Page 1

Puls Przecławia Przecław, Warzymice i okolice

Miesięcznik bezpłatny

czerwiec 2013

Nr (34) 5/2013

Będzie taniej

Wraki wyjadą z osiedla

Najwięcej trzylatków

6 marca br. weszły w życie długo oczekiwane zmiany w  ustawie o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminie. Pozwoliły one na to, by zamiast jednej z czterech dotychczas dopuszczalnych metod naliczania opłaty za odbiór śmieci, zastosować metodę mieszaną. str. 3

Straż Gminna odholowała z Przecławia pierwszy z wraków od lat blokujących miejsca parkingowe na osiedlu Zielone Pole. Do wywiezienia kwalifikuje się jeszcze co najmniej dziesięć innych porzuconych aut. str. 5

Zakończył się nabór do gminnych przedszkoli publicznych. Wywieszono w nich listy dzieci przyjętych na rok szkolny 2013-2014. Miejsc zabrakło w przedszkolu w Przecławiu. Będzie nabór uzupełniający w Kołbaskowie. str. 6

Już za rok matura… Wiosna. Testy kompetencji piszą uczniowie podstawówki, a tuż po nich gimnazjaliści. Kwitnące kasztany przypominają o egzaminie dojrzałości, po którym, jak zawsze, rozpoczyna się ogólnonarodowa dyskusja na temat coraz niższego poziomu matur. Czytam oto, że elitarny niegdyś egzamin stał się egzaminem masowym. Zaliczenie matury na poziomie podstawowym, to przysłowiowy Pikuś. Kolejni ministrowie majstrują przy formule matury, a  to odejmując obowiązkową matematykę, a to ją znów dodając. Wystarczy, że mniej osób poradzi sobie z nową formułą, a już jest ona zmieniana na lepszą, czyli łatwiejszą. R

E

Egzamin dojrzałości z języka polskiego, który zdawałam przed laty, wymagał napisania spójnego tekstu na co najmniej cztery strony formatu A4. Musiał to być logiczny wywód z  jasno postawioną tezą, którą trzeba było udowodnić na podstawie szerokiej wiedzy z historii literatury, popartej znajomością kanonu lektur obowiązkowych. Nie mniej ważne były: styl, składnia i  poprawność gramatyczna wypracowania. Trzy błędy ortograficzne powodowały ocenę niedostateczną. Dziś wymóg składnego pisania zanika. Matura to test wyboru i  krótka praca pisemna na podstawie załączonego materiału. Wystarczy dobrze strzelać, K

L

A

Jest nas: Przecław – 3.488 Warzymice – 2.575 Cała Gmina Kołbaskowo – 10.733 Liczba ludności na dzień 12.04.2013r.

„trafić” 30 procent poprawnych odpowiedzi, i już można się legitymować świadectwem dojrzałości. Od lat polskie szkolnictwo poddawane jest kolejnym, nieudanym reformom. Efekt? Dramatycznie obniża się poziom wiedzy młodych Polaków. Mało kogo już razi brak elementarnej wiedzy z  geografii, historii czy literatury. Młodzież fatalnie mówi po polsku, niewiele czyta. Brak jej tzw. szerokich horyzontów. Kopiujemy amerykański sposób kształcenia i masowo produkujemy specjalistów od wszystkiego, czyli od niczego, znających się na wszystkim, czyli na niczym. Z maturą, ale bez świadectwa dojrzałości. Dorota Trzebińska M

A


Nr (34) 5/2013

czerwiec 2013

strona 3

Zmiana stawki i metody Do niedawna gminy mogły wybrać tylko jedną z czterech metod ustalenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych - uzależnioną od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, zależną od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, związaną z powierzchnią lokalu lub „ryczałtową”. Po 6 marca ustawodawca dopuścił metodę mieszaną. Z możliwości tej skorzystała gmina Kołbaskowo. Ustawa śmieciowa od wielu miesięcy wzbudza wiele kontrowersji. W całej Polsce trwały, i nadal trwają, burzliwe dyskusje na ten temat. Bo prawdą jest, że projekt ustawy, która ma być wprowadzona w życie już za miesiąc, jest mówiąc najdelikatniej – bardzo niedopracowany. „Śmieciowe” debaty toczyły się również na zebraniach wiejskich w  naszej gminie. Mieszkańcy sołectw: Będargowo, Warzymice, Stobno, Siadło Górne, Ostoja, Kurów i  innych miejscowości, nie kryli swego niezadowolenia z  zapisów ustawy i  z  wcześniej wybranej metody naliczania opłaty, choć rozumieli, że wielkiego wyboru nie było. Podczas spotkań wójt Małgorzata Schwarz podkreślała, że jeśli tylko ustawodawca dopuści taką możliwość, zasady naliczania opłat mogą zostać zmienione. - Jeżeli prezydent podpisze zmiany do ustawy, to poproszę o zwołanie sesji Rady Gminy i zaproponuję, aby przy zabudowie jednorodzinnej – czyli tam gdzie jesteśmy w  stanie zweryfikować rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących nieruchomość – wprowadzić możliwość naliczania opłaty za śmieci liczoną od gospodarstwa, ale zróżnicowaną ilością osób. Będzie też wtedy możliwe obniżenie stawki dla mieszkańców domów wielorodzinnych. 6 marca br. weszły w życie długo oczekiwane zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Pozwoliły one na to, by zamiast jednej z czterech dotychczas dopuszczalnych metod naliczania opłaty, zastosować metodę mieszaną. Rada Gminy w dniu 20 maja uchwaliła nowe stawki i nowy sposób ustalania opłaty za śmieci. Nadal pozostają do wyboru cztery metody, ale można już podzielić gminę na dwa obszary, w których stosowane będą inne przeliczniki. I tak – jedną grupę odbiorców stanowić będą mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych: domów wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub atrialnej, drugą – mieszkańcy domów wielorodzinnych.

Opłata za śmieci odebrane z nieruchomości wielorodzinnych, tak jak poprzednio, uzależniona będzie od ilości zużytej wody. Stawka została jednak obniżona do 4,50zł za 1m3 zużywanej wody. Przy zabudowie jednorodzinnej stawka miesięczna naliczona zostanie dla gospodarstwa domowego ale uzależniona będzie od liczby osób zamieszkałych w gospodarstwie i wyniesie: 1 osoba – 12,00zł 2 osoby – 24,00zł 3 osoby – 35,00zł 4 osoby – 45,00zł 5 osób – 50,00zł 6 i więcej osób – 54,00zł Dotyczy to tych nieruchomości, z których odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. Kto nie zechce śmieci segregować zapłaci więcej: 1 osoba – 16,80zł 2 osoby – 33,60zł 3 osoby – 49,00zł 4 osoby – 63,00zł 5 osób – 70,00zł 6 i więcej osób – 75,60zł - Przyjęte rozwiązanie jest bardziej sprawiedliwe i społecznie akceptowalne, a poprzez obniżenie wysokości stawek – z pewnością również mniej dolegliwe dla mieszkańców i mam nadzieję, że zgodne z ich oczekiwaniami – mówi wójt M.Schwarz. W związku ze zmianami mieszkańcy domów jednorodzinnych i  zarządcy nieruchomości wielorodzinnych raz jeszcze wypełnić będą musieli nowy, zmieniony formularz deklaracji, który w najbliższym czasie rozesłany zostanie przez gminę. W kolejnym numerze Pulsu, po zakończeniu postępowania przetargowego, poinformujemy Państwa o tym, jaka firma zajmie się odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Kołbaskowo. Dorota Trzebińska

Kołbaskowo w czołówce niezadłużonych Kurier Szczeciński z 22 maja br. przedstawił raport na temat zadłużenia gmin w 2012 roku. Z przedstawionych informacji wynika, że najbardziej zadłużona w regionie jest gmina Rewal, zapożyczona na miliony złotych. Położone na Pojezierzu Drawskim, liczące niespełna 3 tys. mieszkańców Ostromice, przekroczyły roczne dochody o 146 procent, zajmując tym samym niechlubne pierwsze miejsce na liście najbar-

dziej zadłużonych samorządów w Polsce. Dopuszczalny limit zadłużenia przekroczyło w ubiegłym roku 15 zachodniopomorskich gmin. W sześciu z nich zadłużenie przekroczyło 60 procent dochodów. Gminy Kołbaskowo, obok Stepnicy, Świerzna i Nowego Warpna, zalazła się gronie zaledwie czterech niezadłużonych gmin w województwie. (mic)

Mex Market trafi pod młotek Według wcześniejszych planów w byłym Mex-Markecie miał w  przyszłości powstać Gminny Dom Kultury. Remont zrujnowanego obiektu jest jednak nieopłacalny. 17 maja Gmina otrzymała od Agencji Nieruchomości Rolnych półtora hektara ziemi vis a vis osiedla Zielone Pole, z przeznaczeniem na cele związane m.in. z kulturą i rekreacją. Mex można wystawić na sprzedaż. Poprzedni wójt zamierzał sprzedać Mex-Market już kilka lat temu. Będący wtedy w opozycji Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo zawetował ten projekt. Jeszcze do niedawna było to bowiem jedyne miejsce, w którym można byłoby wybudować w przyszłości dom kultury. Z  takim przeznaczeniem Mex został wówczas ocalony przed młotkiem. Ze sporządzonej przed laty koncepcji wynikało, że przebudowa zrujnowanego obiektu kosztować będzie ponad pół miliona złotych. - Doszliśmy do wniosku, że lepiej i taniej będzie wybudować coś od podstaw – coś co będzie spełniało różne oczekiwania społeczne, gdzie umiejscowione mogą być różne aktywności związane ze sportem, kulturą i oświatą. Ponadto działka przynależna do Mexa jest niewielka i nie byłoby tam miejsca na parking. Zaczęliśmy się rozglądać za innym terenem – mówi wójt M.Schwarz. Po zmianie władzy, udało się uchwalić dla Przecławia Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym półtora hektara ziemi należącej do Agencji Nieruchomości Rolnych przeznaczono na cele związane z kulturą, sportem i oświatą. Gmina wystąpiła do ANR o przekazanie terenu leżącego przy drodze nr13, vis a vis osiedla Zielone Pole, tuż obok ogródków działkowych. 17 maja br. podpisany został akt notarialny, na mocy którego ANR przekazuje ten teren Gminie Kołbaskowo. Działka jest na tyle duża, że spokojnie można tu będzie zaplanować zarówno kompleks kulturalny jak i rekreacyjny. Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy podjęła decyzję o wystawieniu Mexa na sprzedaż. Miejmy nadzieję, że szybko znajdzie się kupiec, który tę ruinę zagospodaruje, bo jest to jedno z nielicznych miejsc, które nie wpływają korzystnie na estetykę miejscowości.

Maciej Cieślik


strona 4

czerwiec 2013

Nr (34) 5/2013

Nowy obiekt w Moczyłach Wyrastają jak grzyby po deszczu. W sobotę, 11 maja, oddano do użytku świetlicę w Moczyłach, czwartą z wybudowanych w ciągu ostatnich dwóch lat przez gminę Kołbaskowo. W żadnej z nich nie ma telewizora, komputerów czy konsol do gry. Są za to zajęcia plastyczne, warsztaty ekologiczne, zabawy, nauka tańca czy języka obcego. Uroczystego przecięcia wstęgi razem z  wójt Małgorzatą Schwarz i sołtysem Henrykiem Gryzło, dokonała Karolinka – przedstawicielka najmłodszego pokolenia moczylan. Chwilę wcześniej świetlica została poświęcona przez ks. Proboszcza Krzysztofa Tracza. - Jesteśmy bardzo dumni, że mamy tak piękny obiekt mówi radna Lilianna Jeziorek z Moczył. Łezka się w oku zakręciła, jak po raz pierwszy weszliśmy do środka. Nie jesteśmy dużą wioską, ale wczoraj w bardzo licznym gronie przygotowywaliśmy świetlicę do otwarcia. Mamy tu wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich: dzieci, młodzieży, dorosłych i sportowców. To będzie miejsce dla każdego.

Świetlica otwiera nowy rozdział w historii Moczył. Daje szansę na większą integrację mieszkańców, umożliwi prowadzenia zajęć kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Budowę obiektu, który kosztował 737 tysięcy, rozpoczęto w ubiegłym roku. Środki pozyskano z budżetu gminy oraz budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Starania o budowę świetlicy w Moczyłach trwały dziesięć lat, a budowa zaledwie sześć miesięcy, od października do marca. Cieszymy się i bardzo dziękujemy władzom gminy. Brakuje nam już tylko wodociągu i drogi – z uśmiechem mówi sołtys Henryk Gryzło. Od 2011 roku wybudowano w gminie Kołbaskowo cztery świetlice – w  Kołbaskowie, Siadle Górnym, Kurowie i  Moczyłach. Piąta powstanie w  Stobnie. Remontowana jest świetlica w Bobolinie, a w Będargowie remont właśnie zakończono. W  planach na najbliższy rok jest świetlica w Barnisławiu, jeśli tylko uda się tam sprzedać budynek po

Strażnicy Granicznej. - Takie obiekty są bardzo potrzebne. Placówki te doskonale integrują mieszkańców. Dzieci i młodzież poszerzają tu swoje zainteresowania, miło i pożytecznie spędzają czas. To nie jest przechowalnia dla dzieci, ale miejsce w którym cały proces wychowawczy i edukacyjny jest na wysokim poziomie – powiedziała podczas otwarcia wójt M.Schwarz. Z otwarcia cieszyła się też pani Ania, która dwa lata temu, na dożynkach w  Kołbaskowie, założyła się z  panią wójt o to, że mimo obietnicy, świetlicy w Moczyłach nie będzie. - Przegrałam zakład i dziś się z panią wójt rozliczam, bo sprawa jest honorowa – śmieje się mieszkanka Moczył.

(gsm)

W Pogoni za Bielikiem W niedzielę, 26 maja, w Pargowie odbył się II Gminny Piknik Sportowo-Rekreacyjny. Towarzyszyły mu: II Gminny Ćwierćmaraton, II Gminny Rajd Rowerowy oraz marsz „Nordic Walking”. W sportowych zmaganiach wzięło udział ponad 130 zawodników. Uczestnicy II Biegu „W Pogoni za Bielikiem” mieli do pokonania jedenastokilometrową trasę: Siadło Dolne - Moczyły - Kamieniec – Pargowo. Ten sam dystans przejechali rowerzyści. Na samym końcu, na trasę z Moczył do Pargowa, wyruszyli amatorzy Nordic Walking. Pierwszy na mecie biegu pojawił się Krzysztof Pokrzywiński. Drugie miejsce zajął Tomasz Waszczuk, obchodzący tego dnia 33 urodziny. Trzeci na mecie zameldował się Tomasz Łużyński. Nagrodę dla najlepszego reprezentanta gminy wręczono Łukaszowi Staniszczukowi z Warzymic. W  kategorii pań pierwsze miejsce zajęła Beata Pokrzywińska, drugie – Paulina Wasilewska, a trzecie – Wioletta Murawska. Honoru gminy Kołbaskowo najlepiej broniła

Magdalena Waszczuk z Przecławia. Nagrodę specjalną otrzymał siedemdziesięciosześcioletni Florian Kropidłowski – najstarszy uczestnik biegu. W rajdzie rowerowym wzięło udział kilkudziesięciu zawodników. Najszybciej przejechał trasę Adrian Zimny, który startował poza konkursem. Klasyfikacja rowerzystów: I miejsce Mirosław Uda II miejsce Olaf Białkowski III miejsce Władysław Janas Nagrody specjalne otrzymali: Maksym Jonik oraz Marek Ziemniewicz Klasyfikacja Nordic Walking:

I miejsce Michalina Wolna II miejsce Marta Grzelińska III miejsce Małgorzata Kubiak Sponsorami II Gminnego Pikniku Sportowo-Rekreacyjnego byli: Decathlon, Auchan Kołbaskowo, Netto, Komputronik, Przeclaw24.pl, Gabinet Masażu Grzegorz Małowiecki, Evita Spa, Alfa Fruit, Czapiewski Rowery, Mad Bike, MM Sport, Olan Serwis. Organizatorzy dziękują: Ochotniczej Straży Pożarnej z  Kołbaskowa, Andrzejowi Szymańskiemu, członkom Młodzieżowej Rady Gminy oraz Radzie Sołeckiej i mieszkańcom Pargowa. (car)

Warzymice coraz bliżej chodnika Kilka dni temu Starostwo Powiatowe w Policach ogłosiło przetarg na budowę chodnika w Warzymicach. Zadanie współfinansuje gmina Kołbaskowo. Na tę inwestycję mieszkańcy wsi czekali wiele lat. Wykonawca wykona 1400m chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości 960m. Dodatkowo powstaną dwie podwyższone platformy spowalniające ruch na drodze, oraz barierki i balustrady przy chodniku, oddzielające pieszych od ruchu samochodowego. Zakres inwestycji nie obejmuje budowy zatok autobusowych i ciągu pieszego na terenie należącym do PKP. - Temat chodnika sięga wielu lat wstecz - mówi sołtys Warzymic, Zbigniew Szczuplak. - Po naszych licznych interwencjach i monitach w Starostwie Powiatowym, oraz dzięki pomocy gminy Kołbaskowo i  mediów, inwestycja będzie przeprowadzona. Czekamy na rozstrzygnięcie przetargu w dniu 29 maja. Zadowolenia nie kryje też radna Rady Powiatu Polic-

kiego, Izabela Wesołowska-Kośmider, która wspierała mieszkańców i od lat składała wnioski do Zarządu Powiatu o budowę tego chodnika. - To przede wszystkim sukces mieszkańców Warzymic. Od lat prosili o chodnik, występowali z petycjami i organizowali spotkania z przedstawicielami władz lokalnych oraz nagłaśniali sprawę w mediach. Z mojej strony zawsze mogli liczyć na wsparcie i na to, że będę ich głosem na posiedzeniach Rady Powiatu. Myślę, że obecność Rady Sołeckiej na grudniowej sesji Rady Powiatu w Policach, bardzo nam wszystkim pomogła w realizacji tego przedsięwzięcia. Wnioski, które w sprawie budowy chodnika składałam od kilku lat do Zarządu, nie były w ogóle brane pod uwagę przy planowaniu budżetu. Ostatni z nich został wręcz od-

rzucony w głosowaniu. Nie mniej jednak padła wówczas ustna obietnica, że środki finansowe na ten cel znajdą się w trakcie roku. Oczywiście pod warunkiem, że gmina Kołbaskowo dołoży się do inwestycji. Na szczęście wójt M.Schwarz wraz z  Radą Gminy Kołbaskowo zadecydowała o przyznaniu pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu w wysokości miliona złotych. Gdyby tych pieniędzy nie dołożono z gminnej kasy, to pewnie mieszkańcy Warzymic musieliby czekać na chodnik kolejnych kilka lat. – wyjaśnia Izabela Wesołowska-Kośmider. Oddanie inwestycji zaplanowano na 15 października 2013r. Zadanie nie jest niestety współfinansowane ze środków UE.

(gsm)


Nr (34) 5/2013

czerwiec 2013

strona 5

Dzikie wysypisko nie znika

Za rok będzie jeszcze ładniej Teren wokół budynku socjalnego w Kołbaskowie pięknieje z  dnia na dzień. Rodziny, które przed prawie trzema miesiącami otrzymały tu przydziały mieszkań, z  ogromnym zaangażowaniem przystąpiły do zagospodarowania zieleńców. Gmina posadziła drzewka, a lokatorzy zadbali o resztę. Po wprowadzeniu się tutaj stwierdzili, że trawa wymarzła i  nie wygląda to najlepiej. Na początek postanowili zasadzić kwiaty wczesnowiosenne. Panie Żaneta i Danusia przywiozły sadzonki i cebulki z Rajkowa i rozpoczęły akcję . - Zobaczyliśmy, że coś się zaczyna dziać i to dodało nam skrzydeł. Teraz, co pewien czas, dodajemy coś nowego. Za rok, jak wszystko nam zakwitnie, będzie tu naprawdę ładnie – mówi lokatorka, pani Marta. W przyszłym roku mieszkańcy planują zakup skrzynek na parapety, w których zasadzą kolorowe pelargonie.

- Inicjatorką naszych poczynań, naszym głównym ogrodnikiem jest pani Danusia. Ona zna się na kwiatach i lubi przy nich pracować. Mamy nadzieję, że przyłączą się do nas kolejni lokatorzy, ci którzy tu niebawem zamieszkają – dodaje pani Żaneta. Problemem jest podlewanie roślin. Teraz mieszkańcy donoszą wodę wiadrami z mieszkań, jest jednak nadzieja, że niedługo na działce zamontowany zostanie dodatkowy wodomierz na wodę ogrodową. A jest co podlewać, bo oprócz kwiatów wokół budynku zasadzono: wiśnie kolumnowe, czeremchę, berberysy, czerwoną porzeczkę i  pigwowca. Lokatorzy myślą też o zakupie sadzonek malin i truskawek. Mają plany i marzenia. Świadczyć to może tylko o jednym: są w tym domu szczęśliwi. Dorota Trzebińska

W ostatnich dniach funkcjonariusze SG patrolowali Przecław, w tym m.in.: teren wokół działek warzywnych vis a  vis basenu przeciwpożarowego. Jest to nieogrodzona prywatna działka, na której od lat nieznani sprawcy porzucają śmieci. Kilka lat temu usunięto stamtąd potężną hałdę gromadzonych przez lata odpadów. Niestety, od pewnego czasu teren znów jest systematycznie zaśmiecany. W tej chwili pomiędzy drzewkami i pod krzewami zalegają sterty butelek, puszek, części lodówki, panele, wykładzina PCV, mnóstwo folii i reklamówek. Strażnicy nie znaleźli nic, co mogłoby wskazać właściciela porzuconych odpadów. Wykonali dokumentację fotograficzną, ustalili do kogo należy teren i sporządzili pismo, w którym poinformowali jego właściciela o powstałym tam dzikim wysypisku śmieci. Właściciel został wezwany do uprzątnięcia terenu do dnia 15 czerwca. Nieuporządkowanie działki skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego, które może spowodować nałożenie grzywny lub wykonaniem zastępczym i  obciążeniem właściciela dodatkowymi kosztami. Miejmy nadzieję, że działania Straży Gminnej przyniosą oczekiwany skutek. Jeśli tak, to będzie to radość połowiczna, bo prawdziwym problemem jest to, że ktoś na wspomnianej działce odpady wyrzuca i to te osoby powinny być surowo karane. Tyle tyko, że trudno sprawców tego procederu ustalić. (car)

Pierwszy wrak odholowany W czwartek 23 maja, z parkingu przy skalniaku usunięto pierwsze z co najmniej dziesięciu porzuconych aut, zalegających przecławskie osiedla. Był to Fiat 125p blokujący miejsce parkingowe od dwóch lat. Komendant Straży Gminnej zapewnił, że niebawem na lawecie wyjadą kolejne „zabytkowe” pojazdy. Parkingi na osiedlach w Przecławiu i Warzymicach są zapełnione. Zaparkowanie auta późnym wieczorem może stanowić nie lada wyzwanie. W  takiej sytuacji widok blokujących miejsca, zarastających trawą, porzuconych aut, mógł wywoływać wśród mieszkańców uzasadnioną irytację. Podobną, jak nieumiejętne parkowanie „łosi parkingowych”, piętnowane przez portal Przecław24 i przez naszą redakcję. - Po raz pierwszy holujemy pojazd z  artykułu 50a Prawa o ruchu drogowym. Chodzi o pojazdy, których stan wskazuje na to, że od dłuższego czasu nie są używane. To są na ogół wraki, auta porzucone bez tablic rejestracyjnych – mówi komendant Karol Antoniuk. W Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym brak jest danych potwierdzających fakt ubezpieczenia OC tego Fiata. Auto nie jest zarejestrowane i nie można ustalić jego właściciela. Pojazd zostanie odholowany na parking. Po sześciu miesiącach, jeżeli nikt się po niego nie zgłosi, nastąpi przepadek na rzecz gminy. Wtedy złożymy wniosek do Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska o  zwrot za pojazd przekazany

do stacji demontażu. Po wywiezieniu Fiata, razem z Grzegorzem Smoliczem, zaprosiliśmy K.Antoniuka na krótki spacer po osiedlu, wskazując dziesięć innych wraków. Był to spacer niezwykle owocny – już kilka godzin później, pod osłoną nocy, zniknął zardzewiały Polonez, latami blokujący miejsce parkingowe przed „Żabką”. Najwyraź-

niej właścicielowi nie spodobała się perspektywa kary w wysokości ponad 3 tysięcy złotych. Obowiązkiem każdego właściciela zarejestrowanego pojazdu jest bowiem zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, bez względu na to, czy pojazd jest

w ruchu, czy też nie. Wynika to z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Nie ma możliwości prawnych, aby pojazd był czasowo wyrejestrowany. Każdy przypadek braku obowiązkowego ubezpieczenia OC zostanie przez Straż Gminną zgłoszony do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. A opłata karna za brak OC w roku 2013 wynosi: za samochód osobowy – 3200 zł, za samochód ciężarowy – 4800 zł. - Zwracam się z  apelem do mieszkańców osiedli w Przecławiu i Warzymicach, a także ich zarządców, o przekazywanie Straży Gminnej informacji o pojazdach, które mogą spełniać kryteria opisane w art.50a ustawy Prawo o ruchu drogowym - mówi Komendant Straży Gminnej Karol Antoniuk. – Podejmowane przez nas działania mają na celu usunięcie z dróg wewnętrznych takich pojazdów. Informacje o porzuconych autach można przekazać telefonicznie na numer Straży Gminnej w  Kołbaskowie: 91 311 00 14 lub na e-mail: straz.gminna@ kolbaskowo.pl Dorota Trzebińska


strona 6

czerwiec 2013

Nr (34) 5/2013

Skatepark wyróżniony Teren sportowo-rekreacyjny „Mierzynianka” oraz przecławski skatepark to projekty nagrodzone w IV edycji Konkursu marszałka województwa „Najlepsza przestrzeń publiczna województwa zachodniopomorskiego”. Nagrodę główną, honorową tablicę pamiątkową z brązu, odebrała wójt gminy Dobra Teresa Dera, natomiast honorową statuetkę dla wyróżnionego projektu marszałek Drożdż przekazał na ręce Małgorzaty Schwarz, wójta gminy Kołbaskowo. Do konkursu zgłoszono 12 przestrzeni z  całego województwa m.in.: teren Alei Kwiatowej przy placu Żołnierza w  Szczecinie, plac rekreacyjno-wypoczynkowy przy Białoborskim Centrum Kultury i  Rekreacji, zabytkowy park wiejski w  Troszynie, Park Książąt Pomorskich w  Koszalinie, zejście na plażę w  Grzybowie, teren rekreacyjny przy świetlicy w Daszewie. – Inicjując przed laty ten konkurs, chcieliśmy uhonorować tych, którzy naszą prze-

strzeń, przestrzeń województwa zachodniopomorskiego, kształtują w sposób pozytywny. Tych, którzy dzięki swoim działaniom powodują, że Pomorze Zachodnie staje się coraz piękniejsze, a przestrzeń publiczna bardziej efektywnie wykorzystywana tak przez mieszkańców, jak i turystów odwiedzających nasz region - zaakcentował inaugurując uroczystość wicemarszałek Wojciech Drożdż. Uroczystość ogłoszenia wyników odbyła się 22 maja

w sali konferencyjnej Głównego Punktu Informacyjnego UM. Gospodarzem spotkania był wicemarszałek Wojciech Drożdż, który przewodniczył kapitule konkursu. Towarzyszyli mu: dr Lechosław Czernik, członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, prowadzący prace komisji konkursowej oraz Marek Orszewski, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. /Przeclaw24.pl/

Najwięcej trzylatków Zakończył się nabór do gminnych przedszkoli publicznych. Wywieszono w nich listy dzieci przyjętych na rok szkolny 2013-2014. Miejsc zabrakło w  przedszkolu w  Przecławiu. Będzie nabór uzupełniający w Kołbaskowie. Od września dzieci przyjęte do przedszkola publicznego w Przecławiu objęte będą opieką w pięciu grupach wiekowych. Utworzone w  nim zostały: dwie grupy trzylatków, dwie czterolatków oraz jedna grupa pięciolatków realizujących przygotowanie do szkoły. W  tej ostatniej są jeszcze wolne miejsca. Najwięcej ze 166 podań o  przyjęcie do przedszkola, złożyli rodzice dzieci z roczników 2010 i 2011 z Przecławia i Warzymic. Na liście rezerwowej znalazło się 45 maluchów. Alternatywą dla nich jest przedszkole publiczne w Kołbaskowie lub placówki niepubliczne. Można też czekać na liście rezerwowej. - Mamy na niej przede wszystkim dzieci trzyletnie, które nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc. Lista rezerwowa nie daje jednak żadnych gwarancji, że dziecko miejsce otrzyma. Rodzice przyjętych dzieci na ogół nie rezygnują – mówi dyrektor Beata Bitel. Do przedszkola publicznego w Kołbaskowie przyjęto 114 dzieci. Z listy rezerwowej miejsce otrzymało piętnaścioro dzieci, w tym pięcioro z Przecławia. W czerwcu przedszkole publiczne w Kołbaskowie przeprowadzi jeszcze rekrutację uzupełniającą. W Punkcie Przedszkolnym w Będargowie przygotowano 15 miejsc dla dzieci w grupie mieszanej wiekowo. Przedszkola publiczne w  gminie Kołbaskowo pracować będą nieprzerwanie i  w  okresie zbliżających się wakacji dyżurować naprzemiennie. Od 1 lipca przedszkolaki z Kołbaskowa będą mogły korzystać z przedszkola w Przecławiu. W tym czasie w kołbaskowskiej placówce przeprowadzony zostanie kompleksowy remont. Od 12 do 31 sierpnia przecławskie przedszkolaki mogą liczyć na opiekę w Kołbaskowie. Są już przygotowane listy wakacyjne, na które chętni rodzice mogą się wpisywać. (mic)

Podsumowanie projektu Piknik ekologiczny, który odbył się w Smętowicach 10 maja 2013r., był podsumowaniem projektu pn. „Segreguje mama, tata, brat – segreguje śmieci cały świat”. Wcześniej, w świetlicach środowiskowych na terenie gminy, odbywały się różnego rodzaju warsztaty i zajęcia o tematyce proekologicznej. Działania te były realizowane z funduszy uzyskanych w konkursie „Grant na edukację”, zorganizowanym przez Rekopol Organizację Odzysku S.A , w ramach dużego projektu pn. „Segreguje odpady – to się opłaca!” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Frekwencja dopisała, mimo niezbyt ładnej pogody. Świetlice wykazały się dużym zaangażowaniem w projekt, czego efekty w postaci prac plastycznych można było podziwiać podczas festynu. W  konkursie na plakat zachęcający do segregacji śmieci zwyciężyła świetlica w Kurowie, drugie miejsce przypadło świetlicy w Kamieńcu, trzecie świetlicy w Będargowie. Najlepszy ekodomek dla robaczka wykonały dzieci ze świetlicy w  Kurowie, druga nagroda przypadła świetlicy w  Będargowie, a  trzecia – świetlicy w Ostoi. Przyznano także nagrody indywidualne w  różnych kategoriach wiekowych dla wyróżniających się prac plastycznych. Klasyfikacja wyglądała następująco: w kategorii klas 0 – 3 I miejsce - Patrycja Grybowska II miejsce - Nikola Adamczewska

III miejsce - Wiktoria Adamczewska i Basia Adamczewska wyróżnienia Oliwia Oleszek w kategorii klas IV-VI I miejsce – Dagmara Torzewska II miejce – Paulina Grzybowska III miejce – Sandra Zmaczyńska i Adrianna Kopera Podczas pikniku zebrano sporo surowców wtórnych, które można było wymienić na sadzonkę drzewka. Uczestnicy pikniku brali udział w konkursach i zabawach, rapowali o  ekologii, wymyślali hasła zachęcające do segregacji śmieci. Oto niektóre z nich: „Narodzie pomagaj przyrodzie” – Klaudia Krzyżańska „Zamieniamy odpady na ekstra wypady” – świetlica Siadło Górne „Nie bądź bity w ciemię, dbaj o swoją ziemię” – świetlica Kołbaskowo „Segregujemy – nie marnujemy ” – świetlica Przecław „Żeby ekologię mieć- trzeba tylko chcieć” – Inez Kuzyk „Polaku młody nie marnuj wody” – Natalia Szewczyk Dzieci biorące aktywny udział w zajęciach organizowanych w świetlicach w ramach projektu, pojadą na wycieczkę do Zoo Safari w Świerkocinie lub Parku Linowego Tarzania w Szczecinie. (car)


Nr (34) 5/2013

czerwiec 2013

strona 7

London i Mary doczekali się potomka W Dzień Flagi, 2 maja, o godzinie 11.45, powiększyło się stadko smętowickich alpak. Trwająca prawie rok ciąża, zakończyła się szczęśliwym rozwiązaniem. Na świat przyszedł zdrowy, dorodny samiec. Pierwszy dzieckiem Londona i Mary była Fiona. Urodziła się ona w lutym ubiegłego roku. Zima jest dla alpak złym czasem na narodziny. W  warunkach naturalnych maleń-

kach naturalnych, przed nocą, kiedy temperatura gwałtownie się obniża, maluch musi wyschnąć. W Smętowicach tego problemu nie ma. Jeśli trzeba – w ruch idzie suszarka

do włosów i po godzinie małe stoi na nogach. Poród odebrała pani Lucyna z córką Justynką. Poszło szybko i bez komplikacji. Tym razem Mary nie odrzuciła ma-

stwo by nie przeżyło. Matka Fiony zaraz po porodzie od-

leństwa. Jest dla niego bardzo czuła i opiekuńcza. Jedyny

rzuciła ją. - Nie było rady. Na prawie trzy miesiące wzięli-

problem stanowi…brak imienia.

śmy małą do domu. Co dwie godziny trzeba ją było karmić

-Tradycją stało się już, że ogłaszany jest konkurs na imię dla

butelką wypełnioną kozim mlekiem z dodatkiem miodu

zwierzaków, które przychodzą u nas na świat. W trakcie

i jogurtu. Łatwo nie było – opowiada Lucyna Złomaniec. –

imprez gminnych ogłaszane są wyniki. Ciekawi jesteśmy,

Nie chcieliśmy powtórzyć tego błędu i planowaliśmy tak, by

jakie pomysły na imię dla młodego będą mieli mieszkańcy

następny poród Mary nastąpił pod koniec kwietnia.

gminy – mówi pan Janusz.

Właściciele gospodarstwa bacznie obserwowali ciężarną

Państwo Złomaniec chcieliby powiększyć stado alpak. Te-

samicę i już z rana 2 maja wiedzieli, że wkrótce nastąpi roz-

raz szukają odpowiedniego partnera dla Fiony.

Dorota Trzebińska

wiązanie. Alpaki rodzą młode do godziny 14.00. W warun-

Każdy kilometr to sukces Zabiegani. Niezależnie od pogody mijają nas truchcikiem na ścieżkach rowerowych, pojawiają się na poboczach mniej ruchliwych dróg. Dobre buty, lekki strój, słuchawki w uszach, plan treningowy oraz pasja. Tyle wystarczy, by rozpocząć biegową przygodę. Grzesiu prowadzi portal, Aga pracuje w  biurze, Daniel jest cukiernikiem przemysłowym, Grzegorz masażystą, a Przemek lekarzem. Łączy ich to, że biegają. A biegają – bo lubią. Wszyscy zaczynali przed kilkoma laty od biegania rekreacyjnego. Z czasem zaczęli uczestniczyć w imprezach regionalnych, krajowych i zagranicznych. - Chciałem sprawdzić się na różnych dystansach, zmierzyć z innymi zawodnikami, poczuć ducha rywalizacji. Brałem udział w kilku Grand Prix na dystansie 5 km i w Półmaratonie Gryfa na dystansie 20km – mówi Daniel. Aga bierze udział w szczecińskich biegach otwartych. Nie interesuje jej wynik, liczy się satysfakcja, że w dobrej formie dobiega do mety. Grzesiu lubi towarzystwo: - Udział w biegach, jak najbardziej, ale tylko w towarzystwie. Mam ze znajomymi stałe imprezy w Szczecinie, Goleniowie, Policach, Kołobrzegu czy Stargardzie. Najpoważniej bieganie traktuje Grzegorz. Przed ośmiu laty na ścieżki biegowe wypędził go strach. Mały incydent kardiologiczny uświadomił mu, że nie jest nieśmiertelny. Przez pierwsze trzy lata były krótkie przebieżki dwa, trzy razy w tygodniu. Z czasem, początkowy jogging ze strachu, przekształcił się w nawyk. Grzegorz postanowił sprawdzić swoje siły na zawodach. Wystartował w Półmaratonie Gryfa i na dobre połknął sportowego bakcyla. Dziś trenuje pięć razy w tygodniu. Biegają cały rok, odpuszczając tylko największe upały, kiedy nie ma czym oddychać. Panowie zdecydowanie nie lubią deszczu. Aga przeciwnie: - Nie przeszkadza mi ani deszcz, ani śnieg. Kupiłam sobie nawet specjalne korki na podeszwy, żeby lepiej się biegło po białym puchu. Oczywiście zimą jest trudniej niż latem czy wiosną, ale daję radę. Na przebieżkę każde warunki są dobre. Daniel biega co drugi dzień, w zależności od planu treningowego, zwykle są to interwały 6x300m na bieżni, dziesię-

ciokilometrowe rozbieganie, a w weekend wycieczka biegowa na dystansie 20 km. Lubi trasę: Smolęcin, Barnisław, Warnik, Bobolin, Będargowo. Maratończyk Grzegorz odkrył ostatnio inną formę aktywnego spędzania czasu -Nordic Walking. Wykorzystuje chodzenie jako trening uzupełniający przygotowanie biegowe. Ukończył nawet kurs instruktorski i zamierza zdeptać z kijami całą gminę. Wszyscy moi rozmówcy biegają w pojedynkę. Aga żartuje, że nie potrzebuje nikogo, kto będzie jęczał: dziś nie mogę, dzisiaj muszę coś tam, coś tam. Chcesz, to biegniesz - nie musisz oglądać się na nikogo. - Z każdą inną formą aktywności jest trochę zachodu. Na pływalnię czy na siłownię trzeba dojechać. A tutaj – mam ochotę na ruch, to po prostu wybiegam z domu – dodaje Grzesiu. „Zabiegani” przecławianie mają też inne, poza bieganiem,

zainteresowania. Daniel gra na gitarze basowej, Grzesiu cały wolny czas poświęca portalowi. Aga lubi wyjeżdżać z rodziną na wycieczki rowerowe. Od roku jej małe hobby to kot maine coon o imieniu FiFi. Pytani o  osobisty sukces odpowiadają zgodnie: Sukces to każdy kilometr pokonany w dobrym czasie. Marzenia? Grzesiu marzy, by przebiec w  przyszłym roku maraton, Daniel chciałby ukończyć Triathlon Half-Ironman - 1,9 km pływania/90 km jazdy rowerem/21 km biegu, a Grzegorz przebiec w czasie poniżej trzech godzin jesienny maraton w Poznaniu, oraz zmierzyć się z dystansem ultra – wystartować w biegu 100 km. Moim rozmówcom życzę spełnienia sportowych marzeń, oraz tego, by na swoich trasach spotykali coraz więcej innych „zabieganych”.

Dorota Trzebińska


strona 8

czerwiec 2013

Nr (34) 5/2013

Na końcu języka…czyli minimum poprawności Bez Marii – ani rusz! W dopełniaczu – kogo? czego? imienia Maria warto pamiętać o prawidłowej pisowni (-ii), tak w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej: tej Marii, tych Marii. Ta sama zasada ortograficzna dotyczy imion: Darii, Kornelii, Sylwii, Klaudii, Zofii, Cecylii, Wiktorii, Nadii, Stefanii, Oktawii, Otylii, Julii, Emilii, Aurelii, Eulalii, Eugenii, Leokadii, Pelagii, Lidii.. Jedno „i” piszemy w dopełniaczu imion: Kamili, Ani, Joli, Kseni, Reni, Marceli, Marioli, Wioli, Pauli, Broni, Neli, Anieli, Kingi, Tekli, Steni, Izabeli; tak samo: Kai, Mai (od formy mianownika: Kaja, Maja). Zakończenia „-ji” obowiązują w pisowni imion: Alicji, Konstancji, Patrycji, Łucji, Teodozji, Gracji. Ta sama reguła ortograficzna odnosi się do pisowni rzeczowników pospolitych (armii, pani, kolacji) i nazw geograficznych (Austrii, Polski, Grecji...) Użyte w  tytule potoczne (obiegowe, kolokwialne) sformułowanie ani rusz oznacza, że bez czegoś lub kogoś trudno osiągnąć zamierzony cel. Stwierdzenie to odnosi się nie tylko do Marii, ale wszystkich tych (w dużej mierze kobiet), których talent, ambicje i determinacja zmieniały i zmieniają oblicze świata. A  niemało wśród nich właśnie Marii. Uczone w  dziedzinie chemii to Maria Żydówka (I  w.n.e.)

i Maria Lavoisier (XVIII w.). Maria Telkes (19001995) to wynalazczyni systemów solarnych. Polka Maria Skłodowska-Curie, nasza duma narodowa, to pierwsza kobieta – dwukrotna noblistka (fizyka, chemia), pierwsza kobieta-profesor na paryskiej Sorbonie, gdzie wcześniej była najlepszą studentką. Starsza córka Marii – Irena Joliot, to też późniejsza noblistka. Wśród Marii są odkrywczynie komet: Maria Winkelmann (XVII w.) i Maria Mitchel (XIX w.). W kronikach światowej paleontologii – zaiste cudem – znalazło się nazwisko Marii Anning (XIX w.), bo i  w  jej życiu pewne wydarzenia zakrawają na cud. Za taki można uznać fakt, że jako piętnastomiesięczne dziecko uszła z życiem, będąc w ramionach matki stojącej pod drzewem, w które uderzył piorun. Spośród dziesięciorga dzieci, tylko ona i brat dożyli dorosłości. Z wielkiej biedy chodziła na nadmorskie klify w małej szkockiej mieścinie, szukając na sprzedaż skamielin, kupowanych przez turystów. Tak odkryła szkielet ichtiozaura, potem – plezjozaura. Składała znalezione fragmenty skamielin sprzed milionów lat z wielką pasją, ale i... znawstwem, nie mając w tej dziedzinie żadnej wiedzy naukowej! Z czasem zaczęli przyjeżdżać do niej nie tylko chcący się

wzbogacić snobistyczni kolekcjonerzy, ale naukowcy – badacze, którzy z pokorą uczyli się od Marii Anning. Znaleziska przynosiły sławę i pieniądze ich wystawcom, a Maria... wciąż była anonimowa! Zaszczyty przyszły po śmierci. Nazwisko Marii Anning figuruje na liście Royal Society. wśród dziesięciu Brytyjek, które miały największy wpływ na historię nauki. To kolejny cud, że ta córka biedaków, bez wykształcenia (kilka klas szkółki niedzielnej), znalazła się w gronie uczonych i jako amatorka – pasjonatka uznana jest za paleontologa wszech czasów. Praca i  pokora to gwarancja sukcesu. Przykładem tego są dokonania Polki – Marii Siemionow. Jest to światowej sławy specjalistka w trudnej dziedzinie chirurgii – transplantologii. W 2008 roku dokonała ona z wielkim powodzeniem przeszczepu 80% twarzy kobiety, postrzelonej przez męża. Była to jedna z  najtrudniejszych i  najgłośniejszych operacji tego typu na świecie w ostatnim czasie. Choć kobiet kiedyś często pozbawiano możliwości kształcenia, co ograniczało ich udział w  rozwoju nauki, to i tak – nie tylko Marie – zaznaczyły swą obecność w dziele postępu cywilizacyjnego. Pod rozwagę zainteresowanym. Be-Fa

Cytaty na czerwiec Dziecko, które dojrzało i odwykło od matki, znajdzie ucieczkę, dopiero znalazłszy kochaną kobietę. Ona jedna da mu znowu wewnętrzną jedność. Antoine De Saint-Exupery

Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie. Paulo Coelho

Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym. Phil Bosmans

Czemuż to kochamy dzieci? Otóż głównie dlatego, że tylko małe dziecko nie potrafi zwodzić nas i oszukiwać. Akutagawa Ryunosuke

Największym szczęściem jest dziecko! Może stu inżynierów postawić tysiące kombinatów fabrycznych, ale żadna z tych budowli nie ma w sobie życia wiecznego. kard. Stefan Wyszyński


Nr (34) 5/2013

czerwiec 2013

strona 9


strona 10

czerwiec 2013

Nr (34) 5/2013

Bliżej gwiazd Za ponad 6 tysięcy złotych zakupione zostały lunety i teleskop do obserwatorium astronomicznego w przecławskim gimnazjum. Wcześniej nauczyciele przygotowali scenariusze zajęć, jakie będą się tam odbywały. Szkoła wzbogaciła się też w sprzęt do obserwacji przyrody. W  ostatnich dniach kwietnia odbyło się spotkanie zespołu samokształceniowego bloku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Nauczyciele opracowali na nim regulamin pracowni astronomicznej oraz omówili szczegóły dotyczące możliwości przeprowadzenia w  niej zajęć z takich przedmiotów jak: fizyka, biologia, geografia czy chemia. Pracownia astronomiczna będzie przede wszystkim miejscem zdobywania dodatkowych wiadomości i  umiejętności praktycznych z  zakresu astronomii.

W trakcie zajęć uczniowie będą musieli przestrzegać rygorystycznych zasad BHP, zwracając szczególną uwagę na oczy. Wszelkie ćwiczenia odbywać się będą wyłącznie na polecenie i  pod kontrolą nauczyciela. Gimnazjaliści, poza możliwością zapoznania się z  działaniem podstawowych narzędzi badawczych astronomii, będą też wykonywać zdjęcia obserwowanych obiektów, które prezentowane będą potem w holu szkoły oraz na stronie internetowej.

(car)

Przecławianin drugi Międzyszkolny Konkurs Matematyczny 24 kwietnia w Gimnazjum nr 20 w  Szczecinie odbyła się kolejna edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas szóstych - „Mały Pitagoras”. Szkołę Podstawową w Przecławiu reprezentowali uczniowie: Dominika Bacławska, Kanrad Traczyk i  Krzysztof Andrulonis. Zakres wiedzy konkursu wykraczał poza program nauczania i  obejmował zagadnienia związane z Twierdzeniem Pitagorasa. Po sprawdzeniu zadań testowych i  otwartych komisja wyłoniła tegorocznych zwycięzców. Miło nam poinformować, że Krzysztof Andrulonis zajął II miejsce. Opiekunem naszych młodych matematyków jest pani Lidia Gniot – nauczyciel matematyki. Krzysiowi gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów.

W dniu 23 maja br. w Szkole Podstawowej w Będargowie już po raz dziewiąty odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny pod honorowym patronatem wójta Gminy Kołbaskowo. W  matematycznych zmaganiach wzięły udział czteroosobowe reprezentacje szkół z terenu gmin Kołbaskowo i Dobra. Po wyrównanej rywalizacji, połączonej z  zabawą, uzyskano następujące wy-

niki: 1. SP Bezrzecze - 37 punktów 2. SP Przecław - 28 punktów 3. SP Będargowo - 18 punktów 4. SP Dołuje oraz SP Kołbaskowo - po 9 punktów. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy poprawienia wyniku w przyszłym roku.

(car)

Egzamin gimnazjalny 2013 W dniach 23-25 kwietnia 108 uczniów przecławskiego Gimnazjum Publicznego przystąpiło do zdawania egzaminu gimnazjalnego, obejmującego części: humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą oraz językową. Gimnazjaliści zameldowali się w  szkole już o  godz.8.00. Pół godziny przed rozpoczęciem testu przeszli w  asyście nauczycieli pod sześć wyznaczonych sal egzaminacyjnych. Sprawdzian z  części humanistycznej rozpoczął się punktualnie o  godzinie 9.00 i  trwał do godziny 11.00. Składał się w  tym roku z  dwóch części. W pierwszej znalazły się zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, w drugiej z języka polskiego. Podobnie wyglądał egzamin z  przedmiotów

matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie najpierw pisali test z przedmiotów przyrodniczych, a  potem z  matematyki. Egzamin z  języków obcych zdawano na dwóch poziomach: podstawowym oraz rozszerzonym. W  Przecławiu młodzież zdawała egzamin z  języka niemieckiego i angielskiego na obydwu poziomach. - Gościliśmy w  naszej szkole przedstawicielkę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, która kontrolowała prawidłowy przebieg egzaminu. Prace

gimnazjalistów sprawdzą do 21 czerwca egzaminatorzy z OKE. Zaświadczenia o  wynikach sprawdzianu uczniowie otrzymają w  dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwami szkolnymi – mówi Edyta Majewska-Gargula, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Przecławiu. Jeśli chodzi o  wyniki egzaminu, to w  ostatnich dwóch latach zauważalna jest niewielka poprawa. Miejmy nadzieję, że podobnie będzie również w tym roku. (mic)


Nr (34) 5/2013

czerwiec 2013

strona 11

Limeryki – Pulsoryki W dalszym ciągu zachęcamy naszych

wane),

Romuald Kureczko

czytelników do pisania limeryków.

• nazwa geograficzna na końcu pierw-

***

Czekamy na Państwa prace: redakcja@

szego wersu

Pewien leśnik z Białowieży

pulsprzeclawia.pl

I zawierać zbliżony układ narracji:

chce opisać miłość jeży.

Tym, którzy jeszcze nie próbowali swo-

• wprowadzenie bohatera i miejsca,

Jak jeżycę jeż całuje,

ich sił w limerycznej materii przypomi-

w którym dzieje się akcja, w pierwszym

przecież ona ciągle kłuje?

namy jak pisać limeryki:

wersie,

Pewnie jakieś są nawyki,

Limeryk powinien być zbudowany

• zawiązanie akcji w wersie drugim

bo skąd byłyby jeżyki?

w sposób następujący:

(często wprowadzony jest tu drugi bohater),

***

• pięć wersów o stałej liczbie sylab

• krótsze wersy trzeci i czwarty to kul-

Pewien sąsiad ze wsi Brunki

akcentowanych,

minacja wątku dramatycznego,

u sąsiada spijał trunki,

• układ rymów aa bb a

• zaskakujące, najlepiej absurdalne

ale żona cwana była

• trzeci i czwarty wers krótsze od po-

rozwiązanie w wersie ostatnim.

też sąsiada zaprosiła.

zostałych (zwykle o 2-3 sylaby akcento-

Dorota Trzebińska

I zrównały się rachunki.

Kącik Poezji Tym razem - jak zawsze rymując - Romuald Kureczko zabiera nas w podróż do przeszłości. Przenieśmy się na chwilę w czasy realnego komunizmu i  klimaty, które odchodzą już w zapomnienie.

O nauce

bo polsko-polska wojenka mała

Kiedyś to człowiek już od przedszkola

na długie lata go zatrzymała.

Fraszki wspomnieniowe

Kiedyś dziewczyny szły na traktory

O kartkach

Teraz podobno mają już lepiej,

swoją naukę o tym zaczynał, kto dla Polaków jest starszym bratem i żeby kochać baćkę Stalina.

O zmianie zajęcia lub podawały cegły na murze.

Kiedyś to nawet stuletnia babcia

bo wypinają pupy na rurze.

musiała sobie wódkę kupować,

Dla kogo

bo wódka była również na kartki.

Była komuna dla komunistów.

więc się nie mogła kartka zmarnować.

Jest kapitalizm, nie wiem dla kogo,

O skardze Kiedyś, gdy chłopu ktoś nadokuczał,

I co będzie? Jedni ględzą o wybuchach, drudzy aby gejów słuchać, inni nie przestają błądzić no i nie ma komu rządzić.

O ministrze Pan minister od kolei dziś spokojnie nie posiedzi, bo odkryli już złomiarze, gdzie najlepiej szukać miedzi.

bo tylko garstka się obłowiła

O rydzyku

a pozostali żyją ubogo.

Siedzi diabeł przy strumyku i rozmyśla o rydzyku.

to szedł na skargę wprost do pierw-

Fraszki aktualne

szego.

O rozumie

o rydzyku z Międzyborza.

Dzisiaj to nawet biedaczek nie wie,

Wybrał się Polak po rozum do głowy

Gdyby o tym, by go lżyli

czy iść do gminy, czy do świętego.

ale nie przeszedł nawet połowy,

a ten drugi grzyb i tyle.

Lecz nie o tym a broń Boże,


strona 12

czerwiec 2013

Nr (34) 5/2013

Uwaga na kleszcze Od kwietnia do czerwca oraz od września do października, kleszcze wykazują znacznie zwiększoną aktywność. W Polsce około 20 procent z nich jest nosicielami niebezpiecznej bakterii Borrelia burgdorferii, którą każdego roku zaraża się ponad 3 500 osób. Mieliśmy łagodną zimę, w związku z czym kleszczy może być w tym roku więcej.

w stępuje ryzyko zakażenia bakteriami powodujący- da należy kleszcza „gołymi” dnikó śrewyciągać z po mniebe rze Nigdy – spopon uzapalnie wi cła ze Pr w ie an zk es mi mi m.in.: boreliozę czy kleszczowe palcami ani zgniatać, wyciskać czy przypalać. e ow iom Dwupoz mózgowych i mózgu. Kardynalnym błędem jest smarowanie kleszcza Kleszcze lubią lasy liściaste i  mieszane, łąki, pastwiska oraz wysokie trawy. Przebywają w zagajnikach, obszarach porośniętych paprociami, w niskich krzewach i na brzegach jezior. Coraz częściej można je spotkać w  parkach i  przydomowych Tel. 505 046 843 ogródkach. Rozwojowi kleszczy sprzyja wysoka temperatura i wysoka wilgotność powietrza. Ludzie i zwierzęta atakowane są przez wszystkie postacie rozwojowe kleszczy: dorosłe samice oraz mniejsze, ale za to najbardziej agresywne, larwy i nimfy. Kleszcze przyciąga biały kolor, ciepło, ruch powietrza i  zapach kwasu masłowego w  pocie. Kiedy wyczują zapach człowieka lub zwierzęcia, spadają na ofiarę. Miejsca najbardziej narażone na ich obecność to: skóra głowy, skóra za uszami, zgięcia stawów, pachwiny i pachy. Samo wkłucie się kleszcza nie jest niebezpieczne. Problem pojawia się wówczas, gdy kleszcz jest zakażony. Bezpośrednim skutkiem ugryzienia przez kleszcza są zmiany skórne w miejscu ukłucia, od punktowej ranki lub zaczerwienienia aż do bolesnego obrzęku zapalenia naczyń oraz węzłów chłonnych. Szczególnie niebezpieczna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy podczas ukłucia przez kleszcza wyR

E

Wybierając się do lasu nie zapominajmy o: • Odpowiednim nakryciu głowy i ubraniu: koszula z długim rękawem, długie spodnie, dobrze kryjące obuwie, zwłaszcza jeśli zamierza się spacerować po lesie, wysokich trawach lub łąkach. • Przed wyjściem należy zastosować dostępne w aptekach środki odstraszające kleszcze. Po ich zastosowaniu tworzy się parowa otoczka odstraszająca – składniki aktywne powodują że kleszcz albo nie wyczuwa zbliżającego się żywiciela, albo w przypadku dostania się na jego skórę, nie podejmuje żerowania. • Po powrocie ze spaceru zawsze należy sprawdzić całe ciało. Szczególnie dokładnie trzeba obejrzeć dziecko. • Nie należy zapominać o zwierzętach. W ramach profilaktyki warto byłoby stosować preparaty odstraszające. Jak skutecznie usunąć kleszcza Kiedy już zauważymy kleszcza na skórze, należy go jak najszybciej usunąć. Im bowiem dłuższy czas żerowania, tym większe prawdopodobieństwo zakażenia patogenem. Kleszcza należy wyciągnąć lekko obrotowym ruchem ręki. Taki ruch powoduje, że aparat gębowy stawia mniejszy opór. Kleszcze wkręcają się zazwyczaj w prawo, więc podczas wyciągania, należy wykręcić go delikatnie w lewą stronę. K

L

A

tłuszczem. Masło czy oliwa to substancje, które odcinają mu dopływ powietrza, a wtedy dusi się on i wymiotuje, wydalając do krwi żywiciela niebezpieczne krętki Borrelia burgdorfeii. Po wyjęciu kleszcza trzeba dokładnie oczyścić i zdezynfekować miejsce ukłucia wodą utlenioną. Usuniętego kleszcza najlepiej zawinąć w chusteczkę i spalić lub utopić. Objawy, których nie wolno lekceważyć • rumień wędrujący – pojawia się przy zakażeniu krętkami, • rana ze strupem w  miejscu ukłucia z  towarzyszącym rumieniem i  powiększeniem węzłów chłonnych – pojawia się przy gorączce plamistej, • gorączka powyżej 38°C – występuje przy babeszjozie i anaplazmozie, • przy kleszczowym zapaleniu opon mózgowych i mózgu – poprzedzona okresem bezobjawowym trwającym od 4-28 dni pierwsza faza choroby przebiega z  objawami grypopodobnymi. Potem choroba przechodzi w ok. ośmiodniowy powtórny okres bezobjawowy, po czym rozpoczyna się druga faza choroby w postaci: wysokiej gorączki, zaburzeń świadomości, śpiączki, zaburzeń psychicznych, oczopląsu, światłowstrętu, bólów głowy i wymiotów. Po zauważeniu któregokolwiek z  tych objawów należy bezwzględnie zgłosić się do lekarza. M

A


Nr (34) 5/2013

czerwiec 2013

strona 13

Ułatwienia w meldunkach Przypominamy, że od 1 stycznia 2013 r. sprawy związane z obowiązkiem meldunkowym można załatwić podczas jednej wizyty w  urzędzie. Ułatwienia w kwestiach meldunkowych wprowadzono ustawowo. Całkowity obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony z początkiem stycznia 2016 roku. Od początku roku nie musimy już wymeldować się najpierw w jednym urzędzie, aby w innym móc się zameldować. Wszystkie te czynności załatwia ten urząd, w którym dokonujemy meldunku. Przy zameldowaniu nie musimy już podawać informacji o  wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Nie ma również obowiązku przedkładania książeczki wojskowej. Formalności meldunkowe w  urzędzie można będzie załatwić przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że nasz pełnomocnik będzie mógł nas zarówno zameldować, jak i  wymeldować z  miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad trzy miesiące. Ponadto od 1 stycznia zniesiony został obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nieprzekraczający trzech miesięcy.

Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie muszą już weryfikować wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników. Obowiązek meldunkowy spada z wczasowiczów i turystów. Dłuższy będzie także termin na zgłoszenie meldunku. Z  aktualnych 4 dni, zostanie wydłużony do 30 dni. Wydłużony został okres wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu. Tylko osoby wyjeżdżające poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, obowiązane są zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi, właściwemu ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu. (mic)

Godziny otwarcia BIBLIOTEKA W PRZECŁAWIU Poniedziałek 10.00 – 20.00 Wtorek 8.00 – 16.00 Środa 10.00 – 20.00 Czwartek 8.00 – 16.00 Piątek 8.00 – 16.00 BIBLIOTEKA W KOŁBASKOWIE Poniedziałek 10.00 – 18.00 Wtorek 8.00 – 16:00 Środa 10.00 – 18.00 Czwartek 8.00 – 16.00 Piątek 8.00 – 16.00

Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych W dniach 8-15 maja br. już po raz dziesiąty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowało ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Do programu promocji czytelnictwa i bibliotek włączyły się również nasze gminne wypożyczalnie. W  trakcie Tygodnia Bibliotek prowadzono akcję „Uwolnij książkę”. Książki wymieniać można było w  Urzędzie Gminy w  Kołbaskowie oraz w  przecławskiej i kołbaskowskiej bibliotece. Ponadto maj ogłoszono miesiącem amnestii dla dłużników wypożyczalni, którzy mogli bez żadnych konsekwencji oddać przetrzymywane książki. - Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, którzy przyłączyli się do promowania biblioteki i  czytelnictwa w  Tygodniu Bibliotek oraz dzieciom, młodzieży i mieszkańcom gminy, biorącym udział w organizowanych spotkaniach. Zapraszamy do korzystania z  naszych bibliotek nie tylko od święta – mówi dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Anna Boczek. - Mamy nadzieję, że hasło tegorocznego święta: „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych” pozwoliło pokazać, iż biblioteka jest także miejscem inspiracji i  realizacji wielu niezwykłych pomysłów na promowanie literatury i sztuki. Zachęca do sięgnięcia po książkę każdą osobę, bez względu na wiek i wykształcenie. Pracownicy GBP w Kołbaskowie zachęcają do odwiedzenia strony internetowej www.biblioteka-publiczna. info , gdzie można znaleźć informacje o wydarzeniach i  akcjach organizowanych w  obu placówkach, oraz

zapoznać się z listą nowości dostępnych w bibliotece.

(mic) Dyrekcja GBP składa serdeczne podziękowania Pań-

stwu Magdalenie i Sebastianowi Piekarzom z Kamieńca za podarowanie i dostarczenie na spotkania w bibliotekach soków Viva Natura.


strona 14

czerwiec 2013

Nr (34) 5/2013

Kompleksowa obsługa w jednym miejscu Od trzech tygodni działa w Przecławiu Biuro Ubezpieczeń

– ubezpieczenie szyb samochodu. W AllRisk można również

AllRisk, będące licencjonowanym przedstawicielem 19 firm

ubezpieczyć majątek: dom, mieszkanie, firmę, oraz wykupić

ubezpieczeniowych: PZU, Ergo Hestia, Warta, Uniqa, Pro-

polisę na zdrowie czy życie, ubezpieczyć wyjazd na urlop,

ama, Generali, Compensa, Concordia, InterRisk, Liberty

wycieczkę lub podróż o innym charakterze.

Direct, Open Life, Signal Iduna, Axa, TUW TUZ, LINK4,

Po podpisaniu polisy i pobraniu opłaty, firma oferuje w pa-

Previor, Gothaer oraz You Can Drive.

kiecie tzw. obsługę posprzedażową polegającą na monito-

- Jesteśmy nowoczesną i rozwijającą się firmą oferującą

rowaniu czasu trwania polisy, przypominaniu o upływie ter-

kompleksową obsługę klienta w zakresie ubezpieczeń, w ra-

minu ważności ubezpieczenia i konieczności opłaty kolejnej

mach pełnej oferty dostępnej na rynku. Specjalizujemy się

raty składki.

w ubezpieczeniach majątkowych i  komunikacyjnych. Mo-

- Wypowiadamy też umowy z poprzednich zakładów

żemy udzielać zniżek do 80% jeśli chodzi o ubezpieczenia

ubezpieczeń, pobieramy zaświadczenia o przebiegu ubez-

komunikacyjne i do 30% jeśli chodzi o ubezpieczenia mająt-

pieczenia, przenosimy zniżki z poprzednich zakładów,

email : allriskbiuro@gmail.

kowe – mówi właścicielka agencji, Monika Hen.

negocjujemy oferty. Wszystkie te czynności, w miłej atmos-

Godziny otwarcia :

Biuro posiada w ofercie pełną gamę ubezpieczeń komuni-

ferze, załatwiamy w naszej siedzibie w Przecławiu - dodaje

Pon. – pt. 9.00-17.00

kacyjnych: OC, AC, NW, ASS, a także – na życzenie klienta

Monika Hen.

Sobota – 9.00-13.00

-

Szczegółowa oferta biura mieści się na stronie www.allriskonline.pl. Każdy klient, który wypełni zamieszczony tam formularz, w odpowiedzi otrzyma informacje o dostępnych ofertach wraz ze wstępną kalkulacją kosztów ubezpieczenia. Pracownik AllRisk doradzi, która oferta jest najlepiej dopasowana do potrzeb klienta i  tym samym najbardziej korzystna. AllRisk Biuro Ubezpieczeń Przecław 58B (wejście z tyłu budynku) tel. 668 373 360

-

-

-

POMOC 24h


strona 15


Zakład Kamieniarski

Głaz

Producent od 1980roku • NAGROBKI • BLATY • PARAPETY • PŁYTKI • SCHODY

www.glaz-kamieniarstwo.pl • wystawa wyrobów:

Kołbaskowo 120 tel. 600 426 050, 606 921 161, 91 397 42 14

AMBER Ubezpieczenia Pełen zakres ubezpieczeń ul. Mieszka I 81 • tel. /fax : 91 482 01 50 tel. kom.: 606 226 446

www.amber.szczecin.pl

Twój ubezpieczyciel nie chce ci wypłacić odszkodowania – skontaktuj się z nami!

Puls Przecławia, nr 34. Czerwiec 2013  

Bezpłatny miesięcznik ukazujący się na terenie Gminy Kołbaskowo (Woj. Zachodniopomorskie)