Page 1


Detay 2 - Mayıs 1998  

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrenci Yayını Detay'ın Mayıs 1998'de yayımlanan 2. sayısı.