Page 1

Tidsplan for 2010: Frist for indsendelse af bidrag fra skolerne 5.maj

Udsendelse af ”Inspirationspakke” Ca. 15.febr

februar

marts

april

Byrådsbeslutning Struktur 15.dec

Høring 26.aug – 21.okt maj

Workshop Fremtiden skole 16.marts

juni

juli

august

september

Udvalget sender forslag til vision samt struktur i høring 26.aug

oktober

november

december

Udvalgsdrøftelse 26.okt + 9.nov

Udvalgsbehandling Vision - beslutning Struktur - indstilling 23.nov

Proces oversigt  

Proces oversigt