__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 20

Den fossildrivna ekonomin har lett till ett ekologiskt katastrofläge. Men den har också förvrängt vår syn på själva begreppet ekonomi, menar nationalekonomen Jeffrey Sachs.

20

grus & guld · 1/2020

Profile for Grus & Guld

Grus & Guld nr 1/2020  

En tidning om hållbar och rättvis ekonomi från JAK Medlemsbank

Grus & Guld nr 1/2020  

En tidning om hållbar och rättvis ekonomi från JAK Medlemsbank

Profile for grusoguld