Page 1

PORTFOLIO GRZEGORZ KRZEMIEŃ


GRZEGORZ KRZEMIEŃ ul. Prosta 254, 25-385 Kielce grzeg.krzemien@gmail.com + 48 888 761 891 Jestem osobą zafascynowaną szeroko pojętym „procesem” i staram się nie ograniczać tylko do architektury. Interesuje mnie materialność i autentyczność funkcji, co stało się inspiracją do organizacji warsztatów architektonicznych 1m3, które pokazują proces (powstawanie, badanie cech charakterystycznych i wykorzystanie) pełnej pracy z materiałem. Efektem tego podejścia do projektowania jest praca magisterska, którą roboczo można nazwać opracowaniem cegły z papieru. Dyplom zakładał zbadanie możliwości wykorzystania prasowanego papieru do stworzenia budynku i poprowadzony został przez cały proces prototypowania: od wstępnych koncepcji, przez wstępne próbki, które były badane pod kątem wytrzymałości i przenikalności cieplnej, aż do budowy kilku gotowych prototypów. Aktualnie staram się poszerzyć horyzonty o branżę programistyczną. Posiadam podstawową wiedzę z operowania modułem Arduino oraz Lego Mindstorms. Uczę się również programować w języku Python w środowisku Processing.

Działalność zawodowa 11.2016 – 04.2019 Jakub Heciak Architekt, praca przy projektach koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych, projekty konkursowe, wybrane projekty: Dom Kultury w Zaleszanach – 2016-2017, przygotowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej Domu Kultury w Zaleszanach pod Sandomierzem Szkoła i przedszkole przy ul. Zaruby w Warszawie – 2017, III miejsce w konkursie na projekt koncepcyjny zespołu szkolnego z przedszkolem Twórcza Twarda – 2018, III miejsce w konkursie na projekt koncepcyjny centrum kultury w Warszawie Sala Parafialna – 2018, przygotowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej sali parafialnej przy kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Kielcach 2017 – 2019 Fundacja Wspólnie LaFargeHolcim, przygotowywanie i koordynacja dokumentacji budowlano-wykonawczej do projektów programu Przygarnij Przestrzeń (pierwsza i druga edycja).


CV Znajomość oprogramowania AutoCad – bardzo dobra w 2D, podstawowa w 3D SketchUp – bardzo dobra Vectorworks – dobra Photoshop – dobra Pakiet Affinity Photo i Designer - dobra Revit – dobra, ukończony certyfikowany kurs Autodesk, poziom podstawowy Rhino – podstawowa Grasshopper – podstawowa Blender – podstawowa


SPIS PROJEKTÓW 1. PROJEKT DYPLOMOWY MAGISTERSKI „Projekt systemowej zammbudowy proekologicznej z wykorzystaniem niekonwencjonalnych materiałów budowlanych”

2. SZKOŁA I PRZEDSZKOLE PRZY UL. ZARUBY W WARSZAWIE III miejsce w konkursie na projekt koncepcyjny zespołu szkolnego z przedszkolem

3. TWÓRCZA TWARDA III miejsce w konkursie na projekt koncepcyjny centrum kultury w Warszawie

4. SALA PARAFIALNA Projekt sali parafialnej przy kościele pw. Chrystusa Króla w Kielcach

5. GMINNY ZALESZANACH

DOM

Projekt wielofunkcyjnego Zaleszanach

KULTURY domu

kultury

W w

6. BUDKA NA KSIĄŻKI 7. OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE 1M3 W KIELCACH 8. DZIAŁALNOŚĆ WARSZTATOWA I OKOŁO ARCHITEKTONICZNA


PROJEKT DYPLOMOWY MAGISTERSKI „Projekt systemowej zabudowy proekologicznej z wykorzystaniem niekonwencjonalnych materiałów budowlanych”

Czy jesteśmy w stanie projektować tak aby nie tworzyć odpadów? Jesli tak to z jakiego materiału i jakie mogą być tego konsekwencje? Czy i na ile architekt w dzisiejszym czasie może pozwolić sobie na faktyczne budowanie w zgodzie ze środowiskiem? Na takie i podobne im pytania starałem się odpowiedzieć w pracy magisterskiej. Przy zdecydowanej dominacji projektów koncepcyjnych jako dyplomów postawiłem sobie kilka założeń: na pewno muszę zaprojektować coś co można przynieść na obronę, skupić się na aspekcie zrównoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystania materiałów. W ten sposób pojawił się pomysł aby zaprojektować własny materiał budowlany z odpadów, aby dodatkowo zwrócić uwagę na marnowanie pewnego potencjału. I tak powstała cegła z papieru. Projekt zakładał stworzenie prototypów z ręcznie wyciskanej masy papierowej, które potem będą badane pod kątem przydatności w budownictwie. Jednocześnie niezwykle ważny był aspekt dalszego recyklingu powstały budulec musiał w jaknajwiększym stopniu powracać do obiegu.

Produkcja Forma wstępna została wykonana z płyt OSB o grubości 22mm, której spód stanowiły kanaliki odprowadzajace wodę. Materiał można wyjąć z formy po 24godz., a całkowite wyschnięcie następuje po ok 1-2 tyg.

Wytrzymałość Badania pokazały, wytrzymałość na ściskanie na poziomie od 1 do 1,2 Mpa w zależności od gęstości. Taka wytrzymałość pozwala na zbudowanie parterowego domu.

Przenikalność cieplna Przenikalność cieplna była badana na dwóch próbkach o różnej gęstości. Wyniki: pierwsza próbka 0,079W/mK, druga 0,089W/mK. Aby spełnić wymogi dotyczące przenikalności cieplnej trzeba zastosować mur o grubości ok 40cm.

Izolacja przeciwwodna Izolacyjność przeciwwodną struktury osiągnięto na dwa sposoby. Pierwszym jest odpowiednie zastosowanie folii w miejscach


SZKOŁA I PRZEDSZKOLE PRZY UL. ZARUBY W WARSZAWIE III miejsce w konkursie na projekt koncepcyjny zespołu szkolnego z przedszkolem Skład konkursowy: Jakub Heciak, Grzegorz Krzemień Wizualizacje: Mateusz Omański, Grzegorz Krzemień Projekt konkursowy zakładał podzielenie obiektu na dwie funkcje: szkołę i przedszkola, co pozwoliło na wytworzenie ciekawych, półprywatnych przestrzeni rekreacyjnych. Oba budynki opierały się na kwadratowym, modułowym rzucie, gdzie w centrum umieszczone zostały zadaszone dziedzińce. Głownym celem projektu było stworzenie przestrzeni, która zachęcałaby do pracy poza zajęciami. Aby to osiagnąć w półotwartych korytarzach zlokalizowane zostały częściowo wydzielone miejsca do pracy indywidualnej bądź grupowej. Sercem szkoły jest czterokondygnacyjny, otwarty dziedziniec, który otoczony jest półotwartymi korytarzami. Projekt zakładał, że właśnie w tych przestrzeniach odbywać się będzie pozalekcyjne życie szkoły. Wzdłuż balustrad umiejscowione zostały pojedyncze lub grupowe miejsca do pracy lub strefy rekreacyjne. Koncepcja dążyła do stworzenia miejsca przyjaznego i bezpiecznego dzięki otwartości, ale jednocześnie zapewniającego dużą intymność i odpowiednią izolacyjność akustyczną sal dydakcyjnych.


TWÓRCZA TWARDA III miejsce w konkursie na projekt koncepcyjny centrum kultury w Warszawie

Skład konkursowy: Jakub Heciak, Grzegorz Krzemień Wizualizacje: Mateusz Omański

Twórcza Twarda to niezwykłe założenie, które polega na połączeniu Domu Kultury Śródmieście i Młodzieżowego Domu Kultury w jeden wspólny obiekt z dodatkową salą koncertową na ok 300 osób. Głównym wyzwaniem konkursu było zmieszczenie programu funkcjonalnego w niezwykle różnorodnym tektonicznie otoczeniu. Jednak samo miejsce, odsunięte od głównych ulic, swoim klimatem zachęcało do stworzenia struktury o mniejszej skali, oddającej charakter warszawskich pawilonów. Z tego powodu projekt zakłada zagłębienie budynku o dwie kondygnacje pod ziemię aby umożliwić zrealizowanie bogatego programu przy zachowaniu pozornie niewielkiej skali obiektu. W ten sposób powstał praktycznie kwadratowy obiekt o przestronnych wewnętrznym dziedzińcu, w którym zlokalizowany został ogród. Budynek opiera się na konstrukcji słupowej umożliwiajacej swobodne kreowanie przestrzeni wewnątrz w zależności od aktualnego zapotrzebowania.


SALA PARAFIALNA Projekt sali parafialnej przy kościele Rzymskokatolickim pw Chrystusa Króla w Kielcach

Zespół projektowy: Jakub Heciak, Grzegorz Krzemień Wizualizacje: Mateusz Omański Fazy: - Projekt koncepcyjno-budowlany - Projekt wykonawczy Sala parafialna zaprojektowana została jako wielofunkcyjny obiekt o charakterze domu kultury, przeznaczenego dla różnych grup wiekowych. Głównym założeniem było stworzenie odpowiednich warunkuch do zajeć chóru oraz towarzyszących katechezą. Uzupełniony został o wielofunkcyjną salę konferencyjną oraz zaplecze kuchenne pozwalające obsłużyć nieduże imprezy. Prosta kubatura budynku kontrastuje z bardzo różnorodną typologią okolicznych domów jednorodzinnych. Uspokojenie ma sugerować bardziej wzniosły charakter obiektu, jednak jednocześnie nie odstrasza jak i nie konkuruje z kościołem projektu Witolda Cęckiewicza. Budynek został wyposażony w powietrzną pompę ciepła oraz instalacje odzyskiwania energii. Projekt znajduje się w trakcie realizacji.


ZALESZANY vProjekt Gminnego Zaleszanach

Centrum

Kultury

w

Zespół projektowy: Jakub Heciak, Grzegorz Krzemień Wizualizacje: Mateusz Omański Fazy: - Projekt koncepcyjno-budowlany - Projekt wykonawczy Centrum Kultury w Zaleszanach miał stać się wielofunkcyjnym obiektem skupiającym życie kulturalne całej gminy. W ramach kompleksu o pow. prawie 2500m2 znalazły się: wielofunkcyjna sala koncertowa z osobnym projektem ustroju akustycznego dostosowana do przeprowadzenia wydarzeń teatralnych i koncerów mediateka wraz z salami warszatowymi do przeprowadzenia szkoleń i kółek zainteresowań (np. modelarstwo) otwarty dziedziniec koncertowy z trybunami zaplecze kateringowe garaże ochotniczej straży pożarnej Koncepcja zakładała stworzenie obiektu przyjaznego i otwartego, posiadajacego intymne zakamarki. Całość obiektu konsultowana była pod kątem akustyki dążąc do stworzenia idelany przestrzeni do rozwijania pasji. Obiekt w pełni dostosowany jest do każdej grupy wiekowej. Projekt jest w trakcie oczekiwania na finansowanie.


BUDKA NA KSIĄŻKI Projekt instalacji artystycznej mającej wspierać więzi sąsiedzkie na krakowskich osiedlach poprzez wymianę książek Skład konkursowy: Grzegorz Krzemień Wiktoria Stępczyńska-Motyl Katarzyna Płonka Barbara Wojnar Pomysł na “Budki na książki” powstał podczas konsultacji mieszkańców i studentów architektury Politechniki Krakowskiej. Przyszli projektanci mieli za zadanie opracować koncepcję miejsca, gdzie będzie można bezpłatnie wymieniać się książkami. Głównym założeniem projektu zaproponowanego przez grupę, było znalezienie formy, która nie wymagałaby dużego nakładu finansowego, byłaby możliwa do usytuowania w różnych i niezależnych od innych instytucji miejscach i jednocześnie byłaby łatwa w montażu i demontażu. Koncepcja zakłada usytuowanie budki na planie kwadratu. Centralnym elementem instalacji jest rdzeń, który poza funkcją konstrukcyjną pełni również rolę półek na książki. Podłogę jak i dach stanowią proste, drewniany ramy o wymiarach 3mx3m, które razem z rdzeniem tworzą 3 główne elementy projektu. Dzięki takiej konstrukcji instalację można łatwo rozebrać na 3 fragmenty i przewieźć w inne miejsce. W końcowej wersji projektu pełne ściany zastąpiono miejscowo umieszczonymi płytami z poliwęglanu, które chronią przed wiatrem osoby z niego korzystające. Projekt został zrealizowany na osiedlu Ugorek w Krakowie.


WARSZTATY 1M3 „1m3” to Ogólnopolskie Warsztaty Architektoniczne, kórych celem jest poznanie cech wybranego materiału oraz wykorzystanie go do stworzenia niedużego obiektu w przestrzeni publicznej. Tytułowy „1m3” to maksymalna objętość wybranego w danej edycji materiału, jaki zespół ma do dyspozycji. Praca prowadzona jest w mały 5cio osobowych grupach pod okiem znanych architektów (Maciej Siuda, Karol Szparkowski, Karol Żurawski Marcin Kwietowicz i inni). Warsztaty mają pokazać, że otaczajace nas materiały to nie tylko płaskie płaszczyzny w 3dsMaxie, a ich wykorzystywanie wymaga przygotowania, odpowiedniej technologii i wiedzy. Do tej pory odbyły się trzy edycje (beton, cegła i drewno), które przyciągnęły prawie 100 osób. Powstałe projekty znalazły swoje miejsce na kampusie Politechniki Świetokrzyskiej, dzielnicy Czarnów w Kielcach oraz tymczasowo urozmaiciły przestrzenie skansenu Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. W tym momencie trwają ostatnie przygotowania do czwartej edycji, która dotyczyć będzie wikliny.


DZIAŁALNOŚĆ WARSZTATOWA I OKOŁO ARCHITEKTONICZNA

Projekwowanie parametryczne w Vectorworks Marionette

Od II roku studiów staram się uczestniczyć w każdych możoliwych warsztatach architektonicznych i wydarzeniach. OSSY, architektour, różnego typu wydarzenia organizowane przez lokalne centra kultury i strefy rozwoju są trochę moim środowiskiem. Dzięki warsztatom spotkałem wielu wspaniałych ludzi i miałem okazję zaprojektować oraz zbudować fantastyczne projekty. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich, dlatego przedstawię tylko kilka najważniejszych lub najciekawszych projektów. Staram się również poznawać programowania. Posiadam doświadczenie w programowaniu w Python. W kilku swoich projektach i hobbistycznie wykorzystywałem Arduino tworząc nieduże układy.

świat pewne języku czysto moduł

Obecnie uczę się projektowania parametrycznego w środowisku Marionette od firmy Vectorworks.

Warsztaty z programowania dźwięku przy wykorzystaniu mikrokontrolera Bare Conductive. Pozwalały przypisać dźwięk do przewodzącego elementu.


Warsztaty Success Stories

OSSA Gdynia

OSSA Zakopane

OSSA Bydgoszcz

Profile for Grzegorz Krzemień

Grzegorz Krzemień Architecture Portfolio  

Grzegorz Krzemień Architecture Portfolio

Grzegorz Krzemień Architecture Portfolio  

Grzegorz Krzemień Architecture Portfolio

Advertisement