Page 1

A GS1–128 vonalkód jelkép A GS1–128 vonalkód jelkép felépítése és helyes alkalmazása gyűjtőegységek és raklapok jelölésére

2. kiadás


Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bevezetés A GS1–128 vonalkód jelkép alkalmazása A gyűjtő-, és a logisztikai címke A gyűjtő-, és a logisztikai egységek azonosítása A GS1–128 vonalkód jelkép felépítése A GS1–128 vonalkód jelkép technikai jellemzői A vonalkód és a címke fizikai előállítása A vonalkód ellenőrzés és minősítés szabályai A leggyakrabban előforduló GS1 Adattartalom azonosítók alkalmazása Fogalom meghatározások

Függelék I. Kötelezően együtthasználandó, illetve érvénytelen elemfüzérek II. A GS1–128 jelképrendszerrel megjeleníthető karakterek listája

3 4 6 9 13 16 20 21 22 30

32 36

A GS1 Magyarország minden lehetséges erőfeszítést megtett annak érdekében, hogy a kiadványba kerülő fordítások, értelmezések és adatok a lehetőség szerint a leginkább helytállóak legyenek, azonban nem vállal felelősséget az esetlegesen előforduló hibákért. A szabványok hiteles változatai az eredeti angol nyelvű dokumentumok.


1. Bevezetés A GS1 szabványrendszer alkalmazásának elsődleges előnye, hogy globális megoldást biztosít az ellátási lánc valamennyi szereplője számára. A szabványok alkalmazásával a kereskedelmi és logisztikai folyamatok hatékonysága nő. A kiskereskedelmi áruk azonosítása leggyakrabban a tizenhárom számjegyű GTIN–13 (Global Trade Item Number – Globális kereskedelmi áruazonosító szám) azonosító számmal történik, amit az EAN–13-as* vonalkód jelkép segítségével jeleníthetünk meg. Ez az azonosító karaktersor a termék típusának azonosításán túl azonban semmilyen kiegészítő információt nem tartalmaz a termékről. A kereskedelmi termékek gyors és hatékony mozgatása érdekében a gyártók és a logisztikai központok az egyedi termékekből gyűjtőegységeket valamint logisztikai egységeket hoznak létre, ahol a termék pontos nyomon követhetősége érdekében a termékről további adatok megadása is szükségessé válik. A GS1 szabvány minderre megoldást biztosít. Ennek egyik legjobb eszköze a GS1–128** vonalkód, hiszen ezt a jelképtípust és az úgynevezett GS1 Adattartalom azonosítókat a GS1 éppen ezen igények figyelembevételével és azok kielégítésére fejlesztette ki. A GS1–128 jelképrendszer és alkalmazása nem köthető egy adott szektorhoz. Igaz használata az FMCG (Fast Moving Consumer Goods – Gyorsan mozgó fogyasztási cikkek), a kereskedelem és a logisztika területén a leggyakoribb, de előnyeit más ágazatokban is élvezhetjük, így például az egészségügyi, a hulladékgazdálkodási és honvédelmi feladatok ellátása során. Fontos azt is az elején tisztázni, hogy hazánkban a GS1 Cégprefixszel és érvényes GS1 Rendszerhasználói jogviszonnyal rendelkező szabványalkalmazó a GS1–128 vonalkód jelképet bárminemű adminisztrációs és plusz költség nélkül, az éves GS1 rendszerhasználati díj részeként szabadon képezheti. A kiadvány a GS1–128 vonalkód jelkép szabványos felépítésén túl annak gyakorlati alkalmazására helyezi a hangsúlyt, bemutatva a gyűjtőegységek és a raklapnyi áruk azonosítását és jelölését. Legfőbb célja, hogy támogassa a GS1 szabványalkalmazók tevékenységét. Reméljük, kiadványunk segítségül szolgál a hazai vállalkozásoknak tevékenységük megkönnyítésében! Budapest, 2010. GS1 Magyarország

* MSZ EN 797 Vonalkódolás. Jelképrenszer-követelmények.„EAN/UPC” szabvány szerint. ** MSZ EN 799 Vonalkódolás. Jelképkövetelmények.„Kód-128” és Általános GS1 Specifikációk szabványok szerint. A GS1–128 vonalkód jelkép

3


2. A GS1–128 vonalkód jelkép alkalmazása Rendszeresek azok a megkeresések, ahol a gyártó- és forgalmazó cégek a velük szemben szállítói elvárásként támasztott GS1–128-as vonalkód iránt érdeklődnek, vagy amikor egy vállalkozás saját logisztikai folyamatainak egyszerűsítése, illetve átláthatóbbá tétele érdekében szeretné megismerni ennek a jelképnek felépítését és alkalmazási lehetőségeit. GS1–128 vonalkód jelkép egy speciális vonalkód jelkép típus, amely alkalmas az üzleti partnerek közötti árucsere esetén a termék azonosításán túl számos terméktulajdonság megadására és azok egyetlen vonalkód formájában történő ábrázolására. Ilyen kiegészítő információk lehetnek például: • felhasználási időre vonatkozó információk: minőségmegőrzési- vagy fogyaszthatósági határidő; • a gyűjtőegység vagy a benne lévő kereskedelmi termék fizikai paramétereire utaló információk: nettó tömeg, vagy darabszám; • a nyomon követést segítő adatok: gyártási tételszám, gyártási szám, illetve küldeményszám; • az áruszállítást segítő információk: feladó címe, vagy a szállítási cím (GLN számmal).

4

A GS1–128 vonalkód jelkép


Első látásra bonyolultnak tűnhet a szimbológia szerkezeti felépítése és helyes alkalmazása, ezért nyolc pontban összefoglaltuk azokat az alapvető tennivalókat, amelyek segítségével gyorsan és egyszerűen elkészíthetjük saját GS1–128-as vonalkód jelképünket, és az azt tartalmazó gyűjtő-, vagy logisztikai címkét. A nyolc lépés a vonalkód és a címke megvalósításához a következő: 1. Válasszuk ki azt a csomagolási szintet, amit vonalkód jelképpel szeretnénk jelölni! Lásd a „3. A gyűjtő-, és a logisztikai címke” fejezetet. 2. Határozzuk meg azokat az adatokat, amiket a saját, vagy a kereskedelmi partnerek elvárásai szerint a címkén meg kell jelenítenünk szemmel olvasható, illetve vonalkódba bekódolt módon! Lásd a „3. A gyűjtő-, és a logisztikai címke” fejezetet. 3. Határozzuk meg az azonosítandó egységet és annak azonosító számát! Lásd a „4. A gyűjtő-, és a logisztikai egységek azonosítása” fejezetet. 4. Alkalmazzunk adattartalom azonosítókat az adatok megadásához! Lásd a „4. A gyűjtő-, és a logisztikai egységek azonosítása” és a „9. A leggyakrabban előforduló GS1 Adattartalom azonosítók alkalmazása” fejezeteket. 5. Állítsuk össze a gyűjtő-, illetve a logisztikai címke formátumát! Lásd a „3. A gyűjtő-, és a logisztikai címke” fejezetet. 6. Határozzuk meg a címke és a jelkép(ek) fizikai paramétereit és elhelyezését! Lásd a „6. A GS1–128 vonalkód jelkép technikai jellemzői” fejezetet. 7. Állítsuk elő a címkét a vonalkóddal együtt! Lásd a „7. A vonalkód és a címke fizikai előállítása” fejezetet! 8. Ellenőriztessük az elkészült vonalkód jelképet! Lásd a „8. A vonalkód ellenőrzés és minősítés szabályai” fejezetet.

A vállalatok a GS1–128 jelképrendszer bevezetése esetén az alábbi előnyöket realizálhatják: • • • • • •

Gyorsabb és pontosabb áruátvétel; Komissiózási hibák megszűnése; Szállítási reklamációk csökkenése; Raktárak és tároló helyek hatékony kihasználása; Naprakész készletnyilvántartás vezetése; Termék pontos nyomon követhetősége.

A GS1–128-as vonalkód jelkép bevezetésével a vállalatok rövid időn belül jelentős előnyhöz juthatnak!

A GS1–128 vonalkód jelkép

5


3. A gyűjtő-, és a logisztikai címke Gyűjtőcsomagolásról akkor beszélünk, amikor több egyforma vagy különböző, de önállóan értékesíthető és vonalkóddal ellátott kiskereskedelmi terméket csomagolunk össze. Ilyenkor magát a gyűjtőnyi árut, vagy a gyűjtőben lévő kereskedelmi terméket tudjuk azonosítani. Egy egyszerű példa segítségével tekintsük át, hogyan néz ki egy gyűjtőcímke és milyen adatokat, információkat találhatunk leggyakrabban egy gyűjtőcsomagoláson. (1. ábra)

Szállító cég emblémája, megnevezése, címe

A kereskedelmi áru azonosító száma (GTIN, AI 01), megnevezése

Minőségmegőrzési határidő (Dátum, AI 15) – Nyomon követési adat

GS1 Magyarország

1139 Budapest Fáy u. 1/b.

GTIN: 05996507123548 TERMÉK: Sajtos párizsi gyűjtő (10 * eg. 1 Kg) MINŐSÉGÉT MEGŐRZI: 2009.10.17. GYÁRTÁSI TÉTELSZÁM: ABC123

Gyártási tételszám (Lot szám, AI 10) – Nyomon követési adat

1. ábra: Példa a gyűjtőcsomagolás címkére Kereskedelmi áru azonosítószámának és adatainak GS1–128 jelképpel történő feltüntetése

A gyűjtőcsomagolás címkéjén az AI (01)-es adattartalom azonosító mögött lévő karaktersor a termék GTIN száma, ami 14 karakterből áll. További információk feltüntetésére is van lehetőség, példánkban a minőségmegőrzési határidő: AI (15) és a gyártási tételszám: AI (10) került szemmel olvasható módon megadásra és egyúttal vonalkóddal feltüntetésre.

6

A GS1–128 vonalkód jelkép


A logisztikai egység egy olyan tetszőleges összetételű, szállítás vagy tárolás céljából létrehozott áruegység, leggyakrabban raklapnyi áru, amely a gyártótól a kiskereskedőig halad az ellátási láncban. Logisztikai egység azonosításánál a teljes egységet (általában raklapnyi terméket), vagy az abban lévő gyűjtőnyi, illetve kereskedelmi árut tudjuk azonosítani. A logisztikai egységek nyomon követhetőségének egyik alapfeltétele, hogy az adatok helyesen, egy helyen és könnyen hozzáférhető módon legyenek elhelyezve a szállítási egységeken. Az adatok szabványos megjelenítésére a GS1 Logisztikai címke szolgál. (2. ábra)

A címke felső része szemmel olvasható szabad formátumú információt tartalmaz.

Középső része szemmel olvasható, szabad formátumú információt tartalmaz.

AI (01) – GTIN szám AI (13) – Csomagolás napja AI (3103) – Nettó tömeg Valamennyi a kereskedelmi árura utal. Az alsó rész a GS1–128 vonalkódo(ka)t és a hozzá tartozó karaktersor(oka)t tartalmazza.

AI (10) – Gyártási tételszám A kereskedelmi árura utal.

AI (00) – SSCC szám A szállítási egységet azonosítja.

2. ábra: Példa a GS1 Logisztikai címkére

A gyűjtő-, és a logisztikai címkén feltüntetésre kerülő adatoknak két alapvető formája van: a szemmel olvasható és a csak géppel olvasható információk. Mindkét címketípus azonos módon 3 részből áll: • A címke felső része szabad formátumú, szabad szemmel olvasható információt tartalmaz: itt adható meg a szállító cég neve, címe.

A GS1–128 vonalkód jelkép

7


• A címke középső része szintén szabad szemmel olvasható információt tartalmaz az azonosított termékről: – a gyűjtőcímkén a termék GTIN számán túl a termékre vonatkozó adatok tüntethetőek fel; – a logisztikai címke esetén, a gyűjtőcímkén feltüntetett adatok kiegészülnek a szállítási egységet, általában raklapnyi árut egyedileg azonosító SSCC (Serial Shipping Container Code – Szállítási egység sorszám kódja) számmal. • A címke alsó része tartalmazza az egy vagy több GS1–128-as vonalkódot a jelkép és a szabad szemmel is olvasható karakterek feltüntetésével. A logisztikai címke esetén az SSCC szám feltüntetése vonalkód formájában mindig kötelező.

A GS1–128 vonalkód jelkép csak raktári környezetben alkalmazható, mivel a kiskereskedelmi (pénztári) leolvasó berendezések illetve informatikai rendszerek jelenleg nem képesek kezelni a bennük tárolt információkat.

A gyűjtő-, illetve a logisztikai címke felépítésének ismerete megkönnyíti a GS1–128 jelkép előállítását!

8

A GS1–128 vonalkód jelkép


4. A gyűjtő-, és a logisztikai egységek azonosítása Ebben a fejezetben egy működő vállalat szemszögéből ismerhetjük meg a gyűjtő- és logisztikai egység számképzési módjait. A GS1 szabványrendszerhez történő csatlakozás során annak idején meg kellett becsülnöm az általam várhatóan azonosítandó terméktípusok számát, hogy annak megfelelő mennyiségű azonosítási lehetőséget biztosító GS1 Cégprefixet igényeljek a GS1 Magyarországtól. A regisztrációt követően a GS1 Magyarország eljuttatta számunkra a kiválasztott hosszúságú GS1 Cégprefixünket. Ezt követően cégprefixünk segítségével minden új kiskereskedelmi értékesítésre kerülő termékünkre már önállóan tudtunk 13 karakterű GTIN-13 azonosító számot képezni az azonosító szám képzési szabályainak megfelelően. Ezután pedig már nyugodtan következhetett az azonosító szám vonalkód jelkép formájában történő megjelenítése. Megismerve a képzési szabályokat elmondhatjuk, nincs ez másként a gyűjtő- vagy a logisztikai egység azonosítása során sem. Nézzük, hogyan is kell ezekben az esetben eljárni!

4.1 Gyűjtőegység azonosítása Egy adott kereskedelmi termék magasabb szintű csomagolási egységét 14 karakterű GTIN számmal kell azonosítanunk. A GTIN–14 azonosító szám kétféle módon is létrehozható. 1. Képezhető úgy, ha a jelölendő magasabb csomagolási szintet önálló kereskedelmi árunak tekintjük, és a fent leírtakkal teljesen megegyező módon képezünk számára egy 13 karakterű azonosítót. (3. ábra)

5 9 9 1 2 3 4 5 GS1 prefix: 599

+

Beépülő szám: 12345

GS1 cégprefix

GTIN–13

=

GS1 cégprefix: 59912345 ellenőrző szám

5 9 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 C GS1 prefix

beépülő szám árureferencia

3. ábra: A GTIN-13 azonosító szám felépítése a leggyakoribb 8 jegyű cégprefix esetén

A GS1–128 vonalkód jelkép

9


A GS1 Cégprefix és az Árureferencia együtt mindig 12 számjegyből áll. A cégprefix teszi a számot világviszonylatban egyedivé, de semmilyen módon nem utal a gyártás helyére. Az Árureferencia az általunk azonosított áruk megkülönböztetését szolgálja. Minden esetben, amikor új terméket vagy szolgáltatást hozunk létre, a referencia szám léptetésével új GTIN számot kell kiadnunk. A számsor utolsó karaktere egy ellenőrző szám, amely az előző 12 karakterből automatikusan számolódik. Lévén a GTIN számnak 14 karakternek kell lennie, így a fenti módon képzett GTIN–13 azonosítót balról egy„0” karakterrel kell kiegészítenünk. (4. ábra)

Globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) 0

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

Ellenőrző szám N11 N12

N13

4. ábra: Állandó mennyiségű gyűjtőegység GTIN–14 azonosító száma

2. Másik lehetséges megoldás a vonalkód jelöléssel ellátandó magasabb csomagolási egységben lévő, másként megfogalmazva az abból felépülő kereskedelmi áru GTIN–13 azonosító számának felhasználása. Ebben az esetben az eredeti 13 karakteres azonosító számot szintén balról kiegészítjük egy számjeggyel, egy úgynevezett indikátor számmal. Az indikátor szám állandó mennyiségű terméknél„1”és„8”között tetszőleges értéket vehet fel, utalva a jelölt és az azonosított termék közötti csomagolási szintek számára vagy a termék csomagolási változataira. Ha például az azonosított kiskereskedelmi termékből úgy képzünk magasabb csomagolási egységet, hogy abból 6 darabot kartondobozba teszünk, amelyből 12 darab alkot majd egy raklapnyi terméket, akkor a logisztikai címkével ellátandó és jelölendő raklaphoz képest az azonosított kereskedelmi termék 2 csomagolási szinttel tér el a jelölthöz képest, így az indikátor szám értéke„2”-es lesz. Az így képzett 14 karakter hosszúságú GTIN szám utolsó karakterét, az úgynevezett ellenőrző számot minden esetben újra ki kell számolnunk. (5. ábra)

Indikátor szám X

GS1 Cégprefix

Árureferencia

N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13

Ellenőrző szám N14

X: Csomagolási szint vagy változat függvényében az indikátor szám 1–8 között változik 5. ábra: Állandó mennyiségű gyűjtőegység GTIN–14 azonosító száma beépülő termék azonosítása esetén

A kétféle megoldás eltérő számképzési eljárásából adódó különbséget a következő ábra mutatja be szemléletesen. (6. ábra)

10

A GS1–128 vonalkód jelkép


A

GTIN–13:

5996507123531

5996507123548

5996507123555

1. számképzési lehetőség: GTIN–14:

05996507123548

05996507123555

2. számképzési lehetőség: GTIN–14:

15996507123538

25996507123535

6. ábra: Csomagolási szintek eltérő azonosítási lehetőségei

Amennyiben a jelölt termék változó mennyiségű, úgy bármely azonosítási megoldást is alkalmaztuk a fenti két lehetőség közül, a 14 jegyű GTIN szám balról első karakterének mindig„9” értékűnek kell lennie. Az ellenőrző számot ebben az esetben is újra kell számolnunk. (7. ábra)

Indikátor szám 9

GS1 Cégprefix

Árureferencia

N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13

Ellenőrző szám N14

7. ábra: Változó mennyiségű áru GTIN–14 azonosító száma

4.2 Logisztikai egység azonosítása A logisztikai egység egyértelmű, egyedi azonosítására és nyomon követésére az SSCC szám (Serial Shipping Container Code – Szállítási egység sorszám kód) használható. A logisztikai egység, vagy más néven szállítási egység egy olyan tetszőleges összeállítású egység, amelyet szállítás és/vagy raktározás céljára állítottak össze és hoztak létre, és amelyet az ellátási láncban használnak fel. Az SSCC számot közvetlenül a szállítási egység összeállításakor kell kiadnunk. A szállítási egység lehet akár homogén, azaz csak egyféle terméket tartalmazó, de lehet akár heterogén felépítésű is. Az SSCC egy olyan szabványos azonosító szám, amelynek segítségével egyedileg tudjuk azonosítani az általunk kibocsátott minden egyes szállítási egységet (pl.: kartondoboznyi vagy raklapnyi áru, stb.). (8. ábra) Az azonosító kulcs hossza mindig 18 karakter, és csak numerikus értéket tartalmazhat. A GS1 Cégprefix és a Logisztikai egység referencia együtt 17 számjegyből áll. A Logisztikai egység referencia egy adott cég logisztikai egységeinek sorszáma. Minden esetben, amikor új logisztikai egységet állítunk össze, a sorszám léptetésével új SSCC számot kell kiadnunk.

A GS1–128 vonalkód jelkép

11


A Kiterjesztő szám az előbbi sorszám része, csak elkülönítve került elhelyezésre annak további karaktereitől. Ezzel az egy számjeggyel meg tudjuk növelni a referencia szám tartományt, megtízszerezve annak kapacitását. Értéke ennek megfelelően„0” és„9” között változhat döntésünk alapján. A számsor utolsó karaktere egy ellenőző szám, amely az előző 17 karakterből automatikusan számolódik.

5 9 9 1 2 3 4 5 GS1 prefix: 599

+

Beépülő szám: 12345 Kiterjesztő szám

GS1 SSCC

=

GS1 cégprefix: 59912345 ellenőrző szám

GS1 cégprefix

0 5 9 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 C GS1 prefix

beépülő szám

Logisztikai egység referencia

8. ábra: Az SSCC szám felépítése 8 jegyű cégprefix esetén

A GTIN és az SSCC szám vonalkódos feltüntetéséhez tekintse át kiadványunk 5. és 9. fejezetét.

Mindig ügyeljen az azonosított és a jelölendő egység kapcsolatára, valamint a csomagolási szintek számára!

12

A GS1–128 vonalkód jelkép


5. A GS1–128 vonalkód jelkép felépítése 5.1 GS1 Adattartalom azonosítók A GS1–128 jelképpel feltüntetendő karaktersor felépítését az jellemzi, hogy úgynevezett elemfüzérekből épül fel. Az elemfüzér adattartalom azonosítóból és a hozzá tartozó adatból áll. Ezeket az elemfüzéreket kell egymás után illeszteni. Az első elemfüzér minden esetben az azonosított egység azonosító számát tartalmazza. (9. ábra)

Elemfüzér(ek) Kezdő széljel A, B vagy C

1. Funkciójel (FNC1)

Adattartalom azonosító(k)

Adatmező(k)

Jelképellenőrző jel

Záró széljel

Ez a jelkép adatának helye. Több elemfüzért tartalmazhat, így változó hosszúságú. Az olvasó ezt a területet az adattartalom azonosítóval együtt teljes füzérként továbbítja. Ezek a jelkép elemek minden jelképben szükségesek.

9. ábra: A GS1–128 vonalkód jelkép alapstruktúrája

A GS1 Adattartalom azonosítók (AI-k) lehetővé teszik több eltérő információ strukturált egybefűzését és azok egyetlen vonalkód jelképpel történő ábrázolását. Az adattartalom azonosítók olyan kettő-, három- vagy négykarakterű kódok, melyek egyértelműen meghatározzák az őket követő információ tartalmát és formátumát. Az adattartalom azonosítót követő adat sok esetben csak numerikus (n) karaktereket tartalmazhat, de esetenként alfanumerikus (an) értékeket is felvehet. Az adat hossza általában állandó hosszúságú (pl.: n6), de néhány esetben egy adott karakterszámon belül tetszőleges hosszúságú is lehet a felhasználó döntése alapján (pl.: n…..17 vagy an…20). Az adattartalom azonosítók közül vannak kötelezően együtt használandók, de vannak olyanok is, amelyek együttes használata nem javasolt. Ezeket az alkalmazási szabályokat az I. sz. Függelék foglalja össze. A leggyakrabban használt adattartalom azonosítókat az 1. táblázat tartalmazza. Az itt bemutatott adattartalom azonosítók felépítését és adattartalmát részletesen kiadványunk 9. fejezete mutatja be. Az adattartalom azonosítók teljes listáját kérje a GS1 Magyarországtól!

A GS1–128 vonalkód jelkép

13


Adattartalom azonosítók "AI"

Az AI-t követő adat megnevezése

Formátum

00

Szállítási egység sorszám kódja (SSCC)

01

Globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN)

n2+n14

02

Logisztikai egység tartalmának GTIN-je

n2+n14

10

Gyártási tételszám

11

Gyártás napja (ÉÉHHNN)

n2+n6

13

Csomagolás napja (ÉÉHHNN)

n2+n6

15

Minőségmegőrzési határidő (ÉÉHHNN)

n2+n6

17

Fogyaszthatósági határidő (ÉÉHHNN)

21

Gyártási szám

253

Globális dokumentumtípus azonosító szám (GDTI)

254

GLN Bővítő elem

30

Áru mennyisége (Változó mennyiségű kereskedelmi árunál [db])

310x*

n2+n18

n2+an…20

(FNC1)

n2+n6 n2+an…20

Nettó tömeg (kg)

FNC1 szükséglet

(FNC1)

n3+n13+n...17

(FNC1)

n3+an...20

(FNC1)

n2+n...8

(FNC1)

n4+n6

37

Logisztikai egységekben lévő kereskedelmi egységek száma (db)

n2+n…8

(FNC1)

401

Globális küldeményazonosító szám (GINC)

n3+an…30

(FNC1)

402

Globális szállítmányazonosító szám (GSIN)

n3+n17

(FNC1)

412

Feladó címe GLN számmal

n3+n13

414

Fizikai objektum azonosítása GLN számmal

8003

Globális visszatérő tárgyazonosító szám (GRAI)

8004

Globális egyedi tárgyazonosító szám (GIAI)

8018

Globális szolgáltatási kapcsolat szám (GSRN)

n3+n13 n4+n14+an…16

(FNC1)

n4+an…30

(FNC1)

n4+n18

(FNC1)

* A GS1 Adattartalom azonosító negyedik számjegye az adatban a tartalmazott tizedes vessző helyét jelöli jobbról. 1. táblázat: A leggyakrabban használt adattartalom azonosítók

A GS1–128 vonalkód jelkép elemei: • Kezdő széljel (A, B vagy C betűkészlet szerint); • FNC1 funkció jel (FNC1); • Elemfüzér(ek) - Adattartalom azonosító(k) (AI); - Adatmező(k); • Jelképellenőrző jel; • Záró széljel. A Kezdő széljel mindig az adatokhoz felhasznált kódkészletből kell a jelképhez rendelni. Az FNC1et közvetlenül a Kezdő széljel után kell feltüntetni. Szemmel nem olvasható, csak a leolvasó berendezés számára hordoz információt. Az Elemfüzér a GS1 Adattartalom azonosító és az adatmező kombinációja. Az elemfüzérek számát a feltüntetendő adatok száma határozza meg. Az adattartalom azonosítókat körülvevő zárójeleket nem kell az adat részeként a jelképbe bekódolni, azok csak a szemmel olvasható megjelenítésnél alkalmazandók. Jelképellenőrző jel a GS1–128 jelképben elhelyezett jelkép karakter, amit a vonalkód olvasó használ fel a leolvasott adat helyességének matematikai ellenőrzésére. Szemmel nem olvasható. A jelképellenőrző karakter nem képez inputot a vonalkód nyomtatóhoz és a vonalkód olvasó nem továbbítja. A Záró széljel végül lezárja a jelképet. Az FNC1 funkció karakternek fenti alkalmazásán túl további fontos feladata van: minden változó, illetve néhány állandó hosszúságú adat láncolása esetén elválasztó jelként funkcionál. (1. táblázat) Feladata, hogy lezárja a változó hosszúságú adatot, és jelezze a leolvasó berendezésnek: újabb adattartalom azonosító és adat következik.

14

A GS1–128 vonalkód jelkép


5.2 Kód–128 vagy GS1–128 jelkép A GS1–128 vonalkód típus (korábban sok helyen: EAN–128, UCC/EAN–128) a Kód–128 (CODE–128) vonalkód típus egy változata. A Kód–128 jelkép használata nem nyújt elégséges megoldást a nyitott elosztási láncban, mivel strukturálatlan adatformátumával csak cégen belüli illetve korlátozott térbeli (pl.: két cég közötti) alkalmazást tesz lehetővé. A GS1 ezért szabványával – meghagyva a Kód–128 kódolási eljárását – szűkítette a jelkép alkalmazásának műszaki paramétereit, és egyben speciális követelményeket írt elő a megjelenítendő adatsorra vonatkozóan. A két jelképtípus közötti különbséget és a GS1–128 jelképnél alkalmazandó kötelező formai elemeket a 2. táblázat foglalja össze.

Kód–128

GS1–128

A karaktersor nem struktúrált, adattartalom azo-

Az adattartalom azonosítók alkalmazása kötelező.

nosítókat nem tartalmaz. Az adat így csak egy elő-

Az adatok elkülönítésén, és így egységes értel-

zetes kétoldalú megállapodást követően lesz

mezhetőségén túl biztonsági elemeknek is tekint-

értelmezhető. Ez a sokszereplős ellátási láncban

hetőek, mivel az egyes adat hosszának és

lassú és bonyolult ügymenetet jelentene.

formátumának egységesítésével segítik az adatok pontos és egységes bevitelét.

A Kezdő széljelet követően rögtön a strukturálat-

A Kezdő széljelet követően közvetlenül FNC1 funk-

lan karaktersor következik.

ció jelet tartalmaz, ami egyértelműen utal a leolvasó berendezés számára a GS1–128 vonalkód jelképrendszerre. A leolvasó berendezés ebből a kezdő páros jelből tudja, hogy adattartalom azonosítókat és adatokat kell keresnie a megjelenített karaktersorban.

Tetszőleges hosszúságú karaktersort jeleníthet

Kötött, maximum 48 karakter megjelenítését teszi

meg, minimális méretbeli megkötésekkel. Mindez

lehetővé, amely a nyugalmi mezőkkel együtt ma-

azonban elsősorban a belső használatnál lehet elő-

ximum 165 mm széles vonalkódot eredményezhet.

nyös, az eltérő műszaki felépítésű leolvasó beren-

A vonalkód leolvasó berendezések szabványos leg-

dezésekkel dolgozó vállalatoknál a nyitott ellátási

kisebb modulméret esetén csak legfeljebb fizikai-

láncban leolvasási problémákat okozhat.

lag ekkora jelképet képesek leolvasni.

2. táblázat: A Kód–128 és a GS1–128 jelkép összehasonlítása

A vonalkód biztonságos olvashatósága érdekében a GS1 a jelkép több fizikai paraméterét is szabványosította (pl.: modulméret, magasság, feltüntethető karakerek száma, stb.). A szabványos GS1–128 jelkép technikai előírásait kiadványunk 6. fejezete tartalmazza.

Egy GS1–128-as vonalkód jelkép előállításánál mindig vegye figyelembe a jelkép alapstruktúráját!

A GS1–128 vonalkód jelkép

15


6. A GS1–128 vonalkód jelkép technikai jellemzői 6.1 A GS1–128 vonalkód jelkép technikai jellemzői • A karaktersor az adattartalom azonosítókkal együtt legfeljebb 48 karakterből álljon, beleértve az adattartalom azonosító(ka)t és az 1. Funkciójelet (FNC1) is mind a Kezdő széljelet követően, mind amikor az FNC1 elválasztójelként funkcionál. (3. táblázat) • Ha ennél több adatot kell feltüntetni, bármely adat után következő adattartalom azonosítóval új karaktersort kezdhetünk, egy másik GS1–128-as vonalkóddal feltüntetve a második karaktersort. - Az AI (01)-es adattartalom azonosító együtt sosem használható az AI (02)-el. - Az AI (02)-es adattartalom azonosító alkalmazása esetén az AI (37) mindig kerüljön megadásra és feltüntetésre. - Változó mennyiségű termék esetén („9”-es indikátor szám) a változó mennyiség megadása mindig kötelező. - Az SSCC számot önmagában, más adat nélkül kell GS1–128 vonalkóddal megjeleníteni. Több GS1–128-as vonalkód megjelenítése esetén a logisztikai címkén az SSCC számot feltüntető vonalkódnak mindig a legalsó jelképnek kell lennie.

6.2 A GS1–128 jelkép műszaki követelményei Mindig tartsuk szem előtt, hogy saját szoftverünk segítségével hogyan kell előállítani egy GS1–128-as vonalkód jelképet. A jelkép elkészítésének lépései: 1. Válasszuk ki a megfelelő jelképtípust és jelkészletet (A, B, vagy C)! 2. Illesszük be az FNC1 funkció jelet! 3. Illesszük be az első adattartalom azonosítót és a hozzá tartozó adatot! 4. Helyezzük el a további adattartalom azonosítókat és a hozzájuk kapcsolódó adatokat! 5. Illesszük be a Jelképellenőrző jelet! 6. Végül illesszük be a Záró széljelet! A korszerűbb szoftverek az adattartalom azonosítók és az adatok megadását követően a többi feladatot automatikusan elvégzik. • Jelkészletek*: Háromféle jelkészletet különböztetünk meg: A, B, és C jelkészleteket. Az„A”jelkészlet tartalmazza a szabványos alfanumerikus nagybetűs jeleket, az írásjeleket, valamint a vezérlőjeleket (azaz az ASCII 00 és 95 közötti jeleket) és 7 különleges jelet. * ISO/IEC 646

16

A GS1–128 vonalkód jelkép

Information technology – ISO 7-bit coded character set for information interchange szabvány szerint.


A „B” jelkészlet tartalmazza az összes szabványos alfanumerikus nagybetűs jeleket, az írásjeleket a kisbetűkkel együtt (azaz az ASCII 32 és 127 közötti jeleket) és 7 különleges jelet. A „C” jelkészlet tartalmazza a 100 számpárt 00-tól 99-ig, valamint három különleges jelet. Ez lehetővé teszi a numerikus adatok párokban történő kódolását egyetlen vonalkód jelen belül. Az egyes jelkészletekkel megjeleníthető karaktereket a II. sz. Függelék tartalmazza. • Jelkészlet váltó és váltó karakterek: A jelkép váltó, és váltó jelek a jelkészletnek a jelképen belüli változtatásaira használhatóak. Jelkép váltó jelek: A jelkép váltó („A”, „B” vagy „C”) jelek az előzőleg definiált jelkészletről átkapcsolnak egy új jelkészletre. Az átkapcsolás az összes ezt követő jelre érvényes, a jelkép végéig vagy a következő kódjelig. Váltó jel: A váltó jel átkapcsoló jel csak a közvetlenül azt követő jelet kapcsolja át„A” jelkészletről„B” jelkészletre vagy fordítva. • FNC1 karakter: A funkciójelek (FNC) olyan karakterek, amelyek a vonalkód leolvasó számára olyan utasításokat határoznak meg, amelyekkel különleges folyamatok valósulhatnak meg. Az FNC1 elsődleges funkcióját tekintve a Kód–128 jelkép kezdő széljel utáni pozíciójában helyezkedik el. Ugyanakkor, ha egy GS1–128-as jelképbe egymás után változó hosszúságú adattartalom azonosítókat kódolunk, akkor elválasztó jelként is funkcionál. • X-méret vagy modul méret: A modulméret a jelkép különböző vastagságú vonalai és közei közül a legvékonyabb vastagsága mm-ben. Az általános logisztikai alkalmazás esetén a GS1–128 jelkép legkisebb X-mérete 0,495 mm, míg legnagyobb mérete 1,016 mm. Az X-méretnek a teljes jelképben azonosnak kell lenni. A meghatározott méretekhez képest egy kisebb jelkép alkalmazása csökkentheti az olvashatósági távolságot és a jelkép előállítása minőségi problémákat eredményezhet. (3. táblázat)

Felhasználói környezet Általános elosztás (raktári környezet, az elosztási lánc teljes hosszában)

Jelkép típus

GS1–128

Határérték

X-méret (mm)

Legkisebb

0,495

Cél érték

0,495

Legnagyobb

1,016

Teljes szélesség (mm)

Szélesség (mm)

Max 165 mm vagy 48 karakter nyugalmi mezőkkel együtt

Minimális Vonalmagasság (mm) 32 32

Minimális magasság (mm)

*

32

* Az emberi olvasásra alkalmas karaktersorra vonatkozó alaki és méretbeli követelmény nincs meghatározva. 3. táblázat: A GS1–128 jelkép fizikai méretkövetelményei

• Nagyítás: A GS1–128 vonalkód jelkép nagyítási tényezőjének értéke a 50%-tól a 100%-ig terjedhet. A leolvashatóság szempontjából a legkisebb 50 %-os nagyítási tényező mindenképpen szükséges. • Jelkép hossza: A GS1–128 vonalkód jelkép legnagyobb hosszúsága, beleértve a nyugalmi mezőket is, nem haladhatja meg a 165 mm-t. • Jelkép magassága: Általános térbeli elosztásban használt GS1–128 jelképeknél a vonalak legkisebb magassága a jelképben 32 mm. • Nyugalmi vagy világos mezők: A nyugalmi mezők a jelkép előtt (bal oldali) és mögött (jobb oldali) elhelyezkedő üres területek, amelyeket fenn kell tartani a jelkép biztonságos olvashatósága érdekében. GS1–128 vonalkód jelkép esetén a nyugalmi mező mindkét oldalon 10–10 modulméretnyi nagyságú. • Szín: A vonalkód olvasók által kibocsátott fényt a vonalak elnyelik, míg a háttér visszatükrözi. A vonalkód jelkép olvashatóságának biztosításához a leolvasó berendezés számára megfelelő visszaA GS1–128 vonalkód jelkép

17


vert fénykülönbség, úgynevezett kontraszt szükséges. A kontrasztot a kiválasztott színek és a nyomtatási felület anyaga határozza meg. A gyakorlatban a fehér háttér és a fekete vonal a legelterjedtebb szín kombináció. • Szemmel olvasható megjelenítés: A vonalkódba bekódolt adatokat mindig jól látható módon és szemmel olvashatóan fel kell tüntetni a vonalkód jelkép alatt vagy felett. A kezdő és záró széljel, a váltó karakter, a funkció- és jelképellenőrző jelek nem részei az adatnak, és szemmel olvashatóan sem kell megjeleníteni. A GS1–128 vonalkód jelképhez nincs előírás a szemmel olvasható karakterek betűtípusára és elhelyezésére. Mindazonáltal a karaktereknek tisztán olvashatóknak kell lenni és nyilvánvalóan a jelképhez kell tartoznia. Nem érinthetik a világos mezőket. Az adattartalom azonosítókat a vonalkód alatti szemmel olvasható karaktersorban mindig zárójelben kell megadni, és világosan felismerhetőknek kell lenniük az esetleges manuális adatbevitel érdekében. • Irány és elhelyezés: A logisztikai egységeken a vonalkódokat„kerítésszerűen”kell elhelyezni, vagyis a vonalaknak és a közöknek a gyűjtőcsomagolás természetes alaplapjához képest merőlegesen kell elhelyezkedniük. Logisztikai címke esetén a vonalkódokat úgy kell elhelyezni, hogy a legutolsó (legalsó) tárolt információ az SSCC szám legyen. • Gyűjtő címke elhelyezése: Két azonos címkét kell elhelyezni vagy nyomtatni a csomagolás szomszédos oldalaira: egyet a rövidebb, és egyet a tőle jobbra eső hosszabb oldalra. 1 m-nél alacsonyabb csomagolási egységek esetén (a raklap kivételével): A vonalkód alsó éle legalább 32 mm-re legyen a csomagolás alapjától, illetve legalább 19 mm-re a függőleges élektől. (10. ábra)

min. 19 mm a függőleges élektől

min. 32 mm a csomagolás aljától

10. ábra: Gyűjtőcímke elhelyezése

18

A GS1–128 vonalkód jelkép


• Logisztikai címke elhelyezése: Két azonos címkét kell elhelyezni vagy nyomtatni a csomagolás szomszédos oldalaira: egyet a rövidebb oldalra és egyet a tőle jobbra eső hosszabb oldalra. 1 m-es magasságot meghaladó egységeknél: A jelkép elhelyezhető az alaptól számított 400 mmes magasságtól 800 mm-es magasságig. A függőleges élektől mért távolság nem lehet kevesebb 50 mm-nél. (11. ábra) 1 m-nél alacsonyabb egységeknél: A jelkép elhelyezése az alapéltől számítva 800 mm-nél ne legyen magasabban.

minimum 400 mm

maximum 800 mm

um minim m m 0 5

11. ábra: Címke elhelyezése 1 m-nél alacsonyabb logisztikai egységen

A GS1–128-as jelkép szabványos mérete a biztos olvashatóság első kritériuma!

A GS1–128 vonalkód jelkép

19


7. A vonalkód és a címke fizikai előállítása Ahhoz, hogy a címke előállításánál a megfelelő eljárást kiválaszthassuk, tisztában kell lennünk azzal, hogy állandó vagy változó mennyiségű árut kell jelöléssel ellátni. • Állandó mennyiségűek azok a kereskedelmi áruk, amelyeket mindig ugyanabban a változatban és összetételben (típus, méret, tömeg, tartalom, kivitel, stb.) állítanak elő. Ennél a terméktípusnál és kis mennyiségnél, öntapadós címkéket célszerű alkalmazni, amit akár a vállalkozás maga is elkészíthet. Nagyobb mennyiség esetén, a termék csomagolóanyagával együtt nyomdai úton történő előállítás javasolt. • A változó mennyiségű áruknak legalább egy tulajdonsága változik, miközben a többi változatlan marad. A változó tulajdonság lehet: a tömegre, méretre, tartalmazott darabszámra vagy térfogatra vonatkozó információ. A változó mennyiségű kereskedelmi áruk teljes azonosítása az azonosító számot és a változó adatra vonatkozó információt is tartalmazza. Ennél a termékváltozatnál nem csak a kis-, hanem a nagy mennyiségű öntapadós címkék elkészítése kapcsán is a saját előállítás javasolt. Ha a vonalkód jelképet helyben kell előállítani, akkor elengedhetetlen egy jelképgeneráló szoftver és egy nyomtató beszerzése, amelyek segítségével gyűjtő-, illetve logisztikai címkét tudunk nyomtatni öntapadós címkére. A legtöbb korszerű címkenyomtató berendezés alkalmas a legkisebb szabványosított méretű GS1–128 vonalkód megfelelő minőségű nyomtatására. A GS1 Magyarország együttműködő szolgáltató partnerei magas szakértelemmel és készséggel állnak rendelkezésre mindennemű vonalkód- és cimkeelőállítási kérdésben, legyen itt szó cimkegyártásról vagy azt előállítani képes szoftverről és nyomtató eszközökről. A Szolgáltatói program keretében együttműködő szolgáltatókról, és azok elérhetőségeiről további információt a www.gs1hu.org honlapunk Szolgáltatások/Szolgáltatói Program/Szolgáltatók Jegyzéke menüpontban találhat.

A vonalkód és a címke fizikai előállítása kapcsán forduljon bizalommal Szolgáltató partnereinkhez!

20

A GS1–128 vonalkód jelkép


8. A vonalkód ellenőrzés és minősítés szabályai A jelkép ellenőrzés nem más, mint egy olyan szabványosított műszaki folyamat, melynek során mérhető, hogy az egyes vonalkód jelképek mennyire felelnek meg a szabvány előírásoknak. Egy sikeres piaci szereplőnek, legyen az gyártó, beszállító, vagy kereskedő, gondosan és folyamatosan ügyelnie kell vonalkód jelképeinek minőségére. A jelkép minősége a vonalkód létrehozójának felelőssége. Ez általában a termék márkatulajdonosa, aki ezt a felelősséget átháríthatja a gyártóra, vagy a csomagoló anyagot tervező, előállító alvállalkozóra. Az ellenőrzés szabványok által előírt mérési paraméterekkel rendelkező speciális mérőműszerrel történik. Ezek nem helyettesíthetők egy vonalkód olvasóval, mivel nincs két egyforma vonalkód olvasó eszköz, így azzal nem lehet általános következtetéseket levonni más vonalkód olvasó eszközök által történő olvashatóságra. A vonalkód jelkép vizsgálata a vonalkód előállításának minden lépése során (mesterfilm, előnyomat, gyártásközi minta), de legkésőbb a termék forgalomba kerülését megelőzően a végleges mintán javasolt. Az ellenőrzés segítségével növelhető a bizalom a szállító-vevő kapcsolatban, és jelentősen növelhető a vásárlói elégedettség. A jelkép előállítója számára további előnyöket jelent, hogy a mérési információkat fel tudja használni termelési folyamatainak ellenőrzésére. A terméket átvevő kereskedő pedig biztos lehet benne, hogy a jó minőségű vonalkód áruátvétel, vagy leltározás, illetve a pénztári értékesítés során nem okoz majd olvasási problémát. A nyomtatott lineáris jelképek minőségének vizsgálati eljárását az ISO/IEC 15416 szabvány, míg a 2 dimenziós kódon esetén ugyanezt az ISO/IEC 15415 szabvány írja le. A jelkép ISO szerinti minősítésén túl a jelképek biztonságosabb olvashatósága érdekében a GS1 részletesebb vizsgálati eljárást dolgozott ki. Vegye igénybe a GS1 Magyarország független vonalkód vizsgálati és vonalkód minősítési szolgáltatásait, ellenőriztesse vonalkódjainak olvashatóságát, minőségét!

Mindig bizonyosodjon meg vonalkódja minőségéről a végső gyártást megelőzően!

A GS1–128 vonalkód jelkép

21


9. A leggyakrabban előforduló GS1 Adattartalom azonosítók alkalmazása 9.1 Logisztikai egység jelölése adattartalom azonosítóval AI (00) – Szállítási egység sorszám kódja (SSCC) A GS1 szabványok egyik fontos alkalmazása a logisztikai egységek követése az ellátási láncon keresztül. Erre a célra szolgál az SSCC szám. Az SSCC szám GS1–128 jelképpel történő megjelenítése az AI (00) adattartalom azonosító segítségével történik. Az AI (00) határozza meg a leolvasó berendezés számára, hogy az adattartalom azonosítót követő18 karakteres számsor a logisztikai egység SSCC száma lesz. (12. ábra) Az elemfüzér formátuma SSCC (Szállítási egység sorszám kódja) Adattartalom azonosító

Kiterjesztő szám

0 0

N1

GS1 Cégprefix

Logisztikai egység referencia

N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17

Ellenőrző szám

N18

12. ábra: Az SSCC szám felépítése GS1 Adattartalom azonosítóval

9.2. Gyűjtőegység jelölése adattartalom azonosítóval AI (01) – Globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) Az AI (01) adattartalom azonosító jelzi, hogy a GS1 Adattartalom azonosító adatmezője GTIN-t tartalmaz. Ez az adat 14 numerikus karakterből áll. A változó mennyiségű kereskedelmi áruk GTIN-je a GTIN–14 adatstruktúra speciális alkalmazása. Az Indikátor szám helyén a 9-es számjegy azt jelzi, hogy az azonosított áru, változó mennyiségű kereskedelmi áru. (13. ábra) Az elemfüzér formátuma Adattartalom azonosító

0 1 0 1

Globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) Indikátor szám

0 9

GS1 Cégprefix

Árureferencia

N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13

Ellenőrző szám

N14 N14

13. ábra: A GTIN szám felépítése AI (01) adattartalom azonosítóval

22

A GS1–128 vonalkód jelkép


9.3 AI (02) – Logisztikai egység által tartalmazott kereskedelmi áru GTIN-je Az AI (02) adattartalom azonosító megmutatja, hogy a GS1 Adattartalom azonosító adatmezője a jelölendő egység által tartalmazott kereskedelmi áru GTIN-jét tartalmazza. Az Indikátor szám a jelölt valamint az azonosított termék közötti csomagolási szintek számára utal, értéke 1 és 8 között változhat. Az AI (02) adata 14 numerikus karakterből áll. (14. ábra) Az elemfüzér formátuma Adattartalom azonosító

Indikátor szám

0 2

1 és 8 között

Ellenőrző szám

Tartalmazott kereskedelmi áru GTIN-je

N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13

N14

14. ábra: A GTIN szám felépítése AI (02) adattartalom azonosító esetén

Amennyiben a logisztikai egységben lévő termék változó mennyiségű kereskedelmi áru, úgy az Indikátor szám helyén 9-es értéket kell megadni, jelezve, hogy az azonosított áru változó mennyiségű kereskedelmi áru. (15. ábra) Az elemfüzér formátuma Adattartalom azonosító

Indikátor szám

0 2

9

Ellenőrző szám

Tartalmazott kereskedelmi áru GTIN-je

N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13

N14

15. ábra: A GTIN szám felépítése AI (02) adattartalom azonosítóval változó mennyiségű kereskedelmi terméknél

Az AI (02) adattartalom azonosítót kötelező elemfüzér párosításként mindig az AI (37)-el együtt kell használni.

9.4 AI (10) – Gyártási tételszám (BATCH / LOT szám) Az AI (10) adattartalom azonosító Gyártási tételszám megadására utal. Az adat legfeljebb 20 numerikus vagy alfanumerikus karakterekből állhat. A Gyártási tételszámmal a gyártó információt ad a kereskedelmi áruról annak nyomon követhetősége érdekében. Felépítése kötetlen, azt a kibocsátó határozza meg. Feladata, hogy kulcsként szolgáljon a kibocsátó nyilvántartásában minden olyan adathoz, amely alapján visszakövethető a termék és annak előállításának minden fontosabb mozzanata (pl.: műszakszám, gép szám, gyártás ideje, dolgozó azonosítója, alapanyag száma, stb.). (16. ábra) Fontos, hogy a Gyártási tételszám nem része a kereskedelmi áru összetéveszthetetlen azonosításának. Az elemfüzér formátuma Adattartalom azonosító

1 0

Gyártási tételszám

X1

változó hosszúságú

X20

16. ábra: Gyártási tételszám megadása adattartalom azonosítóval

9.5 AI (11) – Gyártás napja Az AI (11) adattartalom azonosító azt mutatja, hogy a GS1 Adattartalom azonosító adatmezője Gyártási időt tartalmaz. A mindig 6 karakterből álló Gyártás napját a gyártó adja meg, és a gyártás vagy A GS1–128 vonalkód jelkép

23


összeszerelés időpontjára vonatkozik. Az adat – az AI (01) illetve AI (02) alkalmazásának megfelelően – magára a jelölt kereskedelmi árura, vagy az általa tartalmazott árura utal. (17. ábra) Az elemfüzér formátuma Adattartalom azonosító

Év

1 1

N1 N2

Gyártási idő Hó

Nap

N3 N4

N5 N6

17. ábra: Gyártás napjának megadása adattartalom azonosítóval

Struktúrája: • Év: Az évszám tizes és egyes száma (pl.: 2003 = 03). Feltüntetése kötelező. • Hónap: A hónap sorszáma (pl.: január = 01). Feltüntetése kötelező. • Nap: A megfelelő hónap napjának sorszáma (pl.: 2-ika = 02). Amennyiben nem szükséges a nap megjelölése, a mező nullákkal töltendő fel.

9.6 AI (13) – Csomagolás napja Az AI (13) adattartalom azonosítót a Csomagolás napja adat követi. Ezt az időpontot a gyártó határozza meg. A mindig 6 karakter hosszúságú adat – az AI (01) illetve AI (02) alkalmazásának megfelelően – magára a jelölt kereskedelmi árura, vagy az általa tartalmazott árura vonatkozhat. (18. ábra) Az elemfüzér formátuma Adattartalom azonosító

Év

1 3

N1 N2

Csomagolási idő Hó

Nap

N3 N4

N5 N6

18. ábra: Csomagolási idő megadása adattartalom azonosítóval

Struktúrája: • Év: Az évszám tízes és egyes száma (pl.: 2004 = 04). Feltüntetése kötelező. • Hónap: A hónap sorszáma (pl.: február = 02) Feltüntetése kötelező. • Nap: A megfelelő hónap napjának sorszáma (pl.: 3-ika = 03). Amennyiben nem szükséges a nap megjelölése, a mező nullákkal töltendő fel.

9.7 AI (15) – Minőségmegőrzési határidő Az AI (15) adattartalom azonosító a Minőségmegőrzési határidő feltüntetését teszi lehetővé. Ez a termék legjobb minőségét garantáló fogyaszthatósági határideje. Gyakran „eltarthatósági időként” is használják. Az adat mindig 6 numerikus karakterből áll. (19. ábra)

Az elemfüzér formátuma Adattartalom azonosító

Év

1 5

N1 N2

Minőségmegőrzési határidő Hó

Nap

N3 N4

N5 N6

19. ábra: Minőségmegőrzési határidő megadása adattartalom azonosítóval

Struktúrája: • Év: Az évszám tizes és egyes száma (pl.: 2005 = 05). Feltüntetése kötelező. • Hónap: A hónap sorszáma (pl.: március = 03). Feltüntetése kötelező. • Nap: A megfelelő hónap napjának sorszáma (pl.: 4-ike = 04). Amennyiben nem szükséges a nap megadása, a mező nullákkal töltendő fel.

24

A GS1–128 vonalkód jelkép


9.8 AI (17) – Fogyaszthatósági határidő Az AI (17) adattartalom azonosító a Fogyaszthatósági határidő megadását teszi lehetővé. Az adat mindig 6 numerikus karakterből áll. (20. ábra) A Fogyaszthatósági határidő egy termék felhasználásának vagy fogyaszthatóságának végső időpontját jelzi. Az elemfüzér formátuma Adattartalom azonosító

Év

Fogyaszthatósági határidő Hó

Nap

1 7

N1 N2

N3 N4

N5 N6

20. ábra: Fogyaszthatósági határidő megadása adattartalom azonosítóval

Struktúrája: • Év: Az évszám tízes és egyes száma (pl.: 2006 = 06). Feltüntetése kötelező. • Hónap: A hónap sorszáma (pl.: április = 04). Feltüntetése kötelező. • Nap: A megfelelő hónap napjának sorszáma (pl.: 5-ike = 05). Amennyiben nem szükséges a nap megadása, a mező nullákkal töltendő fel.

9.9 AI (21) – Gyártási szám (sorszám) Az AI (21) adattartalom azonosító a Gyártási szám megadását teszi lehetővé. A Gyártási számot a termék teljes élettartamára adják ki. A termék Globális kereskedelmi áruazonosító számával (GTIN) együtt a Gyártási szám egyedileg azonosítja a termék minden egyes darabját. Az adat legfeljebb 20 numerikus vagy alfanumerikus karakterekből állhat. (21. ábra) Az elemfüzér formátuma Adattartalom azonosító

Gyártási szám

2 1

X1

változó hosszúságú

X20

21. ábra: Gyártási szám megadása adattartalom azonosítóval

9.10 AI (253) – Globális dokumentumtípus azonosító szám (GDTI) Az AI (253) adattartalom azonosító a dokumentumtípus azonosítását biztosító GDTI szám megadását teszi lehetővé. A GS1 Cégprefix a dokumentum kibocsátójának a GS1 Cégprefixe, amely biztosítja a szám világviszonylatú egyediségét. A Dokumentumtípust a dokumentum kibocsátója jelöli ki. A választható Sorszám elemet az egyes dokumentumokhoz érvényben maradásuk teljes időtartamára adják ki. Ha ezt a GDTI-vel együtt használják, akkor egyedileg azonosítja az egyes dokumentumokat. A Sorszám elemet a dokumentum kibocsátója határozza meg, és legfeljebb 17 numerikus karaktert tartalmazhat. (22. ábra) Az elemfüzér formátuma Adattartalom azonosító

253

Globális dokumentumtípus azonosító szám (GDTI) GS1 Cégprefix

Dokumentumtípus

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12

Ellenőrző szám

N13

Sorszám elem (opcionális)

N1

változó hosszúságú

N17

22. ábra: GDTI felépítése GS1 Adattartalom azonosítóval

A GS1–128 vonalkód jelkép

25


9.11 AI (254) – GLN Bővítő elem Az AI (254) adattartalom azonosító a Globális helyazonosító szám (GLN) bővítő elemét tartalmazza. Az AI (254) alkalmazása opcionális, de ha alkalmazásra kerül, úgy a fizikai helyek azonosítása során az AI (414) elemfüzérrel együtt kell alkalmazni. A bővítő elemet a GS1 Cégprefix használója határozza meg. Meghatározása után értéke mindaddig változatlan, amíg a hozzá kapcsolódó GLN érvényben van. A GLN Bővítő elem legfeljebb 20 alfanumerikus karakter lehet. (23. ábra) Az elemfüzér formátuma Adattartalom azonosító

254

GLN Bővítő elem

X1

változó hosszúságú

X20

23. ábra: GLN Bővítő elem megadása adattartalom azonosítóval

9.12 AI (30) – Áru mennyiség (változó mennyiségű kereskedelmi áru esetén) Az AI (30) adattartalom azonosító változó mennyiségű kereskedelmi árunál alkalmazható. Mivel ez a mennyiség az AI (01)-vel megadott GTIN számmal azonosított áru aktuális mennyiségét adja meg, így a két adat kizárólag együtt alkalmazható. Az adat mértékegysége a darab, hossza a felhasználó döntése alapján legfeljebb 8 numerikus karakter lehet. (24. ábra) Az elemfüzér formátuma Adattartalom azonosító

3 0

Áru mennyisége

N1

változó hosszúságú

N8

24. ábra: Áru mennyiség megadása adattartalom azonosítóval

9.13 AI (31nn, 32nn, 33nn, 34nn, 35nn, 36nn) – Kereskedelmi és logisztikai mennyiségek Változó mennyiségű kereskedelmi árunál, illetve annak magasabb csomagolási egységeinél a változó mennyiség megadását az AI (31nn, 32nn, 33nn, 34nn, 35nn, 36nn) adattartalom azonosítók teszik lehetővé. A változó mennyiség az áru(k) tömegére, nagyságára, térfogatára, méretére vonatkozó információkat tartalmaz. Az első 3 karakter (A1 – A3) a változó mennyiség jellegét (pl.: tömeg, térfogat, magasság, stb.) illetve mértékegységét (pl.: köbméter, köbláb, köbyard, stb.) határozza meg. Az adattartalom azonosító negyedik karaktere (A4) a mögötte megjelenő, mindig 6 karakterben megadott mennyiségnél a tizedesvessző helyét jelzi jobbról számolva. Így például a 0 számjegy azt jelenti, hogy nincs tizedes érték, az 1 pedig azt, hogy a tizedesjel az N5 és N6 karakterek között van az adatban. (25. ábra)

Az elemfüzér formátuma Adattartalom azonosító

A1 A2 A3 A4

Változó mennyiség

N1 N2 N3 N4 N5 N6 25. ábra: Változó mennyiség megadása adattartalom azonosítóval

26

A GS1–128 vonalkód jelkép


A leggyakrabban megadott változó mennyiség kereskedelmi terméknél a nettó tömeg. Kereskedelmi termék nettó tömegét az AI (310n) adattartalom azonosítóval adhatjuk meg. (26. ábra) Az elemfüzér formátuma Adattartalom azonosító

Nettó tömeg (kg)

310 (n)

N1 N2 N3 N4 N5 N6 26. ábra: Nettó tömeg megadása adattartalom azonosítóval

9.14 AI (37) – Logisztikai egységben lévő kereskedelmi egységek száma Az AI (37) adattartalom azonosító a logisztikai egységben lévő kereskedelmi áru darab számának megadását teszi lehetővé. Mivel ez a mennyiség az AI (02)-vel megadott, GTIN számmal azonosított alacsonyabb csomagolási szinten lévő áruk számát adja meg, így a két adat kizárólag együtt alkalmazható. Az adat az AI(37) esetében mindig 8 numerikus karakterből áll. (27. ábra) Az elemfüzér formátuma Adattartalom azonosító

Kereskedelmi áruk száma

3 7

N1

változó hosszúságú

N8

27. ábra: Logisztikai egységben lévő kereskedelmi egység megadása adattartalom azonosítóval

9.15 AI (401) – Globális küldeményazonosító szám (GINC) Az AI (401) adattartalom azonosító a Globális küldeményazonosító szám megadását teszi lehetővé. A küldeményazonosító szám áruk logikai csoportját (egy vagy több fizikai egység) azonosítja, amelyet azzal adnak át a szállítmányozónak, hogy azt egy egészként szállítsa. A küldeményszámot a szállítmányozónak (szállítmányozóként működő fuvarozónak) vagy a feladónak kell kiadni, de csak akkor, ha a szállítmányozóval erről előzetesen megállapodtak. A Globális küldeményazonosító szám a szállító GS1 Cégprefixéből és az aktuális Küldemény referenciából áll. A GS1 Cégprefixet követő Küldemény referencia struktúrájának és tartalmának megadása a GS1 Cégprefix használójának joga. A GS1 Cégprefix és a Küldemény referencia együtt legfeljebb 30 karakter lehet, ahol utóbbi minden II. számú Függelékben található értéket felvehet. (28. ábra) Az elemfüzér formátuma Adattartalom azonosító

4 0 1

Globális küldeményazonosító szám (GINC) GS1 Cégprefix Küldemény referencia

N1

Ni

Xi+1

változó hosszúságú

Xj (j<=30)

28. ábra: Globális küldeményazonosító szám megadása adattartalom azonosítóval

9.16 AI (402) – Globális szállítmányazonosító szám (GSIN) Az AI (402) adattartalom azonosító egy Globális szállítmányazonosító szám megadását teszi lehetővé. A Globális szállítmányazonosító számot a termék feladója adja ki. Ez a világviszonylatban egyedi szám logisztikai egységek logikai csoportját azonosítja egy szállítmány feladótól címzettig történő eljuttatása érdekében. Az azonosító szám önálló SSCC számmal azonosított és kereskedelmi árukat tartalmazó egy vagy több logisztikai egység logikai csoportját azonosítja, egy adott eladó-vevő tranzakció egy létező elemeként, amely egy szállítási értesítés és/vagy rakodójegy alatt utazik. Az azonosítót a szállítási lánc minden résztvevője használhatja hivatkozásként (például: EDI üzenetekben szállítmányra és/vagy

A GS1–128 vonalkód jelkép

27


a feladó rakodási listájára történő hivatkozásnál). A GS1 Cégprefix ebben az elemfüzérben a szállítmányozó (feladó) GS1 Cégprefixe. A GS1 Cégprefixet követő Szállítmány referencia struktúrájának és tartalmának megadása a GS1 Cégprefix használójának joga, kiadását sorszám-folytonosan kell megvalósítani. Az AI (402) adata 17 numerikus karakterből áll. (29. ábra) Az elemfüzér formátuma Globális szállítmányazonosító szám (GSIN) Adattartalom azonosító

4 0 2

GS1 Cégprefix

Szállítmány referencia

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16

Ellenőrző szám

N17

29. ábra: Globális szállítmányazonosító szám felépítése adattartalom azonosítóval

9.17 AI (412) – Feladó címe Globális helyazonosító számmal (GLN) Az AI (412) adattartalom azonosító a kereskedelmi áru feladójának Globális helyazonosító számát (GLN) tudja megjeleníteni. A 13 numerikus karakterből álló GLN ebben az esetben fizikai helyet azonosít. A GS1 Cégprefix a feladó GS1 Cégprefixe. A Helyreferenciát a feladó adja ki. (30. ábra) Az elemfüzér formátuma Adattartalom azonosító

4 1 2

GS1 Cégprefix

Helyreferencia

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12

Ellenőrző szám

N13

30. ábra: Feladó címének megadása adattartalom azonosítóval

9.18 AI (414) – Fizikai objektum azonosítása Globális helyazonosító számmal (GLN) Az AI (414) adattartalom azonosító egy fizikai hely Globális helyazonosító számát (GLN-t) adja meg. A GS1 Cégprefix a hely tulajdonosának cégprefixe, a Helyreferenciát a fizikai hely tulajdonosa vagy használója adja meg. (31. ábra) Az elemfüzér formátuma Adattartalom azonosító

4 1 4

GS1 Cégprefix

Helyreferencia

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12

Ellenőrző szám

N13

31. ábra: Fizikai objektum megadása adattartalom azonosítóval

9.19 AI (8003) – Globális visszatérő tárgyazonosító szám (GRAI) Az AI (8003) adattartalom azonosító GRAI szám megadását teszi lehetővé. A GRAI visszatérő tárgyak, a gyakorlatban göngyölegek azonosítására alkalmazható. A GS1 Cégprefix a tárgy tulajdonosának kibocsátott cégprefix, amelyet bal oldalról megelőz egy nulla karakter. A Tárgytípust a tárgy tulajdonosa adja ki, amivel egyenként azonosítja a különböző típusú tárgyakat. A választható Sorszámot szintén a tárgy tulajdonosa adja ki, amely az adott tárgytípuson belül egyedi tárgyazonosítást biztosít. Ez a mező alfanumerikus karaktereket tartalmazhat és legfeljebb 16 karakter lehet. (32. ábra)

28

A GS1–128 vonalkód jelkép


Az elemfüzér formátuma Adattartalom azonosító

8003

GS1 Cégprefix

Globális visszatérő tárgyazonosító szám (GRAI) Ellenőrző Tárgytípus szám

0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12

N13

Sorszám (opcionális)

X1 változó X16

32. ábra: Globális visszatérő tárgyazonosító szám felépítése adattartalom azonosítóval

9.20 AI (8004) – Globális egyedi tárgyazonosító szám (GIAI) Az AI (8004) adattartalom azonosító GIAI szám megadását teszi lehetővé. A GIAI egyedi tárgyak, a gyakorlatban leltári tárgyak azonosítására használható. A GS1 Cégprefix a tárgy tulajdonosának kibocsátott cégprefix. Az Egyedi tárgy referencia struktúráját és számozását a GIAI-t kibocsátó állapítja meg. GS1 Cégprefix és az Egyedi tárgy referencia együtt legfeljebb 30 karakter lehet, amely utóbbi alfanumerikus értékeket is felvehet. (33. ábra)

Adattartalom azonosító

8004

Az elemfüzér formátuma Globális egyedi tárgyazonosító szám (GIAI) GS1 Cégprefix Egyedi tárgy referencia

N1

Ni

Xi+1

változó hosszúságú

Xj (j<=30)

33. ábra: Globális egyedi tárgyazonosító szám felépítése adattartalom azonosítóval

9.21 AI (8018) – Globális szolgáltatási kapcsolat szám (GSRN) Az AI (8018) adattartalom azonosító GSRN szám megadását teszi lehetővé, amely GSRN szám a szolgáltatás igénybe vevőjének azonosítására használható. A GS1 Cégprefix a szolgáltatást nyújtó, és így GSRN számot kiadó jogi személynek kibocsátott cégprefix. A Szolgáltatási referencia struktúráját és számozását a GSRN-t kibocsátó állapítja meg. GS1 Cégprefix és a Szolgáltatási referencia együtt legfeljebb 17 karakter lehet, ahol utóbbi csak numerikus értékeket vehet fel. (34. ábra) Az elemfüzér formátuma Adattartalom azonosító

8 018

Globális szolgáltatási kapcsolat szám (GSRN) GS1 Cégprefix

Szolgáltatási referencia

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17

Ellenőrző szám

N18

34. ábra: Globális szolgáltatási kapcsolat szám felépítése adattartalom azonosítóval

Az adattartalom azonosítókat és a mögöttük lévő adatokat szabványosan, a megfelelő formátumban (numerikus, alfanumerikus) és felépítésben (hosszúság) használjuk!

A GS1–128 vonalkód jelkép

29


10. Fogalom meghatározások Adattartalom azonosító

Elemfüzér két vagy több karakterből álló kezdő eleme, amely meghatározza az ezt követő információ formátumát és értelmét.

Alfanumerikus karakter

Olyan karakter készletet jelöl, amely alfabetikus karaktereket (betűket), numerikus számjegyeket (számokat) és egyéb karaktereket (mint írásjeleket) tartalmaz.

Azonosító kulcs

A GS1 által kezelt numerikus vagy alfanumerikus mező, lehetővé teszi a globális, összetéveszthetetlen, egyedi azonosítást a nyitott keresleti és ellátási láncban.

Azonosító szám

Numerikus vagy alfanumerikus mezők, amelyek lehetővé teszik az egyik egység megkülönböztetését a másiktól.

Beépülő szám

A GS1 Cégprefix egyik összetevője. A GS1 Magyarország azon szervezeteknek ad ki GS1 Cégprefixeket, akik alkalmazni fogják a kiadott GS1 Azonosító számokat. Ezek a szervezetek lehetnek kereskedelmi cégek, nem profit-orientált szervezetek, kormányzati ügynökségek, szervezet nélküli üzleti egységek, stb. A GS1 Cégprefix kiadásának feltételeit az adott ország GS1 Tagszervezete (hazánkban GS1 Magyarország) állapítja meg.

EAN vonalkód típus

Az EAN/UPC jelképcsaládba tartozó vonalkód jelkép. Az omnidirekcionálisan, azaz több irányból leolvasható EAN/UPC jelképcsaládba tartozó vonalkódok a kiskereskedelmi pénztári leolvasás (POS) és az általános raktári alkalmazás során egyaránt használhatóak.

Elemfüzér

A GS1 Adattartalom azonosító és az adatmező kombinációja.

Ellenőrző szám

A számsor többi tagjából számított szám, amely ellenőrzi, hogy a számsor helyesen van-e összeállítva.

FMCG (Fast Moving Consumer Gyakran vásárolt fogyasztási cikkek, például csomagolt Goods – Gyorsan mozgó élelmiszerek, italok, tisztálkodási szerek és dohányáru. fogyasztási cikkek) Globális dokumentumtípus azonosító szám (GDTI)

30

A GS1–128 vonalkód jelkép

Dokumentumok azonosítására használt GS1 Azonosító kulcs, amely GS1 Cégprefixből, Dokumentum típusból és Ellenőrző számból áll.


Globális egyedi tárgyazonosító Tárgyak azonosítására használt GS1 Azonosító kulcs, amely GS1 szám (GIAI) Cégprefixből és egy Egyedi tárgyreferenciából áll. Globális helyazonosító szám (GLN)

GS1 Azonosító kulcs, amely GS1 Cégprefixből, Helyreferenciából és Ellenőrző számból áll, és fizikai, funkcionális helyek vagy jogi személyek azonosítására használják.

Globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN)

GS1 Azonosító kulcs, amely GS1Cégprefixből, Árureferencia számból, és Ellenőrző számból áll. Kereskedelmi egységek azonosítására szolgál.

Globális küldeményazonosító szám (GINC)

A GS1 Azonosító kulcs logisztikai vagy szállítási egységek olyan logikai csoportja, amelyet egy szállítási dokumentum kíséretében továbbítanak. A Globális küldeményazonosító szám GS1 Cégprefixből és a szállítmányozó vagy fuvarozó küldemény referenciájából áll.

Globális szállítmányazonosító szám (GSIN)

A feladó (eladó) által összeállított GS1 Azonosító kulcs logisztikai egységek logikai csoportját azonosítja a szállítmány feladójától egy címzettig (vevő) történő eljuttatása során. A kulcs GS1 Cégprefixből, Szállítmány referenciából és Ellenőrző számból áll.

Globális szolgáltatási kapcsolat szám (GSRN)

GS1 Azonosító kulcs, amely GS1 Cégprefixből, Szolgáltatási referenciából és Ellenőrző számból áll, és a szolgáltatók és a szolgáltatást igénybe vevők közötti kapcsolatot azonosítja.

Globális visszatérő tárgyazonosító szám (GRAI)

GS1 Azonosító kulcs, amely GS1 Cégprefixből, Tárgytípusból, Ellenőrző számból és választható Sorszámból áll, és visszatérő tárgyak azonosítására használják.

GS1 Cégprefix

A GS1 rendszerű azonosító kulcs része, GS1 Prefixből és Beépülő számból áll, mindkettőt az adott ország GS1 Tagszervezete (hazánkban GS1 Magyarország) adja ki.

GS1 Prefix

Két vagy több számjegyből álló szám, amit a GS1 Globális központi iroda kezel. A számot a GS1 Tagszervezeteknek (hazánkban GS1 Magyarországnak) adják ki, vagy a korlátozott térbeli elosztású számokhoz rendelik hozzá.

Indikátorszám

1 és 9 közötti szám, a GTIN–14 bal szélső számjegye.

Kiterjesztő szám

Az SSCC-n (Szállítási egység sorszám kódján) belüli referencia szám számkapacitásának növelésére használható számjegy, az SSCC első számjegye balról, amit a felhasználó ad ki.

Numerikus karakter

Olyan karakter készletet jelöl, amely csak számjegyeket tartalmaz.

Szállítási egység sorszám kódja (SSCC)

Logisztikai egység azonosítására használt 18 számjegyű GS1 rendszerű azonosító kulcs, amely Kiterjesztő számból, GS1 Cégprefixből, Logisztikai egység referenciából és Ellenőrző számból áll. A GS1–128 vonalkód jelkép

31


Függelék

I. Kötelezően együtthasználandó, illetve érvénytelen elemfüzérek A GS1 rendszer egységes alkalmazhatóságához és következetességéhez elengedhetetlen, hogy a szabványalkalmazók egységes megoldásokat, ennek megfelelően egységes adatpárosításokat alkalmazzanak. Az alábbi 4. és 5. táblázatok a legfontosabb, ugyanazon fizikai egységen kötelezően együtthasználandó, illetve érvénytelen adattartalom párosításokat foglalják össze.

Amennyiben az elemfüzér

AI-je

leírása

01 vagy 02, N1=9-cel együtt

Változó mennyiségű kereskedelmi áru azonosítása

02

02

10

11, 13, 15, 17

32

Logisztikai egység tartalmának azonosítása Logisztikai egység tartalmának azonosítása

Akkor ezzel együtt a kötelezően használandó elemfüzér

30 vagy 3nnn* vagy 3nnn**

Kötelező együtthasználat a változó mennyiség értékével. Csak a GS1–128, az ITF–14 és az GS1 DataBar Kiterjesztett vonalkód jelképekkel kódolható a GTIN N1=9-el.

00

Kötelező együtthasználat az SSCC-vel (Szállítási egység sorszám kóddal).

37

Kötelező együtthasználat a tartalmazott kereskedelmi egységek számával.

Gyártási tételszám

01 vagy 02

Keltezések

01 vagy 02

21

Gyártási szám

01

254

GLN Bővítő elem

414

A GS1–128 vonalkód jelkép

Megjegyzés

Kötelező együtthasználni a Globális kereskedelmi áru azonosító számmal (GTIN-el) vagy a logisztikai egység tartalmának azonosítójával. Kötelező együtthasználni a GTIN-nel vagy a logisztikai egység tartalmának azonosítójával. Kötelező együtthasználni egy egyedi kereskedelmi áru GTIN-jével (nem csatolható kereskedelmi áruk csoportjához). Kötelező kapcsolódás az Al (414)-hez. Csak a GS1–128 és GS1 DataBar Kiterjesztett jelképrendszerekkel, valamint az EPC RFID címkével használható. A GLNhez kapcsolódik, nem pedig a GTIN-hez.


Amennyiben az elemfüzér

AI-je

30

leírása

Változó mennyiség (db)

3nnn *

Nem összevonható kereskedelmi mennyiségek

3nnn **

Összevonható kereskedelmi mennyiségek

37

Tartalmazott mennyiség (db)

Akkor ezzel együtt a kötelezően használandó elemfüzér

01 vagy 02

01

01 vagy 02

02

Megjegyzés

Kötelező együtt használni változó mennyiségre utaló GTIN-nel (például: 9-cel kezdődő GTIN–14 azonosító szám) vagy logisztikai egység változó mennyiségű tartalmának azonosítójával. Kötelező együtt használni változó mennyiségre utaló GTIN-nel (például: 9-cel kezdődő GTIN–14). Kötelező együtt használni változó mennyiségre utaló GTIN-nel (például: 9-cel kezdődő GTIN–14) vagy logisztikai egység változó mennyiségű tartalmának azonosítójával. Kötelező együtt használni logisztikai egység tartalmának azonosítójával.

* ahol az AI (3nnn) első három számjegye: 312, 313, 324, 325, 326, 327, 328 és 329. ** ahol az AI (3nnn) első három számjegye: 310, 311, 314, 315, 316, 320 321, 322, 323, 350, 351, 352, 356, 357, 360, 361, 364, 365 és 366. 4. táblázat: Kötelező elemfüzér párosítások

AI 01

01

01

Elemfüzér párok Meghatározás AI Meghatározás Kereskedelmi áru Kereskedelmi áru 01 azonosítása azonosítása A logisztikai Kereskedelmi áru egység 02 azonosítása tartalmának azonosítása Tartalmazott Kereskedelmi áru 37 kereskedelmi áru azonosítása mennyisége

Megjegyzés Eltérő értékű Globális kereskedelmi áru azonosító számok (GTIN-ek) duplázása. AI (02) nem használható kereskedelmi egységben lévő kereskedelmi egység azonosítására. A tartalmazott áru mennyisége duplázza a GTIN törzsadatát. Az AI (37) csak az AI (02)-vel használható. 5. táblázat: Érvénytelen elemfüzér párosítások

A kötelezően együtthasználandó, illetve érvénytelen elemfüzér párosítások teljes listáját kérje a GS1 Magyarországtól!

A GS1–128 vonalkód jelkép

33


Csak azok a vonalkódok és adatokat továbbító elektronikus üzenetek dolgozhatók fel összetéveszthetetlenül, amelyek a GS1 rendszerben meghatározott elemfüzéreket tartalmaznak. Érvénytelen üzenetek feldolgozása adatállomány hibákhoz vezethet. Az alábbi 6. és 7. táblázatok érvényes illetve érvénytelen üzenetekre mutatnak példát.

Üzenetben lévő elemfüzérek AI 00 AI 33nn AI 00

AI 01

AI 00

AI 01 '9'

AI 31nn

AI 00

AI 02

AI 37

AI 01

AI 10

AI 15

AI 00

AI 401

AI 01 '9'

AI 31nn

AI 33nn

AI 00

AI 01

AI 33nn

Tartalom Logisztikai egység azonosítása + logisztikai tömeg. Ugyanazon egység logisztikai egységként és állandó mennyiségű kereskedelmi áruként való azonosítása. Ugyanazon egység logisztikai egységként és változó mennyiségű kereskedelmi áruként való azonosítása. Logisztikai egység és az általa tartalmazott állandó mennyiségű kereskedelmi áru azonosítása. Kereskedelmi áru azonosítása + gyártási tételszám + + minőségmegőrzési határidő. Logisztikai egység szállítmány részeként azonosítása. Változó mennyiségű kereskedelmi áru azonosítása + + logisztikai tömeg. Ugyanazon egység logisztikai egységként és állandó mennyiségű kereskedelmi áruként való azonosítása. A logisztikai tömeg a logisztikai egység azonosítási számához kapcsolódik. 6. táblázat: Példák érvényes üzenetekre

Üzenetben lévő elemfüzérek

34

AI 00

AI 01

AI 37

AI 01

AI 10

AI 33nn

AI 01'9'

AI 33nn

AI 00

AI 11

AI 00

AI 01

A GS1–128 vonalkód jelkép

AI 02/37

Tartalom Ugyanazon egység logisztikai egységként és állandó mennyiségű kereskedelmi áruként való érvénytelen azonosítása. AI (37) [tartalmazott mennyiség] csak AI (02)-vel használható. Állandó mennyiségű kereskedelmi áru érvénytelen azonosítása + gyártási tételszám. Az AI (33nn) szabálytalan, mert az állandó mennyiségű kereskedelmi áru logisztikai mennyisége állandó jellemző és adatállományban kell tárolni. Változó mennyiségű kereskedelmi áru érvénytelen azonosítása + logisztikai mennyiség. A kereskedelmi mennyiségre vonatkozó kötelező elemfüzér hiányzik. Logisztikai egység érvénytelen azonosítása. AI (11) szabálytalan, mert a gyártási időt kereskedelmi áru azonosító számához kell csatolni. Ugyanazon egység érvénytelen azonosítása logisztikai egységként és állandó mennyiségű kereskedelmi áruként. Az AI (02)/(37) nem csatlakoztatható AI (01)-hez.


Üzenetben lévő elemfüzérek AI 01

AI 30

AI 02

AI 37

AI 00

AI 02

Tartalom Állandó mennyiségű kereskedelmi áru érvénytelen azonosítása. Az AI (30) csak változó mennyiségű kereskedelmi egység azonosító számához csatlakoztatható. Állandó mennyiségű kereskedelmi áru érvénytelen azonosítása, amelyet azonosítatlan logisztikai egység tartalmaz. AI (00) hiányzik. Logisztikai egység és az általa tartalmazott állandó mennyiségű kereskedelmi egységek érvénytelen azonosítása. Az AI (02) igényli a kötelezően együtt használandó AI (37)-et a tartalom azonosításának teljessége érdekében. 7. táblázat: Példák érvénytelen üzenetekre

A GS1–128 vonalkód jelkép

35


II. A GS1–128 jelképrendszerrel megjeleníthető karakterek listája A GS1–128 jelképrendszer – a 6.2 fejezetben megismert A, B vagy C jelkészlete segítségével – az ISO/IEC 646 nemzetközi szabvány által megadott karaktereket képes megjeleníteni. Az egyes jelkészletek által megjeleníthető karaktereket és azok képi megjelenítését az alábbi táblázat tartalmazza.

KarakASCII ter “A” jel- érték “B” jelérték készlet “A” jel- készlet készlet

36

ASCII érték “C” jel“B” jel- készlet készlet

Elem szélesség

Elem minta

B

S

B

S

B

S

0

szóköz

32

szóköz

32

00

2

1

2

2

2

2

1

!

33

!

33

01

2

2

2

1

2

2

2

"

34

"

34

02

2

2

2

2

2

1

3

#

35

#

35

03

1

2

1

2

2

3

4

$

36

$

36

04

1

2

1

3

2

2

5

%

37

%

37

05

1

3

1

2

2

2

6

&

38

&

38

06

1

2

2

2

1

3

7

aposztrof

39

aposztrof

39

07

1

2

2

3

1

2

8

(

40

(

40

08

1

3

2

2

1

2

9

)

41

)

41

09

2

2

1

2

1

3

10

*

42

*

42

10

2

2

1

3

1

2

11

+

43

+

43

11

2

3

1

2

1

2

12

vessző

44

vessző

44

12

1

1

2

2

3

2

13

-

45

-

45

13

1

2

2

1

3

2

14

pont

46

pont

46

14

1

2

2

2

3

1

15

/

47

/

47

15

1

1

3

2

2

2

16

0

48

0

48

16

1

2

3

1

2

2

17

1

49

1

49

17

1

2

3

2

2

1

18

2

50

2

50

18

2

2

3

2

1

1

19

3

51

3

51

19

2

2

1

1

3

2

20

4

52

4

52

20

2

2

1

2

3

1

21

5

53

5

53

21

2

1

3

2

1

2

22

6

54

6

54

22

2

2

3

1

1

2

23

7

55

7

55

23

3

1

2

1

3

1

24

8

56

8

56

24

3

1

1

2

2

2

25

9

57

9

57

25

3

2

1

1

2

2

A GS1–128 vonalkód jelkép

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11


KarakASCII ter “A” jel- érték “B” jelérték készlet “A” jel- készlet készlet

ASCII érték “C” jel“B” jel- készlet készlet

Elem szélesség

Elem minta

B

S

B

S

B

S

26

Kettőspont

58

Kettőspont

58

26

3

2

1

2

2

1

27

Pontos vessző

59

Pontos vessző

59

27

3

1

2

2

1

2

28

<

60

<

60

28

3

2

2

1

1

2

29

=

61

=

61

29

3

2

2

2

1

1

30

>

62

>

62

30

2

1

2

1

2

3

31

?

63

?

63

31

2

1

2

3

2

1

32

@

64

@

64

32

2

3

2

1

2

1

33

A

65

A

65

33

1

1

1

3

2

3

34

B

66

B

66

34

1

3

1

1

2

3

35

C

67

C

67

35

1

3

1

3

2

1

36

D

68

D

68

36

1

1

2

3

1

3

37

E

69

E

69

37

1

3

2

1

1

3

38

F

70

F

70

38

1

3

2

3

1

1

39

G

71

G

71

39

2

1

1

3

1

3

40

H

72

H

72

40

2

3

1

1

1

3

41

I

73

I

73

41

2

3

1

3

1

1

42

J

74

J

74

42

1

1

2

1

3

3

43

K

75

K

75

43

1

1

2

3

3

1

44

L

76

L

76

44

1

3

2

1

3

1

45

M

77

M

77

45

1

1

3

1

2

3

46

N

78

N

78

46

1

1

3

3

2

1

47

O

79

O

79

47

1

3

3

1

2

1

48

P

80

P

80

48

3

1

3

1

2

1

49

Q

81

Q

81

49

2

1

1

3

3

1

50

R

82

R

82

50

2

3

1

1

3

1

51

S

83

S

83

51

2

1

3

1

1

3

52

T

84

T

84

52

2

1

3

3

1

1

53

U

85

U

85

53

2

1

3

1

3

1

54

V

86

V

86

54

3

1

1

1

2

3

55

W

87

W

87

55

3

1

1

3

2

1

56

X

88

X

88

56

3

3

1

1

2

1

57

Y

89

Y

89

57

3

1

2

1

1

3

58

Z

90

Z

90

58

3

1

2

3

1

1

59

[

91

[

91

59

3

3

2

1

1

1

60

\

92

\

92

60

3

1

4

1

1

1

61

]

93

]

93

61

2

2

1

4

1

1

62

^

94

^

94

62

4

3

1

1

1

1

63

_

95

_

95

63

1

1

1

2

2

4

64

NUL

00

Tompa ékezet

96

64

1

1

1

4

2

2

65

SOH

01

a

97

65

1

2

1

1

2

4

66

STX

02

b

98

66

1

2

1

4

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

A GS1–128 vonalkód jelkép

37


KarakASCII ter “A” jel- érték “B” jelérték készlet “A” jel- készlet készlet

38

ASCII érték “C” jel“B” jel- készlet készlet

Elem szélesség

Elem minta

B

S

B

S

B

S

67

ETX

03

c

99

67

1

4

1

1

2

2

68

EOT

04

d

100

68

1

4

1

2

2

1

69

ENQ

05

e

101

69

1

1

2

2

1

4

70

ACK

06

f

102

70

1

1

2

4

1

2

71

BEL

07

g

103

71

1

2

2

1

1

4

72

BS

08

h

104

72

1

2

2

4

1

1

73

HT

09

i

105

73

1

4

2

1

1

2

74

LF

10

j

106

74

1

4

2

2

1

1

75

VT

11

k

107

75

2

4

1

2

1

1

76

FF

12

l

108

76

2

2

1

1

1

4

77

CR

13

m

109

77

4

1

3

1

1

1

78

SO

14

n

110

78

2

4

1

1

1

2

79

SI

15

o

111

79

1

3

4

1

1

1

80

DLE

16

p

112

80

1

1

1

2

4

2

81

DC1

17

q

113

81

1

2

1

1

4

2

82

DC2

18

r

114

82

1

2

1

2

4

1

83

DC3

19

s

115

83

1

1

4

2

1

2

84

DC4

20

t

116

84

1

2

4

1

1

2

85

NAK

21

u

117

85

1

2

4

2

1

1

86

SYN

22

v

118

86

4

1

1

2

1

2

87

ETB

23

w

119

87

4

2

1

1

1

2

88

CAN

24

x

120

88

4

2

1

2

1

1

89

EM

25

y

121

89

2

1

2

1

4

1

90

SUB

26

z

122

90

2

1

4

1

2

1

91

ESC

27

{

123

91

4

1

2

1

2

1

92

FS

28

|

124

92

1

1

1

1

4

3

93

GS

29

}

125

93

1

1

1

3

4

1

94

RS

30

~

126

94

1

3

1

1

4

1

95

US

31

DEL

127

95

1

1

4

1

1

3

96

FNC3

FNC3

96

1

1

4

3

1

1

97

FNC2

FNC2

97

4

1

1

1

1

3

98

Váltó

Váltó

98

4

1

1

3

1

1

99

Jelk. váltó C

Jelk. váltó C

99

1

1

3

1

4

1

100

Jelk. váltó B

FNC4

CODE B

1

1

4

1

3

1

101

FNC4

Jelk. váltó A

CODE A

3

1

1

1

4

1

102

FNC1

FNC1

FNC1

4

1

1

1

3

1

103

kezdő

széljel

2

1

1

4

1

2

104

kezdő

széljel

2

1

1

2

1

4

105

kezdő

széljel

2

1

1

2

3

2

A GS1–128 vonalkód jelkép

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11


Karakter érték

“A” ASCII “B” jelérték jelkészlet “A” jel- készlet készlet Záró széljel

ASCII érték “B” jelkészlet

“C” jelkészlet

B

S

B

S

B

S

B

2

3

3

1

1

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

8. táblázat: A GS1-128 jelképrendszerrel megjeleníthető karakterek listája

A GS1–128 vonalkód jelkép

39


GS1 Magyarország A GS1 MAGYARORSZÁG a GS1 nemzetközi hálózat tagja. A GS1 egy olyan nemzetközi rendszer, amely lehetővé teszi a termékek, szolgáltatások, szállítási egységek, szervezetek, helyek és dokumentumok azonosítását és az ezekhez kötődő elektronikus kommunikációt. A rendszer működtetését a GS1 végzi nemzeti szervezetek hálózatán keresztül, amelyek valamennyi felhasználó számára fejlesztik és karbantartják a kódolási szabványokat. A GS1 feladata, hogy globális, nyitott, ágazat-semleges szabványok kifejlesztésével, a szabványokhoz kapcsolódó képzésekkel és oktatásokkal a szabványok bevezetését támogassa és elősegítse, megkönnyítve ezzel a legjobb, leghatékonyabb üzleti megoldások alkalmazását és elterjedését.

Az Ön szolgáltató Partnere:

http://szolgaltatok.gs1hu.org

A kiadványt írta és összeállította: Bém Szilvia és Krázli Zoltán A kiadvány a GS1 Magyarország kizárólagos tulajdonát képezi. Bármilyen célú felhasználásához a GS1 Magyarország külön engedélye szükséges.

GS1 Magyarország 1139 Budapest, Fáy utca 1/B II. em. 6. T (1) 412-3940 F (1) 412-3949 E info@gs1hu.org www.gs1hu.org

Minden szerzői jog fenntartva © GS1 MAGYARORSZÁG 2009

GS1-128 barcode  

Logistic applications in real

Advertisement