Page 39

39

Wurklist

9 en 10 maart 10 maart 19.30 uur 13 maart 13.15-15.15 uur 15 maart 13.30-16.30 uur 16 maart 14.30 uur

Potgrondactie Excelsior. Iepen poadium in de Delfeart. Open middag Joh. Looijengaskoalle. Open dag OBS Maskelyn in Augustinusga. Theatergroep Mooi Weer speelt "Aan de keukentafel" in café Stynsgea. 17 maart 16.00-18.00 uur Gymnastiekuitvoering SVS in de Delfeart. 19 t/m 24 maart Simavi-collecte. 19 maart 20.00 uur Ledenvergadering Plaatselijk Belang bij Piersma. 23 maart 19.30 uur Klaverjassen in “de Praetkoer”, voor leden en donateurs kv DTS. 27 maart 20.00 uur Ledenvergadering begrafenisvereniging “De Laatste Eer” bij Piersma. 6 april 19.30 uur Klaverjassen in de Delfeart. 8 april t/m 14 april Lijstcollecte voor Roemenië.

Spreuk van de maand “De wereld biedt genoeg rijkdom om aan ieders behoefte te voldoen, maar niet genoeg om aan ieders begeerte tegemoet te komen.”

Oplossing Grutte Gelf Doordenker Antwoord: t-op-punt

Kopijsluting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 26 maart 2012 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl óók online op gruttegelf.surhuzum.nl

Grutte Gelf nûmer 10, 6 maart 2012  
Grutte Gelf nûmer 10, 6 maart 2012  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Fjouwerentweintichtste jiergong, nûmer 10, 6 maart 2012

Advertisement