Page 1


2

Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Twaentweintichste jiergong, nûmer 1, 2 juny 2009 Redaksje: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2, till. 351767 Meindert Brouwer, De Iennen 8, till. 352201 Auke Elzinga, Bonhommestrjitte 9, till. 365144 Kornelis van Dekken, till. 0513-684467 Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Bonhommestrjitte 2 9283 VC Surhuizum E-mail: gruttegelf@surhuzum.nl Website: gruttegelf.surhuzum.nl

Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 560 stiks Rabobanknûmer: 30.42.71.691 Besoarging: Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 Harmen Scheepsma, till. 351769

De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.


3

Het kan nog net! Er zijn al heel wat strookjes binnengekomen, sommige zelfs persoonlijk overhandigd. Hartelijk dank daarvoor! Er zijn er ook heel wat die we nog moeten ontvangen. Zoals in de brief bij de vorige Gelf al stond vermeld: mocht uw strookje niet binnen zijn, komen we in juni bij u langs om het op te halen. Maar mocht u ons toch graag willen helpen: er is nog een laatste kans! U heeft tot 5 juni de tijd om het alsnog in te leveren en als u uw strookje kwijt bent, kunt u daarvoor onderstaand exemplaar gebruiken. Minimale bijdrage 5 euro, meer mag ook. Alvast hartelijk dank. Redactie Grutte Gelf

Hierbij machtigt u Grutte Gelf om jaarlijks het door u aangegeven bedrag voor de jaarlijkse bijdrage automatisch van uw rekening te incasseren:

Naam

:______________________________________

Adres

:______________________________________

Naam Bank

:______________________________________

Rekeningnummer:

:______________________________________

Bedrag

:_______________euro

Datum

:______________________________________

Handtekening

:______________________________________

Dit strookje graag inleveren op De Iennen 8 (Meindert Brouwer)


4


5

Lês hjir de lêste Grutte Gelf De “webbehearder” van Surhuizum-online (http://www.surhuizum-online.nl) en tevens redactielid van de Grutte Gelf, Kornelis van Dekken, is er in geslaagd een prachtige website te maken waarop de Grutte Gelf digitaal is te lezen. Een week na verschijningsdatum van de papieren versie, kunt u op het internetadres http://gruttegelf.surhuzum.nl naast allerlei andere informatie, onder het kopje “Lês hjir de lêste Grutte Gelf” de laatste versie van de Gelf terugvinden en er al bladerend uw favoriete rubriek nog eens op naslaan. Handig voor als u bijvoorbeeld op vakantie bent en toch niet helemaal zonder uw Gelf blijkt te kunnen. Even het internet op en u voelt zich meteen weer thuis. Ook wordt er vanaf nu een archief bijgehouden, zodat u later ook nog eens een oude Gelf kunt bekijken. Wij wensen u veel plezier met deze extra service van de Grutte Gelf.

Spulwike In de volgende Grutte Gelf (30 juni) zal het programma van de Spulwike worden gepubliceerd. Om daar alvast op vooruit te lopen lichten we bij deze alvast een tipje van de sluier op. De gebruikelijke onderdelen, zoals de playbackshows, troubadoursfestival, Wampex, Seineharjen enzovoorts zullen allemaal weer terugkeren. Het oefenen kan dus maar weer alvast beginnen. Nieuw in het programma is een beachvolleybaltoernooi en een ochtendprogramma voor de "oudere" inwoners van Surhuizum. Dit jaar zal Teake van der Meer op woensdagavond een optreden komen verzorgen. Het bestuur is nog met enkele andere zaken bezig. Of en hoe dat uitpakt leest u in het programma in de volgende Grutte Gelf die voor die gelegenheid weer huis aan huis zal worden verspreid. Oh ja, voor de vakantieplanners onder u: de Spulwike is dit jaar van 12 t/m 15 augustus.

Release werkt mee aan tv-programma De bij velen bekende zakenman Hennie van der Most gaat onder de naam "Operatie Van der Most" vanaf 17 juli 2009 een nieuw televisieprogramma presenteren. In dat programma probeert Van der Most bedrijven van de ondergang te redden. Zo ook met een sauna in Leeuwarden. Op 24 mei 2009 is die sauna door Van der Most heropend. Op verzoek van de makers van het tv-programma heeft de Release Musicshow uit Surhuizum tijdens die opening de muziek en het geluid verzorgd. Zulks tot grote tevredenheid van Van der Most en de regisseur. Het nieuwe tv-programma zal vanaf 17 juli wekelijks om 21.20 uur te zien zijn op Nederland 2. In welke aflevering de opnames met Release te zien zullen zijn is nu nog niet bekend.


6


7

André weer even thuis

Na twee jaar in Nieuw-Zeeland te hebben verbleven, was André de Haan voor een korte periode terug in Surhuizum. Zijn vrienden en vriendinnen wilden dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en organiseerden een "welkomstoptocht" door het dorp. André op de kar achter de trekker met een lekker Nederlands flesje bier, zijn vrienden en vriendinnen in een lang lint er achteraan, zoiets kun je toch wel een echte hartelijke Surhúster ontvangst noemen! Zo’n ontvangst viel hem ook ten deel op het korfbalveld van DTS. Hoewel hij uiteraard geen actief speler meer bij de club is, kon het toch zo geregeld worden dat André even een kwartiertje mee mocht spelen met een competitiewedstrijd van het 3e team. En wat iedereen hoopte, gebeurde ook: André scoorde meteen weer. En zo kon niemand er meer omheen: André’s tijdelijke terugkeer in Surhuizum was op meerdere fronten zeer doeltreffend.

Opbrengst collecte Astma Fonds 2009 Het Astma Fonds bedankt alle collectanten, gevers en geefsters van harte voor het behalen van het mooie bedrag van € 791,65. Nogmaals bedankt voor dit mooie resultaat. Jantsje Luimstra


8


9

Opbrengst collecte Kinderhulp De collecte Kinderhulp heeft in Surhuizum â‚Ź 555,35 opgebracht. Kinderhulp afdeling Surhuizum bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage aan deze collecte. Antje Pool

F1 voorjaarskampioen De F1 pupillen van voetbalvereniging ASC’75 zijn zaterdag 9 mei j.l. voorjaarskampioen geworden. Er moesten nog twee wedstrijden gespeeld worden, maar de titel wisten ze al binnen te halen door van FC Grootegast met 5-0 te winnen. Ze hadden 65 doelpunten voor en 0 tegen. Van harte gefeliciteerd!!

Op de foto v.l.n.r.: Voor: Thomas de Haan, Gerben Vaatstra, Jan Jelle van der Veen, Edzer van der Veen, Hielke van Dijk. Midden: Rick Spijksma, Jan Wouda, Jennifer Heino, Johan Kramer, Stefan Weening. Achter leiders/trainers: Alle Kramer, Jan Jaap Huizinga en Johannes Spijksma. Op zaterdag 16 mei mocht het team een ererondje maken door Augustinusga en Surhuizum op een oude vrachtwagen. (zie foto volgende pagina)


10


11

Skûtelbank In memoriam Mevr. Martje de Klerck-Pitstra Overleden op 22 mei 2009 Leeftijd bijna 76 jaar

: 1 mei; Amber, dochtertje van Albert en Gooitske Alma, De Iennen 24. Komen wonen : Fam. D. Dam is komen wonen op Koartwâld 18. Verhuisd : Mevr. Imke van Minnen is verhuisd van Lustenburg 21a naar Vermaning 31 in Surhuisterveen. Geslaagd : Senna Stienstra is geslaagd voor het zwemdiploma A. Hiep hiep hoera, felicitaties van heit Sjoerd, mem Ineke, zus Kaylee en de pake’s en beppe’s. Mark Pool is geslaagd voor zwemdiploma A. Fan herte lokwinske. Wilma Bethlehem, Pûsterwei, is geslaagd voor het zwemdiploma A. Gefeliciteerd van heit en mem en je zusjes. Ook pake en beppe Bethlehem feliciteren je met je diploma. Berichten voor deze rubriek kunt u mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl Geboren

Beste minsken Tige tige tank foar alle kaarten, tillefoantsjes, attinsjes dy ‘t ik krigen ha tidens myn sykwêzen en doe’t ik yn ’t sikehûs lei. Ek út namme fan Jurjen nochris tige tank. Janny Dijkstra

Bedankt Hierbij willen we iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties die we hebben gekregen voor onze 50-jarige huwelijksdag. Jacob en Johanna Nauta


12


13

Sinds zondag 10 mei is Surhuizum een VUTTER rijker

Van harte gefeliciteerd en geniet van je vrije tijd. Finne, Sipke, Nynke, Fenna, Annet, Lucia, Lutske, Anne-Jasper, Grietje en Roelien.


14


15

Feestelijke activiteiten bij ASC op 6 juni a.s. 6 Juni; het is al bijna weer zover. Na het Broekjesfeest in Augustinusga en nog voor het dorpsfeest in Surhuizum organiseert ASC een dag voor iedereen! We krijgen nogal eens wat vragen van dorpsbewoners of deze dag nu alleen bedoeld is voor de leden van ASC… niets is minder waar, want:

deze dag is bedoeld voor alle inwoners van Augustinusga en Surhuizum!!! Dus mensen; voel je vooral welkom en alle activiteiten die er deze dag worden georganiseerd zijn gratis. Voor het natje en droogje zijn munten (á € 1,50) verkrijgbaar. Het programma ziet er ongeveer als volgt uit: 12.00-15.15 uur Mixtoernooi, jeugdleden voetballen met familieleden. Opgave en informatie bij Martin Brandsma, De Opslach 9 in Stynsgea. (Tel: 352806). 15.15-16.30 uur Rondje Achtkarspelen (Oud Hollandse Spelen, opgave dezelfde dag). 16.30-17.30 uur Latje Tik en Bordschiet spel. (opgave dezelfde dag). 17.30-19.00 uur Barbeque 17.30-18.30 uur “Levend stoelendans”, onder begeleiding van blazers van “de Bazuin’. 19.00-22.30 uur Coverband “Maffick”. Er komt op het ASC terrein (sportpark Easterbuorren) een grote tent waarin hapjes en drankjes te koop zijn. Ook worden er poffertjes gebakken, er staat een reuze springkussen en de gehele dag wordt er muziek gedraaid; uiteraard weer verzorgd door DJ Theun. Genoeg te doen dus en voor diegene die niet van de bovenstaande activiteiten houdt; gezellig zitten en kijken naar alles wat er om je heen gebeurt. Dan willen wij u nog even voorstellen aan de band, genaamd “Maffick”. Dit is een coverband bestaande uit 6 fanatieke muzikanten; Pyter Runia (drums), Freerk Runia (gitaar/zang), Gerben Zuurmeyer (basgitaar), Jasper Rense (toetsen), Ulkje Alma (zang) en Aafke Zuidersma (zang). Ze spelen en zingen muziek en medleys uit de jaren ’70, ’80 en ’90 en uiteraard de hedendaagse, bekende hits. Een prima afsluiter lijkt ons! Dus mensen; kom langs bij ASC en samen maken we er weer een fantastische dag van! Familiedag commissie ASC: Sierk v/d Veen, Evert Jan v/d Es, Everlina Tigchelaar en Bertus Dorhout.


16


17

Bijzondere berichten uit de media

Grutte Gelf seit... Boer siket fjoer! En no mar winskje dat hy net in fjoertsje by dizze Gelf hâldt!

Gelf-spreuk van de maand:

"Elke dag dronken, is ook een geregeld leven!�


18


19

Geboortekaartje van Riet In het vierde jaar van de bezetting op 4 juni 1944, twee dagen voor de invasie in NormandiĂŤ werd de wereld verblijd met de geboorte van

zoals blijkt uit onderstaand geboortekaartje:

En dit jaar viert zij dan de dag dat zij zelfstandig AOW gaat ontvangen. Riet, gefeliciteerd en je weet het: Ik hâld fan dy!! Auke


20


21

Surhúster Saken As je su om je hene kieke dan binne bij ons in Surhuzum en omgeving veule túnen netjes verzorge. Allerlei moaie creaties komt men teugen. En daar bin ik heus wel jaloers op su nou en dan, want ik bin namentlik niet su creatief. Ik hew altyd maar wat aanrotzooid. Een tún kost veul tyd en moeite. Doe’t ik de kienders noch aan de tiet had en in de periode van de puistjes, pubertyd, vreemde jongens en meiden over de vloer bevond, had ik er gien tyd veur. Nu de vogeltjes gevlogen zijn en hun eigen nestje bevolken beginne bij mij de raderen oek wat anders te draaien. Su kwam ik dus op het idee om maar eens groate skoonmaak te houden in onze tún. Der binne minsen die meer in de tún bezig binne dan in hús en dat mag ik oek weer niet leiden. Maar nu we meer tyd hewwe, myn Protter en ik, wu ik de sprong maar eens wagen om een moaie tún te creëren. Maar myn Protter het twee linker handen dus daar kan ik niet veul van verwachten dus... op nei Douma om in túnboek aan te skaffen. Toen ik het boek út had was ik nog radelozer dan ik al was. Ik snapte der gien biet van. Dus... een tweede boek aangeskaft. Ja Douma de boekhandel had een goede klant aan mij want ik had er intussen al acht gekocht en nog wist ik niet wat ik moest. Myn Protter natuurlijk poer razend, want hij verklaarde mij veur dom mins en alle rare dingen wat maar in zijn plasse opkwamen . Kiek en dat mutte se niet teugen mij zeggen, want dan begint myn bloed te koken en word ik noch foeler en ga der heulendal veur. “Ik zal jouw eens een poepie laten ruiken,” dacht ik. Ik raadpleegde nog maar eens onze bekendste tuinboekschrijver Rob de goeroe van “Huis en Tuin.” Su schrijft hij: “Zet vaste planten zo dicht opeen dat ze na twee jaar de bodem geheel bedekken.” Met andere woorden; ik mut dus twee jaar wachten om te controleren of ik de vaste planten voldoende dicht opeen heb gezet. Ja me hoela, su werkt het niet bij mij. Ik wil een snelle makkelijke tún waar myn eenvoudig denkende Protter oek met út de voeten kan. Ik wu maar beginnen met een heg. Maar hoe en wanneer knip ik een heg. Rob adviseert om het afval na het snoeien gewoon onder de heg te skuven, want dat is goed veur de grond. Maar sla ik het boek over snoeien op, dan staat daarin dat ik plastic moet neerleggen om alles op te vangen. Wat mut ik nou… De tweede poging was het kopen van een kerseboom. Protter hamert hem de grond in, want sterk is myn Protter wel, en lees dat ik maar beter niet aan een kersenboom kan beginnen, want de vogels vreten de vruchten meteen


22


23 op. Sla ik weer een ander boek op dan is het advies: “Laat de kersen tot ze rijp zijn aan de boom.” Over hoe je rozen het beste kan snoeien, raak je helendal in een moedeloze stemming. De tuintroel Rob zegt: “Als basis voor de snoei van struikrozen geld: snoeihoogte 10-15 cm boven de grond, snij steeds 1 cm boven een uitgelopen oog.” Eindelijk wist ik waar ik aan toe was. Maar……even verderop vermeldt hij: “Vindt u het te lastig de ogen te zoeken, snijd dan domweg alle takken op 15 cm boven de grond af. Het resultaat zal hetzelfde zijn.” Help ik begin crazy te worden. “Gooi die boeken toch weg,” was myn Protters commentaar, “en praat eens met Abele Kamminga, die geeft je vast beter advies.” Ik werd suver wat sentimenteel, want dat advies van myn Protterke had ik heulendal niet verwacht, hij had blijkbaar medelijden met me, dat deed me verdorie heul goed. Na een amicaal gesprek met de tuinalmanak Abele, vanzelfs oek over de tún, hew ik besloaten om de blommetún maar op een zacht zin te zetten om vervolgens maar met een moestún te beginnen. Als het nou komt door Abele of iets anders, maakt mij gien r… út, want minsen it werkt!. Wij zaaien, poten, skoffelen, mesten op ús eigen manier en je hewwe nog nooit zulke rijke oogst zien dan bij ons. Menigeen zal jaloers zijn. Bovendien hewwe jimme nog nooit zulke bliere gezonde gespierde brúnverbrande minsen zien dan Protter en Ik. Kom maar eens buurten. De groe(n)ten van Sibbeltsje

Nieuwe rubriek: Zoekplaatje Waar is dit en wat is dit? Degene die dit raadt ontvangt een heerlijke Surhuizumer koeke van onze eigen bakker.

Oplossingen sturen naar: Meindert Brouwer, de Iennen 8.


24


25

Open huis minicamping Blauforlaet

Op 6 november 2006 stond in het Friesch Dagblad dat er binnenkort een minicamping op Blauforlaet zou worden geopend. We zijn inmiddels mei 2009, maar de camping is open. We willen dit graag aan iedereen laten zien en daarom houden we op

Vrijdag 12 juni 2009 open huis Van 19.30-22.00 uur Modelbouw vereniging “ de Skipper” zal vaarshows geven en het dweilorkest “de Wâldbrûzers” zal het geheel muzikaal omlijsten. U bent allemaal van harte welkom op minicamping Blauforlaet. Blauforlaet 30 Augustinusga. Jan en Marianna Postma

Grutte Gelf Doordenker Namaak:


26


27

'Efkes neat moatte' Unieke kinderkampeerdagen in Surhuizum (Friesland) Wilt u een onvergetelijke kampeervakantie voor uw kind? Er worden deze zomer kinderkampeerdagen georganiseerd die precies aansluiten op de belevingswereld van uw kind. Deze zomervakantie organiseert Thea Jurina Dijkstra kinderkampeerdagen voor kinderen van 9 tot 13 jaar. Ze doet dit in samenwerking met een aantal deskundige en enthousiaste teamleden, waaronder een voedingscoach. Deze bijzondere en verantwoorde vakanties worden georganiseerd op minicamping De Singel, te Surhuizum, gelegen in een prachtige landelijke omgeving. Thea Jurina werkt in het basisonderwijs en heeft haar eigen bedrijf Jurina Coaching en Counseling. Ze omschrijft deze kampeervakantie als volgt: “It bysûndere fan dizze dagen is dat der gjin programma is. De bern meie sels oanjaan wat hja dwaan wolle. Bern moatte tsjintwurdich al sa folle”. Thea Jurina vindt het erg belangrijk dat de ideeën uit de kinderen zelf komen. Onder ervaren begeleiding zijn er mogelijkheden leuke activiteiten te organiseren. Bijvoorbeeld knutselen, sporten, spelen, acteren of lekker niets doen. Thea Jurina: “Efkes neat is ek wolris goed. Lekker wat by de fiver sitte, flinters en fûgels sjen”. Het kan en het mag allemaal. Er is, naast de tenten, een grote verscheidenheid aan materialen aanwezig. Ook voor de 'inwendige mens' zal uitstekend worden gezorgd. Kinderen krijgen de gelegenheid om zelf mee aan de slag te gaan om verantwoord, maar vooral lekker te koken. Er is een voedingscoach ingeschakeld voor adviezen en hulp. Thea Jurina: “Lekker mei in groepke tomaatsjes snije foar bygelyks in salade”. Wat smaakt er nu lekkerder dan een zelf mee klaargemaakt gerecht? De voorbereidingen voor deze kampeervakantie zijn in volle gang. Opgave voor deze vakanties is nog mogelijk. Het belooft de vakantie te worden waar uw kind niet over uitgepraat raakt! Wanneer: 10 juli t/m 13 juli en 15 juli t/m 18 juli Waar: Minicamping de Singel, Surhuizum Deelname: minimaal 20 en maximaal 35 per kampeerdagen Kosten: €175,00 p. p. (inclusief de overnachting in tentjes)

Geef meerdere kinderen op en ontvang 10 % korting! Je betaalt dan slechts € 157,50 per persoon Voor meer informatie: www.jurina.nl / info@jurina.nl, telefoon: 0512-352938


28


29

Vervolg tenniscompetitie ASC De vierde competitiewedstrijd voor de dinsdagmiddag-dames was op 28 april in Veenwouden. Daarmee hadden wij mazzel, want het regende de hele middag, maar gelukkig is daar de mogelijkheid om binnen in de hal te spelen, en dat deden we dus maar. Beide teams van ASC ( Tine Geertsma en Annie Tjoelker, Tine Atsma en Reins van der Meer) wonnen elk 1 wedstrijd en verloren er ook elk 1, dus was het een 2-2 gelijkspel. Op zaterdag 2 mei moest het ASC-gemengd-team thuis aantreden tegen het sterke Meppel. Helaas waren er drie vaste teamleden met vakantie en moest er met invallers gespeeld worden De wedstrijd eindigde dan ook in een 5-0 nederlaag. (Invallers toch bedankt dat jullie wilden spelen, anders had het de club een dikke boete opgeleverd!) De zaterdag daarop werd er weer thuis gespeeld in Augustinusga, ditmaal tegen Ten Woude uit Heerenveen. Na een aantal lange, zeer spannende partijen ging de overwinning net naar ASC, met drie gewonnen en twee verloren wedstrijden, 3-2 voor ASC dus. Op dinsdagmiddag 12 mei traden de ASC-dames aan tegen Kollum, en hier werd het opnieuw een 2-2 gelijkspel. Op zaterdag 16 mei waren de ASC-ers (Jelle en Jan Woudstra, Tim Veen, Fimmy en Marjolein van der Meer en Herma de Bruin) in Leeuwarden, op bezoek bij TC De Molen. Na ellenlang te hebben moeten wachten op een vrije baan, versloegen de Stiensgeasters hun tegenstanders met 5-0. Fimmy speelde hier haar voorlopig laatste wedstrijd vanwege haar zwangerschap. Dinsdagmiddag 19 mei kwamen de dames uit de Trynwalden in Augustinusga tennissen, en deze dames waren iets te sterk voor ons, wij verloren met 3-1. In de ranglijst zitten we ergens onderaan en de laatste wedstrijd volgende week thuis tegen Buitenpost is bepalend of we in deze klasse blijven of degraderen! Zaterdagochtend 23 mei moest het team van ASC-gemengd thuis tegen het team uit Bakkeveen. Deze spelers waren vaster en sterker en wonnen alle wedstrijden, dus een 5-0 nederlaag voor het thuisteam. Dit was de laatste competitiewedstrijd voor het zaterdagteam, en nu is het afhankelijk van wat de uitslagen van de andere wedstrijden in de poule zijn, om te zien of ASC in deze klasse blijft, of degradeert. (Voor zover schrijver van dit stuk nu kan zien, zou ASC in deze klasse blijven, maar het is nog niet officieel bevestigd, volgende keer weten we het zeker). Voor de dinsdagcompetitie staat er nog 1 wedstrijd op het programma, en dan is de voorjaarscompetitie alweer voorbij. Hierna beginnen de diverse toernooien rondom in de provincie weer, waar leden van ASC zo hier en daar aan mee doen. De lessen zijn inmiddels in volle gang, op maandagavond voor volwassenen en op vrijdag- middag voor de basisschooljeugd.


30


31 Op de vrijdagavond wordt er vol enthousiasme getennist op de clubavond (Toss) en het weer werkt ook nog steeds prima mee. Volgende keer zijn de definitieve uitslagen bekend, of de beide teams zich hebben gehandhaafd in hun klasse, of niet. Tot het volgende verslag.

IIsboerderij “Fan ’t famke”

Het is alweer even elden dat wij op 2e paasdag ons 10 jarig bestaan hebben gevierd in combinatie met het rondje van Achtakarspelen! Het was een geslaagde dag en met name het ijsingrediënten raden was weer een grote trekker, toch is het niemand precies gelukt de juiste ingrediënten te vinden. Wiebe en dochter Tiny van der Meer (zie foto) zaten er samen het dichtste bij en zij ontvingen van ijsboerderij Fan ‘t famke het prachige unieke boek, van melk tot zuivel en natuurlijk mag de familie nog eens ijs komen eten!

Rommel/vlooien markt Zaterdag 15 augustus om 13.00 uur wordt de jaarlijkse vlooien / rommel / braderie markt gehouden. Hebt u nog oude spullen? Kom met uw handel op de rommelmarkt staan, zodat u of jij daarna naar een opgeruimd huis kunt gaan. U kunt gratis een plekje krijgen, maar we willen wel graag dat u zich opgeeft. Dit kan voor de rommelmarkt bij: Hilda Kooistra (352415) en voor de braderie bij: Anûska Rispens (352534).


32


33

Geslaagde fietstocht Koninginnedag

"Na de prachtige fietstocht op Koninginnedag genoten de deelnemers van heerlijke belegde broodjes met verrukkelijk soep. Dit ging er in als 'koek'. Dit prachtige idee is voor herhaling vatbaar.

Ambachten en beroppen (1) Dokter Foar ferswijde pine waakse gjin krûden. Oan pine dy’t jo net witte wolle kinne jo ek net holpen wurde. Hy hat faker mei it wetter foar de dokter west. Hy hat ûnderfining opdien. Sêfte dokters meitsje stjonkende wûnen. As jo net trochsette, wurdt de saak earder slimmer as better. Dûmny Hy woe ‘t allegear wol leauwe wat dûmny sei. Hy siet te slipen yn tsjerke.


34


35

Wat gebeurde er op 16 mei 1214 Op de dag, een vrijdag, droeg Olivier van Keulen de mis op in de kerk van Bedum in Groningen. Het was een bijzondere mis van een bijzondere voorganger. Van Keulen trok het land door om de mensen aan te sporen op kruistocht te gaan en Jeruzalem te bevrijden van de islamitische overheersing. Hij trok veel volk, ook in Bedum. De kerk zat overvol en rond de kerk zag het zwart van de mensen. Nadat Van Keulen de mis had bediend, trok hij de Bedumer velden in om te prediken. Zijn woorden schalden door de lucht, toen er drie kuisen aan de blauwe hemel verschenen en de mensen zich ontzet ter aarde wierpen. Een elfjarig meisje kreeg een visioen van Jezus die aan het kruis gespijkerd was. “Dit deed ik voor jou, wat doe jij voor Mij?”, hoorde ze hem zeggen. Velen vatten het op als een aansporing op kruistocht te gaan. Ook in Surhuizum en Dokkum deden zich volgens Van Keulen zulke verschijningen voor. Zijn prediking bleef niet zonder vrucht. Drie jaar later, op 31 mei 1217, vertrok er een kruisvaardersvloot vanaf de Lauwerszee naar het Heilige Land. Jeruzalem bleef voor hen gesloten, maar het ‘wonder van Bedum’ raakte in de middeleeuwen wijd en zijd bekend. Volgens twee middeleeuwse geschiedschrijvers werd het aan de universiteit van Parijs, het intellectuele centrum van Europa, officieel bekend gemaakt. (Uit: Nederlands Dagblad dd. 16 mei 2009)

Ambachten en beroppen (2) Ferver Fervers binne krekt as miggen, as ‘t moai waar wurdt komme sy wer foar ‘t ljocht. Simmers wurdt der mear ferve. Fuorman Alde fuorlju hearre graach it klappen fan de swipe Alde minsken hearre graach praten oer saken en dieden fan har jeugd.


36

Lentekind ’t Is een herinnering zoals zo vele, maar deze ene laat me niet los. Wanneer in ’t voorjaar de vlinders spelen, dan denk ik weer aan die dag in ’t bos. Daar bij een huis als van Hans en Grietje zag ik een kind zitten, heel alleen. Haar kleine stem zong een lenteliedje voor duizend vlindertjes om haar heen. En duizend vogels zijn toen gekomen en zongen vrolijk haar liedje voort. Het schalde juichend door duizend bomen, en heel de wereld heeft dat gehoord. En overal bleef men even luist’ren en een moment was ’t rumoer verstomd. Want zelfs de mensheid moet even fluist’ren wanneer voor ’t eerst iets van ’t voorjaar komt. Maar ik alleen heb dat kind zien zingen, daar in dat woud op die zonnedag. Ik zag haar aan en mijn ogen vingen uit blijde ogen een lichte lach. En dat is al wat mij is gebleven, die lichte lach als een snelle groet. Maar ‘k heb nog nooit van mijn hele leven de lente zo van dichtbij gevoeld.

Eigen vervoer

Rick Feenstra uit de H.J. v.d. Veenstrjitte rijdt vaak door Surhuizum met de door zijn heit gemaakte auto. Deze auto is van alle gemakken voorzien. De muziek hoor je al van verre. Zijn neefje Sake Brouwer mocht deze keer mee.


37

Nienoord Landgoed-Leek Nostalgie uit vroegere jaren Dagreisje van streekgenoten uit Surhuizumer- en Strobossermieden en enkele anderen.

Staand op de wagen v.l.n.r.: met accordeon ome Jan (familie van gezin Harm en Bintje Schievink-Weening). Alle Pop IJtsma, Sijke Jongsma-van Santen (Pieters dochter) Anna Oldenburger-van Loo, daarvoor Martje OldenburgerHelder, Alle Wierds Bethlehem, dame met accordeon Jantje Meints Postma, Freerkje Harm Schievink, Halbe Auke Oldenburger, Anna Eits Jongsma dochter van bovengenoemde Sijke. Zittend op de wagen v.l.n.r.: Jan Brink, Pieter Haijema, Pietje OldenburgerKoopmans, Wopke Oldenburger (eigenaar paarden en wagens). Naast de wagen staand v.l.n.r.: Haije Meints Postma, Trijnte Wierd Bethlehem, Stien Beukema, Lammert Johannes Laanstra, Ebeltje Auke’s Oldenburger, Alle Hendriks IJtsma, Aukje Auke’s Oldenburger. Dame met accordeon Tjitske Meints Postma, Gitje van Santen (Frits dochter). Foto is aangebracht door Stientje de Jong-Beukema. Weet iemand nog datum en jaar van dit reisje? Gitje zal een Geertje moeten zijn? Reactie van het één en ander graag naar Jasper Pool, telefoon 0512-352486.


38

> goochelen met lytse gelf Wonderlijke lus van papier Wat heb je nodig: strook papier, lijm en een schaar. Deze lus van papier heet de lus van Mobius. Neem een strook papier van bijv. 30 cm lang en 2 tot 4 cm breed en plak de uiteinde aan elkaar. Dan heb je een gewone lus en als je deze precies door de midden knipt krijg je twee ringen. Maar nu plak je de uiteinde aan elkaar waarbij je een uiteinde een halve slag draait voor het vastplakken. Als je nu de lus gaat knippen door het midden krijg je een leuke verrassing. Er ontstaan niet twee ringen maar ĂŠĂŠn hele grote die twee keer zo groot is als de originele lus. Als je nog zo'n lus maakt en dan in drie delen knipt dan wordt het nog leuker. Een hele grote lus met een klein en de beide lussen zitten ook nog eens aan elkaar vast.


39

Wurklist

4 juni 6 juni

11 juni 12 juni 18 juni 25 juni

9.30 uur Hersengymnastike bij De Oanrin. 12.00-22.30 uur Feestbeesten festival bij ASC op sportpark Easterbuorren. Zie het programma elders in deze Gelf. 9.30 uur Theedoekpop maken bij De Oanrin. 19.30-22.00 uur Open huis minicamping Blauforlaet. Meer info elders in deze Gelf. 9.30 uur Activiteitenochtend bij De Oanrin. 9.30 uur Kaarten maken bij De Oanrin.

Laatste Grutte Gelf voor de zomervakantie Over 4 weken verschijnt de laatste Grutte Gelf voor de zomervakantie. Berichten en activiteiten voor deze uitgave kunnen tot 22 juni a.s. worden ingeleverd of gemaild naar de redactie.

Dorpsarchief Surhuizum Voor aanvulling en uitbreiding van het dorpsarchief ben ik op zoek naar alles over en van Surhuizum. Denk hierbij aan: foto’s, ansichten, oude aantekeningen of notulen van niet meer bestaande verenigingen, rouwbrieven en rouwadvertenties. J. Pool, Lustenburg 11

Oplossing Grutte Gelf Doordenker Antwoord: k-op-ie

Kopijsluting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 22 juni 2009 inleveren bij: Djoeke Postma-de Jong, Bonhommestrjitte 2 (zie ook kolofon) of telefonisch doorgeven op nummer 351767 of mailen naar: gruttegelf@surhuzum.nl


Grutte Gelf nûmer 1, 2 juny 2009  

Grutte Gelf is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum. Twaentweintichtste jiergong, nûmer 1, 2 juny 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you