Page 1


2

Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Fjouwerentweintichste jiergong, nûmer 1, 31 maaie 2011 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: gruttegelf@surhuzum.nl Website: gruttegelf.surhuzum.nl

Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 560 stiks Rabobanknûmer: 30.42.71.691 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769

De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.


3

Plaatselijk Belang De laatste maanden is er weer heel wat gebeurd in ons dorp, als eerste willen we Jasper Pool feliciteren met zijn Koninklijke Onderscheiding op 29 april, deze waardering is hem zeker gegund als we nagaan wat hij allemaal voor het dorp en het verenigingsleven heeft betekend en nu nog! Op Koninginnedag was het een groot feest in het dorp, de versierde wagens, de fietstocht en de gezellige avond in het dorpshuis waren allen zeer geslaagd. Iedereen was onder de indruk over de versierde wagens die dit jaar meereden, hier zijn heel wat uurtjes door vrijwilligers in gestoken, het blijkt maar weer waar een klein dorp sterk in kan zijn, hier willen we de Oranjevereniging en alle vrijwilligers van harte voor bedanken. Op 18 mei is het P没sterpaad officieel geopend door wethouder Jan Lammers. Velen van jullie zullen het pad al hebben gelopen of gefietst, maar nu zijn de werkzaamheden afgerond en kunnen we van deze toeristische route gaan genieten. De wegwerkzaamheden op it Noard zijn ook afgerond, door de natte herfst en de vroege winter heeft dit een hele poos geduurd. De wegversmallingen roepen nog wel de nodige vraagtekens op, hierover gaan we nog met de gemeente in overleg. Onlangs zijn we nog met de gemeente, beheerders en omwoners van het hertenkamp in overleg geweest over de invulling en begrenzing van het hertenkamp. De AED is inmiddels ook geplaatst bij bakkerij Wouda. Er zijn cursisten op cursus geweest en er zijn vrijwilligers die in het bezit zijn van de benodigde papieren die willen meedraaien. Over het alarmsysteem moet nog het een en ander geregeld worden, maar hier wordt u wel van op de hoogte gehouden. Houd in ieder geval Surhuizumonline.nl in de gaten. Bestuur Plaatselijk Belang

Gevraagd: restjes wol Wij breien kinderdekentjes voor Oost Europa. Daar hebben we restjes wol voor nodig. Heeft u iets liggen, wij kunnen het gebruiken. Wilt u zelf lapjes breien dat kan ook. Een lapje bestaat uit 30 steken en 30 ribbels (recht). Ongeveer 14cm bij 14cm. Ria Bijlsma, C. Schuurmanwei 2. Tel. 351760.


4


5

Opening recreatief fietspad Pûsterpaad in Surhuizum

Woensdag 18 mei is het recreatief fietspad van het Langfal naar het Langpaed (Pûsterpaad) in Surhuizum feestelijk geopend. “Een langekoesterde wens van omwonenden en Plaatselijk Belang Surhuizum gaat in vervulling met de aanleg van dit fietspad”, aldus wethouder Jan Lammers in zijn welkomstwoord tijdens de officiële opening. De wethouder wees op de lange tijd van voorbereiding, voor een groot deel veroorzaakt door de noodzakelijke grondaankopen. Voorzitter Lammert Postma van de Herinrichting Achtkarspelen-zuid (HAZ) bevestigde deze gang van zaken en wees op de functie van de landinrichtingscommissie. Uitgangspunt was vrijwillige kavelruil van boeren, een proces dat wat langer heeft geduurd dan was gepland. Samen met de wethouder onthulde Postma het naambord van het fietspad, dat de naam “Pûsterpaad” heeft gekregen. Het fietspad, dat is aangelegd door aannemersbedrijf Djurrema, Jansma en Van Dijk uit Buitenpost, kon mede worden gerealiseerd door een subsidie van Plattelânsprojekten Noordoost Fryslân. De Pûsterwei is de weg die loopt door het buurtschap Ophuis of de Pûs onder Surhuizum, een voormalig zandpad of reed. Dit zandpad liep van It Langfal naar de Hurde Eker, in de tegenwoordige situatie onveranderd. Bij herfst- en winterperiodes was het pad vaak onbegaanbaar voordat het verhard werd. In 1959 werd er een wegverharding gerealiseerd. Op de kruising met het Langfal in noordelijke richting liep de 17e eeuwse Pûsterwei of het Pûsterpaed door de


6


7 landerijen waar het een verbinding had met een 19e eeuws voetpad dat door de weilanden voerde van west naar oost, evenwijdig aan It Langpaed en kwam uit op de huidige Doarpsstrjitte. (Foto’s: Koop van der Velde) Kijk voor meer foto’s op www.surhuizum-online.nl/nieuws

Nieuwe marktcommissie Surhuizum van start

Nadat de marktcommissie van de Spulwikemarkt in Surhuizum er na jarenlange trouwe dienst mee stopte dreigde de sinds 1973 bestaande markt te verdwijnen. Gelukkig leidde een oproep van de Stichting Spulwike Surhuzum er toe dat er vrij snel weer een nieuwe marktcommissie geïnstalleerd kon worden. De nieuwe commissie, bestaande uit (op foto vlnr) Aukje Wouda, Ingrid Elzinga, Idske van der Boon en Petra Holthuis, is al druk bezig met de voorbereidingen voor de markt welke op zaterdagmiddag 27 augustus aanstaande zal worden gehouden. Inmiddels hebben zich al ruim 30 standhouders aangemeld, maar volgens de organiserende dames kunnen er nog veel meer bij. Vanwege de lage kraamprijzen verwachten de dames ook veel aanmeldingen van niet commerciële standhouders zoals hobbyverenigingen en particulieren die hun hobby op die manier goedkoop voor het voetlicht kunnen brengen. “Natuurlijk zijn ook commerciële standhouders van harte welkom” aldus Petra Holthuis. “Voor iedereen gelden dezelfde lage kraamprijzen. We hoeven geen winst te maken, als we uit de kosten zijn is dat voldoende”. Voor meer informatie over de markt kan contact op worden genomen met Petra Holthuis op telefoonnummer 0512 - 35 29 88.


8


9

25 juni Reünie 100 jaar Chr. muziekvereniging Excelsior

Al anderhalf jaar draait de jubileumcommissie op volle toeren. Er is heel wat vergaderd en uitgeplozen, en de commissie heeft op papier een prachtige dag. Enkele commissieleden hadden de taak om oud-leden te achterhalen en uit te nodigen voor de reünie. Anderen hebben ontzettend veel werk gedaan om het kostenplaatje rond te krijgen, om bedrijven te laten adverteren in het programmaboekje en de vereniging zo te steunen. Ondertussen hebben al veel oud-leden zich aangemeld voor deze dag en dit is ook nog mogelijk tot 1 juni. Dit is de deadline om dingen definitief te kunnen besluiten. Zaterdag 25 juni om 13.00 is de opening van de reünie en welkom aan de oudleden. Er belooft een prachtige fotopresentatie te kunnen worden bewonderd en mogelijk oud film en geluidsmateriaal. Overdag is iedereen welkom in en rond de Delfeart om de foto’s e.d. te bekijken en om gezellig met oud-leden en oud-Surhústers bij te praten. Ook voor de kinderen is er vertier, kortom: kinderen geen bezwaar! Het jubileumconcert begint 's avonds om 19.30 uur en zal door medewerking van een heus reünieorkest en gastsolist Wiebe Buis op cornet een uniek moment in de geschiedenis worden. Verder zijn er deze avond nog meerder hoogtepunten die u/jullie niet mogen missen. Wij zien u/jullie graag op zaterdag 25 juni bij mfc de Delfeart aan de Bartemerwei te Surhuizum.


10


11

Skûtelbank Geboren

Jubileum

Geslaagd

: 13 mei 2011; Nynke Judith, dochtertje van Martijn en Anja Hofstede en zusje van Esmee, Amkemaheerd 302, 9736 BW Groningen. Van harte gefeliciteerd van heit, mem en Lammert. : 20 juni a.s. is het 50 jaar geleden datn Harmen en Tjitske Scheepsma, Doarpsstrjitte 33b, elkaar het ja-woord gaven. : Jitske Postma, It Noard 27, heeft het autorijbewijs gehaald (eerste examen).

Berichten voor de Skûtelbank kunt u mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl

Bijzondere berichten uit de media De mislukte dopingtest Doping en wielrennen lijken nog altijd met elkaar verbonden te zijn, ondanks de steeds strengere dopingtests. Een paar jaar geleden dacht een OostEuropese wielrenner de dopingonderzoekers te slim af te zijn door de urine van zijn vriendin in te leveren. Een knappe onderzoeker die daar nog te hoge waarden testosteron in weet te vinden! De wielrenner wordt een paar weken na het inleveren gebeld door het dopinglaboratorium en gefeliciteerd. “Gefeliciteerd? Hoezo?”, wil de wielrenner weten. “Nou”, zegt de dopingonderzoeker aan de andere kant van de lijn: “je bent zwanger!”.

Grutte Gelf seit... Sa komt de rôze trui fan Pieter Weening ek yn in oar deiljocht te stean: soe der al witte wat it wurd?


12


13

Geslaagde Koninginnedag in Surhuizum Beste Surhústers, Wat een creativiteit in Surhuizum! Geweldig! in één woord, wat een mooi stel versierde wagens die op Koninginnedag door Surhuizum reden, daar mogen we als Surhústers trots op zijn! Daarom willen wij hierbij iedereen nogmaals hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet, ook de vrijwilligers, verkeersregelaars en E.H.B.O-ers, die deze tocht twee keer in goede banen wisten te leiden. De eerste prijs ging naar de twee wagens van de Mieden De tweede prijs ging naar It Sûd En de derde prijs ging naar de Doarpstrjitte De eervolle vermelding was voor oude ‘nieuwe’ buurten. De wagen met muziekkorps “Excelsior” erop heeft volgens de Oranjevereniging zeker de publieksprijsverdiend, zo mooi zag die eruit! De fietstocht, waar meer dan 80 personen aan deelnamen viel in goede aarde, aan de reacties van de deelnemers te bespeuren, dit gold ook voor de broodjes en overheerlijke soep na afloop hiervan. De optocht ’s avonds werd hier en daar als een zegetocht ervaren zoveel mensen stonden er aan de route, wat prachtig. En wat een feest in de Delfeart waar tot in de kleine uurtjes werd doorgegaan met muziek van D.J. Sape en zang van Ingrid, de belangstelling hiervoor was groot. Kort samen gevat: Wat een geslaagde dag! Bedankt Surhústers! De Oranjevereniging

World Servants Kenia Hallo allemaal, Weer even een update van World Servants Kenia. We hebben een tijdje niets van ons laten horen, maar ondertussen wel een aantal acties gehouden. Eén van de acties was de Rocknight, dit was een zeer leuk en geslaagd feest mede dank zij u. Wij willen u hiervoor bedanken. Wij willen u niet alleen bedanken voor dit feest, maar ook voor alle andere kleinere acties, giften en sponsoren. Afgelopen 6, 7 en 8 mei zijn wij naar het voorbereidingsweekend geweest om onze groep te ontmoeten. We vertrekken met 11 personen vanuit Nederland naar Kenia, in Kenia zal onze groep worden aangevuld met een aantal rijke Kenianen die de hele reis met ons mee gaan.


14


15 Deze Kenianen kunnen ons vertellen waar de sloppenwijken en weeshuizen in hun stad zijn, maar ze zijn zich niet bewust van de leefomgeving van deze mensen. Maar voordat wij daar heen gaan zullen er nog een aantal acties plaats vinden. U hoort nog van ons wanneer die plaats zullen vinden. Groeten, Ymkje Boekema en Anja Postma

Gespot! Nieuwe trend onder tuinders

Tjerkje Hansma heeft een nieuwe trent onder de tuinierders in Surhuizum gesignaleerd. “Als je nachtvorst krijgt in mei, horen daar bloempotten bij�.


16


17

'Net als vroeger, de wijkzuster is terug’ Ouderen wonen steeds langer zelfstandig thuis, het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving. De behoefte aan thuiszorg neemt daarom ook steeds meer toe. Ouderen zijn echter ook kritisch en willen graag dat de zorg eenvoudig en optimaal rondom hen georganiseerd wordt. De Friese Wouden stemt haar zorgverlening dan ook precies af op hun wensen. De vertrouwde wijkverpleegkundige is het gezicht van De Friese Wouden. Ze heeft een klein vast team om zich heen: creatief, dynamisch en met kennis van zaken. Samen streven ze naar de meest optimale zorg voor hun cliënten: persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Grytsje Woudstra, manager zorg De Friese Wouden: ‘De wijkverpleegkundige is verantwoordelijk voor de zorg in een wijk. Ze kent de cliënt en is de spin in het zorgweb rondom hen. Huisarts en cliënten kunnen haar gemakkelijk bereiken. Zij weten door onze kleine wijkteams precies bij wie ze terecht kunnen met hun zorgvragen en wie er bij hen over de vloer komt.’ Het hele werkgebied van De Friese Wouden in Achtkarspelen is opgedeeld in wijken. In elke wijk werkt een klein wijkteam met vaste verpleegkundigen, ziekenverzorgenden en verzorgenden. Het zorggebied per team is klein gehouden, daarom kan de zorg eenvoudig worden georganiseerd, volgens Grytsje. ‘Het wijkteam is klein en staat daardoor dichtbij de klant. Onze medewerkers zijn nauw betrokken bij de cliënten. Ze zorgen niet alleen voor hen, ze denken ook mee hoe hun dagelijks leven zo aangenaam mogelijk kan zijn. Er kan snel iets geregeld worden en in geval van nood hoeven ze niet van ver te komen, ze zijn er zo. ‘Dichtbij’ is de kracht van onze kleine wijkteams.’

Te koop Voetbalschoenen maat 38,5 kunstgras goede staat en maat 38,5 voor gras, redelijke staat. Paardrijlaarzen maat 38 Aigle, goede staat. Informatie/te passen op de C. Schuurmanwei 2. Fam. Bijlsma, tel. 351760.

Grutte Gelf Doordenker Doet Pieter Weening ook altijd:


18

Koninginnedag 2011 in Surhuizum

E

ens in de vijf jaar wordt er op Koninginnedag in Surhuizum een optocht met versierde wagens gehouden. Omdat echter vorig jaar het honderdjarig bestaan van Plaatselijk Belang Surhuizum gevierd werd, ging de optocht toen niet door. Reden voor de plaatselijke Oranjevereniging om de dorpsgenoten te vragen om aan de hand van het thema ‘Film’ op Koninginnedag 2011 mee te werken aan een optocht.


19


20

E

n zoals altijd was men in Surhuizum bereid om zijn beste beentje voor te zetten met als resultaat maar liefst elf wagens die zich ’s ochtends verzamelden op het oude sportveld. “In hiele prestaasje foar sa’n lyts doarp, wêr’t men yn in protte grutte doarpen net oan takomt”, aldus een oudere inwoner. “Surhuzum docht it dôchs mar wer.” Hij was één van de vele dorpsgenoten die naar het veld gekomen waren om de wagens te aanschouwen.


21

E

r was inderdaad veel te zien, want in het diepste geheim was men in de verschillende buurten maandenlang in de weer geweest om er iets moois van te maken. En daar zijn de Surhústers ontegenzeggelijk in geslaagd, zodat de jury er een hele kluif aan had om een juiste keuze uit de werkelijk prachtig versierde wagens te maken. Er zaten echte juweeltjes bij. Maar‌ misschien waren de stralende gezichten van de kinderen die op de wagens zaten nog wel het mooiste om te zien, waardoor het nog meer een feestelijk gebeuren werd. Toen alle wagens waren gearriveerd en bekeken, vertrok de stoet om een rondrit door het dorp en het buitengebied te maken. Ook tijdens deze rondrit trokken de creaties veel bekijks van de toegestroomde inwoners en mensen van buiten Surhuizum.


22


23

Foto’s: Auke Veenstra, Fokke Mozes, Koop van der Velde en Djoeke Postma.

H

et feestprogramma werd ’s middags voortgezet met een fietstocht. Ondanks de toch wel stevige wind namen hier vrij veel mensen aan deel. ’s Avonds werd de optocht via een kortere route herhaald, waarna het feest op gezellige wijze in dorpshuis de Delfeart werd afgesloten met muziek en zang. Kijk voor meer foto’s op www.surhuizum-online.nl/nieuws


24


25

Surhúster Saken It is wat met de “oudjes” in Surhuzum. Ze willen graag soepel en lenig blieven en nu is het geld op om de lessen en de lerares enz. te betalen. Ik hew altiten docht dat “de Surhuzumer oudjes” genoeg in de pong hadden om de gymnastische lessen te onderhouden, maar dat valt dus behoorlijk teugen. Volgens Jan Rijpma betaalden ze € 2,00 per keer. Maar Jan, wees nou eens eerlijk, daar kun je in onze huidige maatskappij gien kastelen meer met bouwe. Dus Jan… gedane zaken nimme gien keer, en om jim gien verdere bulten te laten ontwikkelen, sil Sibbeltsje jim marris flink laten zweten omdat ik het wel heul erg sneu fyn. En Jan en alleman… ik doen dit veur jimme heulendal veur noppes! Lets go! 1) Eerst laat ik de teenspieren aan bod komen. Leg een handdoek, groater dan je voeten, in de lengte onder de tafel, en nim plaats op een stoel. Trek de skoenen en sokken út. Plaats de voeten op de rand van de handdoek en tegelijkertiid beweeg je het heuft hinne en wer terwijl je met je toanen probeert de handdoek onder je voeten te frommelen. Lykt maklik, maar valt vies teugen. 2) De búkspieren: Ga rechtop op de stoel zitten en trek schokkend je búkspieren in, alsof je met je búk schokkend lacht. Herhaal de oefening su vaak als je wilt maar zorg er veur dat je eerst bent wezen plassen, want er komt behoorlijk druk op de blaas. 3) Rug- en lendenwervels: Kiek of er op zolder nog een âlde skippybal ligt en anders hebben de kleinkienders vast wel één. Zorg der veur dat hij vrij hard is en ga der op zitten, wat vrij moeilijk is, zeker om dan nog iens achterover te leunen (veur ’t geval dat je achterover kiepert leg een bult kussens achter je). Beweeg alle kanten op om continu het evenwicht te bewaren. Hierdoor stimuleer je de spieren in heupen en rug. Mijn veurstel is om al deze oefeningen te ondersteunen met een muziekje út de jaren 50. Doe dizze oefeningen 1 à 2 keer wyks, en je komme der út te sien als een “Don Guan”. Myn protter en ik doen it nog steeds 2x wyks en sien der út als deur een ringetje te halen. Tot slot vraag ik jullie om meerdere oefeningen gelijk te doen en daarvan een foto te laten maken. Stuur deze dan op naar Grutte Gelf o.v.v. “Sibbeltsje”. Kenne we lachen, ha, ha, want lachen is weer goed veur alle spieren! Dit waren myn tips, maar ik vergoed niks en ben niet aanspraklijk veur eventuele geleden skade. Sibbeltsje Sipelsop


26


27

De hoofdrolspeler

Henk Zijlstra is in Surhuizum voornamelijk bekend op de wijze waarop hij zijn leerlingen, in zijn autorijschool, begeleid naar het rijbewijs. Hij doet dat op een prettige en ontspannen manier, daarom wordt rijlessen nemen bij Henk gewoon leuk. Maar hoe zou deze ondernemer nu zelf de ontspanning vinden? Wat veel dorpsgenoten niet weten is dat Henk zich met enige regelmaat terugtrekt in een exclusieve ruimte achter zijn garage, op de deur van deze hobbyruimte zou kunnen staan “De vette bougie”, gaat u al een lichtje branden? De reizende reporter van de Grutte Gelf mocht er een bezoekje brengen, de muren waren behangen met grote Volkswagen-posters (want ook dat is een hobby van Henk) maar de meest positieve waarneming in de ruimte waren een serie prachtige brommers uit de “tijd van toen”. Er stond een prachtig mooi gerestaureerde Germaan, nog een echt Nederlands product( de fabriek stond in Meppel en produceerde vanaf 1935 motorfietsen en later bromfietsen) het bijzondere van deze Germaan is dat het Henks eerste eigen brommer was die nu in originele staat is gerestaureerd. Deze Germaan wil hij natuurlijk voor geen goud missen, er zit zoveel herinnering aan vast, sterker nog, als hij even kijkend naar de Germaan wegdroomt dan voelt hij zich weer helemaal jong. Want waarom steekt men nu zoveel tijd in sleutelen en poetsen? Juist om je weer jong te voelen... Overigens moet je niet altijd een verklaring zoeken, het is de relatie tussen de man en de machine, en dat is volop genieten.


28


29 Tussen al die fraaie brommers staat ook nog een roemrucht model de Kreidler, de stoere mannenbrommer, ook deze heeft Henk weer gereanimeerd. Een brommer was in de sixties en seventies het ultieme vrijheidsideaal, en dat vrijheidsideaal heeft Henk anno 2010 nog, immers, je bewust afzonderen voor je hobby. Even met rust gelaten worden. Even terugtrekken voor het sleutelen is toch ook een vrijheidsideaal. Wat is er mooier om na een drukke dag achter het stuur van de (VW)lesauto de roestige overblijfselen van de sixties opnieuw tot leven te wekken.? Mag er dan geen bezoek komen in het brommerhol? Ja natuurlijk, maar alleen diegene die zich ook wijden aan de typisch mannelijke rituelen als, rommelen, verzamelen, restaureren en poetsen, want dan is er die verbondenheid die hoort bij het uitoefenen van een hobby. Henk heeft talent en bezetenheid om alles tot een goed einde te brengen, wij zijn er van overtuigd dat deze kwaliteiten ook meespelen in zijn dagelijks werk, het hoge percentage geslaagden voor het populaire pasje is het (rij)bewijs. Dirk de Jong

Oproep: fietsbelevingsonderzoek Fryslân Houdt u van fietsen? Geef dan deze zomer uw mening over de verkeersveiligheid en de kwaliteit van fietspaden, rustplekken en bewegwijzering in Friesland. Van juni tot en met september houden VVN-district Friesland en de ANWB een groot onderzoek naar fietspaden in het Noordoosten en Zuidoosten van de provincie. Friesland is een prachtige plek om te fietsen. Helaas krijgen VVN en de ANWB regelmatig klachten over de fietsroutes. Nu in het Noordoosten en Zuidoosten van Friesland twee grote infrastructurele projecten gepland staan, dient zich een mooie kans aan om de fietsroutes veilig te krijgen. Het onderzoek naar de fietspaden richt zich op woon-werkverkeer, scholieren en recreatieve fietsers. Of u woonachtig bent in Friesland of naar Friesland gaat voor een uitstapje, u bent van harte uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen. Ook als bezitter van een elektrische fiets kunt u een waardevolle bijdrage leveren. Deze fiets gaat harder dan reguliere fietsen en vraagt onder andere om ruimere bochten. Het onderzoek strekt zich uit over vijf routes. Voor elke route, tussen de 20 en 30 kilometer lang, is een apart routeboekje ontwikkeld. U kunt ervoor kiezen één of meerdere routes te fietsen. In de routeboekjes kunt u vervolgens al uw opmerkingen kwijt.


30


31 Aan het eind van de onderzoeksperiode stellen VVN en de ANWB een rapport samen op basis van alle opmerkingen. Het rapport wordt aan de wegbeheerders gepresenteerd, zodat deze elke mogelijkheid tot verbetering in de infrastructurele projecten kan opnemen. Doe mee! Draag bij aan het fietspadenonderzoek in Friesland en meld u aan bij Margot Blaauw (VVN) via m.blaauw@vvn.nl.

Vervolg van de wedstrijdverslagen van ASC-Tennis Op dinsdag 26 april hadden de dames Anneke en Herma, Tine en Reins een zware wedstrijd in Goutum. Tine en Reins stonden zelfs van half twee tot kwart voor zeven op de baan, de eerste driesetter werd gewonnen, maar de tweede helaas net verloren. De andere twee dames hadden hun wedstrijden beide verloren en ASC moest een 3-1 nederlaag incasseren. De mannen deden op de woensdagavond daarop het omgekeerde: zij wonnen met 3-1 in Hallum. Na de meivakantie van 30 april tot 8 mei waren de dames het eerst weer aan de beurt op 10 mei, thuis tegen Burgum. Tine en Reins wonnen hun partijen, en Mieke en Herma de eerste ook, en in de tweede wedstrijd moest de ploeg uit Burgum opgeven door een blessure en wonnen we dus met 4-0. De heren kwamen de avond daarop tot een 3-1 overwinning in Drogeham. Het gemengde team had op zaterdag 14 mei een thuiswedstrijd tegen Stiens, welke helaas met 3-2 werd verloren. Op 17 mei speelden de dames Tine, Herma, Jolanda Mulder en Reins weer thuis, nu tegen de club “De Molen”uit Leeuwarden. Deze wedstrijd werd vrij makkelijk met 4-0 gewonnen. Ook de heren waren woensdagavond 18 mei thuis en zij wonnen ook met 4-0 van “De Trynwalden”. Op zaterdag 21 mei was het gemengd-team weer thuis in Augustinusga, ditmaal tegen de koploper “Ready” uit Harlingen. De heren-dubbel en enkel gingen nipt verloren, de dames –dubbel en enkel gewonnen, dus moesten Fimmy en Tim in de mix aan de bak om een overwinning te behalen. Het werd een lange en spannende drie-setter, die uiteindelijk door het thuisteam werd gewonnen en de 3-2 winst was binnen. De jongens die op vrijdagmiddag spelen hebben helaas nog geen wedstrijd weten te winnen, maar ze gaan wel steeds beter spelen en een eerste succesje zit er binnenkort wel in. Naast al het competitiegeweld wordt er ook volop deelgenomen aan de lessen/trainingen, er zijn bijna 40 leden die aan de tennislessen mee doen. En er wordt getosst op de woensdagavond, de vrijdagochtend en avond, en door het mooie weer worden ook op de vrije uren velen naar de baan getrokken, dus de ASC-tennisclub is (sportief) goed op dreef!


32


33

Fiets- en wandeltocht in teken geschiedenis kloosters Op zaterdag 4 juni wordt vanuit 'Themapark De Spitkeet' in Harkema een fiets- en wandeltocht georganiseerd. Deze tocht staat in het teken van de geschiedenis van enkele voormalige kloosters in Achtkarspelen. En ook dit jaar worden de deelnemers weer verrast door het schitterende Woudenlandschap met zijn oude elzensingels, dykswâlen en andere bezienswaardigheden. Van 9.00 tot 14.00 uur kan men zich door een non laten inschrijven voor de fietstocht van ongeveer 40 km vanaf het themapark en voor een wandeltocht van 10 of 25 km. Als eerste rustpunt is gekozen voor het Bouweklooster bij Drogeham. Dit klooster werd in 1242 gesticht door Buwe Harkema en hier zal een monnik iets over de geschiedenis van dit klooster vertellen. De fiets- en 25 km wandeltocht leidt naar Gerkesklooster en daar kan men de oude Ned. Herv. Kerk bezichtigen. Een deel van deze kerk, het oude brouwhuis, was vroeger de bierbrouwerij van het klooster dat de grootgrondbezitter Gercke Harkema in 1240 door monniken vanuit het klooster Klaarkamp liet stichten. Ook hier vertelt een monnik de deelnemers over dit klooster. De wandelaars gaan vanaf Gerkesklooster vervolgens via andere routes dan die van de fietsers terug naar De Spitkeet. Overigens staat het de fietsers vrij dezelfde route als de wandelaars van de 25 km fietstocht te volgen om zo de fietstocht korter te maken. De deelnemers aan alle tochten worden uiterlijk 17.00 uur terug verwacht voor een kop koffie. Er wordt de deelnemers een bijdrage van ₏ 3,50 gevraagd i.v.m. de kosten voor deze prachtige tocht, die door liefhebbers van de plaatselijke geschiedenis en het natuurschoon van de Wouden zeker gewaardeerd zal worden. En dit blijkt ook ieder jaar weer door een toenemend aantal enthousiaste deelnemers.

Bedankt Wij bedanken een ieder heel hartelijk voor de vele kaarten, bloemen, bezoekjes e.d. die wij mochten ontvangen met onze 40 jarige huwelijksdag. Het doet je heel goed dat er zoveel mensen zijn die de moeite hebben genomen om ons op bovengenoemde manier te feliciteren. Nogmaals heel hartelijk dank. Jelle en Hennie de Vries

Te koop Halfhoog slaper. Kleur rood/wit/blauw. Sanny Veenstra, Lustenburg 5. Tel. 0512-845112.


34


35

Zoekplaatje Zo beloof je dat er geen prijs meer wordt uitgedeeld en de oplossingen stromen binnen! Hartelijk dank daarvoor. De oplossing was natuurlijk het korfbalveld van DTS en wat daaraan opvalt is voor iedereen weer wat anders. Ons was opgevallen dat het in zulke mooie banen was gemaaid, net als bij voetbalwedstrijden op tv. Het zal wel in de familie zitten, want degene die dezelfde gedachte had, was Sytze Brouwer uit Burgum: “het is het korfbalveld in Surhuzum, en het is prachtig gemaaid.Een paar week geleden waren we er nog op een zaterdagmorgen met eentje die pake/beppe zegt”. Helemaal goed, maar we doen dus niet meer aan prijzen, ook niet voor pake-/beppesizzers. Als dat wel zo was, had Riet Alberts er ook recht op gehad, want die stuurde de volgende reactie: “Korfbalveld van DTS. Het lijkt wel, of het gemaaid is…”. Ze had het beter in de smiezen dan een goede bekende van haar, Auke Veenstra: “Het korfbalveld van DTS met De Praetkoer. Is het pas geploegd?”. Hij was teveel met zijn gedachten bij de Spitkeet zullen we maar denken. Zoals altijd was er ook weer een heel duidelijke oplossing, deze keer van Wiebe Pool: “dit plaatje is van google earth gemaakt het is het nieuwe korfbaveld met de kantine en daar achter de olivierstrjitte en de bomen dat is het parkje nou als ik het zo niet duidelijk genoeg uitgelegd heb dan weet ik het ook niet meer”. Inderdaad. En dat vinden we ook van de uitleg van Laura Wouda, duidelijk, tenminste wat de omschrijving betreft, maar het is wel in msn-taal opgesteld: “ik seach nei it plaatsje en ik wist it metien. Ik tink dot it een luchtfoto is fon it korfbolfjild en de kantine van DTS (namelijk de toeke smiters). It liket wol een bos, omdot dr savolle beamen om hinne stjinne”. Sa volt iederien wer wat oos op! En uiteraard was er ook een oplossing van een fanatieke DTS’er én fanatieke kantinebezoekster: “Waar kijk ik vanuit de lucht op uit op de foto in de Grutte Gelf ???: Een mooi groot grasveld (waarop ik regelmatig te vinden ben) en wat valt mij op??? DE DTS KANTINE!!!” Waar het hart vol van is, stromen de oplossingen van over, zullen we maar zeggen. En je kunt het ook nog anders lezen, met een andere klemtoon zeg maar, zoals Sander Tiemersma deed: “Dit is het nieuwe korfbalveld (of Sportpark Woudlust) en dit valt mij op aan de kantine”. Heeft u ’m? Hieronder nog even de foto waarover het ging:


36


37 En dan nu de volgende vraag. Zoals de vorige keer al aangegeven, kan het van alles zijn, en deze keer is het een puzzel. Wel over Surhuizum, want dat hadden we beloofd. Voor elke rij met hokjes staat een door elkaar gehusselde straatnaam uit Surhuizum. Vul de naam juist in in de vakjes en zet de letter uit een vakje waar een cijfer bij staat in het onderste rijtje. Daar ontstaat als het goed is ook een straatnaam uit Surhuizum. Welke is dat? Aarzel niet, maar breng, bel, of mail uw oplossing naar Meindert Brouwer (352201, De Iennen 8, gruttegelf@surhuzum.nl, de.brouwers@hotmail.com) of ĂŠĂŠn van de andere redactieleden die voor in de Grutte Gelf staan vermeld.


38

Tijdens de pauze zal er een verloting plaatsvinden De bar van de Delfeart is open


39

Wurklist

t/m 4 juni 18 juni

12.30 uur

25 juni

13.00 uur 19.30 uur

Lijstcollecte werkgroep Augustinusga Surhuizum voor Roemenië. ‘DTS draait door dag’ ter afsluiting van het seizoen op sportpark Woudlust. Meer info: www.kvdts.nl. Reünie Excelsior in de Delfeart. Jubileumconcert Excelsior met reünieorkest en gastsolist Wiebe Buis in de Delfeart.

Dorpsarchief Surhuizum Voor aanvulling en uitbreiding van het dorpsarchief ben ik op zoek naar alles over en van Surhuizum. Denk hierbij aan: foto’s, ansichten, oude aantekeningen of notulen van niet meer bestaande verenigingen, rouwbrieven en rouwadvertenties. J. Pool, Lustenburg 11

Spreuk van de maand “Als tijd geld is, hoe arm ben je dan als je géén tijd hebt”

Oplossing Grutte Gelf Doordenker Antwoord: door-zet(t)-en

Kopijsluting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 20 juni 2011 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl óók online op gruttegelf.surhuzum.nl


Grutte Gelf nûmer 1, 31 maaie 2011  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Fjouwerentweintichtste jiergong, nûmer 1, 31 maaie 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you