Page 1


2

Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Fiifentweintichste jiergong, nûmer 5, 8 oktober 2012 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: gruttegelf@surhuzum.nl Website: gruttegelf.surhuzum.nl

Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 520 stiks Rabobanknûmer: 30.42.71.691 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769

De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.


3

Nieuws van Plaatselijk Belang De vakanties liggen alweer achter ons en het vergaderseizoen is in september weer gestart voor PB. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom. De Spulwike heeft z’n 39ste editie ook weer achter de rug. Commissieleden, het was weer geweldig! Iedereen die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet om de Spulwike 2012 tot een goed einde te laten brengen, dikke pluim! De gemeente heeft in het kader van de bezuinigingen het lichtbeleid en het maaibeleid aangescherpt. In bepaalde straten zijn de lichtmasten om en om uitgezet, ook zijn er straten waar de lichten gedimd zijn. Over het maaibeleid heeft PB inmiddels contact gehad met de gemeente, deze zal worden geëvalueerd en zal in 2013 misschien weer anders worden. Het lijkt erg ‘suterich’, ook het onderhoud van de fietspaden laat te wensen over, brandnetels hangen ver over de paden, wat de doorgankelijkheid ernstig belemmerd. Stek en Streek zal de erfbezoeken weer gaan afleggen, daarna zal een nieuwe beplantingsdag/datum worden vastgesteld. Op 17 november zal er een snoeicursus worden georganiseerd. Deze snoeicursus is bedoeld voor iedereen die hier belangstelling voor heeft. Meer info hierover in deze Grutte Gelf en op Surhuizum-online. Bestuur Plaatselijk Belang

Kledingbeurs nieuws Augustinusga/Surhuizum We zijn heel blij met de grote inbreng van uw kleding, zodat een ander weer leuke kleding kan kopen voor een klein prijsje. Omdat er een tekort aan vrijwilligers dreigt is besloten, geen vergoeding meer te geven aan de degene wiens kleding is verkocht. Het scheelt de vrijwilligers heel veel werk om de administratie bij te houden. Bovendien bedraagt de vergoeding soms maar enkele euro’s. Wij willen hiermee beginnen in het nieuwe jaar. Hopelijk heeft u begrip voor de situatie. De opbrengst van de kleding gaat naar Roemenië om de vervoerskosten te dekken van vrachtwagen die kleding en andere goederen naar Roemenië brengt. Een ander gedeelte gaat naar de Pypketsjerke voor de gemaakte kosten. Info: tel. 0512-351606. Kleding brengen naar It oast 10 in Augustinusga en op verkoopavond Pypkewei 3. De volgende kledingbeurs is donderdag 1 november a.s. Namens het team van kledingbeurs Augustinusga/Surhuizum


4


5

Snoeicursus hoogstamfruitbomen

In het voorjaar kon de snoeicursus door onvoldoende opgaven niet doorgaan. Maar de werkgroep ‘Groene Dorpen - Surhuizum’ biedt nu een tweede en laatste kans voor belangstellenden. Op p de plantdag zijn immers veel jonge fruitbomen aangeplant, die een vormsnoei nodig hebben voor een goede kroonontwikkeling. Blijft die vormsnoei achterwege, dan komt de groei van de gesteltakken slecht op gang. ‘Snoei is groei’, zo luidt het devies. De snoeicursus is niet alleen voor deelnemers ‘Groene Dorpen’ die jonge fruitbomen hebben aangeplant, maar ook voor andere belangstellenden uit Surhuizum en omgeving. De cursus wordt gegeven op de deel van de boerdeboerd rij van de familie Van Dijk, It Noard 5 in Surhuizum. Van 10.00 tot 12.00 uur is het theoretisch deel met aansluitend de lunch. Van 13.45 tot 16.00 uur wordt het geleerde in de praktijk gebracht en gesnoeid op verschillende locaties. Het accent zal daarbij liggen op de vormsnoei van jonjo ge en halfwas was fruitbomen. Maar ook bij de onderhoudssnoei van oudere bob men wordt stilgestaan. De kosten van deelname bedragen € 15,=, =, inclusief koffie en lunch. Voor gereedschap en ladders wordt gezorgd. Wel is het verstandig om zelf laarzen en eventueel regenkleding mee te nemen. Opgave bij de werkgroep ‘Groene Dorpen’ via de mail groensurhuizum@gmail.com of bij Stek en Streek, Gerard Wezenberg stekenstreek@home.nl.


6


7

Boogschuttersvereniging merkt nu al het Rick van de Ven effect d uit Surhuisterveen/Surhuizum krijgt steeds Boogschuttersgilde Fryskewâld meer aanmeldingen na de mooie prestaties van handboogschutter Rick van der Ven tijdens de Olympische Spelen. Onverwachts stootte de 21-jarige jarige Rick van der Ven uit Oss afgelopen zomer tijdens de Olympischespelen in Londen n door tot een zenuwslopende halve finale die hij helaas verloor. Maar voor de handboogsport is die vierde plek pure winst; het zet de sport weer eens op de kaart. Het is een mooie promotie voor de sport, zegt handboogschutters Sharon Postma (18) één van de vele dames die de vereniging rijk is. "Die Olympische Spelen is gewoon genieten, natuurlijk omdat jezelf die sport beoefent. Ik lette vooral op hoe Rick z'n boog vasthield; daar kan je heel wat van leren. "

Sharon Postma (18) met haar Rose Compoundboog, mpoundboog, één van de vele dames binnen de vereniging Voorzitter Roel Postma zat geboeid te kijken naar de manier waarop de NeN derlandse Olympiër zijn pijl losliet, "Dat moet elke keer op dezelfde wijze gebeuren. Ik zou zelf ontzettend zenuwachtig worden als ik tegen zo'n KoreKor aan zou moeten schieten, dat zijn de beste schutters ter wereld." De vierde plek van Rick van der Ven betekent een enorme stimulans voor het handboogschieten in Nederland. Ook bij de 60 leden tellende boogschuttersboogschutter club uit Achtkarspelen merken ze nu al het Rick-effect. effect. “Veel mensen die Rick hebben zien schieten denken, dat wil ik ook wel eens proberen." Nou dat


8


9 kan, vanaf woensdag 3 oktober gaat de club weer in de sporthal schieten van Surhuizum en wordt er weer les gegeven op de woensdag nsdag-, donderdag- en vrijdagavond. Voor de jeugd is er training op de zaterdagmorgen. Meer info over trainingstijden kunt u vinden op hun website www.fryskewald.nl. www.fryskewald.nl

Links Pieter Lyclema (16) met een historische boog oog en rechts Albert Veenstra (14) met een Olympische handboog De vereniging is nog opzoek naar een andere indoor locatie ergens in SurhuisSurhui terveen e.o., om de nieuwe schutters nog beter te bedienen. De vereniging zoekt met spoed een hal of loods van minimaal maal 15 x 30m om de 60 schutters een plaats te bieden. "De sporthal in Surhuizum wordt voor ons te klein", ala dus de voorzitter. Andere sporthallen zijn geen optie voor de vereniging omo dat deze al overbezet zijn door andere sportverenigingen. Wanneer dit zo doorgaat moet de vereniging een wachtlijst gaan invoeren en dat is niet de bedoeling van deze mooie sport. De vereniging wil dan ook een beroep doen op de gemeente Achtkarspelen en de ondernemers in de regio om te kijken of ergens een passende schietlocatie te vinden is. Tekst en foto's: Roel Postma


10


11

Skûtelbank Geboren

Weer thuis

Komen wonen

Verhuisd

Geslaagd

Alarmnummers

: 27 augustus; Mariska, dochtertje van Gerard en Simone van der Veen-IJtsma en zusje van Sybryn en Gea, Bonhommestrjitte 32. Gefeliciteerd door de buren van de Bonhommestrjitte. : Mevrouw A. de Jong is opgenomen geweest in het ziekenhuis. De buren van de Bonhommestrjitte wensen haar beterschap. : Johanna Wagenaar is van Gerkesklooster naar de Bonhommestrjitte 22 komen wonen. Sytze Kloosterman is van Harkema naar de Bonhommestrjitte 22 komen wonen. Welkom op onze buurt. : Albert Wagenaar is van Surhuizum naar Harkema verhuisd. Mevr. A.B. Hoogsteen-Riedstra is verhuisd van ‘t Suyderhuys te Surhuisterveen naar Friesmastate-Smelle Ie, Oostergoostraat 62 A, 9001 CM Grou. : Brend van Dijk is slagge foar it swimdiploma A. Fan herte lokwinske. : Politie, buurtagent Anne van der Heide, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112

Berichten voor de Skûtelbank kunt u mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl

Bedankt Wat een lieve mensen hier in Surhuizum. Zoveel tekeningen en kaarten, mails, chocola en bloemen heb ik gekregen. Omdat ik ben geopereerd aan een hernia. Geweldig! Ik wil dus iedereen bedanken voor alles, doet een mens toch echt wel goed. En ja het gaat al heel goed met mij. Groetjes Baukje de Jong-Brouwer


12


13

Moai bedrach ynsammele troch kollektantes Nierstichting yn Surhuzum

De kollekte foar de Nierstichting hat yn Surhuzum it moaie bedrach fan € 876,15 opbrocht. Allegearre dy't hjir oan meiwurke ha tige tank! Op de foto ferskate kollektantes dy't dit mei-inoar inoar oprûn ha. In stikmannich fan harren dy't al sa'n 10 oant 35 jier by't paad west wiene, hâlde der no mei op. Ek Tine de Jong naam ôfskie as kollektekoördinator. Allegearre waarden se betanke troch Alex Opmeer, regiokoördinator foar de Nierstichting yn Fryslân en der waard in passend kadootsje oerhandige. Der moatte no wol nije minsken socht wurde dy't yn 2013 foar de Nierstichting rinne wolle of de kollekte koördineakoördine re wolle. Oanmelde kin by Tine de Jong, till. 351350 of by Alex Opmeer, Opmeer till. 0582671434, of 0652624917. Wy hoopje dat de kollekte yn 2013 gewoan troch gean kin!

Opbrengst Prinses Beatrix Spierfonds Krachtig tegen spierziekten! Dit jaar heeft de collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds, het mooie mooi bedrag van € 747,85 opgebracht. Iedereen die zich heeft ingezet en de gevers heel hartelijk dank. Jullie medewerking werd gewaardeerd! Vera Atsma


14


15

Prijs gewonnen

Lekker makkelijk daar hou ik van, en Herman van puzzelen, dat is dus een mooie combinatie. Ik winkell graag even bij Hielke Atsma (de ( rijden de winkel). Wat brij en fruit en vlees en natuurlijk wat lekkers. Even een praatje en soms heeft Hielke een mooi blad “lekker lekker makkelijk” daar staan lekkere recepten en verhaaltjes in en natuurlijk puzzels.. Herman had de puzzel opgelost , ik dacht laat ik die ie nou even opsturen, wie weet. En ja hoor ik had een prijs gewonnen, een boodschappen tas ter waarde van € 50,-. Dus Nynke opgebeld,, die zei Hielke brengt je de prijs wel even thuis. En n zie foto, daar had ik een tas vol lekkers, en voor de maker van de puzzel nog een speciaal cadeautje erbij (bedankt bedankt Nynke namens Herman). Herman) Groet van de prijs winnaar Baukje de Jong

Cursus schilderen Binnenkort start een nieuwe cursus schilderen in Surhuizum. Iedere donderdagmorgen van 9.00 uur tot 11.30 uur. Inlichtingen: Anca van Tol, tel. 0512-471687 (na 18.00 uur)


16


17

Bijzondere berichten uit de media

Grutte Gelf seit...

Dy ynbrekker is syn karri锚re as "str没kr么ver" misr没n!

Grutte Gelf Doordenker Die inbreker zat niet alleen in de struiken maar ook in de:


18


19

Diabetes Fonds Van 28 oktober tot en met 3 november wordt de jaarlijkse collecte van het Diabetes Fonds gehouden. Het Diabetes Fonds stimuleert en financiert onderzoek naar oplossingen voor diabetes en de complicaties van deze ziekte. Ons doel is diabetes te voorkomen en te genezen. Dat lukt alleen als er inzicht is in hoe de ziekte ontstaat en hoe die zich ontwikkelt. Daarvoor is wetenschappelijk onderzoek nodig. Ieder jaar steunt het Diabetes Fonds tussen de tien en twaalf grote onderzoeksprojecten. Die brengen een oplossing steeds een stukje dichterbij. Het Diabetes Fonds is geheel afhankelijk van particuliere giften. Wij worden namelijk niet financieel gesteund door de overheid. De collecte vormt nog steeds de belangrijkste inkomstenbron van het Diabetes Fonds. Collecteteamleider, H. de Vries-van Houten

Kenia Hartverwarmend hoeveel reactie er zijn gekomen op mijn oproep voor kinderkleding en badhanddoeken voor de allerarmsten in Kenia. Tassen vol met kleding en handdoeken werden bij ons gebracht. Een aantal weken terug kwam ik thuis. Waren er twee meisjes geweest die tassen vol met handdoeken en babykleren hadden gebracht. Een prachtig voorbeeld hoe mensen meedenken en meeleven. Vaak kwam de vraag hoe komen de spullen in Kenia? Fenneke haar man heeft vaak collega’s die naar Kenia reizen. Aangezien mannen vaak alleen maar handbagage meenemen, nemen ze een koffer vol spullen mee. Namens Fenneke wil ik jullie allemaal bedanken. Mocht u nog restjes wol hebben dan blijft dat welkom. We breien nu knuffels voor de weeshuizen in Kenia. Natuurlijk blijft de kinderkleding ook welkom. Zo kunnen we toch wat doen voor onze medemensen. Al is het maar een druppel op de gloeiende plaat. Ria Bijlsma

Bedankt Voor al die mensen die de afgelopen tijd aan ons hebben gedacht. Een bezoekje, telefoontje, kaartje en alle goede gaven. Het doet ons goed dat zoveel mensen met je meeleven. Het is de bekende warme deken van een dorp. Heel hartelijk dank. Hein en Anke de Vries


20


21

Surhúster Saken Omdat oek wij - Sibbeltsje en myn Protter - de broekriem aantrekke mutte hadden we dizze keer maar besloaten om onze vakansje anders te gaan invulinvu len nl: thús blieve. En dat hebben we su beleefd: •

• • • • • • • • •

Geef me een S veur Samen, veur Skoan en Skitterende omgeomg ving. Soezen over het leven, heerlijk nostalgisch. stalgisch. Veur Salade hier thús lekkerder dan waar oek, veural bij een dessertje van verse meloen. Van Spelletjes doen met z,n tweetjes en ouderwets lekker lachen. Geef me een U van Uniek, wat de omgeving betreft, de veule mom gelijkheden van Uitjes; Uitslapen dat nu altijd kan, niet op de Uren letten. Geef me een R bijna elke dag heul wat fietskilometers Rijden, om daarna extra van je Rust kunnen genieten. Van Radioprogramma’s geniegeni ten in plaats van TV kieken. van húselijkheid, weer eens ouderwets handwerken, Geef me een H Samen Heerlijk koken en genieten van Heerlijk, Helder Heineken bij kaarslicht of open vuur. Geef me een U van U (en Siem) allemaal even vergeten. Van kieken naar Uitzonderlijke Uitzichten. Geef me de I van Intimiteit, Intens tens genieten van alles om je heen. Praten over de Ideale vakantiebeleving. Voordeel om niet te hoeven In te pakken. Geef me de Z van Zonnen, Zeer lang tafelen met vrienden tot diep in de nacht. Zich laven aan lekkere wijnen, thús lekkerder dan waar oek. oek Geef me de U van Uitzoeken en doen wat je altijd al hebt willen bekieken en beleven. Geef me een M van lieve Mensen, lacherige Momenten, lekker Moe zijn na deze mooie weken, want daar dient immers vakantie veur! Geef ons maar SURHUIZUM!

Ik hoop dat oek ek jullie allegare een geweldige vakantie hebt mogen beleven, op welke manier dan oek. Ik bin weer útruste van alles wat me bezig houdt en hoop oop weer , met mijn beste vriend Siem, veur jullie gekke, leuke, interessante verhalen te gaan vertellen. Oant dan. Sibbeltsje Sipelsop


22


23

Dorcas voedsel actie Boodschappen doen is voor ons de gewoonste zaak van de wereld. Dagelijks halen we de levensmiddelen uit de supermarkt. In Oost-Europa leven nog steeds veel mensen onder de armoede grens. Om iets van onze rijkdom te delen organiseert Dorcas een voedselactie. Ook kunt u hieraan mee doen. Vrijwilligers delen op vrijdagavond 9 november en zaterdag 10 november voedsellijstjes uit in de supermarkt Jumbo en AH. De klanten kunnen één of meerdere producten van het lijstje kopen en na de afrekening aan de kassa afgeven aan vrijwilligers. Die zorgen er later voor dat de artikelen klaar gemaakt worden voor transport naar landen in Oost Europa. Een doos voedsel betekent voor de mensen 1 week geen zorgen te maken voor voedsel. We hopen dat u ook mee wilt werken. Alvast bedankt. Werkgroep Dorcas Surhuisterveen

Lezingen Stichting Oud-Achtkarspelen 2012-2013 Dinsdag 13 november 2012 aanvang: 19.45 uur Lezing: Fries Levend Erfgoed door dhr. J. Spyksma Locatie: Bibliotheek Kerkstraat 51 Buitenpost Dinsdag 15 januari 2013 aanvang: 19.45 uur Lezing: Historie van de schaatssport door dhr. H. Bijlsma Locatie: Bibliotheek B.J. Schurerweg 14 Surhuisterveen Woensdag 13 maart 2013 aanvang: 19.45 uur Lezing: Molens in Achtkarspelen door dhr. S. de Jong Locatie: Bibliotheek Kerkstraat 51 Buitenpost De lezingen zijn gratis. Voor vragen kunt u terecht bij de bestuursleden de Stichting Oud-Achtkarspelen: voorzitter: Ben Datema Kootstertille tel. 0512- 332855 secretaris: Atty van der Heide Kootstertille tel. 0512-331247 penningmeester: Anne van Lune Buitenpost tel. 06-34326641

van

Sipelaksje Zo langzamerhand worden de dagen weer korter en gaan we richting winter. Krijgt u alweer zin in hutspot en hachee? Vrijdag 19 oktober is er weer de jaarlijkse sipelaksje. De jeugd komt ’s avonds weer langs met de uien. De opbrengst gaat naar het jeugdwerk.


24


25

SVS volleybal Op de dinsdagavonden vanaf 20.00 uur tot ca. 21.30 uur volleyballen we altijd (in de gymzaal). Ik doe dit om even één avond in de week, lekker voor mezelf, gigantisch fanatiek, samen met de rest van de volleyballers me dik in het zweet te werken. Ook doe ik dan nog een poging om wat te volleyballen… in een ongedwongen sfeer. Graag zouden we meer volleyballers bij ons team willen voegen. Dus wanneer je zin hebt om eens te komen kijken, of mee te doen, ben je altijd welkom. Probeer het gewoon een keer!! Gezelligheid is verzekerd. Tot ziens op een dinsdagavond in “De Delfeart” Jannie Veenstra, tel. 364809

Musical Herhaling. Lang leve in de Gloria. De musical, die in de Spulwike is gehouden, zal DV nog eens worden opgevoerd. De samenzang zal worden begeleid door de begeleidingsband. Het zal plaatsvinden in de setting van een jeugddienst op 4 november om 19.00 uur, in de Pypketsjerke. Jeugdraad

Bericht voor alle 55+ers uit Surhuizum Dinsdagmiddag 13 november is er weer een middag voor de 55+ers in het Doarpshûs. We hebben voor deze middag hoofdinspecteur van Politie regio Friesland, dhr. Veenstra gevraagd om ons iets te vertellen over zijn werk bij de recherche. Het beloofd weer een interessante en gezellige middag te worden. We beginnen zoals gewoonlijk om 14.00 uur. De kosten zijn € 5,00 p.p. Tot dinsdag 13 november!


26


27

Gaat u toch mee… Gaat u vanmorgen toch mee, ‘t is wel koud en winderig hoor, volop herfst. “Geeft niet”, zegt u? Prachtig, wandelen blijft gezond. Weet u wat wij gaan doen? Wij gaan hier bij het Langpaed neer een stukje rechtuit en slaan vervolgens af, het verharde weggetje op, dat zich verliest in de uitgestrekte velden. Een leuk idee deze aanplanting van boompjes en struiken, het is een welkome versiering van het landschap en geeft het naastliggende water een opvallend idyllisch tintje. Natuurlijk is de aanblik van dit alles in de zomer warmer, levendiger en aantrekkelijker. Elk jaargetijde heeft iets onprettigs, ook de herfst. Toch moet u eens opletten zo meteen voor welke en wijde ruimte u komt te staan. Land, lucht, wolken, water, wereld van hoogte, breedte en diepte. Een gevoel van beklemming, zoiets als ruimtevrees overvalt je en je blijft even staan om een steunpunt te zoeken. Dit is uw wereld van vandaag, ook van morgen, ga dit eens rustig beleven, als de stilte u roept. O kijk eens, vlak boven ons overvliegende ganzen in V-vorm. Wat een inzicht - die zogenaamde domme ganzen - om in deze formatie te vliegen en aldus de weerstand van de lucht verminderen. Zij komen van ver deze wintergasten van de kusten van de noordelijkste ijszee en brengen hier in gematigder streken de winter door. Rotganzen en brandganzen, wij zullen ze deze winter nog vele malen zien. Daar gaat een haasje aan de haal. Hup, over de sloot, ze zijn schichtiger als anders, want de jachttijd is open. Ze leven aan de rand van leven en dood. Hoe hard ze ook kunnen rennen de dood zal hen inhalen. En ’s avonds zullen de stropers niet de zachte haze-ogen zoeken maar zal hun licht glijden over verlaten legers op het donkere veld. En het zonlicht zal in de morgen niet meer stoeien met het vlugge haasje en de wind zal niet meer glijden door de zachte vacht. Maar het volgend jaar is er nieuw leven, is de breuk in de natuur weer hersteld en zal er weer volop leven en speelsheid en gezelligheid zijn bij de haasjes. Wat dunkt U? zullen wij nu een kopje koffie halen? Graag.


28


29

De anti-crisis tijd Je leest de laatste tijd hier en daar dat door de crisis mensen klantvriendelijker worden. Nou niet in Nederland hoor. Ik noem een paar voorbeelden van de afgelopen weken die ik jullie niet wil onthouden: Op de markt: 15 worstjes voor 7.50 euro. In m’n eentje doe ik daar 6 maanden mee, dus ik vraag:”Kan ik er ook 7 krijgen voor 4 euro?” Nee, dat kan niet! Je zou denken: omzet is omzet. Dus niet! Een restaurantje verderop waar ze een groot bord hebben hangen: ontbijt, koffie met croissant. Om 10.00u loop ik binnen, croissants uitverkocht. Dat kan! maar niet als er naast het restaurantje een supermarkt zit waar ik net 1000 croissants heb zien liggen. Niet even een croissantje halen voor je klant, ben je gek? 2e pinksterdag, mooi weer is al een week van tevoren aangekondigd, dus je kunt uitgaan van volle terrassen. Fijn voor de horeca, die steen en been klaagt. Wat denk je wat? Terrassen zijn dicht! Maandag altijd gesloten, dus nu ook. Verdienen dan blijkbaar toch teveel, dat ze zich kunnen permitteren te sluiten. Maar het meest confronterende voorbeeld is wel dat van de meubelboulevard. Ik was er niet met Pinksteren, maar de week ervoor. Drie etages kostbare meubels en geen klant te bekennen. Het voelde een beetje “unheimisch”, de niets-aan-de-hand muziek die rustig doorspeelt, terwijl de kortingen en daarmee de wanhoop van de verkopers je om de oren vliegen. Als ik een leuke stoel zie, vraag ik of ik die mee kan nemen. Nee, dat kan niet, 8 weken levertijd! Maar ik moet het nu gebruiken! Nou ja zeg, kun je eindelijk wat verkopen, laat je een klant gaan. Bij vrienden was het nog veel sterker. Ze zagen een bank die ze graag mee wilden hebben. Kon niet. “Waarom niet?” “Dan hebben we een gat in de winkel.” De winkel staat propvol onverkochte spullen. En dan het laatste voorbeeld. Een andere kennis wil voor ruim 2000 euro een tuinsetje kopen. Maar ja, kleine auto, dus het moet bezorgd worden. Sorry, doen we niet. “Hoezo niet?” “Dan moeten we een expediteur bellen.” “Ja en?” “Dat doen we niet!” Wat een geweldige klantvriendelijk ondernemers. Helemaal niet raar dat we vorig jaar voor 11 miljard op internet bestelden. In deze nieuwe tijden is het ouderwetse aanpakken, hard werken en van de klant uitgaan (klant is koning) weer broodnodig vind ik. (gelezen in een andere blad)


30


31

Dementie Care Mapping (DCM) thuis Binnen de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is een onderzoek uitgevoerd naar Dementie Care Mapping (DCM). DCM is een manier om de zorg voor mensen met dementie in de thuissituatie te verbeteren. Het onderzoek werd uitgevoerd door zorgorganisatie de Friese Wouden en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). DCM is een manier om de zorg voor mensen met dementie te verbeteren. Tot heden zijn er mooie resultaten behaald met DCM in verpleeg- en verzorgingshuizen, maar DCM kan ook belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg voor mensen thuis. Algemeen hebben we uit de observaties kunnen concluderen dat mensen met dementie ,met de juiste ondersteuning van medewerkers, nog op een goede manier thuis kunnen wonen. Het thuiswonen geeft mensen veiligheid, vertrouwen en houvast. De behoefte hieraan wordt steeds belangrijker wanneer je door de dementie steeds minder je omgeving gaat begrijpen en herkennen. Thuis wonen geeft herkenning maar ook geborgenheid. De eerste resultaten van DCM thuis zijn positief om de zorg voor mensen met een dementie thuis te verbeteren.

Themapark De Spitkeet: stamppotkuiertochten Na een meer dan geslaagd museumjaar, dat bol stond van aantrekkelijke activiteiten, organiseert het Themapark op zaterdag 20 oktober de jaarlijkse stamppotwandeltochten. Gelet op het succes van voorgaande activiteiten die dit jaar veel belangstellenden trokken, verwachten de organisatoren bij deze wandeltocht ook nu weer veel deelnemers. In de omgeving van Harkema zijn een drietal tochten uitgezet, die over oude paden en tussen de boomwallen door een werkelijk prachtig wandelgebied leiden. De deelnemers aan de 15 en 25 km afstanden kunnen starten tussen 9.00 en 10.00 uur, terwijl de 10 km lopers tussen 10.00 en 11.00 uur mogen vertrekken. Traditiegetrouw weer vanuit It Skieppehok op het themapark. Voor de wandelaars van de 15 en 25 km zijn onderweg rustplekken geregeld. Belangstellenden die de tocht van 25 km willen fietsen, kunnen dit zonder bezwaar doen, omdat de route ook daarvoor geschikt is. De organisatoren hopen dat alle deelnemers tussen vier en vijf uur weer binnen zijn. De inleg is â‚Ź 7,50 p.p. Maar dan krijgt men ook wat, want bij de terugkomst worden de deelnemers verrast met een bord boerenkool of zuurkool met worst en spek. En zo snijdt het mes van 2 kanten: genieten van een prachtige wandeltocht en een heerlijke maaltijd. Een leuke bijzonderheid: het spaart de deelnemers in ieder geval werk uit, want eten koken is die dag niet nodig. Het Spitkeetjaar wordt later dit jaar afgesloten met een winterfair op 12 t/m 15 december en een snertkuiertocht op 2e Kerstdag.


32


33

Presentatie nieuwe CD mannenkoor Westerlauwers met Griet Wiersma tijdens jubileumconcert Op vrijdagavond 2 november hoopt het Chr. Mannenkoor Westerlauwers o.l.v. dirigent Harm van der Meer haar 35 jarig bestaan te vieren met een groots jubileumconcert. Tijdens dit concert zal een nieuwe CD van het koor gepresenteerd worden. Een voor dit concert speciaal samengestelde band en organist Jan Kroeske zullen het koor deze avond begeleiden. Bijzondere gast is zangeres Griet Wiersma die samen met het koor een nieuw Lauwerslied heeft opgenomen. De presentatie is deze avond in handen van Diana de Groot (RTV Drenthe en voorheen presentatrice Hjoed van Omrop Fryslân). De nieuwe schijf van het koor is inmiddels de 4e CD die door het koor wordt uitgebracht. De opnames van de CD hebben plaats gevonden in de Grote Kerk van Steenwijk. Het jubileumconcert vindt plaats op vrijdag 2 november in de Flambou aan de Groningerstraat te Surhuisterveen en begint om 20.00 uur. Het concert duurt ongeveer 90 minuten zonder pauze. Bij voorgaande concerten van het koor was het wenselijk om kaarten te kopen in de voorverkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Douma Surhuisterveen Christelijke Boekhandel “De Borg” Hoflaan 2A Grootegast en bij de leden van het koor. (tel 06-51046388) Ook is het mogelijk kaarten te bestellen via www.mannenkoorwesterlauwers.nl

Koarte kursus Frysk skriuwen “Ik skriuw wolris Frysk, mar bin der net wis fan oft it wol goed skreaun is.” Folgje dan no de koarte kursus Frysk skriuwen Dizze kursus is bedoeld foar minsken dy’t harren e-mail, útnoeging, advertinsje of ferslach ensfh. goed yn it Frysk skriuwe wolle. De kursus bestiet út 10 lessen fan twa oeren yn groepsferbân mei thúsopdrachten en wurdt jûn ien ris yn’ e twa wiken. It kursusjild is € 75,00 en it basispakket learmiddels is € 26,00, boppedat krije jimme in fergees abonnemint op edufrysk.nl. Liket it jimme in goed idee om sa’n kursus te folgjen, jou jim op by Rinske Vogel r.vogel31@chello.nl of tillefoan 0511-541468 of by de Afûk ynfo@afuk.nl, tillefoan 058-2343070.


34


35

Zoekplaatje Dit was de opgave van de vorige keer:

Normaal gesproken laten we vervolgens de hele foto zien, zodat blijkt wat de oplossing is. In dit geval kan dat niet, want dit Ă­s de hele foto. Het is een ono derbreking in een rij coniferen, die is gedicht met een aantal schuttingen. Niet voor de sier, al ziet het er best mooi uit zo, maar omdat het noodzakelijk was. De coniferen die daar stonden, hadden hun groene kleur verloren en waren wat zwart om de neus doordat ze in brand hadden den gestaan. De oorzaak van die brand was niet geheel zuivere koffie, en de daders hadden dat vast ook niet gedronken. Speurneus Jelle de Vries, inmiddels wel te bestempelen als vaste inzender van deze rubriek, heeft veel naar Baantjer gekeken of hij leest graag detectives. In ieder geval is zijn oplossing kort, zakelijk en plechtig als die van een echte rechercheur: “Plaats delict is aan De Iennen bij familie A. de Jongâ€?. Verdere mededelingen kan de politie op dit moment niet doen in verband met de voortgang tgang van het onderzoek, zouden we er bijna achterzetten. Maar: Jelle heeft het wederom goed. Hij was echter niet de enige, want van Jappie en Bettie Ytsma kwam het volgende ooggetuigenverslag:


36


37 “Vanaf de Doarpstrjitte de Iennen in is het de eerste tuin aan de linkerkant. Hier hebben coniferen in de brand gestaan. Dit hebben ze keurig opgelost met een nieuwe schutting.” We hadden het niet beter kunnen omschrijven en doen dat dan ook niet. Hartelijk dank voor de inzendingen en Surhuizumers: doe ook eens mee aan deze rubriek. Ook ideeën voor zoekplaatjes zijn van harte welkom! Deze keer geen foto-zoekplaatje, maar een gehele zin die u moet zoeken. Hieronder ziet u een aantal bordjes met letters. Als u die bordjes in de juiste volgorde legt, ontstaat er een zin die iets met Surhuizum te maken heeft. Waar wij naar op zoek zijn, is uiteraard de oplossing met de juiste zin.

Wij kunnen nog verklappen dat het eerste bordje de letters HET bevat.... Veel succes. Aarzel niet, en geef uw oplossing door aan Meindert Brouwer, de Iennen 8, tel. 0512-352201 (sms of whatsapp: 06 11249922) of één van de of andere redactieleden. Mailen naar gruttegelf@surhuzum.nl de.brouwers@hotmail.com mag ook.


38

Opruiming t/m 24 dec.

We gaan ruimte maken voor onze nieuwe collectie lectie woon en tuindecoraties . Korting van 10 % t/m 50 % op diverse artikelen, dus zoekt u een leuk cadeau kom vrijblijvend ijblijvend langs in onze winkel Nieuw----Nieuw----nieuw----nieuw----nieuw-------nieuw Badzout , zeep en geurkaarsen kaarsen in luxe cadeau verpakking. Openingstijden tijden zaterdags van 10.00 t/m 18.00 uur en als de Friese vlag uit hangt. Maar u kunt natuurlijk ook even bellen 0512-352314 bgg. 0612942621 U kunt bij ons pinnen. Tot ziens bij: de Waterjuffer Uterwei 1 9284 XL Augustinusga (Industrie terrein Blauwverlaat) Bezoek ook onze webshop www.vijvertuindewaterjuffer.nl


39

Wurklist

19 oktober 19 oktober 27 oktober 2 november 2 november 4 november 10 november 13 november 16 november

Sipelaksje voor het jeugdwerk. 20.00-22.30 uur Soos in “ús STEK”!! Voor voortgezet onderwijs. Gratis entree. 20.00 uur Filmavond in “ús STEK”, vanaf groep 7. Entree € 1,-. 19.30 uur Klaverjassen in “De Delfeart”. 20.00-22.30 uur Soos in “ús STEK”! Voor V.O. 19.00 uur Musical ‘Lang leve in de Gloria’ in de Pypketsjerke. 20.00 uur Apenkooi in “ús STEK”! Vanaf groep 7. Deelname € 1,-. middag in “De Delfeart. 14.00 uur 55+-middag Meer info elders in deze Gelf. 20.00-22.30 uur Soos in “ús STEK”! Voor V.O.

Spreuk van de maand “Is oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter zijn, maar is het nat en koel, ‘t is van een zachte winter een voorgevoel!”

Oplossingen Grutte Gelf Doordenker: pe-na-rie

Kopijsluting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 5 november 2012 inleveren inl bij: Djoeke Postma-de de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl óók online op gruttegelf.surhuzum.nl


Grutte Gelf nûmer 5, 8 oktober 2012  
Grutte Gelf nûmer 5, 8 oktober 2012  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Fiifentweintichtste jiergong, nûmer 5, 8 oktober 2012

Advertisement