Page 1

Fokus nr 1 P mars P 2013

gs1 – the global language of business

Moteriktig

og mer effektiv drift

Datafangst

langs jernbanelinjen Ny standard for

transportinformasjon


innhold  Z leder Mer effektiv drift i tekstil-, sko- og sportsbransjen  Ny standard for merking av fiskekasser og paller 

Isonor IT AS

4

9

Datafangst og informasjonsdeling langs jernbanelinjen  Ny standard for utveksling av transportinformasjon  Nyttig og populært grunnkurs 

EDI Gjort enkelt!

27–29

16

17

Motorola Solutions ny partner 

18

– Har fått vært med på en spennende reise 

20

40 år siden: «One small scan for a man, One giant leap for mankind»  22 Tar grep for å optimalisere lagring og kontroll  På epleslang med samfunnsansvar  Siste siden 

qspEDI - komplett EDItolk integrert med Visma - XML og EDIFACT - Ordremottak - Ordrebekreftelse - Pakkseddel nivå 3 - Faktura - Bestilling - Inngående pakkseddel

Du treffer oss på telefon 92 037 037

For mange er det nødvendig å ta i bruk EDI. Gjøres det riktig vil det også gi mer effektiv registrering, mer tid til kontroll og bedre oversikt. Ved å integrere EDI i de administrative rutinene reduseres arbeidsmengden ytterligere, kvaliteten øker og forbedrer servicen mot dine kunder. Isonor IT AS er forhandler av qsp, en programvare som er fullintegrert med Visma Global og Visma Rubicon. Uten manuell behandling tar systemet imot ordre, lager ordrebekreftelse, pakkseddel nivå 3 og sender faktura elektronisk i de formatene som de store aktørene i dagligvarebransjen krever.

Isonor IT AS

qSp

Isonor IT AS TLF: +47 92 037 037 Mail: mail@isonor.com Besøk: Ensjøveien 23 B, 0661 Oslo Web: www.isonor.com

12

14

Kommer med i et spennende nettverk  Gir oss verdifull kompetanse 

10

24

4–7

27

30

22–23

Implementering og etterlevelse er grunnlaget for suksess Capgemini Consulting har utarbeidet rapporten «The Future of Standards in the Consumer Goods & Retail Industry» med undertittelen «Cut costs and meet new consumer needs – A view from the industry». Funnene i studien er basert på intervjuer med nøkkelpersoner i store internasjonale selskaper innen varehandel (både produsenter og kjeder). Det er spesielt tre viktige konklusjoner i rapporten. For der første fastslår den at «GS1 standards have a track record of success». GS1s standarder for identifikasjon, effektiv datafangst og effektiv informasjonsdeling har tilført global varehandel store gevinster og besparelser de seneste 40 år. «The global language of business» virker. Uttalelsen understøttes av en rekke publikasjoner fra ulike land rundt omkring i verden.

gs1fokus 1 2013

Den andre viktige konklusjonen i rapporten er at det fortsatt er mye å gå på, spesielt knyttet til implementering av eksisterende standarder. 70 prosent av ovennevnte nøkkelpersoner mener det er et større potensial i implementering og utnyttelse av eksisterende standarder enn utvikling av nye standarder. Dette er helt i tråd med både analyser vi har gjort og den oppfattelsen vi i GS1 Norway har. Det er i alle varehandelsverdikjeder vi har jobbet med store gevinster og besparelser som ikke blir tatt ut på grunn av for lav implementering og for lav etterlevelse av standardene. Mye av dette er forholdsvis lavt hengende frukter, som vi gjerne hjelper norsk varehandel å høste. Til slutt minner rapporten oss om at uttak av ovennevnte potensial ikke kun er en jobb for brukerne av standardene,

men også for de som fasiliterer utviklingen av standardene, nemlig GS1. Rapporten påpeker at det er mye som kan gjøres av GS1 for å lette implementeringen av standardene. Det bør utarbeides et rammeverk for implementering og etterlevelse av standardene, bestående av blant annet guidelines, løsninger, målinger etc. Dette er et område vi i GS1 Norway tar veldig alvorlig og hele vår rådgivningsvirksomhet og kurs/opplæringsvirksomhet er dedikert til å hjelpe bedrifter og bransjer med økt implementering og etterlevelse av GS1s system av globale standarder – for å ta ut nytte innen fornyelse og innovasjon, økt salg, økt effektivisering, samt økt kvalitet og sikkerhet. Sigmund Berle Jensen

3


aktuelt

aktuelt

Vi har verktøy som gir svar! – Dersom du ikke kan se det, kan du ikke måle det. Hvis du ikke kan måle det, kan du ikke kontrollere det. Dersom du ikke kan kontrollere det, koster det antagelig for mye. Og du vet ikke en gang hvor mye! Heldigvis har vi verktøy som kan gi deg svarene – og det er svært lønnsomme svar. Det sa Enzo Blonk, direktør for industrielle EPC-løsninger i GS1 på et seminar for mer effektiv drift innen tekstil-, sko- og sportsbransjen den 6. mars i Oslo. Ingen tvil om at temaet engasjerer bransjene – seminaret var fulltegnet og vel så det. Her deltok beslutningstakere innen ledelse, drift, IT og logistikk fra en lang rekke virksomheter. Arrangører var GS1 Norway, Virke og Norsk Industri.

Electronic Product Code – For å få RFID til å fungere i verdikjeden, må vi ha en standard for datafagst, lagring og utveksling av informasjon. GS1 har EPC – Electronic Product Code, en unik kode som identifiserer det enkelte produkt på individnivå. Koden kan inneholde for eksempel et varenummer (GTIN) og et serienummer. Det sikrer effektivitet, sikkerhet, samspill

24 timer i døgnet Han la til at krav til sanntids oversikt og kontroll vil øke, likeså fokuset på sporing i verdikjeden og informasjon ut til forbruker. Vi ser også en økende utvikling innen multisalg – vanlige butikker, websider, telefonbestillinger og nye muligheter med smarttelefoner, interaktivt fjernsyn, kataloger – og websider hvor man kan sammenligne produkter og priser. Multi- eller omnikanaler ventes å øke med 15 prosent de neste to årene. – I en slik situasjon er det viktigere enn noen gang å ha høy nøyaktighet på varebeholdning 24 timer i døgnet, sa Blonk.

What´s in it?

Enzo Blonk, direktør for EPC i industrien ved GS1 Global – sammen med Solveig M. Haaland og Wenche Lid, begge fra GS1 Norway.

mellom aktørene, videre synlighet og sporing i verdikjeden. Standarden oppfyller klare krav fra handel, industri – og forbrukerne. Vi må snakke samme «språk» for å sikre effektivitet i handelen, sa Blonk. Han viste til at RFID-markedet er i sterk vekst, og i 2016 regner man med at Europa har en andel av det globale RFID-markedet på 25 prosent. USA og Asia er på sin side større med henholdsvis 34 og 37 prosent.

Venter sterk økning – EPC/RFID gjør sitt inntog i stadig nye bran-

sjer. I fjor var det nær fire milliarder brikker i omløp, i år ventes antallet å doble seg. Vi ser nå at bruken av EPC/RFID øker spesielt sterkt i tekstil-, sko- og sportsbransjen. Store virksomheter som American Apparel, Walmart, Lord & Taylor, Gerry Weber, Throttleman m.fl. satser for fullt på EPC/RFID. Det er imidlertid de store virksomhetene som drar lasset. De fem største globale aktørene står faktisk for halvparten av EPC/ RFID-bruken med ca. én milliard RFID-brikker. Vi venter en økning på 35 prosent i 2013, som er dobbelt så mye som det øvrige markedet. Dette er sterke tall, sa Blonk.

Seminaret om trender i tekstil-, sko- og sportsbransjen med 70 deltagere var fulltegnet. Her fra første del av seminaret hvor Vegard Jensrud fra GS1 Norway ga en innføring i teknologi og standarder knyttet til RFID.

Fordelene med EPC/RFID er mange. Blonk presenterte en 60 punkters liste over ulike potensialer for bruk av teknologien. Det dreier seg om til enhver tid mer nøyaktig oversikt over varebeholdning, redusert svinn og tyverier ved integrasjon av varesikringssystemer, forutse variasjoner og optimalisere varebeholdningen, tilknytning til forretningssystemer, synlighet i verdikjeden, å kunne fange opp trender – og tilby en ny og spennende hverdag for kundene. – Resultatene med EPC/RFID er oppsiktsvekkende. Fakta og business cases viser en reduksjon på tomt-i-hyllen på opptil 50 prosent, 18 prosent raskere lokalisering av varer, salgsøkning på opp mot 20 prosent, nøyaktighet på varebeholdning økte fra 63 til 95 prosent, varetelling av 12 000 varer tok en time med RFID mot 200 timer for vanlige strekkoder – for å nevne noe, fortsatte Blonk.

GS1s fokusområder GS1 internasjonalt vil overfor tekstil-, sko- og sportsbransjen ha et spesielt fokus på tiltak for å synliggjøre og effektivisere varebeholdninger bl.a. gjennom ulike business cases. Videre ser man for seg etablering av en eller flere brukergrupper, samt å utarbeide guidelines for merking, varetelling og et supportprogram. Z

4

gs1fokus 1 2013

Seminaret var rettet mot beslutningstagere innen ledelse, drift, IT og logistikk i norsk tekstil-, sko- og sporstbransje. Her noen av deltagerne – fra venstre Anne Messelt (Skigutane), Anne B. Heyerdahl (Norrøna Sport), Kjell-Inge Spetz (Klavenes Skofabrikk), Martin Persson (Klavenes Skofabrikk), Marius Lindholt (Front Systems), Lasse Bjørn Rossing (Next to Nothing/Next to You) og Kristin Vogt-Svendsen EEE (House of Brands). gs1fokus 1 2013

Må ha oversikt og kontroll – Jo mer man vet, desto mer selger man! Derfor er det helt avgjørende hele tiden å ha full oversikt og kontroll over varebeholdning i butikk og på lager. RFID og EAS (elektronisk varesikringssystem) er nyttige verktøy, som man må se på som en gratis fordel i konkurransen om økt salg og fortjeneste. Det sa Rob Schuurman, adm. dir. i nederlandske Nedap Retail, som opererer verden over innen bl.a. varesikringssystemer. Han tok tilhørerne både med på en europeisk «Fashion tour» med fokus på implementering av RFID i butikk, og varepåfylling i butikk og økt lagernøyaktighet ved bruk av RFID. I tillegg så han på trender når det gjaldt bruk av teknologi på butikkgulvet i samspillet med kunden.

Kundene forventer mer – Selv om vi ser at handelen vil øke på ulike online-løsninger, vil kundene fortsatt ha fysiske butikker. Men kundene forventer mer, og kundetilfredsheten sitter lenger inne. De vil på et øyeblikk vite om den skjorten man kan tenke seg, virkelig finnes – og er i riktig størrelse, rett merke – og er i riktig farge. Intelligent merking med RFID gir umiddelbart svar. Det gir et konkurransefortrinn.

Store tap Samtidig sørger systemet for kontinuerlig etterfylling av hyllene. Det hindrer tapt salg og misfornøyde kunder. Det sørger også for å begrense svinn og tyverier. Undersøkelser i EU viser at butikker taper opp mot seks prosent av omsetningen fordi varer som kunden ønsker – ikke er i hyllene. – Man får gode løsninger ved å kombinere RFID og EAS. Varetellinger gjøres på uhyre kort tid, og kan for eksempel foretas to ganger pr. uke for å sikre sanntids oversikt over varebeholdning.

– Trenden er hybride systemer – som kombinasjoner av RFID og EAS, sa adm. dir. Rob Schuurman i Nedap Retail.

En viktig oppgave – Kundene vil ha tilgjengelighet og synlighet. Derfor er det viktig å basere etterfylling av hyller i butikken fra butikklager basert på sanntid. Det er tilgjengelig teknologi for akseptable priser, og investeringer betaler seg etter noen måneder, fortsatte han. Trenden er hybride systemer. Man skal tilfredsstille kunden samtidig som man vil beskytte seg mot svinn og tyverier. Det er en balansegang. Her har personalet en viktig oppgave. Dette krever god kommunikasjon og at det tas ansvar fra ledelsens side. Z

E 5


aktuelt

aktuelt

Opp til 20 prosent salgsøkning Teknologi er enklere å distribuere, plattformer utvides, de integrerte løsningene blir stadig bedre, infrastrukturen yter mer til alle i verdikjeden, brikker har utvidet ytelse og blir rimeligere. RFID blir brukt til stadig mer enn kun å ha oversikt over varebeholdningen, RFID-investeringer betaler seg etter seks til ni måneder, merkevarer beskyttes og RFID integreres med varesikring (EAS).

Tydeliggjør trendene – RFID er i økende grad med på å tydeliggjøre trendene i varehandelen, sa Pankaj Shukla – direktør for RFID-utvikling i Europe og Midt-Østen for Motorola Solutions. Selskapet har en omsetning på 8,75 milliarder dollar, og er representert i over hundre land. Antall ansatte er 21 000. Man har et svært bredt produktspekter innen ulike RFID-løsninger for handel og industri.

Vi trenger RFID – På verdensbasis er problemet tomt-ihyllen enormt stort. Undersøkelser viser opp mot åtte prosent av produktene kundene etterspør faktisk ikke finnes i hyllene! Det tilsvarer et tap for handelsaktørene på 120 milliarder dollar årlig. Det er problemer knyttet til 13 prosent av bestillingene langs verdikjeden. Mat for 35 milliarder må kastes, og det er 70 millioner produkter med feil. Det er feil ved en av ti medisinforpakninger. Ingen tvil om

Viktig å utnytte IT-løsningene Mange butikkjeder har investert i IT-løsninger som skal gjøre det enklere å ta beslutninger. Dessverre er det mange som ikke utnytter løsningene slik de er ment. Da går man glipp av store gevinster. Hva skal så til for at IT-satsningene blir mer lønnsomme for kjedene? – Hva skal til for at IT-satsingen skal bli lønnsom for kjedene. Ha fokus på ansvar, oppfølging og kommunikasjon, sa Raymond Walmestad i Visma.

at vi trenger RFID, sa Shukla og pekte på en rekke behov som må løses. – Varehandelen har ikke råd til å tape såpass mye. Oversikt og kontroll må bli bedre, varetellinger må gjøres enklere og foretas oftere, og vi trenger smartere systemer for å hindre svinn og tyverier. Verktøyene finnes, og de må brukes, sa han videre.

Her ligger verdiene Shukla delte verdiene knyttet til RDIF i tre: bidrar til økt salg gjennom reduksjon av tomt-i-hyllen, gir økt sanntids oversikt over varebeholdning, varetellinger gjøres på et minimum av tid – som i sum betyr bedre service og økt kundetilfredshet. >> Reduserte kostnader knyttet til en mer effektiv vareteling, som samtidig gir bedre oversikt og kontroll, samt reduserer svinn og færre tyverier. >> Kundetilfredsheten øker. Kundene får raskt vite om andre størrelser, farger o.l. er tilgjengelig. Kunder møter RFID-teknikken på en positiv måte for eksempel i magic mirror, et prøverom med speil hvor teknologi og videoteknikk gir deg fargealternativer, hvordan ulike størrelser ser ut m.m. Z >> RFID-løsninger

Representanter fra arrangører og foredragsholdere – fra venstre Anders Askevold (GS1 Norway), direktør for RFID-utvikling Pankaj Shukla (Motorola Solutions), Kari Rømcke (Norsk Industri) og Bror W. Stende (Virke).

Denne problemstillingen grep Raymond Walmestad fra Visma tak i på seminaret, og stilte spørsmålet om IT i varehandelen er en kostnad – eller en investering.

Nøkkel til effektiv kundebehandling Konverteringsraten i Gresvig-konsernet er en nøkkel til effektiv kundebehandling og økt service. Her står bruk av IT-verktøy sentralt. Kun små forskyvninger i positiv retning kan fort leses av på forbedret bunnlinje. Gresvig har 2600 medarbeidere, og har sport og tekstil som satsningsområder. Man utvikler og driver kjedekonsepter, og har i dag seks kjeder med ca. 600 butikker. Konsernets årlige driftsinntekter er på ca. 5,7 milliarder kroner.

Jakt på forbedringer – Det er et skikkelig press på bunnlinjen, noe som gjør jakten på forbedringer svært viktig. Her står konverteringsraten sentralt, sa Kai Robert Hallberg, som er business intelligent arkitekt. Konverteringsraten forteller gjennom tellinger hvor mange som er innom butikken – og hvor mange som kjøper noe. Man får oversikt over salget gjennom hele åpningstiden, og hva som beveger seg fra lager til butikk. Data fra de to kildene går til en database som gir oversikt over betaling,

Mange aha-opplevelser – Når man setter tallene fra de ulike kildene opp mot hverandre, oppdager man mye interessant. For eksempel konverteringsrate pr. ukedag, som man kan sette opp mot bemanningsplanlegging helt ned på timenivå. Vi har fått mange aha-opplevelser. Hvorfor skal man ha de beste selgerne på jobb på dagtid når de fleste kundene kommer på kvelder og lørdager? Hvorfor er det færre ansatte i butikken på tidspunkter hvor trafikken er størst?

Konkret informasjon – Vi får konkret og forståelig informasjon.

– Vi har fått mange aha-opplevelser, sa Kai Robert Hallberg – business intelligent arkitekt i Gresvig.

Denne bruker vi bevisst. Det er verdifullt for butikkene å få fakta på bordet, og kan styre sine ressurser bedre for å oppnå økt salg og fortjeneste. Kundebehandlingen blir mer effektiv – og bedre. Man slipper å vente til lampene begynner å lyse rødt. Tiltak kan igangsettes raskt. Responsen fra butikkene er gode, mange setter sin ære i å ha gode tall – og vil gjerne konkurrere med andre i kjeden, sa Hallberg. Z

Det er opp til deg – Svaret er opp til deg, mente Walmestad – og viste til statistikken over svinn i norsk handel. I 2011 utgjorde svinnet 1,35 prosent av all omsetning. Utviklingen viser at mens svinnet går ned utenfor disken, øker det bak disken. Bevisst satsing på å utnytte løsninger som fullt ut synliggjør varestrøm og hindrer svinn i butikken gir fort positive utslag på bunnlinjen.

Motivasjon og kommunikasjon – Men selv med de beste IT-verktøy, er det viktig å motivere de ansatte til aktivt å være med. Ansvar, oppfølging og god kommunikasjon er avgjørende for å lykkes. Men det er også andre ting som er viktig, for eksempel riktig grunndata gjennom verdikjeden. Skal ting tastes inn flere ganger, øker feilprosenten. Satsting på RFID gir fordeler innen fakturakontroll, logistikk, svinn, i leverandørforhandlinger og når det gjelder sentralt vareregister. Kostnader reduseres og omsetningen økes.

Kundekommunikasjon på nye måter – RFID vil spille en utrolig viktig rolle i utviklingen av fremtidens butikker. Det muliggjør å ha en nøyaktig tilpasset varebeholdning i tråd med akselererende behov fra krevende og forventningsfulle kunder, sa viseadm. dir. Francisco T. Melo i Avery Dennison – et selskap som arbeider med merkevarespørsmål og informasjonsløsninger i varehandelen i over 115 land. – Undersøkelser viser at opptil 40 prosent av kundene ikke er fornøyd. Det er et tankekors, sa Francisco T. Melo i Avrey Dennison.

Fornøyde kunder Og endelig – vi får fornøyde kunder. Klart vi har råd til RFID-investeringer, sa Walmestad. Han trakk frem selvskanning i kassen for å redusere køer, ytterligere automatisering i logistikken, elektronisk plakatering m.m. – Se på IT i varehandelen som et serviceelement overfor kundene, avsluttet Walmestad. Z

6

innkjøp, trafikk, lager, varesalg og finans. Dataene analyseres, og er utgangspunkt for forbedringstiltak.

gs1fokus 1 2013

gs1fokus 1 2013

Han pekte på at utviklingen av ny teknologi gjør at man kan koble sammen «kunst» og vitenskap på helt nye måter. På den ene siden handler det om bærekraftig emballasje, dekorasjoner og grafisk uttrykk på merking og brikker. På den andre siden har vi svinnog tyverisikring, beskyttelse av merkevarer, global konkurranse og prisstyring.

Kommunikasjon – RFID-teknologien handler ikke bare om effektivitet og økte gevinster, men også om kommunikasjon med kundene på helt nye måter. Dette er en utvikling vi må ta mer på alvor, sa Melo. Han pekte på at egentlig har ikke kundebehandling – salg og service, endret seg særlig de siste femti årene. For fortsatt er det på selve butikkgulvet ting skjer. – Men kundene er blitt frustrerte. Undersøkelser viser at opptil 40 prosent er ikke fornøyd. De som forlater butikken på grunn av at varer ikke finnes, køståing, feil prising og forvirring i samspillet – eller mangelen på det – mellom onlinesalg og fysisk salg i butikk, er tapt omsetning og svakere resul-

tat. Man sliter med å skape fungerende felles plattformer ut mot kunden. Det er et tankekors at det er kundene som driver RFID-utviklingen på butikkgulvet. Det er handelen som burde sittet i førersetet. Her er utrolige muligheter, sa han.

En annen kjøpsopplevelse Men noen lykkes. Han trakk frem Burberrys splitter nye og store eksklusive butikk i Regent Street i London. Butikken er temmelig identisk med bilder som presenteres på selskapets onlineløsning, men den fysiske butikken kan tilby langt mer. – Takket være omfattende utnyttelse av de mulighetene RFID og teknologiens verden tilbyr, skapes det tilbud og løsninger i butikken for kundene som gir aha-opplevelser, skaper økt tilfredshet og vekker lyst til å komme igjen. Med blant annet magic mirror vet man øyeblikkelig om man har ønsket farge, størrelse og alternativer – og gir svar på om varen er tilgjengelig i hyllen. Dette gir kunden en helt spesiell kjøpsopplevelse, sa Francisco T. Melo i Avery Dennison til slutt. Z

7


standarder

GS1 Consulting har rådgivningsprodukter og –tjenester tilpasset ulike bransjer og enkeltaktører Mulighetsstudie Sport og Fashion – Hva er “low hanging fruits” i din bedrift?

Business Case RFID/EPC

Vet du hvor din bedrift har mest å hente ved å ta i bruk RFID?

Finn ut hvilke gevinster du kan hente ut og hva som kreves av investeringer

Dette er noen av produktene vi tilbyr til aktører innen Sport og Fashion!

Smarte arbeidsprosesser

Bedriftsintern workshop knyttet til anvendelse av RFID/EPC i Sport og Fashion. Vil du vite hvordan du kan øke kundetilfredsheten, omsetningen og lagernøyaktigheten, samtidig som du reduserer kostnader, kapitalbinding og tidsforbruk i manuelle prosesser?

Ny standard for merking av fiskekasser og paller En ny norsk standard for strekkodemerking av fiskekasser og paller er nå i ferd med å bli implementert i fiskerinæringen. GS1s standarder er bærebjelken i merkesystemet. Målet er at alle ledd i verdikjeden skal benytte samme strekkode, og at dette skal gi et vesentlig bidrag til økt mattrygghet, leveringssikkerhet og verdiskapning for hele næringen. Den nye standarden er utarbeidet av Standard Norge, finansiert av Innovasjon Norge, og gjennom et utstrakt samarbeid med representanter for hele verdikjeden i fiskerinæringen, inkludert transportørene og dagligvarehandelen. Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) har påtatt seg ansvaret for å implementere standarden i næringen – fra kai- og merdkanten, gjennom tilvirkning, hele logistikkjeden, omsetningsleddene og frem til kundene og de store markedene. Dette arbeidet er organisert i et eget implementeringsprosjekt som finansieres av Innovasjon Norge og Fiskeriog havbruksnæringens forskningsråd.

Implementeringen i gang

GS1 Consulting har SMARTE rådgivere med erfaring og kompetanse på varehandelsverdikjeden. GS1 Norway er en del av den globale organisasjonen GS1 og har i mer enn 35 år jobbet for å gjøre norsk varehandel bedre. Våre kunder, store og små, finner du i hele varehandelsverdikjeden, fra råvareprodusenter og merkevarebedrifter via transport og logistikk til detaljhandel. Varehandelsbedrifter som tar i bruk GS1-systemet leverer bedre forretningsmessige resultater enn de som ikke har utnyttet GS1s tjenester (kilde: TCGF).

For mer info, skann QR-koden eller se: www.gs1.no/consulting

Ønsker du å høre mer om disse produktene – eller hva vi kan tilby din bedrift og din bransje, ta kontakt!

Brynsveien 13 0667 Oslo Postboks 454 Økern 0513 Oslo 8

T: + 47 22 97 13 20 F: + 47 22 97 13 48 E: firmapost@gs1.no www.gs1.no

GS1Consulting Praktiske råd fra erfarne konsulenter gir konkrete resultater

gs1fokus 1 2013

– Vi skal benytte én og samme strekkode, og alle skal snakke samme språk, sier Per Dag Iversen, fagsjef i FHL. Han var med i arbeidsgruppen, og er nå leder for implementeringsprosjektet. – Vi er kommet godt i gang med implementeringen anført av blant annet Lerøy, Marin Harvest og Nergård-gruppen, som sammen med et par andre store aktører utgjør ca. 80 prosent av totalomsetningen. Nå er utfordringen å få med alle de andre så fort som mulig. Derfor arrangerer vi dette halvåret åtte informasjonsmøter langs kysten. Vårt mål er å få med hundre prosent av aktørene. I denne forbindelse er vi også avhengig av at hardware- og softwareleverandørene tar utfordringen, sier Iversen.

Høyt satsningsnivå Arbeidet med den nye standarden startet for to og et halvt år siden, og satsningsnivået

gs1fokus 1 2013

– GS1s standarder ligger i bunnen for den nye standarden for strekkoder på fiskekasser og paller, sier fagsjef Per Dag Iversen i FHL.

var høyt. Bakgrunnen var tredelt: Myndighetene kom med krav om informasjon om fangstdato, slaktedato, fangssted m.m., transportselskapene ville bort fra tids- og kostnadskrevende manuelt ekstraarbeid – og dagligvarebransjen ville ha økt informasjonstilgang etter krav fra forbrukerne. – Den nye standarden innfrir alle disse kravene, sier Iversen og gir honnør til Standard Norge for sin innsats med hele tiden å trekke det konsensusbaserte prosjektet i riktig retning.

Mange ønsker – Standarden bruker både «skal» og «kan» om bruk av informasjonselementer på etiketten. Har sorteringen vært vanskelig? – I arbeidet med en ny standard er det mange elementer og ønsker. Man kan ikke gi grønt lys for alt, vi ender opp med en slags minste felles multiplum. Det er avgjort blitt en god standard, sier han.

GS1 Norway – en verdifull medspiller GS1s standarder ligger i bunnen for den nye standarden. GS1 Norway var dessuten med i arbeidsgruppen. – GS1 Norway har betydelig kunnskap om standarder og bruk av strekkoder for datafangst og datautveksling i verdikjeden.

De var en naturlig medspiller i vårt standardiseringsarbeid, og kom med nyttige og verdifulle innspill underveis, sier han.

Pisk og gulrot – Bruk av strekkodestandarden vil bety færre reklamasjoner og reduserte kvalitetskostnader. Det synes fort på bunnlinjen. Det er riktignok en frivillig standard, men fra transport- og terminalhold er det gitt uttrykk for at man fremover vil kunne ta seg betalt for manuelt ekstraarbeid for aktører uten standardisert strekkodemerking, sier Iversen.

Positivt mottatt internasjonalt Iversen forteller videre at det er svært oppløftende at det norske initiativet blir positivt mottatt i markeder ute. – Vi er uten tvil ledende på dette området. Næringen her hjemme må snarest gripe anledningen til å skaffe seg fordelen i markedet som innføring av det nye merkesystemet medfører. Skal vi bli verdens fremste sjømatnasjon, må vi også være fremst på dette området, sier Iversen. Han forteller at EU-kommisjonen er positive til initiativet, men har overlatt til hvert enkelt EU-land å se på behovet for standarden. Tyskland og Danmark har allerede signalisert sin interesse. Z

9


smartrack

smartrack

Datafangst og informasjonsdeling langs jernbanelinjen Smartrack går nå inn i sitt andre prosjektår. RFID-lesere er for første gang her i landet installert på togstrekninger, og nødvendig software er på plass. Snart starter RFID-lesing av togvogner og containere. GS1 Norway leder det spennende prosjektet. Prosjektet skal synliggjøre hvordan ny AutoID-teknologi som RFID, GPS og sensorer – kan brukes i en integrert intermodal transportkjede. Informasjonen skal hentes inn fra og deles mellom aktørene ved bruk av GS1s EPCIS-standarder (EPC Information Services). Sentralt står bedre regularitet og punktlighet, høyere presisjon, bedre styring og sporing – og økt effektivitet for jernbanetransporter.

Datafangst og informasjonsdeling – Et mål er å bidra til å etablere et konsept for datafangst og informasjonsdeling, som kan benyttes av alle aktører i en transportkjede, sier prosjektleder Petter Thune-Larsen i GS1 Norway. Tilgangen til slik informasjon skal gi bedre trafikkmessig styring – for eksempel kortere terminalopphold, mindre ventetid og bedre utnyttelse av laste- og lossekapasitet. I tillegg vil økt informasjonskvalitet om hendelser i vareflyten være tilgjengelig for alle aktørene i transporten. – Prosjektet kan demonstrere og prøve ut en informasjonsinfrastruktur basert på glo-

bale standarder, som gjør det mulig å utnytte sporings- og styringsinformasjon uavhengig av hvor og hvordan datafangst skjer, sier han.

FoU-prosjekt Prosjektet har delfinansiering fra Smartransprosjektet til Norges Forskningsråd. Delta-

Her går man igjennom softwareløsningen til Smartrack.

En RFID-detektor registrerer godstog som kjører ut fra Alnabru-terminalen i nordgående retning, og man vil fange opp vogner på Dovrebanen når de passerer 50 kilometer syd for Trondheim. illustrasjonsfoto

gere i prosjektet er Jernbaneverket, CargoNet, Tollpost Globe, Coop Handel, RFIDHuset, Sitma, Møreforsking og Høgskolen i Molde, sier Thune-Larsen. Nylig møttes representanter fra Jernbaneverket, CargoNet og GS1 Norway for å gå igjennom programvaren, som er levert av det finske softwareselskapet Vilant Systems. Selskapet er en stor aktør innenfor automatisering og effektivisering av jernbanetransporter i flere land. For det finske jernbaneverket har man montert 120 RFIDlesere og 10 000 RFID-brikker på vogner. Vilant Systems er GS1 Smart Centre-partner.

Økt utnyttelse – Systemet kombinerer lesing fra RFID-brikker plassert på vognene og registrering av data fra akseltellere, sensorer som registrerer alle hjulsett som passerer målepunktet. Systemet registrerer alle vogner med og uten RFID-brikker, vogntype, fart, lokasjon og retning. Systemet er vel utprøvd og resultatene

10

gs1fokus 1 2013

Fra møtet i Jernbaneverket – fra venstre Vegard Jensrud (GS1 Norway), Jonas Granat (Vilant Systems), Svein Robert Rolijordet (CargoNet), Jan Widar Osaland (CargoNet), Alf Solbjørg (Jernbaneverket),Egil Røyseth (Jernbaneverket) og Petter Thune-Larsen (GS1 Norway).

fra bruken er god, sier Jonas Granat ved Vilants Gøteborgskontor. – Utnyttelsen av vognparken i Finland har økt med 30 prosent, som øker tilgjengeligheten når det gjelder ledige vogner betydelig. Det gjør at kundeservicen øker, samtidig med at teknologien gir mukligheter for besparelser på personalsiden. I tillegg innebærer registrering av data fra vognakslingene økt sikkerhet, fortsetter han.

RFID for første gang – Det er allerede installert UHF EPC Gen2 RFID-lesere i porter hos Coop Faghandel og Tollpost Globe. I begynnelsen av februar ble det for første gang montert RFID-lesere langs norske jernbanespor. Vognene på godsrutene til Trondheim og Narvik vil først bli registrert med RFID-håndleser i avgangskontrollen før toget forlater Alnabru. En RFID-detektor registrerer deretter godstog som kjører ut fra Alnabru-terminalen i nordgående retning, og en vil fange opp vogner på Dovre-banen når de passerer 50 kilometer syd for Trondheim. Dessuten skal norske

gs1fokus 1 2013

tog RFID-leses på tre steder i Sverige på vei til Narvik. Tollpost Globe skal også bruke GPS-teknologi på containere, og QR-koder brukes for avlesing når godset kommer fram til Coops varehus.

Bedre synlighet med EPCIS På grunn av manglende standarder og segmenterte datasystemer, har det vært vanskelig å etablere en informasjonskjede uten bedriftsinterne «siloer», og krav til dobbeltregistrering av data. Aktørene sliter i dag med at informasjon om forsinkelser og andre hendelser ikke kommer raskt nok frem, og at den ikke har tilstrekkelig kvalitet for å gjennomføre korrigerende tiltak. Prosjektet skal demonstrere og prøve ut løsninger som avhjelper dette problemet. – Det er første gang EPCIS-standarden brukes i en intermodal transportkjede i Norge. Bruk av globale standarder for datafangst og deling av sporingsinformasjon, vil kunne gi aktørene raskere og bedre informasjon om hendelser i verdikjeden. I tillegg kommer en bedre utnyttelse av transport-

bærere – for eksempel vogner og containere, sier Thune-Larsen.

Verdiskapningspotensial Potensialet for økt verdiskapning er betydelig. Her er noen eksempler som omfatter alle aktørene: >> Økt regularitet og bedre punktlighet i trafikken. Det gir mindre tap av tid og reduserte kostnader ved forsinkelser, raskere reaksjonstid og reduserte følgekostnader. >> Bedre utnyttelse av materiell som togvogner og containere, samt av laste-/losseramper. Det innebærer reduserte kapitalkostnader, mindre behov for innkjøp av nytt materiell, bygging av nye ramper m.m. >> Bedre styring med operasjonell drift og trafikk. Man kan redusere eller fjerne avvik ved sending av containere, hindre tyveri, ikke godkjent utlån m.m. >> Bedre og raskere informasjon om lastbærere inn mot terminaler, som øker kapasiteten «gate inn» og «gate ut». Z

11


stand012

stand012

Ny standard for utveksling av transportinformasjon En ny standard for utveksling av transportinformasjon i dagligvarebransjen er klar. Standarden skal bidra til økt fyllingsgrad og presisjon, samt bedre kontroll og sporing i inngående transport. STAND012 baseres på eksisterende standarder og meldinger i bransjen, men skjerper kravene innen bruk og tidsfrister.

Standarden håndterer informasjon som muliggjør optimal transportavvikling fra leverandør til handelens varemottak. Standarden er uavhengig av systemløsning og er transportøruavhengig. Dokumentet beskriver ikke komplette prosesser, men har fokus på det som er relevant i forhold til utveksling av samhandlingsdata mellom aktørene.

Egen arbeidsgruppe Standarden er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av STAND. Gruppen har bestått av representanter for leverandører og grossister i tillegg til støttefunksjoner knyttet til transportformidling. Arbeidsgruppen som startet opp i august i fjor, har bestått av: Hege Schytz Andersen fra COOP (prosjektleder), Kai Just Olsen fra ASKO, Benno Graser fra Rema, Christian Melbye fra Jensen & Co, Petter Allum fra Cederroth, Bjørn Johansen fra TakeCargo, Sigmund Berle Jensen fra GS1 Norway og Tradesolution og Jan Frode Aspevik fra GS1 Norway, som har vært gruppens sekretær. I tillegg har man hatt to referansegrupper;

12

– GS1 Norway har vært medlem av både arbeidsgruppen og har hatt sekretærfunksjonen. Hva betyr det? – GS1 Norway er en uavhengig faginstans for handel og industri med omfattende kompetanse og bred erfaring innen standarder og meldinger, og hvordan disse må operere i samspill for å lykkes med å utløse de potensialene som ligger i logistikken. GS1 Norway ga arbeidsgruppen faglig trygghet, sier hun.

Bransjestandard

Den nye standarden for utveksling av transportinformasjon er utarbeidet på oppdrag fra STAND – Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje, handelen representert gjennom Dagligvarehandelens Miljøforum AS (DMF) og industrien gjennom Dagligvareleverandørenes forening (DLF). Standarden beskriver prosesser og informasjonsflyt mellom grossist, transportør/ transportformidler, leverandør og lastbæreraktør.

Samhandlingsdata

Faglig trygghet

Den nye standarden sikrer bedre informasjon for planlegging, gjennomføring og oppfølging av transport, sier prosjektleder Hege Schytz Andersen.

én med leverandører, og én med transportører, som har hatt som oppgave å være høringsinstans og diskusjonspartner underveis i utarbeidelsen av standarden.

Økt effektivitet og lønnsomhet – Jeg er fornøyd med standarden. Den sikrer bedre informasjon for planlegging, gjennomføring og oppfølging av transport. Eksisterende elektroniske meldinger mellom grossist og leverandør brukes som grunnlag. Ved etterlevelse av standarden gir denne: >> Et bedre planleggingsgrunnlag ved reell ordrebekreftelse og bedre beregning av pallplasser. >> Faktisk fyllingsgrad ved registrering av faktisk volum som er lastet >> Registrering av faktiske tidspunkter for hendelser under transport. >> Oppdatert informasjon tilgjengelig for alle parter i en elektronisk løsning. >> Informasjonsutveksling og dokumenthåndtering basert på standard meldinger. >> Et elektronisk fraktdokument.

>> Informasjon

om antall pallplasser og antall av hver palltype i pakkseddel. Dette gir økt effektivitet og lønnsomhet i transportkjeden – og er positivt for hele verdikjeden, sier prosjektleder Hege Schytz Andersen.

Teknologisk kompetanse Standarden kan virke omfattende, men hun peker på at den er prosessorientert – og dermed er det enkelt å finne svar på det man lurer på. – Standarden krever et visst teknologisk nivå hos aktørene. Mange er ikke på det nivået? – Før man er på høyt nok teknologisk nivå er det en web-løsning for transportbooking og oppdatering. Dersom pakkseddel ikke sendes, må det skrives ut papirfraktbrev. Transportører som ikke er på integrert løsning må oppdatere informasjon på web eller på avtalt form med grossist som da videreformidler informasjon om bil til leverandør, sier Schytz Andersen.

gs1fokus 1 2013

Dokumentet beskriver samhandlingsprosesser mellom grossister, transportører og leverandører, slik de skal utføres i henhold til avtalt bransjestandard. Prosessene har utgangspunkt i at transporten utføres på oppdrag fra grossistene. Utgangspunktet for prosessene er at grossist sender en varebestilling til leverandør på elektronisk format. Leverandøren sender innen 1 time etter ordrestopptid en fullverdig ordrebekreftelse, hvor eventuelle avvik fra bestilling er angitt. På grunnlag av dette kalkulerer grossisten omfanget av bestillingen og sender en transportbestilling senest en halv time etter at ordrebekreftelse er mottatt, til sin transportør. Transportøren bekrefter transportoppdraget ovenfor grossisten, med informasjon om hvilke biler som skal utføre oppdraget, og kontaktinformasjon om sjåføren(e).

vil være en vesentlig bidragsyter til økt effektivitet, sier Schytz Andersen

Følger status på transportoppdraget Transportøren skal registrere når han ankommer leverandør, når opplasting er ferdig, når han ankommer grossist og når han er ferdig losset. Denne informasjonen skal sendes til grossist. Hensikten med registreringen er å kunne følge status på transportoppdraget, samt å kunne måle hente- og leveringspresisjon. Informasjon om når transportør ankommer hentested skal være tilgjengelig for leverandør.

Elektronisk fraktdokumentasjon Ved opplasting skal transportøren på bakgrunn av informasjon i hans håndholdte enhet registrere pallene inn på bil. Transportør kvitterer på sjåførens enhet at godsovertagelsen er foretatt. Denne registreringen skal tjene som elektronisk fraktdokumentasjon og derved eliminere fraktbrev, med unntak av ved kabotasje eller farlig gods hvor det er påkrevd med fraktbrev på papir. Etter at lossing er gjennomført kvitterer grossisten for godsoverdragelse på transportørens håndholdte enhet. Eventuelle mangler ved leveransen påføres. Grossisten bekrefter deretter i lastbæreraktørens system antall paller av hver palletype som inngår i palleutvekslingsordningen.

EDI-meldinger står sentralt Den nye standarden tar utgangspunkt i at informasjon i størst mulig grad skal utveksles via EDI-meldinger. Følgende meldinger inngår: Varebestilling, ordrebekreftelse og pakkseddel på DEDIP2-format. Aktuelle formater for meldinger mot transportør for transportbooking, oppdateringer av transportoppdrag og Track & Trace: TransportXML, EDIFACT-transportmeldinger eller GS1 XML 3.0 for Transport Management.

Fokus på prosesser og innhold Standarden har fokus på prosesser og informasjonsinnhold i forbindelse med planlegging og utførelse av et transportoppdrag. Den omfatter prosessene fra en grossistbestilling foretas, til et transportoppdrag er fullført gjennom at godset er losset hos grossist. Dokumentet er hovedsakelig utarbeidet for leveranser hvor grossisten er ansvarlig for transport. Ved andre leveringsbetingelser skal leverandøren sende informasjon til grossisten om pågående transportoppdrag, tilsvarende den informasjon grossisten selv kan innhente dersom han selv stod som ansvarlig for transporten. Implementering av standarden avtales bilateralt mellom leverandør og kunde. I neste fase vil det bli vurdert muligheter for én felles systemplattform. Z

Den nye standarden for utveksling av transportinformasjon skal gi økt effektivitet og lønnsomhet. Blant annet skjerpes kravene til tidsfrister. illustrasjonsfoto: istock

Skjerper krav til tidsfrister Grossisten videresender informasjon om transportoppdraget til leverandør. Leverandøren plukker og ferdigstiller varene på utlastingsområdet, og sender en elektronisk pakkseddel med informasjon om lasten til grossist. Pakkseddelen skal inneholde informasjon om antall pallplasser lasten tar, og skal sendes senest 1 time før tidsvindu for opplasting på bil starter. En kopi av pakkseddel sendes også til lastbæreraktøren med informasjon om antall paller av hver palletype som inngår i palleutvekslingsordningen. Denne informasjonen muliggjør automatisk oppdatering av pallesaldo mellom grossist og leverandør. På grunnlag av informasjon i pakkseddel sender grossisten en oversikt over hvilke paller transportøren skal hente hos leverandøren. Denne informasjonen registreres inn i transportørens håndholdte registreringsenhet. – Standarden skjerper krav til tidsfrister? – Ja, og det kan nok være en utfordring for enkelte. Men det er gjennomførbart, og

gs1fokus 1 2013

13


kompetanse

kompetanse

Nyttig og populært grunnkurs – Hvorfor bruke GS1 produktmerking? Her er seks fordeler, kan du plassere dem der de hører hjemme – hos leverandører, butikk/detaljist eller forbruker? Det var en av oppgavene på grunnkurset med fokus på GS1-standardene, som ble arrangert torsdag den 7. februar. Følgende fordeler skulle plasseres inn på rett plass på skjemaet: >> Raskere behandling i kassen. >> GTIN følger produktet og kan brukes over hele verden i alle bransjer. >> Fjerner manuelle inntastingsfeil. >> Korrekt pris i kassen (gitt riktig pris i butikkdatasystemet). >> Enklere og mer nøyaktig informasjonsoverføring mellom aktørene. >> Reduserer feil og gir raskere oppdateringer ved prisendringer.

Brikkene kom på plass Hvordan det gikk? Jo, ting kom etter hvert på riktig plass. Ingen tvil om at grunnkurset engasjerer, og at deltagerne får med seg verdifull kunnskap tilbake til sin bedrift. Denne gang hadde kurset 14 deltagere spredt på 11 virksomheter, hvorav de fleste kom fra næringsmiddelindustrien.

Kurset er svært populært, og gir en grundig innføring i merking av forbrukerpakninger og ytteremballasje. Neste gang kurset blir arrangert er torsdag den 25 april.

Lang tradisjon – Gjennom året arrangerer vi flere forskjellige kurs, og kurset i GS1 Standardene er et av disse. Kurset er beregnet for både nyetablerte virksomheter og andre hvor de ansatte får merking av forbrukerpakninger og merking av ytteremballasje innen varehandel som ny arbeidsoppgave. I tillegg til verdifull informasjon, er det oppgaver for kursdeltagerne underveis. Kurset i GS1 Standardene har lang tradisjon, tilbakemeldingene er gjennomgående gode og kursdeltagerne sier at nytteverdien er stor. Kurset omfatter også et besøk i showrommet til GS1 Smart Centre, med direkte involvering av deltagerne, sier kursleder og foredragsholder Terje Menkerud i GS1 Norway.

Dette mener kursdeltagerne: Ruth Landøy

Arne Klungland Netthandel.no

Elstøen Gartneri AS

Mye på en dag

– Det var et bra og nyttig kurs, som tok for seg mange aktuelle problemstillinger. Jeg fikk svar på det jeg var ute etter. Mest interessant for oss var den delen som gikk på oppbygging av strekkoden. Dette fordi vi nå er i gang med å installere et strekkodebasert lagersystem, som skal være klart i løpet av året. Samtidig vil vi bedre kunne oppfylle de krav kundene har til oss når det gjelder merking.

– Kurset var interessant og veldig godt lagt opp. Nytteverdien var stor, jeg synes jeg lærte mye. Spesielt var det interessant å besøke showrommet i GS1 Smart Centre for å se løsninger i praksis, og hvor viktig det er å inkludere hele verdikjeden. Det var også spennende å høre om hva vi kan forvente oss fremover når det gjelder muligheter innen EPC/ RFID.

– Vi er i gang med å implementere et nytt innkjøpssystem, DAGFINN – og skal tilfredsstille de krav til merking som settes fra Coop sin side når de tar i bruk sitt nye sentrallager. Det var bakgrunnen for at jeg var med på kurset. Kurset var fint lagt opp, og jeg fikk mye god kunnskap, og svar på de spørsmålene jeg hadde. Særlig var besøket i GS1 Smart Centre interessant – her kunne vi egentlig ha holdt på mye lenger!

Første del av kurset tar for seg identifikasjon i flere sammenhenger, med fokus på nummerstandarder (GTIN). Det dreier seg blant annet om leverandør- og artikkelnummer, landkode, produkter med variabel vekt, GTIN 8 på små produktpakninger, GTIN 14 på ytteremballasje, kontrollsiffer, produktmerking, regelverk, GTIN på D-pak og pall, hvem som skal merke varen m.m. Neste del av kurset tar for seg ulike strekkodesymboler og merking, og etterfølges av merkingskonsepter. Her dreier det seg om hvordan man skal plassere strekkode på forbrukerpakning, ytteremballasje, informasjon på D-pak, merking av D-pak og pall i dagligvare, bruk av SSCC, standard for identifisering og merking av byggevarer, merking av F-pak, D-pak og T-pak, kvalitet på

Bulandet Fiskeindustri AS:

14

Silje Helene Waagaard

gs1fokus 1 2013

gs1fokus 1 2013

Fra kurset GS1 Standardene som ble holdt den 7. februar. Her er deltagerne, som denne gang kom fra elleve forskjellige virksomheter med hovedvekt på næringsmidler.

merkingen, EPD-basen, NOBB og verifisering. Kurset gir også en innføring i GS1s øvrige produkter – som lokasjonsnummer (GLN), unik identifikasjon av sendinger (GINC), informasjon om GEPIR, iPhone Gepir app m.m.

På programmet står også informasjon om elektroniske meldinger (EDI/XML), automatisk datafangst med radioteknologi (EPC/ RFID), EPC som identifikator gjennom verdikjeden, Norsk Lastbærerpool (NLP) m.m. Z


ny partner

ny partner

Kommer med i et

Gir oss verdifull

– Vi får adgang til et spennende nettverk med GS1s standarder og systemer som ramme. Vi håper å kunne videreføre en god porsjon nytteverdi til våre kunder, samtidig som vi selv skal bidra med kompetanse og erfaringer fra logistikkløsninger innen sjøtransport og terminalvirksomhet.

– Vi er kommet med i et spennende nettverk som utveksler kunnskap og erfaringer, og får ta del i utviklingen av GS1s standarder og systemer. Det gir oss verdifull kompetanse, som vi kan gi videre til våre kunder – og det legger til rette for økt effektivitet og lønnsomhet for våre kunder.

spennende nettverk

kompetanse Det sier Harald Næss, daglig leder i BarCom Labelling AS som holder til på Lørenskog. Selskapet har hatt relasjoner til GS1 Norway i mange år, og har nå valgt å inngå en partneravtale. – Vi er en verdiskapende leverandør. Våre løsninger skal skape effektivitet og bidra til økt lønnsomhet for våre kunder. Sentralt står gode produkter, kompetanse og bred erfaring. Vi identifiserer kunders behov og leverer løsninger som skal bidra til gode og stabile løsninger, sier Næss.

Det sier Olav Madland, direktør i Seamless AS. Softwareselskapet som leverer logistikkløsninger innen sjøtransport, har 10 ansatte med hovedkontor i Kristiansand og avdelingskontor i Oslo. Sigtor AS eier det meste av selskapet, mens Madland eier 30 prosent og de ansatte ti prosent.

Skal levere internasjonalt – De siste årene har vi levert fantastisk mye spennende til våre kunder, og vil fortsette å gjøre det. Nå er vi klare for å kunne levere internasjonalt og får hjelp av Innovasjon Norge til å finne de beste mulighetene, sier han.

Moduloppbygget Systemet fra Seamless består av ulike moduler for å effektivisere sjøtransporten, samtidig som brukerne har full kontroll og oversikt gjennom verdikjeden. Systemet ivaretar anløpsplanlegging, tjenesteplanlegging, ressursstyring, lasting og lossing, prising av tjenester og effektiv fakturering av ulike kunder. Det er tilpasset for

Systemer fra Seamless brukes av 95 prosent av norske havner.

16

Direktør Olav Madsland i Seamless (i midten) sammen med Roar Lorvik og Anders Askevold i GS1 Norway.

havner og forsyningsbaser, og systemet er ledende funksjonelt sett på verdensbasis. Man deler data med en rekke systemer – blant annet rederi- og terminalsystemer, SafeSeaNet, mobile klienter, adgangskontrollsystemer og flere ulike regnskapssystemer. – Systemet er velprøvd, og brukes av over 95 prosent av norske havner og forsyningsbaser, sier Madland.

har full kontroll, og får regninger i tråd med oppgavene som er utført og varer som er gått over kai. På industrisiden ivaretas global styring og kontroll over fartøyer, lastevolumer, leveringspresisjon i forhold til plan, og lasting og lossing i ulike terminalanlegg. Planene kan settes opp mot ressursplaner, skiftplaner, vedlikeholdsplaner, åpningstider for ulike terminaler og kaianlegg, sier Madland.

Sjøfart, offshore og industri

Ser på bruk av GS1-standarder

– Hva er de viktigste kundesegmentene? – Havner, terminaler, forsyningsbaser, industriselskaper og oljeselskaper. Vårt system sikrer effektiv havnedrift med utveksling av data med eksterne parter, havnesikring og rapportering til statlige myndigheter. Over 50 havner benytter våre systemer. Innen terminaler leverer vi systemer fra våre partnere, som er tilpasset kundenes behov og ønsker. Våre moduler hjelper forsyningsbasene å ha kontroll over oppgaver, utstyr og fartøy som til enhver tid skal håndteres, hva som er status for ulike oppgaver og sikrer effektiv rapportering til kunder og underleverandører. Dette sikrer at leverandørindustrien og oljeselskapene får en effektiv godshåndtering via forsyningsbasene der de

Seamless er blitt GS1 Smart Centre-partner for å komme inn i et faglig nettverk. Nytteverdien er avhengig av engasjement, tilgang på kompetanse, erfaringsutveksling m.m. Det handler ikke bare om å få – men også å gi for at nettverket skal gi maksimal faglig gevinst for alle. – Vi skal blant annet se på om bruk av GS1-standardene kan være aktuelle for å oppnå ytterligere effektivisering av sjøtransport og terminaltjenester, sier Madland. Han kjenner GS1 Norway fra deltagelse på et par seminarer, og fremhever sterkt betydningen av GS1 Smart Centre. GS1 Norway og Seamless planlegger for øvrig et seminar med fokus på forbedringer av logistikken i sjøtransport og terminaltjenester. Z

gs1fokus 1 2013

Datafangst og merking BarCom Labelling har etablert seg som en av de ledende leverandører av datafangst og merking med strekkodebaserte løsninger. Mange av løsningene dreier seg også om automatisk merkeutstyr. – BarCom Labelling ble etablert i 1998, og

gs1fokus 1 2013

har hatt stigende overskudd fra første driftsår. Organisasjonen er bygget opp «sten for sten», og omsetningen har steget i takt med antall ansatte. Omsetningen var i 2012 ca 27 millioner, og vi er i dag 12 ansatte, forteller Næss. Halvparten av dagens omsetning kommer fra leveranser til produksjonsbedrifter. Ellers er fokuset på butikkdatamarkedet, servicenæringen, transport- og logistikkmarkedet og offentlig drift og forvaltning. – Standardisering av informasjonsstrømmen er viktig, og for å kunne «snakke samme språk» anbefaler vi bruk av GS1s standarder og systemer, sier Næss.

Oppskriften – Hva er vinneroppskriften? – Vi har klart oss bra selv gjennom turbulente tider. Årsaken er svært kompetente

medarbeidere som gir våre kunder profesjonelle og riktige løsninger. Det gjelder ikke bare leveranser, men også service og support. Teknologien gir oss utrolig mange muligheter, men først når den settes i samspill med en god porsjon menneskelig innsikt og kreativitet – skaper vi grobunn for de riktig store gevinstene i datafangst og datautveksling for kundene. Ta for eksempel RFID-teknologien, som er ett av våre satsningsområder. Nå som prisnivået har sunket og nærmer seg kostnadsnivået for dagens etiketter, vil RFID-teknologien på sikt kunne erstatte strekkoder.

Må være aktive Han kommer inn på GS1 Smart Centre og hvilken betydning det har for engasjement, kompetanse og erfaringsutveksling i praksis. – I et nettverk må du gi og ta. Vi skal være en aktiv medspiller, og sørge for at partnerskapet blir en vinn-vinn-situasjon, avslutter Harald Næss. – Vi skal være en aktiv medspiller, sier Harald Næss – daglig leder i Barcom Labeling AS.

17


nyOpartner K MPETANSE

Handelskonferansen Motorola Solutions2011 Norsk Synergi -ny fokus på smartere handel partner Markante personer innenfor norsk og internasjonal handel vil delta på Handelskonferansen, som arrangeres i Oslo onsdag den 23. november. Foredrag, debatter og sesjoner vil gi eksempler på hvordan vi fortsatt kan effektivisere hele handelsverdikjeden og skape lønnsom vekst. Kort sagt – smartere handel.

Norsk Norsk Synergi Synergi

GS1 Norway har nå inngått partner avtale med Motorola Solutions, som er en stor, global bedrift. De har et meget bredt produktspekter av avanserte løsninger for datainnsamling basert på objekter som er merket med strekkoder og/eller RFID.

A

rrangører er GS1 Norway, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) og Hartmark som er landets eldste norskeide bedriftsrådgivningsselskap. Visma og Retail Institute Scandinavia er konferansepartnere. Handelsprisen 2011 blir utdelt på konferansen.

Arne Hjeltnes vil diskutere funnene og andre spennende temaer med disse og flere på scenen: Rune Bjerke (DnBNOR), Jon Fredrik Baksaas (Telenor), Sverre Leiro (Norgesgruppen og president HSH), Marius VarViktig møteplass. – Handelskonferansen skal være en viktig møtener (Varner-gruppen), Lucas Seifert (H & M), Christian Lykke (Bunnpris), plass for faglig påfyll. Her skal vi presentere de viktigste trendene Microsoft Microsoft Dynamics Dynamics Ax Ax er et erinternasjonalt et internasjonalt anerkjent anerkjent ERP-system ERP-system utviklet utviklet og levert og levert av av Ola H. Strand (Coop), Vibeke H. Madsen (HSH), Ole Petter Nyhaug (OnMicrosoft Microsoft gjennom gjennom partnere partnere verden verden over. over. I tillegg I tillegg leveres leveres tilleggsfunksjonalitet tilleggsfunksjonalitet utviklet utviklet av av Microsoft Dynamics Ax er et internasjonalt anerkjent ERP-system utviklet og levert av Live Research), Kjersti Hobøl (Kid) og Elin Carlsen (Bianco). firma innen Motorola Solutions produserer Microsoft gjennom partnere verden over. I tillegg multinasjonalt leveres tilleggsfunksjonalitet utviklet partnere. av partnere. løsninger for varehandel, trans- kommunikasjonsløsninger partnere. og ikke mulighetene innen norsk handel. iI Schaumburg tillegg blir det et beliggende port og minst offentlig virksomhet, spennende utstillingsområde, sier kursog konferanseansvarlig ved Chicago i Illinois. Dagens samt løsninger knyttet til Solveig M. Laake i GS1 Norway. hovedprodukter er mobiltelesikkerhet m.m. Selskapet har foner og personlig radioutstyr, 22 000 ansatte i 65 land, og er Plenumsdebatt. plenumsforedrag og Riot med Games sine servere, men representert medKonferansen salg i over innledes utstyr for video- og 100 land.Reidar Mueller fra Hartmarkogså debatt. Consulting presenter gjennom r &%* r &%* r *OOLK‘Q r *OOLK‘Q TV-visning, flere innlegg funn fra årets ULTIMA analyser omset-top-bokser vare- og detaljhanLedende innen r &%* til satellittog kabelfjernsyn, delen: Hvem er vekstvinnerne og -taperne? Hvem leverer best på r %BUBGBOHTU r %BUBGBOHTU GSB GSB QBMMFUFSJOH QBMMFUFSJOH UJM UJM r *OOLK‘Q r 0SESF r 0SESF mobile løsninger m.m. lønnsomhet? Hvem kaprer nye kunder? r %BUBGBOHTU GSB QBMMFUFSJOH UJM VUFLTQFEFSJOH VUFLTQFEFSJOH r 0SESF I Norge er Motorola blant Motorola Solutions er en av r -BHFS r -BHFS annet hovedleverandør av de ledende bedrifter VUFLTQFEFSJOH r *OUFHSBTKPO r *OUFHSBTKPO NPUNPU GBOHTUTFSUJàLBU GBOHTUTFSUJàLBU àTL

àTL

Konferansen fortsetteri verden med tre delseminarer: r -BHFS r 1SPEVLTKPO r 1SPEVLTKPO plattformer og håndapparater innen mobile løsninger, og de Smartere kjededrift. Her er det to temaer: Hva betyr valg av forr *OUFHSBTKPO NPU GBOHTUTFSUJàLBU àTL

r -FBO r -FBO QSPEVLTKPO QSPEVLTKPO for det planlagte Nødnettet Vihar også nylig kjøpt PSION,for enkundetilfredshet r 1SPEVLTKPO r 1SPTKFLU r 1SPTKFLU retningsmodell og strategi og lønnsomhet? til politi og nødetater. annen leverandør av r -FBO QSPEVLTKPO r *OOTDBOOJOHFMFLUSPOJTL r *OOTDBOOJOHFMFLUSPOJTL dere påledende programmet står endrede forbrukerpreferanser, trender og r 1SPTKFLU r )3. r )3. PH M‘OO PH M‘OO håndterminaler. Slike terminakonseptuelle utfordringer. r *OOTDBOOJOHFMFLUSPOJTL Begynte med bilradioer GBLUVSBCFIBOEMJOH GBLUVSBCFIBOEMJOH ler fra Motorola er blant annet r )3. PH M‘OO r 9.r 9.PH XFCTFSWJDF PH XFCTFSWJDF benyttet i STRAIGHTSOL-proMotorola ble stiftet i 1928 GBLUVSBCFIBOEMJOH Smartere verdikjede. Det andre delseminaret fokuserer på en r 9.- PH XFCTFSWJDF r 8FCQPSUBM r 8FCQPSUBM sjektet for å registrere de ulike under navnet Galvin Manufacsmartere verdikjede – hvordan gjøre mer for mindre med høyere forretningshendelser i verdi. turing Corporation. Navnet r 8FCQPSUBM r 3'*% r 3'*% kvalitet! Sentralt her står trender i verdikjeden, innovasjon gjennom kjedene, eksempelvis vareMotorola ble tatt i bruk i 1947, utnyttelse av teknologi, samarbeid og nødvendigheten av bærer 3'*% r 4QPSJOH r 4QPSJOH mottak ved Stovner Senter. men hadde vært brukt som kraftig utvikling. varemerke siden 1930-årene. r 4QPSJOH Positivt samarbeid Stifterne Paul og Joe Galvin administrasjon og butikk. fantDet på tredje navnetdelseminaret Motorola datar –Smartere GS1 Norway ser meget posifor seg rightsourcing – muligheter og tilnærming, samt fremtidens firmaet begynte å lage biltivt på dette samarbeidet som virtuelle handelskonsepter. radioer. Mange av Motorolas vil være av stor nytte for våre Norsk Norsk Synergi Synergi AS,AS, Postboks Postboks 95 Vinderen, 95 Vinderen, 0319 0319 Oslo Oslo - Tlf: - Tlf: 22 22 13 67 13 67 00 00 produkter har vært radioprosjekter og andre samarTar med det beste. HSH, Hartmark og GS1 Norway har erfaringer relaterte, som verdens første beidspartnere, sier viseadm. Norsk Synergi AS, Postboks 95 Vinderen, 0319 Oslo - Tlf: 22 13 67 00 fra åAnders arrangere større iog lignende konferanser, nå er slått privatradio,som militær elektronikk, dir. Askevold GS1 infrastruktur for mobilbransjen Norway. sammen. Vi har tatt med oss det beste når vi nå lanserer Handelsmobiltelefoner. Motorola er et amerikansk konferansen den 23. november, sierog Laake. Z

Basisfunksjoner for bl.a.

Tilleggsfunksjonalitet som:

Basisfunksjoner Basisfunksjoner forfor bl.a. bl.a.

Email: Email: info@norsksynergi.no info@norsksynergi.no- www.norsksynergi.no - www.norsksynergi.no

Email: info@norsksynergi.no - www.norsksynergi.no

16

18

gs1fokus 1 2013

Tilleggsfunksjonalitet Tilleggsfunksjonalitet som: som:

gs1fokus 1 2013

19


gs1 Norway

gs1 Norway

– Har fått vært med på en

spennende reise På selveste 17. mai i år blir seniorkonsulent Jan Kopperud pensjonist. Da fyller han 67 år, og setter strek etter 13 år i GS1 Norway, de siste årene som ansvarlig på Help-Desk. Han blir for øvrig historisk i GS1 Norway sammenheng – som virksomhetens første som går av med pensjon! – Det blir unektelig litt spesielt å bli pensjonist, sier han – og vil nok savne hyggelige kolleger ofte med et glimt i øyet og en dose humor nå og da. Jobben er en viktig sosial arena, og arbeidsårene har gitt han mye personlig. Han berømmer også arbeidsmiljøet – og alle de 5000 brukerne med alle sine spørsmål til Help-Desk. Han har vært med på en rivende utvikling i GS1 Norway.

Spennende data-reise Kopperud er fra Jessheim, og har jobbet ned data helt fra han var ferdig med gymnaset. Den gang var det hullkort som rådde grunnen, men det varte ikke lenge før datateknologien tok sine første skritt på veien til en eventyrlig reise hvor det umulige er mulig i den høyteknologiske verden vi kjenner i dag. Han begynte karrieren i Merkantildata (Atea i dag) og drev i 20 år i hovedsak med

systemutvikling og stormaskiner. Så fulgte 10 år med minimaskiner i KEFAS som var en del av KØFF-Gruppen. Dette var en landsdekkende grossistvirksomhet innen dagligvarer, som på slutten av 1990-tallet ble overtatt av Hakon-gruppen. I 2000 trengte EAN Norge (som GS1 Norway het den gang) en spesialist på EDI, samt litt bistand på kurs- og seminarfronten. Kopperud ble spurt om han var interessert i jobben. Det var han.

«Knut og Jan» I flere år var det fagduoen «Knut og Jan» som turnerte landet rundt i kurs- og konferanselokaler med det glade budskap fra GS1.

Kopperud hadde dessuten ansvaret for grunnkursene i GS1-standarder og GS1systemer, som han har holdt fire ganger årlig siden 2006 for et betydelig antall kursdeltagere. Grunnkursene er populære, gjennom alle årene er det kun én gang man har måttet avlyse på grunn av for liten påmelding. – Knut Vala og jeg har alltid vært gode kolleger. Når jeg er ute av bildet, greier Knut seg sikkert godt sammen med alle de andre dyktige medarbeidere som har begynt i GS1 Norway etter hvert. Det er en helt annen organisasjon i dag enn for ti års tid siden, sier Kopperud smilende.

Spennende i GS1 Norway Vi kommer inn på den utviklingen GS1 Norway har opplevd de senere årene. – Det har vært en spennende reise å ta del i. Organisasjonen endret navn fra EAN Norge til GS1 Norway fra 2006, og har endret seg på mange områder. EPC/RFID-teknologien utvikles stadig, GS1 Smart Centre er etablert og åpner for nye muligheter i dag og i fremtiden – og vi ser GS1-standardene tas i bruk i stadig flere bransjer, sier han.

Help-Desk De senere årene har han vært ansvarlig for Help-Desk. Med over 5000 brukere, hvorav ca. 400 nye hvert år – er det helt naturlig at daglige spørsmål knyttet til GS1s standarder og systemer er mange.

Flest på internett – Telefonhenvendelsene er blitt færre etter hvert som vi har bygget ut og forbedret de internettbaserte tjenestene og løsningene, sier Kopperud. – Men vi har fortsatt mange telefoner fra brukere – fra Lista i sør til Nordkapp i nord. Man blir vel bevandret i landets mange dialekter. Henvendelsene er for det aller meste av hyggelig art, og vi løser spørsmålene i fellesskap legger han til.

Livet som pensjonist – Hvordan blir pensjonisttilværelsen? Skal frimerkealbumet frem igjen? – Det er i alle fall bedre å bli pensjonist enn ikke å bli det! Noe frimerkealbum blir det nok ikke! Kona og jeg liker å reise, og turene går gjerne sørover. Nå blir det nok tid til litt

mer reisevirksomhet. Ellers er begge glade i skog og mark, og på Romerike er det mange tilbud både med ski på bena – og uten. Så er familien blitt større med to sønner, svigerdøtre og barnebarn, sier Kopperud. En annen viktig sosial arena for Kopperud er Ullensaker Kisa Idrettslag, til daglig kalt Ull/Kisa. Her spilte han fotball som ung og lovende, han har vært lagleder og etter hvert ble det administrative oppgaver i klubben i hans hjerte.

Klubben i mitt hjerte Han har sittet i idrettslagets hovedstyre i mange år, har vært i styret for fotballgruppa og opplevde opprykk fra andre til førstedivisjon, og «nesten» tippeliga i fjor. Nå er det friidrettsgruppa som trenger folk blant annet til å være funksjonærer, Ull/Kisa skal nemlig arrangere NM i friidrett på Jessheim i 2014. – I et idrettslag møtes unge og eldre, driver idrett og har det moro sammen. Når foreldre er med på turneringer land og strand rundt, og løfter i flokk på hjemmebane – knyttes mange sterke og verdifulle sosiale bånd, avslutter Jan Kopperud. Z

Etter 13 spennende år i GS1 Norway blir Jan Kopperud pensjonist denne våren. Da blir det mer tid til aktiviteter i klubben i hans hjerte – nemlig Ullensaker Kisa Idrettslag, som blant annet står som arrangør av friidretts-NM neste år.

20

gs1fokus 1 2013

gs1fokus 1 2013

21


jubileum

jubileum

FAKTA

Streker i sanden

40 år siden:

montasje

«One small scan for a man, One giant leap for mankind» Med denne lette omskrivningen av Neil Armstrongs kjente ord fra hans første skritt på månen, kan vi beskrive den fantastiske reisen som begynte med den første skanningen i butikk for nesten 40 år siden. Denne enkle operasjonen, som har blitt gjentatt billioner av ganger siden da, har hatt en mye videre betydning enn hva noen kunne ane den gang. Jubileet i år er derfor en feiring av de muligheter, gevinster og besparelser GS1s standarder for identifikasjon, effektiv datafangst og effektiv informasjonsdeling har tilført global varehandel de seneste 40 år: Vi feirer suksessen til «The Global Language of Business». Og enda finnes det mye uutnyttet potensiale…

Men, la oss gå tilbake til starten: Den 3. april 1973 gikk en gruppe amerikanske industriledere sammen om å etablere en standard for produktidentifikasjon basert på bruk av strekkoder. Etableringen av standarden førte til opprettelsen av Uniform

Code Counsil (UCC). i 1974 Tre år etter sto Europa for tur, og European Article Numbering Association (EAN) ble stiftet med 12 medlemsland, deriblant Norge. I dag handler det om GS1s globale standarder som brukes i over 110 land. – Norsk Varekodeforening (senere EAN Norge, og nå GS1 Norway) ble stiftet i november 1978 og den første abonnenten her i Norge ble registrert i desember 1979. Året etter var tallet steget til 18. Utviklingen har vært enorm, i dag dreier det seg om ca. 5000 abonnenter i ulike bransjer, sier Inger Trine Langelo – marketingsjef i GS1 Norway.

5 milliarder produkter skannes daglig Samme år som UCC ble opprettet, ble den første varen med strekkode skannet. Det skjedde klokken ett minutt over åtte om

morgenen i Marsch supermarked i byen Troy i Ohio. Da ble en ti-pakning Wrigleys tyggegummi skannet og registrert i butikksystemet av Sharon Buchanan. Hun kunne ha sagt noe slikt som «One small scan for a (wo)man – one giant leap for mankind». Men det sa hun ikke. For neppe noen den gang ante vel hvilken eventyrlig suksess de var med på å skape og utvikle: I dag – fire tiår senere, skannes fem milliarder produkter hver dag over hele verden!

Ny teknologi og nye løsninger med stadig mer avanserte standarder utløser hele tiden nye potensialer.

Enorme effektiviseringsgevinster – store uutnyttede potensialer – Eksemplene på at «The global Language of Business» virker er utallige; noen av suksesshistoriene kan du lese her i GS1 Fokus,

GS1s standarder er universalnøkkelen Strekkoden, skanning og samspillet med datafangst, datalagring og deling av informasjon har bidratt til enorm effektivitet gjennom hele verdikjeden, og har skapt – og skaper store gevinster for industri og handel. Universalnøkkelen er GS1s standarder og systemer – «The global Language of Business». EPC/RFID, todimensjonale QR-koder og utvikling av elektronisk handel m.m. tar oss videre inn et spennende fremtidsperspektiv.

på hjemmesiden vår eller i vårt månedlige nyhetsbrev. I jubileumsåret vil vi særlig fokusere på å synliggjøre hvilke enorme gevinster som ligger i å ta GS1s standarder i bruk. Og selv om mange gevinster en hentet ut, er det fortsatt mye å gå på. Mange vil nok tro at de største potensialene kan knyttes til ny teknologi og nye standarder og løsninger, men analyser, studier og praktisk erfaring viser at det er større potensial i implementering og utnyttelse av eksisterende standarder enn utvikling av nye. Vi i GS1 Norway vil gjøre vårt for å lette implementeringen og etterlevelsen av standardene, og er i hele vår virksomhet rettet mot å hjelpe bedrifter og bransjer i gang, slik at de kan ta ut de gevinster som ligger der og venter – ofte forholdsvis lett tilgjengelig, sier Langelo. Z

Strekkodens historie går helt tilbake til 1948. Joe Woodland nøt en solfylt ettermiddag på en strand i Miami i 1948. I mange måneder hadde han og hans kollega Bob Silver jobbet for å løse en oppgave de hadde fått av en lokal supermarkedskjede. De skulle finne en enkel måte å identifisere de enkelte produktene i kassen. Mens Woodland slappet av i solen, kretset tankene om oppgaven. Han tenkte at om hver pakning hadde en form for etikett som viste prisen som en kode – kunne koden bli lest av en optisk leser knyttet opp mot et annet apparat som kunne vise prisen og beregne totalsum og totalt antall varer ut av butikk. Med sin speiderbakgrunn hadde Woodland allerede vært inne på tanken om å bruke et system basert på morsekode. Men med begrenset plass på etikettene, ville ikke serier av prikker og streker kunne leses optisk. Mens han tenkte, lot han fingrene leke i sanden. Han rakte fingrene mot seg og lot sanden renne mellom fingrene. Da han så mønsteret fingrene hadde laget – en serie av tykke og tynne linjer, et todimensjonalt mønster som enkelt kunne leses optisk – visste han at han hadde løst oppgaven. Og slik ble strekkoden født på en strand i Miami!

FAKTA

FAKTA

Det handler om matematikk Strekkoder finnes på de aller fleste produkter vi omgir oss med i dagens samfunn. Hvorfor er det for eksempel 30 svarte streker på etiketten på melkekartongen – og hvorfor ser de ut som de gjør? Hemmeligheten bak strekkoding finnes i matematikken… Strekkoden er nemlig et elektronisk lesbart merkesystem der kombinasjoner av tykke og tynne streker representerer ulike siffer. Når disse settes ved

22

siden av hverandre dannes tall og bokstavkombinasjoner, som leses og tolkes av en skanner. GTIN-13 (som er en GS1-standard) er betegnelsen på den vanliste av nummerstandardene som i dag brukes til merking og identifisering av produkter/artikler. GTIN-13 strekkodemerkes med EAN-13 strekkodesymbol, som er bygget opp slik: De første sifrene er en landskode

(for Norge er det 70). Videre angis leverandør/produsentnummer, artikkel-/varenummer og et kontrollsiffer. Idet kodene skannes i kassen vil datasystemet hente prisen inn fra en database og til kassaapparatet, ajourføre salgsstatistikken og sende melding til lagersystemet om at beholdningen av den bestemte varen er redusert med én enhet.

gs1fokus 1 2013

Todimensjonale strekkoder Strekkoder er ikke begrenset til de opprinnelige med vertikale streker. Todimensjonale strekkoder er stadig mer vanlig å bruke til enkelte formål. QR-kode eller Quick Response code er en

gs1fokus 1 2013

mosaikkode som har sitt opphav i Japan på begynnelsen av 1990-tallet. De ble utviklet av det japanske selskapet Denso-Wave i 1994, og er sammen med Datamatrix de mest populære todimensjonale strekkodene.. Posten og bankene har tatt i bruk Datamatrix. QR-koden kan lagre et svært stort antall alfanumeriske tegn, og QR-kodebildet leses svært hurtig inn. Det er derfor svært godt egnet til optisk lesing av data. Med en QR-kodeleser (applikasjon) på smarttelefonen kan man hurtig lese data.

Eksempler på bruksområder: PP Gå til URL angitt i QR-kode PP Ring nummeret, der QR-kode angir nummeret PP Åpne e-post klient, der QR-kode angir mottaker PP Sende vCard, der QR-kode angir visittkortdata PP Sende en SMS, der QR-kode angir mottaker PP Sende en MMS, der QR-kode angir mottaker

Ved hjelp av en QR-kode, kan man eksempelvis sende brukeren til en web-side som angir mer informasjon om et produkt eller en tjeneste, til en bruksanvisning til hvordan et produkt skal anvendes m.m.

23


berggård amundsen

Optimaliserer lagring og kontroll Elektrogrossisten Berggård Amundsen & Co AS slet med plassmangel og økte effektivitetskrav. Løsningen ble det automatiserte lagersystemet AutoStore. Bedriften har regnet med en effektiviseringsgevinst på 16 prosent, og er på god vei mot målet. Ferdige kundekartonger merkes med GS1 Transportetikett. Berggård Amundsen & Co AS har gjort flere grep ved sentrallageret i Ski for å møte utfordringer med plassmangel og økte effektiviseringskrav. Bakgrunnen er betydelig ekspansjon i markedet. I fjor passerte selskapet milliarden i omsetning, etter en økning på hele 20 prosent fra året før. Dette medførte et betydelig press på logistikken.

Flere valgmuligheter – Vi sto ovenfor flere valgmuligheter – å bygge nytt sentrallager, redusere produktspekteret eller gjøre interne grep for å øke lagringstetthet og effektivisere plukkrutinene. Vi trives på Ski og valgte å investere i

en løsning som gjorde at vi kunne bli værende i våre nåværende lokaler, sier logistikkdirektør Terje Østrem Karlsen. For å møte utfordringen med økt plassbehov, valgte selskapet å investere i en løsning som flere av aktørene i bransjen har, nemlig det kompakte og automatiserte lagersystemet AutoStore. Dette er utviklet av norske Hatteland Group. – Løsningen skiller seg fra eksisterende installasjoner, da det er valgt en innovativ løsning for å ta kassene ut av kuben. Dette gir oss fordeler med mindre truckkjøring, samt høyere kapasitet og kontroll. Den kompakte løsningen medførte også at vi fikk frigjort 8–900 m2 til fremtidig ekspansjon, sier han.

FAKTA

Toppen av AutoStore- kuben hvor robotene beveger seg på grid’en.

Økt plassutnyttelse Med utfordringer rundt plassmangel og stadig økende volum ble det tidlig valgt å se etter løsninger med høy lagringstetthet og effektivt plukk. Flere Gods-til-Mann systemer opererer med høy plassutnyttelse, men tatt i betraktning at man har et eksisterende bygg med begrenset takhøyde ble AutoStore valgt som best egnet løsning. AutoStore består av et kubisk gitter (grid) som gir lagringsplass for varene i opp til 10 000 plastkasser hver med et volum på 75 liter stablet 16 i høyden uten mellomliggende luft. Varene er tilgjengelig via roboter som beveger seg på skinner på toppen av griden, altså ingen plukkganger eller andre luftlommer. Totalt sett gir dette en god plassutnyttelse, noe selskapet var avhenging av for å kunne bli i Ski. Valgte løsning er også meget fleksibel i forhold til fremtidig utvidelse av både volum og kapasitet.

Effektivt varemottak, innlagring, plukk og ekspedering Logistikksjef Terje Østrem Karlsen fra Berggård Amundsen & co AS og salgssjef Jens Iver Gjerlaug fra Swisslog.

24

gs1fokus 1 2013

Det nye med løsningen selskapet har valgt, er at kassene tas ut av kuben og plasseres på transportbånd. En slik løsning gir mulighet til å flytte innlagringsprosessen nærmere varemottak og unngå unødvendig truckkjø-

gs1fokus 1 2013

ring. For å få til det, har man her valgt en løsning hvor kassene tas ut av AutoStore- kuben og fraktes på transportbånd til best egnet posisjon. Det betyr at ekspeditøren fyller opp kassene i umiddelbar nærhet av lasterampa, med skanning av strekkode og plassering i plastkassene. Dette gir oss mindre truckkjøring, høyere kapasitet og kontroll.

GS1 Transportetikett Plukkprosessen foregår etter såkalt Godstil-Mann prinsipp, hvor godset kommer til plukkeren. Ferdige kundekartonger merkes med GS1 Transportetikett, settes på transportbånd og fraktes ut til ekspedisjon hvor det ved hjelp av skanning av transportetiketten leveres til riktig rute. Det er til sammen 80 ulike ruter, men flere ruter betjenes av samme transportenhet.

Effektiviseringsgevinst Totalt har selskapet regnet med en effektiviseringsgevinst på 16 prosent som følge av AutoStore. Gevinstene ligger i mer effektivt varemottak, mindre truckkjøring og ikke minst mer effektivt plukk. – Vi er kommet langt. Det har unektelig vært en lang reise for oss. Vi er fortsatt ikke

Berggård Amundsen & Co AS Berggård Amundsen & Co. AS ble etablert i 1946 og er nå totalleverandør av materiell til elektrobransjen. Man har pr. i dag ca. 9000 vareartikler. Fra sentrallageret på Ski forsyner man daglig egne avdelinger og kunder, som i all hovedsak er installatører, energiverk og industrivirksomheter.

Hatteland Group Norsk teknologiselskap som blant annet har utviklet AutoStore. Holder til i Nedre Vats på vestkysten i Norge og er etterhvert blitt en verdensomspennende leverandør av innovativ teknologi.

Swisslog Swisslog er en global leverandør av integrerte logistikkløsninger for lager, distribusjonssentraler og sykehus. Den omfattende tjenesteporteføljen inneholder alt fra oppbygging av komplekse lagre og distribusjonssentraler til implementering av Swisslogs egen programvare. Swisslogs løsninger bidrar til å optimalisere kundenes produksjons-, logistikkog distribusjonsprosesser for en bedre fleksibilitet, respons og kvalitet, samtidig som logistikkostnader holdes nede.

25

E


berggård amundsen

ny bruker

GS1 Transportetikett med blant annet SSCC-informasjon.

På epleslang med

samfunnsansvar I mange hager er det ingen som høster inn eplene. Heller ikke er det noen som er på epleslang. Eplene faller til bakken, blir liggende – og råtner. Denne ressursen ville Anne Dubrau og fem andre gjøre noe med. De startet firmaet Epleslang AS, som drar rundt og samler opp epler ingen vil ha – og lager hovedstadens eneste og beste eplemost! Med økende salg og flere butikkunder trengs også GS1-merking.

kommet helt i mål, noen tilpasninger gjenstår. AutoStore har nå en andel på 40 prosent, og skal opp i 60 prosent, sier Østrem Karlsen.

Automatisk optimalisering av lageret AutoStore gir videre selskapet automatisk optimalisering av lageret. Hver robot har sin egen heis for å hente og frakte kassene for videre prosessering. Hvis ønsket vare er på bunnen av rutenettet, vil robotene fjerne kassene på toppen for å komme til ønsket kasse. Dette betyr at høyfrekvente varer alltid vil ligge øverst og lavfrekvente nederst, altså mindre tid på å hente frem høyfrekvent vs. lavfrekvent vare.

Bedre kontroll med skanning og EDI – Vi har også fått bedre kontroll på lageret vårt etter at investeringen er gjort. Skanning av varer både ved innlagring, plukk og ekspedering eliminerer manuelle feil. Dette, sammen med at vi har implementert en XML-basert EDI-løsning for utgående transport – gjør at vi nå har full oversikt her på sentrallageret, samt over all transport i selskapet, sier Østrem Karlsen.

Nøkkelinvestering AutoStore er en fleksibel løsning med hensyn til høyde, lengde og bredde. Det gjør den skalerbar og enkel å installere i Bergård

Innlagring. Buffer av tomme

kasser for påfylling til AutoStore.

Amundsens eksisterende bygg. Dette sparer både utbyggingskostnader og flyttekostnader. Løsningen er meget driftssikker med tanke på at robotene jobber uavhengig av hverandre og man har dermed en høy grad av redundans. I tillegg har den et lavt energiforbruk og reduserte driftskostnader som gjør den meget kostnadseffektiv. Siden AutoStore er veldig kompakt, så vil den utnytte arealet bedre enn noe annet system på markedet. – Investeringen er nøkkelen til fortsatt drift på Ski i årene framover. Vår ambisjon og vårt mål er at vi skal ha en total løsning som bringer Bergård Amundsen fram i front med hensyn til effektivitet og kvalitet. Løsningen blir en viktig brikke for å nå våre mål sier Terje Østrem Karlsen.

Plukkprosessen. AutoStorekassen fraktes ut til plukkeren og godset legges i kundekartong som tas videre til ekspedisjonsområdet.

26

Ekspedisjon. Bygging av

Kapasitet og fleksibilitet er viktig – Gjennom et tett samarbeid med Bergård Amundsen kom vi fram til en AutoStoreløsning, samt en innovativ utvidelse av løsningen ved å tilføre transportbaner for både innlagring og plukk. Selskapet ønsket seg et lagringssystem som vil utnytte arealet ved eksisterende sentrallager bedre enn hva de gjør i dag. Leveransen er i hovedsak en kompakt lagerløsning for egnede småvarer, som skal ekspederes til kundene. Med den nye løsningen vil man oppnå en større plukk- og lagringseffektivitet, samt en økning i nåværende lagringskapasitet. Ved å flytte plukket fra AutoStore-porten og til en Gods-til-Mann stasjon, kan man skape et høyere trykk hos plukkerne og dermed vil plukkeffektiviteten øke, forteller Jens Iver Gjerlaug, salgssjef i Swisslogs norske virksomhet. Z

Med det var egentlig Charlotte, Anne Dubraus femårige datter – som var idégiver. En høstdag kom hun løpende inn på kjøkkenet. Hun hadde vært på epleslang i nabolaget på Nordre Aker, og var veldig stolt over å kunne legge eplene i fruktfatet! For det var jo ingen andre som ville ha dem! Det likte ikke moren noe særlig, men litt uskyldig epleslang har vel de fleste vært med på som barn – og ut av det som skjedde kom det faktisk en spesiell idé sigende.

– Eplemost er som vin… – Ukene etter så vi at i området der vi bodde, var det mange store og fine epletrær – som ingen høstet. Dette måtte vi kunne gjøre noe med, forteller hun. Sammen med andre studenter på Gründerskolen ved Senter for Entreprenørskap ble ideen videreutviklet. Businessplanen ble levert i april fjor. En måned senere ble stiftelses-

E

Det var mange brikker som skulle falle på plass på utrolig kort tid, men vi greide det og lager Oslos beste eplemost, sier Anne Dubrau i Epleslang AS.

transportpaller og oppstillingsplass for ruter.

gs1fokus 1 2013

gs1fokus 1 2013

27


ny bruker dokumentet underskrevet – og Epleslang AS var en realitet. – Jeg elsker epler, og eplemost er som vin for meg, smiler Dubrau. Hun er daglig leder og fruktentusiast – og spesialist på eplekaker. Engasjementet er stort gjennom hele prosessen – fra plukking til salg. De ni andre aksjonærene har ulik bakgrunn – og ulike tilnærminger til epler og epleslang. Det designes epler, det er forkjærlighet til kortreist mat, man elsker eplemost og skriver om eplemost…

Gjøre noe for byen Plattformen til virksomheten er bærekraft, samfunnsansvar, miljøbevissthet og ressursutnyttelse. – Vi skal ta vare på verdiene våre og vil gjøre noe godt for Oslo by. Samtidig som alle ønsket å gjøre noe med frukten, ville vi bidra med samfunnsansvar. Vi tenkte på mennesker som hadde hatt vanskeligheter i livet, og som drømte om jobb og inntekt.

ny bruker Vi besluttet å ansette funksjonshemmede, og de skulle være en viktig ressurs i bedriften vår. Tenk at det er omkring 13 000 funksjonshemmede her i landet som blir klassifisert som arbeidsledige, og som samtidig er aktive søkere på arbeidsmarkedet. Gjennom å arbeide sammen med funksjonshemmede, ønsker vi å vise omverdenen og arbeidsgivere hvor stor verdi alle mennesker har i arbeidslivet. Vi fant fine samarbeidspartnere, blant annet Fossheim verksteder og Nordpolen Industrier som er vekstbedrifter, og som jobber med personer med spesielle behov. Begge sysselsetter personer Epleslang AS var på utkikk etter. Da hadde vi konseptet vi ønsket oss, og kunne gå i gang, sier hun.

Liker at det skjer noe Anne Dubrau er 26 år, og har allerede rukket mye. Hun er egentlig tysk, og kommer fra en by nær Dresden. For åtte år siden kom hun

Eplemosten er hundre prosent naturlig. Eplene er håndplukket og ferskpresset.

til Norge for å studere statsvitenskap, tok bachelor-eksamen, var på utveksling i Gøteborg og Praha og tok gründerskolen som inkluderte et tre måneders opphold i Boston. Denne våren blir det mastergrad ved Universitetet i Oslo. Samtidig er det blitt tre barn. Hun liker å ha mange baller i luften. Men de skal ned, og planer realiseres. Hun har stiftet organisasjonen Unge Voksne i NorskTysk Selskap med 200 medlemmer, Studenter med barn – og nå BYBI som går ut på å produsere honning fra kuber på Oslos tak. – Honningproduksjon midt i sentrum? – Ja, Det er fine forhold for bier i Oslo – og mange tak. Det er varmt, lite sprøyting og bier liker et pulserende byliv. De har fått det til i Berlin og København, så hvorfor ikke her? Dette blir spennende, sier hun og røper også at man planlegger produksjon av skikkelig engelsk cider. – Statsvitenskap og produksjon av eplemost. En spesiell kombinasjon? – Ja, men det er mye fra studiene om kommer godt med i driften av et selskap. Ta for eksempel kvalitetssikring, forvaltning, kjennskap til offentlig sektor, sosialt samspill m.m. Så det går nok bra, sier hun og forteller at hun etter mastergraden skal lede Epleslang AS på heltid. Formålet er en helårsvirksomhet gjennom økt produksjon og nye produkter.

Eplepresse på solenergi – Vi ønsker å skape en bevisstgjøring rundt matens verdi og det å bruke de ressursene vi har. Målet er å være så miljøvennlig som mulig. Vi er derfor stolte av at eplepressen vår som står på Abildsø Gård blir drevet av solenergi! Dessuten inviterer vi investorer til å bli på Epleslang med oss slik at vi kan bruke el-biler for transport, vaske flaskene for gjenbruk og ha penger til overs for å plante nye epletrær, sier Dubrau.

Mye på kort tid Det var mange brikker som skulle falle på plass veldig raskt i fjor høst. På kort tid hadde man en liste på 40 hager hvor man kunne hente epler i Nordberg-området i Oslo. Jungeltelegrafen gikk fort, og mot slutten av sesongen var det hentet epler fra hele 73 hager. Til sammen tok man inn seks tonn epler, og eplepressen på Abildsø Gård gikk for fullt. – Det har vært et utrolig givende samarbeid med dem – og vi gleder oss til årets sesong, sier Dubrau. Et arbeidsteam bestående av fire funksjonshemmede og en arbeidsleder dro

28

gs1fokus 1 2013

rundt og plukket, ofte sammen med en representant fra Epleslang AS og en praktikant. Eplene blir plukket på dagtid, og eplekassene settes på et tørt sted hos hageeieren inntil de hentes av «epleslangbilen» som kjører to–tre ganger pr. uke. Så skulle salgssteder etableres, flaskene skulle ha etiketter m.m. – Til tider var det slitsomt, men gøy. Nå selges eplemosten i blant annet Mathallen via Friends Fair Trade og Sunkost Gunerius, og fra mars på Jacobs på Holtet – og serveres på The Thief, det nye hotellet på Tjuvholmen.

Oslos beste eplemost Både søte, litt syrlige, store og små, røde og gule epler fra Oslos private hager får kjørt seg skikkelig i eplepressen. – Eplemosten vår er hundre prosent naturlig. Våre epler er håndplukket og ferskpresset – uten tilsetningsstoffer. Det er bra for smaken – og for den som drikker det. Eplene blir håndplukket, sortert og transportert direkte til presseriet. Der blir alle eplene vasket, most og pasteurisert. Vi tilsetter ingen andre stoffer. Resultatet er en naturlig, ufiltrert eplemost med smak av glede og sommer. Rett og slett Oslos beste eplemost, sier hun.

Satser stort i år I år er planen å få inn 30 tonn. Det innebærer at det blir to team som skal kjøre rundt og plukke. – Er det hager nok? – Vi håper at det er flere hageeiere som tar kontakt. De kan hjelpe oss å bygge en bedrift med gode verdier – og samtidig få kjøpt sin egen eplemost med en hageeierrabatt. I fjor opererte vi innenfor et snevert geografisk område – og det var mye som ikke var på plass. Oslo-området er stort og vi ønsker oss epler fra alle bydeler! I tillegg skal vi utvide antall salgssteder. I den forbindelse er vi blitt ny bruker i GS1 Norway, og har fått tildelt leverandørnummer. Så nå blir det også strekkodemerking på eplemostflaskene. Det gjør det enklere og mer effektivt for butikkene, sier Anne Dubrau. Z

gs1fokus 1 2013

Fra innhøstingen i en av 73 Oslos eplehager i fjor høst. I år er målet mange flere hager, og få hentet 30 tonn epler som har falt på bakken.

Vant 500 000 Den 26. februar ble Epleslang kåret til årets sosiale entreprenør 2012. Prisen er på en halv million kroner, og ble delt ut under en konferanse om sosialt entreprenørskap i Oslo. Konferansen ble arrangert av Ferd Sosiale Entreprenører. Blant deltakerne var kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon.

29


Skandinavia et selskap i ACT Gruppen Skandinavia Skandinavia Skandinavia Skandinavia Skandinavia Skandinavia Skandinavia Skandinavia et selskap et et selskap selskap ii ACT iACT ACT ACT Gruppen Gruppen Gruppen Skandinavia etetselskap etselskap etselskap et selskap selskap i ACT i ACT i ACT ACT Gruppen i iGruppen Gruppen Gruppen Gruppen et selskap i ACT Gruppen Skandinavia Skandinavia Skandinavia Skandinavia Skandinavia Skandinavia Skandinavia et selskap i ACT Gruppen et selskap et etselskap selskap selskap ii ACT iACT ACT ACT Gruppen Gruppen Skandinavia etetselskap etselskap etselskap et selskap i ACT i ACT i ACT ACT Gruppen i iGruppen Gruppen Gruppen Gruppen superDAGFINN™Gruppen

siste siden

Fokus

Dagboken 2013

et selskap i ACT Gruppen

kurs og arrangementer fra gs1norway / gs1 smart centre d ato

tittel

kategori

11. april

Veien til gode grunndata gjennom EPD

Grunnkurs

25. april

GS1 Standardene

Grunnkurs

Kan støpe inn RFID-brikke Det er nå utviklet en RFID-brikke som kan støpes inn i betongstøp eller betongelementer. Ved produksjon av prefabrikkering av betongelementer kan man støpe inn brikken. På den måten kan man følge elementer fra fabrikk til byggeplass. Og langt raskere plassere elementer på rett lokasjon. I tillegg kan man dermed spore innholdet i element eller støp tilbake til produsent. Ved støp på byggeplass kan man eksempelvis automatisk lagre temperatur og fuktighet ved støpetidspunkt. En annen fordel er at man kan automatisere opphenting av elektronisk FDV. Man kan lese og skrive til RFID-brikken med en håndterminal på rundt 1 meters avstand.

Utgitt av GS1 Norway GS1 FOKUS utkommer tre ganger årlig. GS1 og GS1 Norway

GS1Norway er en brukerstyrt, not-forprofitorganisasjon som er medlem av en global organisasjon – GS1 – som utvikler, vedlikeholder og tilbyr standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt mellom handelspartnere verden over. Hjertet i virksomheten er GS1-systemet som effektiviserer aktørenes handelsprosesser, og forenkler handel og logistikk globalt og lokalt. GS1 er representert i 111 land og over 1 million bedrifter bruker GS1s standarder. For at aktørene i verdikjeden skal kunne kommunisere med hverandre på en effektiv måte, kreves det at de bruker samme språk. GS1-systemet er et slikt felles språk, som kan forstås på tvers av bransjer og landegrenser. Grunnsteinene i GS1-systemet er siffer som kombineres på en standardisert måte – GS1 nummerstandarder – som sikrer unik identifikasjon av varer, gods og aktører.

Vi holder deg faglig oppdatert. Besøk oss på

Fokus i GS1s virksomhet er konsentrert om disse tre faktorene: Identifikasjon, datafangst og datadeling.

Programvareløsningen superDAGFINN™ superDAGFINN™ Programvareløsningen Programvareløsningen superDAGFINN™ Setter Setter produksjon produksjon og og lager lager ii system system

Logistikk Logistikk Logistikk Logistikk

•• ••

Setter og lager eSporing •• EDI Solgt over Setter produksjon produksjon lageriiii system system eSporing EDI •• og Solgt over 150 150 eSporing • EDI • Solgt i over 150 eSporing • EDI • Solgt i over 150

lisenser! lisenser! lisenser! lisenser!

GS1 Norway tilbyr også implementasjonsverktøy og kompetanse i form av rådgivningstjenester og opplæring. Målet med GS1 Norways arbeid er å gi våre brukere merverdi ved å utvikle standarder, systemer og løsninger som muliggjør økt effektivitet, sporbarhet og samhandel i verdikjeden. GS1 Norway har også den viktige rollen å utdanne og informere om disse standardene, systemene og løsningene, og sist men ikke minst, bistå brukerne med implementering. GS1 Norway har i dag mer enn 5000 brukere i stadig flere bransjer. adresse:

Informasjon om GS1 Norway  Z Søknadsskjema  Z Kurs, konferanser og seminarer  Z Servicetorg  Z  Ti trinn til en strekkode  Z Kontrollsifferberegning  Z GEPIR  Z Kontaktinformasjon  Z Oversikt over informasjonsmateriell og -brosjyrer  Z Nyheter  Z Nyttige linker  Z GTIN regler  Z GS1 FOKUS utgaver  Z UNSPSC  Z EPC/RFID  Z eCom  Z GLN  Z GS1  Validering  Z  GS1 Consulting  Z GS1 Smart Centre  Z  GS1 Norway Strekkodeverksted

Skandinavia Setter Setter produksjon produksjon og og lager lager iover system Setter Setter Setter Setter produksjon produksjon produksjon produksjon og og og og lager lager lager iiiisystem iisystem system iiover system etlisenser! selskap i ACT Gruppen Logistikk Logistikk ••eSporing •eSporing eSporing eSporing ••EDI •EDI EDI EDI ••Solgt •lager Solgt Solgt isystem over 150 150 lisenser! lisenser! Logistikk Logistikk Logistikk Logistikk • • • eSporing • eSporing • • • EDI • EDI • • • Solgt • Solgt Solgt i over i over over 150 150 150 150 lisenser! lisenser! lisenser! et selskap ii ACT Setter produksjon og lager i system Skandinavia et selskap ACT Gruppen Gruppen Logistikk eSporing EDI Solgt i over 150 lisenser! Logistikk • eSporing • EDI • Solgt i over 150 lisenser! Skandinavia et selskap i ACT Gruppen Logistikk Logistikk •eSporing •eSporing eSporing eSporing •EDI •EDI EDI EDI •Solgt •Solgt Solgt Solgt iover iover over 150 150 lisenser! lisenser! Logistikk Logistikk Logistikk Logistikk • • • eSporing • eSporing • • • EDI • EDI • • • Solgt • Solgt i i i over i over over 150 150 150 150 lisenser! lisenser! lisenser! lisenser! et selskap i ACT et selskaplisenser! i ACT Gruppen Gruppen Logistikk • eSporing • EDI • Solgt i over 150 Programvareløsningen superDAGFINN™

For at et GS1-nummer skal kunne leses maskinelt overfører man opplysningene i nummeret til en såkalt informasjonsbærer, for eksempel en strekkode eller en RFID-brikke. Maskinell lesing av dataene kalles datafangst. Å sende data elektronisk i stedet for på papir øker effektiviteten, samtidig som risiko for feil reduseres. For å få en effektiv datadeling, kreves at partene bruker standarder for elektroniske meldinger.

www.gs1.no

Postboks 454 Økern 0513 Oslo Telefon: 22 97 13 20 telefax: 22 97 13 48 web: www.gs1.no E-post: firmapost@gs1.no Adm. dir.: Sigmund Berle Jensen Redaktør: Inger Trine Langelo Redaksjon: Amundsen Informasjon AS Telefon: 69 30 88 30 Annonser

ADDmedia AS mobil: 901 77 917 grafisk produksjon design/layout:

Morten Hernæs, 07 Media – 07.no Trykk:

07 Media – 07.no

30

Programvareløsningen Programvareløsningen Programvareløsningen superDAGFINN™ superDAGFINN™ Programvareløsningen Programvareløsningen Programvareløsningen Programvareløsningen superDAGFINN™ superDAGFINN™ superDAGFINN™ superDAGFINN™ Programvareløsningen superDAGFINN™ Programvareløsningen superDAGFINN™ Setter produksjon ogsuperDAGFINN™ lager i system Programvareløsningen Programvareløsningen superDAGFINN™ superDAGFINN™ Programvareløsningen Programvareløsningen Programvareløsningen Programvareløsningen superDAGFINN™ superDAGFINN™ superDAGFINN™ Programvareløsningen superDAGFINN™ Setter Setter produksjon produksjon og og lager lager isystem system system Setter Setter Setter Setter produksjon produksjon produksjon produksjon og og og lager og lager lager lager i i system i system iiisystem Setter produksjon lager Setter produksjon og lager system Logistikk • eSporing • EDI • og Solgt ii system over 150Skandinavia lisenser!

Plukk kontroll Plukk Plukk kontroll kontroll Plukk Plukk Plukk Plukk Plukk kontroll kontroll kontroll kontroll kontroll Plukk kontroll Plukk-kontroll Plukk kontroll Plukk Plukk kontroll kontroll Plukk Plukk Plukk Plukk Plukk kontroll kontroll kontroll kontroll kontroll Plukk-kontroll Plukk-kontroll Plukk-kontroll Plukk-kontroll Plukk-kontroll Plukk-kontroll Plukk kontroll Plukk-kontroll

Våre løsninger kommuniserer med ALLE Våre Våre Våre løsninger løsninger løsninger kommuniserer kommuniserer kommuniserer med med med ALLE ALLE ALLE Våre Våre Våre Våre løsninger Våre løsninger løsninger løsninger løsninger kommuniserer kommuniserer kommuniserer kommuniserer kommuniserer med med med med ALLE med ALLE ALLE ALLE ALLE ERP/økonomiløsninger som SAP, M3, Navision, Våre løsninger kommuniserer med ALLE Våre løsninger kommuniserer med ALLE ERP/økonomiløsninger ERP/økonomiløsninger ERP/økonomiløsninger som som som SAP, SAP, SAP, M3, M3, M3, Navision, Navision, Navision, ERP/økonomiløsninger ERP/økonomiløsninger ERP/økonomiløsninger ERP/økonomiløsninger ERP/økonomiløsninger som som som som SAP, som SAP, SAP, SAP, M3, SAP, M3, M3, M3, Navision, Navision, M3, Navision, Navision, Navision, Våre Våre Våre løsninger løsninger løsninger kommuniserer kommuniserer kommuniserer med med med ALLE ALLE ALLE Våre Våre Våre Våre løsninger Våre løsninger løsninger løsninger løsninger kommuniserer kommuniserer kommuniserer kommuniserer med med med med ALLE med ALLE ALLE ALLE ALLE Axapta, VISMA ogkommuniserer Mamut med flere. ERP/økonomiløsninger som SAP, M3, Navision, ERP/økonomiløsninger som SAP, M3, Navision, Våre løsninger kommuniserer med ALLE Axapta, Axapta, Axapta, VISMA VISMA VISMA og og og Mamut Mamut Mamut med med med flere. flere. flere. Axapta, Axapta, Axapta, Axapta, Axapta, VISMA VISMA VISMA VISMA VISMA og og og Mamut og Mamut og Mamut Mamut Mamut med med med med flere. med flere. flere. flere. flere. ERP/økonomiløsninger ERP/økonomiløsninger ERP/økonomiløsninger som som som SAP, SAP, SAP, M3, M3, M3, Navision, Navision, Navision, ERP/økonomiløsninger ERP/økonomiløsninger ERP/økonomiløsninger ERP/økonomiløsninger ERP/økonomiløsninger som som som som SAP, som SAP, SAP, SAP, M3, SAP, M3, M3, M3, Navision, Navision, M3, Navision, Navision, Navision, Axapta, VISMA og Mamut med flere. Axapta, VISMA og Mamut med flere. ERP/økonomiløsninger som SAP, M3, Axapta, Axapta, Axapta, VISMA VISMA VISMA og og og Mamut Mamut Mamut med med med flere. flere. flere. Navision, Axapta, Axapta, Axapta, Axapta, Axapta, VISMA VISMA VISMA VISMA VISMA og og og Mamut og Mamut og Mamut Mamut Mamut med med med med flere. med flere. flere. flere. flere. Løsningen benyttes av alle bransjer Axapta, VISMA og Mamut med flere. Løsningen Løsningen Løsningen benyttes benyttes benyttes av av av alle alle alle bransjer bransjer bransjer Løsningen Løsningen Løsningen Løsningen Løsningen benyttes benyttes benyttes benyttes benyttes av av av alle av alle av alle alle bransjer bransjer alle bransjer bransjer bransjer og bedriftstørrelser. Løsningen benyttes av alle bransjer Løsningen benyttes av alle bransjer og og og bedriftstørrelser. bedriftstørrelser. bedriftstørrelser. og og og bedriftstørrelser. og bedriftstørrelser. og bedriftstørrelser. bedriftstørrelser. bedriftstørrelser. Løsningen Løsningen Løsningen benyttes benyttes benyttes av av av alle alle alle bransjer bransjer bransjer Løsningen Løsningen Løsningen Løsningen Løsningen benyttes benyttes benyttes benyttes benyttes av av av alle av alle av alle alle bransjer bransjer alle bransjer bransjer bransjer og bedriftstørrelser. Plukk kontroll og bedriftstørrelser. Våre løsninger kommuniserer med ALLE Løsningen benyttes av alle bransjer Plukk kontroll Våre løsninger kommuniserer med ALLE og og og bedriftstørrelser. bedriftstørrelser. bedriftstørrelser. og og og bedriftstørrelser. og bedriftstørrelser. og bedriftstørrelser. bedriftstørrelser. bedriftstørrelser. Våre løsninger kommuniserer med ALLE ERP/økonomiløsninger som SAP, M3, Navision, Plukk og løsninger bedriftstørrelser. Våre kommuniserer med ALLE ERP/økonomiløsninger som SAP, M3, Navision, Plukk kontroll kontroll Våre løsninger kommuniserer med ALLE RFID løsninger ERP/økonomiløsninger som SAP, M3, Navision, Våre løsninger kommuniserer med ALLE Axapta, VISMA og Mamut med flere. ERP/økonomiløsninger som SAP, M3, Navision, RFID RFID løsninger løsninger RFID RFID RFID RFID RFID løsninger løsninger løsninger løsninger løsninger Axapta, VISMA og Mamut med flere. ERP/økonomiløsninger som SAP, M3, Navision, Navision, Axapta, VISMA og Mamut med flere. RFID løsninger ERP/økonomiløsninger som SAP, M3, RFIDog RFID løsninger Axapta, VISMA og Mamut med flere. RFID RFID løsninger løsninger RFID RFID RFID RFID RFID løsninger løsninger løsninger løsninger løsninger Axapta, VISMA og Mamut med flere. RFIDRFIDog og RFIDRFIDRFIDRFIDRFIDog og ogog ogbenyttes Axapta, VISMA og Mamut flere. Løsningen av allemed bransjer medlem av RFID løsninger strekkodeløsninger RFIDog Løsningen benyttes av alle bransjer Løsningen benyttes av alle bransjer medlem medlem medlem av av av medlem medlem medlem av medlem medlem avmedlem av av av av og bedriftstørrelser. strekkodeløsninger strekkodeløsninger strekkodeløsninger strekkodeløsninger strekkodeløsninger strekkodeløsninger strekkodeløsninger Løsningen benyttes av alle bransjer medlem av og bedriftstørrelser. medlem av Løsningen benyttes og bedriftstørrelser. strekkodeløsninger Løsningen benyttes av av alle alle bransjer bransjer medlem medlem medlem av av av medlem medlem medlem av medlem medlem avmedlem av av av av og bedriftstørrelser. og bedriftstørrelser. medlem av og bedriftstørrelser. Vi har utviklet og levert strekkodebaserte systemløninger til industrien siden 1992. superDAGFINN RFID løsninger Vi har Vi har har utviklet utviklet utviklet og og og levert levert levert strekkodebaserte strekkodebaserte strekkodebaserte systemløninger systemløninger systemløninger til til industrien til industrien industrien siden siden siden 1992. 1992. 1992. superDAGFINN superDAGFINN superDAGFINN RFID løsninger ViVihar ViVi har Vi har Vi utviklet har utviklet har utviklet utviklet utviklet og og og levert og levert og levert levert levert strekkodebaserte strekkodebaserte strekkodebaserte strekkodebaserte strekkodebaserte systemløninger systemløninger systemløninger systemløninger systemløninger til til industrien til industrien tilindustrien til industrien industrien siden siden siden siden 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. superDAGFINN superDAGFINN superDAGFINN superDAGFINN superDAGFINN RFID løsninger er har fullt integrert med ERP/økonomiløsninger. Visystemløsninger kommuniserer medsiden blant annet SAP, M3, VISMA, Vi utviklet ogVi levert strekkodebaserte systemløninger til industrien siden 1992. superDAGFINN har utviklet industrielle siden 1992 Vi har utviklet og levert strekkodebaserte systemløninger til industrien siden 1992. superDAGFINN RFID løsninger RFIDog er er er fullt fullt fullt integrert integrert integrert med med med ERP/økonomiløsninger. ERP/økonomiløsninger. ERP/økonomiløsninger. Vi Vi Vi kommuniserer kommuniserer kommuniserer med med med blant blant blant annet annet annet SAP, SAP, SAP, M3, M3, M3, VISMA, VISMA, VISMA, erVi erhar er fullt er fullt fullt er fullt integrert fullt integrert integrert integrert integrert med med med med ERP/økonomiløsninger. med ERP/økonomiløsninger. ERP/økonomiløsninger. ERP/økonomiløsninger. ERP/økonomiløsninger. Vi Vi Vi kommuniserer Vi kommuniserer kommuniserer Vi kommuniserer kommuniserer med med med med blant med blant blant blant blant annet annet annet annet annet SAP, SAP, SAP, SAP, M3, SAP, M3, M3, M3, VISMA, M3, VISMA, VISMA, VISMA, VISMA, Vi Vi har Vi har har utviklet utviklet utviklet og og og levert levert levert strekkodebaserte strekkodebaserte strekkodebaserte systemløninger systemløninger systemløninger til til industrien til industrien industrien siden siden siden 1992. 1992. 1992. superDAGFINN superDAGFINN superDAGFINN RFID løsninger Vi Vi har Vi har Vi utviklet har utviklet har utviklet utviklet utviklet og og og levert og levert og levert levert levert strekkodebaserte strekkodebaserte strekkodebaserte strekkodebaserte strekkodebaserte systemløninger systemløninger systemløninger systemløninger systemløninger til til industrien til industrien til industrien til industrien industrien siden siden siden siden siden 1992. 1992. 1992. 1992. 1992. superDAGFINN superDAGFINN superDAGFINN superDAGFINN superDAGFINN Vi Vi har har utviklet utviklet industrielle industrielle systemløsninger systemløsninger siden siden 1992 1992 Mamut, Navision, IFS, med flere. Bruk ERP løsningen som standard! superDAGFINN erSAP, meget funkRFIDog ViViVi har Vi har Vi har har utviklet har utviklet utviklet utviklet utviklet industrielle industrielle industrielle industrielle industrielle systemløsninger systemløsninger systemløsninger systemløsninger siden siden siden siden siden 1992 1992 1992 1992 1992 RFID løsninger er fullt integrert med ERP/økonomiløsninger. Visystemløsninger kommuniserer med blant annet SAP, M3, VISMA, RFIDog er fullt integrert med ERP/økonomiløsninger. Vi kommuniserer med blant annet M3, VISMA, Vi har utviklet og levert strekkodebaserte systemløninger til industrien siden 1992. superDAGFINN medlem av Vi har utviklet industrielle systemløsninger siden 1992 Mamut, Mamut, Mamut, Navision, Navision, Navision, IFS, IFS, IFS, med med med flere. flere. flere. Bruk Bruk Bruk ERP ERP ERP løsningen løsningen løsningen som som som standard! standard! standard! superDAGFINN superDAGFINN superDAGFINN er er er meget meget meget funkfunkfunkMamut, Mamut, Mamut, Mamut, Mamut, Navision, Navision, Navision, Navision, Navision, IFS, IFS, IFS, IFS, med med IFS, med med flere. med flere. flere. flere. flere. Bruk Bruk Bruk Bruk ERP Bruk ERP ERP ERP løsningen ERP løsningen løsningen løsningen løsningen som som som som standard! som standard! standard! standard! standard! superDAGFINN superDAGFINN superDAGFINN superDAGFINN superDAGFINN er er er meget er meget meget er meget meget funkfunkfunkfunkfunkstrekkodeløsninger er er er fullt fullt fullt integrert integrert integrert med ERP/økonomiløsninger. ERP/økonomiløsninger. ERP/økonomiløsninger. Vi Vi Vi kommuniserer kommuniserer kommuniserer med med med blant blant blant annet annet annet SAP, SAP, SAP, M3, M3, M3, VISMA, VISMA, VISMA, ererer fullt er fullt fullt er fullt integrert fullt integrert integrert integrert integrert med med med med ERP/økonomiløsninger. med ERP/økonomiløsninger. ERP/økonomiløsninger. ERP/økonomiløsninger. ERP/økonomiløsninger. Vi ViVi kommuniserer Vi kommuniserer kommuniserer Vi kommuniserer kommuniserer med med med med blant med blant blant blant blant annet annet annet annet annet SAP, SAP, SAP, SAP, M3, SAP, M3, M3, M3, VISMA, M3, VISMA, VISMA, VISMA, VISMA, Se mer på våre nye websider: www.act-system.no sjons rik og driftsikker. Du får stålkontroll i produksjon lager. medlem av og Mamut, Navision, IFS, med flere. Bruk ERP løsningen som standard! superDAGFINN er meget funkstrekkodeløsninger medlem av som standard! superDAGFINN er meget funkMamut, Navision, IFS, med flere. Bruk ERP løsningen strekkodeløsninger er fullt integrert med ERP/økonomiløsninger. Vi kommuniserer med blant annet SAP, M3, VISMA, Se Se mer mer på på våre våre nye nye websider: websider: www.act-system.no www.act-system.no Se Se Se mer Se mer mer mer på på på våre på våre våre våre nye nye nye nye websider: websider: websider: www.act-system.no www.act-system.no www.act-system.no www.act-system.no sjons sjons sjons rik rik rik og og og driftsikker. driftsikker. driftsikker. Du Du Du får får får stålkontroll stålkontroll stålkontroll iproduksjon produksjon produksjon produksjon og og og lager. lager. lager. sjons sjons sjons sjons sjons rik rik rik og rik og rik og driftsikker. og driftsikker. og driftsikker. driftsikker. driftsikker. Du Du Du får Du får Du får stålkontroll får stålkontroll får stålkontroll stålkontroll stålkontroll iERP produksjon iwebsider: produksjon i løsningen produksjon iiiløsningen produksjon og og og lager. og lager. og lager. lager. lager. medlem av Mamut, Mamut, Mamut, Navision, Navision, Navision, IFS, IFS, IFS, med med med flere. flere. flere. Bruk Bruk Bruk ERP ERP ERP løsningen løsningen som som som standard! standard! standard! superDAGFINN superDAGFINN superDAGFINN er er er meget meget meget funkfunkfunkMamut, Mamut, Mamut, Mamut, Mamut, Navision, Navision, Navision, Navision, Navision, IFS, IFS, IFS, IFS, med med IFS, med med flere. med flere. flere. flere. flere. Bruk Bruk Bruk Bruk ERP Bruk ERP ERP løsningen ERP løsningen løsningen som som som som standard! som standard! standard! standard! standard! superDAGFINN superDAGFINN superDAGFINN superDAGFINN superDAGFINN ererer meget er meget meget er meget meget funkfunkfunkfunkfunksjons rik og driftsikker. Du får stålkontroll iiløsningen produksjon lager. medlem av og og Se mer på våre nye websider: www.act-system.no sjons rik og driftsikker. Du får stålkontroll i løsningen produksjon lager. medlem av som Mamut, Navision, IFS, med flere. Bruk ERP standard! er meget www.act-system.no • Systemog hardwareløsninge r • superDAGFINN Telefon•+47 90 20 act-system.no • Alt innen industrielle merkekontrollog systemløsninger Tlf: 22 22 90 36 36 funk20 sjons sjons sjons rik rik rik og og og driftsikker. driftsikker. driftsikker. Du Du Du får får får stålkontroll stålkontroll stålkontroll i produksjon i i produksjon produksjon og og og lager. lager. lager. sjons sjons sjons sjons sjons rik rik rik og rik og rik og driftsikker. og driftsikker. og driftsikker. driftsikker. driftsikker. Du Du Du får Du får Du får stålkontroll får stålkontroll får stålkontroll stålkontroll stålkontroll i produksjon i produksjon i produksjon i produksjon i produksjon og og og lager. og lager. og lager. lager. lager. www.act-system.no www.act-system.no • • • SystemSystemog og hardwareløsninge hardwareløsninge r r • r • • Telefon Telefon +47 +47 22 22 90 90 36 36 20 20 act-system.no act-system.no act-system.no • Alt • • Alt Alt innen innen innen industrielle industrielle industrielle merkemerkemerkekontrollkontrollkontrollog og og systemløsninger systemløsninger systemløsninger • Tlf: • • Tlf: Tlf: 22 22 22 90 90 90 36 36 36 20 20 20 www.act-system.no www.act-system.no www.act-system.no www.act-system.no www.act-system.no • • • SystemSystem• System• SystemSystemog og og hardwareløsninge og hardwareløsninge og hardwareløsninge hardwareløsninge hardwareløsninge r r • r • r • Telefon r Telefon • Telefon • Telefon Telefon +47 +47 +47 +47 22 +47 22 22 90 22 90 22 90 36 90 36 90 36 20 36 20 36 20 2020 act-system.no act-system.no act-system.no act-system.no act-system.no • • Alt • Alt • Alt innen • Alt innen Alt innen innen innen industrielle industrielle industrielle industrielle industrielle merkemerkemerkemerkemerkekontrollkontrollkontrollkontrollkontrollog og og systemløsninger og systemløsninger og systemløsninger systemløsninger systemløsninger • • Tlf: • Tlf: • Tlf: • Tlf: 22 22 Tlf: 22 90 22 90 22 90 36 90 36 90 36 20 36 20 36 20 20 20 sjons rik og driftsikker. Du stålkontroll og lager. act-system.no • Alt innen industrielle merkekontrollog systemløsninger • Tlf: 2222 9090 3636 20 www.act-system.no •får Systemogi produksjon hardwareløsninge r • Telefon 20 act-system.no • Alt innen industrielle merkekontrollog systemløsninger •+47 Tlf: 22 90 36 20

Plukk-kontroll Plukk-kontroll


olsO 3o1l5s0O ,3n1re5k0Ø,n4r5e4kØsk4o5b4tssokPob,ytsaowPro,yNaw 1SroGN:e1sSsG er:deasrsuetredRaruteR

Returadresse: GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo

Returadresse:  GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo

Online Technology AS Nedre Hagaveg 2150 Årnes tlf: 63 91 20 00 fax: 63 91 20 01 e-post: firmapost@onlinetech.no web: www.onlinetech.no

GS1 Fokus nr. 1 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you