Page 1

GUANELL, MARTA, Farmàcia Carrer Solà núm. 1 El nom no està en cap idioma ja que és el nom de la llicenciada. La llengua de comunicació primera es el català La llengua de comunicació oral un cop establerta la comunicació depèn de la llengua del client. El nivell de correcció lingüística en català oral era alt. El nivell de correcció lingüística en castellà oral era mitjà. El nivell de correcció lingüística en català escrit era alt. El nivell de correcció lingüística en castellà escrit era mitjà. Entrevista al dependent de la botiga:

- Quina és la llengua dominant de l’establiment? Per què aquesta llengua i no una altra? El català.. - Si hi ha barreja de llengües en l’establiment, per què aquesta barreja de llengües tant a nivell escrit com a nivell oral? Hi parlo tant el català com el castellà. - Hi ha consciència d’ús o d’opció, o ningú no hi havia pensat mai? No ho havia pensat mai. -En quina llengua es dirigeix el dependent al client? Sempre? Independentment de la llengua del client? Sempre intento dirigir-me en català. - Canvia de llengua un cop establerta la comunicació amb el client en funció de la llengua del client? Sí.

Guanell Marta, Farmàcia  
Guanell Marta, Farmàcia  
Advertisement