Grus & Guld nr 1/2020

Page 20

Den fossildrivna ekonomin har lett till ett ekologiskt katastrofläge. Men den har också förvrängt vår syn på själva begreppet ekonomi, menar nationalekonomen Jeffrey Sachs.

20

grus & guld · 1/2020