Page 1


2

Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Trijeentweintichste jiergong, nûmer 6, 16 novimber 2010 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: gruttegelf@surhuzum.nl Website: gruttegelf.surhuzum.nl

Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 560 stiks Rabobanknûmer: 30.42.71.691 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769

De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.


3

Van Plaatselijk Belang Het bestuur van PB is alweer druk bezig met alle ins en outs betreffende ons mooie dorp Surhuizum. Zo is er bij het hertenkamp naast het bankje een wipkip gekomen en op het oude korfbalveld zijn er doeltjes geplaatst voor de voetballers onder ons. Er zijn veel namen binnengekomen voor het nieuwe pad tussen het Langpaad en het Langfal, hier willen we jullie hartelijk voor bedanken. Hoe het nieuwe pad gaat heten blijft nog even een verrassing. Ook zijn we bezig met een doarpsjun te organiseren, deze wordt gehouden op vrijdag 14 januari. We zijn er in geslaagd een hoogstaande toneelvereniging te contracteren nl. De Krite uit Buitenpost. Zij brengen een fleurig stuk op de planken en we hopen dat u/jij natuurlijk allemaal komt. De taakverdeling binnen het bestuur is nu ook rond: Voorzitter Tseard Veenstra, Secrateresse Hieke de Haan, Penningmeester Henk v.d. Veen, Notuliste Gerrie Posthumus, Algemeen lid Tjitske Scheepsma en Sipke Bouma. Bestuur Plaatselijk Belang

Sinterklaasfeest zaterdag 20 november 2010 Zoals eerder geschreven is het Sinterklaasfeest voor de kinderen uit Surhuizum dit jaar op zaterdag 20 november. De collecte aan de deur is inmiddels afgerond. Opvallend was dat er regelmatig door bewoners van Surhuizum werd gevraagd of ook zij daarvoor moeten betalen. Dit is enigszins een begrijpelijke vraag. Doch zonder uw bijdrage is simpelweg geen Sinterklaasfeest mogelijk voor de kinderen uit Surhuizum. Om 13.00 uur vertrekken de Sint met zijn pieten vanaf It gebou aan de Doarpstsjerke. Alle kinderen tot en met groep 4 van school kunnen zich hier verzamelen om aan de optocht door het dorp mee te doen. Mocht het regenachtig of guur weer zijn, dan vervalt de optocht. De kinderen zijn dan om 13.30 uur welkom in het dorpsgebouw. Er is accordeonmuziek en eventueel karaoke met professionele apparatuur. Natuurlijk kunnen kinderen die zelf een karaoke dvd bezitten, deze meenemen. De kinderen mogen thuis een tekening of knutselwerkje maken, en deze meenemen voor de Sint. Het feest van bovenstaande groep is afgelopen om 15.00 uur. Voor de groepen 5 tot en met 8 van school is er vanaf 16.00 uur karaoke. Dit zal duren tot 17.30 uur. Deze tijd is ook meteen het einde van het Sinterklaasfeest. Iedereen die lief is geweest afgelopen jaar zal van Sinterklaas een cadeautje krijgen. We doen onze uiterste best om er een gezellige en geslaagde middag van te maken. Namens de Sinterklaascommissie, Ritske Nauta


4


5

Winterfair… komt allen! Dit jaar organiseren wij een Winterfair. De organisatie, de Jeugdclubs Surhuizum, is al druk bezig met de benodigde voorbereidingen om voor u/jij een gezellige en sfeervolle markt neer te zetten. De Winterfair vindt plaats op 27 november aanstaande vanaf 16.00 uur aan het Langpaed (naast de Doarpstsjerke) te Surhuizum. Heeft u ook belang bij een kraampje? Of wil jij je kunsten vertonen op de Winterfair? Neem dan contact op met Anja Postma, email: anjapostma@hotmail.com of tel. 0648719208. Bezoek de sfeervolle winterfair, voor bezoekers van alle leeftijden! Graag tot ziens!

Brassband Excelsior is ook op de Winterfair aanwezig! Tijdens de Winterfair, op 27 november a.s., zal Chr. Brassband Excelsior mooie kerststerren en hyacinten verkopen. U bent allemaal van harte welkom.

Rollade-actie KV DTS organiseert een rollade-actie. De Rollades kunnen worden besteld via een formulier die huis aan huis wordt verspreid of via e-mail adres rollade-actie@kvdts.nl Magere varkens rollade 1 kg € 8,95 per stuk Half om half rollade 1 kg € 11,95 per stuk De rollades kunnen worden afgehaald op zaterdag 27 november tijdens de Winterfair in Surhuizum. Niet afgehaalde rollades worden thuis bezorgd. Bestelling graag voor 20 november doorgeven. KV DTS

Oliebollen! Heel Surhuizum rekent er ieder jaar weer op: de oliebollen van DTS! In samenwerking met Bakkerij Wouda wordt er in de nacht van 29 op 30 december met gedreven vrijwilligers rond de 3000 oliebollen gebakken. In de ochtend van 30 december zullen de leden deur aan deur onze heerlijke oliebollen verkopen. KV DTS


6


7

SurhĂşster Oudejaars Ploeg Tien jaar geleden als een wild plan begonnen, een surprise feestje op oudejaarsnacht klokslag 12 uur. Daar zaten we dan in het donker op het oude korfbal veld te wachten op de klok van twaalf uur, we hadden het er smoor druk mee om alles op tijd klaar te krijgen. Caravans te plek onze koek en sopie standje ingericht en maar wachten tot de klok begon te luiden, en dat alles zonder dat iemand van het dorp het te vroeg zou ontdekken (of de politie of de gemeente) De jaren erna was iets makkelijker omdat het niet meer zo stiekem hoefde, maar natuurlijk wel reuze gezellig en het feest werd steeds groter. Later kwam hier ook de kerstmarkt bij die we samen organiseerden met de jeugdclubs van Surhuizum, dat word dit jaar veranderd in een winterfair en door clubs alleen georganiseerd. MAAR na 10 jaar oud en nieuw uitgezeten te hebben op het veld hebben wij als ploeg besloten om er mee te stoppen. We hopen dat er andere instanties of personen zijn die de fakkel van ons over willen nemen (en zoals het nu lijkt gaat dit daadwerkelijk ook gebeuren) zodat we niet een te saai oud en nieuw krijgen. Zodat Surhuizum bij de gemeente bekend blijft staan als het dorp met een gezellig oudejaarsfeest zonder vele vernielingen in de buurt. We willen nog wel de vele vrijwilligers bedanken die hun energie hebben gestoken in activiteiten van het Sop. Misschien tot ooit SOP

Klaverjassen De bladeren vallen weer massaal van de bomen en dat betekent dat de herfst zijn intrede heeft gedaan. Voor de leden en donateurs van KV DTS betekent dit dat er weer gekaart wordt in de korfbalkantine. De eerstvolgende kaartavond staat gepland op vrijdag 19 november en vrijdag 17 december. Natuurlijk zal er op oudejaarsdag ook een kaartje gelegd worden om het jaar af te sluiten. Ook graag mee kaarten en nog geen donateur? Voor een klein bedrag per jaar kan dat! Let op het rode inschrijf formulier in het clubblad of bel 0512-351091 met J. v.d. Veen-Postma. KV DTS


8


9

Amnesty International Zoals u wellicht weet, schrijven heel wat mensen in o.a. Surhuizum en Augustinusga iedere maand een brief naar regeringen elders in de wereld om zo druk uit te oefenen om gewetensgevangenen vrij te laten. Vaak is de reactie: “Dat helpt toch niet”. Maar wat is het fijn om te lezen in het blad van Amnesty dat er meerdere mensen zijn vrijgelaten, medische hulp is verkregen, een omstreden wet is verhinderd en een executie is verhinderd. Hieronder volgen enkele positieve berichten: Filep Karma zit vast wegens een vreedzame demonstratie in Papoea Indonesië. Hij is inmiddels geopereerd. Eerder werd dit door de autoriteiten geweigerd. Birtukan Mideksa leidster van de Unity for Democracy and Justice uit Ethiopië werd beschuldigd van landverraad en veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Gelukkig is ze na een korte gevangenisstraf vrijgelaten. Mensen van binnen en buiten Ethiopië bedanken Amnesty voor haar inzet. Vier leden van de burgerbeweging MCA uit Togo, Fulbert Attisso, Guillaume Coco, Yaovi Abobi en Eric Solewassi werden op 1 september jl. vrijgelaten. Zij werden beschuldigd van inbreuk op de staatsveiligheid”. Eén van hen bedankte Amnesty: “Tijdens onze detentie hielden onze vrienden ons op de hoogte van alle acties die uw organisatie hield. We willen jullie graag hartelijk bedanken.” Dit zijn enkele voorbeelden van goed nieuws uit de Amnestykrant. U snapt wel dat we doorgaan met het schrijven naar regeringen. Wij houden vol en wij hopen van u hetzelfde. Werkgroep Amnesty International Augustinusga/Surhuizum, Hennie Woudstra, Griet Runia en Riet Alberts

Praiseconcert in de Pypketsjerke Brassband Excelsior zal zondag 28 november een praiseconcert verzorgen in de Pypketsjerke. De muziekvereniging onder leiding van Willem Flisijn speelt deze avond diverse praisemuziek en bij enkele nummers is er ook samenzang. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.


10


11

Skûtelbank Geboren

Komen wonen

Verhuisd

Ziek thuis

Geslaagd

: 30 september; Lukas, zoontje van Steven en Thea Bakker-Dijkstra (Thea Dijkstra woonde voorheen op de Bonhommestrjitte) en broertje van Jurre en Daan. Aggemastate 258, 8926 PH Leeuwarden. 7 oktober 2010; Sander Bonne, zoon van Sjoerd van Dellen en Dinie Hansma, Bartemerwei 24. 9 oktober; Debora Dini Margriet, dochtertje van Binne en Neeltje van der Boon en zusje van Douwe David, Christiaan en Daniël. : Wendela Hielema, Bonhommestrjitte 18. H. Wierstra, Bonhommestrjitte 24. Lubbe de Boer, Bonhommestrjitte 21. : Peter. P. Gjaltema, Bonhommestrjitte 30 naar Leeuwarden. Johanna Wagenaar, Bonhommestrjitte 10 naar Gerkesklooster. T. Vries, De Iennen 4 naar Zeewolde. : Dhr. A. van Santen, Bonhommestrjitte 3 is geopereerd en is nu weer thuis om te herstellen. De buurt van de Bonhommestrjitte wensen hem en zijn vrouw sterkte en hopen dat hij weer aan de beterende hand is. Onze Gelf-bezorgster Maike Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte, lijdt aan de ziekte van sclerodermie. We hopen dat ze nog lang onze Gelf mag rondbrengen. : Jorrit Jan de Vries van It Súd 23 is geslaagd voor het zwemdiploma B. Van harte gefeliciteerd van pake en beppe de Haan uit Buitenpost. Risanne Wijmenga van de Iennen 7 heeft zwemdiploma A gehaald. Een geweldige prestatie, en daar wordt ze mee gefelicteerd door heit en mem en Maron en beide pake's en beppe's. Sem Johannes v.d. Veen, Doarpsstrjitte 52, is geslaagd voor het zwemdiploma A. Je deed het super Sem en je wordt gefeliciteerd door heit en mem en je broer Fygou. Natuurlijk ook van de beide pake’s en beppe’s. En nu op naar diploma B.

Berichten voor de Skûtelbank kunt u mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl


12


13

Afslanken bij Streeflijn Wij gaan weer beginnen met Afslanken bij Streeflijn op 30 november. Een groot deel (bijna 50%) van de Nederlanders heeft last van overgewicht. Overgewicht ontstaat doordat je meer calorieën binnen krijgt dan dat je uiteindelijk verbrandt. Er zijn dan ook 3 manieren om overgewicht tegen te gaan, Meer bewegen Minder eten Minder eten & meer bewegen Meer beweging krijg je bijvoorbeeld als je naar de sportschool gaat, of als je op je fiets naar je werk gaat, het kan ook door bijvoorbeeld elke dag een uurtje te lopen. Minder eten lijkt gemakkelijk dan het is, want hoeveel calorieën bevat het eten wat wij binnen krijgen nou eigenlijk? Daarom beginnen wij in Surhuizum met Streeflijn. Aan de hand van wekelijkse bijeenkomsten en weekmenu’s gaan wij u helpen om minder calorieën te eten, en daarbij af te vallen! Afvallen gaat gemakkelijker als je er niet alleen voor staat. Laat je dan ook inspireren en motiveren door medecursisten in de cursus! Tijdens de cursus wordt je door ons begeleidt naar je Streef gewicht. Dit doe je samen met meerdere cursisten. Wekelijks wordt je eerst discreet gewogen en daarna ontvang je informatie over het onderwerp van de week. Dit wordt allemaal besproken in de cursus van ongeveer anderhalf uur. De cursus is allesbehalve saai. De cursussen beiden je de kans om ondersteund te worden in het bereiken van je gewichtsdoelen, en helpen je ook om de kennis en richtlijnen leren toe te passen in het dagelijks leven en bij bijzondere gelegenheden. Bij iedere cursus avond wordt er een thema besproken, onder leiding van ons, met elke week een nieuw onderwerp. De ene week kan het gaan over het bedwingen van eetaanvallen, de andere week kan gaan over je favoriete voeding en recepten. Je krijgt inzichten vanuit de groep en je levert je eigen bijdrage, maar je kunt ook alleen luisteren. Dit gecombineerd met de inzichten van ons en de medecursisten zorgen ervoor dat iedere cursus uniek is. Wij leggen uit wat je kunt verwachten en hoe je het beste ons programma kunt volgens. Ook stellen wij je in de gelegenheid tot het stellen van vragen. De cursus duurt 12 weken en begint op dinsdag 30 november om 19.30 uur, aan de Iennen 9, 9283 VH Surhuizum.


14


15 De inschrijving bedraagt eenmalig 10 euro, en je betaalt per week 7,50. (Dit is inclusief, mapje, wegen, weekmenu’s, recepten en onderwerpen) Voor de snelle beslisser een gratis behandeling aan de Myo Balance, ter waarde van 25 Euro. Dus bent u ook de overtollige kilo’s zat kom naar Streeflijn en ga de kilo’s te lijf! Voor meer informatie en inschrijving, neemt u contact op met: Rianne Alma, 0638504601 – Riannealma17@hotmail.com Petra Holthuis, 0610741259 – pietsjefemke@kpnmail.nl

Opbrengst collecte Nederlandse Brandwonden Stichting De collecte voor de Ned. Brandwonden Stichting heeft in Surhuizum het bedrag van €711,66 opgebracht. Fijn dat zoveel mensen wilden collecteren. Dank u wel dat u zoveel geld heeft willen geven voor dit goede doel. Onderstaande dames hebben van de Ned. Brandwonden Stichting een oorkonde gekregen waarmee zij hartelijk bedankt werden voor de inzet en tijd die zij aan het collecteren gegeven hadden. Froukje Brandsma 15 jaar Wilma de Boer 10 jaar Annie Hiemstra 5 jaar Anouska Rispens 5 jaar Thea Spinder 10 jaar Jelly Nauta 10 jaar Een bijzondere blijk van waardering, dat alleen in bijzondere gevallen aan bijzondere mensen wordt uitgereikt. Riet Alberts

Bedankt Op 18 oktober jl. waren wij een zwarte muts met het logo van Cars verloren. Wij hebben toen een briefje bij Bakkerij Wouda opgehangen dat als het werd gevonden dit terug gebracht kon worden op de doarpsstrjitte 46. Inmiddels is de muts weer terecht, maar de persoon die de muts terug gebracht heeft is onbekend. Via deze weg willen wij dan ook deze persoon hartelijk bedanken voor het terugbrengen. BEDANKT!!! Fam. Beukema, Doarpsstrjitte 46.


16


17

Bijzondere berichten uit de media

Grutte Gelf seit... dy bendeleden hoege earst thús net mear te stofsûgjen, dy kinne no wol in skoftsje in “interieurverzorger” betelje…


18


19

Surhúster Saken Ja, beste lezers, hier is Siem weer en Siem heeft last van een herfstdepressie. Nu zijn er bijsterbaarlijk veel mensen die daar last van krijgen als de bladeren van de bomen vallen is Siem ter ore gekomen, maar Siem wilde einlijks niet aan dit soort nuivere ideeën. Er zijn zoveel van die nieuwerwetse modeziekten dat als je je best doet, je altijd wel aan de symptonen van één ervan voldoet en voor je het weet sta je allemaal rare maneuvels uit te voeren om weer in evenwicht met je eigen ik te komen of zozowat en daar heeft Siem geen verlet van. Siem weet trouwens niet of het alleen van de vallende bladeren komt, of dat er meer in het spel is. Zo is bijvoorbeeld de wintertijd ook weer ingegaan en zitten we alweer volop in de donkere dagen voor kerst. De eerste (kunst) kerstbomen stonden in september alweer in sommige winkels, maar nu kun je alweer te kust en te keur slingers en ballen uitzoeken. Het liefst slingerde Siem al die ballen aan gruizelementen, maar ja, dat zal dan wel met die depressie te maken hebben. Het kan ook aan de nieuwe regering liggen. Die Rutte straalt zo’n blijheid en optimisme uit, en die Wilders heeft ineens zoveel humor, dat Siem van de weeromstuit het tegenovergestelde wordt. En dan in eigen dorp. De kinderen mogen voor het Sinterklaasfeest de schoen niet meer zetten in het gebouw! Waar moet dat heen. De kinderjaren van Siem horen al lang tot de geschiedenis, maar het mooiste was toch altijd die spanning van het schoenzetten en of er de volgende dag ook wat in zat! En vanzelfs was dat ook zo. Nu zijn de kinderen al verzekerd van een cadeau, want dat wordt tijdens het Sinterklaasfeest uitgedeeld. En tot overmaat van ramp ook al geen SOP meer dit jaar. De Surhuister Oudejaars Ploeg geeft er de brui aan. Siem heeft ze altijten de hemel ingeprezen voor hun geweldige initiatief en nu is het zomaar voorbij. Wel goed dat ze het tien jaar hebben volgehouden, en Siem wil ze bij deze nogmaals de complimenten overbrengen. Nu maar hopen dat er opvolgers zijn, maar Siem ziet het steeds zwaarder in. Maar gelukkig heeft ons dorp dan ook weer wat wat ons wakker kan schudden. Want Siem reed even naar Harkema over het Langfal en zag ter hoogte van de Pusterwei een bord met 30 km staan in verband met wegwerkzaamheden. Het was ’s avonds, dat Siem dacht: dat valt wel wat mee, niet teveel gas terug. Nou dat heeft Siem geweten, want wat bleek: er zijn complete stukken uit het asfalt gefreesd. Siem stuiterde zowat tot aan het plafond van de auto en was blij dat de ophanging van de auto nog gewoon op de plaats zat waar die hoorde. Toch was er één voordeel: Siem maakte zo’n knal dat ie in één keer uit z’n winter-


20


21 depressie schoot. Dus niet naar de dokter als u in een dipje komt, maar gewoon even een ritje over het Langfal maken en u bent zo weer bij de les. Tot zover Siem, tot Siems, succes met Sibbeltsje en tot de volgende Gelf. Siem Soepboer

Doe en... Doe’t wy trouwden sei ús mem: “Tink om de trije R’s; Rêst, Reinheid en Regelmaat”. Op ’e tiid iten op ‘e tafel, alles op oere en tiid. Skjin op josels, hûs en hiem. Moandeis waskje, tiisdeis strike, woansdeis en tongersdeis kerweikje, naaiwurk en boadskipje. Freeds troch it hûs, Sneons de bêden ferskjinje en josels, wask yn ‘e weak, fleis briede foar de snein, iten reemeitsje, parren en ierpels skile en sprútsjes of oars wat, wat it lan mar opbringt, ree sette. Sneins rêst, in feestlik streksum miel, moarns en middeis kofje mei in boffertsje, (deis koeke), middeis in bakkerskoekje by de tee en yn skimerjûn in pûde apenuten dopje. Jûns yntiids op bêd om moandeis wer fris oan ‘e slach.

No Nei goed fyftich jier binne dy trije R’s bleaun en hjitte no; Rits, Rats en Roets. Ritsen wurde oeral yn en op setten, it iten wurdt trochelkoar mjukse mei frjemde nammen der by. Rats yn ien wurd. It hùshâlden sit gjin regel mear yn; waskje op frjemde tiden, it himmeljen slacht men oer. Rêst is fier te sykjen. Elk hat it drok en praat oer stress en burn-out. Sneins moat in elk jachtsje om op tiid yn tsjerke te kommen. Mei de auto, om dêr ûnder oaren te bidden foar in better miljeu… It waarm iten wurdt by de Sjinees helle. Foargoed in rits- rats- en roetstiidrek. De âlde tiid is foarby en de nije is oars. Mar ek better? J. Haisma-Boskma

Tank Hjirby wolle wy elkenien betankje foar it omtinken oan ús 25 jierrige troudei, yn hokker foarm dan ek. Klaas, Gryt, Maaike en Hille Wijma, It Noard.


22


23

Nieuwsflits World Servants Surhuizum 2011 Boeken, lp,s, dvd’s, cd’s U kunt ze nog steeds inleveren op de Suderheawei 12 te Surhuizum, of we halen ze bij u op, tel. 0512-351985, fam. Hoogsteen. Oud ijzer We zamelen nog steeds oud ijzer in. U mag het brengen op Suderheawei 12, Surhuizum, Of we halen het oud ijzer bij u vandaan, tel. 0512-351985, fam. Hoogsteen. De boekenmarkt was een groot succes. De opbrengst was € 400,00. Iedereen geweldig bedankt! De stand op onze bankrekening is nu € 5.000,00. Daarom, In december… Boekenmarkt in kerstsfeer! 11 december organiseren we een speciale boekenbeurs, in kerstsfeer. Met vele boeken, lp’s, dvd’s, cd’s, video’s en wat er al niet meer te koop is. Voor iedereen is er wel wat te koop. Bovendien is er live muziek aanwezig. Ook organiseren we ’s middags voor de kinderen diverse workshops Djembe spelen o.l.v. Reinaldo Gaia. Djembee’s zijn aanwezig. Koffie, thee en fris staan gratis voor u klaar. Locatie: Suderheawei 12, Surhuizum. Van 10.00 uur tot 16.00 uur. Wij hopen u weer te ontmoeten op deze speciale “kerst” boekenbeurs! Wilt u ons financieel steunen, 12.27.63.262 t.n.v. H.A. Hoogsteen World Servants Surhuizum 2011. Vriendelijke groeten van Corne, Wilmer, Rienk, Fokke, Gretienus, Titia, Marleen, Henk en Ieneke.

Tank Beste minsken, lâns dizze wei wolle wy jim betankje foar alle omtinken dy't wy hán ha tidens en nei Wiebe syn ferbliuw yn ’t sikehús. Hertlike groetnis Wiebe en Gé van Dijk, It Noard.


24


25

Nieuw in Surhuizum: officiële pasfoto’s Pasfoto’s laten maken voor officiële documenten is vanaf heden ook mogelijk in Surhuizum en natuurlijk klaar terwijl u wacht. Bij slecht ter been zijnde is het ook mogelijk om ze thuis of in het bejaardencentrum te maken. Ook voor het bewerken van foto’s zoals het vrijstaand maken van personen bij overlijden kunt U hier terecht. Waar: Bij: Prijs: Wanneer:

Bereikbaar:

Lustenburg 17a Mindert van Dekken 8 pasfoto’s voor slechts € 10 zoals 4 officiële en 4 spontane foto’s Woensdag: 13.00-15.00 uur Donderdag: 18.00-20.00 uur Zaterdag: 10.00-13.00 uur En natuurlijk op afspraak 0512-35 27 10

Winterfair op “Themapark De Spitkeet” in Harkema Themapark De Spitkeet organiseert ook dit jaar een meerdaagse winterfair van 8 t/m 11 december. Woensdag tot en met vrijdag is de winterfair geopend van 13.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Ook het museum is dan geopend en kan men dus alle huisjes, de spitkeet en de holwoning bezichtigen. Op de woensdagmiddag, om 13.00, 14.30 en 16.00 uur, zijn kinderen van harte welkom op een workshop, waar ze onder leiding kerststukjes en andere leuke dingetjes mogen maken. ’s Avonds, vanaf 19.30, kunnen volwassenen zich uitleven in het maken van kerststukken, enz. Er wordt wel een kleine bijdrage voor de materiaalkosten gevraagd. Opgave voor 7 december bij Janny Winter, 0512-364408 of 0512-840431 voor zowel kinderen als volwassenen. Donderdagavond 9 december verzorgt een kinderkoor een optreden, terwijl vrijdagavond het koor “It kin net” uit Opende optreedt. ’s Avonds is het park feestelijk verlicht. Bezoekers kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten, zoals o.m. rad van avontuur. Verder kan men voor de inwendige mens ook op het themapark terecht, want er worden tal van lekkernijen verkocht. De kerstsfeer komt uiteraard terug in de vorm van kerststukken. “En dy binne sa orizjineel as it mar kin”, aldus parkbeheerder Janny Winter, “perfoarst gjin standertprodukten”. Deze kerststukken en o.m. vogelhuisjes kunnen tegen een redelijke prijs worden gekocht tijdens de markt.


26


27

Ledenvergadering Ysclub “De Yzeren wjuk” De jaarlijkse ledenvergadering van de ijsclub zal worden gehouden op: Vrijdag 26 november 2010. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Stal Kamminga, It west 17 te Augustinusga. Agenda: 1. Opening 2. Notulen en jaarverslag 3. Verslag penningmeester 4. Verslag kascommissie 5. Pauze 6. Benoeming nieuwe kascommissie 7. Bestuursverkiezing 8. Bestuursmededeling 9. Rondvraag 10. Verloting 11. Sluiting Nieuwe leden kunnen zich tot 1 december 2010 aanmelden bij Wybo Hofstra. Gezinsabonnement € 5,00, alleenstaande € 3,00 en donateurs € 2,50. Binnenkort wordt de ijsbaan weer onder water gezet, dus denk om uw kinderen!

Vraagje Sinds kort doe ik de Regiopost in Surhuizum. Wat mij tot nu toe goed bevalt. Alleen zoek ik iemand die mij zou kunnen vervangen bij ziekte en vakantie. Wie voelt hier wat voor? Voor eventuele vragen kun je mij altijd even bellen. Tel. 06-29590205. Langs komen mag ook: Doarpsstrjitte 46. Groetjes Klaske Beukema

Oproep foto's Excelsior! Voor het 100 jarig jubileum in 2011 zijn wij op zoek naar oude foto's van Excelsior. Deze foto's willen wij graag tentoonstellen tijdens het jubileum. Wie kan ons helpen? Graag ontvangen wij foto's inclusief de namen van de leden die erop staan. U kunt deze sturen naar Brassband Excelsior, C. Schuurmanwei 4, 9283 TH Surhuizum of mailen naar lutskepool@gmail.com. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.


28


29 Nijjiersrevu 2011 Dounsje mei ús nei 2011!! Under dizze namme is de revuploech alwer drok dwaande mei de tariedings foar de kommende útfierings. Geert Hager, Douwe Wobbes en Andries Hovinga tekenje op 'e nij foar de teksten fan sketkes en lietsjes, de rezjy is wer yn de fertroude hannen fan Ans Taekema. Brugt Vries hat de muzyk foar syn rekken naam en Willy Keuning docht as fan âlds de koreografy. De útfierings binne dit kear op woansdei 29 desimber (foar de 50-plussers) en fierder op sneon 1 jannewaris, freed 7 jannewaris ,sneon 8 jannewaris (mei life muzyk), freed 14 jannewaris en sneon 15 jannewaris, mei life muzyk. Trije útfieringen dus op in sneon, alle útfierings binne yn It Tillehùs en begjinne om 20.00 oere. De kaarten De tagongskaarten binne op 15 en 16 desimber, jûns fan 19.00 oant 20.30 oere yn de foarferkeap te krijen yn it Tillehûs. Yn de foarferkeap kostje de kaarten € 10,00, oan 'e seal € 12,50. Foar de fyftichplussers kostet in kaartsje € 8,00.

Workshop De kerst komt er weer aan en daarom geef ik, Leentje van der Schors, een workshop op maandag 6 en 13 december. Wat gaan we doen. We maken een kerststuk met een zelf gemaakte ondergrond van boomschors. Heeft u interesse geef u dan snel op. Mob. 0646285075 of 0512-351733. De workshop wordt gegeven in het dorpshuis de Delfeart en begint om 19.30 uur. De kosten voor de workshop bedraagt € 10,- incl. koffie.

Biljarttoernooi Zaterdag 4 december houden wij voor de 7de keer een libre biljarttoernooi in Cafe Piersma te Surhuizum. Er wordt in een A en B poule gespeeld. Aanvang 9.00 uur. Inleg €7,50. Vele mooie prijzen. Opgave voor 21 november bij: Tjebbe Hansma, tel. 0512-352493 of 06-25555526. Uw deelname wordt zeer op prijsgesteld!


30


31

Wist u dat: Kv DTS ook mee doet aan een prijsvraag. Ze daar nogal wat ophef van maken. De winnares helemaal werd bedolven onder ballonnen, vlaggetjes en cadeautjes. Zij dat wel een leuke stunt vond. Dit in de volgende Schakel van DTS staat. Wij, als redactie van de Gelf, niet van plan zijn dit na te doen i.v.m. ons ‘zoekplaatje’. Dat Sjoerd Kooistra, Doarpsstrjitte 9, november al weer zijn 30ste verjaardag vierde en dat Alie schijnbaar al genoeg van hem heeft omdat zij hem op die dag in de boom heeft gehangen. Dat op de bushaltes van ‘it Noard’ de datum van 5 november staat, zodat dan de bussen daar weer zouden kunnen rijden Dat de gemeente toch wel erg in de war is met deze datum, omdat ze nog (lang) niet klaar zijn met het wegdek. Dat onze wegpiraat (M.B.) ook weer door de knieën is gegaan en het daarom zo lang duurt eer de weg klaar is. Dat de gemeente wel vaker in de war is, en dat ze kat en muis spelen met het zwembad te Buitenpost. Het zwembad het Keurmerk Veilig en Schoon heeft gekregen. Je zou denken dat het zwembad nu wel zal blijven, maar nee hoor, het moet voor de zoveelste keer weer verdwijnen. Men nu denkt dat het een verhaal of beslissing zonder eind is. PKN-Surhuizum online is, dus digitaal te volgen op www.surhuizumonline.nl/kerknieuws. Dat Riet Alberts door Auke is verheven tot de beste mantelzorgster van het jaar en dat Auke hier ook de mensen mee bedoelt die Riet en hem hebben gesteund gedurende zijn ziekte. Dat wij dat een geweldige geste vonden. Dat het mooiste nieuws is dat Frederika, dochter van Sytse en Vera en zusje van Haiko, kankervrij is. Dat ze niet meer voor controles hoeft en dat de ouders dolblij, dankbaar en gelukkig zijn. Wij hen dat ook van harte gunnen.


32

Zoekplaatje Eigenlijk was het een beetje een verkapte reclame-advertentie, de vorige zoekopdracht. Toch hadden velen er nog moeite mee, om te raden welk fotofragment het deze keer betrof. Of zoals deze kaart van inzendster Riet al aangeeft: Hoe zit’t eigenlijk? Al lijkt het hier meer een kwestie van “als m’n haar maar goed zit”. Toch hadden het mes en de vork genoeg informatie moeten geven om te bedenken dat het om een eetgelegenheid in ons dorp ging! (en daar hebben we nog nooit een haar in de soep ontdekt….) Hierbij dan ook de volledige foto:

Er waren weer diverse goede inzendingen, waaronder die van Riet, die ook nog bedankte voor het lekkers dat ze de vorige keer won met haar juiste oplossing. Dit kan u ook ten deel komen, dus lever uw goede oplossing in! De oplossing “lunchroom recreatiepark Landzicht” rekenen we ook goed, al noemen Aldert Tjibbe en Marjan het gewoon eetcafé volgens de foto. Zoals altijd waren er ook weer zeer precieze oplossingen, zoals deze: “gedeeltelijke foto van afbeelding op betreffende bord op de muur van café restaurant Piersma (Landzicht), it Súd”. Geen misverstand meer mogelijk, of niet Jelle? Ook kwam de volgende kaart binnen, die bij de schrijver dezes direct enig schuldgevoel opriep omdat hij waarschijnlijk weer eens te lang iemand niet had bezocht en tevens ongerustheid opriep omdat zijn echtgenote dit wel eens


33 verkeerd op zou kunnen vatten. “Gelukkig” bleek de kaart van Jappie Veenstra te zijn, zodat alle zorgen weer voor niets bleken te zijn. Voor Jappie al helemaal niet, want zijn oplossing bleek als winnende uit de bus te komen! Dus er komt zeker iemand van de Grutte Gelf langs binnenkort! Dan de nieuwe opdracht alweer. Wie of waar in Surhuizum is/was dit? Aarzel niet, maar breng, bel, of mail uw oplossing naar Meindert Brouwer (352201, De Iennen 8, gruttegelf@surhuzum.nl, de.brouwers@hotmail.com) of één van de andere redactieleden.


34


35

Wurklist

20 november 13.00 uur 20 november 19.30 uur 27 november 16.00 uur 27 november 20.00 uur 28 november 20.00 uur

4 december

9.00 uur

6 december 19.30 uur

29 december

Sinterklaasfeest in de Delfeart. Activiteit voor groep 7 en 8 in Us Stek. Winterfair aan It Langpaed, naast de Doarpstsjerke. Filmavond voor voortgezet onderwijs in Us Stek. Praiseconcert Brassband Excelsior in de Pypketsjerke. Libre biljarttoernooi in Café Landzicht. Zie voor opgave elders in deze Gelf. Workshop kerststuk maken in de Delfeart. Zie voor opgave elders in deze Gelf. Deze workshop wordt ook geven op 13 december. Wandeltocht vanuit de Delfeart. Meer info in de volgende Grutte Gelf.

Spreuk van de maand “Sinterklaas en Zwarte Piet, soms zijn ze niet te rijmen”

Kopijsluting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 6 december 2010 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl óók online op gruttegelf.surhuzum.nl


Grutte Gelf nûmer 6, 15 novimber 2010  
Grutte Gelf nûmer 6, 15 novimber 2010  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Trijeentweintichtste jiergong, nûmer 6, 15 novimber 2010

Advertisement