Page 1

ISSN 2083-8867

nr 4 (11)

lipiec / sierpień 2013 (dwumiesięcznik) July / August 2013 (bi-monthly magazine)

Bezpłatny magazyn Free of charge magazine

Archiwum w zasięgu chmur

Archive within range of cloud

A także / And: Bydgoszcz to dobre miasto dla biznesu

Absolwent na zamówienie – przykład współpracy biznesu z uczelniami w Szczecinie

Bydgoszcz – good City for your business

A Graduate Made to Order – Examples of the Business Community Liaising with Universities in Szczecin

Outsourcing&More - numer 11 lipiec-sierpień 2013  

Kolejnym miejscem w outsourcingowej podróży po Polsce jest województwo kujawsko-pomorskie. Miasto Bydgoszcz to siedziba takich firm jak Atos...

Outsourcing&More - numer 11 lipiec-sierpień 2013  

Kolejnym miejscem w outsourcingowej podróży po Polsce jest województwo kujawsko-pomorskie. Miasto Bydgoszcz to siedziba takich firm jak Atos...

Advertisement