Page 1

Fundación ULMA Fundazioa 2012ko Txostena - Informe 2012

DATA:

DATA:

FECHA:

DATA:

TOKIA:

TOKIA:

LUGAR:

TOKIA:

EREMUA:

EREMUA:

ÁMBITO:

EREMUA:


| Mugikorrak batzea

| Donación de teléfonos móviles

| Menu osasungarrien kanpaina

| Campaña de menús saludables

| Gozatu saskibaloiaz!

| ¡Disfruta del baloncesto!

| Zuretzat buletinaren kanpaina

| Campaña del boletín Zuretzat

| Bulego berdearen gida

| Guía de la oficina verde

| Erretiratuentzako argazkilaritza

| Curso de fotografía para los

ikastaroa

2012ko Txostena - Informe 2012

jubilados

| Marrazki lehiaketa

| Concurso de pintura

| Argazki lehiaketa

| Concurso de fotografía

| Hausnartzeko zinema saioak

| Sesiones de cine reflexivo

| Elkartasun azoka

| Mercadillo solidario DATA:

DATA:

DATA:

FECHA:

TOKIA:

TOKIA:

LUGAR:

TOKIA:

EREMUA:

EREMUA:

ÁMBITO:

EREMUA:

3


Gurutze Gorriak eta ALBOANek bultzatutako kanpaina lagunduz eta “Baietz 200 telefono jaso 2 hilabetean?” leloarekin, ekimenaren helburua zen bazkideak eta langileak elkartasun proiektuak bultzatzeko kanpaina berri batean inplikaraztea.

2012ko Txostena - Informe 2012

En colaboración con la campaña impulsada por Cruz Roja y ALBOAN, y bajo el eslogan ¿A que llegamos a los 200 teléfonos en 2 meses? la iniciativa tenía como objetivo implicar a los socios y trabajadores en una nueva campaña con la que apoyar proyectos solidarios.

DATA:

2012ko otsaila - martxoa

FECHA:

Febrero – Marzo 2012

TOKIA:

ULMAko Negozioak - Oñati

LUGAR:

Negocios de ULMA - Oñati

EREMUA:

Langile eta bazkideak

ÁMBITO:

Socios y trabajadores

5


“11 jatetxe 11 menu osasungarri” sustapena, kanpainako plater osasungarriak kontsumitzera bideratua.

6

Promoción “11 restaurantes 11 menús saludables” cuyo objetivo era fomentar el consumo de los platos saludables.

DATA:

2012ko martxoa - maiatza

FECHA:

Marzo - Mayo 2012

TOKIA:

ULMArekin itundutako jatetxeak

LUGAR:

Restaurantes concertados de ULMA

EREMUA:

Langile eta bazkideak

ÁMBITO:

Socios y trabajadores

2012ko Txostena - Informe 2012


ULMAko bazkide eta langileek Ilunbera egindako irteera, Lagun Aro GBCren partida bat ikusteko. Bazkideak eta langileak euren senideekin etorri ziren.

2012ko Txostena - Informe 2012

Salida a Illunbe para ver un partido del Lagun Aro GBC con socios y trabajadores de ULMA. Los socios y trabajadores fueron acompaĂąados de sus familiares.

DATA:

2012ko martxoaren 25a

FECHA:

25 de marzo de 2012

TOKIA:

Ilunbe (Donostia)

LUGAR:

Illunbe (San Sebastian)

EREMUA:

Langile eta bazkideak

Ă MBITO:

Socios y trabajadores

7


Gure barne publikoari ULMA Fundazioaren Zuretzat newsletteraren berri emateko asmoz, buletinari buruzko komunikazio kanpaina bideratu zen.

8

Con el objetivo de dar a conocer a nuestro público interno el newsletter Zuretzat de la Fundación ULMA se llevó a cabo una campaña de comunicación del boletín.

DATA:

2012ko apirila

FECHA:

Abril 2012

TOKIA:

-

LUGAR:

-

EREMUA:

Barne publikoa

ÁMBITO:

Público interno

2012ko Txostena - Informe 2012


Dokumentuaren helburua zan zeharkako langileak eta bazkideak kontzientziatzea, eguneroko ekintza txikiekin bulegoetako kostuak aurreztu eta ingurumen efizientzia hobetzeko.

2012ko Txostena - Informe 2012

El objetivo del documento era concienciar a los socios y trabajadores de mano de obra indirecta sobre la importancia de ahorrar costes y mejorar la eficiencia medioambiental en las oficinas con pequeĂąos gestos diarios.

DATA:

2012ko ekaina

FECHA:

Junio 2012

TOKIA:

ULMAko Negozioak

LUGAR:

Negocios de ULMA

EREMUA:

Langile eta bazkideak

Ă MBITO:

Socios y trabajadores

9


ULMAko erretiratuei zuzendutako ikastaroa argazkilaritza digitala hobeto ezagutzeko, argazkilaritzari buruzko oinarrizko jarraibide batzuk erakutsiz.

10

Curso dirigido a jubilados de ULMA con el objetivo de facilitar el acceso a la fotografía digital enseñando algunas nociones básicas sobre fotografía.

DATA:

2012ko uztailaren 19a

FECHA:

19 de Julio 2012

TOKIA:

Garagaltza auzoa - OÑATI

LUGAR:

Garagaltza - OÑATI

EREMUA:

Erretiratuak

ÁMBITO:

Jubilados

2012ko Txostena - Informe 2012


ULMA Taldeko bazkide eta langileen seme-alabei zuzendutako Marrazki Lehiaketaren IV. Edizioa. Aurtengo gaia “Margotu ditzagun gure herriak” izan zen.

2012ko Txostena - Informe 2012

IV. Edición del concurso de Pintura para hijos de socios y trabajadores del Grupo ULMA. El tema de este año ha sido “Pintemos nuestros pueblos”.

DATA:

2012ko irailaren 27a

FECHA:

27 de septiembre de 2012

TOKIA:

Garagaltza Auzoa - OÑATI

LUGAR:

Garagaltza Auzoa - OÑATI

EREMUA:

Langile eta Bazkideen seme-alabak

ÁMBITO:

Hijos/as de socios y trabajadores

11


Aurten ULMA Taldeko bazkide eta langileei zuzendutako VII. Argazki lehiaketa egin da. Aurtengo gaia “Munduko herrialdeak eta Kulturak” izan da.

12

Este año se ha celebrado la VII. Edición del concurso de Fotografía dirigido a socios y trabajadores del Grupo ULMA. El tema de este año ha sido “Países y Culturas del Mundo”.

DATA:

2012ko urria – abendua

FECHA:

Octubre - Diciembre 2012

TOKIA:

-

LUGAR:

-

EREMUA:

Langile eta bazkideak

ÁMBITO:

Socios y trabajadores

2012ko Txostena - Informe 2012


DBHko 3. eta 4. mailako 100 gazte baino gehiagok gozatu zuten zinema saio horietaz. Helburua zen gazteen artean hausnartzeko ohitura bultzatzea, zinemaren bidez.

2012ko Txostena - Informe 2012

Un total de más de 100 jóvenes escolares de 3º y 4º de la ESO disfrutaron de estas sesiones de cine. El objetivo era suscitar el hábito de la reflexión en los jóvenes escolares, utilizando el recurso del cine.

DATA:

2012ko urria – azaroa

FECHA:

Octubre – Noviembre 2012

TOKIA:

ULMAko auditorioa - Oñati

LUGAR:

Auditorio ULMA - OÑATI

EREMUA:

DBHko 3. eta 4. mailako gazteak

ÁMBITO:

Jóvenes escolares de 3º y 4º de la ESO

13


Hermansoloña GKEaren aldeko Elkartasun Azokaren hirugarren edizioa. Eskola materiala, euskarazko eta gaztelaniazko liburuak, haurren arropak, etab. jaso ziren ondoren Argentinako José C.Paz-era bidaltzeko.

14

Tercera edición del Mercadillo Solidario a beneficio de la ONG Hermansoloña. Se recogió material escolar, libros en euskera y castellano, ropa para niños, etc. para su posterior envío a José C. Paz en Argentina.

DATA:

2012ko urria - azaroa

FECHA:

Octubre - Noviembre 2012

TOKIA:

Garagaltza Auzoa - OÑATI

LUGAR:

Garagaltza Auzoa - OÑATI

EREMUA:

Langile eta bazkideak

ÁMBITO:

Socios y trabajadores

2012ko Txostena - Informe 2012


ULMA Fundazioa

Garagaltza auzoa, 51 - 22PK 20560 OĂ‘ATI (Gipuzkoa) Telefonoa: 943 250 300 Faxa: 943 780 917 Web:www.fundacionulma.com E-mail:fundacion@ulma.com

fundacionULMA-Iniciativas2012  

Informe de las Iniciativas que la Fundación ULMA ha organizado durante el año 2012.