Page 78

KARIERA I ROZWÓJ

Klimat w organizacji – czyli 3 błędy, które zabiją każde zaangażowanie Według raportu Polska 2025 – Nowy motor wzrostu w Europie, opracowanego przez McKinsey&Company, średnia liczba godzin pracy w Europie wynosi 1600 godzin rocznie. Polski pracownik pracuje średnio 1929. Wraz ze wzrostem PKB maleje liczba przepracowanych godzin. W praktyce oznacza to mniej pracy przy większej produktywności. Klimat organizacji jest jednym z kluczowych czynników warunkujących, czy pracujemy dużo czy mądrze.

W moim doświadczeniu, jako rekruter potwierdzam, że najczęstszą odpowiedzią kandydatów na pytanie o powód zakończenia współpracy z poprzednimi pracodawcami, jest brak spełnienia ustaleń poczynionych w trakcie procesu rekrutacyjnego.

78

Standardy współpracy istnieją w każdej firmie. Nie w każdej jednak są one zrozumiałe i przejrzyste dla pracowników. W trakcie dziesiątek godzin poświęcanych na opracowanie strategii, rzadko kiedy poświęca się więcej czasu na analizę warunków, w jakich będzie ona realizowana.

cji nie jest stała. Ulega przemianom pod gdzie członkowie zespołu będą mile spęwpływem czynników zewnętrznych, ce- dzać czas. Celem jest fundament, którelów firmy, ale również, a może przede go głównym składnikiem jest zaufanie. wszystkim jej wewnętrznych uczestników. Niestety, relacje łatwiej zepsuć niż odDla lepszego zrozumienia wagi tema- budować. Te natomiast nieodzownie tu przypomnijmy, że pracownicy każ- wpływają na efektywność. Poniżej trzy dej firmy: krytyczne błędy, które potrafią zabić naj• są jej wizytówką i generują przywyższy poziom motywacji.

Świadomie, czy nie, każda firma funkcjonuje w oparciu o pewne (nie)pisane normy. To one odgrywają kluczową rolę w procesie budowania relacji, komunikowania się, czy podejmowania decyzji. Normy te kształtują kulturę organizacji. Istnieją firmy, w których główny nacisk kładzie się na pracę zespołową i wspólne podejmowanie decyzji. W innych, siłę stanowią rozliczne procedury, a każda komórka organizacyjna jest ściśle wyspecjalizowana. Są też i takie, w których funkcjonuje kult przywódcy, jako jedynej słusznej instancji, gdzie zdanie podwładnych jest dodatkiem do i tak już podjętej przez lidera decyzji. Kultura organiza-

chody, • odpowiadają za jakość świadczonych usług, • warunkują (nie)zadowolenie Klientów, • mają bezpośredni wpływ na pozyskiwanie nowych Klientów. Utrzymanie pozycji rynkowej i dalszy rozwój firmy wymaga zatem nie tylko świadomego zarządzania zasobami materialnymi, ale także oceny efektywności działań prowadzonych na rzecz kondycji relacji wewnętrznych. Sukces jest bardziej realny, jeśli są one stabilne, a pracownicy mogą wyrażać swoje zdanie. I nie chodzi tu o stworzenie familiarnej atmosfery,

BŁĄD PIERWSZY – BUDOWANIE MOTYWACJI

Błąd budowania motywacji polega na założeniu, że pracowników trzeba motywować. Niemalże w każdym z moich artykułów pojawia się kwestia motywacji i pracy z pasją. Przypomnijmy zatem: motywacja to wewnętrzny stan organizmu nakłaniający go do realizacji określonego celu. Pasja natomiast polega na intensywnym, wyzwalającym przyjemność angażowania się w daną czynność. W praktyce oznacza to, że pracownicy przychodząc do pracy są już zmotywowani – przynajmniej pierwszego

Outsourcing&More Polska | wrzesień – październik 2017

Profile for Pro Progressio

Outsourcing&More Polska #36 wrzesień-październik 2017  

Wraz z początkiem września przyszła pora na piąte już w tym roku wydanie Outsourcing&More. Tym razem postanowiliśmy skupić się na tematyce S...

Outsourcing&More Polska #36 wrzesień-październik 2017  

Wraz z początkiem września przyszła pora na piąte już w tym roku wydanie Outsourcing&More. Tym razem postanowiliśmy skupić się na tematyce S...

Advertisement