Page 1


2

Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Fjouwerentweintichste jiergong, nûmer 5, 18 oktober 2011 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: gruttegelf@surhuzum.nl Website: gruttegelf.surhuzum.nl

Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 530 stiks Rabobanknûmer: 30.42.71.691 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769

De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.


3

Nieuws van Plaatselijk Belang Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft de draad weer opgepakt en alweer een keer vergaderd. Eerst willen we even achterom kijken op een verregende zomer. De Spelweek heeft hier gelukkig bijna geen last van gehad. We willen diegenen die de Spelweek hebben georganiseerd een compliment geven voor de goede organisatie, het weer was goed en alle activiteiten zijn goed verlopen en de zondagmiddag was een goede afsluiter. Verder zijn er nieuwe ontwikkelingen rondom het hertenkamp. Een heleboel mensen hebben ze al gezien; er zijn 3 walibi’s bijgekomen. Dat zijn een soort kangoeroes alleen een stukje kleiner en ze zijn grijs. Het zijn 2 vrouwtjes en een mannetje, misschien worden het er volgend jaar wel meer. Tevens heeft de gemeente de toezegging gedaan dat het hertenkamp wordt uitgebreid. Hiermee zijn ze inmiddels mee begonnen. Als alles goed gaat wordt dat in de maand december feestelijk geopend. Dan willen we het ook een nieuwe naam geven en daar hebben we jullie hulp bij nodig. Tot en met 11 november kunnen jullie een nieuwe naam inleveren bij Hieke de Haan it Noard (hiekebosma@hotmail.com). Verder hebben we op de laatste bestuursvergadering bezoek gehad van iemand van Stek en Streek. Dit is een organisatie die met behulp van subsidies plantgoed levert om een streek of dorp meer groen aanzien te geven. Dit lukt alleen als er genoeg deelname is, want iedereen kan meedoen. Hierover wordt binnenkort een informatieavond georganiseerd, verderop in de Grutte Gelf meer informatie hierover. Als laatste wil het bestuur nog even aandacht vragen voor de AED. Dit draait volgens schema, alleen de beheerders van de nieuwe AED-telefoon ziin al een paar keer onnodig gebeld, dit omdat mensen dit telefoonnummer in hun namenlijst hebben staan als “Alarm Surhuizum “en dan wordt dit als eerste gebeld. Beter is om dit nummer onder de naam “Surhuizum Alarm” te zetten. Bestuur Plaatselijk Belang Surhuizum

55+ nieuws Dinsdag 8 november is er weer een 55+ middag in de Delfeart. Dhr. Bijlsma uit Drachten komt vertellen over het onderwerp: “Onder nul”. Zoals de titel al aangeeft gaat het over schaatsen vroeger en nu. Het belooft een weer gezellige middag te worden. We beginnen om 14.00 uur en de kosten zijn € 5,00 p.p. Tot ziens op 8 november.


4


5

Sinterklaas komt naar Surhuizum toe! Zaterdag 19 november 2011 is het weer zover. Dan komt de ‘Goed Heiligman’ naar Surhuizum! Hij vindt het er altijd gezellig en er wachten veel lieve kinderen op hem. Vrijdag 18 november mogen de kinderen van de peuterschool en de kinderen van groep 1 t/m 5 van de basisschool vast een schoentje zetten in de Delfeart tussen 19.00 uur en 19.30 uur. Sinterklaas wordt dit jaar groots onthaald in Surhuizum door drumband Harmonia uit Zwaagwesteinde na dat Sinterklaas en natuurlijk ook de zwarte pieten een rondrit door onze prachtige dorp hebben gemaakt, gaat Sinterklaas met zijn pieten naar de Delfeart waar hij samen met de kinderen van de peuterschool en de kinderen van groep 1 t/m 5 zijn verjaardag gaat vieren het belooft een gezellige middag te worden met medewerking van de streetdance. Het feest begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur. De sint en zijn pieten verwachten alle Surhuizumers om 13.30 uur bij de Delfeart waar dan de optocht door het dorp begint. Oh ja, Sinterklaas vindt het leuk als je alvast de mooie kleurplaat in deze Grutte Gelf kleurt, die kun je dan mooi in de schoen doen zo weet Sinterklaas ook wat cadeautje hij voor jou kan kopen. Dit jaar is het Sinterklaas feest een echt kinderfeest en is dus niet meer bedoeld voor de bovenbouw van de basisschool (groep 6 t/m 8).

Klaverjassen Minicamping Blauforlaet Klaverjassen in de kantine van Minicamping Blauforlaet op woensdagavond. Aanvang 20.00 uur. Eén maal in de 14 dagen met mooie vleesprijzen. Kaarten 2011: 19 oktober, 2 november, 16 november, 30 november, 14 december en 28 december. Kaarten 2012: 11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 februari, 7 maart, 21 maart, 4 april, 18 april, 2 mei, 16 mei en 30 mei. U bent van harte welkom. Voor inlichtingen kunt u bellen naar 0512-351401 of 0612513740. Jan en Marianna Postma


6


7

Informatieavond ‘Groene Dorpen’ 27 oktober, 20.00 uur in dorpshuis ‘De Delfeart’ Plaatselijk Belang Surhuizum overweegt om deel te nemen aan het project ‘Groene Dorpen’ van Stek en Streek, coöperatieve vereniging voor plattelandsontwikkeling. Een project gericht op de versterking van de karakteristieke erf- en dorpsbeplanting in Surhuizum. Maar dan moet er voldoende belangstelling zijn bij de bewoners. Op 27 oktober, 20.00 uur vindt de informatieavond plaats in de Delfeart. De projectuitvoering verloopt langs twee lijnen: 1. Een groep particulieren gaat aan de slag met hun erven en tuinen. Zij dienen een schets / adviesvraag in bij de werkgroep ‘Groene Dorpen’. Landschapsarchitect Gerard Wezenberg van Stek en Streek komt langs voor een gesprek hierover en werkt een beplantingsplan uit. Dat is de basis voor de bestelling van plantgoed en –materiaal in het vroege voorjaar. Op een feestelijke plantdag in het voorjaar van 2012 zet deze groep particulieren hun bomen en struiken in de grond. 2. Een werkgroep ‘Groene Dorpen’ werkt beplantingsvoorstellen uit voor de openbare ruimte, binnen en buiten de dorpskom. Iedere bewoner kan ideeën daarvoor inbrengen. De voorstellen worden op een bewonersavond besproken en afgestemd op het beleid van de gemeente. Die moet uiteindelijk ook akkoord gaan met het plan en zorgen voor de uitvoering. Heeft u belangstelling voor beplanting van uw tuin of erf? Pak dan uw kans en kom naar de informatieavond! Het gaat om landschappelijke beplanting: erfbomen, hoogstamfruitbomen, hagen en singels. Geen sierplantsoen, vaste planten of bessenstruiken. En dan de inheemse soorten, die hier van nature goed gedijen en geplant in een stijl die past bij Noardlike Fryske Walden. Daarover vertelt Gerard Wezenberg u meer. Ook over het planten en de verzorging erna. Advies en deelname aan ‘Groene Dorpen’ is kosteloos. Wel wordt er een bijdrage van 25% in de kosten van het plantgoed en –materiaal gevraagd. Een flinke boom, met boompaal, boomband en compost bijvoorbeeld kost u maar zo’n € 10,=. Uitgebreide projectinformatie staat binnenkort op de website van Stek en Streek www.stekenstreek.nl, onder Projecten, Documenten en Fotoverslagen.


8


9

Diabetes Fonds Van 30 oktober tot en met 5 november wordt de jaarlijkse collecte van het DIABETES FONDS gehouden. Dit jaar doen we dat voor de 30e keer. Al die jaren vragen wij de mensen om geld waarmee we onderzoek naar diabetes kunnen financieren. Het DIABETES FONDS stimuleert en financiert onderzoek naar oplossingen voor diabetes en de complicaties van deze ziekte. Ons doel is diabetes te voorkomen en genezen. Dat lukt alleen als er inzicht is in de ziekte ontstaat en hoe die zich ontwikkelt. Daarvoor is wetenschappelijk onderzoek nodig. Het DIABETES FONDS is geheel afhankelijk van particuliere giften. We worden namelijk niet financieel gesteund door de overheid. De collecte vormt nog steeds de belangrijkste inkomstenbron van het DIABETES FONDS. Collecteteamleider H. de Vries-van Houten

16.000 mensen met MS zoeken 16.000 collectanten Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een niet te genezen ziekte van het centrale zenuwstelsel. De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op het punt staat een studie te volgen of aan gezinsuitbreiding denkt. Opeens is de toekomst niet meer zeker. Wat kun je wel blijven doen en wat niet meer? Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt. Het streven is om voor elke MS-patiënt, een collectant op straat te zien tijdens de MS collecteweek. 16.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen net zoveel collectanten. De zoektocht naar 6.100 extra collectanten start nu! Doe mee! De collecteweek is van 21 t/m 26 november. Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met MS. Naast voorlichting en patiëntenondersteuning verricht zij onderzoek naar de ziekte en de problemen die mensen met MS ervaren. Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. De huis aan huis collecte in november is de belangrijkste inkomstenbron. U kunt het Nationaal MS Fonds ook steunen door een gift over te maken naar giro 5057 te Maassluis. Wilt u meer informatie? Kijk op www.nationaalmsfonds.nl of bel met 0105919839.


10


11

Skûtelbank In memoriam Goffe Hoogsteen ’t Suyderhuys, Surhuisterveen Overleden op 17 september 2001 Leeftijd 91 jaar

Geboren

Komen wonen

Alarmnummers

: 2 september 2011; Douw Tjebbe, zoon van Tjebbe Tadema en Hendriëtte Wierdstra, Bonhommestrjitte 24. Van harte gefeliciteerd. : Jitse Storm uit Harkema en Wilma Barentsen uit De Westerein zijn sinds september komen wonen op Bonhommestrjitte 3. Welkom op onze buurt. : Politie, buurtagent Mölder, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 AED-alarmnummer, tel. 06-57382255

Berichten voor de Skûtelbank kunt u mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl

Oppas nodig? Wij vinden het leuk om op te passen, Gaat u een keer een avondje weg. En niemand kan oppassen, dan kunt u ons bellen met het onderstaande telefoonnummer. Anna Vaatstra (13 jaar) en Anna-Margriet Loonstra (13 jaar) Ons telefoonnummer: 0512-351455, e-mailadres: vaatstra6@kpnplanet.nl

Hulp gezocht Pgb Huishoudelijke hulp gezocht voor 2,5 uur per week. Mijn voorkeur gaat uit naar iemand van rond de 40 jaar, die bekend is met werk in de huishouding en van aanpakken weet. Liefst ’s ochtends vanaf 9.15 uur. Graag dichtbij Surhuizum. U kunt mij bereiken op nummer 06-15601446.


12

Laatste bevrijder Blokhuispoort overleden De laatste nog in Nederland wonende verzetsheld die hielp bij de Grote Ontsnapping uit de gevangenis de Blokhuispoort in Leeuwarden, is overleden. Goffe Hoogsteen, oud Surhuizumer, overleed zaterdag 17 september op 91-jarige leeftijd in zijn woonplaats Surhuisterveen. Hoogsteen was een van de 25 mannen die op 8 december 1944 het Huis van Bewaring overvielen. De Friese Knokploeg bevrijdde 51 gevangenen. De overval Voor de overval op de Blokhuispoort werd Hoogsteen gewoon gevraagd. Weigeren was geen optie, zo vertelde Hoogsteen in 2008 aan LC-journalist Anne Roel van der Meer. “Dat hie ik ek net wold.” Hij was zenuwachtig. “We rûnen der hinne en ik tocht: soene we hjir wer werom komme? Yn Amsterdam wie in eardere oerfal mislearre.” Ieder van de 25 mannen, die de gevangenis binnengingen, had zijn taak. Hoogsteen: “Ik hie in plak flakby de doar. Ik sjoch noch de gefangenen de treppen delkommen. Wat wiene se bliid doe’t se ús seagen, se straalden. Dat gie my dwers troch alles hinne. Ik bin achterôf hiel tankber dat ik meidwaan mocht.” Hoogsteen zette zich na de oorlog op vele vlakken in voor de samenleving. Zo zat hij zestien jaar lang in de gemeenteraad van Achtkarspelen. Eerst voor de ARP, later voor het CDA. Vele jaren geleden kreeg hij al een lintje. “Hy wie noait in jûn thús”, zegt Zus Hoogsteen. Toen de film ‘De Overval’ in 1962 werd vertoond, kregen Hoogsteen en zijn makkers een uitnodiging langs te komen op paleis Soestdijk. Ze praatten met Bernhard, met Juliana en Beatrix. Zo’n twintig jaar geleden was Beatrix aanwezig bij een herdenking in Leeuwarden. “Myn dei wie goed doe’t se Zuske in hân joech en ik dat moai op de foto pikke koe.” Hij is een positief mens, altijd geweest. “As ik moarns wekker wurd, kin ik daliks wol sjonge. Ik ha altyd in bibeltekst yn ‘e holle hân: ‘Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken’. Al hie ik noait tocht dat ik sa âld wurde soe.”


13

Stichting Oud-Achtkarspelen Stichting Oud-Achtkarspelen organiseert elk winterseizoen een aantal lezingen over de historie van Achtkarspelen. Iedereen die belangstelling voor de geschiedenis van onze regio heeft is welkom. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. Programma seizoen 2011–2012 Dinsdag 1 november 2011 aanvang: 19.45 uur Lezing: 200 jaar familienamen in Friesland Inleider: Dhr. Theo Kuipers Locatie: Bibliotheek Jacobus Schurerweg 14 Surhuisterveen Dinsdag 10 januari 2012 aanvang: 19.45 uur Lezing: Kolonisatie van de Friese veengebieden Inleider: Dhr. Jan Slofstra Locatie: Bibliotheek Kerkstraat 51 Buitenpost Dinsdag 6 maart 2012 aanvang: 19.45 uur Lezing: Folklore op tafel: van schop tot bord, keukengerei als erfgoed Inleider: Mevr. Carolina Verhoeven Locatie: Bibliotheek Kerkstraat 51 Buitenpost Zaterdag 17 maart 2012 in Surhuisterveen Historische en Genealogische dag Bestuur Stichting Oud-Achtkarspelen: Voorzitter: Ben Datema Kootstertille tel. 0512- 332855 Secretaris: Atty van der Heide Kootstertille tel. 0512-331247 e-mail: heide116@zonnet.nl Penningmeester: Anne van Lune Buitenpost tel. 06-34326641

“Durk is wer oan it wurk!” Hij viel uit een boom in maart, scheuren in de borstwervels, we waren helemaal van de kaart. Rustig aan een hele tijd hij is nu alle pijn hiervan kwijt. En alweer een paar maanden in zijn vrachtauto rijdt. Dank voor alle steun… mensen (kinderen van de basisschool). Buren, in wat voor vorm dan ook, bedankt! Ook voor het medeleven, bij het overlijden van (schoon)vader. Het heeft ons heel goed gedaan. Hartelijk dank. Durk, Hilda, Jelmer en Bonita Kooistra


14


15

It Noard in de drek

Tijdens de BBQ van het Noard dat in juli werd gehouden, werd het idee geboren om eens met zijn allen als buurtgenoten te gaan wadlopen. Er waren een paar mensen die hadden er wel zin in. Zo gezegd, zo gedaan. Lammy had een collega, die gids was en groepen mocht begeleiden naar de engelsmansplaat in Wierum. Een datum werd geprikt en de tocht werd afhankelijk van het weer, gehouden op 25 september jl. Het weer werkte mee en de verzamelplaats was bij Jan & Hennie Pool om 12.00 uur. Maar liefst 15 personen stroopten de hoge gympies en korte broek aan en om 13.00 uur ging iedereen welgemoed op stap, het wad op. In het begin ging het aardig vlot, maar hoe verder we gingen, hoe meer we door het water moesten lopen. We kregen gelukkig wel instructies, hoe we ons los moesten maken uit het slib, als we vast kwamen te zitten. Ook werd ons verteld dat, als we bij de vaargeul aankwamen dat we meer door het water moesten waden. Gelukkig kwamen we niet hoger, dan tot onze heupen in het water. Stevig doorlopen, zeiden onze gidsen, Annie en Hans. Gemakkelijk gezegd vanzelf, terug kon niet meer, dus toch maar stevig doorlopen, dan kwam je vanzelf op de engelsmanplaat terecht en daar was het gelukkig droger. Hier hadden we een kleine pauze om te eten en te drinken. Ook konden we genieten van de zon en de wijdse ruimte die het wad ons gaf. De gidsen lieten ons van alles zien. Er groeiden mosselbanken en er werd naar mosselschelpen gezocht, die open gemaakt werd door Annie met een speciale mes. Sommigen slurpten het vlees dat er binnen in zit levend/rauw op. De ĂŠĂŠn vond het naar haring smaken en een ander gruwde ervan. Ook werden er kokkelschelpen


16


17 gevonden en open gemaakt en levend opgegeten. (Tseard hoeft ze niet meer) Ook zagen we zeehonden in de verte, maar met de verrekijker kon je ze goed in het zonnetje zien baden. Leuk hoor! Weer terug gingen we een ander route lopen, langs de vaargeul. De jongens: RenĂŠ, Klaas, Douwe en Wiebe hadden een eigen wil en probeerden elkaar uit te dagen. RenĂŠ wijkte van koers en viel in de geul. Gelukkig zijn het jonge knapen en waren ze er snel weer uit het water. Later moesten we weer door een vaargeul waden tot bijna onze middel, maar gelukkig was het einde daarvan snel in het zicht. Ook hebben we een stuk van een vliegtuig gezien, dat in de oorlog daar is neergestort. Interessant was dat. Het laatste eind was met zijn allen door het slik waden, dat was best vermoeiend en zwaar. Maar gelukkig was de groene dijk in zicht. Aan het eind, over de dijk was een speciale vijver, waar we van de drek konden ontdoen. In totaal was de tocht ongeveer 12 km lang. We deden hier bijna 3 uur over.

Al met al, was het een mooie tocht, met leuke gidsen, die ons veel konden vertellen over het wel en wee van onze mooie Waddenzee. We waren er met zijn allen wel over eens: morgen niet weer, misschien volgend jaar wel. Het vergt wel enige conditie. Gelukkig is spierpijn aan het Noard niet besteed, tenminste ik heb niets gehoord! m.vr.gr. De buurtgenoten van It Noard


18


19

Bijzondere berichten uit de media

Grutte Gelf seit... Wa’t dy ezel keapet om der foar de twadde kear hennep mei te fynen, is sels in grutte ezel, want wat is it sprekwurd ek al wer: “een ezel stoot zich in het algemeen niet tweemaal aan dezelfde steen”!

Grutte Gelf Doordenker Had de ezel hierboven waarschijnlijk niet:


20


21

Zevental MC1 ASC dingt mee naar Noordelijke bekertitel

Naast het behaalde kampioenschap in de eerste klasse voor zeventallen was MC1 ASC dit jaar ook nog in de race voor de Noordelijke bekertitel. Tijdens de KNVB-jeugdvoetbaldagen in Meppel werd deze bekerfinale gespeeld waaraan 4 finalisten meededen, namelijk ASC, Zwartemeerse boys, Sleat en Westerwolde. Helaas schitterde het team uit Westerwolde door afwezigheid, waardoor ASC zich alleen moest meten aan de dames van Zwartemeerse boys en Sleat. Al gauw bleek dat de Zwartemeerse boys een maatje te groot waren voor haar 2 tegenstanders en werd al snel duidelijk dat zij de beker mee naar huis zouden nemen. Desalniettemin gaf ASC zich niet gewonnen en was zij door een gelijkspel tegen Sleat nog in de race voor de tweede plaats. Penalty’s moesten uiteindelijk uitwijzen wie zich een jaar lang, “reserve kampioen” van het Noorden mocht gaan noemen. ASC benutte tijdens deze strafschoppenreeks alle kansen en door fantastisch keepwerk van Marianne Nauta eindigde het team van ASC op een zeer verdiende tweede plaats. Voor de competitie van 2011-2012 heeft ASC samen met Harkema Opeinde een dameselftal gevormd dat onder de naam OASH zal uitkomen. Op de foto: Achterste rij: Jildau Vissia, Ilse Boersma, Marijke Krul, Rianne Hofstra, Tineke van der Wiel en Sanny Koopmans. Voorste rij: Irma van Santen, Trienke Vietmeijer, Fenna van Wees en Marianne Nauta. Afwezig waren Sietske Boom en Femke Mulder.


22

Finaleweekend clubkampioenschappen 2011 van ASC-tennis Op 6, 7 en 8 oktober werden de kruisfinales en de finales van de clubkampioenschappen gehouden. Op donderdagavond werden de laatste wedstrijden gespeeld in het HerenDubbelspel. In deze categorie was er één poule van 5 teams en de winnaars hiervan waren meteen ook clubkampioen. En dit waren Tjipke Postma en Henk Oosterhof. Op vrijdagavond was de finale Heren-Enkelspel tussen Martin Brandsma en Tjipke Postma. Het werd een boeiende finalepartij, die werd gewonnen door Martin met de setstanden 6-1 en 6-4. De Gemengd-Dubbels moesten nog kruisfinales spelen. Arjen van der Meer en Hieke Hansma namen het op tegen Hendrik Nicolai en Jolanda Mulder. Ook deze wedstrijd was spannend, de eerste set werd gewonnen door Hendrik en Jolanda met 6-3, en de tweede met 7-5 door Arjen en Hieke. Er moest dus nog een derde set gespeeld worden, en helaas moest Hendrik aan het begin van deze set opgeven. Arjen en Hieke dus naar de finale. De andere kruisfinale werd zonder te spelen gewonnen door Peter de Beer en Mieke de Kluyver vanwege ziekte van één van hun tegenstanders. De finale op zaterdag ging dus tussen Arjen/ Hieke en Peter/ Mieke. Op zaterdag 8 oktober begonnen de finalewedstrijden om 15.00 uur met allemaal dames. Het Dames-Enkelspel ging tussen de winnaars van de beide poules in de voorronden, tussen Donna Coman en Mettie Elzinga. Donna won met overtuigende cijfers, 6-1 en 6-0 en zij is clubkampioen. Het Dames-Dubbelspel werd een spannend treffen tussen Jolanda Mulder/ Fenny Bouma en Anneke de Bruin/Aletta Kramer. Jolanda en Fenny wonnen de eerste set vrij snel met 6-2, maar in de tweede set kwamen Anneke en Aletta sterk terug en dwongen bij 6-6 nog een tiebreak af, die zij net niet konden winnen. Jolanda en Fenny werden aldus clubkampioen met 6-2 en 7-6. Daarna was er de laatste finale, die van het Gemengd-Dubbelspel, tussen Arjen/Hieke en Peter/Mieke. De eerste set was met 6-3 voor Arjen en Hieke, en net als bij de dames kwamen Peter en Mieke in de tweede set sterk terug, maar hier trokken Arjen en Hieke met 6-4 aan het langste eind. Arjen en Hieke dus clubkampioen Gemengd-Dubbel 2011. Na de wedstrijden werd de naam van ons nieuwe “hokje” door het oudste en het jongste lid van onze club ASC-tennis onthuld. De naam is “Servicepoint”, bedacht door Roel Gernaat. Het tennisseizoen van 2011 werd, na het huldigen van alle kampioenen, besloten met een gezellige barbecue voor alle ASC-leden, hun partners en kinderen. Maar zolang de weersomstandigheden het toelaten, kan er natuurlijk nog wel getennist worden, bijvoorbeeld op de toss van vrijdagsavonds.


23


26


27

Reisverslag Kenia Indepth 2011

Na een paar weken weer terug te zijn uit het mooie Kenia, is het tijd voor een kort verslag. Na een lange reis van 24 uur kwamen we eindelijk aan in Kenia. Bij aankomst stonden zeven Kenianen op ons te wachten, zij gingen samen met ons op project. We kwamen op de drukste dag aan, en het verkeer was een chaos, wat alleen maar file betekende. We hebben over een rit van 20 minuten ongeveer 2 uur gedaan en toen kwamen we aan bij ons verblijf: Fransiscan family center. Na de kennismaking hebben we de stad bekeken en zijn we naar de kerk geweest. Deze kerk bestaat uit drie tenten: één voor ouderen, één voor jongeren en één voor kinderen. Hier komen wekelijks 2000 mensen op af. Het is mooi te zien hoe de kerk zich inzet voor het droge noorden van Kenia waar nu ernstige honger heerst. Geloof heeft veel invloed en een grote rol voor ons gespeeld in het project. We hebben de eerste week vele colleges gevolgd en organisaties bezocht. We hebben hier vooral geleerd dat het belangrijk is om naar de behoeften van de mensen te luisteren voordat je ontwikkelingswerk gaat doen. Veel organisaties met middelklas Kenianen zetten zich in voor de arme Kenianen. Ze proberen met name de weeskinderen op het goede pad te krijgen en onderdak te bieden. Dit is erg belangrijk vooral als je bedenkt dat 70% van de kinderen in Kenia wees is. Dit hebben we kunnen zien in de sloppenwijken. Hier hebben we een vrouw ontmoet die haar vorige leven heeft opgegeven voor de mensen in de sloppenwijken. Ze heeft voor een school,


28


29 rescue center en een medische kliniek gezorgd. De mensen van de sloppenwijken kunnen hier gratis gebruik van maken. Als we de omgeving van de sloppenwijken zouden moeten omschrijven zouden we zeggen: Afval, modder, paars water, nog meer afval, stank, oude mensen die door de mini straatjes slenteren, drukte van duizenden mensen die op een vierkante kilometer wonen, nog meer afval en dan een heel heel klein schooltje. Allemaal kinderen met gescheurde kleertjes, stof en modder overal op hun benen en op hun gezicht. Dikke snotterbellen aan de neus en zwarte kijkers die je met grote vragende ogen aankijken. Ondanks dit allemaal werden we verwelkomd door lachende kinderen die je omhelsden vast hielden en niet meer loslieten. Het enige wat ze van ons vraagden was liefde. En dan te bedenken dat je ze na 3 weken weer aan hun lot overlaat…

Zoals u op de foto kunt zien hebben we ook één dag schoongemaakt in de sloppenwijken, dit was zwaar en ontzettend smerig. Mensen hebben geen toilet en gooien hun behoefte in een zakje op straat, dit is één van de dingen die we moesten opruimen. We hebben de echte Keniaanse ervaringen meegekregen: Home stay, meerder malen pech onderweg, verkeer, Keniaanse wachttijd, Christendom, het eten, cultuur, natuur en niet te vergeten de gastvrijheid en openheid van de mensen. Door dit allemaal te zien, te voelen en te ervaren, heeft het ons geraakt en veranderd. Dit is een ervaring om nooit te vergeten! Groeten Anja en Ymkje


30


31

Surhúster Saken Ja, beste lezers, hier is Siem en Siem heeft een bijsterbaarlijk mooie vakantie gehad. Nu zult u denken, vakantie, dat zijn wij allang weer vergeten. Nou, Siem was een beetje aan de late kant dit jaar en dat kwam hartstikkene goed uit met het mooie zomerweer van oktober! Door die paar dagen nog even goed mee te nemen, is Siem er in geslaagd nog zo bruin als koffie te worden. Er is laatst zo’n mooi boekje met Siems taal uitgekomen met de titel “mijn vrouw is uitgenaaid”, maar dat was in dit geval bijna letterlijk zo, toen Siem laatst in zijn blote lijf om het hoekje kwam. Of dat nu kwam omdat Siems witte buik inenen een stuk bruiner was of omdat de omvang van die buik neffens haar wat teveel toeneemt, dat weet Siem niet, maar blij was ze er niet mee. Dat was Siem ook niet met het weer direkst na die mooie dagen. Het werd zomaar inenen gluipende koud en daar had Siem niet op gerekend. Er hoeven nog geen winterbanden om de fiets, maar de moffen en de sjaal kunnen bijna weer uit de kast. Misschien moet Siem eens even te rade bij de geheime breisters, die in Jirnsum van alles in hun dorp aankleden met eigen gemaakte breisels. Niet alleen voor Siem, maar ook wel leuk voor ons dorp. Siem ziet de nieuwe kangoeroe’s of eigenlijk Walibi’s al rondhippen in het dierenparkje met een mooi fel gekleurd truitje om de buidel. Of dat de balkespringer ineens een mooi mutsje op heeft, of een mooi hoesje om de korfbalpalen van DTS. Siem ziet het alweer helendal voor zich. En het is weer eens wat anders dan wildplassers, die wildbreiers. Een stuk minder nattigheid. Er wordt zelfs gesproken van breiterreur, maar dat gaat Siem wat ver. Siem doet hierbij een oproep: alle loslopende breisters van Surhuizum verenigt u en verras Siem en vooral onze dorpsgenoten. Zo kwam Siem in de vakantie nog een mooi idee tegen. Of eins een mooie vrouw. Die was tot miss Feestweek gekozen in één van onze buurdorpen. Zie, in zo’n geval vindt Siem een breiwerkje weer niet nodig, dat zou de boel alleen maar bederven. Maar ook wel weer iets voor ons dorp, want dat missen we dan weer: een miss Spulwike. Kandidaten genoeg denkt Siem, als hij op een mooie dag door ons prachtige wouddorp fietst. Het gaat wat te mal om namen te noemen, maar we zouden er een echte verkiezing van kunnen maken. Neffens de vrouw, aan wie Siem dit idee ook kenbaar had gemaakt, is Siem bolsturig in het hoofd en draait hij weer door en is hij alleen maar weer met zijn gedachten bij andere vrouwen. Dat is vanzelfs niet zo en daarom heeft Siem zijn vrouw aangeboden dat als zij erin slaagt miss Spulwike te worden, hij aan alle evenementen mee zal


32


33 doen en daarbij helemaal zal gaan voor de overwinning om de zoen van de Spulwikemiss te ontvangen! Dat Siem daarna zei dat de kans dat zij miss Spulwike wordt een stuk kleiner is dan dat Siem een overwinning ergens mee behaald, heeft het aanbod echter geen goed gedaan. Dat Spulwikecommissie, op naar de miss verkiezing en we weten wat de waarheid zal zijn. Tot zover Siem, tot Siems, succes met miss Grutte Gelf Sibbeltsje en tot de volgende Gelf. Siem Soepboer

Voorstel kabinet: Leeftijd verplichte rijbewijskeuring omhoog naar 75 jaar Ouderen van zeventig jaar en ouder moeten medisch worden gekeurd als ze hun rijbewijs willen vernieuwen. Nu is het kabinet van plan om deze leeftijdsgrens op te trekken naar 75 jaar. Het parlement moet de nieuwe regeling nog goedkeuren, maar als dat gebeurt, zou deze op 1 juli 2013 moeten ingaan. Tot die tijd geldt in ieder geval de huidige leeftijdsgrens van 70 jaar. Het voorstel zal in september in de Tweede Kamer worden besproken. Vanaf 1 september a.s. gaat de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) eerder bericht sturen dat het rijbewijs verloopt, al 24 weken van tevoren. De tot nu toe gehanteerde termijn van 18 weken bleek in sommige gevallen namelijk te kort. Wie een rijbewijskeuring moet ondergaan, doet er verstandig aan om dan direct een afspraak voor een keuring te maken. De procedure kan namelijk veel tijd vergen. Dit geldt ook voor chauffeurs jonger dan 70 met een groot rijbewijs (C/D) en personen van wie de gezondheidstoestand invloed kan hebben op het rijden. Ook zij hebben die 24 weken soms hard nodig. Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u niet terecht bij de locatie maar dient u te bellen naar het landelijk afsprakenbureau van Regelzorg: 088 23 23 300. Ook kunt u heel gemakkelijk zelf online een afspraak maken: www.regelzorg.nl. Regelzorg organiseert regelmatig keuringsdagen op meer dan 225 locaties in Nederland, waaronder: Locatie: Welzijn Ouderen Achtkarspelen. Herbranda 1, Buitenpost. Tarief: â‚Ź 30,00 voor de B/E keuring en â‚Ź 40,00 voor de C/D/E keuring. Data: 26 oktober, 23 november en 21 december 2011.


34


35

De hoofdrolspeler

Bij de hoofdrolspeler van deze maand is een belangrijke rol weggelegd voor zijn klanten, want zonder hun vertrouwen was de groei van zijn bedrijf niet eenvoudig geweest. Dat vertrouwen en het leveren van kwaliteit heeft - over meer dan 15 jaar gezorgd voor continu誰teit en groei. Die groei heeft ervoor gezorgd dat er inmiddels op een nieuwe locatie een nieuw pand in verrezen waar alle activiteiten plaats vinden op het gebied van zonwering. Want dat is de specialiteit van Anne de Vries, het leveren, maken en monteren van zonwering op allerlei panden of het nu flats, woningen of kantoren betreft. De zon is het helderste object aan de hemel, de zon geeft ons warmte en energie, maar het is ook nodig om ons te beschermen ter verhoging van het comfort in woningen en kantoren. Na een periode (sinds 1972) werkzaam te zijn geweest in de zonweringbranche vond hij het tijd (1997) om zich zelfstandig te vestigen aan It Sud in Surhuizum. Als je als ondernemer succesvol wilt zijn dan moet er een onvoorwaardelijke toewijding zijn, dat is een onmisbare factor. Dat was zeker bij Anne de Vries het geval, er werd zoveel tijd en energie in het werk gestoken dat zijn motorhobby nauwelijks aan bod kwam. Als je een vakman vraagt wat hij het liefst doet, dan is het vaak het pure handwerk wat het mooiste is. Natuurlijk kan men allerlei systemen leveren, maar als het om handwerk gaat dan heeft het maken van markiezen zijn voorkeur. De markiezen zijn nog


36


37 altijd de meeste traditionele zonwering die weliswaar het meeste arbeid vergen, maar tevens de meeste voldoening geven. Voor de familie de Vries valt het ondernemen voor een belangrijk deel samen met het privéleven, privé en ondernemerschap zijn twee gedeelten van hetzelfde schilderij. Zo zorgde zijn vrouw jarenlang voor de administratie en hebben zijn schoonzoon en dochter nu het beheer over de nieuwe vestiging. Zou er nu meer tijd vrijkomen voor zijn hobby? Al meer dan 45 jaar is Anne een “motormuis”, het vaste jaarlijkse evenement voor hem is dan ook de TT in Assen. Zijn Yamaha van 1989 staat dan dichtbij het circuit geparkeerd, en Anne dichtbij de baan om te genieten van zijn favoriete sport. Vol bewondering keek hij dit jaar naar de absolute winnaar, waarbij hij zich zelf ook realiseerde en winnaar te zijn, niet op de snelle baan maar wel in zijn persoonlijke leven, dankzij een snelle operatie kon hij genezen van de volksziekte nummer 1. Als winnaar kijkt hij dan ook vol vertrouwen naar de toekomst, vertrouwen naar zijn bedrijf in zonwering en nog meer vertrouwen in zijn gezondheid... Een winnaar zoals Anne verdient het om hoofdrolspeler van de maand te zijn. Dirk de Jong

Ben jij jonge mantelzorger? Veel jongeren maken het mee! Er is bij hen thuis iemand langdurig ziek. Bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke of psychische ziekte,een handicap of een ernstige verslaving. Dat kan je vader of moeder zijn maar ook een broer of zus of een ander familielid, zoals opa of oma. Dan ben je ook jonge mantelzorger. Bij 1 op de 6 jongeren is dit het geval. Dat is niet raar, maar soms wel zwaar. Omdat je je zorgen maakt over jouw familielid, bijvoorbeeld. Of omdat je meehelpt om de boel thuis draaiende te houden, door de was te doen, te koken, of de boodschappen. Of op te passen op een broertje of zusje. Wat helpt als je voor iemand zorgt? Je schaamt je misschien, je denkt dat anderen het toch niet begrijpen, of je vindt dat anderen er niets mee te maken hebben. Toch kan het helpen om met iemand te praten die je vertrouwt of die ook voor een ander zorgt. Op de Dag van de mantelzorg 10 november gaan we graffiti spuiten met jonge mantelzorgers in ‘It Koartling’ in Buitenpost. Kom je ook? Meer informatie? en /of opgeven telefoon nummer van mantelzorgondersteuning 0511-542849 of sylvia.klein@friesewouden.nl Ben je zelf geen jonge mantelzorger maar ken je er wel een, geef deze op dan kunnen wij hem of haar uitnodigen.


38

Stichting Zorgcombinatie Interzorg: wie zijn dat eigenlijk? Stichting Zorgcombinatie Interzorg is een professionele organisatie en biedt hulp vanuit een christelijke levensovertuiging, waarbij betrokkenheid en zorg voor de naaste centraal staan. Het verzorgingsgebied beslaat vooral de noordelijke helft van Friesland, hoewel de grens niet altijd duidelijk te trekken is. De organisatie is gevestigd in Ferwert. De organisatie van Zorgcombinatie Interzorg omvat vier verschillende diensten. Namelijk: het Woonzorgcentrum, de Thuiszorg (waaronder huishoudelijke verzorging en thuisbegeleiding) het Maatschappelijk Werk en de Maaltijdservice aan Huis. Hieronder gaan wij specifiek in op het Maatschappelijk Werk en de Thuiszorg. Daarnaast stellen wij de Maaltijdservice aan Huis aan u voor. Maatschappelijk Werk Maatschappelijk Werk Interzorg werkt vanuit Ferwert in bijna geheel Noord Friesland. De professionele hulp die wij bieden, gebeurt vanuit de christelijke levensovertuiging, waarbij er voor cliënten ruimte is om hierover te kunnen praten. Dit geeft meestal een veilig en vertrouwd gevoel: er kan en mag over het geloof gesproken worden. Maatschappelijk Werk staat ook open voor diegene die een andere visie heeft, met andere woorden: voor het aanvragen van hulp hoeft men niet persé christelijk te zijn. De afdeling Christelijk Maatschappelijk Werk biedt de basisvoorziening voor algemeen maatschappelijk werk (algemeen = voor iedereen). Daarnaast bieden wij ook schoolmaatschappelijk werk. Mensen kunnen voor diverse hulpvragen bij het Maatschappelijk Werk terecht, zoals psychische en psychisch-sociale problemen als rouwverwerking en eenzaamheid, relationele problematiek (bijv. opvoedingsproblemen met kinderen, relatieproblemen, of bij sociaalmateriële problematiek, zoals financiële problemen, werkloosheid etc. Bereikbaarheid Het maatschappelijk werk is een eerstelijns voorziening. Dit houdt in dat men zonder doorverwijzing van een huisarts of andere instantie bij ons terecht kan. Elke werkdag is er telefonisch spreekuur van 8.30 tot 9.30 uur (0518 - 418 282). Een maatschappelijk werker is dan aanwezig om de aanmeldingen aan te nemen en om het verdere proces door te nemen. U kunt uiteraard ook schriftelijk of via de e-mail contact met ons opnemen. De professionele hulp die door ons wordt aangeboden is gratis en vindt meestal bij de mensen thuis plaats.


39 Thuiszorg Iedereen die thuis hulp nodig heeft, kan een beroep doen op de afdeling Thuiszorg van Zorgcombinatie Interzorg. Thuiszorg begeleidt en verzorgt mensen in de thuissituatie en verleent diensten op het gebied van huishoudelijke werkzaamheden. De afdeling werkt uitsluitend met professionele hulpverleners. De thuiszorg omvat de volgende diensten: huishoudelijke hulp, thuisbegeleiding, verpleging aan huis (langdurig of tijdelijk), videohometraining (vorm van opvoedingsondersteuning), verpleegtechnische handelingen en nachtzorg. Daarnaast kunnen onze medewerkers u voorlichting geven over allerlei zaken die voor u van belang kunnen zijn. Onder andere over het gebruik van medicijnen, personenalarmering, voeding, aanpassen van de woning, en het verstrekken van verpleeg- en hulpmiddelen. Maaltijdservice aan Huis Eten moet gezond, gevarieerd en natuurlijk ook lekker zijn. Smaak en afwisseling tellen echter ook mee als u dagelijks wilt genieten van uw maaltijd. En dat is belangrijk als u (tijdelijk) niet meer kunt of wilt koken. In dat geval kunt u een beroep doen op de Maaltijdservice aan Huis van Stichting Zorgcombinatie Interzorg. Kwaliteit en keuze zijn de sleutelwoorden voor het bedrijf. De maaltijden worden op ambachtelijke wijze bereid en er wordt gebruik gemaakt van verse ingrediĂŤnten. Dankzij de uitgebreide keuzelijst kan Maaltijdservice aan Huis iedereen een gerecht van zijn smaak bieden. Van traditionele gerechten tot aan mediterrane en oosterse gerechten. Maaltijdservice aan Huis biedt altijd net even iets extra's, zoals bij een stamppot twee verschillende stukjes vlees. En vanzelfsprekend wordt er ingespeeld op dieetwensen, zoals glutenvrije, cholesterolarme of vegetarische maaltijden. Het vooroordeel dat alleen ouderen gebruik kunnen maken van de maaltijdservice is achterhaald. Iedereen die goed en lekker wil eten, kan bij Maaltijdservice aan Huis terecht. Ook bijvoorbeeld jonge mensen met een drukke baan! Om dit uit te proberen kunt u nu 3 maaltijden voor slechts â‚Ź 10 bestellen. Kijk hiervoor op onze website: www.maaltijdserviceferwert.nl, of neem telefonisch contact op, 0518 - 418 300. Voor meer informatie We hebben geprobeerd u, in het kort, zo volledig mogelijk te informeren over Stichting Zorgcombinatie Interzorg. Mocht u naar aanleiding van al deze informatie vragen hebben, aarzel dan niet en neem contact op met ons. U kunt ons op werkdagen, tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 0518 - 418 333.


40

Amnesty International: 50 jaar In 2011 bestaat Amnesty 50 jaar. Vijftig jaar onvermoeide strijd ten behoeve van gewetensgevangenen. Soms tevergeefs, soms met succes. Wie meer van de successen wil weten: http://www.amnesty.nl/overamnesty/resultaten/amnesty-50-jaar-markante-momenten En dan blijkt dat het werk van A.I. bitter nodig is en steun verdient. En dat geldt niet alleen voor de mensen die geholpen konden worden, maar ook voor hen die de steun van A.I., ook al was het resultaat negatief, als een warme douche hebben ervaren. Hieronder het verhaal van een van de successen en de dankbaarheid van hen, die geholpen konden worden. Emadeddin Baghi: ‘Dank aan alle leden van Amnesty’ ‘Ik wil mijn warmste groeten doen aan alle vrienden bij Amnesty. Het voelt echt alsof wij onderdeel zijn van één familie.’ Dat zei de Iraanse journalist en mensenrechtenverdediger Emadeddin Baghi na zijn vrijlating uit de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. Baghi had twee gevangenisstraffen van een jaar uitgezeten wegens ‘propaganda tegen de staat’. Zijn misdaad? Het oprichten van de Vereniging voor de Verdediging van Gevangenen en het geven van een interview aan de BBC. Baghi verklaarde dat zijn vrijheid niet het einde van het verhaal is. Er zitten nog veel Iraniërs onterecht gevangen en toen hij de gevangenis verliet zei hij tegen hen: ‘Ook al ga ik weg, mijn halve wezen zit nog steeds met jullie gevangen’. Baghi was al eerder gearresteerd vanwege zijn werk voor de mensenrechten en zijn journalistieke werk. Tussen 2000 en 2003 zat hij drie jaar vast vanwege ‘daden tegen de nationale veiligheid’. In 2007 zat hij een jaar gevangen wegens ‘het afdrukken van leugens’ en ‘het in gevaar brengen van de nationale veiligheid’ in zijn boek The Tragedy of Democracy in Iran. Bij zijn vrijlating zei hij: ‘Ik wil de leden van Amnesty International bedanken voor al hun inspanningen en vasthoudendheid, hun toewijding en verantwoordelijkheid.’ Wist u dat u schrijfabonnee van Amnesty International kunt worden? U krijgt dan 10 keer per jaar een voorbeeldbrief, die u overschrijft en verstuurt naar verantwoordelijke autoriteiten elders in de wereld ten behoeve van een gewetensgevangene. Wat kost het u? Ongeveer 10 minuten om de brief over te schrijven en € 9,00 per jaar voor o.a. de portokosten. Inlichtingen bij: Hennie Woudstra (352645) en Riet Alberts (351354). Hartelijke groeten van Gryt, Hennie en Riet


41

Tentoonstelling oude fruitrassen op Themapark De Spitkeet Op zaterdag 22 oktober 2011 organiseert de Noordelijke Pomologische Vereniging in het Skieppehok op het Themapark De Spitkeet een tentoonstelling van oude fruitrassen. Tevens kan men dan eigen appels en/of peren laten determineren, maar dan moet men wel 5 stuks van de betreffende vruchten mee te nemen. Als men overweegt om zelf een fruitboom te planten, kan men tijdens de tentoonstelling proeven van de vele soorten die op de tentoonstelling aanwezig zijn om op die manier een keuze te kunnen maken. Andere standhouders zijn: - Kwekerij “De Baggelhof” uit Terheijl. “De Baggelhof” heeft zich gespecialiseerd in oude fruitrassen. - Biologische kwekerij “De Cuynder” uit Donkerbroek. “De Cuynder” verbouwt en verkoopt vergeten groenterassen. De tentoonstelling is geopend van 11.00 tot 15.00 uur. Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot mevrouw G. Bergsma, regiovertegenwoordiger van de Noordelijke Pomologische Vereniging voor Friesland, te Luxwoude: 0513-529357.

Themapark De Spitkeet: stamppotkuiertochten Na een meer dan geslaagd museumjaar, dat bol stond van aantrekkelijke activiteiten, organiseert het Themapark op zaterdag 29 oktober de jaarlijkse stamppotwandeltochten. Gelet op het succes van voorgaande activiteiten die dit jaar veel belangstellenden trokken, verwachten de organisatoren bij deze wandeltocht nu weer veel wandelaars. In de omgeving van Harkema zijn een drietal tochten uitgezet, die over oude paden en tussen de boomwallen door een werkelijk prachtig wandelgebied leiden. De deelnemers aan de 10, 15 en 25 km afstanden kunnen starten tussen 9.00 en 14.00 uur.. Uiteraard traditioneel weer vanuit It Skieppehok op het themapark. Tegen vijf uur worden de deelnemers weer terugverwacht. De inleg is € 7,50 p.p. Maar dan krijgt men ook wat, want bij de terugkomst worden de deelnemers verrast met een bord boerenkoolstamppot met worst en spek. En zo snijdt het mes van 2 kanten: genieten van een prachtige wandeltocht en een heerlijke maaltijd. En dat spaart de deelnemers in ieder geval werk uit, want eten koken is die dag niet nodig. Het activiteitenjaar van het themapark wordt afgesloten met een winterfair (14 t/m 17 december) en een snertkuiertocht (op 2e Kerstdag, 26 december).


42

Opening Historisch InformatiePunt Achtkarspelen

Bent u nieuwsgierig naar de geschiedenis van uw familie, wilt u meer weten over uw dorp of bent u benieuwd wat er bekend is over uw geboortehuis? Met al deze vragen kunt u vanaf eind oktober terecht in de bibliotheken van Buitenpost en Surhuisterveen bij het Historisch InformatiePunt (HIP). Wat vindt u bij het HIP? • Historische informatie die verzameld is door verschillende instanties; dit betreft zowel digitale informatie als boeken, tijdschriften en naslagwerken • Historische films (vertoning in de bibliotheek van Buitenpost) • Lezingen georganiseerd door samenwerkende partners; deze worden vermeld op de www.ontdekdebieb.nl en www.oudachtkarspelen.nl • Wisselende tentoonstellingen verzorgd door Stichting Oud Achtkarspelen • De Feanster, het nieuwsblad van Achtkarspelen, is gedigitaliseerd en te raadplegen via www.dekrantvantoen.nl • Ansichtkaarten uit de verzameling van de heer A. van Lune uit Buitenpost zijn gedigitaliseerd en te raadplegen op de site van het Historisch Informatie Centrum Noordoost Fryslân www.hicnof.nl • Een overzichtssite van instanties die zich bezighouden met de historie van Achtkarspelen en relevante historische Friese en Nederlandse onderwerpen


43 • •

Een plek waar bibliotheekmedewerkers en/of vrijwilligers van de Stichting Oud Achtkarspelen u verder helpen bij vragen over historische zaken aangaande Achtkarspelen De mogelijkheid om de rijke verzameling plakboeken over Surhuisterveen van de heer Jan de Vries in te zien

Officiële opening en lezing De officiële opening door wethouder Marten van der Veen vindt plaats op donderdag 27 oktober om 20.00 uur in de bibliotheek van Buitenpost. Meer van uw verleden beleven? Kom dan op dinsdag 1 november om 20.00 uur naar de lezing ‘Getuigenissen vanuit Surhuisterveen rond 1800’ door Theo Kuipers (Tresoar) in de bibliotheek van Surhuisterveen. Op beide avonden krijgt u een presentatie over het HIP en informatie en exposities verzorgd door de Stichting Oud Achtkarspelen. U bent van harte welkom; de toegang is gratis. Oude filmpjes of foto’s delen? Heeft u interessant historisch beeldmateriaal dat u met anderen wilt delen? Stuurt u dan een e-mail naar Karin van IJsseldijk via k.vanijsseldijk@bnof.nl. Hierin kunt u kort omschrijven om wat voor beeldmateriaal het gaat (foto, video, 8 mm film bijvoorbeeld), wat er te zien is, om hoeveel minuten film/hoeveel foto’s het gaat en waar en wanneer het is opgenomen/gefotografeerd. Het HIP Achtkarspelen is een initiatief van de gemeente Achtkarspelen, uitgevoerd door de Stichting Bibliotheken Noordoost Fryslân (BNOF) en het Historisch Informatie Centrum Noordoost Fryslân (HICNOF) in samenwerking met de Stichting Oud Achtkarspelen. Het HIP wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de gemeente Achtkarspelen en BNOF. Meer informatie over het HIP Achtkarspelen vindt u binnenkort op www.ontdekdebieb.nl

Opbrengst collecte Prinses Beatrix Fonds De collecte van het Prinses Beatrix Fonds heeft in ons dorp het mooie bedrag van € 785,85 opgebracht. Iedereen die hier aan meegeholpen heeft, heel hartelijk dank! Martina de Vries


44

Zoekplaatje Tja, toegegeven, de opdracht van de vorige keer was een beetje flauw. Opgesteld in de bewoordingen van Opsporing Verzocht en al met al een beetje vaag. Maar dat er dan helemaal geen oplossing binnenkomt, is dan wel weer een beetje jammer! Misschien kunnen we het ook weer positief bekijken en steunen Surhuizumers door dik en dun hun dorpsgenoten en hebben ze daarom niet verraden dat de twee “zigeuners” die mensen lastigvielen en zaken ontvreemden op de Spulwikemarkt, Jasper Visser en Sander Alma waren. Op de foto hieronder kunt u ze nog even beter bekijken.

Hun optreden was in ieder geval zeer succesvol en bij gebrek aan een winnaar deze keer, loven we de originaliteitsprijs aan hen uit. Geen mooie citaten van inzenders dus en daarom, om u als lezer van deze rubriek toch een beetje tevreden te stellen, hierbij een paar mooie uitspraken van kinderen van de JLS die we tegenkwamen in de Teltsjebiis. Wat doet Mirte bijvoorbeeld als ze later groot is? “Ik wurd letter in politie, dan pak ik juf as juf in kear stout is en kin de berntsjes net nei skoalle to en dan ha se gewoan frij!” Daar zullen juf en de kinderen blij mee zijn. Ook de vader van Anouk V. zal blij zijn met de toekomstdroom van zijn dochter: “Ik wurd letter in kapster. Dan wol ik mem har hier hiel moai meitsje en dan doch ik der allegear spjeldsjes yn. En by ús heit doch ik der allegear klemkes en strikjes yn, dat fynt heit altyd hiel moai!”


45 Dat sommigen wel erg veel op hun voorbeeld willen gaan lijken, blijkt uit de reactie van Alisa: “Ik wil later ook juf worden en dan heet ik ook juf Tineke” Wij houden onze eigen naam eerst nog maar even aan en gaan verder met de nieuwe opgave. Een gewoon ouderwets zoekplaatje deze keer, zodat de oplossingen misschien meer volop binnenstromen. Hierbij de foto en de vraag is dan altijd: waar in of rond Surhuizum is dit?

Aarzel niet, maar breng, bel, of mail uw informatie naar Meindert Brouwer (352201, De Iennen 8, gruttegelf@surhuzum.nl, de.brouwers@hotmail.com) of één van de andere redactieleden die voor in de Grutte Gelf staan vermeld.


46


47

Wurklist

19 oktober

20.00 uur

Klaverjassen in de kantine van Minicamping Blauforlaet. 20 oktober 9.30 uur Spelletjes ochtend bij De Oanrin. 21 oktober 20.00 uur Klaverjassen in “de Praetkoer”, voor DTS leden en donateurs. 27 oktober 9.30 uur Creatieve ochtend bij De Oanrin. 29 oktober 20.00 uur Film voor groep 7 en 8 in Us Stek. 30 oktober 15.00-18.00 uur Zondagmiddag soos voor VO in Us Stek. 30 oktober t/m 5 november Collecte Diabetes Fonds. 8 november 14.00 uur

55+ middag in de Delfeart. Onderwerp: “Onder nul” m.m.v. dhr. Bijlsma uit Drachten. 18 november 19.00-19.30 uur Schoenzetten voor kinderen t/m groep 5 in de Delfeart. 19 november 13.30-15.30 uur Sinterklaasfeest in de Delfeart voor kinderen t/m groep 5. 21 t/m 26 november Collecte Nationaal MS Fonds.

Spreuk van de maand “alleen door tegen de stroom in te zwemmen, kan men de bron bereiken”

Oplossing Grutte Gelf Doordenker Antwoord: f-op-neus

Kopijsluting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 7 november 2011 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl óók online op gruttegelf.surhuzum.nl


Grutte Gelf nûmer 5, 18 oktober 2011  
Grutte Gelf nûmer 5, 18 oktober 2011  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Fjouwerentweintichtste jiergong, nûmer 5, 18 oktober 2011

Advertisement