Page 53

octubre 

L’escola privada i concertada a Catalunya compleix una doble condició: és una reflexió de fons sobre els diversos vessants del món educatiu i alhora constitueix una guia pràctica de com afrontar-los. En l’obra que teniu a les mans, Enric Grau reflexiona sobre la tasca educativa en un sentit ampli –refermant la idea que no es tracta d’una mera instrucció i posant l’alumne com a element central–; argumenta el dret a la llibertat d’ensenyament –i, per tant, de tria i de lliure elecció de centre per part dels pares–; hi resumeix les teories i els criteris sobre l’organització de les institucions docents per tal de dotar-les d’un millor funcionament; a més, hi recull els marcs legals de finançament dels centres privats: els drets de què gaudeixen i els deures a què estan subjectes; i, finalment, hi descriu els òrgans de govern i participació del centre, que constitueixen la base de relació amb el cos social on s’insereix: professorat, família, barri, localitat, país, etc. Més enllà dels aspectes concrets de gestió dels centres, l’obra –que s’adreça bàsicament a professionals de l’ensenyament i a pares i mares– traspua sobretot la passió de l’autor per l’educació, fruit de les seves principals preocupacions en aquest àmbit: des de la necessitat de la pluralitat de centres fins a la cohesió de la comunitat escolar, des de l’èmfasi en la qualitat de l’ensenyament fins a la transmissió i el foment dels valors morals…

*HYYEUI|938451] Altres títols de la col·lecció:

ISBN 978 84 489 3370 8

ISBN 978 84 489 3371 5

barcanova

 51

OCTUBRE

1

L'escola privada i concertada a Catalunya Una guia pràctica de gestió SAPERE AUDE

15,00 x 21,00 cm 296 pàgines Rústica ISBN 978-84-489-3845-1 Codi 1467015

€ 14,00

Revista de Novedades Grupo Anaya 2015  
Revista de Novedades Grupo Anaya 2015  

Octubre 2015