sound Control 44.6 SR

F loat cam 4+4; 2,28 mm PVB-SR

P5A

LamiGlass 66.1

F loat cam 6+6; 0,38 mm PVB

2(B)2

LamiGlass Sound Control 66.2 SR

F loat cam 6+6; 0,76 mm PVB-SR

P2A

LamiGlass 66.2

F loat cam 6+6; 0,76 mm PVB

1(B)1

LamiGlass Sound Control 66.4 SR

F loat cam 6+6; 1,52 mm PVB-SR

P4A

LamiGlass 64.21

F loat cam 6+4; 0,76 mm PVB

1(B)1

LamiGlass 66.4

F loat cam 6+6; 1,52 mm PVB

1(B)1

LamiGlass 88.1

F loat cam 8+8; 0,38 mm PVB

1(B)1

LamiGlass 88.2

F loat cam 8+8; 0,76 mm PVB

1(B)1

LamiGlass 88.4

F loat cam 8+8; 1,52 mm PVB

1(B)1

LamiGlass Sound Control 44.2 SC

F loat cam 4+4; 0,76 mm PVB-SC

1(B)1

LamiGlass Sound Control 33.1 SR

F loat cam 3+3; 0,50 mm PVB-SR

1(B)1

LamiGlass Sound Control 33.2 SR

F loat cam 3+3; 0,76 mm PVB-SR

1(B)1

LamiGlass Sound Control 44.1 SR

F loat cam 4+4; 0,50 mm PVB-SR

1(B)1

LamiGlass Sound Control 44.2 SR

F loat cam 4+4; 0,76 mm PVB-SR

1(B)1

LamiGlass Sound Control 44.4 SR

F loat cam 4+4; 1,52 mm PVB-SR

1(B)1

LamiGlass Sound Control 44.6 SR

F loat cam 4+4; 2,28 mm PVB-SR

1(B)1

LamiGlass Sound Control 55.1 SR

F loat cam 5+5; 0,50 mm PVB-SR

1(B)1

LamiGlass Sound Control 55.2 SR

F loat cam 5+5; 0,76 mm PVB-SR

1(B)1

LamiGlass Sound Control 66.1 SR

F loat cam 6+6; 0,50 mm PVB-SR

1(B)1

LamiGlass Sound Control 66.2 SR

F loat cam 6+6; 0,76 mm PVB-SR

1(B)1

LamiGlass Sound Control 66.4 SR

F loat cam 6+6; 1,52 mm PVB-SR

1(B)1

LamiGlass Sound Control 88.2 SR

F loat cam 8+8; 0,76 mm PVB-SR

1(B)1

LamiGlass Sound Control 88.4 SR

F loat cam 8+8; 1,52 mm PVB-SR

1(B)1

GUARDIAN tarafından test edilmiş yapılar (Güncellik 07.2012).

10

GUARDIAN tarafından test edilmiş yapılar (Güncellik 07.2012). GUARDIAN tarafından teslim edilen lamine emniyet camları, İnşaat Denetimi Listesi A Bölüm 1 Sıra No. 11.14’e (baskı 2012/1) uygundur. 1 Simetrik olmayan yapıların her iki tarafı test edilmiştir.

194

195


GUARDIAN GlassTime

Tablo 18:

GUARDIAN Ürünlerine Genel Bakis

Top Çarpmasına karşı dayanıklı camlar – DIN 18032-3 standardı uyarınca

Typ

Aufbau

EN 356 uyarınca güvenlik sınıfı

LamiGlass 44.2

F loat cam 4+4; 0,76 mm PVB

Top sektirmeye karşı dayanıklı

GUARDIAN tarafından test edilmiş yapılar (Güncellik 07.2012).

10 Department of Health Offices, Bilbao SunGuard® HP Neutral 41/33 Juan Coll-Barreu Architekt

196

197


GUARDIAN GlassTime

11. Arama ve Bulma..........................................................200 11.1 Teknik Hizmet........................................................................200 11.1.1 Sahada Elektronik Destek.....................................................200 Ürün Karşılaştırma Aracı | Configurator

11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5

Cam İle İlgili Önemli Hesaplamalar......................................201 Teknik Müşteri Desteği..........................................................201 Yetkinlik aktarımı....................................................................202 GUARDIAN Yetkili Kişilerine Genel Bakış............................202

11.2

Dizin........................................................................................202

11.3

Genel Kısaltmalar..................................................................208

11.4

Yunan Formül Sembolleri.....................................................213

Burj Khalifa, Dubai SunGuard® Solar Silver 20 Skidmore, Owings & Merrill LLP architects

198

11 199


GUARDIAN GlassTime

Bu bölümde, belirli hizmet tekliflerinin aranmasını, özel teknik terimlerin veya kısaltmaların bulunmasını kapsayan çeşitli konular ele alınmıştır.

Burada eksiksiz bilgi verme iddiasından daha çok çeşitli olanaklar ve gerçekler hakkında genel bir fikir edindirme amaçlanmıştır.

11.1 Hizmet Sunumu GUARDIAN’da, yüksek kaliteli ürünler, uygulanabilir cam çözümleri ve işlevsel bir dağıtım yapısı, geniş bir hizmet yelpazesi ile tamamlanmaktadır. Buna yönelik olarak, çeşitli bölümlerde görevli yüksek nitelikli ve yüksek motivasyonlu çalışanla-

rımız bulunmaktadır. Bu hizmetlerin temel amacı, müşteri taleplerini en kısa sürede karşılamak ve bu taleplere kapsamlı cevaplar vermek kadar, satış ve pazarlama mantığına uygun, teknik, yapıcı ve lojistik destek sunmaktır.

11.1.1 Sahada Elektronik Destek Gündelik cam uygulamalarında faydalanabileceğiniz yardımcı araçları GUARDIAN internet si-

tesinde bulabilir, hızlı ve kolay bir şekilde hemen kullanmaya başlayabilirsiniz:

11.1.1.1 Ürün Karşılaştırma Aracı Burada, zengin çeşitlilikteki ürünler arasından belirli kriterlere göre ürünler bulmaya yarayan ve çeşitli ürünlerin birbiri ile karşılaştırılmasına imkan tanıyan bir internet uygulaması söz konusudur. Bu amaçla, görünüm ve/veya varsa-

yılan değerler gibi parametreler tanımlanmakta, yazılım da, bu parametreler doğrultusunda online olarak eleme yapmakta ve eşleşen ürünleri saniyeler içerisinde göstermektedir.

ÝÝ www.sunguardglass.com 11.1.1.2 GUARDIAN Configurator İndirilebilir konfigürasyon aracı, her bir camın veya iki veya üç katlı izolasyon camı birimlerinin çeşitli tip ve kalınlıktaki kombinasyonlarının ışık ve enerji değerlerini hesaplamaya yarayan bir araç sunmak için geliştirilmiştir. Hesaplama sonuçları, EN 410 ve EN 673 sayılı Avrupa standartlarına uygun olarak, cam kaplamaların ışık tekniği, enerji ve ısı ile 200

ilgili özelliklerini tanımlamaktadır. Sonuçlar, kolayca dağıtılabilmeleri ve muhafaza edilebilmeleri için pdf dosyaları halinde oluşturulmaktadır. Hesaplama yöntemi, akredite bir kuruluş tarafından kontrol edilmiştir. Esas alınan hesaplamalar, bağımsız kuruluşlar tarafından yapılmıştır. Yani, cam levhalar kurutma malzemesiyle doldurulmuş çıtaların her iki ucundan butil yapıştırma bandıyla

Arama ve Bulma yapıştırılmaktadır. Bu da, hesaplanan bu değerleri binanızın tasarımı ve çevre kontrol sistemleri için kullandığınızda, sizin ve ekibinizin bu değerlerin doğruluğuna güvenebileceğiniz anlamına gelmektedir.

GUARDIAN Configurator aracını internet sitemizden indirebilir veya doğrudan GUARDIAN’dan talep edebilirsiniz..

ÝÝ www.sunguardglass.com 11.1.2 Cam İle İlgili Önemli Hesaplamalar Henüz planlama ve/veya teklif aşamasında bile, çok sayıda muhtelif hesaplama yapılması gereği vardır. Bu hesaplamalar yapılmaksızın sonraki işlem aşamalarına geçmek mümkün olmamaktadır. İster seçilecek cam boyutuna karar verilmesi için gerekli statik yük hesaplamalarının yapılması, ister de bina cephesindeki veya pencerelerdeki izotermik akışların belirlenmesi ya da yapılandırma aracının sunmasının mümkün olmadığı belirli komplike harici bileşenlerin güneş enerjisi ile ilgili önemli değerlerin sabitlenmesi

söz konusu olsun, hiç fark etmez. Uzmanlar tarafından kullanılan modern, sürekli olarak güncellenen yazılım, istenen değerleri hızlı ve güvenilir şekilde sunmakta ve böylece günlük cam işlerine etkili ve verimli bir şekilde katkıda bulunmaktadır. Söz konusu verilerin ve değerlerin herhangi bir bağlayıcılığı yoktur, bunlar sadece öneri niteliğindedir. Bu nedenle, söz konusu veriler ve değerler, sözleşme aşamasında, gerekli yetki ve onaya sahip teknik uzmanlar tarafından mutlaka onaylanmalıdır.

11.1.3 Teknik Müşteri Desteği Müşterilere yönelik çok sayıda test sertifikası, üretici beyanı ve diğer teknik dokümanların yanı sıra, gerektiğinde müşteriye yerinde destek sunan çalışanlarımız bulunmaktadır. İster yeni bir müşterinin, depolama ve üretim tesislerinin uzmanlarca değerlendirilmesini talep etmesi, ister de yeni GUARDIAN ürünlerinin,deneme

üretimi aşaması dahil olmak üzere, müşteriye özel ürün lansmanı teklifi söz konusu olsun, hiç fark etmez. Müşterideki yüksek kalitedeki ve rasyonel üretim ve işletme akışları da kendine özgü bir imaj gerektirmekte ve bu yönde aktif olarak GUARDIAN tarafından desteklenmekte ve refakat edilmektedir.

11 201


GUARDIAN GlassTime

11.1.4 Yetkinlik Aktarımı Bilgi ne kadar farklı olursa, danışmanlık ve satış da o nedenli verimli olmaktadır. GUARDIAN uzmanları, bu slogana yakışır şekilde, müşterilerine, ürün portföyü ile ilgili verilebilecek ne kadar bilgi varsa tümünü aktarmaktadırlar. İster üretim ve uygulama alanındaki yeni geliştirme çalışmaları, ister çerçeve parametrelerinde değişiklikler, isterse de satış açısından önemli, destekleyici bilgiler söz konusu olsun,

hiç fark etmez. Avrupa genelinde düzenli olarak sürdürülen geliştirme eğitimi ve eğitim faaliyetleri, ortak başarıya ulaştıracak her türlü zemini sunmaktadır. Çünkü çok yönlü cam uygulamalarını inşaat dahilinde veya inşaatlara yönelik olarak üretmek ve bunları piyasada etkili ve kazançlı bir şekilde konumlandırmak, ancak müşterinin yüksek nitelikli çalışanları aracılığıyla mümkündür.

11.1.5 GUARDIAN Yetkili Kişilerine Genel Bakış Bu yayının güncelliğine bağlı olarak herhangi bir sorun oluşturmaması adına, her bir departmandaki ve ülkedeki yetkili kişiler ile ilgili bilgilerin verilmesinden kaçınılmıştır. İnternet sitesinde is-

tediğiniz zaman ilgili yetkili kişileri iletişim bilgileri ile birlikte bulabilirsiniz. GUARDIAN çalışanları ile iletişime geçme ve tanışma imkanından mutlaka faydalanmanızı öneririz.

ÝÝ www.guardian.com

11.2 Dizin A Absorbsiyon.................................................................. 45, 57, 59 Aktif Güvenlik .......................................................................... 82 Algılama.................................................................................... 65 Alkali Maddeler........................................................................ 25 Anizotropi (Hava izleri).............................................................. 77 Anti-Radar Kaplama............................................................... 124 Anti-Radar Kaplamaları .......................................................... 124 Ara Boşluk......................................................................... 36, 155 Asansör Camları...................................................................... 123 Asit Dayanımı............................................................................ 25 B Baş Üstü Camları................................................................ 86, 90 Baskı Dayanıklılığı......................................................... 24, 76, 82 Baskı Tekniği........................................................................... 111 Baskı........................................................................................ 110 Başüstü Camları........................................................................ 91 Baz Dayanımı............................................................................ 25 b-Faktörü (Gölgeleme Katsayısı).............................................. 45 Biçim Belirleme....................................................................... 118 202

Arama ve Bulma Birleşim................................................................................... 148 Bölgesel Kamburluk............................................................... 119 Bombeli Cam.......................................................................... 116 Boyca Uzama Katsayısı............................................................. 25 Bükme Çeşitleri...................................................................... 117 Bükme Dayanıklılığı................................................ 24, 76, 79, 80 Burulma.................................................................................. 120 C Cam Ağırlığı.............................................................................. 68 Cam Çeşitleri.......................................................................... 117 Cam Kırığı................................................................... 78, 80, 161 Cam Kırma.............................................................................. 157 Cam Köşeleri.......................................................................... 148 Cam Ölçümleri....................................................................... 150 Cam Yüzey Isısı......................................................................... 51 Camda Yüzey Hasarı............................................................... 151 CE İşaretlemeleri ................................................................... 162 Cepheler................................................................................. 101 Çift Cidarlı Cephe................................................................... 102 D Darbe Direnci........................................................................... 83 Darbe ve Basınç Dayanımı................................................. 76, 82 Darbeye Karşı Direnç................................................................ 83 Dekoratif Cam.................................................................. 60, 112 Dekoratif Lamine Camlar........................................................ 114 Delik Konumları...................................................................... 140 Delik........................................................................................ 138 Delikler.................................................................... 138, 140, 141 Desibel...................................................................................... 64 Dik Açılılık............................................................................... 134 Dikey Camlama........................................................................ 88 Dış Yoğuşma............................................................................. 44 Dış Yüzey Hasarı..................................................................... 156 Dolgu Macunu........................................................................ 148 Dolgu Malzemesi - Ara Boşluk................................................. 40 Dönüşüm Alanı......................................................................... 24 Doyum Noktası - Isı.................................................................. 43 Doyum Noktası Şeması............................................................ 44 Doyum Noktası......................................................................... 43 Duruma Göre Onay................................................................ 108 Düşmeye Karşı Koruma.......................................... 86, 88, 92, 95 Düz Cam........................................................................... 20, 171 Düzeltme Faktörleri ................................................................. 67 Düzeltme Faktörleri.................................................................. 67 E Ekoloji................................................................................. 51, 56 Ekonomi.............................................................................. 50, 56 Elektromanyetik Sönümlemeli Camlar................................... 124 203

11


GUARDIAN GlassTime

Emissivite.................................................................................. 23 Emniyet..................................................................................... 74 EN Normları ................................................................... 130, 162 Enerji Akışı................................................................................ 57 Enerji Ektinliği........................................................................... 57 Enerji Tasarrufu......................................................................... 51 Esneklik Modülü....................................................................... 23 Etkileyen Faktörler.................................................................... 68 F Fiziksel Özellikler ............................................................... 76, 82 Fotovoltaik................................................................................ 33 Frekansları................................................................................. 65 G Geçirgenlik - Transmisyon.................................................. 57, 59 Genel Bina Teftiş Onayı ......................................................... 116 Geri Kesit................................................................................ 133 Gerilim Yapısı............................................................................ 75 Gerilim...................................................................................... 74 Gölgeleme Katsayısı................................................................. 45 Görsel Kalite........................................................................... 151 Güneş Enerjisi........................................................................... 31 Güneş Koruması............................................................... 56, 175 Gürültü Düzeyi.......................................................................... 66 Gürültümetre............................................................................ 64 Güvenlik Özellikli Camlar......................................................... 96 H Hava Boşluğu......................................................... 36, 43, 59, 68 Havşalı Delik................................................................... 119, 141 I İnsan Unsuru............................................................................. 64 İpek Baskı................................................................................ 113 İşaretlemeler..................................................................... 77, 162 Isı Banyolu Temperli Cam (heat soak) ............................. 77, 141 Isı Banyolu Temperli Cam................................................. 77, 141 Isı Banyosu Testi ...................................................................... 78 Isı Değişim Dayanımı.................................................... 24, 74, 79 Isı Etkileri............................................................................. 76, 80 Isı İletim Katsayısı................................................................ 25, 40 Isı Kapasitesi............................................................................. 25 Isı Tekniği Etkisi......................................................................... 38 Isı Tekniği.................................................................................. 38 Isı Yalıtım Camları.................................................................... 174 Isı Yalıtımı.......................................................................... 50, 101 Isı Yayınımı.............................................................. 32, 38, 45, 56 Işık............................................................................................. 30 Isıl Yalıtım ................................................................................. 53 İşleme..................................................................... 135, 136, 146

204

Arama ve Bulma K Kademeli Yalıtım Camı........................................................... 149 Kalan Dayanım.......................................................................... 87 Kalan Stabilite........................................................................... 87 Kalınlık Toleransları......................................................... 142, 145 Kalite....................................................................................... 151 Kapaklı Cephe........................................................................ 104 Kaplamalar.................................................................. 26, 60, 155 Karışım Fenomeni..................................................................... 46 Karolaj..................................................................................... 156 Kayıklık.................................................................................... 144 Kenar Birleşim........................................................... 39, 142, 155 Kenar İşleme Çeşitleri............................................................. 145 Kenar İşleme Yapısı................................................................. 120 Kenar Tanıtımı......................................................................... 147 Kesim...................................................................................... 132 Kırma.................................................................................. 74, 79 Kısmi Temperli Camlar - TVG .................................................. 79 Konfor................................................................................. 51, 56 Konstrüktif Cam Yapı................................................................ 97 Kontrol Edilebilir Camlar........................................................ 124 Konveksiyon............................................................................. 38 Korkuluklar................................................................ 60, 110, 185 Köşe Zımpara.................................................................. 136, 137 L Lamine Güvenlik Camı .................................................... 80, 144 Limitler.................................................................... 132, 134, 144 M Magnetron Püskürtme.............................................................. 26 Malzeme Uyumu..................................................................... 163 Mastik Dolgu.......................................................................... 148 Matkapla Delik Açma............................................................. 138 Membran Cephe.................................................................... 108 Metal Dolgu Malzemesi Kombinasyonu.................................. 40 Mimari Cam............................................................................ 116 Minimum Cam Kalınlıkları....................................................... 141 N Nem Filmi................................................................................. 77 Nitelik................................................................... 23, 76, 82, 155 Nokta tutulu Cephe (Spider Cephe)...................................... 107 Nominal Değer......................................................................... 41 Normlar................................................................................... 130 O Ölçü Toleransları..................................................................... 144 Ölçüm Değerleri................................................................. 40, 42 Ölçüm Toleransı...................................................................... 143 Optik Kalite............................................................................... 77 Ortalama Ses Yalıtım Değeri.................................................... 66 Özel Ölçüler.................................................................... 137, 138 205

11


GUARDIAN GlassTime

Özel Şekiller............................................................................ 135 Özel Toleranslar.............................................................. 132, 135 P Pahlı Kenar Zımparası..................................................... 136, 138 Pahlı Köşe Zımparası...................................................... 136, 137 Pasif Güvenlik .......................................................................... 85 Paslanmaz Çelik........................................................................ 39 Patlamaya Karşı Cam Sınıfları................................................... 84 Patlamaya Karşı Dayanım......................................................... 84 Pirolitik Metodu........................................................................ 26 Plan Paralelliği ........................................................... 20, 47, 120 PVB Folyo................................................................................. 80 R Radius Keskinliği..................................................................... 119 Radyasyon, Işınım..................................................................... 31 Reçine..................................................................................... 115 Renk Sadakati......................................................................... 110 Renk Yayının İndeksi................................................................. 46 Renklendirme........................................................................... 22 Renkli Camlar.................................................................. 112, 115 Renkli folyo............................................................................. 115 Rodaj....................................................................................... 145 Rulo Tekniği............................................................................ 111 S Seçicilik .................................................................................... 46 Şeffa Cam Yapılar.................................................................... 101 Sera Etkisi................................................................................. 45 Sert Kaplama............................................................................ 26 Sertifikalandırma................................................................. 51, 56 Ses Dalgası............................................................................... 64 Ses Düzeyi................................................................................ 66 Ses İzolasyon Ölçüm Değerlendirmesi ................................... 67 Ses İzolasyon Ölçümü.............................................................. 66 Ses Koruması............................................................................ 64 Ses Seviyesi.............................................................................. 64 Sıcak Cephe............................................................................ 101 Silikon Cephe......................................................................... 105 Silikon..................................................................................... 164 Sınır Değerler............................................................................ 64 Soğuk Cephe.......................................................................... 102 Solar Kazanımlar ...................................................................... 45 Spektrum - Uyum Değerleri .................................................... 68 Standart Toleranslar........................................................ 132, 134 Standartlaştırılmış Gereksinimler............................................ 132 Statik Özel Durumlar.............................................................. 121 Su Dayanımı.............................................................................. 25

Arama ve Bulma T Taşıma ve Saklama ................................................................. 167 Teğer Geçişler......................................................... 120, 143, 144 Tek Camlara Ayrıştırma............................................................. 70 Tek Renk................................................................................. 155 Temel Cam.................................................................. 20, 71, 132 Temizlik................................................................................... 166 Temperli Cam .................................................................. 74, 141 Termoplastik Sistemler - TPS.................................................... 40 Toleranslar....................................................................... 132, 134 Top Çarpma Dayanıklılığı................................................. 76, 193 Top Düşme Testi............................................................... 84, 192 Toplam Enerji Geçirgenliği g-Değeri....................................... 45 Transfer Baskı.......................................................................... 114 U U-Değeri............................................................................. 25, 40 Üretim Teknikleri..................................................................... 112 Üretim..................................................................... 68, 74, 79, 81 UV Dayanımı ............................................................................ 33 Uygun Cam Tipleri.................................................................... 83 Uygunluk................................................................................. 153 Uyumluluk............................................................................... 163 Y Yalıtım Camı Efekti.............................................................. 47, 59 Yalıtım Camı Kenar İşlemesi ............................................ 37, 155 Yalıtım Camı Terminolojisi ....................................................... 37 Yalıtım Camı Üretimi................................................................. 68 Yalıtım Camı...................................................................... 37, 142 Yalıtım Malzemeleri................................................................. 164 Yalıtım Profili........................................................................... 148 Yalıtım, Elektromagnetik ........................................................ 124 Yan Kopma............................................................................. 132 Yansıma..................................................................................... 57 Yapı Fiziksel Özellikleri........................................................ 76, 82 Yapısal Güvenlik................................................................ 87, 123 Yaralanmaya Karşı Koruma....................................................... 85 Yatay Camlama......................................................................... 90 Yazın Isı Koruması .................................................................... 58 Yazın Isı Koruması..................................................................... 58 Yoğunluk................................................................................... 23 Yoğuşma................................................................................... 43 Yumuşak Kaplama.................................................................... 26 Yumuşama Sıcaklığı.......................................................... 25, 116 Yürünebilir Camlama................................................................ 87 Yürünebilir Camlar.................................................................. 122

11 206

207


GUARDIAN GlassTime

Arama ve Bulma

11.3 Genel Kısaltmalar

E �������������������� Youngmodul (Esneklik modülü)

a ��������������������� Yıl

EN ����������������� Avrupa Standartları

A �������������������� Amper

EnEV �������������� Enerji tasarruf kararnamesi

abP ���������������� Yapı ürünleri ve yapı türleri için genel yapı teftiş test belgeleri

EOTA ������������� Avrupa Teknik Onay Organizasyonu

AbZ ���������������� Genel yapı teftiş onayı AGB ��������������� Genel İşlem Şartları ATV ���������������� Genel teknik sözleşme koşulları AufzV ������������� Asansör düzenlemesi

EPBD ������������� Energy Performance of Buildings Directive ESG ��������������� Temperli cam ESG-H ������������ Isı banyolu temperli cam ETA ���������������� European Technical Approval

b �������������������� Orta geşiş faktörü

ETAG ������������� European Technical Approval Guideline (EOTA’nın teknik onayı)

BauPG ����������� Yapı ürünleri yasası

ETZ ���������������� Avrupa teknik onayı

BM ����������������� Mezura

EU ������������������ Avrupa Birliği

BPR ���������������� Yapı ürünleri yönetmeliği

Fc ������������������� Güneş koruma tertibatı için indirgeme faktörü

BRL ���������������� Yapı düzenleme listesi

FEM ��������������� Sonlu elemanlar yöntemi

BW ����������������� Ölçüm değeri

Fg ������������������� Çakışım limit frekansı

c ��������������������� Özgül ısı kapasitesi

fg,h ������������������ Karakteristik eğilmede çekme dayanımı

C �������������������� Spektrum adaptasyon değeri

fR �������������������� Resonans frekansı

CE ������������������ Communautés Européennes (Avrupa Topluluğu)

g �������������������� Toplam enerji geçirgenliği

CEN ��������������� Commité Européen dé Normalisation, Standartlar için Avrupa Komitesi

G �������������������� Isıtılan gün sayısı

CENELEC ������ Commité Européen de Normalisation Électrotechnique, Avrupa Elektroteknik Standartlar Komitesi CiO ���������������� Gaz dolum derecesi cm ������������������ Santimetre CO2 ���������������� Karbondioksit Ctr ������������������ Spektrum adaptasyon değeri dB ������������������ Desibel dB(A) �������������� Ses seviyesi, sınıflandırılmış DIBt ��������������� Alman Yapı Tekniği Kurumu DIN ���������������� Alman Standartları Enstitüsü E �������������������� Emisivite (yayınım) 208

GBM �������������� Bölünmüş mezura GHz ��������������� Gigahertz (109 Hertz) GPa ���������������� Gigapascal GWp �������������� Gigawatt bazında (fotovoltaik modüllerin) ulaşabileceği maksimum güç (peak) H �������������������� Saat H �������������������� Petrol ısı değeri hEN ��������������� Uyarlanmış Avrupa Standardı HK ������������������ Knoop sertlik derecesi HVBG ������������ Resmi meslek birlikleri konfederayonu Hz ������������������ Hertz Ift ������������������� IFT Rosenheim

11 209


GUARDIAN GlassTime

ISO ���������������� Uluslararası Standartlar Organizasyonu, International Organization for Standardization J ��������������������� Joule k ��������������������� Kilo K �������������������� Kelvin K �������������������� Düzeltme değeri (ses yalıtımında) kF �������������������� Pencere ısı iletim katsayısı (eski) kg ������������������ Kilogram kHz ����������������� Kilohertz (103 Hertz) kPa ����������������� Kilopascal LBO ��������������� Eyalet yapı düzenlemesi LTB ����������������� Teknik yapı koşulları m ������������������� Yüzey kütlesi m ������������������� Metre M ������������������� Mega (109) m2 ������������������ Metrekare m3 ������������������ Metreküp mbar �������������� Millibar MBO �������������� Örnek yapı düzenlemesi MDCA ����������� ABD’deki özel camlar için kalite belgesi MHz ��������������� Megahertz MIG ��������������� Çok levhalı izolasyon camı MLTB ������������� Teknik yapı koşullarının örnek listesi mm ���������������� Millimetre MPA ��������������� Malzeme test kurumu ms ������������������ Millisaniye n �������������������� Nano N �������������������� Newton

Arama ve Bulma Pa ������������������ Pascal PAR ���������������� Photosynthetically Active Radiation prEN �������������� Avrupa Birliği standardı taslağı PU; PUR ��������� Poliüretan PV ������������������ Fotovoltaik PVB ���������������� Polivinil butiral PVC ���������������� Polivinil klorid P1A - P8B ����� Cam direnç sınıfı qi; qa �������������� Isı kaybı, ikincil R �������������������� Ses yalıtım ölçümü Ra; Ra,D; Ra,R ���� Renk yayınım indeksi RAL ���������������� Alman Kalite Güvence ve Markalama enstitüsü Re ������������������ Güneş enerjisi yansıması RL ������������������ Işık yansıması RLT ����������������� İç klimalı tesislerde iç havalandırma teknolojisi Rw,B ����������������� Ses yalıtım ölçümü, sınıflandırılmış, yapıda Rw,P ����������������� Ses yalıtım ölçümü, sınıflandırılmış, test aşaması değeri Rw,R ����������������� Ses yalıtım ölçümü, sınıflandırılmış, hesaplama değeri R’w,res �������������� Ses yalıtım ölçümü, sınıflandırılmış, sonuç Rw; R’w ������������ Ses yalıtımı ölçümü S �������������������� Seçicilik oranı S �������������������� Güneş giriş parametresi SC ������������������ Gölgelenme katsayısı SZR ���������������� Araboşluk TR ������������������ Teknik kurallar TRAV �������������� Düşme korumalı camların kullanımı için teknik kurallar TRLV �������������� Çizgisel yerleştirilmiş camların kullanımı için teknik kurallar

N �������������������� Orta ışık hesaplama indeksi nm ����������������� Nanometre (10-9 m) P �������������������� Ses gücü 210

11 211


GUARDIAN GlassTime

TRPV �������������� Nokta biçimli yerleştirilmiş camların ölçümü ve uygulanması için teknik kurallar TUV ���������������� Morötesi ışın geçirgenliği TVG ��������������� Kısmi temperli cam U �������������������� Isı iletim katsayısı UCW ���������������� Isı iletim katsayısı, cephe Uf; Um; Ut �������� Çerçeve, sütun ve kiriş profillerinin ısı iletim katsayısı Ug, BW �������������� Isı iletim katsayısı, cam, ölçüm değeri Ug; Up ������������� Cam ve dolgunun ısı iletim katsayısı ÜH ����������������� Üreticinin uyumluluk bildirgesi ÜHP ��������������� Üreticinin teste göre uyumluluk bildirgesi ÜHZ ��������������� Uyumluluk sertifikası UV ������������������ Morötesi Uw ������������������ Isı iletim katsayısı, pencere VDI ����������������� Alman Mühendisler Odası VdS ���������������� VdS Schadenverhütung GmbH VG ����������������� Birleşik cam VOB ��������������� Yapı işleri için tahsis ve sözleşme düzenlemesi VSG ��������������� Lamine cam W ������������������� Watt W ������������������� Window (pencere) WPK ��������������� Üretici üretim kontrolü ZiE ����������������� Münferit durum izni

Arama ve Bulma 11.4 Yunan Formül Sembolleri a

Sarkaç darbesinde düşüş yüksekliği

a

Orta termik boyca uzama katsayısı

a

Açı

ae

Enerji soğurulması

b

Sarkaç darbesinde kırılma oranı

g

Global güvenlik faktörü

D

Fark

Du

Sıcaklık farkı

e

Emisivite

q

Sıcaklık

l

Ses ve ışıkta dalga boyu

l

Isı iletkenliği

m

Mikro

m

Poisson oranı

m

Poisson sayısı

mm

Mikrometre (= 10–6 m)

r

Yoğunluk

re

Güneş enerjisi refleksiyonu

S

Toplam

s

Eğilmede çekme dayanımı

te

Güneş enerjisi Geçirgenliği

tL

Işık geçirgenliği derecesi

tV

Işık geçirgenliği derecesi

tV,BW

Işık geçirgenliği derecesi, ölçüm değeri

j

Sarkaç darbesinde düşüş yüksekliği

y

Isı iletim katsayısı, uzunluk odaklı

W

Ohm

11 212

213


GUARDIAN GlassTime

Notlar

11 214

215


GUARDIAN GlassTime

216

Glasstime TR  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you