Page 1

GLOB ZAPLANUJ PRZYSZŁOŚĆ TWOJEJ FIRMY. PLAN YOUR COMPANY’S FUTURE.


Pragniesz rozwijać swój biznes? Do you want developing your business?


Chcesz uczynić go bardziej dochodowym? Do you want be more profitable?


Pragniesz znaleźć nowe możliwości dla swojej firmy, ale nie masz czasu na ich szukanie i wdrażanie? Do you want to find new opportunities for your company but you haven't got time to study and implement it?


Jeżeli odpowiedziałeś TAK na jedno z wyżej wymienionych pytań, to znaczy, że możemy Ci pomóc. If your answer was YES for one from the questions, it means that we can help you. Glob zajmuje się przygotowaniem najlepszego

Glob preparing the best solution to solve your

rozwiązania problemów twojej firmy lub

problems or creating new opportunities. You are

stworzeniem nowych możliwości rozwoju.

the most important person for us. We want to talk

Ty jesteś dla nas najważniejszą osobą. Chcemy

with you to know your needs. After we adapt the

z Tobą porozmawiać, aby poznać potrzeby

sources to do it in the best way.

twojej firmy. Następnie, dopasujemy dla nich odpowiednie rozwiązanie.

We operate using European Union funds or without this support. You can decide which way you prefer.

Projekty realizujemy w oparciu o fundusze z

If you choose the European Union funds, we

Unii Europejskiej albo bez ich wsparcia. Możesz

prepare all documents and we pass all procedures

wybrać najlepszą dla Ciebie opcję. Jeżeli

to achieve a goal.

zdecydujesz się, aby twoja firma skorzystała w projekcie z wsparcia finansowego Unii Europejskiej, to my przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty oraz przejdziemy wszystkie procedury.

Zakres naszych działań to:

Our area of operation is:

DORADZTWO

CONSULTING

Obecnie, najważniejszym narzędziem jest wiedza. Jesteśmy w stanie dotrzeć do najwyższej jakości i najbardziej zaufanych źródeł wiedzy w takich obszarach jak: sprzedaż, obsługa klienta, organizacja firmy itp. Wykorzystując tę wiedzę, pomożemy je usprawnić.

The most important thing in that time is knowledge. We’re able to get the most trustable and high quality information in many different areas like: sales, company organization, services, ect. We help you to make it more effective.

INTERNACJONALIZACJA Świat daje nam wiele możliwości szybkiej komunikacji by usprawnić nasze działania. Działalność jedynie na krajowym rynku, może być obecnie niewystarczająca. Firmy powinny zacząć myśleć globalnie. My pomagamy stać się globalną firmą. Naszą zaletą jest znajomość ryków: polskiego i krajów portugalsko języcznych (Portugalia, Angola, Mozambik, Brazylia). Możemy dać Ci szansę rozwoju twojej firmy w tym obszarze.

INWESTYCJE Pomożemy twojej firmie przygotować inwestycje. Wszystkie analizy i dokumenty jesteśmy w stanie przygotować dla Ciebie.

SZKOLENIA Przygotujemy szkolenia dla twoich pracowników. Dzięki nim poprawią swoje umiejetności z różnych dziedzin. Posiadamy własne programy szkoleń ale możemy przystosować je do szczególnych potrzeb firmy.

INTERNATIONALIZATION The world gives us a lot of possibilities to communicate with each other and to do things faster. Nowadays cannot be enough to operate only on domestic market. Companies should start think global. We help you to become global. Our adventage is knowladge of polish and Portuguese speaking countries (Portugal, Angola, Mozambique, Brasil). It can be opportunity for you to develop your company.

INVESTMENTS We help your company to make investment. All analysis and documents we can prepare for you.

TRAINING We prepare courses for your employees to improve their skills from many different areas. We have our own programs but we can adapt them to your specific needs.


GLOB, TWOJA FIRMA ROZWIJA SIĘ Z NAMI. GLOB, YOUR COMPANY GROWS WITH US. Zapewniamy firmie odpowiednie narzędzia i

Because Glob wants your company and

techniki prowadzące do sukcesu, ponieważ

co-workers to grow every day, we strive to

Glob chce, by twoja firma i współpracownicy

provide companies with the tools and techniques

rozwijali się każdego dnia.

for success.

Naszym celem jest wzbogacić firmę o

Our goals are to bring added value to companies

dodatkowe wartości, poprzez rozwijanie

by developing their employees´ skills.

umiejętności jej pracowników. W oparciu o nasze

Through our leadership, we ensure compliance

przywództwo, zapewniamy zgodność z naszymi

with our guidelines: commitment to results,

wytycznymi. Należą do nich: zobowiązanie się

transparency in internal and external relationships

do osiągnięcia określonych wyników,

and professionalism.

przejrzystość w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych oraz profesjonalizm.

While working with your company, we aspire to be a reference in skills development and

Podczas współpracy dążymy do rozwoju i

improved performance for your business and all

poprawy wydajności pracowników oraz

of your employees.

całej firmy.


www.glob-solution.com biuro@glob-solution.com

ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

Broszura glob  
Broszura glob  
Advertisement