Page 1


2

Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Fjouwerentweintichste jiergong, nûmer 6, 15 novimber 2011 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: gruttegelf@surhuzum.nl Website: gruttegelf.surhuzum.nl

Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 530 stiks Rabobanknûmer: 30.42.71.691 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769

De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.


3


4


5

Aan de lezers van de Grutte Gelf Op korte termijn zal de automatische incasso plaatsvinden over 2010. Langs deze weg een oproep om de adreswijzigingen (ook verhuizingen binnen het dorp!) door te geven zodat de administratie bijgewerkt kan worden. Adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven aan één van de bezorgers, redactieleden of d.m.v. een mail aan gruttegelf@surhuzum.nl. Nieuwe bewoners ontvangen 3 keer de Grutte Gelf inclusief een machtigingsformulier, welke kan worden ingevuld indien de desbetreffende bewoners de Grutte Gelf willen blijven ontvangen. Wij wensen u weer veel leesplezier toe. De redactie

Nieuws van Plaatselijk Belang Op 27 oktober jl. was er een informatie avond over het project “Groene Dorpen”, er werd voorlichting gegeven over erf en dorpsbeplanting in Surhuizum. Inwoners kunnen voor 25% van de plantkosten bijvoorbeeld fruitbomen of hagen aanschaffen. Er hebben zich deze avond al belangstellenden aangemeld voor deelname. U kunt zich nog bij Plaatselijk Belang aanmelden om hier aan mee te doen. De gemeente is druk bezig met de uitbreiding van het hertenkamp. Tot 11 november was er gelegenheid voor het bedenken van een naam voor dit project. Op 7 december om 14.00 uur is opening en onthulling van de naam van het vernieuwde hertenkamp, hierbij is ook de bekendmaking en prijsuitreiking van de winnaars van de naamgeving en kleurwedstrijd. Op 21 november worden de kleurplaten op school uitgedeeld. Heb je geen kleurplaat ontvangen, dan kun je deze afhalen bij bakker Wouda in de winkel. Voor 1 december kun je deze inleveren bij Gerrie Posthumus, de Treaskes 3a. Voor de mooisten worden op 7 december prijzen uitgedeeld. Op 12 oktober heeft de familie Piersma op it Súd 13 pannenkoekenrestaurant “Landzicht” geopend. Ook is in Surhuizum een boogschuttersvereniging “Fryske Wâld” opgericht, de start was op 1 oktober. Noteer alvast in uw agenda: 13 januari 2012 dorpsavond met toneel uitvoering van “de Krite” uit Buitenpost. Bestuur Plaatselijk Belang Surhuizum


6


7

Intocht Sinterklaas 2011 De intocht van Sinterklaas was dit jaar in Dordrecht. Sinterklaas en zijn pieten komen op 19 november naar Surhuizum waar een enthousiaste menigte de Sint zal verwelkomen. Maar vergeet niet om vrijdag 18 november je schoentje te zetten in de Delfeart tussen 19.00 uur en 19.30 uur (de kinderen van de peuterschool en de kinderen van groep 1 t/m 5 van de basisschool). Sinterklaas wordt dit jaar groots onthaald in Surhuizum door showband Harmonia uit Zwaagwesteinde. Sinterklaas en natuurlijk ook de zwarte pieten gaan een rondrit door ons prachtige dorp maken. De route is als volgt: start vanaf de Delfeart, Bartemerwei, Doarpstrjitte, De Iennen, Treaskes, Lustenburg, Schuurmanwei, Deutechemstrjitte, Oliverstrjitte weer richting de Delfeart waar Sinterklaas samen met de kinderen van de peuterschool en de kinderen van groep 1 t/m 5 zijn verjaardag gaat vieren. Het belooft een gezellige middag te worden met medewerking van de streetdance. Het feest begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur. Oh ja: Sinterklaas vindt het leuk als je een kleurplaat of iets voor Amerigo in je schoentje doet. Dit jaar is het Sinterklaasfeest een echt kinderfeest en is dus niet meer bedoeld voor de bovenbouw van de basisschool (groep 6 t/m 8).

Is ’t net prachtich?

Foto: Auke Veenstra


8


9

Boekenweek JLS

Op donderdagochtend 6 oktober kwam Riemkje Hoogland-Pitstra op bezoek in groep 1 en 2 van de Johannes Looijengaskoalle te Surhuizum, dit alles in het kader van de Boekenweek. In een grote verteljas kwam Riemkje haar grote held Tomke tot leven. De kleuters mochten uit de zakken van de verteljas allerlei spullen halen die deze ochtend tot een groot feest hebben gemaakt.

Biljarttoernooi Zaterdag 10 december houden wij voor de 8e keer een libre biljarttoernooi in Pannenkoekenhuis Landzicht (voorheen cafĂŠ Piersma) te Surhuizum. Er wordt in een A en B poule gespeeld. Aanvang 9.00 uur Inleg â‚Ź7,50. Vele mooie prijzen. Opgave voor 25 november bij: Tjebbe Hansma 0512-352493 of 06-25555526. Uw deelname wordt zeer op prijsgesteld.


10


11

Skûtelbank Geboren

Jubileum

Verhuisd

Geslaagd

Alarmnummers

: 14 oktober 2011; Meint Durk, roepnaam: Renzo, zoon van Ate en Cobie Veenstra en broertje van Tjarno. H.J. van der Veenstrjitte 15. 25 oktober 2011; Ruben Kornelis, zoon van Fré en Marian van der Veen. It Mienskar 5. Van harte gefeliciteerd! : Willem en Jannie van der Schors waren 30 oktober jl. 25 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd.

: Joukje en Fokke Rijpma fan ‘e Uterwei 18 nei Parklaan 35, 9285 TN Bûtenpost. It is no net mear Joukje en Fokke fan ‘e Uterwei mar it is no Joukje en Fokke út ‘e Boelensstate. Koen en Sonja de Jong zijn verhuisd van Doarpstrjitte 6 naar De Havik 6 in Surhuisterveen. Im Boersma is verhuisd van ’t Súd 17 naar Torenplein 99 in Surhuisterveen. : Auke Alma, It Noard 18b, is geslaagd voor het autorijbewijs (eerste examen). : Politie, buurtagent Anne van der Heide, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 AED-alarmnummer, tel. 06-57382255

Berichten voor de Skûtelbank kunt u mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl


12


13

Bezoek pannenkoekenrestaurant JLS

Op woensdagochtend 12 oktober zijn we met groep 1 en 2 van de Johannes Looijengaskoalle te Surhuizum, naar het nieuwe pannenkoekenrestaurant van de familie Piersma geweest. We waren door Aldert Tjebbe en Marjan uitgenodigd om een hapje te komen eten. Het heeft ons heerlijk gesmaakt. Met een volle buik en zeer tevreden gingen we rond 12 uur weer terug naar school.

Politie mededeling Hallo bewoners van Surhuizum, Omdat ik (nog) gebruik kan maken van een ouderenregeling, ben ik minder uren gaan werken. Op mijn verzoek en in overleg met mijn districtschef, vindt er een verschuiving van werkzaamheden plaats. In verband daarmee zal ik met ingang van 1 november 2011 niet meer buurtagent zijn van het dorp Surhuizum. Vanaf die datum zal collega Anne van der Heide deze functie van mij overnemen. Vriendelijke groeten, Anton Mรถlder


14


15

Veel prijzen op het Wisselbekertoernooi voor SVS gymnastiek

In Drachten werd zaterdag 15 oktober het Wisselbekertoernooi gehouden. ’s Middags was het de beurt aan de niveaus R1, 2 en 3. Na een korte trainingsperiode hebben de deelnemers van SVS succesvolle prestaties geleverd. Bij jeugd niveau R1 werd Ynksje van der Weij 4e met daarop volgend 3e Nicole Rijpma. Tweede in deze categorie is geworden Geanne Barwegen en op de eerste plaats is geëindigd Jolanda Rijpma. Bij pupillen 2 niveau R1 werd Kristyn van der Veen verrassend tweede. Teikje Veenstra moest het in haar categorie 7 jaar niveau R3 opnemen tegen ontzettend veel meisjes en eindigde hier verdiend op de 14e plaats. Ook een verdiende eerste prijs was er voor Justin van der Weij bij instap niveau R3, zo ook zijn teamgenoot Jappie Veenstra bij 8 jaar niveau R3. De jongste deelnemer Jesse van Dijk, die met zijn bijna 6 jaar zijn eerste wedstrijd super heeft geturnd, werd verdiend eerste bij niveau R3 voor de 5-6 jarigen. Al met al een geweldige dag voor SVS met veel mooie prijzen. Op foto boven v.l.n.r. Gerbrich de Heij, Kristyn van der Veen, Geanne Barwegen, Jolanda Rijpma, Justin van der Weij, Nicole Rijpma en Ynskje van der Weij. Foto links: Jesse van Dijk. Foto’s: Jacques Renkema.


16


17

Sarah

Op 17 oktober werd mijn oppas Hilda Kooistra “50” jaar. Ze is nu dus een echte SARAH! Zoals op het spandoek staat geschreven... paniek paniek Hilda is nu Antiek. Maar als mijn oppas nog altijd lekker “FANATIEK”. Brian de Jong

Rollade actie KV DTS Korfbalvereniging DTS organiseert voor de komende feestdagen een rollade actie. Deze overheerlijke rollades kunt u via het e-mail adres rollade-actie@kvdts.nl bestellen. Of door middel van het inschrijfformulier die met de Feanster wordt verspreid. Varkens rollade (1kg) Half om half rollade (varkens/rund 1 kg) Kant en klare varkens rollade (1kg) Kant en klare half om half rollade (1kg)

€ 8,95 €11,95 € 9,95 €12,95

Opgave voor 22 november 2011. De rollades worden tussen 12 en 17 december thuis bij u afgeleverd. Vergeet niet bij uw bestelling uw naam en adres te vermelden! Activiteitencommissie DTS


18


19

Bijzondere berichten uit de media

Grutte Gelf seit... Wa’t redaksjelid en fanatyk “trekzak”spylster Djoeke ris in kear yn in takel hingjen sjocht, dy wyt dat sy dan blykber ek yn ‘e wei stie!

Grutte Gelf Doordenker Hadden ze van de beelden hierboven:


20


21

> schoentje zetten met lytse gelf

Leuke schoenbouwplaat. Eerst de schoen mooi inkleuren en dan uitknippen. Vouw de schoen netjes in elkaar en plak de randen met lijm aan elkaar. De gestippelde lijnen moet je vouwen. Als de schoen klaar is dan kun je hem misschien wel bij opa en oma neerzetten!


22


23

De hoofdrolspeelster

Als je Ria Muller uit Surhuizum ontmoet dan merk je gelijk wat positieve psychologie inhoudt. Zij staat open voor plezier en enthousiasme in datgene wat ze doet en geeft aandacht aan het positieve. Ondanks haar medische beperkingen kent zij het geheim van een gelukkig leven en dat is “meer te doen waarvan je geniet”. En als je dan doet wat je wilt dan ben je gelukkig, daar komt bij Ria Muller grotendeels haar energie vandaan. Haar woning, het tuinhuis, de tuin het is allemaal een afspiegeling van haar creatieve geest, je ziet een innerlijke gedrevenheid, wat voor haar persoonlijk ook een uitlaatklep is. Nou zult u zich afvragen wat haar activiteiten zoal zijn. Zij weet op een creatieve en speelse manier allerlei leuke persoonlijke cadeautjes te maken van alles wat de natuur in een bepaald seizoen heeft te bieden. Kunstzinnige werkjes, die gebruikt kunnen worden als een geschenk, zij is instaat dit op levende wijze tot uitdrukking te brengen. (In overleg met Ria zijn er altijd leuke stukjes te bestellen (0512-383670) of er eens een bezoekje te brengen.) Daarmee doet ze een ander plezier, immers het grootste genoegen van het leven is… een ander genoegen te doen. En voor haar is deze vorm van creativiteit een gevoel dat betekenis geeft aan haar leven. Met een sfeervolle en nostalgische tuin onderscheidt Ria Muller zich eveneens. Je kunt daaraan zien dat er heel veel energie wordt gestoken in het bijzonder maken van de dingen die hen omringen. Daardoor wordt het iets


24


25 unieks, en verteld iets over de maker ervan. Alles in en rondom het huis aan de Doarpsstrjitte 2 is een bron van plezier voor de toeschouwer. Als je het persoonlijke verhaal van Ria Muller aanhoort dan begrijp je dat het niet gemakkelijk is om het leven zo in te delen dat de beperkingen voor een ander onzichtbaar zijn, anderzijds is haar geest vol kracht, je zou bijna zeggen, haar uitingen van creativiteit is een “passie”. En dan bedoel ik het woord “passie” niet in de romantische vorm, maar een krachtige vorm van enthousiasme die je diep van binnen voelt, en die niet gemakkelijk is te verklaren of te beschrijven. De aanwezigheid van “passie” is een geschenk, een geschenk wat Ria Muller met vele anderen deelt door het creëren van haar kunstwerkjes. Daarom is Ria Muller deze maand een echte “hoofdrolspeelster”.

Geslaagde openingsactiviteiten Historische InformatiePunt Achtkarspelen Op dinsdag 1 november organiseerde het Historisch InformatiePunt Achtkarspelen in samenwerking met Stichting Oud Achtkarspelen de lezing ‘Getuigenissen vanuit Surhuisterveen rond 1800’ door de heer Theo Kuipers van Tresoar. Na de opening door Gosse van der Plaats en een korte presentatie door Karin van IJsseldijk (beide van Bibliotheken Noordoost Fryslân) vertelde de heer Kuipers het aandachtige publiek over het ontstaan van familienamen; specifieke over de aangenomen namen in 1811 in Surhuisterveen. Aansluitend kwamen de invoering van de dienstplicht en de verschrikkelijk veldtocht naar Rusland in 1813 met fatale gevolgen voor duizenden Friese militairen aan de orde. Ook riep de spreker een aantal Surhuisterveners van rond 1800 tot leven door middel van een inkijk in de proclamatie- en inventarisatieboeken en de criminele sententies. Ben Datuma van Stichting Oud Achtkarspelen sloot de avond af door de spreker te bedanken voor zijn boeiende verhaal. De lezing volgde na de officiële opening van het Historisch InformatiePunt Achtkarspelen op donderdag 27 oktober 2011 in de bibliotheek van Buitenpost. Wethouder Marten van der Veen van de gemeente Achtkarspelen, die de officiële opening verrichtte, wist daarbij te noemen dat er nu een centrale plek is waar de geschiedenis van 675 jaar Achtkarspelen is te vinden. Voor informatie over het Historisch InformatiePunt Achtkarspelen gaat u naar www.hipnof.nl.


26


27

Surhúster Saken Su als de meeste minsken wel witte hewwe wy hier yn Surhuzum een Pannenkoekenrestaurant kregen en ik hoop dat de pannenkoeken een belangryke plek yn neme om Surhuzum noch mear op de kaart te gaan zetten dan dat het nu is. Ik vertel jimme enige anekdotes hoe’t dy pannekoeken binne ûntstien, want dat wete de meeste minsen fêst niet en it is wel hiel neisgierrich. De pannenkoek speulde volgens een artikel in een bakkersblad ut 1956 een byzondere rol bij de vrijerspraktijken. As een huwbare dochter op Krystavond de eerste pannenkoek drie kear om it hûs ronddroeg su ze heur toekomstige man sien. In Oostenryk deden ze it noch driester. Ze moest heul voorzichtig onder de dakgoat blieven rondgaan want als ze maar even een paske op side deed, pakte de duvel de koek. Oek in verskillende Nederlandse gewesten skynt de pannenkoek wat met de liefde út te staan hewwe. Hy komt veur in veule minneverhalen en volksliederen su als in it “Vastennavondliedeke” út Nieuwe Bilddyk onder Sint Annaparochie: Hier een stoei en dêr een stoel Op ieder stoel een kussen Meisje til je kinnebak eens op En flap er een pannenkoek tussen. Of by ‘Lichtmis’, een kristelijk feest dat op 2 februari gevierd wurd, is het de gewoante om op dizze dag pannenkoeken te eten. Het gezegde “Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt haar pannetje warm” slaat hierop. En it was oek su dat bij ‘Lichtmis’ de vrouwen de baas yn hús waren. Maar is it niet su dat de vrouwen altyd de baas yn hús binne, nou ik toevallig wel, (ha, ha, ha) Su it niet wat wezen dat wij hier yn Surhuzum oek de Lichtmis vieren gaan op 2 februari en dat we dan yn groate getallen naar het pannenkoekenrestaurant gaan om dit te gaan vieren. Ik vind het wel een leuk idee. Aldert en Marianne mutten daar maar iens goed over na denken hoe ze dit willen invullen.We kunnen dizze dag dan wel: “Aldert en Marianne schudde-de-panne” noemen. We horen vast noch wel van hun. Oek binne der sprekwurden en gezegden over de pannenkoek. Bijvoorbeeld: “De pankoek schuift of glijdt”, dan weet men dat een zaak goed loopt. Maar wees op uw hoede! Want ‘men moet geen pannekoek met een ei bederven’ wil zeggen dat men het groate geheel niet deur een kleinigheid vertroebelen mut. En ‘als het pannenkoeken regent, dan binne myn schotels omgekeerd’.


28


29 Dat betekent: als het hoeden regent zal er nooit eens eentje op mijn hoofd vallen. En: ‘ze kennen mekaar met een warme pankoek belopen’ dat is: ‘ze woanen su dichtbij mekaar dat ze een pannenkoek van it iene hús warm in het andere kunnen brengen. Dat wil zeggen dat men hiel snel nieuwtjes en kletspraatjes kan overbrengen. Ik stop oek met myn kletspraatjes en ik wens beiden een goede toekomst veur hun pannenkoekenrestaurant, want ik hew al van verskeidene minsen heurt dat het goed toefen en eten is daar bij de Piersma’s. Sibbeltsje Pannenkoek (oh neee!) Sipelsop


30


31

Dames team OASH combinatie DA1 naar EK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Engeland (OASH-combinatie is een samenwerkingsverband tussen de beide dames teams van de clubs s.v. ASC’75 & v.v. Harkema Opeinde). Donderdag 27 oktober om 17.00 uur vertrokken de meiden van ASC vanaf Easterbuorren richting Harkema van waar we met 5 volle auto’s vertrokken met de gehele OASH combinatie team, om in het gezellige FC Zwolle-stadion de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd te volgen tussen het Nederland vrouwen voetbalteam en hun Engelse rivalen. Het ging niet zomaar ergens om, de winnaar van het duel veroverd de eerste plaats in groep 6. Deze poule bestaat uit: Nederland, Engeland, Slovenië, Servië en Kroatië. Binnen het dames voetbal wordt Engeland gezien als een absolute topploeg. Na een ruim uur rijden kwamen we aan op het parkeerterrein bij het stadion. Dhr. Jack Broersma die onze VIP kaartjes had geregeld (onze grote dank hiervoor) loodste ons via de ingang van KNVB genodigden naar onze zitplaatsen in het stadion. We zaten precies ten hoogte van de middellijn met een prachtig uitzicht over het veld. Maar voordat de wedstrijd begon hebben we eerst in de ontvangst ruimte nog gezellig wat gezeten onder genot van een hapje en drankje. Na het zingen van de beide volksliederen kon de wedstrijd om 19.30 uur beginnen. De arbiters kamen uit Duitsland. In het Nederlandse team zatten 3 Heerenveen speelsters, Sherida Spitse (middenvelder) en Marije Brummel (middenvelder) en Nangilla van Eyk (aanvaller). Engeland was in de beginfase iets beter, maar Nederland speelde zich terug in de wedstrijd en was over de eerste helft genomen meer in balbezit en gevaarlijker vooral door de doelgerichtheid van Manon Melis. Er werd voor de rust echter niet gescoord. Ook in de tweede helft bleef het 0-0. Speelster Fara Williams (Eng.) zag haar strafschop gestopt door onze keepster Loes Geurts (een Friezin). Nederland was niet minder dan Engeland, was zelfs nog gevaarlijk bij enkele afstand schoten en bleef de sterkste ploeg op het veld. Helaas werd dit niet in de score uitgedrukt. Zo zagen wij met nog 9000 andere supporters in een gezellige atmosfeer geen goals. Toch blijven de Nederlandse dames na drie kwalificatie wedstrijden eerste in de kwalificatiegroep met een voorsprong van 2 punten op Engeland. Na de wedstrijd hebben we nog even nagezeten in de VIP gedeelte van de ontvangst ruimte waar enkele meiden van ons ook nog op de foto konden met enkele speelsters van ons nationale vrouwenteam.


32


33 Wij kunnen terugkijken op een sportief gezellig avondje uit, met dank aan Jack Broersma. Wij zijn nog op zoek naar een paar enthousiaste dames, die ons team willen versterken. Hou je van voetbal en vind je het leuk om twee keer per week te trainen. En op zaterdagmiddag een wedstrijd te spelen. Neem dan contact op met Annette van Santen tel. 06-20820611 of Gerda van der Wiel tel. 0612649743.

Johannes Looijenga Skoalle – kv DTS 1-0

Nadat de leerlingen en leerkrachten van de Johannes Looijengaskoalle, te Surhuizum, volop hadden genoten van de herfstvakantie stond er een nieuwe korfbalpaal op het plein. Deze korfbalpaal is een cadeau aan de Johannes Looijengaskoalle van de plaatselijke korfbalvereniging kv DTS. Op 2 november heeft de Johannes Looijengaskoalle deze korfbalpaal met de gehele school onthuld. Het bestuur van kv DTS was hier ook bij aanwezig. Als extraatje kreeg de JLS ook nog 2 splinternieuwe ballen cadeau. De ballen werden getest door een wedstrijd tussen de JLS en het bestuur van kv DTS. Deze wedstrijd werd gewonnen door de JLS. De JLS is zeer blij met deze cadeaus en hopen hier met de leerlingen veel plezier aan te beleven.


34


35

Beste Surhústers, Nei 25 jier wenjen yn Surhuzum, bin ik no ferhuze nei Surhústerfean. Hjirby wol ik alle minsken dag sizze en betankje foar alle omtinken oan ús. Buorlju fan’t Súd noch betanke foar jimme attinsje. Myn nije adres is: Torenplein 99. Wa’t ris by my sjen wol, is fan herte wolkom. Hertlike groetnis, Im Boersma

Oliebollenactie KV DTS Nog even en dan is het weer zo ver! Oliebollen! Donderdag 29 december gaan we weer ons best doen om heerlijke bollen voor u te bakken. Vrijdag 30 december zullen de leden van de vereniging bij u langs komen om onze oliebollen aan u te presenteren. Graag tot ziens! Activiteitencommissie DTS

Nederlandse Brandwonden Stichting Ook dit jaar is er in Surhuizum een collecte gehouden t.b.v. de Nederlandse Brandwonden Stichting. Het opgehaalde bedrag bedroeg € 777,95. Wat een prachtig resultaat! Gevers en collectanten: hartelijk bedankt! Riet Alberts

Weer thuis Na drie weken ziekenhuisopname ben ik samen met Hein blij dat ik weer thuis ben. Beter word ik niet, en ik zit de hele dag aan de zuurstof vanwege de longziekte Fibrose. Dus het leven is beperkt. Ik wil een ieder bedanken die me een kaart, bloemen, telefoontjes en cadeautjes hebben gestuurd. Het heeft mij bijzonder goed gedaan. Ook samen met Hein ben ik daar erg dankbaar voor. Hartelijke groeten, Hein en Anke de Vries


36


37

Meidengroep Spirit Drogeham

Tijdens de morgendienst van 4 december a.s. zal in de Doarpstsjerke de meidengroep Spirit uit Drogeham haar medewerking verlenen. Iedereen is van harte welkom. Zij stellen zich even aan u/jullie voor: Hallo allemaal! Wij zijn meidengroep Spirit uit Drogeham! Sinds 2007 hebben we al enkele keren mogen optreden tijdens kerkdiensten in Drogeham en omstreken, ook hebben we al eens een kerstdiner muzikaal mogen begeleiden. Wij doen dit altijd met ontzettend veel plezier! Wij hebben een erg uitgebreid repertoire, voor een ieder wat wils! We hebben ook een uitgebreid kerstrepertoire. Vriendelijke groeten, Spirit uit Drogeham

Bedankt Op 25 oktober is onze zoon Ruben geboren. Mensen, bedankt voor alle kaarten en felicitaties! Overweldigend en hartverwarmend! FrĂŠ en Marian van der Veen


38

Eerste editie ‘Winterfair Opende’ strijkt neer in BaronTheater Op zaterdag 3 december a.s. is tijdens de ‘Winterfair Opende’ alles te vinden om alvast in de gezellige wintersfeer te komen. Prachtige kerstcreaties, gratis make-overs, modeshows, originele cadeaus, heerlijke streekproducten en leuke decoraties voor binnen en buiten. Aan het hele gezin is gedacht! De Winterfair vindt plaats in en om het BaronTheater in Opende (Gr.). Het theater wordt een sfeervolle ontmoetingsplek met binnenterras, feestverlichting en kramen. Op vijf themapleinen presenteren standhouders uit de regio de laatste trends en originele ideeën op het gebied van mode & beauty, Kerst, Men@Work, woondecoraties en eten. De Winterfair is hét moment op inspiratie op te doen voor de hele decembermaand. Bezoekers kunnen tijdens proeverijen hun hart ophalen aan ambachtelijke lekkernijen en bijzondere wijnen. Er zijn allerlei originele workshops en diverse demonstraties. U kunt de hele dag genieten van live optredens, Zumba-demonstraties en modeshows op het podium. Voor het programma wordt samengewerkt met lokale artiesten, ondernemers en verenigingen. Gezelligheid gegarandeerd! Themapleinen Op het Ladies Only Plaza kunnen alle vrouwelijke bezoekers zich laten betoveren tijdens een gratis make-over van haar en make-up door de kapsters en visagistes van Kapsalon Kreatief! Het make-over team staat de hele dag klaar om te laten zien dat een nieuwe look iedereen een goed gevoel kan geven. Op dit plein vindt u meerdere standhouders op het gebied van mode & beauty. Op het Home & Gifts Plaza kunt u alles bewonderen voor in huis: mooie kerststukken, kerstkaarten, sieraden, woondecoraties, originele geschenken en ga zo maar door... Ook voor de allerlaatste sinterklaascadeautjes slaagt u hier zeker! Het Kidz Only Plaza wordt speciaal voor kinderen en jeugd ingericht met zitjes, een frisdrankbar, activiteiten en videogames. Er is ook kinderopvang voor de kleinsten aanwezig. Mannen van alle leeftijden kunnen op het Men@Work Plaza onder meer zien hoe met een kettingzaag de mooiste houtsculpturen worden gemaakt. Ook vindt hier een ‘Trek de Trekker’ competitie plaats voor jong en oud. Natuurlijk is er ook aan de lekkere monden gedacht. Hamburgers, poffertjes en snert zijn volop verkrijgbaar. Voor de fijnproevers is een bezoekje aan het Culinaire Plaza aan te raden. Hier staan standhouders met streekproducten, wijn en andere delicatessen.


39 U bent op 3 december a.s. tussen 09.00-16.00 uur van harte welkom op de Winterfair. De entree is gratis. De eerste 250 bezoekers op het Ladies Only Plaza ontvangen een leuke goodiebag. Op onze website vindt u een overzicht met alle standhouders en het actuele programma van optredens en modeshows op het podium: www.winterfairopende.nl. Organisatiecomité Winterfair Organisatiecomité Winterfair Opende is opgericht door drie enthousiaste vrijwilligers. Ons doel is om een gezellige ontmoetingsplek te creëren, voor en door de eigen regio. De standhouders komen daarom allemaal uit de nabije buurt, net als alle vrijwilligers en deelnemers die een act op het podium uitvoeren. Meer informatie Hebt u nog vragen over de Winterfair? Kijk dan op onze website www.winterfairopende.nl of mail ons: winterfair@barontheater.nl Adresgegevens: BaronTheater, Verbindingsweg 9, Opende (Gr.) Tijden Winterfair: 09.00-16.00 uur

Ledenvergadering Ysclub “De Yzeren wjuk” De jaarlijkse ledenvergadering van de ijsclub zal worden gehouden op: vrijdag 25 november 2011. Aanvang: 20.00 uur Locatie: Café Stynsgea, Geawei 35a te Augustinusga Agenda 1. Opening 2. Notulen en jaarverslag 3. Verslag penningmeester 4. Verslag kascommissie Marcel Koopmans & Pieter Groenland 5. Pauze 6. Benoeming nieuwe kascommissie 7. Bestuursverkiezing 8. Bestuursmededeling 9. Rondvraag 10. Verloting 11. Sluiting Nieuwe leden kunnen zich tot 1 december 2011 aanmelden bij Wybo Hofstra Gezinsabonnement € 5,00, alleenstaande € 3,00, donateurs € 2,50. Binnenkort wordt de ijsbaan weer onder water gezet, dus denk om uw kinderen!!!


40

Zoekplaatje Leuker kunnen we het niet maken, gemakkelijker wel, was het motto van het zoekplaatje van de vorige keer. Ondanks het feit dat toch bijna iedereen uit Surhuizum wel eens tussen deze hekken door heeft geslalomd, stroomde de brievenbus niet over van de inzendingen. Misschien zag u door de hekken het bos niet meer. Of had u één van de vele borden op deze kruising voor uw kop. Dit is nog even het volledige plaatje:

Uiteraard ging het om de oversteek vanaf It Súd naar de Súderheawei, over de Uterwei. Wat valt er allemaal te vertellen over zo’n oversteek? Niet al te veel zou je zo verwachten. Welnu, Jelle en Hennie de Vries denken daar anders over en sturen een zeer uitgebreide en nauwkeurige omschrijving in:


41 Een gevaarlijke oversteek is het zeker, de hekjes zijn dan ook geen overbodige luxe. Toch zijn er mensen, zoals Albert Veenstra (jr.), die het gevaar graag tarten en dan ook nog met een auto uit hun dromen. Of dat letterlijk of figuurlijk genomen moet worden is de vraag: Hee Dot binne de hekjes bij de Meiden. Der bij Pieter Loonstra. We koenen er vroeger tussen troch mij us porsche. Mar dot koe ek mar krek. Groetjes Albert Veenstra Nog even over de Mieden. Albert noemt ze de Meiden zoals u hierboven ziet. Zou hij ook nog de meid van zijn dromen in de Mieden zijn tegengekomen toen hij daar in zijn Porsche doorheen reed? En raakte hij toen niet dermate afgeleid dat we blij mogen zijn dat er nog hekjes staan? Of ging het bij deze womanizer niet om één meid maar letterlijk om meer meiden? En bedoelt hij dat soks ek mar krek koe in zo’n kleine Porsche? We zullen het waarschijnlijk nooit weten, maar één ding is wel zeker: de oplossingen waren goed en we danken de inzenders. Op naar de nieuwe opgave. Wat ziet u op deze foto en ter gelegenheid waarvan is deze foto genomen?

Aarzel niet, maar breng, bel, of mail uw informatie naar Meindert Brouwer (352201, De Iennen 8, gruttegelf@surhuzum.nl, de.brouwers@hotmail.com) of één van de andere redactieleden die voor in de Grutte Gelf staan vermeld.


42

Kado dagen bij “de Waterjuffer” Vanaf 1 november t/m 24 december is onze galerie ’s middags open met op donderdag en vrijdag koopavond. Zoekt u nog een mooi kado voor verjaardag Sint of Kerst, kom gerust eens langs bij “de Waterjuffer”. We hebben woon en tuin decoraties, bronzen beelden, muur en raam hangers, glazen sculpturen enz. Deze dagen geven we op alles 20% korting.

Openingstijden: ma. di. wo. do. vr. zat.

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 10.00

t/m 18.00 t/m 18.00 t/m 18.00 t/m 21.00 t/m 21.00 t/m 18.00

uur uur uur uur uur uur

Andere tijden op afspraak.

Tot ziens bij Hans en Annie Veenstra. Uterwei 1 (industr. Blauwverlaat) 9284 XL Augustinusga tel: 0512-352314 mob: 06-27384614 bgg: 06-12942621 email : info@vijvertuindewaterjuffer.nl website: www.vijvertuindewaterjuffer.nl


43

Wurklist

18 november 19.00-19.30 uur Schoenzetten voor kinderen t/m groep 5 in de Delfeart. 18 november 20.00 uur Klaverjassen in “de Praetkoer”, voor DTS leden en donateurs. 19 november 13.30-15.30 uur Sinterklaasfeest in de Delfeart voor kinderen t/m groep 5. 21 t/m 26 november Collecte Nationaal MS Fonds 2 december 19.30 uur 4 december 9.30 uur 7 november 14.00 uur 10 december

9.00 uur

Klaverjassen in de Delfeart. Morgendienst in de Doarpstsjerke m.m.v. de meidengroep Spirit uit Drogeham. Feestelijke opening van het vernieuwde hertenkamp. Biljarttoernooi in pannenkoekenhuis Landzicht (voorheen café Piersma).

Spreuk van de maand “Iedere seconde die je je druk maakt om het verleden, gaat af van je toekomst”

Oplossing Grutte Gelf Doordenker Antwoord: h-in-de-r

Kopijsluting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 5 december 2011 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl óók online op gruttegelf.surhuzum.nl


Grutte Gelf nûmer 6, 15 novimber 2011  
Grutte Gelf nûmer 6, 15 novimber 2011  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Fjouwerentweintichtste jiergong, nûmer 6, 15 novimber 2011

Advertisement