Page 1


2

Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Fiifentweintichste jiergong, nûmer 6, 13 novimber 2012 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: gruttegelf@surhuzum.nl Website: gruttegelf.surhuzum.nl

Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 520 stiks Rabobanknûmer: 30.42.71.691 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769

De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.


3

Bericht van Plaatselijk Belang Het zal de meeste mensen misschien wel zijn opgevallen dat de gemeente ook niet aan de recessie voorbij gaat en dat zij ook aan het bezuinigen zijn. De gemeente doet dit in eerste instantie d.m.v. proeven, na een proefperiode wordt er gekeken wat levert het op en wat zijn de consequenties. In de zomer hebben ze het maaibeleid verandert ,dit hebben velen kunnen zien dat het resultaat niet altijd gewenst is,hier hebben we de gemeente ook op aangesproken. Nu hebben ze het lichtbeleid als proef lopen en dat betekent dat er straatlampen worden gedempt en er worden straatlampen om en om uit gedaan dit laatste wordt nog wel eens als lastig ervaren, je komt erg donkere plekken tegen wat niet gewenst is. Wij als Plaatselijk Belang gaan binnen kort weer met B&W om tafel om het lichtbeleid nader te bespreken, zijn er nog ongewenste situaties dan horen we dat graag. Het bestuur Tseard Veenstra, tel. 351454 Hieke de Haan, tel. 351491

Intocht Sinterklaas 2012 De “intocht Sinterklaas 2012” is zowel voor Sinterklaas als voor alle kinderen een groot spektakel. De plaats waar Sinterklaas dit jaar aankomt is Roermond, en wel op zaterdag 17 november. Sinterklaas heeft laten weten dat hij een week later op zaterdag 24 november naar Surhuizum toe komt. Hij heeft ook laten weten dat het dit jaar anders wordt dan de afgelopen jaren want de bern mei de heit en mem, pake’s en beppe’s worden dit keer verwacht bij de feart op kruising van Lustenburg en Schuurmanwei om 13.30 uur. Zou hij dan met de stoomboot aankomen? Afwachten dus. Nadat sinterklaas is aangekomen is er voor de kinderen t/m groep 5 nog een feestje op een geheime locatie deze verteld Sinterklaas bij de feart. Iedereen wordt dus bij de feart verwacht. De kinderen t/m groep 5 mogen hun schoentje komen zetten in het dorpshuis “De Delfeart” op vrijdag 23 november vanaf 19.00 tot 19.30 uur. Sinterklaas vind het altijd leuk om een kleurplaat van jullie te krijgen, dus doe een leuke kleurplaat met naam en welke groep je zit in je schoen. We hopen weer op een mooi feestje.


4


5

Straatverlichting Misschien is het u al opgevallen dat de gemeente met een bezuinigingsmaatregel aan het testen is. Hoe wij dorpsgenoten het vinden dat o.a. op de Doarpsstrjitte en het Súd de helft van de straatverlichting gedoofd is. Dit onderzoek duurt van 1 september tot 31 december 2012. Laat u horen is de oproep van de gemeente! Mijn ondervinding is dat het voor de wintermaanden erg onhandig als je nog een brief wilt posten kun je bij de brievenbus niet meer zien welke postcode aan welke kant moet, de straatverlichting is bij de brievenbus gedoofd. Met al die bladeren/modder en omhoog staande stoeptegels op- en afstapjes vind ik het onplezierig om ’s avonds en ’s ochtends als het donker is daar te lopen met de hond. Wat vind u ervan? De gemeente wil graag negatieve en positieve reacties horen. Je kunt dit telefonisch of via www.achtkarspelen.nl doorgeven bij de gemeente. Ria Muller

Surhuizum in de race voor ‘Kern met Pit’ Wie wordt de trofeewinnaar van ‘Kern met Pit’ editie 2012 in de provincie Friesland? Tot en met 31 december kan er gestemd worden op de deelnemers van ‘Kern met Pit’. In Friesland doet onder meer Surhuizum mee aan de wedstrijd met het project ‘Groene Dorpen Surhuizum’. Het versterking van de karakteristieke erf- en dorpsbeplanting, op basis van voorstellen van bewoners, staat centraal bij het project ‘Groene Dorpen’. Dat gebeurt door het uitwerken en uitvoeren van (geraamd) dertig erf- en tuinbeplantingsplannen en het uitwerken van beplantingsvoorstellen voor de openbare ruimte in dorpskom en buitengebied. Stemmen kan op www.kernmetpit.nl. Op de website staat een overzicht van alle 124 deelnemende projecten. ‘Kern met Pit’ is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Via de wedstrijd worden bewonersgroepen uitgedaagd om hun idee voor de leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Wie dat voor elkaar krijgt, ontvangt het predicaat ‘Kern met Pit’ en duizend euro. Daarnaast wint per provincie één bewonersgroep de trofee en een extra prijs van vijftienhonderd euro. De winnaar van deze trofee wordt voor een derde bepaald door een vakjury, een derde door de deelnemers zelf en een derde door het Nederlands publiek. Dus vergeet niet te stemmen vóór 31 december op ‘Groene Dorpen Surhuizum’ via www.kernmetpit.nl.


6


7

Boogschutters vinden nieuw onderkomen bij Dalstra Reizen in Surhuisterveen

De explosieve groei van het boogschieten in de Friese Wouden zorgt ervoor dat de boogschuttersvereniging Fryskewâld uit Surhuisterveen totaal uit zijn voegen is gesprongen. Ruimte om hun sport te beoefenen in één van de sportaccommodaties in Achtkarspelen n was niet meer voor handen. Het gymnastiek gebouw in Surhuizum was veel te klein om daar verder te kunnen trainen dit zou uiteindelijk gevaarlijke situaties op leveren. Momenteel melden er zich gemiddeld 5 nieuwe mensen per week aan waarwaa onder veel damess en maar ook kinderen die graag eens een keer mee willen schieten om eens te voelen wat boogschieten nou werkelijk inhoud. De meeste enthousiastelingen gaan dan voor een cursus van 10 lessen waar de fijne kneepjes van het boogschieten worden bij gebracht. ht. “De groei gaat zo hard, dat als dit zo door gaat ,de de vereniging in nowtime over de 100 leden komt te zitten en dat is buiten verwachting”, vertelt voorzitter Roel Postma. Het wordt druk aan de Lauwersweg De boogschutters waren al een tijdje opzoek naarr een andere schietlocatie in Surhuisterveen omdat ook hun outdoorbaan daar te vinden is. In de sporthal van Surhuisterveen was geen ruimte deze was al helemaal vol geboekt. Johan Dalstra van Dalstra Reizen uit Surhuisterveen wist van de problematiek van de schuttersvereniging en kwam de club spontaan te hulp. Dalstra bood de club oefenruimte aan in de leegstaande hallen die hun ingang hebben aan de Lauwersweg. Op dezelfde zelfde locatie zat een aantal jaren geleden nog een faillisfailli sement verkoop. De afgelopen 2 weken is er door de vereniging flink geklust in hun nieuwe accommodatie, zo is er een kantine aangelegd met keuken. De


8


9 vereniging heeft 2 hallen tot hun beschikking met een totale ruimte van 1800 m2 waarin de boogschutters naar hartenlust hun pijltje kunnen afschieten. In de eerste hal zijn 9 schietbanen van 18 meter en in de tweede hal zijn 6 schietbanen aangelegd van 25 meter lang. De rest van deze hal zal in de loop van tijd een complete 3D indoor baan worden aangelegd waar op kunststof dieren kan worden geschoten. Om dit parcours aan te leggen is er nog heel veel geld nodig en is de vereniging op zoek naar sponsoren die hier een bijdrage in willen leveren. Als deze 3D baan gerealiseerd kan worden dan zou dit het enigste 3D indoor parcours in zijn soort zijn in heel Europa. Sponsoren Het eerste begin van het 3D parcours ligt er al. Zo heeft Albert Veenstra een Leeuw gemaakt van stof en andere afvalstoffen om hier op te kunnen schieten. Ook hebben de eerste sponsoren zich gemeld. Door Fouragehandel Sikkema uit Sebaldeburen werd spontaan 25 pakjes stro aangeboden. Er is uiteraard veel meer stro nodig om de pijlen op te vangen, dus wanneer u de vereniging wil helpen met wat stro of andere materialen zoals plaatmateriaal om wanden de plaatsen dan komen ze daar een stuk verder mee. Ook zijn er ongeveer 30 stuks 3D dieren nodig. Deze zijn behoorlijk prijzig zo. Eén 3D dier kost bijvoorbeeld al rond de € 250,- euro. Open dag De vereniging zal binnenkort een open dag houden en zal de nieuwe hal voor het grote publiek te bezichtigen zijn. Zo zult u zelf ook een pijltje kunnen schieten en zo ook eens een keer in de huid van de beruchte schutter Robin Hood kunnen kruipen. Wie heeft er niet gedroomd om een echte Robin Hood te zijn. Binnenkort zullen ze, over deze open dag, meer bekend maken in deze krant en op de website van de vereniging www.fryskewald.nl.

Nederlandse Brandwonden Stichting De collecte in Surhuizum heeft een prachtig bedrag van € 786,15 opgebracht. Alle gevers heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Fijn dat er ieder jaar weer mensen zijn die voor dit goede doel op pad gaan. Ook zij hiervoor bedankt. Hieronder volgt een lijstje van mensen, die wegens trouwe dienst een oorkonde kregen namens de Nederlandse Brandwonden Stichting: Mevr. Baukje de Jong - 5 jaar Mevr. Janneke Elzinga -10 jaar Mevr. Janet v.d. Veen - 10 jaar Mevr. I. Postma - 15 jaar. Zij kreeg tevens een zilveren speld. Riet Alberts


10


11

Skûtelbank Geboren

Geslaagd

Alarmnummers

: 26 oktober; Lianne Esmee van Dijk, dochtertje van Albert en Leslie van Dijk, Deutechemstrjitte 6. 6 november; Jinte Jenna, dochtertje van Pieter en Rianne van der Veen, Bartemerwei 21. : Erwin Storm, Bonhommestrjitte 20, is geslaagd voor zijn zwemdiploma A. Van harte gefeliciteerd door Heit, Mem, Mirte, Femke en de pakes en beppes! Autorijschool Sije Veenstra feliciteert Lubbe de Boer met het behalen van zijn rijbewijs. Wij wensen hem vele veilige kilometers toe. Marleen Boersma, Doarpstrjitte 21, is geslaagd voor het rijbewijs (1e examen). Oan de Friese Poort is slagge foar fersoargjende 1G Annie Boekema. Oan it Friesland College is slagge foar MBO Life Sciences Imkje Boekema. Jesse van Dijk is slagge foar it swimdiploma C. Alle trije fan herte lokwinske. : Politie, buurtagent Anne van der Heide, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112

Berichten voor de Skûtelbank kunt u mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl

De Zonnebloem De Zonnebloem is een landelijk bekende organisatie die zich al jarenlang inzet voor de gehandicapte medemens en voor ouderen die niet zelfstandig dingen kunnen ondernemen. Thema voor dit jaar: aandacht voor elkaar, met oog op de toekomst. Zoals in iedere provincie zijn ook in Fryslân afdelingen actief. De afdeling Achtkarspelen organiseert gedurende het jaar verschillende activiteiten zoals een boottocht, een busreis of een theaterbezoek. Op het programma voor december staat een bezoek aan de Kerstmarkt van Groenrijk in Zwaagwesteinde. De datum is dinsdag 11 december (’s middags). Kosten € 6,--. Vervoer kan worden verzorgd. Wie mee wil gaan kan zich opgeven bij: Janny Veenstra, tel. 351411; Griet Veenstra, tel 362392 of Tjitske Scheepsma, tel. 351769.


12


13

Bijzondere berichten uit de media

Grutte Gelf seit...

In groulik ferhaal. Mar soe dy boer ek net ris in bargeschnitzel iten ha? Dan jilt: Sa’t de boer is, fertrout er syn bisten...

Grutte Gelf Doordenker Zullen velen hebben bij het lezen van bovenstaand artikel:


14


15

Nieuws vanuit “De Delfeart” Het bestuur van MFC “De Delfeart” gaat iets nieuws organiseren, nl. inloopmiddagen. En de eerste inloopmiddag zal zijn op zaterdag 17 november a.s. om 15.30 uur. Onder het genot van een hapje en een drankje worden er spelletjes gehouden zoals dammen en sjoelen. Ook is het mogelijk om vergeten volkspelen mee te brengen. Tevens zal het trio “Connected” bestaande uit Sape, Oeds en Piet-André zorgen voor live muziek. ‘Connected’ is tevens een toepasselijke naam, en al helemaal voor deze middag, nl. ‘contact’. De inloopmiddag zal duren tot 20.00 uur ’s avonds. Verder proberen wij als bestuur het doarpshûs voor iedereen wat toegankelijker te maken. Een voorbeeld: Het koor oefent, de muziek repeteert en er is kaarten. Maar je houdt zelf niet zo van kaarten. Dan kun je altijd bij de bar aanschuiven voor een drankje, maar het mag uiteraard niet storend zijn voor de andere bezoekers van het doarpshûs. Dit zal voortaan worden aangegeven door een verlicht bordje met de tekst ‘OPEN’. It doarpshûs bestjoer


16


17

Ledenvergadering Ysclub “De Izeren Wjuk” Zoals u hieronder kunt lezen hebben wij de jaarlijkse ledenvergadering gepland op vrijdag 30 november 2012 om half 8. Om half 9 is de receptie van het 125-jarig bestaan. Er is een tentoonstelling aan de hand van oude foto’s en documenten over deze periode. Om ongeveer 9 uur komt er een film samengesteld door Teun Runia over deze periode. Vervolgens is er live muziek en hopen we op een gezellige avond. Graat tot ziens!! Uitnodiging ledenvergadering Ysclub “De Izeren Wjuk” De jaarlijkse ledenvergadering van de ijsclub zal worden gehouden op: Datum : Vrijdag 30 november 2012 Locatie : Café Stynsgea, Geawei 35a te Augustinusga Aanvang : 19.30 uur Agenda 1. Opening 2. Notulen en jaarverslag 3. Verslag penningmeester 4. Verslag kascommissie Pieter Groenland en Peter Luimstra 5. Pauze 6. Benoeming nieuwe kascommissie 7. Bestuursverkiezing 8. Bestuursmededeling 9. Rondvraag 10. Verloting 11. Sluiting Nieuwe leden kunnen zich tot 1 december 2012 aanmelden bij Wybo Hofstra Tel.: 06-51605227 Gezinsabonnement € 5,Alleenstaande € 3,Donateurs € 2,50 Binnenkort wordt de ijsbaan weer onder water gezet, dus denk om uw kinderen!


18


19

Winterfair “ De Spitkeet” staat weer bol van activiteiten Ook dit jaar wordt, na het grote succes van vorig jaar, weer een winterfair gedurende vier dagen Op Themapark De Spitkeet gehouden. Uiteraard met tal van activiteiten. Vanaf woensdag 12 december tot en met zaterdag 15 december kan men weer op het themapark terecht. Op deze eerste dag zijn de kinderen om13.00, 14.30 en 16.00 uur welkom bij een workshop, waar ze onder leiding kerststukjes en andere leuke dingetjes mogen maken. Hiervoor moeten ze zich wel voor maandag 10 december op tel. 06-83417414 opgeven. De markt is woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 december van 13.00 uur tot 21.00 geopend, waarbij het publiek kennis kan maken met een grote verscheidenheid aan kerst- en winterartikelen, die tegen een redelijke prijs worden aangeboden. Op zaterdag is de markt geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur, waarbij men o.m. kan deelnemen aan een rad van avontuur en andere leuke activiteiten. Vanaf donderdag wordt het gehele programma muzikaal omlijst. Daarvoor worden op dit moment nog contacten gelegd. Tijdens de openingstijden van de kerstfair is het museum ook geopend en kan men alle huisjes en ook de spitkeet en de holwoning bezichtigen. Verder kan men voor de inwendige mens ook op het themapark terecht, want er worden overheerlijke winterse lekkernijen verkocht. De kerstsfeer komt uiteraard terug in de vorm van kerststukken, e.d. En om die kerstsfeer helemaal tot zijn recht te laten komen, is ’s avonds het park net als in voorgaande jaren feestelijk verlicht. Al met al zou het wel eens een gezellige boel, kunnen worden daar op het themapark in Harkema.

Stichting Oud Achtkarspelen staat voor u klaar Wilt u meer weten over de geschiedenis van uw dorp? Genealogisch onderzoek doen? Archiefmateriaal van Stichting Oud Achtkarspelen bekijken of in gesprek gaan met iemand die u verder helpt? Dan staan bestuursleden van de stichting op vrijdagavonden (19.00-20.30 uur) in november voor u klaar in de bibliotheek van Buitenpost. Oude foto’s of ansichtkaarten van Achtkarspelen in uw bezit? Wij willen deze graag bewaren voor de toekomst. Wij nodigen u van harte uit op deze vrijdagavonden langs te komen en de afbeeldingen door ons te laten scannen, zodat u het materiaal meteen weer mee kunt nemen. Heeft u historische afbeeldingen of films, maar kunt u niet op deze vrijdagavonden naar de bibliotheek komen? Dan kunt u een afspraak maken met Karin van IJsseldijk, e-mail: k.vanijsseldijk@bnof.nl Het Historisch InformatiePunt Achtkarspelen is bereikbaar tijdens de openingstijden van de bibliotheken in Buitenpost en Surhuisterveen. Kijk voor meer informatie op www.ontdekdebieb.nl.


20


21

Gaat u toch mee… (2) We treffen het bijzonder met onze wandelingen, zeker nu in de herfst, die al zeer aanwezig is. De atmosfeer wordt kouder, bladeren vallen, bomen worden nu met de dag kaler, bloemen worden schaarser. Een dichter die omstreeks de herfst was geboren, heeft het vroeger eens treftre fend gezegd: “Mijn wieg stond tussen de dorre bladeren en afgevallen bloeblo men in”. Maar overigens is het elke dag bijna droog en bijna elke dag zon. Voor mens en dier een echte najaarsverrassing, arsverrassing, de velden kleuren nog mooi groen. Zelfs de veldleeuwerik maakt onder vrolijk gezang een extra hooghoo standje. En moet u al die boterbloemen eens kijken, vriendelijke bloempjes met zonnizonn ge gezichtjes. U zegt als er eens een storm opsteekt? Geen nood, het taaie ranke steeltje kan zich buigen en kronkelen naar alle kanten En is de storm voorbij, dan lacht het boterbloempje u weer toe, al was er niets gebeurd. Wonderlijk, de natuur is onnavolgbaar. Kijk die auto eens razen daar langs de weg. Erg hè,, as je de dood een lift geeft. Veel mensen keren niet weer als de storm van de snelheid hun door de leden vaart. Wij houden het maar op gindse vogel. Ziet u hem?, nee, wel een paaltje… Dat is ’m de blauwe reiger. Moet u eens opletten hoe uiterst voorzichtig hij langs de slootkanten waadt. Zo vist deze waadvogel de ganse dag, vaak onbeweeglijk, met eindeloos geduld. Als ik deze vogel zie heb ik altijd de neiging hem te vragen hoe hij zo superslank blijft. Om alles met huid en haar te verslinden pas ik eigenlijk ook voor. Let u eens op zijn langzame rustige vleugelslag. Dit sieraad van onze velden zal zeker zijn geluk beproeven, want met een sierlijke glijvlucht, de hals ingetrokken en de poten gestrekt verdwijnt hij uit het gezicht.

Spreuk van de maand “Als het regent in november, valt kerstmis in december”


22


23

Sinterklaas kleurplaat


24


25

Passie voor tractoren

Mensen die een “passie” hebben voelen zich beter, verouderen langzamer en leven langer. Sander Alma uit Surhuizum heeft zo’n n gepassioneerde hobby n.l. restaureren en verzamelen van tractoren in alle vormen en formaten. formaten Deze hobby is geen liefhebberij meer, het gaat veel verder, het is een diepe bron van tevredenheid waarmee hij dagelijks bezig is. Voordat wij u vertellen hoe deze “obsessie” is ontstaan vertellen wij u eerst dat Sander dagelijks achter het stuur zit van een Aldi vrachtwagen om de lel vensmiddelen vanaf het centrale magazijn in Drachten te brengen naar diverse vestigingen van deze Duitse levensmiddelengigant. Door de groei van het Aldi concern werkt men inmiddels in ploegendienst zodat Sander ook eens vrij is door de week om die passie te voelen en actief te zijn in zijn hobby. Als hij over zijn hobby praat merk je dat hij er energie ie van krijgt, sterker nog het zet hem in vuur en vlam. Het begon voor hem allemaal al heel vroeg in zijn jeugd, hij was nog maar nauwelijks 10 jaar maar van “pake” mocht hij op de boerderij de “trekker” al besturen. De liefde die toen ontstond is nooit meer vertrokken, de eerste tractor die door hem onder handen werd genomen en gerestaureerd was dan ook pake’s pake’ trots, een heuse Porsche.


26


27 Porsche is niet alleen bekend van de supersnelle bolides, maar op het gebied g van landbouwvoertuigen was men ook toonaangevend, de tractoren waren robuust en solide en daardoor heel betrouwbaar. Zo langzamerhand kwam Sander veel bijzondere tractoren tegen waarmee waar er nu 3 schuren zijn gevuld. Tractoren in alle soorten en maten,eigenlijk maten allemaal bijzonder. Zo vond hij in Duitsland - toen n hij nog chauffeur bij Bandsma werkte - een 5 tal tractoren die hij in een keer kocht, het vervoer naar Nederland loste hij heel praktisch op, ze gingen gewoon met zijn eigen truck mee. Zijn vrouw uw Jannie stimuleert hem in zijn hobby, maar toen hij er ineens 5 kocht vond ze het eigenlijk wel genoeg, maar voor Sander blijft het avontuur lokken om steeds weer andere speciale tractoren te vinden en ze vervolgens te restaureren. Hij wordt dus helemaal in beslag genomen door zijn hobby, daardoor worden de “batterijen” opgeladen om van het leven te genieten. Tja, en als er weer eentje glanzend in de schuur staat zoekt hij weer een nieunie we uitdaging. Zo vond hij een tractor die in dienst was geweest van de Zweedse luchtmacht, een enorm gevaarte wat de vliegtuigen naar de baan moest slepen, ook deze is in Surhuizum te zien.

Wij zeiden het al Sander en zijn vrouw Jannie zijn avontuurlijk, ze zijn onderonde scheidend, en bezitten zaken die anderen niet snel zouden kopen. Want je moet een beetje “anders” zijn als je bijvoorbeeld met een tractor en Pipo-wagen wagen op vakantie gaat, en dat doen ze, een prachtige woonwagen staat elk jaar klaar voor een tocht naar het fraaie Drenthe. Terug naar het verleden, daarmee drukken zij al het “individualisme individualisme” uit wat zij samen willen uitstralen, de rust, de ongedwongen sfeer, het is een bron van (vakantie)plezier.


28


29 Jannie geeft wel toe dat ze - met deze bijzondere vorm van vakantie - terug wil gaan in de tijd, maar toch wel de moderne gemakken wil hebben, en die zijn er volop, de wagen is van alle gemakken voorzien. De genen van het nostalgisch gevoel zijn ook overgeslagen naar de zoon van de familie, die inmiddels ook een Pipo wagen heeft aangeschaft en op dezelfde wijze zijn vakantie viert. Sander heeft zo’n bijzondere verzameling, het is eigenlijk een stuk erfgoed wat bewaard moet blijven, feitelijk zou de gemeente hem subsidie moeten verstrekken om al dit fraais in stand te houden. Ach, laten wij het maar op een stuk geluksbeleving houden, je verbonden voelen met iets, opgaan in iets, je verliezen in iets. De drijfveer van deze bijzondere hobby is eigenlijk een zoektocht naar geluk, en als je de enthousiaste verhalen hoort, dan is dat zeker gelukt. Dirk de Jong

Voordelige rijbewijskeuring 19 december Buitenpost 70-Plussers, chauffeurs jonger dan 70 jaar met C/D/E rijbewijs en overige automobilisten, die een rijbewijskeuring moeten ondergaan, kunnen op 225 locaties in Nederland terecht bij Regelzorg. Dit kan alleen door vooraf een afspraak te maken via het landelijk afsprakenbureau, telefoon: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via de website www.regelzorg.nl. Locatie: Welzijn Ouderen Achtkarspelen. Herbranda 1, Buitenpost. Tarief: € 30,00 voor de B/E keuring en € 40,00 voor de C/D/E keuring. Data: 19 december 2012. Daarna eens per 2 maanden. Meenemen naar de keuring: Eigen Verklaring, medicijnenlijstje, klein beetje urine, bril of contactlenzen en het huidige rijbewijs.

‘Nederland Leest’ in november in Bibliotheken Noordoost Fryslan De hele maand november staat het boek ‘ De donkere kamer van Damokles’ van W.F. Hermans centraal tijdens de campagne ‘Nederland Leest’. Leden van de bibliotheek kunnen dit intrigerende en spraakmakende boek gratis ophalen. Hierbij geldt wel: op = op. De bibliotheek organiseert rond één van de thema’s in het boek een fotowedstrijd (illusie en werkelijkheid). Ook is er een actie voor mensen die lid willen worden. Zij krijgen bij inschrijving 10% korting op het eerste jaar lidmaatschap en natuurlijk het boek van W.F Hermans. In de bibliotheek van Dokkum is een expositie over de schrijver W.F. Hermans te zien. Meer informatie over de fotowedstrijd volgt nog.


30


31

Surhúster Saken Ja, beste lezers, hier is Siem weer, en Siem heeft het smorende druk gehad. Waarmee, zult u dan harseskrabben, maar Siem heeft geen zin om dat alleall maal uit de doeken te doen. Punt is wel, dat Siem nu aan wat uitpoesten toe is, anders dan Sibbeltsje, die in de vorige Gelf elf aangaf helemaal uitgerust te zijn, en hoopt om vol pit “met mijn beste vriend Siem” weer leuke, gekke en inteint ressante verhalen te gaan vertellen. Zie, en dan denkt Siem: “beste”, “ dat is nog al wat. Als je iemands beste vriend d bent, dan heeft diegene geen betere vrienvrie den. Wat in het geval dat je Siem als vriend hebt, best wel sneu kan zijn. Want zo'n goede vriend is Siem niet altijten, vraag maar aan de vrouw, al is dat weer anders. Het staat ook wel eens boven een brief: beste bes meneer Soepboer. Nu is de andere meneer Soepboer Sake, dus Siem snapt wel dat hijzelfs de beste meneer Soepboer is, al is Sake ook een puurbeste vent vanzelfs, maar toch een beetje raar zo'n uitdrukking. Beste Siem, is ook al zoiets. Bij Ajax voetbalt ook ok een Siem (de Jong), maar is Siem uit Surhuizum nu de beste? En hoe zit het dan als die Siem ook een brief krijgt met beste Siem erboven. Is één van de afzenders dan aan het liegen? Hoe weet je dat iemand de beste is? Zie en daar heeft Siem het dus ook smorende morende druk mee, met dit soort probleprobl men. Het is niet voor niets dat de vrouw wel eens wanhopig roept: maak je niet zo druk. En dan denkt Siem daar weer over na. Want hoe maak je jezelf druk? Hoe maak je dat, druk? Maar genoeg, het doet Siem goed dat de verstandhouding met medecolumnist Sibbeltsje zo goed is, want dat kan goede resultaten opleveren. Of niet. Zie maar naar Rutte en Samsom. Een goede chemie hadha den ze (dat was iets dat Siem vroeger in het scheikundelokaal had), en razendrazen snel hebben ze geformeerd, eerd, alles vanwege het landsbelang. Nou, het is meer landsbehang, als je ziet hoeveel regels en afspraken er op papier zijn komen te staan. Je kunt het hele land er bijna mee behangen. Siem verdient niets aan dit stukje, dus over de zorgpremie maakt hij zich ich voorlopig nog geen zorgen. Maar hoe zit het met de samenvoeging van onze noordelijke drie provincies? Friesland, Groningen en Drenthe bijelkaar! Ze zeggen altijd dat de leukste plekjes in die andere provincies de bushaltes naar Friesland zijn. Siem heeft hee het van de zomer even uitgetest en is met zijn bootje naar Groningen gevaren. Dat Siem niet zomaar wat zit te zwetsen, sen, wordt met deze foto’s foto’ even bewezen. Siem had even in het centrum aangelegd en ging even de stad in. Daar hoorde Siem dat ze daar niet zo'n goede chemie hadden in het stadsbestuur en


32


33 dat ze zo snel mogemog lijk wilden beginnen met de aanleg van een metro. Dat Siem is maar gauw weer tet ruggegaan naar het vertrouwde Friesland, voor hem de voeten onder de grond weg zouden zakza ken. Een spultje van koude voeten, dat is het daar in de stad. Luchtfietserij, al is dat niet heh lemaal toepasselijk selijk omdat het juist onder de grond plaatsvindt. Duistere praktijken misschien mi wel. Toen Siem terug was in eigen dorp, hoorde hij dat Surhuizum ook ok last heeft van duistere praktijken. De gemeente doet een proef met minder verlichting om kosten te besparen, met als gevolg dat Siem de bonken al bijna een keer gebroken heeft. Gemeente, zorg voor wat meer chemie met Siem en zijn dorpsgenoten, en gooi de stroom er weer vol op. kern met pit”! pit Nee, het Surhuizum is niet voor niets in de race voor de trofee: “kern gaat niet om een klokhuis, Surhuizum maakt daar kans op door (en Siem cic teert): “het het uitwerken en uitvoeren van (geraamd) dertig erferf en tuinbeplantingsplannen ngsplannen en het uitwerken van beplantingsvoorstellen voor de openbare ruimte in dorpskom en buitengebied”.. Zo, dat gaat er need om weg. Zoals Siem al zei, hij heeft het smorende druk, Sibbeltsje heeft groene vingers en zit weer vol pit, dus als er hulp nodig odig is: op naar Sibbeltsje! Tot zover Siem, sucsu ces met Sibbeltsje en de volgende Gelf en tot Siems. Siem Soepboer

Herfstmarkt met divers aanbod in Haersmahiem Op zaterdag 17 november wordt in Haersmahiem weer de traditionele herfstherfs markt georganiseerd.. Dit jaar een beetje anders dan anders. Dit jaar kunt u de hele dag, van 10.00-17.00 uur, de herfstmarkt bezoeken. ’s Morgens worden er diverse herfstactiviteiten georganiseerd en ’s middags vanaf 13.30 uur worden de kraampjes bemand. Er zijn diverse standhouders st en diverse kraampjes waar door bewoners gemaakte handwerkartikelen aanaa geboden worden. Daar tussendoor kunt u weer mooie prijsjes winnen met diverse verlotingen en het rad van avontuur. In ons gezellige restaurant ‘De Ferdivedaasje’ kunt u namelijk nameli de hele dag door een heerlijk bord snert of poffertjes kopen. Kortom, het belooft weer een gezellige dag te worden en wij hopen u te kunku nen verwelkomen op zaterdag 17 november.


34


35

Dienstverlener Veenstra: Arbo Maskelyn opgericht vanuit een passie voor arbo en verzuim Onlangs startte Wierd Veenstra in TwijzeTwijz lerheide met Arbo Maskelyn, een nieuw dienstverlenend bedrijf op het gebied van arbozorg en verzuimmanagement. verzuimman Wat heeft een en oud Fries recept als Maskelyn (mengsel van an bruine bonen en grauwe erwer ten) te maken met een dienstverlenend bedrijf? drijf? Veenstra heeft zich laten inspireren door de naam van de voormalige openbare basisschool school “Maskelyn” in Surhuizum, waar iedereen welkom was, ongeacht ras, geloof of afkomst. “Voor ons o houdt het in dat alle bedrijven welkom zijn, werkgevers, zowel als werknemers”, aldus Veenstra. Zijn bedrijf richt zich vooral op kleinere bedrijven in het MKB en wil zich onderonde scheiden door persoonlijke soonlijke aandacht. Arbo Maskelyn is, zo vermeldt Veenstra, opgericht vanuit een passie voor arbo en verzuim op basis van kennis en ervaring. En die kennis nis en ervaring is gewaargewaa borgd, als men kijkt naar de staat van dienst van Veenstra op dit gebied. Hij heeft jarenlange ervaring in het bedrijfsleven opgedaan bij bedrijven als HeiHe ploeg (Zoutkamp), Lenger (Yerseke) en in zijn huidige functie als productieproducti leider bij 2 Sisters Storteboom in Kornhorn. Begonnen gonnen als bedrijfshulpverlebedrijfshulpverl ner heeft Veenstra veel ervaring opgebouwd, o.m. als hoofd BHV (bedrijfs(bedrijf hulpverlening) en beschikt hij over relevante opleidingen dingen als verzuimprocesverzuimproce management, arbeidsrecht en Arbo coördinator. Hij heeft tevens veel expertiexpert se in het casemanagement van langdurig zieken en in de begeleiding van WIA-aanvragen. Arbo Maskelyn wil bedrijven ondersteunen nen bij het ontwikkeontwikk len en/of optimaliseren van arbobeleid en het vormen van een arbobeleidsviarbobeleidsv sie, het ontwikkelen van verzuimmanagement en bij verzuimbegeleiding. zuimbegeleiding. Het opzetten van BHV en het maken van een bedrijfsnoodplan plan behoren eveneens tot de mogelijkheden. eden. Arbo Maskelyn is een van de weinige dienstverleners die gerichte hulp biedt aan zieke werknemers, want een groep die bij de meesmee te dienstverleners wordt overgeslagen zijn de werknemers. Veenstra prijst zich gelukkig dat deze door hem aangeboden hulpverlening hulpv mede mogelijk wordt gemaakt door zijn huidige functie, die voldoende ruimte biedt om in zijn vrije tijd hier aandacht aan te besteden. Voor nadere informainform tie verwijst hij naar zijn website www.arbomaskelyn.nl.


36


37

Nieuw boek over Alzheimer Boeken over Alzheimer worden eigenlijk nooit geschreven door de patiënt zelf. En ook is er weinig literatuur te vinden over de eerste fase van de ziekteproces. Watten in mijn hoofd mag om die redenen als een uniek boek worden beschouwd. Ook is het een bijzonder boek omdat de auteur openhartig is en alle geheimzinnigheid vermijdt. Hij is open over zijn schrik na de gestelde diagnose, open over zijn belevenissen en open over de verwerking van de schok. Toch zit Jacques Boersma niet bij de pakken neer. Hij geniet in de Bourgogne van het voorjaar, moedigt collega-patiënten aan veel te bewegen omdat het goed is voor conditie en cognitie, en bezoekt met zijn vrouw een Alzheimer café, waar hij een confronterend lied van Youp van 't Hek hoort met veel wensen en de herhaalde vraag 'Meneer Alzheimer, valt daarover te praten?' Andere belangwekkende onderwerpen die worden besproken zijn euthanasie, erfelijkheid, wetenschappelijk onderzoek, privacy, creatieve therapie en troost. Naast de 30 columns staan in het boek toegankelijke gedichten en schitterende illustraties. Een prachtig cadeauboek! Jacques Boersma is emeritus hoogleraar kennismanagement aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een klein gedeelte van deze columns zijn eerder verschenen in het Dagblad van het Noorden.

Theaterkorting met je biebpas Leden van Bibliotheken Noordoost Fryslân profiteren binnenkort op een leuke manier van hun bibliotheekpas. Zij kunnen begin volgend jaar met korting naar theater Sense in Dokkum! Voor volwassen leden zijn er kaartjes te koop voor de feelgoodvoorstelling Shirley Valentine van zaterdag 5 januari. Bibliotheekleden kunnen een kaartje bemachtigen voor € 13 in plaats van € 18, zij krijgen dus maar liefst € 5 korting. De jongste leden (en hun ouders) kunnen op zaterdag 16 februari naar de interactieve musical Knofje op visite. De korting op deze kaartjes is € 2,50; een kaartje kost dan geen € 8 maar € 5,50. Bibliotheken Noordoost Fryslân heeft, in samenwerking met Theater Sense, een beperkt aantal kaarten beschikbaar, dus bestel snel, want op = op! Ook leuk als Sint- of Kerstcadeau. Voordeel halen uit je biebpas? Bestel dan je kaartjes tussen maandag 12 november (13.30 uur) en zondag 9 december via www.ontdekdebieb.nl (klik op het kaartje rechts op de regio Noordoost). Hier vind je ook meer informatie over de voorstellingen.


38


39

UITNODIGING JUBILEUMRECEPTIE 1887 -2012

2012 is een bijzonder jaar voor IJsvereniging "De Izeren Wjuk". Wij vieren dit jaar namelijk ons

125-jarig jubileum Wij willen deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij laten gaan, daarom is er op 30 november a.s. een receptie in Café Stynsgea. U bent/jullie zijn bij deze van harte uitgenodigd. De receptie begint om 20.30 uur.

Datum: Tijd: Plaats:

30 november a.s. 20.30 uur Café Stynsgea

Wij hopen op een grote opkomst. Graag tot ziens op vrijdagavond 30 november!

Bestuur "De Izeren Wjuk"


40

Zoekplaatje Tsja, dan doe je een puzzel en komen er ineens oplossingen van alle kanten binnen. Via de sms (snelle actie Dina!), via de mail (op de valreep Harmen en Tsjitske!), via de brievenbus (in keurige enveloppe Fam. van Dijk!). En zelfs van buiten onze dorpsgrenzen (alhoewel, hoe dichtbij kan het zijn...) kwam de volgende reactie binnen op deze puzzel:

Hallo, Mag een oud Surhuzumer die de Grutte Gelf gelukkig nog wel krijgt ook reageren?Volgens mij is de oplossing: Het-jaar-lijk-se d-orps-fees-t in-Sur-huiz-um h-eet-de s-pulw-ike. Pietsje Hansma van Reaskuorre stuurde dit in, met streepjes en al en daarom is het in dit stukje overgenomen. Ook lekker duidelijk voor u als lezer. En uiteraard is deze oplossing helemaal goed. Ook de andere deelnemers hadden er geen probleem mee de juiste oplossing te vinden. Voor herhaling vatbaar dus! Maar nu voor de volgende keer weer even een zoekplaatje. Het spreekwoord luidt: zoekt en gij zult vinden. Welnu, met deze foto is dat best nog lastig vonden wij. Wij raden u aan eens even een kuiertje te maken door het centrum van ons dorp, wie weet komt u dan de oplossing tegen. Er zijn trouwens meer mooie spreekwoorden met zoeken: “in alle hoeken en gaten zoeken” (hoeft u niet te doen, het is zo wel zichtbaar). “Achter iedere boom een vijand zoeken” (niet doen, het is een vredelievend spel en mocht u iemand anders tegenkomen die ook zoekt, helpt elkaar!). “Een speld in een hooiberg zoeken” (is beide niet van toepassing!). “Snoeken op zolder zoeken” (nee, het is géén vergeefse moeite om aan het zoekplaatje mee te doen, u krijgt alle eer en lof toegezwaaid bij het indienen van een goede oplossing). “Spijkers op laag water zoeken” (en nee, u hoeft ook geen vergeefse bezwaren in te dienen, gewoon even meedoen!).


41 Helaas ontbreken de mooie kleuren, maar waar is dit mooie herfsttafereel te vinden?

Veel succes en zoals gezegd, loop even door het centrum. Aarzel niet, en geef uw oplossing door aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512 352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) 922) of één van de andere redactieleden. Mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl of de.brouwers@hotmail.com mag ook.

Zaterdag 8 december houden wij voor de 9e keer een libre biljarttoernooi in

Pannenkoekenhuis Landzicht (vh. café Piersma) te Surhuizum Er wordt in een A en B poule gespeeld Aanvang 9.00 uur Inleg € 7,50 Vele mooie prijzen! Opgave vóór 23 november bij: Tjebbe Hansma, tel. 0512-352493 / 06-25555526 Uw deelname word zeer op prijsgesteld


42

Orgelconcert Door Jaap Sake Heeringa uit Dokkum Overweldigende orgelimprovisatie op het bijbelse scheppingsverhaal

Met samenzang Techniek: Alie Patrouilje Samensteller en lezer: Gooitzen Riemersma

De liederen voor de samenzang zullen op de beamer worden getoond.

Doarpstsjerke Surhuizum Zondag 2 december 2012 aanvang 13.45 uur


43

Wurklist

16 november 20.00-22.30 uur Soos voor V.O. in “ús ús STEK”! STEK 16 november 19.30 uur Klaverjassen in “De De Delfeart”. Delfeart 17 november 16.00-20.00 uur Inloopmiddag in “De Delfeart”. Meer info elders in deze Gelf. 23 november 19.00-19.30 uur Schoen zetten voor kinderen t/m groep 5 in “De Delfeart”. 24 november 13.30 uur Intocht Sinterklaas bij de feart. 24 november 20.00 uur Filmavond vanaf groep 7 in “ús STEK”. Entree € 1,-. 30 november 20.00-22.30 uur Soos voor V.O. in “ús ús STEK”! STEK 2 december 13.45 uur 8 december

9.00 uur

8 december 20.00 uur 14 december 19.30 uur 28 december

oor Jaap Sake Heeringa Orgelconcert door uit Dokkum in de Doarpstsjerke. Libre ibre biljarttoernooi in Pannenkoekenhuis Landzicht. Kerststukjes maken in “ús STEK”. Deelname € 2,-. Info: www.surhuizum--online.nl/us-stek Klaverjassen in “De De Delfeart”. Delfeart Derde editie van de Surhúster kuiertocht “Slach om ’e Toer”.

Oplossing Grutte Gelf Doordenker Antwoord: af-keer

Kopijsluting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 10 december 2012 inleveren bij: Djoeke Postma-de de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl óók online op gruttegelf.surhuzum.nl


Grutte Gelf nûmer 6, 13 novimber 2012  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Fiifentweintichtste jiergong, nûmer 6, 13 novimber 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you