Page 1

FÓKUSZBAN

Integrált eszköz a stabil működéshez

EXPO

A jövőt hoztuk a jelenbe INNOVÁCIÓ FELSŐFOKON

SmartApparel – az okos megoldás 2010/2

III. évf. 2. szám


tartalom

04

fókuszban Integrált eszköz a stabil működéshez

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a GS1 Magyarország Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt. Üzletszabályzata módosítás alatt áll. A módosított Üzletszabályzat 2011. január 1 –jén lép hatályba.

06 09 10

expo A jövőt hoztuk a jelenbe Milyen lesz a Jövő Ellátási Lánca? Top 5 megoldásunk

12 13 14

kitekintés TAITRONICS – taipei elektronikai kiállítás Tudta-e? Európai körkép - GS1 szabványok az e-kormányzatban

16

innováció felsőfokon SmartApparel – az okos megoldás

A változást mutató Üzletszabályzatot társaságunk 2010. december 1. napjától a honlapján (www.gs1hu.org) teszi közzé.

18

vonalkód a gyakorlatban Félreérthető információk a termék csomagolásán?

20 21

eCom, eBusiness Költségmegtakarítás EDI-vel Szakértőnk ajánlja – az EDI előnyei

22

GDSN, adatszinkronizáció Nem vagyunk jobbak a Deákné vásznánál…

24

RFID – a jövő jelen van Útmutatás a raklapok és konténerek azonosításához

26

környezetvédelem GS1 Göngyöleg Katalógus

28

egészségügy 5 éves a GS1 Healthcare

30 31

corporate – vállalati rovat Legfőbb szolgáltatásunk az információ és a szaktudás Továbbfejlesztettük számkiadó szoftverünket

HIrdetmény Tisztelt Partnereink!

A GS1mAGyArorSZÁG LAPjA. ALAPítvA: 2006 Felelős kiadó: Magyar Béla. Főszerkesztő: Burányi Zsófia. • Szerkesztőség: cím: 1139 Budapest, Fáy u. 1/B, telefon: 412-3940; fax: 412-3949, e-mail: info@gs1hu.org, internet: www.gs1hu.org • Szerzők: Bócsi Zsolt, Burányi Zsófia, Csányi Zsófia, Daka Margit, Gyuris János, Krázli Zoltán, Hankó Christine, Kurucz Péter, Rácz László, Vatai Krisztina, Viszkei György • Hirdetésfelvétel: cím: 1139 Budapest, Fáy u. 1/B, e-mail: info@gs1hu.org Hirdetési ajánlat: www.gs1hu.org – Megjelenik 2500 példányban. Megrendelhető a szerkesztőség címén a meghirdetett szolgáltatási díjak szerint. tervezés, nyomdai előkészítés: Tipotronik Stúdió • nyomtatás: Conint-Print Kft. • Hirdetőink: Vonalkód Rendszerház Kft., Szintézis Informatikai ZRt. Az újság oldalain megjelenő vélemények nem mindig esnek egybe a szerkesztőség véleményével. A szerkesztőség nem vállal felelősséget a hirdetésekben közölt információk hitelességéért. Az újságban megjelent anyagoknak akár teljes, akár részbeni újrafelhasználása csak a kiadó írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Az újságban megjelenő vonalkódok illusztrációk, nem leolvasásra, felismerésre szolgálnak. HU-ISSN: 17886805


köszöntő

viszkei György a GS1 Magyarország elnöke

Innováció felsőfokon A GS1 Magyarország számára minden bizonnyal az év legjelentősebb rendezvénye a most másodszor megrendezett GINNT EXPO volt. Az előző kiállítás tapasztalatait felhasználva, ezúttal a rendezvényre a SYMA Csarnokban, a DigitalExpo és Signexpo kiállításokkal közös rendezésben került sor. A látogatói érdeklődés minden előzetes várakozást felülmúlt. Különösen nagy érdeklődést váltott ki a Jövő Ellátási Lánca („Future Supply Chain”), amely a GS1 szervezésében és partnercégek együttműködésével azt mutatta be, hogy hogyan fog az elosztási lánc 5–10 év múlva működni és ehhez milyen eszközök állnak már ma is rendelkezésre. A GS1 számára ez a látványos stand kitűnő lehetőséget biztosított arra, hogy bemutassa, miként teremtik meg a GS1 szabványok az elosztási lánc egyes láncszemei között a kapcsolatot. Régen hangoztatott felismerés, hogy a szállító-vevő kapcsolatban az elektronikus kommunikáció akkor hatékony, ha a törzsadatok rendben vannak. A törzsadatok karbantartását pedig leginkább elektronikus katalógusok alkalmazásával lehet elérni. Az elvi felismeréstől azonban gyakran hosszú az út a gyakorlati megvalósításokig. A folyamat meggyorsítását kívánja szolgálni az a felmérés, amelyet az adatpontossággal kapcsolatban a GS1 Magyarország végzett, és amelynek eredményeit jelen lapszámunkban értékeljük. Mint minden alkalommal, jelen számunkban is körbenézünk a világban. Bemutatjuk, hogy a GS1 szabványok hogyan segítik a kormányzati munkát. A jó gyakorlat keretében ugyanis az Unió arra biztatja a nemzeti kormányokat, hogy az üzleti életben bevált megoldásokat integrálják a kormányzati munkába. Szép példája ennek többek közt Magyarországon a GLN szám alkalmazása a környezetvédelemmel kapcsolatos egyes szabályozásokban. Nemzetközi körképünkben beszámolunk továbbá egy távol-keleti kiállítás kapcsán az RFID technológia fejlődési irányairól. Témájában ehhez kapcsolódik a visszatérő szállítóeszközök, elsősorban a raklapok azonosítására kidolgozott RFID útmutató. Ismeretes ugyanis, hogy a raklapoknál a legnagyobb problémát ezek könnyű cserélhetősége és az ezzel kapcsolatos visszaélések lehetősége okozza. Ezen pedig csak egyedi azonosítással és nyomon követéssel lehet segíteni. A hazai fejlemények közül beszámolunk megújult göngyöleg (szakszerűbben: újrahasználható csomagolás) katalógusunk megjelenéséről. Alkalmazóink tájékoztatása érdekében pedig közzétesszük rövidített formájú éves jelentésünket.

Viszkei György a GS1 Magyarország elnöke

2010/2 GS1 világa magazin

3


Fókuszban

Integrált eszköz a stabil működéshez A GS1 szakembereinek feladata, hogy átadjanak minden elméleti tudást a szabványrendszer alkalmazásához, emellett olyan eszközt biztosítsanak, mely segítséget nyújt a felhasználóknak az adatok kezelésében, lehetővé teszi azok pontos előállítását, garantálja gyors és biztonságos továbbításukat és elérésüket.

A

szabványalkalmazásban, akárcsak a mobilkommunikációban egyértelműen az integráció, az univerzális megoldások irányába mutat a fejlődés útja. A leghatékonyabb folyamatok eléréséhez nem elegendő egy szabványrendszer egyes elemeit alkalmazni, a megoldások egymásra épülő együttese hozhatja meg a tökéletes sikert az alkalmazóknak. Ehhez azonban a szabványrendszer szakértőinek magas színvonalú szaktanácsadást, a szabványfejlesztőknek pedig univerzális, az interoperabilitást támogató eszközt kell biztosítaniuk a felhasználók számára.

Mind a tudományokban, mind a gazdasági életben egyfajta szabályszerűség, hogy bármely produktum, mely jelentős szellemi vagy gazdasági értéket képvisel, csak úgy tarthatja meg vagy növelheti tovább értékét, ha alkalmazása összekapcsolódik az adott kor technológiai, informatikai vívmányaival. A GS1 szabványrendszer megoldásai immár közel 40 éve léteznek, és előnyeiknek köszönhetően egyre szélesebb körben kerülnek alkalmazásba. A GS1 szakembereinek pedig folyamatosan gondoskodniuk kell arról, hogy a teljes körű, hatékony felhasználáshoz korunk innovációi is hozzájáruljanak. A különböző ellátási láncok, egyben a GS1 rendszer alapja is a minőségi, pontos, hiteles adat – függetlenül attól, hogy ez az adat a terméken (dokumentumon, stb.) fizikai formában is feltüntetésre kerül (számokkal és vonalkóddal) vagy csak elektronikus formában létezik (pl. az elektronikus kommunikáció alapelemeként). Egy pontatlan, hibásan feltüntetett adat az ellátási lánc mentén szá-

4

GS1 világa magazin

2010/2


Fókuszban

mos problémát okozhat, csökkentve a hatékonyságot és jelentősen növelve a költségeket az ellátási lánc minden résztvevőjénél. Napjainkban az egyik alapvető gond az adatok minősége, mely a globális kereskedelem által már nem csak lokális szintű, hanem nemzetközi problémává növekedett. A GS1 szakembereinek feladata, hogy átadjanak minden elméleti tudást a szabványrendszer alkalmazásához, emellett olyan eszközt biztosítsanak, mely segítséget nyújt a felhasználóknak az adatok kezelésében, lehetővé teszi azok pontos előállítását, garantálja gyors és biztonságos továbbításukat és elérésüket. A GS1 szemléletének két alappillére van: egyrészt kiterjeszti figyelmét és szolgáltatásait a teljes ellátási láncra, melynek napjainkban már a végfelhasználó szükségleteire, kérdéseire, információ-igényére adott válaszok az egyik legfontosabb célja és feladata.

Másik oldalról alapot biztosít a hiteles, pontos adatokhoz. A GS1 szervezet egyik legjelentősebb hozzáadott értéke a globalitás. A 108 országban tevékenykedő GS1 tagszervezetek és az iparágak vezető vállalatainak szakemberei együttes szaktudásukkal olyan megoldásokat képesek létrehozni, melyek bármely iparágban, bármely lokális, vagy nemzetközi szintű folyamatban – országhatároktól, jogszabályi megkötésektől, helyi szokásoktól függetlenül – alkalmazhatóvá válnak. A GS1 Magyarország a kiterjedt globális szervezet tagjaként egy olyan fejlesztési projektet indít, amely létrehozza azt a web–alapú, platformfüggetlen eszközt, mely bármely iparágban alkalmazható a GS1 szabványrendszer elemeinek és megoldásainak komplex alkalmazásba vételére a vállalkozások, az állami szféra és a fogyasztó igényeinek magas színvonalú kiszolgálása érdekében. ❚

A szabványalkalmazásban, akárcsak a mobilkommunikációban egyértelműen az integráció, az univerzális megoldások irányába mutat a fejlődés útja.

2010/2 GS1 világa magazin

5


expo

A jövőt hoztuk a jelenbe Három napon át a„közeljövő technológiáit” mutatta be a GINNT EXPO, vagyis a Nemetközi Innovációs Megoldások Kiállítása a SYMA Rendezvényközpontban. Az ugyanott megrendezett DIGITALEXPO és SIGNEXPO a vizualitással és képalkotással, valamint a reklámdekoráció eszközeivel egészítette ki az újdonságok tárházát.

6

GS1 világa magazin

2010/2


Expo

A

három rendezvény mintegy 4000 látogatót vonzott, akik között a terület iránt érdeklődő szakemberek és a hazai kis- és középvállalkozások vezetői mellett multinacionális kereskedelmi láncok neves képviselői, az állami szféra döntéshozói, nem utolsó sorban pedig fővárosi és vidéki szakiskolák hallgatói is megfordultak. A három rendezvény minden hazai vállalkozásnak tudott újat mutatni, akár a gyártás, a logisztika vagy a kereskedelmi értékesítés terén, akár a nyomdatechnológiák vagy a reklámdekorációs eszközök újdonságainak bemutatásával.

2010/2 GS1 világa magazin

7


expo

A GINNT EXPO interaktív kiállítói standjain többféle gyártási, logisztikai, mobil üzletfejlesztési és értékesítést segítő alkalmazást lehetett kipróbálni. Nagy népszerűségnek örvendett a Future Supply Chain, azaz a Jövő Ellátási Lánca bemutató is, ahol az érdeklődők szakmai vezetéssel ismerkedhettek meg az ellátási láncok már működő és alkalmazható, innovatív megoldásaival. Nem maradhatott el a legújszerűbb megoldást bemutató cégnek járó Nokia Innovációs Díj átadása sem. A GINNT EXPO szakmai zsűrije a Smart ID Technologies Kft. és a QID Solutions Kft. ruházati kereskedelmi láncok számára fejlesztett smartApparel megoldásának ítélte az elismerést (Lásd az erről szóló cikket – Innováció felsőfokon című rovatunkban 16–17. oldal). ❚

8

GS1 világa magazin

2010/2


Expo

Future Supply Chain

Milyen lesz a Jövő Ellátási Lánca? Hogyan teheti hatékonyabbá folyamatait, költségei csökkentése mellett? Mit tehet vevői elégedettsége, bizalma növelése érdekében? Miként védheti termékeit, márkáit a hamisítástól? Hogyan juthat a tudatos vásárló részletes termékinformációhoz hiteles forrásból?

N

apjaink válaszait gyűjtöttük csokorba a GINNT EXPO Future Supply Chain standján.

A GS1 innovációs szakkiállításának idei újdonsága volt az a tematikus stand, mely a gyártástól a logisztikán át az áruházig, sőt, a fogyasztóig mutatta be a jövő új technológiáit, melyekkel az ellátási lánc minden szereplője hatékonyabbá teheti folyamatait, csökkentve a lehetséges hibákat, optimalizálva a költségráfordítást. Nem maradhat ki az ellátási láncból maga a fogyasztó sem, hiszen napjainkban egyre nagyobb társadalmi igény a vásárlói döntést megelőző széleskörű tájékoztatás. A jövőben

számos olyan megoldás válik mindennapi éle-tünk részévé, mellyel személyre szabott információkat szerezhetünk termékekről, azok alkotóiról, vagy különböző, termékekhez kapcsolódó szolgáltatásokról, akciókról. Jó hír, hogy mindehhez semmilyen új eszközre nem lesz szükségünk, hiszen már most ott lapul mindannyiunk zsebében vagy táskájában az információszerzés és továbbítás egyik első számú kulcseszköze: a mobiltelefon. A Future Supply Chain stand igazi csapatmunka volt: az egyes állomásokat szolgáltató partnereinkkel és számos szakmai együttműködő partnerünkkel (gyártókkal, kereskedőkkel, IT szolgáltatókkal) karöltve alakítottuk ki, a stand gyakorlati működésének felépítésében, valamint a szakmai vezetéssel látogatható bemutatók kivitelezésében pedig a GS1 Magyarország minden munkatársa részt vett. Projektünkre már csak azért is büszkék lehetünk, amiért ilyen széleskörű összefogással és magas színvonalon sikerült a megvalósítása. Ezt támasztja alá, hogy a 3 napos kiállítás ideje alatt közel 400 érdeklődő látogatott el standunkra. A munka és a kreatív tervezés azóta sem állt meg, a Jövő Ellátási Lánca koncepciónkkal még garantáltan találkozhatnak partnereink a jövőben kiállításainkon, vagy akár online verzióban is. ❚

2010/2 GS1 világa magazin

9


expo

Top 5 megoldásunk A

z idei GINNT EXPO kiállítás különleges Future Supply Chain standja a GS1 Magyarország számára azért volt kiemelkedő jelentőségű, mert lehetőséget biztosított a GS1 szabványok szerepének bemutatására lépésről-lépésre az ellátási lánc mentén, rámutatva arra, milyen előnyökkel, hatékonyság növelő, költségcsökkentő tulajdonságokkal rendelkeznek megoldásaink. A Jövő Ellátási Láncában az 5 legfontosabb megoldásunkat tártuk a nagyközönség elé.

1

TERMéKSzáMOzáS, vONALKóD ELHELyEzéS – GS1 Számkiadó szoftver

A GS1 Magyarország számkiadó szoftvere egyszerű, és gyorsan alkalmazható segítséget nyújt a legkisebb vállalkozásoknak (is), hogy termékeiket a kereskedelem által alkalmazott szabványoknak megfelelően azonosítsák és nyilvántartsák. Magyarországon már több mint 2300 GS1 felhasználó cég ezzel a szoftverrel osztja ki, illetve tartja nyilván a termékekhez rendelt azonosító számokat, így biztosítva a számkiadás egységes kezelését és átláthatóságát. Az elsősorban kis- és középvállalkozások számára fejlesztett szoftver egy gyors, egyszerű és felhasználóbarát eszköz, amelynek segítségével meghatározhatók a termékazonosító számok és egyúttal azok, és a kapcsolódó termékadatok nyilvántarthatók. A megoldás támogatást ad a partnerek közötti elektronikus termékadat csere kezdeti lépéseihez is azon cégeknél, amelyek kapcsolódni kívánnak a Globális Adatszinkronizációs Hálózathoz (GDSN).

2

NEMzETKözI TERMéK-TöRzSADATbANK – GS1Perfect Hazai fejlesztésű adatbankunk, a GS1Perfect biztosítja partnereink számára a Globális Adatszinkronizációs Hálózathoz (GDSN) való csatlakozást. A GDSN (Global Data Synchronisation Network = Globális Adatszinkronizációs Hálózat ) olyan internet alapú, egymással szoros kapcsolatban álló adatbázisokból felépülő hálózat,

10

GS1 világa magazin

2010/2

amely lehetővé teszi, hogy a vállalatok a világ bármely pontján, szabványos módon tárolt adatokat cserélhessenek ki, illetve szinkronizálhassanak az ellátási láncban résztvevő kereskedő partnereikkel. A GS1Magyarország többféle kommunikációs lehetőséget dolgozott ki annak érdekében, hogy minden, a magyar piacon jelenlévő vállalkozás számára megteremtse a kapcsolódás lehetőségét. A GS1Perfect egypontú adatközlési, ill. adatfogadási lehetőséget biztosít arra, hogy a cégek minden partnerükkel tudjanak termékadatokat cserélni. Magyarországon a Metro Kereskedelmi Kft., és a CO-OP Hungary zrt. már csatlakozott ehhez a gyors, pontos és automatikus adatkommunikációs rendszerhez és egyre inkább erre ösztönzi beszállító partnereit is. A mindennapos kereskedelmi tevékenységek során, az információk pontosabb és hatékonyabb kezelése igen jelentős költségmegtakarítást eredményezhet. Az adatok folyamatos harmonizálása és szinkronizálása lehetővé teszi, illetve megkönnyíti a globális kereskedelmet, növeli a kereskedelmi partnerek közötti kommunikáció pontosságát és csökkenti az ellátási lánc költségeit.

3

Jó ADAT A Jó ALAP – Csomagolás dimenzió mérés

Új szolgáltatásunk, egy mobil mérőeszköz segítségével lehetővé teszi partnereink számára, a termékméretek pontos, hibamentes megadását, és rögzítését. Egyrészt a mérőeszköz megfelelő pontosságot és adatrögzítést biztosít, másrészt lehetőség van az adatok automatikus továbbítására a GS1Perfect-en keresztül a kereskedelmi partnerek felé. Már több európai GS1 szervezet is nyújt termékmérési szolgáltatást, sőt arra is van példa, hogy egyes országokban a kereskedők kötelezővé tették ezt beszállítóiknak. A gyártó számára új termék bevezetésekor rendkívül fontos, hogy a termék pontos azonosító száma (GTIN/EAN), megnevezése, stb. mellett a termék hossz- és tömegméreteit is pontosan jutassa el a kereskedelmi partnereinek a rendelés, szállítás, raktározás, készletgazdálkodás, polcfeltöltés hibamentes és hatékony megtervezése érdekében. A termék pontos és következetes mérése kulcsszerepet játszik a kereskedelmi partnerek közötti adatcsere sikeres megvalósításában. A bemutatott termékméret-meghatározás nemzetközi módszertanra épül.


expo

4

SzEMéLyES MObIL INFORMáCIóRöGzíTéS – GS1 Logger

A GS1 Logger egy olyan, GS1 szabványos szolgáltatás, amely lehetővé teszi tevékenységhez kapcsolódó adatok, személyes információk valós idejű rögzítését (naplózás), későbbi visszakeresését, valamint termékekhez kapcsolódó plusz információ lekérdezését mobil eszközökkel. Emellett lehetőséget nyújt (jogosultsággal) adott termékre vonatkozó nyomon követési információk elérésére az ellátási lánc bármely szereplője számára (pl.: fogyasztó, ellenőrző hatóság, kereskedő). Az alkalmazás fejlesztése folyamatban van. A GS1 Magyarország iPhone telefonra telepíthető szoftvert, ill. a szolgáltatást támogató adatbázisokat fejleszt. Az alkalmazás demo verzióban került bemutatásra a GINNT EXPON. a. az üzleti élet szereplőinek (gyártók, logisztikai központok, kereskedők stb.): ❚ részletes termék/marketing információ eljuttatása a fogyasztóhoz; ❚ termékhamisítás elleni harc; ❚ fogyasztói szokások követése; b. a fogyasztóknak: ❚ személyes információk valós idejű rögzítése; ❚ bővebb termékinformáció elérése; ❚ termékekre vonatkozó szavatossági és hitelességi ellenőrzés; c. az állam- és közigazgatás szereplőinek: ❚ termékek eredetellenőrzése (hamisítás elleni védekezésben); ❚ nyomonkövetési információk elérése. Jelenleg az alkalmazás öt adattípus vonalkódból (vagy manuálisan) történő feldolgozását és adatbázis felé továbbítását támogatja: GTIN, batch/lot szám, sorszám, lejárati dátum, ALIMED kód (gyógyszerek esetén), GDTI. A naplózás során rögzítésre kerülnek a koordináták, az adatfeltöltés ideje, és lehetőség van megjegyzés hozzáadására (szöveges formátumban) a naplózott információkhoz. A tervek szerint az alkalmazás az összes GS1 adattípus kezelését támogatni fogja (ezek beolvasását különböző vonalkód és 2D kód típusokból és rögzítésüket a megfelelő adatbázisban).

5

AuTOMATIzáLT HuLLADéKSzELEKTáLáS – GS1 Göngyöleg katalógus Az újrahasználható csomagolóeszközök, ún. göngyölegek kibocsátásának és visszavételének nyomon követhetőségét segíti a GS1 Göngyöleg katalógus, amely egy GS1 szabványokra épülő speciális, elektronikus termékkatalógus, az újrahasználható csomagolóeszközök, csomagolási összetevők nyilvános, online

adatbázisa. A katalógus az újrahasználható csomagolóeszközöket csomagolásként felhasználó piaci szereplők, valamint az illetékes hatóságok munkáját hivatott támogatni, az adminisztrációt egyszerűsíteni. Emellett a katalógus támogatja a környezetvédelmi termékdíjas szabályozás hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezeteket az újrahasználható csomagolásokra vonatkozó, vámhatóság felé benyújtandó bejelentési kötelezettségük teljesítésében. Az üzleti életben a katalógus az újrahasználati folyamatok résztvevői, a kereskedő és a gyártó közötti kommunikációt segíti. A GS1 Göngyöleg katalógus nyilvános, bárki számára elérhető, adatfeltöltésre és részletes adatlekérdezésre azonban csak a GS1Magyarország regisztrált partnerei jogosultak. (Bővebben lásd cikkünket a 26-27. oldalon!) ❚

2010/2 GS1 világa magazin

11


Kitekintés

TAITRONICS – tajpei elektronikai kiállítás

A

budapesti Tajvani Kereskedelmi Külképviseletnek (TAITRA: www.taitra.hu) köszönhetően részt vehettem ázsia egyik legrangosabb elektronikai kiállításán Taipeiben, a TAITRONICS-on. A kiállításon az elmúlt évek során megjelentek az első RFID eszközöket gyártó és rendszerbe integráló cégek, mostanra pedig az RFID szekció meghatározó részévé vált a kiállításnak. A tajvani RFID eszközöket és azonosítókat gyártó cégek kompetenciája lefedi a teljes RFID spektrumot. Minden szabványos frekvencián működő RFID rendszerhez kínálnak olvasókat, antennákat, azonosítókat, címéket, vagy akár az adott igényekhez programozott middleware-t, mindezeket az IT szektorban már megszokott magas színvonalon. A passzív rendszerek mellett megtalálhatjuk a manapság divatos valós idejű helymeghatározási rendszereket is (RTLS – real-time locating system), akár wimax vagy zigbee hálózatokhoz is. Tajvanban természetesen nem csak gyártják, hanem a mindennapi életben is használják az RFID technológiát, a tömegközlekedés például kontaktus-nélküli kártyával és zsetonokkal működik, a kártyával az utazás mellett fizetni is lehet az éjjel-nappali hálózatokban. A boltokban válogatva találhatunk RFID technológiát segítségül hívó vásárlási-asszisztens megoldásokat, amelyek további információkkal láthatják el az érdeklődőket a termékről. érdekesség, hogy Tajvan 85%-át erdő fedi, amit az államigazgatás igen komolyan felügyel. A fák eddig is meg voltak jelölve egyedi sorszámokkal, azonban egy pár éve a hagyományos azonosítókat elkezdték tömegesen RFID transzponderekre cserélni, amik elektronikusan azonosítanak minden egyes fát. biztos vagyok benne, hogy néhány éven belül Tajvan RFID gyártó nagyhatalommá fog válni, hiszen az eddig elért eredményeik rendkívül biztatóak. végezetül szeretném pár cégre felhívni a figyelmet, melyek a legkülönfélébb RFID alapú eszközöket gyártják és forgalmazzák: Summit Automation (http://www.summitco.com.tw/en_products.php), FAvITE (http://rfid.favite.com), bATAG (http://www.batagrfid.com/) ❚ Rácz László Üzletfejlesztési tanácsadó Állami Nyomda Nyrt.

12

GS1 világa magazin

2010/2


Kitekintés

Tudta-e? A GTIN szám egyértelműen utal a származási országra?

A

GTIN vagyis a Globális Kereskedelmi áruazonosító Szám egy ún. GS1 Prefix-szel kezdődik, mely arra a vállalatra utal egyértelműen, amely termékei (gyártott, vagy forgalmazott termékek) azonosítására kért engedélyt és számtartományt a GS1 valamelyik tagszervezetétől. éppen ezért ez a szám az adott cég székhelyének számító országra utal, ám a cég által gyártott vagy forgalmazott termék ettől még készülhet másik országban, bárhol a világon. Ha bővebb információt szeretnénk megtudni egy adott termékről, vagy annak beazonosítójáról, akkor a termék vonalkódja alatt található számsort kell begépelnünk a GEPIR-be, a GS1 globális partnerregisztrációs rendszerébe.

Ezt a felületet a felhasználók a www.gepir.org weboldalon, illetve a GS1 Magyarország honlapján (www.gs1hu.org) a GS1 számkeresés menüpontban érhetik el. Próbálja ki ön is! Ezen túl ma már lehetőség van mobil eszközzel történő információkérésre is. A fogyasztók számára ez a funkció egyelőre iPhone okostelefon segítségével érhető el, melyre a GS1 kifejlesztette az ún. iGepir alkalmazást. Az iGepir segítségével akár az üzletben, vásárlás közben megadhatjuk a vonalkód alatti termékazonosító számot (GTIN), és így azonnal további információhoz juthatunk a termék gyártójáról, illetve magáról a termékről. A továbbfejlesztett iGepir Premium pedig azt is lehetővé teszi, hogy a számsor beírása helyett a telefon kamerájával olvassuk le a vonalkódot és indítsuk el az információkérést az adott termékre vonatkozóan. ❚

A GEPIR arra szolgál, hogy egy adott termékről bővebb információt szerezhessünk a vonalkódja alapján

2010/2 GS1 világa magazin

13


Kitekintés

Európai körkép

GS1 szabványok az e-kormányzatban A Csányi Zsófia manager asszisztens Államigazgatási Kapcsolatok, eGovernment

z elmúlt évtizedben a GS1 európai tagszervezetei közül egyre többen létesítettek szorosabb kapcsolatot a helyi állami- és közszférával. Ennek köszönhetően egyre több eredményes együttműködés születik, melyek keretében a GS1 szabványok különböző e-kormányzativagy közszolgáltatásokat támogatnak. A GS1 Európa évente megrendezésre kerülő Regionális Fórumán – idén 2010. október 13–14 között, Dublinban került rá sor –, külön munkacsoport foglalkozott az európai e-kormányzati megoldások bemutatásával. A GS1 tagszervezetek idén is ismertették az adott országban megvalósult projekteteket, a GS1 szabványok alkalmazásának köszönhetően realizálható hasznokat és előnyöket, melyekből bemutatunk néhány sikeres példát: Horvátországban a helyi Gazdasági Minisztérium a GS1 szabványokat alkalmazza az elektronikus közbeszerzések területén. Dániában az elektronikus közbeszerzés mellett, az ahhoz kapcsolódó e-számlázás folyamatában, valamint a résztvevő felek (állami- és közintézmények, illetve gazdálkodó szervezetek) azonosításában is megjelennek a GS1 szabványai (GS1 Globális Hely és Szervezetazonosító Szám – GLN). Svédországban az elektromos áramszolgáltatókkal folytatott együttműködés keretében a GS1 két szabványelemét is alkalmazzák: a Globális Szolgáltatási Kapcsolat Számot (GSRN) a fogyasztók azonosítására, míg a Globális Egyedi Tárgyazonosító Számot (GIAI) az elektromos áram mérőműszerek (villanyórák) azonosítására, illetve vonalkód jelképekkel történő ellátására. Ausztriában a környezetvédelemért felelős minisztérium által használt hulladék nyomon követési rendszer fontos elemét képezik a GS1 azonosítók, így: a GLN-nel a hulladékkezelő szervezeteket, a Globális Kereskedelmi áruazonosító Számokkal (GTIN) a hulladék típusokat azonosítják. Emellett új típusú együttműködés indult a Szövetségi Közbeszerzési Hivatallal, melynek középpontjában a GS1 szabványokon alapuló elektronikus kommunikáció bevezetési lehetősége áll. Spanyolországban az egészségügy, a honvédelem és a gazdasági szektor területén alkalmazzák a GS1 szabványrendszer egyes elemeit. Az egészségügy területéről érdemes kiemelni a gyógyszerészeti termékek GTIN-nel való ellátását, illetve a védelmi szektorban a Szállítási Egység Sorszámkód (SSCC) Spanyol Haditengerészet általi alkalmazását a raklapok, szállítmányok azonosítására. Romániában az egészségügy, a honvédelem, és a közszolgáltatások területén indult el sikeres együttműködés. Többek között megállapodás született a román Honvédelmi Minisztérium és a helyi GS1 tagszervezet között a GS1 Rendszer hadiipari ellátási láncba történő integrálásáról. Magyarországon az egészségügy, a hulladékgazdálkodás, az élelmiszeripar és a vámügyek területén a meglévő szabványalkalmazások bővítése, az integrált szabványalkalmazás előnyeinek bemutatása áll a középpontban, új együttműködések kialakítása mellett, melyhez fontos segítséget nyújthatnak az európai sikeres példák is. További információ a www.gs1eu.org oldalon található. ❚

14

GS1 világa magazin

2010/2


Hatékony raktározás EPC/RFID kapuval Rádiófrekvenciás technológiával működő logisztikai dokkoló kapunkat legutóbb a 2010es GINNT EXPO Future Supply Chain standján mutattuk be. A kapu használatával a kiés betárolás leegyszerűsödik és felgyorsul a hagyományos papír alapú adatrögzítéshez, vagy a vonalkódok olvasásához képest. A megoldás lényege, hogy raklapot, egységrakományt azonosítunk RFID-val. Alkalmazására külföldi példa a németországi METRO AG, amely 2004 novembere óta használja a raktárlogisztikában. Hazai példa egyedi raklap azonosításra a soproni Swedwood bútorgyár, az IKEA faipari csoportjának tagja, ahol egy automata raktár üzemeltetésében van nagy jelentősége a rádiófrekvenciás technológiának. Mint minden rendszernél, itt is felmerül a kérdés, hogy vajon milyen előnyöket, mérhető hasznot vagy hozzáadott értéket nyújt ez a megoldás. A válasz az ellátási lánc minden szereplője számára pozitív. Sok azonosító gyors, pontos és automatikus olvasása, ami gyorsabb logisztikai folyamatokat, pontosabb készletnyilvántartást, pontos termékkövetést biztosít, ezekkel az előnyökkel pedig jobb vevőkiszolgálás és költségmegtakarítás érhető el (pl.: kisebb áruhiány vagy az árak versenyképessége). Járulékos előny továbbá a GS1 szabványok használata is. Az ellátási láncban a termékekre többféle azonosító is kerülhet. A GTIN, vagyis a globális kereskedelmi áruazonosító szám a piaci forgalom miatt fontos, és a termék azonosítására szolgál. Az SSCC, a szállítási egység sorszám kódja, a raktározásban vagy a szállítmányozásban használt logisztikai egység kódja. Ez utóbbit használja rendszerünk a csomagok, raklapok azonosításánál GS1–128 vonalkód és EPC Gen2 RFID tag segítségével.

Vonalkód Rendszerház Kft. www.rfidlabor.hu


Innováció felsőfokon

SmartApparel – az okos megoldás A QID Solutions és a Smart ID Technologies ruházati kiskereskedelmi láncok számára közösen kifejlesztett,

smartApparel

RFID alapú rendszere a GINNT EXPO-n debütált, hatalmas sikerrel,

elnyerte a Nokia Innovációs Díját.

hiszen a megoldás

A

komplex megoldás nem csak a vásárlók hűségének növelését segíti elő, hanem általa optimalizálható a raktárkészlet, gyorsítható az árukeresés, és könnyen nyomon követhető az árumozgás. Az innovatív azonosító rendszer előnyeiről Perecz Péter, a QID Solutions Kft. értékesítési vezetője mesélt magazinunknak.

Milyen lehetőségeket kínál az RFID technológia a ruházati kereskedelem számára? Az RFID, vagyis rádiófrekvenciás azonosítás garantálja, hogy minden egyes árucikket egyedileg azonosítsunk, így a készlet minden egyes„egyedéről” pontos információ áll rendelkezésre, minden időpillanatban. Ez lehetővé teszi például azt, hogy az üzletbe való áruszállításkor anélkül ellenőrizzük a dobozok tartalmát, hogy fel kellene nyitni azokat, így segítségével óránként akár több ezer terméket is leltározhatunk. Azt hiszem, nem kell ecsetelnem, hogy mindez mennyire felgyorsítja a folyamatokat, ráadásul a bolti eladók az így felszabadult időt a vásárlókkal tölthetik, ezáltal is növelve elégedettségüket, hűségüket. Mi az a különleges plusz, amit a vásárlók tapasztalhatnak egy ilyen technológiával felszerelt üzletben? A komplex rendszer a szórakoztató, élményszerű vásárlást szolgálja az ún. smartDisplay segítségével: ha a vásárló a képernyővel ellátott display elé tartja a neki tetsző terméket, a képernyőn megjelennek nemcsak az elérhető méretek és színek, valamint azok pontos

16

GS1 világa magazin

2010/2

helye, de a hozzá javasolt egyéb ruhadarabok és kiegészítők is. Azokban az üzletekben, ahol a smartApparel megoldásunk működik, a vásárlóknak soha nem kell csalódottan távozniuk amiatt, hogy a kiválasztott árucikk nincs a méretükben, vagy a nekik tetsző színben. Az RFID tag-en alapuló fejlett készletgazdálkodás és az ezáltal elért készletpontosság ugyanis biztosítja, hogy az áruk mindig a megfelelő mennyiségben legyenek raktáron. A vevők így olyan, eddig nem tapasztalt élményben és kiszolgálásban részesülnek, amely garancia arra, hogy gyakran visszajárnak. Mi a teendő, ha egy üzlet szeretne áttérni a smartApparel megoldásra? Az RFID rendszerek sajátosságai miatt azok bevezetését érdemes kicsiben kezdeni és onnan építkezni a teljes, központi raktárt, ERP integrációt is magában foglaló teljes megoldás felé. A smartApparel rendszer kialakításakor éppen ezért döntöttünk a moduláris felépítés mellett, így gördülékenyebben zajlik a próbaüzem (tesztelés), illetve a teljes bevezetés megvalósítása is. Fontos az is, hogy a smartApparel alapjául szolgáló, szabadalmazás alatt álló QID smartPIN RFID taget úgy terveztük, hogy könnyen illeszthető legyen a már használatban lévő EAS áruvédelmi etikettekhez és rendszerekhez. Ezáltal az üzletben egy továbbfejlesztett áruvédelmi rendszer is működhet, hiszen a próbafülkénél elhelyezett RFID olvasó nemcsak smartDisplayként működik, hanem felügyeli az oda bevitt, illetve kihozott árukat, így könnyebben megelőzhetők az árulopások.


Innováció felsőfokon

Milyen kézzelfogható pénzügyi előnyt jelenthet az alkalmazó üzletnek ez a rendszer? Az optimális és folyamatosan felügyelt készlet alacsonyabb készletszintet, azaz alacsonyabb finanszírozási igényt is jelent. Emellett az áruhiány kiküszöbölése automatikusan több bevételt, az automatizált raktározási folyamatok és a magasabb munkaerő hatékonyság alacsonyabb költségeket generálnak. Mindezt összevetve a bekerülési költségekkel jellemzően egy éven belül megtérül a megoldás bevezetése. Ráadásul a vezetők folyamatosan kontroll alatt tarthatják az üzleti folyamatokat, hiszen akár interneten vagy mobil készüléken is elérhetik a készletgazdálkodási riportokat, és a próbafülkékből, az áruk mozgásából, valamint az értékesítésekből származó adatokon alapuló elemzéseket. Van olyan üzlet itthon, amelyben már használják a smartApparel-t? Az alkalmazást valós környezetben, a Retro Jeans üzleteiben és raktárában, valódi igényeket kielégítve fejlesztettük. összefogásunk, közös fejlesztésünk a Smart ID Technologies Kft-vel eredményesnek bizonyult, az idén tovább teszteljük, finomítjuk rendszerünket, így széles körben a megoldás várhatóan jövő évtől válik elérhetővé. ❚

2010/2 GS1 világa magazin

17


vo n a l kó d a g y a ko r l a t b a n

Félreérthető információk a termék csomagolásán? 2010. július 1-jén lépett hatályba a 26/2010 (III.19.) FVM rendelet, amely módosította az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendeletet. A módosítások érintették a minőségmegőrzési-, illetve fogyaszthatósági határidő termékeken való jelölését is.

Krázli Zoltán vezető szakértő Vonalkód, GS1 Azonosító kulcsok

A

z elmúlt időszakban egyre több partner kereste meg a GS1 Magyarország szakértőit élelmiszerek minőségmegőrzési dátumának vonalkóddal történő feltüntetésével kapcsolatos állásfoglalásért. A megkeresések túlnyomó többségénél a kereskedelmi láncok – hivatkozva egy új jogszabály módosításra – követelték beszállítóiktól a dátum vonalkódba kódolását, illetve a jelenlegi gyakorlat megváltoztatását. Jelen cikk célja, hogy megvilágítsa a hatályban lévő jogszabály tartalmát és bemutassa a GS1 Szabványrendszer által nyújtott lehetséges megoldásokat a dátum helyes feltüntetésére. A vidékfejlesztési Minisztérium az élelmiszerek jelöléséről szóló rendeletet ez év elején azért módosította, hogy az Európai unió által tárgyalt, az élelmiszerek jelöléséről szóló rendelet-tervezet elfogadásáig és életbe lépéséig a hazai vállalkozóknak hoszszabb idő, legalább 1,5 év álljon rendelkezésre a várható változások teljesítéséhez. Az Európai unió rendelet-tervezete a hazai előírásoktól eltérően ugyanis a Közösség más tagállamaiban alkalmazott dátumjelölési sorrendet, azaz a nap/hónap/év kizárólagos használatát tartalmazza.

A dátum vonalkóddal történő feltüntetésére ugyanakkor a jogszabály nem tesz utalást. így jogszabályi oldalról az élelmiszergyártóknak, beszállítóknak, illetve a kereskedőknek nem kötelező a dátumot valamely vonalkód részeként, vagy külön vonalkóddal feltüntetni, ám ez nem zárja ki azt, hogy a piaci szereplők kérhessék ezt egymástól, leginkább a kereskedők beszállítóiktól. A termékre vonatkozó legfontosabb információk (pl: minőség megőrzési határidő) szemmel olvasható feltüntetése a fogyasztók tájékoztatására szolgál, míg azok vonalkódba kódolása a logisztikai folyamatokat kívánja segíteni. A GS1 természetesen biztosítja a termékre vonatkozó kiegészítő adatok, így a dátum információk strukturált megadhatóságát és automatikus adatbevitelét segítő vonalkódos feltüntetését is. A GS1 Szabványrendszer a jogszabályhoz hasonlóan különbséget tesz a minőség megőrzési-, ill. fogyaszthatósági határidő között. A szabványban a dátumok adatstruktúrája egységes, és előre rögzítetten továbbra is év/hónap/nap sorrendet követ, két-két karakterben feltüntetve az adatokat (ééHHNN). A dátum jelképbe való kódolásánál mindig – a szemmel olvasható adatfeltüntetéssel esetleg

1. Példa a GTIN és a minőségmegőrzési határidő, valamint a gyártási tételszám kódolására GS1–128 lineáris jelképben, logisztikai alkalmazáshoz: GTIN: 05996507000283 Minőségét megőrzi: 15. 11. 2010 Gyártási tételszám: LOT12

18

GS1 világa magazin

2010/2


vo n a l kó d a g y a ko r l a t b a n

Dátum jelölés feltüntetésének szabályai 2010. július 1-jétől röviden:1 A FvM rendelet alapján 2010. július 1-től a nap/hó/év sorrend alkalmazása az irányadó. 2011. december 31-ig a dátumjelölés sorrendjét is jelölni kell, ha az nem egyértelmű. A 2010. június 30-án hatályos szabályoknak megfelelő jelöléssel előállított csomagoló anyagok (tehát azok, amelyeken szerepel a„hónap/nap” vagy„év/hónap/nap”sorrend) 2011. december 31-ig felhasználhatóak. Az ezzel a csomagolóanyaggal előállított termékek a minőségmegőrzési idejük végéig forgalomban maradhatnak. ❚ 1

Forrás: FvM – élelmiszerlánc-elemzési Főosztály: élelmiszer Szabályozási Információk 2., 2010. május http://www.fvm.hu/main.php?folderID=1007&artic-leID=8432&ctag=articlelist&iid=1

Az Európai Unió rendelet-tervezete a hazai előírásoktól eltérően a Közösség más tagállamaiban alkalmazott dátumjelölési sorrendet, azaz a nap/hónap/év kizárólagos használatát tartalmazza.

nem kompatibilis módon – ez a struktúra alkalmazandó. A vonalkód alatt található számsor a jelkép szerves része, így kötelezően kiírandó, és a jelképbe kódolt adatsort tünteti fel. A termékek gyűjtő- illetve magasabb csomagolási kiszerelésein gyakori a termékekre vonatkozó információk vonalkóddal történő megjelenítése. Az alkalmazható jelképtípus a lineáris GS1–128-as jelkép. (1. példa) A fogyasztói kiszerelésen a fogyaszthatóságivagy minőségmegőrzési határidő vonalkóddal történő feltüntetésére ugyanakkor jelenleg még nincs gyakorlat, bár elég hamar eljöhet az idő, amikor a vásárlók mobiltelefonjaik segítségével a vonalkód leolvasásával ellenőrzik a termék szavatosságát. Erre a GS1 jelenleg három jelképtípust biztosít, a lineáris GS1 Databar jelképcsalád kétféle ún. Kiterjesztett változatait, illetve a talán már ismertebb 2 dimenziós GS1 DataMatrix jelképet. A 2D kódoknál a szabványalkalmazó adhatja meg a kódolt adat szemmel olvasható módját, mert ezeknél a kódoknál ez az elem nem szabályozott. A szabvány esetükben kizárólag a jelképek generálására határozza meg a dátum struktúráját (év/hónap/nap) és nem a jelképektől elkülönítetten, általában azok alatt vagy mellett megjelenő, szemmel olvasható információkra. Ez azt jelenti, hogy a jelkép mellett további, a jogszabályi igényeknek megfelelő szemmel olvasható információ feltüntethető, például a dátum nap/hó/év formátumban. (2. példa) ❚

2. Példa a GTIN és a minőségmegőrzési határidő kódolására kétdimenziós GS1 DataMatrix kódban:

GTIN: 059996507000283 Minőségét megőrzi: 15. 11. 2010

2010/2 GS1 világa magazin

19


eCom, eBusiness

Költségmegtakarítás EDI-vel Az elektronikus adatcsere fontos eszköz lehet a fenntartható ellátási láncok kialakításához. Csökkenti a hibákat, az időés papír-felhasználást, ezzel növelve a költséghatékonyságot és csökkentve a vállalatok ökológiai lábnyomát.

A

GS1 uK (a GS1 tagszervezete az Egyesült Királyságban) által közzétett jelentés rámutat arra, hogy a vezető élelmiszer-kereskedők és beszállítók egyre több üzleti tranzakciót automatizálnak az Egyesült Királyságban. A legfrissebb felmérések szerint az elektronikus adatcsere (EDI) használatával e vállalatok évi 650 millió fontot takarítanak meg a szektor számára a manuális, papír-alapú tranzakciók automatizálásával.

Az alábbi adatok az Egyesült Királyság (uK) piacára vonatkoznak, de az elérhető megtakarítások aránya bármely európai piacra igaz lehet.

Bócsi Zsolt eCom szakértő

Az„EDI Költségmegtakarítási Jelentés” szerint kb. évi 27 millió megrendelés zajlik az élelmiszer-szektorban, amelyhez kapcsolódóan a megrendelések 84%-a, valamint a számlák 87%-a kerül továbbításra EDI rendszeren keresztül, vagyis elektronikusan. ugyanakkor az EDI-alapú megrendelések és számlák magas arányával szemben az elektronikus szállítólevelek (feladási értesítés EDI üzenet) aránya mindössze 38% az összes megrendeléshez kapcsolódó tranzakciókban. Ha az összes tranzakcióban elektronikus szállítólevelet használnának, az az élelmiszer szektor számára további 200 millió font megtakarítást jelentene. Egyedi tranzakciókra vetítve a fenti számok azt jelentik, hogy egy megrendelés esetén 14 font, egy számla esetén 8,5 font, míg egy szállítólevél esetén 12 font megtakarítás érhető el a manuálisról az EDI-alapú folyamatokra való áttéréssel. A felmérés rávilágított arra is, hogy az EDI alkalmazása az élelmiszer-szektoron kívül na-

20

GS1 világa magazin

2010/2

gyon alacsony: a beszállítók mindössze 27%-a használja e technológiát üzleti folyamatainak fejlesztése érdekében. Az üzleti folyamatok automatizálásával e vállalatok is élvezhetik az élelmiszer-szektorban tapasztalt előnyöket: gyorsabb tranzakciók, pontosabb adatok, nagyobb működési hatékonyság, alacsonyabb költségek és kisebb papír-felhasználás. Ezek az előnyök természetesen a magyarországi vállalatok számára is elérhetők az elektronikus adatcserére való áttéréssel. Egyre több, az EDI-t bevezető vállalat tanúsíthatja Magyarországon is, hogy ez a technológia valóban hatékonyabbá és eredményesebbé tette a kereskedelmi tranzakciókat, és közvetetten az egész vállalat működését. ❚ Az Egyesült Királyság vállalatainak 81%-a még mindig a manuális, papír-alapú folyamatokat részesíti előnyben megrendelés és számlázás esetén; ❚ Az élelmiszer szektor beszállítóinak 69%ával szemben más szektorok beszállítóinak csupán 27%-a használja az EDI-t megrendelések, számlák és szállítólevelek továbbítására, feldolgozására; ❚ További 200 millió font megtakarítás érhető el az élelmiszerszektor számára az összes szállítólevél EDI-n keresztül történő továbbításával; ❚ Manuálisról az EDIalapú folyamatokra való áttéréssel egy megrendelés esetén 14 font, egy számla esetén 8,5 font, míg egy szállítólevél esetén 12 font megtakarítás érhető el. ❚


eCom, eBusiness

szakér tőnk a jánlja

Az EDI előnyei Az EDI lehetővé teszi, hogy a vállalatok gyorsabban cseréljenek pontosabb adatokat, nagyobb hatékonysággal és alacsonyabb költségekkel. Felsoroltuk az 5 legfontosabb okot, amiért a vállalatok bevezetik az elektronikus adatcserét: 1. Gyorsaság Az EDI jelentősen felgyorsítja adott dokumentum eljuttatását egyik vállalattól a másikhoz, csökkentve az átfutási időket, és gyorsabb kifizetéseket eredményezve. 2. Pontosabb adatok A számítógépek közötti elektronikus dokumentumcsere minimalizálja az emberi beavatkozást, ezzel növeli az adatok pontosságát, hiszen kiküszöböli a manuális beavatkozások során elkerülhetetlenül megjelenő hibákat. 3. Nagyobb hatékonyság Az EDI pozitívan befolyásolja a folyamatok hatékonyságát és a partnerkapcsolatokat. 4. Csökkenő papírfelhasználás A papír-alapú folyamatok költségesek, nem hatékonyak és nem fenntarthatóak. Az EDI minimalizálja a papírfelhasználást. 5. Kisebb költségek A fenti előnyökből következik, hogy az EDI bevezetése után az üzleti tranzakciók költségei jelentősen csökkennek, ami gyors megtérülést biztosít az EDI-bevezetési projektnek.

Az Egyesült Királyságban (UK) évi 650 millió font megtakarítás érhető el az élelmiszer kiskereskedelmi szektorban az üzleti tranzakciók automatizálásával.

2010/2 GS1 világa magazin

21


GdSn, adatszinkronizáció

Nem vagyunk jobbak a Deákné vásznánál… A hazai piacon végzett szűkebb körű felmérés bizonyította, hogy a magyar vállalkozások sem építik jobb minőségű adatokra folyamataikat, mint azt a brit felmérésben tapasztalták a külföldi szakemberek.

vatai Krisztina vezető szakértő GDSN, eCom

22

GS1 világa magazin

2010/2

A

hogyan arról már több alkalommal is beszámoltunk, a GS1 brit szervezete felmérte és dokumentálta a kereskedelmi partnerek közötti adatkonzisztenciát, vagyis egy termékre vonatkozóan megvizsgálták a nyilvántartott adatokat minden érintett adatbázisában és a valóságban. A piac legnagyobb kereskedőinek és szállítóinak bevonásával végzett vizsgálat eredményei a legpesszimistább várakozásokat is felülmúlták, 80 %-os inkonzisztenciát igazoltak. A hazai piacon végzett szűkebb körű felmérés bizonyította, hogy a magyar vállalkozások sem építik jobb minőségű adatokra folyamataikat. A megfelelő adatminőség márpedig létfontosságú a kereskedelem számára. Az ellátási lánc végpontjai közötti adatminőség fejlesztésével a kereskedelmi partnerek csökkenthetik költségeiket, javíthatnak a termelékenységükön, valamint gyorsabbá tehetik a termékek piacra jutását és azok rendelkezésre állását az áruházak polcain. Ez mindhárom fél: gyártók, kereskedők és fogyasztók számára egyaránt előnyöket jelent. A hazai felmérés eredményeinek teljes körű elemzése még nem fejeződött be, de néhány példával már szemléltetni tudunk olyan típushibákat, amelyek egyszerű megoldásokkal elkerülhetőek lennének. Négy kiemelkedő, hazai gyártó 4-4 termékét vontuk be a vizsgálatba, s mindegyik esetében az alapterméket, a gyűjtőkartont és a raklapot is figyelembe vettük. Az azonosításon (GTIN) és a megnevezésen túl termékdimenzióra, hierarchia kapcsolatokra és tömegadatokra kérdeztünk rá, majd egyrészt begyűjtöttük ugyanezen adatokat 2 kereskedelmi lánctól, másrészt a mért adatokat mi magunk is lemértük.

Jól látható, hogy más piacokhoz hasonlóan, a termék befoglaló méreteinek nemcsak a mérése, hanem a szélesség, mélység és magasság értelmezése sem egységes az érintetteknél. A GS1 Magyarország nemcsak mérési szolgáltatásával, de a mérésre és adatminőségre vonatkozó képzésekkel is igyekszik terjeszteni ezeket az ismereteket, hiszen egyszerű eszközökkel kiküszöbölhető lenne, hogy egy-egy terméket az ellátási láncban háromszor mérjenek le. Az adatminőséghez és a mérési szolgáltatásokhoz, képzésekhez kapcsolódó további információkat érhetnek el a www.gs1perfect.hu honlapunkon, ahol hamarosan a teljes elemzést elérhetővé tesszük. A túloldalon bemutatott hazai példákból is látszik, hogy az alapadatok pontossága számos, sokszor több milliós felesleges kiadást eredményező hibákat okozhat az ellátási láncban. A helytelen mérés eredménye lehet például: ❚ a szállítás meghiúsul mert az adott mennyiség nem fér be a szállítóeszközbe ❚ a termék kihelyezése a polcra nem oldható meg, mert az adott polc vagy méretében, vagy teherbírásában nem felel meg a terméknek – így a termék még egy ideig biztosan nem lesz elérhető az áruház polcain ❚ a polckép nem lesz megfelelő, mert a termék dimenzióit a gyártó és a kereskedő nem egyformán értelmezi Ha szeretné mindezen hibákat kiküszöbölni, hogy kereskedelmi partnereivel zökkenőmentes és hatékony legyen a kapcsolata, nem utolsó sorban biztosított legyen termékei elérhetősége a polcokon, feltétlenül ismerje meg mérési szolgáltatásunkat és alapképzésünket!


GdSn, adatszinkronizáció

terméK 1. SZÁLLítÓ GyŰjtŐeGySéG

KereSKedŐ – 1.

értéK

me

értéK

KereSKedŐ – 2. me

értéK

szélesség

565 mm

mélység

265 mm

565 mm

265 mm

magasság

120 mm

120 mm

120 mm

nettó tömeg bruttó tömeg csomagolás tipusa

365 mm

me

9

kg

-

8,6

kg

9,652

karton

565 mm

kg

karton

9,7

kg

karton

terméK 4. SZÁLLítÓ ALAPterméK

KereSKedŐ – 1.

értéK

me

értéK

A példában vizsgált gyűjtőkarton esetében a dimenziók mérése sikeres volt, a szélesség és a mélység meghatározása azonban nem volt egységes. Ezen kívül a bruttó tömeg mérése okozott gondot, amelynek pedig nagyon fontos szerepe van a raktári polcok terhelhetőségének meghatározásakor.

KereSKedŐ – 2. me

értéK

me

szélesség

73 mm

57 mm

76 mm

mélység

73 mm

57 mm

76 mm

magasság

65 mm

190 mm

265 mm

A második példában a mérés pontosságával akadt probléma, de ebben az esetben mindhárom adatbázis eltérő adatokat tartalmaz, ráadásul, amint azt saját méréseink mutatták mindhárom adatsor pontatlan. Mindehhez pedig még hozzátartozik, hogy egy alaptermékről, azaz fogyasztói egységről beszélünk, amelynek a kereskedelmi kihelyezését tervezni kell, tehát ezen adatok pontossága jelentősen befolyásolja a termék polcon való elérhetőségét.

terméK 3. SZÁLLítÓ rAKLAP

KereSKedŐ – 1.

értéK

tartalmazott egység darabszáma

me

értéK

KereSKedŐ – 2. me

értéK

2380

me 119

nettó tömeg

190,4

kg

bruttó tömeg

255,25

kg

190,4

raklap tipusa

eUr

kg

A következő eset egyrészt azt mutatja, hogy a raklap bruttó tömege nincs pontosan megadva, pedig a fuvarozás szervezésénél kulcsfontosságú, másrészt szemlélteti, hogy a tartalmazott egység értelmezése a szállítónál és a 2. számú kereskedőnél nem egyezik meg, míg az 1. számú kereskedő egyáltalán nem tart nyilván raklapinformációkat.

euro 800 x 1200

terméK 2. SZÁLLítÓ ALAPterméK

KereSKedŐ – 1.

értéK

me

értéK

KereSKedŐ – 2. me

értéK

me

szélesség

25

cm

160 mm

250 mm

mélység

16

cm

50 mm

160 mm

5

cm

250 mm

50 mm

magasság nettó tartalom

500

g

0,5

nettó tömeg

500

– g

500

g

bruttó tömeg

506

g

0,506

Az utolsó példában nem a mérések pontosságával volt baj, hanem a dimenziók megfelelő azonosításával, és akár azt is hihetnénk, hogy egy szállító nem tartja nyilván adatbázisaiban a saját terméke nettó tartalmát.

kg

kg

Bővebb információért keresse fel a www.gs1perfect.hu honlapot! ❚

2010/2 GS1 világa magazin

23


rFId – a jövő jelen van

Útmutatás a raklapok és konténerek azonosításához Bár az EPCglobal második-generációs ultramagas frekvenciájú (UHF) RFID szabványai már 2006 óta léteznek, kérdéses volt, hogy hogyan lehet ezeket hatékonyan alkalmazni raklapok és konténerek azonosítására és nyomon követésére. Napjainkban két új kiadvány született az EPC alapú RFID címkék (tagek) alkalmazásáról és az ellátási láncban biztosított előnyeikről

Kurucz Péter EPC/RFID szakértő

24

GS1 világa magazin

2010/2

A

GS1 két erre szakosodott munkacsoportjának köszönhetően mostanra elkészült két olyan dokumentum is, mely segítséget nyújt az EPC alapú RFID címkék alkalmazásában a szállításhoz elengedhetetlen a szállításhoz elengedhetetlen eszközök esetében.

Az újRAHASzNáLHAtó SzáLLító ESzKözöK VISSzAjuttAtáSA A KIINDuLóPoNtRA A Keith Sherry (a bT Ellátási Lánc Szolgáltatások vezérigazgatója) és Ju Seon Kang (a Koreai Konténer Készlet menedzsere) vezetésével működő RTI munkacsoport (Returnable Transport Items – Újrahasználható Szállítóeszközök) vezető gyártókat, kereskedőket, a szállítási szektor képviselőit és megoldás szolgáltatókat ültetett egy asztalhoz, hogy közösen mérjék fel, hogyan lehet a leghatékonyabban alkalmazni az EPCglobal második-generációs uHF RFID szabványait az olyan szállítóeszközöknél, mint a raklap, rácskonténer, az újrahasználható műanyag konténerek, ládák, nyersanyag szállító tartályok. „A visszatérő szállító eszközök egyre nagyobb teret hódítanak a modern ellátási láncban, hiszen a vállalkozások folytonosan keresik az olyan lehetőségeket és megoldásokat, melyekkel csökkenthetők a kiadásaik, növelhető a folyamataik hatékonysága és egyben a kevesebb hulladék által még környezettudatosak is.” – mondja Keith Sherry. -„De ezen visszatérő eszközök alkalmazásához a vállalatoknak szabványokra van szüksége, hogy azok útját az ellátási láncban megfelelően tudják nyomon követni.” Az útmutató részletes beszámolót ad olyan több résztvevővel végzett gyakorlati projek-

tekről, melyek alátámasztják az azonosítás, valamint a raklap és egyéb szállítóeszközök menedzsmentjének szükségességét, nem utolsó sorban részletekbe menően leírják, hogy milyen adatokat szükséges a címkék memóriájában tárolni, azokat hogyan lehet biztonságosan kezelni és pontosan hová érdemes elhelyezni a tag-eket a szállítóeszközön a hatékony és pontos adatlekérdezés érdekében. „Ez az útmutató szilárd alapot biztosít a vállalatok számára, hogy képesek legyenek a GS1 EPCglobal RFID szabványok integrált alkalmazására saját eszközeik nyomon követéséhez. Mindez egy sokkal hatékonyabb ellátási lánchoz fog vezetni: sokkal átláthatóbb és követhetőbb lesz a szállítóeszközök, valamint a bennük szállított termékek útja. A tanulmány egyértelmű célja, hogy ösztönözze a vállalatokat az alkalmazásba vételre” – foglalta össze Keith Sherry. A teljes útmutató angol nyelven letölthető itt: http://www.epcglobalinc.org/standards/implementation_guidelines/

Az RFID CíMKéK túLéLéSI ESéLyEI A másik dokumentum az RFID címkék túlélési esélyeit taglalja az ellátási lánc„rögös” útjain. A konténerek, melyeket tengeri, légi és szárazföldi szállításra egyaránt alkalmaznak, időnként a legszélsőségesebb körülmények közé kerülnek az ellátási láncban, akár a hőmérséklet, a páratartalom, vagy a nyomás tekintetében, nem is szólva a különböző halmazállapotú szennyeződésekről. A Technológiai Felhasználási Útmutató a Szállítási Egység Tag-ek Környezeti Teszteléséről dokumentum célja egy alapvető követel-


rFId – a jövő jelen van

ményrendszer felállítása a passzív, másodikgenerációs uHF RFID tag-ek alkalmazására vonatkozóan a szállítási igényeknek és adottságoknak megfelelően. Emellett a kiadvány segítséget nyújt az RFID tag-ek elhelyezésben és a kódolásban is a tengeri szállítókonténerek, kisteherautók, légi fuvarozó konténerek, szállítóautók és egyéb szállítókonténerek esetében. Az Útmutatót összeállító munkacsoport tagjai közt volt az iControl, a Damco, a boeing, a SPAWAR Systems Center San Diego, az Exel/DHL Supply Chain Americas és a FedEx szakembere is. „A passzív RFID tag-ek már régóta léteztek, amit meg kellett oldani, az az, hogy jól működjenek a legkülönfélébb környezetben és hatékonyak valamint tartósak legyenek. Mielőtt elkészült ez az útmutató, nem volt egységes vélemény arról, hogyan kellene ezeket a címkéket megfelelően

tesztelni. Most a tag gyártók és a szállítmányozó vállalatok egyaránt kaptak egy olyan módszertant, melynek segítségével növelhetik a termékeik és megoldásaik hitelességét a piacon” – mondta Tony Hollis az Exel/DHL Supply Chain Americas igazgatója és a GS1 EPCglobal Szállítási és Logisztikai Szolgáltatások Munkacsoportjának alelnöke. Az Útmutató három sikeres szállítási és logisztikai pilot projektre épül, melyeket a GS1 EPCglobal Szállítási és Logisztikai Szolgáltatások Munkacsoportja kezdeményezett. A legutóbbi pilot az ellátási lánc mentén tevékenykedő partnerek valamint a vámhatóságok számára biztosított valós idejű hozzáférést a termékekhez, szállítmányokhoz az ellátási láncban történő szállítási folyamat során. További pilotok is szerepelnek a tervben, me-

lyek a vállalatok szintjén valamint országos szinten foglalkoznak a legjobb megoldások kidolgozásával, kipróbálásával. „Az Alkalmazási Útmutató segítséget fog nyújtani abban, hogy a jövőben gyártott RFID tagek ellenállóbbak legyenek az ellátási lánc viszontagságaival szemben, valamint könnyen érthetővé teszi a végfelhasználók számára a GEN II-es RFID technológia alkalmazásba vételét a szállítási eszközök terén, így téve átláthatóbbá és hatékonyabbá a helyi és globális ellátási láncokat.” – mondta Hollis. ❚ A teljes útmutató angol nyelven letölthető itt: http://www.epcglobalinc.org/standards/implementation_guidelines/

2010/2 GS1 világa magazin

25


Környezetvédelem

GS1 Göngyöleg Katalógus A Göngyöleg Katalógus – a környezetvédelmi termékdíjas szabályozás hatálya alá tartozó gazdálkodók és az illetékes hatóságok támogatására létrejött, elektronikus nyilvántartás – idén új köntösben, praktikus funkciókkal kibővülve mutatkozik be partnereink számára.

Gyuris jános manager asszisztens Államigazgatási Kapcsolatok, eGovernment

A KAtALóGuS CéLjA, töRtéNEtE A Környezetvédelmi és vízügyi Minisztérium és a GS1 Magyarország között 2003-ban megkezdődött szakmai együttműködés révén a Göngyöleg Katalógusban (korábban: Göngyöleg-RTI Katalógus) az elmúlt hét év során több mint 1300 újrahasználható csomagolóeszköz adatait gyűjtöttük össze. Az egyes termékek a 97/138/EK uniós bizottsági határozat újrahasználható csomagolásokra vonatkozó csoportosítása alapján eddig csupán anyagfajta szerint voltak kereshetőek, azonban a tapasztalatok azt mutatták, ez ilyen mennyiségű regisztrált csomagolóeszköz esetében már nem elegendő. A GS1 Magyarország ezért 2010-ben célként tűzte ki a katalógus felülvizsgálatát. A fejlesztések megkezdése előtt ezen felül olyan szempontokat is figyelembe vettünk, amelyek alapján az új katalógusnak már nem pusztán a kornak megfelelő technikai és funkcionális követelményeknek kellett megfelelnie, hanem alapként kell szolgálnia egy új szemléletű, közhiteles elektronikus nyilvántartás számára is.

A MEGújuLt KAtALóGuS FuNKCIóI A fejlesztés során számos kérdést újra fel kellett tennünk magunknak: Kinek készül a katalógus? Hogyan tehetjük érthetővé, könnyen kezelhetővé azt? Milyen termékinformációkra van szüksége a felhasználónak? Az ilyen, és ezekhez hasonló kérdésekre adott válaszok alapján vázoltuk fel azokat a követelményeket, amelyek teljesítése elengedhetetlen volt az új elektronikus felületek kialakításához. így született meg az az elképzelés, hogy

26

GS1 világa magazin

2010/2

egy gyors és hatékony, e mellett pedig könynyen érthető és kezelhető katalógusrendszerhez mindösszesen három menüpontra, valamint az egyes funkciók helyes csoportosítására van szükség. A szolgáltatás így a „Fontos Információk”, a „Csomagolóeszköz keresése” és a „Csomagolóeszköz felvétele” menüpontokon belül fogalja össze azon tartalmakat, amelyek továbbra is nyilvánosan elérhetőek. A keresés menüpont kialakításakor fontosnak tartottuk annak bővítését, így a korábban is működő, anyagfajta szerinti szűrésen túl a keresési feltételek az alábbiakkal bővültek: ❚ Csomagolóeszköz típusa, ❚ Nettó tömeg, ❚ Megnevezés, ❚ vámtarifaszám, ❚ GTIN szám, amely az újrahasználható csomagolásokra vonatkozó, vámhatóság felé benyújtandó bejelentési kötelezettséghez is elengedhetetlen adat, a csomagolóeszközt, mint terméket egyedileg beazonosító szám. A keresést követően a csomagolóeszközök listáján már könnyedén kiigazodhat a felhasználó, de a termék pontos beazonosítását segíti egy új, tematikus csoportokba rendezett adatlap is. Itt a felhasználó a termékről tárolt információkat az alábbiak szerint rendezett módon láthatja: Alapadatok, Osztályozás és további azonosítás, Fizikai tulajdonságok, Környezetvédelmi jelölések és egyéb adatok. A Göngyöleg Katalógus a fentieken túl a világ GS1 tagszervezetei által működtetett globális hálózathoz (GEPIR) is csatlakozik. A katalógusban szereplő csomagolóeszközök adatai így – más kereskedelmi árukhoz hasonlóan, a GTIN azonosító segítségével – a nemzetközi keresőfelületeken keresztül is elérhetőek.


Környezetvédelem

A KAtALóGuS jöVőjE A GS1 Magyarország számára a katalógus publikálásánál nem áll meg a munka. Eltökélt célunk a szolgáltatás folyamatos fejlesztése, bővítése és kiterjesztése. Az új felületek használata során összegyűjtött tapasztalatok, illetve partnereink visszajelzései alapján tervezzük több, környezetvédelmi vagy hulladékgazdálkodási szempontból kiemelt termékáramhoz kötődő, testreszabott megoldás fejlesztését is. Az Európai unió hosszú távú stratégiájában megfogalmazza az ún. Közös Környezeti Információs Rendszer kiépítésének szükségességét. A Göngyöleg Katalógus célja, hogy példaként szolgáljon olyan közhiteles, elektronikus nyilvántartások kialakításához, amelyek egyszerre szolgálják az államigazgatási szervezetek és a gazdálkodók mindennapi munkáját, emellett a globális szabványok alkalmazásával lehetővé teszik az unión belüli környezeti információk megosztását. A GS1 Göngyöleg Katalógus a http://gongyoleg.gs1hu.org weboldalon, internetböngésző használatával, így bármilyen számítógépről könnyedén elérhető. Kérdéseivel kapcsolatosan forduljon hozzánk bizalommal! ❚

2010/2 GS1 világa magazin

27


egészségügy

5 éves a GS1 Healthcare A GS1 Healthcare, korábbi nevén HUG (Healthcare User Group) a GS1 szabványok egészségügyi alkalmazóit tömörítő csoportként 2005-ben alakult. A világ számos országában az akkor már 30 éve GS1 szabványokat használó egészségügyi szektor több ipari vezetője felismerte: szükség van globális együttműködésre.

Hankó Christine manager asszisztens Vonalkód, GS1 Azonosító kulcsok

28

GS1 világa magazin

2010/2

A

GS1 Healthcare célja, hogy semleges fórumot biztosítson az egészségügyi szektorban tevékenykedő piaci szereplőknek, közintézményeknek, és hatóságoknak a globális szabványok alkalmazásba vételének elősegítése, azok továbbfejlesztése érdekében, lehetővé téve a betegek biztonságos kezelését és az egészségügyi ellátási lánc hatékonyságának növelését.

A GS1 Healthcare tagjai az egészségügyben érdekelt gyártók, forgalmazók, nagy- és kiskereskedők, a különböző szakmai szövetségek és hatósági szervezetek, valamint a kórházak képviselői, illetve a GS1 Tagszervezetek küldöttei. A csoport sok jelentős eredményt ért el az elmúlt 5 év során. A legjellemzőbbek számokban: ❚ 1 globális, semleges, szakmai Egészségügyi Felhasználói Csoport alakult; ❚ 3 vezető iparági nagyvállalat tagja az irányító testületnek: az Alcon Laboratories, az Abbott Laboratories, és a b. braun; ❚ 7 munkacsoport jelenleg is globális szabványokat, alkalmazási útmutatókat fejleszt, és közérdekű információkat tesz közzé; ❚ 10 munkacsoport már befejezte fejlesztői munkáját, és megjelentették a közmegegyezéssel elfogadott új szabványokat és útmutatóikat; ❚ 18 sikeres globális egészségügyi konferencia került megrendezésre, egyedi platformot biztosítva a világ minden tájáról érkező egészségügyi ellátási lánc érintettjeinek, hogy találkozhassanak, megoszthassák tudásukat és tanulhassanak a szakértőktől, elősegítve a GS1 Szabványok fejlesztését és bevezetését; ❚ 20 egészségügyi hírlevél készült, amelyek ismertették a legfontosabb kórházi fejlesztéseket, hatósági szabályozásokat, és a GS1 Healthcare helyi és globális aktivitásait;

❚ 21 meghatározó egészségügyi- és szabványosító szervezet illetve hatóság támogatja a csoport munkáját, köztük az ISO, az ICCbbA, a HL7, az EFPIA, a EuCOMED, az FDA, az IHF vagy a EAHP; ❚ 23 GS1 Tagszervezet vezet helyi GS1 Egészségügyi Felhasználói Csoportot; ❚ 46 meghatározó gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és további egészségügyi termékeket előállító cég képviseli a gyártói érdekeket (köztük: b.braun, Astrazeneca, GSK, Johnson & Johnsons, Merck, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi Aventis); ❚ 48 órás Föld körüli maratoni telefon- és videokonferencia zajlott, hogy véglegesítésre kerüljenek az Automatikus Azonosítás és Adatgyűjtés munkacsoport követelményei; ❚ 179 egészségügyi szervezet, hatóság és vállalat tagja jelenleg a globális Egészségügyi Felhasználói Csoportnak; ❚ 500-nál is több munkacsoport tag a világ minden tájáról; ❚ több mint 2.500 képviselő a globális egészségügyi konferenciákon; ❚ 10.000-nél is több munkaóra a vezetőségiés munkacsoport megbeszéléseken, kerekasztal beszélgetések során; ❚ Megszámlálhatatlan órák: ellenőrzésekre, tárgyalásokra és brainstormingokra… és miközben ön ezt a magazint olvassa, világszerte a GS1 vonalkódok millióit olvassák le ebben a pillanatban is…….

A

z elmúlt hónapok eredményeként tovább bővült a szakmai együttműködések köre, amelyek lehetővé teszik a szervezeteknek, hogy egyesítsék szakértelmüket és segítséget nyújtsanak az egészségügyi szektornak az európai betegbiztonsági környezet tökéletesítésében és támogatásában.


egészségügy

❚ Az Európai Kórházi Gyógyszerészek Szövetsége (EAHP, European Association of Hospital Pharmacists) és a GS1 Szabványszervezet Egyetértési Nyilatkozatot írt alá a nagyobb betegbiztonság elősegítése érdekében.

❚ A GS1 és az ICCbbA (a vér-, szövet- és szervazonosítás globális szabványszervezete) közösen jelentették meg a plazma készítmények vonalkóddal történő jelölésének alkalmazási útmutatóját.

“Támogatjuk a GS1 Szabványok adaptálását és harmonizációját Európában, hogy lehetővé tegyük minden gyógyszer csomagolásán a vonalkódok hatékony és eredményes bevezetését.” Roberto Frontini, az EAHP elnöke

„Képesnek kell lennünk a vérkészítmények biztonságos és hatékony célba érését biztosítandó ’vénától vénáig’ tartó hatékony nyomon követésre.” Feargal McGroarty, az írországi St. James Kórház projekt menedzsere

“Ez a megállapodás fontos lépés a betegbiztonság és az egészségügyi ellátási lánc folyamatainak javítása felé. A kórházi gyógyszerészek mostantól ténylegesen részesei lehetnek a globális szabványok fejlesztésének és implementációjának, a gyógyszerek vonalkóddal való jelölésében és az automatikus ellátási lánc adat menedzsmentjében egyaránt.“ Bo Raattamaa, a GS1 Európa elnöke.

„A globális szabványok lehetővé teszik a vér- és plazma készítmények egységes vonalkóddal való jelölését és félreérthetetlen azonosítását az ellátási lánc mentén.” Philippe Majois, a Baxter Healthcare csomagolás-technológiai fejlesztő menedzsere

❚ A GS1 Global Office együttműködési megállapodást írt alá az IHTSDO-val (International Health Terminology Standards Development Organisation, Nemzetközi Egészségügyi Terminológiai Szabványokat Fejlesztő Szervezet) annak érdekében, hogy biztosítsák a két szabványrendszer kompatibilitását. “A GS1 globális szabványai, az automatikus azonosítás (a vonalkódok és a rádiófrekvenvciás azonosítás segítségével), a nyomon követés és az adatszinkronizáció lehetőséget nyújtanak az egészségügyi ellátási lánc számára a hatékonyság, a pontosság és ezáltal a nagyobb biztonság növelésére.” Miguel Lopera a GS1 Global Office elnöke és ügyvezetője A GS1 Healthcare munkájáról bővebb információ a http://www.gs1.org/healthcare oldalon olvasható. ❚

2010/2 GS1 világa magazin

29


Corporate - vállalati rovat

Legfőbb szolgáltatásunk az információ és a szaktudás Társaságunk 2010-ben is folyamatosan fejlesztette a GS1 szabványrendszerre épülő megoldásait és egyes elemeinek alkalmazásba vételét segítő eszközeit, bővítette ezek körét az ellátási láncok folyamatainak átláthatóbbá tétele, legfőképpen pedig Partnereink üzleti sikerének, hatékonyságának növelése és költségeinek csökkentése érdekében.

daka margit ügyfélkapcsolati menedzser

30

GS1 világa magazin

2010/2

E

mlítésre méltó az immár több mint 2300 felhasználónk által alkalmazott számkiadó és nyilvántartó kliens szoftverünk legújabb, 2.1 verziójának az alkalmazók igényeihez igazodó kifejlesztése, mely októberben zárult le. Népszerű szolgáltatásunk a vonalkód minősítés, mely az idén a kétdimenziós kódok ellenőrzésére alkalmas eszközzel bővült. Legújabb, idén bevezetésre került mérési szolgáltatásunk a gyártók és kereskedők közti kommunikáció alapjául szolgáló adatok pontos, szabványos meghatározását segíti elő. Partnereinket megújult honlapunkon, valamint elektronikus hírleveleinkben rendszeresen tájékoztattuk fejlesztéseinkről, eseményeinkről. Idén immár negyedik alkalommal került megrendezésre az egyre nagyobb érdeklődésnek

örvendő GS1 Nyílt Nap, a GS1 szabványalkalmazók hazai fóruma, melynek keretében legújabb megoldásainkat mutattuk be Partnereinknek. Emellett egész évben személyes találkozók keretében (szakmai konferenciák, GINNT EXPO szakkiállítás), illetve különböző kommunikációs csatornákon keresztül folyamatosan lehetőséget biztosítottunk tapasztalatcserére, konzultációra; a GS1 szabványok gyakorlati alkalmazását elősegítő szaktanácsadásra. Mint minden évben, a GS1 Magyarország a honlapján idén is közzéteszi éves tevékenységének részletes összefoglalóját: fejlesztésekről, új kiadványokról, eseményekről, szolgáltatásokról. Az éves jelentés 2010. november végétől olvasható honlapunkon a www.gs1hu.org/Szolgaltatasok/Eves jelentes aloldalon. ❚


Továbbfejlesztettük Számkiadó szoftverünket

A

GS1 Magyarország számkiadó és nyilvántartó kliens szoftvere napjainkban már több mint 2300 kis- és középvállalkozó partnerünknek nyújt segítséget a GS1 szabványos termékazonosító számok helyes kiadásában és rendszerezésében. Szolgáltatásunkat partnereink igényei szerint időről-időre tovább fejlesztjük, ám a szoftver minden felhasználónk számára továbbra is ingyenes! Ha még nem használja a „GS1 Magyarország számkiadó és nyilvántartó kliens szoftver”-t, kérje mielőbb ügyfélszolgálatunktól! A „GS1 Magyarország számkiadó és nyilvántartó kliens szoftver” 2.1 verziója a felhasználói visszajelzések alapján meghatározott, alábbi funkciókkal egészült ki a 2.0 verzióhoz képest: ❚ jobb kompatibilitás Windows vista és 7 operációs rendszerekkel, illetve ezek 64 bites változatával; ❚ hetente automatikus biztonsági másolat készül az adatbázisról a„_backup” almappába; ❚ XML exportálás és kapcsolat a GS1Perfect beszállítói Portállal; ❚ további kisebb javítások. Kapcsolat a GS1Perfect beszállítói Portállal (exportált termék adatok feltöltése): Azok a GS1 Rendszerhasználó gyártó ill. forgalmazó partnereink használhatják ezt a funkciót, akik előfizetői szerződést kötnek a GS1Perfect adatbanki szolgáltatásra és kereskedelmi partnereikkel (kereskedők, disztribútorok, stb.) megállapodtak a termékadatok adatbankon keresztül történő kommunikációjáról. Részletes információ: www.gs1perfect.hu

A szoftverhez minden olyan érvényes szerződéssel rendelkező GS1 Rendszerhasználó térítésmentesen hozzáférhet, aki rendelkezik legalább egy cégprefixszel. A szoftver kezelésével, frissítésével és egyéb működtetésével kapcsolatos észrevételeket a szamkiado@gs1hu.org e-mail címre várjuk, illetve információt kérhetnek tőlünk a +36-1-237-7262 vagy +36-1-237-7273-as telefonszámokon is. ❚

2010/2 GS1 világa magazin

31


Mennyire ismeri a szabványalkalmazáshoz köthető fogalmakat? tesztelje magát játékunkkal! y

1.

m

2. 3. 4. 5.

e

6.

L

7.

B

8. 9. 10. 11.

X

12. 13. 14.

H

15. 16.

H

17.

r

18. 19. 20.

S r

21. 22.

!

1. Új GS1 felhasználóink először ezen osztályunkkal veszik fel a kapcsolatot. 2. Évente kétszer megjelenő, partnereinknek kiküldött szakmai magazinunk címe. 3. A gyártó által készített tárgy, pl.: élelmiszer. 4. Az Electronic Product Code rövidítése. 5. A rádiófrekvenciás azonosítást így rövidítjük (angolul). 6. Az EDI ilyen kommunikációt jelent. 7. A termék útját a gyártótól a logisztikán és szállításon át az áruházba így nevezik. 8. Ez az amivel a GS1 foglalkozik. 9. Termékek, tárgyak útjának pontról-pontra történő ellenőrzése szakmai kifejezéssel. 10. Nemzetközi, világszintű más szóval. 11. Iparág más szóval (élelmiszer…., egészségügyi …, államigazgatási …). 12. GS1 szabványos kétdimenziós kód elnevezése (párja a QR kód). 13. Római kettes. 14. Globális Kereskedelmi Áruazonosító Szám rövidítése. 15. Az RFID technológiához köthető adathordozó, nevezik "tag"nek is. 16. A szabványalkalmazás egyik legnagyobb előnye. 17. Lineáris jelkép, fekete vonalak és fehér közök alkotják. 18. Tengeri szállításnál alkalmazott áruszállító eszköz. 19. A GS1 szabványok globálisan …. azonosítást tesznek lehetővé. 20. Az idei GINNT EXPO egyik társkiállítása volt. 21. A GS1 által a cég számára kiadott azonosító szám. 22. A GS1 egyik szolgáltatása a Számkiadó és nyilvántartó kliens ……, mely segít a termékek azonosításában és a termékhez kapcsolódó információk tárolásában.

A rejtvényhez jó szórakozást kíván a GS1 Magyarország

GS1 World Magazine 2010/2  

Hungarian Auto-ID Magazine

GS1 World Magazine 2010/2  

Hungarian Auto-ID Magazine

Advertisement