Page 1


2

Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Tritichste jiergong, nûmer 11, 10 april 2018 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Utjefte: Fjouwerwykliks Grutte Gelf Oplage: 475 stiks p/a Bonhommestrjitte 2 IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 9283 VC Surhuizum Besoarging: E-mail: redactie@gruttegelf.nl Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 Website: www.gruttegelf.nl T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769 De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.


3

Grondig verbouwd kerkje brengt buurtschap weer tot leven De grondige verbouwing van het buurthuis in de Surhuizumer Mieden is bijna achter de rug. In de vloer zaten gaten en ’s winters was het er steenkoud. Andries Poelman van buurtvereniging De Mieden weet nog goed hoe buurthuis Petersburg erbij lag. “Als wij het niet hadden opgeknapt, was het binnen een paar jaar een bouwval.” Hoewel de Surhuizumer Mieden een kleine gemeenschap kent, is de behoefte aan een ruimte voor een spelletjes- of sinterklaasavond groot.

Andries Poelman van buurtvereniging De Mieden. (Foto: Marcel van Kammen) Bij de buurtvereniging zijn zo’n zestig huishoudens aangesloten, weet Poelman. “Meer dan driekwart van het buurtschap is lid. De mensen zijn hier één met elkaar.” Drie jaar geleden begon daarom het klussen, van nieuwe dakpannen tot de voegen. Met geld van de provincie, de gemeente Achtkarspelen, het Oranje Fonds en de Rabobank stripten de mannen van De Mieden het hele gebouw. Ze verhoogden het plafond en isoleerden de muren. ,,Woensdagavond is de vaste ploeg hier aan het timmeren.’’


4


5 Hoewel het interieur is ingericht naar eigen smaak, met lampen in art-decostijl en bloemetjesbehang à la jaren zestig, moet het exterieur oude tijden doen herleven. De klassieke kruiskozijnen zijn terug, net als het ronde venster boven de ingang. “De gemeente heeft ons de oude bouwtekeningen gegeven. We hebben het in oude staat teruggebracht.” In 1928 is het kleine gebouw aan de Miedwei voor 1000 gulden neergezet om preken in de houden. De oude naam Pro Rege, die geschreven in bruine grindsteentjes boven het dak torent, herinnert nog aan die tijd. In 1980 was het gebouw dusdanig verouderd, dat de Gereformeerde kerk het voor een symbolisch bedrag van 1 gulden overdroeg aan buurtvereniging De Mieden. Die doopte het pand om tot Petersburg, naar een naastgelegen boerderij. Als de vloer er straks in ligt en de bartafel staat, kunnen de deuren naar verwachting in april weer open. Met het vernieuwde pand durft het buurtschap weer plannen te maken. Zo staat voor juli een culinaire wandeltocht gepland, met Petersburg als eindbestemming. De buurt is weer tot bloei gekomen, vertelt Poelman. “In januari waren bij de ledenvergadering vijftig man. Zoveel hebben we de afgelopen jaren nooit meer gehad.” Melle Veltman, Leeuwarder Courant

Oranjenieuws! Niet leden opgelet! Graag zouden we jullie verwelkomen als nieuw lid. Voor maar 5 euro per jaar kun jij samen met je gezin een geheel gratis leuke dag beleven! Ieder jaar een leuke fietstocht met een koffiestop, met versnaperingen voor jong en oud. Na afloop wordt je warm onthaald met iets lekkers en gezellige live muziek! Voor de kleintjes is er een leuke activiteit, vorig jaar een groots circus en dit jaar een heuse... jawel een heuse Olympische Spelen met... een echte kunstijsbaan! Dus aarzel niet en geef je op op de komende koningsdag. Er liggen aanmeldingsformulieren voor je klaar en dan mag je dit jaar al mee doen! Tot ziens op 27 april bij het dorpshuis! Groeten van het Oranjebestuur


6

Voor al uw partytenten,marktkramen tafels en stoelen, terrasverwarmers springkussens en verlichting. Alles voor uw feest en evenement!

www.tm-verhuur.nl - mobiel 06 16870888


7

Dodenherdenking 2018 Beste dorpsgenoten, Ook dit jaar houden op 4 mei a.s. weer een dodenherdenking in de Doarpstsjerke van Surhuizum! De herdenking begint om 19.30 uur. Muzikale medewerking wordt verleend door Fanfare “de Bazuin” Augustinusga. De 4-mei commissie

Vogelwacht Augustinusga/Surhuizum Na twee jaar hebben we weer een volledig bestuur. Tjebbe Hansma heeft besloten om weer tot het bestuur toe te treden. Hij zal dit doen in de functie van penningmeester. Tjebbe welkom terug in het bestuur. Secretaris Dries Nicolai

Tige tank Wat hat it ús goed dien dat safolle minsken oan ús tocht ha nei dat Klaas ferstoar en bliken fan meilibjen stjoerden. Dêrfoar wolle wy jim hertlik bedanke. Groetnis, Griet Pool en de bern

Jeugdhonk Us Stek Jeugdhonk Us Stek is zaterdag 14 april, 28 april en 12 mei open van 14.30-17.00 uur voor alle leeftijden.


8


9

Zaalkampioen ASC JO9-1

Van links naar rechts staand Gandro Kats, Henk Kiers, Hidde van Kammen, Riekele Brouwer, Leider Sjoerd Kooistra. Van links naar rechts zittend Jens Borger, Sinne Kooistra, Hendrik Leegstra. Leider Johan Brouwer ontbreekt op de foto.

Wij gaan verhuizen Na 60 jaar in volle tevredenheid in Surhuizum te hebben gewoond, waarvan 54 jaar op Lustenburg 7, gaan we per 15 april verhuizen naar een appartement in het Feansterhiem aan de Jan Binneslaan 14 D1 te Surhuisterveen. Ons telefoonnummer blijft 0512-351485. Kom maar eens langs voor een bakje leut. Groeten, Lammert en Jantsje

Tige tank L창ns dizze wei wolle wy elkenien tank sizze foar de belangstelling, kaartsjes en blomkes tidens en nei myn ferbliuw yn it sikeh청s, revalidaasje en th첫s kommen. It hat 첫s goed dien. Pietsje en Sytze Hansma


10


11

Nederlanderschap

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden heeft bij Koninklijk Besluit van 15 februari 2018 het Nederlanderschap verleend aan Victoria Olegovna Zubko, geboren te Kaliningrad (Sovjet-Unie) wonende te Achtkarspelen. Zij woont met haar man Teun Jelle de Jong en hun twee dochters op de H.J. van der Veenstrjitte 25. Al met al heeft het 9 jaar geduurd voordat dit allemaal in kannen en kruiken was. Haar schoonvader Klaas de Jong was dan ook ontzettend blij voor haar zodat hij dit heeft verteld aan vele SurhĂşsters. Mede hierdoor heeft Victoria een storm aan reacties en kaarten mogen ontvangen.

Programma Koningsdag 2018 Om 13.00 uur begint de fietstocht met een koffiestop onderweg. En om 14.00 uur beginnen de Olympische winterspelen met een echte schaatsijsbaan als onderdeel! Na afloop is er een heuze après-ski met winterse lekkernijen voor jong en oud! Kortom dit wil je niet missen kom gezellig langs! Groeten het Oranjebestuur P.S. Geen lid? De formulieren om lid te worden liggen voor u klaar en u kunt dit jaar gelijk al mee doen!


12


13

Kanon van Surhuzum In januari van dit jaar is het project ‘Canons van de Friese dorpen en steden’ van start gegaan. Op de website www.dorpscanon.nl worden de belangrijkste en opmerkelijkste gebeurtenissen van alle 422 dorpen en steden in Fryslân verzameld. In Achtkarspelen coördineert de Stichting Oud-Achtkarspelen dit voor de 11 dorpen in de gemeente. De ‘Kanon van Surhuzum’ wordt uitgevoerd m.m.v. de redactie van de geschiedeniswebsite Ald Surhuzum.

De canoncommissie is momenteel druk bezig om een raamwerk vast te stellen met de belangrijkste en opmerkelijkste gebeurtenissen en personen uit het verleden van Surhuizum. Mocht u ook ideeën voor de canon hebben, dan kunt u die mailen naar doarpskanon@aldsurhuzum.nl. Ook bijdragen in de vorm van foto’s en achtergrond informatie kunt u mailen naar dit adres. In de volgende Grutte Gelf hopen we dan het voorlopige raamwerk bekend te kunnen maken. Meer informatie over de Friese canons kunt u vinden op www.dorpscanon.nl en over de ‘Kanon fan Surhuzum’ op www.aldsurhuzum.nl/doarpskanon.

Veurjaar Wat is er toch met die wieven, vrouwen zeg ik nu. Ik zag ze lopen, het was mooi weer. Ze hadden de jassen om de middel maar niks bij hun. Geen tas of schep en ook geen snoeischaar. Wel apart! Anders was er geen sneeuwklokje veilig geweest voor hen. Dan kwam de schep in de grond en hup... mee dat spul! Kwam ze al een keer tegen met mooie hazelaars takken, maar die hè ze vast van Reins kregen, die was met de boom aan het snoeien. Ja, dan zijn ze er wel weer bij, gratis hè. Ze zullen de túnen wel vol hebben met sneeuwklokjes. Heb het


14


15 wel gezien, op Lustenburg staan de túnen vol. Maar van de winter zag ik één van de vrouwen op de Rysloane bij een boom. Ik dacht: een nieuwe hobby, die proat met bomen, maar nee, ze plukte allemaal mos onder van de bomen. Wat moest ze daar nu weer mee. Ik maar prakiseren. Toen ging een lichtje branden. Kerst! Ja natuurlijk, stukjes maken. Ze zijn vast heel creatief. Toen ik over de Legeloane fietste zag ik daar ook alle bomen kaal waren. Daar binnen ze natuurlijk ook west en misschien de man van de blije fietser ook wel. Ja, die is ook heel crea bea. De vrouwen waren ook nog voor de televisie bij de veiling van Brenda. Die kreeg een mooie kamer en zunig dat ze waren. Bieden ze 50 cent of een euro, wat moesten die mannen daar nu mee. Maar ze stonden er mooi op. Jaja, het binne bijzondere vrouwen. De Spotter

Eerste kievitsei Achtkarspelen gevonden

Remco Hamstra uit Rottevalle, lid van vogelwacht Augustinusga/Surhuizum, heeft vrijdag 23 maart het eerste kievitsei van Achtkarspelen gevonden. Hij vond het ei om 18.00 uur nabij de Wide Pet. Woensdag 28 maart was er een kleine ceremonie aan de rand van het weiland waar het kievitsei werd gevonden. De heer Hamstra ontving uit handen van burgemeester Gerben Gerbrandy het vindersloon van 15 euro, een oorkonde en een mooie attentie.


16


17

Ooievaarsnet Begin deze maand is het door de firma Van Kammen gemaakte ooievaarsnest geplaatst bij ‘De Bistepôle’. Het is nu wachten op het eerste ooievaarspaartje dat hier zijn nest gaat bouwen.


18


19


20

Wilt u ook adverteren in de Grutte Gelf? Mail dan naar redactie@gruttegelf.nl voor meer informatie.


21

Bijzondere berichten uit de media

Grutte Gelf seit... It sprekwurd “Een wolf in schaapskleren� kin dus oanpast wurde... (en sa haw ik nea sein dat der eins in lyts motorke yn myn strontkarre siet fanwegen de Wegenbelesting)

Grutte Gelf Doordenker Wilde hij de Belastingdienst:


22


Pytsje

Dat dizze frou al sân krúskes op’e rêch hat is har wier net oan te sjen, sa fleurich en optein sjocht hja it deiljocht temjitte. Pytsje is de dochter fan Rinze en Jantsje Bouma.

Pytsje Talstra waard út namme fan de begraffenisferiening yn’e blommen set troch Djoeke Postma. Boppedat waard se noch ferrast mei in kadobon foar har geweldige jierrenlange ynset.

23

Har heit ried eartiids as molkboer mei syn brijkarre troch Surhuzum. Hie hast elk as klant. Har mem stie thús noed foar de winkel. Pytsje hat twa broers dy’t âlder as har binne: Piet en Eppie. Nei har, komme Alie, Ruurd en Nynke. Yn’e tiid dat hja nei de legere skoalle gong, bewarre master in apparaatsje yn’e kast, dat har om’e nekke hongen waard, sadat se de lessen better folgje koe, want Pytsje hat in gehoarprobleem. “Us heit en mem ha dêr


24 lykwols wol wat mei hân, want ús Eppy koe ek net goed hearre en ús Pyt moast, as jonkje fan fjouwer jier, al nei in ynternaat omdat hy hielendál dôf wie en dat ek altyd bleaun is. It lytse mantsje kaam allinne mar yn’e fakânsjes thús”. Nettsjinsteande har stroffelstien, koe Pytsje goed meikomme op skoalle en gong hja dêrnei, nei de húshâldskoalle yn Gruttegast. Ferfolgens die se in INAS ferpleechoplieding yn Drachten, rûn hja staazje yn Ermelo en waard fierder oplaat yn Feanwâlden en Noard-Burgum. Stie sadwaande hânsum te boek as allround soarchwurker! Yn dy jongfammetiid wie de belangstelling foar de jonges, ensa, fansels allang ûntflamme. Saneamde “feilingen” op in sneintemiddei, wiene rûnom. “Wy gongen”, seit Pytsje glunderjend, ”as kollegaas wolris mei de trein nei de Westerein om ús oan’e jonges sjen te litten. Dy fytsten dêr dan bylâns mei soms opstrûpte mouwen. Sa stoer as it mar koe! Wat in moaie tiid wie dat.” Wat de Bouma’s jimmer yn’e genen

siet, is dat se omraak reedride koene. Sa gau as it mar wat fertroud wie, wienen se op it iis te finen. “Dan bûnen ús heit en myn omkes de houtsjes ûnder en waarden der tochten makke. Sáfolle nocht hie ik dêrsels ek oan, dat ik einliks fanjongsôfoan gewoan mei de mannen op ried”. As bewiis dat se meidien hat oan de TOCHT DER TOCHTEN, hinget oan it lewant yn’e wenkeamer it Alvestêdkrúske dat hja yn 1986 helle hat. Tuskentiden hie se har dêrfoar yn kondysje holden troch altyd hiele einen te rinnen en by De Tûke Smiters hiel wat ballen yn’e koer te keilen.

Mar folle earder, yn’e tiid fan Ard en Keessie en de “autolozezondag”, is it de 24ste maart yn 1973, dat de saneamde DOLLLE SCHAATSNACHT yn Ljouwert holden wurdt. Pytsje, dy’t dêr fansels net mist wurde kin, kriget dêr kunde oan in himmele jongfeint


25 en wurdt nei ôfrin thúsbrocht troch Tsjalling Talstra. “In jier letter binne wy troud”, seit Pytsje. Trije bern ha se tegearre: Janette, Eeltsje en Marjan. It is yn 1984 dat Pytsje foar it earst yn oanrekking komt mei de begraffenisferiening “De Laatste Eer” fan Surhuzum. Har heit dy’t dêrfan yn it bestjoer sit, hat op in kear help nedich. Sadwaande skinkt Pytsje kofje yn foar famylje en kunde dy’t nei in begraffenis dy’t krekt west hat, noch even neisit. Fan it ien komt it oar en al gau is Pytsje nei belutsen by it ôflizzen fan minsken dy’t stoarn binne. Fan har profesje hie hja dêr ommers al sa faak mei te meitsjen hân by har wurk yn Toutenburch. “Jo witte net”, seit Pytsje, “hoefolle foldwaning as dit wurk faak jout. De minsken dy’t it oangiet hawwe faak it grutste fertriet en dan komme wy om dát te dwaan wat no ienkear dien wurde moat. It kin net oars of it rekket jinsels ek, mar wy hawwe leard om der mei om te gean. Dochs bliuwe der in hiel soad dingen dy’t ik meimakke ha, op myn netflues stean. Tankber bin ik wol, want no, no’t ik der nei in pe-

rioade fan twa-en-tritich jier mei ophâlde wol, sjoch ik werom op in diel fan myn libben dat ik net graach misse wold hie.”

Pytsje jout it stokje troch oan in jongere generaasje. Sa is de rin fan it libben. Sa tankber as Pytsje is dat hja dit wurk salang dwaan mocht, sa tankber is Surhuzum har, dat se it al dy jierren mei safolle ynmoed dien hat. Pytsje, wy swaaie dy alle lof ta! Harmen Scheepsma


26


27

Surhúster ferline: Buitenplaats Woudlust Livius Suffridus van Haersma (1718-1793), één van de zonen van Arent en Anskjen, stichtte in 1766 volgens de speciekohieren (= naamlijst van inwoners per plaats) “een nieuwe boerenplaats met heerenhuis” te Surhuizum. Dit huis, vermeld onder nummer 46, krijgt de naam ‘Woudlust’. Het huis stond tegenover de kerk en bestreek grofweg een gebied tussen de huidige C. Schuurmanwei en de Uterwei. De buitenplaats wordt als volgt omschreven: “bevat zeven benedenkamers, en drie kleine vertrekken ingerigt tot slaapvertrekken voor bedienden en provisie, een keuken en een kelder waarin zich ruime afdelingen voor wijnen en provisie bevinden, verder een koetshuis voor vier rijtuigen en stalling voor vijf paarden, in de tuin een afzonderlijke grote schuur waarin een karnhuis, mangelkamer, tuinmanskamer en een uitmuntende druivenkast, een ruime schuur tot berging van turf en hout, in de tuin bij een door hekken afgeschoten eiland met vruchtbomen een zeer fraaie koepel waarin een volière, de nodige kasten en boven een kompas en windwijzer in het bos een bank waarop een fraaie vaas. Welke bank een uitzicht oplevert naar de acht lanen waarin het bos is ingedeeld”.

Kadastrale kaart uit 1832 met daarop, tegen over de kerk (links onder), buitenplaats Woudlust.


28 Op 2 november 1771 staat er een advertentie in de Leeuwarder Courant, waarin het huis te koop wordt aangeboden:

Men praesenteert uit de hand te verkopen: Een deftig nieuw getimmerde Heeren HUIZINGE met verscheidene behangene en onbehangene Vertrekken, verzien met Keuken, Kelders, Stallingen en Schuure, Hovinge en Tuin; met of zonder Land, alles staande en geleegend in den Dorpe Zurhuizum zodanig als ’t bij de Heer Overste Haersma werd bezeeten. Wie hier van onderrichtinge begeert adresseerre zich ter Secretarie van Achtkarspelen tot Augustynsga. De speciekohieren vermelden in 1772: “de heer overste vertrokken en woont buitenlands, in plaats Johannes Hendrix jongelieden.” In 1774 woont kapitein Rudolphus Winder “ter repatitie van Zeeland” in het huis. De kapitein overlijdt op 26 mei 1778 en zijn vrouw Alida Schouten vertrekt in 1784 naar Leeuwarden. De nieuwe bewoner wordt A.C.W. Haersolte uit Leeuwarden. Deze vertrekt in 1786 van Surhuizum naar Overijssel en luitenant J.A. van Brughen wordt de volgende bewoner van “Woudlust”. Deze blijft hier wonen tot 1798, daarna wordt Henri Damas Bonhomme eigenaar. Bonhomme werd in 1812 maire van Surhuizum. Hij had in zijn militaire loopbaan vele rangen, in 1795 werd hij generaal. Nadien werd hij Minister van Oorlog en Gouverneur-Generaal van Oost-Friesland in Noord-Duitsland. Hij bewoonde het buitengoed Woudlust tot zijn dood. Na diens overlijden op 7 februari 1826 wordt het huis verkocht. Mr. Frederik de With, oud-grietman van Oostdongeradeel en wonende te Murmerwoude, koopt ‘Woudlust’ op 14 november 1827 voor een bedrag van f 5.600,-. Het wordt verkocht door notaris mr. Frederik Witteveen te Metslawier in opdracht van Albertus Buijsing, kalkbrander op ‘Kamstraburen’ bij Leeuwarden. Op 12 mei 1834 verkoopt mr. Frederik de With de buitenplaats ‘Woudlust’ ten overstaan van notaris Meindert de Vries te Augustinusga. Nieuwe eigenaar wordt mr. Ambrosius Ayzo van Boelens, grietman van Opsterland en wonende te Olterterp. Ruim twee jaar later wordt het huis op 20 juli 1836 voor afbraak verkocht door notaris M. de Vries te Augustinusga, in de herberg van Benedictus Jans Benedictus te Augustinusga. Niet bij de koop inbegrepen zijn


29 “de marmeren schoorsteenmantel met bijbehorende ijzerplaten en staanders uit de noordelijke voorkamer, een fornuisplaat uit de keuken, de grote marmeren steen gelegen in de gang bij de achterdeur”. Indien het huis niet wordt afgebroken kunnen deze goederen voor een bedrag van f 150,- worden gekocht. Berend Hayes Harkema, houtkoper te Warfhuizen, koopt het huis voor afbraak van f 2.625,-. Het karnehuis wordt afzonderlijk verkocht aan Pieter Harmens Bos, timmerman te Surhuizum en Romkje Dirks Posthuma, kastelein te Drachten, voor f 526,-. Volgende keer meer... Kornelis van Dekken Meer over de historie van Surhuizum op www.aldsurhuzum.nl

Notulen jaarvergadering Begrafenisvereniging De Laatste Eer van dinsdag 3 april 2018 1. Opening Jurjen Dijkstra opent de vergadering om 20.06 uur en heet iedereen welkom, in het bijzonder de heer Kamminga van de Federatie. 2. Mededelingen Jurjen geeft aan dat het qua weersomstandigheden een bijzonder jaar was. Het najaar was erg nat wat resulteerde in veel gaten in de graven. Dit is nu weer hersteld. Bode Nynke Bouma is wegens privéomstandigheden minimaal tot aan de bouwvak niet in staat haar werkzaamheden te verrichten. Zij wordt waargenomen door Froukje Tabak uit Surhuisterveen. 3. Ingekomen stukken Het betreft dit jaar alleen algemene stukken van Nardus en de Federatie. 4. Notulen vorige vergadering De heer Merkus vraagt uitleg over de zinsnede ‘afkooptermijn grafrecht 20 jaar’. Wordt een graf na 20 jaar geruimd? Jurjen geeft aan dat dit zeker niet het geval is. Als het graf goed onderhouden wordt is er niks aan de hand. Is dit niet het geval en kan er geen contact opgenomen worden met de familie dan komt er een mededeling in het informatiehokje op de begraafplaats te hangen. De familie heeft dan 1 jaar de tijd om te reageren. Wordt er niet gereageerd dan wordt het graf geruimd. 5. Financieel verslag Wij voldoen ruim aan de eisen van het actuarieel rapport. Tseard Veenstra van


30


31 de kascommissie geeft aan dat de kascontrole prima was! Geen opmerkingen. Tseard gaat nu uit de kascommissie en Albert Veenstra wordt reserve. 6. Presentatie Federatie van Uitvaartverenigingen door de heer Kamminga (secretaris) De heer Kamminga geeft uitleg over de presentatie ‘Op weg naar 2025’. Wat doet de Federatie en welke doelen zijn er gesteld voor nu en de toekomst. De heer Kamminga geeft aan dat het wellicht zinvol kan zijn in de toekomst samen te werken met andere uitvaartverenigingen. Delen van kennis. Ook is het zeer belangrijk de jeugd al vroeg bekend te maken en te houden met de lokale begrafenisvereniging. Dit door middel van sociale media en/of regelmatig adverteren in de dorpskrant. 7. Jaarverslag Het jaarverslag wordt gelezen en goedgekeurd. Er wordt gevraagd of de lichtjesdag dit jaar opnieuw georganiseerd wordt. Het bestuur geeft aan dat dit zeker het geval is. 8. Ledenkorting De ledenkorting blijft € 525. De contributie blijft € 13. 9. Bestuursverkiezing Jan Pool is aftredend maar heeft zich wel weer voor 1 termijn beschikbaar gesteld. Hiermee is het bestuur weer voltallig. 10. Rondvraag Greetje Loonstra vraagt of leden die 18 jaar worden ook een brief van het bestuur kunnen ontvangen inzake het lidmaatschap en de contributie. Djoeke geeft aan dat dit niet zinvol is. Dit kost heel veel tijd en energie. De contributie wordt als een lid 18 jaar wordt vaak van de rekening van de ouders afgeschreven. Indien dit leidt tot vragen of problemen dan hoort Djoeke dit snel genoeg. Wilma de Boer vraagt hoe het komt met de aula. Jurjen geeft aan dat nog niets definitief is, maar hij is in gesprek om in het nieuwe gebouw ook een aula op te nemen. Of dit mogelijk is moet blijken. Kostentechnisch moet het wel uitkunnen. Sipke Loonstra geeft aan dat in het verleden de jaarvergadering vaak in maart werd gehouden. Waarom zijn we daar van afgeweken? In april is het uur er al bij en daarom minder handig om dan de jaarvergadering te houden. Jurjen geeft aan dat we dit meenemen naar het volgende jaar! Tseard Pool geeft aan dat de begraafplaats niet goed onderhouden wordt. Vooral het maaien van het gras laat te wensen over. Jurjen neemt dit mee in het overleg met de hovenier!


32


33 11. Sluiting Jurjen bedankt de heer Kamminga voor de presentatie en overhandigt hem een bloemetje. Ook bedankt Jurjen de aanwezigen. De vergadering wordt gesloten om 22.08 uur.

Een prachtige prestatie van onze begrafenisvereniging die als beste uit de bus is gekomen.


34


35

Brouwerij fan âld Surhústers

Afgelopen 2e paasdag - 2 april - was het zover! De presentatie van het eerste bier van Brouwerij Bûsdoek in de Praetkoer in ons dorp. Enkele âld-surhûsters hebben begin dit jaar de Brouwerij Bûsdoek opgezet. Tijdens afgelopen 2e paasdag lanceerden deze brouwers hun eerste bier voor de verkoop: de Wiisprater. Familie en vrienden konden tijdens deze presentatie genieten van dit frisse speciaalbier. De Praetkoer was gezellig druk en de Wiisprater-voorraad was dan ook gauw op tijdens deze bijzondere dag. De brouwers Goffe, Frans, Theo, Jan Harmen en Janko zijn vrienden sinds de jaren ’90 en de stichters van Brouwerij Bûsdoek. Vier van deze brouwers groeiden op in Surhuizum, waarbij de vriendschap voornamelijk hechter werd door twee gezamenlijke hobby’s: korfballen bij DTS en bier drinken. Later ging iedereen zijn eigen weg met studie, werk, gezin, etc. De tijd voor elkaar als vrienden nam af... totdat de vrienden na 20 jaar besluiten het roer om te gooien en op zoek te gaan naar een nieuwe gedeelde passie: bier brouwen. De naam 8 Oktober 2016 was de eerste brouwavond. Er staat een grote pan op het vuur met daarin de dampende wort. Dit mengsel van mout en water moet gezeefd worden. Maar hoe? Nergens een zeef te bekennen. Daardoor ontstaat een heftige discussie of een zeef wel of niet in de standaard keuken thuishoort, een


36


37 discussie zoals je alleen met vrienden onder het genot van een biertje kunt voeren. Maar gezeefd worden moet er toch. En als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Een ouderwetse katoenen zakdoek (wel schoon) doet dienst als eerste zeef. Zo ontstaat niet alleen het eerste biertje van Brouwerij Bûsdoek, maar ook het eerste brouwverhaal. En daar gaat Bûsdoek om: vriendschap en verhalen. Wonderwel, het biertje smaakt de brouwers zeer goed! Het enthousiasme van familie en vrienden groeit... dus besluiten de vrienden direct om de “Grainfather” aan te schaffen, een semi-automatische professionele ketel. Iedereen wil proeven en iedereen blijft gretig afnemen. Het smaakt naar meer. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen richten de brouwers de Stichting Brouwerij Bûsdoek op. En het beste van allemaal: de vrienden zien elkaar weer geregeld. Design “A heart that works”, het bedrijf van Surhúster Sjoerd Kooistra, begeleidt deze nieuwe brouwerij op een perfecte manier in de wereld van de marketing. Hij heeft met zijn ontwerpen van het logo (hopknop met letter B), het etiket (de Bûsdoek), de website en alle overige reclamematerialen uitstekend de sfeer van het merk weergegeven. Wiisprater Ieder biertje krijgt een eigen naam... de eerste heet: “Wiisprater” Nu, 22 jaar later, is de vriendschap er nog steeds. De vrienden realiseren zich meer en meer dat het niet gaat om kwantiteit, maar om kwaliteit. Hun levens zijn verrijkt met partners, kinderen, werk, etc. Dit kom creatief samen in dit bier. De Wiisprater is gemaakt met 4 soorten mout, 3 kruidige, aromatische hoppen, havervlokken, koriander en zoete sinaasappelschil. Natuurlijk is ieder biertje speciaal, maar dit is met recht een speciaalbier. En één ding is nooit veranderd in die 22 jaar: na de eerste slok zorgt het nog steeds voor een hoop “wiispraat”. Brouwerij Bûsdoek, bier met freonskip as wichtichste ingrediint. Het bier is al volop verkrijgbaar in de regio! “De Praetkoer” DTS kantine Surhuizum; Brasserie Kolkzicht, Surhuisterveen; Bijzonder en Genieten, Surhuisterveen; Mitra Postma Surhuisterveen en webshop fryskekadoos.nl. Verder nog in 8 andere winkels en horeca in Friesland. Zie de website voor alle adressen: www.brouwerijbusdoek.frl Of volg deze Surhúster brouwers op Facebook of Instagram: @brouwerijbusdoek


38


39

Hoe bouwers vanuit Surhuizum meegroeien met de economie

De afgelopen jaren groeide Hoekstra & Westra Totaalbouw uit Surhuizum van acht vaste krachten naar 53 mensen. Recent namen ze Engbert Jongsma Timmerwerken Drachten over. “We zitten volop in het werk”, vertelt officemanager Akkie Dijk. Haar bazen Bouwe Hoekstra en Jan Westra startten het bedrijf vijftien jaar geleden. Zij zijn al die tijd hun aannemingsbedrijf blijven bestieren vanuit een garage bij een woonhuis aan de Mieden in Surhuizum. “Dat is denk ik hun kracht geweest”, meent Dijk. “Ze hebben nooit veel geld gestoken in een protserig bedrijfspand.” Evenzogoed verhuist het bedrijf over enkele maanden naar een kantoorpand aan de Lauwersweg in Surhuisterveen. Daar zitten ook werkplaatsen bij, maar die blijven in de verhuur. “Het is een beetje achterhaald om als bouwbedrijf een werkplaats te hebben”, zegt Dijk. “Ons materieel staat op de verschillende bouwplaatsen.” In de crisis moesten de mannen voor werk de Afsluitdijk over. Tegenwoordig is het werk weer dichterbij. Op dit moment bouwen Hoekstra en Westra 56 nieuwe huizen aan de Oldegalileeën, in Wiarda en Jabikswoude in Leeuwarden. Bovendien renoveren ze tachtig corporatiewoningen in Drachten. De orderportefeuille is tot in 2019 gevuld. “De groei gaat zeker verder, maar de markt blijft grillig”, stelt de officemanager. Engbert Jongsma richtte zich vooral op de verbouw en het onderhoud van bedrijfsruimtes. Hij was echter niet kapitaalkrachtig genoeg om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Onder de hoede van Hoekstra & Westra hoopt Jongsma meer klussen aan te pakken. Jaap Hellinga, Leeuwarder Courant


40

Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Hendrik de Haan, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112 Dorpsbibliotheek Surhuizum Openingstijden: dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur, en iedere eerste donderdag van de maand van 19.0020.00 uur. Dorpenteam Achtkarspelen Inloopmiddag op dinsdag 17 april van 15.00-17.00 uur in De Delfeart. Bestuur Plaatselijk Belang Jacob Hooghiemstra, voorzitter AndrĂŠ Barwegen, secretaris, email pbsurhuizum@gmail.com Gerke Holthuis, penningmeester Sita Dotinga, notuliste Cora Groenhof Openingstijden Dinsdag 9.00-12.00 uur 19.00-21.00 uur Donderdag 9.00-12.00 uur 19.00-21.00 uur Vrijdag 9.00-12.00 uur Verder op afspraak

MFC De Delfeart Jitske Schaafsma, agendabeheer, tel. 0512-352504, henkenjitske@ hotmail.com Henk Schaafsma, voorzitter, email henkenjitske@hotmail.com Marten Kloosterman, secretaris, email marten_908@hotmail.com Wiebina Top, penningmeester, email delfeartsurhuizum@gmail.com Jelly Posthumus Jan Rodenhuis, email janrodenhuis289@gmail.com Johan Bolhuis, email bolhuis. johan@gmail.com


41

Zoekplaatje Als deze goed schoon zijn, is het uitzicht in ieder geval groot! Het plaatje en de hint waren zo duidelijk, dat de wandelvrouwen de schoenen niet eens aan hoefden te trekken: “Zo moeilijk als het de vorige keer was, zo gemakkelijk was het nu. Toen ik de Grutte Gelf opende en natuurlijk eerst naar het zoekplaatje keek, wist ik gelijk wat het was, met de hint erbij. Daar hoeven we de deur niet voor uit en dat is natuurlijk weer jammer. Maar nu ook geen stress dat we het niet kunnen vinden. Het zijn de ramen van het Hervormde gebouw met uitzicht op de toer en de kerk.” Wel mooi dat de gebouwen in Surhuizum inmiddels zo vertrouwd en bekend zijn, dat ze aan drie kozijntjes te herkennen zijn! Dat vonden Jacob en Maike Mulder ook: “Deze keer was het niet moeilijk te vinden. Het zijn de ramen van het gebouw aan de voorkant naast de deur aan It Langpaed.” En ook de familie Hofstede wist de juiste plaats te vinden: “Het plaatje is te vinden aan it Langpaed. Het is het gebouw van de kerk waar de kinderen hun tijd tijdens de kerkdienst hebben.” De oplossing van trouwe inzender Jelle moest uit de oud-papiercontainer worden gevist, omdat huisgenoten het voor een reclameblaadje hadden aangezien. Nu stond er ook wel een poserende heer naast de tekst, zoals u bijgaande foto kunt zien, maar om dat dan direct maar te verbannen naar de container is ook wel weer wat. Zeker omdat er zoals altijd weer wat valt te leren: “Dit keer een “fluitje van een cent”! De zoektocht naar dit plaatje leverde een besparing voor het milieu. Deze 3 smalle H-Vensters zijn te vinden in de voorgevel aan de noordzijde van het monumentale verenigingsgebouw aan It Langpaed. Dit gebouw dateert uit 1928/1929 en stond onder architectuur van J.C. Velding. Tenslotte nog een toepasselijk gezegde: Er is meer licht dan door het raam kan schijnen!”


42 Klaske heeft een oplossing én een nieuw zoekplaatje. Ze komt nog even terug op het feit dat de wandeldames mopperden omdat het vanaf de weg niet te zou zijn (het naambordje bij Sipke en Greetje): “Dat Sipke Loonstra der ollegjer stammen fjar lein hat kin ik fan te voren net witte. Ik kin no net echt sizze ost it zoekplaatje fan dizze Gelf wel fanôf de wei sjen kist... wont it is een dearinnend stikje... mar der lit ik my dan mar net oer út fierder. It binne de 3 ramen fan it tsjerkegebou!” En dan het nieuwe zoekplaatje, dat wij ook nog niet hebben gevonden waardoor we dus wederom geen hint kunnen geven. Wel heeft Klaske nog een hint: “Dizze kist ek fanôf de wei wol sjen!” Geef uw oplossing door aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of één van de andere redactieleden. Mailen kan naar redactie@gruttegelf.nl of de.brouwers@hotmail.com. Heeft u ook een zoekplaatje? Stuur het in! Veel succes en tot de volgende Gelf.

Spreuk van de maand “Al doet April ons mooi weer aanschouwen, ‘t is evenals fortuin, we kunnen hem niet vertrouwen”

Oplossing Grutte Gelf doordenker Antwoord: (min is ook wel af) af-zetten


43

Wurklist 9 t/m 14 april 13 april 19.30 uur 15 april 9.30 uur 17 april 18 april 20 april 27 april

29 april 4 mei

Deurcollecte voor de Hartstichting. Klaverjassen Minicamping Blauforlaet. Kerk-School-Gezinsdienst i.s.m. de Johannes Looijengaskoalle in de Doarpstsjerke. 15.00-17.00 uur Inloopmiddag dorpenteam in De Delfeart. 20.00 uur Gezond Verstand Lezing over Systemisch werk ofwel opstellingen bij Land van Eén. Klaverjassen in De Praetkoer, voor leden en 19.30 uur donateurs kv. DTS. Koningsdag bij/in De Delfeart, met om: 13.00 uur Fietstocht. Olympische winterspelen met kunstijsbaan! 14.00 uur 21.00 uur Feestavond met DJ Anko. Intrede- en bevestigingsdienst van da. Guda 10.00 uur H. Borger-Koetsier van de Protestantse gemeente Surhuizum in de Doarpstsjerke. Dodenherdenking in de Doarpstsjerke. 19.30 uur

Iedere dinsdagavond om 19.30 uur schilderclub in ‘De Delfeart’. Info: Annemarie Groendijk, tel. 06-25443523. Iedere donderdag om 9.30 uur gezellige koffieochtend in ‘De Delfeart’. Iedere donderdagavond van 20.00-22.00 uur repeteert Popkoor Akkoord in ‘De Delfeart’. Info: popkoor-akkoord.webs.com.

Kopijsluiting

Nieuwe kopij kunt u tot maandag 30 april 2018 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon)

of telefonisch doorgeven op nummer 351767

of mailen naar: redactie@gruttegelf.nl óók online op www.gruttegelf.nl


Grutte Gelf nûmer 11, 10 april 2018  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Tritichtste jiergong, nûmer 11, 10 april 2018

Grutte Gelf nûmer 11, 10 april 2018  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Tritichtste jiergong, nûmer 11, 10 april 2018

Advertisement