Page 1

nr 1 (2)

styczeń / luty 2012 (dwumiesięcznik)

issn 2083-8867

Podsumowanie roku 2011 z perspektywy przemysłu outsourcingowego oraz prognozy na rok 2012

 BPO - opis branży  Outsourcing w Trójmieście i na Pomorzu

 Profesjonalizacja w Call Center

Outsourcing&More - numer 2 (styczeń-luty 2012)  

W drugim numerze Outsourcing&More omówiona została tematyka BPO, przedstawiająca zarówno opis branży, raporty jak również stanowiska ekspert...

Outsourcing&More - numer 2 (styczeń-luty 2012)  

W drugim numerze Outsourcing&More omówiona została tematyka BPO, przedstawiająca zarówno opis branży, raporty jak również stanowiska ekspert...

Advertisement