__MAIN_TEXT__

Page 1

www.outsourcingportal.eu nr 2 (39) | marzec - kwiecień 2018 ISSN 2543-7607 CENA 26 zł (w tym 8% VAT)

Romans z outsourcingiem, który trwa od lat – wywiad z Moniką Smulewicz, Managerem Roku 2017 str. 26

BIZNES

VAR, SI, MSP – jak wygląda obecnie sprzedaż IT dla biznesu? str. 30

INWESTYCJE

Kielce dla inwestora. Wspólna oferta, spójny przekaz str. 42

KARIERA I ROZWÓJ

Consulting – level up w rekrutacji str. 72


WSTĘP

Redaktor naczelny Dymitr Doktór dymitr.doktor@proprogressio.pl Redaktor prowadząca Kamila Czyżyk kamila.czyzyk@proprogressio.pl Skład i łamanie Adrian Czyżyk Reklama reklama@outsourcingandmore.pl Wydawca PRO PROGRESSIO Adres redakcji ul. Sobieskiego 104/29 00-764 Warszawa www.proprogressio.pl

T: +48 22 213 02 45 F: +48 22 213 02 49 redakcja@proprogressio.pl www.outsourcingandmore.pl Druk Drukarnia Jantar Obsługa prawna „Chudzik i Wspólnicy” Elektroniczna wersja magazynu na stronie www.outsourcingandmore.pl Wybrane zdjęcia pochodzą z serwisu shutterstock.com Nakład 3000 egz Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukcja bez pisemnej zgody Redakcji nie jest dozwolona. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Partnerzy

AUTORZY Marcin Janiszewski • Anna Biniek • Zsolt Fekete • Monika Smulewicz • Łukasz Laskowski • Magdalena Grzywaczewska-Łuczkowska • Anna Mielczarek • Antonio Carvelli • Monika Reszko • Angelika Iwanow • Karolina Kilijańczyk

@DymitrDoktor

Szanowni Państwo, Mocne biznesowe otwarcie roku w outsourcingu i nowoczesnych usługach dla biznesu mamy już za sobą. Gala Outsourcing Stars już po raz piąty podsumowała minione dwanaście miesięcy oraz hucznie otworzyła rok 2018 w  sektorze BSS. Biorąc pod uwagę treść i  wydźwięk biznesowych rozmów, które towarzyszyły The BSS Forum – konferencję poprzedzającą Galę, w  nadchodzących miesiącach możemy się spodziewać wielu prac i  aktywności biznesowej w  takich obszarach jak transformacja biznesowa, KPI, SLA, Employer Branding oraz kontynuację procesów związanych z  robotyzacją i  automatyzacją połączonych ze sztuczną inteligencją. Kolejne kwartały rozpoczętego dwa miesiące temu roku pokażą, który z wymienionych wyżej obszarów najmocniej zaznaczy swoją siłę w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Oddajemy w Państwa ręce drugie, w bieżącym roku, wydanie Outsourcing&More Polska. Tematy, które zebraliśmy są tym razem bardzo przekrojowe i  łączą w  sobie zarówno treści ze świata centrów usług wspólnych, informatyki, nieruchomości, jak i zarządzania kadrami. Do wywiadu numeru zaprosiliśmy Monikę Smulewicz – wybitną manager ze świata usług outsourcingowych, kobietę przedsiębiorczą i  aktywną na wielu zawodowych polach. Podczas Gali Outsourcing Stars, Monika Smulewicz odebrała wyróżnienie Managera Roku – honorowy tytuł, przyznawany przez Fundację Pro Progressio. Zapraszam szczególnie do lektury tego wywiadu, gdyż jest on inspiracją dla wielu przedsiębiorców, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. To nie jedyny wywiad w  bieżącym wydaniu magazynu. Kolejną, bardzo ciekawą rozmowę przeprowadziliśmy z szefem Globalnego Centrum Usług Wspólnych Elekta – Marcinem Janiszewskim. Wywiad ten, jest zamieszczony w  sekcji SSC Lions. Wśród pozostałych publikacji, w  kolejnym felietonie, Monika Reszko stawia pytanie „Po co Ty chcesz być liderem?”, Gi Group informuje o  nowych przepisach dotyczących pracowników tymczasowych, zaś w  artykule z  sekcji prawnej dowiemy się o  wsparciu udzielanym przedsiębiorcom w  specjalnych strefach ekonomicznych. Zapraszam do lektury i życzę bardzo owocnego wejścia w drugi kwartał roku 2018. Dymitr Doktór, Redaktor Naczelny

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

3


SPIS TREŚCI

BIZNES

6

Aktualności branżowe

8

26

Romans z outsourcingiem, który trwa od lat

O początkach kariery zawodowej, work-life balance i nowych, biznesowych inicjatywach, Wiktor Doktór, Prezes Fundacji Pro Progressio rozmawia z Moniką Smulewicz – Managerem Roku 2017.

Kalendarium

10

Eksperci branży BSS obradowali w Gdyni

42

Kielce dla inwestora. Wspólna oferta, spójny przekaz Kielce – administracyjna, gospodarcza i kulturalna stolica regionu świętokrzyskiego z otwartym podejściem do biznesu. Miasto oferuje inwestorowi szereg propozycji – od wyszukania gruntu i stworzenia oferty, przez wsparcie w procesie inwestycyjnym, po gwarancję opieki poinwestycyjnej.

18

SSC Lions: Multifunkcyjne Globalne Centrum Usług Wspólnych Elekta To już piąta odsłona SSC Lions. Tym razem zapraszamy na wywiad z Marcinem Janiszewskim – szefem Globalnego Centrum Usług Wspólnych Elekta, który opisuje multifunkcyjność centrum GBC ulokowanego w Warszawie.

22

Przyszłość finansów – trendy finansowe w 2018 roku

24

Nowy model outsourcingu contact center

30

VAR, SI, MSP – jak wygląda obecnie sprzedaż IT dla biznesu?

Nowe trendy w branży informatycznej sprawiają, że dziś przed resellerami stoi szereg wyzwań, do których zaliczyć można przede wszystkim konieczność edukacji nowych grup docelowych.

34

Wsparcie udzielane przedsiębiorcom w specjalnych strefach ekonomicznych a ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji

Dobrze skomunikowane miasto z wykwalifikowaną kadrą pracowniczą oraz z renomowanymi uczelniami są gwarancją rozwoju, pod warunkiem jednak, że w jego granicach administracyjnych będą atrakcyjne tereny inwestycyjne, na których mogą powstać obiekty biurowe, fabryki czy osiedla mieszkaniowe.

48

Częstochowa – rok nowych możliwości

Zmienia się rola dostawców usług dla biznesu. Firmy outsourcingowe przestają być jedynie wykonawcą zleconych czynności wykorzystującym do tego optymalne kosztowo zasoby.

Rok 2017 to rok nowych inwestycji. Na terenie miasta Częstochowy znajdują się tereny objęte statusem dwóch

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) istnieją w Polsce od 1994 roku. Powstały na mocy ustawy z 20 października 1994 o specjalnych strefach ekonomicznych, jako wyodrębnione administracyjnie obszary kraju, w ramach których inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach.

INWESTYCJE

38

Aktualności inwestycyjne

4

46

Boom budowlany w Łodzi

Specjalnych Stref Ekonomicznych, które w roku 2017 cieszyły się szczególnym zainteresowaniem. Od początku istnienia stref w Częstochowie w sumie przeprowadzono 25 przetargów, a w samym tylko roku 2017 odbyło się ich aż 11. W ramach listów intencyjnych zadeklarowano 861,2 mln PLN nakładów inwestycyjnych.

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


SPIS TREŚCI

50

60

Inwestorzy poszukujący atrakcyjnych lokalizacji, mogą liczyć w Bydgoszczy nie tylko na różnorodną i łatwo dostępną ofertę terenów inwestycyjnych czy zachęty podatkowe.

W Rzeszowie działa ponad 27 tysięcy firm, obsługiwanych przez przeszło 800 instytucji otoczenia biznesu. Wiodące gałęzie przemysłu miasta to lotnictwo, informatyka, budownictwo oraz sektor chemiczny. Rzeszów jest liczącym się ośrodkiem handlowym oraz logistycznym dla przedsiębiorstw z Ukrainy, Słowacji, Węgier a także Rumunii. Ponadto, stolica Podkarpacia posiada jedną z najbardziej rozwiniętych sieci handlowych w Polsce.

Słucha, oferuje, wspiera. Bydgoszcz dba o swoich inwestorów

Rzeszów – siedziba dobrego biznesu

68

Po co Ty chcesz być liderem? Co powoduje, że niektórzy są konsekwentnymi liderami, za którymi podążają pracownicy i klienci, a inni ciągle kwestionują swoje decyzje? Dlaczego niektórzy przyciągają do siebie świetnych specjalistów, podczas gdy inni walczą o pracownika? Co mają ci, którzy ze spokojem zawsze znajdą czas dla siebie, kiedy inni gonią kolejne terminy? Recepta na bycie liderem nie istnieje. Można jednak wyróżnić kilka cech, które zdecydowanie mają ci, za którymi chętnie idziemy.

62

Zarządzanie terenami inwestycyjnymi z perspektywy miasta

54

Wolne Tory, czyli nowa dzielnica Poznania

Najbardziej atrakcyjnym terenem inwestycyjnym Stolicy Wielkopolski są bez wątpienia Wolne Tory. Na ponad 100 ha powierzchni w centrum Miasta, pomiędzy zabytkowymi dzielnicami Wilda i Łazarz ma powstać nowa, zielona dzielnica Poznania.

Aktywne gospodarowanie nieruchomościami ma na celu właściwe kształtowanie przestrzeni miasta, jak również osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju. W obowiązującym dokumencie planistycznym, jakim jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin” wskazano podstawowe zasady gospodarowania nieruchomościami, których przestrzeganie ma wpływ na osiągnięcie powyższego celu.

KARIERA I ROZWÓJ

64

Aktualności HR

66

Nowe przepisy dotyczące pracowników tymczasowych: co zmieniły na rynku HR?

Wywiad z Antonio Carvelli Country Managerem, Gi Group.

70

Manager ds. akwizycji gruntów Manager ds. Akwizycji gruntów (Acquisition Land Manager) lub Business Development Manager to na rynku nieruchomości często kluczowa osoba w strukturach firmy, odpowiedzialna za podejmowanie strategicznych decyzji i działań, które mogą zaważyć o losach spółki.

72

Consulting – level up w rekrutacji

56

Gdynia – idealny klimat do inwestycji, nowoczesnego biznesu i życia Jakość życia to unikat, który wyróżnia miasto. Na atrakcyjność Gdyni wpływa wysoki blisko 90% wskaźnik zadowolenia mieszkańców. Obecnie, w czasach, gdy coraz trudniej o pracowników, firmy poszukując miejsca pod inwestycje nie opierają się jedynie na danych finansowych, ale także na tym, jak żyje się w mieście.

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

O „trudnych” millenialsach, consultingu w rekrutacji i łamaniu schematów w podejściu do biznesu rozmawiamy z Karoliną Kilijańczyk, Recruitment Manager Engineering w People Sp. z o.o.

76

Ogłoszenie rekrutacyjne

78

Biblioteka Managera 5


BIZNES

AKTUALNOŚCI BRANŻOWE Teleperformance uzyskało certyfikat wiążących reguł korporacyjnych (binding corporate rules - bcr) Teleperformance dołączyło do klubu najlepszych i największych firm, które stawiają na pierwszym miejscu bezpieczeństwo danych osobowych. Tym samym stała się pierwszą organizacją w branży, która uzyskała ten ważny status zgodności z ochroną danych w Unii Europejskiej, w ramach regulacji o ochronie danych osobowych GDPR (General Data Protection Regulation). Zatwierdzenie wiążących reguł korporacyjnych, Teleperformance otrzymała od Francuskiego Urzędu ds. Ochrony Danych (CNIL). Uzyskanie takiego statusu jest długotrwałym i rygorystycznym procesem, który zapewnia organizacji kompleksowe i skuteczne ramy dla bezpiecznego oraz zgodnego z prawem transferu prywatnych danych dla usług takich jak sprzedaż i serwis klienta, wsparcie techniczne, jak również przetwarzanie w obszarze tzw. back office. BCR są zatwierdzone przez regulatora, co wymaga między innymi spełnienia wysokich standardów prywatności w zakresie przesyłania danych. Dlaczego wiążące reguły korporacyjne są istotne dla prowadzenia biznesu z obszaru customer service? Dzięki BCR Teleperformance oferuje klientom całkowitą globalną elastyczność operacyjną. Zapewnia bezpieczniejszą i lepszą obsługę konsumentów Unii Europejskiej w dowolnym miejscu

i w każdej interakcji. Umożliwi to klientom wybór lokalizacji usług w dowolnym miejscu na świecie, w zależności od ich potrzeb operacyjnych, bez obawy o dodatkowe formalności związane z ochroną danych w UE. Ponadto BCR: • Umożliwia Teleperformance i ich klientom zgodność z unijnym GDPR i innymi globalnymi przepisami. • Gwarantuje, że dane osobowe klientów są odpowiednio chronione we wszystkich spółkach zależnych przy transferze międzynarodowym. • Zapewnia zgodność z europejskimi i międzynarodowymi wymogami ochrony danych. • Redukuje ryzyko szkód wizerunkowych i finansowych spowodowanych niewłaściwym wykorzystaniem danych i naruszeniami prawa prywatności. Firma Teleperformance jest pierwszą w branży, która uzyskała tę zgodę.

6

Chcesz zostać Prezesem Adecco? Rusza V Edycja CEO for one month

Gi Group świętuje 20 lat działalności osiągając 2 miliardy euro obrotu

Grupa Gi Group, utworzona i od początku swojego istnienia zarządzana przez Stefano Colli-Lanzi, zamknęła rok 2017 z najlepszym wynikiem w historii, potwierdzając tym samym swoją pozycję jednego z liderów światowego rynku usług HR. Niedawne przejęcie domów szkoleniowych TACK oraz TMI poszerzyło zakres usług oraz powiększyło do 57 liczbę krajów, w których działa Gi Group. 11 lutego 1998 roku Gi Group otrzymała od włoskiego Ministerstwa Pracy i Bezpieczeństwa Społecznego, licencję na prowadzenie działalności w zakresie usług HR i rekrutacji. Od tego czasu dynamicznie się rozwijała, aby w 2017 roku osiągnąć rekordowy poziom obrotów przekraczający 2 miliardy euro oraz EBITDA na poziomie 60 milionów euro. Stanowi to 20% wzrost w porównaniu z rokiem 2016. Ten historyczny wynik udało się osiągnąć dzięki codziennemu wysiłkowi ponad 3300 osób zatrudnionych w Gi Group, które, pracując w ponad 500 oddziałach na całym świecie, realizują zamówienia ponad 20 000 Klientów, rocznie zatrudniając 100 000 FTE. Gi Group działa w Polsce od 2007 roku. W jej skład wchodzą spółki Wyser, QiBit oraz dywizja dedykowana szkoleniom Gi Group Training. Grupa oferuje m.in. rekrutacje stałe, rekrutacje tymczasowe, headhunting, outsourcing, usługę search & selection, direct search oraz outsourcing IT. Gi Group pracuje dla Klientów wielu branż, w tym:  IT i nowe technologie, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość, BPO/SSC, a także ubezpieczenia i produkcja. Ma 14 biur w całym kraju oraz tzw. 9 SMS (site managed services). Każdego dnia deleguje do pracy u Klientów ponad 5000 pracowników.

Wszyscy młodzi pracownicy, studenci, absolwenci i ambitni ludzie na początku kariery do kwietnia mogą wysyłać swoje aplikacje na stanowisko CEO grupy Adecco W ramach konkursu  „CEO for One Month”, stery organizacji są na miesiąc oddawane w ręce młodego człowieka, który wygra konkurs polegający na realnej rekrutacji na stanowisko kierownicze najwyższego szczebla. Wydarzenie organizowane jest we wszystkich 48 krajach, w których obecne jest Adecco, także w Polsce. Choć bezrobocie w Polsce pozostaje rekordowo niskie – w styczniu 2018 roku wynosiło 6,9 proc. – młodzi ludzie nadal są jedną z większych grup bezrobotnych. Według Eurostatu polskie bezrobocie wynosi 4,9 proc., podczas gdy w grupie osób poniżej 25 roku życia jest ono równe 14,6 procent. Spośród zwycięzców edycji krajowych dziesięciu najlepszych kandydatów pojedzie na specjalne szkolenie, gdzie będą doskonalić swoje umiejętności. Z nich wybrany zostanie zwycięzca konkursu na poziomie globalnym, który na miesiąc zastąpi na stanowisku Alaina Dehaze’a, światowego prezesa grupy Adecco. Zwycięzcy na miesiąc zasiądą w fotelu prezesa grupy we własnym kraju, aby przejąć stery organizacji z dotychczasowym prezesem w roli mentora. Aby wziąć udział w tegorocznej edycji konkursu należy zgłosić swoją kandydaturę przy użyciu formularza aplikacyjnego. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 17 kwietnia. Pierwszy krok to aplikacja na stronie internetowej.

Źródło: Adecco Poland

Ochrona danych osobowych w placówkach medycznych – co zmieni RODO Placówki medyczne powinny szczególnie dbać o bezpieczeństwo danych osobowych swoich pacjentów z uwagi na przetwarzanie danych wrażliwych, czyli szczególnej kategorii. Niestety, często podmioty takie nie mają przyjętych odpowiednich procedur podnoszących bezpieczeństwo danych, a także odpowiedniego systemu szkolenia pracowników i współpracowników, którzy są najsłabszym ogniwem systemu bezpieczeństwa – to zazwyczaj człowiek popełnia błąd. Zarówno duże szpitale, jak

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


BIZNES i małe przychodnie codziennie świadczą usługi na rzecz wielu osób, co równoznaczne jest z tym, że stają się one administratorami ich danych szczególnie chronionych. Jak aktualnie są chronione i co się zmieni w tej kwestii po wprowadzeniu – już w maju br. – RODO? 

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza RODO dla branży medycznej to przede wszystkim: • Inspektor ochrony danych (IOD), który będzie miał  więcej obowiązków niż do tej pory administrator bezpieczeństwa informacji (ABI). Podmioty medyczne, które przetwarzają dane dot. stanu zdrowia swoich pacjentów na dużą skalę będą musiały obligatoryjnie wyznaczyć IOD. Dzięki temu branża medyczna zyska dobrze wykwalifikowaną osobę, która m.in. będzie monitorowała przestrzeganie przepisów RODO i innych przepisów – zyskają na tym również pacjenci poprzez większą gwarancję ochrony ich danych. • Obowiązek odpowiedniego informowania. Osoba, która będzie chciała skorzystać z usług szpitala lub przychodni będzie musiała  zostać uświadomiona w sposób przejrzysty, zrozumiały i przystępny, dlaczego i w jakim celu będą przetwarzane jej dane osobowe, jakie posiada prawa, czy jak długo te dane będą przetwarzane przez podmiot medyczny. • Konieczność oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych. Taka ocena będzie musiała zawierać m.in. opis planowanych operacji i celów przetwarzania, ze wskazaniem czy są one niezbędne oraz proporcjonalne w stosunku do zamiarów, oszacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których one dotyczą. • Utworzenie rejestru czynności przetwarzania. Prowadzenie takiego

wewnętrznego rejestru stanie się obligatoryjne. Administrator będzie musiał zamieścić w nim m.in. takie informacje jak: imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz inspektora ochrony danych, cele przetwarzania, opis kategorii osób, których dane dotyczą oraz kategorii danych osobowych, jeżeli jest to możliwe planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych oraz ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. Źródło: Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo

a co za tym idzie – zarabiać więcej. Jak wynika z raportu Sedlak&Sedlak, początkujący w branży muszą zadowolić się miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości ok. 4931 PLN brutto. Niemniej doświadczeni programiści pracujący w technologii JAVA zarabiają już 9500 – 12 200 PLN brutto miesięcznie! Źródło: Kodilla.com

Coraz starsze roczniki podejmują decyzję o przebranżowieniu się

Wynagrodzenia i trendy w sektorze Business Services 2018

Decyzję o przebranżowieniu się podejmują coraz starsze roczniki. Najczęściej są to pracownicy niezadowoleni z obecnego etatu lub absolwenci studiów, którzy mają problem ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy w wyuczonym zawodzie. Z miesiąca na miesiąc zwiększa się też liczba kobiet uczących się programować. Potwierdzają to dane Kodilla.com, zgodnie z którymi w 2019 roku początkujący programista będzie miał średnio 35 lat, czyli 6 lat więcej niż w 2016 roku, a liczba kobiet uczących się programować wzrośnie ponad dwukrotnie. Dlaczego coraz więcej osób po 30-tce uczy się programować? Popularność nauki programowania wśród osób po 30-tce, 40-tce czy 50-tce, czyli osób, które w praktyce powinny mieć już ukształtowaną ścieżkę rozwoju kariery zawodowej, rośnie z kilku powodów. Przede wszystkim edukacja programistów nie nadąża za rynkiem. Młodzież ma niskie kompetencje cyfrowe, brakuje też chętnych do studiowania informatyki – do 2020 roku liczba absolwentów tego typu kierunków zmniejszy się o 42 tys., względem roku 2006. To, w połączeniu z deficytem programistów w Polsce sprawia, że pracodawcy coraz chętniej zatrudniają specjalistów IT z umiejętnościami i chęciami, a niekoniecznie dyplomami uczelni wyższych. Powoduje to też rosnące zainteresowanie bootcampami informatycznymi, czyli intensywnymi szkoleniami online, stawiającymi na praktyczną naukę zawodu programisty. Szczególnie wśród osób dojrzałych wiekiem, które nie chcą lub nie mają czasu wracać na kilkuletnie studia, aby zdobyć wiedzę potrzebną do ubiegania się o etat w branży IT. Oczywiście trend ten nie dyskryminuje ludzi młodych, ponieważ w dobrze dobranym zespole powinna znaleźć się zarówno „młoda krew”, jak i osoby z odpowiednim doświadczeniem życiowym.

Zwróćmy uwagę, że pomimo deficytu programistów w Polsce, pracodawcy niechętnie obniżają poprzeczkę, oczekując od programistów, nawet początkujących, posiadania odpowiedniej wiedzy i znajomości narzędzi. Trzeba jednak pamiętać, że osoby wybierające dłuższe bootcampy z większym zakresem wiedzy praktycznej, gotowi do podjęcia zawodu jako junior Web Developerzy lub junior Java Developerzy, będą szybciej awansować,

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

Grafton Recruitment z przyjemnością informuje o wydaniu drugiej edycji najszerszego do tej pory raportu wynagrodzeń w branży Business Services. Obejmujemy nim ponad 120 ról w ośmiu lokalizacjach i na trzech poziomach doświadczenia. Nasze publikacja zawiera także komentarze ekspertów: rynku nieruchomości, instytucji wspierających inwestycje zagraniczne w Polsce oraz wypowiedzi firm prowadzących działalność na tych rynkach. Dzięki takiej konstrukcji materiału, wypełniamy go zarówno danymi dotyczącymi płac, jak i użytecznymi informacjami i statystykami dotyczącymi rynków lokalnych. Sektor nowoczesnych usług biznesowych (BSS) w Polsce to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków. W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost poziomu obsługiwanych w Polsce procesów, rozwój kompetencji ludzi budujących kapitał intelektualny tego rynku  oraz naturalnie idący z tym w parze rozwój robotyzacji procesów (RPA). Ten temat jest polem dla komentarzy zawartych w tej edycji raportu, ponieważ będzie on miał coraz większy wpływ na działanie całego tego sektora, od polityk retencyjnych przez zmiany wymogów i samych procesów rekrutacyjnych. Raport jest dystrybuowany osobiście, w drodze spotkań, zapraszamy do rejestracji i pobrania próbki treści:  https://www.grafton.pl/en/business-servicesreport-2018

7


BIZNES

Kalendarium do 30.04.2018, Polska

16-17.04.2018, Kraków (Polska)

The Most BeLOVEd SSCs in Poland

FRONT EDGE - Innovation & Leadership summit

„The Most BeLOVEd SSC in Poland” jest ogólnopolską kampanią SSC Heroes i ASPIRE. Jej celem jest wyłonienie centrów SSC/GBS/BPO, które mogą pochwalić się najwyższym poziomem zadowolenia pracowników. Zwycięzcy w 6 kategoriach zostaną wyłonieni na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród pracowników sektora usług wspólnych w Polsce. Nagrody wręczone zostaną na dorocznej konferencji ASPIRE w maju. Strona www: sscheroes.pl/mostbelovedssc

W czasie konferencji spotkamy się z ekspertami i praktykami z organizacji, które świadomie wdrażają i rozwijają kulturę innowacji. Będziemy dzielić się wiedzą na temat innowacji i przywództwa, dobrymi praktykami, case studies i wreszcie upadkami i porażkami, z których wynosimy najważniejsze lekcje. Strona www: frontedge.eu

12-13.04.2018, Warszawa (Polska)

World Built Environment Forum RICS

SSC Heroes i ASPIRE

XXXIX Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

Rzeczpospolita

23-24.04.2018, Londyn (Wielka Brytania) RICS

Grupa Most Wanted

Tematem przewodnim tego dwudniowego wydarzenia będą zmiany w prawie pracy, kontrowersyjne i trudne przypadki, z jakimi działy HR będą musiały zmierzyć się w 2018 roku. Strona www: kongresprawapracy.pl/konferencje/prawo-pracy-w-2018-r-warszawa-2018/o-konferencji-warszawa-2018

12-13.04.2018, Berlin (Niemcy)

Outsourcing and Process Automation in Germany Deutscher Outsourcing Verband

German Outsourcing Association, German Process Automation Association and Outsourcing Journal invite to its double conference on ITO, BPO, SSC, RPA and AI in Germany. Strona www: outsourcing-forum.org

8

Pod hasłem Nasz zmieniający się świat – urbanizacja, innowacje " i cywilizacja", tegoroczny szczyt RICS poświęcony zostanie trzem siłom napędzającym współczesną globalną gospodarkę: transformacji przemysłowej, urbanizacji i cyfryzacji oraz konsekwencjom, jakie niosą ze sobą dla środowiska naturalnego i budowlanego naszej planety. W ramach dwudniowych, inspirujących debat omówione zostaną komercyjne strategie niezbędne do wykorzystania nieograniczonego potencjału ludzi i miejsc w XXI wieku. Strona www: ww2.rics.org/uk/wbef

26-27.04.2018, Gdańsk (Polska)

HR na szpilkach Grupa Most Wanted

Konferencja „HR na szpilkach” to cykliczne wydarzenie skierowane do wszystkich kobiet, dla których HR to nie tylko praca a także pasja. Już 26-27 kwietnia w Gdańsku spotkają się: Dyrektorzy i Kierownicy HR, HR Business Partnerzy, Rekruterzy, Specjaliści oraz Eksperci HR. Strona www: hrnaszpilkach.pl

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


S POT KA J MY S I ฤ˜ NA

T h e B S S To u r K ra k รณw

T E M AT

Organizator:

Inspiracje KPI/SLA w Krakowie

DATA

MIEJSCE

17 kwietnia 2018 r.

Centrum Inspiracji Grupy Nowy Styl

www.bsstour.com/krakow


BIZNES

Eksperci branży BSS obradowali w Gdyni Styczeń, jak co roku jest miesiącem, w którym Pro Progressio organizuje jedno z najważniejszych wydarzeń biznesowych dla sektora BSS. Tym razem, 25 stycznia 2018 roku druga edycja The BSS Forum oraz 5 Gala Outsourcing Stars odbyły się w Gdyni.

W dniu 25 stycznia, od wczesnych godzin rannych, Polscy i  międzynarodowi eksperci branży outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu pojawili się w  Pomorskim Parku NaukowoTechnologicznym w  Gdyni. Powodem ich wizyty było drugie The BSS Forum, organizowane przez Pro Progressio. Fundacja Pro Progressio, która na co dzień analizuje i  wspiera w  rozwoju sektor nowoczesnych usług dla biznesu w  Polsce, raz w  roku organizuje wydarzenie, które w  pełni podsumowuje najważniejsze dla branży zagadnienia operacyjne i  organizacyjne, wyzwania, trendy oraz potrzeby.

udział w dyskusjach. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty Grupy Progres poświęcone efektywnym procesom rekrutacyjnym oraz sesja edukacyjna prowadzona przez Toma Quigley dedykowana budowaniu relacji sprzedażowych z rynkiem brytyjskim.

The BSS Forum podczas paneli dyskusyjnych, prezentacji, warsztatów i sesji burzy mózgów, zgromadziły ponad 300 uczestników, którzy aktywnie brali

Dobór tematyki Forum był skupiony na najważniejszych dla branży BSS obszarach, w tym takich jak HR, Work Life Balance, środowisko pracy, transformacja

Poniżej: Panel dyskusyjny Employer Branding, czyli trudna sztuka '' przyciągania Ygreków i Zetów". Od lewej: Michał Kościanek (WNS Global), Beata Kruczek (Alexander Mann Solutions), Maja Paradecka (Kemira Polska), Karina Trafna (KiDS&Co.).

Udanym eksperymentem podczas Forum, okazały się sesje burzy mózgów, które trwały równolegle z panelami dyskusyjnymi. Pierwsza z nich dotyczyła technicznej strony branży Call Contact Center, druga była poświęcona wskaźnikom efektywności pracy, a  ostatnia przyciąganiu nowych inwestycji BSS. Trzecia sesja z uwagi na ogromne zainteSolidna dawka wiedzy i  wymiana resowanie została przeniesiona w ostatdoświadczeń została zaprezentowana niej chwili do większej sali wykładowej. podczas drugiej edycji The BSS Forum. Optymalizacja procesów, transformacja Pro Progressio na co dzień analizuje centrów operacyjnych wraz z  roboty- krajowe, europejskie i  globalne trendy zacją i automatyzacją, to tylko wybrane w  obszarze outsourcingu oraz nowoelementy, które dzięki branży BSS czesnych usług dla biznesu. Dzięki przekładają się na bardziej efektywną wnikliwej analizie rozwoju przedpracę innych branż i  sektorów gospo- siębiorstw, analitycy i  eksperci Pro darki. Organizatorom Forum zależało, Progressio gromadzą wiedzę o  tym, aby tematy te wybrzmiały głośno i były czym branża się interesuje, o czym chce omawiane w gronie krajowych i między- rozmawiać, a  także o  tym, jakie tematy narodowych ekspertów, reprezentu- są modne, chociaż niekoniecznie przejących m.in. takie organizacje jak 3M, kładają się na bieżący rozwój poszczeDFDS, PKP Energetyka, Grupa Nowy gólnych organizacji i  całej branży. The Styl, Torus, CBRE, Grupa Progres, Michael BSS Forum stanowiło podsumowanie Page, Devire, Cushman & Wakefield, tych analiz i  dzięki wsparciu krajowych tów, było State Street Bank, WNS, Coders Lab, i  międzynarodowych eksper­ Noma Solutions, Bank Pekao, Aleksander wydarzeniem, podczas którego wiedza Mann Solutions, AVON Global Financial ta została przekazana menedżerom sektora BSS w Polsce. Shared Services i wielu innych.

10

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


BIZNES

Panel otwierający: Sektor BSS w Europie wczoraj, dziś i jutro." Od lewej: Wiktor Doktór (Pro Progressio), Katarzyna Gruszecka-Spychała (Wiceprezydent Gdyni " ds. gospodarki), Violetta Małek (Gekko AdvisoryNOW), Till Hahndorf (BW Business Bridge), Kerry Hallard (Global Sourcing Association), Andrew Wrobel (Emerging Europe).

Po prawej: Roman Świderski, Grupa Express Car Rental podczas prezentacji.

Po prawej: Oficjalne otwarcie Forum przez Wiceprezydent Miasta Gdyni – Katarzynę Gruszecką-Spychała. Poniżej: Piotr Rutkowski z SourceOne Advisory podczas burzy mózgów dotyczącej wskaźników KPI/SLA.

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

11


BIZNES

Powyżej: Wiktor Doktór, Prezes Pro Progressio był prowadzącym 2 edycji The BSS Forum w Gdyni.

Poniżej: Uczestnicy aktywnie brali udział w dyskusjach na temat sektora BSS.

12

Powyżej: Krzysztof Herdzik, You Can Business.

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


BIZNES

biznesowa, rozwój oprogramowania, automatyzacja procesów, sprzedaż oraz sposoby pozyskiwania inwestycji zagranicznych, ochrona danych osobowych i delegowanie pracowników. Wydarzenie było spotkaniem praktyków, liderów biznesu, mentorów, coachów i  przede wszystkim osób odpowiadających za operacyjny rozwój sektora BSS w Polsce i zagranicą. Przez cały dzień Forum towarzyszyły spotkania biznesowe, które miały miejsce w  trzech strefach zaaranżowanych przez Grupę Nowy Styl. Wsparcie przy umawianiu spotkań zapewniał system Event Tiger, który jest oprogramowaniem wykorzystywanym podczas wszystkich wydarzeń biznesowych realizowanych przez Pro Progressio.

Forum zyskało uznanie i wsparcie ze strony podmiotów odgrywających kluczową rolę w  rozwoju sektora BSS nie tylko w  Polsce, ale także i  na świecie. Złotym Sponsorem był Torus, a  Złotym Partnerem Grupa Nowy Styl. Wydarzenia były wspierane przez IAOP (International Association of Outsourcing Professionals), DOV (Deutscher Outsourcing Verband), SkandynawskoPolską Izbę Gospodarczą, IndyjskoPolską Izbę Gospodarczą, BrytyjskoPolską Izbę Gospodarczą, CIMA, CBRE, RICS, Lwowski Klaster IT, Polskie Forum Call Center, Polskie Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego oraz Cushman & Wakefield. W  gronie Partnerów i Sponsorów wydarzenia były także BVBCup, Alfavox, BCB Business Park, KiDS&Co., Grupa Progres, Grupa Expres, Riposta, Coders Lab, Unified Factory, Focus Event oraz decanter.pl. To dzięki szerokiemu zainteresowaniu i  wsparciu zarówno środowisk związanych z  zarządzaniem kadrami, nieruchomościami, nowoczesnymi technologiami, jak również organizacji członkowskich zrzeszających międzynarodowy biznes – Forum i  Gala z  roku na rok podnoszą poziom merytoryczny, mocniej jednoczą branżę BSS oraz jej bezpośrednie otoczenie.

Poniżej: Grupa Nowy Styl zapewniła uczestnikom wygodne meble, umożliwiające networking na najwyższym poziomie.

Trójmiasto od wielu lat jest w zainteresowaniu inwestorów otwierających centra typu BPO, SSC i  ITO. Gdańska Oliwa, to przykład fantastycznie zarządzanego biznesowego centrum tego miasta, które z  powodzeniem zapełnia się kolejnymi międzynarodowymi projektami o  charakterze centrów usług wspólnych. Jak się jednak okazuje – to, obok Gdańska, Gdynia zaczyna wyrastać jako lokalizacja, w której centra typu BSS zyskują miejsce do swojej globalnej ekspansji. O  atrakcyjności inwestycyjnej miasta mówiła podczas The BSS Forum, Pani Katarzyna Gruszecka-Spychała – Zastępca Prezydenta Gdyni. The BSS Forum, którego głównym Partnerem było Miasto Gdynia i  zyskało wsparcie Invest in Pomerania, odbyło się pod Honorowym Patronatem Polskiej Agencji Inwestycji i  Handlu. Invest in Pomerania jest kluczową instytucją w  województwie pomorskim odpowiadającą za pozyskiwanie i  rozwój inwestycji, PAIH zaś znacząco wspiera rozwój inwestycji na poziomie całego kraju. Obecność i  wsparcie Forum ze strony środowisk samorządowych i odpowiadających za pozyskiwanie i  obsługę inwestycji pokazało, że temat rozwoju sektora

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

13


BIZNES

BSS jest w ścisłym zainteresowaniu była prowadzona przez Wiktora Doktór zarówno miasta, regionów, jak i  całego – Prezesa Pro Progressio i została podzielona na trzy części. W pierwszej – podsuPaństwa. mowano obecny stan rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu, CELEBRACJA NA NAJWYŻSZYM w  drugiej – ogłoszono wyniki konkursu POZIOMIE The BSS Forum przyniosło szeroką Outsourcing Stars oraz odbyła się cerewymianę wiedzy, ale to wieczorna Gala monia wręczenia nagród. Finałem Gali Outsourcing Stars była wydarzeniem, była część networkingowa, która zakońpodczas którego sektor nowoczesnych czyła się o  godzinie 03:00 nad ranem. usług dla biznesu świętował swoją Goście Gali Outsourcing Stars otrzymali wielkość, nagradzał najszybciej rozwi- najnowszy roczny Raport Pro Progressio, jające się firmy i  instytucje otoczenia w  którym poza branżowym podsumobiznesu oraz pozostawił niezapomniane waniem roku, ponownie zamieszczono listę Tygrysów Biznesu, czyli osób, które wrażenia. według Pro Progressio mają znaczący Pro Progressio po raz kolejny pokazała, wpływ na rozwój sektora BSS w Polsce. że Gale Biznesowe mogą być wspaniałymi wydarzeniami. Tym razem organiza- Gala, jak co roku, stanowiła finał torzy postawili na niecodzienną scenerię. konkursu Outsourcing Stars. W  bieżącej Okrągła scena (360o) Gali Outsourcing edycji przyznano nagrody w  13 kategoStars stanęła w  centrum Areny Gdynia. riach oraz jedno wyróżnienie dla wyjątTo nietypowe ustawienie pozwoliło kowego menedżera. Laureatami nagród uczestnikom Gali zasiąść wokół sceny w poszczególnych kategoriach zostali: na sześciu specjalnie przygotowanych trybunach. Ponieważ to Rock Your • Miasto – Poznań Business było motywem wiodącym, cała • Agencja Real Estate – Colliers International oprawa muzyczna Gali miała charakter rockowy. Za całością wydarzenia stała • Deweloper – SKANSKA Agencja Focus Event, a zespół, który tak • HR Rekrutacja – Adecco doskonale grał na scenie to The Customs. • HR Leasing Pracowniczy – Grupa Progres Wstępem do wydarzenia była animacja • HR IT Contracting – Devire prezentująca outsourcing w  przeszłości, • BPO – WNS od czasów Henry’ego Forda przez czasy • SSC – State Street Bank obecne po prognozę wpływu outsour- • Call Contact Center – Telmon cingu na rozwój przedsiębiorstw w przy- • Archiwizacja Dokumentów – Iron Mountain szłości. Gala została rozpoczęta wystąpieniami – Przedstawicielki Miasta Gdynia, • Outsourcing Sił Sprzedaży – Adecco Pani Prezydent Katarzyny Gruszeckiej- • Software Development – Luxoft Spychała oraz Pana dr Krzysztofa • Księgowość, Kadry, Płace – TMF Group Sengera z  Zarządu PAIH. Całość Gali

Po Prawej: Bartłomiej Kawka (Telmon) odebrał nagrodę dla najszybciej rozwijającego się Call Contact Center w 2017 r.

Poniżej: Laureaci 5 edycji Gali Outsourcing Stars.

14

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


BIZNES

Po lewej: Marcin Piątkowski z firmy Torus, który był Złotym Sponsorem Gali.

Poniżej: Poznań po raz 4. został zwycięzcą w kategorii Miasto". Nagrodę odbierała "Katja Lozina.

Poniżej: Sebastian Bedekier i Błażej Kucharski z firmy Colliers International – laureata w kategorii Agencja Real Estate". "

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

Powyżej: Miasto Gdynia było Głównym Partnerem Gali i Forum. Oficjalne otwarcie poprowadziła Wiceprezydent Miasta Gdyni – Katarzyna Gruszecka-Spychała.

Poniżej: TMF Group drugi rok z rzędu zwycięzcą w kategorii Księgo" wość, Kadry, Płace". Na zdj. Patrycja Strzelecka i Mikołaj Pluciński.

15


BIZNES

Tytuł Managera Roku otrzymała Monika Smulewicz – wybitna manager, która poza pracą w Grant Thornton, prowadzi także firmę szkoleniową CEDOZ, projekt HR na szpilkach, jest twórcą oprogramowania do zarządzania procesami księgowymi i  aktywnie wspiera rozwój wiedzy na temat zarządzania kadrami, płacami i w wielu innych obszarach. Gala Outsourcing Stars z  jednej strony zamykała rok 2017, z drugiej strony otwierała rok 2018 dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Jest to jedno z  najważniejszych wydarzeń branży outsourcingu oraz BSS w  Europie i  co roku organizowane jest w  innej formule. Pro Progressio poprzez Galę, przekazuje wyrazy uznania i  szacunku dla firm BSS, które mają znaczący wpływ na rozwój globalnej przedsiębiorczości. Kolejne The BSS Forum oraz Gala Outsourcing Stars już za rok – 24 stycznia 2019. •

Powyżej: Wiktor Doktór, Prezes Pro Progressio w roli prowadzącego V edycję Gali Outsourcing Stars.

Powyżej: Dr Marek Benio (Inicjatywa Mobilności Pracy) podczas wręczenia nagrody w kategorii HR Leasing Pracowniczy" Cezaremu Maciołkowi "z Grupy Progres.

Powyżej: Zespół Pro Progressio.

Po prawej: Nagrodę w kategorii BPO" odbierał"Jakub Socała z WNS Global.

Po lewej: Monika Smulewicz została wyróżniona tytułem Managera Roku 2017.

16

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


BIZNES

Powyżej: Tomasz Zydorek (Skanska Property Poland) odbierał nagrodę w kategorii Deweloper". "

Poniżej: Devire laureatem kategorii HR IT Contracting". Na zdj. Michał Młynarczyk. "

Powyżej: W kategorii Archiwizacja Dokumentów" zwyciężyła firma " Iron Mountain. Nagrodę odbierał Mateusz Stawicki.

Powyżej: Luxoft zdobył nagrodę w kategorii Software Development". " Na zdj. Agnieszka Porębska.

Powyżej: W kategorii HR Rekrutacja" " zwyciężyło Adecco Poland. Na zdj. Krzysztof Szachniewicz.

Po lewej: Alexander Ticehurst (State Street) odbiera nagrodę w kategorii SSC z rąk Mariusza Szałaja.

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

17


SSC

SSC MULTIFUNKCYJNE GLOBALNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ELEKTA


Słowo wstępu: SSC Lions to nowy projekt Pro Progressio, w którym, w ­głównej mierze, Fundacja wspiera komu­ nikacyjnie oraz rozwojowo sektor CUW (Centrum Usług Wspólnych). Na stronach: M ­ agazynu Outsourcing&More ­będziemy pre­ zentować studia przy­ padków oraz wywiady z liderami Centrów Usług Wspólnych, wybitnymi osobowościami oraz ekspertami instytucji otoczenia SSC (ang. S­hared Service Centre). Wybrani rozmówcy udzielą nam odpowiedzi na pytania dotyczące najlepszych praktyk biznesowych, doświadczenia operacyjnego, czy employer brandingu.

To już piąta odsłona SSC Lions. Tym razem zapraszamy na wywiad z Marcinem Janiszewskim – szefem Globalnego Centrum Usług Wspólnych Elekta, który opisuje multifunkcyjność centrum GBC ulokowanego w Warszawie.


BIZNES Outsourcing&More: Panie Marcinie, na co dzień prowadzi Pan Centrum Usług Wspólnych Elekta w Polsce. Kiedy Wasze centrum rozpoczęło swoją działalność i jakimi procesami się zajmujecie? Marcin Janiszewski: Elekta to wywodząca się ze Szwecji globalna firma działająca w sektorze medycznym, skoncentrowana na poprawie, przedłużaniu i ratowaniu życia osób chorych na raka i zaburzenia mózgu. Od 45 lat wdrażamy innowacje – rozwijamy sprzęt i oprogramowanie – z których korzysta ponad 6 tys. szpitali na całym świecie. Polskie centrum Elekta Business Services rozpoczęło swoją działalność 1 czerwca 2016 roku. Powołanie go do życia było jednym z kluczowych warunków dalszego rozwoju firmy. Nasze biuro, zlokalizowane w  Warszawie, jest jedynym SSC Elekta na świecie. Od początku przyjęliśmy założenie, by stworzyć centrum globalne i multifunkcyjne. Po niespełna dwóch latach mogę powiedzieć, że udało nam się w  pełni zrealizować te założenia. Co to oznacza w  praktyce? Dziś w naszym portfolio mamy wszystkie kraje, w których Elekta ma swoje biura: od Ameryki po Nową Zelandię (z wyłączeniem Chin). Jest to dość niespotykany na polskim rynku scenariusz, ale dla nas jest to świetny sposób na realizację ambitnych zadań, jakie Grupa przed nami postawiła. Odpowiadamy za podnoszenie jakości poprzez m.in. zwiększenie standaryzacji oraz skrócenie czasu realizacji procesów biznesowych. Mając cały zespół w jednej lokalizacji oszczędzamy czas na czynno­ ściach związanych z przekazywaniem procesu do innego centrum, co jest standardem dla firm posiadających sieć SSC rozlokowanych na całym świecie. Mamy także niespotykany w sektorze usług dla biznesu komfort zarządzania i komunikacji. Wyjątkowość naszej sytuacji związana jest także z zakresem naszych działań. Multifunkcyjność oznacza, że z Warszawy realizujemy bardzo szeroki zakres działań, na który składają się procesy finansowe, IT, HR, zarządzanie jakością, logistyka i  wsparcie serwisu. Wszystkie te procesy realizujemy end to end, czyli od ich faktycznego początku do samego końca. Daje nam to nieocenioną możliwość badania, jak one przenikają się i  jak oddziaływują na siebie. Dzięki temu możemy skutecznie je rozwijać, ulepszać, optymalizować.

20

Procesy wsparcia to system naczyń połączonych, który działa podobnie jak ludzki organizm – niedyspozycja jednego organu ma wpływ na funkcjonowanie człowieka. Ta analogia jest nam bliska ze względu na to, że działamy na rynku medycznym. Odpowiadając za procesy, od początku do końca, możemy tworzyć dla firmy zdrowe wsparcie biznesowe. Wasze biuro jest w Warszawie – czym stolica Polski skusiła Was, aby to właśnie tam uruchomić centrum SSC? Czy w procesie wyboru lokalizacji braliście pod uwagę inne miasta lub kraje? Proces selekcji rozpoczął się na długo przed oficjalnym przecięciem wstęgi. Oczywiście pod uwagę były brane różne kraje i  miasta. Ostatecznie zwyciężyła Polska i Warszawa. Elekta miała świadomość zalet naszego kraju, za sprawą których nasz rynek usług wspólnych rozwija się w  tempie ok. 20% rocznie. Doceniano przede wszystkim kapitał ludzki – świetnych specjalistów i osoby doświadczone w budowaniu centrów i  prowadzeniu transformacji na skalę międzynarodową, to, że na polskim rynku są setki tysięcy świetnie wykształconych, ambitnych ludzi, których wiedza, doświadczenie i etos pracy są bardzo cenione na świecie. Warszawa została wybrana przede wszystkim dlatego, że jeszcze przed powstaniem SSC Elekta miała tu swoje biuro. Atutem była również doskonale rozwinięta sieć połączeń komunikacyjnych z  całą Europą. Osobiście, każdego dnia ją doceniam, ponieważ ze stolicą związany jestem tylko zawodowo. Mieszkam w Łodzi i każdego dnia dojeżdżam do pracy. Jak duży macie obecnie zespół i czy planujecie w  najbliższym czasie zwiększenie zatrudnienia? Od momentu powstania w połowie 2016 roku bardzo dynamicznie zwiększaliśmy zatrudnienie. Zaczynaliśmy od 25 osób. Dziś zespół Elekta to 120 specjalistów, liderów i menedżerów najwyższej klasy. Planujemy dalszy rozwój w ramach już istniejących funkcji, zamierzamy także rozszerzać zakres świadczonych przez nas usług o nowe obszary, takie jak m.in. zakupy, marketing, wsparcie sprzedaży czy realizacja zamowień. Nazywam to efektem kuli śniegowej. Kiedy nasi partnerzy widzą coraz większą wartość w centralizowaniu funkcji wspierających, są skłonni do przekazywania coraz większej ilości zadań, mają-

cych bardziej bezpośredni wpływ na kreowanie wartości biznesowej. Historia naszego centrum dowodzi, że tak właśnie wygląda praktyka. Mamy szansę jeszcze w 2018 roku uruchomić w  Warszawie kolejną linię biznesową.

jakie są zasady pracy (np. zasady dotyczące home office). Nie chodzi nam o to, aby znaleźć i zatrudnić „najlepszego pracownika na rynku”. Takiego po prostu nie ma. Każdy jest inny – ma inne wartości, wiedzę i doświadczenie, przez co lepiej sprawdzi się u jednego pracodawcy, Wraz z rozwojem zakresu działań a gorzej u innego, nawet jeżeli nazwa i  wzrostem zaawansowania usług stanowiska u obu będzie taka sama, będziemy mocno inwestować a zakres obowiązków zbliżony. Na w automatyzację i robotykę oraz to, jak człowiek realizuje się w orgatransformację procesów. To pozwoli nizacji, ogromny wpływ ma kultura nam eliminować te najprostsze, organizacyjna, sposób pracy, zasady

„PROCESY WSPARCIA TO SYSTEM NACZYŃ POŁĄCZONYCH, KTÓRY DZIAŁA PODOBNIE JAK LUDZKI ORGANIZM – NIEDYSPOZYCJA JEDNEGO ORGANU MA WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE CZŁOWIEKA. TA ANALOGIA JEST NAM BLISKA ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE DZIAŁAMY NA RYNKU MEDYCZNYM.”

rutynowe czynności oraz marno- rozliczania z realizacji zadań… Firmy trawstwa. Będziemy sięgać po często o tym zapominają, koncentalenty i ekspertów z rynku, jednak trują się głównie lub wyłącznie na nie planujemy zwiększać znacząco kompetencjach twardych. My wkłazatrudnienia w centrum, ponieważ damy wiele czasu i pracy w to, by wzrost będzie balansowany prze- poznać kandydata i  pozwolić mu strzenią, jaką stworzymy po imple- poznać Elektę, zanim obie strony mentacji usprawnień. podejmą decyzję o współpracy. Obecnie mówi się, że mamy rynek pracownika – czy jest to duże wyzwanie dla Waszego działu kadr, aby skusić ludzi do pracy w Elekta Business Services? Wiem, że kuszenie pracowników nie działa! Dlatego my nie wchodzimy w relację z kandydatem jak akwizytor, który coś mu „wciśnie” i nigdy się już z takim klientem nie spotka, więc może wszystko obiecać. Zawsze realnie, szczerze i otwarcie opowiadamy o miejscu pracy, o zadaniach, o wyzwaniach, o potencjalnych trudnościach, o  tym, z  czym zderzamy się w  organizacji na co dzień. Mówimy o  tym, czego pracownik może oczekiwać, jakie są zasady wynagradzania i nagradzania,

Szukamy osób, które rozumieją, że umowa o pracę, jak każda umowa, ma dwie strony i że te dwie strony wspólnie się na coś umawiają. Jeżeli oferta każdej ze stron wpasowuje się w potrzeby i oczekiwania drugiej – fantastycznie. Będzie nam się razem dobrze pracowało. Nam zależy na tym, by zatrudniony przez nas pracownik chciał mieć wpływ na to, co robi, chciał zmieniać rzeczywistość. Jednocześnie to dla nas ważne, aby każdy nowy członek naszego zespołu miał szacunek do już wypracowanych rozwiązań i  do ludzi, którzy je wdrażali. Bardzo istotna jest dla nas postawa i podejście do zadań, obowiązków, kolegów, klientów. Zależy nam na

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


BIZNES

tym, aby w naszym zespole panował i był budowany wzajemny szacunek, by nasi pracownicy byli ludźmi, o których mówi się „mogę na nim/ niej polegać”, „mogę się do niej/do niego zwrócić z  pytaniem, prośbą o pomoc”. Żeby im się chciało, żeby widzieli szklankę do połowy pełną. Excela można (prawie) każdemu wytłumaczyć, ale pozytywnego nastawienia nauczyć się nie da. Nie jest łatwo znaleźć takich właśnie pracowników, dlatego do procesów rekrutacyjnych przykładamy ogromną wagę, a spotkania z kandydatami trwają nawet kilka godzin. Jednak dzięki czasowi poświęconemu na rekrutację – tak przez zespół HR, jak i przez bezpośrednich przełożonych – udaje nam się unikać pomyłek rekrutacyjnych, a  spotykając się pierwszego dnia z nowym pracownikiem wiemy, czego się po sobie wzajemnie możemy spodziewać.

Staramy się stworzyć takie środowisko pracy, aby pracownik czuł się tu codziennie dobrze, żeby nie miał syndromu „nareszcie piątek”, żeby lubił swoją pracę, by ta praca mogła stawać się jego pasją. Wtedy nie tylko długo z nami zostanie, ale również zaprosi do aplikowania swoich znajomych (do czego zachęcamy za pomocą programu poleceń). Gdyby mógł się Pan podzielić swoimi menedżerskimi oczekiwaniami w stosunku do rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu, to czego, według Pana, brakuje na rynku, a byłoby przydatne, zarówno kadrze menedżerskiej, jak i osobom poszukującym rozwoju swojej kariery zawodowej w świecie BPO/SSC? Tu ponownie odpowiedzią jest odpowiednie nastawienie. Po pierwsze, podejście partnerskie zamiast wykonawczego. Już czas skończyć z kategoryzacją Klient-Dostawca i z zało-

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

żeniem „ja jestem dostawcą i robię tylko to, za co mi płacisz i ani kawałka więcej”. Przy takim podejściu trudno o usprawnienia, optymalizacje i – co najważniejsze – rozwój zespołu.

całościowo. Takiego spojrzenia powinniśmy, jako menadżerowie, uczyć się i przekazywać to podejście naszym zespołom. Dzięki temu jako branża będziemy pewni, że możemy wpływać na całą organizację i zmiePo drugie, podejście z  otwar- niać ją. tością. Zapewne każdy, kto pracuje w  sektorze, spotkał się choć raz Na koniec podkreślę znaczenie z  opinią – „my wiemy najlepiej, networkingu. On pozwala wymiebo już nie takich klientów obsłu- niać się wiedzą, a  dzięki tym giwaliśmy”. To nie jest podejście, stałym wymianom myśli i doświadktóre pozwala budować partnerskie czeń cały sektor w   Polsce się relacje. Takie myślenie blokuje dialog rozwija. Networking funkcjonuje i wzajemne zrozumienie, a to prze- dziś świetnie dla najwyższej kadry cież klucze do trwałej i wartościowej menadżerskiej, jednak warto zachęrelacji w biznesie i nie tylko. cać do budowania i  rozwijania sieci kontaktów i  do dzielenia Kolejny element to ciekawość się wiedzą i  doświadczeniem cały i patrzenie na realizowane działania zespół. w szerszym kontekście. W  Elekta mamy możliwość działania end Dziękujemy za rozmowę. • to end na wszystkich realizowanych przez nas procesach. Dzięki temu wiemy, jak to jest ważne, by na środowisko biznesowe patrzeć

21


BIZNES

PRZYSZŁOŚĆ FINANSÓW – TRENDY FINANSOWE W 2018 ROKU Obserwatorzy najnowszych trendów prognozują, że cyfrowa organizacja finansów wkrótce zmieni się nie do poznania. Analizy predykcyjne i wszystkie operacyjne procesy finansowe staną się w pełni zautomatyzowane, skomputeryzowane i połączone w łańcuchy bloków w postaci ksiąg, a tym samym wyeliminowane zostaną arkusze kalkulacyjne.

PLAN STRATEGICZNY DYREKTORA FINANSOWEGO OKREŚLI PIĘĆ TRENDÓW

Stwierdzenie, że postęp technologiczny to tylko tendencje, mija się z prawdą. Technologia jest – i będzie, w coraz większym stopniu, funkcjonować jako „aktywizator”. Jest już integralną częścią działalności, a  nie jej osobnym elementem. Świat cyfrowy został w  pełni zintegrowany z  naszym codziennym życiem i  ze sposobem prowadzenia działalności. Z jednej strony oferuje nowe możliwości sprzedaży i  nowe modele biznesowe, z  drugiej – zapewnia automatyzację procesów i  redukcję ręcznych operacji w ramach działań dotyczących finansów. PRZEŁOMOWE INNOWACJE

Innowacyjność wspiera organizację w jej dążeniu do zrównoważonego i  rentownego rozwoju. Powinna być również jednym z  głównych tematów w  każdej strategii na 2018, a  każdy dyrektor finansowy wraz ze swoim zespołem, powinni przeanalizować, jaką rolę odegrają w  procesie innowacji. Po jednej stronie spektrum mamy „stałe innowacje”, dotyczące optymalizacji i  nowych linii produktów. Ta część procesu jest dobrze zdefiniowana. Stosunkowo łatwo ustalić, jaki procent budżetu możesz zainwestować i  ile powinien wynieść zysk. Trudniej zdefiniować „przełomowe innowacje”. Gdzie znajdują się nowe źródła przychodów lub nowe modele biznesowe? Możesz zainwestować dużo pieniędzy, ale nie będziesz mieć pewności, czy to będzie opłacalne. Jakie są nowe modele biznesowe? Ile środków przeznaczyć

22

na innowacje, jaki będzie zysk, jakie przypisać KPI? Kiedy chcesz zainwestować w tworzenie nowych modeli biznesowych, czy stare modele zwrotu są nadal funkcjonalne? Czy inwestycje w nieznane są łatwiejsze, jeśli są finansowane z oszczędności? A może nie powinniśmy wymuszać przedsiębiorczości?

tylko dane finansowe, ale także inne dane pochodzące z wielu źródeł będą odgrywały kluczową rolę w  decyzjach o  znaczeniu biznesowym. Dyrektor finansowy będzie ważnym czynnikiem wpływającym na ten proces. Musi być w  stanie zweryfikować wartość analiz, korzystając ze swoich umiejętności i wiedzy.

W 2018 r. dane, zaawansowane analizy i analizy biznesowe będą odgrywać jeszcze ważniejszą rolę niż kiedykolwiek wcześniej. Zmierzamy w kierunku analizy predykcyjnej.

Obecnie cyfryzacja jest wszędzie, więc w roku 2018 organizacje muszą wypracować zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem. W  2017 roku wydawało się, że GDPR, cyberprzestępczość i  oprogramowanie wymuszające okup (ransomware) to odległa przyszłość, teraz nie można już odsuwać tego problemu na bok. Co się stanie, jeśli w Twojej firmie nastąpi wyciek danych? Nie można lekceważyć wpływu, jaki będzie to mieć na wartość firmy. W  2018 roku będzie to jedno z najważniejszych zadań dyrektorów finansowych — zrozumieć, które inwestycje i budżety są niezbędne do ochrony najcenniejszych zasobów i  systemów danych. W  maju 2018 roku zostanie wprowadzone Rozporządzenie o  Ochronie Danych Osobowych (GDPR). Firma, w  której obowiązują różne sposoby postępowania z  danymi i  nie jest w stanie ocenić konsekwencji, naraża się na ryzyko, ogromne kary i  utratę reputacji. Dyrektorzy finansowi i  członkowie rad nadzorczych muszą zrozumieć, jaki wpływ mają ich wydatki na technologie i zagwarantować, że zostaną opracowane jasne procesy, polityka i  zasady zgodności, aby przygotować się na to, co nastąpi w maju 2018 roku.

INTEGRACJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

OD ROZWIĄZAŃ BIG DATA DO SMART DATA

Wiedza, przejrzystość i analiza to podstawy działania każdego dyrektora finansowego. W  ostatnich latach można było zaobserwować przejście od gromadzenia dużych ilości do zbierania inteligentnych danych. Mimo to, wiele firm nadal ma trudności ze stosowaniem odpowiednich danych we właściwym momencie. W  2018 r. dane, zaawansowane analizy i  analizy biznesowe będą odgrywać jeszcze ważniejszą rolę niż kiedykolwiek wcześniej. Zmierzamy w  kierunku analizy predykcyjnej. Nie

W maju 2018 roku zostanie wprowadzone Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (GDPR). Firma, w której obowiązują różne sposoby postępowania z danymi i nie jest w stanie ocenić konsekwencji, naraża się na ryzyko, ogromne kary i utratę reputacji.

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


BIZNES

oraz zarządzania kulturą organizacyjną i komunikacją wewnętrzną. Z  drugiej Zawsze istniał wyraźny podział na dział strony, przyciąganie odpowiednich finansowy – pełniący funkcję strażnika talentów ma zasadnicze znaczenie dla znającego sytuację firmy, oraz dział długoterminowego sukcesu firmy. HR – „miękki, zajmujący się ludźmi”. Ta niezrównoważona relacja wynika z  bardziej operacyjnych i  taktycznych zadań HR i  taktyczno-strategicznej pozycji działu finansowego. Na szczęście widać już obszary, w których HR i  finanse zaczynają bardziej organiczną współpracę, rozwijając bardziej zrównoważone relacje. Ta zmiana będzie jeszcze silniejsza w  2018 r., ale i  tak nie nadejdzie dostatecznie szybko. Zmiany na rynku i organizacje, które nadążają za tą zmianą, będą się rozwijać znacznie szybciej. Dział finansowy może być znakomitym przewodnikiem dla HR – wykorzystuje dane ilościowe i  często jest mocno zaangażowany w  organizację planów strategicznych. Te dane WŁAŚCIWI LUDZIE WE WŁAŚCIWYCH ilościowe są przydatne dla HR podczas MIEJSCACH dokonywania wyborów w zakresie rekru- Obecnie wzrasta świadomość postępu tacji talentów, planowania zastępstw technologicznego i  wpływu, jaki technologie będą miały na organizację jako całość i  finanse w  szczególności. Jako dyrektor finansowy musisz być aktywny. Tradycyjne umiejętności finansowe, takie jak obsługa księgowości, będą coraz mniej istotne. Coraz ważniejsze stanie się planowanie strategiczne, partnerstwo biznesowe i analiza ogromnych ilości danych. Jaki jest obecny zestaw umiejętności zespołu, czego potrzebujesz w  perspektywie krótko- i  długoterminowej, w  jaki sposób zmiany wpływają na dynamikę zespołu i  jak znaleźć talent, którego potrzebujesz, aby być jak najlepiej przygotowanym na przyszłe wyzwania? HR I FINANSE: DZIAŁY STWORZONE DLA SIEBIE?

Dzięki zastosowaniu fakturowania elektronicznego (UBL), otwartej bankowości (PSD2) oraz daleko idącej inteligencji systemów księgowych i powiązanych z nimi innych systemów (RPA), funkcja finansów operacyjnych będzie coraz częściej realizowana przez systemy, a nie przez ludzi.

Dział finansowy może być znakomitym przewodnikiem dla HR – wykorzystuje dane ilościowe i często jest mocno zaangażowany w organizację planów strategicznych.

UCZENIE MASZYNOWE

Wyobraź sobie inteligentne oprogramowanie przejmujące niektóre zadania administracyjne, dotychczas wykonywane ręcznie. W Exact pracujemy m.in. nad automatyzacją przypisania kont księgi głównej do zeskanowanych wierszy wyciągów bankowych. Proces ten wykorzystuje naukę maszynową, w  której oprogramowanie analizuje poprzednie transakcje, a  rozpoznane wzorce są proponowane przy księgowaniu wyciągów bankowych. BLOCKCHAIN

Wierzymy w potęgę technologii, więc decyzja o  rozpoczęciu stosowania technologii rozproszonych rejestrów przyszła naturalnie. Pracujemy nad rozwiązaniem księgowania z  potrójnym wejściem. Jednym z  jego elementów jest finansowanie faktur. Oznacza ono, że przechowujemy wszystkie informacje dotyczące akceptacji i  zachowania płatności w  ramach technologii rozproszonych rejestrów. W  ten sposób można łatwo odtworzyć przebieg płatności i nie narażać reputacji firmy. Na tej podstawie firma może prefinansować faktury, podobnie jak przy factoringu, ale teraz znacznie szybciej i za ułamek kosztów. WNIOSKI

Organizacje zajmujące się rozwojem technologii muszą nadążać za szybkimi zmianami. Nie potrafimy przewidzieć, gdzie będziemy znajdować się za trzy lata, ale jedno jest pewne. Dyrektor finansowy w 2018 r. musi rozumieć i  wykorzystywać technologię, zwinność i rosnący strumień danych, aby być przygotowanym na przyszłość. •

CO PRZYNIESIE PRZYSZŁOŚĆ DZIAŁÓW FINANSOWYCH?

Dzięki zastosowaniu fakturowania elektronicznego (UBL), otwartej bankowości (PSD2) oraz daleko idącej inteligencji systemów księgowych i powiązanych z  nimi innych systemów (RPA), funkcja finansów operacyjnych będzie coraz częściej realizowana przez systemy, a nie przez ludzi. Exact wprowadza także technologie, które codziennie oglądamy w  naszych produktach. Od bezobsługowej rachunkowości (automatyzacja) do maszynowego uczenia się i tworzenia łańcuchów bloków.

Anna Biniek, Marketing Communications Specialist, Exact Software Poland Sp. z o.o.

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

23


BIZNES

Nowy model outsourcingu contact center Zmienia się rola dostawców usług dla biznesu. Firmy outsourcingowe przestają być jedynie wykonawcą zleconych czynności wykorzystującym do tego optymalne kosztowo zasoby. Zleceniodawcy już dzisiaj oczekują spełnienia wciąż rosnących wymagań swoich klientów kierując się już nie tylko kosztem kontaktu, ale przede wszystkim jakością obsługi. Outsourcer powinien stać się dla zlecających firm zaufanym doradcą w zakresie komunikacji.

Integratorzy technologiczni jako doradcy powinni zatem być partnerami do rozmowy bardziej z managerami odpowiedzialnymi za biznes niż za obszar IT.

Wciąż na rynku pokutuje opinia, że outsourcing usług contact center jest motywowana ograniczeniem (optymalizacją) kosztów operacyjnych. Jeszcze nie tak dawno temu, zlecając obsługę procesów na zewnątrz, firmy oczekiwały niemal całkowitego przeniesienia funkcji komunikacyjnej do outsourcera. Obejmowały one z jednej strony zasoby ludzkie jak i, wtedy jeszcze bardzo drogą, technologię. Outsourcingowe contact center pełniło i jeszcze wciąż pełni zatem funkcję centrum kompetencyjnego skupiającego elementy operacyjne jak i  techniczne, niezbędne do realizacji obsługi procesów komunikacyjnych. Ale już dzisiaj okazuje się, że taka definicja jest niewystarczająca. OUTSOURCER MUSI STAĆ SIĘ DORADCĄ

Wciąż rosnące oczekiwania klientów motywują nas do przeformatowania dotychczasowego pojmowania roli outsourcingu contact center. Element kosztowy, choć wciąż dla firm pozostaje ważny, ustępuje paradygmatowi jakości obsługi. Dzisiaj, jeszcze wyraźniej niż

24

kiedykolwiek, klienci wyrażają swoje oczekiwania odnośnie kontaktu z marką. Aby im sprostać outsourcer musi wejść w rolę doradcy w obszarze swojej specjalizacji – obsługi kontaktu pomiędzy firmą i jej klientami. Zgodnie z pierwotną ideą

outsourcingu zlecający potrzebują partnerów w realizacji swojej wizji biznesu i  strategii jej realizacji. Komunikacja staje się coraz bardziej złożona w swojej formie oraz wymagająca w  wymaganiach klientów.

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


BIZNES

PROCES, CZŁOWIEK, TECHNOLOGIA

Coraz częściej można już spotkać model, w którym zlecający udostępnia outsourcerowi własne narzędzia – dostęp do systemów CRM, zgłoszeń, obsługi reklamacji.

Zapomnijmy o contact center jako miejscu wykonywania czynności kontaktu firmy z  klientami. Już dzisiaj może ono przybrać bardzo wiele form organizacyjnych, pełnić różne role i  funkcje, wykorzystywać różne kanały komunikacji, angażować rozmaite specjalistyczne zasoby. Współczesne contact center wymaga zaangażowania trzech rodzaju kompetencji: • proces – czyli zaplanowana sekwencja zadań i czynności, • zasoby ludzkie – czyli możliwości operacyjne, • technologia – czyli narzędzia łączące logikę biznesową procesów z dostępnymi zasobami. Ale to, co czyni prawdziwą różnicę, to fakt, że owe kompetencje wcale nie muszą (a  nawet nie powinny) być skupione w  jednej „ręce”. Szczególnie w  organizacjach posiadających własne struktury contact center i  równocześnie outsourcując część zadań, procesy są domeną zlecającego. Zasoby – managerowie, konsultanci, specjaliści oraz doświadczenie to największa wartość outsourcera. W  końcu technologia i  jej efektywne wykorzystanie to specjalizacja integratorów IT.  Contact center to zatem dzisiaj bardziej koncept niż wydzielona struktura i  wymaga doradców zdolnych połączyć te trzy rodzaje kompetencji.

częściej automatyzacji na poziomie serca firmy tak, aby móc dostarczyć klientowi spójną i aktualną informację niezależnie od kanału jakim się z nim kontaktujemy. Integratorzy technologiczni jako doradcy powinni zatem być partnerami do rozmowy bardziej z  managerami odpowiedzialnymi za biznes niż za obszar IT. NOWY MODEL OUTSOURCINGU CONTACT CENTER

Jeżeli outsourcer usług contact center ma być dla firm atrakcyjnym partnerem biznesowym, musi sprostać wciąż rosnącym wymaganiom stawianych przez klienta końcowego. Nowe kanały komunikacji, zmieniające się uwarunkowania formalno-prawne, zmiany pokoleniowe po stronie zarówno klientów jak i obsługujących ich konsultantów, nowe narzędzia i sposoby korzystania z nich – stanowią realne wyzwanie dla każdego biznesu outsourcingu usług contact center.

Mając na uwadze, że podstawową kompetencją outsourcingowych struktur contact center są możliwości operacyjne (zasoby ludzkie, procesy organizacji pracy oraz doświadczenie w komunikacji), natomiast kluczowym celem firmy powinno być zapewnienie ciągłości realizowanych procesów oraz optymalne wykorzystanie informacji, jaka wchodzi do organizacji – naturalnym modelem outsourcingu jest trójstronna współpraca zlecającego, outsourcingowego TECHNOLOGIA SŁUŻY BIZNESOWI Efektywność obsługi klienta realizo- contact center oraz integratora technowanej przez contact center jest wyni- logii (nie tylko contact center). kową sprawności procesów biznesowych i  wykorzystanej do ich wprowadzenia Coraz częściej można już spotkać model, w  ruch technologii. Zaledwie kilka lat w  którym zlecający udostępnia outsotemu technologie contact center koncen- urcerowi własne narzędzia – dostęp trowały się na zestawianiu połączeń do systemów CRM, zgłoszeń, obsługi pomiędzy firmą i  jej klientami, wspie- reklamacji, a  nawet do systemu telekoraniu organizacji pracy zespołów i  reali- munikacyjnego (contact center), a  ten zacji kampanii. Dzisiaj rola koniecznej do udostępnia swoje kluczowe kompeobsługi klienta technologii sięga w głąb tencje, czyli możliwości operacyjne. organizacji zlecającej. W  czasach, kiedy Siła takiego rozwiązania leży w  pełnej cała organizacja staje się odpowiedzialna kontroli i możliwości rozwoju kluczowych za komunikację, dane przepływają procesów komunikacyjnych po stronie przez firmę we wszystkich kierunkach, zlecającego. Jednocześnie outsourcer a  punkty kontaktu z  klientami przybie- może skoncentrować się na rozwoju rają różne formy i odbywają się w wielu kompetencji będących kluczowym miejscach, ważne jest aby odpowiednio elementem jego biznesu, przy w  pełni zaplanować kluczowe procesy. Sprawne zoptymalizowanych kosztach inwestyzarządzanie informacją wymaga coraz cyjnych po stronie technologii. •

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

Zsolt Fekete, Prezes spółek technologicznych, Algotech Polska i Geomant Polska

25


BIZNES

ROMANS Z OUTSOURCINGIEM, KTÓRY TRWA OD LAT O początkach kariery zawodowej, work-life balance i nowych, biznesowych inicjatywach, Wiktor Doktór, Prezes Fundacji Pro Progressio rozmawia z Moniką Smulewicz – Managerem Roku 2017.

Wiktor Doktór: Podczas Gali Outsourcing Stars organizowanej przez Pro Progressio została Pani wyróżniona tytułem Managera Roku. Jest to tytuł, który Pro Progressio przyznaje osobom, które w wybitny i znaczący sposób wpływają na rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Jaka jest Pani recepta na sukces? Monika Smulewicz: Pozwoli Pan, że zacytuję piękne słowa prof. Kotarbińskiego, które towarzyszą mi od szkoły podstawowej, wisiały na szkolnej gazetce w  pracowni historycznej i  wywarły bardzo duży wpływ na moje życiowe wybory i stały się moim drogowskazem, a brzmią one – „Lub robić coś. Kochaj kogoś. Nie bądź gałganem. Żyj poważnie”. Ponadto z domu rodzinnego wyniosłam ważną życiową wartość, jaką jest szacunek do drugiego człowieka, niezależnie od tego w  jakim miejscu naszego życia się znajdujemy i jaką aktualnie zajmujemy pozycję. Tę piękną lekcję zawdzięczam mojemu tacie. To jest moja recepta na sukces.

26

A jak to się wszystko zaczęło? Jaka była Pani ścieżka kariery? I skąd zamiłowanie do świata księgowości, kadr i płac? Hmm… I tu Pana rozbawię. Bo to niezwykła historia. Jako młoda mężatka „wylądowałam” z moim świeżo poślubionym mężem w  tzw. „zielonym garnizonie”. Gdy mój syn miał 9 miesięcy, podjęłam decyzję o  powrocie do pracy. W  takim miejscu, gdzie poza jednostką wojskową, sklepem, szkołą i przedszkolem, jest tylko wojskowe osiedle, możliwości na pracę nie ma zbyt wiele. Postanowiłam więc umówić się na spotkanie z dowódcą jednostki wojskowej (w tamtych czasach to był Car, Bóg i Władca w jednej osobie w  takim środowisku). Jak postanowiłam tak też zrobiłam. Umówiłam się na „audiencję” w poszukiwaniu pracy. Weszłam do wielkiego pokoju, a  obecny tam Pan Pułkownik przywitał mnie słowami – „W jakim stopniu jest Pani mąż?” (dla niewtajemniczonych to było bardzo ważne). Odpowiedziałam bez zastanowienia – „Panie Pułkowniku (znałam już wtedy wszystkie stopnie wojskowe i  świetnie

rozpoznawałam je po pagonach), to nieporozumienie. Mój mąż ma pracę, a ja szukam pracy dla siebie”. W  tym momencie mój rozmówca odwrócił się ode mnie, podszedł do biurka, podniósł słuchawkę telefonu – zaraz mnie stąd wyprowadzą – pomyślałam. Wybrał jakiś numer i  powiedział. – „Masz tam jeszcze to miejsce w  kadrach. Jest tu u  mnie taka ‘pyskata’, zatrudnij ją, będziesz miał z niej pożytek”. I tak zaczęła się moja przygoda z kadrami i płacami, która bardzo szybko zamieniła się w  pasję. I  właściwie ukształtowała mnie zawodowo na całe moje dotychczasowe życie zawodowe. W  2003 r. ponownie za głosem serca zmieniłam miejsce zamieszkania. Tym razem mój mąż otrzymał przeniesienie do Warszawy. I  tu się zaczęło na dobre. Dla osoby ciekawej świata, głodnej wiedzy i  nowych doświadczeń zawodowych – to był prawdziwy raj. Jesienią jeszcze tego samego roku po raz pierwszy poprowadziłam szkolenie na

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


W codziennej pracy z klientem dbam o to, aby moim znakiem rozpoznawczym były: wrażliwość na potrzeby Klienta, budowanie trwałych relacji biznesowych, których fundamentem są wzajemny szacunek, najwyższa staranność i elastyczność w reagowaniu na potrzeby i wymagania klientów związane z ich dynamicznym rozwojem.

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

27


BIZNES

kursie kadrowo-płacowym w CEDOZ, wtedy jeszcze jako wykładowca. Aktualnie od 2008 r. jestem udziałowcem spółki i członkiem zarządu oraz odpowiadam za rozwój i  działalność Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ. W  naszej działalności szkoleniowej skupiamy się na budowaniu rynku wysoko wykwalifikowanego i  aktywnego zawodowo personelu kadrowo-płacowego i  finansowo-księgowego. Nasze akredytowane kursy zawodowe ukończyło kilkadziesiąt tysięcy osób. W  2006 r. rozpoczął się mój „romans” z  outsourcingiem w  ówczesnym Payroll Center. Właśnie tam poznałam wielu wspaniałych ludzi, z  którymi do dziś utrzymuję kontakty zawodowe i  osobiste. To była prawdziwa „kuźnia talentów”. Spora część tych osób stanowi dzisiaj część mojego obecnego zespołu. W roku 2007 trafiłam do FPA i tu moja kariera zawodowa nabrała rozpędu. Od stanowiska specjalisty, przez koordynatora, menedżera, aż do dyrektora działu usług kadrowo-płacowych, przeszłam przez wszystkie stanowiska.

Moim życzeniem jest, aby każda osoba w Polsce, z najmniejszej miejscowości, z każdego zakątka kraju, miała możliwość dostępu do wiedzy specjalistycznej i rozwoju zawodowego. Dlatego przygotowałam Akademię Online „O kadrach i płacach z pasją”.

28

W 2012 r. FPA zostało przejęte przez Grant Thornton. Dokładnie pamiętam ten dzień: 26.06.2012 r. i  słowa Tomasza Wróblewskiego – Prezesa GT – „Chcielibyśmy, aby została Pani z  nami i  pomogła nam przeprowadzić zespół przez proces integracji.” Bez wahania zgodziłam się, czułam intuicyjnie, że to człowiek, któremu mogę zaufać – nie pomyliłam się. I  tak zostałam Dyrektor Zarządzającą / Partnerem w  jednej z wiodących firm doradczych na świecie. Jestem dumna z tego, że jestem częścią tego fantastycznego zespołu. W  Grant Thornton odpowiadam za kształtowanie oferty, procedur oraz standardów świadczenia usług outsourcingowych. Podejmuję kluczowe decyzje w zakresie rozwoju biznesu oraz działań komunikacyjno-marketingowych. Na bie­żąco czuwam nad realizacją kilkuset kontraktów outsourcingowych, efektywnie kontrolując i  zarządzając pracą kilkudziesięciu zespołów projektowych.

W codziennej pracy z klientem dbam o to, aby moim znakiem rozpoznawczym były: wrażliwość na potrzeby Klienta, budowanie trwałych relacji biznesowych, których fundamentem są wzajemny szacunek, najwyższa staranność i elastyczność w  reagowaniu na potrzeby i  wymagania klientów związane z ich dynamicznym rozwojem.

Codziennie rano stając przed lustrem czuję, że jestem szczęśliwa. Jestem też z siebie dumna. Jestem dumna z moich wartości, jakie wybrałam za moje życiowe drogowskazy. Są to: szacunek, odpo­ wiedzialność, zaufanie, rodzina, rozwój, życzliwość i autentyczność.

W 2015 r. wraz z  mężem powołaliśmy do życia spółkę M&M Smulewicz, która jest połączeniem naszych kompetencji, wiedzy i doświadczenia, którymi chcemy dzielić się z  naszymi Klientami. I  tak na rynku narzędzi wspierających procesy HR-owe pojawił się ePlanneR.pl – nasze trzecie dziecko. ePlanneR.pl to aplikacja on-line wspierająca przedsiębiorców w optymalnym planowaniu i rozliczaniu czasu pracy zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa pracy. Na przestrzeni lat musiała się Pani mierzyć z  wieloma sytuacjami. Co, z  perspektywy czasu, uznaje Pani za swój największy sukces, a  co, z  drugiej strony, stanowiło największe wyzwanie?

Dużo i ciężko na wszystko w  życiu pracowałam godząc rolę mamy, żony, pracownika, jednocześnie pragnąc rozwoju i  podążając do mistrzostwa zawodowego. Pracowałam na etacie, w  weekendy i  popołudniami prowadziłam szkolenia czy zajęcia na uczelniach. Bywały chwile, że było naprawdę bardzo ciężko. Praca po kilkanaście godzin. Dzieci od rana do wieczora w przedszkolu i  szkole. Dałam radę, wychowałam dwójkę wspaniałych dzieci i  jednocześnie tak wiele osiągnęłam zawodowo. Codziennie rano stając przed lustrem czuję, że jestem szczęśliwa. Jestem też z siebie dumna. Jestem dumna z moich wartości, jakie wybrałam za moje życiowe drogowskazy. Są to: szacunek, odpowiedzialność, zaufanie, rodzina, rozwój, życzliwość i autentyczność. Podobnie jak w  cyklu pór roku, tak też w życiu kobiety jest okres siewu i okres zbioru. Inwestycja w siebie, rozwój zawodowy, czy osobisty to dla wielu kobiet okres wytężonej pracy, konieczność pogodzenia wielu ról, w  tym w  szczególności ról społecznych, rodzinnych z  rolami zawodowymi. Kobiety niejednokrotnie płacą bardzo wysoką cenę za tzw. „karierę zawodową", a z drugiej zaś strony, poświęcając się roli społecznej, czy funkcji rodzicielskiej, z  chwilą usamodzielnienia się potomstwa, często mają poczucie pustki i  niespełnienia zawodowego. Ja jestem szczęśliwa, że udało mi się pogodzić te role w najlepszy sposób jaki potrafiłam. W życiu zawodowym łączy Pani pracę w  dużej firmie, prowadzi własny biznes, edukuje Pani wielu menedżerów i  do tego jest dobrze zorganizowaną mamą. Jak wygląda Work Life Balance Moniki Smulewicz? Poproszę o inny zestaw pytań ;-) A  tak na serio, to nie można być super bohaterką na każdym polu działania, tak się nie da, zawsze coś ucierpi. Wszystko jest jednak kwestią wyborów i  priorytetów czy właściwego zarządzania sobą w  czasie. Podobno mamy dość czasu, jeśli wykorzystujemy go właściwie.

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


BIZNES

Wybieram najwyższe życiowe wartości w pierwszej kolejności, a  następnie to co po stawce godzinowej – najwyższej, niskiej i  zerowej. Stale doskonalę tę umiejętność. Moje dzieci są już bardzo duże. Beniamin ma 20 lat a Julia 16, to nie są już dzieci-maluszki, które wymagają opieki, czy maksymalnej uwagi. Mam wspierającego męża, z którym wspólnie realizujemy się zawodowo oraz dzielimy tzw. domowe obowiązki. Staramy się zachować równowagę między pracą a  życiem prywatnym i  spędzać ze sobą maksymalnie dużo czasu, by pozostać w bliskiej relacji. Dla równowagi za tydzień wybieramy się na wakacje, bez dostępu do internetu, będziemy celebrować 20 rocznicę ślubu. A co robię w wolnym czasie? Uwielbiam mój ogród, bardzo lubię sadzić i pielęgnować w  nim kwiaty. Kocham pisać i każdą wolną chwilę piszę, piszę i piszę. Od kilku miesięcy prowadzi Pani projekt HR na szpilkach. Co to takiego i do kogo jest on kierowany? Projekt HR na szpilkach – Monika Smulewicz realizuje moją potrzebę dzielenia się wiedzą. To takie „O  kadrach i  płacach z  pasją”. Ja tylko pomagam specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, wspieram i  inspiruję do rozwoju zawodowego i osobistego, jednocześnie każdego dnia stając się lepszą wersją siebie.

Miałam w życiu dużo szczęścia do ludzi, bardzo dużo się nauczyłam i  sporo osiągnęłam zawodowo. Wiem też jak trudno jest pogodzić role zawodowe z  rolą mamy i  żony oraz równocześnie podążać do mistrzostwa zawodowego. Wiem jak trudny dostęp do wiedzy Kiedy zaczynałam moją przygodę eksperckiej mają specjaliści w  małych z  kadrami i  płacami, mieszkałam miejscowościach. i  pracowałam w  małej miejscowości na Mazurach, a  internet nie był tak Moim życzeniem jest, aby każda osoba dostępny jak teraz. Pokonywałam w  Polsce, z  najmniejszej miejscocodzienne wyzwania bez dostępu do wości, z  każdego zakątka kraju, miała szkoleń i  jakichkolwiek źródeł infor- możliwość dostępu do wiedzy specjamacji. Pamiętam jak było mi trudno. listycznej i  rozwoju zawodowego. Pamiętam jak nie miałam kogo zapytać Dlatego przygotowałam Akademię czy dobrze myślę, czy dobrze przygo- Online „O  kadrach i  płacach z  pasją”. towuję dokumenty. Mój mąż przywoził Aktualnie trwa II edycja Akademii Online mi wtedy książki i  czasopisma specja- Moduł Kadry, w  kwietniu rusza kolejna listyczne z  Warszawy, która na tamten III edycja oraz I edycja Akademii Online moment wydawała się wielka i odległa. Moduł Płace – moja wirtualna klasa jest już prawie kompletna. To było prawie 20 lat temu.

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

Na koniec pytanie wybiegające nieco w przyszłość. Dużo Pani osiągnęła, ale wciąż dynamicznie idzie Pani do przodu. Jakie ma Pani plany na najbliższe 12 miesięcy? Moją misją zawodową jest „dzielenie się wiedzą specjalistyczną z  obszaru kadrowo-płacowego w  celu podniesienia jakości usług świadczonych przez HR na rzecz pracowników i  pracodawców”. I  tę aktywność będę dynamicznie rozwijać. W  planach na rok 2018 mam wydanie podręcznika/niezbędnika kadrowego, który praktycznie jest już gotowy, czekam tylko na rozwój sytuacji w  zakresie planowanych zmian w  kodeksie pracy. W  przygotowaniu jest też Akademia Online Moniki Smulewicz Moduł: PŁACE, która startuje 5 kwietnia br. Zapraszam także na mój blog: monikasmulewicz.pl Dziękuję bardzo za rozmowę. •

29


BIZNES

VAR, SI, MSP – jak wygląda obecnie sprzedaż IT dla biznesu? Obecnie firmy tworzące sprzęt i rozwiązania IT dla biznesu coraz częściej stawiają na kanał sprzedaży z wykorzystaniem resellerów – są to przedsiębiorstwa, które wchodzą we współpracę partnerską z producentami i pod własną marką odpowiadają za sprzedaż i wdrożenie ich rozwiązań u klienta końcowego, czyli firmy. Nowe trendy w branży informatycznej sprawiają, że dziś przed resellerami stoi szereg wyzwań, do których zaliczyć można przede wszystkim konieczność edukacji nowych grup docelowych.

W zależności od przyjętego modelu biznesowego współcześni resellerzy dzielą się na trzy podstawowe frakcje – SI (System Integrators), VAR (Value Added Resellers) i MSP (Manage Service Providers). Głównym elementem, który pozwala zaklasyfikować firmę do danej kategorii, jest stworzona przez nią „wartość dodana”, czyli to, co wraz ze sprzętem bądź usługą firmy otrzymają wyłącznie od danego resellera. W  przypadku SI wartością tą będzie integracja rozwiązań różnych producentów – firma wykorzystuje swoją wiedzę, aby połączyć w funkcjonalny sposób istniejące na rynku rozwiązania. Strategia VAR polega na stworzeniu własnego produktu komplementarnego z  produktem partnera (np. w  formie oprogramowania do sprzętu). MSP będzie natomiast specjalizował się w  sprzedaży kompleksowej usługi w  oparciu o  produkty partnerów

30

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


BIZNES

(np. zarządzanie strefą druku w przed- W KIERUNKU OUTSOURCINGU siębiorstwie we współpracy z globalnymi Należy pamiętać, że przechodzenie producentami urządzeń drukujących). pomiędzy tymi modelami jest płynne i wiele firm zaczynających jako VAR bądź Tym, co różnicuje te trzy podejścia, jest SI, działa obecnie w modelu MSP. Ma to także zakres obsługi klienta bizneso- związek m.in. z  rosnącą popularnością wego. Integratorzy systemowi i  VAR oferowania swoich produktów w  formie pomogą mu w  doborze sprzętu do usług. Format ten oznacza, że firmy, swoich potrzeb, wdrożą system w firmie zamiast inwestować w kosztowny sprzęt, oraz przeprowadzą szkolenie techniczne rozliczają się tylko z  jego użytkowania. z  jego obsługi. Jednak finalnie, to na Dla przykładu, w  przypadku drukarek dziale IT klienta będzie spoczywało jego oznacza to, że zamiast wyposażać biuro utrzymanie. MSP natomiast to model we flotę urządzeń, przedsiębiorstwo biznesowy, który przejmuje od klienta kupuje niejako usługę druku, rozlizarządzanie danym wycinkiem strefy IT czając się tylko z wydrukowanych stron. i świadczy usługi outsourcingu przez cały Dla firmy jest to korzystne, ponieważ okres licencji. jednocześnie outsourcinguje ona sferę druku, optymalizuje ją dzięki skorzystaniu z usług ekspertów oraz zapewnia sobie ciągłość pracy w postaci kompleksowego nadzoru technicznego firmy zewnętrznej.

Należy pamiętać, że brak stabilnej współpracy pomiędzy producentem a resellerem będzie działał na niekorzyść tego drugiego, dlatego partnerów należy dobierać z wyjątkową rozwagą. Obecnie w  usłudze „as a  Service” działają m.in. firmy dostarczające oprogramowanie (SaaS), specjalizujące się w  komunikacji (UCaaS), a  nawet zajmujące się przesyłem sygnału radiowego (RaaS). Rosnąca popularność systemów w  formie usług może skłonić większą liczbę resellerów do inwestowania w  autorskie rozwiązania i  przejście na format MSP.

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

WYZWANIA STOJĄCE OBECNIE PRZED RESELLERAMI

Szybki rozwój branży IT jest, z jednej strony, bardzo korzystny dla działających w  nim resellerów. Dzięki temu stale podnosi się atrakcyjność portfolio produktowego, np. poprzez wzrost kompleksowości usług i  pojawienie się nowych funkcji sprzętowych. Z  drugiej W zależności od jednak strony, generuje to szereg przyjętego modelu biznesowego wyzwań: 1. Kwestią kluczową jest dobór odpowiednich partnerów – producentów sprzętu, usług i  rozwiązań. W  zależności od branży, można skupić się na współpracy tylko z  jedną marką, bądź starać się oferować szeroki przekrój rozwiązań. Należy pamiętać, że brak stabilnej współpracy pomiędzy producentem a  resellerem będzie działał na niekorzyść tego drugiego, dlatego partnerów należy dobierać z wyjątkową rozwagą. W branży IT przewagę mają ci, którzy podejmą partnerstwo z największymi graczami na rynku, ponieważ wtedy, z  jednej strony, zyskują oni atrakcyjne portfolio produktowe, a  z  drugiej – gwarancję stabilnej i długotrwałej współpracy partnerskiej.

współcześni resellerzy dzielą się na trzy podstawowe frakcje – SI (System Integrators), VAR (Value Added Resellers) i MSP (Manage Service Providers).

Należy też pamiętać, że resellerzy (w przeciwieństwie np. do dealerów) działają pod własnym brandem. Dlatego nawiązanie współpracy z  prestiżowym producentem może pomóc w zaprezentowaniu swojej marki jako rzetelnego i  godnego zaufania partnera biznesowego. W  branży IT jest to szczególnie istotne, ponieważ od dostarczonego przez resellera rozwiązania bardzo często zależy ciągłość pracy przedsiębiorstwa i  bezpieczeństwo jego wrażliwych danych (np. danych osobowych). 2. Jednym z  największych wyzwań jest także dotarcie do nowych grup docelowych. Dla przykładu, dzięki rozwojowi technologii obecnie nawet firmy z  sektora MŚP mogą pozwolić sobie na wiele rozwiązań, które wcześniej nie były dla nich dostępne z  powodu wysokiej ceny. Jednocześnie, znaczna część mniejszych przedsiębiorców jest przekonana, że skomplikowane rozwiązania i  usługi IT przeznaczone są tylko dla dużych

31


BIZNES

korporacji. Nie posiadają oni wiedzy, w jaki sposób mogą one wspomóc ich biznes oraz, że będą to rozwiązania efektywne kosztowo. Dlatego też współcześnie na resellerach spoczywa także odpowiedzialność za edukację rynku. Z  jednej strony muszą oni zwracać uwagę firm na to, w  jaki sposób wdrożenie w  przedsiębiorstwie nowych trendów (takich jak IoT, rozwiązania chmurowe czy sztuczna inteligencja) może efektywnie wpływać na biznes, a  więc zwiększać sprzedaż, redukować Łukasz Laskowski, koszty, podnosić bezpieczeństwo oraz Prezes Zarządu, Ediko Sp. z o. o. być źródłem przewagi konkurencyjnej. Z  drugiej – przekonać firmy do tego, że inwestycja w  IT będzie opłacalna. Mentalna niechęć do nowych technologii jest w  Polskich MŚP faktem – jak wynika z raportu Ipsos Mori w 2016 r. – blisko co trzecia mała i średnia firma nie uwzględniała inwestycji w nowe technologie w  swojej strategii rozwoju. Widać więc wyraźnie, że bez działań edukacyj-

nych w tym zakresie duża część rynku pozostaje niedostępna.

Firmy trudniące się resellingiem w Polsce stoją przed jeszcze jednym wyzwaniem – odpowiednim dostosowaniem swojego portfolio rozwiązań do szybko ewoluujących potrzeb rynkowych. 3. Firmy trudniące się resellingiem w  Polsce stoją przed jeszcze jednym wyzwaniem – odpowiednim dostoso-

waniem swojego portfolio rozwiązań do szybko ewoluujących potrzeb rynkowych. Firmy mogą ułożyć swoją ofertę w taki sposób, że będzie w  niej można znaleźć tylko sprawdzone i  „okrzepłe” na rynku technologie – takie podejście ułatwia sprzedaż, ale nie pozwala generować wysokich marż ze względu na silną konkurencję. Alternatywne, dużo bardziej ryzykowne podejście, to postawienie na zupełnie nowe, niedostępne na polskim rynku rozwiązanie. Taka strategia pozwala uzyskać wyższą marżę (a  więc i  wyższe zyski), ale niesie ze sobą ryzyko rozminięcia się z potrzebami klientów. Dlatego też reseller musi z jednej strony wiedzieć, jakie nowe technologie są przyswajane w  innych krajach (w  tym szczególnie to, na jakie potrzeby odpowiadają i jakiego typu firmy są nimi zainteresowane) oraz bardzo dobrze znać i  na bieżąco sondować rodzimy rynek. Dzięki temu będzie mógł rozpocząć ich oferowanie w momencie, w którym uzna, że potrzeby rynku przełożą się na odpowiednią sprzedaż. To, czy firma osiągnie sukces jako reseller, zależy więc od połączenia w  odpowiednich proporcjach wiedzy i  niezbędnej w tej branży intuicji biznesowej, pozwalającej przewidywać, jak rynek usług IT dla biznesu będzie wyglądał w kolejnych latach. Dotyczy to szczególnie tych firm, które jako MSP będą chciały skorzystać w  udziałach rosnącego rynku BPO (Business Process Outsourcing). •

32

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


BIZNES

Wsparcie udzielane przedsiębiorcom w specjalnych strefach ekonomicznych a ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) istnieją w Polsce od 1994 roku. Powstały na mocy ustawy z 20 października 1994 o specjalnych strefach ekonomicznych, jako wyodrębnione administracyjnie obszary kraju, w ramach których inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach.

SSE powstały w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego wybranych obszarów kraju. W  Polsce funkcjonuje obecnie 14 SSE, tj. strefy: kamiennogórska, katowicka, kostrzyńsko-słubicka, krakowska, legnicka, łódzka, mielecka, pomorska, słupska, starachowicka, suwalska, tarnobrzeska, wałbrzyska oraz warmińsko-mazurska. SSE są obecne we wszystkich województwach. Okres funkcjonowania SSE w  obecnym kształcie został przedłużony do 31 grudnia 2026. Przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach w  SSE na podstawie zezwoleń. Zezwolenia mają formę decyzji administracyjnych i  wydawane są przez podmioty zarządzające daną strefą z  upoważnienia ministra właściwego do spraw gospodarki. Podstawowe przywileje, wśród wielu innych zachęcających do inwestowania w  strefach, z  jakich mogą korzystać przedsiębiorcy w  SSE to: zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT) oraz zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin). W  celu uzyskania i  utrzymania pomocy przedsiębiorca jest zobowiązany do:

34

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


BIZNES

• nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej w strefie, • utrzymania własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne, • utrzymania nowoutworzonych miejsc pracy, przez okres min. 5 lat, a  w  przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – min. 3 lat. Co istotne, w razie wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na działalność na terenie Strefy, przedsiębiorca traci prawo do wszelkich zwolnień podatkowych i  jest zobowiązany do uiszczenia należności publicznoprawnych za cały okres, w  którym przedsiębiorca korzystał ze zwolnienia podatkowego. ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO

Zwolnienie z podatku dochodowego to najistotniejsza korzyść, jaką przedsiębiorcy biorą pod uwagę podejmując decyzję o  inwestowaniu na danym obszarze, a  wynikająca z  inwestowania w SSE. Wyłączenie z opodatkowania obowiązuje od miesiąca, w którym zostały poniesione pierwsze wydatki związane z  inwestycją w  okresie od dnia uzyskania zezwolenia do dnia wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.

Warunkiem przyznania pomocy publi­ cznej z tytułu nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy, rozumianych jako środki nie pochodzące z  pomocy publicznej, wynoszące co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Nową inwestycją, zgodnie z  przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 10 grudnia 2008 r. w  sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, jest inwestycja w środki trwałe oraz wartości niematerialne i  prawne, polegająca na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Nową inwestycją jest również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w  likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte. Nowo zatrudnieni pracownicy, to z  kolei pracownicy zatrudnieni po dniu uzys­ kania zezwolenia w  związku z  prowadzeniem nowej inwestycji, jednakże nie później niż w  terminie 3 lat po zakończeniu inwestycji. Liczba pracowników stanowi liczbę pracowników zatrudnionych w  ciągu roku na podstawie umów w pełnym wymiarze czasu, pracowników pracujących w  niepełnym wymiarze czasu oraz pracowników sezonowych.

Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana przedsiębiorcom w formie zwolnienia z  opodatkowania zgodnie z  art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT oraz art. 21 ust. 1 pkt 63a Ustawy PIT i  obejmuje dochody uzyskane z  działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Rozporządzenie określa, które wydatki specjalnej strefy ekonomicznej na uznawane są za wydatki kwalifikowane, niezbędne do uzyskania pomocy podstawie zezwolenia. publicznej. Za wydatki kwalifikujące się Pomoc publiczna udzielana przedsię- do objęcia pomocą uznaje się koszty biorcy w  formie zwolnień podatkowych inwestycji przedsiębiorcy pomniejszone stanowi regionalną pomoc inwestycyjną o  podatek od towarów i  usług (VAT) oraz należności akcyzowe, jeżeli zostały z tytułu: poniesione na terenie Strefy zgodnie z uzyskanym zezwoleniem. Zalicza się do • kosztów nowej inwestycji, której nich między innymi cenę zakupu gruntu wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy lub prawa użytkowania wieczystego, określonej dla danego obszaru i kosz- cenę nabycia albo kosztu wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych tów inwestycji kwalifikujących się pod warunkiem ich zaliczenia, zgodnie do objęcia pomocą, lub • tworzenia nowych miejsc pracy, któ- z  odrębnymi przepisami do składników majątku podatnika, koszty rozbudowy rej wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy lub modernizacji istniejących środków określonej dla danego obszaru i 2-let- trwałych, cenę nabycia wartości niemanich kosztów pracy nowo zatrudnio- terialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw nych pracowników, obejmujących koszty ich płacy brutto, powiększone patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, o składki obowiązkowe, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrud- koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów lub budynków, cenę nabycia nienia tych pracowników.

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

35


BIZNES

Podstawową zmianą w systemie udzielania takiego wsparcia jest zniesienie ograniczeń terytorialnych. Celem nowej ustawy, jak wynika z  uzasadnienia projektu, jest stworzenie stabilnych Prowadzenie działalności gospodar- i  jednolitych warunków inwestowania. czej w  Specjalnej Strefie Ekonomicznej w  Polsce nie ogranicza obecnie przedsiębiorcy terytorialnie do działalności jedynie w  Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Każdy przedsiębiorca może jednocześnie prowadzić działalność pozą Strefą, z  tym że dochód uzyskiwany z działalności poza Strefą lub wykraczający poza zakres uzyskanego zezwolenia będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Dotyczy to również działalności gospodarczej, której prowadzenie jest ustawowo wyłączone dla wydawanych zezwoleń, np. produkcja paliw lub ośrodków gier hazardowych. aktywów innych niż grunty i  budowle objęte najmem lub dzierżawą. Minimalna wysokość kosztów inwestycyjnych wynosi 100 000 Euro.

oraz kryteria jakościowe i ilościowe, to jest warunki zgodności ze średniookresową strategią rozwoju oraz minimalną wielkość inwestycji, uwzględniającą stopę bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca realizacji nowej inwestycji.

ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Magdalena GrzywaczewskaŁuczkowska, Radca Prawny w Kancelarii Prawnej „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” sp.p. www.chudzik.pl.

36

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie SSE wymaga uchwały właściwych miejscowo władz lokalnych. Uzyskanie zezwolenia uzależnione jest w szczególności od poniesienia wydatków inwestycyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto wymagane jest zawiadomienie właściwego organu skarbowego o  zamiarze korzystania z pomocy publicznej, kontynuowanie inwestycji w  regionie przez odpowiednio 5 lub 3 lata. Możliwość uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości uzależniona jest każdorazowo Na mocy nowej ustawy wsparcie będzie od uchwały władz lokalnych oraz obowią- kierowane do przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, takie jak stwozujących w danej gminie przepisów. rzenie nowego zakładu, zwiększenie zdolności produkcyjnej albo zmianę ZMIANY… W najbliższych tygodniach do Sejmu trafi procesu produkcyjnego już istniejącego jednak projekt ustawy o zasadach wspie- zakładu. rania nowych inwestycji, mający na celu ustanowienie nowych zasad udzielania Ze wsparcia skorzystają przedsiębiorcy, przedsiębiorcom wsparcia przy nowych których inwestycje spełnią określone inwestycjach. Projektowana ustawa, w  projekcie kryteria jakościowe i  ilośw  zakresie wspierania przedsiębiorców, ciowe, oraz spowodują poniesienie ma zastąpić ustawę o  specjalnych stre- kosztów kwalifikowanych. Wydanie fach ekonomicznych. Nowe regulacje decyzji o wsparciu leżeć będzie w kompebędą funkcjonować równolegle do obec- tencjach ministra gospodarki. Wsparcie nych SSE. Docelowo, całkowicie zastąpią dla nowych inwestycji udzielane będzie je po 2026 r., kiedy SSE przestaną istnieć. przedsiębiorcom w  formie zwolnienia Zezwolenia strefowe na dotychczaso- od podatku dochodowego lub okrewych zasadach będą mogły być wyda- ślonych usług świadczonych na rzecz wane jedynie do dnia wejścia w  życie inwestujących przedsiębiorców. Decyzja przepisów wykonawczych do nowej o  wsparciu wydawana będzie na rzecz ustawy – to jest rozporządzeń regulują- danego przedsiębiorcy na okres nie cych przyznawanie pomocy publicznej krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat. w  ramach nowych zasad oraz określających obszary, za które odpowiadać będą Rada Ministrów w  rozporządzeniu ustali poszczególni zarządzający obszarami rodzaje działalności, które nie będą się kwalifikować do udzielenia pomocy, (dzisiejsi Zarządzający SSE).

Projekt przewiduje również tworzenie i prowadzenie Ewidencji Wsparcia Inwestycji, mającej na celu wspieranie polityki gospodarczej oraz polityki regionalnej przez zarządzających obszarem. Nowe przepisy przewidują wyłączenie prawa do zwolnienia, w sytuacji gdy osiąganie dochodów z  działalności objętej wsparciem jest wynikiem czynności, których głównym celem było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego lub gdy czynności te nie miały rzeczywistego charakteru, a  także w  sytuacji, gdy podatnik korzystający ze zwolnienia dokonuje czynności prawnych, w  tym ramach działalności nieobjętej zwolnieniami, których głównym celem jest uniknięcie opodatkowania. Nowe zasady udzielania wsparcia przedsiębiorcom mają skutecznie zachęcić do inwestycji. Dopiero jednak ostateczny kształt ustawy oraz aktów wykonawczych pozwoli ocenić, czy faktycznie przedsiębiorcy będą mieli zapewnione optymalne warunki inwestowania. •

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


INWESTYCJE

Aktualności inwestycyjne Wiecha na K3

Zakończono realizację stanu surowego otwartego budynku IMMOBILE K3 na Placu Kościeleckich w Bydgoszczy. Symboliczną wiechę zawieszono w dniu 8 lutego 2018 r.

W uroczystości udział wzięli Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Rafał Jerzy, architekt Karol Fiedor, przedstawiciele spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., reprezentanci mediów oraz firm współpracujących, pracownicy Grupy i bohaterowie wydarzenia – budowlańcy i inspektorzy. Biurowiec ma tchnąć w Plac Kościeleckich nowe życie. Warto przypomnieć o historycznym znaczeniu tego miejsca. To tutaj przed wiekami rozpoczynały się mury grodu i tętnił handel. Jak podkreślił Kierownik Projektu Maciej Daniel, inwestycja pochłonęła 10 tysięcy metrów sześciennych betonu i 1300 ton stali. Dyrektor ds. Sprzedaży i zarządzania Maciej Wawrzyniak powiedział, że podpisano już pierwsze umowy z najemcami. Są to firmy z branży ubezpieczeniowej, finansowej, informatycznej czy promowanej w Bydgoszczy branży BPO/SSC (branży usług wspólnych). Maciej Wawrzyniak podkreśla, że finalizowane są umowy z markami obecnymi już w mieście, ale trwają też rozmowy z przedsiębiorstwami, których jeszcze nie ma na lokalnym rynku. Parter usługowy ma tętnić życiem do późnych godzin nocnych. Zebrani goście mogli również zobaczyć tzw. mock'up, czyli instalację próbki elewacji. W tym przypadku fragment elewacji zamontowano na wschodniej ścianie budynku na II, III kondygnacji oraz części balustrady IV piętra. Zastosowane elementy szkło, aluminium i piaskowiec już robią wrażenie. W szklanej tafli (średnia waga jednego z zamontowanych elementów to 850 kilogramów) odbijają się otaczające budynki. Przy dźwiękach muzyki zawieszenia wiechy dokonali Kierownik budowy Stanisław Kulawiak oraz Kierownik kontraktu Jarosław Sak. Z okazji Tłustego Czwartku na uroczystości nie zabrakło pączków. IMMOBILE K3 będzie oferował niemal 8800 m2 powierzchni najmu zlokalizowanych na 5 kondygnacjach nadziemnych. Na dwóch kondygnacjach podziemnych znajdzie się 80 miejsc parkingowych, jak również wydzielony parking dla rowerów z w pełni wyposażonymi węzłami sanitarnymi dla użytkowników jednośladów. Na parterze przewidziano lokale usługowo-handlowe,

38

natomiast na wyższych kondygnacjach znajdą się powierzchnie biurowe. Projekt zapewnia elastyczność w zakresie aranżacji biur zgodnie z indywidualnymi potrzebami przyszłych najemców. Budowa jest realizowana przez CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o.o., posiadającą wieloletnie doświadczenie zarówno w projektach komercyjnych, jak i mieszkaniowych w całej Polsce. Inwestorem jest spółka celowa – CDI 2 Sp. z o.o.. Obie firmy wchodzą w skład Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Projekt budynku opracowała pracownia CDF Architekci Sp. z o.o. Sp. K. z Poznania.

Walter Herz skomercjalizuje Ratuszową 6 Firma Walter Herz została odpowiedzialna za przeprowadzenie procesu komercjalizacji nowego, specjalistycznego konceptu kulinarnego – Ratuszowa 6 – powstającego na terenie warszawskiego Parku Praskiego.

Inspiracją przy tworzeniu projektu kompleksu Ratuszowa 6, który zostanie otwarty na warszawskiej starej Pradze, były takie miejsca jak Chelsea Market Industry City w Nowym Jorku, Time Out Market w Lizbonie, czy St. Lawrence Market w Toronto. Niepowtarzalny koncept kulinarny, którego budowa ruszy niebawem, ma zostać oddany do użytkowania na przełomie 2019 i 2020 roku. Nowoczesne centrum kulturalnogastronomiczne, które mieścić się będzie w czterokondygnacyjnym budynku o powierzchni 2,6 tys. mkw. usytuowanym na działce wielkości około 4,4 tys. mkw. przy ulicy Ratuszowej w Warszawie, będzie jednym z najciekawszych punktów na mapie kulinarnej miasta. Projekt obiektu oparty został na rozwiązaniach zbliżonych do tych, jakie wykorzystuje Hala Koszyki,

czy realizowane obecnie EC Powiśle. Poza funkcją gastronomiczną, kompleks służyć ma jednak również promowaniu polskiej sztuki nowoczesnej. Pomysłodawca przedsięwzięcia nawiązał współpracę z młodymi artystami, którzy wezmą czynny udział przy urządzaniu i wykończeniu obiektu. Ściany budynku mają zostać ozdobione muralami, a jego zielone dachy swoją formą nawiązywać będą do otaczającego centrum Parku Praskiego i znajdującego się w pobliżu Ogrodu Zoologicznego. Ratuszowa 6 zapewni bogatą i różnorodną ofertę gastronomiczną. Kompleks pomieści liczne restauracje i kawiarnie, a także stoiska z ekologiczną żywnością i wyszukanymi specjałami kulinarnymi z całego świata. Jak zapewnia reprezentujący inwestora dr Marcin Marcinkiewicz, centrum będzie niezwykle żywym i aktywnym miejscem, w którym organizowane będą liczne wydarzenia, nie tylko kulinarne, ale także kulturalne. – Na terenie kompleksu odbywać będą się różnego rodzaju eventy, wernisaże i wystawy. Odwiedzający Ratuszową 6 będą mogli wziąć udział w wykładach, szkoleniach i warsztatach związanych z tematyką sztuki kulinarnej i zdrowego odżywiania się, jak również szeroko rozumianej kultury, sztuki i designu. Zamierzeniem pomysłodawcy jest też czynne promowanie młodej polskiej sztuki – wyjaśnia dr Marcin Marcinkiewicz. Autor: Walter Herz

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego podpisała umowę o współpracy z Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Dnia 7 marca 2018 roku podpisana została umowa o współpracy między Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. 

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


INWESTYCJE a Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości na rzecz pozyskiwania przez BARR uczestników Programu Preinkubacji i Cowork AIP. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) powstały w 2004 roku. Mimo, że wywodzą się ze środowiska akademickiego, ich oferta nie jest skierowana tylko do studentów – mogą skorzystać z niej wszyscy pragnący dołączyć do największej w Polsce społeczności start-upów. Ideą przyświecającą działalności AIP jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Fundacja umożliwia założenie „firmy na próbę”, z dostępem do opieki prawnej, księgowej i przestrzeni coworkingowej. Model preinkubacji AIP, polegający na udostępnianiu początkującym przedsiębiorcom osobowości prawnej fundacji AIP w celu realizacji swoich biznesów, okazał się strzałem w dziesiątkę – dziś AIP to wiodąca w Europie organizacja start-upowa. Od 2004 roku dzięki AIP powstało na rynku już ponad 12 000 firm. W Bydgoszczy prowadzący start-upy mogą korzystać z trzech inkubatorów: na Uniwersytecie TechnologicznoPrzyrodniczym (ul. Kaliskiego 7, budynek 2.1, p. 22 i 23), na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego (ul. Ogińskiego 16, VI piętro, pokój 606-609) oraz nowo powstałego przy Wyższej Szkole Bankowej. Osoby zainteresowane założeniem „firmy na próbę”, zachęcamy do kontaktu z partnerem AIP w Bydgoszczy – Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego. Zapraszamy do siedziby BARR przy ul. Unii Lubelskiej 4C w każdy wtorek od godz. 16.00 do 18.00 oraz w każdy piątek od godz. 12.00 do 14.00. Istnieje możliwość spotkania w innym terminie po indywidualnym uzgodnieniu. Wszystkich informacji udziela Maciej Górecki (maciej.gorecki@barr.pl, +48 885 550 233). Szczegółowe informacje o AIP znajdują się na stronie http://barr.pl/aip/

Skanska startuje z drugim budynkiem biurowym w ramach kompleksu Nowy Rynek

Skanska rozpoczęła budowę drugiego budynku biurowego w ramach kompleksu Nowy Rynek, powstającego w pobliżu Dworca Głównego i Starego Miasta. Docelowo na obszarze 3,8 ha powstanie zabudowa o różnych funkcjach i nowy

miejski rynek – przestrzeń dostępna dla wszystkich, sprzyjająca spotkaniom, rekreacji i rozrywce. W sierpniu zeszłego roku Skanska rozpoczęła budowę pierwszego biurowca o powierzchni ok. 25 tys. mkw. Drugi budynek dostarczy niemal 12 tys. mkw. powierzchni biurowej. Budynek, którego realizacja właśnie się rozpoczyna, zostanie oddany do użytku w III kwartale 2019. I etap składający się z dwóch obiektów biurowych zaprojektowała Maćków Pracownia Projektowa. Wszystkie budynki projektu Nowy Rynek będą ubiegać się o certyfikat „Obiekt bez Barier”. Oznacza to, że będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi, seniorów oraz nieposługujących się językiem polskim. Nowy Rynek – kluczowe fakty i liczby: • Całkowita powierzchnia użytkowa: ponad 100 000 mkw. • W budowie: I budynek biurowy – 25 000 mkw. (zakończenie II kwartał 2019), II budynek biurowy – 12 000 mkw. (zakończenie III kwartał 2019). • Garaż pod I i II budynkiem dostarczy odpowiednio 267 + 125 miejsc parkingowych. • Certyfikacja: LEED Gold. • Generalny wykonawca budynku: Skanska S.A. • Autor projektu architektonicznego dla dwóch budynków biurowych w budowie: Maćków Pracownia Projektowa

Savills stworzył inwestycyjny hub

Najważniejsze informacje: • Nowa kompleksowa usługa Savills dedykowana rynkowi inwestycyjnemu • Tomasz Buras dyrektorem działu doradztwa inwestycyjnego • Marek Paczuski awansowany na zastępcę dyrektora działu doradztwa inwestycyjnego • Kamil Kowa mianowany członkiem zarządu Savills w Polsce • Nowy profil działu doradztwa kapitałowego i wycen (dawniej wycen i doradztwa). Firma doradcza Savills dokonała wzmocnienia i zmian w ramach wybranych linii biznesowych w Polsce. Efektem jest stworzenie inwestycyjnego hubu oferującego kompleksowy zakres usług doradczych dla rynku inwestycji w nieruchomości komercyjne, który oparty jest na współpracy pomiędzy działami firmy. Zmiany w strukturze Savills obejmują nominację Tomasza Burasa na stanowisko dyrektora działu doradztwa inwestycyjnego, które będzie łączone z dotychczasowymi obowiązkami dyrektora zarządzającego Savills w Polsce. Tomasz Buras to jeden z najbardziej doświadczonych liderów branży nieruchomości komercyjnych. W ciągu dwóch lat od objęcia najwyższej funkcji w polskim oddziale firmy doprowadził do podwojenia przychodów i liczby pracowników Savills w Polsce. W ramach nowego stanowiska Tomasz Buras współpracować będzie z Markiem Paczuskim, który zostaje awansowany na zastępcę dyrektora działu doradztwa inwestycyjnego. Marek posiada 13-letnie

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie swojej kariery z sukcesem doradzał przy transakcjach inwestycyjnych o łącznej wartości blisko 2 mld euro. Kolejną zmianą jest poszerzenie zakresu usług działu wycen i doradztwa, który zmienia nazwę na dział doradztwa kapitałowego i wycen (Corporate Finance & Valuation). Na czele zespołu stać będzie jego dotychczasowy dyrektor Kamil Kowa, który dodatkowo wszedł w skład zarządu Savills w Polsce. Kamil Kowa od trzech lat umacnia pozycję firmy na rynku wycen, m.in. dzięki wykorzystaniu autorskich rozwiązań IT wspierających procesy analizy nieruchomości (due diligence). Obecnie Kamil, wykorzystując kompetencje zdobyte w trakcie blisko 12-letniej kariery w firmie doradczej EY, poszerza zakres usług działu o kompleksowe doradztwo dla funduszy inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji portfelowych oraz nowych klas aktywów – mieszkań na wynajem (PRS) i akademików. W ramach nowego inwestycyjnego hubu, kompetencje z zakresu sektora nieruchomości handlowych uzupełni Monika Janczewska-Leja, która dołączyła do Savills w lutym 2018 r. jako nowy dyrektor działu doradztwa i wynajmu powierzchni handlowych. Monika wdraża w firmie nową strategię w odpowiedzi na rosnący wpływ sektora e-commerce na handel tradycyjny. Oprócz świadczenia usług z zakresu reprezentacji wynajmujących oraz najemców, będzie ona współpracować z innymi działami przy projektach w obszarze transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości handlowych, dzieląc się swoim doświadczeniem i znajomością rynku handlowego.

Nuvalu Polska otwiera nowe biuro w Poznaniu Nuvalu Polska, największa polska firma doradzająca na rynku nieruchomości komercyjnych, coraz wyraźniej zaznacza swoją aktywność w regionach. Spółka otwiera nowe biuro w Poznaniu. Za rozwój firmy w Wielkopolsce będzie odpowiedzialny Łukasz Jędrychowski. Łukasz Jędrychowski współpracuje z Nuvalu Polska od 5 lat. – Rozwijanie struktur Nuvalu w regionie Wielkopolski to ekscytujące wyzwanie. Pozwoli połączyć doświadczenie,

39


INWESTYCJE

jakie zdobyłem w trakcie 5 lat pracy w branży, z nowymi pomysłami na rozwój naszego biznesu. Będziemy przekonywać poznańskich klientów do naszej oferty, której kluczowym atutem jest kompleksowość – profesjonalnie doradzamy na każdym etapie procesu najmu, oferujemy innowacyjną na rynku usługę Concierge. Concept Space, współpracująca z nami pracownia architektoniczna, zajmuje się projektowaniem aranżacji powierzchni biurowej. Mamy wszystko, czego potrzebuje klient w procesie relokacji – tłumaczy Łukasz Jędrychowski.

Brain Embassy na warszawskim Mokotowie

Biznesowy Mokotów nie może narzekać na małą liczbę nowoczesnych biurowców, ale w tym największym zagłębiu biurowym w Polsce na próżno było szukać kreatywnej przestrzeni wspierającej twórcze myślenie i efektywną pracę. Sytuacja zmieniła się we wrześniu 2017 roku wraz z otwarciem Brain Embassy w budynku Adgar Plaza One. Decyzja inwestora o kolejnej lokalizacji Brain Embassy, była nie tylko odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego typu miejsce w tej dzielnicy biurowej, ale również naturalną konsekwencją sukcesu, jaki odniosła ta kreatywna przestrzeń w budynku Adgar Park West na warszawskiej Ochocie. Firma Adgar i tym razem postawiła na sprawdzonych partnerów – koncepcję architektoniczną i projekt nowej lokalizacji Brain Embassy przygotowały biura projektowe mode:lina™ i Archicon, natomiast za wyposażenie wnętrz odpowiedzialna była firma Kinnarps. Druga przestrzeń co-creatingowa w Polsce, podobnie jak

Brain Embassy zlokalizowana w kompleksie Adgar Park West, została zaprojektowana w oparciu o najnowsze trendy w tworzeniu W aranżacji Brain Embassy przy ul. Postępu w Warszawie znalazły się oczywiście ulubione przez członków społeczności meble, które zdały egzamin w lokalizacji na Ochocie, takie jak Boullee w kształcie piłki do pilatesu, hokery z wysokim oparciem Flex, charakterystyczne stołki Cap i siedziska Frame, stanowiące wyrazistą przestrzenną formę oraz stoły z elektryczną

40

regulacją wysokości z serii Oberon, czy bardzo praktyczne, sztaplowane i mobilne krzesła 522 wykorzystywane w przestrzeni eventowej. Brain Embassy w budynku Adgar Plaza One na Biznesowym Mokotowie zajmuje 2 piętra o łącznej powierzchni 2,4 tys. mkw., przeznaczonej dla 380 osób. Znajdują się tu m.in.: przestronny open space, przestrzeń eventowa na 180 osób, w pełni wyposażone biura zamknięte, sale konferencyjne, strefy relaksu, a także 4 tarasy z wyjątkowym widokiem. Nowo otwarte wnętrze spod znaku Brain Embassy architekci z biura mode:lina™ wypełnili wieloma niespodziankami, których odkrywanie ma za zadanie pobudzać wyobraźnię w trakcie pracy. Każda z sal konferencyjnych opowiada o wielkich umysłach: matematykach (duże liczydło), artystach (grafiki rozchlapanej farby na posadzkach), chemikach (pierwiastki chemiczne), architektach (klocki), naukowcach (biblioteka), fotografach (studio fotograficzne), filmowcach (studio filmowe), projektantach mody (wykroje krawieckie). Uzupełnieniem oferty mniejszych sal jest wypełniony synapsami duży multiroom z podwieszanymi stołami.  Źródło: Kinnarps

Transakcje inwestycyjne na biurowych rynkach regionalnych wyprzedziły Warszawę

Jak wynika z danych JLL, wartość transakcji inwestycyjnych w polskim sektorze biurowym w 2017 roku zamknęła się na poziomie ok. 1,6 mld euro. Najwyższą w historii rynku wartość umów kupna/sprzedaży biurowców – ok. 970 mln euro – odnotowały główne miasta poza Warszawą. Wśród przykładowych transakcji sfinalizowanych na rynkach regionalnych znalazła się sprzedaż portfolio trzech budynków A4 Business Park, West Gate, Tryton Business House przez Echo Polska Properties na rzecz Griffin Premium RE, sprzedaż kompleksu DOT Office w Krakowie od Grupy BUMA na rzecz Golden Star Estate, sprzedaż poznańskiego biurowca Maraton przez Skanska Property Poland do Union Investment, czy Przystanku mBank w Łodzi przez Ghelamco na rzecz LCN Capital Partners. Mocnym wynikom inwestycyjnym sprzyja wysoki popyt na powierzchnie biurowe. W 2017 r. w największych miastach (z wyłączeniem Warszawy) popyt sięgnął blisko 675 000 mkw., o 15% więcej niż w roku poprzednim. Aż 201 000 mkw. wynajęto w samym Krakowie. Źródło: JLL

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


Walter Herz provides specialized consulting services in commercial real estate. We support Polish and international companies in all aspects of tenant representation, like improving functionality of the office, renegotiating lease agreements, optimizing costs and subleasing.

Tenant representation

Space optimization

Relocation management

Workplace strategy

Process coordination

Cost analysis

Project management

Please visit our website www.walterherz.com and download the latest map of office facilities and institutional tenant guide. For more information call us 22 11 200 11


INWESTYCJE

Kielce dla inwestora. Wspólna oferta, spójny przekaz Kielce – administracyjna, gospodarcza i kulturalna stolica regionu świętokrzyskiego z otwartym podejściem do biznesu. Miasto oferuje inwestorowi szereg propozycji – od wyszukania gruntu i stworzenia oferty, przez wsparcie w procesie inwestycyjnym, po gwarancję opieki poinwestycyjnej. Dodatkowym magnesem dla nowych przedsięwzięć jest rozbudowywana trasa S7 łącząca północ i południe kraju, a  Kielce, z największymi polskimi miastami – Warszawą i Krakowem, co już teraz przekłada się na rosnące zainteresowanie inwestorów terenami w pobliżu tej drogi ekspresowej. W zasięgu od 120 do 180 km od Kielc znajdują się największe aglomeracje – warszawska, krakowska, katowicka i łódzka, które stanowią ok. 10-milionowy rynek zbytu.

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Miasto Kielce, posiadające ofertę inwestycyjną zarówno terenów typu greenfield, jak i brownfield, otwarte jest na współpracę z  sąsiednimi gminami. Przykładem dobrej partnerskiej inicjatywy jest wspólna Baza Ofert Inwestycyjnych dla 15 gmin, przede wszystkim dla Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Oferta terenów inwestycyjnych miasta jest udostępniana przede wszystkim on-line, za pomocą narzędzia Baza Ofert Inwestycyjnych (BOI), dostępnego pod adresem www.mapa.invest. kielce.pl. BOI stanowi część Kieleckiego Portalu Gospodarczego (www.invest. kielce.pl) i została stworzona w oparciu o  elektroniczne mapy i  informacje przekazywane od właścicieli terenów. Pozwala ona gromadzić i  udostępniać szereg informacji o  nieruchomościach. To, między innymi, dzięki sprawnie działającemu Miejskiemu Systemowi Informacji Przestrzennej, nowoczesnemu Geoportalowi, rzetelności, dostęp-

42

Zarówno Kielecki Portal Gospodarczy, jak i kielecka Baza Ofert Inwestycyjnych są dwujęzyczne, przyjazne w  odbiorze, na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do najnowszych standardów, również tych wyznaczanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, z którą Kielce współpracują od 2006 roku.

o działkach inwestycyjnych. Każda oferta zawiera zdjęcia lotnicze i  naziemne, a także szereg parametrów technicznych i  warstwy pokazujące zakres ochrony środowiska. Wszystkie te dane można wygenerować w  postaci formatki PDF lub przekazać zainteresowanej osobie link do oferty. Ważną funkcjonalnością Bazy jest szybki dostęp do Geoportalu Kielce, co pozwala bardziej szczegółowo zweryfikować plany zagospodarowania przestrzennego, dostępne sieci oraz inne ważne dla inwestora informacje. Baza jest podzielona na kilka kategorii. Oprócz terenów inwestycyjnych można zapoznać się z  dostępnymi w  Kielcach powierzchniami biurowymi, halami produkcyjnymi i ofertami współpracy. Aktualnie Baza Ofert prezentuje łącznie ponad 500 ha gruntów gminnych i  prywatnych przeznaczonych pod różnego rodzaju przedsięwzięcia.

Baza ofert powstała jako instrument promocji, ale także jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na łatwo dostępną, skoncentrowaną informację

Baza Ofert, którą dysponuje Centrum Obsługi Inwestora, jest niezastąpionym narzędziem w codziennej pracy. Szybki dostęp do najważniejszych informacji

ności i przejrzystości posiadanych danych, Baza jest doskonałym źródłem wiedzy na temat potencjału inwestycyjnego Kielc i  Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego /KOF/, a nawet regionu. Prezentowane oferty pochodzą bowiem z  15 gmin, w  tym z  obszaru KOF, gdyż polityka wspólnej promocji i  współpracy na rzecz gospodarczego rozwoju regionu buduje pozytywny wizerunek miasta wojewódzkiego, także przez pryzmat jego wsparcia dla obszarów je okalających.

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


INWESTYCJE

o nieruchomości, możliwość wglądu w PZP oraz wygenerowania oferty, to funkcje, które nie tylko przyspieszają opracowanie dedykowanej przedsiębiorcy oferty, ale także w  przejrzysty i  jednolity sposób prezentują potencjał inwestycyjny miasta i  KOF – Anita Lagierska, pełnomocnik Prezydenta ds. przedsiębiorczości, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta. PROMOCJA MIASTA

Promocja atrakcyjności inwestycyjnej miasta to nie tylko narzędzia dostępne on-line. To również obecność na wydarzeniach branżowych oraz działalność Targów Kielce SA – drugiego w Europie Środkowo – Wschodniej organizatora targów i  wystaw, obecnego na mapie miasta już od 25 lat! Ofertę inwestycyjną miasta dedykujemy przedstawicielom różnych branż, dlatego też, wybierając wydarzenia, na których promujemy potencjał inwestycyjny (i  nie tylko – także sportowy, czy kulturalny, promując Kielce „po godzinach”) wybieramy te eventy, których

uczestnikami jest szerokie i zróżnicowane grono potencjalnych inwestorów. Dedykowane oferty natomiast tworzone są, bądź dla przedsiębiorcy zgłaszającego się do Centrum Obsługi Inwestora i zainteresowanego konkretną branżą, bądź dla potencjalnego inwestora, którego bezpośrednio pragniemy pozyskać. Produkcja w  branży motoryzacyjnej i  metalowo-maszynowej, logistyka i  magazynowanie – to najczęściej pojawiające się propozycje zagospodarowania terenu inwestycyjnego.

Promocji gospodarczej miasta nie sposób nie powiązać także z działalnością spółki Targi Kielce, która od 25 lat z  sukcesem przyciąga do miasta wystawców z całego świata, a wśród nich potencjalnych inwestorów. Podczas najważniejszych imprez targowych swoje stoisko ma zawsze Miasto Kielce, gdzie prezentuje walory gospodarcze miasta i  regionu, tereny inwestycyjne, kapitał ludzki, zaplecze do prowadzenia działalności gospodarczej, itp.

Oferta terenów inwestycyjnych miasta jest udostępniana przede wszystkim on-line, za pomocą narzędzia Baza Ofert Inwestycyjnych (BOI), dostępnego pod adresem www. mapa.invest.kielce.pl

"Baza Ofert, którą dysponuje Centrum Obsługi Inwestora, jest niezastąpionym narzędziem w codziennej pracy. Szybki dostęp do najważniejszych informacji o nieruchomości, możliwość wglądu w PZP oraz wygenerowania oferty, to funkcje, które nie tylko przyspieszają opracowanie dedykowanej przedsiębiorcy oferty, ale także w przejrzysty i jednolity sposób prezentują potencjał inwestycyjny miasta i  KOF" – Anita Lagierska, pełnomocnik Prezydenta ds. przedsiębiorczości, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta.

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

43


INWESTYCJE

GRUNTY POD INWESTYCJE

Do najciekawszych terenów inwestycyjnych w Bazie Ofert można zaliczyć działkę o pow. 45 ha (zdjęcie poniżej) na południu Kielc. Jej atutem jest położenie w granicach miasta, na obszarze zdominowanym przez działalność różnych firm, w  tym zakładów produkcyjnych. Zarówno pod względem powierzchni, dostępności komunikacyjnej, jak i istniejącej infrastruktury technicznej, jest to jedno z najlepiej przygotowanych miejsc pod inwestycje. Wcześniej zlokalizowane były na tym terenie zakłady przetwórstwa żywności, a  następnie browar produkujący lokalne piwo. Obecnie cały teren przeznaczono na sprzedaż.

Centrum Obsługi Inwestora Urząd Miasta Kielce ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce tel. +48 41 36 76 571, 41 36 76 557 mail: coi@um.kielce.pl www.invest.kielce.pl www.mapa.invest. kielce.pl

Ofertą, która cieszy się zainteresowaniem deweloperów, jest półtorahektarowa działka położona w sąsiedztwie trasy ekspresowej S74, w  bliskiej odległości do centrum miasta oraz w bezpośrednim sąsiedztwie kampusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Politechniki Świętokrzyskiej. Idealnym przeznaczeniem dla tej nieruchomości byłby prywatny akademik o  podwyższonym standardzie, pożądany przez środowisko studenckie, które w  Kielcach szacuje się na ponad 30 tysięcy.

roku 10-lecie istnienia. Dorobek dekady działalności Parku to ponad 80 tys. m2 gruntu, na których znajduje się blisko 32 tys. m2 powierzchni użytkowej, w tym 2 inkubatory technologiczne, 5 hal, 4 centra kompetencji oraz blisko 20 hektarów terenów pod inwestycje, z  tego ok. 11 ha terenów inwestycyjnych „uszytych na miarę” – uzbrojonych i  dobrze skomunikowanych, a  kolejne 7,5 ha terenów jest w  przygotowywaniu, m.in. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. KPT otrzyma ponad 4 mln unijnego wsparcia na przygotowanie stref B i  C (http://www.technopark.kielce.pl/pl/ co_oferuje_park/tereny_inwestycyjne). Infrastruktura techniczna i  komunikacyjna oraz imponujące plany rozwojowe stawiają Kielecki Park Technologiczny w czołówce tego typu instytucji w Polsce. Jedną z  najatrakcyjniejszych ofert z  terenu KOF ma dla inwestora gmina Morawica, ulokowana pod Kielcami. Prężnie rozwijający się ośrodek przyciąga przedsiębiorców dobrze przygotowanymi gruntami objętymi Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice”. W ostatnim czasie zainwestowały tam takie firmy jak: Termetal, Formaster, Skanska SA.

Kolejną ciekawą propozycją dla małych i średnich przedsiębiorstw jest z  całą Wartymi uwagi są również tereny pewnością oferta Kieleckiego Parku w podkieleckiej gminie Chęciny – zlokaTechnologicznego, świętującego w  tym lizowane w  bezpośrednim sąsiedztwie

drogi ekspresowej S7, dla których przygotowywany jest – odpowiedni pod inwestycje – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. WSPARCIE MIASTA

Sprzedażą gminnych gruntów inwestycyjnych zajmuje się Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, powołany do tych celów przez Prezydenta Miasta. Promocja terenów oraz pozostałych ofert inwestycyjnych, pozyskiwanie inwestorów, przygotowanie oferty, obsługa zapytań leżą w kompetencjach Wydziału Rozwoju i  Rewitalizacji Miasta, a  ściślej – Referatu Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora. Dobrze przygotowany i skomunikowany teren inwestycyjny zawsze znajdzie nabywcę. W Kielcach przykładem tej tezy jest grunt przeznaczony pod inwestycję Centralnego Laboratorium Głównego Urzędu Miar. Wspomniana nieruchomość kilka lat temu została nagrodzona przez ówczesny PAIiIZ tytułem „grunt na medal”. Jego lokalizacja, charakterystyka geologiczna, dostępność komunikacyjna, ale również zaangażowanie miasta w  realizację rządowego przedsięwzięcia budowy kompleksu laboratoriów GUM sprawiły, iż ta inwestycja dokona się w Kielcach, wpływając na rozwój gospodarczy i  technologiczny całego regionu i Polski. •

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Teren inwestycyjny w Kielcach 45 ha.

44

C

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


INWESTYCJE

BOOM BUDOWLANY W ŁODZI Dobrze skomunikowane miasto z wykwalifikowaną kadrą pracowniczą oraz z renomowanymi uczelniami są gwarancją rozwoju, pod warunkiem jednak, że w jego granicach administracyjnych będą atrakcyjne tereny inwestycyjne, na których mogą powstać obiekty biurowe, fabryki czy osiedla mieszkaniowe.

Największym zainteresowaniem inwestorów z branży nieruchomości cieszy się obszar tzw. Nowego Centrum Łodzi. Jest to 100 ha terenu w ścisłym centrum miasta, ograniczonego ulicami: Piotrkowską – Narutowicza – Kopcińskiego – Tuwima.

Czy Łódź posiada wymienione powyżej cechy? Świetnie wykwalifikowana kadra, dobra współpraca środowiska biznesowego i naukowego, ale także konkurencyjne ceny wynajmu powierzchni biurowych, to tylko niektóre z  atutów Łodzi, które przyciągają do miasta nowe inwestycje. W pobliżu aglomeracji przecinają się najważniejsze krajowe i  europejskie szlaki komunikacyjne – skrzyżowanie autostrad A-1 i A-2 w Strykowie zapewnia szybkie połączenie z  War­ szawą, Poznaniem, Gdańskiem, Toruniem, a  bliskość S8 oraz innych dróg ekspresowych daje możliwość szybkiego połączenia m.in. z  aglomeracją śląską. Dostępność dwóch międzynarodowych lotnisk, w  tym jednego oddalonego o  15 minut drogi od centrum Łodzi, stanowią dodatkowe zalety. Jednak tym, co przyciąga w  ostatnim czasie do miasta nowych inwestorów, głównie z  branży deweloperskiej, są przede wszystkim atrakcyjne oferty terenów inwestycyjnych. REKORDOWE LICZBY

Łódzki rynek nieruchomości komercyjnych w ostatnim czasie rozwija się bardzo dynamicznie. Obecnie na łódzkich budowach pracuje 60 dźwigów, a  w  2017 r.

46

wydano rekordową liczbę pozwoleń na budowę: 3751. – To rekord od wielu lat i dobry prognostyk na przyszłość. W 2017 roku miasto wydało 3751 pozwoleń na budowę, a  to najwięcej w  historii Łodzi. Przy EC1 rośnie „Brama Miasta”. „Nowa Fabryczna” i  „Przystanek mBank” już się otworzyły w  Nowym Centrum Łodzi. Dźwigi pracują, mimo zimy, przy biurowcu „Ogrodowa Office” i  hotelu Puro vis a  vis pałacu Poznańskiego. Rok 2018 stoi pod znakiem wielkiej budowy w  naszym mieście – zapowiedziała prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska.

Kopcińskiego – Tuwima. Dzięki działaniom rewitalizacyjnym w rejonie nowoczesnego dworca Łódź Fabryczna ma powstać dzielnica, która przywróci łódzkiemu śródmieściu blask. Cały obszar objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego, umożliwiającym wybudowanie na terenie NCŁ m.in. nowych obiektów mieszkalnych, biurowych, usługowych. Duże znaczenie dla rynku nieruchomości będzie miał zapoczątkowany już proces szeroko pojętej rewitalizacji.

W Łodzi budują zarówno deweloperzy biurowi (np. Skanska, Ghelamco, Echo Investment i  niebawem HB Reavis), z branży logistyki – jak na przykład Panattoni, hotelowi – m.in. Puro Hotels oraz mieszkaniowi (SGI, Atal czy Murapol), a  kolejne inwestycje są w  fazie przygotowań lub rozpoczną się niebawem.

Dla inwestorów najważniejszy jest fakt, że Nowe Centrum Łodzi nie jest wirtualnym projektem, ale tętniącym już własnym życiem procesem, który dynamicznie się rozwija. Pierwszą spektakularną inwestycją jest zrewitalizowana dawna elektrociepłownia EC 1, która została zaadaptowana na potrzeby kulturalno-edukacyjno-rozrywkowe – obecnie działa w niej instytucja kultury pod nazwą „EC1 Łódź – Miasto Kultury”.

Największym zainteresowaniem inwestorów z branży nieruchomości cieszy się obszar tzw. Nowego Centrum Łodzi. Jest to 100 ha terenu w  ścisłym centrum miasta, ograniczonego ulicami: Piotrkowską – Narutowicza –

Na terenie Nowego Centrum Łodzi powstają nowe inwestycje biurowe, m.in. oddana już do użytku „Nowa Fabryczna”, wybudowana przez firmę Skanska, która jeszcze przed oddaniem do użytku była wynajęta niemalże w całości oraz druga

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


INWESTYCJE

inwestycja tej firmy, obecnie w fazie budowy – „Brama Miasta”, czy „Przystanek mBank” Ghelamco. Kolejne budynki powstaną na działkach kupionych przez Ghelamco i HB Reavis. Warto również wspomnieć o  innych miejscach w  Łodzi, w  których równie chętnie podejmowane są inwestycje. W  ścisłym sąsiedztwie Manufaktury i pałacu Poznańskiego buduje się biurowiec „Ogrodowa Office” (Warimpex), wkrótce rozpoczną się prace na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i  ŚmigłegoRydza w  związku z  budową biurowca „Imagine” (Avestus), natomiast przy ul. Piotrkowskiej 140 Orange Property Group realizuje inwestycje „Teal Office” i „Sepia Office”.

odbyli na targach nieruchomości MIPIM w Cannes czy EXPO Real w Monachium, jak również coraz częstsze wizyty przedstawicieli firm w  Łodzi. Oferta terenów inwestycyjnych jest prezentowana podczas bezpośrednich spotkań i  na bieżąco aktualizowana oraz zamieszczana na stronie internetowej miasta przez Wydział Zbywania i  Nabywania Nieruchomości UMŁ.

zgłaszają się do Urzędu Miasta Łodzi w celu znalezienia ciekawej lokalizacji pod przyszłą zabudowę biurową, magazynową czy mieszkaniową. Wsparcie Biura Obsługi Inwestora i  Współpracy z  Zagranicą UMŁ obejmuje szeroko pojętą pomoc w  procesie inwestycyjnym oraz w możliwie sprawnym przebrnięciu przez wymagane procedury administracyjne. •

Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą ul. Piotrkowska 104a 90-926 Łódź tel.: +48 42 638 59 39 fax: +48 42 638 59 40 e-mail: boi@uml.lodz.pl

Tereny inwestycyjne w Łodzi są poszukiwane nie tylko przez deweloperów biurowych i mieszkaniowych, ale rów­nież produkcyjno-magazynowych. Wolne działki pod taką działalność sprzedają się w mieście wyjątkowo szybko, natomiast nowo wybudowane przestrzenie znajdują najemców jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Największym zainteresowaniem cieszą się tereny zlokalizowane JEST W CZYM WYBIERAĆ… Dużym zainteresowaniem wśród inwe- na łódzkim Widzewie, w  południowostorów, zarówno deweloperów, jak wschodniej części Łodzi. i inwestorów finalnych z sektorów: biurowego, mieszkaniowego, hotelowego, Duży ruch na łódzkim rynku nierumagazynowego i  usługowego, cieszą chomości przyczynił się do otwarcia się także tereny w Łodzi, które w najbliż- w  Łodzi oddziałów największych firm szym czasie będą sprzedawane w drodze doradczych z  sektora nieruchomości, przetargu. Świadczy o tym choćby liczba a  deweloperzy, którzy wcześniej nie rozmów, które przedstawiciele miasta inwestowali w  mieście, coraz częściej

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

47


INWESTYCJE

Częstochowa – rok nowych możliwości Rok 2017 to rok nowych inwestycji. Na terenie miasta Częstochowy znajdują się tereny objęte statusem dwóch Specjalnych Stref Ekonomicznych, które w roku 2017 cieszyły się szczególnym zainteresowaniem. Od początku istnienia stref w Częstochowie w sumie przeprowadzono 25 przetargów, a w samym tylko roku 2017 odbyło się ich aż 11. W ramach listów intencyjnych zadeklarowano 861,2 mln PLN nakładów inwestycyjnych.

Kluczowymi dla miasta są dwie inwestycje z branży motoryzacyjnej i  hutnictwa szkła. W  Częstochowie, na terenie objętym statusem KSSE powstanie drugi oddział firmy Guardian, gdzie znajdzie pracę ponad 150 osób. Poprzedzona miesiącami rozmów i  negocjacji inwestycja jest możliwa dzięki współpracy władz miasta Częstochowy i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki temu Guardian Glass przeprowadzi największą w  swojej historii inwestycję kapitałową, realizowaną od podstaw. Po ukończeniu inwestycji Guardian uruchomi nowoczesną linię powlekania szkła, gwarantującą produkcję na poziomie tysiąca ton dziennie. Dzięki temu konsorcjum umocni swoją pozycję wśród producentów szkła w  Europie. Jak zapowiada Guardian, w  przyszłym roku przebudowy doczeka się również już istniejący zakład w  Częstochowie. Wszystko po to, by odpowiedzieć na wciąż rozwijające się potrzeby rynku Polski i krajów sąsiadujących.

będzie wspomagał linie produkcyjne aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa, w  tym kamery nowej generacji oraz systemy elektroniczne podnoszące bezpieczeństwo pasażerów, jak np.: układy kontroli poduszek powietrznych. Nowy zakład zostanie uruchomiony do końca 2019 r., a  po osiągnięciu pełnej wydajności produkcyjnej zatrudniać będzie 300 osób. W  przypadku tej inwestycji cieszy zastosowanie innowacyjnych i  nowoczesnych technologii w  procesie produkcyjnym. Dynamiczny rozwój zakładu gwarantuje też fakt, że to początkowe stadium życia tych produktów. Inwestycja jest istotna nie tylko z perspektywy samego miasta, ale podnosi atrakcyjność całego północnego subregionu województwa śląskiego.

Dla częstochowskiego samorządu priorytetem jest nie tylko przyciągnięcie do miasta nowych inwestorów ale także kadr, a co za tym idzie, nowych mieszkańców.

Rozwój zakładów produkcyjnych pocią­ gnie za sobą kolejne inwestycje z branży BPO w  zakresie centrów finansowych i  inżynieryjnych. Coraz częściej ZF Global Electronics rozszerza swoją Częstochowa rozważana jest również działalność produkcyjną na terenie jako lokalizacja centrów Self Service. Europy Środkowej i  jako lokalizację dla nowej inwestycji wybrało Częstochowę. To właśnie tu powstanie zakład produkujący elektronikę wspierającą zaawansowane systemy bezpieczeństwa, który

48

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


INWESTYCJE

W dobie rynku pracownika nie wystarczy już posiadanie atrakcyjnych terenów pod inwestycje czy nowoczesnych powierzchni biurowych. Najistotniejszym czynnikiem, który przyciąga do miasta nowych inwestorów są gruntownie wykształcone i  gotowe do pracy kadry. Częstochowa od lat reaktywuje szkolnictwo zawodowe i  zmienia jego wizerunek wśród młodzieży ale przede wszystkim wśród ich rodziców. Dla częstochowskiego samorządu priorytetem jest nie tylko przyciągnięcie do miasta nowych inwestorów ale także kadr, a  co za tym idzie, nowych mieszkańców. Dlatego miasto aktywnie promuje, już nie tylko swoje atrakcyjne tereny inwestycyjne ale także możliwości. Przedsiębiorcy dużą uwagę przykładają do klimatu jaki tworzony jest przez samorząd. Istotne, aby to właśnie samorząd wychodził naprzeciw potrzebom środowiska biznesowego, upraszczając przejście przez procedury administracyjne, tworząc ulgi podatkowe czy organizując konferencje, targi i  inne wydarzenia gospodarcze. Tak dzieje się w Częstochowie. To właśnie samorząd, jako marka „Invest in Częstochowa”, jest inicjatorem wielu wydarzeń integrujących świat nauki, szkolnictwa i  biznesu. Nasze pokolenie jest świadkiem swoistej transformacji, jaka w  skali globalnej dokonuje się w  zakresie funkcjonowania współczesnych aglomeracji. Bardzo ważne jest wypracowywanie nowych metod i sposobów komunikacji z mieszkańcami, bo miasto atrakcyjne, przyciągające nowych studentów i  mieszkańców, jest też atrakcyjne dla inwestorów. Częstochowa promuje swoje grunty inwestycyjne w  sposób nowatorski i niekonwencjonalny. Przykładem takiego podejścia może być organizacja festiwalu sztuki ulicznej IRON OXIDE – CZĘSTOCHOWA STREET ART FESTIVAL i  jego lokalizacja na terenach objętych statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park Mielec. Jak podkreślały władze strefy oraz współorganizatorzy z  grupy Monstfur „to przypadek bez precedensu”, jeżeli chodzi o  promocję terenów inwestycyjnych. Dzięki takim właśnie dzia-

została też szczególnie skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych, działalność przeciw wykluczeniu społecznemu, dbałość o  osoby starsze, rodziny wielodzietne, akcje szczepień i  liczne Centrum Obsługi akcje edukacyjne dające obraz miasta Inwestora Wydział Funduszy Europejskich Ubiegłoroczna, majowa edycja Festivalu wyznającego najlepsze unijne wartości. i Rozwoju Urząd połączona była z tour’em grupy Monstfur Miasta Częstochowy po europejskich stolicach, dzięki czemu Zainteresowanie częstochowskimi tereul. Waszyngtona 5 promocja miasta w  kontekście SSE nami strefowymi nie maleje, w  związku 42-217 Częstochowa nabrała zupełnie innego wydźwięku, z  zaplanowanymi kolejnymi (już od tel. +48 34 3707 212 a  informacje na temat tak nietypowego stycznia) przetargami, w  najbliższym Centrum Obsługi wydarzenia w  świecie dotarły do obu czasie miasto będzie intensyfikowało Inwestora Ameryk. W tym roku organizatorzy zmie- działania mające na celu objęcie kolej- tel. +48 34 3707 213 niają koncepcję i do tworzenia festiwalo- nych terenów gminy statusem SSE. coi@czestochowa. um.gov.pl wych dzieł zaprosili uczniów szkół śred- Wydarzenia cykliczne, jak Zawodowiec, fer@czestochowa. nich i  zawodowych, w  których kierunki Iron Oxide Festival czy Kongres um.gov.pl są pokrewne grafice komputerowej, Jurajski, będą kontynuowane, nato- www.czestochowa.pl miast z  pewnością modyfikacji ulegnie fototechnice etc. ich forma, tak by jak najlepiej spełniały Anna Mielczarek Nieszablonowe IRON OXIDE FESTIVAL nie zapotrzebowanie mieszkańców i promojest jedyną nietypową formą promocji wały Częstochowę w  kontekście atrakmiasta w  kontekście inwestycyjnym. cyjności inwestycyjnej i kształcenia kadr, Markę „Invest in Częstochowa” w  2016 co ze względu na sytuację na rynku roku promował młody częstochowski pracy, jest koniecznością. Kontynuowana kierowca wyścigowy Bartłomiej Mirecki – będzie współpraca ze szkołami średnimi, Dwukrotny Mistrz Polski Kia Lotos Race. a jeszcze większy nacisk kładziony będzie Jak dotychczas Mirecki jest jedynym na stworzenie dogodnych warunków dla Polakiem i kierowcą z Europy Środkowo- rozwoju sektora BPO. • Wschodniej, który uczestniczył w testach Ferrari Driver Academy oraz FIA Young Driver Excellence Academy. Od sezonu 2015 Bartek startuje w  serii Formula Renault. W  grudniu 2017 r. młody kierowca promował częstochowskie tereny inwestycyjne podczas Rajdu Barbórki. łaniom utrwala się wizerunek miasta otwartego na przedsiębiorców i  na możliwość nieszablonowych rozwiązań, co spotyka się z  bardzo pozytywnym oddźwiękiem w świecie biznesu.

Nietypowe rozwiązania w zakresie promocji miasta również udowadniają, że Częstochowa jest miastem ludzi o umysłach otwartych, chętnie podejmujących nowe wyzwania. Miasto Częstochowa w  czerwcu tego roku otrzymało Honorowy Medal Europejski. Nagroda przyznawana jest od roku 2000 i  jeszcze nigdy w  swej siedemnastoletniej historii nie został przyznany miastu. Intensywna promocja Częstochowy pod kątem przyciągania inwestycji oraz działania na rzecz rozwijania przedsiębiorczości, profilowania szkolnictwa zawodowego i  technicznego to działania, które zostały zauważone w  kontekście przyznania Medalu. W  przypadku Częstochowy doceniona

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

Miasto Częstochowa w czerwcu tego roku otrzymało Honorowy Medal Europejski. Nagroda przyznawana jest od roku 2000 i jeszcze nigdy w swej siedemnastoletniej historii nie został przyznany miastu.

49


INWESTYCJE

Słucha, oferuje, wspiera. Bydgoszcz dba o swoich inwestorów Inwestorzy poszukujący atrakcyjnych lokalizacji, mogą liczyć w Bydgoszczy nie tylko na różnorodną i łatwo dostępną ofertę terenów inwestycyjnych czy zachęty podatkowe. Indywidualne doradztwo i profesjonalną obsługę inwestycji w mieście oferują eksperci Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – spółki miejskiej, zapewniającej kompleksowe wsparcie procesów inwestycyjnych w formule „one stop shop” oraz pomoc w ramach tzw. opieki poinwestycyjnej.

Swoją ofertę terenów przeznaczonych pod inwestycje Bydgoszcz kieruje nie tylko do nowych inwestorów, którzy potencjalnie chcieliby tu rozpocząć działalność gospodarczą, lecz także do tych, którzy już funkcjonują na terenie miasta i potrzebują przestrzeni dla rozbudowy bądź budowy nowych obiektów, najczęściej produkcyjnych czy magazynowych. Poza typowymi, niezabudowanymi terenami typu greenfield, Bydgoszcz ma do zaoferowania potencjalnym inwestorom tereny typu brownfield z  gotowymi już halami magazynowo-produkcyjnymi, a  także powierzchnie biurowe różnej klasy, w tym typu open space. ATRAKCYJNE DZIAŁKI I NOWOCZESNE POWIERZCHNIE BIUROWE

W Bydgoszczy znaleźć można unikatową w skali kraju propozycję rozległych terenów przeznaczonych do sprzedaży, położonych w całości w granicach administracyjnych miasta. Dostępny obszar zajmujący ok. 88 ha jest objęty miejscowym planem zagospodaro-

50

wania przestrzennego i obecnie należy do Miejskich Wodociągów i  Kanalizacji w  Bydgoszczy. Coraz więcej firm docenia też atuty ofert inwestycyjnych w  Bydgoskim Parku PrzemysłowoTechnologicznym (BPPT). Z  inicjatywy miasta na poprzemysłowych terenach w  południowo-wschodniej części Bydgoszczy powstała 280-hektarowa dedykowana strefa gospodarcza. BPPT to jeden z  najmłodszych i  największych parków w Polsce. Aktualnie oferuje około 70 ha wolnych terenów, położonych w  odległości zaledwie 3 km od międzynarodowego portu lotniczego, w pobliżu dróg krajowych oraz z  dogodnym dostępem do bocznic i transportu kolejowego. Cały ten obszar został kompleksowo wyposażony w  infrastrukturę drogową i  techniczną, tak aby potencjalny inwestor mógł skoncentrować się wyłącznie na wyborze odpowiadającej mu działki. Ponadto, atrakcyjną opcją dla inwestorów w Bydgoszczy jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych zasa-

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


INWESTYCJE

dach na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którą lokalnie obsługuje Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego (BARR). W swojej ofercie inwestycyjnej Byd­goszcz posiada także atrakcyjne nieruchomości dla sektora usług. W  biurowcach na terenie miasta dostępne jest łącznie ok. 74 tys. m2 już istniejącej powierzchni, kolejne 18 tys. m2 pozostaje w  budowie, zaś w  planie jest jeszcze 54 tys. m2. Aktualnie realizowane projekty, jak Arkada Business Park (11 tys. m2) i  Immobile K3 (8,8 tys. m2), oferują najwyższe standardy powierzchni biurowej, z  parkingami podziemnymi i  nowoczesną infrastrukturą techniczną, w  atrakcyjnej lokalizacji w  samym centrum miasta i z łatwym dostępem do komunikacji publicznej. KATALOG OFERT ONLINE I WSPARCIE PROFESJONALISTÓW

Sprawdzonym źródłem informacji dla potencjalnych inwestorów jest prowadzona przez BARR internetowa baza ofert inwestycyjnych dostępnych w Bydgoszczy, która zawiera propozycje terenów i  obiektów o  różnorodnym przeznaczeniu. Bogaty katalog dostępny jest na stronie www.barr.pl/baza-ofert-inwestycyjnych. Pozycje znajdujące się w  bazie są bardzo urozmaicone, tak aby każdy przedsiębiorca, bez względu na wielkość firmy czy profil działalności gospodarczej, mógł wybrać dla siebie najbardziej optymalną nieruchomość. Część obszarów przygotowana jest pod działalność w  dynamicznie rozwijającej się tu branży magazynowo-logistycznej. Wśród propozycji znajdują się tereny gminne, skarbu państwa, spółek komunalnych, jak również osób prywatnych. Są to zarówno nieruchomości zabudowane, jak i  niezabudowane, o  różnej wielkości i  przeznaczeniu, w  większości objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Oferty inwestycyjne na portalu internetowym prowadzonym przez BARR dostępne są w trzech językach – polskim, angielskim i  niemieckim, co pozwala sprawnie docierać do potencjalnych inwestorów z  kraju i  zagranicy. Oprócz tego pracownicy BARR na co dzień prezentują ofertę w  bezpośrednich kontaktach z  potencjalnymi inwestorami drogą elektroniczną, osobiście w  siedzibie Agencji czy w  firmach w  regionie, a  także podczas krajowych

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

51


INWESTYCJE

Nasza inwestycja zlokalizowana jest w dynamicznie rozwijającym się mieście, które wykazuje coraz większą aktywność gospodarczą. Rozbudowana infrastruktura komu­ nikacyjna, Międzynarodowy Port Lotniczy oraz nowoczesne dworce kolejowe tworzą reprezentacyjną wizytówkę miasta. Nie bez znaczenia są korzystne wskaźniki demograficzne – młode i  wykształcone społeczeństwo oraz najszybszy spadek bezrobocia w  Polsce. Bydgoszcz odpowiada na potrzeby rynku i  z  powodzeniem adaptuje swój potencjał do wymagań stawianych przez deweloperów, przez co staje się atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji – Andrzej Rosiński, Prezes Zarządu Waimea Holding S.A.

W biurowcach na terenie miasta dostępne jest łącznie ok. 74 tys. m2 już istniejącej powierzchni, kolejne 18 tys. m2 pozostaje w budowie, zaś w planie jest jeszcze 54 tys. m2.

i międzynarodowych targów oraz konferencji. Inwestorzy cenią sobie tak proaktywne podejście ze strony spółki miejskiej, która nie tylko udostępnia bazę ofert inwestycyjnych, lecz także pośredniczy w kontakcie pomiędzy właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a zainteresowanym oraz zapewnia kompleksową obsługę poinwestycyjną. W  odróżnieniu od typowych biur obrotu nieruchomościami BARR nie pobiera z tego tytułu od inwestora żadnych prowizji. INWESTYCJE BIUROWE ZWOLNIONE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

ul. Uni Lubelskiej 4C 85-059 Bydgoszcz Tel. +48 52 585 88 23 barr@barr.pl www.barr.pl

52

do utworzenia nowych miejsc pracy, na poziomie co najmniej 5 stanowisk na nieruchomościach należących do mikro- i małych przedsiębiorców, 15 w  przypadku średnich przedsiębiorstw i  minimum 50 w  odniesieniu do pozostałych firm. W styczniu tego roku Rada Miasta podjęła kolejną uchwałę umożliwiającą 3-letnie zwolnienie z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe w postaci powierzchni biurowych o  wysokim standardzie lub powierzchni konferencyjnych. Celem wprowadzenia takiego udogodnienia przez władze miasta jest pobudzenie rozwoju infrastruktury dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu oraz zachęcenie do realizacji w  mieście kolejnych inwestycji przez deweloperów wysokiej jakości obiektów biurowych na wynajem.

Poza wspomnianą opieką ze strony BARR, inwestorzy, poszukujący dogodnego miejsca na ulokowanie swojej inwestycji, mogą liczyć w Bydgoszczy na dodatkowe zachęty w postaci zwolnień z podatku od nieruchomości lub podatku dochodowego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, a  także instrumentów wspiera- Dodatkowe programy, wspierające inwestorów w  zakresie pozyskiwania jących tworzenie nowych miejsc pracy. i  dokształcania pracowników czy W  ramach oferowanej w  Bydgoszczy utworzenia miejsca pracy, realizoregionalnej pomocy inwestycyjnej wane są przez Powiatowy Urząd Pracy zwolnieniu z  podatku od nierucho- w  Bydgoszczy. Ponadto, specjaliści mości na maksymalny okres do 3 lat BARR oferują pomoc w  ubieganiu się mogą podlegać nowo wybudowane o  rządowe granty na rzecz wspierania budynki i  budowle stanowiące inwe- inwestycji o  istotnym znaczeniu dla stycję początkową, która prowadzi polskiej gospodarki dostępne za pośred-

nictwem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Od tego roku BARR rozszerzyła swoją ofertę także o inne formy wsparcia w  postaci nisko oprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorców. Warto podkreślić, że w  zależności od preferencji i  potrzeb danego przedsiębiorcy, Bydgoszcz oferuje zróżnicowane formy zachęt, a specjaliści BARR indywidualnie doradzają inwestorom w doborze najkorzystniejszych rozwiązań pod kątem konkretnej inwestycji. Dogodna lokalizacja Bydgoszczy na mapie Polski, w  połączeniu z  dostępem do terenów inwestycyjnych i  parków biurowych oraz odpowiednim potencjałem kadrowym, pozwala miastu skutecznie konkurować o  kolejne projekty inwestycyjne. O  słusznej strategii jego włodarzy, ukierunkowanej na otwartość i  zapewnienie możliwie najlepszych warunków rozwoju gospodarczego, świadczą ponadto efekty w  postaci nowych zapytań inwestycyjnych spływających do BARR, a  także międzynarodowych wyróżnień przyznawanych Bydgoszczy, jako miastu najbardziej przyjaznemu inwestorom, w tak prestiżowych plebiscytach, jak CIJ Awards czy Eurobuild Awards. •

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


INWESTYCJE

Wolne Tory, czyli nowa dzielnica Poznania Najbardziej atrakcyjnym terenem inwestycyjnym Stolicy Wielkopolski są bez wątpienia Wolne Tory. Na ponad 100 ha powierzchni w centrum Miasta, pomiędzy zabytkowymi dzielnicami Wilda i Łazarz ma powstać nowa, zielona dzielnica Poznania.

Projekt zagospodarowania przestrzennego obszaru Wolne Tory w Poznaniu.

Niewątpliwym atutem Wolnych Torów jest ich położenie: w bezpośrednim sąsiedztwie dworca, Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz ścisłego centrum miasta.

54

Dla Wolnych Torów właśnie powstała nowa koncepcja urbanistyczna przygotowana przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. Jest ona kompilacją rozwiązań wypracowanych wcześniej w konkursie urbanistycznym oraz oczekiwań przedstawianych przez mieszkańców. Nowy obszar w  centrum Poznania będzie wielofunkcyjną przestrzenią miejską z nowoczesną zabudową

mieszkalno-usługową. Tym, co przyciąga uwagę w projekcie, jest zielona kładka przebiegająca nad torami kolejowymi, stanowiąca łącznik między dzielnicami Wilda i Łazarz.

sąsiedztwie dworca, Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz ścisłego centrum miasta. Co ważne, z Wolnych Torów jest łatwy dojazd do lotniska Ławica i  autostrady A2. Nic dziwnego, że działania Miasta oraz właścicieli więkNAJCIEKAWSZE TERENY INWESTYCYJNE szości terenów – PKP i  ZNTK – związane z  przygotowaniem nieruchomości do W POZNANIU Niewątpliwym atutem Wolnych Torów sprzedaży, są już pod czujną obserwacją jest ich położenie: w  bezpośrednim podmiotów z Polski i zza granicy.

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


INWESTYCJE

W nowym projekcie założeń urbanistycznych zaplanowano poszczególne kwartały zabudowy. W  północnej części terenu przeważać będą funkcje usługowe, w  południowej – mieszkalne. Zaplanowano miejsca pod rekreację, szkoły, a także kościół. Inne ciekawe tereny inwestycyjne w  Poznaniu ulokowane są w  pobliżu centrum handlowego Posnania i  Ronda Rataje. Łacina, bo tak nazywa się dzielnica, a  jednocześnie oferta Miasta, to 6 pól inwestycyjnych przeznaczonych pod nieruchomości usługowe lub budownictwo mieszkaniowe, które ulokowane są dookoła największego centrum handlowego w mieście. To bardzo atrakcyjny obszar ze względu na korzystne położenie (bliskość jeziora Malta, dostęp do komunikacji publicznej, szeroka oferta handlowo-usługowa w  pobliżu). Od lat miejscy urbaniści planowali, aby Łacina stała się nową dzielnicą Poznania z ekskluzywną zabudową mieszkaniową. Urząd Miasta od połowy 2017 roku stara się systematycznie przygotowywać przetargi na działki położone w tej atrakcyjnej okolicy. Zarówno obszar Wolnych Torów, jak i  Łaciny czekają na potencjalnych tej podstawie aktualizują ofertę nieruinwestorów, ponieważ są priorytetowymi chomości przeznaczonych do sprzeprojektami Urzędu Miasta Poznania. daży, dostosowując ją do preferencji nabywców, m.in. w  zakresie lokalizacji, Oferta terenów inwestycyjnych Poznania wielkości, czy przeznaczenia. Następnie obejmuje ponadto nieruchomości z prze- powstaje portfolio oferty inwestycyjnej, znaczeniem pod zabudowę mieszka- zawierające niezbędne dla nabywców niową, usługową, hotelową, rekreacyjną informacje (m.in. obecne użytkowanie, i  przemysłowo-logistyczną. Na stronie zabudowania, dostępna infrastruktura). internetowej Miasta znajdziemy aktualną ofertę poszczególnych działek, Poznańska oferta terenów inwestycyja także specjalnie przygotowany katalog nych aktualizowana jest dwa razy w roku. nieruchomości wyselekcjonowanych Pierwsza aktualizacja odbywa się zawsze jako atrakcyjne dla inwestorów z  branży w marcu w związku z MIPIM, czyli najbarhotelowej. dziej prestiżowymi targami branżowymi, które organizowane są od 1990 roku we francuskim Cannes. Kolejne uzupełOFERTA MIEJSKICH NIERUCHOMOŚCI Promocją nieruchomości zajmuje się nienie oferty ma miejsce w październiku w  Poznaniu Biuro Obsługi Inwestorów przed targami EXPO REAL w Monachium. Urzędu Miasta Poznania, które wspiera Zaktualizowane portfolio terenów inweinwestorów zainteresowanych dzierżawą stycyjnych Miasta Poznania promowane lub nabyciem nieruchomości komunal- jest w  międzynarodowym środowisku. nych. Proces przygotowania konkret- Pełna oferta, wraz z dedykowanymi katanych ofert, a  później całego portfolio logami, wykorzystywana jest na wielu inwestycyjnego, byłby jednak niemoż- wydarzeniach promocyjnych, w  których liwy bez współpracy z  innymi wydzia- uczestniczą pracownicy Miasta Poznania. łami Urzędu Miasta (m.in. z  Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami). To JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA Wydział Gospodarki Nieruchomościami Z INWESTOREM? wyznacza tereny, które Miasto Poznań Specjalista ds. oferty inwestycyjnej może zagospodarować oraz oferować udziela wszelkich informacji na temat nabywcom. Dyrektor Wydziału nieruchomości, która interesuje potenGospodarki Nieruchomościami – Bartosz cjalnego nabywcę. Jeżeli zapytanie ma Guss wyjaśnia, iż służby miejskie stale charakter indywidualny, przygotowymonitorują rynek nieruchomości i  na wana jest oferta zgodna z  wymaga-

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

niami inwestora. Na spotkaniu z potencjalnym inwestorem omawiane są przede wszystkim oczekiwania względem działki, ale również szczegółowe informacje, które niejednokrotnie wymagają uzupełnienia we współpracy z  innymi wydziałami Urzędu Miasta. Na życzenie inwestora Biuro Obsługi Inwestorów organizuje również wizje lokalne na wybranym terenie. Wszystkie działki z poznańskiej oferty terenów inwestycyjnych sprzedawane są w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Biuro Obsługi Inwestorów Miasto Poznań ul. Za Bramką 1 61-842 Poznań, Polska tel. +48 61 878 54 28 inwestor@um.poznan.pl www.poznan.pl

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

Pełna oferta ogłoszeń o przetargach, organizowanych przez Prezydenta Miasta Poznania podawana jest do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Miasta Poznania, a  także na stronie internetowej: • http://poznan.pl (nieruchomości na sprzedaż – aktualna oferta przetargowa), • http://bip.poznan.pl (ogłoszenia, decyzje, rejestry / komunikaty do ogłoszeń / zbywanie nieruchomości – aktualna oferta przetargowa). Biuro Obsługi Inwestorów służy pomocą w  przypadku wszelkich zapytań inwestorów. •

55


INWESTYCJE

Gdynia – idealny klimat do inwestycji, nowoczesnego biznesu i życia Jakość życia to unikat, który wyróżnia miasto. Na atrakcyjność Gdyni wpływa wysoki blisko 90% wskaźnik zadowolenia mieszkańców. Obecnie, w czasach, gdy coraz trudniej o pracowników, firmy poszukując miejsca pod inwestycje nie opierają się jedynie na danych finansowych, ale także na tym, jak żyje się w mieście. Stawiając na wiedzę i zaangażowanie swoich pracowników, trzeba im zapewnić możliwie najlepsze warunki do pracy i życia. Gdynia jest odpowiedzią na tę potrzebę.

RÓWNOWAGA MIĘDZY PRACĄ A ŻYCIEM. NAJCZYSTSZE POWIETRZE W POLSCE

Strategiczne, nadmorskie położenie, nowoczesny port, wykwalifikowane kadry, centra biznesowe związane z branżą morską, sektorem IT czy innowacjami tworzą bez wątpienia dobry klimat do inwestowania, ale to zapewnienie równowagi między pracą a  życiem jest czymś, na co Gdynia, w przeciwieństwie do innych miast, daje niemal gwarancję. Obserwując zmiany w zakresie technologii, sposobów wyszukiwania przez inwestorów informacji o nieruchomościach, Gdynia stworzyła dedykowaną miejskim zasobom stronę internetową www.investgdynia.pl

Gdynia ma do dyspozycji nie tylko przechwałki, ale również diagnozy naukowe i rankingi oparte na konkretnych danych. Wynika z  nich, iż na komfort życia w  tym mieście wpływa wiele czynników, m.in. wysoki poziom bezpieczeństwa, ekologiczny transport, czyste powietrze, unikatowa modernistyczna zabudowa, wysokiej jakości oferta edukacyjna, kulturalna i sportowa, morze i las na wyciągnięcie ręki oraz prestiżowe wydarzenia, takie jak Festiwal Open’er, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, pokazy Red Bull Air Race, Gdynia Saling Days, Ladies’ Jazz Festiwal czy największe w  Polsce triathlonowe zawody Ironmen 70.3. Wysoka ocena jakości życia, którą od wielu lat konsekwentnie wyrażają mieszkańcy Gdyni, spotyka się z  potwierdzeniem ekspertów. Gdynia

56

kilkukrotnie była na czele listy najlepszych polskich miast do zamieszkania wg Diagnozy Społecznej Rady Monitoringu Społecznego, przygotowanej pod redakcją Profesora Janusza Czapińskiego, a wśród nagród przyznanych Gdyni w  2017 r. jest pierwsze miejsce w  kategorii ogólnej i  tytuł „Polish City of the Future 2017/2018” w  prestiżowym rankingu magazynu fDi Intelligence z  grupy Financial Times. Gdynia została liderem rankingu wśród miast średniej wielkości również w  kategoriach potencjał ekonomiczny i  udogodnienia dla biznesu. Miasto uplasowało się w  czołówce także pod względem kapitału ludzkiego i  stylu życia.

OTWARTE MIASTO Z WIZJĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

Gdynia od zawsze miała ambicje, aby rozwijać się w sposób dynamiczny i przemyślany. Wizja rozwoju miasta oraz twarde dane to obecnie kluczowa dla inwestorów wiedza niezbędna do oceny jego aktualnego i  przyszłego potencjału. Dziś służyć ma temu m.in. uchwalona w  roku 2017 Strategia Rozwoju Miasta Gdyni do roku 2030 odpowiadająca na nowe trendy i  uwarunkowania wpływające na rozwój miasta, takie jak globalizacja gospodarki, rosnące tempo zmian technologicznych, czy też zmiany społeczno-kulturowe.

Gdynia jest także pierwszym miastem w Polsce i  w  tej części Europy, które Z  kolei międzynarodowe jury CEE otrzymało certyfikat dedykowany Shared Services and Outsourcing miastom inteligentnym ISO 37120 Awards 2017 przyznało Gdyni, będącej i  zostało zarejestrowane na międzynaczęścią Aglomeracji Trójmiejskiej, rodowej platformie www.dataforcities. tytuł najbardziej dynamicznie rozwi- org, gdzie sprawdzić można pozycję jającego się ośrodka. Rokrocznie miasta w  porównaniu do globalnych Gdynia zdobywa nagrody we francu- liderów, takich jak Londyn, Amsterdam skim konkursie Eco-Miasto, a  w  roku czy Dubai. Posiadanie certyfikatu zrów2018 zrobiła prawdziwą furorę zdoby- noważonego rozwoju jest ważnym wając w  nim pierwsze miejsca aż w  punktem wyjścia do rozmów z  inwe3 kategoriach. storami. Potwierdza on atrakcyjność i  konkurencyjność miasta na poziomie Do niewątpliwych atutów, których nie ogólnoświatowym, np. pod względem mają inne duże miasta, dodać trzeba gospodarczym czy społecznym. Gdynia najczystsze w  Polsce powietrze, co wypada w  tym zestawieniu naprawdę znalazło potwierdzenie w styczniowym dobrze, a w niektórych obszarach wręcz raporcie Polskiego Alarmu Smogowego. znakomicie.

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


INWESTYCJE

Podążając wzorem europejskich standardów, Gdynia otworzyła zasoby z danymi publicznymi, dołączając tym samym do niewielu polskich miast publikujących zbiory danych miejskich. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie dostępności danych publicznych oraz skali ich wykorzystania tak, by każdy inwestor, twórca start-upowy, mieszkaniec czy też osoba odwiedzająca miasto mogła w prosty sposób dotrzeć do informacji, której poszukuje. Gdyński portal, jako pierwszy w  Polsce, wykorzystuje innowacyjne połączenie dedykowane do gromadzenia i udostępniania danych. Służą one do aktywnego zbierania informacji z  różnych źródeł, standaryzowania i  składowania ich na portalu, a  także automatycznej ich wizualizacji. Do wglądu jest rekordowa w skali Polski liczba 115 zbiorów danych, które mogą być potem użyte np. do tworzenia aplikacji czy innych rozwiązań IT. TU Z GRUNTU ROSNĄ ZYSKI

Obserwując zmiany w zakresie technologii, sposobów wyszukiwania przez inwestorów informacji o  nieruchomo­ ściach, Gdynia stworzyła dedykowaną miejskim zasobom stronę internetową www.investgdynia.pl. Platforma umożliwia inwestorom uzyskanie w  jednym miejscu kompletu informacji na temat aktualnej oferty inwestycyjnej miasta, organizowanych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz Skarbu Państwa, dzierżawy gruntów czy najmu lokali. Investgdynia.pl to także miejsce w  sieci, gdzie publikowane są informacje na temat potencjału miasta i  perspektyw rozwoju, które mogą być pomocne w podjęciu decyzji o lokalizowaniu inwestycji. Dedykowanym m.in. dla inwestorów narzędziem jest również znajdująca się na stronie interaktywna mapa Gdyni pozwalająca na uzyskanie szczegółowej wiedzy na temat granic działek, ich powierzchni, numerów ewidencyjnych oraz ustalenie czy właścicielem gruntu jest gmina czy też znajduje się on w rękach prywatnych.

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

57


INWESTYCJE

Do szczególnie atrakcyjnych miejskich W kontaktach z  inwestorami miasto działek przewidzianych obecnie do sprze- współpracuje z  powołaną przez Agencję Rozwoju Pomorza regionalną inicjatywą daży należą: Invest in Pomerania, która współorganizuje wizyty inwestorów w regionie, zagra• Ejsmonda 1 – teren położony nad niczne misje gospodarcze i współpracuje samym morzem, otoczony lasem, bezpośrednio z Polską Agencją Inwestycji przeznaczony pod usługi turystyczne i Handlu. i sportowe • Orłowska 13-15 – nadmorska nieruchomość oddalona o ok. 50 m od SEA CITY – JEDYNE TAKIE MIEJSCE mola w Orłowie w pobliżu przepiękW EUROPIE nego klifu, przeznaczona pod usługi Inwestycje zaplanowane w  rejonie Mola turystyczne i kulturalne Rybackiego oraz na gruntach zwalnianych • Folwarczna - Wrocławska – działka przez stocznie zrewolucjonizują oblicze doskonale skomunikowana, przeŚródmieścia Gdyni. Skala przedsięwzięcia znaczona pod usługi i zabudowę jest porównywalna do przemian związawielorodzinną • Dworcowa 11 – działka w centrum miasta, przeznaczona pod zabudowę usługową lub wielorodzinną • Chwaszczyńska 155 – teren położony w pobliżu trójmiejskiej obwodnicy, przeznaczony pod obiekty produk­ cyjne, magazynowe, usługi.

nych z budową miasta i  portu w  latach dwudziestych ubiegłego wieku. Gdyński waterfront, w  sumie 33 hektary atrakcyjnego terenu inwestycyjnego, położonego na styku lądu i  morza tuż przy żyjącym centrum ćwierćmilionowego miasta – to unikat na skalę europejską. Na terenach poindustrialnych powstaje zupełnie nowe biznesowo-mieszkaniowe centrum miasta z hotelami i lokalami usługowymi. Urbaniści szacują, że w  ciągu kilkunastu lat w  Nadmorskiej Strefie Prestiżu, czyli na obszarze waterfrontu i  Międzytorza, potencjalnie może zamieszkać nawet 15 tysięcy osób, a  kolejne 11,5 tysiąca znajdzie tu zatrudnienie. •

WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE Podążając wzorem europejskich standardów, Gdynia otworzyła zasoby z danymi publicznymi, dołączając tym samym do niewielu polskich miast publikujących zbiory danych miejskich.

Urząd Miasta Gdyni Referat Rozwoju i Obsługi Inwestora ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia tel. +48 58 668 20 18 politykagospodarcza @gdynia.pl www.gdynia.pl

58

Samorząd Gdyni buduje z każdym z inwestorów indywidualne relacje według zasad wsparcia szytego na miarę, w zależności od rodzaju i  rozmiaru inwestycji, włączając w  to wsparcie marketingowobran­ dingowe, networking czy organizację spotkań referencyjnych. Inwestorzy w  Gdyni mogą liczyć na sprawną i  rzeczową pomoc Referatu Rozwoju i  Obsługi Inwestora, który dba o  bieżące i  nowe kontakty z  biznesem a także pełni rolę przewodnika po procedurach wynikających z  polskiego prawa. Aktywnie promuje też gdyńskie tereny inwestycyjne na największych zagranicznych targach nieruchomości i  inwestycji w  Europie MIPIM w  Cannes i  Expo Real w  Monachium. Targi są jednocześnie okazją do poznania aktualnych trendów na rynku nieruchomości, potrzeb inwestorów, zebrania opinii od inwestorów oraz wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych miast. Pracownicy referatu biorą też aktywny udział w konferencjach i  debatach skupiających inwestorów z branż BPO/SSC, morskiej, transportowej czy hotelarskiej. Oferty inwestycyjne prezentowane są także w  bezpośrednich spotkaniach z  inwestorami oraz podczas cyklicznie odbywających się krajowych targach mieszkaniowych. Coraz czę­ściej do szybkiej komunikacji z  inwestorami wykorzystywane są również media społecznościowe. Standardowo oferta prezentowana jest poprzez ustawowe kanały informacyjne: ogłoszenia o  przetargach w  prasie, na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu.

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


Laureaci 5. edycji konkursu Outsourcing Stars telmon telmon

Archiwizacja dokumentów

Call / Contact Centre

BPO

Deweloper

HR / Leasing Pracowniczy

IT – Software Development

HR / Rekrutacja

SSC

Księgowość, Kadry, Płace

Miasto

HR / IT Contracting

Real Estate – konsulting dot. Rynku Nieruchomości

Outsourcing Sił Sprzedaży

Manager Roku Monika Smulewicz


INWESTYCJE

RZESZÓW – SIEDZIBA DOBREGO BIZNESU W Rzeszowie działa ponad 27 tysięcy firm, obsługiwanych przez przeszło 800 instytucji otoczenia biznesu. Wiodące gałęzie przemysłu miasta to lotnictwo, informatyka, budownictwo oraz sektor chemiczny. Rzeszów jest liczącym się ośrodkiem handlowym oraz logistycznym dla przedsiębiorstw z Ukrainy, Słowacji, Węgier a także Rumunii. Ponadto, stolica Podkarpacia posiada jedną z najbardziej rozwiniętych sieci handlowych w Polsce.

uruchomiła Centrum Usług Biznesowych dla Europy Środkowej. W tym samym roku na utworzenie lokalnego oddziału w Rzeszowie zdecydowała się firma PwC. Inne ważniejsze firmy reprezentujące wspomniany sektor to: Carlson Wagonlit Travel, Mobica, Comarch, ATOS, Unicall Communication Group Poland, CCIG czy W Rzeszowie swoje siedziby główne mają ZETO Rzeszów. znane i  cenione na rynku międzynarodowym firmy z sektora informatycznego: Wśród przedsiębiorstw, operujących na ASSECO Poland S.A. – jedna z  najwięk- terenie Podkarpackiego Parku Naukowoszych i  najdynamiczniej rozwijających Technologicznego AEROPOLIS, wymienić się firm IT w  Europie; SoftSystem Sp. należy firmę MTU AeroEngines Polska – z  o.o. – firma zajmująca się tworzeniem wiodącego producenta komponentów i  obsługą laboratoryjnych systemów silników lotniczych i podzespołów napęinformatycznych, Ideo Sp. z  o.o. – dowych z przeznaczeniem dla lotnictwa Software House i Agencja Interaktywna, cywilnego, która poza działalnością G2A.Com – najszybciej rozwijająca się produkcyjną, prowadzi zaawansowaną globalna platforma gamingowa. Inne technologicznie działalność badawczoznaczące firmy w  Rzeszowie to produ- -rozwojową w  nowoczesnym Centrum cenci farmaceutyków: SANOFI AVENTIS, Badawczo-Rozwojowym. ICN Polfa Rzeszów (grupa VALEANT) czy Kolejni inwestorzy to: Borg Warner Chema-ELEKTROMET. Poland Sp. z  o.o. – wchodzący w  skład Bardzo dobrze prosperują przedsię- Borg Warner Inc. – światowy potentat biorstwa z  branży chemicznej: MARMA w produkcji turbosprężarek oraz układów Polskie Folie Sp. z o.o. – jeden z najwięk- napędowych i  przeniesienia napędu szych przetwórców tworzyw sztucz- z zastosowaniem w przemyśle motoryzanych w  Europie; firmy Polimarky Sp. cyjnym; Heli-One Polska Sp. z o.o. – firma z o.o., Polkemic S.A., Greinplast Sp. z o.o. wchodząca w  skład międzynarodowej Dynamicznie rozwija się rzeszowskie korporacji CNC Helicopter, zajmująca się przedsiębiorstwo Makarony Polskie S.A. kompleksową naprawą oraz konserwacją helikopterów; FIBRAIN Sp. z  o.o. – innoW  Rzeszowie swoje oddziały posiadają wacyjny polski producent oraz światowy też firmy z  szeroko pojętego sektora dostawca w branży systemów ICT i telenowoczesnych usług dla biznesu. komunikacji światłowodowej; ZELMER Globalny dostawca usług audytowych S.A. (grupa BOSCH) – producent szerokiej i doradczych, firma Deloitte, w roku 2016 gamy sprzętu AGD; Goodrich Aerospace GOSPODARKA RZESZOWA

Największy pracodawca w Rzeszowie, przedsiębiorstwo Pratt&Whiney Rzeszów S.A., to awangarda technologicznego rozwoju regionu. Pratt&Whitney Rzeszów wchodzi w  skład United Technologies Corporation.

60

Poland Sp. z o. o. (UTC Aero Systems) – producent komponentów lotniczych z przeznaczeniem w lotnictwie cywilnym i wojskowym; McBraida Polska Sp. z o.o. – producent wysoko precyzyjnych elementów do silników lotniczych oraz innych komponentów dla przemysłu lotniczego; Polimarky Sp. z  o.o. – polski producent modyfikowanych tworzyw sztucznych, przeznaczonych do wytłaczania i  formowania wtryskowego

Miasto Rzeszów tworzy dogodny klimat dla rozwoju gospodarczego, stosując ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, zapewniając inwestorom lokującym projekty biznesowe w Rzeszowie. z wykorzystaniem w branży automotive; MB Aerospace Technologies – producent części do silników lotniczych oraz innych komponentów z zastosowaniem w przemyśle lotniczym; D.A. Glass – polski lider w dziedzinie chemicznego kształtowania i  obróbki szkła płaskiego; ML System S.A. – wiodące krajowe przedsiębiorstwo w  zakresie projektowania i  produkcji zintegrowanych systemów opartych na

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


INWESTYCJE technologii ogniw fotowoltaicznych; Cyfrowa Foto Sp. z o.o. – największa w  Europie Środkowo-Wschodniej drukarnia cyfrowa, krajowy lider w branży druku cyfrowego i fotograficznego; OPTeam S.A. – producent oprogramowania i systemów informatycznych. W bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S-19 działa Podstrefa „Rzeszów-Dworzysko” sąsiadujących gmin Świlcza i Głogów Małopolski z  docelowym obszarem funkcjonalnym ok. 400 ha. W zachodniej części Podstrefy na inwestycje zdecydowały się takie firmy, jak: Raben Logistics Polska Sp. z  o.o., AJ Profibud Sp. z  o.o., Sobiesław Zasada Automotive Sp. z  o.o., BOWIMPodkarpacie Sp. z  o.o., Savpol Sp. z  o.o., Konsorcjum Stali S.A., BOZ S.A., Mat-Trans Sp. z  o.o., Halico Sp. z  o.o.  oraz Game Over Cycles-Harley Davidson. W  części wschodniej Podstrefy, na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „RzeszówDworzysko” zainwestowały następujące przedsiębiorstwa: Ok Office Sp. j., Creuzet Polska Sp. z o.o., Ziaja Sp. z o.o., UNIMET Sp. z o.o., CDO Sp. z o.o., VISSAVI Sp. z  o.o., Master Profi Sp. z  o.o., Energo „Rzeszów-Dworzysko”. Strefa zlokalizoSystem S.A., Exall Sp. j. wana jest w  północno-zachodniej części Rzeszowa w  bezpośrednim sąsiedzRzeszów jest siedzibą główną wielu twie autostrady A4 oraz drogi ekspreinnowacyjnych klastrów i  stowarzy- sowej S-19 w  odległości ok. 6 km od szeń, wśród których najważniejsze to: Międzynarodowego Portu Lotniczego Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców „Rzeszów-Jasionka”. W  zakresie jej Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” – oddziaływania znajduje się ok. 450 ha Krajowy Klaster Kluczowy, „Podkarpacki obszarów inwestycyjnych, w  tym tereny Klaster Energii Odnawialnej”, „Klaster przemysłowe objęte planami przestrzenSystemów Bezzałogowych”, Klaster nymi w  obecnych granicach miasta Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych stanowią ok. 180 ha. „POLIGEN”, „Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej”, „Klaster EXPO”, Specjalna Strefa Ekonomiczna, umownie Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” nazwana „Rzeszów-Dworzysko”, obejczy Klaster „Technologia w  medycynie”. muje tereny przemysłowe, które posiaRzeszów, obok Gdańska i  Warszawy dają całkowite uzbrojenie infrastruktujest miastem, w  którym swój regio- ralne i teletechniczne, są również w pełni nalny oddział posiada Polska Agencja skomunikowane. Podstrefa Rzeszów Kosmiczna. z  lokalizacją na Osiedlu Przybyszówka usytuowana jest w  części zachodniej Dworzyska i  obejmuje powierzchnię ok. TERENY INWESTYCYJNE RZESZOWA Miasto Rzeszów tworzy dogodny klimat 25 ha, natomiast tereny położone w części dla rozwoju gospodarczego, stosując ulgi wschodniej – Rzeszowski Park Naukowopodatkowe dla przedsiębiorców, zapew- Technologiczny, obejmują tereny inweniając inwestorom lokującym projekty stycyjne o  łącznej powierzchni 84 ha. biznesowe w  Rzeszowie, merytoryczne W  środkowej części Specjalnej Strefy wsparcie oraz indywidualne traktowanie. Ekonomicznej „Rzeszów-Dworzysko” Korzystną atmosferę do inwestowania znajdują się tereny o  powierzchni około tworzy rozwinięta sieć instytucji wspie- 50 ha, mające zróżnicowaną strukturę rających przedsiębiorczość, jak również własnościową. Atrakcyjność omawianowoczesne rozwiązania komunikacyjne. nych terenów wynika przede wszystkim ze wspaniałej lokalizacji, doskonałych Rzeszów przyciąga i  zachęca przed- rozwiązań komunikacyjnych oraz nowosiębiorców do inwestowania oferując czesnej infrastruktury technicznej. atrakcyjne lokalizacje dla biznesu na terenach Podstrefy Rzeszów Specjalnej Tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej Strefy Ekonomicznej ERO-PARK MIELEC, posiadają rozbudowaną sieć dróg w  ramach której funkcjonuje SSE wewnętrznych wraz z  ciągami pieszo-

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

-jezdnymi, pełnym oświetleniem, chodnikami oraz ścieżkami rowerowymi, wykonanymi w wysokim standardzie. W  bezpośrednim sąsiedztwie, z  początkiem marca 2017 r. otwarty został największy w  Europie ŚrodkowoWschodniej salon motocyklowy legendarnej amerykańskiej firmy HarleyDavidson. Podstrefa Rzeszów Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, oprócz SSE „Rzeszów Dworzysko”, obejmuje w  Rzeszowie jeszcze 4 lokalizacje: obszar o  pow. 50 ha, na którym działalność prowadzi Pratt&Whitney Rzeszów S.A., obszar o powierzchni 9 ha przy ul. Ciepłowniczej, obszar przy ulicy Przemysłowej o  pow. 2,5 ha własność MB Aerospace, obszar o  pow. 1,4 ha, na którym działalność prowadzi Pratt&Whitney AeroPower Rzeszów. Łącznie tereny przemysłowe objęte Specjalną Strefą Ekonomiczną w  obecnych granicach miasta stanowią około 180 ha. Przedsiębiorcy zdecydowani na inwestowanie w  Strefie mogą liczyć na wysokie zwolnienia w podatku dochodowym: wielkość zwolnienia z  podatku z  tytułu nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy wynosi 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników dla przedsiębiorców dużych, 60% dla średnich oraz 70% dla przedsiębiorców małych. Ponadto przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na okres do 5 lat. •

Szczegółowe opisy poszczególnych lokalizacji odnaleźć można w Katalogu Terenów Inwestycyjnych Rzeszowa na miejskiej stronie internetowej www.rzeszow.pl

Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Rzeszowa ul. 3-Maja 7 35-030 Rzeszów tel. 17 875 47 43 tel. 17 875 47 65 e-mail:boi@ erzeszow.pl

61


INWESTYCJE

Zarządzanie terenami inwestycyjnymi z perspektywy miasta Aktywne gospodarowanie nieruchomościami ma na celu właściwe kształtowanie przestrzeni miasta, jak również osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju. W obowiązującym dokumencie planistycznym, jakim jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin” wskazano podstawowe zasady gospodarowania nieruchomościami, których przestrzeganie ma wpływ na osiągnięcie powyższego celu.

Jednym z nich jest prowadzenie aktywnej polityki w  zakresie gospodarki nieruchomościami, polegającej na zbywaniu, nabywaniu, zamianie i scalaniu gruntów na cele określone w dokumentach planistycznych. Miasto rokrocznie opracowuje ofertę inwestycyjną dla tworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego Szczecina skierowaną do potencjalnych inwestorów krajowych i  zagranicznych. Prowadzone są działania promocyjne, z których najważniejsze są: Urząd Miasta Szczecin Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin tel. (+48 91) 435 11 64 fax (+48 91) 435 11 65 www.invest.szczecin.eu

62

• tworzenie pozytywnego wizerunku miasta, • informowanie o działaniach Miasta w zakresie jego rozwoju, • informowanie o wiodących branżach gospodarki rozwijających się w Mieście, • informowanie zainteresowanych potencjalnych inwestorów o możliwościach inwestowania w naszym mieście, poprzez oferowanie terenów miejskich przeznaczonych na sprzedaż, użytkowanie wieczyste lub dzierżawę pod budownictwo komercyjne, mieszkaniowe, rekreację i wypoczynek i przemysł, • nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami (np. poprzez targi, prezentacje, konferencje).

Działalność w tym zakresie obejmuje takie zadania jak: • opracowywanie i wydawanie ofert inwestycyjnych Miasta, • dostosowanie oferty do wymagań potencjalnych inwestorów w zależności od danego projektu, • nawiązywanie współpracy z inwestorami krajowymi i zagranicznymi, w tym: udzielanie inwestorom kompleksowej informacji o procedurze inwestowania w mieście, obsługa inwestorów, przekazywanie informacji o krajowych i lokalnych zachętach inwestycyjnych. Zachęty te polegają na: • wprowadzeniu ułatwień w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej – w tym celu funkcjonuje w Urzędzie Miasta Centrum Obsługi Przedsiębiorców, • udzielaniu poręczeń kredytowych i kredytów dla przedsiębiorców – Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. oraz Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. - ze 100% udziałem Miasta, • wspieraniu działalności wdrożeniowej i innowacyjnej szczecińskich

przedsiębiorców – Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. – ze 100% udziałem Miasta, • udzielaniu zwolnień od podatku od nieruchomości: a) w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe b) w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy • możliwości uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego na terenie Podstrefy Szczecin SSE Euro-Park Mielec, • możliwości skorzystania z instrumentów rynku pracy udzielanych przez Powiatowy Urząd Pracy. • organizowanie spotkań z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi przeprowadzeniem inwestycji w Szczecinie, na które zapraszani są przedstawiciele merytorycznych wydziałów udzielający kompleksowych informacji, • prezentacja miasta w kraju i zagranicą, przygotowywanie materiałów do prezentacji także na stronie internetowej miasta, • współudział w organizowaniu konferencji, sympozjów, seminariów

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


INWESTYCJE

Tereny inwestycyjne objęte Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec.

o tematyce gospodarczej, • współpraca z wydawnictwami i mass mediami w zakresie publikacji informacji o możliwościach inwestowania i ofertach inwestycyjnych Miasta, • udział Miasta w imprezach promocyjnych, targach i wystawach o charakterze gospodarczym, • współpraca z Państwową Agencją Inwestycji i Handlu. Cele promocji traktowane są jako wytyczne do realizacji całości celów rozwoju gospodarczego miasta. Wynikają z  zamierzeń, planów i  kieru­ nków rozwoju gospodarczego przyjętych w  „Strategii Rozwoju Miasta Szczecina 2025”. Wynikają one z  efektywności dotychczasowych działań wspierających rozwój gospodarczy oraz wcześniejszych efektów promocyjnych.

Podstrefy Szczecin SSE Euro-Park Mielec w Trzebuszu i  Dunikowie. Szczegóły oferty można znaleźć na powyższych stronach Miasta.

Równolegle z promocją miejskich ofert inwestycyjnych prowadzona jest również promocja ofert inwestycyjnych przygotowanych przez inne podmioty gospodarcze Szczecina, które zwrócą się do Miasta z  prośbą o  współpracę w  przedmiotowej sprawie. Jest to jedna z  form współpracy ze środowiskiem lokalnego biznesu, zgodna ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025. Obok przygotowywania ofert inwestycyjnych opracowywane są prezentacje multimedialne, w  których pokazujemy walory nie tylko gospodarcze i ekonomiczne miasta ale także – korzystając z szeregu opracowań i analiz – jego potencjał turystyczno-krajobraCo roku opracowywana jest lista zowy, naukowy i społeczny. nieruchomości gruntowych przygotowywanych do zbycia pod budowni- Inwestorzy kontaktują się z Miastem: ctwo jednorodzinne, wielorodzinne, komercyjne oraz lista nieruchomości • bezpośrednio podczas targów czy konferencji, zabudo­­wa­­nych – dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu • na podstawie informacji na różnych stronach internetowych: Miasta Miasta Szczecin. Wszelkie inforSzczecin, ARP Oddział Mielec (SSE macje związane z  ofertą inwestycyjną Euro-Park Mielec), Polskiej Agencji miasta można znaleźć na specjalnie Inwestycji i Handlu (PAIiH), Centrum dedykowanych inwestorom stroObsługi Inwestorów i Eksporterów nach: www.invest.szczecin.eu oraz Zachodniopomorskiego Urzędu www.miastooferuje.szczecin.pl. Marszałkowskiego (COIiE), Na liście nieruchomości przygotowy- • bezpośrednio za pośrednictwem osób pracujących w COIiE i SSE wanych do zbycia w  roku 2018 znajEuro-Park Mielec, dują się tereny położone w  granicach

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

• poprzez firmy konsultingowe, jak np. CBRE, JLL, Cushman & Wakefield, Colliers International, Pro-Invest/ Capital High i inne, • poprzez kancelarie prawne (lokalne i ponadlokalne). Zadania związane z  obrotem terenami inwestycyjnymi realizowane są w Urzędzie Miasta w dwóch komórkach organizacyjnych: • Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, • Biurze Strategii. Miasto, któremu zależy na rozwoju gospodarczym swojego regionu i  na zdobyciu jak największej liczby inwestorów, musi w  pełni zaspokajać ich potrzeby i  wymagania, posługując się dobrze wyszkoloną i  kompetentną kadrą pracowniczą. Dlatego też osoby zajmujące się obrotem nieruchomościami, tak w  części promocyjno-informacyjnej związanej z  bezpośrednią obsługą inwestorów, jak i  pracownicy przygotowujący nieruchomości do zbycia, na bieżąco biorą udział w szkoleniach, konferencjach, studiach podyplomowych związanych z  szeroko pojętą dziedziną, jaką jest gospodarowanie nieruchomościami. •

Miasto rokrocznie opracowuje ofertę inwestycyjną dla tworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego Szczecina skierowaną do potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych.

63


KARIERA I ROZWÓJ

Aktualności HR Krzysztof Skrodzki wzmocnił dział wycen BNP Paribas Real Estate Poland Krzysztof Skrodzki wzmocnił dział wycen polskiego oddziału międzynarodowej firmy doradczej na rynku nieruchomości komercyjnych. Na stanowisku Starszego Rzeczoznawcy Majątkowego Krzysztof odpowiedzialny będzie za wyceny nieruchomości, analizy biznesowe i doradztwo w zakresie nieruchomości dla klientów i partnerów BNP Paribas Real Estate Poland. Krzysztof Skrodzki związany jest z rynkiem nieruchomości komercyjnych od 2012 roku, a z rynkiem nieruchomości w ogóle od 2010 roku. Był odpowiedzialny za wyceny projektów handlowych, biurowych i logistyczno-magazynowych opracowywanych dla polskich i zagranicznych instytucji finansowych oraz deweloperów. Zanim dołączył do BNP Paribas Real Estate Poland, pracował dla JLL, Getin Noble Bank i Idea Bank. Krzysztof Skrodzki jest absolwentem SGH.

Solopreneur – więcej niż samozatrudnienie Przeprowadzone przez Adecco badanie Global Talent Competitivness Index wskazuje, że już 30 proc. pracowników w Europie i USA to wolni strzelcy, bez stałego zatrudnienia. Jest to jednak bardzo różnorodna grupa, na którą składają się ludzie o różnym doświadczeniu, sytuacji finansowej oraz perspektywach rozwoju. Solopreneur to określenie przedsiębiorcy, dla którego produktem jest jego unikatowa wiedza i to właśnie na swojej osobie buduje cały kapitał firmy. Konrad Hrabia podkreśla, że w przeciwieństwie do przedsiębiorcy, solopreneur nie ma ambicji rozwoju biznesu na większą skalę. Z tego względu solopreneur ma małe szanse na globalny rozwój i przeskalowanie swojego biznesu powyżej pewnej wielkości. Działalności jako solopreneur sprzyja praca w branżach, w których szczególnie liczą się osobiste kwalifikacje i specjalistyczna wiedza. Przykładem może być marketing, IT, prawo i doradztwo finansowe. Źródło: Adecco

jedną szóstą zatrudnionych przez spółkę na całym świecie. Łukasz Macuda awansuje na pozycję szefa Luxoftu w Polsce ze stanowiska dyrektora regionalnego w Krakowie. Pod jego przywództwem centrum rozwinęło się, zdobywając nowych klientów z wielu branż. Od 1 marca będzie łączył dotychczasowe obowiązki z zarządzaniem biznesem Luxoftu w całej Polsce. Łukasz Macuda jest absolwentem Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Doświadczenie menadżerskie zdobywał zarządzając zespołami w takich firmach jak IBM czy DRQ. Po dołączeniu do Luxoftu, przed objęciem roli szefa krakowskiego centrum, odpowiadał za realizację dużego międzynarodowego projektu dla jednego z kluczowych klientów finansowych firmy. Na stanowisku dyrektora zarządzającego Luxoft Poland zastępuje Wojciecha Macha, który po 6 latach odchodzi z organizacji.

Michał Opioła awansował w strukturach Michael Page na stanowisko Dyrektora

Luxoft w Polsce z nowym Dyrektorem Zarządzającym Z początkiem marca Łukasz Macuda przejmuje kierownictwo nad polskim oddziałem Luxoftu. Będzie odpowiadał za zarządzanie centrami firmy w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku. W sumie obejmie opiekę nad 2100 pracownikami, co stanowi blisko Z początkiem br. Michał Opioła awansował w strukturach Michael Page na stanowisko dyrektora. Będzie odpowiadać za pracę zespołów Finance & Accounting oraz Human Resorces. To kolejny element wzmocnienia jednego z największych w Polsce zespołów zajmujących się rekrutacjami stałymi w tych obszarach. Michał Opioła jest związany z Michael Page od 2010 r., kiedy to rozpoczął karierę w firmie na stanowisku konsultanta. W tym czasie z sukcesem zrealizował ponad 280 projektów rekrutacyjnych.   Michał jest absolwentem ekonomii na

64

Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz podyplomowych studiów menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Prezes Grupy Nowy Styl Adam Krzanowski wybrany człowiekiem roku 2017

Decyzją Kapituły Konkursowej redakcja magazynu Meble Plus oraz portalu Biznesmeblowy.pl przyznała Adamowi Krzanowskiemu, Prezesowi Grupy Nowy Styl tytuł Człowiek Roku 2017 w konkursie Meble Plus - Produkt 2018.  Odważne decyzje biznesowe i umiejętne kierowanie przedsiębiorstwem, które w krótkim czasie osiągnęło sukces na świecie oraz działalność społeczna i dbałość o prowadzenie biznesu z ludzką twarzą" – to " najważniejsze argumenty, które przekonały Kapitułę Konkursową do przyznania wyróżnienia Adamowi Krzanowskiemu.   Adam Krzanowski jest współzałożycielem i pełni funkcję Prezesa Zarządu Grupy Nowy Styl. Odpowiada za Pion Handlowy organizacji. Doświadczony przedsiębiorca i strateg. Wielokrotnie doceniany za kompetencje biznesowe oraz zaangażowanie w działalność społeczną i wspieranie przedsiębiorczości (m.in. Przedsiębiorca Roku EY 2014, Wizjoner 2015 według „Dziennika Gazety Prawnej”, laureat Responsible Business Awards 2015 od Executive Club).  Uroczystość wręczenia nagród prowadzona przez Macieja Orłosia odbyła się podczas 4 Design Days, jednego z największych wydarzeń świata architektury i designu. Trzecia edycja odbyła się ponownie w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Spodku.  4 Design Days to również szereg wydarzeń towarzyszących: HouseMarket Forum 2018, Property Forum Katowice 2018 oraz Forum Branży Meblarskiej 2018.

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


KARIERA I ROZWÓJ

Nowe przepisy dotyczące pracowników tymczasowych: co zmieniły na rynku HR? Wywiad z Antonio Carvelli Country Managerem, Gi Group.

Kamila Czyżyk, Outsourcing&More: Pierwszy czerwca 2017 roku, to data, którą zna każdy zainteresowany rynkiem rekrutacji pracowników tymczasowych. W życie weszły bowiem przepisy z  Ustawy z  dnia 7 kwietnia 2017 roku, które uregulowały tzw. lukę prawną dotyczącą zatrudnienia pracowników. Główną zmianą było ograniczenie czasu zatrudnienia pracownika przez tego samego pracodawcę do 18 miesięcy w  okresie obejmującym kolejne 3 lata. Każdy z nas zadawał sobie to samo pytanie: co dalej? No właśnie, jak rynek poradził sobie z tym przepisem i czy udało znaleźć się rozwiązanie satysfakcjonujące dla obydwu stron – pracownika i pracodawcy? Antonio Carvelli, Country Manager, Gi Group: W  naszej opinii nowelizacja ustawy przyspieszyła naturalny proces ewolucji roli Agencji Pracy w  stosunku do Pracodawców Użytkowników. Rola ta stopniowo zmieniała się na przestrzeni ostatnich lat, gdyż w przedsiębiorstwach rosła świadomość, że Agencja to nie zwykły usługodawca, ale Partner, który jest w  stanie kompleksowo wspierać rozwój biznesu, przejmując na siebie cały proces administracyjny i  rekrutacyjny związany z zatrudnieniem pracowników. Do tej pory kluczami do sukcesu rynku polskiego na tle innych państw były: elastyczność form zatrudnienia, przejrzysty system podatkowy, otwartość i przyjazna dla biznesu postawa ustawodawcy. Kiedy ustawodawca ograniczył m.in. możliwość stosowania elastycznych form zatrudnienia, zaistniało ryzyko, że niektóre firmy będą zmuszone ogra-

66

niczyć plany rozwoju i inwestowania. Przedsiębiorstwa nie są w stanie szybko dostosować się do tych zmian w obliczu trudnych, z  ich perspektywy, warunków rynkowych w jakich przyszło im funkcjonować, m.in. bardzo niskiej stopie bezrobocia, dużej rotacji wśród pracowników i rosnących wymaganiach finansowych. W  tym swoistym zamieszaniu, jakie powstało po zmianie przepisów, okazało się, że pracodawcy potrzebują korzystać z  rozwiązań szytych na miarę pod potrzeby ich firmy, aby pozostać konkurencyjnymi. Jedną z  możliwości

W tym swoistym zamieszaniu, jakie powstało po zmianie przepisów, okazało się, że pracodawcy potrzebują korzystać z rozwiązań szytych na miarę pod potrzeby ich firmy, aby pozostać konkurencyjnymi. jest korzystanie z  usługi outsourcingu pracowników. W tym procesie niezbędne okazują się Agencje, takie jak Gi Group, przejmujące na siebie rekrutację, pełną obsługę księgowo-administracyjną związaną z zatrudnieniem pracowników, przygotowanie merytoryczne,

szkolenia itd. Pracodawca nie zajmuje się więc analizowaniem zmian w przepisach pozostawiając to nam, samemu skupiając się na realizacji celów biznesowych. Agencja HR reprezentuje trzecią stronę całego „zamieszania”, występując w  roli pośrednika pomiędzy pracodawcą, a  pracownikiem. Jak w  obliczu nowych przepisów zmieniła się Państwa rola? Przepisy wprowadzone w  czerwcu ubiegłego roku sprawiły, że zatrudnianie pracownika na umowę o  pracę tymczasową jest znacznie ograniczone. Pojawiła się więc potrzeba stosowania innych rozwiązań w tym zakresie, których wdrożenie wymaga ścisłej współpracy z  ekspertami z  Agencji Pracy. Stajemy się zaufanymi doradcami, którzy poznają kluczowe procesy wewnątrz organizacji i  we współpracy z  Klientem je optymalizują. Ta specyfika współpracy jest również motorem napędowym dla podnoszenia kwalifikacji naszych pracowników, zwiększania reaktywności na potrzeby pracodawcy oraz znacznych zmian w naszej strukturze wewnętrznej. Musimy przecież być gotowi na realizację pilnej potrzeby rekrutacyjnej u  nawet największego Klienta pod względem kadrowym i  księgowym oraz dopasowania kompetencji kandydata do potrzeb firmy. Nie możemy zapominać, że na Agencji Pracy spoczywa ogromna odpowiedzialność, nie tylko biznesowa, ale również społeczna. To my odpowiadamy za tysiące pracowników, których zatrudniamy.

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


KARIERA I ROZWÓJ

Co znamienne, ustawa o pracy tymczasowej może doprowadzić do swoistej weryfikacji podmiotów działających na rynku agencji pracy. Przetrwać będą mogły tylko te, które są w stanie nie tylko szybko analizować procesy zachodzące u  Klienta, ale również przewidywać zmiany i  tworzyć wartość dodaną dla rynku. Mniejsze, po prostu sobie z  tym nie poradzą. Odpowiadając zupełnie szczerze – czy z  perspektywy Agencji HR nowe przepisy wprowadziły na rynek więcej dobrych zmian czy też może negatywnych, utrudniających dotychczasowe procesy. Kto zyskał, a kto stracił? Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Tak jak już wspominałem, z  jednej strony nowe przepisy zmusiły pracodawców i  agencje do wypracowania nowych rozwiązań w  zakresie zatrudniania i  wiązały się ze znacznymi inwestycjami. Pracodawcy poświęcili na nie bardzo wiele czasu i  środków. Wiążący się ze zmianami wzrost kosztów zatrudnienia pracowników może doprowadzić do ograniczenia planów inwestycyjnych i  rozwojowych, więc jednocześnie – do spadku liczby etatów. Z  drugiej jednak strony, co bardzo korzystne dla pracowników, wielu pracodawców może rozważać zwiększenie zatrudnienia na podstawie umów o pracę. Czas pokaże, który z tych scenariuszy się sprawdzi.

oporów ze strony pracodawców do zatrudniania kobiet? Rzeczywiście, istnieje obawa, że przepisy negatywnie wpłyną na kwestię zatrudniania kobiet w okresie produkcyjnym, które w chwili obecnej stanowią 47% wszystkich pracowników tymczasowych. Zgodnie z  nowymi przepisami, wszystkie umowy o  pracę z  kobietami w ciąży, nawet bardzo krótkie (kilkudniowe a  nawet kilkugodzinne), które uległyby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, przedłużą się do dnia porodu. W praktyce oznacza to, że agencja, która zatrudnia pracownika tymczasowego, będzie musiała poszukać nowego pracodawcy-użytkownika, jeśli skończy się umowa na czas określony z  jednym. Nawet jeśli się to uda, agencja nie ma możliwości skierowania pracownicy do pracy u nowego pracodawcy użytkownika bez jej zgody. W konsekwencji, może zmniejszyć się popyt na pracę kobiet, ograniczając ich możliwości aktywnego uczestniczenia w rynku pracy spowodowaną zmniejszeniem zainteresowania taką formułą zatrudnienia.

Czy według Państwa nowe przepisy poruszają wszystkie istotne kwestie w kontekście pracowników tymczasowych, czy też są jeszcze obszary, które należałoby poruszyć na forum publicznym? Uważamy, że konieczna jest poprawa jakości dialogu między stronami zaangażowanymi w  tworzenie przepisów dot. Nowe regulacje dotyczą także kobiet pracy tymczasowej, tj. Ustawodawcy, w  ciąży. Na czym one polegają i  czy Agencji, Pracodawców i  Związków mogą przyczynić się do większych Zawodowych. Musimy pamiętać, że

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

każdy rynek ma specyficzne potrzeby i swoje tempo rozwoju. Dlatego właśnie, niekorzystne jest wprowadzanie zmian legislacyjnych z  pominięciem faktu, że współczesny rynek pracy potrzebuje równowagi a nie usztywnienia. Kiedy ustawowo, bez wzięcia pod uwagę elastyczności rynku pracy, jego sezonowości, trendów i  globalnej zmienności, wprowadza się przepisy narzucające pewne rozwiązania, istnieje ryzyko spowolnienia gospodarki oraz zaburzenia naturalnego procesu ewolucji rynku pracy. W „pogoni za regulacjami” zapominamy, że praca każdego człowieka stanowi wartość dodaną dla przedsiębiorstwa i  motor napędowy jej rozwoju. Podsumowując, apelujemy więc do wszystkich zaangażowanych stron, aby prowadzić otwarty dialog służący wypracowaniu rozwiązań satysfakcjonujących każdą z nich. Będzie to wymagało czasu i  poświęceń, ale wierzymy, że jest to możliwe. Naszym celem, jako agencji, jest przecież znalezienie dla każdego odpowiedniej pracy, dopasowanej do wykształcenia i  umiejętności, a  nie zapewnienie każdemu jakiegokolwiek zajęcia. Dziękuję za rozmowę. •

67


KARIERA I ROZWÓJ

Po co Ty chcesz być liderem? Co powoduje, że niektórzy są konsekwentnymi liderami, za którymi podążają pracownicy i klienci, a inni ciągle kwestionują swoje decyzje? Dlaczego niektórzy przyciągają do siebie świetnych specjalistów, podczas gdy inni walczą o pracownika? Co mają ci, którzy ze spokojem zawsze znajdą czas dla siebie, kiedy inni gonią kolejne terminy? Recepta na bycie liderem nie istnieje. Można jednak wyróżnić kilka cech, które zdecydowanie mają ci, za którymi chętnie idziemy. 

Autentyczność, spójność, wiarygodność, to niewątpliwie cechy, które sprawiają, że inni nam ufają i chętnie wchodzą w relacje z nami. Do tego konsekwencja, bo nie znam osoby, która nie chciałaby być bardziej konsekwentna. A  jeśli dodasz charyzmę i  odważne, etyczne wizje, to pójdziesz za człowiekiem, jak w  dym. Ot, wydawałoby się, gotowa recepta na bycie liderem. Pytanie tylko, ile osób o takich cechach znasz w swoim otoczeniu? Jeśli doszedłeś do dziesięciu, to uwierz mi, sam również posiadasz te cechy. Nie można bowiem mieć wokół siebie ludzi różnych od siebie. Podobne lgnie do podobnego. Więc jeśli chcesz w  większej mierze otaczać się takimi ludźmi, w  pierwszej kolejności warto zrobić rachunek sumienia i  przeanalizować, czy jesteś liderem, za którym sam byś poszedł. NIE MA OBOWIĄZKU BYCIA LIDEREM

Monika Reszko, Ekspert ds. komunikacji, psycholog biznesu.

68

Menedżer czy lider? Przede wszystkim głośno oznajmiam, że daleka jestem od wartościowania, co jest lepsze. Chodzi o to, aby zrozumieć różnicę i  odnaleźć się tam, gdzie będzie dobrze. Ważne jest, by określić samemu sobie, którą z  tych postaci jesteś i/lub chcesz być. Jeśli w  wyniku analizy stwierdzisz, że chcesz być gdzie indziej, to praca nad sobą i  budowanie samoświadomości z  pewnością cię tam zaprowadzą. Jeśli

odczuwasz, jakikolwiek dyskomfort w miejscu, w  którym jesteś, to czytaj dalej i  określ, czy chcesz podjąć wysiłek do zmiany, czy może spuścić z  tonu wymagania wobec samego siebie – to też będzie OK. Lata pracy z kadrą menedżerską pokazały mi, że na skutek presji otoczenia, mody i innych dziwnych zjawisk zewnętrznych, absolutnie zapominamy o  tym, co sami chcemy. Widziałam dziesiątki nieszczęśliwych menedżerów, którzy nie odmówili propozycji awansu, bo jak twierdzili „nie wypadało”. Poznałam też dyrektorów, kierowników, menedżerów projektów, którzy chcieli mieć większą pewność siebie, mniej stresu, czy więcej swobody w  relacji z  własnymi pracownikami. W  pracy spędzasz tyle czasu, że warto, by dawała coś więcej poza wynagrodzeniem. Kto wie, może Twoje miejsce jest, tak naprawdę, gdzie indziej. Jeśli natomiast masz wizję siebie w fotelu twojego prezesa, to tylko twój własny rozwój pozwoli na świadomą kreację, a nie sumę przypadkowych reakcji.  TO NIE STANOWISKO, TO POSTAWA

A gdybyś o  słowie „menedżer” pomyślał inaczej? Jeśli na chwilę przestałbyś traktować to, jak stanowisko w  strukturze i  spojrzał z  szerszej perspektywy? Menedżer to nie stanowisko. To pewna

postawa. Dokładnie tak jak lider. Kilka linijek temu napisałam, byś określił, którą z postaci jesteś. Możesz zajmować stanowisko menedżera i  być liderem. Możesz też prowadzić własny biznes, a działać jak menedżer. Menedżer przyjmuje cele, lider je wyznacza. Menedżer kontroluje, lider moderuje. Menedżer ma sprawy pilne, lider ma sprawy ważne, które warunkują rozwój. Menedżer przyczynę porażki widzi na zewnątrz, lider rozwiązania szuka w sobie. Gdzie jest ten sekret? W  samodzielności – samodzielności myślenia i  podejmowania decyzji. W  zaufaniu do siebie i  własnej oceny rzeczywistości. Menedżer czy lider? To stan umysłu, kiedy albo czujesz się samodzielny albo nie. Ten pierwszy działa taktycznie: plan, realizacja, nadawanie ludziom uprawnień, wskazywanie zadań. Przyjmuje cele zewnętrzne i stara się je jak najlepiej wykonać. W  firmie taka osoba odczuwa czasem dyskomfort, wie, że można pewne rzeczy zrobić inaczej, ale dostosowuje się do całości: firmy, kultury, stylu przywództwa. Działa operacyjnie, ma zawsze mnóstwo spraw na głowie, nie ma pewności, czy zatrudnia właściwych ludzi. A  lider? Lider ma zgrany zespół, a  na zarządzie otwarcie mówi, co myśli i  jakie ma pomysły. Tworzy miejsce, do którego inni chcą dołączyć. Kreuje własną

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


KARIERA I ROZWÓJ

rzeczywistość i przyciąga do siebie ludzi, którym potem pozwala pracować. Ufa im i ufa sobie. Jest uważny, nie sugeruje się opinią innych, nie ulega presji otoczenia, nie ulega efektowi aureoli ani pokusie robienia wszystkiego samemu. Nie jest ani za bardzo w prawo, ani w lewo – idzie do przodu.

Menedżer przyjmuje cele, lider je wyznacza. Menedżer kontroluje, lider moderuje. Menedżer ma sprawy pilne, lider ma sprawy ważne, które warunkują rozwój. Menedżer przyczynę porażki widzi na zewnątrz, lider rozwiązania szuka w sobie. DOBRA WIADOMOŚĆ

Na którym biegunie odnalazłeś siebie? Być może w poprzednim akapicie miałeś mieszane uczucia. Bo, jako menedżer podejmujesz decyzje samodzielnie, masz swoje cele, nie tylko te z  zewnątrz. Tworzysz swoje życie, masz rodzinę i żyjesz po swojemu. Dokonujesz wyborów i  myślisz strategicznie, a  twój zespół wywiązuje się z zadań. Jako lider natomiast wiesz, że czasem musisz odpuścić, bo życie zaskakuje i  czasem trzeba zająć się też pilnymi sprawami i  działać lokalnie. Jeśli zatem odnalazłeś się w  obu charakterystykach, to dobra wiadomość. Bo nie można być dobrym liderem nie będąc dobrym menedżerem. Tak samo, jak nie można być dobrym menedżerem nie będąc liderem. Różnica jednak polega na poczuciu wewnętrznego spokoju. Na zaufaniu do siebie i pełnej zgodzie na to, co wybierasz i na działania, jakie podejmujesz. Pewności i akceptacji siebie, a przede wszystkim –

świadomości aktualnych zasobów oraz TAK NA KONIEC tego, co chcesz ulepszyć.  Niezależnie, która z postaw jest tobie bliższa, przede wszystkim nie rezygnuj z  tego, co dla ciebie ważne. Kontynuuj, CIĘŻAR DOBROBYTU Do tej pory wszystko wydaje się być to o  czym marzysz, bo kiedy z  tego jasne – jestem menedżerem, to i jestem zrezygnujesz staniesz się nerwowy, liderem. Otóż nie do końca. Bo jest z poczuciem, że coś Cię ominęło, ryzyko jeszcze kwestia magicznej odpowiedzial- obwiniania innych ludzi jest też bardzo ności, której menedżer na siebie brać duże. A przecież to twoje decyzje. Mówi nie musi, a na którą lider, o ile naprawdę się, że ludzie są najważniejsi. Trudno się nim jest, się decyduje. Nie byłoby tego nie zgodzić. Jednak jeśli nie poświęcisz artykułu, gdyby nie fakt, jak wiele osób, czasu dla siebie, to żaden człowiek nie z  którymi pracowałam marzyło o  tym, pomoże. • by zostać liderem, by być szanowanym, cenionym i  otoczonym świtą. Ale, ale… to nie jest marzenie lidera. Lider nie zabiega o  względy. Więc jeśli marzysz o  czymś, dokładnie się temu przyjrzyj. Zauważ wszystkie składowe: odpowiedzialność, ryzyko, niepewność – im wyżej w  hierarchii, tym będzie tego więcej. A  kiedy patrzysz na swój autorytet, oprócz fotela, które zajmuje i ludzi, którzy go otaczają, zauważ jeszcze, którędy tam doszedł. Oceń, na ile jesteś gotowy, a  przede wszystkim, na ile tak naprawdę tego chcesz. DWA PYTANIA

Niezależnie od stanowiska, jakie zajmujesz, czy pozycji, którą masz, najważniejsze jest to, kim się czujesz. Nie możesz też oderwać się od życia prywatnego. Życie prywatne i zawodowe to dwa koła tego samego roweru. Możesz obie postawy przyjmować dowolnie – wybór należy do ciebie. Jednak, by zapewnić sobie spokój i świadomie podjąć decyzję, odpowiedz sobie na dwa pytania: – Po co robisz, to co robisz?  – Jak chcesz być postrzegany? Odpowiedź na pierwsze pytanie zapewni tobie solidną dawkę motywacji wewnętrznej, dzięki czemu nie ulegniesz zewnętrznym pokusom, które z  twoimi planami nie mają nic wspólnego. Ponadto będzie dla ciebie zasilaniem w momentach zwątpienia, które na pewno nadejdą. Druga odpowiedź pozwoli zdefiniować to, czego robić więcej, mniej a  może całkiem przestać, by zbliżyć cię do celu.

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

69


KARIERA I ROZWÓJ I ROZWÓJ

MANAGER DS. AKWIZYCJI GRUNTÓW Manager ds. Akwizycji gruntów (Acquisition Land Manager) lub Business Development Manager to na rynku nieruchomości często kluczowa osoba w strukturach firmy, odpowiedzialna za podejmowanie strategicznych decyzji i działań, które mogą zaważyć o losach spółki.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Manager ds. akwizycji gruntów w branży nieruchomości to osoba, do której zadań należy przede wszystkim kompleksowy rozwój firmy. Zakres obowiązków na tym stanowisku jest bardzo szeroki i wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Manager ds. akwizycji gruntów w  pierwszej kolejności analizuje całe spektrum danych, aby wybrać najlepszą lokalizację pod kolejną inwestycję. Na tym etapie musi dokonać analizy gruntów, danych demograficznych i  topograficznych, kosztów

przy jednoczesnym nadzorowaniu budowy – od symbolicznego wbicia łopaty, po przekazanie gotowej inwestycji w ręce Leasing Managerów. Obowiązki na poszczególnych etapach tego procesu uwzględniają m.in. nadzorowanie zakupu gruntu pod inwestycje, negocjacje cen, opiekę nad prawidłowym przepływem dokumentacji oraz ścisłą współpracę z  podwykonawcami W  przypadku pozytywnej decyzji, w  celu terminowego zrealizowania Manager ds. akwizycji gruntów rozpo- projektu. czyna proces pozyskiwania inwestorów, potencjalnej inwestycji a  także działań konkurencji i  potencjalnego ryzyka. Po zgromadzeniu i  przeanalizowaniu wszystkich danych, Specjalista przedstawia wyniki swojej pracy przed inwestorami oraz/lub zarządem. Jego rekomendacja (lub jej brak) jest kluczowa w  podjęciu decyzji na temat dalszych etapów projektu.

Na rynku nieruchomości najbardziej poszukiwani są kandydaci, których cechuje umiejętność analitycznego myślenia. Jest to niezwykle ważne, zważywszy na to, że spora część pracy Managera ds. akwizycji gruntów to praca z liczbami i ocenianiem potencjalnego ryzyka.

70

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


KARIERA I ROZWÓJ I ROZWÓJ

Na każdym etapie realizacji Manager ds. akwizycji gruntów powinien kontrolować nie tylko terminy, ale także kosztorys całej inwestycji oraz raportować postępy z prac do zarządu firmy w kraju lub za granicą. CO CECHUJE DOBREGO KANDYDATA?

Na rynku nieruchomości najbardziej poszukiwani są kandydaci, których cechuje umiejętność analitycznego myślenia. Jest to niezwykle ważne, zważywszy na to, że spora część pracy Managera ds. akwizycji gruntów to praca z liczbami i  ocenianiem potencjalnego ryzyka. Z  tego względu duże szanse na rozwój na tym stanowisku mają absolwenci kierunków ekonomicznych. Aczkolwiek warto podkreślić, że wykształcenie nie jest decydującym kryterium. Bardzo ważna jest natomiast umiejętność prowadzenia prezentacji dla większej i  zarazem zróżnicowanej grupy odbiorców. Niezbędne są także talent negocjacyjny oraz bardzo dobra znajomość języków obcych i znajomość regionu, w  którym będzie się odpowiedzialnym za rozwijanie potencjalnych inwestycji. Ze względu na wysoki poziom konkurencji między firmami, poszukiwani są kandydaci budzący duże

zaufanie, o nieposzlakowanej opinii na szym stopniu przyczynią się do rozwoju rynku. firmy, nierzadko mogą liczyć na awans na członka zarządu spółki, gdzie będą odpoDoświadczenie i staż pracy niewątpliwie wiadać za globalny rozwój firmy i zarząmają znaczenie dla potencjalnych praco- dzać zespołami. dawców. Aczkolwiek coraz częściej zdarza się, że firmy zainteresowane są WYNAGRODZENIE także kandydatami z  innych sektorów Stawki zależne są od poziomu doświadi są gotowe nauczyć ich produktu. Dzięki czenia oraz sektora. Specjaliści branży temu kandydaci mają coraz szerszą pulę magazynowej mogą liczyć na wynagroofert pracy na rynku i  mogą zmieniać dzenie podstawowe w przedziale 8000 – sektor, np. z biurowego na mieszkaniowy 12 000 PLN brutto a Managerzy na stawki lub retail na magazynowy. Aby jednak w przedziale 12 000 – 18 000 PLN brutto. zwrócić na siebie uwagę najlepszych Kandydaci pracujący w  sektorze retail Angelika Iwanow, spółek, należy uważnie śledzić trendy na mogą spodziewać się wynagrodzenia Senior Consultant, rynku nieruchomości i być gotowym na podstawowego na poziomie 10 000 – Devire częste podróże służbowe. 20 000 PLN brutto a  osoby awansujące na członka zarządu nawet do 25 000 PLN brutto. PERSPEKTYWY ROZWOJU Efektywny Manager ds. akwizycji gruntów z  pewnością może liczyć na Preferowany przez kandydatów typ ciekawą karierę w  tym zawodzie. Wraz kontraktu to umowy B2B. Ze względu z  nabywaniem doświadczenia i  odno- na bardzo poufny charakter większości szeniem sukcesów, osoba na tym stano- inwestycji, firmy często proszą kandywisku może spodziewać się większych datów o  podpisanie kontraktu zawiei  bardziej skomplikowanych projektów rającego zakaz konkurencji, zarówno do zrealizowania. Awans na stanowisko w  czasie trwania stosunku pracy, jak Dyrektora wiążę się z  przejęciem odpo- i  w  ustalonym okresie po rozwiązaniu wiedzialności za inwestycje na coraz umowy. • większym terytorium, zarówno w  kraju, jak i  za granicą. Osoby, które w  najwyż-

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

71


KARIERA I ROZWÓJ

Consulting – level up w rekrutacji O „trudnych” millenialsach, consultingu w rekrutacji i łamaniu schematów w podejściu do biznesu rozmawiamy z Karoliną Kilijańczyk, Recruitment Manager Engineering w People Sp. z o.o.

Outsourcing&More: Jak wypada realizacja projektów rekrutacyjnych z obszaru inżynierii? Czy nastąpiły jakieś znaczące zmiany w tym sektorze? Karolina Kilijańczyk: Rynek inżynieryjny dzieli się na parę sektorów. Zacznę od sektora construction, który jest sektorem bardzo chłonnym. Pomimo lekkiego kryzysu i  spowolnienia rynku wciąż generuje duże potrzeby rekrutacyjne. Mamy więc sytuację, w  której niektóre stanowiska są stale otwarte. Kierownik budowy, inżynier, czy kosztorysant to stanowiska, które u  większości moich klientów z obszaru construction są w stałej rekrutacji. Kolejnym sektorem jest inżynieria produkcji, czyli manufacturing, który dla mnie i mojego zespołu jest bardzo ważny. Polska jest krajem, w którym w ostatnich latach zachodnie koncerny zrealizowały bardzo wiele inwestycji w  obszarze produkcji, co znacząco zwiększyło zapotrzebowanie na nowych pracowników. Również postępująca automatyzacja procesów produkcyjnych wymusiła na dużych koncernach i  pomniejszych podmiotach zmiany w  podejściu do kandydata. W  perspektywie paru lat na stanowiska kierownicze przestało być wystarczającym posiadanie wykształcenia technicznego i  twardych umiejętności. Obecnie poszukujemy pewnego rodzaju hybrydy łączącej umiejętności stricte techniczne z wysoko rozwiniętymi kompetencjami miękkimi. To jest główny obszar działań moich i  mojego zespołu. Pracodawcom zależy, by osoby pracujące na stanowiskach inżynieryjnych mogły sprawować funkcje liderów umiejących zarządzać swoimi zespołami.

72

Z tego co mówisz, zapotrzebowanie na kandydatów jest dość duże. Sytuacji raczej też nie poprawia rynek kandydata. Jak jedno wpływa na drugie. Coraz większe wymagania vs. rynek kandydata. To prawda, dobrego kandydata jest coraz trudniej znaleźć, ale z  mojej perspektywy, rosnącym problemem jest utrzymanie potencjalnego pracownika w procesie rekrutacyjnym. Do niedawna znalezienie kandydata gwarantowało nam sukces. Wystarczyło odczekać okres wypowiedzenia i  kandydat pojawiał się u  klienta. Obecnie procesy rekrutacyjne znacznie się wydłużyły, co zwiększa prawdopodobieństwo, że kandydat otrzyma w  międzyczasie kolejne oferty. Aby uniknąć takiej sytuacji poświęcam bardzo dużo czasu na zarządzenie kandydatem w procesie. Również po naszej stronie leży odpowiedzialność za edukację biznesu. Musimy tłumaczyć klientom zmiany zachodzące na rynku, ale unikając haseł typu „rynek kandydata”. Tak naprawdę to hasło niewiele mówi. Potrzebny jest normalny komunikat. Musimy starać się wytłumaczyć, co kryje się za tym hasłem, co się z nim wiąże, co należy zmienić lub ulepszyć, by pozyskać najlepszych kandydatów. Innymi słowy jesteś profesjonalnym doradcą klienta. Wchodzisz w strukturę organizacji. Uważam, że jeśli chcemy mówić o profesjonalnej rekrutacji, to nie możemy pozwolić sobie na rezygnację z usługi consultingowej, na nieinteresowanie się organizacją naszego klienta, jej kulturą oraz celami, do których dąży.

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


KARIERA I ROZWÓJ

Ale taka usługa znacząco podwyższa koszty. Jeżeli zależy nam na dobrej usłudze rekrutacyjnej to rezygnacja z consultingu zmniejsza kompleksowość usługi oraz prawdopodobieństwo szybkiego sukcesu. Jeżeli chcesz dostać się do Pekinu, to możesz to zrobić na rowerze, ale samolotem zajmie Ci to mniej czasu. Rower też jest środkiem, ale pytanie czy efektywnym.

osobą, która w rezultacie okaże się nie OK. To bardzo łatwo przeliczyć na pieniądze. Stawka, która w pierwszej chwili może okazać się wygórowana, wcale nie musi taka być w rzeczywistości. Musimy sobie postawić pytanie, co w  ramach danej kwoty kupujemy. To jest decyzja zakupowa. Taka sama, jaką podejmujesz kupując pieczywo. Możesz zdecydować się na droższy chleb wypiekany tradycyjną metodą lub na tańsze pieczywo z głębokiego mrożenia. Teoretycznie jednym i drugim produktem się najesz, ale tylko Ten kto oszczędza płaci dwa razy. Zawsze pytam swoich klientów, czy w  przypadku chleba tradycyjnego mostać ich na nieobsadzenie stanowiska żemy mówić o wartościowym produkcie. w terminie, bądź obsadzenie stanowiska Przy usłudze rekrutacyjnej mamy do czy-

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

nienia z identyczną sytuacją. My dajemy pewne know how i  pytanie, czy chcesz z tego know how skorzystać. Czy zauważyłaś zwiększenie świadomości biznesu w tym temacie? Mam przyjemność pracować z  mądrymi klientami (red. śmiech). Nie prowadzę też projektów wszędzie i nie z każdym. Mojej pracy towarzyszą pewne wartości, a co za tym idzie, pewna jakość. W  momencie kiedy klient zmusza mnie do nagięcia mojego systemu wartości, przekroczenia mojego progu bólu, to ja w to po prostu nie wchodzę. Nie jestem w stanie wejść w usługę, która nie spełnia

73


KARIERA I ROZWÓJ

moich standardów jakości, a moje standardy jakości kosztują określoną kwotę. Moim celem nie jest obsługiwanie wszystkich firm na rynku. Chcę pracować tylko z  tymi klientami, którzy mnie rzeczywiście potrzebują i  szukają dobrego doradcy umiejącego zadbać o ich biznes. To zrozumiałe. Nikt nie chciałby współpracować z  klientem, który zmusza nas do naginania naszych własnych zasad. A  jak układa Ci się współpraca z kandydatami? Zwłaszcza gdy mówimy o dość trudniej współpracy z pokoleniem millenialsów. To jest mocno przesadzone. Kilka osób rzuciło hasło millenialsi są trudni i nagle wszyscy na tym jedziemy. To jest tak jak z każdą zmianą, która nas w życiu spotyka. Chcemy czy nie, pokolenie millenialsów jest obecne na rynku pracy i będzie przejmować jego stery. Obrażanie się na nich i  wytykanie im błędów do niczego nie prowadzi. Musimy zmienić sposób w  jaki z  nimi rozmawiamy, być mentorami, którzy wskazują drogi, a nie narzucają schematy działań. Począwszy od procesu rekrutacji, a skończywszy na współpracy wewnątrz organizacji. Na wstępie musimy zdać sobie sprawę w jakich warunkach dorastało pokolenie millenialsów, bo ich dorastanie wyglądało zupełnie inaczej niż dorastanie mojego pokolenia. Jestem rocznikiem 79. Moje wchodzenie w  dorosłość było zupełnie inne. Millenialsi wchodzą na rynek pracy patrząc z  zupełnie innej perspektywy. Przede wszystkim są dziećmi rodziców, którzy z jednej strony wyznawali zasadę bez pracy nie ma kołaczy, z drugiej – podawali swoim dzieciom wszystko na tacy. Niezliczone kursy, zajęcia artystyczne, prywatne zajęcia z języków obcych, świat dla tych ludzi od samego początku stał otworem. No to, jeśli od małego im wszystko dawaliśmy, to nie dziwmy się teraz, że ich pierwsze pytanie, jakie zadają na rozmowie rekrutacyjnej będzie – co im możemy zaoferować? Ale to może wzbudzać oburzenie. Ale to nie ma prawa wzbudzać oburzenia! To jest sposób komunikacji, w jakim zostali wychowani. Albo się do tego dostosujemy i będziemy formułować komunikat w  sposób, który będzie współgrał z ich umiejętnością odebrania, albo nie. Stwierdzenie: co mi oferujecie, nie jest stwierdzeniem bezczelnym! To my postrzegamy – my, czyli starsze pokolenia, jako bezczelne. Dlaczego? Bo nas wychowano w innych wartościach. Dla nas

74

sama praca była wartością, dla millenialsów wartości szuka się poprzez pracę. To jest zupełnie inne podejście. Nie znaczy to również, że są to zmanierowani ludzie, których trzeba traktować z góry. Wręcz odwrotnie, uważam że są to bardzo kreatywne osoby, którym jak tylko da się pole do rozwoju i zostawi przestrzeń na pokazanie tego, co mają w sobie najlepsze, to gwarantuję, że te osoby staną się świetnymi pracownikami i członkami zespołów. Tylko, na Boga, zmieńmy sposób komunikowania się. To tak jakby teraz ktoś do Ciebie przyszedł i  zaczął mówić po chińsku, a potem się dziwił, że Ty nie rozumiesz. Wciąż powstaje szereg instrukcji i  zakazów dla nowych kandydatów. Czego nie robić, jakie błędy popełniane są najczęściej, jak się zaprezentować? A potem, jak ich wrzucić do pewnego schematu, który chcemy zobaczyć. Tutaj brak jest konsekwencji. Albo chcemy mieć fajnego korpo-ziomka, który nam się wpisze w schematy, albo chcemy mieć ludzi kreatywnych. Coś za coś. Za ich wymaganiami idzie kreatywność.

Rozwój i kreatywność. Przynajmniej tak ich postrzegam. Pracuję na co dzień z ludźmi z tego pokolenia i bardzo dużo się od nich uczę. Wiesz czego? Takiego świeżego spojrzenia na świat, tego że oni nie postrzegają problemów jako czegoś, czego się nie da przeskoczyć. Na zasadzie, że jak natrafiają na coś, to szukają rozwiązań. Jak nie mogą ich znaleźć, to szukają kogoś, kto im pomoże znaleźć to rozwiązanie. Mają tę odwagę, by powiedzieć, że czegoś nie umieją. To jest zupełnie inne podejście, niż to, do którego przywykło pokolenie naszych czasów. Wstyd się przyznać do błędów? Tak. Wpływ na to miała niespotykana już dzisiaj skrajna hierarchiczność w pracy. Wiele organizacji od tego odchodzi lub odeszło. Mamy pojęcie turkusowych organizacji, odchodzimy od stricte takiej hierarchiczności, jaka była dawniej. Dlaczego właściwie pojawiło się to pojęcie turkusowej organizacji? Przede wszystkim dlatego, że na rynek wchodzą millenialsi. To jest na nich sposób. Często małe dzieci nazywane są niegrzecznymi, a jak zaczniesz kopać głębiej to się okaże, że to nie są niegrzeczne dzieci tylko dzieci inteligentne i kreatywne. Tym dzieciom

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


KARIERA I ROZWÓJ

Jeżeli zależy nam na dobrej usłudze rekrutacyjnej to rezygnacja z consultingu zmniejsza kompleksowość usługi oraz prawdopodobieństwo szybkiego sukcesu. Jeżeli chcesz dostać się do Pekinu, to możesz to zrobić na rowerze, ale samolotem zajmie Ci to mniej czasu. Rower też jest środkiem, ale pytanie czy efektywnym.

my wybór, czy Twoja droga była bardziej przypadkowa? To była bardzo długa droga. Zaczynając studia psychologiczne miałam taki plan na siebie. Potem różne wydarzenia życiowe spowodowały, że gdzieś na moment od tego odeszłam, ale też nie do końca. Wiele lat zajmowałam się consultingiem biznesowym, zarządzałam działami sprzedaży i szeroko rozumianą obsługą klienta. Punktem wspólnym tych dziedzin jest człowiek. A  dokładniej relacje międzyludzkie i  komunikacja z  drugim człowiekiem. W  pewnym momencie swojego życia pomyślałam: „Już lada moment do 40-tki. Czy czuję się spełniona?”. I  nie myślałam tutaj w  kategoriach finansowych. Nie patrzyłam również przez pryzmat stanowisk, na których byłam. Tutaj zrobiłam wszystko, co chciałam, a  nawet więcej. Wydaje mi się, że potrzebowałam odnaleźć w sobie tę moją Karolinę sprzed 20 lat i  zrealizować swoje marzenia. Wychodzę z  założenia, że jestem doradcą zawodowym, który pomaga komuś świadomie budować karierę. To właśnie ta idea powoduje, że lubię swoją pracę. Nigdy nie podchodzę do procesu rekrutacji standardowo, szukam potencjału w ludziach i staram się przekonać moich klientów, że warto na ludzi patrzeć pod kątem ich potencjału, a  nie jasno udokumentowanych kompetencji i  umiejętności. Ale niestety, to jest podstawowa różnica między rynkiem rekrutacyjnym w Polsce, a na przykład skandynawskim.

należy dać pole do rozwoju wyznaczając oczywiście jakieś cele i zadania, pozostawiając pewien element swobody, który pozwoli im wykorzystać to, co mają najlepsze. Podobnie jest z millenialsami. Jak będziemy ich wsadzać w nasze ramy, to rzeczywiście możemy stwierdzić, że zuCo przez to rozumiesz? pełnie do nich nie pasują. Na Zachodzie rekrutuje się główNo dobrze, ale takie podejście znaczą- nie kompetencje miękkie. Tam ludzie nawet bez profilowego wykształcenia co zwiększy koszty. Pytanie, czy znacząco? Owszem, zgo- mogą zajmować wysokie stanowiska dzę się, że jest tu element inwestycyjny menadżerskie. po stronie pracodawcy, ale jest to inwestycja, która po jakimś czasie zacznie Czy w Polsce to nie jest możliwe? Mimo, że tak dużo mówi się o  otprzynosić zyski. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy mieć pra- wartości na przebranżowienie w Polsce, cowników, którzy wzrastają, rozwijają wciąż jest to bardzo trudne. Ze strony się i swoją wiedzę wykorzystują w naszej rynku jest to strzał w  kolano. Jeśli na organizacji, czy też chcemy mieć pracow- okrągło przyjmujemy tych samych luników, którzy pracują odtąd dotąd i dzia- dzi, myślących dokładnie tymi samymi łają w bardzo prostym schemacie urzęd- schematami, to gdzie jest ta innowacyjniczym. My przecież nie żyjemy w takim ność? Wejdźmy na jakąkolwiek stronę, świecie! Żyjemy w świecie, że albo jesteś jakiejkolwiek firmy globalnej lub lokaltu i  teraz, albo Cię nie ma. Pracodawca nej, to gwarantuję Ci, że jedną z  wartości zawsze będzie innowacyjność. musi myśleć do przodu, inaczej zniknie. W  jaki sposób te firmy chcą budować W  kontekście wszystkiego tego, co swoją innowacyjność, gdy działają wemówisz, wydaje mi się, że jesteś rekru- dle tych samych utartych schematów terem z powołania. Czy był to świado- i  budują kadry według tego samego

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018

wzorca? Moim zdaniem, bardziej wartościowe jest pozyskanie kogoś, nawet z zupełnie innej branży, ale z  umiejętnościami, które jesteśmy w  stanie wykorzystać. To nowe spojrzenie z  lotu ptaka, jakie ta osoba mogłaby wnieść do nowej organizacji, mogłoby zapoczątkować pytania o zasadność lub optymalizację niektórych procesów. Czyli to się musi zmienić? Firmy, które pierwsze to zrozumieją zaczną dość szybko budować swoją przewagę konkurencyjną nad innymi firmami z branży. Te firmy wygrają. Twoja energia jest niesamowita. Idziesz pod prąd. Skąd czerpiesz energię? Mam fantastyczną pasję. W  czasie wolnym, o  ile można to nazwać czasem wolnym (red. śmiech), u  mnie to się bardzo przenika. Ale w czasie stricte prywatnym działam w  ramach wolontariatu w  fundacji Neuroblastoma Polska, która opiekuje się dzieciakami z  onkologii i  ich rodzinami. Mój syn, który chorował na nowotwór, wymyślił akcję Pluszak za zastrzyk. Polega ona na tym, że każde dziecko, które wejdzie do gabinetu zabiegowego na onkologii, za każdym razem otrzymuje zabawkę. Ten pomysł zmienił wszystko. Wcześniej byłam świadkiem, jak dzieci były praktycznie wnoszone na siłę w  krzykach i  wrzaskach. Gabinet zabiegowy dla tych dzieci jednoznacznie kojarzył się z  bólem. Czy umiesz sobie wyobrazić, jak to wygląda teraz? Rano są wyścigi do gabinetu zabiegowego. Dziecko, które pierwsze wejdzie pierwsze wybierze zabawkę. To są drobne rzeczy, ale dające bardzo dużo energii. Dla wielu osób oddział onkologiczny to oddział śmierci. Nic bardziej mylnego, to oddział życia. Tam jest więcej życia i  energii niż wśród zdrowych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że tam się ceni każdą chwilę. Mnie onkologia nauczyła jednego. Na wczoraj nie mamy wpływu, bo „wczoraj” już było, jutro nie wiadomo czy będzie, mamy więc tylko dzisiaj. To jest moja doktryna na życie. Czerpię energię z  moich podopiecznych. Ich uśmiech niweluje wszystko. Moje niepowodzenia dnia codziennego, stają się mniej istotne, gdy na szali stawiam przeżycia z  oddziału onkologicznego. Nagle łapię właściwy dystans i wiem, co jest w życiu ważne. Dziękujemy za rozmowę. •

75


KARIERA I ROZWÓJ

Ogłoszenie rekrutacyjne REKRUTUJĄCY:

KONTAKT: ARTUR MANKA-CHRZANOWSKI A.MANKA-CHRZANOWSKI@LEASINGTEAM.PL

KONTROLER FINANSOWY (Wynagrodzenie 11 000 - 14 000 PLN/m-c brutto) Warszawa

Główne zadania: • • • •

Przygotowywanie budżetów spółki w oparciu o ustalony wzór Przygotowywanie comiesięcznych raportów operacyjnych dotyczących wyników Spółki Sporządzanie zestawień, raportów, danych finansowych dla Dyrektora Finansowego Kontrola i badanie efektywności świadczonych przez spółkę usług

Oczekiwania m.in.: • • • • • • •

76

Umiejętność sporządzania analiz ekonomicznych i finansowych Bardzo dobra znajomość rachunku kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i handlowym Umiejętność analizy sprawozdań finansowych Bardzo dobra znajomość programu Excel Znajomość i doświadczenie w pracy z bazami danych Bardzo dobra znajomość j. angielskiego Umiejętność pracy w stresie

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


Zaufany dostawca usług i infrastruktury IT

Backup i archiwizacja

Prywatna chmura

Bezpieczeństwo informacji

Monitoring IT

Infrastruktura sieciowa

Środowisko serwerowe

HelpDesk

Testy bezpieczeństwa

Odwiedź: eskom.eu | Zadzwoń: +48 22 486 36 63 | Wyślij email: zapytania@eskom.eu


KARIERA I ROZWÓJ

Biblioteka Managera Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji

Autor: Jarosław Żeliński Rok: 2016 ISBN: 978-83-246-4880-1

Analiza biznesowa, przeprowadzana przez wykonawcę rozwiązań IT dla biznesu, nie polega na zwykłym spisaniu problemów zgłaszanych przez klienta. Zapis przebiegu spotkań, wypunktowanie najważniejszych wymagań stawianych przed oprogramowaniem i prezentacja ich klientowi w formie tabeli to jeszcze nie analiza biznesowa! Wykonawca oprogramowania otrzymuje w ten sposób jedynie wnioski dotyczące efektów wadliwego działania aktualnego systemu zarządzania, ale dalej nie ma pojęcia o przyczynach tego stanu rzeczy. Jak zatem może zaproponować zleceniodawcy lepsze rozwiązanie? Prawidłowo przeprowadzona analiza i modelowanie biznesowe opierają się na pewnych ściśle określonych zasadach i korzystają z przeznaczonych do tego celu notacji (języków). Na naszym rynku istnieje wiele podręczników szczegółowo opisu-

jących teorię poszczególnych notacji: UML, BPMN, BMM, SysML itd. Ich autorzy skupiają się na definicji pojęć, słownictwie i powiązaniach występujących w poszczególnych metodach zapisu, a teorie uzupełniają prostymi przykładami. Autor tej książki postanowił podejść do tematu z całkiem innej strony wychodzi od faktycznych problemów, z jakimi spotkał się w swojej wieloletniej praktyce, i podaje przykłady ich poprawnego, analitycznego opisu z użyciem takiej notacji, która jest najwłaściwsza w danej sytuacji biznesowej. Dzięki temu masz szansę poznać i zrozumieć, kiedy, po co i jak stosować dany język analityczny.

Poznaj nowoczesne podejście do wytwarzania oprogramowania!

w niej omówienie ścieżek takich jak Scrum, Lean, Kanban oraz XP (ang. eXtreme Programming), ale najpierw poczytasz trochę na temat tego, czym jest zwinność i do czego możesz ją wykorzystać. Poznasz zalety i zagrożenia związane z konkretnymi podejściami oraz obszary, w których każde z nich sprawdzi się najlepiej. Ta książka pozwoli Ci zmienić sposób pracy. Dzięki niej masz szansę stworzyć wyjątkowo produktywny zespół, którego nikt nie zatrzyma. Bądź zwinny!

Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania (ebook)

Autorzy: Andrew Stellman, Jennifer Greene Rok: 2015 ISBN: 978-83-283-0940-1

W XXI wieku ogromnie wzrosło tempo rozwoju cyfrowych usług. Tradycyjne sposoby wytwarzania oprogramowania nie są już w stanie nadążyć za oczekiwaniami klientów. Dziś nikt nie będzie czekał, aż dopracujesz wszystkie zaplanowane funkcje i wypuścisz produkt na rynek. Konkurencja Cię wyprzedzi! Czy dasz się jej pokonać? Odpowiedzią na to pytanie jest słowo, które robi furorę w branży IT: Agile. Zwinne wytwarzanie oprogramowania to przyszłość — przekonaj się sam! W ramach Agile istnieje wiele podejść do wytwarzania oprogramowania. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, które najlepiej zadziała w Twoim środowisku, trafiłeś na odpowiednią książkę. Znajdziesz

78

Outsourcing&More Polska | marzec - kwiecień 2018


EventTiger

www.eventtiger.eu

MATCHMAKER

Z kim chcesz zrobić biznes? EventTiger pomoże Ci w prosty sposób umówić się na spotkanie z innym uczestnikiem wydarzenia biznesowego, w którym bierzesz udział.

Wybierz osobę

Wyznacz czas

Wyznacz miejsce

Wyślij zaproszenie


Profile for Pro Progressio

Outsourcing&More 39 marzec-kwiecień 2018  

Marcowe wydanie Outsourcing&More Polska to m.in. wywiad z Moniką Smulewicz – wybitną menadżerką sektora nowoczesnych usług dla biznesu, wyró...

Outsourcing&More 39 marzec-kwiecień 2018  

Marcowe wydanie Outsourcing&More Polska to m.in. wywiad z Moniką Smulewicz – wybitną menadżerką sektora nowoczesnych usług dla biznesu, wyró...