Page 1


2

Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Fiifentweintichste jiergong, nûmer 3, 24 july 2012 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: gruttegelf@surhuzum.nl Website: gruttegelf.surhuzum.nl

Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 650 stiks Rabobanknûmer: 30.42.71.691 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769

De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.


3

Geslaagde bewonersavond Groene Dorpen

Op 11 juli presenteerde de werkgroep ‘Groene Dorpen-Surhuizum’ Surhuizum’ in MFC ‘De Delfeart’ haar beplantingsvoorstellen voor de openbare ruimte. Een geg slaagde avond, want de voorstellen werden in het algemeen goed ontvangen. Belangrijk was ook dat de heren Johan Dijkstra en Rudi Venema van de geg meente aanwezig waren. De gemeente en de werkgroep zitten itten eigenlijk op één lijn, zodat we verwachten snel tot uitvoering te kunnen overgaan van zeker twee voorstellen: beplanting langs het wandelpad bij het Hertenkamp en beb planting bij het dorpshuis. Die willen we daarom alvast toelichten. De overige voorstellen ellen komen later aan de orde, als we verder zijn met de uitwerking of besluitvorming.


4


5 Wandelpad Hertenkamp Bij de uitbreiding van het Hertenkamp is ruimte gereserveerd voor een schelsche penpad aan de oostkant, langs het nieuwe hek. De strook is niet erg breed, maar wel lang. Voor zo’n wandelpad kan beplanting zorgen voor variatie in de beleving, met uitzicht afgewisseld met besloten stukken. De gemeente heeft al struiken aangeplant in de inhammen van het hekwerk. Aan de andere kant van het pad d is plantruimte voor korte rijen Zomereik, afgewisseld met knotwilgen en struikgroepen, De plantplaatsen van de Zomereiken worden afgestemd op de open plaatsen in de wegbeplanting langs de Uterwei. Zo hebben ze voldoende kroonruimte. De knotwilgen komen meer verspreid te staan. De struikgroepen van HazeHaz laar, Meidoorn, Geoorde Wilg komen soms onder de bomen en op andere plekken juist vrij te staan. En verder gras, dat extensief gemaaid wordt. Dan ontwikkelt zich een interessante bloemrijke rand, ook geschikt geschi voor bijvoorbeeld schoolactiviteiten als vlinderinventarisatie. Alleen de randen langs het pad worden intensiever gemaaid. De gemeente heeft budget gereserveerd voor de uitvoering. Met de werkgroep wordt nog gekeken hoe er een mooie plantactie met het dorp orp van gemaakt kan worden. We streven naar een uitvoering in het najaar.

Beplanting rond het MFC ‘De Delfeart’ De directe omgeving van ‘De Delfeart’’ kan aantrekkelijker worden ingericht. Daarover zijn werkgroep en bestuur van het dorpshuis het wel eens. In ieder geval zal de bestaande haag verder van het gebouw gezet worden, langs een nieuw te graven greppel. Zo ontstaat er meer ruimte langs het gebouw gebo en heeft de haag minder last van concurrentie van de bomen. De invalidenparkeerplaats wordt verplaatst naar een plek naast het gebouw. Voor de financiering denkt de werkgroep aan eigen werk van vrijwilligers en bescheiden subsidie van bepaalde fondsen.


6


7 Als gevolg van een bezuinigingsbesluit van de gemeente wordt het grote veld voortaan maar twee keer per jaar gemaaid. Daarover was wel wat onbegrip, want dan is het minder geschikt als speelveld. Maar het besluit staat vast. Het beplantingsvoorstel van de werkgroep is om de zoombeplanting van Zomereiken en struiken te verbreden en onder de bomen extra struiken door te planten. Dan is er ook in de winter wat minder zicht op de schuttingen van de achtertuinen. Het is vooral een kwestie van zorgvuldig beheer. Van bewoners wordt verwacht dat ze er niet op eigen houtje aan de slag gaan of er materiaal opslaan. De grote open ruimte kan eenvoudig verkleind worden door een rij bomen langs de parkeerplaats. Dat beeld spreekt iedereen aan. Maar de parkeervoorziening heeft een tijdelijk karakter, in afwachting van een definitieve inrichting, Dus daar moeten we eerst nog eens induiken. Misschien is de tijd rijp om nu werk te maken van een goede parkeervoorziening met daarop afgestemde beplanting. De werkgroep ‘Groene Dorpen-Surhuizum’

Seineharjen (zeisharen) in Surhuizum Ook dit jaar wordt in Surhuizum het overbekende en traditioneel geworden kampioenschap zeisharen (Fries: seineharjen) in Surhuizum gehouden. Op zaterdagmiddag 25 augustus wordt deze wedstrijd weer op het oude korfbalveld in het kader van de langzamerhand toch wel bekend geworden Spelweekmarkt gehouden. Evenals voorgaande jaren zijn weer tal van deelnemers van de partij. De deelnemers komen uit geheel Friesland en daarbuiten en het publiek geniet ieder jaar van dit eeuwenoude ambachtelijk werk, waarbij de zeisharders met hamer en haarspit proberen de zeis te harden en te scherpen. De wedstrijd duurt ongeveer een uur. Zoals vermeld, zijn er tal van deelnemers, maar nieuwe deelnemers zijn altijd welkom, waarbij wel rekening wordt gehouden met het aantal beschikbare zeisen. Dit kunnen nieuwelingen zijn, maar misschien zijn er ook nog mensen, die in het verleden al eens hebben deelgenomen aan dit unieke kampioenschap, dat elk jaar weer veel belangstelling trekt. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Albert Veenstra in Surhuizum (0512 – 35 27 40).

Spreuk van de maand Voor wie niet op vakantie gaat: “met mijn gedachten ergens anders ben ik altijd overal.”


8


9

Oproep Afgelopen week kregen wij een rondzendbrief van Fenneke. Fenneke woont in Nairobi in Kenia. Haar man werkt daar en Fenneke doet veel vrijwilligerswerk in de sloppenwijken. Een citaat uit haar brief: Van verschillende dames uit Nederland krijg ik allerlei breiwerk voor groot en klein. Veel van deze spullen verdeel ik in een babypakket. Als er een van de moeders uit mijn programma of anderzijds vrouwen die ik ken een baby krijgt, doe ik dat in het pakket, een gebreide mutsje, een paar sokjes, en een gebreide knuffel en babykleertjes. Eigenlijk gaat er in wat ik heb, dus vraag ik bij deze om meer baby kleertjes, handdoeken , werkelijk ik kan alles gebruiken, want deze mensen hebben werkelijk niets. Ondergoed is ook welkom voor de kinderen. Nieuw is natuurlijk super, maar tweede hands is ook welkom. Als het er maar netjes en heel uit ziet. Als ik wat spullen krijg voor grotere kinderen krijg verdeel ik het aan de broertjes en zusjes. Ik werd hier door getroffen en dacht laten we een kleine actie houden in Surhuizum voor Fenneke. Ik hoop dat u/jij nog wat in de kast hebben liggen voor haar. U/jij kunt het brengen naar Ria Bijlsma, C. Schuurmanwei 2, Surhuizum. Tel. 351760. Ik wil het eventueel ook wel ophalen. Fenneke is te volgen www.waarbenjijnu.nl ebooproject Kenya.

Collecte Handicap De collecte van Handicap.nl heeft in Surhuizum het bedrag van â‚Ź 651,20 opgebracht. Wij willen alle gevers en geefsters bedanken, en natuurlijk onze collectanten voor hun bijdrage, want zonder hun inzet hadden wij niet dit geweldige bedrag bij elkaar kunnen krijgen. Namens handicap.nl Antje en Hillie


10


11

Sk没telbank In memoriam Gerben Reitsma Doarpsstrjitte 37 Leeftijd 80 jaar Overleden 21 juni 2012

Verhuisd Geslaagd

Eindexamens

Alarmnummers

Postma, Lustenburg 28 is verhuisd : Mevr. K. Kooistra-Postma, naar de Zonneweide 90 in Surhuisterveen. : Hendrik Streekstra is geslaagd voor zijn diploma aan de SOMA machinistenschool in Harderwijk. Gefeliciteerd door Heit, mem en Trienke. Janke Hoogsteen, It Mienskar 3, is geslaagd voor haar VMBO diploma AOC Buitenpost. Gefeliciteerd door heit, mem en Maike. Maike Willeke Posthumus heeft op 9 juli haar zwemdiploma C gehaald en Tjeerd Posthumus heeft op 7 juli zijn zwemdiploma C gehaald. Ze worden allebei gefeliciteerd door Heit en Mem en Beppe van der West en Beppe Posthumus. TL aan het : Lieuwkje Tuinstra is geslaagd voor TL-diploma Lauwers College te Buitenpost. Sharon Postma is geslaagd voor ICT-diploma diploma aan OSG Singelland te Drachten. Jessica van der Wal is geslaagd voor TL-diploma TL aan OSG Singelland te Surhuisterveen. 0 : Politie, buurtagent Anne van der Heide, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112

Berichten voor de Sk没telbank kunt u mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl


12


13 In minske fan foarby hy is by God, hy is frij Nea wer yn ús midden mar foar altyd yn ús hert De waarmte en it meilibjen fan safolle minsken yn ’e tiid fan it siik wêzen en nei it ferstjerren fan myn leave man, ús heit en pake

Fokke Rijpma hat ús tige goed dien. Wy wolle elkenien hjirfoar hertlik tanksizze. Joukje Rijpma-Veenstra Gerlof en Aafke Tiny en Marcel Hilly en Gerard en syn pakesizzers Bûtenpost, july 2012

Blikseminslag in boom

Vanwege de blikseminslag is deze boom donderdagmiddag 5 juli enigszins gesplitst. Deze staat aan het einde van de Bartemerwei langs het fietspad aan de Uterwei. De boom is inmiddels verwijderd.


14


15

Vakantie 2012 bij… Bakkerij Wouda in Surhuizum, Rottevalle en Harkema In Surhuizum zijn wij van maandag 31 juli t/m zaterdag 25 augustus open van 08.30 tot 12.00 uur! Zaterdagmiddag 25 augustus zijn wij te vinden op de spelweekjaarmarkt. De winkels in Rottevalle en Harkema zijn gesloten van 31 juli t/m 11 augustus en daarna ook tot 25 augustus open ’s ochtends tot 12.00 uur. Elke dag liggen onze producten wel dagvers bij C1000 Peter de Rijke te Surhuisterveen. Een hele fijne zomertijd en graag tot ziens! Bakkerij Wouda, Doarpsstrjitte 30, Surhuizum, tel. 0512 351326 Landzicht en It Mountsje Pannenkoekenrestaurant Landzicht en cafetaria It Mountsje zijn gesloten van 6 tot 20 augustus (week 32 en 33). Wij wensen ieder een fijne vakantie toe met erg mooi weer. Aldert Tjibbe en Marianne Piersma SRV H. Atsma Wij gaan twee weken met vakantie: van maandag 30 juli t/m maandag 13 augustus. Tijdens onze vakantie zijn wij thuis geopend van ’s morgens 9.00 tot 12.30 uur en ’s middag van 15.00 tot 19.00 uur. Eppie staat weer klaar voor u om u te helpen. Hopelijk heeft u begrip voor deze periode van ontspanning. Na de vakantie, vanaf dinsdag 14 augustus en woensdag 15 augustus kunt u weer op ons rekenen voor al uw dagelijkse boodschappen. Ook wensen wij u een prettige vakantie toe. Hielke en Nynke Atsma


16


17

Bijzondere berichten uit de media

(Uit de Leeuwarder Courant, Oldtimerdag Eastermar)

Grutte Gelf seit...

Sa jong al op san âlde trekker, it wurdt Alma(r) gekker.

Grutte Gelf Doordenker Geldt voor André én de trekker:


18


19

Swingende eindshow SVS Streetdance

Zaterdag 30 juni 2012 was het eindelijk zo ver, dé streetdance uitvoering van SVS. Wekenlang hadden de dansers en danseressen geoefend om een waar dansspektakel aan het publiek te laten zien. Bijna twee uur lang werd er gedanst op verschillende thema’s. De D show werd geopend met het thema ‘landen’. Er werd een hele wereldreis gemaakt. Van Afrika tot de Arabische landen naar de regen in Engeland. Daarna nog via Brazilië naar New York. Ook werden de wedstrijddansen nogmaals opgevoerd, dit waren de dansen waarmee rmee alle zes teams in februari aan de wedstrijd in Leek hebben deelgedeelg nomen. Na deze dansen kwam er nog een heel repertoire aan musicals voorbij. Dit waren Floddertje, Annie, Saturday Night Fever, Petticoat en de Jantjes. Als slot van de show werd er nog op p het thema ‘lyrical’ gedanst, dit is de wat rustigere muziek. Al met al was het een groot succes en er was dan ook volle tevredenheid bij iedereen. De ‘streetdance-juffen’ juffen’ Shanna, Rianne en Fenna kunnen dan ook zeer trots zijn op het resultaat!

Caravanstalling aangeboden Voor het stallen van uw caravan of boot bieden we u een goede en droge winwi terstalling aan. Voor vragen kunt u bellen met Erik Pel op 0512-360812 360812 of 0620-119778. 0620


20


21

Cannonball Run

Maandag 30 juli a.s. gaat in Zwolle de Cannonball Run van start. Dit is een rit die is georganiseerd ten bate van Kika. De reis gaat via Nancy, Le Mans, BorBo deaux en Zaragoza naar het eindpunt Valencia, alwaar de finish zal zijn op 3 augustus. De bedoeling is om de rit uit te rijden met een oude auto. Onderweg krijgen ze iedere dag ludieke opdrachten, waarmee punten kunnen worden verdiend. Hiermee kunnen ze in vreemde situaties verzeilen. Gea Zijlstra neemt hieraan deel, zoals al eerder was te lezen in de Grutte utte Gelf. Dit gaat zij doen met haar collega Sjoukje Froentjes. Samen werken zij in zwembad 'De Kûpe' te Buitenpost. U kunt de beide dames gedurende deze rit volgen via www.dewaldmannen.nl.

Feike van der Veen 60 jaar Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle felicitaties, kaartjes, attenties en bloemen die ik kreeg voor mijn 60ste verjaardag. Feike en Henny van der Veen

Tige tank Op ’e dei fan ús 40-jierrige jierrige troudei mochten wy in protte kaarten, tillefoantsjes, blommen en kadootsjes yn ûntfangst nimme, wêr’t wy tige wiis en tanktan ber foar wienen. Wy wol jimme, dy’t op dizze wize oan ús tocht ha dan ek hertlik tank sizze hjirfoar. Dit hat ús tige goed dien. Frans en Tine Geertsma


22


23

Sponsorloop Awas Kaki

Wij, Edwin, Stefan, Lars, Thea en Sander uit groep 8 van de Johannes LooijLooi engaskoalle hebben op donderdag 12 juli een actie voor Awas Kaki georganigeorgan seerd, dat is een goed doel dat kansarme kinderen in Indonesië helpt. Het geld gaat naar een school voor kinderen met een handicap of een leerachterstand. Voor Awas Kaki zit Ronald Lepez (oud ud profvoetballer) in Indonesië. Indonesië We hebben allemaal mailcontact gehad met Ronald. We hebben lesmateriaal en foto’s foto’ via de mail ontvangen. In de voorbereiding reiding van de sponsorloop hebben we presentaties en lessen over Awas Kaki gegeven aan alle klassen. We hebben de sponsorloop formulieren gemaakt en uitgeprint. We hebben stempelkaarten gemaakt en gesneden. Groep 7 heeft ft het hele parcours versierd. Met dank nk aan de Protestantse gemeente Surhuizum hebben we met de collecte in de Doarpstsjerke ruim 260 euro extra gekregen. De sponsorloop was zeer geslaagd. Er was een levend tafelvoetbal spel en ook de muziek was goed geregeld. Er waren allerlei kraampjes er werden hamburgers gers verkocht en nog veel meer. Roelof Lepez, de broer van Ronald en de penningmeester van Awas Kaki, was er ook. Maandag 17 juli werd het geldbedrag bekend gemaakt door Anoushka Elzinga, omdat zij het meeste geld had op gehaald. Het eindbedrag is… 3275 euro. Een bedankje aan alle sponsors en deelnemers is dus wel op z’n plaats.


24


25

Programmaboekje Spulwike 2012 Welkom De Spulwike is dit jaar van 22 t/m 25 augustus 2012. Het bestuur is er weer in geslaagd om een gevarieerd programma voor jong en oud samen te stellen. De toegang tot en de deelname aan de diverse programmaonderdelen (uitgezonderd de auto-oriĂŤnteringsrit) is ook dit jaar weer helemaal gratis. Dat niet in de laatste plaats door de inzet van de vele vrijwilligers waardoor de kosten in de hand kunnen worden gehouden. Bij deze dan ook alvast een woord van dank aan alle vrijwilligers die vorig jaar mee hebben geholpen en die dit jaar nog mee zullen helpen. Versiering Diverse buurtverenigingen hebben toegezegd om zich in te spannen om feestpalen te plaatsen. Want bij een echt dorpsfeest horen feestpalen en vlaggetjes of andere versieringen. Bij deze een oproep om er iets moois van te maken. Vernielingen Afgelopen Spulwike is er bijna niets vernield. Graag willen we dit zo houden. We gaan er van uit dat wanneer iemand ziet of weet dat iemand iets vernield of vernield heeft dat dit dan (zo mogelijk met foto) meteen bij iemand van het bestuur wordt gemeld. Eventuele schade zal op de vernieler of diens ouders worden verhaald en er zal aangifte bij de politie worden gedaan. Bovendien wordt de vernieler meteen een terreinverbod opgelegd, wat betekent dat zo iemand tijdens de Spulwike geen toegang meer heeft tot het door de Stichting gehuurde terrein. De stoelen mogen het oude korfbalterrein niet verlaten en mogen dus niet worden meegenomen naar bijvoorbeeld het dorpshuis of het parkje! Wilt u allen daar met ons op letten?


26

Stichting In de statuten van de notariële oprichtingsakte staat onder meer het volgende: De Stichting Spulwike Surhuzum stelt zich ten doel het organiseren van een feestweek en mogelijke andere festiviteiten in en ten behoeve van het dorp Surhuizum. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Dat betekent dat als er winst wordt gemaakt die winst volledig ten goede komt aan de Spulwike en het programma. Het bestuur Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit de volgende personen: Gerke Holthuis (voorzitter) De Iennen 9 tel. 352988 Jellie Veenstra (penningmeesteres) It Langfal 3 tel. 364536 Evelien Bouma (secretaresse) Doarpsstrjitte 54 tel. 331355 Jetze v.d. Veen Doarpsstrjitte 52 tel. 351091 Sietse Atsma Lustenburg 26 tel. 350708 Klaas Holthuis Bonhommestr. 16 tel. 06-13896532

Voor publicitaire zaken en technische zaken betreffende stroom, licht en geluid wordt het bestuur bijgestaan door Eerde Jan Postma

Uterwei 4E

tel. 351195

Huishoudelijk reglement In de vergadering van 12 juni 2008 heeft het bestuur een huishoudelijk reglement vastgesteld. Hierin zijn veel organisatorische zaken betreffende het bestuur en de vrijwilligers geregeld. Iedere vrijwilliger ontvangt (al dan niet via de contactpersoon van hun groep) een exemplaar van dit reglement. Suggesties Een ieder die leuke ideeën heeft of anders wat kwijt wil kan contact opnemen met één of meer van bovenstaande bestuursleden. Daar kun je je vanzelfsprekend ook aanmelden als vrijwilliger.


27

Oppasdienst Ouders dienen zich goed te realiseren dat het bestuur en de vrijwilligers geen oppasdienst zijn. Wat we daar mee aan willen geven is dat het niet de bedoeling is dat te jonge kinderen zonder begeleiding op het feestterrein worden gedropt. Eigen risico Het deelnemen aan de programmaonderdelen en het betreden van de feesttent of het feestterrein geschiedt uitdrukkelijk op eigen risico van de deelnemer of diens ouders en/of verzorgers. Alcoholhoudende dranken/roken Aan personen beneden de leeftijd van 16 jaar worden geen alcoholhoudende dranken verkocht en in de tent mag niet worden gerookt. Bij twijfel over de leeftijd kan om een legitimatie worden gevraagd. Omdat de organisatie een fikse boete kan krijgen wanneer er iemand jonger dan 16 jaar alcoholhoudende drank in zijn of haar bezit heeft of wanneer iemand in de tent rookt, zal ook daar door de ordedienst scherp op worden gelet. Het geven van alcohol door volwassenen aan personen beneden de leeftijd van 16 jaar, zelfs al zijn het uw eigen kinderen, is verboden en geeft de VWA de kans om de organisatie te beboeten. Degene die wordt betrapt op overtreding van het alcohol of rookverbod loopt het risico dat hem of haar de verdere toegang tot het feest en het terrein wordt ontzegd. Bovendien zal de organisatie eventuele boetes proberen te verhalen op de overtreder(s) of hun ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers. Eigen consumpties Het meenemen van eigen (alcoholische) dranken en/of het nuttigen daarvan in de tent en/of op het feestterrein is verboden. Overtreding kan leiden tot een toegangsverbod van de tent en het terrein tijdens de Spulwike en toekomstige edities daarvan.


28

Deelname kinderprogramma Deelname aan kinderprogramma’s is in principe alleen voorbehouden aan kinderen die in Surhuizum wonen of daar tijdens de Spulwike logeren. Kinderprogramma’s zijn bestemd voor kinderen die in juni 2012 op de basisschool zaten (groep 0 t/m groep 8). Deelname aan het kinderprogramma is geheel gratis. De kinderen krijgen ’s middags gratis ranja en een traktatie. Consumptiemunten De oude consumptiemunten uit voorgaande jaren zijn niet meer geldig en kunnen, zoals vorig jaar al aangeplakt heeft gestaan, dan ook niet worden ingewisseld tegen geld of consumpties. Slechts de nieuwe munten worden als betaalmiddel geaccepteerd. Het inwisselen van deze munten voor geld kan alleen tijdens de openingstijden van het muntenhokje. Inwisselen van de munten kan tot zaterdagavond 25 augustus 2012. Daarna zijn de munten van 2012 niet meer geldig of inwisselbaar. Laatste nieuws Voor het laatste nieuws over de Spulwike: kijk op www.surhuizum-online.nl/spulwikesurhuzum


29

Het programma (onder voorbehoud)

Woensdag 22 augustus 2012 contactpersoon (+ tel nr) 13.30 uur opening 13.35 uur Spelmiddag door ASC 19.00 uur Volleybal Korfbal/Schutterskorf Sjoelen

Alle Kramer (06-51217373) Klaas Holthuis (06-13896532) Sietze Atsma (350708) Jetze van der Veen (351091)

Donderdag 23 augustus 2012 13.30 18.00 19.00 20.30 22.00

uur uur uur uur uur

Kinderplaybackshow Fietstocht MAC auto-oriënteringsrit SVS streetdance demo Wampex

Eerde Jan Postma (351195) Tjerkje Hansma (352493) Jelle de Vries (351854) Pier Kinderman (352662)

Vrijdag 24 augustus 2012 13.30 uur Cowboys & Indianen Groep 0 t/m 5 Lijnbal Groep 6 t/m 8 19.30 uur Playbackshow ouderen & Release Musicshow

Sjouke Groen (355776) Klaas Holthuis (06-13896532) Eerde Jan Postma (351195)

Zaterdag 25 augustus 2012 13.30 uur Markt (tot 17.30 uur) Petra Holthuis (352988) Hilda Kooistra (352415) Vrijmarkt 13.30 uur Seineharjen Albert Veenstra (352740) 15.00 uur Spectaculaire acro show door Set ’m op 16.00 uur 19E Troubadoursfestival Met o.a. Piter Wilkens, De Hûnekop en Albert van der Tuin Eerde Jan Postma (351195) 21.30 uur Sluiting Spulwike

ALLES IS GRATIS TOEGANG


30

Bij het programma een korte toelichting per programmaonderdeel

Opening Dit jaar wordt er bij de opening weer ballonnen opgelaten.

SurhĂşster WK Voetbal Spelen (woensdagmiddag) Dit wordt vast weer een prachtige middag waar de kinderen in een sportieve strijd moeten proberen de beste te zijn. Het middagprogramma wordt georganiseerd door voetbalvereniging ASC uit Augustinusga.

Beachvolleybal (woensdagavond) Op het veld zal een volleybaltoernooi worden gehouden. We laten het zand dit jaar achterwege. Een team bestaat uit twee personen die op het op het veld het tegen elkaar opnemen. Opgave (per team van 2 personen) bij Klaas Holthuis (tel. 0613896532). In verband met de wedstrijdplanning graag opgeven op uiterlijk dinsdag 21 augustus 2012 om 18.00 uur. Na afloop prijsuitreiking in de feesttent.

Korfbal/schutterskorf (woensdagavond) Wie is de beste korfbalschutter van Surhuizum? Voor de winnaar staat een prachtige beker klaar. Opgeven en meedoen kan ter plaatse. Vooraf opgeven is dus niet nodig.

Sjoelen (woensdagavond) Wie is de beste sjoeler van Surhuizum? Voor de winnaar staat een prachtige beker klaar. Opgeven en meedoen kan ter plaatse. Vooraf opgeven is dus niet nodig.


31

Bij het programma Playbackshow (donderdagmiddag) In drie leeftijdsklassen (groep 0, 1 en 2, groep 3,4 en 5 en groep 6, 7 en 8) wordt weer ouderwets gestreden om de hoogste eer en de bekers. Voor iedere deelnemer is er tevens een leuke attentie. Opgave dient te geschieden door het inleveren van de bon uit dit boekje bij Gerke Holthuis (op de Iennen 9) of bij Eerde Jan Postma (in de feesttent of via het emailadres ejpostma@planet.nl). Zorg dat bij aanmelding via email wel alle gegevens van de bon ook in de email komen te staan. Het opgeven kan tot uiterlijk woensdag 24 augustus om 18.00 uur. Voor vragen over de muziek en andere zaken neem gerust contact op met Eerde Jan Postma (tel. 0512 -35 11 95 of via de mail ejpostma@planet.nl). Het aanleveren van de muziek (op cd, zonder krassen of vuil vanwege het overslaan of als mp3 op USB) moet op donderdagmiddag 23 augustus om uiterlijk 13.30 uur. Fietstocht (donderdagavond) Inschrijven (vanaf 18.00 uur) en afmelden in de feesttent. Ook dit jaar is er weer een prachtige route van ongeveer 20 tot 30 km lang in de omgeving uitgezet. Men wordt verzocht zelf een pen mee te nemen. Deelname aan de fietstocht is mogelijk voor iedereen. Voor kinderen van de basisschool geldt dat deze alleen mee mogen doen onder begeleiding van een volwassene. MAC Auto-oriënteringsrit (donderdagavond) De traditionele puzzeltocht voor auto’s. Starten vanaf 19.00 uur vanuit de feesttent. Deelname kost € 5,00 per auto. SVS Streetdance (donderdagavond) Een demo-optreden van de streetdancegroep van SVS.


32

Bij het programma Wampex (donderdagavond) Deelname staat open voor een ieder vanaf 14 jaar of ouder. Er wordt gelopen in groepjes van 4 tot 6 personen. Groepen met leden beneden de leeftijd van 16 jaar moeten verplicht onder begeleiding van een volwassene lopen. Vergeet niet een goedwerkende zaklantaarn mee te nemen. Aanmelden via de bon in dit boekje. De volledig ingevulde bon uiterlijk op maandag 20 augustus om 14.00 inleveren bij Pier Kinderman op de Bonhommestrjitte 5. Na afloop dient elke deelnemer zich verplicht persoonlijk af te melden. Start en vertrek van de Wampex is dit jaar uit de DTS kantine, waar na afloop ook gelegenheid is om te douchen. Cowboys en Indianen (vrijdagmiddag) De groepen 0 t/m 5 graag verkleed komen als cowboy/girl of indiaan. Een cowboy/girl of indiaan is niet complete zonder paard. Dus gaan we een stokpaard maken. Graag zelf een grote stevige (hele)sok mee te nemen naar de tent. Daarna gaan de cowboy/girl of indiaan samen met hun eigen gemaakte paardje in optocht door het dorp maken.

Lijnbal (vrijdagmiddag) Voor de groepen 6, 7 en 8 wordt er een lijnbaltoernooi gehouden waarbij de deelnemers verkleed dienen te komen,voor de deelnemer die het mooist is verkleed is er een prachtige prijs te verdienen. Vooraf aanmelden is niet nodig, ter plaatse worden teams gevormd.


33

Bij het programma Playbackshow (vrijdagavond) Nadat de winnaars van donderdag hebben opgetreden is het tijd voor de ouderen (vanaf de middelbare school). Opgave dient te geschieden door het inleveren van de bon uit dit boekje bij Gerke Holthuis (op de Iennen 9) of bij Eerde Jan Postma (in de feesttent of via het emailadres ejpostma@planet.nl). Zorg dat bij aanmelding via email wel alle gegevens van de bon ook in de email komen te staan. Het opgeven kan tot uiterlijk donderdag 23 augustus om 18.00 uur. Voor vragen over de muziek en andere zaken neem gerust contact op met Eerde Jan Postma (tel. 0512 - 35 11 95 of via de mail ejpostma@planet.nl). Release Musicshow (vrijdagavond) Lekker uit de bol met muziek voor jong en oud, waarbij er ruim de gelegenheid is om verzoekplaten aan te vragen. Bij de muziekkeuze zal er altijd rekening mee worden gehouden dat het een feest voor jong en oud moet zijn, vandaar dat extreme muzieksoorten niet of nauwelijks aan bod zullen komen. Vrijmarkt (zaterdagmiddag) Inwoners van Surhuizum kunnen gratis hun oude spullen op de vrijmarkt te koop aanbieden. Na afloop moet men er voor zorgen dat alles wat niet verkocht is netjes wordt opgeruimd. Vanuit de organisatie is er geen toezicht op de verkoop of mogelijke diefstal van spullen, men wordt geacht hier zelf op toe te zien. Vooraf aanmelden bij Hilda Kooistra op telefoonnummer 352415. Markt (zaterdagmiddag) De markt is en blijft een jaarlijks terugkerende publiekstrekker. Dit jaar is de kersverse organisatie van de markt er weer in geslaagd om een grote variatie aan standhouders binnen te halen. Naast de plaatselijke middenstand en het plaatselijke verenigingsleven zijn er veel verschillende standhouders aanwezig. De markt wordt gehouden op Lustenburg en de Bartemerwei.


34

Bij het programma Kinderattracties (zaterdagmiddag & avond) Vlak bij de feesttent is er voor de kinderen een gratis toegankelijk zweefmolen. Deze attractie blijft tot ongeveer 20.30 uur operationeel. Troubadoursfestival (zaterdagmiddag en avond) Alweer voor de 19e keer vindt in de feesttent het traditionele troubadoursfestival plaats. Het festival begint om ongeveer 16.30 uur. Piter Wilkens ontbreekt ook dit jaar niet. Verder is het de organisatie van de Spulwike Surhuzum gelukt om De Hûnekop vast te leggen voor een optreden op het troubadoursfestival. Tevens zal Albert van der Tuin uit Harkema het podium in Surhuizum betreden. Ook dit jaar is het festival weer gratis toegankelijk. De rest van het programma wordt nog bekend gemaakt. Voorafgaand aan de live-artiesten is er in de tent achtergrondmuziek van de Release Musicshow. Nog enkele mededelingen tot slot - De tap is open bij de avondprogramma’s. - Op vrijdagavond en zaterdagmiddag/avond is er ook weer een barbecue. Oproep: Wil een ieder die tijdens het programma op een stoel zit, deze na afloop weer inklappen en aan de zijkant van de tent opstapelen?


35


36


37


38


39


40


41


42


43

In alle rust Johannes en Ytt Postma van LustenLuste burg mochten 18 juli hun 55-jarige 55 trouwdag vieren. Ze hadden de kinderen opdracht gegeven om niets in de tuin te willen zetten, maar zoals jullie kunnen zien hebben ze daar geen “gehoor” aan gegeven en daarom zetten ze deze borden in de tuin met de toepasselijk tekst er op. Op deze dag waren de omwonenden dan ook heel rustig en werd er vaak “St’ st” t” tegen elkaar gezegd. Zo kon het echtpaar toch in alle rust genieten van hun trouwdag.

Zondagsschool op vossenjacht Zondag 15 juli is de zondagsschool voor de ‘bovenbouwers’ afgesloten. We hebben een leuke activiteit gedaan met z’n allen, waarbij we hulp kregen van de 8e groepers. Officieel hadden we van groep 8 al afscheid genomen tijdens de overstapdienst van 8 juli. Daarom kregen zij nu een andere taak: zij waren de vossen. De totaal 20 kinderen van groep 5, 6 en 7 moesten in het dorp de vossen vosse zoeken; ze zagen bij ‘beppe Tine’ een stel zwervers aan een drankfles lurken, bij school lag een roeiboot en stond een tentje met 2 kampeerders, bij Henk WesWe terhof lagen twee strandgangers in de tuin en er fietsten 2 zonnebrildragende dames op en neer. De kinderen hadden er veel plezier in om de vossen (in de juiste volgorde) op te zoeken en de bijbehorende opdracht uit te voeren. Rond 10.30 uur hadden we alle enthousiaste kinderen weer om de tafel met wat lekkers en natuurlijk kreeg iedereen een mooi (strip)boekje trip)boekje wat ze aan het eind van het seizoen altijd van de zondagsschoolleidsters krijgen. Wil je ook van die leuke dingen doen met kinderen uit je klas? Kom dan volvo gend seizoen ook naar zondagsschool! Ook al gaan je ouders naar een andere kerk of helemaal niet naar een kerk, iedereen is welkom. Iedereen tot ziens na de zomervakantie! Leiding Zondagsschool Surhuizum


44


45

Zoekplaatje De oplossing van het vorige zoekplaatje was te vinden aan It Súd bij de famifam lie Spinder. Hieronder de complete foto. De juiste oplossingen kwamen dit maal van Klaas Pool: “It It is op It Sud by Tjipke Spinder op it hiem oan Pier Dijkstra's kant en de ljochten en skine op it hok. Want dot hat in wenwinkel west.” ” Ook Joh. en Ietsje Postma kwamen op It Súd uit: “De oplossing is volgens ons de verlichtingspalen bij de familie SpinSpi der,, van Oars as Oars.” Oars En tot slot had Jelle de Vries een hele verklaring opgesteld: “Je niet uit het veld laten slaan, aldus de redactie. Dat kun je op meerdere manieren uitleggen. 1. Gezien de geringe belangstelling de zoekplaatjes in te leveren is doorgaan dan nog een optie 2. Het zoekplaatje is gefotografeerd in het veld. Dit zoekplaatje is in mijn optiek wat oars as oars.. Mijn gedachten gingen direct uit naar de fam. Spinder (Oars as Oars) aan ’t Súd. oars Inderdaad dat bleek de juiste gedachte te zijn Dus toch was oars as oars.” En voordat de redactie zelf de koffers pakt, hier er de nieuwe opgave om de vakantie mee te beginnen. Waar hebben Bassie en Andriaan hun caravan neergezet? Aarzel niet, en mail uw oplossing naar de redactie gruttegelf@surhuzum.nl. Brengen of bellen kan ook. Kijk voor de redactiegegevens voor in de Grutte Gelf.


46

De hoofdrolspeelster

Wij als volwassenen weten wat muziek met ons doet. Het creĂŤert sfeer en het helpt stemmingen te veranderen. Muziek bindt mensen en geeft energie. Dat het mensen bindt indt daar weet Lutske Pilat uit eigen ervaring over te vertelverte len, een groot deel van haar familie, met haar vader voorop, was begiftigd met het muzikale talent Zij is binnen het gezin op zeer jonge leeftijd in aanraking gekomen met mum ziek, en dat is ook de basis geweest van haar enthousiasme nu. Lutske heeft om haar werk (Muziek op schoot) te kunnen doen een professioprofessi nele opleiding gevolgd in Utrecht,, voor haar werk als dirigente van een poppo koor in Opende, en een dameskoor in Drachten heeft ze een dirigentenopleidirigent ding in Heerenveen voltooid. Maar ze heeft ook de muzikale durf het anders te doen door cursussen te oro ganiseren voor kinderen van 0-4 4 jaar die met hun moeders op een ontspanontspa nende manier muziek kunnen maken.


47 Er wordt geëxperimenteerd met bellenbandjes, ritmestokjes en wat net zo leuk is: liefdevol worden toegezongen door hun moeder, vader of soms ook grootouders. Het is daadwerkelijk aangetoond dat er een heel positieve invloed van muziek op de ontwikkeling van jonge kinderen uitgaat. Lutske vindt het dan ook jammer dat men wel eens wat terughoudend is, zij bewijst met de cursus dat kinderen en muziek hartstikke gezond is. Je ziet het aan het “ontspannen” van de kinderen, ze zijn enthousiast en de ouders zijn dankbaar. Als u samen met uw kind (of kleinkind) de wereld van muziek spelenderwijs mee wilt ontwikkelen dan staat alle informatie op de website van Lutske (www.lutskepilat.nl). Deze unieke manier om in een liefdevolle vorm “muziek op schoot” aan te bieden past helemaal thuis in het karakter van Lutske. Als ze met enthousiasme vertelt over haar passie voel je haar sociale aanleg, en de empathie straalt van haar af. Ze stelt haar muzikale talenten beschikbaar aan anderen, geeft haar energie waarbij je bij de kinderen ziet dat ze daardoor ook open staan om de energie van de muziek te ontvangen. Want wij weten het diep in ons hart allemaal: Muziek zet aan tot bewegen. Lutske zal er alles aan doen de jonge ouders te “bewegen” om de stap te zetten en een cursus “Muziek op schoot” te volgen. Haar fantasie, de positieve en krachtige aanpak is de bron van vernieuwing. Alleen daarom is zij deze maand terecht de hoofdrolspeelster. Dirk de Jong

Oplossing Grutte Gelf Doordenker Antwoord: door-z(et)-(e)r

Kopijsluting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 3 september 2012 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl óók online op gruttegelf.surhuzum.nl


Grutte Gelf nûmer 3, 24 juny 2012  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Fiifentweintichtste jiergong, nûmer 3, 24 juny 2012

Grutte Gelf nûmer 3, 24 juny 2012  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Fiifentweintichtste jiergong, nûmer 3, 24 juny 2012

Advertisement