__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MEMÒRIA À R E A

D E

R E C E R C A

2013


Contingut RECERCA A L’HU INSTITUT PERE MATA ______________________________________________________ 1 .

PRESENTACIÓ ________________________________________________________________________________ 1

GRUPS DE RECERCA _____________________________________________________________________ 2 .

GRUP D’INVESTIGACIÓ EN PSIQUIATRIA ___________________________________________________________ 2

.

GRUP DE RECERCA EN PSICONEUROENDOCRINOLOGIA I ESTRÉS _______________________________________ 6

.

GRUP DE RECERCA EN PATOLOGIA VINCULAR ______________________________________________________ 10

OBJECTIUS AR 2013 ____________________________________________________________________ 12 .

DESENVOLUPAMENT DE LA RECERCA ____________________________________________________________ 12

.

ACCIONS DE MILLORA DESENVOLUPADES _________________________________________________________ 13

INDICADORS AR (INCLOU UNIVIDD) 2013___________________________________________________ 14 JORNADA DE SEGUIMENT ANUAL DE L’AR __________________________________________________ 20 .

PROGRAMA DE LA JORNADA ___________________________________________________________________ 20

.

REVISIÓ DEL DESENVOLUPAMENT I DE L’IMPACTE DE LA JORNADA ____________________________________ 21

.

OFERTA FORMATIVA PROPOSADA DES DE L’AR _____________________________________________________ 22


ÀREA DE RECERCA

H O SPITAL

UNIV ERSITARI

INSTITUT

PERE

MATA

Re c e rc a a l ’ H U I n s t i t u t Pe re M at a

Presentació Des que es va crear l’Àrea de Recerca l’any 2010, hem estat treballant perquè l’activitat de la recerca s’integri entre les tasques dels professionals de la Salut Mental. La tasca no és fàcil perquè ho hem de fer sota un canvi de paradigma, forçat per la crisi econòmica. La situació econòmica del passat ens va permetre desenvolupar projectes de recerca amb un bon finançament extern, fet que en alguns casos fins i tot va permetre poder contractar investigadors. Ara amb menys recursos humans hem de tirar endavant els projectes i hem de sortir a buscar el finançament amb plantejaments diferents i en un ambient extremadament competitiu. Tot plegat gens fàcil. En aquesta situació, els investigadors de l’Hospital Universitari Institut Pere Mata hem sabut mantenir la majoria dels indicadors de recerca i fins i tot en alguns els hem millorat. Ens cal re-trobar l’equilibri per seguir fent una recerca d’excel·lència amb projecció internacional i molt abocada a la millora de la salut mental de la població que atenem. Una recerca que incrementi el prestigi de la institució i la motivació i el prestigi individual dels professionals.

Elisabet Vilella Cuadrada Directora Àrea de Recerca

MEMÒRIA 2013 | PÀG. 1


ÀREA DE RECERCA

H O SPITAL

UNIV ERSITARI

INSTITUT

PERE

MATA

G r u p s d e re c e rc a Grup d’Investigació en Psiquiatria MEMBRES Abasolo Zabalo, Nerea Albacar Sancho, Gloria Alonso Pérez, Yolanda De Pablo Rabassó, Joan Franco Vásquez, José Gabriel Gaviria Gómez, Ana Milena Hernández Fernández, Ana Martorell Bonet, Lourdes Miralles Ibiza, Carme Moreno Samaniego, Lorena Rosich Estragó, Marcel Torrell Galcerán, Helena Valero Oyarzábal, Joaquín Vilella Cuadrada, Elisabet (Investigadora responsable)

PROJECTES TÍTOL: Mutaciones en el ADN mitocondrial que contribuyen en el autismo y a las características propias de las enfermedades mitocondriales presentes en pacientes con trastorno del espectro autista. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Lourdes Martorell Bonet. INVESTIGADORS COL·LABORADORS: Yolanda Alonso, Helena Torrell, Francisco Aguilera. ENTITAT FINANÇADORA: Fondo de Investigación Sanitaria. Instituto de Salud Carlos III. EXPEDIENT: PI12/01885 IMPORT CONCEDIT: 69.696 € PERÍODE D'EXECUCIÓ: 2012-2015

MEMÒRIA 2013 | PÀG. 2


ÀREA DE RECERCA

H O SPITAL

UNIV ERSITARI

INSTITUT

PERE

MATA

TÍTOL: Alteraciones de la melina en función del genotipo DDRI en pacientes esquizofrénicos: estudios clínico y molecular. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Elisabet Vilella Cuadrada. INVESTIGADORS COL·LABORADORS: Adela Masana, Gloria Albacar, Joaquín Timoneda, Joaquín Valero, Nerea Abasolo, Fernando López, Silvia Acosta, Helena Boixadera, Francesc Xavier Ramon, Ester Salvadó, Jordi Muntané. ENTITAT FINANÇADORA: Fondo de Investigación Sanitaria. Instituto de Salud Carlos III. EXPEDIENT: PI12/02111 IMPORT CONCEDIT: 78.045 € PERÍODE D'EXECUCIÓ: 2012-2015 TÍTOL: Double blind, placebo-controlled study of efficacy, safety and tolerance of raloxifene as an adjuvant treatment for negative symptoms of schizophrenia in postmenopausal women. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Judith Usall Rodie (Projecte multicèntric que inclou 3 centres: Hospital Sant Joan de Déu – Serveis de Salut Mental, Hospital Parc Taulí i l'Institut Pere Mata). INVESTIGADORS COL·LABORADORS: Lourdes Martorell i José Franco. ENTITAT FINANÇADORA: Stanley Medical Research Institute. IMPORT CONCEDIT: 403.160 $ (global) PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2011-2013 TÍTOL: Hormonal, inflammatory, genetic, familial and clinical predictors of weight gain and metabolic syndrome in first psychotic and manic episodes: 1-year follow-up prospective study focused on the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Javier Labad. INVESTIGADORS COL·LABORADORS: Ignasi Coll Vilar, Lourdes Martorell, Joaquín Valero, Ignasi Coll, Laura Ortega, Rosa Monseny. Node Edinburgh: Rebecca Reynolds, Brian Walker. ENTITAT FINANÇADORA: Marató TV3. EXPEDIENT: PV09093S IMPORT CONCEDIT: 302.436 € (subprojecte de Reus; import global 349.086 €). PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2010-2013 TÍTOL: La disfunción mitocondrial de la esquizofrenia puede ser explicada por alteraciones en el ADN mitocondrial: variantes, mutaciones, reorganizaciones, y cambios en la dosis y/o en la expresión génica. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Lourdes Martorell Bonet INVESTIGADORS COL·LABORADORS: Nerea Abasolo, Yolanda Alonso, Ana M Gaviria, Elena Montaña, Sònia Setó, Begoña Verge. ENTITAT FINANÇADORA: Fondo de Investigación Sanitaria. Instituto de Salud Carlos III. EXPEDIENT: PS09/01052 IMPORT CONCEDIT: 67.760 € PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2009-2013

PUBLICACIONS Montalvo I, Ortega L, López X, Solé M, Monseny R, Franch J, Vilella E, Labad J. Changes in prolactin levels and sexual function in young psychotic patients after switching from long-acting injectable risperidone to paliperidone palmitate. Int Clin Psychopharmacol. 2013 Jan;28(1):46-9. IF: 2,705. 2n quartil. Toma C, Hervás A, Torrico B, Balmaña N, Salgado M, Maristany M, Vilella E, Martínez-Leal R, Planelles MI, Cuscó I, del Campo M, Pérez-Jurado LA, Caballero-Andaluz R, de Diego-Otero Y, Pérez-Costillas L, Ramos-Quiroga JA, Ribasés M, Bayés M, Cormand B. Analysis of two language-related genes in autism: a case-control association study of FOXP2 and CNTNAP2. Psychiatr Genet. 2013 Apr;23(2):82-5. IF: 2,365. 3r quartil.

MEMÒRIA 2013 | PÀG. 3


ÀREA DE RECERCA

H O SPITAL

UNIV ERSITARI

INSTITUT

PERE

MATA

Torrell H, Montaña E, Abasolo N, Roig B, Gaviria AM, Vilella E, Martorell L. Mitochondrial DNA (mtDNA) in brain samples from patients with major psychiatric disorders: gene expression profiles, mtDNA content and presence of the mtDNA common deletion. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2013 Mar;162B(2):213-23. IF: 3,231. 2n quartil. Franco JG, Trzepacz PT, Meagher DJ, Kean J, Lee Y, Kim JL, Kishi Y, Furlanetto LM, Negreiros D, Huang MC, Chen CH, Leonard M, de Pablo J. Three core domains of delirium validated using exploratory and confirmatory factor analyses. Psychosomatics. 2013 May-Jun;54(3):227-38. IF: 1,732. 2n quartil. Hernandez A, Gallardo-Pujol D, Pereda N, Arntz A, Bernstein DP, Gaviria AM, Labad A, Valero J, Gutiérrez-Zotes JA. Initial Validation of the Spanish Childhood Trauma Questionnaire-Short Form: Factor Structure, Reliability and Association With Parenting. J Interpers Violence. 2013 May;28(7):1498-518. IF: 1,355. 1r quartil. Martinez Velilla N, Franco JG. [Subsyndromal delirium in elderly patients: a systematic review]. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2013 May-Jun;48(3):122-9. Gutiérrez-Zotes JA, Farnós A, Vilella E, Labad J. Higher psychoticism as a predictor of thoughts of harming one's infant in postpartum women: A prospective study. Compr Psychiatry. 2013 Oct;54(7):1124-9. IF: 2,376. 2n quartil. Toma C, Hervás A, Balmaña N, Salgado M, Maristany M, Vilella E, Aguilera F, Orejuela C, Cuscó I, Gallastegui F, PérezJurado LA, Caballero-Andaluz R, Diego-Otero YD, Guzmán-Alvarez G, Ramos-Quiroga JA, Ribasés M, Bayés M, Cormand B. Neurotransmitter systems and neurotrophic factors in autism: association study of 37 genes suggests involvement of DDC. World J Biol Psychiatry. 2013 Sep;14(7):516-27. IF: 3,571. 2n quartil. Xifró A, Miró F, Setó S, Alonso Y. Urgencias psiquiátricas y luna llena. Emergencias. 2013 ;25:514. IF: 2,578. 1r quartil. Hernández Sarmiento JM, Correa N, Correa M, Franco JG, Alvarez M, Ramírez C, Gómez LM, Toro AC, Londoño NH, Martínez M, Restrepo MA, Zapata E, Mejía GI, Robledo J. Tuberculosis among homeless population from Medellín, Colombia: associated mental disorders and socio-demographic characteristics. J Immigr Minor Health. 2013 Aug;15(4):693-9. IF: 1,007. 3r quartil. Manzanares N, Monseny R, Ortega L, Montalvo I, Franch J, Gutiérrez-Zotes A, Reynolds RM, Walker BR, Vilella E, Labad J. Unhealthy lifestyle in early psychoses: The role of life stress and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Psychoneuroendocrinology. 2014 Jan;39:1-10. IF: 5,137. 1r quartil.

ACTIVITATS DIVULGATIVES Helena Torrell. El doctorat com a oportunitat de formació i sortides professionals relacionades amb la Biotecnologia. Investigació genètica a l'IPM. Taula rodona en la IV Jornada de Biotecnòlegs de Catalunya. Barcelona, 2013. Lourdes Martorell. Estudi dels nivells de lactat en pacients d'esquizofrènia: resultats i implicacions. Audioconferència al Laboratori de referència de Catalunya, Poligon Mas Blau, L'Hospitalet del Llobregat, 2013. Helena Torrell. Concurs de divulgació científica: Vols saber què investigo?. Exposició amb el títol "Esquizofrènia, energia i genètica" al Teatre Bartrina  Guanyadora del concurs. Notícia publicada a: diari digital - Al diari digital de la URV URVactiv@ http://wwwa.urv.cat/noticies/diari_digital/cgi/principal.pl?fitxer=noticies/noticia015193.htm - A la web del Pere Mata http://www.grupperemata.cat/cat/item/Recerca_concurs.html

MEMÒRIA 2013 | PÀG. 4


ÀREA DE RECERCA

H O SPITAL

UNIV ERSITARI

INSTITUT

PERE

MATA

- A la web de l’IISP http://www.iispv.cat/novetats/367/helena-torrell-personal-del-grup-dinvestigacio-en-psiquiatria-gip-deliispv-ipm-guanya-el-primer-concurs-de-divulgacio-cientifica-vols-saber-que-investigo Vídeo publicat al canal de vídeo de la URV i a vimeo http://wwwa.urv.cat/noticies/diari_digital/cgi/principal.pl?fitxer=noticies/noticia015403.htm http://vimeo.com/81789995

PÒSTERS Franco JG, Santesteban O, Trzepackz P, Bernal C, Valencia C, Ocampo M, de Pablo J, Vilella E. MMSE Items That Predict Incident Delirium and Hypoactive Subtype in Older Medical Inpatients. American Psychiatric Association Annual Meeting. San Francisco, 2013. Sepúlveda E, Gaviria AM, Ferré G, Viñuelas E, Palma J, Franco JG. Prevalencia de delirium según los criterios DSM-5 en un Centro Sociosanitario y su relación con el antecedente de demencia. XVII Congreso Nacional de Psiquiatría. Sevilla, 2013.

TESIS DOCTORALS Títol: The relationships between the antecedents of childhood maltreatment and adult borderline personality disorder. Doctoranda: Ana Hernández Fernández Directors: Alfonso Gutiérrez Zotes, Antonio Labad Alquézar Data de lectura: 12/06/2013 Tesi Europea Universitat: Universitat Rovira i Virgili Títol: Ordre de naixement i risc per al Trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat. Doctoranda: Adela Masana Marín Directora: Elisabet Vilella Cuadrada Data de lectura: 12/12/2013 Universitat: Universitat Rovira i Virgili

MEMÒRIA 2013 | PÀG. 5


ÀREA DE RECERCA

H O SPITAL

UNIV ERSITARI

INSTITUT

PERE

MATA

Grup de recerca en Psiconeuroendocrinologia i Estrés MEMBRES Coll Vilar, Ignasi Creus Culubret, Marta Gutiérrez-Zotes, Alfonso Labad Arias, Javier (Investigador responsable) Manzanares Tesón, Núria Monseny Belda, Rosa Montalvo Aguirrezabala, Itziar Ortega Sanz, Laura

PROJECTES TÍTOL: Mecanismos neurobiológicos del estrés en psicosis incipientes: relación del eje hipotálamo-pituitario-adrenal con el polimorfismo Val66Met del gen BDNF, volumen del hipocampo y rendimiento neuropsicológico. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Javier Labad Arias. INVESTIGADORS COL·LABORADORS: Joaquín Valero, Ignasi Coll, Monste Solé, Laura Ortega ENTITAT FINANÇADORA: Fondo de Investigación Sanitaria. Instituto de Salud Carlos III. EXPEDIENT: FIS PI10/01607 IMPORT CONCEDIT: 100.430 € PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2011-2013 TÍTOL: Double blind, placebo-controlled study of efficacy, safety and tolerance of raloxifene as an adjuvant treatment for negative symptoms of schizophrenia in postmenopausal women. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Judith Usall Rodie (Projecte multicèntric que inclou 3 centres: Hospital Sant Joan de Déu – Serveis de Salut Mental, Hospital Parc Taulí i l'Institut Pere Mata). INVESTIGADOR COL·LABORADOR: Javier Labad Arias. Responsable àrea de Reus. ENTITAT FINANÇADORA: Stanley Medical Research Institute. IMPORT CONCEDIT: 403.160 $ (global). PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2011-2013

MEMÒRIA 2013 | PÀG. 6


ÀREA DE RECERCA

H O SPITAL

UNIV ERSITARI

INSTITUT

PERE

MATA

TÍTOL: Avaluació de l'efectivitat del Programa d'Atenció Específica per a les persones amb un Trastorn Psicòtic Incipient (PAE-TPI) desenvolupat a Catalunya vs el Programa Estàndar (PE). INVESTIGADOR PRINCIPAL: Lluís Lalucat (Projecte multicènctric que coordina el Centre de Salut Mental de les Corts). INVESTIGADOR COL·LABORADOR: Javier Labad Arias. Investigador principal dels centres de Tarragona. ENTITAT FINANÇADORA: Generalitat de Catalunya. PERÍODE D'EXECUCIÓ: 2011-2013 TÍTOL: Hormonal, inflammatory, genetic, familial and clinical predictors of weight gain and metabolic syndrome in first psychotic and manic episodes: 1-year followup prospective study focused on the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Javier Labad Arias. INVESTIGADORS COL·LABORADORS: Ignasi Coll Vilar, Lourdes Martorell, Joaquín Valero, Ignasi Coll, Laura Ortega, Rosa Monseny. Node Edinburgh: Rebecca Reynolds, Brian Walker. ENTITAT FINANÇADORA: Fundació La Marató de TV3. EXPEDIENT: PV09093S IMPORT CONCEDIT: 302.436 € (subprojecte de Reus; import global 349.086 €). PERÍODE D’EXECUCIÓ: 2010-2013

PUBLICACIONS Montalvo I, Ortega L, López X, Solé M, Monseny R, Franch J, Vilella E, Labad J. Changes in prolactin levels and sexual function in young psychotic patients after switching from long-acting injectable risperidone to paliperidone palmitate. Int Clin Psychopharmacol. 2013 Jan;28(1):46-9. IF: 2,705. 2n quartil. Labad J, Reynolds RM. Leptin, Somatic Depressive Symptoms and the Metabolic Syndrome: a Comment on Chirinos et al. Ann Behav Med. 2013 Aug;46(1):5-6. IF: 3,169. 1r quartil. Hernandez A, Gallardo-Pujol D, Pereda N, Arntz A, Bernstein DP, Gaviria AM, Labad A, Valero J, Gutiérrez-Zotes JA. Initial Validation of the Spanish Childhood Trauma Questionnaire-Short Form: Factor Structure, Reliability and Association With Parenting. J Interpers Violence. 2013 May;28(7):1498-518. IF: 1,355. 1r quartil. Gutiérrez-Zotes JA, Farnós A, Vilella E, Labad J. Higher psychoticism as a predictor of thoughts of harming one's infant in postpartum women: A prospective study. Compr Psychiatry. 2013 Oct;54(7):1124-9. IF: 2,376. 2n quartil. Reynolds RM, Labad J, Buss C, Ghaemmaghami P, Räikkönen K. Transmitting biological effects of stress in utero: Implications for mother and offspring. Psychoneuroendocrinology. 2013 Sep;38(9):1843-9. IF: 5,137. 1r quartil. Segalàs C, Alonso P, Orbegozo A, Real E, Subirà M, López-Solà C, Martínez-Zalacaín I, Labad J, Harrison BJ, Pujol J, Menchón JM, Cardoner N, Soriano-Mas C. Brain structural imaging correlates of olfactory dysfunction in obsessivecompulsive disorder. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2013 Aug 31. (en premsa). IF: 3,2. 2n quartil. Real E, Gratacòs M, Labad J, Alonso P, Escaramís G, Segalàs C, Subirà M, López-Solà C, Estivill X, Menchón JM. Interaction of SLC1A1 gene variants and life stress on pharmacological resistance in obsessive-compulsive disorder. Pharmacogenomics J. 2013 Oct;13(5):470-5. IF: 5,134. 1r quartil.

PÓSTERS Montalvo I, Creus M, Gutiérrez-Zotes A, Ortega L, Monseny R, Feliu T, Franch J, Vilella E, Labad J. Effects of Second Generation Antipsychotics on cognitive domains measured with the MATRICS Consensus Cognitive Battery in early psychoses. ENCP Workshop. Nice (France), 2013.

MEMÒRIA 2013 | PÀG. 7


ÀREA DE RECERCA

H O SPITAL

UNIV ERSITARI

INSTITUT

PERE

MATA

Montalvo I, Creus M, Solé M, Feliu T, Franch J, Vilella E, Gutiérrez-Zotes A, Labad J. Sex-differences in the relationship between cortisol awakening response and working memory in subjects with early psychosis. 43rd Annual Meeting of the International Society of Psychoneuroendocrinology. Leiden (Holand), 2013. Labad J, Segalas C, Creus M, Real E, Salvat N, Montalvo I, Menchón JM, Reynolds R, Soria, V. Interaction between unemployment and salivary cortisol measures in relation to visual learning in healthy subjects. 43rd Annual Meeting of the International Society of Psychoneuroendocrinology. Leiden (Holand), 2013. Barbero JD, Garcia-Parés G, Llorens M, Tost M, Cobo J, Palao D, Labad J. Increased levels of thyroglobulin antibodies are associated with a lower risk of readmission at one year in subjects with bipolar disorder. 43rd Annual Meeting of the International Society of Psychoneuroendocrinology. Leiden (Holand), 2013. Montalvo I, Creus M, Solé M, Feliu T, Franch J, Vilella E, Gutiérrez-Zotes A, Labad J. Sex-differences in the relationship between cortisol awakening response and working memory in subjects with early psychosis. 26th ECNP Congress. Barcelona, 2013. Real E, Orfila C, Alonso P, Segalàs C, Labad J, Subirà M, Pinillos M, Cardoner M, Menchón JM, Soriano-Mas C. Neural correlates of stressful life events at onset of obsessive-compulsive disorder. 26th ECNP Congress. Barcelona, 2013.

COMUNICACIONS ORALS Javier Labad. Eix hipotàlem-pituitari-adrenal i fobies de impulsió al postpart. Congrés de Psiquiatria Perinatal. Barcelona, 2013. Javier Labad. Influencia del estrés y el eje hipotálamo-pituitario-adrenal en la conducta alimentaria y alteraciones metabólicas en psicosis incipiente. XVII Congreso Nacional de Psiquiatría. Sevilla, 2013. Javier Labad. Coordinador taller “Hiperprolactinemia por antipsicóticos: mecanismo, implicaciones clínicas y abordaje terapéutico”. XVII Congreso Nacional de Psiquiatría. Sevilla, 2013. Itziar Montalvo. Mecanismos fisiopatológicos de la hiperprolactinemia por antipsicóticos. XVII Congreso Nacional de Psiquiatría. Sevilla, 2013. Irene Moreno. Dèficits en la funció olfactiva en pacients amb un trastorn psicòtic incipient. Jornada de la Cloenda de Societat Catalana de Psiquiatria. Barcelona, 2013.

ACTIVITATS DIVULGATIVES Marta Creus. Distinció en un Postgrau de Neuropsicologia Infantil. Noticia publicada: - a la web del Pere Mata. http://www.peremata.cat/cat/item/IPM_postgrau_neuro.html Javier Labad. Premi extraordinari de la Universitat de Barcelona per la tesi doctoral amb menció europea “The role o female gender and the reproductive cycle on the phenotypic expression of obsessive-compulsive disorder”. Notícia publicada: - a la web del Pere Mata. http://www.peremata.cat/cat/item/Recerca_Postgrau_13.html

MEMÒRIA 2013 | PÀG. 8


ÀREA DE RECERCA

H O SPITAL

UNIV ERSITARI

INSTITUT

PERE

MATA

Rosa Monseny. Premi extraordinari de la Universitat Rovira i Virgili pel treball de final de màster “Avaluació de l’estil de vida, els hàbits alimentaris i la dieta en pacients amb un primer episodi psicòtic i en estats mentals d’alt risc”. Notícia publicada: - a la web del Pere Mata. http://www.peremata.cat/cat/item/Recerca_Postgrau_13.html GPE. Influència de l’estrès en els hàbits dietètics en pacients amb un trastorn psicòtic incipient. Notícia publicada: - a la web del Pere Mata. http://www.peremata.cat/cat/item/ART00392.html - a la web del Diario Siglo XXI. http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20140206162506/el-estres-provoca-que-los-pacientescon-trastornos-psiocoticos-incipientes-coman-mas#.PIT2OqThWG5TjY2 - a la web del 324. http://www.324.cat/noticia/2302075/baixcamp/Lestres-influencia-els-habits-dietetics-en-pacients-ambun-trastorn-psicotic-incipient - a la web de elEconomista.es. http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/5521135/02/14/el-estres-provoca-que-los-pacientes-contrastornos-psiocoticos-incipientes-coman-mas.html - a la web de La Voz Libre. http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/874745/el-estres-provoca-que-los-pacientes-con-trastornospsiocoticos-incipientes-coman-mas - a la web de Tarragona 21. http://www.tarragona21.com/lestres-condiciona-els-habits-dietetics-en-pacients-amb-un-trastornpsicotic-incipient/ - a la web de lainformacion.com. http://noticias.lainformacion.com/salud/obesidad/el-estres-provoca-que-los-pacientes-con-trastornospsiocoticos-incipientes-coman-mas_Qtb7RRWk7Z67XY1v0mm6X4/ - a la web de teinteresa.es. - http://www.teinteresa.es/salud/sanidad/provoca-pacientes-trastornos-psiocoticosincipientes_0_1079893660.html - a la web de El Mundo Digital. http://www.elmundodigital.es/salud/el-estres-provoca-que-los-pacientes-con-trastornos-psiocoticosincipientes-coman-mas/ Irene Moreno. Premi a la millor comunicació de la Societat Catalana de Psiquiatria al curs acadèmic 2012/2013, tutoritzat per Javier Labad. Notícia publicada: - a la web del Pere Mata http://www.peremata.cat/cat/item/ART00324.html

TESIS DOCTORALS Títol: The relationships between the antecedents of childhood maltreatment and adult borderline personality disorder. Doctoranda: Ana Hernández Fernández Directors: Alfonso Gutiérrez Zotes, Antonio Labad Alquézar Data de lectura: 12/06/2013 Tesi Europea Universitat: Universitat Rovira i Virgili

MEMÒRIA 2013 | PÀG. 9


ÀREA DE RECERCA

H O SPITAL

UNIV ERSITARI

INSTITUT

PERE

MATA

Grup de recerca en patologia vincular MEMBRES Acosta García, Sílvia Aguado Gracia, Jorge López Seco, Fernando Martí Serrano, Susana Masana Marín, Adela (Investigadora responsable) Monge Osorio, Rocío del Pilar Mundo Cid, Pilar Ney Díaz, Inti Itati

PÓSTERS Gabernet R, Masana A, López F, Gaviria AM, Acosta S, Martí S. Risc de suicidi en pacients amb TDAH. 9ª reunió anual de la Societat Catalana de Psiquiatría infantojuvenil. Barcelona, 2013. Guanyador d'accèsit.

COMUNICACIONS ORALS Adela Masana, Fernando López. Estrés prenatal y trastornos del desarrollo. II Jornada salut mental Perinatal. Dexeus. Barcelona, 2013. Adela Masana. Risc de suïcidi. Avaluació clínica. Moderadora de taula. 9ª reunió anual de la Societat Catalana de Psiquiatría infantojuvenil. Barcelona, 2013.

MEMÒRIA 2013 | PÀG. 10


ÀREA DE RECERCA

H O SPITAL

UNIV ERSITARI

INSTITUT

PERE

MATA

TESIS DOCTORALS Títol: Ordre de naixement i risc per al Trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat. Doctoranda: Adela Masana Marín Directora: Elisabet Vilella Cuadrada Data de lectura: 12/12/2013 Universitat: Universitat Rovira i Virgili

MEMÒRIA 2013 | PÀG. 11


ÀREA DE RECERCA

H O SPITAL

UNIV ERSITARI

INSTITUT

PERE

MATA

Objectius AR 2013 A continuació s’enumeren i comenten els objectius de l’AR corresponents al 2013.

Desenvolupament de la Recerca 1. Desenvolupar eines per poder fer recerca epidemiològica 1.1. Establir el millor model de negoci per a poder iniciar el Registre de malalties psiquiàtriques de la província de Tarragona Tot i que no s'ha concretat en el model de negoci per al Registre de malalties mentals de Tarragona, s'ha avançat molt en aprofundir en els aspectes tècnics i legals de l'activitat. A més s'han establert contactes amb altres grups de recerca i empreses que poden derivar en socis tecnològics o estratègics. De fet la gran aportació al projecte durant el 2013 ha estat el canvi de concepció del registre des del model clàssic de registre bàsicament amb finalitat de recerca epidemiològica i finançat amb fons públics a un model molt més obert en quant a les finalitats i concebut com una empresa. El que queda pendent com objectiu del 2014 és concretar el model de negoci. 2. Desenvolupar la recerca en l'àmbit assistencial El pas que s'ha fet en aquest sentit l'any 2013 és important. En síntesi, malgrat que la situació econòmica i la política de retalladades a la recerca no afavoreixen un ambient procliu, podem objectivar que hem assolit millores en la implementació de la recerca clínica. Fet que va acompanyat d'un valor intangible de satisfacció dels professionals involucrats en la recerca. 2.1. Millorar l'ús de l'anglès Objectiu assolit totalment. En concret per la realització de les sessions del GIP (i les conjuntes GIP-GPV) en anglès, per les dues edicions del curs d'anglès tècnic. A més s'ha impartit una assignatura optativa de grau (Genetics of Complex Diseases) íntegrament en anglès. Tot i que aquesta activitat és de docència, donat que la imparteixen investigadors creiem que és important destacar-ho. 2.2. Promoure la transferència de la recerca S'ha difusió de la importància de fer recerca traslacional tant a traves d'accions concretes dins la CCI com per la redifusió de les activitats organitzades per la URV i l'IISPV en aquest sentit. S'han fomentat contactes particulars en casos concrets de resultats de la recerca. No s'ha fet la jornada que s'havia previst al IISPV. 2.3. Iniciar activitats de difusió de la recerca als equips assistencials S'han fet activitats puntuals de presentació de resultats a les sessions clíniques. La difusió més important, i que comença a donar fruits, s'ha fet al CDA. 3. Sensibilització a altres entitats públiques i privades per augmentar els recursos destinats a la recerca En general aquest objectiu ha estat assolit satisfactòriament. Es de tota manera un objectiu que cal continuar per al 2014 amb diferents AM. 3.1. Entrar a l'estructura del CIBERSAM (Centro de investigación en red de Salud Mental) com grup A la reunió d'IPs del CIBERSAM del 29-11-2013 a Madrid es va informar de que la convocatòria per entrada de nous grups al CIBER sortirà a la primavera del 2014. Els criteris d'avaluació seran els que s'estan aplicant actualment als grups que en formen part. El procés de sol•licitud tindrà dues fases, una de declaració d’interessos i l'altre de sol•licitud si s'ha superat la primera fase. 6.3.2. Fomentar la recerca vinculada a les empreses privades (farmacèutiques i altres) Durant el 2013 en síntesi s'han fet diverses accions en aquest sentit:

MEMÒRIA 2013 | PÀG. 12


ÀREA DE RECERCA

H O SPITAL

UNIV ERSITARI

INSTITUT

PERE

MATA

6.3.2.1. Entrada al Clúster de Salut Mental de Catalunya i reunions periòdiques i particiapció. Destacar les reunions fetes amb els membres de la Catalunya Sud (IPM, URV-CEICs, Ajuntament de Reus, IISPV). 6.3.2.2. Reunions de treball amb Lundbeck, Otsuka-Lundbeck, INSA, STAITEC. 6.3.2.3. Difusió del programa H2020 entre els investigadors (de de la CCI). 6.3.3. Difondre l'activitat científica en mitjans propis (blog, web IPM) i mitjans externs (web IISPV, altres) 6.3.4. Definir les eines per l'avaluació dels resultats de la recerca Es definiran els criteris de grup de recerca en base a: criteris IISPV, criteris AGAUR i criteris CIBERSAM (Instituto de Salud Carlos III). l'AR redactarà un document i el sotmetrà a la CCI per la serva aprovació. Posteriorment es passarà al CDA i al Comitè de direcció. Aquesta serà una AM ja del 2014.

Accions de millora desenvolupades 640

. Definir un grup de treball per estudiar el document del CIBERSAM d'avaluació de grups de recerca

638

. El grup GIP s'ha proposat com objectiu anual fer les sessions setmanals quan es tracta de presentar resultats, en anglès, almenys una part de la presentació i de la discussió.

639

. Organitzant un curs d’anglès tècnic mèdic

613

. Organitzant reunions amb ACCIO

609

. Incorporant un representant de les associacions de familiars a la Comissió d'Investigació.

606

. Confeccionar un model de MEMORIA ANUAL per a l'Àrea de Recerca

MEMÒRIA 2013 | PÀG. 13


ÀREA DE RECERCA

H O SPITAL

UNIV ERSITARI

INSTITUT

PERE

MATA

I n d i c ad o rs A R ( i n c l o u U N I V I D D ) 2 0 1 3 L’avaluació de la recerca s’ha fet segons els següents indicadors:

NOMBRE DE PUBLICACIONS

25 21 20

TOTS

15

GIP

13

12

GPE

10

9

8

7

8

GPV UNIVID

5 0 0

0

totes

1

Index q1-q2

MITJANA DEL FACTOR D’IMPACTE

4

3,53

3,53

3,5 3

3,12 2,58

2,7

3,57

2,9 TOTS

2,5

GIP

2

GPE 1,45

1,5

GPV UNIVID

1 0,5 0

Total

FI q1-q2

MEMÒRIA 2013 | PÀG. 14


ÀREA DE RECERCA

H O SPITAL

UNIV ERSITARI

INSTITUT

PERE

MATA

SUMATORI FACTOR D’IMPACTE 49

50 45

40

40 35

30

30

TOTS 28

26

28

GIP

25

GPE

20

GPV

15

UNIVID

9

10

4

5 0

Total

FI q1-q2

NOMBRE DE PUBLICACIONS 2010 – 2013 30

27

26 25 20

19

20

15

Total

16

15

q4 q3

15

q2 10

7

7

5 5 0

3

2010

3

3

3

6

q1

3 3

1 1

1

2011

2012

2013

MEMÒRIA 2013 | PÀG. 15


ÀREA DE RECERCA

H O SPITAL

UNIV ERSITARI

INSTITUT

PERE

MATA

MITJANA FACTOR D’IMPACTE Q1 2010 – 2013

5,68 6

4,39

4,83 3,85

5 4 3 2 1 0

SUMATORI FACTOR D’IMPACTE 2010 – 2013

103,2

100,6

120 100 80

73,8 49,06

60 40 20 0

MEMÒRIA 2013 | PÀG. 16


ÀREA DE RECERCA

H O SPITAL

UNIV ERSITARI

INSTITUT

PERE

MATA

TESIS DOCTORALS DOCTORAND

TÍTOL

Ana Hernández

The relationships between the antecedents of childhood maltreatment and adult borderline personality disorder

Alfonso Gutiérrez Zotes

QUALIFICACIÓ

12/09/2013

Excel·lent cum laude

12/12/2013

Excel·lent cum laude

Antonio Labad

Ordre de naixement i risc per al Trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat

Adela Masana

DATA DEFENSA

DIRECTOR

Elisabet Vilella

Programa de doctorat URV. Psiquiatria: Genética i Ambient

SESSIONS CIENTÍFIQUES Assistència (presencial)

28

30

26

25

25

25 19

20 15

18

16

20

22

2012

12

2013

10 5 0

T1

T2

T3

T4

TA

MEMÒRIA 2013 | PÀG. 17


ÀREA DE RECERCA

H O SPITAL

UNIV ERSITARI

INSTITUT

PERE

MATA

ASSAJOS ACRÒNIM

TÍTOL

IP

ENTITAT FINANÇADORA

ANY INICI

NPC

Estudio Epidemiológico Unicéntrico de Diagnostico de la Enfermedad de Niemann-Pick C en la Población Psiquiátrica Adulta

José Franco

Actelion Pharmaceuticals

2011

RALOXIFE

Ensayo clínico doble ciego a seis meses, controlado con placebo, de la eficacia de raloxifeno como tratamiento adyuvante de los síntomas negativos de la esquizofrenia, en mujeres postmenopáusicas

Javier Labad

Stanley/St Joan de Déu

2011

PATTERN

Estudio observacional de cohorte prospectiva de pacientes con síntomas persistentes de esquizofrenia para describir el curso y la carga de la enfermedad

Montse Solé

Roche

2012

MAPA

Estudio epidemiológico para determinar la función social y personal de los pacientes con esquizofrenia en España (MAPA)

Cristina Sáez

Janssen Cilag SA

2012

MANACOR

Estudio epidemiológico retrospectivo para evaluar el consumo de recursos y las características clínicas y epidemiológicas asociadas en los pacientes con manía aguda (Trastorno bipolar I)

Cristina Sáez

HUIPM/Lundbeck

2013

Estudio no intervencionista (ENI) europeo en pacientes con esquizofrenia tratados con antipsicóticos inyectables de larga duración (ILD)

Cristina Sáez

Lundbeck

2013

BOI

Estudio transversal y revisión retrospectiva de los pacientes con síntomas persistentes de esquizofrenia para estimar la utilización de recursos médicos y la carga de la enfermedad

Montse Solé

F. Hoffmann-La Roche Ltd

2013

NEUROFAR MAGEN

Ensayo clínico aleatorizado, con grupo control, de seguimiento en paralelo acerca de la eficacia de la información farmacogenética obtenida con NEUROFARMAGEN en el tratamiento de pacientes con trastornos mentales

Javier Labad

ABS BIOTICS SA

2013

-

Receptores estrogénicos beta (ER-β) como diana terapéutica para la mejora del rendimiento cognitivo en síndrome X Frágil

Rafael Martínez

FRAXA Research Foundation

2013

Inés Niubó

Janssen-Cilag International (NV)

2013

ALTO

HOSPIPalm

Uso HOSPItalario del Palmitato de Paliperidona – Estudio prospectivo no intervencionista (HOSPIPalm)

MEMÒRIA 2013 | PÀG. 18


ÀREA DE RECERCA

H O SPITAL

UNIV ERSITARI

INSTITUT

PERE

MATA

PROJECTES COMPETITIUS ACTIUS TÍTOL

IP

EQUIP

ENTITAT FINANÇADORA

Predictors clínics, familiars, hormonals i genètics d'increment ponderal i síndrome metabòlica en pacients amb un primer episodi psicòtic i maníac: estudi d'un any de seguiment focalitzat a l'eix HPA

Javier Labad

Antonio Labad, Javier Labad, Joaquin Valero, Lourdes Martorell, Rosa Monseny, Laura Ortega

Marató TV3

Mecanismos neurobiológicos del estrés en psicosis incipientes: relación del eje hipotálamopituitario-adrenal con el polimorfismo Val66Met del gen BDNF, volumen del hipocampo y rendimiento neuropsicológico

Javier Labad

Javier Labad, Montse Sole, Joaquín Valero, Antonio Labad, Ignasi Coll, Laura Ortega

Instituto de Salud Carlos III

2011

Elisabet Vilella

Joaquín Valero, Glòria Albacar, Adela Masana, Fernando López, Silvia Acosta, Joaquim Timoneda, Jordi Muntaner, Nerea Abasolo, Ester Salvadó, Helena Bioxadera, Frances Ramon

Instituto de Salud Carlos III

2013

Lourdes Martorell

Francisco Aguilera, Yolanda Alonso, Helena Torrell

Instituto de Salud Carlos III

2013

Luis Salvador

Rafael Martínez-Leal, Maria José Cortés, Marcia Irazabal Giménez, Natalia Kazah Soneyra, Javier Tamarit Cuadrado , Silvia Muñoz Llorente

Instituto de Salud Carlos III

2013

Alteraciones de la mielina en función del genotipo DDR1 en pacientes esquizofrénicos: estudio clínico y molecular

Mutaciones en el ADN mitocondrial contribuyen al autismo y a las características propias de las enfermedades mitocondriales presentes en pacientes con trastorno del espectro autista

Indicadores y estado de salud en discapacidad intelectual Pomona-España

ANY INICI

2010

MEMÒRIA 2013 | PÀG. 19


ÀREA DE RECERCA

H O SPITAL

UNIV ERSITARI

INSTITUT

PERE

MATA

J o r n ad a d e s e g u i m e n t a n u a l d e l ’A R Programa de la Jornada

Seguiment anual Àrea de Recerca 9 de gener de 2014 (Programa preliminar) Presentació de l’impacte de la recerca 12:00

Benvinguda Elisabet Vilella

12:05

Estudio empírico de los criterios diagnósticos para delirium y para delirium subsindrómico en pacientes de un centro Sociosanitario Imma Grau José Franco Usuari

12:30

Assaig clínic doble cec a sis mesos, controlat amb placebo, de l'eficàcia de raloxifè com a tractament adjuvant dels símptomes negatius de l'esquizofrènia, en dones postmenopàusiques Inès Niubó Javier Labad Usuari

13:00

Psicopatología parental y curso del TDAH infantil Jordi Peris Fernando López Usuari

13:30

Indicadores de Salud en Discapacidad Intelectual: El Proyecto POMONA-ESP Francisco Aguilera Rafael Martínez Usuari

14:00

Indicadors de recerca 2013, on som i cap on hem d’anar Elisabet Vilella

14:15

Vols saber què investigo? Esquizofrènia, energia i genètica Helena Torrell

14:25

Lliurament dels diplomes GPM de reconeixement a la recerca 2013: noms dels reconeguts Sr. Joan Amigó

14:30

Dinar de treball

15:00

Dinàmica participativa: Estratègia de recerca del GPM Activitat dirigida per Xavier Plana de Lideratge Social i basada en el mètode participatiu

17:00

Posada en comú dels resultats de l’activitat dirigida

17:30

Fi de l’activitat

MEMÒRIA 2013 | PÀG. 20


ÀREA DE RECERCA

H O SPITAL

UNIV ERSITARI

INSTITUT

PERE

MATA

Revisió del desenvolupament i de l’impacte de la jornada REFLEXIONS GENERALS •

A la sessió hi van assistir més de 70 persones de les diferents empreses del grup, representants dels usuaris (Club social La Muralla) i professionals d’altres institucions (CAS, IMLC, etc.)

La majoria dels assistents va formalitzar la inscripció online.

Per primera vegada es va fer seguiment de la sessió amb TWITER.

RESULTATS •

Part A. Divulgació de la recerca amb participació dels 4 grups del GPM –

Els 4 grups de recerca es van ajustar de manera excel·lent al temps previst

Cada grup de recerca va presentar l’impacte de la recerca amb el format Cap de servei / investigador / usuari d’una manera original, diferent i molt interessant

Molt bona implicació dels caps de servei (i de la seves intervencions se’n poden treure moltes conclusions)

Molt bona la intervenció dels usuaris (la preparació prèvia de l’equip investigador amb ells va donar molt bon resultat)

Consitutueix una activitat més amb participació dels usuaris desenvolupada amb tota normalitat

Assistència al principi baixa, després alta (poca puntualitat)

Part B. Resum dels indicadors i objectius de recerca 2013 –

Part C. Reconeixement als investigadors guardonats o premiats durant el 2013 –

Molts dels assitents han manifestat que aquestes iniciatives són molt ben rebudes i que ajuden a mantenir la motivació.

Part D. Dinar de treball –

Mostra una idea global de l’activitat de recerca que es fa durant l’any.

Correcte. L’espai una mica reduït.

Part E. Dinàmica participativa: Visió estratègica de l’Àrea de recerca del GPM –

Hi van participar 30 professionals (3 aliens) de diferent perfil i diferents càrrecs

Ben valorada pels participants

Va permetre un treball de reflexió i síntesi en poc més de dues hores

La dinamització per part de Xavi Plana ha estat també molt ben valorada

MEMÒRIA 2013 | PÀG. 21


ÀREA DE RECERCA

H O SPITAL

UNIV ERSITARI

INSTITUT

PERE

MATA

Oferta formativa proposada des de l’AR NO.

TIPUS

TITOL

DATES

1

Curs

TECHNICAL ENGLISH

MAIG

2

Curs

TECHNICAL ENGLISH

NOVEMBRE

MEMÒRIA 2013 | PÀG. 22

Profile for Grup Pere Mata

Memo area recerca 2013  

Memo area recerca 2013  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded