Page 1

’N LOJALITEIT-LIDMAATKAART vir GrysKrag en Plus 50! Deur Martie Squier en Lutz Nell Om iets gratis te kry is altyd ’n bonus! Mense sê niks is verniet nie, maar laat ons daaroor gesels.

B

emarkers oor die wêreld heen word al vir ’n geruime tyd gekonfronteer met die hoë koste van massa-bemarking. Vandag is die beloning van gereelde kopers al redelik algemene praktyk by vele groot besighede waar lojaliteitstelsels ’n belangrike deel van ’n totale bemarkingstrategie uitmaak. Lojaliteitstelsels is egter nie iets nuuts in die wêreld nie. In 1844 het die “Rochdale Co-op Supermarket”groep die baan geopen om lojaliteit by hul kliënte aan te wakker deur die “sagte voordeel”-beginsel in hul besigheid te implementeer. Die vooruitgang in rekenaartegnologie maak dit vandag moontlik vir besighede om op groot skaal direk met hul kliënte te kommunikeer. Die bymekaarmaak van inligting oor kliënte speel deesdae ’n baie belangrike rol wanneer daar met kliënte gekommunikeer word. Belangrike elemente is soms aspekte soos verjaardae, taalvoorkeur, stokperdjies, belangstellings, handelsmerkvoorkeure en ook kategorieë van inkomstevlakke. Dit alles help om tussen jou kliënte te kan differensieer. Kliënte kan nou volgens behoeftes gegroepeer word. Die uiteinde is dat kliënte meer relevante bemarkingsinligting van besighede ontvang. Elektroniese en direkte kommunikasie is dan ook heelwat goedkoper as die massabemarkingsmedium.

Daardie “iets vir niks”

Dit is nou presies waar die “iets vir niks” inkom, want nou kan besighede van hul bemarkingsgeld

in die vorm van punte na hul kliënte deurgee. Hierdie lojaliteitspunte wat jy ontvang, is ’n bonus en meng nie in met jou prysonderhandelings nie. Wanneer daar vir spesiale lede afslagte onderhandel word, kan dit bykomende voordeel beteken. Lojaliteitstelsels en -kaarte is nie ’n nuwe konsep in Suid-Afrika nie. Daar is tans 65 verskillende lojaliteitsprogramme in die land beskikbaar. Sowat 3 miljoen verbruikers het gemiddeld drie of vier sulke lojaliteitskaarte in hul beursies. Lojaliteitsprogramme is gestruktureerde bemarking wat die verbruiker aanmoedig om lojaal teenoor die besigheid te wees, ten voordeel van almal. Kenners meen dat die gebruik van lojaliteitskaarte nog meer algemeen gaan raak, veral omdat die koms van Walmart na Suid-Afrika die mededinging in die kleinhandel dramaties gaan verskerp. Volgens dr Karel Prinsloo van GrysKrag is lojaliteitstelsels met hul kaarte ’n fyn kuns van besighede om voordele na hul kliënte terug te gee. GrysKrag het gekyk na verskillende lojaliteitsprogramme en tot die gevolgtrekking gekom dat dit ’n interessante moontlikheid is om tot voordeel van GrysKraglede te ontgin, asook van dienste- en produkverskaffers wat in seniors belangstel. Een voordeel van so ’n skema is dat GrysKraglede steeds ’n eie vrye keuse vir aankope behou, maar ook die geleentheid kry om van bepaalde dienste en produkverskaffers gebruik te maak. Winkels sal jou beloon vir elke rand en sent wat jy op hul vloer spandeer.

Plus 50 • April / May 2012

2012 April-Mei 7-2.indd 65

Iets avontuurliks daaraan is dat klublede nie “nee dankie” sal sê vir die lekker puntebonus wat na jou kant toe kom en wat jy kan ruil vir iets wat jy graag wil hê, maar waarvoor jy nooit regtig die selfbederfgeldjie gereed gehad het nie. ’n Lojaliteitskaart kan dus as ’n wen-wen situasie of geleentheid gesien word.

Verdien bonuspunte by besighede

Die lojaliteitskaart wat vir GrysKraglede en Plus 50-intekenare op die tafel is, is deel van ’n multispektrumprogram. Dit beteken dat daar ’n hele klompie besighede is wat deel uitmaak van die voordele-groep. Dit kom daarop neer dat ons lede met hul lidmaatskapkaart by ’n hele aantal besighede bonuspunte kan verdien. Meer punte beteken meer kontantwaarde. Dus kry ons in die proses 10 of 20 besighede se lojaliteitspunte in een punterekening – wat behoorlike toekennings beteken! Dit sal verhoed dat ons later met ’n beursie vol lojaliteitskaarte sit. Deur hierdie tipe lojaliteitskemas word dit ook moontlik gemaak om marknavorsing te doen oor gemeenskappe en kliënte se kooppatrone, byvoorbeeld dié van vyftigplussers in die algemeen. Lees meer oor GrysKrag en Plus 50-tydskrif se eie lojaliteitskaart in die volgende uitgawe van GrysKrag se elektroniese nuusbrief en in Plus 50-tydskrif.

65

2012/04/05 9:48 AM

Apr 2012 - Plus 50  

GrysKrag artikel / GreyPower article

Apr 2012 - Plus 50  

GrysKrag artikel / GreyPower article

Advertisement