Page 1

LeS S DeIXALLeRIeS


Què és una DeIXALLeRia?

Una deixalleria és una instal—lació o lloc que permet fer una recollida d’aquells materials (residus) pels quals no hi ha contenidors específics al carrer o no es passen a recollir per les cases. És per això que el sistema recollida d’una deixalleria és un sistema selectiu perquè s’hi porten tots aquells residus que no és poden llençar en els contenidors col—locats al carrer.

D’aquesta manera, els veïns d’un poble poden classificar ells mateixos els diferents residus que generen a casa i portar-los a la deixalleria per dipositar-los en contenidors separats (de manera selectiva).


• Com s’organitza una DeIXALLeRia? Una deixalleria està formada per diferents espais on cada espai té una funció definida i són els següents: •

Oficina de recepció i informació: En aquest espai hi ha una persona encarregada de supervisar i registrar tots els residus que entren a la deixalleria. És important que existeixi aquesta oficina per explicar a les persones que hi van com funciona i per controlar que no es converteixi en un lloc on s’hi porten residus de tota mena.

Tanca perimetral: És una tanca que envolta la deixalleria i és important tenir-la per controlar que no s’hi llencin residus no controlats fora de l’horari en el qual la deixalleria està oberta.

Cobert d’emmagatzematge dels residus especials: Es tracta d’un espai tancat on s’hi posen aquells residus més perillosos i tòxics per resguardar-los de la pluja, ja que si es mullessin, es podrien escampar per la deixalleria.

Plataforma o moll de descàrrega: És una zona d’aparcament i on s’hi troben els contenidors. Així doncs, quan una persona porta residus a la deixalleria pot aparcar el cotxe davant el contenidor adequat per dipositar els materials que porta.

Contenidors: Els contenidors poden ser de diferents tipus: oberts o tancats (com per exemple per líquids), compactadors (per residus voluminosos com el paper). El/la mestre/a pot preguntar als nens si saben què vol dir compactar. Si no ho saben els explicarà que en aquest cas compactar és una manera de posar el material ben junt perquè no ocupi tant d’espai.

Vial d’accés per als vehicles de càrrega: És el lloc que tenen els camions per carregar els contenidors plens que han de dur cap a la planta de reciclatge o de tractament. Disposen d’aquest espai perquè puguin maniobrar amb independència dels altres vehicles particulars que hi ha a la deixalleria.


•Què cal saber? Actualment generem una gran quantitat de residus perquè cada un de nosaltres omple cada any 4 contenidors i mig dels que trobem en una deixalleria. Molta d’aquesta brossa es podria evitar si en féssim un consum més responsable com per exemple utilitzar bosses de roba per anar al supermercat, comprar garrafes d’aigua i utilitzar una gerra per evitar comprar tantes ampolles de plàstic, evitar productes que s’utilitzen una sola vegada com són els gots, plats i coberts de plàstic quan fem una festa, etc. A més, moltes d’aquestes escombraries com són el paper, el cartró, el vidre, ferralla i metall, teixits (roba) entre d’altre es podien haver recollit per separat per reciclar-les i aprofitar-les.


Cap residu especial com són els medicaments, els fluorescents, pintures, vernissos, piles, etc no s’haurien d’haver tirar mai a la bossa de les escombraries. És important saber que la recollida selectiva és l’eina principal perquè no vagin a parar a l’abocador ni a l’incineradora aquells residus especialment tòxics i perillosos. Així doncs, la recollida selectiva permet evitar que aquests residus deixin de ser un problema pel medi ambient. Per tant, és important que cadascun de nosaltres col—labori en la recollida selectiva i utilitzi el servei de la deixalleria per aquelles escombraries que no es poden recollir a domicili, és a dir, que es recull per les cases, i que s’han de recollir per separat.


Les deixalleries  

Informació sobre les deixalleries

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you