Page 1

5 7

Środa, kwietnia Piątek, 13 1 lipca 20112011

komentarze nasze sprawy

Summer Fete

a

W

Kultura przepraszania

Listy do redakcji

FOT.: ARCHIWUM

Praca na stoisku nie jest łatwa (szczególnie podczas upału), jednak satysfakcja na widok znikających potraw – kupowanych nie tylko przez Polaków, ponieważ każdy z uczestni- ale także Anglików – ogromna. ków „fete” otrzymuje darmo- Ci ostatni najchętniej kupują wy biuletyn. ciasta, ale także pierogi i bigos W tym roku, jak zwykle, (szczególnie drugie i trzecie dopisała pogoda. Bilet wstę- pokolenie Brytyjczyków o polpu kupowali tylko dorośli skich korzeniach) – jak mówi a kwota była symboliczna, pani Sylwia Spek, nauczycielka wynosiła zaledwie 2 funty. polskiego pochodzenia związaZnajomy wszystkim „play na ze szkołą od 2006 r. Stanowi ground” zamienił się w barw- niezastąpioną pomoc w inteny kiermasz ze sceną, straga- gracji między rodzicami i jest nami i atrakcjami dla dzie- jedną z corocznych współorgaci. Można było „ujarzmić” nizatorek imprezy. To ona była dmuchanego byka siłując również jedną z mam, która w się z przeciwnikami; złowić 2004 r. poszła śladami pani kaczkę na wędkę a w nagro- Dowson ofiarując jej swoją dę otrzymać pluszaka; kupić pomoc przy pracy w sprzedaży książkę, pomalować twarz produktów. Tak rozpoczęła się oraz paznokcie (wyjątkowo ich przyjaźń. Mamy pracujące w tym dniu!), porysować na straganie, zmieniają się welub obejrzeć występ dziecię- dle grafiku, ale kilka lat temu cego zespołu (tradycyjnie obie panie spędzały na nim Ken Livingston jako mer Londynu przepraszał za niewolnictwo,zatańczył z którego miasto wiele „Mini czerpało Żywiec”,w przeszłości we dwie po kilkakorzyści godzin. Doktórym dzielnie opiekowały chód z tego stoiska to około 150 Japonii niesię panie: Kasia i Agnieszka) funtów, a kwota uzyskana ze mal każde a kiedy dokuczył głód, moż- wszystkich dostępnych atrakspotkanie, na było kupić na jednym ze cji sięgnie sumy blisko 8000 nawet umóstraganów pyszny, świeży funtów. Nie należy zapomnieć, wione spoposiłek. Były też atrakcje dla że średni koszt jakiegokolwiek Dla jednego posłówsię kontkanie biznesowe, zaczyna niem, ale i zrzuceniem z siebie dorosłych – w loterii szczę- zakupu lub usługiz mieści zatych przeprosię od słów „sumi ma se”, co odpowiedzialności. To typowy przykład ściarze wygrali butelkę wina serwatywnych ledwie w granicach 1 funta. Znaczenie przeprosin w lubschizofrenicznego można przełożyć na „przeprapo- Na sin było za dużo i pytał, czy mocniejszego trunku. czasie premier szam”. Japończycy przepra- kulturze japońskiej dość cy- tych, dejścia Brytyjczyków którzy pragnęli ugasić w najbliższym Proces scalania przepraszał kobiety w szają często i za wiele rzeczy. nicznie wyjaśnił mi kiedyś pragnienie, do przeszłości – z jednej czekały beczki będzie Integracja to „tworzenie który W języku japońskim jest wiele młody człowiek, spoglądając z piwem. strony sąNad oni zcałością niej dumczu- imieniu całości zHenryka drobnychVIII, cząstek”, był najbardziej reklamę McDonalds’a, na wali innych słówi dyrektor oznaczających ni, ale z drugiej – czują Sylwia Spek szkoły –na B. W. Cassidy rodzice-wolontariusze, budowa relacji notorycznym międzyludzw historii żon.przeNaprzeprosiny. Ich używanie której były przedstawione róż- nauczyciele się zawstydzeni, gdyobecny się i zawsze kich, więzimordercą społecznych, tychmiast warianty uwarunkowane jest sytuacją, im przypomina, Katolicka szkoła podsta- ne nia się kultur ihamburgerów szeroko prowa-z dyrektor szkoły. że byli nikanie sięodezwały kultur, a się co zfemitym nistki, żądając przeprosin za Na końcu umieszczoprzedmiotem przeprosin, a cenami. państwem kolonialnym. wowa w Hanwell – St. dzonej działalności, której wyzwiązane – tworzenie całości. niestosowne żarty. małejest żółte kółko wplacówki pełnym także płcią Primary zarównoCathoosoby no Joseph’s nikiem promocja Polski stragan Małe grupy społeczne, takie moPrzyfunduszy nim niena było przepraszanej jak i przepralic School powstała ponad uśmiechu. i pozyskiwanie jej Stoisko z napisem „Polish jakBywają rodzina, wczyhistorii grupka znagdy czuje się wagę W to tym czasie Ken menty, „Dla nas przeprosiny są food” szającej. Te powtarzające się ceny. sto lat temu. Dzisiaj uczy rozwój. jużsamym tradycja na Sumjomych kobiet spotykająca się słów owspólprzerównież przepraten uśmiech. Nie mają cen” Livingston na kroku przeprosisiękażdym w niej 420 uczniów, w jakJedną z takich możliwomer Fete w St. Joseph’s Prima- wypowiadanych codziennie w jakimś za niewolnictwo, z któ- praszaniu. mi Japończyk. ny tym mająokoło na celu przywrócenie 120 Polaków. – ściwyjaśnił stanowi coroczna Sum- szał ry Catholic School. Jego pomynym celu „Przepraszamy (odprowadzaniei przebaczenie” – wiele korzyści obecnie w się epoce harmonii we wzajemnych sto- merŻyjemy Fete odbywająca na rego słodawczynią jest pani czerpał Wanda prosimy dzieci do oszkoły) oraz posiasłowa biskupów, W bardzo emocjo- te sunkach. Jeślinie trzeba, to osoba W szkole brakuje tak- ciągłych szkolnym przeprosin. boisku. W Przetym Londyn. Dowson, która po raz pierwszy dająca te polskich same wartości (reepiskopatu wystąpieniu potępił wszystkim przepraszająca skłonna praszają że nauczycieli jest pochodzenia celu, dzieciprzede i rodzice, na kilka nalnym zorganizowała polski stragan w skierowane ligia, poglądy,docele) stara się dziś nowe przykorporacje czer- niemieckiego Za swoje i nie swoje miejskie wyrazić tylko skruchę, ale politycy. polskiegoniesłużących pomocą tygodni przed wydarzeniem, 2004 r. Wtedy polskieza pierogi, zaakceptować, do przyjąć są jako zwyczaje, początek z niewolnictwa za czyny także przedstawić się w pozycji szczególnie tym Polakom, któ- winy, przynoszą fanty popełnione – książki, panie bigos, korzyści żurek, krokiety i przede woływane normy społeczne, ponad wskazując na wieżowce City pojednania odległych przodków, iwszystkim całkowitej podległości. To zu- przez rzy borykają się z problemem zabawki, gry edukacyjne, wyborne domowartości i uznać je podziałaza swoje, Willy w że ich bogactwo i przez partyjnych kolepełnie inaczej, niż na przykład językowym. Patronem szkoły jak słodycze, napoje (również al- podkreślił, we ciasta (wszystko wcześniej mi. by stać sięBrandt częścią klęczący społecznoprzed z niewolnictwa wzięło modlitwie Przed Rodzice kilku latyi „komimiano właśnie w kiedy jestkulturze św. Józef,brytyjskiej, a mottem – sło- gów. koholowe). przygotowane i ofiarowane ści. Integracja jestpomnikiem zjawiskiem Getta wi proceWar„Jako mer Londy- Bohaterów doPTA Tony’ego Bla- początek. wyrażenie przeprosin zwią- pretensje wa definiujące misję szkoły: tet szkolny” organizują przez rodziców – Polaków) pełnym sprzeczności w grudniu 1970 r. to przepraszam imieniu że choćatrakcje potępiłdla zniesione zane przedeBelieve”. wszystkim „Love,jest Learn, W ira, przeróżne dzieci, nu można było znaleźćwpod mar- szawie sem długotrwałym – jednak symbol gorących, płylondyńczyków” – wręcz dwustu laty zduchu tym, miłości, aby byłynauki one szczere i wiary,i przed by zapewnić im niewolnicwspaniałą wszystkich kizą „International food”. Po możliwym. To jedno z zamiez serca przeprosin. przytaczając drastycz- nących to inie przeprosiłfundunaro- mówił, prawdziwe, czy też więc z niemiecszkoła ta prowadzi swoją two, zabawę zgromadzić roku nazwa została zmieniona rzeń szkoły – aby Polacy i inne nie wątpił w szczerość znęcania nad Nikt afrykańskich imieniu kim „entschuldige które działalność, którą bitte”, stanowi nie dów sze na rzecz szkoły.wTo także ne na przykłady „Polish food”, a panisię Wanmniejszości narodowościowe gestu. się z sobą. Przejest przeproszetylkojednocześnie nauka, religia, lecz także wszystkich okazja do Anglików. zareklamowania niewolnikami. da pozostała wierna swojemu tego integrowały integracja i wychowanie. Na swojej firmy – korzystają z przedsięwzięciu, z czasem an- cież wszyscy mają wspólny proces ten wpływa fakt miesza- niej okoliczni przedsiębiorcy, gażując w nie polskie mamy. cel – dobro i edukację dzieci. Jedna czwarta liczby uczniów to dzieci polskie, zatem towarzyszy im na co dzień duża grupa rodziców – przede zainstalował, ale ją rące podziękowanie „Dzienni- wanej w ich budynku kościel- tylko Chochlik wszystkim mam, odprowaperfidnie wykorzyBardzo dziękuję za wydru- kowi” i panu Leszkowi Bobce nym, pamięć pomordowa- jeszcze dzających je do szkoły. Pani zrywając stosunki dykowanie moich „Podróży” z 12 za piękną wzmiankę o mojej nych w lasach katyńskich w stał Sylwia Spek mówi, że polskiej z polskim rząkwietnia 2011. Ale czemu po- Matce w zeszłym piątkowym 1940 r., również tych, którzy plomatyczne społeczności bardzo zależy na Generała Sikorskiego w zginęli w tragedii wypadku dem zwolono chochlikowi na napi- numerze. dobrym kontakcie ze szkołą. kiedyota tragedia Tym niemniej chciałem samolotowego w Smoleńsku, Londynie, sanie w zdaniu „…a także buCzasem trudno komunikaprzekazana dostanoCzerdzi podziw dla Boga Stwórcy, zaznaczyć, że mój Dziadek w którym zginął prezydent została cję, ponieważ barierę Krzyża, Nie co mu doArchitekta tego wszystkiego, Feliks Madejewski nie zginał, Polski z tylu wielce zasłużo- wonego wi jęz. angielski. dotyczy pomogło w okupacji co widzimy wokoło….” słowa jak podano w artykule, z rąk nymi osobami. ona oczywiście dzieci,Polski którei wschodniej części W ceremonii wzięli udział środkowo „boga” z małej litery? W na- Ukraińców w roku 1937, lecz integrują się szybko i doskoprzez 50 lat tak zwastępnym tekście jest przecież był rozstrzelany w więzieniu nie tylko ks. Proboszcz Stani- Europy nale. Jednak rodzice bardzo zimnej wojny. mowa o Bogu w Trójcy Świę- sowieckim we Lwowie w sław Wąchała, ale także ks. nej się starają budować wzajemniepracują przyKrzysztof Góralski z Preston ne Nigdy tej Jedynemu. Uprzejmie pro- roku 1941. kontaktyjednak i chętnie puszczał, że po jegoangażują śmierci Łączę wyrazy poważania, głoszący tu rekolekcje. szę o prędkie sprostowanie. woluntarystycznie, samaszkoły. Polska Sama już okroKolega Flamer odczytał to Wiktor Moszczyński Z poważaniem w ta sprawy ma i w innych granicach, na zmianę z koleżanką Wło- jona Halina Radoszewska duży wkład w całość tego proPolak się papież Jan Pa-z darczyk i koleżanką Wersz- jak cesu.i Stara integrować przyczynią się w lwiej ner przygotowane czytania z weł sobąIIdorosłych poprzez różczęści do rozbicia Imperium tej tragicznej historii. W Huddersfield nego rodzaju inicjatywy, ale My weterani dobrze pa- Sowieckiego. W niedzielę 10 kwietnia Wspomnienie także dzieci – wprowadzając polskie społeczeństwo w miętamy, że ta tragedia m.in. na swoich zajęciach Szanowny Panie Sosna Huddersfield uczciło, przy katyńska miała szersze na- międzynarodowy Tony Redaktorze! sposób poHuddersfield stępstwa, StalinHelwing ją nie witania – dzieci mówią tablicySpek, katyńskiej wmuro- Asia wyrazić (od moje go- Sylwia „dzień NaChciałem polskim stoisku: lewej) Wanda Dowson, Wyrostek,boDorota

W 1999 władze językach. Chin podobry” w r.swoich czuły się większość urażone przeprosinaStąd też z nich pomi, wygłosiłsięBill trafijakie przywitać nieClinton tylko po angielsku, nieumyślnym zbombarczy polsku, ale dowaniu ambasady chińskiej także hiszpańsku, włosku, czy w Belgradzie – amerykański filipińsku. prezydent w –sportowej Dyrektorstał szkoły pan Caskoszulce i jeansach w parku sidy, który kieruje placówką otaczającym Chińod 2004 r.Biały jest Dom. przychylny czycy poczuliprzejawom się taką formą wszystkim inteprzeprosin na dziećmi tyle urażeni, że gracji między i dorowiększość mediów przemilczasłymi. W listopadzie ubiegłego ła caływ incydent. roku, tym celu i za jego poWładze Chin nie szkoły są skłonne zwoleniem, w auli oddo za cokolwiek. byłprzepraszania się „Bal Andrzejkowy” zorNikt nie bił sięprzez w piersiPolaków. za głód i ganizowany rewolucję kulturalną lat 60.staXX Zdecydowaną większość wieku, nie mówiąc już nie o najnowili nasi rodacy, ale zamniejsze zażenowanie zaz brakło teżchoć zaprzyjaźnionych stłumienie buntuktórzy studenckiego nimi Anglików, chętnie w 1989 r.krótki Podobno to z obejrzeli filmwynika o naszym faktu, przepraszanie i poczukraju, żenie po raz pierwszy cie winy wywodzą się zpotraw tradycjii skosztowali polskich judeo-chrześcijańskiej obce wypieków, smakowalii sąpolski kulturze alkohol chińskiej. i do północy bawili Kościele się W przy polskiejkatolickim muzyce, awyna znając winyzabrali bijemyzsię w piersi. pamiątkę sobą bilet Sam Kościół jako instytucja był wstępu opatrzony w godło, ponadto. Paweł II narodoweDopiero barwy,Jan wizerunek rozpoczął kościelne słynnych przeproWawelu i podobizny siny. Przepraszał za pomyłki Polaków. Dodatkowo udało isięnadużycia Inkwizycji, wojny zebrać także fundusze na religijne za nawracanie siłą, a rzecz szkoły. także za niewłaściwe Dyrektor szkoły podejście wskazuje Kościoła domamy innychzgromadzoreligii i inna polskie nych Jego następca ne w ras. swoich grupach nakontyplacu nuuje to podejście – w pierwszkolnym kilka minut przed szym rzędzie Benedykt XVI godziną dziewiątą a następnie przepraszał wykorzystyw okolicach za godziny trzeciej wanie wiernych przezonksięży. po południu. Odnosi wraZwrócił też do wszystkich żenie, żesię polscy rodzice mniej wiernych, byponieważ oczyszczali się się integrują, przyjeprzez przeprosiny i wyznanie

złych czynów wobec celu słabszych chali tutaj w innym – po ito, pokrzywdzonych. aby zarabiać pieniądze. W kulturę przepraszania Wielu z nich ma wrażenie, został wpisany że nie ostatnio będą tutaj długo. preNie mier David Cameron, gdyswój na wszyscy chcą poświęcić pytanie w jaki sposób Wielka czas, by budować społeczność. Brytania byłaby gotowa pragną pomóc Uważa on, że Polacy w problemów być rozwiązaniu przede wszystkim samomiędzy Indiami dzielni Pakistanem i niezależnii – takie w sprawie Kaszmiru, niosą z sobą piętno odpowiepowstałe dział, że jego kraj dziejów. był przyczyną na przestrzeni Pozła w takon wielu miejscach, że równuje także ten rodzaj lepiej, aby pozostał emigracji polskiej neutralny. do innej, Na także premiera posypał się która nie jest mu obca. natychmiast Dla Jest jednak grad pod krytyki. wrażeniem jednych typowy przynaszego jest to zaangażowania, kład podejmimoschizofrenicznego że jesteśmy postrzegaścia Brytyjczyków do przeszłoni jako dość nieśmiała nacja. ści z jednej strony są oni z Nie–ma żadnych oczekiwań, niej dumni, rozumie ale z drugiej – czuponieważ postawę ją się zawstydzeni, się im Polaków i wierzy, żegdy przyłączą przypomina, byli państwem się do nowejżespołeczności w kolonialnym. innych przyszłości. WDla ciągu 7 lat ciązagłe wracanie do win przodków obserwował zalążek procesu jest naiwnością –się niePolaków całe za przemieszczania wszystko, co dzieje się obecnie z małych „sekt” do grup, które w dawnych odpointegrują się koloniach z Brytyjczykami. wiadają Brytyjczycy, którzy W tym sensie, polska społeczopuścili je ponad lat temu. ność rozwija się, 50 uczestniczy Dla jeszcze innych, brak jednow procesie integracji, ale za znacznego stanowiska Davida to – jego zdaniem – powinCamerona w sprawie Kaszminiśmy przede wszystkim poru, to tylko kolejne wymknięcie dziękować dzieciom – to one się z niewygodnej sytuacji. Niei przełamują wszelkie ramy zabierając określonego stabariery. Dzięki nim poznajenowiska w tej sprawie, my i otwieramy się nabędzie inne mógł nadal jeździć z kraju do kultury – począwszy właśnie kraju i mówić to, na co jego audyod komunikacji szkolnym torium placu. rchce usłyszeć. W Pakistanie, Indiach, Turcji, Izraelu, czy Egipcie. Tekstr i fot: Małgorzata Bugaj-Martynowska Julita Kin

Wydawca: THE POLISH DAILY (PUBLISHERS) LTD 63 Jeddo Road, London W12 9ED TEL. 020 8740 1991, FAX 020 8746 1661 www.dziennikpolski.co.uk dziennik@dziennikpolski.co.uk REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Koźmiński Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO: Elżbieta Sobolewska ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Justyna Daniluk, Piotr Gulbicki, Jolanta Potocka SKŁAD: Rafał Głowa, Paweł Filuś PRENUMERATA: Iwona Ussorowska tel. 020 8740 1666, fax 020 8746 1661 prenumerata@dziennikpolski.co.uk MARKETING OGŁOSZENIA: tel. 020 8740 1777, tel. 020 8740 1888 tel. 020 8740 1991 wew. 33 Kierownik działu: Robert Michalak robert@dziennikpolski.co.uk Karola Chanerlay: karola@dziennikpolski.co.uk Maciej Wyrozębski: maciek@dziennikpolski.co.uk ogloszenia@dziennikpolski.co.uk Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca i nie honoruje. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania redakcyjnego tekstów nie zamówionych, a także do odmowy zamieszczenia ogłoszenia. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Opinie oraz uwagi czytelników publikowane w dziale „Listy do Redakcji” są wyrazem subiektywnych odczuć oraz sądów Czytelników i nie można ich uważać za stanowisko redakcji. Materiały depeszowe na podstawie PAP. © The Polish Daily (Publishers Ltd). Registered as a newspaper at Post Office ISSN 1359-2718. Printed by Newsfax INTERNATIONAL LTD, London Distributed by QuickMarsh Ltd. tel. 0207 928 5443, fax 0207 928 5385

Dp 07 0107 summer fete