Page 1


|2011ko Korrika

|Korrika 2011

|Bizikleta martxa

|Marcha Ciclista

|ULMA Gaur eta bihar

|ULMA Gaur eta bihar

|Haur parkea

|Parque Infantil

|Hitzaldi zikloa

|Ciclo de conferencias

|Denboraren kapsula

|Cápsula del tiempo

|"50 urte elkarrekin" Kontzertua

|Concierto "50 años que nos unen"

|Bazkari herrikoia

|Comida popular

|Hildako bazkideen oroimenerako meza

|Misa por los socios fallecidos

|Liburuaren aurkezpena

|Presentación del libro

|Lirika kontzertua

|Concierto de lírica

|Argazki lehiaketa

|Concurso fotográfico


Zubillaga - Oñati ibilbidean zehar, ULMA Taldeko bazkide eta langileek euskararen aldeko ekimen honetan parte hartzeko aukera izan zuten.

A lo largo del recorrido Zubillaga - Oñati los socios y trabajadores del Grupo ULMA tuvieron la posibilidad de participar activamente en esta iniciativa a favor del euskera.

DATA: LEKUA: EREMUA:

FECHA: LUGAR: ÁMBITO:

2011ko apirilaren 14a Zubillaga - OÑATI Bazkide eta langileak

14 de Abril de 2011 Zubillaga - OÑATI Socios y trabajadores

5


6

9-14 urte arteko gazteentzako bizikleta martxa, ULMAko Negozio ezberdinetan zehar. Ibilbide osoan zehar Leire Olaberria eta Asier Maeztu, txirrindulari profesionalak eta olinpiar dominak, eskolako gazteekin batera egon ziren.

Marcha ciclista para jóvenes entre 9-14 años por los diferentes Negocios de ULMA. Durante todo el recorrido los ciclistas profesionales y medallistas olímpicos Leire Olaberria y Asier Maeztu acompañaron a los jóvenes escolares.

DATA: LEKUA: EREMUA:

FECHA: LUGAR: ÁMBITO:

2011ko ekainaren 17a Zubillaga - OÑATI 9-14 urte arteko gazteak

17 de junio de 2011 Zubillaga - OÑATI Jóvenes entre 9-14 años


Ekitaldi honetan 9 zuhaitz landatu ziren Garagaltza auzoan (ULMA Taldearen eraikina), ULMAko 8 Negozioei zegozkienak eta beste bat ULMA Taldeari zegokiona. Guztira 18 pertsona arduratu ziren zuhaitzak landatzeaz (2 bazkide Negozioko).

En este acto se plantaron 9 árboles en los jardines de Garagaltza auzoa (sede del Grupo ULMA) correspondientes a los 8 Negocios de ULMA y otro más en representación del Grupo ULMA. Los responsables de plantar los árboles fueron un total de 18 personas (2 socios por Negocio).

DATA: LEKUA: EREMUA:

FECHA: LUGAR: ÁMBITO:

2011ko uztailaren 8a Garagaltza Auzoa - OÑATI Bazkide eta langileak

8 de Julio de 2011 Garagaltza auzoa - OÑATI Socios y trabajadores

7


8

16:00etatik 20:30ak arte Oñatiko plaza haurrek ondo pasatzeko eta beraientzat jarritako parkeaz gozatzeko gaztetxoez bete zen. Plaza hiru gunetan banatu zen; txikienentzako jolasteko gunea (1-2 urte), lau puzgarriz osatutako jolas parkea (3-10 urte) eta haurrentzako tailerrak.

Desde las 16:00 y hasta las 20:30 horas, la plaza de Oñati estuvo llena de jóvenes dipuestos a divertirse y a disfrutar del parque infantil que se había habilitado para ellos. La plaza se dividió en tres espacios; un espacio de juegos para los más pequeños (1-2 años), un parque de juegos con un total de cuatro hinchables (3-10 años) y talleres infantiles.

DATA: LEKUA: EREMUA:

FECHA: LUGAR: ÁMBITO:

2011ko uztailaren 22a Herriko Plaza - OÑATI 1-10 urte arteko haurrak

22 de Julio de 2011 Plaza de OÑATI Niños/as 1-10 años


Urtean zehar ingurukoei begirako hitzaldi zikloa antolatu zen. Helburua une atseginak eta aldi berean pedagogikoak pasatzea izan zen.

Se organizó a lo largo del año un ciclo de conferencias abiertas al entorno. El objetivo fue pasar un rato distendido y ameno a la vez que pedagógico.

DATA: LEKUA: EREMUA:

FECHA: LUGAR: ÁMBITO:

Apirila - azaroa ULMA Auditorioa - OÑATI Ingurunea

Abril - Noviembre Auditorio ULMA - OÑATI Entorno

9


10

ULMA Taldeak etorkizunari begira jarri nahi izan zuen eta etorkizuneko bazkideentzako mezuak, objetuak eta desirak biltzeko ekimena antolatu zuen. Bere historia osatzen duten objetuak gordetzeko helbururekin, ULMA Taldeak denboraren kapsula bat jarri zuen Zerbitzu Zentraletako lorategietan.

El Grupo ULMA quiso hacer un guiño al futuro y organizó un acto en el que aunar mensajes, objetos y deseos para los futuros socios. Con el objetivo de conservar objetos que forman parte de su historia, el Grupo ULMA colocó una cápsula del tiempo en los jardines de Departamentos Centrales.

DATA: LEKUA: EREMUA:

FECHA: LUGAR: ÁMBITO:

2011ko irailaren 8a Garagaltza auzoa - OÑATI Bazkide eta langileak

8 de Septiembre de 2011 Garagaltza auzoa - OÑATI Socios y trabajadores


ULMAk Donostiako Orfeoiaren eta Bilboko Musika Bandaren kontzertua eskaini zion Oñatiri, bertako plazan..................

ULMA ofreció a Oñati un concierto del Orfeón Donostiarra junto con la Banda Municipal de Bilbao en un marco como la plaza del pueblo de Oñati.

DATA: LEKUA: EREMUA:

FECHA: LUGAR: ÁMBITO:

2011ko irailaren 9a Herriko plaza - OÑATI Ingurunea

9 de Septiembre de 2011 Plaza de OÑATI Entorno

11


Espainako geografian zehar bazkari-jai herrikoiak antolatu ziren ULMAko bazkide, langile eta erretiratuentzat.

Se organizó diferentes comidas-fiestas populares para socios, trabajadores y jubilados de ULMA a lo largo y ancho de la geografía española. .

DATA: EREMUA:

12

2011ko irailatik abendura Bazkide, langile eta erretiratuak

FECHA: ÁMBITO:

De Septiembre a Diciembre de 2011 Socios, trabajadores y jubilados


Oñatiko Bidaurreta Komentuan hildako bazkideen oroimenerako meza izan zen..................

Se celebró una misa en el Convento de Bidaurreta de Oñati en recuerdo de todos los socios fallecidos.

DATA: LEKUA: EREMUA:

FECHA: LUGAR: ÁMBITO:

2011ko azaroaren 30a Bidaurreta komentua - OÑATI Orokorra

30 de Noviembre de 2011 Convento de Bidaurreta - OÑATI General

13


14

ULMA Taldearen Auditorioan "50 urtez elkar hartuta" liburua aurkeztu zen, Kooperatiba Talde hau jaiotzen eta hazten ikusi dutenei hitza eman dien liburua.

Se presentó en el Auditorio del Grupo ULMA el libro "50 Años que nos unen", un ejemplar que da la palabra a quienes han visto nacer y crecer durante cinco décadas a este Grupo Cooperativo.

DATA: LEKUA: EREMUA:

FECHA: LUGAR: ÁMBITO:

2011ko abenduaren 22a ULMA Auditorioa - OÑATI Orokorra

22 de Diciembre de 2011 Auditorio ULMA - OÑATI General


Ahots eta piano errezitaldia, Andeka Gorrotxategi eta Maite Maruriren eskutik, Josu Okiñena pianojoleak lagunduta..................

Recital de voz y piano de la mano de Andeka Gorrotxategi y Maite Maruri, acompañados al piano por Josu Okiñena.

DATA: LEKUA: EREMUA:

FECHA: LUGAR: ÁMBITO:

2011ko abenduaren 23a Santa Ana - OÑATI Orokorra

23 de Diciembre de 2011 Santa Ana - OÑATI General

15


16

Bazkide eta langile guztientzako argazki lehiaketa; Zer da ULMA zuretzat? ULMA guretzat zer den islatzea argazki baten bidez.

Concurso fotográfico para todos los socios y trabajadores; ¿Qué es ULMA para ti?. Reflejar a través de una imagen lo que representa ULMA para cada uno de nosotros.

DATA: EREMUA:

FECHA: ÁMBITO:

2011ko azaroa - abendua Bazkide eta langileak

Noviembre - Diciembre de 2011 Socios y trabajadores


ULMA TALDEA

Garagaltza auzoa, 51 -22PK 20560 OÑATI (Gipuzkoa) Telefonoa: 943 250 300 Faxa: 943 780 917 Web:www.ulma.com

50 Aniversario ULMA 2011  
50 Aniversario ULMA 2011  

Memoria de Iniciativas que el Grupo ULMA ha organizado en el año 2011 con motivo de la celebración de su 50 Aniversario.

Advertisement