Page 1

DOŁÑCZ DO GRYPOODPORNYCH

TU SZCZEPIMY PRZECIW GRYPIE

Patron honorowy

Organizatorzy

KAMPANIA SPOŁECZNA W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU ZWALCZANIA GRYPY

www.opzg.pl

Szczepienie wymaga konsultacji z lekarzem

IOZ/GO/PP1/07/13

Zarejestruj si´ na stronie www.grypoodporni.pl

Plakat: Tutaj Szczepimy Przeciw Grypie