Page 1

IEŠKOME SAVANORIŲ

Apie mus: Asociacija „Novi Homines“ yra pelno nesiekianti organizacija, kuri vykdo nekomercinius projektus, susijusius su visuomenės švietimu, neformaliu ugdymu, pilietiškumo skatinimu bei inovacijų plėtra. „Novi Homines“ įgyvendina įvairias iniciatyvas, yra organizavusi konferenciją-diskusiją sveikatos apsaugos teisės problematikos tema Vilniaus universitete, organizuoja nemokamą teisinę pagalbą, taip pat yra paskelbusi „Nerūkymo dienos“ konkursą Lietuvos mokyklose, dalyvauja projekte „1 valanda Lietuvai“, vykdo neatlygintiną projektą, kurio metu 10-12 klasių moksleiviams pristatoma informacija apie asmens duomenų apsaugą ir privatumą internete. Vienas svarbiausių asociacijos „Novi Homines“ vykdomų projektų – 1 VALANDA LIETUVAI. Tai visuomeninis projektas, kurio tikslas yra paskatinti ir pritraukti kuo daugiau žmonių, norinčių ir galinčių skirti dalį savo laiko gyvenimo Lietuvoje gerinimui. Jei kiekvienas skirsime bent po 1 valandą (per dieną/savaitę/mėnesį), galėsime džiaugtis pasiektais rezultatais ir geresniu gyvenimu Lietuvoje. Projekto vizija - pilietinės visuomenės kūrimas Lietuvoje. Projekto misija aktyvių ir iniciatyvių žmonių subūrimas po ,,vienu stogu“, gerų darbų darymas vardan Lietuvos, savo miesto, kaimo ar bendruomenės, ir šių darbų viešinimas bei skatinimas kuo daugiau žmonių įtraukti į visuomenei naudingą veiklą. Projekto vertybės - pilietiškumas, bendruomeniškumas, savitarpio pagalba ir siekis kurti geresnę Lietuvą.

Asociacija į savo veiklą nori pritraukti kuo daugiau iniciatyvių žmonių, kurie norėtų padaryti gerų darbų, prisidėti prie projektų, naudingų savo miestui, bendruomenei, Lietuvai. Mūsų siekis skatinti savanorystę ir sutelkti kuo daugiau žmonių gerų darbų darymui.

2012 – 2013 m. asociacijoje „Novi homines“ savanoriavo teisininkai studentus, nemokamai konsultuojantys šeimos, darbo, mokesčių, žemės teisės klausimais. Projekto tikslas buvo suteikti pirminę teisinę pagalbą nemokamai asmenims iš tų socialinių grupių, kurie neturi lėšų konsultuotis pas brangiai apmokamus advokatus.

2013 Spalio 30 d. 13 val. Vilniaus universiteto Teisės fakultete JR4 aud. Vyko asociacijos ,,Novi homines“ surengta konferencija ,,PACIENTŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMAS: EFEKTYVUS MECHANIZMAS AR TEISINĖ FIKCIJA? “. Konferenciją organizavo keli asociacijos savanoriai, studijuojantys ar jau turintys išsilavinimą teisės, marketingo, renginių organizavimo


srityse. Savanorė Agnė Kanapeckaitė atstovavo asociaciją bei skaitė pranešimą. Taip pat konferencijoje itin aktualia tema pranešimus skaitė ir savo įžvalgomis dalinosi: Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė, Lietuvos gydytojų sąjungos sekretoriato vadovė Aistė Sivakovaitė, Lietuvos gydytojų sąjungos advokatas baudžiamosioms byloms Kristupas Ašmys, Lietuvos teisės instituto direktoriaus pavaduotojas Dr. Gytis Andrulionis bei renginio moderatorius advokatų kontoros „Lawin“ teisininkas Šarūnas Narbutas. 2014 m. paskelbėme „Nerūkymo dienos“ konkursą Lietuvos mokyklose, kurio metu 5-12 klasių mokiniai gali dalyvauti konkurse, priklausomai nuo kategorijos, į kurią patenka. Pirmos kategorijos dalyviai (5-7 klasių moksleiviai) dalyvauja piešinių konkurse „Rūkyti (ne)galima!“. Antros kategorijos dalyviai (8-10 klasių moksleiviai) dalyvauja rašinių konkurse „Aš nerūkau ...“. Trečios kategorijos dalyviai (11-12 klasių moksleiviai) dalyvauja trumpametražių filmukų konkurse „Kodėl rūkyti yra blogai?“. Konkurso tikslas – atkreipti moksleivių dėmesį į rūkymo žalą. Konkurso uždaviniai – skatinti kūrybišką mąstymą kovoje su rūkymu, inicijuoti „NERŪKYMO DIENĄ“ mokyklose, siekiant pabrėžti nepilnamečių rūkymo problemą. Asociacijos „Novi homines“ savanoriai atlieka tokias užduotis kaip konkurso nuostatų rengimas, informacijos platinimas mokyklose, informacijos sklaida viešojoje erdvėje, konkursinių darbų vertinimas, prizų steigimas, rėmėjų paieška, prizų steigimo ceremonijos organizavimas (patalpų paieška, laiko bei kainos derinimas, renginio aparatūros paieška, vedėjo koordinavimas, dalyvių informavimas ir kt.).

2014 m. asociacija „Novi homines“ pradėjo neatlygintiną projektą, kurio metu 10-12 klasių moksleiviams pristatoma informacija apie asmens duomenų apsaugą ir privatumą internete. Šiame projekte dalyvauja savanoriai teisės, personalo, reklamos, internetinių technologijų specialistai, skaitantys pranešimus apie su jų profesija susijusią problematiką bei grėsmes asmens duomenų apsaugoje.

Ką siūlome: Savanoriai galės prisidėti prie asociacijos vykdomų projektų įgyvendinimo, taip pat siūlyti savo idėjas ir iniciatyvas, kurios galėtų būti įgyvendinamos savanorystės metu. Savanorystės metu skiriamos užduotys reikalauja inovatyvaus mąstymo, tikslumo, greitos orientacijos, organizacinių įgūdžių. Užduotys bus skirstomos pagal pobūdį, priklausomai nuo savanorio turimų gebėjimų bei lūkesčių. Darbo grafikas ir valandų skaičius per dieną/savaitę/mėnesį bus derinamas su kiekvienu savanoriu priklausomai nuo paties savanorio noro ir poreikių. Susitikimai su savanorystės kuratoriumi vyks bent kartą per savaitę ir jų metu bus aptariamos savanorio užduotys, padaryti


darbai bei suteikiama visa kita savanoriui svarbi informacija. Esant poreikiui, savanoriui bus suteikiamos galimybės užduotis atlikti asociacijos patalpose.

Kokių savanorių ieškome: Asociacija „Novi homines“ ieško drąsių, iniciatyvių ir kūrybiškų žmonių, kurie norėtų ir galėtų prisidėti prie asociacijos veiklos ir jos vykdomų projektų įgyvendinimo. Savanoriams tai būtų puiki patirtis, kuria galima papildyti savo CV, arba prasmingas laisvalaikio užsiėmimas, kurio rezultatais galės džiaugtis ne tik jie, bet ir kiti visuomenės nariai. Todėl jei esi imlus informacijai, turi energijos ir idėjų, nebijai jų įgyvendinti, nori bendrauti su savo srities profesionalais bei prisidėti prie neatlygintinų projektų rengimo, ši praktika kaip tik Tau!

Jei susidomėjote ir norėtumėte tapti asociacijos „Novi Homines“ savanoriais, parašykite mums el. paštu info@novihomines.lt arba paskambinkite tel. +370 6 05 16 804.

Novi homines skelbimas dėl savanorių  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you