Page 1

ISSN 2083-8867

nr 5 (12)

wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine)

OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright prospects

Bezpłatny magazyn Free of charge magazine

OUT SOUR

CING

A TAKŻE / AND:

IT

Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution

IT Contracting Big Data

Konkurs Outsourcing Stars 2013

Outsourcing&More - numer 12 wrzesień październik 2013  

Wydanie wrześniowo-październikowe dedykujemy tematyce Outsourcingu IT. Wśród wielu tematów na stronach magazynu zamieściliśmy publikacje o I...

Outsourcing&More - numer 12 wrzesień październik 2013  

Wydanie wrześniowo-październikowe dedykujemy tematyce Outsourcingu IT. Wśród wielu tematów na stronach magazynu zamieściliśmy publikacje o I...

Advertisement