__MAIN_TEXT__

Page 104

28

de wandeling theo reesink

tekst christien romp | fotografie ronny rozenberg

eerbetoon aan een chique dame In ‘de wandeling’ gaan we op pad met een Arnhemse bekendheid. Omdat het al wandelend vaak prettiger praat, ontstaan unieke interviews die de lezer meenemen langs bijzondere en gewone plekken in Arnhem, waarmee de geïnterviewden een speciale band hebben. Voor deze wandeling gingen we eropuit met Theo Reesink, landschapsarchitect en directeur van Buro Poelmans Reesink. Buro Poelmans Reesink is gevestigd aan de Zijpendaalseweg. Vanuit Theo Reesinks kantoor kijken we uit over het groenglooiende Sonsbeek en de richting stad stromende Jansbeek. Die beek zal tijdens deze wandeling een belangrijke rol spelen en Theo vertelt waarom. “Al decennialang praat men over het in de stad bovengronds brengen van de Jansbeek. Wij hebben daarvoor in opdracht een ontwerp gemaakt, dat in twee fases

uitgevoerd zal worden. De eerste fase bestaat uit het zichtbaar maken van de beek vanuit de binnenstad naar de Rijn. Eind 2017 moet die fase zijn afgerond.” Terwijl we naar buiten lopen, vertelt hij iets over de historie van de beek die zo belangrijk is geweest voor de ontwikkeling en de groei van de stad. Terug in de tijd “De eerste nederzetting ontstond niet langs de Rijn, zoals vaak wordt gedacht, maar aan de oevers van de Jansbeek (ook wel SintJansbeek of Sonsbeek genoemd). Eeuwenlang was de Jansbeek de belangrijkste levensader van Arnhem, ook vanwege de watermolens die door het snel stromende water van de beek werden aangedreven. In de negentiende eeuw raakten de watermolens hun betekenis kwijt als gevolg van de industriële revolutie. Bovendien was de Jansbeek ernstig vervuild geraakt. Daarom besloot men het in de binnenstad gelegen gedeelte van de beek te overkluizen.” Smeedijzeren grandeur We hebben het kantoor aan de Zijpendaalseweg verlaten en lopen langs de beek naar de De la Reijstraat. Op een van de bruggen over de Jansbeek blijven we even staan. “Kijk eens naar die waterval. Zie je met hoeveel kracht

Profile for Pascal Gödden

#30_eigen_arnhem_voorjaar_2016  

Het enige Arnhemse citymagazine

#30_eigen_arnhem_voorjaar_2016  

Het enige Arnhemse citymagazine

Profile for gsupport
Advertisement