Page 1

บริษัท โลกสีขาว (ประเทศไทย) จำกัด


MAKE THE WORLD A BETTER PLACE บริษัท โลกสีขาว (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่มุ่งให้ความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของผู้คนและสภาพแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทมุ่งส่งเสริมการพัฒนาคนใน 7 ด้าน ได้แก่ กายภาพ อารมณ์ จิตวิญญาณ การศึกษา การเงิน ความสัมพันธ์ ในครอบครัว และสังคม ทั้งนี้เพื่อให้ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล นอกจากนั้น บริษัทยังปรารถนาจะมีส่วนสนับสนุนให้มีการพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาคน พัฒนาเมือง ประเทศชาติ และส่งผลดีต่อโลกใบนี้ ในที่สุด


มุ่งมั่นพัฒนาความเป็นเมืองที่น่าอยู่ ให้แก่ชุมชนและถิ่นที่อาศัย ทั้งในเขตเมืองและบริเวณโดยรอบ


WHITE PROJECTS & EVENTS จากอาสาสมัครกว่า 200 คน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา รณรงค์ และช่วยกันเพื่อให้ โครงการเหล่านี้เกิดขึ้น


โครงการ Thailand Clean Up Day จัดขึ้น 2 ครั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมกับ สสส. มี โรงเรียนเข้าร่วม 11 โรงเรียน และผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คน


โครงการ Big Tree in Town จัดขึ้นเพื่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ และทั่วประเทศไทย รณรงค์ ในการปลูกต้นไม้ ใหญ่ 15,000 ต้น ภายในปี 20125 และในปี 2014 โครงการดำเนินการสำเร็จก่อนเวลา และปลูกต้นไม้ ได้มากถึง 33,236 ต้น


โครงการ Life’s Melody มีความตั้งใจที่จะใช้ดนตรี เพื่อเปิดทางให้มีการจัดกิจกรรมที่ดีคืนสู่สังคม พร้อมกับการจัดแสดงดนตรี ในรูปแบบ concept ต่างๆ กันไปในแต่ละครั้ง โดยจัดมาแล้ว 5 ครั้ง และได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน และศิลปินที่มาช่วยกัน รณรงค์เพื่อสังคม อาทิ วง Mind, ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์, แพรว คณิตกุล (แพรว คูณสาม), อีฟ พุทธธิดา ศิระฉายา, Basket Band, วง HUM, มาร์ค AF7, ข้าวกล้อง AF9, วง Sing Out, วง Harmonica Sunlight, วง DelRitMo, วง Uniserv, วง Drizzle Day, วง Featuring day, วีเจแนน-กัญดา ศรีธรรมูปถัมภ์, ครูเบลล่า จากโรงเรียนสอนดนตรีวรนันทร์ และน้องๆสามเกลอวงอะคาเปล่าตาบอด, Chiang Mai Troupe,วง CleArly CleAr, วง Need แชมป์ GBOB 2013


โครงการ Envirody จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 28 เมษายน 2012 ณ ลานปลาโลมา หาดป่าตอง โดยได้รับเกียรติจากท่านนายก อบจ.ภูเก็ต คุณ ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ เป็นประธาน เปิดตัวโครงการ Envirody ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งภาค รัฐ เอกชน และประชาชนชาวภูเก็ตในบริเวณ หาดป่าตองเข้าร่วมกันทำความสะอาดหาด โดยการเก็บขยะร่วมกัน หลังจากนั้นองค์กรได้จัด มินิคอนเสิร์ต เพื่อรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความสะอาด ของสถานที่ท่องเที่ยวไทย


โครงการ No Plastic Fantastic จัดขึ้นเพื่อประสาน งานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด เชียงใหม่และทั่วประเทศไทย รณรงค์ ลดการใช้ ถุงพลาสติก ทดแทนด้วยถุงผ้า ปัจจุบันมี มากกว่า 50 ร้านค้า เข้าร่วมโครงการ โดยมี ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในงาน


โครงการ ล้านฝาสานฝัน ปันขาเทียม เชิญชวน ให้ประชนชนร่วมบริจาคฝา มอบบริจาคแก่มูลนิธิ ขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยรศ.นพ.เทอดชัย ชีวเกตุ เลขาธิการมูลนิธิฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานต่างๆ กว่า 300 แห่ง และสมาชิกกว่า 500 คน จนกระทั่งสามารถส่งมอบฝาอลูมิเนียม 1,000,000 ฝาสำเร็จ


โครงการ Be Teen Festival เป็นโครงการวันเด็กที่จัดขึ้นภายใต้องค์กรดิออลเพื่อ สังคม ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และองค์กรเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอื่นๆ ร่วมจัดงานวันเด็กในวันที่ 9 มกราคม 2014 มีเด็กเข้า ร่วมกิจกรรมประมาณ 4,000 คน


PROJECT ALLIANCES


WHITE COMMUNICATION บริการผลิตงานโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย กลยุทธ์สื่อออนไลน์ การสื่อสารองค์กร ในด้านการทำประโยชน์เพื่อสังคม หรือบรรษัทภิบาล อันได้แก่บริการต่อไปนี้ ‣ Branding Consult & Management ‣ Advertising ‣ Brand & Corporate Identity ‣ Media Strategy Placement ‣ Public Relations ‣ CSR Events ‣ Campaign ‣ Company Profile ‣ Social Media Marketing ‣ VDO Presentation

‣ Creative Graphic Design ‣ Annual Report ‣ Magazine ‣ Booklet & Leaflet ‣ Brochure ‣ Stationary design ‣ Newsletter ‣ Copy Writing ‣ Seminars ‣ Video & Photo Production


จัดงาน

Nick Vujicic Live in Chiang Mai ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่ 2 กันยายน 2013

‣ Client: องค์กร บิลลี่ เกรแฮม เชียงใหม่ ประเทศไทย


จัดงาน ผลิตและวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ มหกรรมงานวิจัย ส่วนภูมิภาค 6 มีนาคม 2014 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ‣ Client: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


จัดงานสถาปนา

สถาบันศิลปะป้องกันตัวนานาชาติ

ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ 22 มีนาคม 2014 ‣ Client: International Martial Art


จัดงาน วางแผนการประชาสัมพันธ์

“เกษียณเร็ว เกษียรรวย ด้วยอสังหาฯ” วิทยากรโดย อาจารย์จักรพงษ์ เมษพันธุ์ โค้ชการเงินอันดับ 1 ของเมืองไทย และเป็นผู้แปลหนังสือพ่อรวยสอนลูก

ณ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ

24 กรกฎาคม 2014

‣ Client: บริษัท เอกอานนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และธนาคารแห่งประเทศไทย (เชียงใหม่)


จัดงานและวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์

งานมหัศจรรย์เชียงใหม่ ผจญภัยนานาชาติ

ภายใต้งาน LANNA EXPO 2014 19-23 กันยายน 2014 ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่ ‣ Client: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่


จัดงาน PR Meeting เพื่อประชาสัมพันธ์

งานครบรอบ 50 ปีมช.

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 13 มกราคม 2015 ‣ Client: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


จัดงานสัมมนาผู้นำระดับโลก Global Leadership Summit Seminar 21 กุมภาพันธ์ 2015 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ ‣ Client: สโมสรธุรกิจคริสเตียน


จัดงาน วางแผนการประชาสัมพันธ์ From “Micro Business to Million & Enterprise” วิทยากรโดย Nell Merlino 28 เมษายน 2015 ณ โรงแรม ไอบิส เชียงใหม่ ‣ Client: สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่


จัดงานเปิดตัวหนังสือ

‘นครเชียงตุง’

ผู้เขียนโดย อาจารย์ ไพศาล จั่วทอง 24 กรกฏาคม 2015 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ‣ Client: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


นิตยสาร CMUSR Engagement

‣ Client: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


นิตยสารฉบับพิเศษ

‣ Client: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


‣ Client: บริษัท สปินอัพ จำกัด

หนังสือแนะนำ ผู้อำนวยการ การท่าเรือ แห่งประเทศไทย


นิตยสาร The Chamber ‣ Client: หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่


งานประชาสัมพันธ์และสื่อ

Job & Education Fair

‣ Client: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Digital Planing & Marketing Mo’C Mo’L Restaurant ‣ Client: ร้านอาหาร Mo’C Mo’L


Printing Design


‣ วิดี โอแนะนำโครงการหมู่บ้านจัดสรร มีสุข เรสซิเดนท์เซส

‣ วิดี โอการท่องเที่ยวแนวผจญภัยของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

Media Production


‣ รายการท่องเที่ยวท้องถิ่น “อะไรดีอิน”

‣ วิดี โอแนะนำบริษัท Cliff Top Adventure

Media Production


‣ วิดี โอสอนการใช้งานเว็บไซต์ของนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

‣ วิดี โอแนะนำบริษัท Fullfill System

Media Production


OUR CLIENTS


WHITE CONTENT MARKETING เปิดโอกาสทางการตลาดให้ทันยุคและสร้างแบรนด์ ให้เป็นที่รู้จักด้วยการสร้าง Content ที่จะทำให้องค์กรหรือธุรกิจของคุณเข้าไปนั่งอยู่ ในใจกลุ่มเป้าหมาย ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน Content & Digital Marketing ที่มีประสบการณ์มาหลากหลายแบรนด์ดัง


‣ Toyota Motor Sport 2015

NEW DIGITAL MARKETING COMMUNICATION CAMPAIGN

‣ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดออนไลน์และ Rebranding (SIAM STEEL)

Internet Marketing & Consultant


‣ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ KMIT’L

‣ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ L&E

Internet Marketing & Consultant


‣ กลยุทธ์การทำคอนเทนท์ MAISEN

‣ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ ONITSUKA TIGER

Media Production


บริษัท โลกสีขาว (ประเทศไทย) จำกัด 158/2 หมู่ 8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

White Global (Thailand) Co.,Ltd.

CONTACT US

158/2 Moo 4, Tambon Don Kaew, Amphur Mae Rim, Chiang Mai 50180

Tel. & Fax. : +66 5327 3746 Mobile: +669 1857 7007 www.white-global.com


โอฬาริก ศรีวงศ์ Orarick Sriwong »Ñ¨¨Øº¹Ñ ‣ ประธานบริษัท โลกสีขาว (ประเทศไทย) จำกัด (White Global Co.,Ltd.) ‣ กรรมการบริษัท และหัวหน้าคณะทำงานด้านตลาด และ E-Commerce ของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี เชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ‣ ประธานและผู้ก่อตั้งคริสตจักรบูรณาการ ‣ ประธานและผู้ก่อตั้งองค์กรดิออล์เพื่อสังคม (ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์) ‣ นายกสโมสรธุรกิจคริสเตียน เชียงใหม่ (CCBC : Chiangmai Christian Business Club) ‣ กรรมการสภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ‣ กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ด้านต่างประเทศ (2014-2015) ‣ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครือข่าย ประสานงาน และ การวางแผนกลยุทธ์องค์กร ‣ Life Coach ด้าน Life Management รับการแต่งตั้ง จาก Faith Life Ministries ประเทศสหรัฐอเมริกา [http://faithlifeministries.net]

¼Å§Ò¹·Õèâ´´à´è¹ 2000 รางวัลการทํางานเพื่อสังคมดีเด่น รับรางวัลจาก พณ.ธานินทร์ ไกรวิเชียร 2004 ผู้ชนะเลิศโครงการ Samsung Digit All Hope ระดับเอเชีย (จาก700 โครงการทั่วทวีปเอเชีย) 2008 หัวหน้างานฝ่ายสื่อสารมวลชน การวางกลยุทธการประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

2009 ผู้ก่อตั้งสถาบัน eXcellere (องค์กรเพื่อ การพัฒนาและอบรมเยาวชน ด้านทักษะ เพื่อการพัฒนาตนเอง และการทํางานเพื่อสังคม) 2009-ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและเป็นประธานองค์กรดิออลเพื่อสังคม ทำงานเรื่องเชียงใหม่เมืองน่าอยู่ มีโครงการ เพื่อสังคมภายใต้กว่า 39 โครงการ ผู้ร่วมงาน ที่ผ่านมากว่า 9,000 คน 2016 เป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ ในการประชาสัมพันธ์ให้กับการท่าเรือแห่ง ประเทศไทย (Port Authority of Thailand) (http://www.port.co.th/) 2016 ผู้แปล หนังสือเรื่อง Lead Like Jesus ของ Ken Blanchard (ผู้เขียนหนังสือด้านการ บริหารและจัดการขายดีระดับโลก : One Minute Manager) (https://www.leadlikejesus.com/) 2016 ที่ปรึกษา โครงการ Smart SMEs Fair 2016 (http://www.smartsmefair.com) 2016 ที่ปรึกษา Upstream Family and Community Learning Center : @FamilyFocusNetwork 2016 กรรมการตัดสินการประกวดโครงการปี 2016 ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA


»ÃÐÇѵ¡Ô ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃͺÃÁ ÊÑÁÁ¹Ò ‣ มัธยมศึกษา: โรงเรียนยุพราช รุ่นเพียว 2629 ‣ ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ รหัส 30 ‣ สิงคโปร์ (1998): Contextualisation Training (Certificate) ‣ สหรัฐอเมริกา (2004): การอบรมภาวะผู้นําระดับสูง ที่ Haggai Institute, ฮาวาย, USA [http:// www.haggai-institute.com/] (Certificate)

‣ เยอรมนี (2007): การวางแผนด้าน IT สําหรับ งานการเมือง จากเยอรมนี จาก Friedrich Naumann ‣ Foundation (http://www.fnfasia.org/) (Certificate) ‣ สิงคโปร์ (2012): G12Asia Seminar [http:// www.g12asia.com/singapore2012/] ‣ Management For Church Leader จาก FaithLife Ministries ประเทศสหรัฐอเมริกา [http://faithlifeministries.net]

Timeline »ÃÐÇѵ¡Ô Ò÷íÒ§Ò¹ ‣ 1990 -1994 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทวอเตอร์ มิเนอรอลพอท จํากัด (ทํายอดขายสูงสุดใน ประเทศไทย ต่อมาเปลี่ยนเป็นบริษัทซีบีพี เวิอล์) ‣ 1996 -2000 ผู้ก่อตั้งและผู้อํานวยการบริหาร Leadership School (ELS) ศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนา บุคลิกภาพ ภาษา คอมพิวเตอร์ อบรม อินเทอร์เน็ต ‣ 2000 - 2005 กรรมการผู้จัดการของบริษัท Millennium Technology System จํากัด (Hardware Service - Software - IT) Service Website-Domain,Hosting,วางระบบ Fiber Optic ‣ 2003 -2005 อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ‣ 2003-2008 ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนจิตอลเพื่อชีวิต (สอน IT เพื่อคนด้อยโอกาส) ‣ 2004 ออกงานแสดงสินค้านานาชาติ ที่ Ambiente Fair: Frankfurt, Germany [http:// ambiente.messefrankfurt.com/global/en/ home.htm] ‣ 2007-2009 วิทยากรอบรมประจําสถาบัน IFD Training Centre (Advance Leadership, Time Management)

‣ 2008 - 2011 ผู้อํานวยการภูมิภาคกลุ่มคริสตจักร ความหวังภาคเหนือตอนบน 17 จังหวัด ‣ 2013 - ปัจจุบัน ประธานบริษัทโลกสีขาว (White Global Co.,Ltd.) ‣ 2016 เป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ ในการ ประชาสัมพันธ์ให้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Port Authority of Thailand) ‣ 2016 ที่ปรึกษา โครงการ Smart SMEs Fair 2016 [http://www.smartsmefair.com] ‣ 2016 ที่ปรึกษา Upstream Family and Community Learning Center : @FamilyFocusNetwork ‣ 2016 ผู้แปล หนังสือเรื่อง Lead Like Jesus ของ Ken Blanchard (ผู้เขียนหนังสือด้านการบริหาร และจัดการขายดีระดับโลก : One Minute Manager) [https://www.leadlikejesus.com/]


§Ò¹´éÒ¹ÍÒÊÒÊÁѤÃáÅЧҹà¾×èÍÊѧ¤Á ‣ 1998 - 2001 รองประธานสโมสรโรตารี : พะเยา ‣ 2002 - 2004 คณะกรรมการองค์เพื่อสาธาณชน จังหวัด เชียงใหม่ ‣ 2006 - 2010 ผู้อํานวยการกองทุนเวลาเพื่อสังคม [http:// www.TimeBankSociety.com] ‣ 2007 - 2009 คณะกรรมการองค์กรเพื่อ การนิรโทษกรรมสากล ประเทศไทย (Amnesty International Thailand) ‣ 2007 - 2009 รองประธานสภาวัฒนธรรม เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ‣ 2011 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งคริสตจักรดิออล [http://theallchurch.com/] ‣ 2008 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้ง NEXTPro Club. (องค์กร เพื่อการพัฒนา และอบรมประชาชน ด้านทักษะเพื่อ การพัฒนาตนเอง และการทํางานเพื่อสังคม) ‣ 2009 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งสถาบัน eXcellere (องค์กร เพื่อการพัฒนาและอบรมเยาวชน ด้านทักษะเพื่อการ พัฒนาตนเอง และการทํางานเพื่อสังคม) ‣ 2010 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาสถาบันโฮวันโด เทควรโด ( ชนะเลิศระดับประเทศไทย ไปแข่งใน ระดับโลก และเข้าประกวด Thailand Got Talent ประจําปี 2012 ติด 1:36 ทีม) ‣ 2010 - ปัจจุบัน ประธานองค์กรดิออลเพื่อสังคม (กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงฯ)

‣ 2011 - ปัจจุบัน คณะกรรมการเพื่อการประกาศ และเพิ่มพูนแห่งประเทศไทย : กปผ.(แผนชาติ) [http://www.thaivision2020.com/] ‣ 2011 - 2014 ประธานรุ่นศิษย์เก่ารุ่น 2629 ‣ 2012 - 2015 กรรมการสมาคมศิษย์เก่ายุพราช ‣ 2012 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งโครงการไม้ใหญ่ในเมือง ( Big Tree in Town) : [https:// www.facebook.com/bigtreeintown] ‣ 2013 - 2015 กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายต่างประเทศ ‣ 2013 - ปัจจุบัน นายกสมาคมนักธุรกิจคริสเตียน จังหวัดเชียงใหม่ ( CCBC : Chiangmai Christian Business Club) สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ‣ 2013 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านเมืองสีเขียว Green City เทศบาลนครเชียงใหม่ ‣ 2013 - ปัจจุบัน กรรมการสภาวัฒนธรรม จังหวัด เชียงใหม่ ‣ 2013 - 2016 ประธานมูลนิธิทายาม่าจิสเซ็นเอ็นจีโอ (สอนภาษา, วัฒนธรรม และทำธุรกิจกับญี่ปุ่น) ‣ 2016 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษามูลนิธิวิธีไทย (ประธาน โดย พลตรีวุฒิ ทองม่วง อดีตนายทหารราชองครักษ์ ) ‣ 2016 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรัก สามัคคีจำกัด (เชียงใหม่) ภายใต้นโยบายของรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


Present ‣ President and Founder of theAll Christian Church : http://theallchurch.com/. ‣ Founder and President theAll for Society ( Ministry of Social Development). ‣ Chairman of the white (White Global Co., Ltd.): Marketing services. And building corporate image Social Media and Technology (http://white-global.com). ‣ President of CCBC (Chiangmai Christian Business Club). ‣ Cultural Council Chiangmai Province

‣ Company's Committee State civil unity, Ltd. (Thailand) under the policies of the government. The Prime Minister Gen. Prayut Chan-o-cha. ‣ Founder and director of the ALL for society ‣ Work on Chiang mai (the livable city) that has done 39 projects with 9,000 participants. ‣ Adviser in strategy planning to present to the Port Authority of Thailand ‣ Translator of Lead like Jusus; Ken Blanchard (world best selling of the book about management and selling: one minute Manager )

Timeline Education-Seminar ‣ Thailand(1990) : Bachelor’s Degree of Economic at Chiangmai University ‣ Singapore(1998) : Culture Contextualisation Conference : At Singapore(Certificate) ‣ America(2004) : Graduate Advance Leadership Training at Haggai Institute, Hawaii,USA (http://www.haggai-institute.com) (Certificate) ‣ Germany(2007) : Political for IT aids in Germany From Friedrich Naumann Foundation(http://www.fnfasia.org) (Certificate)

Professional >>> Past ‣ 1990 -1994 Sales Manager Water Mineral Pot Co., Ltd.(Top sale in Thailand year 1994) ‣ 1996 -2000 Founder & Director of Executive Leadership School ( ELS) Personality Development Training Center,Language, Computer,Internet training for 500 students)

‣ 2000 - 2005 MD of Millennium Technology System Co., Ltd,Hardware Service – Software – It Service – Website-Domain Name – Hosting,Fiber optics ‣ 2003 -2005 Economic Instructor at Chiangmai University,Rachapat Univetrsity ‣ 2003-2008 Founder:Director TechnoGital for Life Center ‣ 2007-2009 Instructor at IFD Training Center [http://www.ifdtraining.com] (Advance Leadership,Time Management,etc) ‣ 2005-2010 Assistant of Professor Dr. Kriengsak Chareonwongsak [http:// www.Kriengsak.com] ‣ 2002 - Present Founder & CEO of GIFICA Group. (Internet Marketing) [http:// www.Gifica.com] Website,E-Commerce, SEO( Search Engine Optimize ) Service,Programming,Streaming,Media,Domai n name,E-Comerce ‣ 2008 - 2010 Regional Director of Hope of Northern Thailand and Chiangmai Church (http://www.hopechiangmai.com)


Timeline >>>>Present

Experience

‣ 2009 - Present President of Tayama Gissen NGO Foundation ‣ 2010 - Present Founder & CEO White Global Co.,Ltd. ( http://white-global.com/) ‣ 2010 - Present Founder & Pastor theALL Christian Church (www.theallchurch.com) ‣ 2013 - Present the president of White Global Co.,Ltd) ‣ 2016 The adviser in strategy planning for The Port Authority of Thailand ‣ 2016 The adviser of Smart SMEs Fair 2016 project ‣ 2016 The adviser of Upstream Family and Community Learning Center ‣ 2016 Translator of Lead like Jusus; Ken Blanchard (world best selling of the book about management and selling: one minute Manager) ‣ 2016 - Present The adviser of Thai ways Foundation (Maj. Gen.Woot Thong mung former royal bodyguard; Director of the foundation) ‣ 2017-Life Management Life Coach of Faith Life Ministries, USA [http:// faithlifeministries.net]

‣ 2004 Trade Show at Ambiente Fair : Frankfurt, Germany (http:// ambiente.messefrankfurt.com/global/en/ home.html ‣ 2000-2010 Business Contact Experience at Hongkong ( Import Car),Bali(Indonesia)Handicraft ,Germany( Trade show) ,Canada ( Shop for rent),Switzerland,Singapore( The Answer machine for education

Social Work & Volunteer ‣ 1998 - 2001 Vice President of Rotary Club : Phayao ‣ 1998 - 2002 Member The Chamber of Commerce in Thailand in Phayao ‣ 2002 - 2004 Committee For ChiangmaiThaiand Non Government Organization ‣ 2006 - 2010 Director of Time Bank Society : Time Bank Society [http:// www.TimeBankSociety.com] Member 15,000 people, And have more than 50 project in Year 2007-2008 ‣ 2007- 2009 Board of Committee of Amnesty Thailand International ‣ 2007 - 2009 Vice President of Thailand Culture Organization Vadhana District, Bangkok ‣ 2007 - present Founder of Hope Institute for Society ( Social Development Project) ‣ Founder of eXcellere Institute ( Youth’s Training and Developing Project) ‣ Founder of NEXTPro Club. ( Adult’s Training and Developing Project)


Timeline ‣ 2014- 2016 Board of Committee of Chiangmai Chamber of Commerce ( http:// www.chiangmaichamber.com/board.php ) ‣ 2016- present Board of Directors. State civil unity, Ltd. (Thailand) under the policies of the government. The Prime Minister Gen. Prayut Chan-o-cha. ‣ 2016-GISTDA - Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization)'s 2016 Projects Contest committee

Skills ‣ Social Website. ‣ Internet Marketing ( Google),SEO(Search Engine Optimize) ‣ E-Commerce web Consultant. ‣ Social Activity,Social Services,Project Development. ‣ Leadership & Personal Development Training ‣ CSR (Corporate Social Responsibility and SE (Social Entrepreneur)

Awards ‣ 1995 “Top Sale Award ” in Thailand Awards From Water mineral Pot Co., Ltd. ‣ 2000 “ Best Volunteer” Award from Hope Foundation. ‣ 2001 “ Family Award ” at ChiangmaiThailand from Governor of Chiangmai Province ‣ 2004 Winner Project from Samsung DigitAll Hope in Asia ,Receive 40,000 USD ( From 700 projects competitor in all Asia)

WG portfolio profile  
WG portfolio profile  

แนะนำ บริษัท โลกสีขาว (ประเทศไทย) จำกัด

Advertisement