Page 1

nr 4 (23)

lipiec / sierpień 2015 (dwumiesięcznik) July / August 2015 (bi-monthly magazine)

Musimy nadążyć za rzeczywistością

We have to keep up with the times

– o krajowym rynku wynajmu długoterminowego samochodów – about the outlook for the long term vehicle leasing industry in Poland Wywiad ze Sławomirem Wontruckim, prezesem LeasePlan Fleet Management Interview with LeasePlan President – Sławomir Wontrucki str. 16

Mój głos jest moim hasłem

My voice is my password str. 30

6 kroków do znalezienia idealnego biura

6 steps to finding

Kompleksowość w sektorze Business Services: prawda czy fałsz

the perfect office

Job Complexity in Business Servicesector: False or Reality

str. 50

str. 40

Outsourcing&more 23 (4/2015)  

Thanks to your comments and recommendations, the July/August edition of Outsourcing&More brings you a number of changes in its format. First...

Outsourcing&more 23 (4/2015)  

Thanks to your comments and recommendations, the July/August edition of Outsourcing&More brings you a number of changes in its format. First...

Advertisement