Page 1


TRÄFFA På Mötesplats Skola kommer du träffa både gamla kollegor och elever, så ta med dig både näsduk och kalender!

Den 31 oktober – 1 november arrangerar GR Utbildning och Svenska Mässan Mötesplats Skola för andra året i rad. Mötesplats Skola är en av Sveriges största mötesplatser för alla som arbetar i utbildningslandskapet. Under två dagar i vecka 44 erbjuds mängder av inspirerande och visionära seminarier, workshops, upplevelseytor och en spännande utställning.

Låt dig inspireras av vårt seminarieprogram. Du som deltagare kan skapa ditt eget unika innehåll helt utifrån ditt intresse. Nedan hittar du ett schema som underlättar för dig att komponera din Mötesplats Skola. Glöm inte att även planera för ett givande besök i utställningsdelen. Sist i seminarieprogrammet finner du all praktisk information.

Med aktiviteter som är ämnade att stimulera deltagarnas alla sin-

nen och med stort fokus på kreativitet ska Mötesplats Skola beröra, förändra och inspirera.

Kom gärna förbi www.motesplatsskola.se för mer information, nyheter och inblickar i arbetet bakom Mötesplats Skola.

Produktion: Rivista Projektledare Rivista: Pernilla Falkman Berger Grafisk form/layout: Kristin Thunberg Tryck: Billes Tryckeri

2


Foto: Johanna Ljunggren

Vi ses i höst! Under 2011 står svensk skola inför de mest omfattande refor-

merna någonsin. De formella förändringsprocesserna i skollag och kurs- och läroplaner sker samtidigt som vi står inför en annan utmaning - frågan om hur våra utbildningsmiljöer ska se ut, både vad gäller verktyg för lärande och den pedagogiska arkitekturen som sådan. Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) är

idag ett mer etablerat verktyg i svensk skola än någonsin förut, även om olika skolor befinner sig på olika platser. I vissa miljöer är frågan om datortäthet fortfarande het och aktuell, medan man i andra har flyttat debatten till att handla om vilken sorts prylar man ska ha och hur många varje elev ska ha? Som ett led i dessa diskussioner kommer frågan om det pedagogiska rummet som ett brev på posten. Hur ska våra klassrum vara organiserade när kunskapsproduktionen sker med hjälp av datorer snarare än genom föreläsningar? Vilka av skolans rum

blir viktigast om eleverna ska kunna spela in sina egna målsamtal och hur ska egentligen en skolas digitala infrastruktur se ut? Oavsett om din hjärtefråga handlar om det förändrade uppdraget, de digitala utmaningarna, den pedagogiska miljön eller om någon av alla andra viktiga och engagerande uppgifter skolan står inför, så hoppas vi att du på Mötesplats Skola ska få möjligheten att debattera innehållet i just din fråga. Vi vill inspirera till möten där morgondagens skolas utmaningar löses av dagens pedagoger, så att vi tillsammans skapar världens bästa skola!

Varmt välkomna till Mötesplats Skola 2011! Karl Alfredsson Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning

www.motesplatsskola.se

3


SEMINARIEPROGRAM Under Mötesplats Skolas två dagar kan du välja bland en mängd spännande programpunkter. Du kan komponera din dag precis som du vill, låt ditt eget intresse och dina egna behov styra inriktningen. Vid varje seminariepunkt framgår dag, tid, passets längd samt vilken målgrupp seminariet riktar sig till. Vissa seminarier hålls på engelska, även detta framgår i texterna. Dagen innehåller totalt tre pass.

MÅNDAG 31 OKTOBER PASS 1 KL. 9.30 – 11.00 01. High five på jobbet!

Måndag 31/10 kl. 9.30 – 11.00

Ett glädjefyllt seminarium om hur vi kan skapa skratt och lust på jobbet, om varför man väljer att jobba kvar på sin arbetsplats och om hur vi tillsammans lyckas hitta den inre styrkan. Utgångspunkten är att skolan är ett ”galet kul ställe” och att pedagoger måste bli bättre på att hitta känslan av –  you are good enough. (Målgrupp: alla intresserade) Atle Johansen beskriver sig själv som en norsk pitbullterrier. Som livscoach och terapeut föreläser han om hur man kan lyckas tillsammans med andra.

02. Omdefiniering enligt SAMR-modellen Måndag 31/10, kl. 9.30 – 11.00

Hur omdefinierar man lärandet i samband med en teknikförstärkning och hur designar man pedagogiska lärmiljöer med teknik som ett starkt verktyg i lärprocessen? Dr. Ruben R. Puentedura tar oss med på en resa kring omdefiniering av lärprocesser och pedagogisk design. I sin föreläsning lyfter han omdefinitionsprocessen, och frågor kring pedagogers och rektorers roll i skapandet av meningsfulla läroprocesser då tekniken är ett viktigt verktyg för att nå målen. Många exempel och förklarande diskussioner utlovas! (Målgrupp: grundskolans senare år, gymnasium, alla intresserade. Seminariet hålls på engelska) Dr. Ruben R. Puentedura är forskare och har fått särskild uppmärksamhet för sin SAMR-modell gällande förändringsprocesser med fokus på teknik i utbildningsmiljöer och då särskilt kring frågor som rör en dator per elev.

03. Väggarnas koreografi 

Skolbyggnaden i ett pedagogiskt hållbarhetsperspektiv Måndag 31/10 kl. 9.30 – 11.00

Behövs verkligen klassrummet? I seminariet resoneras kring skolpolitisk turbulens och stabil skolbyggnadsplanering tillsammans med frågor om den rumsliga organisationens betydelse för skolvardagen. Det har länge funnits en rörelse ut från klassrummet till öppnare lärmiljöer med lärare som handleder elevernas lärprocesser. Samtidigt pågår en parallell rörelse tillbaka in i klassrummet och oron över alltför stökiga skolmiljöer gör att den ifrågasatta katederundervisningen återigen efterfrågas. Vad är rätt och vad är fel - skolledare och lärare mitt i verkligheten måste välja vilken fot man ska stå på. (Målgrupp: alla intresserade) Anna Törnquist, SAR/MSA, är praktiserande arkitekt med inriktning på skolhus. Hon arbetar främst i tidiga planeringsskeden som föreläsare, rådgivare och konceptarkitekt, med fokus på samspelet mellan den pedagogiska verksamheten och skolbyggnaden.

04. Sociala medier för vad? Måndag 31/10 kl. 9.30 – 11.00

Skolan, som alla andra verksamheter, står inför stora utmaningar i den samtid som på kort tid blivit digitaliserad. Sociala medier har blivit en del av vardagen – men för vad? Det handlar både om kompetensbehov och nya förhållningssätt, samtidigt som allt i grunden är som vanligt. Seminariet erbjuder en möjlighet till inspiration och perspektiv på varför utvecklingen ser ut som den gör och hur nya medier kan tillämpas i skolvardagen. Ur ett kommunikationsperspektiv belyses dagsaktuella exempel från skolvärlden. (Målgrupp: alla intresserade) Brit Stackston är mediestrateg på JMW, debattör samt författare och

FIKA På Mötesplats Skola kan man både dricka kaffe och äta bullar och det kostar en liten slant, men det är det värt!

4

Måndag 31 OKTOBER

arbetar med uppdragsgivare som Rädda Barnen, Microsoft och Saltå Kvarn.


Skola 2011

Foto: Johanna Ljunggren

05. Elever med hög frånvaro Måndag 31/10 kl. 9.30 – 11.00

En del påstår att förändringstakten i svensk skola

just nu är för hög. Klarar vi verkligen av alla dessa reformer samtidigt? Är vi rustade för utmaningarna, hänger vi med i förändringarna – och hur ska det gå för barnen? Svaret är enkelt – självklart klarar den svenska lärarkåren av utmaningarna! Tillsammans med skolledare, utvecklingsledare, förvaltningschefer och skolpolitiker, visst klarar vi av det. Implementeringsarbetet har varit och kommer vara krävande, en och annan samordnare på universiteten kommer att jobba för högtryck, vi kommer behöva samarbeta och utvecklas, men i slutändan är svaret ändå ja, vi klarar förändring och vi vill ha förändring. Och för barnen kommer det bara gå bra. Kanske kommer förändringsarbetet inte inne-

bära någon revolution i våra klassrum. Kanske kommer vi inte bygga om hela skolorganisationen och kanske behöver vi inte ändra på alla de fantastiska praktiker som idag genomförs. Men reformerna ger oss möjligheten att stanna upp och ställa frågor kring vår vardagliga pedagogiska gärning. I ljuset av ett förändrat uppdrag kommer vi behöva göra både små och stora förändringar i hur, var och varför vi arbetar. Vilka förändringar detta är, och hur de skall genomföras behöver vi diskutera och komma fram till tillsammans. Det handlar även om att skapa ett tolkningsföreträde för hur dessa reformer skall implementeras, brukas och få genomslag i verksamheten. Och om inte annat så är reformarbetet en utmärkt ursäkt för att få driva skolutveckling på riktigt, i vardagen! Under Mötesplats Skola 2011 har reformerna en

stor del och löper som en röd tråd genom hela programmet. Kom och diskutera med oss!

Drop outs, NEET, Elever som zappar skolan – benämningarna är många för elever med hög frånvaro. Seminariet handlar om hur skolan kan motverka utanförskap genom att använda innovativa metoder för att alla elever ska genomföra sin grundutbildning. Exempel ges där elever utmanat lärare och skolledning att tänka nytt och där lärandemiljön stimulerar lust för lärandet och ökar elevens motivation utifrån frågorna : var, när, vad, hur och varför ska jag lära? (Målgrupp: alla intresserade. Seminariet hålls på engelska) Seminariet hålls av representanter från Notschool i England som arbetat framgångsrikt med elever med hög frånvaro.

06. En magisk mattepåse

Måndag 31/10 kl. 9.30 – 11.00

Matematiken är rolig när den leks fram med hjälp av alla sinnen. Tänk att en vacker och spännande påse fylld med sagor, sånger, rim och ramsor även kan innehålla så mycket matematik. Att arbeta med mattepåsar kan locka, fängsla och stimulera barn och göra upptäckandet av antal, ordningstal, mönster, former och symboler roligt och spännande. Seminariet ger flera praktiska exempel från skolans vardag. (Målgrupp: förskoleklass, åk 1–2) Marie-Louise Nyberg är förskollärare och språkpedagog som även arbetar som inspiratör för att stimulera metodutveckling i förskolor.

SHOPPA På Mötesplats Skola kan du visserligen inte storhandla eller shoppa loss ordentligt men en och annan pryl ska du nog kunna köpa hem, så ta med plånboken.

www.motesplatsskola.se

5


Foto: Johanna Ljunggren

07. Digitala verktyg för förskolan Måndag 31/10 kl. 9.30 – 11.00

Välkommen på en workshop där du verkligen får klämma, känna, testa, uppleva, pröva och dela. Upplev hur digitala verktyg kan vara en sömlös del i den pedagogiska processen, där nätverkande, kunskapande och kreativitet går hand i hand med den senaste tekniken. Möt elever och pedagoger som blandar lek, lärande och utveckling på både fysiska och digitala arenor. Låt dig inspireras av hur det går att använda datorer, läsplattor, appar och andra digitala verktyg i den pedagogiska vardagen. Här kan du även föra diskussioner om pedagogens roll och om möjligheter och utmaningar i en allt mer digitaliserad skolvardag, med både visionärer, praktiker och skeptiker. Framförallt har du chansen att prova själv för att få en uppfattning om hur du kan ta din undervisning ett steg längre och utnyttja de möjligheter som finns. Efter workshopen får du med dig konkret material att arbeta vidare med och kanske i din tur inspirera andra. (Målgrupp: förskola)

08. Det syns inte utanpå!

09. En rektors vardag

Ledarskap genom komplexitet och struktur Måndag 31/10 kl. 9.30 – 11.00

Att leda en skola är att manövrera i en nyckfull värld. Förväntningarna är stora och svaren på de frågor som rektor har att hantera är sällan enkla eller korta. Som ledare kastas man överraskande in i olika händelser och skeenden. Oavsett om det gäller en borttappad mössa, utmattad personal eller en ny läroplan ligger det yttersta ansvaret på rektor. Att skapa strukturer som underlättar förståelsen för denna komplexitet är nödvändig och det gäller oberoende om jobbet finns på en stor gymnasieskola i Göteborg eller på en liten byskola i Österbotten. Seminariets målsättning är att utifrån ett nordiskt forskningsperspektiv ge en bild av vad som händer i en organisation och hur ledarskapet kan förstås. Vidare syftar seminariet till att ge några handlingsalternativ till hur man kan komma till rätta i ett krävande jobb. Seminariet erbjuds även på tisdag 1/11. (Målgrupp: skolledare, rektorer samt övriga intresserade)

Autism och Aspergers syndrom Måndag 31/10 kl. 9.30 – 11.00

Torbjörn Sandén är pedagogie doktor och direktör för Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia.

Kunskapen och uppmärksamheten har ökat när det gäller autism och Aspergers syndrom, men mycket återstår. Det behövs en teoretisk grund i skolan för att skapa förståelse för hur tillvaron kan te sig för elever med autism eller Aspergers syndrom. Vad behöver skolpersonal veta och hur kan teori omsättas till praktik? Hur kan elever som tänker och handlar på ett annorlunda sätt bli hjälpta och bemötta? Seminariet kopplar vetenskap och teori till praktisk pedagogik och fokuserar på det vi ser, vad det kan bero på och hur vi kan ge stöd. (Målgrupp: alla intresserade)

10. Gränsöverskridande samverkan – ett framgångskoncept inom vuxenutbildningen

Margareta Kärnevik Måbrink är speciallärare, handledare och sam-

talsterapeut och har mångårig erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och vuxna med autism och Aspergers syndrom, samt av handledning och stödsamtal för personal och föräldrar.

Måndag 31/10 kl. 9.30 – 11.00

Samarbetet mellan Europeiska Globaliseringsfonden och Volvo Cars: hur har det gått? Skolverket gav Göteborgs stad i uppdrag att erbjuda yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för kompetens- och generationsväxling av uppsagda inom Volvo Cars AB och dess underleverantörer. I seminariet redogör representanter från Skolverket samt Göteborgs stad hur projektet har gått och om studierna verkligen lett till nya arbetstillfällen för berörda personer. (Målgrupp: vuxenutbildning) Skolverkets Vuxenutbildningsenhet håller i seminariet.

6

Måndag 31 OKTOBER


11. S.O.S. om skolan och mediabilden – ett samtal med redaktionen för nättidningen Skola och Samhälle Måndag 31/10 kl. 9.30 – 11.00

14. Ledarskaps- och organisationsutveckling Måndag 31/10 kl. 12.30 – 14.00

Skolan har problem. Men det är få som egentligen talar om dem. Inte på allvar i alla fall. Och det är ingen som tar sin utgångspunkt i det liv som faktiskt levs i skolan. Elever, lärare och föräldrar är osynliga i den larmande skoldebatten. Den genompolitiserade diskussionen om skolan ger bara plats åt de stora lösningarna, de som tycks tillkomna långt före analysen av problemen. Nättidningen Skola och samhälle startades för att ge röst åt de som vill komma under ytan, schablonerna, det gängse talet - alldeles oavsett från vilket håll man betraktar skolan och med vilka perspektiv man vill diskutera den. Det är den seriösa debatten som är det centrala. (Målgrupp: alla intresserade)

Vad innebär skolledarskap ur ett internationellt perspektiv? Finns det gemensamma nationsöverskridande nämnare för skolutveckling och vad kan vi lära oss av dessa?

Tim London har arbetat med skolutveckling i flertalet länder runt om i världen och bjuder in oss på en resa om skolutveckling och skolledarskap ur ett globalt perspektiv med fokus på hur skolutveckling går till, vad som krävs för förändring och hur man kan sätta ord på gemensamma komplexa processer, bland annat kring utveckling, lärarutbildning, skolorganisation och ledarskap. Seminariet erbjuds Medverkar gör Ingrid Carlgren, professor i pedagogik, Solweig Eklund, även på tisdag 1/11. tidigare vice ordförande i Lärarförbundet, Sven-Eric Liedman, professor i (Målgrupp: skolledare, rektorer, chefer och övriga intresserade. Semiidé- och lärdomshistoria och Olle Holmberg, tidigare chef för Lärarutbild- nariet hålls på engelska) ningen vid Malmö högskola. Tim London är direktör för utbildningsenheten vid Queens University of Belfast och expert på ledarskaps- och organisationsutveckling för skolan.

PASS 2 KL. 12.30 – 14.00

12. Entreprenörskap, ledarskap och kunskap med Cirkus Cirkör Måndag 31/10 kl. 12.30 – 14.00

Vad händer om man bara fokuserar på rätt eller fel i skolan? Vad går våra elever miste om när de inte får träna sin kreativitet? I detta interaktiva seminarium fördjupas och gestaltas föreläsarens budskap kring drivkraft och kreativitet i skolan – av en cirkusartist. Blandat med detta genomförs både miniworkshop-övningar och storgruppsdiskussioner. Frågor som lyfts handlar om entreprenörskapets kärna. Hur stor del handlar om affärsmodeller och ekonomi, och hur stor är delen som handlar om förmågan att omvandla en idé, engagemang och en gnutta galenskap? (Målgrupp: alla intresserade) Kajsa Balkfors Lind är vice VD och Forskning- och Utvecklingschef på

15. ”Det omöjliga tar bara lite längre tid”

Assisterande teknik, IKT & specialpedagogik Måndag 31/10 kl. 12.30 – 14.00

Följ med på en tankeresa från omöjligheter till möjligheter i ett seminarium som ger en inblick i hur IKT kan användas i det dagliga arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Seminariet fokuserar på hur det hälsobefrämjande arbetet kan göra resan från omöjligt till möjligt verklig i klassrummet, med tekniken som stöd. Praktiska tips på assisterande teknik, verktyg, programvara, digitala resurser och appar ges tillsammans med information om hur de kan användas i lärande sammanhang. (Målgrupp: lärare grundskola, specialpedagoger) Ulrika Jonson är utbildad grundskollärare samt fil mag i specialpedago-

gik och arbetar nu vid Skoldatateket i Södertälje med processledning av IKT-projekt med specialpedagogiska förtecken.

Cirkus Cirkör.

13. Hur ser framtidens skola ut? Måndag 31/10 kl. 12.30 – 14.00

Seminariet tar sin utgångspunkt i två av de viktigaste frågorna skolan står inför och som i högsta grad är relevanta för alla som verkar inom skolan. Hur får vi en skola som vilar på en vetenskaplig grund? Och när all världens information och kunskap finns tillgänglig bara några klick bort, vilken kunskap är värd att lära sig i skolan? Under seminariet diskuteras lärarkompetens och det framtida lärandet utifrån dessa frågor och fokus ligger på skolans roll i framtiden. (Målgrupp: alla intresserade) Tomas Kroksmark är professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

REKRYTERA Med så så många människor på samma plats som alla är intresserade av skola, kan man både rekrytera och rekryteras.

www.motesplatsskola.se

7


IKT i skolan “Vi behöver inga datorer i skolan!” Nä, vi kanske inte behöver datorer i skolan. Vad är det då vi behöver? Det vi vet är att skolan behöver kunna fungera på, och förbereda eleverna för arbetsmarknadens villkor. Idag finns knappt ett enda yrke där man inte behöver kunna hantera någon form av dator. Hur kommer det då se ut om tio år, eller kanske om tjugo år, när dagens elever ska ge sig ut på arbetsmarknaden? Digital kompetens och pedagogisk digital kompetens är och kommer att vara två mycket centrala begrepp för skolan idag och i framtiden. Det råder inga tvivel om att skolan har en viktig roll att förmedla digital kompetens till eleverna. Flera av kunskapsmålen som presenteras i Lgr11 och Gy11 kommer vara omöjliga att nå utan relevant digital kompetens. Därmed blir också digital pedagogisk kompetens

ett av de viktigaste begreppen för den svenska lärarkåren. Att själv kunna hantera digitala resurser och de apparater som krävs för att komma åt dessa, blir väsentliga delar i lärarens egen kompetensutveckling. Så om det behövs datorer är inte säkert. Det som är säkert är att det kommer behövas prylar vi kan använda för att arbeta med kommunikation och digital produktion och som ger tillgång till internet. Något som också är säkert är att pedagoger behöver kunna hantera dessa prylar. Tillgången till produktionsverktyg och informationsflöden tar lärandet till nya nivåer och öppnar alla de möjligheter som detta innebär. Det är något vi behöver. Oavsett om prylarna vi pratar om är datorer eller någon annan spännande mannick!

Fortsätt diskussionen kring digital kompetens på Mötesplats Skola!

8

Måndag 31 OKTOBER

Foto: Juliette Bäckström

16. Kvalitetsarbete i praktiken

Ta del av fyra förskolors erfarenheter Måndag 31/10 kl. 12.30 – 14.00

Under seminariet beskrivs fyra förskolor där systematiskt kvalitetsarbete prioriteras och där två av förskolorna har belönats med kvalitetsutmärkelser för sitt arbete. Barnens intresse styr och både pedagoger och barn är med och skapar och utforskar verksamheten. På så sätt kan verksamhetens mål nås på nya och oprövade sätt. Under seminariet lyfts även frågor som: vad är kvalitet och hur mäter man det? Vad innebär ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan och varför är det viktigt? Hur förankras arbetet hos personalen och hur synliggörs kvalitetsarbetet för föräldrarna? (Målgrupp: förskola) Tuula Aula är förskolechef på Condorens förskolor i Nacka kommun som

2010 tilldelades Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2010 av Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ.

17. Blogga för lärande!

Måndag 31/10 kl. 12.30 – 14.00

Sedan bloggandet tog fart på allvar i början av tvåtusentalet har bloggen varit ett verktyg för tankar, åsikter, känslor och funderingar. Ett socialt medium där avsändaren medvetet skriver för en mottagare och där direkt respons från läsaren är möjlig. Hur kan vi inom skolan dra nytta av bloggens kommunikativa element? Lusten att skapa och berätta ökar när eleverna skriver för mottagare och med hjälp av kamratrespons blir skrivandet meningsfullt. I Lgr 11 finns tydliga kopplingar mellan ord, bild och webbtext. Bloggen kombinerar samtliga dessa och skapar ett naturligt forum för beskrivande och förklarande texter. Webbpubliceringen blir även en levande portfölj där elevens arbete synliggörs och lärandet dokumenteras. (Målgrupp: grundskola åk 1 – 3) Seminariet hålls av pedagoger som arbetar med bloggar på olika sätt i sin undervisning.


SNATTA (INTE) SKVALLRA

Det kommer finnas mycket spännande prylar i utställningen som man inte får ta med hem, men kanske köpa i efterhand.

Snacket går på Mötesplats Skola! Passa på att skvallra med kollegor från din egen och andra kommuner.

20. Egenförsörjning och egenansvar Nya mål för vuxenutbildningen Måndag 31/10 kl. 12.30 – 14.00

18. Digitala verktyg för grundskolan Måndag 31/10 kl. 12.30 – 14.00

Välkommen på en workshop där du verkligen får klämma, känna, testa, pröva, dela och uppleva. Upplev hur digitala verktyg kan vara en sömlös del i den pedagogiska processen, där nätverkande, kunskapande och kreativitet går hand i hand med den senaste tekniken. Möt elever och pedagoger som blandar lek, lärande och utveckling på både fysiska och digitala arenor. Låt dig inspireras av hur det går att använda datorer, läsplattor, appar och andra digitala verktyg i den pedagogiska vardagen. Här kan du även föra diskussioner om pedagogens roll och om möjligheter och utmaningar i en allt mer digitaliserad skolvardag, med både visionärer, praktiker och skeptiker. Framförallt har du chansen att prova själv för att få en uppfattning om hur du kan ta din undervisning ett steg längre och utnyttja de möjligheter som finns. Efter workshopen får du med dig konkret material att arbeta vidare med och kanske i din tur inspirera andra (Målgrupp: grundskola)

19. Laborativ matematik och NO i grundskolan

Alliansens strategier för vuxenutbildningsområdet innebär nya mål där utbildning, arbetsmarknad och integration ses som en sammanhållen enhet, där ledorden är egenförsörjning och egenansvar. Individens ansvar för att detta ska bli verklighet betonas allt mer. Konsekvenserna av att arbeta med individens egenförsörjning som högsta mål gör att arbetsformer och organisation för vuxenutbildningen måste förändras. Seminariet analyserar de nya målen och lyfter fram att perspektivskiftet utgör både möjligheter och utmaningar för vuxenutbildningen. (Målgrupp: vuxenutbildning) Mikael Andersson är journalist och egen företagare, tidigare utvecklingschef på Nationellt centrum för flexibelt lärande, samt sakkunnig på Utbildningsdepartementet.

PASS 3 KL. 14.45 – 16.15 21. Konflikthantering

Måndag 31/10 kl. 14.45 – 16.15

Måndag 31/10 kl. 12.30 – 14.00

Hur kan man på ett enkelt sätt förändra sin matematikundervisning så att den blir mer laborativ? Hur kan man ge undervisningen ett lyft genom att integrera matematik och NO på ett meningsfullt sätt? Hur kan variation av arbetssätt och arbetsformer bidra till att man lockar fram de dolda talangerna i klassrummet? En konkret och kreativ workshop där du får möta enkla vardagsnära experiment som gör det osynliga synligt. Du får ta del av idéer som inspirerar och som väcker barnens intresse och förhoppningsvis håller deras intresse vid liv. (Målgrupp: grundskola)

När det kommer till konflikthantering är det viktigt att kunna tolka, förstå, respektera och hantera våra egna och andras känslor. Med hjälp av denna kunskap kan vi både förhindra att vissa konflikter uppstår, men även hitta sätt att göra de konflikter som ändå uppstår så konstruktiva som möjligt. (Målgrupp: alla intresserade) Sofia Norberg är civilingenjör och arbetar med personlig utveckling och

ledarutveckling inom skola, förskola och andra verksamheter.

Hans Persson är lärare, läromedelsförfattare, lärarfortbildare, vinnare av

Kunskapspriset 2004 i kategorin skola/utbildningsväsende.

www.motesplatsskola.se

9


24. Puentedura – omdefiniering i praktiken Måndag 31/10 kl. 14.45 – 16.15

SOFTA På Mötesplats Skola finns utrymme inte bara för allvar och utveckling utan också för en och annan go paus.

22. Källkritik på nätet

Måndag 31/10 kl. 14.45 – 16.15

Under ledning av Dr. Ruben R. Puentedura och GR Utbilding Pedagogiskt centrums processledare ger vi oss in i omdefiniering av lärprocesser på riktigt. Workshopen syftar till att ta aktuella exempel från deltagarnas vardagspraktik och omvandla dem till lärprocesser med reellt stöd i digital teknik och med en omdefinierad lärprocess som följd. Seminariet erbjuds även på tisdag 1/11. (Målgrupp: alla intresserade, särskilt grundskolans senare år, gymnasium. Seminariet hålls på engelska) Dr. Ruben R. Puentedura är forskare och har fått särskild uppmärksamhet för sin SAMR-modell gällande förändringsprocesser med fokus på teknik i utbildningsmiljöer och då särskilt kring frågor som rör en dator per elev. I sin föreläsning lyfter han omdefinitionsprocessen, och frågor kring pedagogers och rektors roll i skapandet av meningsfulla läroprocesser då tekniken är ett viktigt verktyg för att nå målen.

25. Utveckla skolbiblioteket! Internet är ett vardagligt medium för våra barn och ungdomar. Många hämtar källor, skapar och deltar aktivt i olika sociala medier på nätet. Hur ska vi som vuxna hjälpa eleverna att förhålla sig till dessa källor? Hur arbetar man med källkritik på nätet och vilka kunskaper krävs för arbetet? (Målgrupp: grundskola, gymnasium och skolbibliotek) Kristina Alexandersson är projektledare för .se|webbstjärnan samt gym-

nasielärare i svenska/samhällskunskap och skolombudsman för Creative Commons Sverige.

23. Bedömning för lärande och likvärdighet Måndag 31/10 kl. 14.45 – 16.15

Måndag 31/10 kl. 14.45 – 16.15

Om skolbiblioteksverksamheten ska bidra till hållbar utveckling för den enskilda skolan krävs att skolbibliotekarien blickar utanför sin egen verksamhet och blir en aktiv kunskapsutvecklare med fokus på lärandeprocesser. Hur ser mötet mellan bibliotekarie, beslutsfattare och rektor ut? Vilka texter och styrdokument behöver man god kunskap om? Hur kan omvärldsbevakning bli ett sätt att bidra till sin egen utveckling? (Målgrupp: seminariet vänder sig i både till dig som kommit en bit på väg som skolbibliotekarie och nu vill vidare samt till arbetslag och pedagoger.) Fredrik Ernerot är skolbibliotekarie och projektledare för Skolbiblioteksutveckling - Västra Göteborg och ordförande i Skolbibliotek Väst.

Bedömning utgör en integrerad del av lärande och undervisning och är därför en viktig komponent i den pedagogiska helheten. Seminariet behandlar lärares uppdrag att göra formativa och summativa bedömningar och därigenom främja både lärande och likvärdighet. Grundläggande aspekter av syften, kunskapsobjekt, metoder, aktörer och konsekvenser tas upp liksom frågor kring betygsättning. Vissa utblickar till bedömningskulturer i andra länder görs också. (Målgrupp: alla intresserade) Gudrun Erickson har en bakgrund som lärare i språk och är docent i

pedagogik vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

10 Måndag 31 OKTOBER

DELTA På Mötesplats Skola hoppas vi att du inte bara vill ta del av allt spännande utan också bidra med dina åsikter och göra din röst hörd.


28. Digitala projekt i samverkan med omvärlden Måndag 31/10 kl. 14.45 – 16.15

Kunskap äger rum överallt och hela tiden, både innanför och utanför klassrummets väggar. Seminariet berör frågor kring pedagogisk arkitektur och hur vi kan skapa intressanta lärandemiljöer som tar eleverna på allvar. Hur kan vi bygga en skola som utgår från barn och ungas sätt att lära samtidigt som det reflekterar samhället utanför skolans väggar? Seminariet behandlar även hur man kan arbeta med att utveckla kompetens och förmågor i ämnesövergripande digitala projekt. Samverkan med omvärlden och meningsfulla kollaborativa lärprocesser står i fokus i en utbildningsform där tekniken har en stor del. (Målgrupp: gymnasium) Foto: Johanna Ljunggren

26. Att skriva sig till läsning via datorn! Måndag 31/10 kl. 14.45 – 16.15

Emma Rosén är lärare i svenska och religion samt teamledare på YBC, en gymnasieskola i Nacka kommun. Johanna Gagner är utbildad mediapedagog och ateljerista och verkar som lärare på YBC.

29. Digitala verktyg för gymnasiet Måndag 31/10 kl. 14.45 – 16.15

Genom konkreta tips och exempel visas hur datorer på ett framgångsrikt sätt kan användas som redskap för den första läs- och skrivinlärningen. En spännande tanke är att det är mer effektivt att låta eleverna arbeta via tangentbordet och att låta pennan vara tills dess att finmotoriken är mer utvecklad för skrivning för hand. Seminariet innehåller även metodbeskrivning, organisation och utrustning i klassrummet samt höjdpunkter och fallgropar i arbetet. (Målgrupp: grundskola åk F-3) Erica Löfgren är lärare, handledare och språk-, läs- och skrivutvecklare.

2009 utsågs hon till vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet.

27. Laborativ matematik och NO i förskolan Måndag 31/10 kl. 14.45 – 16.15

Hur kan man på ett enkelt sätt förändra matematiken i förskolan så att den blir mer laborativ? Hur kan man utveckla matematiska förmågor genom att integrera matematik och NO på ett meningsfullt sätt? Hur kan variation av arbetssätt och arbetsformer bidra till att man lockar fram barnens dolda talanger? En konkret och kreativ workshop där du får möta enkla vardagsnära experiment från förskolan som gör det osynliga synligt. Du får ta del av idéer som inspirerar, väcker barnens intresse och förhoppningsvis håller det vid liv. (Målgrupp: förskola) Hans Persson är lärare, läromedelsförfattare, lärarfortbildare, vinnare av

Kunskapspriset 2004 i kategorin skola/utbildningsväsende.

Välkommen på en workshop där du verkligen får klämma, känna, testa, uppleva, pröva och dela. Upplev hur digitala verktyg kan vara en sömlös del i den pedagogiska processen, där nätverkande, kunskapande och kreativitet går hand i hand med den senaste tekniken. Möt elever och pedagoger som blandar lek, lärande och utveckling på både fysiska och digitala arenor. Låt dig inspireras av hur det går att använda datorer, läsplattor, appar och andra digitala verktyg i den pedagogiska vardagen. Här kan du även föra diskussioner om pedagogens roll och om möjligheter och utmaningar i en allt mer digitaliserad skolvardag, med både visionärer, praktiker och skeptiker. Framförallt har du chansen att prova själv för att få en uppfattning om hur du kan ta din undervisning ett steg längre och utnyttja de möjligheter som finns. Efter workshopen får du med dig konkret material att arbeta vidare med och kanske i din tur inspirera andra. (Målgrupp: gymnasium)

30. Vuxenutbildningens möjligheter och skyldigheter Måndag 31/10 kl. 14.45 – 16.15

Vuxenutbildningen ska ge vuxna tillfällen att i enlighet med individuella önskemål komplettera sin utbildning. Vuxenutbildningen ska även ge stöd för vuxnas lärande utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Dessa kriterier är vägledande för hur utbildningen genomförs. Det är också viktigt att vuxenutbildning erbjuds i flexibla former och på tider som passar de studerandes behov. Hur går dessa krav ihop? Seminariet lyfter både vuxenutbildningens möjligheter och skyldigheter. (Målgrupp: vuxenutbildning) Skolverkets Vuxenutbildningsenhet håller i seminariet .

www.motesplatsskola.se

11


PLANERA

Översikt

Förbered dig på vilka utställare du vill träffa. Kika på utställarlistan på motesplatsskola.se

Måndag 31/10

Tisdag 1/11

Pass 1 kl. 9.30 – 11.00

Pass 1 kl. 9.30 – 11.00

01. High five på jobbet! s.4 02. Omdefiniering enligt SAMR-modellen s.4 03. Väggarnas koreografi. Skolbyggnaden i ett pedagogiskt hållbarhetsperspektiv s.4 04. Sociala medier för vad? s.4 05. Elever med hög frånvaro s.5 06. En magisk mattepåse s.5 07. Digitala verktyg för förskolan s.6 08. Det syns inte utanpå! Autism och Aspergers syndrom s.6 09. En rektors vardag. Ledarskap genom komplexitet och struktur s.6

31. Hur ska skola och arbetsliv samarbeta i en lärande region? s.14 32. Bedömning för lärande s.14 33. Kreativa lärmiljöer s.14 34. Med allt större barngrupper i förskolan, hur skall tiden räcka för små barn och för barn i behov av särskilt stöd? s.14 35. Läsinlärning, läsutveckling och läspedagogik. Ett magiskt möte! s.15 36. Digitala verktyg för gymnasiet s.15 37. Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi s.16 38. Elever med autism – en utmaning i den nya skollagen s.16 39. Puentedura – omdefiniering i praktiken! s.16 10. Gränsöverskridande samverkan – ett framgångskoncept 40. Vad har hänt Omid? Nytt webbaserat läromedel om inom vuxenutbildningen s.6 mänskliga rättigheter s.16 11. S.O.S. om skolan och mediabilden – ett samtal med redaktionen för nättidningen Skola och Samhälle s.7

Pass 2 kl. 12:30 – 14:00 12. Entreprenörskap, ledarskap och kunskap med Cirkus Cirkör s.7 13. Hur ser framtidens skola ut? s.7 14. Ledarskaps- och organisationsutveckling för skolan s.7 15. Det omöjliga tar bara lite längre tid.” Assisterande teknik, IKT & specialpedagogik s.7 16. Kvalitetsarbete i praktiken. Ta del av fyra förskolors erfarenheter s.8 17. Blogga för lärande! s.8 18. Digitala verktyg för grundskolan s.9 19. Laborativ matematik och NO i grundskolan s.9 20. Egenförsörjning och egenansvar – nya mål för vuxenutbildningen s.9

Pass 3 kl. 14:45 – 16:15 21. Konflikthantering s.9 22. Källkritik på nätet s.10 23. Bedömning för lärande och likvärdighet s.10 24. Puentedura – omdefiniering i praktiken! s.10 25. Utveckla skolbiblioteket! s.10 26. Att skriva sig till läsning via datorn! s.11 27. Laborativ matematik och NO i förskolan s.11 28. Digitala projekt i samverkan med omvärlden s.11 29. Digitala verktyg för gymnasiet s.11 30. Vuxenutbildningens möjligheter och skyldigheter s.11

12

Pass 2 kl. 12.30 – 14.00

41. Europeiska perspektiv på digitaliseringen av skolan! s.16 42. Skall vi förhålla oss till framtiden eller framhålla förr i tiden? s.17 43. Framtidens skola möter rymden s.17 44. En rektors vardag. Ledarskap genom komplexitet och struktur s.17 45. Att leda förändringsprocesser s.17 46. Utepedagogik med inriktning på saga, lek och samarbete s.18 47. Digitala verktyg för förskolan s.18 48. Digital kompetens i skolan s.19 49. Att dokumentera i lärandets tjänst s.19 50. Praktisk formativ bedömning s.19 51. Vidga klassrummet – våga undervisa utomhus s.19 52. Skola på hållbar väg s.19

Pass 3 kl. 14.45 – 16.15 53. Finland – Sverige 1 – 0? s.20 54. Bedömning – nödvändigt ont eller ett sätt att hjälpa eleverna utvecklas? s.20 55. Ledarskaps- och organisationsutveckling för skolan s.20 56. Wikipedia i skolan –  en elevaktiv lärplattform s.20 57. En mångkulturell förskola s.21 58. Förskola i förändring s.21 59. Låt språket bära. Genrepedagogik i praktiken s.21 60. Kom ut och upplev tekniken och naturvetenskapen! s.21 61. Digitala verktyg för grundskolan s.21


En likvärdig utbildning för alla – tillsammans gör vi det möjligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. I Västra regionen finns Råd och stödverksamhet och Vänerskolan för elever med dövhet eller hörselskada. Regionen omfattar Västra Götaland, Halland och Jönköpings län. Råd och stöd Vi erbjuder råd och stöd utifrån pedagogiska konsekvenser av olika funktionsnedsättningar. Vi utgår från att alla, oavsett funktionsförmåga har rätt till fungerande utbildning. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Personal och ansvariga i kommunala och fristående skolor kan vända sig till oss. Vänerskolan På Vänerskolan i Vänersborg finns vår regionala skola för elever med dövhet eller hörselskada. Där erbjuder vi tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö, där elevens behov och förutsättningar styr valet av undervisningsspråk. Vid behov erbjuder vi även elevhemsboende. Vi tar emot studiebesök på skolan. Läromedelsutställning I våra uppskattade permanenta utställningar hittar du specialpedagogiska läromedel för alla skolformer. På regionkontoret i Göteborg finns vår största utställning och vi har även mindre utställningar i Skövde, Halmstad och Jönköping. Specialpedagogiska skolmyndigheten Västra regionen Besöksadress: Kruthusgatan 17, 411 04 GÖTEBORG Tel: 010-473 50 00, E-post: vastra@spsm.se Hemsida: www.spsm.se

Gården och skolan

På ett lantbruk får elever möjlighet att avnvända alla sinnen och uppnå läroplansmålen

Se mängder av smarta lösningar för er skola i vår monter Läs mer om våra produkter på: www.smartboard.se/utbildning

Skottkärran rymmer 110 liter hö. Hur många skottkärror äter en ko per dag, om underhållet är 15 kg? Svaret hittar du i LRFs monter!

Det extraordinära på ett enkelt sätt ™ © 2010 SMART Technologies. Med ensamrätt. Logotypen SMART, SMART-slogans och smarttech är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör SMART Technologies i USA och/eller andra länder.

Nyfiken? Ring Lotta Bäckberg 0522-64 25 42 Lantbrukarnas Riksförbund , LRF Västra Götaland www.lrf.se


TISDAG 1 NOVEMBER

33. Kreativa lärmiljöer

Tisdag 1/11 kl. 09.30 – 11.00

PASS 1 KL. 9.30 – 11.00 31. Hur ska skola och arbetsliv samarbeta i en lärande region? Tisdag 1/11 kl. 9.30 –  11.15

Samverkan mellan skola och arbetsliv är viktig ur flera perspektiv och rör både regionens tillväxt och frågan om ungas lärande. Insatser görs på olika håll, men räcker dessa för att bemöta de utmaningar som finns på området? Oroande siffror visar att yrkesprogrammen på gymnasiet aldrig haft så få ansökningar, vad innebär detta på lång sikt? Skolan och arbetslivet har ett gemensamt ansvar för studie- och yrkesvägledning och insatser som Praktikplatsen.se är en viktig länk mellan skola-arbetsliv. Praktiken är en av de faktorer som påverkar ungas bild av arbetslivet och i förlängningen deras val av yrke. För arbetslivet i sin tur handlar samarbetet med skola om att trygga kompetensförsörjningen på lång sikt. För att föra samarbetet framåt behöver vi nu mötas!

Skolan står inför och under förändring. Konceptet 1-till-1 bidrar till utvecklandet av personliga digitala lärmiljöer. Men i samband med att verksamheter har omdefinierat skolans uppdrag, kontext och metodik börjar frågor kring den fysiska lärmiljön även att diskuteras. Young Business Creatives (YBC) i Nacka är en skola som byggts med modern inredning där mötesplatser för lärande och erfarenhetsutbyte har varit i fokus. Hur skapar vi idealiska miljöer på en skola? Vilka pedagogiska förutsättningar är viktiga i en förändring av miljön? Det är några frågor som diskuteras. (Målgrupp: alla intresserade) Biträdande rektor Daniel Lundqvist reflekterar kring de utmaningar och möjligheter som verksamheten har stått och står inför i förhållande till arbetsmiljön för både pedagoger och elever. I samtalet medverkar även arkitekten Jessica Hedlund, TENGBOM, som har flera års erfarenhet av att bygga lärande miljöer. Jessica Hedlund berättar mer om sina erfarenheter och lyfter vikten av pedagogisk förankring även när man börjar diskutera rumsfunktioner, flexibilitet i användandet av lokalerna, och olika typer av ytor för att nätverka i en modern lärandemiljö.

Välkomna till ett seminarium där nyckelaktörer tillsammans med seminariedeltagare diskuterar aktuella skola-arbetslivsfrågor med fokus på framtidens kompetenser och behov. Ta med ditt digitala verktyg och koppla upp dig under seminariet för att göra din röst hörd och bidra till regional utveckling.

LUNCHA I fjol var många av er hungriga, därför har vi öppnat fler lunchsställen i år. Du kan också förboka gruppbeställningar. Det du!

Utmärkelsen I samband med seminariet kommer Utmärkelsen att delas ut till skolor och arbetsplatser som arbetar framsynt med skola-arbetslivskontakter. Bakom Utmärkelsen står Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Svenskt Näringsliv, Västsvenska Industri- och Handelskammaren, Företagarna, Business Region Göteborg (BRG), LO, SACO, TCO och Arbetsförmedlingen. (Målgrupp: studie- och yrkesvägledare, lärare, rektorer, representanter från näringsliv och offentlig verksamhet samt andra relevanta aktörer)

32. Bedömning för lärande

34. Med allt större barngrupper i förskolan, hur skall tiden räcka för små barn och för barn i behov av särskilt stöd?

Lärarens roll är avgörande för om bedömningar ska främja eller hämma lärandet. Genom historien har lärarens inflytande över skolans bedömningsformer blivit mindre, och administrativa krav på bedömningarna har kommit att dominera. Utifrån den senaste forskningen om bedömningar och utifrån praktiska erfarenheter syftar seminariet till att åter ge lärarna initiativet i bedömningsfrågan. Flera verktyg för att utveckla bedömningspraktiken i klassrummet i förhållande till 2011 års kursplaner erbjuds under seminariet. (Målgrupp: alla intresserade)

Ett engagerande och inspirerande seminarium som ger verktyg för att bibehålla hög kvalitet även i stora barngrupper. Fokus ligger på ett antal metoder, t.ex. hur man kan kartlägga en barngrupp eller ett enskilt barn och hur man kan arbeta för att etablera ett gott samarbete med barnets vårdnadshavare. I seminariet lyfts även leken fram som självklar metod för inlärning, utveckling och befästande av kunskap, tillsammans med vikten av att arbeta fram en samsyn hos personalen när det gäller förhållningssätt och ansvar. (Målgrupp: förskola, förskoleklass)

Christian Lundahl är fil dr och docent vid pedagogiska institutionen på

Annette Hansson är specialpedagog och förskollärare med över 25 års

Uppsala universitet.

erfarenhet.

Tisdag 1/11 kl. 09.30 –  11.00

14 TISDAG 1 NOVEMBER

Tisdag 1/11 kl. 09.30 – 11.00


Foto: Christopher Westerholm

35. Läsinlärning, läsutveckling och läspedagogik Ett magiskt möte! Tisdag 1/11 kl. 9.30 –  11.00

Seminariet speglar innehåll och processer gällande språk- och läsutveckling. Läs- och skrivaktiviteter i förskoleklass till åk 3 identifieras och förklaras utifrån läsningens fem dimensioner; fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Vidare knyts de fem dimensionerna till hur lärare och föräldrar kan stimulera och stödja alla elever till en god läsutveckling. Seminariet speglar även de gällande kunskapskraven för årskurs 3. (Målgrupp: grundskola, lärare för de yngre åldrarna.) Katarina Herrlin är lågstadielärare och universitetslektor i didaktik med inriktning läs och skriv vid Linnéuniversitetet.

36. Digitala verktyg för gymnasiet Tisdag 1/11 kl. 9.30 –  11.00

Välkommen på en workshop där du verkligen får klämma, känna, testa, pröva, dela och uppleva. Upplev hur digitala verktyg kan vara en sömlös del i den pedagogiska processen, där nätverkande, kunskapande och kreativitet går hand i hand med den senaste tekniken. Möt elever och pedagoger som blandar lek, lärande och utveckling på både fysiska och digitala arenor. Låt dig inspireras av hur det går att använda datorer, läsplattor, appar och andra digitala verktyg i den pedagogiska vardagen. Här kan du även föra diskussioner om pedagogens roll och om möjligheter och utmaningar i en allt mer digitaliserad skolvardag, med både visionärer, praktiker och skeptiker. Framförallt har du chansen att prova själv för att få en uppfattning om hur du kan ta din undervisning ett steg längre och utnyttja de möjligheter som finns. Efter workshopen får du med dig konkret material att arbeta vidare med och kanske i din tur inspirera andra. (Målgrupp: gymnasium)

SAMLA Bland Mötesplats Skolas utställare och föreläsare kommer mängder av spännade material delas ut, så glöm inte ryggan!

Planera för förändring – Skapa er Mötesplats Skola! Ta chansen att få ut mer av Mötesplats Skola och låt de frön som planteras under seminarierna växa i er personalgrupp. Under Mötesplats Skola finns alla möjligheter för arbetslag, enheter och nätverksgrupper att i direkt samband med seminarieprogrammet arbeta med de egna utvecklingsprocesserna. På Svenska Mässan finns tillgång till konferens-

rum där ni i lugn och ro kan samtala om utmaningar och möjligheter för er unika verksamhet, eller fortsätta diskussionerna kring ett seminarium eller workshop medan intryck och tankar fortfarande är färska. Det kan även handla om ett specialdesignat paket

kring en särskild fokusfråga där vi kan erbjuda seminarium, egna processledare och stöd i utvecklingsarbetet. GR Utbildning lånar ut processledare med stor erfarenhet av att leda förändringsarbete i större och mindre grupper, och kan även arrangera enskilda sessioner med Mötesplats Skolas föreläsare. För att bistå i arbetet med att skapa hållbar förändring hjälper GR Utbildning gärna till att på olika sätt starta upp era utvecklingsprocesser före Mötesplats Skola, samt följer upp och hjälper till att driva dem efteråt. Hör av er så pratar vi vidare om ett särskilt upplägg för just er! Möjligheterna att göra Mötesplats Skola till er mötesplats är många. Kontakta Sofia Larsson för mer information: sofia.larsson@grkom.se

PS. Vi vill att vårt flexibla utbud ska passa så många pedagoger, arbetslag och skolor som möjligt. Om ni vill komma flera från samma enhet, skola eller kommun kan vi erbjuda mycket förmånliga paketpriser. Kontakta oss för mer information DS.

www.motesplatsskola.se

15


37. Aktuellt om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Tisdag 1/11 kl. 9.30 –  11.00

Olika kartläggningar av barns språkliga och kognitiva utveckling blir alltmer vanliga. Redan innan skolstart diskuteras om och med vilken säkerhet det går att förutsäga vilka barn som löper risk att utveckla tidiga läs- och skrivsvårigheter. I seminariet tas former av och orsaker till läs- och skrivsvårigheter/dyslexi upp, tillsammans med en diskussion om betydelsen av arv och miljö när det gäller läs- och skrivutveckling generellt. (Målgrupp: lärare och speciallärare i grundskolan, särskilt för de tidigare åren i skolan.)

40. Vad har hänt Omid?

Nytt webbaserat läromedel om mänskliga rättigheter Tisdag 1/11 kl. 09.30 – 11.00

Varför lever Omid som gömd flykting i Sverige? När kommer han utvisas till Iran? Vad händer om iranska regeringen får reda på att han är homosexuell? Här lanseras ett unikt spel för att arbeta med bland annat mänskliga rättigheter. Spelet bygger på en digital historia där elevernas detektivarbete ska lösa mysteriet om vad som hänt med Omid. Eleverna interagerar med sociala medier som t.ex. facebook, twitter, webbsidor och olika bloggar. Gränserna suddas ut mellan verklighet och spel. Endast tillsammans kan eleverna lösa gåtan - Vad har hänt Omid?

Stefan Samuelsson arbetar som professor i pedagogik med inriktning

mot specialpedagogik vid Linköpings universitet. Han är också anställd som professor II vid Universitetet i Stavanger samt är ledamot av Svenska Dyslexistiftelsen.

38. Elever med autism  – en utmaning i den nya skollagen Tisdag 1/11 kl. 9.30 –  11.00

I och med den nya skollagen ska elever med autism skrivas ut från särskolan och inkluderas i verksamheten. Hur gör vi? Seminariet tar sin utgångspunkt i den pedagogiska miljöns möte med elever med autism. I fokus står interaktionen i klassrummet och hur vi lär genom våra observationer. (Målgrupp: grundskola, alla lärare, elevhälsans aktörer)

Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av nya och spännande metoder att arbeta med i klassrummet. Alla deltagare på seminariet får med sig en lärarhandledning och möjlighet att jobba vidare med materialet. (Målgrupp: grundskola, gymnasium) Spelet är en del av Angeläget och har utvecklats av Amnesty, GR Pedagogiskt Centrum och KulturUngdom med stöd från Allmänna arvsfonden.

PASS 2 kl. 12.30 – 14.00 41. Europeiska perspektiv på digitaliseringen av skolan! Tisdag 1/11 kl. 12.30 – 14.00

Patrik Lönn är leg. psykolog med lång erfarenhet av handledning kring

elever med autism inom särskolan, samt enhetschef med ansvar för elevhälsoinsatser och resurstilldelning.

39. Puentedura – omdefiniering i praktiken Tisdag 1/11 kl. 09.30 –  11.00

Under ledning av Dr. Ruben R. Puentedura och GR Utbildning Pedagogiskt centrums processledare ger vi oss in i omdefiniering av lärprocesser på riktigt. Workshopen syftar till att ta aktuella exempel från deltagarnas vardagspraktik och omvandla dem till lärprocesser med reellt stöd i digital teknik och med en omdefinierad lärprocess som följd. (Målgrupp: alla, grundskolans senare år, gymnasium. Seminariet hålls på engelska.) Dr. Ruben R. Puentedura är forskare och har fått särskild uppmärksamhet för sin SAMR-modell gällande förändringsprocesser med fokus på teknik i utbildningsmiljöer och då särskilt kring frågor som rör en dator per elev. I sin föreläsning lyfter han omdefinitionsprocessen, och frågor kring pedagogers och rektors roll i skapandet av meningsfulla läroprocesser då tekniken är ett viktigt verktyg för att nå målen.

16 TISDAG 1 NOVEMBER

Digitaliseringen av den svenska skolan syftar till att höja motivationen, fördjupa lärandet och förbättra elevernas resultat – men hur går det egentligen och vad händer runtom i Europa? Seminariet försöker svara på ovanstående frågor samt fördjupa diskussionen kring hur framtidens lärmiljöer ser ut, vilket stöd skolan behöver i sin digitaliseringsprocess och vad för slags digitalt material som kan komma att behövas i en framtida skola. Diskussionen utgår ifrån en europeisk kontext för lärande där svenska och utländska praktiker och exempel tjänar som bakgrund för samtalet. (Målgrupp: skolledare, politiker, utvecklingsledare/chefer, pedagoger, IKT-ansvariga, IKT-pedagoger m.fl. Delar av seminariet hålls på engelska) På seminariet medverkar Will Ellis som är projektledare för Europas största forskningsprojekt om IKT i klassrummet, iTEC, som drivs av European Schoolnet. Jan Hylén är analytiker och utredare på området IT och utbildning. Christina Szekely samordnar området IT i skolan på Skolverkets utvecklingsavdelning. Carl Heath, GR Utbildning, driver bloggen På Tal Om. Seminariet modereras av Angela Andersson från Internationella programkontoret, IPK.


42. Skall vi förhålla oss till framtiden eller framhålla förr i tiden? Tisdag 1/11 kl. 12.30 – 14.00

Om i morgon är en repris från igår så är det en fördel att ha varit med länge. Vi slipper uppfinna hjulet på nytt och vi konstaterar nöjt att det finns inget nytt under solen. De som är uppvuxna i svenskt 1900tal har kanske aldrig på allvar funderat över vad de gör eller hur de gör det. Nu är det hög tid att ändra på det. Det enda som krävs är att börja tänka i stället för att lita på erfarenhet. Då inser vi att uppfinnaren är mer värd än uppfinningen – även om hon då och då uppfinner hjulet på nytt. Ett seminarium om framtiden och samtiden som roar och oroar. (Målgrupp: alla intresserade) Troed Troedsson är framtidsanalytiker på företaget Paradigmmäklarna som bistår svenska företag och organisationer med analysmodeller och scenarier för framtiden.

43. Framtidens skola möter rymden Tisdag 1/11 kl. 12.30 – 14.00

Rymden är oändlig, precis som möjligheterna. Hur kan rymdteknologi översättas till livet på jorden? Och kan rymden användas som inspirationskälla för att öka barns intresse för naturvetenskap och teknik? Seminariet visar hur man på ett helt nytt sätt kan arbeta med den fysiska miljön i skolan för att skapa bättre lärmiljöer. Utgångspunkten är att ta tillvara och vidareutveckla idéer, metoder och material som används inom rymdindustrin. Fokus ligger på hur rymdmaterial och teknik kan integreras som hållbara idéer inom skolans verksamhet. (Målgrupp: alla intresserade) Cecilia Hertz är en svensk rymdentreprenör som grundat Umbilical

Design AB med verksamhet inom både rymddesign och rymdtekniköverföring med kunder som NASA och den Europeiska Rymdorganisationen ESA.

Foto: Johanna Ljunggren

44. En rektors vardag

Ledarskap genom komplexitet och struktur Tisdag 1/11 kl. 12.30 – 14.00

Att leda en skola är att manövrera i en nyckfull värld. Förväntningarna är stora och svaren på de frågor som rektor har att hantera är sällan enkla eller korta. Som ledare kastas man överraskande in i olika händelser och skeenden. Oavsett om det gäller en borttappad mössa, utmattad personal eller en ny läroplan ligger det yttersta ansvaret på rektor. Att skapa strukturer som underlättar förståelsen för denna komplexitet är nödvändig och det gäller oberoende om jobbet finns på en stor gymnasieskola i Göteborg eller på en liten byskola i Österbotten. Seminariets målsättning är att utifrån ett nordiskt forskningsperspektiv ge en bild av vad som händer i en organisation och hur ledarskapet kan förstås. Vidare syftar seminariet till att ge några handlingsalternativ till hur man kan komma till rätta i ett krävande jobb. Seminariet erbjuds även på måndag 31/10. (Målgrupp: skolledare, rektorer, övriga intresserade) Torbjörn Sandén är pedagogie doktor och direktör för Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia.

SKRATTA Av skolfolk för skolfolk – på Mötesplats Skola vill vi tillsammans skapa insikten att vi har en av världens bästa skolor.

45. Att leda förändringsprocesser Tisdag 1/11 kl. 12.30 – 14.00

Välkommen till verkstaden - och då menar vi inte en verkstad där vi skruvar i skruvar, det här handlar om en verkstad för förändring! För att kunna leda förändringsprocesser behövs viss teoretisk kunskap. Men den typen av kunskap står inte alltid att finna i böckerna. I förändringsverkstaden läggs stort fokus på det praktiska perspektivet. Under seminariet görs en pragmatisk genomgång av olika teorier och modeller kring att leda förändringsarbete. (Målgrupp: skolledare, rektorer, utvecklingsledare samt övriga intresserade) Per Ahrenberg är processledare och ledarutvecklare på GR Utbildning

och Framtidens Ledare.

www.motesplatsskola.se

17


46. Utepedagogik med inriktning på saga, lek och samarbete Tisdag 1/11 kl. 12.30 – 14.00

Inspiration, lekfullhet och idéer om hur man bedriver pedagogisk uteverksamhet förmedlas på ett inspirerande sätt i detta seminarium där arbetet med fantasi och kreativitet står i centrum. Genom att vistas i naturen lockar vi till lek och rörelse, upptäckarlust och nyfikenhet och får ett fantastiskt tillfälle att uppnå läroplanens intentioner och öva samarbete och kamratskap. Sagan och fantasin blir verktygen för att fånga barnets intresse. (Målgrupp: förskola, barnomsorgspersonal) Maria Rossövik är förskollärare, läromedelsförfattare, utbildad sym-

bolpedagog samt Natur- och kulturvägledare.

47. Digitala verktyg för förskolan Tisdag 1/11 kl. 12.30 – 14.00

Välkommen på en workshop där du verkligen får klämma, känna, testa, pröva, dela och uppleva. Upplev hur digitala verktyg kan vara en sömlös del i den pedagogiska processen, där nätverkande, kunskapande och kreativitet går hand i hand med den senaste tekniken. Möt elever och pedagoger som blandar lek, lärande och utveckling på både fysiska och digitala arenor. Låt dig inspireras av hur det går att använda datorer, läsplattor, appar och andra digitala verktyg i den pedagogiska vardagen. Här kan du även föra diskussioner om pedagogens roll och om möjligheter och utmaningar i en allt mer digitaliserad skolvardag, med både visionärer, praktiker och skeptiker. Framförallt har du chansen att prova själv för att få en uppfattning om hur du kan ta din undervisning ett steg längre och utnyttja de möjligheter som finns. Efter workshopen får du med dig konkret material att arbeta vidare med och kanske i din tur inspirera andra (Målgrupp: förskola)

Ledarskap

Foto: Juliette Bäckström

Skolras, skollyft och allmänt förfall – när

debatten om skolan vänds upp och ner i press, sociala medier och andra sammanhang står diskussionen om skolans ledarskap ofta i centrum. Pedagogiskt ledarskap, klassrummets ledarskap, politiskt ledarskap är bara några av de olika typer av ledarskapsdiskussioner som pågår. Oavsett vilken utgångspunkt vi tar så står en sak fast; skolan behöver ett starkt ledarskap i alla led för att möta dagens och morgondagens utmaningar. För att bistå i detta arrangerar Mötesplats Skola

i år ett särskilt ledarskapsspår under båda dagarna. I samarbete med Framtidens Ledare från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) erbjuder vi seminarier riktade till blivande såväl som erfarna ledare och specialister i alla olika led av organisationen. Framtidens Ledare arbetar dagligen med processinriktade utbildningsprogram över kommungränserna samt skräddarsydda insatser för enskilda organisationer. Under Mötesplats Skola arrangerar vi även ett

ledarskapscafé med rum för utbyte, diskussioner och utveckling för alla ledare. Kom och prata ledarskap med oss! Är du INTRESSERAD av ledarskap?

DELA Att dela med sig är en framgångsfaktor för att lyckas i sitt arbete. Vi hoppas du delar med dig av allt bra du kan! Och vad behöver du?

18 TISDAG 1 NOVEMBER


48. Digital kompetens i skolan

51. Vidga klassrummet – våga undervisa utomhus

Hur arbetar vi inom skolan för att göra elever informationskompetenta och vad behöver skolan göra för att bli uppkopplad? Seminariet visar hur man utifrån Lgr11 kan arbeta aktivt med IKT i samtliga delar av skolarbetet och därmed både nå en högre måluppfyllelse samtidigt som man engagerar eleverna. Under seminariet blandas aktuell forskning med faktiska exempel från skolvardagen. (Målgrupp: grundskola)

Med Lgr 11 i fokus går vi utomhus för att lära matematik, fysik, kemi och teknik för hälsa, lärande och kreativitet. Övningarna kan lätt genomföras på skolgården och vi letar efter pi, geometri, lär om periodiska systemet, fotosyntesen, metanserien, energi och hållbar utveckling. Workshopen genomförs utomhus med hela kroppen och alla sinnen.

Tisdag 1/11 kl. 12.30 – 14.00

Tisdag 1/11 kl. 12.30 – 14.00

utbildningskonsult inom TÄNK OM. Han skriver bloggen ”En IKTpedagogs funderingar”.

Att lära på andra platser än klassrummets kan ge fler elever en ahaupplevelse, bidra till måluppfyllelse i lärandet och inte att förglömma – det viktiga skrattet. Dokumentation av övningarna ingår i passet. (Målgrupp: lärare, skolledare åk 7 – 9)

49. Att dokumentera i lärandets tjänst

Carina Brage är grundskollärare med fil.mag. i utomhuspedagogik som

Jonas Hällebrand arbetar som IKT-pedagog på Gunneboskolan och är

Tisdag 1/11 kl. 12.30 – 14.00

Seminariet handlar om hur läraren genom dokumentation kan följa såväl det kollektiva lärandet i klassrummet som varje enskild elevs lärande. Det handlar även om att titta på hur eleverna själva kan utveckla sitt eget lärande genom att delta i utvärderingar. Seminariet visar också olika exempel på hur lärare kan sätta elevernas lärande i fokus genom att varje dag summera och utvärdera lektioner. Frågor lyfts kring hur dokumentationen kan leda till att läraren själv blir bättre på att uttrycka det som äger rum i klassrummet, samt hur dokumentation medvetet utvecklar lärarens språk och relationen till styrdokumenten Lgr 11, läroplan och kursplan. (Målgrupp: grundskola) Anne-Marie Körling är författare, krönikör och skolutvecklare med

elevens lärande i fokus. Hon erhöll Svenska Akademiens pris 2006 och Microsofts Innovativa lärarpris 2007.

50. Praktisk formativ bedömning Tisdag 1/11 kl. 12.30 – 14.00

nu arbetar som verksamhetschef och utbildningskonsult. Hon har lång erfarenhet av att arbeta på andra arenor än klassrummets.

52. Skola på hållbar väg Tisdag 1/11 kl. 12.30 – 14.00

Skolan har en nyckelroll för att samhället ska utvecklas i en hållbar riktning. Vad betyder då hållbar skolutveckling och hur kan vi arbeta med detta i samband med att nya läroplaner och kursplaner implementeras? Viktiga framgångsfaktorer kring lärande för hållbar utveckling lyfts fram under seminariet. Dessa handlar både om att se skolan ur ett helhetsperspektiv men även om att arbeta tvärvetenskapligt för att eleverna ska kunna utveckla ett kritiskt tänkande och göra dem delaktiga i arbetet. Lärande för hållbar utveckling kan liknas vid att resa på en slingrande väg där viktiga inslag handlar om både delaktighet och reflektion. (Målgrupp: grundskola, gymnasium) Seminariet hålls av Världsnaturfonden WWF, Ekocentrum, Den globala skolan och Porthälla gymnasium.

Forskning visar att formativ bedömning ökar elevernas lärande och bedömningsformen kännetecknas av tydliga mål, fokus på var eleven befinner sig i förhållande till målet och återkoppling om hur eleven kommer vidare mot målet. Att lära sig lära är en av EU:s åtta nyckelkompetenser och utgör grunden för seminariet. Fokus ligger främst på praktiskt arbete i klassrummet med nära koppling till Lgr 11. På ett levande och inspirerande sätt lyfts de fem grunderna för formativ bedömning fram. Flera exempel ges på hur digitala verktyg kan underlätta och möjliggöra arbetet, tillsammans med exempel på övningar kring kamratfeedback och måldialoger. (Målgrupp: grundskola)

NÄTVERKA Ta tillfället i akt att nätverka med gamla och nya kollegor från olika delar av branschen!

Malin Frykman är lärare och arbetar som projektledare för IKT och lärande på GR Utbildning.

www.motesplatsskola.se

19


PASS 3 KL. 14.45 – 16.15

54. Bedömning – nödvändigt ont eller ett sätt att hjälpa eleverna utvecklas?

53. Finland – Sverige 1 – 0?

Tisdag 1/11 kl. 14.45 – 16.15

Finland och Sverige har haft nära band under flera hundra år och de historiska länkarna mellan länderna är fortfarande starka. Finland har utmärkt sig i en rad internationella mätningar avseende skolans kvalitet i förhållande till Sveriges resultat. Hur kan detta komma sig?

Bedömning är inte bara en fråga om skyldigheter och metoder. Det som ses av många som nödvändigt ont och en av baksidorna med läraryrket kan istället vara ett sätt att hjälpa eleverna utvecklas. Under seminariet tas den nya betygsskalan upp tillsammans med dess betydelse i praktiken. Frågan lyfts även om varför vi får en ny betygsskala men inte ett nytt betygssystem. (Målgrupp: alla intresserade)

Tisdag 1/11 kl. 14.45 – 16.15

Vilka likheter och skillnader kan länderna uppvisa? Vad beror ländernas skillnader på och vad mäter PISA - egentligen? Seminariet belyser relationen mellan Finland och Sverige utifrån ett skolpolitiskt perspektiv. Representanter från både Finland och Sverige deltar utifrån sina perspektiv med olika reflektioner och ingångar i frågan om de forna syskonländernas skolsystem. (Målgrupp: alla intresserade) På seminariet medverkar Carina Schedvin, doktorand i pedagogik med inriktning mot ledarskap, Torbjörn Sandén, pedagogie doktor samt direktör för Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia, Heidi Harju-Luukainen, lektor vid Helsingfors universitet och föreläsare vid Göteborgs universitet, samt Anita Wester, Skolverkets projektledare för PISA.

MÖTAS Ni vet väl att det går utmärkt att ha er APT eller egna utvecklingsdagar på Mötesplats Skola? Kontakta oss för förslag!

Pär Wohlin är till vardags gymnasielärare och arbetar även med utbildningsfrågor och lärarutbildning åt bl.a. Harvard University och Skolverket.

55. Ledarskaps- och organisationsutveckling för skolan Tisdag 1/11 kl. 14.45 – 16.15

Vad innebär skolledarskap ur ett internationellt perspektiv? Finns det gemensamma nationsöverskridande nämnare för skolutveckling och vad kan vi lära oss av dessa? Tim London har arbetat med skolutveckling i flertalet länder runt om i världen och bjuder in oss på en resa om skolutveckling och skolledarskap ur ett globalt perspektiv med fokus på hur skolutveckling går till, vad som krävs för förändring och hur man kan sätta ord på gemensamma komplexa processer, bland annat kring utveckling, lärarutbildning, skolorganisation och ledarskap. Seminariet erbjuds även på måndag 31/10. (Målgrupp: alla intresserade. Seminariet hålls på engelska) Tim London är direktör för utbildningsenheten vid Queens University of Belfast och expert på ledarskaps- och organisationsutveckling för skolan

56. Wikipedia i skolan – en elevaktiv lärplattform Tisdag 1/11 kl. 14.45 – 16.15

Seminariet handlar om hur man på ett konstruktivt sätt kan arbeta med Wikipedia i klassrummet. Vad händer när elevernas passiva användning av Wikipedia som uppslagsverk byts mot ett arbetssätt där de själva bidrar på ett källkritiskt och upphovsrättsligt korrekt sätt? Här finns såväl utmaningar som kunskapsvinster och i seminariet lyfts exempel från samhällskunskap, svenska B och naturkunskap fram. Material och guider om hur man lyckas med projekt på Wikipedia finns på plats under seminariet. (Målgrupp: alla intresserade) Per Falk är pedagog på Nacka gymnasium och skolutvecklare i Nacka kommun.

Foto: Johanna Ljunggren

20 TISDAG 1 NOVEMBER


57. En mångkulturell förskola Tisdag 1/11 kl. 14.45 – 16.15

Med glimtar från vardagen i den mångkulturella svenska förskolan lyfts personliga erfarenheter fram med värme, humor och allvar. I den mångkulturella förskolan blandas nationaliteter, kulturer och religioner och tillitsfulla relationer är A och O för arbetet med barnen och deras familjer. För vem ska man tro på - Gud, Allah eller någon annan? Vem kallar vem gris? Och vad händer egentligen när man äter räkor? (Målgrupp: förskola) Mia Stavling har studerat internationell barn- och ungdomsvetenskap,

socialpedagogik, socialpsykologi och lösningsfokuserat arbetssätt.

58. Förskola i förändring Tisdag 1/11 kl. 14.45 – 16.15

Foto: futureimagebank.com

60. Kom ut och upplev tekniken och naturvetenskapen! Den 1 juli 2011 började flera stora reformer som omfattar förskolan att gälla – den nya skollagen, den reviderade läroplanen för förskolan och kraven på lärarlegitimation. Vid seminariet görs en genomgång av de viktigaste förändringarna i dessa reformer och vad de innebär i praktiken för alla som arbetar i förskolan. (Målgrupp: förskola) Mikael Hellstadius är jurist och föreläsare.

59. Låt språket bära

Genrepedagogik i praktiken Tisdag 1/11 kl. 14.45 – 16.15

Tisdag 1/11 kl. 14.45 – 16.15

Enligt Lgr 11 för grundsärskolans elever ska undervisningen i ämnet teknik syfta till att utveckla elevernas kunskaper om tekniska lösningar i vardagen, hur de fungerar och hur de kan användas. I uppdraget ingår även att stimulera elevernas intresse för teknik och Naturvetenskap. Hur gör vi då? Jo, vi går utomhus! I detta inspirerande seminarium ges nya spännande infallsvinklar och undervisningstips för måluppfyllelse i teknik och de naturvetenskapliga ämnena. (Målgrupp: pedagoger i grundsärskolan) Carina Brage är grundskollärare med fil.mag. i utomhuspedagogik som

nu arbetar som verksamhetschef och utbildningskonsult. Carina har lång erfarenhet av att arbeta på andra arenor än klassrummets. Med hjälp av klassrumsexempel visas hur genrepedagogik kan fungera som praktiskt verktyg. Seminariet lyfter fram hur genrepedagogiken kan utveckla elevers förmågor och kunskaper i enlighet med Lgr11 och stötta deras läs- och förståelsestrategier i skolans olika ämnen. I seminariet ges också exempel på hur genrepedagogik kan användas för att skapa effektiva bedömningsunderlag för formativ bedömning. (Målgrupp: grundskola åk 1 – 6) Britt Johansson är mellanstadielärare samt lärare i svenska som andraspråk och arbetar som projektledare för ett genrepedagogiskt skolutvecklingsprojekt.

SOVA Vissa av besökarna väljer att sova mellan dag 1 och 2. Självklart ordnar vi schyssta hotellpriser på Gothia Towers till dig!

61. Digitala verktyg för grundskolan Tisdag 1/11 kl. 14.45 – 16.15

Välkommen på en workshop där du verkligen får klämma, känna, testa, pröva, dela och uppleva. Upplev hur digitala verktyg kan vara en sömlös del i den pedagogiska processen, där nätverkande, kunskapande och kreativitet går hand i hand med den senaste tekniken. Möt elever och pedagoger som blandar lek, lärande och utveckling på både fysiska och digitala arenor. Låt dig inspireras av hur det går att använda datorer, läsplattor, appar och andra digitala verktyg i den pedagogiska vardagen. Här kan du även föra diskussioner om pedagogens roll och om möjligheter och utmaningar i en allt mer digitaliserad skolvardag, med både visionärer, praktiker och skeptiker. Framförallt har du chansen att prova själv för att få en uppfattning om hur du kan ta din undervisning ett steg längre och utnyttja de möjligheter som finns. Efter workshopen får du med dig konkret material att arbeta vidare med och kanske i din tur inspirera andra. (Målgrupp: grundskola)

www.motesplatsskola.se

21


Information Var och när? Måndag och tisdag 31 oktober – 1 november 2011 Svenska Mässan, entré 8, Mässans gata 8 Utställningens öppettider: 08:30 –17:00 Seminarieprogrammet: 09:30 –16:15

Hur och hur mycket? Anmälan görs via www.motesplatsskola.se Strax innan mötesplatsen mejlas biljetterna digitalt till den mejladress du angivit i anmälan. Biljetten skriver du ut och tar med till Svenska Mässan och behandlas som en värdehandling, som entré till både mässan och seminariet.

Sista anmälningsdag: 1 oktober 2011. Boka tidigt för garanterad plats. Först till kvarn gäller! Seminariebiljett (1 seminarium) inkl. entré till utställningen: 295 kr exkl. moms per person. Anmälan är bindande och avgiften faktureras i efterhand. Biljetten är ej personlig och går att överlåta. Endast entrébiljett till utställningen och utställarföreläsningar: 100 kr inkl. moms per person. Betalas i entrén.

Grupperbjudande Skola: Boka in hela enheten till Mötesplats Skola och få ett fördelaktigt pris. Kommun/koncern: Vi ser gärna en bred uppslutning på Mötesplats Skola och tar emot anmälningar från hela verksamheter med såväl speciallösningar som starkt rabatterade priser. Kontakta sofia.larsson@grkom.se för mer information.

Gruppbokning luncher För bokning och mer information, kontakta Marcus Hagemann på 031-708 8507, marcus.hagemann@svenskamassan.se. Sista bokningsdag är 17/10, faktura skickas till grupper om minst tio personer.

Hotellbokning Kontakta Hotel Gothia Towers för hotellbokning till specialpris: 031-7508810, hotelreservations@gothiatowers.com. Uppge bokningsnr: 1001639

Administrativa frågor? motesplatsskola@grkom.se

Frågor om Mötesplats Skolas innehåll: Sofia Larsson, GR Utbildning sofia.larsson@grkom.se

Gänget bakom Mötesplats Skola: Anna Pettersson (anna.pettersson@grkom.se) Gunilla Selse (gunilla.selse@svenskamassan.se) Hanna Wedin (hanna.wedin@svenskamassan.se) Jenny Nordqvist (jenny.nordqvist@grkom.se) Karl Alfredsson (karl.alfredsson@grkom.se) Lislott Lundahl (lislott.lundahl@grkom.se) Malin Frykman (malin.frykman@grkom.se) Marie Hultman (marie.hultman@svenskamassan.se) Sofia Larsson (sofia.larsson@grkom.se)

22

ANMÄLAN VIA: www.motesplatsskola.se


Foto: Christopher Westerholm

www.motesplatsskola.se

23


AVSÄNDARE:

Sofia Larsson GR Utbildning Box 5073 402 22 Göteborg

Allt börjar med en bra lärare

Vi ses på Mötesplats skola 31 oktober–1 november. Bli medlem! SMS:a LÄRARE [mellanslag] förnamn efternamn till 720 80

mötesplats skola  

Det här är en testversion av att publicera Mötesplats Skolas program i Issuu reader.