Grus & Guld nr 3/21

Page 12

I Vuollerim slår invånarna vakt om den utrotningshotade fjällkon. Antalet fjällkor har minskat kraftigt de senaste 150 åren. 12

grus & guld · 3/2021