Page 1

Oplysninger om 10. klasse Tilmelding til 10. klasse 2011-12 Alle, der tilmelder sig 10. klasse 2011-12, skal bruge Optagelse.dk der findes på Undervisningsministeriets optagelsesportal. www.optagelse.dk Tilmelding skal være underskrevet af elev og forældre og pr. 1. marts 2011 til skolens UU-vejleder. Elever i 9. klasse på folke- / ungdoms- / efterskoler m.v. Skolesøgende unge, der pr. 1. marts 2011 ønsker at tilmelde sig 10. klasse 2011-12, skal:

Tilmelding til 10. klasse efter 1. marts 2011 Unge, der efter 1. marts 2011 ønsker at tilmelde sig 10. klasse 2011-12, skal: lS krive tilmeldingen i www.optagelse.dk l F ølg vejledningen, når du udfylder skemaet! lH ave udfyldt sin uddannelsesplan lH vis du har brug for hjælp, så kontakt din UUvejleder lH envende sig direkte til den skole, man ønsker at påbegynde 10. klasse på. lH USK at medbringe de udfyldte tilmeldingspapirer! Hvis der er ledige pladser på skolen, kan skolen optage den unge.

lS krive tilmeldingen i www.optagelse.dk l F ølg vejledningen, når du udfylder skemaet! lH vis du har brug for hjælp, så kontakt din UU-vejleder (se f.eks. side 29) l T ilmeldingen og ”forsendelsen” til dit valgte uddannelsessted foregår elektronisk. lH ave udfyldt sin uddannelsesplan

Hvis der ikke er ledige pladser på skolen, kan skolen enten henvise den unge til en anden skole, hvor der er ledige pladser, eller henvise den unge til UU-vejledningen.

Senest 1. juni 2011 vil alle tilmeldte få skriftligt svar på tilmeldingen (se nærmere side 31).

HUSK: Unge, der tilmelder sig efter 1. marts, kan kun tilbydes optagelse på skoler med ledige pladser.

Ikke-skolesøgende unge: Unge, der ikke er elever i en 9. klasse på folke/ ungdoms- / efterskoler m.v. skal:

Ændring af tilmeldingen: Hvis man efter tilmeldingen 1. marts eller senere ønsker ændringer vedrørende tilmeldingen, f.eks. at annullere tilmeldingen eller skifte til en anden 10. klasse-skole, kan man med hjælp fra egen UU-vejleder kontakte pågældende skole.

lS krive tilmeldingen i www.optagelse.dk l F ølg vejledningen, når du udfylder skemaet! lH vis du har brug for hjælp, så kontakt din UU-vejleder, se www.uuo.dk l T ilmeldingen og ”forsendelsen” til dit valgte uddannelsessted foregår elektronisk. lH ave udfyldt sin uddannelsesplan

Kontakt din UU-vejleder, hvis du har brug for hjælp til at finde en skole med ledige pladser! ! !

HUSK: Ønsker om skift til anden 10. klasse-skole kan kun opfyldes, hvis der på pågældende skole er ledige pladser!

Hvis du ikke har adgang til it/internet, så kontakt din UU-vejleder! ! ! Senest 1. juni 2011 vil alle tilmeldte få skriftligt svar på tilmeldingen (se nærmere side 31).

Elever, der tilmelder sig efter 1. marts, kan kun tilbydes optagelse på skoler med ledige pladser på tilmeldingstidspunktet. 30


Optagelse til 10. klasse pr. 1. marts 2011 Primo maj 2011 afholder Skoleafdelingen og 10. klasse-skolerne et fælles optagelsesmøde. På optagelsesmødet behandles alle tilmeldinger samtidigt og efter fælles optagelsesregler, hvor der tages udgangspunkt i: le levens skoleønske le levens uddannelsesplan le levens oplysninger på ansøgnings- og bilagsskemaerne En 10. klasse, kan kun oprettes, hvis der pr. 1. marts tilmelder sig mindst 20 elever til klassen. Hvis en bestemt 10. klasse på grund af for få tilmeldinger ikke oprettes, vil de tilmeldte elever til netop den klasse blive kontaktet og få mulighed for at blive optaget i en anden 10. klasse. Hvis der til en bestemt 10. klasse er flere tilmeldinger, end klassen kan rumme, foretages lodtrækning blandt de tilmeldte, og taberne i lodtrækningen vil blive kontaktet og få mulighed for at tilmelde sig en 10. klasse-skole med ledige pladser. Elever med bopæl i andre kommuner end Odense, kan optages i 10. klasse på: Hjalleseskolen - Højstrupskolen – Næsby Skole MEN KUN: - hvis optagelsen ikke spærrer for en Odenseelevs ønske om optagelse - hvis optagelsen kan ske inden for det elevtal, der er fastlagt for skolens 10. klasse Elever med bopæl i andre kommuner end Odense, kan optages i 10. klasse på: Dalum Ungdomsskole – Korsløkke Ungdomsskole – Rising Ungdomsskole MEN KUN: - hvis bopælskommunen på forhånd giver tilsagn om betaling af undervisningen - hvis optagelsen ikke spærrer for en Odenseelevs ønske om optagelse - hvis optagelsen kan ske inden for det elevtal, der er fastlagt for skolens 10. klasse

Svar på tilmeldingen: Inden 1. juni 2011 vil alle tilmeldte få brev: - enten med besked om, at man er optaget på en bestemt skole, eventuelt med en invitation til et supplerende informations- og vejledningsmøde på skolen - eller med opfordring til at indsende et nyt skoleønske, fordi der var for få eller for mange tilmeldte til den ønskede skole.

Optagelse til 10. klasse efter 1. marts 2011 Hvis der på det tidspunkt, hvor eleven med bistand af UU-vejlederen henvender sig til 10. klasse-skolen, er ledige pladser, kan skolen optage eleven. Hvis der på det tidspunkt, hvor eleven med bistand af UU-vejlederen henvender sig til 10. klasse-skolen, ikke er ledige pladser, kan skolen enten henvise den unge til en anden skole, hvor der er ledige pladser, eller henvise den unge til fortsat bistand fra UU-vejledningen. Unge, der henvender sig efter 1. marts, kan kun tilbydes optagelse på skoler med ledige pladser. Elever med bopæl i andre kommuner end Odense, kan optages i 10. klasse på: Hjalleseskolen – Højstrupskolen – Næsby Skole - hvis der på henvendelsestidspunktet er ledige pladser inden for det elevtal, der er fastlagt for skolens 10. klasse Elever med bopæl i andre kommuner end Odense, kan optages i 10. klasse på: Dalum Ungdomsskole – Korsløkke Ungdomsskole – Rising Ungdomsskole - hvis bopælskommunen på forhånd giver tilsagn om betaling af undervisningen, og hvis der på henvendelsestidspunktet er ledige pladser inden for det elevtal, der er fastlagt for skolens 10. klasse.

31

Tilmelding til 10. klasse  

Alle, der tilmelder sig 10. klasse 2011-12, skal bruge Optagelse.dk der findes på Undervisningsministeriets optagelsesportal. www.optagelse....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you